SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ"

Transkrypt

1 SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2 Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím pro limity Třídy B digitálních přístrojů dle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vysílat rádiové kmitočty, a pokud není nainstalováno a používáno dle návodu, může způsobit škodlivé rušení radiové komunikace. Avšak není možné zaručit, že se při některém způsobu instalace rušení nevyskytne. Tento symbol znamená, že přístroj vyhovuje evropským směrnicím o bezpečnosti a elektrickém rušení. Dodavatel neposkytuje žádné ručení a garance pokud jde o obsah tohoto dokumentu a výslovně se zříká veškerých implikovaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Dále si dodavatel vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a provádět změny jejího obsahu, aniž by byl povinen o tom předem informovat jakoukoliv stranu. Duplikování této publikace, ať už zčásti nebo v celém rozsahu, není povoleno bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Obsah tohoto návodu k použití může být změněn bez předchozího upozornění. Nepřejímáme odpovědnost za chyby nalezené v tomto návodu. Veškeré značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Bezpečnostní opatření 1. Nepoužívejte Smart box v blízkosti vody. 2. Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. 3. Neblokujte ventilační otvory a instalujte přístroj dle pokynů výrobce. 4. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo. 5. Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky nebo uzemnění typové zástrčky. Pokud nelze přiloženou zástrčku zasunout do vaší elektrické zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby vám zastaralou zásuvku vyměnil. 6. Chraňte síťový kabel, aby se po něm nešlapalo nebo aby nedošlo k jeho propíchnutí, zejména v blízkosti zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází z přístroje. 7. Používejte pouze příslušenství specifikované výrobcem. 8. Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek a v případě, že jej delší dobu nepoužíváte. 9. Přenechejte veškerý servis kvalifikovaným servisním technikům. Došlo-li jakýmkoliv způsobem k poškození přístroje, je nutný servisní zásah. Příslušenství Adaptér na střídavý proud Dálkový ovladač Smart box Návod k použití CZ - 2

3 CZ Obsah Informace o fcc a autorské právo... 2 Bezpečnostní opatření Příslušenství Obsah Kapitola 1 základy... 4 Součásti a ovládání... 4 Dálkový ovladač Napájení Propojení... 6 Přenos obsahu EShare aplikace....7 Hlavní obrazovka... 7 Hlavní menu Tlačítka... 8 Obrazovková klávesnice... 8 Kapitola 2 začínáme Internetový prohlížeč... 8 Sledování videa... 9 Přehrávání hudby Prohlížení fotografií Souborový prohlížeč Správa aplikací třetích stran Kapitola 3 nastavení Bezdrátové připojení a sítě Zvuk Zobrazení Paměť Aplikace Účty a synchronizace Služba stanovení polohy Zabezpečení Jazyk a vstup Zálohování a resetování Datum a čas Přístupnost Možnosti pro vývojáře O zařízení Kapitola 4 řešení problémů Kapitola 5 dodatek Upgradování firmware Údržba Technické specifikace produktu Informace o likvidaci a recyklaci CZ - 3

4 KAPITOLA 1 ZÁKLADY SB 2002 je inteligentní Smart box na bázi operačního systému Android. Podporuje HDTV, síťovou funkci a software třetích stran. Součásti a ovládání 1. Kontrolka stavu svítí modře v režimu provozu a červeně v režimu spánku. 2. Vstup pro paměťovou kartu podporuje kartu SD/MMC. 3. Okénko pro příjem infračerveného signálu příjem infračerveného signálu z infračerveného dálkového ovladače. 4. Sleep tlačítko stisknutím přepnete mezi režimem spánku a režimem probuzení. 5. Konektor mini USB pro připojení externího zařízení USB. 6. Audio-video konektor pro připojení televizoru nebo monitoru AV kabelem. 7. Optický port pro připojení optického zařízení přes optický kabel. 8. Port HDMI pro připojení HDTV kabelem HDMI. 9. Port LAN pro připojení sítě Ethernet kabelem RJ Konektor vstupu pro stejnosměrný proud DC pro připojení napájecího kabelu k napájecímu adaptéru. CZ - 4

5 CZ Dálkový ovladač Sleep tlačítko stisknutím přepnete mezi režimem spánku a režimem probuzení. Tlačítko vedlejšího menu SUB MENU Stisknutím zobrazíte menu možností. Tlačítko nastavení SETUP Stisknutím přepnete na nastavení. Tlačítko o stránku výš/níž PG. UP/DN Stisknutím přejdete na předchozí/následující skladbu nebo video. Tlačítko hlavní stránky HOME Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku. Tlačítko ukončení EXIT Tlačítko návratu návrat na předchozí obrazovku. Tlačítko přeskočení SKIP Stisknutím se budete pohybovat rychle vzad nebo vpřed. Tlačítko zvětšení/zmenšení ZOOM Stisknutím zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení. Tlačítko opakování REPEAT Stisknutím nastavíte režim opakování. Tlačítko vypnutí zvuku MUTE Stisknutím to vypnete zvuk Smart boxu. Tlačítko výstupu TV OUT Stisknutím zvolíte režim TV výstupu. Tlačítko AUDIO Stisknutím zvolíte zvukový režim. Tlačítko pro titulky SUBTITLE Stisknutím změníte titulky. Tlačítko zpětného mazání BACKSPACE Stisknutím vymažete znak. Potvrzovací tlačítko OK Stisknutím potvrdíte volbu. Směrová tlačítka Stisknutím přesunete kurzor doleva/doprava/nahoru/dolů. Tlačítko pro informace INFO Stisknutím zobrazíte informace o souboru média. Tlačítko přehrávání a pauzy PLAY/PAUSE Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání. Tlačítko ovládání hlasitosti Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Tlačítko zastavení STOP Stisknutím zastavíte přehrávání. Tlačítko aplikací APP Stisknutím zobrazíte hlavní menu. Tlačítko přejít na GOTO Stisknutím přejdete na požadované místo přehrávání. CZ - 5

