SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ"

Transkrypt

1 SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2 Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím pro limity Třídy B digitálních přístrojů dle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vysílat rádiové kmitočty, a pokud není nainstalováno a používáno dle návodu, může způsobit škodlivé rušení radiové komunikace. Avšak není možné zaručit, že se při některém způsobu instalace rušení nevyskytne. Tento symbol znamená, že přístroj vyhovuje evropským směrnicím o bezpečnosti a elektrickém rušení. Dodavatel neposkytuje žádné ručení a garance pokud jde o obsah tohoto dokumentu a výslovně se zříká veškerých implikovaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Dále si dodavatel vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a provádět změny jejího obsahu, aniž by byl povinen o tom předem informovat jakoukoliv stranu. Duplikování této publikace, ať už zčásti nebo v celém rozsahu, není povoleno bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Obsah tohoto návodu k použití může být změněn bez předchozího upozornění. Nepřejímáme odpovědnost za chyby nalezené v tomto návodu. Veškeré značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Bezpečnostní opatření 1. Nepoužívejte Smart box v blízkosti vody. 2. Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. 3. Neblokujte ventilační otvory a instalujte přístroj dle pokynů výrobce. 4. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo. 5. Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky nebo uzemnění typové zástrčky. Pokud nelze přiloženou zástrčku zasunout do vaší elektrické zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby vám zastaralou zásuvku vyměnil. 6. Chraňte síťový kabel, aby se po něm nešlapalo nebo aby nedošlo k jeho propíchnutí, zejména v blízkosti zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází z přístroje. 7. Používejte pouze příslušenství specifikované výrobcem. 8. Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek a v případě, že jej delší dobu nepoužíváte. 9. Přenechejte veškerý servis kvalifikovaným servisním technikům. Došlo-li jakýmkoliv způsobem k poškození přístroje, je nutný servisní zásah. Příslušenství Adaptér na střídavý proud Dálkový ovladač Smart box Návod k použití CZ - 2

3 CZ Obsah Informace o fcc a autorské právo... 2 Bezpečnostní opatření Příslušenství Obsah Kapitola 1 základy... 4 Součásti a ovládání... 4 Dálkový ovladač Napájení Propojení... 6 Přenos obsahu EShare aplikace....7 Hlavní obrazovka... 7 Hlavní menu Tlačítka... 8 Obrazovková klávesnice... 8 Kapitola 2 začínáme Internetový prohlížeč... 8 Sledování videa... 9 Přehrávání hudby Prohlížení fotografií Souborový prohlížeč Správa aplikací třetích stran Kapitola 3 nastavení Bezdrátové připojení a sítě Zvuk Zobrazení Paměť Aplikace Účty a synchronizace Služba stanovení polohy Zabezpečení Jazyk a vstup Zálohování a resetování Datum a čas Přístupnost Možnosti pro vývojáře O zařízení Kapitola 4 řešení problémů Kapitola 5 dodatek Upgradování firmware Údržba Technické specifikace produktu Informace o likvidaci a recyklaci CZ - 3

4 KAPITOLA 1 ZÁKLADY SB 2002 je inteligentní Smart box na bázi operačního systému Android. Podporuje HDTV, síťovou funkci a software třetích stran. Součásti a ovládání 1. Kontrolka stavu svítí modře v režimu provozu a červeně v režimu spánku. 2. Vstup pro paměťovou kartu podporuje kartu SD/MMC. 3. Okénko pro příjem infračerveného signálu příjem infračerveného signálu z infračerveného dálkového ovladače. 4. Sleep tlačítko stisknutím přepnete mezi režimem spánku a režimem probuzení. 5. Konektor mini USB pro připojení externího zařízení USB. 6. Audio-video konektor pro připojení televizoru nebo monitoru AV kabelem. 7. Optický port pro připojení optického zařízení přes optický kabel. 8. Port HDMI pro připojení HDTV kabelem HDMI. 9. Port LAN pro připojení sítě Ethernet kabelem RJ Konektor vstupu pro stejnosměrný proud DC pro připojení napájecího kabelu k napájecímu adaptéru. CZ - 4

5 CZ Dálkový ovladač Sleep tlačítko stisknutím přepnete mezi režimem spánku a režimem probuzení. Tlačítko vedlejšího menu SUB MENU Stisknutím zobrazíte menu možností. Tlačítko nastavení SETUP Stisknutím přepnete na nastavení. Tlačítko o stránku výš/níž PG. UP/DN Stisknutím přejdete na předchozí/následující skladbu nebo video. Tlačítko hlavní stránky HOME Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku. Tlačítko ukončení EXIT Tlačítko návratu návrat na předchozí obrazovku. Tlačítko přeskočení SKIP Stisknutím se budete pohybovat rychle vzad nebo vpřed. Tlačítko zvětšení/zmenšení ZOOM Stisknutím zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení. Tlačítko opakování REPEAT Stisknutím nastavíte režim opakování. Tlačítko vypnutí zvuku MUTE Stisknutím to vypnete zvuk Smart boxu. Tlačítko výstupu TV OUT Stisknutím zvolíte režim TV výstupu. Tlačítko AUDIO Stisknutím zvolíte zvukový režim. Tlačítko pro titulky SUBTITLE Stisknutím změníte titulky. Tlačítko zpětného mazání BACKSPACE Stisknutím vymažete znak. Potvrzovací tlačítko OK Stisknutím potvrdíte volbu. Směrová tlačítka Stisknutím přesunete kurzor doleva/doprava/nahoru/dolů. Tlačítko pro informace INFO Stisknutím zobrazíte informace o souboru média. Tlačítko přehrávání a pauzy PLAY/PAUSE Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání. Tlačítko ovládání hlasitosti Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Tlačítko zastavení STOP Stisknutím zastavíte přehrávání. Tlačítko aplikací APP Stisknutím zobrazíte hlavní menu. Tlačítko přejít na GOTO Stisknutím přejdete na požadované místo přehrávání. CZ - 5

6 Používání dálkového ovladače Při použití dálkového ovladače jej namiřte na okénko příjmu infračerveného signálu, které je na přístroji, a stiskněte příslušná tlačítka. Doporučená účinná vzdálenost pro dálkové ovládání je 5 metrů. Výměna baterie Jestliže baterie zeslábne, významně se sníží provozní dosah dálkového ovladače a je třeba baterii vyměnit. 1. Vyjměte lithiovou baterii, která se nachází pod spodním krytem ovladače. 2. Vložte novou lithiovou baterii stejného typu. Poznámka: Pro rychlé ovládání a lepší kontrolu TV obrazovky můžete používat dálkový ovladač s myší a klávesnicí (nejsou přiloženy). Napájení Používání napájecího adaptéru Přiložený adaptér 5 V/2 A je určen pro střídavý proud 100 až 240 V, 50/60 Hz. Zapojte napájecí adaptér do vstupního konektoru pro stejnosměrný proud (DC-IN) a poté do elektrické zásuvky. Poznámka: Když je napájecí adaptér připojen a přístroj je v režimu spánku, stále dochází ke spotřebě energie. Propojení Připojení k HDTV pomocí kabelu HDMI 1. K připojení Smart boxu k HDTV použijte kabel HDMI. 2. Pomocí napájecího adaptéru připojte přístroj k vhodné elektrické zásuvce. 3. Zapněte HDTV a poté Smart box. Připojení k TV pomocí kabelu AV 1. K připojení Smart boxu k TV/monitoru použijte kabel AV. 2. Pomocí napájecího adaptéru připojte přístroj k vhodné elektrické zásuvce. 3. Zapněte televizor a poté Smart box. Připojení k internetu Připojení Wi-Fi: pokud přístroj detekuje signál Wi-Fi, proveďte nastavení v Nastavení < Wi-Fi (viz strana 13). Připojení LAN: připojte kabel RJ45 a proveďte nastavení v Nastavení < Bezdrátové připojení a síť < Další < Ethernet (viz strana 13). Přenos obsahu Ze zařízení USB Smart box podporuje funkci zařízení hromadné paměti USB. Chcete-li stáhnout obsah (video, audio, foto, atd.) do Smart boxu, připojte zařízení USB. Po úspěšném připojení k Smart boxu přejděte na [Průzkumník souborů] a kliknutím jej otevřete. Z paměťové karty Tento přístroj podporuje karty SD do 32 GB. Vložení paměťové karty Vložte kartu správným způsobem, tj. potištěnou stranou směrem nahoru, až zaklapne na místo. Pokud kartu SD nevložíte správně, může dojít k jejímu poškození nebo k poškození Smart boxu. Chcete-li kartu SD vyjmout, opět na ni zatlačte, aby se vysunula. Jestliže do Smart boxu vkládáte kartu SD nebo ji vyjímáte, může trvat několik vteřin, než Smart box aktualizuje obsah. Nevkládejte a nevyjímejte kartu SD, když probíhá jiná operace, protože by mohlo dojít k zablokování systému. CZ - 6

7 CZ Nevyjímejte kartu, pokud se právě přehrává její obsah. Způsobí to zablokování funkce Smart boxu a Smart box se restartuje. Pomocí aplikace EShare EShare je aplikace, která vám umožní sdílet mediální soubory (hudbu, videa, obrázky apod.) a kancelářské soubory (PPT, world, excel, text, PDF) z vašich mobilních mediálních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety (Android 4.0 nebo vyšší) na televizoru. Pro více informací si prosím stáhněte uživatelský manuál Hlavní obrazovka Zapnete-li Smart box, přepne se na Hlavní obrazovku. Kdykoliv stisknete tlačítko, vrátíte se na Hlavní obrazovku. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači spustíte libovolnou ikonu. Stisknutím ikony Apps (Aplikace) zobrazíte hlavní menu. Přizpůsobení Hlavní obrazovky Přidání ikon na Hlavní obrazovku Na Hlavní obrazovku můžete přidat zástupce nebo miniaplikace. Stiskněte tlačítko Menu Přidat miniaplikace na pracovní plochu. Stisknutím proveďte požadovanou volbu ikony, která se přidá na Hlavní obrazovku. Odstranění ikon z Hlavní obrazovky Stiskněte tlačítko Menu Vymazat miniaplikaci z pracovní plochy. Pomocí směrových tlačítek proveďte požadovanou volbu ikony, která se má vymazat z Hlavní obrazovky. Nastavení tapety pro Hlavní obrazovku Stiskněte tlačítko Menu Nastavit tapetu. Vyberte požadovaný obrázek jako tapetu. Hlavní menu Všechny ikony aplikací jsou v Hlavním menu. Na Hlavní obrazovce zobrazíte Hlavní menu poklepáním na Aplikace. Stisknutím ikony na hlavním menu otevřete požadovanou aplikaci. Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku. Na obrazovce Hlavního menu odinstalujete aplikaci poklepáním na Menu. CZ - 7

8 Tlačítka Pomocí směrových tlačítek a stisknutí OK/Enter zvolte položku. Volbou ikony otevřete aplikaci. Stisknutím tlačítka Return (Exit nebo ESC) na dálkovém ovladači se vrátíte na Hlavní obrazovku. Stisknutím se kdykoliv vrátíte na hlavní obrazovku. Stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači můžete kdykoliv zobrazit menu možností. Rolování Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete rolovat seznamem souborů. Na internetových stránkách se můžete pomocí směrových tlačítek pohybovat po stránce (dbejte, abyste neklikli na linkový odkaz). Obrazovková klávesnice Pomocí obrazovkové klávesnice můžete zadávat text, například webové adresy. Klepnutím na textové pole aktivujete obrazovkovou klávesnici. Velká písmena Zpětné mazání Tlačítko pro čísla, interpunkci a symboly KAPITOLA 2 ZAČÍNÁME Internetový prohlížeč Prohlížení internetových stránek Na Hlavní obrazovce nebo v Hlavním menu klepněte na ikonu Prohlížeče, čímž spustíte internetový prohlížeč Do adresového řádu napište internetovou adresu a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Novou internetovou stránku otevřete klepnutím na příslušný odkaz. Po internetových stránkách se můžete pohybovat pomocí směrových tlačítek. Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte tlačítko Exit nebo ESC. Poznámka: Domovská stránka prohlížeče je vždy přednastavena na výchozí stránku Google. Přidání záložky Stisknutím tlačítka přidáte právě navštívenou internetovou stránku mezi záložky. Seznam záložek Stisknutím tlačítka zobrazíte seznam záložek. Stisknutím záložky otevřete příslušné internetové stránky. Dotykem a podržením záložky zobrazíte nabídku možností pro záložku. Historie Přístup k prohlížení seznamů historie prohlížení. Chcete-li tyto seznamy vymazat, stiskněte tlačítko Menu a poté zvolte Vymazat historii. Nastavení Stisknutím tlačítka zobrazíte další funkce, které jsou k dispozici, včetně funkcí Soukromí a zabezpečení, Přístupnost, atd. Obnovení/stop Stisknutím tlačítka stránky. obnovíte aktuální stránku. stisknutím tlačítka X zastavíte načítání aktuální Vpřed Pomocí tlačítek / můžete přejít na předchozí nebo následující obrazovku internetových stránek. CZ - 8

9 CZ Používání menu možností Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte menu možností prohlížeče. Stisknutím požadované položky přejdete na ovládání možností zobrazení internetových stránek. Sledování videa Přehrávání videa Na Hlavní obrazovce nebo v Hlavním menu otevřete videopřehrávač stisknutím ikony videopřehrávače. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete procházet seznamem souborů. Stisknutím zvolte video soubor pro přehrávání. Ovládání přehrávání videa Při přehrávání videa zobrazíte ovládací pruh pro video stisknutím tlačítka OK nebo směrových tlačítek. Přehrávání nebo pozastavení videa Stisknutím tlačítka / nebo Play/Pause na dálkovém ovladači. Zastavení přehrávání videa Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Přehrát předchozí/další video Stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači. Rychlý posun vzad nebo vpřed Stisknutím tlačítka / na obrazovce nebo / na dálkovém ovladači. Nastavení úrovně hlasitosti Stisknutím tlačítka Volume +/- na dálkovém ovladači. Nastavení režimu přehrávání Stisknutím tlačítka. Nastavení efektů přehrávání Stisknutím tlačítka. CZ - 9

10 Nastavení brány titulků, barvy, atd. Stisknutím tlačítka. Přechod na požadované přehrávání Stisknutím tlačítka. Změna zvukového kanálu Stisknutím tlačítka. Nastavení velikosti obrazovky: celá, 16:9, 4:3 Stisknutím tlačítka. Návrat na obrazovku procházení videa Stisknutím tlačítka Return (Zpět). Poznámky: Videopřehrávač podporuje soubory titulků. Stáhněte si soubor s titulky, které se mají zobrazovat s aktuálním videem, pokud titulky již nejsou součástí videa. Smart box podporuje titulky ve formátu sub, ssa, srt a lrc, kódované ve formátu UTF8. Název souboru s titulky musí být stejný, jako je název video souboru. Titulky se budou načítat automaticky během přehrávání videa. Přehrávání hudby O hudební knihovně V Hlavním menu se stisknutím ikony Hudba dostanete do hudební knihovny. Třídění dle interpreta Třídění dle alba Všechny skladby Třídění dle playlistu Návrat do obrazovky aktuálního přehrávání Přehrávání skladeb 1. V Hlavním menu se stisknutím tlačítka Hudba dostanete do hudební knihovny. 2. Do seznamu skladeb se dostanete klepnutím na požadovanou záložku. 3. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete rolovat seznamem skladeb. 4. Klepnutím na požadovanou skladbu spustíte její přehrávání. Poznámka: Chcete-li režim hudby ukončit, stiskněte tlačítko nebo. Ovládání přehrávání skladeb a poté stiskněte tlačítko Return CZ - 10

11 CZ Pauza nebo přehrávání skladeb Stisknutím tlačítka / nebo na dálkovém ovladači. Zastavení přehrávání hudby Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Přehrání předchozí nebo další skladby Stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači. Rychlý posun vzad nebo vpřed Stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači. Nastavení úrovně hlasitosti Stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači. Zobrazení aktuálního seznamu skladeb Stisknutím tlačítka. Nastavení režimu náhodného přehrávání Stisknutím tlačítka. Nastavení režimu opakování Stisknutím tlačítka. Zobrazení menu přehrávání hudby Přidání právě přehrávané skladby na playlist Návrat do knihovny médií Stisknutím tlačítka Menu. Stisknutím Menu Přidat do playlistu. Stisknutím tlačítka Return. Používání playlistu Použití playlistu ke správě všech skladeb v knihovně. Vytvoření nového playlistu Na obrazovce přehrávání hudby stiskněte tlačítko Nový a zadejte název pro nový playlist. Poté stiskněte tlačítko Uložit. Přidání právě přehrávané skladby na playlist Na obrazovce přehrávání hudby stiskněte. Klepněte na požadovaný playlist. Aktuální skladba se přidá na vybraný playlist. Prohlížení fotografií V Hlavním menu zobrazíte fotografie stisknutím tlačítka Galerie. Náhledy Náhledy zobrazí katalog fotografií jako tabulku náhledů v upravitelných velikostech. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete rolovat seznamem. Klepnutím na požadovanou fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku. V režimu celé obrazovky se stisknutím tlačítka Return vrátíte do režimu náhledů. CZ - 11

12 Spuštění prohlížení fotografií Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte pruh ovládání. Zobrazení předchozí/další fotografie Sdílení fotografie s přáteli Otočení fotografie doleva/doprava Vložení a editace fotografie Nastavení fotografie jako tapety Vymazání fotografie Použití dalších ovládacích prvků (zobrazení informací o fotografii, nastavení režimu prezentace) Zvětšení nebo zmenšení Návrat do režimu náhledů Pomocí směrových tlačítek doprava/doleva. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutí tlačítka Zoom na dálkovém ovladači. Stisknutí tlačítka Return. Poznámka: V režimu zvětšení nebo zmenšení můžete pomocí směrových tlačítek fotografií posunovat. Souborový prohlížeč Na Hlavní obrazovce klepněte na ikonu Souborového prohlížeče. Poklepáním zvolíte a přepnete na Lokální disk/kartu SD/USB. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete rolovat seznamem souborů a zvolit požadovanou složku nebo soubor. Chcete-li otevřít složku nebo soubor, klepněte na příslušnou složku nebo soubor. Používání menu možností Na obrazovce souborového prohlížeče stiskněte tlačítko Menu, čímž se zobrazí menu možností. CZ - 12

13 CZ Kopírování a přesun souborů nebo složek 1. Ze seznamu souborů zvolte požadované soubory/složky, které se mají zkopírovat nebo přesunout. 2. Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte menu možností. Stiskněte Vyjmout nebo Kopírovat. 3. Přejděte do cílové složky, kam chcete vložit vybraný soubor nebo složku. 4. Stiskněte Menu Vložit. Poznámka: Vložení souborů nebo složek o větší velikosti může trvat déle. Přejmenování souboru nebo složky 1. Ze seznamu souborů zvolte požadovaný soubor/složku, kterou chcete přejmenovat. 2. Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte menu možností. Zvolte Přejmenovat. 3. Pomocí obrazovkové klávesnice zadejte nový název souboru. 4. Potvrďte stisknutím Přejmenovat. Vymazání souborů nebo složek 1. Ze seznamu souborů vyberte požadované soubory nebo složky, které se mají vymazat. 2. Stisknutím tlačítka menu zobrazíte menu možností. 3. Stisknutím tlačítka Vymazat vymažete složku nebo soubor. Správa aplikací třetích stran Tento přístroj podporuje aplikace třetích stran (například herní aplikace, atd.). Je tedy možné do systému instalovat aplikace a opět je odinstalovat. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci. 1. Stáhněte si požadované aplikace do svého počítače. 2. Zkopírujte stažené aplikace do přístroje přes zařízení USB (požadované aplikace můžete rovněž stáhnout prohlížečem ve svém zařízení). Poznámka: Systém podporuje pouze instalaci aplikací formátu XXX.apk. 3. V Hlavním menu stiskněte Nastavení Zabezpečení Neznámý zdroj. 4. V souborovém prohlížeči najděte adresář, kde se nachází aplikace. Stisknutím spustíte instalaci. 5. Po dokončení instalace uvidíte aplikace v Hlavním menu. Odinstalování aplikace 1. V Hlavním menu stiskněte Nastavení Aplikace. 2. Klepněte na aplikaci, kterou si přejete odinstalovat a poté stiskněte Odinstalovat. Poznámka: Výchozí aplikace není možné z přístroje odinstalovat. Na Hlavní obrazovce nebo V Hlavním menu zvolte Nastavení, poté klepněte na požadované položky, které mají být nakonfigurovány, čímž spustíte nastavení. KAPITOLA 3 NASTAVENÍ Bezdrátové připojení a sítě Nastavení Wi-Fi umožňuje spravovat sítě, např. zapnout Wi-Fi a připojit se k sítím Wi-Fi. Zapnutí Wi-Fi: Z hlavního menu zvolte Nastavení Bezdrátové připojení a sítě Wi-Fi. Poté se po zapnutí Wi-Fi vedle Wi-Fi objeví. Připojení k síti Wi-Fi: Ze seznamu nalezených sítí zvolte příslušnou síť, a pokud je třeba, zadejte heslo. Klepnutím na Připojit uložíte nastavení pro kódované připojení a připojení k Wi-Fi. (Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí s ikonou zámku). Zvolte Zobrazit pokročilé možnosti, čímž se zobrazí další možnosti správy sítí. Pokud je v dosahu více než jedna z dříve používaných sítí, připojí se SB 2002 k posledně použité. Pokud je přístroj SB 2002 připojen k síti Wi-Fi, ikona v horní části obrazovky bude ukazovat intenzitu připojení. Chcete-li využít další možnosti ovládání sítí, včetně nastavení sítě Ethernet nebo nastavení PPPOE, klepněte na Další. CZ - 13

14 Zvuk Upravte nastavení zvuku, včetně hlasitosti, výchozího nastavení upozornění, zvuků kliknutí, zvuku uzamčení obrazovky a režimu zvukového výstupu. Zobrazení Upravte nastavení obrazovky, včetně nastavení jasu, kontrastu, saturace, tapety, velikosti písma, přizpůsobení obrazovky, úpravy okrajů obrazovky a režimu výstupu obrazovky. Paměť Zobrazení stavu paměti karty MicroSD a interní paměti, zařízení USB a aktivace funkce prohledávání média. Aplikace Umožňuje spravovat aplikace v členění na stažené, na kartě SD, běžící a všechny. Účty a synchronizace Umožňuje přidat nový ový účet a všechny ové účty synchronizovat. Služba stanovení polohy Nechá aplikace použít údaje z různých zdrojů, například ze sítí Wi-Fi a mobilních sítí, aby určily vaši přibližnou polohu. Kromě toho přístroj umožní vyhledávači Google, aby s využitím znalosti vaší polohy zlepšil výsledky vyhledávání. Zabezpečení Umožňuje nastavit kódování, hesla, správu zařízení a uložení údajů. Jazyk a vstup Nastavení regionu, jazyka a způsobů vkládání textu. Zálohování a resetování Umožňuje zálohovat účet, data aplikací, hesla pro Wi-Fi a jiná nastavení pro servery Google. Kromě toho tato funkce obnovuje systém SB 2002 na výchozí nastavení z výroby. Datum a čas Nastavení data, času a časové zóny. Přístupnost Umožňuje instalovat webové skripty, nastavit velký text a zpoždění při doteku a podržení. Možnosti pro vývojáře Pomáhá spravovat systém SB 2002, např. odlaďování USB, pohotovostní stav, kontrolu HDCP atd. O zařízení Zobrazení informací o SB 2002, například právních informací, čísla modelu, verze firmware, čísla typu atd. KAPITOLA 4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Smart box se zapne, ale televizor nedetekuje žádný signál Ujistěte se, že kabel HDMI nebo AV je pevně připojen. Ujistěte se, že televizor byl vybrán pro správný port HDMI nebo AV. Smart box nelze zapnout Ujistěte se, že napájecí adaptér je správně zapojen. Je-li přístroj zapnut, kontrolka stavu na čelním panelu bude svítit červeně. CZ - 14

15 CZ Nelze se připojit k síti Wi-Fi nebo Ethernet Ujistěte se, že jste se připojili k síti Wi-Fi nebo Ethernet. Zkontrolujte, zda v případě kódované sítě zadáváte správné heslo. Zobrazení na televizoru není přes celou obrazovku Zkontrolujte nastavení zobrazení. KAPITOLA 5 DODATEK Upgradování firmware 1. Uložte firmware vydaný výrobcem na kartu SD. 2. Před zapnutím Smart boxu do něj vložte kartu SD. Poté jej zapněte, čímž se jeho firmware automaticky aktualizuje. Indikátor stavu bude červeně blikat. 3. Po dokončení upgradu přestane indikátor blikat a Smart box se přepne na hlavní obrazovku. Poté musíte vysunout kartu SD a odstranit složku s upgradem. Jinak se při příštím zapnutí přístroj přepne do stavu opětovného upgradu. Údržba Dojde-li k vniknutí vody do Smart boxu, okamžitě jej vypněte. Než Smart box opět zapnete, vyčkejte, dokud zcela nevyschne. Přístroj čistěte měkkou a suchou tkaninou. Dbejte, abyste přístroj neotírali abrasívními látkami. Nikdy nepoužívejte líh, benzen, ředidlo, čistící tekutiny ani jiné chemické látky. K odstranění prachu nepoužívejte stlačený vzduch. Jestliže Smart box potřebuje servisní zásah, obraťte se na autorizovaného prodejce s použitím kontaktních informací uvedených na záručním listu. Nepatřičný servis může mít za následek zrušení záruky. Technické specifikace produktu Vlastnosti systému Operační systém: Android 4.0 Ice Cream Sandwich Procesor: A10 Architektura: ARM Cortex-A8 Rychlost: 1,2 GHz Paměť RAM: DDR 1 GB Paměťová kapacita Zabudovaná paměť: 4 GB Podpora karty SD: až 32 GB Podporované formáty souborů médií: Zvuk: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, APE, FLAC, M4A, MID, MP4 Fotografie: JPG, BMP, GIF, PNG Video: MKV, VOB, RMVB, ASF, AVI, DAT, 3GP, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, RM (RV8, RV9), RMVB, WMV, TS, DVD Možnosti připojení Přenos dat: mini USB 2.0 vysokorychlostní Zvuk: konektor sluchátek (dvoukanálový stereofonní zvuk), SPDIF, HDMI 1.4 LAN: RJ45 (10/100 MB) Možnosti bezdrátového připojení Wi-Fi: zabudované, 11 b/g/n Napájení Stejnosměrný proud 5,0 V, 2,0 A Fyzické vlastnosti Rozměry: 89,8 x 60 x 14,8 mm (přibližně) Hmotnost: 250 g (přibližně) CZ - 15

16 Provedení a technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, CZ - 16

17 SK Informácie o FCC a autorské právo Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim pre limity Triedy B digitálnych prístrojov podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vysielať rádiové frekvencie, a ak nie je nainštalované a používané podľa návodu, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Avšak nie je možné zaručiť, že sa pri niektorom spôsobe inštalácie rušenie nevyskytne. Tento symbol znamená, že prístroj vyhovuje európskym smerniciam o bezpečnosti a elektrickom rušení. Dodávateľ neposkytuje žiadne ručenie a garancie pokiaľ ide o obsah tohto dokumentu a výslovne sa zrieka všetkých implikovaných záruk predajnosti alebo vhodnosti pre určitý účel. Ďalej si dodávateľ vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a vykonávať zmeny jej obsahu bez toho, aby bol povinný o tom vopred informovať akúkoľvek stranu. Duplikovanie tejto publikácie, či už čiastočne alebo v celom rozsahu, nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Obsah tohto návodu na použitie môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Nepreberáme zodpovednosť za chyby nájdené v tomto návode. Všetky značky a názvy produktov sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Bezpečnostné opatrenie 1. Nepoužívajte Smart box v blízkosti vody. 2. Prístroj čistite len suchou tkaninou. 3. Neblokujte ventilačné otvory a inštalujte prístroj podľa pokynov výrobcu. 4. Neinštalujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. 5. Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky alebo uzemnenie typové zástrčky. Ak nemožno priloženú zástrčku zasunúť do vašej elektrickej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám zastaranú zásuvku vymenil. 6. Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nešliapalo alebo aby nedošlo k jeho prepichnutiu, najmä v blízkosti zástrčky, zásuvky a v mieste, kde vychádza z prístroja. 7. Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom. 8. Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok a v prípade, že ho dlhšiu dobu nepoužívate. 9. Prenechajte všetok servis kvalifikovaným servisným technikom. Ak došlo akýmkoľvek spôsobom k poškodeniu prístroja, je nutný servisný zásah. Príslušenstvo Adaptér na striedavý prúd Diaľkový ovládač Smart box Návod na použitie SK - 17

18 Obsah Informácie o fcc a autorské právo Bezpečnostné opatrenie Príslušenstvo Obsah Kapitola 1 základy Súčiastky a ovládanie Diaľkový ovládač Napájenie Prepojenie Prenos obsahu EShare aplikácia...22 Hlavná obrazovka Hlavné menu Tlačidlá Obrazovková klávesnice Kapitola 2 začínáme Internetový prehliadač Sledovanie videa Přehrávanie hudby Prehliadanie fotografií Súborový prehliadač Správa aplikacií tretích strán Kapitola 3 nastavenie Bezdrôtové pripojenie a siete Zvuk Zobrazenie Pamäť Aplikácie Účty a synchronizácia Služba stanovenia polohy Zabezpečenie Jazyk a vstup Zálohovanie a resetovanie Datum a čas Prístupnosť Možnosti pre vývojárov O zariadení Kapitola 4 riešenie problémov Kapitola 5 dodatok Upgradovanie firmware Údržba Technické špecifikácie produktu Informáce o likvidácii a recyklácii SK - 18

19 SK KAPITOLA 1 ZÁKLADY SB 2002 je inteligentný Smart box na bázi operačného systému Android. Podporuje HDTV, sieťovú funkciu a software tretích strán. Súčiastky a ovládanie 1. Kontrolka stavu svieti modro v režime prevádzky a červeno v režime spánku. 2. Vstup pre pamäťovú kartu podporuje kartu SD/MMC. 3. Okienko pre príjem infračerveného signálu príjem infračerveného signálu z infračerveného diaľkového ovládača. 4. Sleep tlačítko stlačením prepnete medzi režimom spánku režimom prebudenia. 5. Konektor mini USB pre pripojenie externého zariadenia USB. 6. Audio-video konektor pre pripojenie televízoru alebo monitoru AV káblom. 7. Optický port pre pripojenie optického zariadenia cez optický kábel. 8. Port HDMI pre pripojenie HDTV káblom HDMI. 9. Port LAN pre pripojenie siete Ethernet káblom RJ Konektor vstupu pre jednosmerný prúd DC pre pripojenie napájacieho kábla k napájaciemu adaptéru. SK - 19

20 Diaľkový ovládač Sleep tlačítko stlačením prepnete medzi režimom spánku režimom prebudenia. Tlačidlo vedľajšieho menu SUB MENU Stlačením zobrazíte menu možností. Tlačidlo nastavenie SETUP Stlačením prepnete na nastavenie. Tlačidlo o stránku vyššie/nižšie PG. UP/DN Stlačením prejdete na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo video. Tlačidlo hlavnej stránky HOME Stlačením sa vrátite na hlavnú obrazovku. Tlačidlo ukončenia EXIT Tlačidlo návratu návrat na predchádzajúcu obrazovku. Tlačidlo preskočenia SKIP Stlačením sa budete pohybovať rýchlo vzad alebo vpred. Tlačidlo zväčšenia/zmenšenia ZOOM Stlačením zväčšíte alebo zmenšíte zobrazenie. Tlačidlo opakovania REPEAT Stlačením nastavíte režim opakovania. Tlačidlo vypnutia zvuku MUTE Stlačením vypnete zvuk Smart boxu. Tlačidlo výstupu TV OUT Stlačením zvolíte režim TV výstupu. Tlačidlo AUDIO Stlačením zvolíte zvukový režim. Tlačidlo pre titulky SUBTITLE Stlačením zmeníte titulky. Tlačidlo spätného mazania BACKSPACE Stlačením vymažete znak. Potvrdzovacie tlačidlo OK Stlačením potvrdíte voľbu. Smerové tlačidlá Stlačením presuniete kurzor doľava/doprava/hore/dole. Tlačidlo pre informácie INFO Stlačením zobrazíte informácie o súbore média. Tlačidlo prehrávania a pauzy PLAY/PAUSE Stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie Tlačidlo ovládania hlasitosti Stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť. Tlačidlo zastavenia STOP Stlačením zastavíte prehrávanie. Tlačidlo aplikácii APP Stlačením zobrazíte hlavné menu. Tlačidlo prejsťt na GOTO Stlačením prejdete na požadované miesto prehrávania. SK - 20

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu HP Deskjet 6980 series Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu První kroky Česky Podle následujících krok nastavíte hardware a p ipojíte tiskárnu HP Deskjet k síti

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 PL Instrukcja montażu UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 CZ Návod k montáži UBS-F, řada E pro WGB 15-110 E WGB-K 20 E WBS 14-22 E WBC 22/24 E BBK 22 E BSK 15-20 HU Telepítési utasítás

Bardziej szczegółowo

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele Manual de utilizare Stimaţi Clienţi, Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea

Bardziej szczegółowo

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese Eva Klčovanská Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie a pilierom zmyslu. Človek bez

Bardziej szczegółowo

Czesko-polski słownik tematyczny

Czesko-polski słownik tematyczny Dariusz Sieczkowski, współpraca: Alena Volfová Czesko-polski słownik tematyczny dla uczniów i studentów ponad 14 000 słów i zwrotów najpopularniejsze bloki tematyczne aktualne słownictwo wszystko zupełnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07. Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. 52 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.2014 14:59 Instrukcja obsługi urządzenia Dziękujemy za zakup tabletu Colorovo

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić

Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić Karolina Kiwior Krzysztof Plamowski Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów oferuje profesjonalne usługi dotyczące organizacji imprez rowerowych amatorskich, zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC:

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC: Zanim rozpoczniesz: Drogi użytkowniku, dziękujemy za zakup tego produktu. Poświęciliśmy wiele czasu i wysiłków na rozwój tego produktu i mamy nadzieję, że będzie on służył bezawaryjnie przez wiele lat.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity..................................................................... 5 English (GB)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. MS-450Ci Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure. Lea estas instrucciones

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Plena_VAS pl Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 9 1.1 Ważne informacje o zabezpieczeniach 9 1.2 Ważne uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo