OPRACOWANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH Z DNIA 8 MARCA 2012 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH Z DNIA 8 MARCA 2012 R."

Transkrypt

1 OPRACOWANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH Z DNIA 8 MARCA 2012 R. mgr farm. Michał Byliniak Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie Ver. 1.0

2 DEFINICJE Określono definicję osoby wydającej farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie są to praktykanci i technicy na stażu. WYSTAWIANIE RECEPT CZĘŚĆ DLA LEKARZY Zasady ogólne Wystawienie recepty odbywa się poprzez czytelne i trwałe naniesienie treści oraz złożenie własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę (brak obowiązku odciśnięcia pieczęci). Poprawki naniesione przez lekarza muszą zostać potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na awersie recepty. Na recepcie nie mogą być umieszczane informacje i znaki nie związane z jej realizacją (w tym reklamy) Zakres informacji na recepcie Recepty wystawione na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne powinny zawierać: 1) Dane osoby uprawnionej posiadającej umowę z NFZ lub dane świadczeniodawcy 2) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, nr PESEL (ew. nr PESEL opiekuna), wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL), kod uprawnień dodatkowych, nr poświadczenia lub innego dokumentu dla pacjentów korzystających z przepisów o koordynacji, nr paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość dla cudzoziemca nieuprawnionego 3) Identyfikator płatnika kod oddziału NFZ lub X dla pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie lub nieuprawnionych; lub symbol instytucji (przepisy o koordynacji) 4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych: - nazwa, - postać (jeśli jest więcej niż 1), - dawka (jeśli jest więcej niż 1), - ilość (lub skład dla leku recepturowego), - sposób dawkowania (w przypadku wypisania leku na 90 dni lub zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową, leku recepturowego, zawierającego środek odurzający, substancję psychotropową lub substancję bardzo silnie działającą), - odpłatność 5) Datę wystawienia recepty 6) Datę realizacji od dnia lub X (jeśli nie dotyczy) 7) Dane osoby uprawnionej imię, nazwisko, nr PWZ Recepty wystawione na nierefundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych powinny zawierać conajmniej: 1) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL) 2) Datę wystawienia recepty 3) Datę realizacji od dnia lub X (jeśli nie dotyczy) 2

3 4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych nazwa, postać (jeśli jest więcej niż 1), dawka (jeśli jest więcej niż 1), ilość (lub skład dla leku recepturowego), sposób dawkowania 5) Dane osoby uprawnionej imię, nazwisko, nr PWZ Recepty wystawione na nierefundowane leki zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N powinny zawierać conajmniej: 1) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL) 2) Datę wystawienia recepty 3) Datę realizacji od dnia lub X (jeśli nie dotyczy) 4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych nazwa, postać (jeśli jest więcej niż 1), dawka (jeśli jest więcej niż 1), ilość (lub skład dla leku recepturowego), sposób dawkowania 5) Dane osoby uprawnionej imię, nazwisko, nr PWZ 6) nr PESEL lub nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kody kreskowe Na recepcie w postaci kodu musi znajdować numer identyfikacyjny a od 1 stycznia 2013 r. również nr PWZ oraz REGON świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej. Dodatkowo na recepcie w postaci kodów jedno- lub dwuwymiarowych mogą zostać umieszczone informacje o: - Danych osoby uprawnionej posiadającej umowę z NFZ lub dane świadczeniodawcy - Danych pacjenta - imię, nazwisko, adres, nr PESEL, wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL), nr poświadczenia lub innego dokumentu dla pacjentów korzystających z przepisów o koordynacji, nr paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość dla cudzoziemca nieuprawnionego - Identyfikatorze płatnika kod oddziału NFZ, X (dla pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie lub nieuprawnionych), symbol instytucji (przepisy o koordynacji) - Danych dotyczące leków - Dacie wystawienia recepty - Dacie realizacji od dnia lub X (jeśli nie dotyczy) - Danych osoby uprawnionej imię i nazwisko Dane osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy (pieczątka nagłówkowa) - Firma lub nazwa - Adres (bez kodu pocztowego) - Numer telefonu - identyfikator (9 pierwszych cyfr nr REGON) Dane osoby uprawnionej posiadającej prawo wykonywania zawodu, która zaprzestała wykonywania zawodu, posiadającej umowę z NFZ na wystawianie recept dla siebie lub rodziny - Imię i nazwisko - Adres miejsca zamieszkania - Numer telefonu 3

4 - Dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny 98XX-XXXXX Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 1. Nazwa lub jednoznaczna nazwa skrócona a. nazwa leku!? b. rodzajowa lub handlowa nazwa środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego c. rodzajowa lub handlowa nazwa wyrobu medycznego 2. Postać jeśli występuje więcej niż jedna 3. Dawka jeśli występuje więcej niż jedna 4. Ilość/skład dla leku recepturowego określona cyframi arabskimi lub słownie; obojętne substancje pomocnicze przy pomocy określeń ilość odpowiednia, quantum satis, q.s. 5. Sposób dawkowania - w przypadku wypisania leku na 90 dni, zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową, leku recepturowego, zawierającego środek odurzający, substancję psychotropową lub substancję bardzo silnie działającą 6. Odpłatność a. jeśli występuje w 1 odpłatności nie dotyczy b. jeśli występuje w więcej niż 1 odpłatności: - P jeśli przepisywana jest najniższa odpłatność z wykazu - brak odpłatności jeśli przepisywana jest najwyższa odpłatność z wykazu - odpłatność w innych przypadkach (tylko dla produktów posiadających 3 poziomy odpłatności) c. jeśli wypisano poza zakresem refundacji X lub umieszczenie przy każdej z pozycji odpowiedniego poziomu odpłatności: a. B lub równoważne bezpłatnie b. R lub równoważne ryczałt c. 30% d. 50% e. 100% (poza zakresem refundacji) Maksymalne ilości leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na recepcie - Bez dawkowania 1) Ilość odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom: a) z wykazu refundacyjnego dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych refundowanych b) zarejestrowanym w RP dla leków nierefundowanych wystawionych na IB 2) 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami 3) 100 sztuk pasków diagnostycznych - Antykoncepcja na 6 miesięcy - Podając dawkowanie na maksymalnie 90 dni - Pojedynczą ilość leku recepturowego Recepty z odroczonym terminem realizacji 4

5 Do 3 recept na następujące po sobie okresy obejmujące maksymalnie 90 dni stosowania. Do 6 recept na następujące po sobie okresy obejmujące maksymalnie 6 miesięcy stosowania dla antykoncepcji. Obowiązujące wzory recept 1. Obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. Obowiązujący do 31 grudnia 2012 r. Nie mniej niż 200 mm długości i 90 mm szerokości Różowe recepty wg wzoru 5

6 Recepty wystawione na leki nierefundowane (z wyłączeniem III-P, IV-P i II-N) nie muszą odpowiadać wzorowi recepty. Informacje dodatkowe Na jednej recepcie można przepisać do 5 leków gotowych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy. Leki wypisane na receptach dla pacjentów posiadających uprawnienie IB oraz leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane na import docelowy mogą nie posiadać oznaczonego poziomu odpłatności. Recepty wystawiane dla lekarza lub jego rodziny mogą być oznaczane adnotacjami pro auctore, pro familia lub równoważnymi np. pro me Dodatkowo na recepcie mogą zostać umieszczone adnotacje: - Cito lub równoważne - NZ, Nie zamieniać przy pozycji leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego 6

7 REALIZACJA RECEPT CZĘŚĆ DLA FARMACEUTÓW Realizacja: - potwierdzenie realizacji zamieszczenie na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby realizującej (nadruk lub pieczęć) + podpis Otaksowanie: 1) umieszczenie na recepcie lub dokumencie dołączonym do recepty danych dotyczących wydanych: a) refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych: - własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ich postaci i dawki albo rodzajowej lub handlowej nazwy wyrobu medycznego; - wielkości opakowania; - liczby wydanych opakowań; - wartości wydanych opakowań; - rodzaju odpłatności; - wysokości limitu ceny dla wydanej ilości refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; - wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta; - kwoty podlegającej refundacji; - wysokość taksy laborum jeżeli dotyczy. b) nierefundowanych leków: - własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ich postaci i dawki albo rodzajowej lub handlowej nazwy wyrobu medycznego; - wielkości opakowania; - liczby wydanych opakowań; - wartości wydanych opakowań; 2) umieszczenie nazwy i adresu apteki, daty i godziny realizacji recepty oraz numeru nadanego recepcie w aptece Realizacja recept refundowanych 1. W pełnych opakowaniach (patrz poniżej) 2. W ilości maksymalnie zbliżonej ale mniejszej niż wypisana na recepcie (???) 3. Ilość na maksymalnie 90 dni, w przypadku przekroczenia należy zmniejszyć ilość (z wyłączeniem leków w których najmniejsze opakowania zawierają powyżej 90 jednostek dawkowania) Dzielenie leków - antybiotyki wewnętrzne, - leki w postaci parenteralnej, - Rpw, - III-P, - IV-P, - II-N Pacjent otrzymuje lek oznakowany datą ważności i numerem serii w ilości maksymalnie zbliżonej jednak nie większej niż określona przez wystawiającego receptę. Dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie. 7

8 Określenie ilości wypisanego leku Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę. Realizacja recept z zaznaczonymi uprawnieniami dodatkowymi ZK, IW, IB Na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, po umieszczeniu na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu oraz podpisu osoby realizującej. Realizacja recept wystawionych w innych państwach 1) Dane konieczne - Imię, nazwisko, adres pacjenta, - Nazwa preparatu - Dawka - Ilość - Data wystawienia recepty - Dane osoby wystawiającej 2) Za pełną odpłatnością 100% Realizacja recept niegodnych ze wzorem W przypadku gdy recepta zawiera wymagane dane lub dane te mogą zostać ustalone i ew. uzupełnione osoba realizująca może ją zrealizować także w przypadkach gdy: - rozmieszczenie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie - recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty. Realizacja recept zawierających dane wystawione błędnie, nieczytelnie, niezgodnie z rozporządzeniem lub niezawierających wymaganych danych Parametr brakujący, nieczytelnie lub błędnie wypisany albo niezgodny z rozporządzeniem Sposób ustalenia/postępowania Numer oddziału NFZ Brak możliwości poprawy realizacja na 100% Kod uprawnień dodatkowych Na podstawie dokumentów Postać Na podstawie posiadanej wiedzy Dawka Najmniejsza dopuszczona do obrotu na terytorium RP Sposób dawkowania Dla refundowanych maksymalnie 2 najmniejsze opakowania z wykazu refundacyjnego Adnotacje Umieszczenie kodu na rewersie wraz z podpisem lub umieszczenie w komunikacie elektronicznym 8

9 Dla nierefundowanych maksymalnie 2 najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium RP Numer poświadczenia Na podstawie dokumentów Umieszczenie numeru na rewersie wraz z podpisem lub umieszczenie w komunikacie elektronicznym Data realizacji od dnia Przyjęcie, że wpisano znak Wiek dla pacjentów do 18 r.ż. gdy nie można go ustalić na podstawie nr. PESEL Odpłatność Parametr nieczytelnie wypisany lub niezgodny z rozporządzeniem Numer PWZ Dane osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy X Na podstawie dokumentów Jeśli dla preparatu o jednej odpłatności nie wpisano X lub 100% wydanie za odpłatnością określoną w wykazie. Jeśli dla preparatu o więcej niż jednej odpłatności nie wpisano X lub 100% wydanie za najwyższą odpłatnością określoną w wykazie. Jeśli recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych lub zostały one ustalone przez osobę realizującą wydanie leku za odpłatnością wynikającą z uprawnienia Sposób ustalenia/postępowania Na podstawie posiadanych danych np. rejestr NIL Na podstawie posiadanych danych np. rejestr NIL Umieszczenie wieku na rewersie wraz z podpisem Adnotacje Umieszczenie numeru na rewersie wraz z podpisem lub umieszczenie w komunikacie elektronicznym Umieszczenie numeru na rewersie wraz z podpisem lub umieszczenie w komunikacie elektronicznym Adnotacje Parametr wypisany nieczytelnie lub błędnie Sposób ustalenia/postępowania Dane pacjenta Na podstawie dokumentów Umieszczenie poprawnych danych na rewersie wraz z podpisem (PESEL - ew. umieszczenie w komunikacie elektronicznym) Parametr brakujący Ilość leku Sposób ustalenia/postępowania Obliczona na podstawie sposobu i okresu stosowania Adnotacje 9

10 Parametr wypisany błędnie lub niezgodny z rozporządzeniem Adnotacja na recepcie dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla rodzeństwa Parametr błędnie wypisany albo brakujący Dane podmiotu drukującego receptę Parametr niezgodny z rozporządzeniem Umieszczenie na recepcie innych nieokreślonych informacji lub znaków niestanowiących reklamy Oznaczenie P w polu Choroba przewlekła na receptach wystawionych przed r. Oznaczenie P w polu Choroba przewlekła na receptach wystawionych po r. Terminy realizacji recept lub Refundowane jedno najmniejsze opakowanie z wykazu refundacyjnego Nierefundowane jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na terenie RP Sposób ustalenia/postępowania Realizacja recepty Sposób ustalenia/postępowania Realizacja recepty Sposób ustalenia/postępowania Pominięcie tej informacji i realizacja recepty Wydanie leku za najniższą odpłatnością Pominięcie tej informacji i realizacja recepty Adnotacje Adnotacje Adnotacje Rodzaj recepty Termin realizacji (od daty wystawienia) Antybiotyki w postaciach wewnętrznych i 7 dni parenteralnych Import docelowy 120 dni Preparaty immunologiczne wytwarzane dla 90 dni pacjenta Do realizacji od 30 dni od wyznaczonej daty realizacji Pozostałe 30 dni Termin realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego leku na recepcie. Odpisy 1. Dla leków Rp i Rpz (z wyłączeniem wykazu A z FP, III-P, IV-P i II-N) dopuszczono antybiotyki 2. Wystawia farmaceuta 10

11 3. Realizacja na 100% w aptece która odpis sporządziła 4. Informacje na odpisie: - co najmniej adres apteki w formie nadruku lub pieczęci; - dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, wiek poniżej 18 r.ż.) - nazwę leku - postać farmaceutyczną; - dawkę; - ilość leku, będącą różnicą między ilością przepisaną na recepcie i wydaną w aptece; - sposób użycia, jeżeli na oryginale recepty zawarta była taka informacja; - imię i nazwisko osoby uprawnionej; - termin realizacji; - datę wystawienia i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany przez aptekę; - imię i nazwisko farmaceuty sporządzającego odpis recepty, w formie nadruku lub pieczęci; - podpis farmaceuty sporządzającego odpis recepty. 5. Odpis jest realizowany w terminie ważności recepty na podstawie której został wystawiony Podejrzenie sfałszowania - Odmowa realizacji - Zatrzymanie recepty - Powiadomienie WIF, NFZ właściwe ze względu na lokalizację apteki - Powiadomienie osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy Realizacja recept wystawionych w innych państwach 1) Dane konieczne - Imię, nazwisko, adres pacjenta, - Nazwa preparatu - Dawka - Ilość - Data wystawienia recepty - Dane osoby wystawiającej 2) Za pełną odpłatnością 100% PRZECHOWYWANIE RECEPT Zrealizowane recepty i odpisy pozostają w aptece i są przechowywane warunkach zapewniających ochronę przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym nastąpiła refundacja 0 dla refundowanych lub realizacja dla nierefundowanych (czyli de facto 6 lat). Recepty są przechowywane w sposób uporządkowany, pogrupowany wg. daty realizacji. KONTROLA Kontrola realizacji recept obejmuje badanie i ocenę prawidłowości: - realizacji i otaksowania recept - ilości wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych - przestrzegania terminów realizacji recept Recepty uznaje się za czytelne jeśli na ich podstawie wydano odpowiedni preparat. Potwierdzenie prawidłowości realizacji wymaga porównania z dokumentacją medyczną. 11

12 ABOLICJA Recepty zrealizowane od 1 stycznia 2012 r. do 9 marca 2012 r. Recepty uznaje się za prawidłowe pomimo dodatkowych informacji niewynikających z przepisów (czytaj: pieczątki lekarskie) oraz braków w zakresie: - wieku - nr PESEL - kodów dodatkowych - nr poświadczenia/paszportu - identyfikator NFZ - odpłatności Numery recept 1) 20-cyfrowe ważne do r. 2) 20-cyfrowe z dodanymi przez osobę wystawiającą dwoma pierwszymi cyframi 00 lub 01 ważne do r. 3) 22-cyfrowe zgodne z załącznikiem nr 5 nadane przez NFZ KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH AZ - bezpłatne zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście => Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście BW uprawnienia obejmujące nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają odpowiednie kryterium dochodowe CN uprawnienia obejmujące nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ciąży, porodu i połogu DN - uprawnienia obejmujące nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia IB Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych => bezpłatnie leki Rp i Rpz oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. IN - uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie: - art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238); - art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); - art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.); - art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416); 12

13 - przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych; - przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; - art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305). IW Inwalidzi wojskowi, osoby które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów oraz osoby wymienione w art. 42 i art. 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin => bezpłatnie do wysokości limitu leki objęte refundacją w zakresie kategorii refundacja w pełnym zakresie wskazań PO - żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny => bezpłatnie do wysokości limitu leki objęte refundacją w zakresie kategorii refundacja w pełnym zakresie wskazań WP - wszyscy wojskowi i ich rodziny (poza PO, IW, IB) - dla celów statystycznych ZK - Świadczeniobiorca, który posiada tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu i przedstawi legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu => bezpłatnie do wysokości limitu leki objęte refundacją w zakresie kategorii refundacja w pełnym zakresie wskazań oraz leki wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" 13

14 ŚRODKI Z GRUP II-N, III-P I IV-P 14

15 15

16 16

17 17

18 WYKAZ A FP IX Β-Acetyldigoxinum Acidum phosphoricum concentratum Adrenalini tartras (Epinephrini tartras) Adrenalinum (Epinephrinum) Aether Aether anaestheticus Alcuronii chloridum A1facalcidolum Alprostadilum Aminoglutethimidum Argenti nitras Arsenii trioxidum ad praeparationes homoeopathicas Amicurii besilas Atropini sulfas Atropinum Benperidolum Bleomycini sulfas Busulfanum Carboplatinum Chloral hydras Chlorambucilum 18

19 Calcitriolum Carmustinum Ciclosporinum Cisplatinum Cladribinum Clenbuteroli hydrochloridum Codergocrini mesilas Colchicinum Cresolum crudum Cyclophosphamidum Cytarabinum Dacarbazinum Danaparoidum natricum Daunorubicini hydrochloridum Desfluranum Deslanosidum Dienestrolum Diethylstilbestrolum Digitoxinum Digoxinum Dihydroergocristini mesilas Dihydroergotamini mesilas Dihydroergotamini tartras Dihydrotachysterolum Dipivefrini hydrochloridum Dobutamini hydrochloridum Dopamini hydrochloridum Dopexamini dihydrochloridum Doxorubicini hydrochloridum Epirubicini hydrochloridum Ergotamini tartras Erythropoietini solutio concentrata Esketamini hydrochloridum Etomidatum Etoposidum Fludarabini phosphas Fluorouracilum Flupentixoli dihydrochloridum Flutamidum Formoteroli fumaras dihydricus Gemcitabini hydrochloridum Glyceroli trinitratis solutio Halothanum Heparinum calcicum Heparinum natricum Histamini dihydrochloridum Histamini phosphas Homatropini hydrobromidum Homatropini methylbromidum Hydrargyri dichloridum Hydrogenii peroxidum 30 per centum Hydroxycarbamidum 19

20 Hyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum) Hyoscinum (Scopolaminum) Hyoscyamini sulfas Isoprenalini hydrochloridum Isoprenalini sulfas Ketamini hydrochloridum Ketorolacum trometamolum Letrozolum Lomustinum Malathionum Methotrexatum Methylatropini bromidum Methylatropini nitras Mercaptopurinum Methanolum Methylergometrini maleas Misoprostolum Mitomycinum Mitoxantroni hydrochloridum Modafinilum Natrii fluoridum Neostigmini bromidum Neostigmini metilsulfas Nicotini resinas Nicotinum Nilutamidum Noradrenalini hydrochloridum (Norepinephrini hydrochloridum) Noradrenalini tartras (Norepinephrini tartras) Orciprenalini sulfas Ouabainum Oxaliplatinum Paclitaxelum Pancuronii bromidum Pergolidi mesilas Phenolum Physostigmini salicylas (Eserini salicylas) Physostigmini sulfas (Eserini sulfas) Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpini nitras Rocuronii bromidum Salmeteroli xinafoas Streptokinasi solutio concentrata Suxamethonii chloridum Thiomersalum Thiopentalum natricum et natrii carbonas Tramazolini hydrochloridum monohydricum Tubocurarini chloridum Urokinasum Vecuronii bromidum Vinblastini sulfas Vincristini sulfas 20

21 PODSUMOWANIE ZMIAN 1) W rozporządzeniu wyraźnie rozdzielono procesy wypisywania i realizacji recept, jasno wskazując obowiązki poszczególnych stron osoba uprawniona ma obowiązek wypisać receptę zgodnie z rozporządzenia, osoba wydająca w określonych przypadkach może zrealizować receptę wypisana błędnie. 2) Rezygnacja z obowiązku umieszczania wieku pacjenta (z wyłączeniem przypadków gdy wieku nie można ustalić na podstawie nr PESEL) 3) W przypadku umieszczania nr PESEL opiekuna osoba wystawiająca musi umieścić odpowiednią adnotację oraz swój podpis 4) Wyłączono z katalogu danych które mogą być poprawione lub uzupełnione numer oddziału funduszu (czyli osoba realizująca straciła możliwość weryfikacji ubezpieczenia) 5) Zmiana zapisu dotyczącego sposobu zapisywania nazw leków z międzynarodową lub własną nazwę leku na nazwę leku (do wyjaśnienia) 6) Obowiązek podawania składu leku recepturowego (do wyjaśnienia) 7) Obowiązek podawania sposobu dawkowania dla leków recepturowych zawierających substancje psychotropowe, odurzające oraz substancje z wykazu A FP. 8) Umożliwienie wypisywania i realizacji recept ze skróconymi nazwami leków 9) Przywrócenie oznaczenia P 10) Rezygnacja z obowiązku umieszczania znaku X w przypadku braku uprawnień dodatkowych oraz w polu data realizacji od 11) Możliwość uzupełnienia lub skorygowania dużej liczby danych 12) Możliwość umieszczenia części korekt lub uzupełnień jedynie w komunikacie elektronicznym 13) Wyłączenie z 7-dniowego terminu ważności antybiotyków w postaciach zewnętrznych oraz recept wystawianych w ramach pomocy doraźnej 14) Możliwość realizacji recepty nieodpowiadających wzorowi 15) Usankcjonowanie abolicji za okres r. 16) Praktyczne zdefiniowanie czytelności recepty 17) Wprowadzenie obowiązku umieszczania w postaci kodu nr PWZ i REGON (od 1 stycznia 2013 r.) 18) Wydłużenie okresu stosowania wzoru recepty obowiązującego przed 1 stycznia 2012 r. 19) Obowiązek umieszczania adnotacji pro auctore, pro familia jedynie dla lekarzy którzy zaprzestali wykonywania zawodu i posiadają umowę z NFZ 20) W przypadku uprawnienia IB lub importu docelowego nie jest konieczne umieszczanie poziomu odpłatności 21) Uproszczenie dotyczące sposobu zapisywania ilości zrezygnowano z konieczności umieszczania liczby opakowań i ich wielkości lub łącznej liczby jednostek dawkowania 22) Doprecyzowano określenie pojedyncza ilość leku recepturowego odnosząc je do odpowiedniego rozporządzenia 23) Możliwość wystawiania do 6 recept na okres 6 miesięcy dla leków antykoncepcyjnych 24) Możliwość zmniejszania ilości leku recepturowego do ilości odpowiadającej jednemu ryczałtowi 25) W przypadku wypisania na recepcie kilku leków termin realizacji recepty ustala się indywidualnie dla każdego z leków. 26) Obowiązek umieszczenia na otaksowaniu wysokości taksy laborum Wszelkie uwagi i sugestie proszę przesyłać na adres lub mgr farm. Michał Byliniak 21

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł

Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł Całkowita kwota zwrotu nienależnych refundacji recept przez lekarzy i przychodnie 5.4 mln zł Lekarze - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dotyczące realizacji recept rodzą

Przepisy prawne dotyczące realizacji recept rodzą P r aw o w fa r m a c j i Realizacja recept Agnieszka Zimmermann, Lubomira Wengler Zakład Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Adres do korespondencji: Agnieszka Zimmermann, Zakład Prawa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 8. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane. kod nazwy/pełna nazwa dokumentu

Tabela nr 8. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane. kod nazwy/pełna nazwa dokumentu Kod tytułu uprawnienia oraz zakres uprawnienia dodatkowego od 1.01.2013 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zm. 27.07.2012 r.). Rozp. MZ z dnia 20.06.2008 r w

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2010 Załączniki Tablica informacyjna Podstawowe informacje o tablicy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Technologie IT w pracy technika farmacji

Technologie IT w pracy technika farmacji Technologie IT w pracy technika farmacji Wykwalifikowany technik farmaceutyczny - zawód z przyszłością Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2008.164.1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

B dnie lub niekompletnie wypisana recepta mo e skutkowa odes aniem pacjenta do lekarza wystawiaj cego recept.

B dnie lub niekompletnie wypisana recepta mo e skutkowa odes aniem pacjenta do lekarza wystawiaj cego recept. Recepty i leki Leki refundowane Pacjent posiadaj cy prawo do wiadcze opieki zdrowotnej nansowanych ze rodków publicznych ma tak e prawo do refundowanych leków, rodków specjalnego przeznaczenia ywieniowego

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do:

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB) ZAKRES UPRAWNIEŃ środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/250 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym magazynowanie i dystrybucja; 7c) 13) inspekcją - są

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym magazynowanie i dystrybucja; 7c) 13) inspekcją - są Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1381) tj. z dnia 13 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 533) tj. z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 271) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2008.45.271 ze zm.)

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu

Bardziej szczegółowo