6 Používání dálkového ovladače Při použití dálkového ovladače jej namiřte na okénko příjmu infračerveného signálu, které je na přístroji, a stiskněte příslušná tlačítka. Doporučená účinná vzdálenost pro dálkové ovládání je 5 metrů. Výměna baterie Jestliže baterie zeslábne, významně se sníží provozní dosah dálkového ovladače a je třeba baterii vyměnit. 1. Vyjměte lithiovou baterii, která se nachází pod spodním krytem ovladače. 2. Vložte novou lithiovou baterii stejného typu. Poznámka: Pro rychlé ovládání a lepší kontrolu TV obrazovky můžete používat dálkový ovladač s myší a klávesnicí (nejsou přiloženy). Napájení Používání napájecího adaptéru Přiložený adaptér 5 V/2 A je určen pro střídavý proud 100 až 240 V, 50/60 Hz. Zapojte napájecí adaptér do vstupního konektoru pro stejnosměrný proud (DC-IN) a poté do elektrické zásuvky. Poznámka: Když je napájecí adaptér připojen a přístroj je v režimu spánku, stále dochází ke spotřebě energie. Propojení Připojení k HDTV pomocí kabelu HDMI 1. K připojení Smart boxu k HDTV použijte kabel HDMI. 2. Pomocí napájecího adaptéru připojte přístroj k vhodné elektrické zásuvce. 3. Zapněte HDTV a poté Smart box. Připojení k TV pomocí kabelu AV 1. K připojení Smart boxu k TV/monitoru použijte kabel AV. 2. Pomocí napájecího adaptéru připojte přístroj k vhodné elektrické zásuvce. 3. Zapněte televizor a poté Smart box. Připojení k internetu Připojení Wi-Fi: pokud přístroj detekuje signál Wi-Fi, proveďte nastavení v Nastavení < Wi-Fi (viz strana 13). Připojení LAN: připojte kabel RJ45 a proveďte nastavení v Nastavení < Bezdrátové připojení a síť < Další < Ethernet (viz strana 13). Přenos obsahu Ze zařízení USB Smart box podporuje funkci zařízení hromadné paměti USB. Chcete-li stáhnout obsah (video, audio, foto, atd.) do Smart boxu, připojte zařízení USB. Po úspěšném připojení k Smart boxu přejděte na [Průzkumník souborů] a kliknutím jej otevřete. Z paměťové karty Tento přístroj podporuje karty SD do 32 GB. Vložení paměťové karty Vložte kartu správným způsobem, tj. potištěnou stranou směrem nahoru, až zaklapne na místo. Pokud kartu SD nevložíte správně, může dojít k jejímu poškození nebo k poškození Smart boxu. Chcete-li kartu SD vyjmout, opět na ni zatlačte, aby se vysunula. Jestliže do Smart boxu vkládáte kartu SD nebo ji vyjímáte, může trvat několik vteřin, než Smart box aktualizuje obsah. Nevkládejte a nevyjímejte kartu SD, když probíhá jiná operace, protože by mohlo dojít k zablokování systému. CZ - 6

7 CZ Nevyjímejte kartu, pokud se právě přehrává její obsah. Způsobí to zablokování funkce Smart boxu a Smart box se restartuje. Pomocí aplikace EShare EShare je aplikace, která vám umožní sdílet mediální soubory (hudbu, videa, obrázky apod.) a kancelářské soubory (PPT, world, excel, text, PDF) z vašich mobilních mediálních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety (Android 4.0 nebo vyšší) na televizoru. Pro více informací si prosím stáhněte uživatelský manuál Hlavní obrazovka Zapnete-li Smart box, přepne se na Hlavní obrazovku. Kdykoliv stisknete tlačítko, vrátíte se na Hlavní obrazovku. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači spustíte libovolnou ikonu. Stisknutím ikony Apps (Aplikace) zobrazíte hlavní menu. Přizpůsobení Hlavní obrazovky Přidání ikon na Hlavní obrazovku Na Hlavní obrazovku můžete přidat zástupce nebo miniaplikace. Stiskněte tlačítko Menu Přidat miniaplikace na pracovní plochu. Stisknutím proveďte požadovanou volbu ikony, která se přidá na Hlavní obrazovku. Odstranění ikon z Hlavní obrazovky Stiskněte tlačítko Menu Vymazat miniaplikaci z pracovní plochy. Pomocí směrových tlačítek proveďte požadovanou volbu ikony, která se má vymazat z Hlavní obrazovky. Nastavení tapety pro Hlavní obrazovku Stiskněte tlačítko Menu Nastavit tapetu. Vyberte požadovaný obrázek jako tapetu. Hlavní menu Všechny ikony aplikací jsou v Hlavním menu. Na Hlavní obrazovce zobrazíte Hlavní menu poklepáním na Aplikace. Stisknutím ikony na hlavním menu otevřete požadovanou aplikaci. Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku. Na obrazovce Hlavního menu odinstalujete aplikaci poklepáním na Menu. CZ - 7

8 Tlačítka Pomocí směrových tlačítek a stisknutí OK/Enter zvolte položku. Volbou ikony otevřete aplikaci. Stisknutím tlačítka Return (Exit nebo ESC) na dálkovém ovladači se vrátíte na Hlavní obrazovku. Stisknutím se kdykoliv vrátíte na hlavní obrazovku. Stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači můžete kdykoliv zobrazit menu možností. Rolování Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete rolovat seznamem souborů. Na internetových stránkách se můžete pomocí směrových tlačítek pohybovat po stránce (dbejte, abyste neklikli na linkový odkaz). Obrazovková klávesnice Pomocí obrazovkové klávesnice můžete zadávat text, například webové adresy. Klepnutím na textové pole aktivujete obrazovkovou klávesnici. Velká písmena Zpětné mazání Tlačítko pro čísla, interpunkci a symboly KAPITOLA 2 ZAČÍNÁME Internetový prohlížeč Prohlížení internetových stránek Na Hlavní obrazovce nebo v Hlavním menu klepněte na ikonu Prohlížeče, čímž spustíte internetový prohlížeč Do adresového řádu napište internetovou adresu a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Novou internetovou stránku otevřete klepnutím na příslušný odkaz. Po internetových stránkách se můžete pohybovat pomocí směrových tlačítek. Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte tlačítko Exit nebo ESC. Poznámka: Domovská stránka prohlížeče je vždy přednastavena na výchozí stránku Google. Přidání záložky Stisknutím tlačítka přidáte právě navštívenou internetovou stránku mezi záložky. Seznam záložek Stisknutím tlačítka zobrazíte seznam záložek. Stisknutím záložky otevřete příslušné internetové stránky. Dotykem a podržením záložky zobrazíte nabídku možností pro záložku. Historie Přístup k prohlížení seznamů historie prohlížení. Chcete-li tyto seznamy vymazat, stiskněte tlačítko Menu a poté zvolte Vymazat historii. Nastavení Stisknutím tlačítka zobrazíte další funkce, které jsou k dispozici, včetně funkcí Soukromí a zabezpečení, Přístupnost, atd. Obnovení/stop Stisknutím tlačítka stránky. obnovíte aktuální stránku. stisknutím tlačítka X zastavíte načítání aktuální Vpřed Pomocí tlačítek / můžete přejít na předchozí nebo následující obrazovku internetových stránek. CZ - 8

9 CZ Používání menu možností Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte menu možností prohlížeče. Stisknutím požadované položky přejdete na ovládání možností zobrazení internetových stránek. Sledování videa Přehrávání videa Na Hlavní obrazovce nebo v Hlavním menu otevřete videopřehrávač stisknutím ikony videopřehrávače. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete procházet seznamem souborů. Stisknutím zvolte video soubor pro přehrávání. Ovládání přehrávání videa Při přehrávání videa zobrazíte ovládací pruh pro video stisknutím tlačítka OK nebo směrových tlačítek. Přehrávání nebo pozastavení videa Stisknutím tlačítka / nebo Play/Pause na dálkovém ovladači. Zastavení přehrávání videa Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Přehrát předchozí/další video Stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači. Rychlý posun vzad nebo vpřed Stisknutím tlačítka / na obrazovce nebo / na dálkovém ovladači. Nastavení úrovně hlasitosti Stisknutím tlačítka Volume +/- na dálkovém ovladači. Nastavení režimu přehrávání Stisknutím tlačítka. Nastavení efektů přehrávání Stisknutím tlačítka. CZ - 9

10 Nastavení brány titulků, barvy, atd. Stisknutím tlačítka. Přechod na požadované přehrávání Stisknutím tlačítka. Změna zvukového kanálu Stisknutím tlačítka. Nastavení velikosti obrazovky: celá, 16:9, 4:3 Stisknutím tlačítka. Návrat na obrazovku procházení videa Stisknutím tlačítka Return (Zpět). Poznámky: Videopřehrávač podporuje soubory titulků. Stáhněte si soubor s titulky, které se mají zobrazovat s aktuálním videem, pokud titulky již nejsou součástí videa. Smart box podporuje titulky ve formátu sub, ssa, srt a lrc, kódované ve formátu UTF8. Název souboru s titulky musí být stejný, jako je název video souboru. Titulky se budou načítat automaticky během přehrávání videa. Přehrávání hudby O hudební knihovně V Hlavním menu se stisknutím ikony Hudba dostanete do hudební knihovny. Třídění dle interpreta Třídění dle alba Všechny skladby Třídění dle playlistu Návrat do obrazovky aktuálního přehrávání Přehrávání skladeb 1. V Hlavním menu se stisknutím tlačítka Hudba dostanete do hudební knihovny. 2. Do seznamu skladeb se dostanete klepnutím na požadovanou záložku. 3. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete rolovat seznamem skladeb. 4. Klepnutím na požadovanou skladbu spustíte její přehrávání. Poznámka: Chcete-li režim hudby ukončit, stiskněte tlačítko nebo. Ovládání přehrávání skladeb a poté stiskněte tlačítko Return CZ - 10

11 CZ Pauza nebo přehrávání skladeb Stisknutím tlačítka / nebo na dálkovém ovladači. Zastavení přehrávání hudby Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Přehrání předchozí nebo další skladby Stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači. Rychlý posun vzad nebo vpřed Stisknutím tlačítka / na dálkovém ovladači. Nastavení úrovně hlasitosti Stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači. Zobrazení aktuálního seznamu skladeb Stisknutím tlačítka. Nastavení režimu náhodného přehrávání Stisknutím tlačítka. Nastavení režimu opakování Stisknutím tlačítka. Zobrazení menu přehrávání hudby Přidání právě přehrávané skladby na playlist Návrat do knihovny médií Stisknutím tlačítka Menu. Stisknutím Menu Přidat do playlistu. Stisknutím tlačítka Return. Používání playlistu Použití playlistu ke správě všech skladeb v knihovně. Vytvoření nového playlistu Na obrazovce přehrávání hudby stiskněte tlačítko Nový a zadejte název pro nový playlist. Poté stiskněte tlačítko Uložit. Přidání právě přehrávané skladby na playlist Na obrazovce přehrávání hudby stiskněte. Klepněte na požadovaný playlist. Aktuální skladba se přidá na vybraný playlist. Prohlížení fotografií V Hlavním menu zobrazíte fotografie stisknutím tlačítka Galerie. Náhledy Náhledy zobrazí katalog fotografií jako tabulku náhledů v upravitelných velikostech. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete rolovat seznamem. Klepnutím na požadovanou fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku. V režimu celé obrazovky se stisknutím tlačítka Return vrátíte do režimu náhledů. CZ - 11

12 Spuštění prohlížení fotografií Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte pruh ovládání. Zobrazení předchozí/další fotografie Sdílení fotografie s přáteli Otočení fotografie doleva/doprava Vložení a editace fotografie Nastavení fotografie jako tapety Vymazání fotografie Použití dalších ovládacích prvků (zobrazení informací o fotografii, nastavení režimu prezentace) Zvětšení nebo zmenšení Návrat do režimu náhledů Pomocí směrových tlačítek doprava/doleva. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka. Stisknutí tlačítka Zoom na dálkovém ovladači. Stisknutí tlačítka Return. Poznámka: V režimu zvětšení nebo zmenšení můžete pomocí směrových tlačítek fotografií posunovat. Souborový prohlížeč Na Hlavní obrazovce klepněte na ikonu Souborového prohlížeče. Poklepáním zvolíte a přepnete na Lokální disk/kartu SD/USB. Pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů můžete rolovat seznamem souborů a zvolit požadovanou složku nebo soubor. Chcete-li otevřít složku nebo soubor, klepněte na příslušnou složku nebo soubor. Používání menu možností Na obrazovce souborového prohlížeče stiskněte tlačítko Menu, čímž se zobrazí menu možností. CZ - 12

13 CZ Kopírování a přesun souborů nebo složek 1. Ze seznamu souborů zvolte požadované soubory/složky, které se mají zkopírovat nebo přesunout. 2. Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte menu možností. Stiskněte Vyjmout nebo Kopírovat. 3. Přejděte do cílové složky, kam chcete vložit vybraný soubor nebo složku. 4. Stiskněte Menu Vložit. Poznámka: Vložení souborů nebo složek o větší velikosti může trvat déle. Přejmenování souboru nebo složky 1. Ze seznamu souborů zvolte požadovaný soubor/složku, kterou chcete přejmenovat. 2. Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte menu možností. Zvolte Přejmenovat. 3. Pomocí obrazovkové klávesnice zadejte nový název souboru. 4. Potvrďte stisknutím Přejmenovat. Vymazání souborů nebo složek 1. Ze seznamu souborů vyberte požadované soubory nebo složky, které se mají vymazat. 2. Stisknutím tlačítka menu zobrazíte menu možností. 3. Stisknutím tlačítka Vymazat vymažete složku nebo soubor. Správa aplikací třetích stran Tento přístroj podporuje aplikace třetích stran (například herní aplikace, atd.). Je tedy možné do systému instalovat aplikace a opět je odinstalovat. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci. 1. Stáhněte si požadované aplikace do svého počítače. 2. Zkopírujte stažené aplikace do přístroje přes zařízení USB (požadované aplikace můžete rovněž stáhnout prohlížečem ve svém zařízení). Poznámka: Systém podporuje pouze instalaci aplikací formátu XXX.apk. 3. V Hlavním menu stiskněte Nastavení Zabezpečení Neznámý zdroj. 4. V souborovém prohlížeči najděte adresář, kde se nachází aplikace. Stisknutím spustíte instalaci. 5. Po dokončení instalace uvidíte aplikace v Hlavním menu. Odinstalování aplikace 1. V Hlavním menu stiskněte Nastavení Aplikace. 2. Klepněte na aplikaci, kterou si přejete odinstalovat a poté stiskněte Odinstalovat. Poznámka: Výchozí aplikace není možné z přístroje odinstalovat. Na Hlavní obrazovce nebo V Hlavním menu zvolte Nastavení, poté klepněte na požadované položky, které mají být nakonfigurovány, čímž spustíte nastavení. KAPITOLA 3 NASTAVENÍ Bezdrátové připojení a sítě Nastavení Wi-Fi umožňuje spravovat sítě, např. zapnout Wi-Fi a připojit se k sítím Wi-Fi. Zapnutí Wi-Fi: Z hlavního menu zvolte Nastavení Bezdrátové připojení a sítě Wi-Fi. Poté se po zapnutí Wi-Fi vedle Wi-Fi objeví. Připojení k síti Wi-Fi: Ze seznamu nalezených sítí zvolte příslušnou síť, a pokud je třeba, zadejte heslo. Klepnutím na Připojit uložíte nastavení pro kódované připojení a připojení k Wi-Fi. (Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí s ikonou zámku). Zvolte Zobrazit pokročilé možnosti, čímž se zobrazí další možnosti správy sítí. Pokud je v dosahu více než jedna z dříve používaných sítí, připojí se SB 2002 k posledně použité. Pokud je přístroj SB 2002 připojen k síti Wi-Fi, ikona v horní části obrazovky bude ukazovat intenzitu připojení. Chcete-li využít další možnosti ovládání sítí, včetně nastavení sítě Ethernet nebo nastavení PPPOE, klepněte na Další. CZ - 13

14 Zvuk Upravte nastavení zvuku, včetně hlasitosti, výchozího nastavení upozornění, zvuků kliknutí, zvuku uzamčení obrazovky a režimu zvukového výstupu. Zobrazení Upravte nastavení obrazovky, včetně nastavení jasu, kontrastu, saturace, tapety, velikosti písma, přizpůsobení obrazovky, úpravy okrajů obrazovky a režimu výstupu obrazovky. Paměť Zobrazení stavu paměti karty MicroSD a interní paměti, zařízení USB a aktivace funkce prohledávání média. Aplikace Umožňuje spravovat aplikace v členění na stažené, na kartě SD, běžící a všechny. Účty a synchronizace Umožňuje přidat nový ový účet a všechny ové účty synchronizovat. Služba stanovení polohy Nechá aplikace použít údaje z různých zdrojů, například ze sítí Wi-Fi a mobilních sítí, aby určily vaši přibližnou polohu. Kromě toho přístroj umožní vyhledávači Google, aby s využitím znalosti vaší polohy zlepšil výsledky vyhledávání. Zabezpečení Umožňuje nastavit kódování, hesla, správu zařízení a uložení údajů. Jazyk a vstup Nastavení regionu, jazyka a způsobů vkládání textu. Zálohování a resetování Umožňuje zálohovat účet, data aplikací, hesla pro Wi-Fi a jiná nastavení pro servery Google. Kromě toho tato funkce obnovuje systém SB 2002 na výchozí nastavení z výroby. Datum a čas Nastavení data, času a časové zóny. Přístupnost Umožňuje instalovat webové skripty, nastavit velký text a zpoždění při doteku a podržení. Možnosti pro vývojáře Pomáhá spravovat systém SB 2002, např. odlaďování USB, pohotovostní stav, kontrolu HDCP atd. O zařízení Zobrazení informací o SB 2002, například právních informací, čísla modelu, verze firmware, čísla typu atd. KAPITOLA 4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Smart box se zapne, ale televizor nedetekuje žádný signál Ujistěte se, že kabel HDMI nebo AV je pevně připojen. Ujistěte se, že televizor byl vybrán pro správný port HDMI nebo AV. Smart box nelze zapnout Ujistěte se, že napájecí adaptér je správně zapojen. Je-li přístroj zapnut, kontrolka stavu na čelním panelu bude svítit červeně. CZ - 14

15 CZ Nelze se připojit k síti Wi-Fi nebo Ethernet Ujistěte se, že jste se připojili k síti Wi-Fi nebo Ethernet. Zkontrolujte, zda v případě kódované sítě zadáváte správné heslo. Zobrazení na televizoru není přes celou obrazovku Zkontrolujte nastavení zobrazení. KAPITOLA 5 DODATEK Upgradování firmware 1. Uložte firmware vydaný výrobcem na kartu SD. 2. Před zapnutím Smart boxu do něj vložte kartu SD. Poté jej zapněte, čímž se jeho firmware automaticky aktualizuje. Indikátor stavu bude červeně blikat. 3. Po dokončení upgradu přestane indikátor blikat a Smart box se přepne na hlavní obrazovku. Poté musíte vysunout kartu SD a odstranit složku s upgradem. Jinak se při příštím zapnutí přístroj přepne do stavu opětovného upgradu. Údržba Dojde-li k vniknutí vody do Smart boxu, okamžitě jej vypněte. Než Smart box opět zapnete, vyčkejte, dokud zcela nevyschne. Přístroj čistěte měkkou a suchou tkaninou. Dbejte, abyste přístroj neotírali abrasívními látkami. Nikdy nepoužívejte líh, benzen, ředidlo, čistící tekutiny ani jiné chemické látky. K odstranění prachu nepoužívejte stlačený vzduch. Jestliže Smart box potřebuje servisní zásah, obraťte se na autorizovaného prodejce s použitím kontaktních informací uvedených na záručním listu. Nepatřičný servis může mít za následek zrušení záruky. Technické specifikace produktu Vlastnosti systému Operační systém: Android 4.0 Ice Cream Sandwich Procesor: A10 Architektura: ARM Cortex-A8 Rychlost: 1,2 GHz Paměť RAM: DDR 1 GB Paměťová kapacita Zabudovaná paměť: 4 GB Podpora karty SD: až 32 GB Podporované formáty souborů médií: Zvuk: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, APE, FLAC, M4A, MID, MP4 Fotografie: JPG, BMP, GIF, PNG Video: MKV, VOB, RMVB, ASF, AVI, DAT, 3GP, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, RM (RV8, RV9), RMVB, WMV, TS, DVD Možnosti připojení Přenos dat: mini USB 2.0 vysokorychlostní Zvuk: konektor sluchátek (dvoukanálový stereofonní zvuk), SPDIF, HDMI 1.4 LAN: RJ45 (10/100 MB) Možnosti bezdrátového připojení Wi-Fi: zabudované, 11 b/g/n Napájení Stejnosměrný proud 5,0 V, 2,0 A Fyzické vlastnosti Rozměry: 89,8 x 60 x 14,8 mm (přibližně) Hmotnost: 250 g (přibližně) CZ - 15

16 Provedení a technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, CZ - 16

17 SK Informácie o FCC a autorské právo Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim pre limity Triedy B digitálnych prístrojov podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vysielať rádiové frekvencie, a ak nie je nainštalované a používané podľa návodu, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Avšak nie je možné zaručiť, že sa pri niektorom spôsobe inštalácie rušenie nevyskytne. Tento symbol znamená, že prístroj vyhovuje európskym smerniciam o bezpečnosti a elektrickom rušení. Dodávateľ neposkytuje žiadne ručenie a garancie pokiaľ ide o obsah tohto dokumentu a výslovne sa zrieka všetkých implikovaných záruk predajnosti alebo vhodnosti pre určitý účel. Ďalej si dodávateľ vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a vykonávať zmeny jej obsahu bez toho, aby bol povinný o tom vopred informovať akúkoľvek stranu. Duplikovanie tejto publikácie, či už čiastočne alebo v celom rozsahu, nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Obsah tohto návodu na použitie môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Nepreberáme zodpovednosť za chyby nájdené v tomto návode. Všetky značky a názvy produktov sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Bezpečnostné opatrenie 1. Nepoužívajte Smart box v blízkosti vody. 2. Prístroj čistite len suchou tkaninou. 3. Neblokujte ventilačné otvory a inštalujte prístroj podľa pokynov výrobcu. 4. Neinštalujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. 5. Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky alebo uzemnenie typové zástrčky. Ak nemožno priloženú zástrčku zasunúť do vašej elektrickej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám zastaranú zásuvku vymenil. 6. Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nešliapalo alebo aby nedošlo k jeho prepichnutiu, najmä v blízkosti zástrčky, zásuvky a v mieste, kde vychádza z prístroja. 7. Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom. 8. Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok a v prípade, že ho dlhšiu dobu nepoužívate. 9. Prenechajte všetok servis kvalifikovaným servisným technikom. Ak došlo akýmkoľvek spôsobom k poškodeniu prístroja, je nutný servisný zásah. Príslušenstvo Adaptér na striedavý prúd Diaľkový ovládač Smart box Návod na použitie SK - 17

18 Obsah Informácie o fcc a autorské právo Bezpečnostné opatrenie Príslušenstvo Obsah Kapitola 1 základy Súčiastky a ovládanie Diaľkový ovládač Napájenie Prepojenie Prenos obsahu EShare aplikácia...22 Hlavná obrazovka Hlavné menu Tlačidlá Obrazovková klávesnice Kapitola 2 začínáme Internetový prehliadač Sledovanie videa Přehrávanie hudby Prehliadanie fotografií Súborový prehliadač Správa aplikacií tretích strán Kapitola 3 nastavenie Bezdrôtové pripojenie a siete Zvuk Zobrazenie Pamäť Aplikácie Účty a synchronizácia Služba stanovenia polohy Zabezpečenie Jazyk a vstup Zálohovanie a resetovanie Datum a čas Prístupnosť Možnosti pre vývojárov O zariadení Kapitola 4 riešenie problémov Kapitola 5 dodatok Upgradovanie firmware Údržba Technické špecifikácie produktu Informáce o likvidácii a recyklácii SK - 18

19 SK KAPITOLA 1 ZÁKLADY SB 2002 je inteligentný Smart box na bázi operačného systému Android. Podporuje HDTV, sieťovú funkciu a software tretích strán. Súčiastky a ovládanie 1. Kontrolka stavu svieti modro v režime prevádzky a červeno v režime spánku. 2. Vstup pre pamäťovú kartu podporuje kartu SD/MMC. 3. Okienko pre príjem infračerveného signálu príjem infračerveného signálu z infračerveného diaľkového ovládača. 4. Sleep tlačítko stlačením prepnete medzi režimom spánku režimom prebudenia. 5. Konektor mini USB pre pripojenie externého zariadenia USB. 6. Audio-video konektor pre pripojenie televízoru alebo monitoru AV káblom. 7. Optický port pre pripojenie optického zariadenia cez optický kábel. 8. Port HDMI pre pripojenie HDTV káblom HDMI. 9. Port LAN pre pripojenie siete Ethernet káblom RJ Konektor vstupu pre jednosmerný prúd DC pre pripojenie napájacieho kábla k napájaciemu adaptéru. SK - 19

20 Diaľkový ovládač Sleep tlačítko stlačením prepnete medzi režimom spánku režimom prebudenia. Tlačidlo vedľajšieho menu SUB MENU Stlačením zobrazíte menu možností. Tlačidlo nastavenie SETUP Stlačením prepnete na nastavenie. Tlačidlo o stránku vyššie/nižšie PG. UP/DN Stlačením prejdete na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo video. Tlačidlo hlavnej stránky HOME Stlačením sa vrátite na hlavnú obrazovku. Tlačidlo ukončenia EXIT Tlačidlo návratu návrat na predchádzajúcu obrazovku. Tlačidlo preskočenia SKIP Stlačením sa budete pohybovať rýchlo vzad alebo vpred. Tlačidlo zväčšenia/zmenšenia ZOOM Stlačením zväčšíte alebo zmenšíte zobrazenie. Tlačidlo opakovania REPEAT Stlačením nastavíte režim opakovania. Tlačidlo vypnutia zvuku MUTE Stlačením vypnete zvuk Smart boxu. Tlačidlo výstupu TV OUT Stlačením zvolíte režim TV výstupu. Tlačidlo AUDIO Stlačením zvolíte zvukový režim. Tlačidlo pre titulky SUBTITLE Stlačením zmeníte titulky. Tlačidlo spätného mazania BACKSPACE Stlačením vymažete znak. Potvrdzovacie tlačidlo OK Stlačením potvrdíte voľbu. Smerové tlačidlá Stlačením presuniete kurzor doľava/doprava/hore/dole. Tlačidlo pre informácie INFO Stlačením zobrazíte informácie o súbore média. Tlačidlo prehrávania a pauzy PLAY/PAUSE Stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie Tlačidlo ovládania hlasitosti Stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť. Tlačidlo zastavenia STOP Stlačením zastavíte prehrávanie. Tlačidlo aplikácii APP Stlačením zobrazíte hlavné menu. Tlačidlo prejsťt na GOTO Stlačením prejdete na požadované miesto prehrávania. SK - 20

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 10 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

EREADER1. Čtečka elektronických knih Čítačka elektronických kníh Czytnik ebooków ebook Reader

EREADER1. Čtečka elektronických knih Čítačka elektronických kníh Czytnik ebooków ebook Reader EREADER1 Čtečka elektronických knih Čítačka elektronických kníh Czytnik ebooków ebook Reader EBOOK OLVASÓ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Bezpečnostní

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ mpc 827 fm NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ I. VZHLED PŘÍSTROJE...

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Uživatelský manuál GS150HD

Uživatelský manuál GS150HD Uživatelský manuál GS150HD GS150HD_A5.indd 1 27.3.2014 10:49:24 OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní vlastnosti...1 Bezpečnostní instrukce... 2 Obsah balení přístroje... 2 Obsluha... 2 Dálkové ovládání... 3

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RTC290SURIP NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Přehrávač CD/MP3 s gramofonem, stereofonním rádiem a kódováním USB/SD Prehrávač CD/MP3 s gramofónom,

Bardziej szczegółowo

HD221. www.natec-zone.com EN USER MANUAL 2-7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 8-13 CZ NÁVOD K POUŽITÍ 14-19 SK NÁVOD NA POUŽITIE 20-25 - 1 -

HD221. www.natec-zone.com EN USER MANUAL 2-7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 8-13 CZ NÁVOD K POUŽITÍ 14-19 SK NÁVOD NA POUŽITIE 20-25 - 1 - HD221 EN USER MANUAL 2-7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 8-13 CZ NÁVOD K POUŽITÍ 14-19 SK NÁVOD NA POUŽITIE 20-25 www.natec-zone.com - 1 - EN - NATEC EXTREME MEDIA HD221 USER MANUAL Introduction Thank you for purchasing

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TR 1088 SU3RB/SB/BS NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Přenosný přehrávač s SD/USB a rádiem Prenosný prehrávač s SD/USB a rádiom Przenośny odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TR 1088 BT3BBL NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ S SD/USB A RÁDIEM PRENOSNÝ PREHRÁVAČ S SD/USB A RÁDIOM PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

HD242. www.natec-zone.com EN USER MANUAL 2-7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 8-13 CZ NÁVOD K POUŽITÍ 14-19 SK NÁVOD NA POUŽITIE 20-25 - 1 -

HD242. www.natec-zone.com EN USER MANUAL 2-7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 8-13 CZ NÁVOD K POUŽITÍ 14-19 SK NÁVOD NA POUŽITIE 20-25 - 1 - HD242 EN USER MANUAL 2-7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 8-13 CZ NÁVOD K POUŽITÍ 14-19 SK NÁVOD NA POUŽITIE 20-25 www.natec-zone.com - 1 - EN - NATEC EXTREME MEDIA HD242 USER MANUAL Introduction Thank you for purchasing

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Tablet so systémom Android 4.0 Návod na obsluhu. Home & Office

Tablet so systémom Android 4.0 Návod na obsluhu. Home & Office SK Tablet so systémom Android 4.0 Návod na obsluhu Home & Office S Tablet so systémom Návod na 1. Úvod Hlasitosť Späť Konektor na slúchadlá USB Port Karta TF Hlavný displej Host HDMI Sieťový konektor Napájanie

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RTCC 636 SURIP NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Stereofonní mini hi-fi systém 3CD/MP3 s rádiem PLL, kazetovým magnetofonem, gramofonem a kódováním

Bardziej szczegółowo

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému Obsah Vlastnosti... 2 Přejmenování kanálu... 15 Úvod... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Příprava... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 16 Bezpečnostní opatření... 3 Funkce tlačítek... 16 Ovládání stanic: Uspořádání

Bardziej szczegółowo

mpc 401 FM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER

mpc 401 FM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER mpc 401 FM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER ÚVOD Než začnete tento přístroj používat, přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

TRC 851 AU3 / TRC 851 AU3B / TRC 851 AU3R

TRC 851 AU3 / TRC 851 AU3B / TRC 851 AU3R TRC 851 AU3 / TRC 851 AU3B / TRC 851 AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PřENOSNý PřEHRÁVAč USB/MP3/CD PRENOSNý PREHRÁVAč USB/MP3/CD PRZENOśNy

Bardziej szczegółowo

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-E360K DVD-E360 DVD-E350 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie...

Bardziej szczegółowo

Tablet Tracer Neo 10 HD Dual Core z systemem Android 4.1.1 Instrukcja obsługi

Tablet Tracer Neo 10 HD Dual Core z systemem Android 4.1.1 Instrukcja obsługi PL EN CZ SK RU Tablet Tracer Neo 10 HD Dual Core z systemem Android 4.1.1 Instrukcja obsługi Tracer Neo 10 HD Dual Core Android 4.1.1 Tablet PC Instructions for use Tablet Tracer Neo 10 HD Dual Core se

Bardziej szczegółowo

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-S33 Skládá se z XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F, SP-THS33C a SP-THS33S Elementy zestawu: XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F,

Bardziej szczegółowo

Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem. Blade DualCorder HD. uživatelský manuál. www.evolve.cz

Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem. Blade DualCorder HD. uživatelský manuál. www.evolve.cz Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem Blade DualCorder HD uživatelský manuál www.evolve.cz 1 1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace...

Bardziej szczegółowo

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky Česky Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE Polski Slovensky PŘIJÍMAČ GPS Česky Úvod Přijímač GPS GP-E2 může doplňovat zeměpisné údaje ke snímkům a zaznamenávat

Bardziej szczegółowo

LF 710 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 710 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 710 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček / Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia / Digital Photo Frame Digitális

Bardziej szczegółowo

DVB4H 632 PVR NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / PRIRUČNIK INSTRUCTION MANUAL

DVB4H 632 PVR NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / PRIRUČNIK INSTRUCTION MANUAL CZ DVB4H 632 PVR NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / PRIRUČNIK INSTRUCTION MANUAL Digitální přijímač pozemní televize Digitálny prijímač pozemnej televízie Cyfrowy odbiornik telewizji

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

ipod Shuffle Uživatelská příručka

ipod Shuffle Uživatelská příručka ipod Shuffle Uživatelská příručka Obsah 1. Začínáme Hardwarové a softwarové požadavky Balení přehrávače ipod Shuffle Zprovoznění přehrávače ipod Shuffle 2. Přenos skladeb a přehrávání hudby itunes Přenos

Bardziej szczegółowo

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

LF 930 SMULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 930 SMULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 930 SMULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi

Szybka instrukcja obsługi 2 Podłączenia OV-HomeSpot TV 1 Szybka instrukcja obsługi Instalacja baterii w pilocie Sensor sygnału pilota Pilot Zasilacz AC Bezprzewodowy router WejścieWi-Fi Port USB do podłączenia bezprzewodowego odbiornika

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL CRMD 7750 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Audio-video systém do automobilu Audio-video systém do automobilu System audio-wideo do samochodu In Car AV system

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MSD 861 DRU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM MIKRO DVD RENDSZER Obsah

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL LF240D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL Digitální fotorámeček / Digitálny fotorámik Ramka cyfrowa / Digital Photo Frame DC INPUT:9V 1A CZ Bezpečnostní opatření POZOR RIZIKO

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide WAP3205. Wireless N Access Point. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide WAP3205. Wireless N Access Point. Czech, Polish, Slovak WAP3205 Wireless N Access Point Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN2 IP Address: http://192.168.1.2 Password: 1234 Contents Česky... 1 Polski... 9 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

DelighTech Fitness App

DelighTech Fitness App PL DelighTech Fitness App FREE Instrukcja użytkowania 1. Wymagania systemowe: - Android 2.3 lub nowszy z obsługą Bluetooth - APPLE ios z obsługą Bluetooth wersja 4.0. 2. Połącz swoje urządzenie z internetem.

Bardziej szczegółowo

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-E5200 BD-E5300 Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12 Contents Dokumentace...9 Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9 Úvod k této příručce...10 Řešení potíží Řešení potíží...12 Počítač... 12 Co udělat, pokud se počítač nespouští?...

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace 1 1 Základy 1.1 Přehled Děkujeme, že jste si zvolili GSM/GPRS digitální mobilní telefon. Po přečtení si návodu k použití budete svůj telefon umět dokonale používat a budete moci využívat všechny jeho funkce

Bardziej szczegółowo

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky.

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Bezpečnostné pokyny...1 Začíname...3 Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo...3 Funkcie...3 Ovládacie tlačidlá

Bardziej szczegółowo

Petrainer PET854. Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL

Petrainer PET854. Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL Petrainer PET854 Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL Český uživatelský manuál PET854 Hlavní funkce 7 stupňů citlivosti obojku

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL PDP 371 DVBT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL PŘENOSNÝ DVD/MPEG PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD/MPEG PREHRÁVAČ PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD/MPEG PORTABLE DVD/MPEG PLAYER OBSAH

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

uživatelská příručka představte si možnosti

uživatelská příručka představte si možnosti DVD-D360 DVD P EHRÁVAâ uživatelská příručka představte si možnosti Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese www.samsung.com/global/register

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji Stručný návod k obsluze Príručka Quick Setup Guide. Tablet serii SGPT13 Tablet řady SGPT13 Tablet radu SGPT13

Skrócona instrukcja konfiguracji Stručný návod k obsluze Príručka Quick Setup Guide. Tablet serii SGPT13 Tablet řady SGPT13 Tablet radu SGPT13 Skrócona instrukcja konfiguracji Stručný návod k obsluze Príručka Quick Setup Guide Tablet serii SGPT13 Tablet řady SGPT13 Tablet radu SGPT13 Witamy / Vítejte / Vitajte Gratulujemy zakupu tabletu Xperia

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky.

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Bezpečnostné pokyny...1 Začíname...3 Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo...3 Funkcie...3 Ovládacie tlačidlá

Bardziej szczegółowo

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky.

Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Obsah DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Bezpečnostné pokyny...1 Začíname...3 Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo...3 Funkcie...3 Ovládacie tlačidlá

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL PDP 273 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ / PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ / PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD / PORTABLE DVD PLAYER NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. Úvod 2

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

LF 930 SMULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 930 SMULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 930 SMULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL MP 567 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL PŘENOSNÝ MP3 PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ MP3 PREHRÁVAČ PRZENÓSNY MP3 ODTWARZACZ PORTABLE MP3 PLYER Poznámka: Děkujeme vám za zakoupení

Bardziej szczegółowo

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B CZ /SK/ PL Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi CEL-SW4QA2M0 Prùvodce základním nastavením Wi-Fi Wi-Fi alapszintû beállítási útmutató Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi Sprievodca základným nastavením Wi-Fi CS HU PL SK Obsah 2 Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Dálkové ovládání. Návod k použití. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Dálkové ovládání. Návod k použití. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9A

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9A CZ /SK/ PL Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9A Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 808 DRUBT3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ CD, MP3 a USB, s BLUETOOTH a RÁDIEM PLL PREHRÁVAČ CD, MP3 a USB, s BLUETOOTH a RÁDIOM

Bardziej szczegółowo

MPC 251 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER

MPC 251 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MPC 251 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER OBSAH Úvod... 3 Regulační informace: FCC část 15... 3 Důležité

Bardziej szczegółowo

TH-S66 TH-S55 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S66 TH-S55 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS -MOZIRENDSZER TH-S66 Skládá se z XV-THS66, SP-PWS66, SP-THS66F, SP-THS66C a SP-THS66S Elementy zestawu: XV-THS66, SP-PWS66, SP-THS66F, SP-THS66C

Bardziej szczegółowo

TRC 851 AU3 / TRC 851 AU3B / TRC 851 AU3R

TRC 851 AU3 / TRC 851 AU3B / TRC 851 AU3R TRC 851 AU3 / TRC 851 AU3B / TRC 851 AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ USB/MP3/CD PRENOSNÝ PREHRÁVAČ USB/MP3/CD PRZENOŚNY

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Bardziej szczegółowo

SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-P7 Skládá se z XV-THP7, SP-WP7, SP-THP7F, SP-THP7C a SP-THP7S Elementy zestawu: XV-THP7,

Bardziej szczegółowo