Abolicja w przyszłym roku, s. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Abolicja w przyszłym roku, s. 5"

Transkrypt

1 E D Y C J A P O L S K A ISSN Wizyta w Urzędzie Pracy, s. 3 Abolicja w przyszłym roku, s. 5 Wspomnienie z wakacji, obejrzyj zwycięskie prace, s. 8 Zajęcia w klasie międzykulturowej w gimnazjum przy ul. Raszyńskiej w Warszawie, fot. Aleksandra Kłosińska Uchodźcy w polskiej szkole Aleksandra Kłosińska Coraz więcej dzieci, mieszkających w ośrodkach dla uchodźców, chodzi do polskich szkół. A szkoły, mimo różnych trudności, są coraz lepiej przygotowane do przyjmowania małych cudzoziemców. Pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców obecnie znajduje się 424 dzieci w wieku szkolnym. Według danych urzędu, pięć lat temu tylko 52% dzieci przebywających w ośrodkach realizowało obowiązek szkolny, teraz jest to już 96%. Dane są optymistyczne, trzeba jednak pamiętać, że statystyki nie obejmują osób, mieszkających poza ośrodkami dla cudzoziemców. Polski system szkolnictwa Obecnie w Polsce dzieci zaczynają szkołę w wieku 6 lub 7 lat. W tej chwili rodzice mają wybór, czy sześciolatka wyślą do szkoły, czy oddziału zerowego w przedszkolu, natomiast w przyszłości wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązkowo iść do pierwszej klasy. Przez pierwsze 6 lat uczniowie chodzą do szkoły podstawowej. Potem, na ogół w wieku lat idą do gimnazjum, które trwa 3 lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym. W Polsce każde dziecko do 18 roku życia ma obowiązek nauki, co dotyczy też cudzoziemców na terytorium Polski. Najwięcej naszych podopiecznych uczy się w szkołach koło ośrodków mówi Ewa Piechota, rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W okolicach Warszawy jest to 156 dzieci, z czego 42 uczy się w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie, a ponad 20 w Podkowie Leśnej. Na wschodzie Polski, w okolicach Białegostoku do szkoły chodzi 61 dzieci, a w Lublinie i okolicach 51. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Poza przedmiotami takimi jak matematyka, biologia, historia odbywają się też lekcje religii, a dla tych uczniów, którzy na nią nie uczęszczają, powinny być organizowane zajęcia z etyki. Według polskiego prawa, szkoła musi udostępnić uchodźcom pomieszczenia do nauki języka kraju pochodzenia, jeśli z taką inicjatywą wystąpi stowarzyszenie kulturalne albo ambasada. Najwięcej uczniów, którzy chcą kontynuować naukę po gimnazjum, idzie do liceum ogólnokształcącego albo szkoły zawodowej, w której przygotowują się do wykonywania zawodu. Jeśli ktoś chce udać się do szkoły wyższej, po skończeniu liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum musi zdać egzamin maturalny. na s. 2

2 ze s. 1 Uchodźcy w polskiej szkole 2 Międzykulturowość w praktyce Jak już wspomnieliśmy, wiele dzieci uchodźczych uczy się w szkołach przy ośrodkach, jednak nie jest to regułą. Placówką, w której szczególny nacisk kładzie się na tolerancję i wielokulturowość, jest gimnazjum przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie. Po raz pierwszy uchodźcy pojawili się tam w 1995 i od tego czasu szkoła intensywnie rozwija swój program promocji wielokulturowości. Jest to szkoła społeczna, za którą większość uczniów musi płacić. Jednak co roku w każdej klasie kilka miejsc zarezerwowanych jest dla dzieci, które z różnych przyczyn nie są w stanie uiścić czesnego, w tym też dla uchodźców. Mogą uczyć się tu też ci, których status uchodźcy nie jest jeszcze formalnie potwierdzony. Przyjmujemy dzieci, które po prostu potrzebują naszej pomocy mówi dyrektor gimnazjum Krystyna Starczewska. Poza standardowymi klasami gimnazjalnymi Raszyńska stworzyła też specjalny program klasy międzykulturowej dla dzieci cudzoziemskich. Obcokrajowcy przez około rok uczą się języka polskiego i stopniowo przygotowują się do nauki pozostałych przedmiotów. W tygodniu dzieciaki mają około 20 godzin polskiego. Poza tym organizowane są dla nich przeróżne wycieczki, które przybliżają im życie w Polsce. Wielokulturowość szkoły dostrzega się na każdym kroku. Kilka tygodni temu grupka uczniów, pochodzących z Czeczenii, z pomocą lokalnego artysty stworzyła na ścianie szkoły mural, upamiętniający czeczeńskich bohaterów. Średnia wieku uczniów w klasie międzykulturowej to lat. Chociaż większość dzieci zaczyna naukę na początku roku szkolnego, można zgłaszać się też później. Aby dostać się do klasy międzykulturowej, nie trzeba zdawać testów sprawdzających wiedzę. Najważniejsza jest chęć mówi wychowawca klasy Sławek Sikora. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu języka polskiego, uczniowie są zachęcani do kontynuowania nauki w standardowych klasach. Zwykle radzimy uchodźcom, żeby poszli do gimnazjum, bo po jego skończeniu mogą naprawdę o sobie decydować dodaje. Niektórym z uczniów udaje się zresztą nie tylko skończyć klasę międzykulturową i gimnazjum, ale nawet pójść do liceum i zdać egzamin maturalny. Jeden z naszych absolwentów, Moses pochodzący z Ugandy, zdał maturę międzynarodową i studiuje teraz w szkole filmowej z dumą zaznacza dyrektor Starczewska. W poprzednich latach szkoła prowadziła również świetlicę dla małych dzieci, przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Dwa razy w tygodniu maluchy przyjeżdżały do szkoły specjalnymi autobusami mówi dyrektor Starczewska. W tym roku losy tej inicjatywy wciąż W klasie międzykulturowej gimnazjaliści uczą się języka polskiego. fot. Aleksandra Kłosińska się ważą i zależą od tego czy szkoła uzyska na nią dofinansowanie. Jak wielokrotnie podkreślają nauczyciele, w klasach gdzie uchodźcy uczą się razem z polskimi dziećmi najważniejsze jest promowanie wzajemnego szacunku. Ważne jest, aby przybysze z Czeczenii, Afganistanu, Gruzji, Tybetu i innych krajów poznawali polską kulturę, ale też aby polskie dzieci uczyły się szacunku dla ich zwyczajów. Dotacja na szkolną wyprawkę Dzieci o statusie uchodźcy lub ubiegające się o taki status mają prawo do uzyskania pełnej pomocy przy zakupie książek i innych rzeczy, potrzebnych do nauki w szkole. Według ustawy O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach pomocy socjalnej Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia naukę języka polskiego i podstawowe materiały do nauki tego języka, pomoce dydaktyczne dla uczniów, a także opiekę w publicznych szkołach (w przypadku dzieci z ochroną uzupełniającą takie wsparcie zapewniają Ośrodki Pomocy Społecznej, przydzielane są też stypendia szkolne). Poza tym czasami udaje zdobyć się dodatkowe środki na inne potrzebne rzeczy, poza podręcznikami. Na przykład dzięki środkom z Unii Europejskiej w zeszłym roku Urząd do Mural przy szkole, upamiętniający czeczeńskich bohaterów, fot. Aleksandra Kłosińska Spraw Cudzoziemców zakupił tornistry i piórniki. Choć sytuacja edukacji uchodźców stopniowo się poprawia, wciąż jest ona daleka od ideału. Niewątpliwie wpływ na zmiany będą mieć poprawki do ustawy O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, zatwierdzone pod koniec sierpnia przez prezydenta. Nowe prawo wprowadza dodatkowe przywileje dla tych, którzy korzystają z pomocy poza ośrodkiem. Od nowego roku, będą oni mieli prawo na przykład do podręczników i innych pomocy dla dzieci, a w miarę możliwości też do zwrotu kosztów za zajęcia pozalekcyjne i sportowe. Dotychczas przysługiwało to tylko dzieciom mieszkającym w ośrodkach.

3 Urząd Pracy bez tajemnic Magdalena Netter Pisaliśmy już, że szukanie pracy jest zajęciem wymagającym planu i zaangażowania. Podkreślaliśmy też, że warto wykorzystywać wszystkie możliwości i metody w celu znalezienia legalnego zatrudnienia. W trzeciej części poradnika opisujemy procedurę rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), gdzie cudzoziemcy, podobnie jak Polacy, mogą się zarejestrować jako bezrobotni. Muszą jednak spełnić kilka warunków. Komu przysługuje pomoc urzędu? Przede wszystkim przepisy obowiązują wszystkich cudzoziemców tych którzy są obywatelami państw Unii Europejskiej, ale też tych, którzy pochodzą z krajów nie należących do Unii i nie będących stronami umowy o europejskim Obszarze Gospodarczym. O status bezrobotnego mogą starać się osoby, które mają zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Jako bezrobotni mogą zarejestrować się także ci, którzy mają w Polsce status uchodźcy, pozwolenie na pobyt tolerowany, przyznaną ochronę uzupełniającą lub czasową. Do rejestracji w Urzędzie Pracy nie ma natomiast prawa cudzoziemiec, który przebywa w Polsce nielegalnie. Wizyta w urzędzie Cudzoziemiec, mający prawo do rejestracji w PUP, powinien być traktowany przez pracowników urzędu tak samo jak polscy obywatele. Procedura rejestracji na liście bezrobotnych jest w każdym Urzędzie Pracy bardzo podobna. Aby się zarejestrować należy przede wszystkim odwiedzić odpowiedni Urząd w określonych przez daną placówkę godzinach i dniach. Dane te można sprawdzić np. na stronie internetowej Urzędu, spytać pracownika socjalnego bądź innego pracownika instytucji publicznej. Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 16, a interesanci przyjmowani są do godz. 15. Do Urzędu trzeba przynieść ze sobą określone dokumenty. Jednym z najważniejszych jest wypełniona karta rejestracyjna. Formularz dostępny jest w każdej placówce, a ponadto można go znaleźć na stronie internetowej Urzędu. Wypełnia się tylko białe pola, obszary zaznaczone na żółto wypełnia urzędnik. Niezbędny jest również dokument potwierdzający tożsamość, najlepiej aktualna karta pobytu. Dodatkowo (jeśli mamy) należy podać numer identyfikacji podatkowej NIP oraz PESEL. Bardzo ważne są dokumenty potwierdzające wykształcenie (np. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy) i kwalifikacje (zaświadczenia ukończenia kursów czy szkoleń). Inne ważne dokumenty, to świadectwa dotyczące wcześniejszego zatrudnienia, książeczki wojskowe, świadectwa pracy. Osoba niepełnosprawna przedstawia aktualne orzeczenie, stwierdzające stopień niepełnosprawności oraz wszelkie zaświadczenia o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac. Jest to niezwykle ważne z uwagi ta no, aby osoba niepełnosprawna, nie dostała propozycji pracy, której nie może wykonywać. Rejestrując się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, uzyskujemy ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo możemy zgłosić do ubezpieczenia członków naszej rodziny (żona, mąż, dzieci) jeśli nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Aby to zrobić, w momencie rejestracji powinniśmy posiadać przy sobie wszelkie dane oraz numery PESEL tych osób. Oprócz ubezpieczenia osoba zarejestrowana uzyskuje też dostęp do szkoleń i kursów oraz indywidualnych porad doradcy zawodowego. Często osoby, które zgłaszają się do Urzędu Pracy są zdenerwowane i zestresowane. Jednak należy pamiętać, że nie jest to egzamin z przydatności do pracy. Te wszystkie dokumenty trzeba przynieść po to, aby pracownik urzędu mógł zebrać informacje i znaleźć ofertę pracy, która będzie odpowiadała naszym możliwościom i predyspozycjom. Pamiętajmy też, że urzędnik instytucji państwowej ma obowiązek traktować interesantów z godnością, sprawiedliwie i z szacunkiem! Osoba zarejestrowana jako bezrobotna ma szereg praw i możliwość korzystania z różnych form pomocy dostępnych w PUP, ale ma również obowiązki. Jednym z nich jest konieczność zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W razie, gdy nie zgłosimy się w wyznaczonym dniu i nie poinformujemy urzędu w ciągu tygodnia o przyczynach naszej nieobecności, następuje utrata statusu osoby bezrobotnej bez możliwości ponownej rejestracji aż przez 120 dni! Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy maja również obowiązek przyjąć propozycje pracy przedstawione przez PUP oraz informować urząd o istotnych zmianach swojej sytuacji( np. o podjęciu pracy). W następnej części napiszemy o różnych formach zatrudnienia i odpowiemy na pytanie czym właściwie jest praca legalna. 3

4 Kanada to marzenie wielu uchodźców. O przesiedleniu do tego kraju myślą nie tylko ci, którym nie udało się uzyskać statusu uchodźcy w krajach Unii Europejskiej. Północnoamerykańskie państwo przyciąga nawet tych, którzy mają status uchodźcy i wiodą normalne życie w Europie. Kanada jest drugim co do wielkości państwem świata (po Rosji) Chcę wyjechać do Kanady Elabek Davletbaev 4 Abdul-Wachab (35 lat): Od 2008 r. staram się o status uchodźcy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ale wciąż dostaję negatywne decyzje, dlatego chciałbym wyjechać do Kanady. Słyszałem od znajomych, że tam od razu można dostać status uchodźcy. Niestety na razie nie udało się mi tam wyjechać. O ile wiem, jedyną możliwością jest wyjechanie tam za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak urzędnicy w Warszawie nie chcą ze mną nawet rozmawiać na ten temat. Zaur (32 lata): Od kilku lat mam status uchodźcy w Polsce. Mogę tu mieszkać, ale nie dostaję wystarczającej pomocy. Wprawdzie pracuję, jednak pensja ledwie wystarcza na wynajmowanie mieszkania i zakup żywności, więc nie mogę nawet myśleć o założeniu rodziny. Natomiast przesiedlenie do Kanady pozwoliłoby mi dobrze zarabiać. Tam są wysokie pensje, ja pracy się nie boję. Said (48 lat): Mieszkam w Austrii. Mam status uchodźcy. Mam wszystko, co jest niezbędne do życia: mieszkanie, pomoc pieniężną itd. Ale jak wszyscy normalni ludzie chcę więcej zarabiać. Mam w Kanadzie znajomego, który pracuje na farmie i dobrze zarabia. Niestety, ja nie mogę tam wyjechać. Adlan (26 lat): Mieszkam w Kanadzie od 2002 r. Udało nam się tu przesiedlić dzięki ONZ. Najbardziej podoba mi się w tym kraju brak dyskryminacji ludzi ze względu na pochodzenie, co niestety zdarza się w krajach europejskich. Poza tym są tu wysokie zarobki. Moim zdaniem Kanada jest najlepszym krajem przesiedlenia. Nie każdy uchodźca może zostać przesiedlony Wyjazd z kraju azylu do innego państwa, np. do Kanady, możliwy jest na drodze przesiedlenia. Jednak tylko nieliczni spełniają warunki, konieczne, by z tego rozwiązania skorzystać. Przesiedlenie to de facto transfer uchodźcy z kraju pierwszego azylu do innego państwa mówi Magda Qandil, konsultantka ds. informacji przy Wysokim Komisarzu Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce. Jest jednym z trwałych rozwiązań, promowanych przez UNHCR, i wraz z lokalną integracją oraz dobrowolnymi powrotami stanowi wyraz odpowiedzialności i solidarności międzynarodowej państw. Zgodnie z zaleceniami UNHCR należy rozważyć przesiedlenie jako rozwiązanie, jeśli uchodźca jest narażony na ryzyko w kraju pierwszego azylu lub posiada szczególne potrzeby, takie jak prawna i fizyczna ochrona, ochrona ze względu na płeć (kobiety), zagwarantowanie jedności rodziny, nietypowa opieka medyczna. Przesiedlenie jest również możliwe w przypadku dzieci i młodzieży oraz uchodźców w podeszłym wieku, a także gdy dana osoba jest ofiarą przemocy lub tortur oraz gdy brak jest perspektyw dla lokalnej integracji. Nie prowadzi się przesiedleń z krajów, które zapewniają ochronę uchodźców oraz dostęp do praw określonych w Konwencji Genewskiej. Przesiedlenia są realizowane głownie z Nepalu, Tajlandii, Syrii, Kenii i Malezji. Około 70% przesiedlanych uchodźców pochodzi z Iraku, Birmy i Bhutanu. UNHCR szacuje, że przesiedlenia potrzebuje ok. 805 tys. osób, co stanowi mniej niż 10% populacji wszystkich uchodźców na świecie. Liczba dostępnych miejsc w skali globalnej nie ulega zasadniczej zmianie i nie rośnie wraz ze zwiększeniem liczby uchodźców czy potrzeb przesiedleniowych. Dla przykładu w minionym roku kraje zaangażowane w program zaoferowały ok. 80 tys. miejsc dla przesiedlanych uchodźców, podczas gdy UNHCR szacuje, że w 2011 r. powinno zostać przesiedlonych 172,3 tys. uchodźców. Przesiedlenie jest zatem rozwiązaniem, które stosowane jest w sposób zaplanowany, strategiczny oraz wymagający podejmowania trudnych wyborów w warunkach ścisłej kontroli procesu ze strony UNHCR, ze względu na istniejące potrzeby w tym zakresie oraz ograniczoną liczbę dostępnych miejsc w krajach przesiedlenia. Zaznaczyć można, że przesiedlenie nie jest prawem uchodźcy, nie jest też obowiązkiem danego państwa zaakceptowanie uchodźców, przybyłych w drodze przesiedlenia. Kanada ziemia obiecana Kanada, jak już wspomnieliśmy, jest jednym z krajów, przyjmujących uchodźców w ramach przesiedleń. Rocznie przesiedla się tam od 5,5 tys. do 6,5 tys. uchodźców z całego świata (dane dotyczące lat ). Liczba oferowanych miejsc dla uchodźców jest ograniczona, co roku ustala ją Minister ds. Obywatelstwa i Imigracji. Kanada przyjmuje uchodźców w ramach przesiedlenia, jeśli są oni referowani przez UNHCR, inne wskazane przez Kanadę organizacje lub w ramach programu prywatnego sponsoringu. Kryteria stosowane przez UNHCR w przypadku Kanady są identyczne, jak w przypadku przesiedlenia uchodźców do innych krajów. To północnoamerykańskie państwo oferuje przesiedlanym uchodźcom zazwyczaj prawo stałego pobytu natych-

5 miast po przybyciu, zakwaterowanie (np. w ośrodkach recepcyjnych do momentu zapewnienia zamieszkania) oraz wyżywienie i ubranie w okresie do 12 miesięcy. Uchodźcy otrzymują świadczenia rodzinne, pomoc przy składaniu wniosków o ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz przy aplikacji o zatrudnienie. Mogą również liczyć na wsparcie w nauce języka oraz kulturowej i społecznej orientacji, dotyczącej życia w Kanadzie. Prywatny sponsoring opiera się natomiast na umowach, zawartych pomiędzy organizacjami / korporacjami a kanadyjskim Ministrem ds. Obywatelstwa i Imigracji. W umowach sponsorzy podpisują zobowiązanie (z wyjątkiem przypadków zgłaszanych w ramach Joint Assistance Sponsorship), że będą wspierać finansowo uchodźców do jednego roku podczas ich pobytu w Kanadzie lub do momentu usamodzielnienia się, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Wsparcie obejmuje zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i ubrania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc udzielana w ramach programu może być wydłużona do 36 miesięcy. Uchodźcy w ten sposób przesiedlani muszą spełniać wymogi, wskazane w przepisach kanadyjskiego prawa, w tym spełniać przesłanki bycia uchodźcą wymienione w Konwencji Genewskiej. Przesiedlenia uchodźców realizowane są przez niewielką liczbę państw, do których oprócz Kanady należą także Argentyna, Australia, Brazylia, Chile, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Paragwaj, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Urugwaj, Wielka Brytania. Obecnie trwają prace nad włączeniem Polski do grupy krajów przyjmujących uchodźców w ramach przesiedleń. Abolicja w przyszłym roku Będzie abolicja dla cudzoziemców to już pewne. Polski prezydent Bronisław Komorowski podpisał 26 sierpnia tzw. ustawę abolicyjną. Przepisy, zezwalające na legalizację pobytu w Polsce, wejdą w życie z początkiem 2012 roku. Kto skorzysta? Marta Grzymkowska Abolicja ma objąć trzy grupy osób. Zgodnie z nowymi przepisami swój pobyt będą mogli zalegalizować ci, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku. Dodatkowo z abolicji skorzystają też osoby, przebywające na terytorium RP nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którzy przed tym dniem otrzymali ostateczną decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierającą orzeczenie o wydaleniu. Ostatnią grupą osób, których dotyczy nowa ustawa, są ci, wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy, wszczęte na skutek kolejnego wniosku. Zezwolenie na legalne zamieszkanie będzie udzielane na dwa lata. W tym czasie osoba objęta abolicją będzie mogła podjąć legalne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę żadne dodatkowe zezwolenia nie będą wymagane. Ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma pomóc nielegalnym imigrantom w wyjściu z szarej strefy i prowadzić do coraz pełniejszej integracji z polskim społeczeństwem. Chcemy, aby Polska była krajem otwartym, gościnnym i przyjaznym dla osób szukających w naszym państwie nowych szans na lepsze życie mówił Bronisław Komorowski po podpisaniu nowych przepisów. Prezydent przyznał też, że abolicja jest wyjściem jedynie tymczasowym i zapewnił, że będzie zachęcał nowy rząd do stworzenia rozwiązań systemowych, które na bieżąco regulowałyby kwestie pobytu cudzoziemców w Polsce. Jak stwierdził, Polska powinna wypracować świadomą politykę imigracyjną na przyszłość. Z wnioskiem do wojewody Wniosek o zgodę na legalny, 2-letni pobyt w Polsce trzeba złożyć w ciągu sześciu miesięcy od momentu wejścia ustawy w życie, czyli w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca Organem przyjmującym takie wnioski jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Formularze dokumentów będą dostępne we wszystkich urzędach wojewódzkich i na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jak szacuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z abolicji w przyszłym roku skorzysta kilkanaście tysięcy cudzoziemców najwięcej Ukraińców, ale także Wietnamczycy, Ormianie i Czeczeni. Będzie to już trzecia abolicja w Polsce z wcześniejszych, z lat 2003 i 2007, skorzystało w sumie ok. 4,5 tysiąca osób, ale tym razem przepisy są łagodniejsze, a akcja ma być poprzedzona szeroką kampanią informacyjną. W ubiegłych latach, by skorzystać z abolicji, trzeba było wykazać, że przebywa się w Polsce 10 lat, posiadać dokument, stwierdzający prawo do zajmowanego lokalu i mieć pozwolenie na pracę. Obecnie odstąpiono od tych warunków, a także od wymogu posiadania wystarczających środków utrzymania. Projekt podpisanej ustawy o zalegalizowaniu pobytu cudzoziemców przygotował rząd. Konieczność przeprowadzenia abolicji przez kilka lat zgłaszały środowiska cudzoziemców i osób pomagających imigrantom, w tym m.in. Związek Ukraińców, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Razem z tzw. ustawą abolicyjną prezydent zatwierdził też zmiany w ustawach O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i O cudzoziemcach. Ułatwią one udzielanie pomocy cudzoziemcom, przeniesionym do Polski w ramach relokacji lub przesiedlenia. Chodzi tu o osoby objęte ochroną międzynarodową i przemieszczone z innego państwa Unii Europejskiej do Polski (relokacja) oraz o cudzoziemców przeniesionych do Polski, którzy zostali uznani za uchodźców przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (przesiedlenie). Zgodnie z nowymi przepisami, rząd będzie mógł wydać rozporządzenie, określające liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przesiedlani na terytorium Polski w danym roku. W rozporządzeniu wskazane będą też państwa, z których będą mogli przybywać cudzoziemcy. W ten sposób Polska wejdzie do grona państw, które przyjmują uchodźców w ramach przesiedleń. (Prawo do przesiedlenia z pierwszego kraju azylu przysługuje tylko niektórym uchodźcom. Więcej o przesiedleniach piszemy w artykule Chcę wyjechać do Kanady ). Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców, na terenie Polski legalnie przebywa w tej chwili prawie 100 tysięcy cudzoziemców; natomiast od 50 do 70 tys. jest tu nielegalnie. 1. Organizacje międzynarodowe Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców Al. Szucha 13/15 lok Warszawa tel. (22) Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ul. Mariensztat Warszawa tel. (22) Pomoc socjalna, poradnictwo, informacje Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom Ul. Szpitalna 5/ Warszawa tel. (22) Fundacja Polskie Forum Migracyjne Fundacja Ocalenie ul. Ordynacka 9/ Warszawa tel. (22) Ośrodek Migranta Fu Shenfu ul. Ostrobramska Warszawa tel. (22) Fundacja Edukacji i Twórczości ul. ks. Abramowicza Białystok tel. (85) Caritas Polska Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Lubelskiej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Lublin; tel./fax (81) (tel. wew. 310) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Wojska Polskiego Słubice tel. (95) fax (95) Caritas Diecezji Legnickiej ul. Domańskiego Zgorzelec tel./fax (75) Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska Białystok tel./fax (85) Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas ul. Warszawska Biała Podlaska tel./faks (83) Pomoc prawna Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ul. Krowoderska 11/ Kraków tel. (12) Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego Al. Zygmunta Krasińskiego Kraków tel. (12) Instytut na rzecz Państwa Prawa ul. Chopina 14/ Lublin tel./fax (81) tel./fax (81) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) ul. Al. 3 Maja 12 lok Warszawa tel. (22) Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda Warszawa tel. (22) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Klinika Prawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/ Warszawa tel./fax (22) tel. (22) Organizacje P O M A G A J Ą C E U C H O D Ź C O M

6 Polska dla obcokrajowców mini przewodnik Jakie są polskie nawyki, jak się zachować na targu, w sklepie, na drodze, czego spodziewać się po sąsiadach czy zupełnie obcych ludziach, jak reagować na zwyczajne pytanie co słychać. O tym wszystkim piszemy poniżej w mini przewodniku po polskich zwyczajach i konwenansach. Aleksandra Górecka 6 Na początek dzień dobry Polacy witają się w bardzo tradycyjny sposób za pomocą suchego dzień dobry. Takie nieskomplikowane słowa można usłyszeć np. od sąsiadów. Powinniśmy je również natychmiast wypowiedzieć kiedy tylko przekroczymy próg każdej instytucji. Oczywiście jeśli ktoś nas uprzedzi należy odpowiedzieć w ten sam sposób. Przy mniej formalnych spotkaniach, używa się powszechnego cześć. Na powitanie często podaje się też rękę. Wśród niektórych panów (szczególnie starszych) spotyka się czasami gest całowania kobiety w dłoń. Niektóre panie uważają ten zwyczaj za niezwykle szarmancki, inne go sobie nie życzą, dlatego w tym wypadku trzeba mieć dużo wyczucia. Gest stosuje się tylko w pomieszczeniach, należy się pochylić nad dłonią kobiety, a nie ciągnąć ją do góry. Uwaga tego rodzaju powitania absolutnie nie stosujemy w sytuacjach oficjalnych (np. w urzędzie). Wśród znajomych wyjątkowo ciepłą i często spotykaną formą powitania jest także pocałunek w policzek. Przy spotkaniach rodzinnych często normą są trzy buziaki, z kolei wśród przyjaciół typowy i zupełnie wystarczający jest jeden. Kiedy znajdziemy się w środkach komunikacji miejskiej należy pamiętać, że osoba młodsza powinna ustąpić miejsce osobie starszej oraz kobiecie w ciąży. Należy jednak najpierw ocenić, czy dana osoba rzeczywiście chciałaby usiąść, przesadna uprzejmość może czasami kogoś urazić. W tego typu miejscach rzadko się zdarza aby ktoś zupełnie obcy odwzajemnił Twój uśmiech. Polacy raczej nie zawiązują znajomości w drodze do pracy i sklepu. Na pytanie co słychać przedstawiciele starszego pokolenia najczęściej odpowiadają dosadnie: po staremu natomiast wśród młodszych osób można usłyszeć wszystko w porządku, jednak po dłuższej rozmowie ciężko się doszukać pozytywów. Świadczy to o tym, że Polacy nie są zbyt wylewnym narodem, często również lubią ponarzekać. Należy się po prostu przyzwyczaić lub przełamać te nawyki. Wielce prawdopodobne jest jednak, że przy bliższym poznaniu Polak opowie tyle historii i anegdot ile tylko zdoła sobie przypomnieć. Czas to pieniądz Niemile widziane są spóźnienia. Chociaż wśród narodów ze Wschodu bardziej sprawdza się powiedzenie punktualność to największy złodziej czasu, to jednak Polacy mają zupełnie odmienny stosunek do tego zagadnienia. Czas traktują bardzo poważnie. Na umówione spotkanie zawsze należy przychodzić na wyznaczoną godzinę. Zasady tej wyjątkowo należy przestrzegać w kontaktach oficjalnych, np. starając się o pracę. Jeśli wybieramy się z wizytą do polskiego domu możemy być pewni, że w większości zostaniemy bardzo miło przyjęci. W szczególności w tradycyjnych wiejskich domostwach powinniśmy spodziewać się propozycji spożycia wspólnego posiłku oraz miejsca w najwygodniejszym fotelu. Przeważnie polski gospodarz nie powstrzyma się także przed zaproponowaniem nam domowego wyrobu alkoholowego. Zdecydowanie należy docenić polską tradycyjną gościnność. Polak za kierownicą W kwestii prowadzenia samochodów nietrudno zauważyć, że w stosunku do krajów pozaeuropejskich ruch uliczny w polskich miastach wydaje się bardzo usystematyzowany. Kierowcy starają się przestrzegać ogólnie panujących reguł, jednak skrupulatnie odliczają sekundy do zapalenia się zielonego światła, tak aby nie stracić nawet chwili swego cennego czasu. Jeśli tylko ktokolwiek zapatrzy się na kolorowy billboard, po zapaleniu się magicznego koloru natychmiast przywoła go do porządku dźwięk klaksonu jednego z impulsywnych kierowców. Na drodze zawsze trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności, nawet jeśli jest się tylko pieszym. Kupowanie, targowanie się i napiwki W kraju nad Wisłą nieczęsto spotyka się klientów, którzy próbują uzyskać mniejszą cenę za towar. Oczywiście, przepisy w Polsce nakładają na sprzedających obowiązek negocjacji cen na życzenie kupującego. Bardzo trudno jednak spotkać osoby, które próbowałyby wynegocjować jakikolwiek upust w przeciętnym sklepie. Zresztą, w kolejce w każdym większym markecie dłuższe rozmowy z kasjerem wyjątkowo irytują pozostałych czekających. Lepiej szybko pakować swoje zakupy do ekologicznej torby i opuścić jak najszybciej miejsce przy kasie. Sytuacja wygląda lepiej na tradycyjnych targach, gdzie możemy kupić świeże owoce, warzywa czy pieczywo oraz w miejscach, gdzie można nabyć pamiątki turystyczne czy rękodzieło. Tutaj nawiązywanie wszelkich kontaktów ze sprzedającymi jest mile widziane. Odnośnie napiwków, przyjmuje się zasadę, że powinny one odpowiadać mniej więcej wysokości 10 proc. rachunku, choć wyższe napiwki są zawsze mile widziane przez obsługę. Jeśli tylko jesteś usatysfakcjonowany usługą bądź podanym posiłkiem, można to również wyrazić zaokrąglając rachunek. Egzamin z języka W Polsce coraz łatwiej porozumieć się w językach obcych. Wydaje się, że większość kelnerów oraz ekspedientek w większych miastach bez problemu komunikuje się w języku angielskim bądź niemieckim. Jak wskazują statystyki, najzdolniejsze jest młodsze pokolenie w grupie latków aż 77 proc. osób zna języki obce, a wśród studentów 89 proc. Starsze osoby nie mają z reguły problemu z językiem rosyjskim, którego obowiązkowo uczyły się w czasach PRL, kiedy w Polsce trwały rządy komunistyczne. Proszę, przepraszam, dziękuję Uprzejmość o niej nigdy nie należy zapominać. Słów takich jak: proszę, dziękuję, przepraszam nigdy dość. Wyrażenie przepraszam magicznie łagodzi nieprzyjemne sytuacje oraz małe wypadki. Jeśli niechcący szturchniemy kogoś na ulicy, nieświadomie kogoś urazimy, warto wypowiedzieć to słowo. Proszę zachęca do współpracy, a dziękuję do rozwijania dalszych kontaktów.

7 kultura Kontrowersyjny quiz w holenderskiej telewizji Telewizja VPRO wpadła na zaskakujący pomysł stworzenia quizu dla osób, które bezskutecznie ubiegały się w Holandii o azyl i w najbliższym czasie będą musiały powrócić do kraju pochodzenia. Program Weg van Nederland (Precz z Holandii), nadawany od początku września, już przed emisją wzbudził kontrowersje. Jedni uznają pomysł za niesmaczny, inni przeciwnie twierdzą że rzuca on światło na problemy cudzoziemców. Monika Dominik Powrót do kraju z workiem cebuli Uczestnikami quizu jest piątka młodych, wykształconych cudzoziemców, w pierwszym odcinku wzięli udział m.in. inżynier aeronautyki z Kamerunu czy studentka języków słowiańskich z Czeczenii. Mają oni za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące Holandii: języka, kultury i historii, artystów holenderskich oraz rodziny królewskiej. Osoba, która wykaże się najszerszą wiedzą, wygrywa 4000 euro na rozpoczęcie nowego życia w kraju pochodzenia. Pozostali zawodnicy otrzymują nagrody pocieszenia, np. worek cebuli lub kamizelkę kuloodporną. Pierwszy odcinek show wygrała młoda Kurdyjka, która przybyła do Holandii z Armenii. Już pierwsze internetowe wzmianki o Weg van Nederland wywołały spore zamieszanie. Niektórych oburza wykorzystywanie problemów cudzoziemców w programie o formule rozrywkowej, jednak jego twórcy przekonują, że właśnie poprzez ten quiz mają szansę zwrócić na te problemy uwagę. Redaktor naczelny VPRO Frank Wiering też początkowo nie był zachwycony pomysłem. Moją pierwszą reakcją była myśl: okropny pomysł, nie robimy tego. Ale kiedy spojrzałem na problem głębiej, zadecydowałem: musimy to zrobić! Weg van Nederland koncentruje uwagę na fakcie, że wielu obcokrajowców z nakazem powrotu do kraju pochodzenia ma dzieci, które mieszkają w Holandii 8 lat lub dłużej. Zdobyły dobre wykształcenie, świetnie mówią po holendersku, a swój kraj widzieli jedynie w telewizji. Wierzymy, że to czas aby się zatrzymać i pomyśleć o tym mówi Wiering. Niepewna przyszłość Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego tylko w ubiegłym roku rozpatrzono w Holandii ponad 17 tys. wniosków o azyl. Pozytywną decyzję wydano w ok. 8 tys. przypadków. Decyzje odmowne podjęto więc w odniesieniu do 56% wnioskujących o azyl. Sama procedura ubiegania się o azyl może w Holandii trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Jest to czas, w którym azylanci uczą się języka, często podejmują pracę i zakładają rodziny. Żyją jednak w niepewności co do przyszłości w kraju, w którym znaleźli schronienie i który zaczynają traktować jak własną ojczyznę. Mamy nadzieję, że Weg van Nederland sprawi, iż więcej ludzi pomyśli o tym jak traktujemy ubiegających się o azyl oraz że zrozumieją, przez co azylanci muszą przechodzić przekonuje Wouter van Zandwijk z grupy wsparcia uchodźców Vluchtelingenwerk, Ćwierć miliona wniosków o azyl Europejski Urząd Statystyczny podał, że w Unii Europejskiej zarejestrowano w zeszłym roku prawie 240 tys. wniosków o azyl: głównie z Iraku 29 tys., Rosji 21,1 tys., a także m.in. Somalii, Serbii i Afganistanu. Wydano 194 tys. decyzji, przy czym 73% z nich stanowiły decyzje negatywne. Najwięcej wniosków napłynęło do Francji (41,8 tys.), Wielkiej Brytanii (30,5 tys.), Niemiec (26,9 tys.) oraz Szwecji, Grecji, Belgii i Holandii. W Polsce zarejestrowano 8,5 tys. wniosków, przy czym rozpatrzono połowę, wydając pozytywną decyzję w 2770 przypadkach. Aż 91% składających w Polsce wnioski to Czeczeni. W ostatnim kwartale na Polskę przypadało 38% wszystkich wniosków w UE składanych przez rosyjskich obywateli (daleko za Polską są Austria, Francja, Belgia i Szwecja). O azyl w Polsce ubiegało się też m.in. 70 Irakijczyków i 70 obywateli Gruzji. W statystykach Eurostatu zwraca uwagę fakt, że do Polski trafia relatywnie dużo dzieci w wieku do 13 lat. W ostatnim kwartale 2008 r. stanowiły one 38% (najwyższy odsetek w UE) osób, których dotyczyły wnioski o azyl. Dla porównania średnia unijna to 16%. Pod koniec zeszłego roku, najwięcej ponad 30 tys. osób czekało na rozpatrzenie swoich wniosków we Francji. W dalszej kolejności były Szwecja, Belgia i Niemcy (od 18 do 24 tys.). Ciekawym przypadkiem jest wyspiarska Malta, najmniejszy kraj UE, do którego przybywają masowo imigranci z Afryki. Okazuje się, że szanse na uzyskanie azylu są tam zaskakująco duże. Na 2685 decyzji wydanych w zeszłym roku pozytywnie rozpatrzono aż 1410 głównie wobec uchodźców z ogarniętej wojennym chaosem Somalii. Wiersze poświęcone Oldze H. Dla Olgi Widzę ciebie we śnie A może tylko się zdaje? Szybko przyjedź tu, do mnie Śniegiem wiosennym taję. Zwyczajnie tracę zmysły, Tak jesteś daleko, mój Boże! Tylko ty sama, ty jedna W tym wszystkim mi dopomożesz. Pomożesz dosięgnąć Nieba, Miłości jasnej co rano, Więcej słów nam nie trzeba, Oboje czujemy to samo A. M. Tłum. M. Dybcio Zamknę oczy i widzę ciebie, Uśmiech, głos twój i oczu blask. Tak bym chciał się pogrążyć w tobie, I nie myśleć, co czeka nas. Może nigdy nie będzie nam dane Być tak blisko, może uczucie to wiatr Wszystko jedno! Gdy dotykam twych dłoni Rozśpiewuję się w tobie jak ptak. Chciałbym, aby słońce było nasze, Chciałbym szczęście podarować ci. Zamknę oczy, jesteś daleko. Igra płomień wzburzonej krwi. A. M. Tłum. M. Dybcio 7

8 Ogłaszamy wyniki konkursu Wspomnienie z wakacji Dziękujemy za nadesłane prace wykazaliście się dużą pomysłowością i pokazaliście, że mieliście bardzo ciekawe, pełne przygód wakacje. Zwycięzcy otrzymują od nas upominki, gratulujemy! Wszystkie obrazki, jakie napłynęły do naszej redakcji, publikujemy na stronie Zapraszamy do oglądania! I miejsce Alita, 12 lat, Czecz enia III miejsce e ejsc i m II ja z u r G, lat 0 1, i l La Adres redakcji: ul. Szpitalna 5/3, Warszawa Wydawca: Polska Akcja Humanitarna Sami, 9 lat, Ery trea Redaktor naczelna: Marta Grzymkowska Redakcja: Natalia Tlałka, Anna Sidoruk, Joanna Chrzanowska, Dorota Skomra, Sylwia Modzelewska, Philip Korczyński, Katarzyna Polak, Barbara Olejnik, Monika Dominik, Elabek Davletbaev, Ilona Sójka, Paulina Kość, Leszek Pędzisz, Magdalena Babińska, Aleksandra Gąsior, Monika Klimkiewicz Projekt graficzny: Teresa Oleszczuk Tłumaczenie rosyjskie: Małgorzata Dybcio (koordynator tłumaczy) Tłumaczenie angielskie: Ewa Górska (koordynator tłumaczy) Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie pochodzą z wikicommons. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność za wszelkie wzmianki lub publikacje zamieszczone w gazecie spoczywa na ich autorach. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Zapraszamy też na prowadzony przez nas portal poświęcony uchodźcom i migrantom

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Gimnazjaliści

Ankieta Gimnazjaliści Ankieta przygotowana w ramach projektu Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy - uchodźcy aklimatyzują się w społecznościach lokalnych Partnerstwo rozbija mury

Cudzoziemcy - uchodźcy aklimatyzują się w społecznościach lokalnych Partnerstwo rozbija mury Celem Partnerstwa MUR jest stworzenie skutecznego systemu aktywizacji społecznej i zawodowej cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w Polsce.

Bardziej szczegółowo

6. MIGRANT EKONOMICZNY

6. MIGRANT EKONOMICZNY SŁOWNIK 1. AZYL - w nazewnictwie polskim krajowa forma ochrony, która jest udzielana cudzoziemcom w sytuacji, kiedy jest to konieczne do zapewnienia im ochrony oraz wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty rozwiązania systemowe i lokalne Góra Kalwaria, 5 lutego 2015 r. joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania

Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania Integracja Cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce obowiązujący system prawny, praktyka oraz wyzwania Paulina Babis Wydział ds. Integracji Cudzoziemców, Współpracy Międzynarodowej i Programów

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r.

Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r. Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r. Regulacje prawne z zakresu pomocy społecznej dla cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

1. pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku nie dostarczenia dokumentu

1. pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku nie dostarczenia dokumentu Warszawa, 19 listopada 2007 r. Pan Piotr Mierecki Dyrektor Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szanowny Panie, Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 27 października 2015, 11:05 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 11 września 2015 Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie - Działania polskiego

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców edy cja 201 2 Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców W sierpniu 2012 weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zmieniły się warunki uzyskania obywatelstwa, dla wielu grup cudzoziemców wprowadzono

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

Bogumiła Lachowicz Szkoła wielokulturowa to nie takie proste

Bogumiła Lachowicz Szkoła wielokulturowa to nie takie proste Trudności w edukacji uchodźców z Czeczenii na przykładzie Zespołu Szkół w Coniewie: Zespół Szkół w Coniewie, to niewielka wiejska szkoła położona w gminie Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, 33 km na południe

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ!

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! czyli PRAWIE WSZYSTKO O KARCIE EKUZ I LECZENIU POZA GRANICAMI PAŃSTWA W NAGŁYCH PRZYPADKACH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Izabela Piela KrDZEk2003Gn

Izabela Piela KrDZEk2003Gn Izabela Piela KrDZEk2003Gn Migracjami ludności nazywamy całokształt przemieszczeń, połączonych z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialnej, prowadzących do stałej lub

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdział

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości. Martyna Mikunda

Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości. Martyna Mikunda Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Martyna Mikunda PROFIL DZIAŁALNOŚCI Zabiegi kosmetyczne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, Stylizacja paznokci, Makijaże Pomysł na studia Od

Bardziej szczegółowo

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy Opole 12.05.2011 Serdecznie witamy Sonda rozpoczęła się 02.11.2010 a zakończyła się 30.04.2011 Wyniki badania mają pozwolić na zobrazowanie przyszłych zmian na rynku pracy związanych z otwarciem kolejnych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Dla młodych dorosłych Szkoły dla dorosłych

Dla młodych dorosłych Szkoły dla dorosłych Szwedzka szkoła dla nowo przybyłych Polska Dla młodych dorosłych Szkoły dla dorosłych To jest szwedzka szkoła Edukacja dorosłych Od 16, 18 lub 20 lat (nieobowiązkowo) Gimnazjum Wiek 16-20 lat (nieobowiązkowo)

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Z ekspertem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jackiem Białasem rozmawia Agata Czarnacka.

Z ekspertem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jackiem Białasem rozmawia Agata Czarnacka. Z ekspertem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jackiem Białasem rozmawia Agata Czarnacka. AC: Jak Fundacja Helsińska zajmuje się cudzoziemcami? JB: Udzielamy pomocy prawnej dla emigrantów i uchodźców.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. PODMIOTY, NA KTÓRE BĘDZIE ODDZIAŁYWAŁA USTAWA Projektowana regulacja będzie oddziaływać na następujące podmioty: 1) cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,

Bardziej szczegółowo

1.1 Czy uczestniczy Pani / Pan po raz pierwszy w kursie organizowanym na naszym Uniwersytecie Ludowym VHS?

1.1 Czy uczestniczy Pani / Pan po raz pierwszy w kursie organizowanym na naszym Uniwersytecie Ludowym VHS? Informator dla klientów 2011 Niemiecki jako drugi język / język obcy Szanowne Uczestniczki, szanowni Uczestnicy kursów, Berlińskie Uniwersytety Ludowe (Volkshochschulen, VHS) stale pracują nad jakością

Bardziej szczegółowo

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A Czy będzie obowiązkowy podział na grupy? Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. W sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych, gdzie w paragrafie 7.1

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce

Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce Urszula Sztanderska Wiktor Wojciechowski (współpraca) Warszawa, 2 września 2008 roku Irlandia Austria Słowacja UK N. Zelandia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Projekt skierowany do Sejmu w dniu 3 lipca 2013 r., wersja z 9 października

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT Cudzoziemcy w Polsce Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych Suplement Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2015 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa cudzoziemców w urzędach pracy

Kompleksowa obsługa cudzoziemców w urzędach pracy Motto: Możemy szanować człowieka, dlatego że jest od nas odmienny, i możemy go rozumieć, ponieważ jest nam równy. - Karel Čapek Kompleksowa obsługa cudzoziemców w urzędach pracy SZKOLENIE ZAWIERA MODUŁ:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ UCHODŹCÓW

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ UCHODŹCÓW SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ UCHODŹCÓW Ziut Polskę Zbaw, 30.05.2017 20:05 Uznanie za obywatela polskiego Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim powiększają w stosunku

Bardziej szczegółowo

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program)

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Zarys: Imigranci wnoszą na rynek pracy w Ontario cenne umiejętności oraz wiedzę, wpływając korzystnie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia) ABC GIMNAZJALISTY Zaraz po ukończeniu gimnazjum masz do wyboru cztery typy szkół: szkołę zawodową, technikum, liceum profilowane i liceum ogólnokształcące. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

Bardziej szczegółowo

DZIECI UCHODŹCZE W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI

DZIECI UCHODŹCZE W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI URZĄD do SPRAW CUDZOZIEMCÓW DZIECI UCHODŹCZE W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI Projekt: Polskie Forum Integracyjne jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Realizacja statusu uchodźcy politycznego i azylanta w Polsce

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Realizacja statusu uchodźcy politycznego i azylanta w Polsce RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Realizacja statusu uchodźcy politycznego i azylanta w Polsce TERMIN 15 grudnia 2011r., godzina 18 45-21 00 MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Opłaty: Opłata skarbowa 640 PLN - opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 lub dokonać

Bardziej szczegółowo