Abolicja w przyszłym roku, s. 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Abolicja w przyszłym roku, s. 5"

Transkrypt

1 E D Y C J A P O L S K A ISSN Wizyta w Urzędzie Pracy, s. 3 Abolicja w przyszłym roku, s. 5 Wspomnienie z wakacji, obejrzyj zwycięskie prace, s. 8 Zajęcia w klasie międzykulturowej w gimnazjum przy ul. Raszyńskiej w Warszawie, fot. Aleksandra Kłosińska Uchodźcy w polskiej szkole Aleksandra Kłosińska Coraz więcej dzieci, mieszkających w ośrodkach dla uchodźców, chodzi do polskich szkół. A szkoły, mimo różnych trudności, są coraz lepiej przygotowane do przyjmowania małych cudzoziemców. Pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców obecnie znajduje się 424 dzieci w wieku szkolnym. Według danych urzędu, pięć lat temu tylko 52% dzieci przebywających w ośrodkach realizowało obowiązek szkolny, teraz jest to już 96%. Dane są optymistyczne, trzeba jednak pamiętać, że statystyki nie obejmują osób, mieszkających poza ośrodkami dla cudzoziemców. Polski system szkolnictwa Obecnie w Polsce dzieci zaczynają szkołę w wieku 6 lub 7 lat. W tej chwili rodzice mają wybór, czy sześciolatka wyślą do szkoły, czy oddziału zerowego w przedszkolu, natomiast w przyszłości wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązkowo iść do pierwszej klasy. Przez pierwsze 6 lat uczniowie chodzą do szkoły podstawowej. Potem, na ogół w wieku lat idą do gimnazjum, które trwa 3 lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym. W Polsce każde dziecko do 18 roku życia ma obowiązek nauki, co dotyczy też cudzoziemców na terytorium Polski. Najwięcej naszych podopiecznych uczy się w szkołach koło ośrodków mówi Ewa Piechota, rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W okolicach Warszawy jest to 156 dzieci, z czego 42 uczy się w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie, a ponad 20 w Podkowie Leśnej. Na wschodzie Polski, w okolicach Białegostoku do szkoły chodzi 61 dzieci, a w Lublinie i okolicach 51. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Poza przedmiotami takimi jak matematyka, biologia, historia odbywają się też lekcje religii, a dla tych uczniów, którzy na nią nie uczęszczają, powinny być organizowane zajęcia z etyki. Według polskiego prawa, szkoła musi udostępnić uchodźcom pomieszczenia do nauki języka kraju pochodzenia, jeśli z taką inicjatywą wystąpi stowarzyszenie kulturalne albo ambasada. Najwięcej uczniów, którzy chcą kontynuować naukę po gimnazjum, idzie do liceum ogólnokształcącego albo szkoły zawodowej, w której przygotowują się do wykonywania zawodu. Jeśli ktoś chce udać się do szkoły wyższej, po skończeniu liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum musi zdać egzamin maturalny. na s. 2

2 ze s. 1 Uchodźcy w polskiej szkole 2 Międzykulturowość w praktyce Jak już wspomnieliśmy, wiele dzieci uchodźczych uczy się w szkołach przy ośrodkach, jednak nie jest to regułą. Placówką, w której szczególny nacisk kładzie się na tolerancję i wielokulturowość, jest gimnazjum przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie. Po raz pierwszy uchodźcy pojawili się tam w 1995 i od tego czasu szkoła intensywnie rozwija swój program promocji wielokulturowości. Jest to szkoła społeczna, za którą większość uczniów musi płacić. Jednak co roku w każdej klasie kilka miejsc zarezerwowanych jest dla dzieci, które z różnych przyczyn nie są w stanie uiścić czesnego, w tym też dla uchodźców. Mogą uczyć się tu też ci, których status uchodźcy nie jest jeszcze formalnie potwierdzony. Przyjmujemy dzieci, które po prostu potrzebują naszej pomocy mówi dyrektor gimnazjum Krystyna Starczewska. Poza standardowymi klasami gimnazjalnymi Raszyńska stworzyła też specjalny program klasy międzykulturowej dla dzieci cudzoziemskich. Obcokrajowcy przez około rok uczą się języka polskiego i stopniowo przygotowują się do nauki pozostałych przedmiotów. W tygodniu dzieciaki mają około 20 godzin polskiego. Poza tym organizowane są dla nich przeróżne wycieczki, które przybliżają im życie w Polsce. Wielokulturowość szkoły dostrzega się na każdym kroku. Kilka tygodni temu grupka uczniów, pochodzących z Czeczenii, z pomocą lokalnego artysty stworzyła na ścianie szkoły mural, upamiętniający czeczeńskich bohaterów. Średnia wieku uczniów w klasie międzykulturowej to lat. Chociaż większość dzieci zaczyna naukę na początku roku szkolnego, można zgłaszać się też później. Aby dostać się do klasy międzykulturowej, nie trzeba zdawać testów sprawdzających wiedzę. Najważniejsza jest chęć mówi wychowawca klasy Sławek Sikora. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu języka polskiego, uczniowie są zachęcani do kontynuowania nauki w standardowych klasach. Zwykle radzimy uchodźcom, żeby poszli do gimnazjum, bo po jego skończeniu mogą naprawdę o sobie decydować dodaje. Niektórym z uczniów udaje się zresztą nie tylko skończyć klasę międzykulturową i gimnazjum, ale nawet pójść do liceum i zdać egzamin maturalny. Jeden z naszych absolwentów, Moses pochodzący z Ugandy, zdał maturę międzynarodową i studiuje teraz w szkole filmowej z dumą zaznacza dyrektor Starczewska. W poprzednich latach szkoła prowadziła również świetlicę dla małych dzieci, przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Dwa razy w tygodniu maluchy przyjeżdżały do szkoły specjalnymi autobusami mówi dyrektor Starczewska. W tym roku losy tej inicjatywy wciąż W klasie międzykulturowej gimnazjaliści uczą się języka polskiego. fot. Aleksandra Kłosińska się ważą i zależą od tego czy szkoła uzyska na nią dofinansowanie. Jak wielokrotnie podkreślają nauczyciele, w klasach gdzie uchodźcy uczą się razem z polskimi dziećmi najważniejsze jest promowanie wzajemnego szacunku. Ważne jest, aby przybysze z Czeczenii, Afganistanu, Gruzji, Tybetu i innych krajów poznawali polską kulturę, ale też aby polskie dzieci uczyły się szacunku dla ich zwyczajów. Dotacja na szkolną wyprawkę Dzieci o statusie uchodźcy lub ubiegające się o taki status mają prawo do uzyskania pełnej pomocy przy zakupie książek i innych rzeczy, potrzebnych do nauki w szkole. Według ustawy O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach pomocy socjalnej Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia naukę języka polskiego i podstawowe materiały do nauki tego języka, pomoce dydaktyczne dla uczniów, a także opiekę w publicznych szkołach (w przypadku dzieci z ochroną uzupełniającą takie wsparcie zapewniają Ośrodki Pomocy Społecznej, przydzielane są też stypendia szkolne). Poza tym czasami udaje zdobyć się dodatkowe środki na inne potrzebne rzeczy, poza podręcznikami. Na przykład dzięki środkom z Unii Europejskiej w zeszłym roku Urząd do Mural przy szkole, upamiętniający czeczeńskich bohaterów, fot. Aleksandra Kłosińska Spraw Cudzoziemców zakupił tornistry i piórniki. Choć sytuacja edukacji uchodźców stopniowo się poprawia, wciąż jest ona daleka od ideału. Niewątpliwie wpływ na zmiany będą mieć poprawki do ustawy O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, zatwierdzone pod koniec sierpnia przez prezydenta. Nowe prawo wprowadza dodatkowe przywileje dla tych, którzy korzystają z pomocy poza ośrodkiem. Od nowego roku, będą oni mieli prawo na przykład do podręczników i innych pomocy dla dzieci, a w miarę możliwości też do zwrotu kosztów za zajęcia pozalekcyjne i sportowe. Dotychczas przysługiwało to tylko dzieciom mieszkającym w ośrodkach.

3 Urząd Pracy bez tajemnic Magdalena Netter Pisaliśmy już, że szukanie pracy jest zajęciem wymagającym planu i zaangażowania. Podkreślaliśmy też, że warto wykorzystywać wszystkie możliwości i metody w celu znalezienia legalnego zatrudnienia. W trzeciej części poradnika opisujemy procedurę rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), gdzie cudzoziemcy, podobnie jak Polacy, mogą się zarejestrować jako bezrobotni. Muszą jednak spełnić kilka warunków. Komu przysługuje pomoc urzędu? Przede wszystkim przepisy obowiązują wszystkich cudzoziemców tych którzy są obywatelami państw Unii Europejskiej, ale też tych, którzy pochodzą z krajów nie należących do Unii i nie będących stronami umowy o europejskim Obszarze Gospodarczym. O status bezrobotnego mogą starać się osoby, które mają zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Jako bezrobotni mogą zarejestrować się także ci, którzy mają w Polsce status uchodźcy, pozwolenie na pobyt tolerowany, przyznaną ochronę uzupełniającą lub czasową. Do rejestracji w Urzędzie Pracy nie ma natomiast prawa cudzoziemiec, który przebywa w Polsce nielegalnie. Wizyta w urzędzie Cudzoziemiec, mający prawo do rejestracji w PUP, powinien być traktowany przez pracowników urzędu tak samo jak polscy obywatele. Procedura rejestracji na liście bezrobotnych jest w każdym Urzędzie Pracy bardzo podobna. Aby się zarejestrować należy przede wszystkim odwiedzić odpowiedni Urząd w określonych przez daną placówkę godzinach i dniach. Dane te można sprawdzić np. na stronie internetowej Urzędu, spytać pracownika socjalnego bądź innego pracownika instytucji publicznej. Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 16, a interesanci przyjmowani są do godz. 15. Do Urzędu trzeba przynieść ze sobą określone dokumenty. Jednym z najważniejszych jest wypełniona karta rejestracyjna. Formularz dostępny jest w każdej placówce, a ponadto można go znaleźć na stronie internetowej Urzędu. Wypełnia się tylko białe pola, obszary zaznaczone na żółto wypełnia urzędnik. Niezbędny jest również dokument potwierdzający tożsamość, najlepiej aktualna karta pobytu. Dodatkowo (jeśli mamy) należy podać numer identyfikacji podatkowej NIP oraz PESEL. Bardzo ważne są dokumenty potwierdzające wykształcenie (np. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy) i kwalifikacje (zaświadczenia ukończenia kursów czy szkoleń). Inne ważne dokumenty, to świadectwa dotyczące wcześniejszego zatrudnienia, książeczki wojskowe, świadectwa pracy. Osoba niepełnosprawna przedstawia aktualne orzeczenie, stwierdzające stopień niepełnosprawności oraz wszelkie zaświadczenia o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac. Jest to niezwykle ważne z uwagi ta no, aby osoba niepełnosprawna, nie dostała propozycji pracy, której nie może wykonywać. Rejestrując się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, uzyskujemy ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo możemy zgłosić do ubezpieczenia członków naszej rodziny (żona, mąż, dzieci) jeśli nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Aby to zrobić, w momencie rejestracji powinniśmy posiadać przy sobie wszelkie dane oraz numery PESEL tych osób. Oprócz ubezpieczenia osoba zarejestrowana uzyskuje też dostęp do szkoleń i kursów oraz indywidualnych porad doradcy zawodowego. Często osoby, które zgłaszają się do Urzędu Pracy są zdenerwowane i zestresowane. Jednak należy pamiętać, że nie jest to egzamin z przydatności do pracy. Te wszystkie dokumenty trzeba przynieść po to, aby pracownik urzędu mógł zebrać informacje i znaleźć ofertę pracy, która będzie odpowiadała naszym możliwościom i predyspozycjom. Pamiętajmy też, że urzędnik instytucji państwowej ma obowiązek traktować interesantów z godnością, sprawiedliwie i z szacunkiem! Osoba zarejestrowana jako bezrobotna ma szereg praw i możliwość korzystania z różnych form pomocy dostępnych w PUP, ale ma również obowiązki. Jednym z nich jest konieczność zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W razie, gdy nie zgłosimy się w wyznaczonym dniu i nie poinformujemy urzędu w ciągu tygodnia o przyczynach naszej nieobecności, następuje utrata statusu osoby bezrobotnej bez możliwości ponownej rejestracji aż przez 120 dni! Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy maja również obowiązek przyjąć propozycje pracy przedstawione przez PUP oraz informować urząd o istotnych zmianach swojej sytuacji( np. o podjęciu pracy). W następnej części napiszemy o różnych formach zatrudnienia i odpowiemy na pytanie czym właściwie jest praca legalna. 3

4 Kanada to marzenie wielu uchodźców. O przesiedleniu do tego kraju myślą nie tylko ci, którym nie udało się uzyskać statusu uchodźcy w krajach Unii Europejskiej. Północnoamerykańskie państwo przyciąga nawet tych, którzy mają status uchodźcy i wiodą normalne życie w Europie. Kanada jest drugim co do wielkości państwem świata (po Rosji) Chcę wyjechać do Kanady Elabek Davletbaev 4 Abdul-Wachab (35 lat): Od 2008 r. staram się o status uchodźcy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ale wciąż dostaję negatywne decyzje, dlatego chciałbym wyjechać do Kanady. Słyszałem od znajomych, że tam od razu można dostać status uchodźcy. Niestety na razie nie udało się mi tam wyjechać. O ile wiem, jedyną możliwością jest wyjechanie tam za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak urzędnicy w Warszawie nie chcą ze mną nawet rozmawiać na ten temat. Zaur (32 lata): Od kilku lat mam status uchodźcy w Polsce. Mogę tu mieszkać, ale nie dostaję wystarczającej pomocy. Wprawdzie pracuję, jednak pensja ledwie wystarcza na wynajmowanie mieszkania i zakup żywności, więc nie mogę nawet myśleć o założeniu rodziny. Natomiast przesiedlenie do Kanady pozwoliłoby mi dobrze zarabiać. Tam są wysokie pensje, ja pracy się nie boję. Said (48 lat): Mieszkam w Austrii. Mam status uchodźcy. Mam wszystko, co jest niezbędne do życia: mieszkanie, pomoc pieniężną itd. Ale jak wszyscy normalni ludzie chcę więcej zarabiać. Mam w Kanadzie znajomego, który pracuje na farmie i dobrze zarabia. Niestety, ja nie mogę tam wyjechać. Adlan (26 lat): Mieszkam w Kanadzie od 2002 r. Udało nam się tu przesiedlić dzięki ONZ. Najbardziej podoba mi się w tym kraju brak dyskryminacji ludzi ze względu na pochodzenie, co niestety zdarza się w krajach europejskich. Poza tym są tu wysokie zarobki. Moim zdaniem Kanada jest najlepszym krajem przesiedlenia. Nie każdy uchodźca może zostać przesiedlony Wyjazd z kraju azylu do innego państwa, np. do Kanady, możliwy jest na drodze przesiedlenia. Jednak tylko nieliczni spełniają warunki, konieczne, by z tego rozwiązania skorzystać. Przesiedlenie to de facto transfer uchodźcy z kraju pierwszego azylu do innego państwa mówi Magda Qandil, konsultantka ds. informacji przy Wysokim Komisarzu Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce. Jest jednym z trwałych rozwiązań, promowanych przez UNHCR, i wraz z lokalną integracją oraz dobrowolnymi powrotami stanowi wyraz odpowiedzialności i solidarności międzynarodowej państw. Zgodnie z zaleceniami UNHCR należy rozważyć przesiedlenie jako rozwiązanie, jeśli uchodźca jest narażony na ryzyko w kraju pierwszego azylu lub posiada szczególne potrzeby, takie jak prawna i fizyczna ochrona, ochrona ze względu na płeć (kobiety), zagwarantowanie jedności rodziny, nietypowa opieka medyczna. Przesiedlenie jest również możliwe w przypadku dzieci i młodzieży oraz uchodźców w podeszłym wieku, a także gdy dana osoba jest ofiarą przemocy lub tortur oraz gdy brak jest perspektyw dla lokalnej integracji. Nie prowadzi się przesiedleń z krajów, które zapewniają ochronę uchodźców oraz dostęp do praw określonych w Konwencji Genewskiej. Przesiedlenia są realizowane głownie z Nepalu, Tajlandii, Syrii, Kenii i Malezji. Około 70% przesiedlanych uchodźców pochodzi z Iraku, Birmy i Bhutanu. UNHCR szacuje, że przesiedlenia potrzebuje ok. 805 tys. osób, co stanowi mniej niż 10% populacji wszystkich uchodźców na świecie. Liczba dostępnych miejsc w skali globalnej nie ulega zasadniczej zmianie i nie rośnie wraz ze zwiększeniem liczby uchodźców czy potrzeb przesiedleniowych. Dla przykładu w minionym roku kraje zaangażowane w program zaoferowały ok. 80 tys. miejsc dla przesiedlanych uchodźców, podczas gdy UNHCR szacuje, że w 2011 r. powinno zostać przesiedlonych 172,3 tys. uchodźców. Przesiedlenie jest zatem rozwiązaniem, które stosowane jest w sposób zaplanowany, strategiczny oraz wymagający podejmowania trudnych wyborów w warunkach ścisłej kontroli procesu ze strony UNHCR, ze względu na istniejące potrzeby w tym zakresie oraz ograniczoną liczbę dostępnych miejsc w krajach przesiedlenia. Zaznaczyć można, że przesiedlenie nie jest prawem uchodźcy, nie jest też obowiązkiem danego państwa zaakceptowanie uchodźców, przybyłych w drodze przesiedlenia. Kanada ziemia obiecana Kanada, jak już wspomnieliśmy, jest jednym z krajów, przyjmujących uchodźców w ramach przesiedleń. Rocznie przesiedla się tam od 5,5 tys. do 6,5 tys. uchodźców z całego świata (dane dotyczące lat ). Liczba oferowanych miejsc dla uchodźców jest ograniczona, co roku ustala ją Minister ds. Obywatelstwa i Imigracji. Kanada przyjmuje uchodźców w ramach przesiedlenia, jeśli są oni referowani przez UNHCR, inne wskazane przez Kanadę organizacje lub w ramach programu prywatnego sponsoringu. Kryteria stosowane przez UNHCR w przypadku Kanady są identyczne, jak w przypadku przesiedlenia uchodźców do innych krajów. To północnoamerykańskie państwo oferuje przesiedlanym uchodźcom zazwyczaj prawo stałego pobytu natych-

5 miast po przybyciu, zakwaterowanie (np. w ośrodkach recepcyjnych do momentu zapewnienia zamieszkania) oraz wyżywienie i ubranie w okresie do 12 miesięcy. Uchodźcy otrzymują świadczenia rodzinne, pomoc przy składaniu wniosków o ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz przy aplikacji o zatrudnienie. Mogą również liczyć na wsparcie w nauce języka oraz kulturowej i społecznej orientacji, dotyczącej życia w Kanadzie. Prywatny sponsoring opiera się natomiast na umowach, zawartych pomiędzy organizacjami / korporacjami a kanadyjskim Ministrem ds. Obywatelstwa i Imigracji. W umowach sponsorzy podpisują zobowiązanie (z wyjątkiem przypadków zgłaszanych w ramach Joint Assistance Sponsorship), że będą wspierać finansowo uchodźców do jednego roku podczas ich pobytu w Kanadzie lub do momentu usamodzielnienia się, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Wsparcie obejmuje zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i ubrania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc udzielana w ramach programu może być wydłużona do 36 miesięcy. Uchodźcy w ten sposób przesiedlani muszą spełniać wymogi, wskazane w przepisach kanadyjskiego prawa, w tym spełniać przesłanki bycia uchodźcą wymienione w Konwencji Genewskiej. Przesiedlenia uchodźców realizowane są przez niewielką liczbę państw, do których oprócz Kanady należą także Argentyna, Australia, Brazylia, Chile, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Paragwaj, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Urugwaj, Wielka Brytania. Obecnie trwają prace nad włączeniem Polski do grupy krajów przyjmujących uchodźców w ramach przesiedleń. Abolicja w przyszłym roku Będzie abolicja dla cudzoziemców to już pewne. Polski prezydent Bronisław Komorowski podpisał 26 sierpnia tzw. ustawę abolicyjną. Przepisy, zezwalające na legalizację pobytu w Polsce, wejdą w życie z początkiem 2012 roku. Kto skorzysta? Marta Grzymkowska Abolicja ma objąć trzy grupy osób. Zgodnie z nowymi przepisami swój pobyt będą mogli zalegalizować ci, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku. Dodatkowo z abolicji skorzystają też osoby, przebywające na terytorium RP nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którzy przed tym dniem otrzymali ostateczną decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierającą orzeczenie o wydaleniu. Ostatnią grupą osób, których dotyczy nowa ustawa, są ci, wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy, wszczęte na skutek kolejnego wniosku. Zezwolenie na legalne zamieszkanie będzie udzielane na dwa lata. W tym czasie osoba objęta abolicją będzie mogła podjąć legalne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę żadne dodatkowe zezwolenia nie będą wymagane. Ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma pomóc nielegalnym imigrantom w wyjściu z szarej strefy i prowadzić do coraz pełniejszej integracji z polskim społeczeństwem. Chcemy, aby Polska była krajem otwartym, gościnnym i przyjaznym dla osób szukających w naszym państwie nowych szans na lepsze życie mówił Bronisław Komorowski po podpisaniu nowych przepisów. Prezydent przyznał też, że abolicja jest wyjściem jedynie tymczasowym i zapewnił, że będzie zachęcał nowy rząd do stworzenia rozwiązań systemowych, które na bieżąco regulowałyby kwestie pobytu cudzoziemców w Polsce. Jak stwierdził, Polska powinna wypracować świadomą politykę imigracyjną na przyszłość. Z wnioskiem do wojewody Wniosek o zgodę na legalny, 2-letni pobyt w Polsce trzeba złożyć w ciągu sześciu miesięcy od momentu wejścia ustawy w życie, czyli w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca Organem przyjmującym takie wnioski jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Formularze dokumentów będą dostępne we wszystkich urzędach wojewódzkich i na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jak szacuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z abolicji w przyszłym roku skorzysta kilkanaście tysięcy cudzoziemców najwięcej Ukraińców, ale także Wietnamczycy, Ormianie i Czeczeni. Będzie to już trzecia abolicja w Polsce z wcześniejszych, z lat 2003 i 2007, skorzystało w sumie ok. 4,5 tysiąca osób, ale tym razem przepisy są łagodniejsze, a akcja ma być poprzedzona szeroką kampanią informacyjną. W ubiegłych latach, by skorzystać z abolicji, trzeba było wykazać, że przebywa się w Polsce 10 lat, posiadać dokument, stwierdzający prawo do zajmowanego lokalu i mieć pozwolenie na pracę. Obecnie odstąpiono od tych warunków, a także od wymogu posiadania wystarczających środków utrzymania. Projekt podpisanej ustawy o zalegalizowaniu pobytu cudzoziemców przygotował rząd. Konieczność przeprowadzenia abolicji przez kilka lat zgłaszały środowiska cudzoziemców i osób pomagających imigrantom, w tym m.in. Związek Ukraińców, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Razem z tzw. ustawą abolicyjną prezydent zatwierdził też zmiany w ustawach O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i O cudzoziemcach. Ułatwią one udzielanie pomocy cudzoziemcom, przeniesionym do Polski w ramach relokacji lub przesiedlenia. Chodzi tu o osoby objęte ochroną międzynarodową i przemieszczone z innego państwa Unii Europejskiej do Polski (relokacja) oraz o cudzoziemców przeniesionych do Polski, którzy zostali uznani za uchodźców przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (przesiedlenie). Zgodnie z nowymi przepisami, rząd będzie mógł wydać rozporządzenie, określające liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przesiedlani na terytorium Polski w danym roku. W rozporządzeniu wskazane będą też państwa, z których będą mogli przybywać cudzoziemcy. W ten sposób Polska wejdzie do grona państw, które przyjmują uchodźców w ramach przesiedleń. (Prawo do przesiedlenia z pierwszego kraju azylu przysługuje tylko niektórym uchodźcom. Więcej o przesiedleniach piszemy w artykule Chcę wyjechać do Kanady ). Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców, na terenie Polski legalnie przebywa w tej chwili prawie 100 tysięcy cudzoziemców; natomiast od 50 do 70 tys. jest tu nielegalnie. 1. Organizacje międzynarodowe Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców Al. Szucha 13/15 lok Warszawa tel. (22) Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ul. Mariensztat Warszawa tel. (22) Pomoc socjalna, poradnictwo, informacje Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom Ul. Szpitalna 5/ Warszawa tel. (22) Fundacja Polskie Forum Migracyjne Fundacja Ocalenie ul. Ordynacka 9/ Warszawa tel. (22) Ośrodek Migranta Fu Shenfu ul. Ostrobramska Warszawa tel. (22) Fundacja Edukacji i Twórczości ul. ks. Abramowicza Białystok tel. (85) Caritas Polska Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Lubelskiej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Lublin; tel./fax (81) (tel. wew. 310) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Wojska Polskiego Słubice tel. (95) fax (95) Caritas Diecezji Legnickiej ul. Domańskiego Zgorzelec tel./fax (75) Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska Białystok tel./fax (85) Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas ul. Warszawska Biała Podlaska tel./faks (83) Pomoc prawna Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ul. Krowoderska 11/ Kraków tel. (12) Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego Al. Zygmunta Krasińskiego Kraków tel. (12) Instytut na rzecz Państwa Prawa ul. Chopina 14/ Lublin tel./fax (81) tel./fax (81) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) ul. Al. 3 Maja 12 lok Warszawa tel. (22) Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda Warszawa tel. (22) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Klinika Prawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/ Warszawa tel./fax (22) tel. (22) Organizacje P O M A G A J Ą C E U C H O D Ź C O M

6 Polska dla obcokrajowców mini przewodnik Jakie są polskie nawyki, jak się zachować na targu, w sklepie, na drodze, czego spodziewać się po sąsiadach czy zupełnie obcych ludziach, jak reagować na zwyczajne pytanie co słychać. O tym wszystkim piszemy poniżej w mini przewodniku po polskich zwyczajach i konwenansach. Aleksandra Górecka 6 Na początek dzień dobry Polacy witają się w bardzo tradycyjny sposób za pomocą suchego dzień dobry. Takie nieskomplikowane słowa można usłyszeć np. od sąsiadów. Powinniśmy je również natychmiast wypowiedzieć kiedy tylko przekroczymy próg każdej instytucji. Oczywiście jeśli ktoś nas uprzedzi należy odpowiedzieć w ten sam sposób. Przy mniej formalnych spotkaniach, używa się powszechnego cześć. Na powitanie często podaje się też rękę. Wśród niektórych panów (szczególnie starszych) spotyka się czasami gest całowania kobiety w dłoń. Niektóre panie uważają ten zwyczaj za niezwykle szarmancki, inne go sobie nie życzą, dlatego w tym wypadku trzeba mieć dużo wyczucia. Gest stosuje się tylko w pomieszczeniach, należy się pochylić nad dłonią kobiety, a nie ciągnąć ją do góry. Uwaga tego rodzaju powitania absolutnie nie stosujemy w sytuacjach oficjalnych (np. w urzędzie). Wśród znajomych wyjątkowo ciepłą i często spotykaną formą powitania jest także pocałunek w policzek. Przy spotkaniach rodzinnych często normą są trzy buziaki, z kolei wśród przyjaciół typowy i zupełnie wystarczający jest jeden. Kiedy znajdziemy się w środkach komunikacji miejskiej należy pamiętać, że osoba młodsza powinna ustąpić miejsce osobie starszej oraz kobiecie w ciąży. Należy jednak najpierw ocenić, czy dana osoba rzeczywiście chciałaby usiąść, przesadna uprzejmość może czasami kogoś urazić. W tego typu miejscach rzadko się zdarza aby ktoś zupełnie obcy odwzajemnił Twój uśmiech. Polacy raczej nie zawiązują znajomości w drodze do pracy i sklepu. Na pytanie co słychać przedstawiciele starszego pokolenia najczęściej odpowiadają dosadnie: po staremu natomiast wśród młodszych osób można usłyszeć wszystko w porządku, jednak po dłuższej rozmowie ciężko się doszukać pozytywów. Świadczy to o tym, że Polacy nie są zbyt wylewnym narodem, często również lubią ponarzekać. Należy się po prostu przyzwyczaić lub przełamać te nawyki. Wielce prawdopodobne jest jednak, że przy bliższym poznaniu Polak opowie tyle historii i anegdot ile tylko zdoła sobie przypomnieć. Czas to pieniądz Niemile widziane są spóźnienia. Chociaż wśród narodów ze Wschodu bardziej sprawdza się powiedzenie punktualność to największy złodziej czasu, to jednak Polacy mają zupełnie odmienny stosunek do tego zagadnienia. Czas traktują bardzo poważnie. Na umówione spotkanie zawsze należy przychodzić na wyznaczoną godzinę. Zasady tej wyjątkowo należy przestrzegać w kontaktach oficjalnych, np. starając się o pracę. Jeśli wybieramy się z wizytą do polskiego domu możemy być pewni, że w większości zostaniemy bardzo miło przyjęci. W szczególności w tradycyjnych wiejskich domostwach powinniśmy spodziewać się propozycji spożycia wspólnego posiłku oraz miejsca w najwygodniejszym fotelu. Przeważnie polski gospodarz nie powstrzyma się także przed zaproponowaniem nam domowego wyrobu alkoholowego. Zdecydowanie należy docenić polską tradycyjną gościnność. Polak za kierownicą W kwestii prowadzenia samochodów nietrudno zauważyć, że w stosunku do krajów pozaeuropejskich ruch uliczny w polskich miastach wydaje się bardzo usystematyzowany. Kierowcy starają się przestrzegać ogólnie panujących reguł, jednak skrupulatnie odliczają sekundy do zapalenia się zielonego światła, tak aby nie stracić nawet chwili swego cennego czasu. Jeśli tylko ktokolwiek zapatrzy się na kolorowy billboard, po zapaleniu się magicznego koloru natychmiast przywoła go do porządku dźwięk klaksonu jednego z impulsywnych kierowców. Na drodze zawsze trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności, nawet jeśli jest się tylko pieszym. Kupowanie, targowanie się i napiwki W kraju nad Wisłą nieczęsto spotyka się klientów, którzy próbują uzyskać mniejszą cenę za towar. Oczywiście, przepisy w Polsce nakładają na sprzedających obowiązek negocjacji cen na życzenie kupującego. Bardzo trudno jednak spotkać osoby, które próbowałyby wynegocjować jakikolwiek upust w przeciętnym sklepie. Zresztą, w kolejce w każdym większym markecie dłuższe rozmowy z kasjerem wyjątkowo irytują pozostałych czekających. Lepiej szybko pakować swoje zakupy do ekologicznej torby i opuścić jak najszybciej miejsce przy kasie. Sytuacja wygląda lepiej na tradycyjnych targach, gdzie możemy kupić świeże owoce, warzywa czy pieczywo oraz w miejscach, gdzie można nabyć pamiątki turystyczne czy rękodzieło. Tutaj nawiązywanie wszelkich kontaktów ze sprzedającymi jest mile widziane. Odnośnie napiwków, przyjmuje się zasadę, że powinny one odpowiadać mniej więcej wysokości 10 proc. rachunku, choć wyższe napiwki są zawsze mile widziane przez obsługę. Jeśli tylko jesteś usatysfakcjonowany usługą bądź podanym posiłkiem, można to również wyrazić zaokrąglając rachunek. Egzamin z języka W Polsce coraz łatwiej porozumieć się w językach obcych. Wydaje się, że większość kelnerów oraz ekspedientek w większych miastach bez problemu komunikuje się w języku angielskim bądź niemieckim. Jak wskazują statystyki, najzdolniejsze jest młodsze pokolenie w grupie latków aż 77 proc. osób zna języki obce, a wśród studentów 89 proc. Starsze osoby nie mają z reguły problemu z językiem rosyjskim, którego obowiązkowo uczyły się w czasach PRL, kiedy w Polsce trwały rządy komunistyczne. Proszę, przepraszam, dziękuję Uprzejmość o niej nigdy nie należy zapominać. Słów takich jak: proszę, dziękuję, przepraszam nigdy dość. Wyrażenie przepraszam magicznie łagodzi nieprzyjemne sytuacje oraz małe wypadki. Jeśli niechcący szturchniemy kogoś na ulicy, nieświadomie kogoś urazimy, warto wypowiedzieć to słowo. Proszę zachęca do współpracy, a dziękuję do rozwijania dalszych kontaktów.

7 kultura Kontrowersyjny quiz w holenderskiej telewizji Telewizja VPRO wpadła na zaskakujący pomysł stworzenia quizu dla osób, które bezskutecznie ubiegały się w Holandii o azyl i w najbliższym czasie będą musiały powrócić do kraju pochodzenia. Program Weg van Nederland (Precz z Holandii), nadawany od początku września, już przed emisją wzbudził kontrowersje. Jedni uznają pomysł za niesmaczny, inni przeciwnie twierdzą że rzuca on światło na problemy cudzoziemców. Monika Dominik Powrót do kraju z workiem cebuli Uczestnikami quizu jest piątka młodych, wykształconych cudzoziemców, w pierwszym odcinku wzięli udział m.in. inżynier aeronautyki z Kamerunu czy studentka języków słowiańskich z Czeczenii. Mają oni za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące Holandii: języka, kultury i historii, artystów holenderskich oraz rodziny królewskiej. Osoba, która wykaże się najszerszą wiedzą, wygrywa 4000 euro na rozpoczęcie nowego życia w kraju pochodzenia. Pozostali zawodnicy otrzymują nagrody pocieszenia, np. worek cebuli lub kamizelkę kuloodporną. Pierwszy odcinek show wygrała młoda Kurdyjka, która przybyła do Holandii z Armenii. Już pierwsze internetowe wzmianki o Weg van Nederland wywołały spore zamieszanie. Niektórych oburza wykorzystywanie problemów cudzoziemców w programie o formule rozrywkowej, jednak jego twórcy przekonują, że właśnie poprzez ten quiz mają szansę zwrócić na te problemy uwagę. Redaktor naczelny VPRO Frank Wiering też początkowo nie był zachwycony pomysłem. Moją pierwszą reakcją była myśl: okropny pomysł, nie robimy tego. Ale kiedy spojrzałem na problem głębiej, zadecydowałem: musimy to zrobić! Weg van Nederland koncentruje uwagę na fakcie, że wielu obcokrajowców z nakazem powrotu do kraju pochodzenia ma dzieci, które mieszkają w Holandii 8 lat lub dłużej. Zdobyły dobre wykształcenie, świetnie mówią po holendersku, a swój kraj widzieli jedynie w telewizji. Wierzymy, że to czas aby się zatrzymać i pomyśleć o tym mówi Wiering. Niepewna przyszłość Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego tylko w ubiegłym roku rozpatrzono w Holandii ponad 17 tys. wniosków o azyl. Pozytywną decyzję wydano w ok. 8 tys. przypadków. Decyzje odmowne podjęto więc w odniesieniu do 56% wnioskujących o azyl. Sama procedura ubiegania się o azyl może w Holandii trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Jest to czas, w którym azylanci uczą się języka, często podejmują pracę i zakładają rodziny. Żyją jednak w niepewności co do przyszłości w kraju, w którym znaleźli schronienie i który zaczynają traktować jak własną ojczyznę. Mamy nadzieję, że Weg van Nederland sprawi, iż więcej ludzi pomyśli o tym jak traktujemy ubiegających się o azyl oraz że zrozumieją, przez co azylanci muszą przechodzić przekonuje Wouter van Zandwijk z grupy wsparcia uchodźców Vluchtelingenwerk, Ćwierć miliona wniosków o azyl Europejski Urząd Statystyczny podał, że w Unii Europejskiej zarejestrowano w zeszłym roku prawie 240 tys. wniosków o azyl: głównie z Iraku 29 tys., Rosji 21,1 tys., a także m.in. Somalii, Serbii i Afganistanu. Wydano 194 tys. decyzji, przy czym 73% z nich stanowiły decyzje negatywne. Najwięcej wniosków napłynęło do Francji (41,8 tys.), Wielkiej Brytanii (30,5 tys.), Niemiec (26,9 tys.) oraz Szwecji, Grecji, Belgii i Holandii. W Polsce zarejestrowano 8,5 tys. wniosków, przy czym rozpatrzono połowę, wydając pozytywną decyzję w 2770 przypadkach. Aż 91% składających w Polsce wnioski to Czeczeni. W ostatnim kwartale na Polskę przypadało 38% wszystkich wniosków w UE składanych przez rosyjskich obywateli (daleko za Polską są Austria, Francja, Belgia i Szwecja). O azyl w Polsce ubiegało się też m.in. 70 Irakijczyków i 70 obywateli Gruzji. W statystykach Eurostatu zwraca uwagę fakt, że do Polski trafia relatywnie dużo dzieci w wieku do 13 lat. W ostatnim kwartale 2008 r. stanowiły one 38% (najwyższy odsetek w UE) osób, których dotyczyły wnioski o azyl. Dla porównania średnia unijna to 16%. Pod koniec zeszłego roku, najwięcej ponad 30 tys. osób czekało na rozpatrzenie swoich wniosków we Francji. W dalszej kolejności były Szwecja, Belgia i Niemcy (od 18 do 24 tys.). Ciekawym przypadkiem jest wyspiarska Malta, najmniejszy kraj UE, do którego przybywają masowo imigranci z Afryki. Okazuje się, że szanse na uzyskanie azylu są tam zaskakująco duże. Na 2685 decyzji wydanych w zeszłym roku pozytywnie rozpatrzono aż 1410 głównie wobec uchodźców z ogarniętej wojennym chaosem Somalii. Wiersze poświęcone Oldze H. Dla Olgi Widzę ciebie we śnie A może tylko się zdaje? Szybko przyjedź tu, do mnie Śniegiem wiosennym taję. Zwyczajnie tracę zmysły, Tak jesteś daleko, mój Boże! Tylko ty sama, ty jedna W tym wszystkim mi dopomożesz. Pomożesz dosięgnąć Nieba, Miłości jasnej co rano, Więcej słów nam nie trzeba, Oboje czujemy to samo A. M. Tłum. M. Dybcio Zamknę oczy i widzę ciebie, Uśmiech, głos twój i oczu blask. Tak bym chciał się pogrążyć w tobie, I nie myśleć, co czeka nas. Może nigdy nie będzie nam dane Być tak blisko, może uczucie to wiatr Wszystko jedno! Gdy dotykam twych dłoni Rozśpiewuję się w tobie jak ptak. Chciałbym, aby słońce było nasze, Chciałbym szczęście podarować ci. Zamknę oczy, jesteś daleko. Igra płomień wzburzonej krwi. A. M. Tłum. M. Dybcio 7

8 Ogłaszamy wyniki konkursu Wspomnienie z wakacji Dziękujemy za nadesłane prace wykazaliście się dużą pomysłowością i pokazaliście, że mieliście bardzo ciekawe, pełne przygód wakacje. Zwycięzcy otrzymują od nas upominki, gratulujemy! Wszystkie obrazki, jakie napłynęły do naszej redakcji, publikujemy na stronie Zapraszamy do oglądania! I miejsce Alita, 12 lat, Czecz enia III miejsce e ejsc i m II ja z u r G, lat 0 1, i l La Adres redakcji: ul. Szpitalna 5/3, Warszawa Wydawca: Polska Akcja Humanitarna Sami, 9 lat, Ery trea Redaktor naczelna: Marta Grzymkowska Redakcja: Natalia Tlałka, Anna Sidoruk, Joanna Chrzanowska, Dorota Skomra, Sylwia Modzelewska, Philip Korczyński, Katarzyna Polak, Barbara Olejnik, Monika Dominik, Elabek Davletbaev, Ilona Sójka, Paulina Kość, Leszek Pędzisz, Magdalena Babińska, Aleksandra Gąsior, Monika Klimkiewicz Projekt graficzny: Teresa Oleszczuk Tłumaczenie rosyjskie: Małgorzata Dybcio (koordynator tłumaczy) Tłumaczenie angielskie: Ewa Górska (koordynator tłumaczy) Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie pochodzą z wikicommons. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność za wszelkie wzmianki lub publikacje zamieszczone w gazecie spoczywa na ich autorach. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Zapraszamy też na prowadzony przez nas portal poświęcony uchodźcom i migrantom

Ostrzejsze kary za. Trzy miesiące temu weszła w życie. nielegalnych pracowników

Ostrzejsze kary za. Trzy miesiące temu weszła w życie. nielegalnych pracowników 26 2012 E D Y C J A P O L S K A ISSN 1896-2734 Zwiększ swoje szanse na rynku pracy, s. 3 Ton Van Anh bohaterka Refugee.pl, s. 4 Sintar, czyli kawałek Czeczenii w Warszawie, s. 5 Ostrzejsze kary za nielegalnych

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy 24 2012 E D Y C J A P O L S K A ISSN 1896-2734 Jak podpisać umowę z pracodawcą?, s. 3 Zapaśnik Anzor Azhiev opowiada o sobie, s. 4, czyli filmy o uchodźcach, s. 6 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy Marta

Bardziej szczegółowo

Uchodźcy w szkole. Drodzy Czytelnicy, Zbliża się 1 września. Dla części Polaków data ta wciąż przypomina

Uchodźcy w szkole. Drodzy Czytelnicy, Zbliża się 1 września. Dla części Polaków data ta wciąż przypomina 10 2009 E D Y C J A P O L S K A ISSN 1896-2734 Drodzy Czytelnicy, Zbliża się 1 września. Dla części Polaków data ta wciąż przypomina o wkroczeniu wojsk niemieckich na terytorium Polski w 1939 roku. Te

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich 1 Kuratorium Oświaty w Katowicach Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich publikacja sfinansowana ze środków projektu Współpraca Swansea i Śląska

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6

D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6 2006 EDYCJA POLSKA ISNN 1896-2734 D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6 W tym roku Dzień Uchodźcy świętować będziemy w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gorlicach, Poznaniu, Białej Podlaskiej, Grójcu. Na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia spis treści 4. Czy tam jest w ogóle praca? 6. Przyjazd, pobyt, meldunek 8. Ubezpieczenie zdrowotne 10. Świadczenia, emerytury, zasiłki 12. Jaka praca przed osiemnastką? 14. Na swoim spółki i samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Warszawa 2011 Redakcja naukowa: dr Witold Klaus Recenzja: dr Hanna Bojar Redakcja językowa: Barbara Jędraszko Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej a pomoc dla głodującej Somalii

Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej a pomoc dla głodującej Somalii ISSN 1507-4706 NR 35 luty 2012 Wakacje z PAH Akcje Szkół Globalnych w Polsce i Czechach Syryjscy uchodźcy w Libanie Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Joanna Pieczyńska Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Koalicja Powrót do wolności Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Warszawa 2007 Koalicja Potwrót do wolności Poszukiwany Poszukiwana

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w Krakowie

Cudzoziemcy w Krakowie Cudzoziemcy w Krakowie Suplement do raportu STAN WPROWADZANIA REKOMENDACJI Kraków 2012 2 REDAKTOR Katarzyna Jancewicz KOREKTA Zespół INTERKULTURALNI PL PROJEKT OKŁADKI Łukasz Solecki Copyright by Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic

Pracownicy bez granic Pracownicy bez granic Raport krajowy Polska Izabela Czerniejewska Warsaw 2014 Jak się czyta tę ustawę, to trzeba się trzy razy zastanowić( ) Ale trzeba się cztery razy zastanowić, czy zatrudnić nielegalnie

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo