Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce. czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce. czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego"

Transkrypt

1 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012

2 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2012 Koncepcja i opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Teksty: organizatorzy kursów EILC, Małgorzata Członkowska-Naumiuk Opracowanie graficzne i skład: Printomato ISBN: Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa tel.: faks: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012

3 4 5 Spis treści Kursy EILC w Polsce Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 6 Uniwersytet Łódzki 18 Uniwersytet Śląski w Katowicach 21 Uniwersytet Jagielloński 24 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 27 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 30 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 34 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 36 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 38 Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu 44 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 48 Uniwersytet Gdański 54 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 58 Politechnika Wrocławska 61 Politechnika Białostocka 64 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 68 Accent School of Polish w Krakowie 70 Akademia Obrony Narodowej 72 Fot. Politechnika Wrocławska

4 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 6 7 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy EILC są swego rodzaju wizytówką językową krajów, które je organizują. Ich program i stosowane metody nauczania muszą gwarantować jak najlepsze przygotowanie językowe uczestników w stosunkowo krótkim czasie z założenia są to kursy intensywne, trwające od 2 do 6 tygodni (najczęściej 4 tygodnie) i obejmujące minimum 60 godzin nauki języka (15 godzin tygodniowo). Ponadto mają pomagać cudzoziemcom w poznawaniu danego kraju, lepszej adaptacji do nowych warunków i integracji z lokalnym środowiskiem. Ich celem jest przede wszystkim umożliwienie studentom posługiwania się danym językiem w życiu codziennym, dlatego program ukierunkowany jest na praktyczną naukę języka, a szczególnie kształcenie umiejętności komunikowania się. Ważnym elementem kursów jest też program kulturalno-poznawczy, pozwalający uczestnikom zdobyć podstawową wiedzę na temat kultury, historii, zwyczajów i realiów społeczno-politycznych kraju, do którego przyjechali. Intensywne kursy językowe stanowią odrębne działanie w ramach programu Erasmus, na które przeznaczone są specjalne fundusze. Wybór instytucji mających prowadzić kursy w danym kraju następuje w wyniku corocznego konkursu wniosków, ogłaszanego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Europejską. Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy EILC są organizowane w następujących krajach: Uczelnia Łazarskiego, EILC 2011 Fot. Krzysztof Kuczyk (archiwum FRSE) Kursy EILC (Erasmus Intensive Language Courses) to kursy rzadziej nauczanych języków Unii Europejskiej i innych państw uczestniczących w programie Erasmus, przeznaczone dla studentów przyjeżdżających do tych krajów na studia lub na praktyki. Zgodnie z tą zasadą intensywne kursy językowe Erasmusa nie obejmują nauki angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego (kastylijskiego) języków najczęściej nauczanych. Islandia (j. islandzki) Norwegia (j. norweski) Szwecja (j. szwedzki) Dania (j. duński) Holandia (j. niderlandzki) Belgia (j. niderlandzki) Szwajcaria (j. włoski) Hiszpania 4 regiony (j. baskijski, kataloński, galicyjski, walencki) Portugalia (j. portugalski) Włochy (j. włoski) Słowenia (j. słoweński) Chorwacja (j. chorwacki) Malta (j. maltański) Finlandia (j. fiński i szwedzki) Estonia (j. estoński) Łotwa (j. łotewski) Litwa (j. litewski) Polska (j. polski) Czechy (j. czeski) Słowacja (j. słowacki) Węgry (j. węgierski) Rumunia (j. rumuński) Bułgaria (j. bułgarski) Grecja (j. grecki) Turcja (j. turecki) Cypr (j. grecki)

5 8 Nauka języka polskiego na kursach EILC 9 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy prowadzone są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym dla około 15-osobowych grup. Jedna instytucja może prowadzić kursy dla jednej lub kilku grup uczestników. Nauka jest bezpłatna, studenci pokrywają tylko koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zajęcia mogą się odbywać bezpośrednio przed semestrem zimowym (sierpień/wrzesień) oraz przed semestrem wiosenno-letnim (styczeń/luty). Oprócz studentów Erasmusa w kursach mogą też brać udział asystenci Comeniusa i Grundtviga 1, którzy jednak przyjmowani są w drugiej kolejności. Informacje o kursach oferowanych w poszczególnych krajach i o ich organizatorach są zamieszczane na stronie Komisji Europejskiej i na stronach narodowych agencji programu Erasmus. Kandydaci na kursy zgłaszają się za pośrednictwem swoich uczelni (w niektórych krajach oferujących EILC, obecnie w Polsce i we Włoszech, rejestrują się także w systemie on-line ), a w formularzu zgłoszeniowym zaznaczają opcje wyboru ośrodków językowych, do jakich chcieliby trafić. Zgodnie z zasadami programu Erasmus podczas przyjmowania studentów nie powinno dojść do naruszenia pewnej równowagi geograficznej, co oznacza, iż instytucja koordynująca przyjmowanie studentów na kursy w danym kraju jest zobowiązana czuwać nad tym, by przyjmowano podobny procent studentów z poszczególnych państw. Oprócz list osób zaakceptowanych sporządza się listy rezerwowe, z których kandydaci są przyjmowani w przypadku rezygnacji osób z list głównych. W kursach EILC organizowanych w różnych krajach wzięło do tej pory udział ponad 45 tys. studentów, w tym ponad 4 tys. Polaków. W roku 2010/11, z którego pochodzą ostatnie zbiorcze dane Komisji Europejskiej, na kursach EILC uczyło się 5872 studentów z różnych krajów, tj. około 2,5 proc. ogółu stypendystów Erasmusa w tym roku. Stosunkowo niewielki procent studentów Erasmusa biorących udział w kursach EILC wynika z ograniczeń budżetowych na działanie to przeznacza się rocznie poniżej 0,5 proc. budżetu programu, co uniemożliwia niestety znaczące zwiększenie liczby oferowanych kursów. W roku 2010/11 najliczniejszą grupę uczestników kursów EILC stanowili studenci z Niemiec (1077 osób), na drugim miejscu znaleźli się studenci z Hiszpanii (685), a na trzecim studenci z Polski (545). Najwięcej zagranicznych studentów przyjechało na kursy EILC do Włoch (aż 1006 uczestników), Belgii (Region Flamandzki, 534 uczestników), Portugalii (468), Szwecji (412), Turcji (378) i Polski (345). Warto dodać, że kursy EILC, oferowane tylko przez nieliczne, wybierane w corocznym konkursie instytucje, nie są jedyną formą przygotowania językowego, jaką wspiera program Erasmus. Specjalne kursy języka używanego w danym kraju (lub regionie) dla studentów zagranicznych są powszechną praktyką na uczelniach. Mogą one być dofinansowywane ze środków przeznaczonych na tzw. organizację mobilności, przyznawanych instytucjom prowadzącym wymianę studentów i pracowników w ramach Erasmusa w danym roku akademickim. Z tego typu standardowego przygotowania językowego korzysta znaczna część studentów Erasmusa. Nauka języka polskiego na kursach EILC Kursy EILC dla zagranicznych studentów Erasmusa są organizowane w Polsce od momentu przystąpienia naszego kraju do programu Erasmus w 1998 roku. Organizatorów kursów wyłania się corocznie w drodze konkursu wniosków. Do 2011 roku kursy prowadzone były przez uczelniane ośrodki nauczania języka polskiego jako obcego. W roku akademickim 2012/13 wśród organizatorów znalazła się także prywatna szkoła językowa. Za ogólną koordynację i zarządzanie tym działaniem w Polsce odpowiada Narodowa Agencja programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 1 Studenci kierunków nauczycielskich, którzy przyjeżdżają na praktykę tzw. asystenturę do szkoły w danym kraju w ramach programu Comenius oraz osoby przyjeżdżające do organizacji edukacji dorosłych w danym kraju jako asystenci programu Grundtvig. Narodowa Agencja koordynuje również nabór kandydatów zagranicznych studentów Erasmusa. Kursy są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stosuje się metody nauczania mobilizujące studentów do jak największej aktywności językowej. Studentów stawia się często w naturalnych sytuacjach zmuszających ich do mówienia po polsku, na przykład podczas wycieczek lub zwiedzania miast. Program kursów obejmuje również wykłady na temat kultury i historii Polski, zajęcia warsztatowe, a także wycieczki krajoznawcze i program kulturalny np. pokazy filmów, sztuk teatralnych, udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Specyfiką kursów EILC jest bardzo zróżnicowany skład narodowościowy grup studentów. Średnio w 15-osobowej grupie nauczyciele mają do czynienia z osobami pochodzącymi z około pięciu-ośmiu krajów, co wymaga od nich odpowiedniego dostosowania metod i podejścia pedagogicznego. Prowadzenie zajęć na kursach EILC jest też niemożliwe bez świadomości różnic kulturowych. Ogromnie ważna jest właściwa integracja grupy lub grup studentów, pozwalająca na przełamywanie barier i stereotypów. Doskonałym sposobem jest organizowanie różnego typu spotkań muzycznych, kulinarnych, teatralnych. Wielką popularnością cieszą się na przykład wieczory (lub dni) narodów, podczas których studenci różnych nacji prezentują polskim kolegom i sobie nawzajem tradycje swoich krajów (oczywiście po polsku) oraz częstują przyrządzonymi przez siebie potrawami narodowymi. Podobną formą integracji i aktywizacji studentów są dodatkowe zajęcia warsztatowe, np. teatralne, na których studenci przygotowują wspólne spektakle w języku polskim, czy kulinarne, na których przyrządzają wspólnie polskie potrawy i mówią wyłącznie po polsku. Zainteresowanie zagranicznych studentów Erasmusa kursami języka polskiego wzrasta z roku na rok. Wynika to zarówno ze stale rosnącej liczby zagranicznych studentów Erasmusa przejeżdżających na studia i praktyki do Polski, jak i z atrakcyjności samych kursów, które oprócz intensywnej nauki języka zapewniają uczestnikom bogaty program kulturalno-poznawczy. Przeciętnie na jedno miejsce na kursach EILC w Polsce przypada dwóch kandydatów. Jak pokazują dane z indywidualnych sprawozdań, opinie ponad 90 proc. uczestników na temat kursów, sposobu ich prowadzenia i stworzonej przez organizatorów atmosfery są bardzo dobre lub wręcz entuzjastyczne. Studenci wysoko oceniają efekty kursów, których ukończenie daje im co najmniej umiejętność porozumienia się w sytuacjach życia codziennego, a w przypadku poziomu średnio zaawansowanego także zdolność czytania i pisania po polsku, a nawet studiowania w tym języku. Wyjątkowo dobrze są także oceniane zajęcia i spotkania umożliwiające studentom lepszą asymilację w nowym otoczeniu. W latach 1998/9 2011/12 w kursach EILC oferowanych w Polsce wzięło udział 2106 studentów Erasmusa z innych krajów, a ponad 600 kolejnych studentów zostało przyjętych na kursy letnie i zimowe w roku akademickim 2012/13. Ogółem od roku 1998 na organizację kursów EILC w Polsce wykorzystano 655 tys. euro. W roku 2012/13 Narodowa Agencja programu Uczenie się przez całe życie Erasmus zwiększyła pulę środków na finansowanie projektów EILC, na które przeznaczono 190 tys. euro. Dzięki temu zaplanowano przeprowadzenie aż 40 kursów EILC: 35 kursów w sierpniu-wrześniu 2012 roku i 5 kursów w styczniu-lutym 2013 roku. Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)

6 Kursy EILC w Polsce organizatorzy, liczba uczestników, fundusze Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy EILC w Polsce organizatorzy w latach akademickich 1998/ /13 i łączna liczba uczestników (zagranicznych studentów Erasmusa) Lp Instytucja organizująca kursy EILC Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Lata, w których kursy były organizowane w danej instytucji 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, , 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, , 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie * Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2003, 2009, 2010, 2011, UWM w Olsztynie, EILC Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, Fot. Andrzej Anielski 6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego 2006, Wykres 1. Uczestnicy kursów EILC w Polsce w latach 1998/ /12 liczba studentów z poszczególnych krajów Wykres 2. Uczestnicy kursów EILC w Polsce w roku 2011 zmiana w rankingu kraje najliczniej reprezentowane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu 2008, 2010, 2011, , 2010, 2011, Turcja 70 Hiszpania Niemcy Francja Włochy 20 Portugalia Węgry Słowacja Czechy 10. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 2009, 2010, 2011, * 11. Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych 2010, 2011, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Studium Języków Obcych Politechnika Wrocławska, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2010, 2011, , Politechnika Białostocka, Studium Języków Obcych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Języków Obcych Accent School of Polish, Katarzyna Roś, Kraków * 17. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Studium Języków Obcych Niemcy Turcja Francja Hiszpania Włochy Portugalia Finlandia Węgry Czechy Wielka Brytania Belgia Holandia Austria Słowacja Szwecja Bułgaria Estonia Litwa Grecja Irlandia Łotwa Dania Norwegia Chorwacja Rumunia Lichtenstein Słowenia Szwajcaria Ogółem 2629* * Bez kursów zimowych w roku akademickim 2012/13 (styczeń-luty 2013).

7 Kursy EILC w Polsce organizatorzy, liczba uczestników, fundusze Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy EILC w Polsce organizatorzy, wykorzystane fundusze, liczba uczestników L.p. Rok akademicki 1998/ / / /2002 Organizator Liczba kursów Środki z programu Erasmus, w EUR Liczba uczestników Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Kursy EILC nie były organizowane w żadnym kraju 1. Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców /03 razem Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców /04 razem Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice 6 922, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków , /05 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań 5 382,19 29 razem , Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków 9 275, /06 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń 9 244, ,84 46 razem Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków , Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 8 034,13 36 L.p Rok akademicki 2006/07 Organizator Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń Liczba kursów Środki z programu Erasmus, w EUR Liczba uczestników , ,53 36 razem , Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice , Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków , Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego , Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców , /08 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń ,31 38 razem Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców /09 razem Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków /10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń razem Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 1. Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków

8 Kursy EILC w Polsce organizatorzy, liczba uczestników, fundusze Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) L.p. 3. Rok akademicki Organizator Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Liczba kursów Środki z programu Erasmus, w EUR Liczba uczestników Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców /11 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców razem Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Uczelnia Łazarskiego w Warszawie /12 razem Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Politechnika Wrocławska /13 razem Fundusze przyznane Dane wstępne (kursy letnie, bez kursów zimowych) 1. Politechnika Białostocka, Studium Języków Obcych Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Accent School of Polish Katarzyna Roś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Akademia Obrony Narodowej, Studium Języków Obcych, Warszawa Politechnika Wrocławska razem Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)

9 Kursy EILC w Polsce organizatorzy, liczba uczestników, fundusze Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Organizatorzy kursów EILC Rok, w którym instytucja po raz pierwszy prowadziła kursy EILC 1998 Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2001 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej 2003 Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Uczelnia Łazarskiego, EILC 2011 Fot. Krzysztof Kuczyk (archiwum FRSE) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 2006 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Kursy EILC w Polsce liczba organizatorów i uczestników oraz wykorzystane fundusze w kolejnych latach. Rok Liczba instytucji organizujących kursy EILC Liczba uczestników wszystkich kursów ogółem Wykorzystane fundusze 1998/ / /01 nie organizowano kursów EILC w żadnym kraju 2001/ / / / / / / / / / / / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2009 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 2010 Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych 2010 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Studium Języków Obcych 2011 Politechnika Wrocławska, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2012 Politechnika Białostocka, Studium Języków Obcych 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Języków Obcych 2012 Accent School of Polish, Katarzyna Roś, Kraków 2012 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Studium Języków Obcych Oprac. Małgorzata Członkowska-Naumiuk

10 Uniwersytet Łódzki Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 1998 UNIWERSYTET ŁÓDZKI EILC 2011 wycieczka Fot. Uniwersytet Łódzki Koordynator EILC: dr Iwona Słaby-Góral Osoba kontaktowa/inne osoby odpowiedzialne za organizację kursów: dr Lech Kaczmarek Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 356 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: EILC na Uniwersytecie Łódzkim Głównym celem kursów EILC oferowanych przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ jest przygotowanie językowe studentów do tzw. komunikacji językowej w sytuacjach życia codziennego, bądź rozwijanie takich umiejętności oraz ich poszerzanie o kompetencje umożliwiające językowe uczestnictwo w życiu intelektualnym polskiej wspólnoty językowej w przypadku grup średnio zaawansowanych. Cele dodatkowe to zapoznanie studentów z historią, polityką, ekonomią i kulturą Polski. Poziomy językowe (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ) prowadzonych przez nas kursów to odpowiednio do potrzeb studentów A1, A2, B1, ewentualnie B2. Po ukończeniu kursu EILC na poziomie A1 uczestnicy zwykle dość swobodnie posługują się językiem polskim w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Postawione przed nimi zadania realizują dobrze (we współczesnej glottodydaktyce tzw. podejście zadaniowe do nauki zachowań i komunikacji językowej odgrywa główną rolę). Umieją nawiązać kontakt z Polakami, mogą dokonać koniecznych zakupów w małych sklepach, gdzie muszą porozumieć się ze sprzedawcą, umieją zamówić posiłek w restauracjach, porozmawiać z lekarzem i załatwić szereg spraw, w których komunikowanie się w języku polskim jest niezbędne. Program nauczania języka polskiego jako obcego opiera się o sprawdzone przez nas w ciągu 60 lat (od 1952 roku) metody praktyki pedagogicznej i ustawicznie udoskonalane programy nauczania języka polskiego jako obcego (jpjo). Programy dla grup studenckich Erasmusa na poziomie A1 obejmują m.in.: przedstawianie się, telefonowanie, umawianie się na spotkania, poruszanie się po mieście, podróżowanie itp. Studenci z grup o wyższym stopniu zaawansowania językowego czytają prasę polską od najprostszych prognoz i wiadomości, programów kulturalnych miasta, programów telewizyjnych, informacji o dyżurach aptek, szpitali po bardziej skomplikowane krótkie recenzje i wywiady. Czytają też wybrane teksty literackie, oglądają programy telewizyjne, słuchają audycji radiowych. Są w stanie językowo uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i kraju. W programach nauczania kładzie się nacisk na doskonalenie przez uczestników kursów sprawności komunikacyjnych i językowych mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, poprawności gramatycznej i pisania zgodnych ze standardami europejskimi ESOKJ i ALTE. W 2010 roku powstał w SJPdC UŁ specjalny program nauczania oraz egzamin końcowy dla studentów EILC na poziomie językowym B2, gdyż po raz pierwszy od 1997 roku zaistniała taka potrzeba. Uczestnicy kursów EILC mają możliwość korzystania z podręczników, tekstów i testów, słowników i innych materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez nauczycieli SJPdC UŁ. Mogą korzystać z sali telewizyjnej i kinowej UŁ a także z biblioteki Studium, biblioteki UŁ w pobliżu budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, z DVD i programów internetowych, w tym przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli SJPdC UŁ kursów online A1 i A2 Hook up! w ramach programu Campus Europae, kursów zamieszczonych na platformie edukacyjnej Moodle, jak również z programów telewizyjnych, archiwum kaset, filmów video, w tym edukacyjnego Uczmy się polskiego. W czasie trwania kursów przeprowadzane są testy diagnostyczne i testy biegłości językowej oraz pisemne i ustne egzaminy końcowe. Nauczyciele jpjo i wykładowcy angażowani do EILC są wysokiej klasy specjalistami, mającymi bogate doświadczenie dydaktyczne i metodyczne, znającymi języki obce. Są także otwarci na wielokulturowość i multilingwalizm. W procesie dydaktycznym stosują znane metody nauczania, w tym metodę naturalną, kognitywną, audiolingwalną, integracyjną itp. Urozmaicają zajęcia scenkami teatralnymi (w sklepach, w restauracji, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

11 Organizowane przez nas kursy EILC obejmują zwykle 76 obowiązkowych godzin lekcyjnych nauki języka, 20 godzin konwersacji dla chętnych oraz 72 godziny zajęć tzw. programu kulturalnego i wykładów na temat Polski, łącznie 168 godzin zajęć w ciągu 4 tygodni dla każdej grupy dydaktycznej. Uniwersytet Śląski w Katowicach Szkoła Języka i Kultury Polskiej UNIWERSYTET ŁÓDZKI przeprowadzanie rozmów telefonicznych, pytanie o drogę itd.) przygotowywanymi przez studentów, filmami dydaktycznymi, czytaniem prognoz pogody z polskiej prasy, słuchaniem polskich piosenek i wychwytywaniem z nich znanych słów, śpiewaniem piosenek dla dzieci, w których powtarzają się np. liczebniki porządkowe, konkursami, grami i zabawami Głuchy telefon, Pomidor, Zimno, ciepło itp. Ważne jest również odpowiednie posadzenie studentów w klasie: układ okręgu lub podkowy wymusza niejako głośniejsze mówienie i stały kontakt wzrokowy wszystkich ze wszystkimi. W dydaktyce stosuje się także tzw. kwantyfikatory znaczeniowe i wizualne, czyli określone nazewnictwo i kolory zapisu form gramatycznych (końcówek, zakończeń wyrazowych itd.). Wszystko to bawi studentów i wzmaga ich zainteresowanie językiem, kulturą, tradycjami polskimi i międzynarodowymi, które można spotkać także w Polsce (np. wspólne śpiewanie Panie Janie po polsku i w językach studentów). Świetną metodą uczenia języka jest też wspólne gotowanie typowych polskich dań. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Przykładowy program kulturalny każdego kursu: - wycieczka po campusie uniwersyteckim i po dzielnicy, - wycieczka po centrum Łodzi, głównie ulicy Piotrkowskiej, - wycieczki do łódzkich muzeów, - wycieczka na Cmentarz Żydowski, - wycieczka do Łagiewnik (barokowy klasztor i kaplice), - wycieczka do Łowicza, Nieborowa, Arkadii i Żelazowej Woli, - projekcje filmów etiud szkolnych m.in. R. Polańskiego i K. Kieślowskiego w łódzkiej Szkole Filmowej, - koncerty muzyki organowej w kościele ewangelickim Św. Mateusza, - nauka polskich piosenek, - wspólne przygotowywanie polskich potraw oraz dań kuchni innych krajów, - wycieczka integracyjna na Rudzką Górę (łódzki punkt widokowy oraz ludowa restauracja), - spotkania integracyjne z polskim studentami oraz wspólne ognisko, - wykłady w języku angielskim na temat polskiej historii, kultury, polityki itp., - inne wycieczki, wykłady i zajęcia popołudniowe, zależnie od potrzeb i życzeń studentów EILC. Na początku każdego tygodnia wywiesza się program zajęć popołudniowych, by studenci mogli się z nim wcześniej zapoznać. Podaje się różne opcje programowe, a następnie dokonuje się wyboru na podstawie preferencji studentów. Każdemu studentowi Erasmusa, uczestnikowi EILC, który ukończył kurs i zdał egzamin końcowy, Uniwersytet Łódzki wydaje zaświadczenie w języku angielskim podpisane przez Rektora UŁ i dyrektor Studium. Zawiera ono liczbę godzin kursu, oceny uzyskane z egzaminów końcowych (w skali polskiej i w skali krajów studentów lub europejskiej, w zależności od potrzeby) oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS. Jako ciekawostkę można dodać, że we wrześniu 2011 roku studenci EILC ze SJPdC UŁ założyli na Facebooku specjalną stronę dostępną dla wszystkich uczestników naszych kursów i ich przyjaciół, gdzie porozumiewali się i porozumiewają do dziś między sobą oraz z Iwoną Słaby-Góral koordynatorką kursów. Są tam zdjęcia i filmy z zajęć oraz wycieczek i wszystkich ciekawych wydarzeń związanych z kursami EILC w UŁ. dr Iwona Słaby-Góral Fragmenty artykułu opublikowanego w czasopiśmie Języki Obce w Szkole, nr 3, 2012 (www. jows.pl) Fot. Uniwersytet Śląski Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku 2001 Koordynator EILC: dr hab. Jolanta Tambor, prof. UŚ Osoba kontaktowa/inne osoby odpowiedzialne za organizację kursów: dr Aleksandra Achtelik, dr Barbara Morcinek, Adam Antoniewicz Organizacja kursów EILC w latach: 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 377 Kursy EILC 2012 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem:

12 Nauka w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ to nie tylko typowe zajęcia 22 akademickie. To przede wszystkim dużo wspólnej zabawy, zaangażowania Nasi lektorzy przez cały miesiąc są do dyspozycji uczestników kursów, 23 studentów i lektorów. Praca nauczyciela nie kończy się wraz z dzwonkiem. służąc im pomocą nie tylko w kwestiach językowych. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Program kursów EILC prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ obejmuje 116 godz. lekcyjnych nauki języka polskiego: 80 godz. lektoratu i 36 godz. innego typu zajęć językowych, w tym konwersacji. Każdy kurs dla ok. 15-osobowej grupy prowadzony jest przez 3 lektorów: jedna osoba prowadzi zajęcia przez cały miesiąc, a dwie pozostałe przez dwa tygodnie. Stałym elementem programu są też zajęcia dodatkowe w jęz. angielskim: cykl wykładów, seminariów i spotkań warsztatowych, których celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi wiedzy o Polsce. Omawiane są zagadnienia z dziedziny polskiej kultury, literatury, filmu, tradycji i obrzędowości, nauki, sytuacji społeczno-politycznej (łącznie ok. 20 godz. tygodniowo). Zajęcia dodatkowe mają przede wszystkim aktywizować uczestników. Studenci biorą m.in. udział w teatrzyku poezji dziecięcej, a także w warsztatach, na których śpiewają polskie piosenki. Prezentują swoje kraje podczas Spotkania Narodów, uczestniczą w konkursach i zabawach językowych, grach miejskich oraz w pokazach filmów, którym towarzyszy dyskusja. Studenci mają też okazję poznać lepiej Katowice i ciekawe miejsca w regionie dzięki organizowanym podczas kursów wycieczkom. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Przepraszam, która godzina? czyli wrześniowe przygody z językiem polskim na Uniwersytecie Śląskim. Wszystkiego najlepszego, przepraszam, dziękuję te wbrew pozorom proste zwroty mogą niektórym przysporzyć wiele kłopotu. Tym bardziej jeśli jest się cudzoziemcem stawiającym pierwsze kroki w języku polskim i na polskiej ziemi. Na szczęście z pomocą studentom przychodzą lektorzy Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Dla naszych gości studentów Erasmusa organizowane są kolejne edycje intensywnego kursu językowego EILC. Od początku organizowania kursu przez naszą placówkę mieliśmy okazję gościć studentów z prawie wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus (Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Węgier, Włoch, Turcji, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Szwecji, Bułgarii, Łotwy), którzy po miesiącu intensywnej nauki rozjeżdżali się do ośrodków akademickich w całej Polsce albo pozostawali w Katowicach, by studiować na tutejszych uczelniach. Od pierwszego dnia kursu uczestnicy biorą udział w zajęciach językowych, pokazach filmowych, seminariach i wykładach prowadzonych przez znakomitą kadrę naukową. Na lekcjach studenci poznają język polski w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych. Już po miesiącu potrafią zrobić zakupy w polskim sklepie, poruszać się na dworcu, iść do restauracji czy kawiarni. Przyjeżdżający do Polski cudzoziemcy często podkreślają, jak bardzo interesuje ich polska rzeczywistość. Dzięki popołudniowym zajęciom mogą bliżej poznać polskie tradycje, święta, literaturę, historię, geografię czy politykę. Mają okazję śpiewać Jedzie pociąg z daleka, Szła dzieweczka czy Hej, bystra woda, zatańczyć poloneza, zrobić wielkanocne pisanki, kurpiowskie wycinanki, poznać legendy na temat polskich miast czy ugotować tradycyjną śląską zupę wodzionkę. Podczas Spotkania Narodów studenci mają okazję skosztować polskich potraw, m.in. pierogów z kapustą czy bigosu, a nawet poznać tajniki ich przygotowania. Spotkanie jest również okazją do wspólnego poznawania odmiennych kultur, gdyż studenci przedstawiają swoje narodowe tradycje, piosenki, tańce i potrawy. Program zajęć obfituje w spotkania na temat szkolnictwa wyższego, edukacji, sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce. Stałym gościem Szkoły jest m.in. dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Fot. Uniwersytet Śląski Studenci nawet w weekendy nie mogą narzekać na brak zajęć poznają wtedy najważniejsze miasta regionu, polską historię, zabytki i piękne krajobrazy. Odwiedzają m.in. Wisłę, Cieszyn, Pszczynę, Kraków oraz Oświęcim. Uczestnicy kursu mają również okazję poznać Bibliotekę Śląską, Muzeum Historii Katowic, Chorzowskie Planetarium, zabytkową kopalnię w Tarnowskich Górach, Tyskie Muzeum Browarnictwa, Centrum Sztuki Filmowej, Skansen w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Miesiąc wspólnych lekcji, wykładów, pokazów filmowych, wspólnych wycieczek i spacerów mija co roku w mgnieniu oka. Pomimo napiętego planu zajęć studenci znajdują czas na odpoczynek, poznawanie miasta i życia nocnego Katowic. Przez miesiąc stają się grupą przyjaciół, którzy potrafią współpracować pomimo różnic kulturowych i są gotowi przełamywać stereotypy. Nic dziwnego, że przy rozstaniu łza kręci się w oku, nie tylko studentom. Na szczęście pozostają przyjaźnie i wspomnienia na całe życie. Adam Antoniewicz, Barbara Morcinek

13 Uniwersytet Jagielloński Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej 2003 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego od podstaw. Ośrodek stawia w pierwszym rzędzie na komunikacyjne nauczanie języka, z tego też powodu, szczególnie w ramach krótszych kursów, odszedł od pracy w laboratorium językowym. Wykorzystywana jest natomiast pracownia komputerowa, gdzie studenci nauczani są z wykorzystaniem przygotowanych przez pracowników programów, głównie internetowych. Studenci mają również do dyspozycji bibliotekę wyposażoną we wszystkie wydane w kraju podręczniki do nauczania języka polskiego (a także wiele wydanych za granicą), jak również prace naukowe i metodologiczne poświęcone tej tematyce. Biblioteka posiada także zbiór literatury polskiej, a także kasety/dvd z filmami i spektaklami teatralnymi. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W roku 2000 minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nagrodził szkołę dyplomem za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. W roku 2002, 2005 i 2008 szkoła została uhonorowana prestiżowym dyplomem European Label, przyznawanym przez Komisję Europejską za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych w tym przypadku języka polskiego jako obcego. Kursy EILC 2011 Fot. Uniwersytet Jagielloński Prowadzone na UJ kursy EILC obejmują 80 godz. nauki języka 60 godz. lektoratu i 20 godz. konwersacji i zajęć w pracowni komputerowej oraz 20-godzinny program wykładów i seminariów poświęconych wybranym zagadnieniom z wiedzy o Polsce. Cykl wykładów kończy się quizem lub testem z nagrodami za najlepsze wyniki. Nauczyciele prowadzący kursy to lektorzy i wykładowcy stale współpracujący ze Szkołą, w większości pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program dydaktyczny powstał w oparciu o materiały metodyczne wypracowane przez kadrę naukową Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie z prof. Władysławem Miodunką na czele. Koordynator EILC: Ewa Nowakowska Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 501 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem:

14 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Każdy z lektorów ustala ostateczny program zajęć po konsultacjach ze studentami i dostosowuje go do oczekiwań i specyfiki grupy. W grupach na poziomie podstawowym najczęstszym życzeniem jest wprowadzanie słownictwa używanego w sytuacjach codziennej komunikacji z polskimi studentami, a także podstawowych zwrotów związanych z dalszymi studiami w Polsce. W czasie trwania kursu studenci zdają dwa egzaminy połówkowy i końcowy, każdy składający się z części ustnej i pisemnej. W ostatnich latach zagraniczni studenci z kursu EILC brali udział w corocznym Europejskim Dniu Języków w Krakowie, podczas którego podzieleni na drużyny uczestniczyli w grze miejskiej. Najlepsza drużyna otrzymywała nagrody np. słowniki języka polskiego. Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymuje świadectwo językowe UJ potwierdzające udział w 80-godzinnym kursie wraz z oceną i liczbą punktów ECTS oraz ogólne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie (Certficate of Attendance). UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Kursy EILC 2011 Fot. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku 2003 Koordynator EILC: dr Izabela Wieczorek Koordynator kursów w poprzednich latach: Alicja Sempowicz-Kalczyńska Organizacja kursów EILC w latach: 2003, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 155 Fot. Uniwersytet Jagielloński Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem:

15 Zajęcia teatralne są rejestrowane na filmach i fotografiach. Ich zwieńczeniem są przedstawienia przygotowywane przez studentów oczywiście po polsku. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Czterotygodniowe kursy EILC w UAM obejmują 116 godz. zajęć: 60 godz. lektoratu jęz. polskiego jako obcego, 40 godz. zajęć językowych w formie konwersatoriów tematycznych i 16 godz. wykładów i warsztatów. Studenci uczestniczą także w bogatym programie kulturalno-turystycznym. Wielkim zainteresowaniem i dobrą opinią wśród studentów cieszą się również zajęcia z tańca ludowego prowadzone przez zawodowego tancerza. Każdy z kursów tj. kurs dla 15-osobowej grupy prowadzony jest przez dwójkę lektorów oraz kilkoro wykładowców. W czasie pracy ze studentami nauczyciele korzystają m.in. z odtwarzaczy DVD, rzutników multimedialnych, kamery cyfrowej i aparatu fotograficznego oraz bogato zaopatrzonej biblioteki oraz filmoteki Studium. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Fot. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

16 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 2004 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Kursy EILC 2011 Koordynator EILC: dr Anna Dunin-Dudkowska Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 251 Fot. Wiaczesław Kostko Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: Ze strony internetowej CJKP UMCS Intensywne kursy języka polskiego EILC 2012 W dniach 1-28 września 2012 r. w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się siódma edycja Intensywnych Kursów Języka Polskiego dla studentów programu Erasmus - EILC To przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu Uczenie się przez całe życie, ma na celu przygotowanie studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej Erasmus do pobytu i studiów w różnych uczelniach polskich. W lubelskim EILC uczestniczyło 28 słuchaczy z 9 krajów (Turcji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech, Włoch, Węgier, Słowacji i Portugalii). Prawie połowa słuchaczy pozostanie na semestr lub rok w Lublinie, w tym 5 osób na UMCS. Uczestnicy kursu zostali przyjęci przez władze UMCS: JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego i Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Barbarę Hlibowicką-Węglarz. Na spotkaniu rozmawiano m.in. na temat możliwości studiowania na UMCS oferowanych cudzoziemcom. Ze studentami spotkał się także Dyrektor CJKP UMCS prof. dr hab. Jan Mazur, który opowiedział o działalności Centrum i gorąco zachęcał naszych Gości do nauki języka polskiego i poznawania polskiej kultury. Studenci byli zachwyceni gorącym przyjęciem i życzliwością, z jaką spotkali się na naszym uniwersytecie i w naszym mieście. Program kursu obejmował lektorat języka polskiego (80 godzin), wykłady z historii Polski i kultury polskiej oraz liczne imprezy kulturalno-turystyczne. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w 2 grupach dla początkujących, a wykłady prowadzone były dla wszystkich studentów jednocześnie w języku angielskim. Słuchacze nabyli umiejętność posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych: w sklepie, w kiosku, restauracji, u lekarza, w szkole i na uniwersytecie, na ulicy, w autobusie i w urzędzie. Zapoznali się z najważniejszymi zagadnieniami z najnowszej historii Polski, przemianami polityczno-ekonomicznymi i kulturowymi po 1989 r., najważniejszymi postaciami z historii literatury i kultury polskiej i polską kulturą popularną. Uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych, obejmujących kulturę żywego słowa (naukę piosenek, wierszy i wybranych tańców polskich) oraz ćwiczenia fonetyczne. Ważnym elementem programu były prezentacje 10 filmów polskich, poprzedzone prelekcją na temat ich kontekstu historycznego, literackiego i artystycznego. Program kulturalno-turystyczny kursu obejmował: zwiedzanie miasteczka akademickiego, centrum Lublina i Starego Miasta, wycieczki do Kozłówki, Kazimierza, Sandomierza, Zamościa i Zwierzyńca, koncert Zespołu Tańca Ludowego UMCS i 4 koncerty w Filharmonii Lubelskiej, zwiedzanie muzeum na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz wizytę w Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodzie Botanicznym UMCS. Na zakończenie uczestniczy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, certyfikaty ECTS i dyplomy. Ci, którzy wyjeżdżali z Lublina z żalem żegnali się z niedawno poznanymi, a już tak bliskimi nauczycielami i kolegami. Obiecali, że będą nas odwiedzać w przyszłości. Ci, którzy zostali w UMCS już uczestniczą w zajęciach na innych wydziałach, a w CJKP kontynuują naukę języka polskiego. Mamy nadzieję, że ich pozytywne doświadczenia w Lublinie sprawią, iż zyskamy nowych ambasadorów języka i kultury polskiej, ale także naszego miasta i uczelni. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Anna Dunin-Dudkowska Źródło:

17 32 33 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Fot. Wiaczesław Kostko

18 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 2004 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Kursy EILC 2008 Fot. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Fot. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Koordynator EILC: Karolina Pluskota Osoby koordynujące organizację kursów w poprzednich latach: dr Aleksandra Walkiewicz, dr Małgorzata Gębka-Wolak Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 227 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: Kursy EILC na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w pełni zasługują na miano kursów intensywnych. Na zajęcia językowe przeznaczono łącznie 90 godzin lekcyjnych, z których część studenci spędzają w laboratorium językowym oraz na zajęciach praktycznych w terenie (ćwiczenie umiejętności językowych w sklepie, na poczcie, w restauracji itp.). Zgodnie z zasadami EILC oferowane są również zajęcia poszerzające wiedzę studentów na temat Polski wykłady i warsztaty. Zajęcia z każdą z grup prowadzi dziewięcioro nauczycieli: 4 lektorki oraz 5 osób prowadzących wykłady i warsztaty. Wszystkie lektorki ukończyły studia polonistyczne, a dodatkowo także neofilologiczne lub pedagogiczne. Uczestnikom zapewnia się też niezwykle bogaty program kulturalno-poznawczy, obejmujący poza zwiedzaniem Torunia wycieczki do Gdańska i Sopotu oraz do Malborka. Zwykle już pierwszego dnia kursu studenci zwiedzają Stare Miasto, a później biorą udział w grze terenowej, w czasie której samodzielnie odkrywają nieznane miejsca i zbierają informacje o historii Torunia. Organizowane jest również spotkanie z władzami województwa albo miasta, połączone z degustacją lokalnych specjałów i prezentacją walorów turystycznych regionu. Integracji grupy sprzyjają spotkania nieformalne, na przykład Wieczór Narodów (spotkanie chętnie organizowane także przez inne ośrodki prowadzące kursy EILC), podczas którego studenci prezentują swoje kraje. Ogromne znaczenie dla przełamania bariery językowej i opanowania podstaw języka polskiego ma też wspólne przygotowywanie przedstawienia wieńczącego warsztaty teatralne.

19 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego 2006 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Kursy EILC 2011 Fot. Maria Panek Fot. Maria Panek Koordynator EILC: Anna Tarnowska-Waszak Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2006, 2011 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 71 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: Czterotygodniowe kursy EILC na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II obejmowały 80 godz. lekcyjnych zajęć z jezyka polskiego, 16 godz. zajęć w laboratorium językowym, 4 godz. zajęć audiowizualnych oraz 20 godz. wykładów dotyczących tematyki związanej z polską kulturą. Zajęcia audiowizualne pozwalały studentom osłuchać się z językiem polskim, w tym również dzięki materiałom autentycznym, jak filmy, piosenki, programy telewizyjne, oraz przełamać lęk przed mówieniem po polsku. W ramach programu kulturalnego organizowano m.in. zwiedzanie Lublina, wycieczki do Kazimierza, Kozłówki (Muzeum Zamoyskich), Państwowego Muzeum na Majdanku, imprezy integracyjne ze studentami polskimi, spotkania z władzami KUL i władzami miasta, a także wyjścia do teatru i na koncerty. Zastosowane metody i formy pracy przynosiły bardzo dobre rezultaty. Studenci procowali szybko i efektywnie. W czasie kursu opanowywali umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, prezentacji i pytania o podstawowe informacje, poznawali słownictwo związane z narodowościami, językami, profesjami i jedzeniem, uczyli się pytać o drogę i różne obiekty w mieście, mówić o swoich upodobaniach i zainteresowaniach, robić zakupy w sklepie spożywczym, kiosku czy aptece, zamawiać w barze i restauracji itp. Uczestnicy kursów zdobywali bardzo wysoką punktację na testach końcowych (średnia powyżej 91 na 100 proc.).

20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2008 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM oferuje bardzo intensywny program nauki języka. Kurs obejmuje 120 godzin zajęć obowiązkowych: 80 godzin nauki języka polskiego, 24 godziny konwersacji i laboratorium językowego, 16 godzin wykładów w języku angielskim. Ponadto oferowane są zajęcia dodatkowe warsztaty (np. komputerowe, teatralno-taneczno-muzyczne) i wycieczki krajoznawcze w ramach programu kulturalno-turystycznego. Wykłady dotyczą historii Polski, literatury, kultury i sztuki, polskich tradycji i zwyczajów, mediów, szkolnictwa wyższego w Polsce, życia społeczno-politycznego. Lektorzy posługują się przede wszystkim metodą komunikacyjną, aby studenci po ukończeniu kursu nie obawiali się mówić po polsku w typowych, codziennych sytuacjach. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI Mali i duzi w jednej klasie Kursy EILC 2011 Fot. Andrzej Anielski, UWM Koordynator EILC: dr Maria Rółkowska Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2008, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 119 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: Poszukując nowych sposobów zachęcania i motywowania uczestników do używania języka polskiego, organizatorzy olsztyńskiego EILC wpadli na pomysł, aby na wybrane zajęcia językowe w ostatnim tygodniu kursu zaprosić dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. Oczywiście nie po to, aby posiedziały na zajęciach. Również dla studentów wizyta uczniów nie miała być tylko okazją do biernego słuchania, jak inni mówią po polsku. Obie strony miały trudne, a jednocześnie ciekawe zadanie. Każde dziecko przeprowadzało po polsku wywiad z jednym studentemobcokrajowcem, a następnie przedstawiało swojego rozmówcę całej grupie. Każdy student musiał mocno się postarać i wykorzystać wszystkie świeżo nabyte umiejętności, aby powiedzieć swojemu młodszemu koledze coś o sobie. Korzyści są obustronne: studenci, postawieni w zupełnie nowej sytuacji komunikacyjnej, muszą się porozumieć w nowo poznanym języku z tak spontanicznymi jego użytkownikami, jakimi są dzieci. Z kolei dzieci mają okazję porozmawiać w swoim własnym języku z młodymi osobami pochodzącymi z różnych krajów i dowiedzieć się o nich czegoś zupełnie nie-stereotypowego. I to one właśnie odgrywają tutaj rolę tych pomagających, kiedy ich starsi koledzy potrzebują odpowiedniego słowa czy wyrażenia. Dla uczniów prezentacja osób, z którymi przeprowadzili wywiad, przed całą międzynarodową grupą jest też dużym wyzwaniem i świetnym ćwiczeniem. Dla wszystkich jest to doskonały trening międzykulturowy. Na tych zajęciach nikt się nie nudzi i każdy czegoś się uczy. W roku 2011 kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów Erasmusa zorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zostały zaprezentowane na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie jako przykład dobrej praktyki w programie Erasmus. Oprócz bardzo dobrej organizacji i dbałości o studentów, o wyróżnieniu projektu EILC na UWM zadecydowała ta właśnie interesująca inicjatywa przeprowadzenie wspólnych zajęć z klasą ze szkoły podstawowej.

FRSE W OBiektywie Fotoreportaż e 2013

FRSE W OBiektywie Fotoreportaż e 2013 FRSE W OBiektywie Fotoreportaże 2013 6 4 POczuJ MuzyKę i przełam bariery Kosmiczny COmenius In Orbit with Europe Młodzież w działaniu Comenius 8 Święto Integracji unii Europejskiej w Płocku Comenius 10

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010 kompendium Warszawa 2011 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW 10 YEARS OF THE GRUNDTVIG PROGRAMME THROUGH THE EYES OF ITS BENEFICIARIES GDYBY NIEGRUNDTVIG... 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012 Informator 2011/2012 Studia licencjackie Studia magisterskie Amerykanistyka Hispanistyka Italianistyka Język+Język Wyjątkowi Językowi Podaj dalej! Spis treści List od Rektora Studia licencjackie Program

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Dominik Robakowski Zmiany i za nami, i przed nami s. 4-5 Dla Konina mam czas s. 14-15 Juliette

Bardziej szczegółowo

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Lublin 2012 Autorzy publikacji: Agata Gliniak Maciej Małyska Magdalena Sobczuk Kamila Furmaniak Krzysztof Miciuła Przemysław Panas Michał Marczak Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo