OPRACOWANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH Z DNIA 8 MARCA 2012 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH Z DNIA 8 MARCA 2012 R."

Transkrypt

1 OPRACOWANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH Z DNIA 8 MARCA 2012 R. mgr farm. Michał Byliniak Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie Ver. 1.0

2 DEFINICJE Określono definicję osoby wydającej farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie są to praktykanci i technicy na stażu. WYSTAWIANIE RECEPT CZĘŚĆ DLA LEKARZY Zasady ogólne Wystawienie recepty odbywa się poprzez czytelne i trwałe naniesienie treści oraz złożenie własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę (brak obowiązku odciśnięcia pieczęci). Poprawki naniesione przez lekarza muszą zostać potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na awersie recepty. Na recepcie nie mogą być umieszczane informacje i znaki nie związane z jej realizacją (w tym reklamy) Zakres informacji na recepcie Recepty wystawione na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne powinny zawierać: 1) Dane osoby uprawnionej posiadającej umowę z NFZ lub dane świadczeniodawcy 2) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, nr PESEL (ew. nr PESEL opiekuna), wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL), kod uprawnień dodatkowych, nr poświadczenia lub innego dokumentu dla pacjentów korzystających z przepisów o koordynacji, nr paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość dla cudzoziemca nieuprawnionego 3) Identyfikator płatnika kod oddziału NFZ lub X dla pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie lub nieuprawnionych; lub symbol instytucji (przepisy o koordynacji) 4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych: - nazwa, - postać (jeśli jest więcej niż 1), - dawka (jeśli jest więcej niż 1), - ilość (lub skład dla leku recepturowego), - sposób dawkowania (w przypadku wypisania leku na 90 dni lub zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową, leku recepturowego, zawierającego środek odurzający, substancję psychotropową lub substancję bardzo silnie działającą), - odpłatność 5) Datę wystawienia recepty 6) Datę realizacji od dnia lub X (jeśli nie dotyczy) 7) Dane osoby uprawnionej imię, nazwisko, nr PWZ Recepty wystawione na nierefundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych powinny zawierać conajmniej: 1) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL) 2) Datę wystawienia recepty 3) Datę realizacji od dnia lub X (jeśli nie dotyczy) 2

3 4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych nazwa, postać (jeśli jest więcej niż 1), dawka (jeśli jest więcej niż 1), ilość (lub skład dla leku recepturowego), sposób dawkowania 5) Dane osoby uprawnionej imię, nazwisko, nr PWZ Recepty wystawione na nierefundowane leki zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N powinny zawierać conajmniej: 1) Dane pacjenta - imię, nazwisko, adres, wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL) 2) Datę wystawienia recepty 3) Datę realizacji od dnia lub X (jeśli nie dotyczy) 4) Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych nazwa, postać (jeśli jest więcej niż 1), dawka (jeśli jest więcej niż 1), ilość (lub skład dla leku recepturowego), sposób dawkowania 5) Dane osoby uprawnionej imię, nazwisko, nr PWZ 6) nr PESEL lub nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kody kreskowe Na recepcie w postaci kodu musi znajdować numer identyfikacyjny a od 1 stycznia 2013 r. również nr PWZ oraz REGON świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej. Dodatkowo na recepcie w postaci kodów jedno- lub dwuwymiarowych mogą zostać umieszczone informacje o: - Danych osoby uprawnionej posiadającej umowę z NFZ lub dane świadczeniodawcy - Danych pacjenta - imię, nazwisko, adres, nr PESEL, wiek (dla dzieci do 18 r.ż. jeżeli nie można wieku ustalić na podstawie nr PESEL), nr poświadczenia lub innego dokumentu dla pacjentów korzystających z przepisów o koordynacji, nr paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość dla cudzoziemca nieuprawnionego - Identyfikatorze płatnika kod oddziału NFZ, X (dla pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie lub nieuprawnionych), symbol instytucji (przepisy o koordynacji) - Danych dotyczące leków - Dacie wystawienia recepty - Dacie realizacji od dnia lub X (jeśli nie dotyczy) - Danych osoby uprawnionej imię i nazwisko Dane osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy (pieczątka nagłówkowa) - Firma lub nazwa - Adres (bez kodu pocztowego) - Numer telefonu - identyfikator (9 pierwszych cyfr nr REGON) Dane osoby uprawnionej posiadającej prawo wykonywania zawodu, która zaprzestała wykonywania zawodu, posiadającej umowę z NFZ na wystawianie recept dla siebie lub rodziny - Imię i nazwisko - Adres miejsca zamieszkania - Numer telefonu 3

4 - Dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny 98XX-XXXXX Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 1. Nazwa lub jednoznaczna nazwa skrócona a. nazwa leku!? b. rodzajowa lub handlowa nazwa środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego c. rodzajowa lub handlowa nazwa wyrobu medycznego 2. Postać jeśli występuje więcej niż jedna 3. Dawka jeśli występuje więcej niż jedna 4. Ilość/skład dla leku recepturowego określona cyframi arabskimi lub słownie; obojętne substancje pomocnicze przy pomocy określeń ilość odpowiednia, quantum satis, q.s. 5. Sposób dawkowania - w przypadku wypisania leku na 90 dni, zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową, leku recepturowego, zawierającego środek odurzający, substancję psychotropową lub substancję bardzo silnie działającą 6. Odpłatność a. jeśli występuje w 1 odpłatności nie dotyczy b. jeśli występuje w więcej niż 1 odpłatności: - P jeśli przepisywana jest najniższa odpłatność z wykazu - brak odpłatności jeśli przepisywana jest najwyższa odpłatność z wykazu - odpłatność w innych przypadkach (tylko dla produktów posiadających 3 poziomy odpłatności) c. jeśli wypisano poza zakresem refundacji X lub umieszczenie przy każdej z pozycji odpowiedniego poziomu odpłatności: a. B lub równoważne bezpłatnie b. R lub równoważne ryczałt c. 30% d. 50% e. 100% (poza zakresem refundacji) Maksymalne ilości leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na recepcie - Bez dawkowania 1) Ilość odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom: a) z wykazu refundacyjnego dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych refundowanych b) zarejestrowanym w RP dla leków nierefundowanych wystawionych na IB 2) 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami 3) 100 sztuk pasków diagnostycznych - Antykoncepcja na 6 miesięcy - Podając dawkowanie na maksymalnie 90 dni - Pojedynczą ilość leku recepturowego Recepty z odroczonym terminem realizacji 4

5 Do 3 recept na następujące po sobie okresy obejmujące maksymalnie 90 dni stosowania. Do 6 recept na następujące po sobie okresy obejmujące maksymalnie 6 miesięcy stosowania dla antykoncepcji. Obowiązujące wzory recept 1. Obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. Obowiązujący do 31 grudnia 2012 r. Nie mniej niż 200 mm długości i 90 mm szerokości Różowe recepty wg wzoru 5

6 Recepty wystawione na leki nierefundowane (z wyłączeniem III-P, IV-P i II-N) nie muszą odpowiadać wzorowi recepty. Informacje dodatkowe Na jednej recepcie można przepisać do 5 leków gotowych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy. Leki wypisane na receptach dla pacjentów posiadających uprawnienie IB oraz leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane na import docelowy mogą nie posiadać oznaczonego poziomu odpłatności. Recepty wystawiane dla lekarza lub jego rodziny mogą być oznaczane adnotacjami pro auctore, pro familia lub równoważnymi np. pro me Dodatkowo na recepcie mogą zostać umieszczone adnotacje: - Cito lub równoważne - NZ, Nie zamieniać przy pozycji leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego 6

7 REALIZACJA RECEPT CZĘŚĆ DLA FARMACEUTÓW Realizacja: - potwierdzenie realizacji zamieszczenie na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby realizującej (nadruk lub pieczęć) + podpis Otaksowanie: 1) umieszczenie na recepcie lub dokumencie dołączonym do recepty danych dotyczących wydanych: a) refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych: - własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ich postaci i dawki albo rodzajowej lub handlowej nazwy wyrobu medycznego; - wielkości opakowania; - liczby wydanych opakowań; - wartości wydanych opakowań; - rodzaju odpłatności; - wysokości limitu ceny dla wydanej ilości refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; - wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta; - kwoty podlegającej refundacji; - wysokość taksy laborum jeżeli dotyczy. b) nierefundowanych leków: - własnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ich postaci i dawki albo rodzajowej lub handlowej nazwy wyrobu medycznego; - wielkości opakowania; - liczby wydanych opakowań; - wartości wydanych opakowań; 2) umieszczenie nazwy i adresu apteki, daty i godziny realizacji recepty oraz numeru nadanego recepcie w aptece Realizacja recept refundowanych 1. W pełnych opakowaniach (patrz poniżej) 2. W ilości maksymalnie zbliżonej ale mniejszej niż wypisana na recepcie (???) 3. Ilość na maksymalnie 90 dni, w przypadku przekroczenia należy zmniejszyć ilość (z wyłączeniem leków w których najmniejsze opakowania zawierają powyżej 90 jednostek dawkowania) Dzielenie leków - antybiotyki wewnętrzne, - leki w postaci parenteralnej, - Rpw, - III-P, - IV-P, - II-N Pacjent otrzymuje lek oznakowany datą ważności i numerem serii w ilości maksymalnie zbliżonej jednak nie większej niż określona przez wystawiającego receptę. Dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie. 7

8 Określenie ilości wypisanego leku Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę. Realizacja recept z zaznaczonymi uprawnieniami dodatkowymi ZK, IW, IB Na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, po umieszczeniu na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu oraz podpisu osoby realizującej. Realizacja recept wystawionych w innych państwach 1) Dane konieczne - Imię, nazwisko, adres pacjenta, - Nazwa preparatu - Dawka - Ilość - Data wystawienia recepty - Dane osoby wystawiającej 2) Za pełną odpłatnością 100% Realizacja recept niegodnych ze wzorem W przypadku gdy recepta zawiera wymagane dane lub dane te mogą zostać ustalone i ew. uzupełnione osoba realizująca może ją zrealizować także w przypadkach gdy: - rozmieszczenie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie - recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty. Realizacja recept zawierających dane wystawione błędnie, nieczytelnie, niezgodnie z rozporządzeniem lub niezawierających wymaganych danych Parametr brakujący, nieczytelnie lub błędnie wypisany albo niezgodny z rozporządzeniem Sposób ustalenia/postępowania Numer oddziału NFZ Brak możliwości poprawy realizacja na 100% Kod uprawnień dodatkowych Na podstawie dokumentów Postać Na podstawie posiadanej wiedzy Dawka Najmniejsza dopuszczona do obrotu na terytorium RP Sposób dawkowania Dla refundowanych maksymalnie 2 najmniejsze opakowania z wykazu refundacyjnego Adnotacje Umieszczenie kodu na rewersie wraz z podpisem lub umieszczenie w komunikacie elektronicznym 8

9 Dla nierefundowanych maksymalnie 2 najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium RP Numer poświadczenia Na podstawie dokumentów Umieszczenie numeru na rewersie wraz z podpisem lub umieszczenie w komunikacie elektronicznym Data realizacji od dnia Przyjęcie, że wpisano znak Wiek dla pacjentów do 18 r.ż. gdy nie można go ustalić na podstawie nr. PESEL Odpłatność Parametr nieczytelnie wypisany lub niezgodny z rozporządzeniem Numer PWZ Dane osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy X Na podstawie dokumentów Jeśli dla preparatu o jednej odpłatności nie wpisano X lub 100% wydanie za odpłatnością określoną w wykazie. Jeśli dla preparatu o więcej niż jednej odpłatności nie wpisano X lub 100% wydanie za najwyższą odpłatnością określoną w wykazie. Jeśli recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych lub zostały one ustalone przez osobę realizującą wydanie leku za odpłatnością wynikającą z uprawnienia Sposób ustalenia/postępowania Na podstawie posiadanych danych np. rejestr NIL Na podstawie posiadanych danych np. rejestr NIL Umieszczenie wieku na rewersie wraz z podpisem Adnotacje Umieszczenie numeru na rewersie wraz z podpisem lub umieszczenie w komunikacie elektronicznym Umieszczenie numeru na rewersie wraz z podpisem lub umieszczenie w komunikacie elektronicznym Adnotacje Parametr wypisany nieczytelnie lub błędnie Sposób ustalenia/postępowania Dane pacjenta Na podstawie dokumentów Umieszczenie poprawnych danych na rewersie wraz z podpisem (PESEL - ew. umieszczenie w komunikacie elektronicznym) Parametr brakujący Ilość leku Sposób ustalenia/postępowania Obliczona na podstawie sposobu i okresu stosowania Adnotacje 9

10 Parametr wypisany błędnie lub niezgodny z rozporządzeniem Adnotacja na recepcie dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla rodzeństwa Parametr błędnie wypisany albo brakujący Dane podmiotu drukującego receptę Parametr niezgodny z rozporządzeniem Umieszczenie na recepcie innych nieokreślonych informacji lub znaków niestanowiących reklamy Oznaczenie P w polu Choroba przewlekła na receptach wystawionych przed r. Oznaczenie P w polu Choroba przewlekła na receptach wystawionych po r. Terminy realizacji recept lub Refundowane jedno najmniejsze opakowanie z wykazu refundacyjnego Nierefundowane jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na terenie RP Sposób ustalenia/postępowania Realizacja recepty Sposób ustalenia/postępowania Realizacja recepty Sposób ustalenia/postępowania Pominięcie tej informacji i realizacja recepty Wydanie leku za najniższą odpłatnością Pominięcie tej informacji i realizacja recepty Adnotacje Adnotacje Adnotacje Rodzaj recepty Termin realizacji (od daty wystawienia) Antybiotyki w postaciach wewnętrznych i 7 dni parenteralnych Import docelowy 120 dni Preparaty immunologiczne wytwarzane dla 90 dni pacjenta Do realizacji od 30 dni od wyznaczonej daty realizacji Pozostałe 30 dni Termin realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego leku na recepcie. Odpisy 1. Dla leków Rp i Rpz (z wyłączeniem wykazu A z FP, III-P, IV-P i II-N) dopuszczono antybiotyki 2. Wystawia farmaceuta 10

11 3. Realizacja na 100% w aptece która odpis sporządziła 4. Informacje na odpisie: - co najmniej adres apteki w formie nadruku lub pieczęci; - dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, wiek poniżej 18 r.ż.) - nazwę leku - postać farmaceutyczną; - dawkę; - ilość leku, będącą różnicą między ilością przepisaną na recepcie i wydaną w aptece; - sposób użycia, jeżeli na oryginale recepty zawarta była taka informacja; - imię i nazwisko osoby uprawnionej; - termin realizacji; - datę wystawienia i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany przez aptekę; - imię i nazwisko farmaceuty sporządzającego odpis recepty, w formie nadruku lub pieczęci; - podpis farmaceuty sporządzającego odpis recepty. 5. Odpis jest realizowany w terminie ważności recepty na podstawie której został wystawiony Podejrzenie sfałszowania - Odmowa realizacji - Zatrzymanie recepty - Powiadomienie WIF, NFZ właściwe ze względu na lokalizację apteki - Powiadomienie osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy Realizacja recept wystawionych w innych państwach 1) Dane konieczne - Imię, nazwisko, adres pacjenta, - Nazwa preparatu - Dawka - Ilość - Data wystawienia recepty - Dane osoby wystawiającej 2) Za pełną odpłatnością 100% PRZECHOWYWANIE RECEPT Zrealizowane recepty i odpisy pozostają w aptece i są przechowywane warunkach zapewniających ochronę przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym nastąpiła refundacja 0 dla refundowanych lub realizacja dla nierefundowanych (czyli de facto 6 lat). Recepty są przechowywane w sposób uporządkowany, pogrupowany wg. daty realizacji. KONTROLA Kontrola realizacji recept obejmuje badanie i ocenę prawidłowości: - realizacji i otaksowania recept - ilości wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych - przestrzegania terminów realizacji recept Recepty uznaje się za czytelne jeśli na ich podstawie wydano odpowiedni preparat. Potwierdzenie prawidłowości realizacji wymaga porównania z dokumentacją medyczną. 11

12 ABOLICJA Recepty zrealizowane od 1 stycznia 2012 r. do 9 marca 2012 r. Recepty uznaje się za prawidłowe pomimo dodatkowych informacji niewynikających z przepisów (czytaj: pieczątki lekarskie) oraz braków w zakresie: - wieku - nr PESEL - kodów dodatkowych - nr poświadczenia/paszportu - identyfikator NFZ - odpłatności Numery recept 1) 20-cyfrowe ważne do r. 2) 20-cyfrowe z dodanymi przez osobę wystawiającą dwoma pierwszymi cyframi 00 lub 01 ważne do r. 3) 22-cyfrowe zgodne z załącznikiem nr 5 nadane przez NFZ KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH AZ - bezpłatne zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście => Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście BW uprawnienia obejmujące nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają odpowiednie kryterium dochodowe CN uprawnienia obejmujące nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ciąży, porodu i połogu DN - uprawnienia obejmujące nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia IB Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych => bezpłatnie leki Rp i Rpz oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. IN - uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie: - art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238); - art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); - art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.); - art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416); 12

13 - przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych; - przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; - art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305). IW Inwalidzi wojskowi, osoby które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów oraz osoby wymienione w art. 42 i art. 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin => bezpłatnie do wysokości limitu leki objęte refundacją w zakresie kategorii refundacja w pełnym zakresie wskazań PO - żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny => bezpłatnie do wysokości limitu leki objęte refundacją w zakresie kategorii refundacja w pełnym zakresie wskazań WP - wszyscy wojskowi i ich rodziny (poza PO, IW, IB) - dla celów statystycznych ZK - Świadczeniobiorca, który posiada tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu i przedstawi legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu => bezpłatnie do wysokości limitu leki objęte refundacją w zakresie kategorii refundacja w pełnym zakresie wskazań oraz leki wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" 13

14 ŚRODKI Z GRUP II-N, III-P I IV-P 14

15 15

16 16

17 17

18 WYKAZ A FP IX Β-Acetyldigoxinum Acidum phosphoricum concentratum Adrenalini tartras (Epinephrini tartras) Adrenalinum (Epinephrinum) Aether Aether anaestheticus Alcuronii chloridum A1facalcidolum Alprostadilum Aminoglutethimidum Argenti nitras Arsenii trioxidum ad praeparationes homoeopathicas Amicurii besilas Atropini sulfas Atropinum Benperidolum Bleomycini sulfas Busulfanum Carboplatinum Chloral hydras Chlorambucilum 18

19 Calcitriolum Carmustinum Ciclosporinum Cisplatinum Cladribinum Clenbuteroli hydrochloridum Codergocrini mesilas Colchicinum Cresolum crudum Cyclophosphamidum Cytarabinum Dacarbazinum Danaparoidum natricum Daunorubicini hydrochloridum Desfluranum Deslanosidum Dienestrolum Diethylstilbestrolum Digitoxinum Digoxinum Dihydroergocristini mesilas Dihydroergotamini mesilas Dihydroergotamini tartras Dihydrotachysterolum Dipivefrini hydrochloridum Dobutamini hydrochloridum Dopamini hydrochloridum Dopexamini dihydrochloridum Doxorubicini hydrochloridum Epirubicini hydrochloridum Ergotamini tartras Erythropoietini solutio concentrata Esketamini hydrochloridum Etomidatum Etoposidum Fludarabini phosphas Fluorouracilum Flupentixoli dihydrochloridum Flutamidum Formoteroli fumaras dihydricus Gemcitabini hydrochloridum Glyceroli trinitratis solutio Halothanum Heparinum calcicum Heparinum natricum Histamini dihydrochloridum Histamini phosphas Homatropini hydrobromidum Homatropini methylbromidum Hydrargyri dichloridum Hydrogenii peroxidum 30 per centum Hydroxycarbamidum 19

20 Hyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum) Hyoscinum (Scopolaminum) Hyoscyamini sulfas Isoprenalini hydrochloridum Isoprenalini sulfas Ketamini hydrochloridum Ketorolacum trometamolum Letrozolum Lomustinum Malathionum Methotrexatum Methylatropini bromidum Methylatropini nitras Mercaptopurinum Methanolum Methylergometrini maleas Misoprostolum Mitomycinum Mitoxantroni hydrochloridum Modafinilum Natrii fluoridum Neostigmini bromidum Neostigmini metilsulfas Nicotini resinas Nicotinum Nilutamidum Noradrenalini hydrochloridum (Norepinephrini hydrochloridum) Noradrenalini tartras (Norepinephrini tartras) Orciprenalini sulfas Ouabainum Oxaliplatinum Paclitaxelum Pancuronii bromidum Pergolidi mesilas Phenolum Physostigmini salicylas (Eserini salicylas) Physostigmini sulfas (Eserini sulfas) Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpini nitras Rocuronii bromidum Salmeteroli xinafoas Streptokinasi solutio concentrata Suxamethonii chloridum Thiomersalum Thiopentalum natricum et natrii carbonas Tramazolini hydrochloridum monohydricum Tubocurarini chloridum Urokinasum Vecuronii bromidum Vinblastini sulfas Vincristini sulfas 20

21 PODSUMOWANIE ZMIAN 1) W rozporządzeniu wyraźnie rozdzielono procesy wypisywania i realizacji recept, jasno wskazując obowiązki poszczególnych stron osoba uprawniona ma obowiązek wypisać receptę zgodnie z rozporządzenia, osoba wydająca w określonych przypadkach może zrealizować receptę wypisana błędnie. 2) Rezygnacja z obowiązku umieszczania wieku pacjenta (z wyłączeniem przypadków gdy wieku nie można ustalić na podstawie nr PESEL) 3) W przypadku umieszczania nr PESEL opiekuna osoba wystawiająca musi umieścić odpowiednią adnotację oraz swój podpis 4) Wyłączono z katalogu danych które mogą być poprawione lub uzupełnione numer oddziału funduszu (czyli osoba realizująca straciła możliwość weryfikacji ubezpieczenia) 5) Zmiana zapisu dotyczącego sposobu zapisywania nazw leków z międzynarodową lub własną nazwę leku na nazwę leku (do wyjaśnienia) 6) Obowiązek podawania składu leku recepturowego (do wyjaśnienia) 7) Obowiązek podawania sposobu dawkowania dla leków recepturowych zawierających substancje psychotropowe, odurzające oraz substancje z wykazu A FP. 8) Umożliwienie wypisywania i realizacji recept ze skróconymi nazwami leków 9) Przywrócenie oznaczenia P 10) Rezygnacja z obowiązku umieszczania znaku X w przypadku braku uprawnień dodatkowych oraz w polu data realizacji od 11) Możliwość uzupełnienia lub skorygowania dużej liczby danych 12) Możliwość umieszczenia części korekt lub uzupełnień jedynie w komunikacie elektronicznym 13) Wyłączenie z 7-dniowego terminu ważności antybiotyków w postaciach zewnętrznych oraz recept wystawianych w ramach pomocy doraźnej 14) Możliwość realizacji recepty nieodpowiadających wzorowi 15) Usankcjonowanie abolicji za okres r. 16) Praktyczne zdefiniowanie czytelności recepty 17) Wprowadzenie obowiązku umieszczania w postaci kodu nr PWZ i REGON (od 1 stycznia 2013 r.) 18) Wydłużenie okresu stosowania wzoru recepty obowiązującego przed 1 stycznia 2012 r. 19) Obowiązek umieszczania adnotacji pro auctore, pro familia jedynie dla lekarzy którzy zaprzestali wykonywania zawodu i posiadają umowę z NFZ 20) W przypadku uprawnienia IB lub importu docelowego nie jest konieczne umieszczanie poziomu odpłatności 21) Uproszczenie dotyczące sposobu zapisywania ilości zrezygnowano z konieczności umieszczania liczby opakowań i ich wielkości lub łącznej liczby jednostek dawkowania 22) Doprecyzowano określenie pojedyncza ilość leku recepturowego odnosząc je do odpowiedniego rozporządzenia 23) Możliwość wystawiania do 6 recept na okres 6 miesięcy dla leków antykoncepcyjnych 24) Możliwość zmniejszania ilości leku recepturowego do ilości odpowiadającej jednemu ryczałtowi 25) W przypadku wypisania na recepcie kilku leków termin realizacji recepty ustala się indywidualnie dla każdego z leków. 26) Obowiązek umieszczenia na otaksowaniu wysokości taksy laborum Wszelkie uwagi i sugestie proszę przesyłać na adres lub mgr farm. Michał Byliniak 21

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept Podsumowanie najważniejszych zmian i uwag dotyczących: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp Rozporządzenie obwiązuje od 10 marca 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH* Jak najpewniej ordynować leki refundowane! (*-opracowano na podstawie poradnika dla lekarzy)

Informacja dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH* Jak najpewniej ordynować leki refundowane! (*-opracowano na podstawie poradnika dla lekarzy) Informacja dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH* Jak najpewniej ordynować leki refundowane! (*-opracowano na podstawie poradnika dla lekarzy) Opisany sposób wypełniania recepty i ordynowania leków zapewni pielęgniarkom

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) Dz.U.2012.260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 260

Warszawa, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 260 Warszawa, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE UJEDNOLICONEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH.

OPRACOWANIE UJEDNOLICONEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH. OPRACOWANIE UJEDNOLICONEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH. Uwaga Niniejsze opracowanie ma charakter nieoficjalny i ma na celu zobrazowanie zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne Dz.U.2015.1971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z dnia 26 listopada 2015 r.) Na podstawie art. 15a ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) Dz.U. 2012.260 * Kursywą oznaczono w tekście dodania własne biura prawnego, Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pogrubienia istotne fragmenty rozporządzenia dla osób realizujących receptę ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Uwaga: Opracowanie ma charakter nieoficjalny. W przypadku wątpliwości należy sięgnąć do oryginalnych tekstów rozporządzeń. W

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE. z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE WZORY RECEPT. Rpw

AKTUALNE WZORY RECEPT. Rpw RECEPTY AKTUALNE WZORY RECEPT Rp Rpw CZĘŚCI RECEPTY 1. Inscriptio 2. Nomen aegroti 3. Praepositio (Rp.) 4. Praescriptio 5. Subscriptio 6. Signatura (D.S.) 7. Datum 8. Nomen medici 1. 2. 3-6 7. 8. DANE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 1971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

W miarę uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień i interpretacji, będę je zamieszczał uzupełniając niniejsze opracowanie.

W miarę uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień i interpretacji, będę je zamieszczał uzupełniając niniejsze opracowanie. 2012-03-13 WERSJA AKTUALNA na 2012-03-15 GODZ. 7.00 Szanowni Państwo Rozporządzenie wprowadza WIELE ZNACZĄCYCYCH zmian, z którymi każdy powinien się dokładnie zapoznać, gdyż zgodnie z nimi należy już od

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: Pytania z zebrań kwartalnych Marzec 2015 1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: a. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. 30% b. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. c. Rp. ZK

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki Ad.1 Odpowiadając na maila z dnia 13.05.2015r. Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ustalenie dawki leku leży w kompetencji lekarza

Bardziej szczegółowo

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30%

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30% Kraków 15.10.2012 r. Pytania z zebrań kwartalnych Wrzesień 2012 r. 1. Jak zrealizować recepty z uprawnieniem dodatkowym ZK w następujących przypadkach: Rp. Lacipil 4 Vivacor 6,25 30%? Lek Lacipil 4 należy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i połoŝne

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i połoŝne Projekt z dnia 23 marca 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i połoŝne Na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 3 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne na recepty

Przepisy prawne na recepty Przepisy prawne na recepty Każdy lekarz, udzielając świadczeń medycznych, ma prawo ordynować pacjentom leki. Może je przepisać na recepcie zlecając pacjentowi ich wykupienie i przyjmowanie w domu, może

Bardziej szczegółowo

Szanowni Lekarze. Możliwie NAJPROŚCIEJ I KONKRETNIE - co gdzie i jak wpisać

Szanowni Lekarze. Możliwie NAJPROŚCIEJ I KONKRETNIE - co gdzie i jak wpisać Informacja dla LEKARZY Jak najpewniej ordynować leki refundowane! Stale aktualizowane informacje z pytaniami i odpowiedziami na stronie www.recepta.farmacja.pl Opisany sposób wypełniania recepty i ordynowania

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 grudnia 2011 r.

z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Leki i wyroby medyczne dla osób uprzywilejowanych.

Leki i wyroby medyczne dla osób uprzywilejowanych. Leki i wyroby medyczne dla osób uprzywilejowanych. dr farm. Stanisław Piechula mgr farm. Michał Grzegorczyk 2010-12-03 Uaktualniono po wejściu w życie ustawy refundacyjnej 2012-01-01 Uaktualniono po wejściu

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 30 marca 2012r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1} zdnia... 2012 r. w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1} zdnia... 2012 r. w sprawie recept lekarskich PROJEKT, wersja z dnia 9 lutego 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1} zdnia... 2012 r. w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie recept lekarskich Projekt 8.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.

Bardziej szczegółowo

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do:

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB) ZAKRES UPRAWNIEŃ środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł

Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł Całkowita kwota zwrotu nienależnych refundacji recept przez lekarzy i przychodnie 5.4 mln zł Lekarze - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 21.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 21.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 21.05.2015 WYKŁAD NR 11 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH CZĘŚĆ DRUGA KONTROLA NFZ PODSTAWY KONTROLI kto kontroluje? co kontroluje? jak kontroluje?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 493 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich Dziennik Ustaw Nr 294 17177 Poz. 1739 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.) DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 97 POZ. 646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.) Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich Dziennik Ustaw Nr 294 17177 Poz. 1739 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach

Bardziej szczegółowo

Wszystkie apteki/punkty apteczne w woj. śląskim

Wszystkie apteki/punkty apteczne w woj. śląskim Katowice, dnia 28 kwietnia 2010r. Wszystkie apteki/punkty apteczne w woj. śląskim W związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich i wprowadzeniem jednolitego wzoru

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689)

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr

Bardziej szczegółowo

Lekarze i świadczeniodawcy w woj. śląskim

Lekarze i świadczeniodawcy w woj. śląskim Katowice, dnia 28 kwietnia 2010r. Lekarze i świadczeniodawcy w woj. śląskim W związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich i wprowadzeniem jednolitego druku recepty

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 306 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 306 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 306 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych

Bardziej szczegółowo

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania.

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. ... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. Nasz znak: SIAKat-0432-2014 Katowice 2014-06-12 Szanowna Pani Dyrektor Serdecznie dziękuję za odpowiedź

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

. Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/442/3187/_/

. Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/442/3187/_/ . Niektóre grupy społeczne mają dodatkowe uprawnienia w placówkach ochrony zdrowia. Wyjaśnijmy kto to jest i na czym polegają te przywileje. INWALIDZI WOJENN I Po okazaniu Książki inwalidy wojennego-wojskowego,

Bardziej szczegółowo

A. 1, 5 B. 2, 5 C. 3, 5 D. 3, 4 E. 1, 4

A. 1, 5 B. 2, 5 C. 3, 5 D. 3, 4 E. 1, 4 TEST REFUNDACYJNY Poniżej zamieszczamy test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku. Odpowiedzi wraz z podaniem

Bardziej szczegółowo

ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka

ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka Zmiany od 1 stycznia 2012r. z uwzględnieniem zmian z 10 marca 2012r. 1 dochodzi

Bardziej szczegółowo

19. Liczba aktów prawnych regulujących kwestie wystawiania recept refundowanych wynosi obecnie: A. 1 B. 3 C. 7 D. 10 E. powyżej 20

19. Liczba aktów prawnych regulujących kwestie wystawiania recept refundowanych wynosi obecnie: A. 1 B. 3 C. 7 D. 10 E. powyżej 20 TEST REFUNDACYJNY Test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dn. 10.05.2012. Odpowiedzi wraz z podaniem odnośnego aktu prawnego

Bardziej szczegółowo

ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka

ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka Ostatnia aktualizacja 2012-06-04 Zmiany od 1 stycznia 2012r. z uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.) Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 8. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane. kod nazwy/pełna nazwa dokumentu

Tabela nr 8. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane. kod nazwy/pełna nazwa dokumentu Kod tytułu uprawnienia oraz zakres uprawnienia dodatkowego od 1.01.2013 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zm. 27.07.2012 r.). Rozp. MZ z dnia 20.06.2008 r w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o prawach pacjenta Wyjaśnienia i praktyczne porady Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego Czy szpital może odmówić przyjęcia chorego Czy pacjent musi wyrazić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,...,

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,..., Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. UMOWA Nr... upoważniająca do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,...,

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,..., Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. UMOWA Nr... upoważniająca do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie.

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie. Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Omówienie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Rozdział 4 Art. 31. 1. Ubezpieczonym przysługują następujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO RECEPT NA LEKI, RODKI SPOZYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA YWIENIOWEGO, WYROBY MEDYCZNE

PROJEKT ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO RECEPT NA LEKI, RODKI SPOZYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA YWIENIOWEGO, WYROBY MEDYCZNE Dziennik Ustaw Nr 294 17226 Poz. 1742 WZÓR Załącznik nr 3 PROJEKT ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO RECEPT NA LEKI, RODKI SPOZYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA YWIENIOWEGO, WYROBY MEDYCZNE Podmiot prowadz cy aptek

Bardziej szczegółowo

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna.

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Katowice 2014-06-26 Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Jaką postać i jakie opakowanie leku gotowego apteka może wykorzystać, by wykonać refundowany lek recepturowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2015 r. Poz. 438. Rozporządzenie. z dnia 10 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2015 r. Poz. 438. Rozporządzenie. z dnia 10 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2015 r. Poz. 438 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 123 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 123 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 123 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy

Bardziej szczegółowo

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu Propozycja SIRPL do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia

Bardziej szczegółowo

B dnie lub niekompletnie wypisana recepta mo e skutkowa odes aniem pacjenta do lekarza wystawiaj cego recept.

B dnie lub niekompletnie wypisana recepta mo e skutkowa odes aniem pacjenta do lekarza wystawiaj cego recept. Recepty i leki Leki refundowane Pacjent posiadaj cy prawo do wiadcze opieki zdrowotnej nansowanych ze rodków publicznych ma tak e prawo do refundowanych leków, rodków specjalnego przeznaczenia ywieniowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu Załącznik nr 4 Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu asystentka stomatologiczna 1 diagnosta laboratoryjny 2 dietetyk 3 farmaceuta 4 felczer 5 fizjoterapeuta (technik fizjoterapii+

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r.

STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r. STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane Naczelna Rada Lekarska akceptuje dotychczasowe prace

Bardziej szczegółowo

Opis procedury generowania recept

Opis procedury generowania recept Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-09-31 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1 Imię 2 Nazwisko 4 Data

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R.

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Mgr farm. Michał Byliniak USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 3 substancje zostały zaliczone do grupy IV-P, dla których recepty muszą być wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY

I. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia WZÓR z dnia.. (poz...) Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032)

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032) Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

Nowe uprawnienia i obowiązki pielęgniarek

Nowe uprawnienia i obowiązki pielęgniarek dr hab. Agnieszka Zimmermann Nowe uprawnienia i obowiązki pielęgniarek wynikające ze zmian w ustawodawstwie zawodowym Książka wydana dzięki grantowi edukacyjnemu firmy FSP Galena Spis treści Wykaz stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania i realizacji recept

Zasady wystawiania i realizacji recept www.lekseek.com Zasady wystawiania i realizacji recept Opracował : mgr farm. Michał Pstrągowski pytania oraz uwagi prosimy kierować na adres e-mail redakcja@lekseek.com Spis treści Nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Imię 2. Nazwisko 3. Nazwisko rodowe

I. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Imię 2. Nazwisko 3. Nazwisko rodowe DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄ CEGO ŚWIADCZE Ń Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Imię 2. Nazwisko 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo