l. Nazwa i termin imprezy: Dni Jawora 2010, czerwca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l. Nazwa i termin imprezy: Dni Jawora 2010, 25-27 czerwca 2010 r."

Transkrypt

1 Dyrektor Jaworskiego Osrodka Kultury zaprasza do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora l. Nazwa i termin imprezy: Dni Jawora 2010, czerwca 2010 r. 2. Miejsce imprezy: Stadion Miejski przy ul. Parkowej 8 Miejsce przeznaczone pod teren imprezy masowej zostanie oddzielone od pozostalej czesci stadionu plotkami przez organizatora. Strefy sprzedazy piwa zostana oddzielone ciezkimi plotkami policyjnymi przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Graficzny projekt polozenia wszystkich stref zawiera zalacznik nr 1 Organizator nie wyklucza organizacji stoisk handlowych innych, niz gastronomiczne i te, co do których wykonawca uzyskal wylacznosc (np. sprzedaz pamiatek miejskich, dukat miejski i jedno stoisko bankowe), na zasadach i warunkach ustalonych na podstawie niniejszego konkursu oraz odrebnych uzgodnien z organizatorem. 3. Zakres obslugi: Wyloniony w drodze konkursu Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia: a) obslugi gastronomicznej w zakresie: - dystrybucji piwa w kubkach jednorazowych (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia z Urzedu Gminy Jawor), - dystrybucji wedlin z grilla, szaszlyków, pajdy chleba itp. w naczyniach jednorazowych, - dystrybucji innych produktów typu lody, gofry, popcorn, orzeszki, wata cukrowa itp., b) obslugi handlowej w zakresie sprzedazy gotowych artykulów spozywczych typu napoje bezalkoholowe, chipsy, cukierki, batony, czekoladki itp., c) obslugi urzadzen rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy w róznym przedziale wiekowym: - dmuchane zjezdzalnie, zamki, plac zabaw itp., - karuzele, - samochodziki napedzane elektrycznie itp., - inne z wylaczeniem niebezpiecznych dla uzytkowników i otoczenia np. Euro Bunge. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz uslug ustala Wykonawca na wlasna odpowiedzialnosc i ryzyko. 4. Zakres obowiazków oferenta: a) oferent zobowiazany jest posiadac aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej dzialalnosci oraz niezbedna wiedze, doswiadczenie i potencjal techniczny, a takze dysponowac odpowiednim personelem, który umozliwi prawidlowe wykonanie zadan, str. 1

2 o których mowa w ogloszeniu. Ponadto oferent zobowiazany jest zapewnic sprzet techniczny w ilosci nie mniejszej niz: rollbar - minimum 6 szt., miejsca siedzace pod parasolami wraz ze stolami - minimum 500 miejsc, urzadzenia rekreacyjne (rózne) - minimum 4 szt. b) dostarczony przez oferenta sprzet musi byc sprawny technicznie i estetyczny (nie zniszczony), c) oferent zobowiazuje sie do obslugi miejsc gastronomicznych, handlowych irekreacyjnych w godzinach trwania imprezy (dokladna godzina zamkniecia punktów zostanie okreslona w umowie zawartej pomiedzy organizatorem a wylonionym oferentem), d) oferent zobowiazuje sie do zachowania w czystosci obszaru objetego wylacznoscia podczas trwania imprezy oraz posprzatanie tego terenu po zakonczeniu imprezy. Jako zabezpieczenie posprzatania terenu i pokrycia ewentualnych szkód oferent wplaci kaucje zabezpieczajaca w wysokosci 500,00 zl na konto organizatora (dokladny termin wplaty kaucji i jej zwrot oraz numer konta na który powinna zostac wplacona zostanie okreslony w umowie zawartej pomiedzy organizatorem a wylonionym oferentem), e) oferent zobowiazany jest uzyskac zgode stacji sanitarno-epidemiologicznej na sprzedaz artykulów spozywczych i dzialalnosc gastronomiczna podczas trwania rmprezy, f) oferent zobowiazany jest do zapewnienia sobie agregatu pradotwórczego o odpowiedniej mocy w celu zapewnienia energii elektrycznej do obslugi swoich urzadzen. 5. Zakres obowiazków organizatora: a) organizator zapewni w trakcie trwania imprezy wystepy artystyczne na scenie oraz atrakcje sportowe odbywajace sie na plycie boiska (wstepny program imprezy zawiera zalacznik nr 2), b) organizator zobowiazuje sie do utrzymania czystosci we wszystkich miejscach nie objetych wylacznoscia oferenta w trakcie rwania imprezy, c) organizator zapewnia dostep do WC, jak równiez zapewni ustawienie przenosnych kabin WC, d) organizator nie zapewnia ochrony terenu objetego wylacznoscia, e) organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu oferenta oraz osób którymi oferent sie posluguje przy wykonaniu umowy zawartej z organizatorem wyrzadzonych przez: uczestników imprezy, przez sily natury (wichury, burze itp.), f) organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za odwolanie imprezy z przyczyn od niego niezaleznych, str. 2

3 g) organizator zapewni dostawe wody i energii elektrycznej o maksymalnej mocy 20 kw pod warunkiem posiadania przez oferenta odpowiednich przedluzaczy i uiszczenia oplaty w wysokosci 1000,00 zl (slownie: jeden tysiac). 6. Organizator dopuszcza Organizator dopuszcza mozliwosc, iz oferent wynajmie podwykonawce do wykonania zadania polegajacego na zapewnieniu stoisk rekreacyjnych. 7. Organizator nie dopuszcza Organizator nie wyraza zgody na parkowanie samochodów na terenie stadionu. Wszystkie samochody musza zostac zaparkowane poza stadionem. Proponujemy parking przy ul. Parkowej oddalony ok. 150 m od stadionu (parking zostal zaznaczony na mapce stanowiacej zalacznik nr 1). Parking jest ogólnie dostepny i nie jest objety wylacznoscia. 8. Oferta powinna zawierac w szczególnosci: a) aktualny wypis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objetym oferta, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert, b) oswiadczenie oferenta (zalacznik nr 3), ze w przypadku wybrania jego oferty zobowiazuje sie do wplaty zaoferowanej kwoty za wylacznosc w dwóch równych ratach: - Irata zaoferowanej kwoty za wylacznosc w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku, - IIrata zaoferowanej kwoty za wylacznosc w terminie do dnia 31 maja 2010 roku, W przypadku przekroczenia terminu platnosci I raty organizator moze przeprowadzic ponownie postepowanie ofertowe lub odstapic wylacznosc na obsluge imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejnosci oferenta. W przypadku nie dotrzymania terminu platnosci IIraty wplacona wczesniej Irata przepada na rzecz organizatora a organizator ma prawo postapic jak w przypadku gdy oferent nie wplaci w terminie Iraty. c) proponowana wysokosc wplaty netto w zlotych - za wylacznosc w organizacji kompleksowej obslugi, d) koncepcje organizacji gastronomii oraz terenu rekreacyjnego wraz z propozycjami atrakcji rekreacyjnych oraz stoisk handlowych, e) dane osoby upowaznionej do biezacych kontaktów z organizatorem imprezy, f) dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza podczas swiadczenia uslug objetych oferta, g) w przypadku zlozenia oferty z marka piwa nalezy dolaczyc zgode browaru na zlozenie oferty z marka piwa tego browaru, h) referencje lub inny dokumenty potwierdzajace wiarygodnosc oraz doswiadczenie oferenta w organizacji takiego typu imprez, i) oswiadczenie, ze oferent znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie powierzonych zadan (zalacznik nr 4), str. 3

4 j) oswiadczenie o zapoznaniu sie oferenta z warunkami konkursu i o niezwlocznym podpisaniu umowy w przypadku wygrania konkursu (zalacznik nr 5), k) preferowane oferty z wlasnym agregatem pradotwórczym. Pod uwage beda brane tylko oferty tych oferentów którzy zaproponuja kwote minimum ,00 zl netto plus nalezny podatek VAT (slownie: dwadziescia osiem tysiecy zl). Dokumenty nalezy zlozyc w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej "za zgodnosc z oryginalem" przez oferenta. 9. Termin i miejsce skladania ofert: Na zgloszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2010 roku do godz Zaklejone koperty z opisem "Oferta na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010", prosimy skladac w siedzibie organizatora osobiscie lub za posrednictwem poczty. Jaworski Osrodek Kultury Rynek Jawor O terminie wplywu oferty decyduje data wplywu oferty na biuro podawcze Jaworskiego Osrodka Kultury. 10. Kryteria wyboru oferty: Glównym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty bedzie zaproponowana kwota wplaty, jednakze komisja konkursowa wezmie równiez pod uwage: - jego doswiadczenie w realizacji podobnych przedsiewziec, opinie i referencje, - koncepcje organizacji gastronomii oraz terenu rekreacyjnego wraz z propozycjami atrakcji rekreacyjnych oraz stoisk handlowych. Dodatkowym atutem bedzie zaproponowanie oferty z wlasnym agregatem pradotwórczym. W razie pytan i watpliwosci prosimy o kontakt 76 / Barbara Leonowicz - Dyrektor Jaworskiego Osrodka Kultury Pawel Opalinski - Kierownik Administracyjny Jawor, dnia 8 marca 2010 r. JAWORSKI OSRODEK KULTURY JAWOR, Rynek 5 tel , Id NIP OnB NORO S. A. o I JAWOR EKTOR t~rt~ Barba a Leonowicz str. 4

5 >- 5 W W >- OZ Z do zaproszenia stoisk handlowych wofert do zakresie Dni skladania najawora wylacznosc gastronomii i >- oc( ~w Z o N..J oc( O ~., ::i!: ~ O ::i!: a..j aj ZJ: o:: C.i5 Ci Z o enoo >- ;:) w N a.. U- o:: C ~S2 o:: o:: ::v::: O oc( ZO on t- w Z -en o W as C;:)Z Si: -O ::i!: o::., ZoN~... t- >- ~ ~ rekreacyjnych 20 imprezy l Oobslugi plenerowej oraz ~ ~ O oc(.~ (!) a.. en I aj a.. ~ J: C ~ ~ $ :: w ~ Zalacznik nr l -o ~~ cno -,N ~~ :i!eo ~~e-, ~z cne Niektóre elementy zaznaczone na powyzszym planie takie j ak scena, kabiny TO I-TO I czy barierki ochronne moga zostac ustawione w innym miejscu niz zaznaczono na planie. Wymiary zaznaczone na planie sa wymiarami podanymi w przyblizeniu. Powyzszy plan jest planem orientacyjnym a nie dokladnym planem Stadionu Miejskiego.

6 Zalacznik nr 2 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 W stepny program DNI JA WORA r. (piatek, sobota, niedziela) r. PIATEK - ESTRADA AMATORSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - Wystep zespolu Tess - Wystep zespolu GA - Ga Zielone Zabki- (rock) - Pokazy Break dance - Wystep Zespolu Dubska - Bydgoszcz ( reggae) - Wystep Kabaretu "Moralnego Niepokoju" - GWIAZDA WIECZORU Kino Letnie (dwa filmy) r. SOBOTA - ESTRADA AMATORSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE -laureaci konkursu "Sloneczny Usmiech - Prezentacje sekcji JOK i innych - Program dla dzieci "Kosmokwaki" - Wystep zespolu Sakra Wroclaw (pop, rock, reggae) Pokazy ognia ZESPÓL "Budka Suflera" - GWIAZDA WIECZORU Kino Letnie r. NIEDZIEALA-PLYTA BOISKA Wystepy dzieci z przedszkoli - scena na plycie glównej stadionu Zawody Strong Mann Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystepowania zespolów oprócz wystepów gwiazd wieczorów.

7 Zalacznik nr 3 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 (nazwa, adres oferenta) OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze w przypadku wygrania konkursu dotyczacego wylacznosci na obsluge w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010, zobowiazuje sie do wplaty zaoferowanej kwoty za wylacznosc w dwóch równych ratach: I rata zaoferowanej kwoty za wylacznosc w terminie do dnia 30 kwietnia roku, - II rata zaoferowanej kwoty za wylacznosc w terminie do dnia 31 maja roku. Oswiadczam równiez, ze jestem swiadomy/a, iz w przypadku przekroczenia terminu platnosci I raty organizator moze przeprowadzic ponownie postepowanie ofertowe lub odstapic wylacznosc na obsluge imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejnosci oferenta, jak równiez, ze w przypadku nie dotrzymania terminu platnosci II raty wplacona wczesniej I rata przepada na rzecz organizatora a organizator ma prawo postapic jak w przypadku gdy oferent nie wplaci w terminie I raty. (miejscowosc, data) (podpis oferenta)

8 Zalacznik nr 4 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 (nazwa, adres oferenta) OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze skladajac oferte na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 znajduje Sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej nalezyte wykonanie umowy. (miejscowosc, data) (podpis oferenta)

9 Zalacznik nr 5 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 (nazwa, adres oferenta) OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze zapoznalem/a sie z ogloszeniem o konkursie na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 i akceptuje jego warunki. Oswiadczam równiez, ze w przypadku wyboru naszej oferty niezwlocznie przystapimy do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu. Oswiadczam, ze jestem swiadom/a, iz w przypadku nie podpisania umowy w terminie okreslonym przez organizatora, organizator moze przeprowadzic ponownie postepowanie ofertowe lub odstapic wylacznosc na obsluge imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejnosci oferenta. (miejscowosc, data) (podpis oferenta)

10 Zalacznik nr 6 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora (nazwa, adres oferenta) OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze nie bede roscilla odszkodowania za straty wywolane odwolaniem lub skróceniem imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 ani domagalla sie zwrotu wplaconej kwoty za wylacznosc w przypadku odwolania lub skrócenia w/w imprezy z przyczyn niezaleznych od organizatora np.: zaloba narodowa, powódz, zamieszki wywolane przez chuliganów itp. (miejscowosc, data) (podpis oferenta)

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA Urząd Miejski w Łowiczu Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Łowicz, 2016-08-01 PK.4040.22.2016.GT2 BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko. Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury zaprasza do składania ofert na obsługę w zakresie gastronomii i urządzeń rekreacyjnych dmuchanych imprezy plenerowej Święto Chleba i Piernika, która odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, termin i miejsce imprezy: 2. Zakres obsługi:

1. Nazwa, termin i miejsce imprezy: 2. Zakres obsługi: Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury zaprasza do składania ofert na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej, która odbędzie się w dniu 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI W ZAKRESIE HANDLU I GASTRONOMII PODCZAS IMPREZY DOŻYNKI GMINNO POWIATOWE W KRYRACH

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI W ZAKRESIE HANDLU I GASTRONOMII PODCZAS IMPREZY DOŻYNKI GMINNO POWIATOWE W KRYRACH Suszec, dnia 15.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI W ZAKRESIE HANDLU I GASTRONOMII PODCZAS IMPREZY DOŻYNKI GMINNO POWIATOWE W KRYRACH I. Dane Zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA Urząd Miejski w Łowiczu Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Łowicz, 2016-04-27 BKO.4040.05.2016.GT2 BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT WYKONANIA USŁUGI W

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

4.Zakres obowiązków organizatora: 5.Organizator dopuszcza: 6.Organizator nie dopuszcza: 7.Oferta powinna zawierać w szczególności:

4.Zakres obowiązków organizatora: 5.Organizator dopuszcza: 6.Organizator nie dopuszcza: 7.Oferta powinna zawierać w szczególności: Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury w Żninie zaprasza do składania ofert na, która odbędzie się w dniach 2-3 maja 2016r. w Żninie 1.Nazwa, termin i miejsce imprezy :, w dniach 2 i 3 maja 2016r. w Żninie przy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wyłączność obsługi Żagańskiej Majówki 2015 w zakresie gastronomii lekkiej i ciężkiej oraz stoisk handlowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wyłączność obsługi Żagańskiej Majówki 2015 w zakresie gastronomii lekkiej i ciężkiej oraz stoisk handlowych Żagań, dnia 02 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wyłączność obsługi Żagańskiej Majówki 2015 w zakresie gastronomii lekkiej i ciężkiej oraz stoisk handlowych Pałac Książęcy Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. numer sprawy: 1/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. numer sprawy: 1/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: ... Stryków, dnia 18 kwietnia 2013r. pieczątka zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE numer sprawy: 1/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Ośrodek Kultury i

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko. Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury zaprasza do składania ofert na obsługę w zakresie gastronomii i urządzeń rekreacyjnych dmuchanych imprezy plenerowej Święto Chleba i Piernika, która odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej niż 0,4 l.

w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej niż 0,4 l. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ i HANDLOWEJ PODCZAS Dożynek Gminnych 2016, organizowanych w dniu 4 września. Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3 Wykaz lokali uzytkowych i pomieszczen piwnicznych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem. Lp. Polozenie nieruchomosci Oznaczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ URZAD RZECZYPOSPOLITEJ PATENTOWY POLSKIEJ X EDYCJA KONKURSU PREZESA URZEDU PATENTOWEGO RP NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ FUNDATORZY NAGRÓD:

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY:

ZAPYTANIE OFERTOWE ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŁĄCZNOŚĆ OBSŁUGI W ZAKRESIE HANDLU I GASTRONOMII PODCZAS FESTIWALU KULTURY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ XIII ŚWIĘTO CIULIMU-CZULENTU LELOWSKIE SPOTKANIA KULTUR W 2015 R. I. ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej DOŻYNKI GMINY RUDZINIEC 2016

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej DOŻYNKI GMINY RUDZINIEC 2016 Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej DOŻYNKI GMINY RUDZINIEC 2016 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

Bardziej szczegółowo

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40 Dzialajac na podstawie art. 11ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 ra. Nr 96, poz. 873 z póznozm.) Burmistrz Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa pozyczki nr /2003

Umowa pozyczki nr /2003 Zalacznik nr 3 do Regulaminu W Warszawie w dniu... pomiedzy: Umowa pozyczki nr /2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - panstwowa osoba prawna, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Urzad Miasta Imielin Imielin, 21 maja 2012r. Referat EZKS ul. Imielińska 81 41-407 Imielin Znak sprawy: EZKS.4040.1.6.2012. Zapytanie ofertowe

Urzad Miasta Imielin Imielin, 21 maja 2012r. Referat EZKS ul. Imielińska 81 41-407 Imielin Znak sprawy: EZKS.4040.1.6.2012. Zapytanie ofertowe Tytuł: Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na obsługę gastronomiczną festynu plenerowego pt. XIV Dni Imielina w dniach 7-8 lipca 2012 roku. Urzad Miasta Imielin Imielin, 21

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ PLACU ZABAW - WESOŁE MIASTECZKO NA IMPREZIE DNI PONIDZIA 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ PLACU ZABAW - WESOŁE MIASTECZKO NA IMPREZIE DNI PONIDZIA 2016 Pińczów 17.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ PLACU ZABAW - WESOŁE MIASTECZKO NA IMPREZIE DNI PONIDZIA 2016 I. ZAMAWIAJĄCY: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury ul. J. Piłsudskiego 2A 28-400 Pińczów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO. i GMINY RUDZINIEC 2015

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO. i GMINY RUDZINIEC 2015 Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO i GMINY RUDZINIEC 2015 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

2) Przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnych z plenerowym charakterem imprezy, z zastrzeżeniem dostarczenia asortymentu co najmniej 5 dao gorących;

2) Przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnych z plenerowym charakterem imprezy, z zastrzeżeniem dostarczenia asortymentu co najmniej 5 dao gorących; ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ PODCZAS Suwałki Blues Festiwal 2014 W dniach 11-12 lipca 2014 r. Na terenie Parku Konstytucji 3-go Maja i ul. Kościuszki w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do zlozenia oferty

Zaproszenie do zlozenia oferty u L.,-,., Zaproszenie do zlozenia oferty Znak sprawy: IZP.2600.16.2011 Kleszczów. 27.10.2011 r. 1. Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla soltysów, czlonków rad soleckich jednostek pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym - --- ---- > REGON -.l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON'? Zaswiadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech beda wydawane

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu imprezy promocyjnej.

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu imprezy promocyjnej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy Gałczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Biuro Stowarzyszenia LGD Dolina Drwęcy Plac 1000-lecia 22A 87-400 Golub-Dobrzyń Zaproszenie do składania ofert dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu ul. Sienkiewicza 27 21-550 Terespol tel/fax (83)-375-22-65 tel. kom. 507 170 018 e-mail: mokterespol@wp.pl... nazwa firma oraz adres zamawiającego Terespol, dnia 02.04.2015r.

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r.

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r. WOJT GMINY ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY z dnia 30.05.2014 r. w sprawie ogloszenia, przeprowadzenia przetargu oraz powolania komisji przetargowej na sprzedaz samochodu pozarniczego marki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l/ d o k u m en ty / 3 6 Leszno: Dostawa leku - szczepionki przeciwko

Bardziej szczegółowo

2016/S Ogloszenie o zamówieniu Dostawy. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz

2016/S Ogloszenie o zamówieniu Dostawy. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz Dostawy - 23614-2016 23/01/2016 S16 - - Dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Torun: Rózne urzadzenia i produkty medyczne Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015 Gminny Osrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015 Istebna, dnia 03 lipca 2015 r. Na Obsluge gastronomicznq XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach

Bardziej szczegółowo

pisemnego pr zetar gu ofertowego nieogr aniczonego na dzier zawe terenu utwardzonego

pisemnego pr zetar gu ofertowego nieogr aniczonego na dzier zawe terenu utwardzonego REGUL AM IN pisemnego pr zetar gu ofertowego nieogr aniczonego na dzier zawe terenu utwardzonego o lacznej powier zchni: 275,00 m2, stanowiacego plac par kingowy pr zed zabytkowym budynkiem Teatr u im.

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X

Bardziej szczegółowo

Urzad Miasta Imielin Imielin, 17 kwietnia 2013r. Referat EZKS ul. Imielińska Imielin Znak sprawy: EZKS Zapytanie ofertowe

Urzad Miasta Imielin Imielin, 17 kwietnia 2013r. Referat EZKS ul. Imielińska Imielin Znak sprawy: EZKS Zapytanie ofertowe Tytuł: Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na obsługę gastronomiczną : - festynu plenerowego "Sobotka na Kopcu" dnia 20 maja 2013 roku, - festynu plenerowego pt. XV Dni Imielina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO BEDACEGO MIENIEM ZOO WROCLAW sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO BEDACEGO MIENIEM ZOO WROCLAW sp. z o.o. Z A T W I E R D Z A M. WROCLAW, dnia.. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO BEDACEGO MIENIEM ZOO WROCLAW sp. z o.o. Regulamin zawiera szczególowe zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

------- OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul Szpitalna 22

------- OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul Szpitalna 22 ------- ~(Qj~ ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-200 Sucha Beskidzka, ul Szpitalna 22 02 CERTYFIKAT 2006120 tel: centr. (033) 872 31 00 www.zozsuchabeskidzka.pl NIP 552-12-74-352 ISO 9001 ISO 14001 fax (033)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013 w zakresie gotowania kotła zupy rybnej w czasie plenerowej imprezy promocyjnej.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013 w zakresie gotowania kotła zupy rybnej w czasie plenerowej imprezy promocyjnej. Stowarzyszenie SIEJA ul. Mieszka I 1 73-121 Marianowo tel/fax 91 578 25 18 e-mail: lgr-sieja@wp.pl www: lgr-sieja.pl Marianowo, dnia 30.04.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013 w zakresie gotowania kotła

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku

OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku WOJT GMINY DASZYNA woj. lodzkie OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku Wojt Gminy Daszyna na podstawie: art. 28, ust.l i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1 i 2, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ

ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ l Wroclaw, dnia 14.08.2008. Szp/FZ/ZP-212/ 2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ZAMOWIENIA (SIWZ) Postepowania o udzielenie zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym ZarzCldzenie nr. 18/2015 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia 02.06.2015r. W sprawie obniienia ceny wywotawczej i ogtoszenia III przetargu nieograniczonego - ofertowego na sprzedai samochodu osobowego marki Seat

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ogłasza konkurs ofertowy składający się z dwóch części:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ogłasza konkurs ofertowy składający się z dwóch części: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ogłasza konkurs ofertowy składający się z dwóch części: Część pierwsza: Na sprzedaż piwa na wyłączność na terenie Parku Strażaka podczas imprezy

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/1/2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/1/2013 Istebna, dnia 5 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Ośrodek/A/1/2013 Na Obsługę gastronomiczną XVII Dni Istebnej w dniach 6 i 7 lipca 2013 roku grill + 2 budki na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu Or.

ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu Or. ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu - - 201 Or. pomiedzy: Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawla II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Belchatów,

Bardziej szczegółowo

pisemnego ofertowego na sprzedaz nieruchomosci wchodzacych w sklad masy upadlosci

pisemnego ofertowego na sprzedaz nieruchomosci wchodzacych w sklad masy upadlosci REGULAMIN PRZETARGU pisemnego ofertowego na sprzedaz nieruchomosci wchodzacych w sklad masy upadlosci w postepowaniu upadlosciowym oznaczonym sygnatura akt GUp 6/13 toczacym sie przed Sadem Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna rezerwacje, sprzedaz i dostarczanie biletów lotniczych. krajowych i miedzynarodowych oraz ubezpieczen na wyjazdy

Sukcesywna rezerwacje, sprzedaz i dostarczanie biletów lotniczych. krajowych i miedzynarodowych oraz ubezpieczen na wyjazdy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiajacy: CAPELLA CRACOVIENSIS UL. ZWIERZYNIECKA 1 31-103 KRAKÓW tel. 602 620 698 e-mail info@capellacracoviensis.pl dzialajac na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa/dane wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa/dane wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 1 do zaproszenia Nr 1/LEADER/MP/2014 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/dane wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Tel.... W związku z zaproszeniem do złożenia oferty nr 1/LEADER/MP/2014

Bardziej szczegółowo

Kontakt: Agnieszka Kucybała tel. 41 357 24 24 w. 111, kom. 664 038 174

Kontakt: Agnieszka Kucybała tel. 41 357 24 24 w. 111, kom. 664 038 174 Pińczów, 06.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ SCENY, NAŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA SCENY ORAZ OCHRONY FIZYCZNEJ NA IMPREZIE PLENEROWEJ DNI PONIDZIA 2016 W DNIACH 02-03.07.2016 r. I. ORGANIZATOR: Pińczowskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY DNI PONIDZIA 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY DNI PONIDZIA 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY DNI PONIDZIA 2013 I. ORGANIZATOR: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury II. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY: Pińczowskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Wybór banku - kredytodawcy Miasta Leszna, kredyt odnawialny

Bardziej szczegółowo

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej.

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej. Strona l z 6 Sucha Beskidzka: Uslugi ochrony mienia i obiektów Zespolu OPieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej tj. Szpitala w Suchej Beskidzkiej, Szpitala w Makowie Podhalanskim, Ambulatorium w Jordanowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

BRANIEWSKIE CENTRUM KULTURY

BRANIEWSKIE CENTRUM KULTURY Zamawiający: Braniewo, dn. 29.04.2016 r. BRANIEWSKIE CENTRUM KULTURY w BRANIEWIE ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo NIP: 582-157-81-45 Tel. 55 620 8200 e-mail: sekretariat@braniewskiecentrumkultury.pl L.Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ PODCZAS XI DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH JANIKÓW 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ PODCZAS XI DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH JANIKÓW 2014 Kozienice, 10 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ PODCZAS XI DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH JANIKÓW 2014 NA TERENIE BOISKA PRZY PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2008r. w sprawie szczególowych zasad wnioskowania rozliczen i kontroli realizacji

Zarzadzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2008r. w sprawie szczególowych zasad wnioskowania rozliczen i kontroli realizacji Zarzadzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2008r. w sprawie szczególowych zasad wnioskowania rozliczen i kontroli realizacji Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Step nica w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. http://ted.europa.eulexecjsessionid=dad702c79fo 11316E3D8B... Ce site fait partie du portail IFran 52298-2010 Document 52298-2010-. ~mprimer. Enregistrer le document ' Acces au documenl

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe badanie pełne części regulaminu przykładowego biura turystycznego.

Przykładowe badanie pełne części regulaminu przykładowego biura turystycznego. Przykładowe badanie pełne części regulaminu przykładowego biura turystycznego. Badanie pochodzi z serwisu. Regulamin serwisu Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ogłasza konkurs ofertowy składający się z dwóch części:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ogłasza konkurs ofertowy składający się z dwóch części: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2 Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ogłasza konkurs ofertowy składający się z dwóch części: Oferty należy składać na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo