Wykaz publikacji Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabła, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV, 77-90

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz publikacji. 1987 6. Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabła, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV, 77-90"

Transkrypt

1 Ewa Masłowska Wykaz publikacji Indeks alfabetyczny form podstawowych do tomów VII-XIV Atlasu Językowego Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (AJK), [w:] AJK XV, Wrocław 1978, s (współaut. J. Zieniukowa) Indeks a tergo do tomów I-XIV AJK, [w:] AJK XV, Wrocław 1978, s , Zakład Narodowy im. Ossolińskich Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osób w dialekcie kaszubskim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XIX, s (wspólnie z D. Rzymską), Zastosowanie geografii lingwistycznej do badań nad etnogenezą Słowian, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXI, Semantyczne przeobrażenia dawnych nazw ubrań w kaszubszczyźnie (na szerszym polskim tle gwarowym), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXII, Losy wybranych zapożyczeń łacińskich i francuskich w gwarowej i literackiej odmianie języka polskiego, [w:] Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym, Wrocław 1986, s , Zakład Narodowy im Ossolińskich Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabła, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV, Problemy derywacji semantycznej rzeczowników ekspresywnych, Poradnik Językowy 1987, z Derywacja semantyczna rzeczowników ekspresywnych, Wrocław 1988, ss.153, Zakład Narodowy im Ossolińskich Paralelizmy w rozwoju semantycznym wyrazów rodzimych i zapożyczonych, [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, Wrocław 1989, s.51-65, Zakład Narodowy im Ossolińskich. 10. Polszczyzna wybranych gdańskich akt miejskich z XVIII wieku, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza III, Wrocław 1989, s.62-68, Zakład Narodowy im Ossolińskich 11. Kształtowanie się wtórnych znaczeń wyrazów pod wpływem obowiązującego w danym społeczeństwie sytemu wartości [w:] Język a kultura, t.2 Słownictwo jako klasyfikator 1

2 doświadczeń społecznych. Red. Jadwiga Puzynina, Jerzy Bartmiński, Wrocław 1989, s , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Zjawiska desemantyzacji wyrazów w procesie nominacji ekspresywnej [w:] Studia Linguistica Polono-Slavica III, s Zarys struktury ludowego stereotypu rzeki [w:] Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 1990, s , Tzw. Czerwona Seria Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Z problemów pejoratywizacji lub melioracji nazw własnych użytych w funkcji applellatiwów [w:] Język a kultura t. 3 Wartości w języku i w tekście, red. Jadwiga Puzynina, Janusz Anusiewicz, Wrocław, s , Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 15. (współaut. K. Handke) Ze słownictwa familijnego (Aneks) [w:] Regionalizmy w języku familijnym, Wrocław, , Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 16. Problematyka pograniczy językowych na IV Konferencji poświęconej pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, październik 1988, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXIX, Leksykalno-semantyczna charakterystyka Parlamentu albo książki rozmów łacińskich, niemieckich, francuskich y polskich (...) z 1653 roku, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza 4, Warszawa, s , Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 18. Aneks 1. Literatura tematu wybór (uzupełnienia i kontynuacja do tematu Polszczyzna regionalna, {w:] Polszczyzna regionalna Pomorza 2, Wrocław, s , Zakład Narodowy im. Ossolińskich Myślenie potoczne w semantyce [w:] Język a kultura, t.5 Potoczność w języku i kulturze, red. Janusz Anusiewicz, Franciszek Nieckula, Wrocław, s , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 20. Proszę, dziękuję przepraszam, [w:] Język a kultura t. 6, Polska etykieta językowa, red. Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik, s Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 21. Symbolika kosmologiczna w semantycznej i leksykalnej warstwie języka, Z polskich Studiów Slawistycznych seria VIII, Warszawa, The role of lexical borrowings in the process of semantic derivation of the expressive nouns, [w:] Linguistics in Poland

3 23. (współaut. Haseł: Woda, wody, Rzeka, woda rzeczna, mokradła, [w:] Słownik Stereotypów i Symboli Ludowych, I Kosmos: ziemia, woda podziemie, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie 24. (współaut. Anna Pomykałło) Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje? Audiowizualny program nauczania cudzoziemców języka polskiego. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli, Gdańsk, s. 72 (podręcznik+ program video ) Ludowy stereotyp rzeki zarys struktury, [w:] Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 1999, Wyd. II poprawione, s Łopatą do głowy czyli gramatyka polska po naszemu, Warszawski Dom Wydawniczy, ss Kognitywne ścieżki zdrowia [w:] Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej, red. Wojciech Bołoza i Ewa Wolnicz-Pawłowska, Warszawa 2004, s , Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Językowe i kulturowe konteksty towarzyszące wyznaczaniu granic tożsamości rodzinnej i grupowej w kaszubszczyźnie. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 42, 2007, s Swoi i obcy przy wspólnym stole. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 19, 2007, s Oblicze Boga twarz człowieka (wizerunki utrwalone w języku) w: Księga Psalmów. Modlitwa Przekład Inspiracja, red. P. Mitzner, 2007, s.72-83, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język w służbie reklamy - reklama w służbie języka (teksty reklamy w nauczaniu języka polskiego jako obcego), "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 43, 2008, s Kaszubi - swoi czy obcy? [w:] Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, red. Anna Zielińska, Ewa Dzięgiel, t. 1, Warszawa 2009, s , Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 33. Dziwożony i inne straszne baby z ludowego obrazu świata w Klechdach polskich Bolesława Leśmiana, [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. Tomasz Korzysz, Anna Kozłowska t. 2, Warszawa 2009, s Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 34. Lider w polskim piekle, [w:] Etyka w mediach, vol.2: Religie w tekstach i podtekstach, Poznań 2009, s , Wydawnictwo Naukowe Contact. 35. (red.) Polski bez problemu, Kurs języka polskiego dla obcokrajowców poziom podstawowy A 1 A 2, pod red. Ewy Masłowskiej, Poznań 2009, Wyd. Supermemo (Komplet 3

4 podręcznik z programem komputerowym i nagraniem MP3, program do nauki dostępny online 36. (red.) Polski bez problemu, Kurs języka polskiego dla obcokrajowców poziom średni B 1, pod red. Ewy Masłowskiej, Poznań 2009, Wyd. Supermemo. (Komplet podręcznik z programem komputerowym i nagraniem MP3, program do nauki dostępny on-line Polski bez problemu, Kurs języka polskiego dla obcokrajowców poziom zaawansowany B 2-C1, pod red. Ewy Masłowskiej, Wyd. Supermemo. (Komplet podręcznik z programem komputerowym i nagraniem MP3) Wędrówka dusz w zaświaty szerokim gościńcem i po bezdrożach (Schematy wyobrażeniowe w kulturze ludowej, [w: ] Droga w języku i w kulturze, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. s Ludowe stereotypy obcowania świata z zaświatami w języku i kulturze, Warszawa 2012: Instytut Slawistyki, Fundacja Slawistyczna, Agade-Bis, S Pozytywne schematy destrukcji w relacjach z zaświatami, w: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Lublin 2012 Wydawnictwo UMCS, Fantomy pamięci. Pamięć semantyczna pocałunku, w: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 6, Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Lublin 2012: Wyd. UMCS, s Akty mowy Akty stworzenia świata (powielanie gestów kreacji), w: Języka a Kultura t. 23, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. Anna Kamieniecka-Burzyńska, Wrocław 2012, s Oddane do druku 43. Działania w imię Boże wyzwalanie sprawczej mocy słowa, w: Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. Elżbiety Janus, red. Anna Kozłowska 44. Insiders, Outsiders or Others?(Creating ethnic identity in descendants of Tatar, Netherlandish and Walachian immigrants in former and present Polish territory), w: Narracyjność symbolu (narracyjność lunarnej symboliki przejścia) w: Światy za słowami. Narracyjność języka i kultury, Lublin: Wyd. UMCS (Czerwona seria UMCS) 46. Dziedzictwo niematerialne językowe i symboliczne wyobrażenia więzi w polszczyźnie ogólnej i w kulturze ludowej, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła wartości ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin, Wyd. UMCS. 4

5 47. Pierwiastek żeński w antropokosmicznym zespole płodności: woda ziemia księżyc kobieta (w polskiej kulturze ludowej), w: Kultura i Społeczeństwo 5

ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL

ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL pod redakcj¹ Jana Miodka i W³odzimierza Wysoczañskiego WROC AW 2013 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Les³aw Cirko, Jan Cygan, Irena

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. UŚ Artur Rejter

dr hab. prof. UŚ Artur Rejter dr hab. prof. UŚ Artur Rejter Spis publikacji Monografie 1. Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice 2000, s. 140. 2. Polszczyzna XVII wieku.

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOZNAWSTWO LEKTURA OGÓLNA GRUPA A

JĘZYKOZNAWSTWO LEKTURA OGÓLNA GRUPA A JĘZYKOZNAWSTWO Podana niżej literatura przedmiotu ma charakter ogólny i zarazem podstawowy. W grupie A" wymieniono prace o charakterze kompendiów informacyjnych, których wykorzystanie jest zalecane przy

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 i następne Zebrał

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S NAZWA WŁASNA JAKO TEKST KULTURY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S NAZWA WŁASNA JAKO TEKST KULTURY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 18, 2011 Uniwersytet Szczeciński NAZWA WŁASNA JAKO TEKST KULTURY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE MARZENA MARCZEWSKA jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE J a c i ę z a m a w ia m, j a c i ę w y p ę d z a m... C h o r o b a. s t u d i u m j ę z y k o w o - k u l t u r o w e M arzena

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009 Szanowni Państwo! Zgodnie z ustaleniami, przedstawiamy materiały i pomoce dydaktyczne, które można zamówić w ramach dofinansowania z koszyka ucznia zostaną zakupione w Polsce. Przede wszystkim chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE. Tom 14

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE. Tom 14 STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 14 Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS)

INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Instytut Kulturoznawstwa INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS) Za rok akademicki 2009/2010 Lublin

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia

Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia 1. Informacje ogólne koordynator Tomasz Nowak modułu: rok

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny Kierunek: Filologia polska Specjalność: redaktorsko-medialna Patrycja Wołyńczuk nr albumu: 2128633 Świat wartości w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki RECENZENT Prof. dr hab. Bogdan Walczak PROJEKT OKŁADKI Anna Sadowska Na okładce Dypl. 4. 1307, 17 lutego, Nowy Korczyn,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE 2010-2011 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego

JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego JĘZYK KULTURA DYDAKTYKA. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego Sprache Kultur Didaktik. Neuere Tendenzen der polnischen Glottodidaktik im Überblick Language Culture Teaching. An

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowa w latach 1980-2014.

Działalność naukowa w latach 1980-2014. Tadeusz Piotrowski Działalność 1980-2014 str z 19 Tadeusz Piotrowski Działalność naukowa w latach 1980-2014 Spis treści Działalność publikacyjna PUBLIKACJE WYDRUKOWANE ORYGINALNE I PUBLIKACJE ZWARTE 1

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE,

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE, PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy 40-132 KATOWICE, ul. Ks. kardynała S. Wyszyńskiego 7 tel. 32 2585-784, 32 2583-838, tel./fax 32 2581-815 Nr 3/ NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo