Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata stanowiący załączniki nr 1 i 2 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 69, poz. 626, z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2011r. Nr 224, poz Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy: Ewa Malinowska-Grupińska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 5

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 5

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 5

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 5

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 5

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 5

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 5

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 5

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 5

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 5

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 5

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 5

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 5

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 5

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 5

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 5

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 5

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 5

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 5

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 5

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 5

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz. 5

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz. 5

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz. 5

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz. 5

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz. 5

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz. 5

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz. 5

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz. 5

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz. 5

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz. 5

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz. 5

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz. 5

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz. 5

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 38 Poz. 5

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 39 Poz. 5

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 40 Poz. 5

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 41 Poz. 5

42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 42 Poz. 5

43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 43 Poz. 5

44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 44 Poz. 5

45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 45 Poz. 5

46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 46 Poz. 5

47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 47 Poz. 5

48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 48 Poz. 5

49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 49 Poz. 5

50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 50 Poz. 5

51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 51 Poz. 5

52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 52 Poz. 5

53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 53 Poz. 5

54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 54 Poz. 5

55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 55 Poz. 5

56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56 Poz. 5

57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 57 Poz. 5

58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 58 Poz. 5

59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 59 Poz. 5

60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 60 Poz. 5

61 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 61 Poz. 5

62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 62 Poz. 5

63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 63 Poz. 5

64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 64 Poz. 5

65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 65 Poz. 5

66 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 66 Poz. 5

67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 67 Poz. 5

68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 68 Poz. 5

69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 69 Poz. 5

70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 70 Poz. 5

71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 71 Poz. 5

72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 72 Poz. 5

73 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 73 Poz. 5

74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 74 Poz. 5

75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 75 Poz. 5

76 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 76 Poz. 5

77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 77 Poz. 5

78 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 78 Poz. 5

79 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 79 Poz. 5

80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 80 Poz. 5

81 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 81 Poz. 5

82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 82 Poz. 5

83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 83 Poz. 5

84 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 84 Poz. 5

85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 85 Poz. 5

86 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 86 Poz. 5

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/47/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/47/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 17 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/47/15 RADY MIASTA SZCZECIN w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV /26 /2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego. z dnia 30 marca 2015 r. Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała Nr IV /26 /2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego. z dnia 30 marca 2015 r. Rada Powiatu uchwala, co następuje: Załącznik Nr 20 do protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr IV /26 /2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr XL/280/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r.

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie projektu Nauka prawidłowej segregacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2007 r.) Dz.U.07.121.835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Monitor Polski Nr 30 1248 Poz. 345 345 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2005 r. Dz.U.05.102.855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999. USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999. USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999 USTAWA z dnia 7 października 1999 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, Nr 84, poz. 455. o języku polskim Parlament Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2012 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XLVII/902/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo