Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce. czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce. czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego"

Transkrypt

1 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012

2 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2012 Koncepcja i opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Teksty: organizatorzy kursów EILC, Małgorzata Członkowska-Naumiuk Opracowanie graficzne i skład: Printomato ISBN: Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa tel.: faks: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012

3 4 5 Spis treści Kursy EILC w Polsce Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 6 Uniwersytet Łódzki 18 Uniwersytet Śląski w Katowicach 21 Uniwersytet Jagielloński 24 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 27 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 30 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 34 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 36 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 38 Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu 44 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 48 Uniwersytet Gdański 54 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 58 Politechnika Wrocławska 61 Politechnika Białostocka 64 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 68 Accent School of Polish w Krakowie 70 Akademia Obrony Narodowej 72 Fot. Politechnika Wrocławska

4 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 6 7 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy EILC są swego rodzaju wizytówką językową krajów, które je organizują. Ich program i stosowane metody nauczania muszą gwarantować jak najlepsze przygotowanie językowe uczestników w stosunkowo krótkim czasie z założenia są to kursy intensywne, trwające od 2 do 6 tygodni (najczęściej 4 tygodnie) i obejmujące minimum 60 godzin nauki języka (15 godzin tygodniowo). Ponadto mają pomagać cudzoziemcom w poznawaniu danego kraju, lepszej adaptacji do nowych warunków i integracji z lokalnym środowiskiem. Ich celem jest przede wszystkim umożliwienie studentom posługiwania się danym językiem w życiu codziennym, dlatego program ukierunkowany jest na praktyczną naukę języka, a szczególnie kształcenie umiejętności komunikowania się. Ważnym elementem kursów jest też program kulturalno-poznawczy, pozwalający uczestnikom zdobyć podstawową wiedzę na temat kultury, historii, zwyczajów i realiów społeczno-politycznych kraju, do którego przyjechali. Intensywne kursy językowe stanowią odrębne działanie w ramach programu Erasmus, na które przeznaczone są specjalne fundusze. Wybór instytucji mających prowadzić kursy w danym kraju następuje w wyniku corocznego konkursu wniosków, ogłaszanego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Europejską. Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy EILC są organizowane w następujących krajach: Uczelnia Łazarskiego, EILC 2011 Fot. Krzysztof Kuczyk (archiwum FRSE) Kursy EILC (Erasmus Intensive Language Courses) to kursy rzadziej nauczanych języków Unii Europejskiej i innych państw uczestniczących w programie Erasmus, przeznaczone dla studentów przyjeżdżających do tych krajów na studia lub na praktyki. Zgodnie z tą zasadą intensywne kursy językowe Erasmusa nie obejmują nauki angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego (kastylijskiego) języków najczęściej nauczanych. Islandia (j. islandzki) Norwegia (j. norweski) Szwecja (j. szwedzki) Dania (j. duński) Holandia (j. niderlandzki) Belgia (j. niderlandzki) Szwajcaria (j. włoski) Hiszpania 4 regiony (j. baskijski, kataloński, galicyjski, walencki) Portugalia (j. portugalski) Włochy (j. włoski) Słowenia (j. słoweński) Chorwacja (j. chorwacki) Malta (j. maltański) Finlandia (j. fiński i szwedzki) Estonia (j. estoński) Łotwa (j. łotewski) Litwa (j. litewski) Polska (j. polski) Czechy (j. czeski) Słowacja (j. słowacki) Węgry (j. węgierski) Rumunia (j. rumuński) Bułgaria (j. bułgarski) Grecja (j. grecki) Turcja (j. turecki) Cypr (j. grecki)

5 8 Nauka języka polskiego na kursach EILC 9 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy prowadzone są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym dla około 15-osobowych grup. Jedna instytucja może prowadzić kursy dla jednej lub kilku grup uczestników. Nauka jest bezpłatna, studenci pokrywają tylko koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zajęcia mogą się odbywać bezpośrednio przed semestrem zimowym (sierpień/wrzesień) oraz przed semestrem wiosenno-letnim (styczeń/luty). Oprócz studentów Erasmusa w kursach mogą też brać udział asystenci Comeniusa i Grundtviga 1, którzy jednak przyjmowani są w drugiej kolejności. Informacje o kursach oferowanych w poszczególnych krajach i o ich organizatorach są zamieszczane na stronie Komisji Europejskiej i na stronach narodowych agencji programu Erasmus. Kandydaci na kursy zgłaszają się za pośrednictwem swoich uczelni (w niektórych krajach oferujących EILC, obecnie w Polsce i we Włoszech, rejestrują się także w systemie on-line ), a w formularzu zgłoszeniowym zaznaczają opcje wyboru ośrodków językowych, do jakich chcieliby trafić. Zgodnie z zasadami programu Erasmus podczas przyjmowania studentów nie powinno dojść do naruszenia pewnej równowagi geograficznej, co oznacza, iż instytucja koordynująca przyjmowanie studentów na kursy w danym kraju jest zobowiązana czuwać nad tym, by przyjmowano podobny procent studentów z poszczególnych państw. Oprócz list osób zaakceptowanych sporządza się listy rezerwowe, z których kandydaci są przyjmowani w przypadku rezygnacji osób z list głównych. W kursach EILC organizowanych w różnych krajach wzięło do tej pory udział ponad 45 tys. studentów, w tym ponad 4 tys. Polaków. W roku 2010/11, z którego pochodzą ostatnie zbiorcze dane Komisji Europejskiej, na kursach EILC uczyło się 5872 studentów z różnych krajów, tj. około 2,5 proc. ogółu stypendystów Erasmusa w tym roku. Stosunkowo niewielki procent studentów Erasmusa biorących udział w kursach EILC wynika z ograniczeń budżetowych na działanie to przeznacza się rocznie poniżej 0,5 proc. budżetu programu, co uniemożliwia niestety znaczące zwiększenie liczby oferowanych kursów. W roku 2010/11 najliczniejszą grupę uczestników kursów EILC stanowili studenci z Niemiec (1077 osób), na drugim miejscu znaleźli się studenci z Hiszpanii (685), a na trzecim studenci z Polski (545). Najwięcej zagranicznych studentów przyjechało na kursy EILC do Włoch (aż 1006 uczestników), Belgii (Region Flamandzki, 534 uczestników), Portugalii (468), Szwecji (412), Turcji (378) i Polski (345). Warto dodać, że kursy EILC, oferowane tylko przez nieliczne, wybierane w corocznym konkursie instytucje, nie są jedyną formą przygotowania językowego, jaką wspiera program Erasmus. Specjalne kursy języka używanego w danym kraju (lub regionie) dla studentów zagranicznych są powszechną praktyką na uczelniach. Mogą one być dofinansowywane ze środków przeznaczonych na tzw. organizację mobilności, przyznawanych instytucjom prowadzącym wymianę studentów i pracowników w ramach Erasmusa w danym roku akademickim. Z tego typu standardowego przygotowania językowego korzysta znaczna część studentów Erasmusa. Nauka języka polskiego na kursach EILC Kursy EILC dla zagranicznych studentów Erasmusa są organizowane w Polsce od momentu przystąpienia naszego kraju do programu Erasmus w 1998 roku. Organizatorów kursów wyłania się corocznie w drodze konkursu wniosków. Do 2011 roku kursy prowadzone były przez uczelniane ośrodki nauczania języka polskiego jako obcego. W roku akademickim 2012/13 wśród organizatorów znalazła się także prywatna szkoła językowa. Za ogólną koordynację i zarządzanie tym działaniem w Polsce odpowiada Narodowa Agencja programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 1 Studenci kierunków nauczycielskich, którzy przyjeżdżają na praktykę tzw. asystenturę do szkoły w danym kraju w ramach programu Comenius oraz osoby przyjeżdżające do organizacji edukacji dorosłych w danym kraju jako asystenci programu Grundtvig. Narodowa Agencja koordynuje również nabór kandydatów zagranicznych studentów Erasmusa. Kursy są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stosuje się metody nauczania mobilizujące studentów do jak największej aktywności językowej. Studentów stawia się często w naturalnych sytuacjach zmuszających ich do mówienia po polsku, na przykład podczas wycieczek lub zwiedzania miast. Program kursów obejmuje również wykłady na temat kultury i historii Polski, zajęcia warsztatowe, a także wycieczki krajoznawcze i program kulturalny np. pokazy filmów, sztuk teatralnych, udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Specyfiką kursów EILC jest bardzo zróżnicowany skład narodowościowy grup studentów. Średnio w 15-osobowej grupie nauczyciele mają do czynienia z osobami pochodzącymi z około pięciu-ośmiu krajów, co wymaga od nich odpowiedniego dostosowania metod i podejścia pedagogicznego. Prowadzenie zajęć na kursach EILC jest też niemożliwe bez świadomości różnic kulturowych. Ogromnie ważna jest właściwa integracja grupy lub grup studentów, pozwalająca na przełamywanie barier i stereotypów. Doskonałym sposobem jest organizowanie różnego typu spotkań muzycznych, kulinarnych, teatralnych. Wielką popularnością cieszą się na przykład wieczory (lub dni) narodów, podczas których studenci różnych nacji prezentują polskim kolegom i sobie nawzajem tradycje swoich krajów (oczywiście po polsku) oraz częstują przyrządzonymi przez siebie potrawami narodowymi. Podobną formą integracji i aktywizacji studentów są dodatkowe zajęcia warsztatowe, np. teatralne, na których studenci przygotowują wspólne spektakle w języku polskim, czy kulinarne, na których przyrządzają wspólnie polskie potrawy i mówią wyłącznie po polsku. Zainteresowanie zagranicznych studentów Erasmusa kursami języka polskiego wzrasta z roku na rok. Wynika to zarówno ze stale rosnącej liczby zagranicznych studentów Erasmusa przejeżdżających na studia i praktyki do Polski, jak i z atrakcyjności samych kursów, które oprócz intensywnej nauki języka zapewniają uczestnikom bogaty program kulturalno-poznawczy. Przeciętnie na jedno miejsce na kursach EILC w Polsce przypada dwóch kandydatów. Jak pokazują dane z indywidualnych sprawozdań, opinie ponad 90 proc. uczestników na temat kursów, sposobu ich prowadzenia i stworzonej przez organizatorów atmosfery są bardzo dobre lub wręcz entuzjastyczne. Studenci wysoko oceniają efekty kursów, których ukończenie daje im co najmniej umiejętność porozumienia się w sytuacjach życia codziennego, a w przypadku poziomu średnio zaawansowanego także zdolność czytania i pisania po polsku, a nawet studiowania w tym języku. Wyjątkowo dobrze są także oceniane zajęcia i spotkania umożliwiające studentom lepszą asymilację w nowym otoczeniu. W latach 1998/9 2011/12 w kursach EILC oferowanych w Polsce wzięło udział 2106 studentów Erasmusa z innych krajów, a ponad 600 kolejnych studentów zostało przyjętych na kursy letnie i zimowe w roku akademickim 2012/13. Ogółem od roku 1998 na organizację kursów EILC w Polsce wykorzystano 655 tys. euro. W roku 2012/13 Narodowa Agencja programu Uczenie się przez całe życie Erasmus zwiększyła pulę środków na finansowanie projektów EILC, na które przeznaczono 190 tys. euro. Dzięki temu zaplanowano przeprowadzenie aż 40 kursów EILC: 35 kursów w sierpniu-wrześniu 2012 roku i 5 kursów w styczniu-lutym 2013 roku. Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)

6 Kursy EILC w Polsce organizatorzy, liczba uczestników, fundusze Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy EILC w Polsce organizatorzy w latach akademickich 1998/ /13 i łączna liczba uczestników (zagranicznych studentów Erasmusa) Lp Instytucja organizująca kursy EILC Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Lata, w których kursy były organizowane w danej instytucji 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, , 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, , 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie * Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2003, 2009, 2010, 2011, UWM w Olsztynie, EILC Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, Fot. Andrzej Anielski 6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego 2006, Wykres 1. Uczestnicy kursów EILC w Polsce w latach 1998/ /12 liczba studentów z poszczególnych krajów Wykres 2. Uczestnicy kursów EILC w Polsce w roku 2011 zmiana w rankingu kraje najliczniej reprezentowane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu 2008, 2010, 2011, , 2010, 2011, Turcja 70 Hiszpania Niemcy Francja Włochy 20 Portugalia Węgry Słowacja Czechy 10. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 2009, 2010, 2011, * 11. Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych 2010, 2011, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Studium Języków Obcych Politechnika Wrocławska, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2010, 2011, , Politechnika Białostocka, Studium Języków Obcych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Języków Obcych Accent School of Polish, Katarzyna Roś, Kraków * 17. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Studium Języków Obcych Niemcy Turcja Francja Hiszpania Włochy Portugalia Finlandia Węgry Czechy Wielka Brytania Belgia Holandia Austria Słowacja Szwecja Bułgaria Estonia Litwa Grecja Irlandia Łotwa Dania Norwegia Chorwacja Rumunia Lichtenstein Słowenia Szwajcaria Ogółem 2629* * Bez kursów zimowych w roku akademickim 2012/13 (styczeń-luty 2013).

7 Kursy EILC w Polsce organizatorzy, liczba uczestników, fundusze Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Kursy EILC w Polsce organizatorzy, wykorzystane fundusze, liczba uczestników L.p. Rok akademicki 1998/ / / /2002 Organizator Liczba kursów Środki z programu Erasmus, w EUR Liczba uczestników Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Kursy EILC nie były organizowane w żadnym kraju 1. Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców /03 razem Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców /04 razem Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice 6 922, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków , /05 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań 5 382,19 29 razem , Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków 9 275, /06 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń 9 244, ,84 46 razem Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków , Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 8 034,13 36 L.p Rok akademicki 2006/07 Organizator Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń Liczba kursów Środki z programu Erasmus, w EUR Liczba uczestników , ,53 36 razem , Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice , Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków , Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego , Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców , /08 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń ,31 38 razem Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców /09 razem Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków /10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń razem Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) 1. Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków

8 Kursy EILC w Polsce organizatorzy, liczba uczestników, fundusze Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) L.p. 3. Rok akademicki Organizator Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Liczba kursów Środki z programu Erasmus, w EUR Liczba uczestników Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców /11 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców razem Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Uczelnia Łazarskiego w Warszawie /12 razem Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Politechnika Wrocławska /13 razem Fundusze przyznane Dane wstępne (kursy letnie, bez kursów zimowych) 1. Politechnika Białostocka, Studium Języków Obcych Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Accent School of Polish Katarzyna Roś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Lublin Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Poznań Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Toruń Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Akademia Obrony Narodowej, Studium Języków Obcych, Warszawa Politechnika Wrocławska razem Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)

9 Kursy EILC w Polsce organizatorzy, liczba uczestników, fundusze Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Organizatorzy kursów EILC Rok, w którym instytucja po raz pierwszy prowadziła kursy EILC 1998 Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2001 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej 2003 Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) Uczelnia Łazarskiego, EILC 2011 Fot. Krzysztof Kuczyk (archiwum FRSE) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 2006 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Kursy EILC w Polsce liczba organizatorów i uczestników oraz wykorzystane fundusze w kolejnych latach. Rok Liczba instytucji organizujących kursy EILC Liczba uczestników wszystkich kursów ogółem Wykorzystane fundusze 1998/ / /01 nie organizowano kursów EILC w żadnym kraju 2001/ / / / / / / / / / / / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2009 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 2010 Uniwersytet Gdański, Studium Języków Obcych 2010 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Studium Języków Obcych 2011 Politechnika Wrocławska, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2012 Politechnika Białostocka, Studium Języków Obcych 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Języków Obcych 2012 Accent School of Polish, Katarzyna Roś, Kraków 2012 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Studium Języków Obcych Oprac. Małgorzata Członkowska-Naumiuk

10 Uniwersytet Łódzki Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 1998 UNIWERSYTET ŁÓDZKI EILC 2011 wycieczka Fot. Uniwersytet Łódzki Koordynator EILC: dr Iwona Słaby-Góral Osoba kontaktowa/inne osoby odpowiedzialne za organizację kursów: dr Lech Kaczmarek Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 356 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: EILC na Uniwersytecie Łódzkim Głównym celem kursów EILC oferowanych przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ jest przygotowanie językowe studentów do tzw. komunikacji językowej w sytuacjach życia codziennego, bądź rozwijanie takich umiejętności oraz ich poszerzanie o kompetencje umożliwiające językowe uczestnictwo w życiu intelektualnym polskiej wspólnoty językowej w przypadku grup średnio zaawansowanych. Cele dodatkowe to zapoznanie studentów z historią, polityką, ekonomią i kulturą Polski. Poziomy językowe (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ) prowadzonych przez nas kursów to odpowiednio do potrzeb studentów A1, A2, B1, ewentualnie B2. Po ukończeniu kursu EILC na poziomie A1 uczestnicy zwykle dość swobodnie posługują się językiem polskim w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Postawione przed nimi zadania realizują dobrze (we współczesnej glottodydaktyce tzw. podejście zadaniowe do nauki zachowań i komunikacji językowej odgrywa główną rolę). Umieją nawiązać kontakt z Polakami, mogą dokonać koniecznych zakupów w małych sklepach, gdzie muszą porozumieć się ze sprzedawcą, umieją zamówić posiłek w restauracjach, porozmawiać z lekarzem i załatwić szereg spraw, w których komunikowanie się w języku polskim jest niezbędne. Program nauczania języka polskiego jako obcego opiera się o sprawdzone przez nas w ciągu 60 lat (od 1952 roku) metody praktyki pedagogicznej i ustawicznie udoskonalane programy nauczania języka polskiego jako obcego (jpjo). Programy dla grup studenckich Erasmusa na poziomie A1 obejmują m.in.: przedstawianie się, telefonowanie, umawianie się na spotkania, poruszanie się po mieście, podróżowanie itp. Studenci z grup o wyższym stopniu zaawansowania językowego czytają prasę polską od najprostszych prognoz i wiadomości, programów kulturalnych miasta, programów telewizyjnych, informacji o dyżurach aptek, szpitali po bardziej skomplikowane krótkie recenzje i wywiady. Czytają też wybrane teksty literackie, oglądają programy telewizyjne, słuchają audycji radiowych. Są w stanie językowo uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i kraju. W programach nauczania kładzie się nacisk na doskonalenie przez uczestników kursów sprawności komunikacyjnych i językowych mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, poprawności gramatycznej i pisania zgodnych ze standardami europejskimi ESOKJ i ALTE. W 2010 roku powstał w SJPdC UŁ specjalny program nauczania oraz egzamin końcowy dla studentów EILC na poziomie językowym B2, gdyż po raz pierwszy od 1997 roku zaistniała taka potrzeba. Uczestnicy kursów EILC mają możliwość korzystania z podręczników, tekstów i testów, słowników i innych materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez nauczycieli SJPdC UŁ. Mogą korzystać z sali telewizyjnej i kinowej UŁ a także z biblioteki Studium, biblioteki UŁ w pobliżu budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, z DVD i programów internetowych, w tym przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli SJPdC UŁ kursów online A1 i A2 Hook up! w ramach programu Campus Europae, kursów zamieszczonych na platformie edukacyjnej Moodle, jak również z programów telewizyjnych, archiwum kaset, filmów video, w tym edukacyjnego Uczmy się polskiego. W czasie trwania kursów przeprowadzane są testy diagnostyczne i testy biegłości językowej oraz pisemne i ustne egzaminy końcowe. Nauczyciele jpjo i wykładowcy angażowani do EILC są wysokiej klasy specjalistami, mającymi bogate doświadczenie dydaktyczne i metodyczne, znającymi języki obce. Są także otwarci na wielokulturowość i multilingwalizm. W procesie dydaktycznym stosują znane metody nauczania, w tym metodę naturalną, kognitywną, audiolingwalną, integracyjną itp. Urozmaicają zajęcia scenkami teatralnymi (w sklepach, w restauracji, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

11 Organizowane przez nas kursy EILC obejmują zwykle 76 obowiązkowych godzin lekcyjnych nauki języka, 20 godzin konwersacji dla chętnych oraz 72 godziny zajęć tzw. programu kulturalnego i wykładów na temat Polski, łącznie 168 godzin zajęć w ciągu 4 tygodni dla każdej grupy dydaktycznej. Uniwersytet Śląski w Katowicach Szkoła Języka i Kultury Polskiej UNIWERSYTET ŁÓDZKI przeprowadzanie rozmów telefonicznych, pytanie o drogę itd.) przygotowywanymi przez studentów, filmami dydaktycznymi, czytaniem prognoz pogody z polskiej prasy, słuchaniem polskich piosenek i wychwytywaniem z nich znanych słów, śpiewaniem piosenek dla dzieci, w których powtarzają się np. liczebniki porządkowe, konkursami, grami i zabawami Głuchy telefon, Pomidor, Zimno, ciepło itp. Ważne jest również odpowiednie posadzenie studentów w klasie: układ okręgu lub podkowy wymusza niejako głośniejsze mówienie i stały kontakt wzrokowy wszystkich ze wszystkimi. W dydaktyce stosuje się także tzw. kwantyfikatory znaczeniowe i wizualne, czyli określone nazewnictwo i kolory zapisu form gramatycznych (końcówek, zakończeń wyrazowych itd.). Wszystko to bawi studentów i wzmaga ich zainteresowanie językiem, kulturą, tradycjami polskimi i międzynarodowymi, które można spotkać także w Polsce (np. wspólne śpiewanie Panie Janie po polsku i w językach studentów). Świetną metodą uczenia języka jest też wspólne gotowanie typowych polskich dań. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Przykładowy program kulturalny każdego kursu: - wycieczka po campusie uniwersyteckim i po dzielnicy, - wycieczka po centrum Łodzi, głównie ulicy Piotrkowskiej, - wycieczki do łódzkich muzeów, - wycieczka na Cmentarz Żydowski, - wycieczka do Łagiewnik (barokowy klasztor i kaplice), - wycieczka do Łowicza, Nieborowa, Arkadii i Żelazowej Woli, - projekcje filmów etiud szkolnych m.in. R. Polańskiego i K. Kieślowskiego w łódzkiej Szkole Filmowej, - koncerty muzyki organowej w kościele ewangelickim Św. Mateusza, - nauka polskich piosenek, - wspólne przygotowywanie polskich potraw oraz dań kuchni innych krajów, - wycieczka integracyjna na Rudzką Górę (łódzki punkt widokowy oraz ludowa restauracja), - spotkania integracyjne z polskim studentami oraz wspólne ognisko, - wykłady w języku angielskim na temat polskiej historii, kultury, polityki itp., - inne wycieczki, wykłady i zajęcia popołudniowe, zależnie od potrzeb i życzeń studentów EILC. Na początku każdego tygodnia wywiesza się program zajęć popołudniowych, by studenci mogli się z nim wcześniej zapoznać. Podaje się różne opcje programowe, a następnie dokonuje się wyboru na podstawie preferencji studentów. Każdemu studentowi Erasmusa, uczestnikowi EILC, który ukończył kurs i zdał egzamin końcowy, Uniwersytet Łódzki wydaje zaświadczenie w języku angielskim podpisane przez Rektora UŁ i dyrektor Studium. Zawiera ono liczbę godzin kursu, oceny uzyskane z egzaminów końcowych (w skali polskiej i w skali krajów studentów lub europejskiej, w zależności od potrzeby) oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS. Jako ciekawostkę można dodać, że we wrześniu 2011 roku studenci EILC ze SJPdC UŁ założyli na Facebooku specjalną stronę dostępną dla wszystkich uczestników naszych kursów i ich przyjaciół, gdzie porozumiewali się i porozumiewają do dziś między sobą oraz z Iwoną Słaby-Góral koordynatorką kursów. Są tam zdjęcia i filmy z zajęć oraz wycieczek i wszystkich ciekawych wydarzeń związanych z kursami EILC w UŁ. dr Iwona Słaby-Góral Fragmenty artykułu opublikowanego w czasopiśmie Języki Obce w Szkole, nr 3, 2012 (www. jows.pl) Fot. Uniwersytet Śląski Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku 2001 Koordynator EILC: dr hab. Jolanta Tambor, prof. UŚ Osoba kontaktowa/inne osoby odpowiedzialne za organizację kursów: dr Aleksandra Achtelik, dr Barbara Morcinek, Adam Antoniewicz Organizacja kursów EILC w latach: 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 377 Kursy EILC 2012 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem:

12 Nauka w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ to nie tylko typowe zajęcia 22 akademickie. To przede wszystkim dużo wspólnej zabawy, zaangażowania Nasi lektorzy przez cały miesiąc są do dyspozycji uczestników kursów, 23 studentów i lektorów. Praca nauczyciela nie kończy się wraz z dzwonkiem. służąc im pomocą nie tylko w kwestiach językowych. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Program kursów EILC prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ obejmuje 116 godz. lekcyjnych nauki języka polskiego: 80 godz. lektoratu i 36 godz. innego typu zajęć językowych, w tym konwersacji. Każdy kurs dla ok. 15-osobowej grupy prowadzony jest przez 3 lektorów: jedna osoba prowadzi zajęcia przez cały miesiąc, a dwie pozostałe przez dwa tygodnie. Stałym elementem programu są też zajęcia dodatkowe w jęz. angielskim: cykl wykładów, seminariów i spotkań warsztatowych, których celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi wiedzy o Polsce. Omawiane są zagadnienia z dziedziny polskiej kultury, literatury, filmu, tradycji i obrzędowości, nauki, sytuacji społeczno-politycznej (łącznie ok. 20 godz. tygodniowo). Zajęcia dodatkowe mają przede wszystkim aktywizować uczestników. Studenci biorą m.in. udział w teatrzyku poezji dziecięcej, a także w warsztatach, na których śpiewają polskie piosenki. Prezentują swoje kraje podczas Spotkania Narodów, uczestniczą w konkursach i zabawach językowych, grach miejskich oraz w pokazach filmów, którym towarzyszy dyskusja. Studenci mają też okazję poznać lepiej Katowice i ciekawe miejsca w regionie dzięki organizowanym podczas kursów wycieczkom. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Przepraszam, która godzina? czyli wrześniowe przygody z językiem polskim na Uniwersytecie Śląskim. Wszystkiego najlepszego, przepraszam, dziękuję te wbrew pozorom proste zwroty mogą niektórym przysporzyć wiele kłopotu. Tym bardziej jeśli jest się cudzoziemcem stawiającym pierwsze kroki w języku polskim i na polskiej ziemi. Na szczęście z pomocą studentom przychodzą lektorzy Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Dla naszych gości studentów Erasmusa organizowane są kolejne edycje intensywnego kursu językowego EILC. Od początku organizowania kursu przez naszą placówkę mieliśmy okazję gościć studentów z prawie wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus (Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Węgier, Włoch, Turcji, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Szwecji, Bułgarii, Łotwy), którzy po miesiącu intensywnej nauki rozjeżdżali się do ośrodków akademickich w całej Polsce albo pozostawali w Katowicach, by studiować na tutejszych uczelniach. Od pierwszego dnia kursu uczestnicy biorą udział w zajęciach językowych, pokazach filmowych, seminariach i wykładach prowadzonych przez znakomitą kadrę naukową. Na lekcjach studenci poznają język polski w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych. Już po miesiącu potrafią zrobić zakupy w polskim sklepie, poruszać się na dworcu, iść do restauracji czy kawiarni. Przyjeżdżający do Polski cudzoziemcy często podkreślają, jak bardzo interesuje ich polska rzeczywistość. Dzięki popołudniowym zajęciom mogą bliżej poznać polskie tradycje, święta, literaturę, historię, geografię czy politykę. Mają okazję śpiewać Jedzie pociąg z daleka, Szła dzieweczka czy Hej, bystra woda, zatańczyć poloneza, zrobić wielkanocne pisanki, kurpiowskie wycinanki, poznać legendy na temat polskich miast czy ugotować tradycyjną śląską zupę wodzionkę. Podczas Spotkania Narodów studenci mają okazję skosztować polskich potraw, m.in. pierogów z kapustą czy bigosu, a nawet poznać tajniki ich przygotowania. Spotkanie jest również okazją do wspólnego poznawania odmiennych kultur, gdyż studenci przedstawiają swoje narodowe tradycje, piosenki, tańce i potrawy. Program zajęć obfituje w spotkania na temat szkolnictwa wyższego, edukacji, sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce. Stałym gościem Szkoły jest m.in. dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Fot. Uniwersytet Śląski Studenci nawet w weekendy nie mogą narzekać na brak zajęć poznają wtedy najważniejsze miasta regionu, polską historię, zabytki i piękne krajobrazy. Odwiedzają m.in. Wisłę, Cieszyn, Pszczynę, Kraków oraz Oświęcim. Uczestnicy kursu mają również okazję poznać Bibliotekę Śląską, Muzeum Historii Katowic, Chorzowskie Planetarium, zabytkową kopalnię w Tarnowskich Górach, Tyskie Muzeum Browarnictwa, Centrum Sztuki Filmowej, Skansen w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Miesiąc wspólnych lekcji, wykładów, pokazów filmowych, wspólnych wycieczek i spacerów mija co roku w mgnieniu oka. Pomimo napiętego planu zajęć studenci znajdują czas na odpoczynek, poznawanie miasta i życia nocnego Katowic. Przez miesiąc stają się grupą przyjaciół, którzy potrafią współpracować pomimo różnic kulturowych i są gotowi przełamywać stereotypy. Nic dziwnego, że przy rozstaniu łza kręci się w oku, nie tylko studentom. Na szczęście pozostają przyjaźnie i wspomnienia na całe życie. Adam Antoniewicz, Barbara Morcinek

13 Uniwersytet Jagielloński Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej 2003 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego od podstaw. Ośrodek stawia w pierwszym rzędzie na komunikacyjne nauczanie języka, z tego też powodu, szczególnie w ramach krótszych kursów, odszedł od pracy w laboratorium językowym. Wykorzystywana jest natomiast pracownia komputerowa, gdzie studenci nauczani są z wykorzystaniem przygotowanych przez pracowników programów, głównie internetowych. Studenci mają również do dyspozycji bibliotekę wyposażoną we wszystkie wydane w kraju podręczniki do nauczania języka polskiego (a także wiele wydanych za granicą), jak również prace naukowe i metodologiczne poświęcone tej tematyce. Biblioteka posiada także zbiór literatury polskiej, a także kasety/dvd z filmami i spektaklami teatralnymi. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W roku 2000 minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nagrodził szkołę dyplomem za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. W roku 2002, 2005 i 2008 szkoła została uhonorowana prestiżowym dyplomem European Label, przyznawanym przez Komisję Europejską za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych w tym przypadku języka polskiego jako obcego. Kursy EILC 2011 Fot. Uniwersytet Jagielloński Prowadzone na UJ kursy EILC obejmują 80 godz. nauki języka 60 godz. lektoratu i 20 godz. konwersacji i zajęć w pracowni komputerowej oraz 20-godzinny program wykładów i seminariów poświęconych wybranym zagadnieniom z wiedzy o Polsce. Cykl wykładów kończy się quizem lub testem z nagrodami za najlepsze wyniki. Nauczyciele prowadzący kursy to lektorzy i wykładowcy stale współpracujący ze Szkołą, w większości pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program dydaktyczny powstał w oparciu o materiały metodyczne wypracowane przez kadrę naukową Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie z prof. Władysławem Miodunką na czele. Koordynator EILC: Ewa Nowakowska Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 501 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem:

14 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Każdy z lektorów ustala ostateczny program zajęć po konsultacjach ze studentami i dostosowuje go do oczekiwań i specyfiki grupy. W grupach na poziomie podstawowym najczęstszym życzeniem jest wprowadzanie słownictwa używanego w sytuacjach codziennej komunikacji z polskimi studentami, a także podstawowych zwrotów związanych z dalszymi studiami w Polsce. W czasie trwania kursu studenci zdają dwa egzaminy połówkowy i końcowy, każdy składający się z części ustnej i pisemnej. W ostatnich latach zagraniczni studenci z kursu EILC brali udział w corocznym Europejskim Dniu Języków w Krakowie, podczas którego podzieleni na drużyny uczestniczyli w grze miejskiej. Najlepsza drużyna otrzymywała nagrody np. słowniki języka polskiego. Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymuje świadectwo językowe UJ potwierdzające udział w 80-godzinnym kursie wraz z oceną i liczbą punktów ECTS oraz ogólne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie (Certficate of Attendance). UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Kursy EILC 2011 Fot. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku 2003 Koordynator EILC: dr Izabela Wieczorek Koordynator kursów w poprzednich latach: Alicja Sempowicz-Kalczyńska Organizacja kursów EILC w latach: 2003, 2009, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 155 Fot. Uniwersytet Jagielloński Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem:

15 Zajęcia teatralne są rejestrowane na filmach i fotografiach. Ich zwieńczeniem są przedstawienia przygotowywane przez studentów oczywiście po polsku. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Czterotygodniowe kursy EILC w UAM obejmują 116 godz. zajęć: 60 godz. lektoratu jęz. polskiego jako obcego, 40 godz. zajęć językowych w formie konwersatoriów tematycznych i 16 godz. wykładów i warsztatów. Studenci uczestniczą także w bogatym programie kulturalno-turystycznym. Wielkim zainteresowaniem i dobrą opinią wśród studentów cieszą się również zajęcia z tańca ludowego prowadzone przez zawodowego tancerza. Każdy z kursów tj. kurs dla 15-osobowej grupy prowadzony jest przez dwójkę lektorów oraz kilkoro wykładowców. W czasie pracy ze studentami nauczyciele korzystają m.in. z odtwarzaczy DVD, rzutników multimedialnych, kamery cyfrowej i aparatu fotograficznego oraz bogato zaopatrzonej biblioteki oraz filmoteki Studium. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Fot. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

16 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 2004 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Kursy EILC 2011 Koordynator EILC: dr Anna Dunin-Dudkowska Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 251 Fot. Wiaczesław Kostko Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: Ze strony internetowej CJKP UMCS Intensywne kursy języka polskiego EILC 2012 W dniach 1-28 września 2012 r. w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się siódma edycja Intensywnych Kursów Języka Polskiego dla studentów programu Erasmus - EILC To przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu Uczenie się przez całe życie, ma na celu przygotowanie studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej Erasmus do pobytu i studiów w różnych uczelniach polskich. W lubelskim EILC uczestniczyło 28 słuchaczy z 9 krajów (Turcji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech, Włoch, Węgier, Słowacji i Portugalii). Prawie połowa słuchaczy pozostanie na semestr lub rok w Lublinie, w tym 5 osób na UMCS. Uczestnicy kursu zostali przyjęci przez władze UMCS: JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego i Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Barbarę Hlibowicką-Węglarz. Na spotkaniu rozmawiano m.in. na temat możliwości studiowania na UMCS oferowanych cudzoziemcom. Ze studentami spotkał się także Dyrektor CJKP UMCS prof. dr hab. Jan Mazur, który opowiedział o działalności Centrum i gorąco zachęcał naszych Gości do nauki języka polskiego i poznawania polskiej kultury. Studenci byli zachwyceni gorącym przyjęciem i życzliwością, z jaką spotkali się na naszym uniwersytecie i w naszym mieście. Program kursu obejmował lektorat języka polskiego (80 godzin), wykłady z historii Polski i kultury polskiej oraz liczne imprezy kulturalno-turystyczne. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w 2 grupach dla początkujących, a wykłady prowadzone były dla wszystkich studentów jednocześnie w języku angielskim. Słuchacze nabyli umiejętność posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych: w sklepie, w kiosku, restauracji, u lekarza, w szkole i na uniwersytecie, na ulicy, w autobusie i w urzędzie. Zapoznali się z najważniejszymi zagadnieniami z najnowszej historii Polski, przemianami polityczno-ekonomicznymi i kulturowymi po 1989 r., najważniejszymi postaciami z historii literatury i kultury polskiej i polską kulturą popularną. Uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych, obejmujących kulturę żywego słowa (naukę piosenek, wierszy i wybranych tańców polskich) oraz ćwiczenia fonetyczne. Ważnym elementem programu były prezentacje 10 filmów polskich, poprzedzone prelekcją na temat ich kontekstu historycznego, literackiego i artystycznego. Program kulturalno-turystyczny kursu obejmował: zwiedzanie miasteczka akademickiego, centrum Lublina i Starego Miasta, wycieczki do Kozłówki, Kazimierza, Sandomierza, Zamościa i Zwierzyńca, koncert Zespołu Tańca Ludowego UMCS i 4 koncerty w Filharmonii Lubelskiej, zwiedzanie muzeum na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz wizytę w Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodzie Botanicznym UMCS. Na zakończenie uczestniczy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, certyfikaty ECTS i dyplomy. Ci, którzy wyjeżdżali z Lublina z żalem żegnali się z niedawno poznanymi, a już tak bliskimi nauczycielami i kolegami. Obiecali, że będą nas odwiedzać w przyszłości. Ci, którzy zostali w UMCS już uczestniczą w zajęciach na innych wydziałach, a w CJKP kontynuują naukę języka polskiego. Mamy nadzieję, że ich pozytywne doświadczenia w Lublinie sprawią, iż zyskamy nowych ambasadorów języka i kultury polskiej, ale także naszego miasta i uczelni. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Anna Dunin-Dudkowska Źródło:

17 32 33 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Fot. Wiaczesław Kostko

18 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców 2004 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Kursy EILC 2008 Fot. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Fot. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Koordynator EILC: Karolina Pluskota Osoby koordynujące organizację kursów w poprzednich latach: dr Aleksandra Walkiewicz, dr Małgorzata Gębka-Wolak Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 227 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: Kursy EILC na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w pełni zasługują na miano kursów intensywnych. Na zajęcia językowe przeznaczono łącznie 90 godzin lekcyjnych, z których część studenci spędzają w laboratorium językowym oraz na zajęciach praktycznych w terenie (ćwiczenie umiejętności językowych w sklepie, na poczcie, w restauracji itp.). Zgodnie z zasadami EILC oferowane są również zajęcia poszerzające wiedzę studentów na temat Polski wykłady i warsztaty. Zajęcia z każdą z grup prowadzi dziewięcioro nauczycieli: 4 lektorki oraz 5 osób prowadzących wykłady i warsztaty. Wszystkie lektorki ukończyły studia polonistyczne, a dodatkowo także neofilologiczne lub pedagogiczne. Uczestnikom zapewnia się też niezwykle bogaty program kulturalno-poznawczy, obejmujący poza zwiedzaniem Torunia wycieczki do Gdańska i Sopotu oraz do Malborka. Zwykle już pierwszego dnia kursu studenci zwiedzają Stare Miasto, a później biorą udział w grze terenowej, w czasie której samodzielnie odkrywają nieznane miejsca i zbierają informacje o historii Torunia. Organizowane jest również spotkanie z władzami województwa albo miasta, połączone z degustacją lokalnych specjałów i prezentacją walorów turystycznych regionu. Integracji grupy sprzyjają spotkania nieformalne, na przykład Wieczór Narodów (spotkanie chętnie organizowane także przez inne ośrodki prowadzące kursy EILC), podczas którego studenci prezentują swoje kraje. Ogromne znaczenie dla przełamania bariery językowej i opanowania podstaw języka polskiego ma też wspólne przygotowywanie przedstawienia wieńczącego warsztaty teatralne.

19 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego 2006 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Kursy EILC 2011 Fot. Maria Panek Fot. Maria Panek Koordynator EILC: Anna Tarnowska-Waszak Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2006, 2011 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 71 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: Czterotygodniowe kursy EILC na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II obejmowały 80 godz. lekcyjnych zajęć z jezyka polskiego, 16 godz. zajęć w laboratorium językowym, 4 godz. zajęć audiowizualnych oraz 20 godz. wykładów dotyczących tematyki związanej z polską kulturą. Zajęcia audiowizualne pozwalały studentom osłuchać się z językiem polskim, w tym również dzięki materiałom autentycznym, jak filmy, piosenki, programy telewizyjne, oraz przełamać lęk przed mówieniem po polsku. W ramach programu kulturalnego organizowano m.in. zwiedzanie Lublina, wycieczki do Kazimierza, Kozłówki (Muzeum Zamoyskich), Państwowego Muzeum na Majdanku, imprezy integracyjne ze studentami polskimi, spotkania z władzami KUL i władzami miasta, a także wyjścia do teatru i na koncerty. Zastosowane metody i formy pracy przynosiły bardzo dobre rezultaty. Studenci procowali szybko i efektywnie. W czasie kursu opanowywali umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, prezentacji i pytania o podstawowe informacje, poznawali słownictwo związane z narodowościami, językami, profesjami i jedzeniem, uczyli się pytać o drogę i różne obiekty w mieście, mówić o swoich upodobaniach i zainteresowaniach, robić zakupy w sklepie spożywczym, kiosku czy aptece, zamawiać w barze i restauracji itp. Uczestnicy kursów zdobywali bardzo wysoką punktację na testach końcowych (średnia powyżej 91 na 100 proc.).

20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uczelnia prowadziła kursy EILC po raz pierwszy w roku Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców 2008 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM oferuje bardzo intensywny program nauki języka. Kurs obejmuje 120 godzin zajęć obowiązkowych: 80 godzin nauki języka polskiego, 24 godziny konwersacji i laboratorium językowego, 16 godzin wykładów w języku angielskim. Ponadto oferowane są zajęcia dodatkowe warsztaty (np. komputerowe, teatralno-taneczno-muzyczne) i wycieczki krajoznawcze w ramach programu kulturalno-turystycznego. Wykłady dotyczą historii Polski, literatury, kultury i sztuki, polskich tradycji i zwyczajów, mediów, szkolnictwa wyższego w Polsce, życia społeczno-politycznego. Lektorzy posługują się przede wszystkim metodą komunikacyjną, aby studenci po ukończeniu kursu nie obawiali się mówić po polsku w typowych, codziennych sytuacjach. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI Mali i duzi w jednej klasie Kursy EILC 2011 Fot. Andrzej Anielski, UWM Koordynator EILC: dr Maria Rółkowska Lata, w których uczelnia prowadziła kursy EILC: 2008, 2010, 2011, 2012 Liczba uczestników kursów EILC do roku 2012 włącznie: 119 Fundusze z programu Erasmus wykorzystane na organizację kursów EILC, ogółem: Poszukując nowych sposobów zachęcania i motywowania uczestników do używania języka polskiego, organizatorzy olsztyńskiego EILC wpadli na pomysł, aby na wybrane zajęcia językowe w ostatnim tygodniu kursu zaprosić dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. Oczywiście nie po to, aby posiedziały na zajęciach. Również dla studentów wizyta uczniów nie miała być tylko okazją do biernego słuchania, jak inni mówią po polsku. Obie strony miały trudne, a jednocześnie ciekawe zadanie. Każde dziecko przeprowadzało po polsku wywiad z jednym studentemobcokrajowcem, a następnie przedstawiało swojego rozmówcę całej grupie. Każdy student musiał mocno się postarać i wykorzystać wszystkie świeżo nabyte umiejętności, aby powiedzieć swojemu młodszemu koledze coś o sobie. Korzyści są obustronne: studenci, postawieni w zupełnie nowej sytuacji komunikacyjnej, muszą się porozumieć w nowo poznanym języku z tak spontanicznymi jego użytkownikami, jakimi są dzieci. Z kolei dzieci mają okazję porozmawiać w swoim własnym języku z młodymi osobami pochodzącymi z różnych krajów i dowiedzieć się o nich czegoś zupełnie nie-stereotypowego. I to one właśnie odgrywają tutaj rolę tych pomagających, kiedy ich starsi koledzy potrzebują odpowiedniego słowa czy wyrażenia. Dla uczniów prezentacja osób, z którymi przeprowadzili wywiad, przed całą międzynarodową grupą jest też dużym wyzwaniem i świetnym ćwiczeniem. Dla wszystkich jest to doskonały trening międzykulturowy. Na tych zajęciach nikt się nie nudzi i każdy czegoś się uczy. W roku 2011 kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów Erasmusa zorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zostały zaprezentowane na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie jako przykład dobrej praktyki w programie Erasmus. Oprócz bardzo dobrej organizacji i dbałości o studentów, o wyróżnieniu projektu EILC na UWM zadecydowała ta właśnie interesująca inicjatywa przeprowadzenie wspólnych zajęć z klasą ze szkoły podstawowej.

Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce. czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego

Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce. czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w Polsce czyli jak zagraniczni studenci programu Erasmus uczą się polskiego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

1. Program, liczba godzin zajęć, metody nauczania, efekty kształcenia.

1. Program, liczba godzin zajęć, metody nauczania, efekty kształcenia. Organizator kursów: UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Osoba kontaktowa/koordynator EILC: dr Maria Rółkowska Uczestnicy kursów: zagraniczni studenci, którzy

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Treść prezentacji Wybór danych statystycznych:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 STUDIA I PRAKTYKA HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 23.04.2013 KROK PO KROKU ETAP 1 Rekrutacja ETAP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018 PRAKTYKI 2017/2018 Program ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej jest koordynowany przez Uczelnianą Agencję Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (UAPE CWM) ul. Noakowskiego 18/20,

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 Lp. Język Prowadzący Tytuł, poziom oraz wymagania wstępne kursu 2 angielski mgr Agnieszka Kurs języka angielskiego Florczyk B1/B2

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR.

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR. Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Podstawowe informacje Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program ERASMUS Program Erasmus+ oferuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWE W PWSZ. Justyna Jaskólska

JĘZYKOWE W PWSZ. Justyna Jaskólska KURSY I EGZAMINY JĘZYKOWE W PWSZ Justyna Jaskólska PWSZ szkołą sieci TELC Posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego z pewnością ułatwi start na początku kariery studentów oraz absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy

Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy Konferencja edukacyjna Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia UMCS, Lublin 28.02.2014

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 1. ERASMUS+ mobilność z krajami programu... 1 a. Ogólna kwota grantu

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool

Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool Plan spotkania Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool Sesja IV przykłady prezentowania informacji dla zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl Grywalizacja i Narzędzia IT: Badania naukowe pozwalają nam zrozumieć, dlaczego tak bardzo angażujemy się w gry i pokazują, jak możemy bazować na mechanizmach grywalizacji, by budować angażujące ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH 2015/16

Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH 2015/16 Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH kop@agh.edu.pl 2015/16 Informacje o programie Erasmus+ Od 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie Erasmus+ nowy

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Jagielloński Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Kraków, 28-29 stycznia 2014 Monika Woźniak, Ewelina Ciaputa Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Program spotkania

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011

STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011 STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 14 grudnia 2010 PROGRAM MOBILNOŚCI AKADEMICKIEJ Imię:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Informacje ogólne: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia francuska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo