Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności"

Transkrypt

1 Młody obywatel Jak samorządy terytorialne mogą wsierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych sołeczności

2 Zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ich otoczenia zostawi ślad, który będzie rocentował w ich dorosłym życiu Na co dzień młodzież zauważa na ulicy, w sąsiedztwie, we własnych domach wiele roblemów sołecznych, dowiaduje się o nich od rówieśników i z mediów. Brak zgody na nie oraz chęć angażowania się w ich rozwiązywanie jest naturalną reakcją. Wartościowe sołecznie działania odnoszą oczucie własnej wartości i srawczości oraz dają szansę na doświadczenie solidarności sołecznej. Zostawiają w młodych ludziach ożądany wychowawczo ślad na całe życie. Dlatego obowiązkiem dorosłych jest stworzenie uczniom możliwości działania na rzecz innych Odowiadają za to wszystkie lokalne instytucje. Kluczowa jest ostawa szkoły (dyrekcji i nauczycieli), ale również ośrodków kultury, ognisk młodzieżowych, świetlic środowiskowych oraz władz samorządowych jako organu rowadzącego dla większości wymienionych instytucji. Przy wsarciu dorosłych młodzi ludzie mogą angażować się w rozwijanie lokalnego kaitału sołecznego oraz rozwijać wolontariat korzystny dla wsólnot sąsiedzkich. ISBN Wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

3 Szkoła w sołeczności lokalnej Szkoła jest ważnym elementem sołeczności lokalnej, a nie tylko miejscem rzekazywania uczniom wiedzy. To tu młodzi ludzie sędzają dużą część dnia i zdobywają ierwsze doświadczenia życia sołecznego. To szkoła rzygotowuje młodych ludzi do roli obywateli, rzekazując umiejętności i kształtując ostawy oraz rozwijając oczucie tożsamości uczniów. Szkoła ma do sełnienia dwie ważne funkcje w sołeczności lokalnej: Szkoła okazuje sołeczność lokalną Szkoła: uczy, czym jest sołeczność i co ją odróżnia od innych wsólnot i miejsc, okazuje, jak funkcjonuje sołeczność, Szkoła angażuje w życie sołeczności lokalnej Szkoła: roonuje uczniom działania lokalne, omaga nawiązywać wsółracę z innymi lokalnymi instytucjami, rzedstawia atuty sołeczności i zachęca do oszukiwania jej słabych stron, informuje, co się dzieje w sołeczności. Młodzi ludzie czują się częścią sołeczności. wsiera ozaszkolne inicjatywy uczniów. Młodzi ludzie uczestniczą w rozwiązywaniu roblemów wystęujących w sołeczności oraz w działaniach orawiających jej funkcjonowanie. Na oczątku był KOSS... KOSS (Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej) to rogram aktywnej edukacji obywatelskiej w szkole, który rzekłada abstrakcyjną szkolną wiedzę na roblemy codziennego życia. Uczniowie odnoszą wiadomości z lekcji wiedzy o sołeczeństwie do wydarzeń i zjawisk z najbliższego otoczenia. Program omaga integrować klasę i sołeczność szkolną, buduje więzi ze wsólnotą lokalną, narodową i euroejską. Uczy odowiedzialności za otoczenie oraz tworzy rzestrzeń do odejmowania działań na rzecz sołeczności lokalnej. 3

4 Przykłady lokalnych działań młodych ludzi Segregacja śmieci w Dziwnowie Uczniowie ostanowili dowiedzieć się, co mieszkańcy ich miejscowości sądzą o segregacji śmieci: czy jest ona otrzebna, a jeśli tak, to jak należy ją zorganizować. Przygotowali ankietę i rzerowadzili ją, a nastęnie odsumowali wyniki, a wnioski rzedstawili władzom samorządowym odczas rezentacji rojektu. Wzięli nawet udział w sesji rady miejskiej, by zwrócić uwagę władz gminy na konieczność zajęcia się ochroną środowiska. Skąd wiedzieli, do kogo złożyć etycję w tej srawie? Z lekcji KOSS! A realizacja rojektu edukacyjnego ozwoliła im w raktyce zastosować jeden z oznanych w szkole sosobów wływania na decyzje władz. Publiczne Gimnazjum Pomerania w Dziwnowie Wolontariat młodych Projekt romował ideę wolontariatu i okazywał różne możliwości angażowania się młodych ludzi w środowisku lokalnym. Uczniowie zorganizowali targi wolontariatu, rezentujące siedleckie miejsca i instytucje, które otrzebują wsarcia wolontariuszy, odbyło się też sotkanie z lokalnymi liderami wolontariatu. Młodzi ludzie ołączyli romocję z działalnością charytatywną zorganizowali kurs ierwszej omocy, odwiedziny w domu małego dziecka oraz turniej tenisa stołowego, z którego dochód rzeznaczyli na rzecz otrzebujących mieszkańców Siedlec. Zesół Szkół nr 1 w Siedlcach 4

5 Dlaczego samorządy lokalne owinny wsierać działania młodych ludzi? Samorząd terytorialny jest ważnym sojusznikiem działań młodzieży. Bez jego wsarcia wielu inicjatyw o rostu nie da się zrealizować. Coraz więcej samorządów w całej Polsce rozumie to wyzwanie i wsiera młodzież. Przynosi to wiele korzyści całej sołeczności: Działając lokalnie, młodzi ludzie oznają swoją sołeczność i angażują się w jej życie Lokalne działania młodych oznaczają zwykle konieczność wyjścia oza szkołę, odwiedzenia urzędu gminy, miasta czy owiatu, wizyty w ośrodku kultury lub innej lokalnej instytucji. Sotkanie z urzędnikami często jest ierwszym krokiem do zaangażowania młodych ludzi n. do racy wolontariackiej albo rzygotowania rzyjaznego rzewodnika o urzędzie. Lokalne działania młodzieży integrują sołeczność, odkreślając to, co łączy mieszkańców Wielu uczniów interesuje się historią i lokalnymi tradycjami. Dlatego często celem ich działań staje się rzywrócenie amięci o zaominanych zabytkach czy tradycjach. W wielu miejscowościach młodzi ludzie ocalili rzed zniszczeniem miejsca i obiekty ważne dla lokalnych dziejów i stworzyli lokalne izby amięci. Inicjatywy młodych ludzi ożywiają życie kulturalne i ułatwiają romocję W wielu miejscach młodzież nie ma gdzie ciekawie sędzać czasu o lekcjach. Jednak już rzy odrobinie wsarcia młodzi ludzie sami mogą to zmienić. Wykazują się dużą kreatywnością organizują nie tylko szkolne dyskoteki, ale też okazy filmowe, wystawy i inne imrezy kulturalne otwarte dla wszystkich mieszkańców. Tworzone rzez młodzież foldery, strony internetowe i ścieżki sacerowe można też wykorzystać do romocji miejscowości. Młodzi ludzie dostrzegają roblemy lokalne i sami rozwiązują niektóre z nich Młodzież to nieocenione źródło informacji. Wielu lokalnych roblemów nie da się rozoznać bez jej udziału rzemoc w szkole, brak rzestrzeni do sotkań o lekcjach. Młodzi ludzie mają też otencjał do samodzielnego rozwiązywania niektórych roblemów, n. mogą sami osrzątać zaniedbany skwer nieoodal szkoły czy zwrócić uwagę władz na brak beziecznego rzejścia dla ieszych w okolicach szkoły. 5

6 Przykłady lokalnych działań młodych ludzi Zasa Podobno gdańska Zasa to tylko szare blokowisko. Nic bardziej mylnego! Wiedzą o tym doskonale uczniowie Gimnazjum nr 16 w Gdańsku, którzy ostanowili zrealizować rojekt romujący ich dzielnicę. Mogą się o tym rzekonać wszyscy, którzy zajrzą na rzygotowany rzez uczniów fanage Zasy na Facebooku. Gimnazjaliści zamieścili tam informacje na temat swojej dzielnicy i jej historii oraz mnóstwo zdjęć, w tym fotografie znanych na całym świecie murali. Nawiązali też wsółracę z osiedlowym klubem Plama i wsólnie romują stronę dzielnicy oraz rzekonują, że Gdańsk Zasa to fajne miejsce do życia. Już onad 400 osób olubiło ich stronę: A co mają w lanach? Nakręcenie filmu o dzielnicy i rzygotowanie dzielnicowych gier i zabaw. Gimnazjum nr 16 w Gdańsku Młodzi dla miasta, czyli zaangażowany bialczanin Młodzi bialczanie rzerowadzili wśród swoich rówieśników kamanię na rzecz zaangażowania sołecznego. W ramach rojektu rzygotowali i orowadzili zajęcia na temat tworzenia stowarzyszeń. Na stronie internetowej szkoły oublikowali bazy danych miejsc, w których można omagać jako wolontariusz, oracowali lakaty romujące wolontariat, rozdawali ulotki bialskich stowarzyszeń na rzecz dzieci (namawiali do rzekazywania im 1% odatku). Patronat medialny nad rojektem objęła lokalna gazeta Słowo Podlasia, która oublikowała artykuły na temat rojektu. Zesół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej 6

7 Kaitał sołeczny lokalnie W mieszkańcach każdej miejscowości drzemie określony otencjał. Obserwując życie sołeczności widzimy, jak chętnie jej członkowie ze sobą wsółracują, na ile sobie ufają, w jaki sosób odejmują decyzje, jakimi zasadami się kierują i jak mocno identyfikują się ze swoją wsólnotą. Ten otencjał to kaitał sołeczny. Tworzy go: wzajemne zaufanie mieszkańców aktywność obywatelska i zaangażowanie członków sołeczności Kaitał sołeczny sieci owiązań i wsółraca między mieszkańcami rzeływ informacji omiędzy mieszkańcami Wysoki oziom kaitału sołecznego: ułatwia wsółracę omiędzy mieszkańcami i zwiększa ich aktywność, omaga obywatelom wsólnie rozwiązywać lokalne roblemy, zwiększa efektywność działań lokalnych instytucji. Podniesienie oziomu kaitału sołecznego jest jednym z 10 wyzwań rozwojowych w rządowej strategii Polska Lokalne działania uczniów odnoszą kaitał sołeczny zachęcają młodych ludzi do wsółracy, okazują, jak funkcjonuje sołeczność, uczą zaufania i niesienia sobie omocy, ułatwiają kontakty z lokalnymi instytucjami ublicznymi. 7

8 Przykłady lokalnych działań młodych ludzi Skwer Koernik Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie ostanowili zaoiekować się miejscem, które do tej ory odstraszało mieszkańców. Nieformalne wysyisko śmieci znajduje się tuż rzy ich szkole i nie było beziecznie tam zaglądać. Zesół realizujący rojekt rozoczął intensywne działania, by zaniedbany nieużytek uczynić dostęnym dla mieszkańców. Uczniowie oracowali lan zagosodarowania wysyiska chcą je ogrodzić i stworzyć ciekawą i rzyjazną rzestrzeń do rekreacji. Przekonują do swojego omysłu władze miejskie. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Koernika w Będzinie Na zachód od Bugu Uczniowie ostanowili skoncentrować swoje działania wokół zagadnienia tożsamości lokalnej. Stworzyli fotoblog Łosic rzedstawiający zabytki miasta. Przerowadzili wywiad z najstarszą mieszkanką Łosic, a także nawiązali wsółracę z lokalnym kołem gosodyń, dzięki któremu zebrali rzeisy na tradycyjne otrawy. Zorganizowali także warsztaty haftu oraz wsólne śiewanie ieśni ludowych. Zdaniem uczniów rojekt ozwolił zachęcić wiele osób do działania i okazał, że kultura i zwyczaje lokalne mogą być owodem do dumy. Gimnazjum nr 1 w Łosicach 8

9 Program Młody Obywatel Program wsiera młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swoich miejscowości, a ich zaangażowanie odnosi lokalny kaitał sołeczny. Materiały edukacyjne i kurs internetowy rogramu omagają nauczycielom zachęcać i wsierać uczniów w realizacji lokalnych inicjatyw. Młodzi ludzie od oieką nauczycieli: oznają swoją okolicę rzygotowują may, zaznaczając miejsca ważne dla mieszkańców odejmują decyzję, jakim roblemem chcą się zająć badają lokalne zasoby i kaitał sołeczny, rzerowadzając wywiady z mieszkańcami lanują i realizują swoją inicjatywę rezentują swoje działania mieszkańcom Działania młodych ludzi wsierają samorządy terytorialne lokalni artnerzy rojektu. Dzięki nim młodym ludziom łatwiej rowadzić rojekty i rezentować je mieszkańcom. Młodzież rowadzi działania w jednej z 4 ścieżek tematycznych: tożsamość lokalna sieci informacji wolontariat rzedsiębiorczość sołeczna Liderzy gru młodzieżowych biorą udział w szkoleniach organizowanych rzez CEO. Animatorzy omagają im wybrać rojekt, zalanować działania, zdobyć sojuszników, odowiadają, jak zarezentować rojekt. Młody Obywatel to rojekt rowadzony wsólnie rzez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Banku Gosodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego. Honorowym atronatem objął go Minister Edukacji Narodowej. 9

10 Jak samorząd może wsierać młodych ludzi w ich działaniach sołecznych Znaleźć młodych liderów Młodzi ludzie otrzebują rzestrzeni do działania, a tą tworzą nauczyciele w szkołach, oiekunowie w organizacjach młodzieżowych (n. w harcerstwie) czy animatorzy (n. w ośrodku kultury). Dlatego to tam najleiej rozocząć oszukiwania młodych liderów. Wesrzeć sojuszników Większość młodych ludzi działa od oieką dorosłych nauczycieli, oiekunów, animatorów. Jednym ze sosobów wsierania młodzieży może być ułatwienie racy tym, którzy racują z nią na co dzień. Samorząd może uhonorować wysiłki oiekunów i romować tych, którzy odnoszą sukcesy. Zachęcać do wsółracy Młodzież otrzebuje lokalnych sojuszników. W zależności od inicjatywy rzyda się wsarcie ośrodka kultury, domu omocy sołecznej, świetlicy środowiskowej, klubu sortowego, biura edukacji w urzędzie gminy. Często dorośli odnoszą się do odobnych inicjatyw nieufnie, dlatego tak ważny jest czytelny sygnał od władz miasta zachęta do wsierania odobnych działań i zaufania młodym ludziom. Pokazywać i romować Młodzi ludzie docenią również wsarcie symboliczne, n. objęcie ich inicjatywy atronatem. Taki zewnętrzny wyraz uznania może ułatwić im znalezienie sonsora. Warto też wykorzystać kontakty urzędników, n. z lokalnymi mediami, by wyromować omysł młodych wśród mieszkańców. Wsierać finansowo lub rzeczowo Nawet symboliczne ieniądze (n. 200 czy 500 zł) mogą umożliwić młodym ludziom realizację ich omysłu. Często urząd może n. okryć niektóre koszty ich działań, n. ufundować nagrody w lebiscycie.równie ważne jest wsarcie rzeczowe, n. użyczenie sali w domu kultury na rojekcję filmu, umożliwienie organizacji sotkania z mieszkańcami w budynku urzędu lub skserowanie ankiet do badań. Warto wyznaczyć w urzędzie osobę, z którą będą mogli kontaktować się młodzi ludzie szukający wsarcia dla swoich inicjatyw. Informacje na ten temat można rzekazać n. orzez samorządy uczniowskie. 10

11 Programy CEO wsierające lokalne działania młodych ludzi Ślady rzeszłości. Uczniowie adotują zabytki Uczniowie odkrywają dziedzictwo kulturowe swojej miejscowości i regionu i rzywracają je sołecznej amięci. Symbolicznie adotują zaomniane zabytki kultury materialnej i niematerialnej. Wyszukują je, badają i dokumentują, a nastęnie oiekują się nimi, rezentują ich historię lokalnej sołeczności i zabiegają o renowację zaniedbanych budynków i miejsc. Samorząd uczniowski Uczniowie gimnazjów i szkół onadgimnazjalnych oznają zasady działania samorządu; dowiadują się, jak srawnie i efektywnie działać w szkole i oza nią. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy mogą realizować własne rojekty oraz zmieniać szkolną rzeczywistość i życie wsólnoty lokalnej. Swoje działania samorządy rowadzą w szkołach i oza nimi. Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole Uczniowie rzygotowują rojekty artystyczne z dziedziny teatru, filmu i fotografii od wsólnym hasłem Moje miejsce, moja historia. Biorą udział w warsztatach, tworzą sektakle, filmy i wystawy, rzedstawiając dzieje swojej małej ojczyzny i jej mieszkańców. EtnoLog. Zaloguj się na ludowo! Uczniowie badają kulturę ludową swojej miejscowości i regionu. Przyglądają się zanikającym obrzędom i tradycjom, dokumentują je, wykorzystując nowoczesne technologie i zastanawiają się wsólnie, jak je uchronić od zaomnienia. Poczytaj mi, rzyjacielu Uczniowie szkół gimnazjalnych i onadgimnazjalnych z całej Polski czytają książki dzieciom ze szkół odstawowych, rzedszkoli, szitali, świetlic i domów dziecka. Organizują zajęcia i sotkania dla najmłodszych, rzygotowują zabawy i rzedstawienia.

12 centrum Edukacji Obywatelskiej CEO jest niezależną instytucją edukacyjną istniejącą od 1994 roku. Uowszechnia wiedzę, umiejętności i ostawy otrzebne w budowaniu sołeczeństwa obywatelskiego. Wrowadza do szkół rogramy, które odnoszą efektywność kształcenia, omagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie ubliczne oraz działania na rzecz innych. Dobra szkoła to dobra rzyszłość młodych ludzi i nas wszystkich, demokratycznej i obywatelskiej Polski. Mądra edukacja to najszybsza droga do solidarnej i dostatniej Euroy, leszego i srawiedliwszego świata. Dlatego szkoła owinna: omagać zrozumieć zjawiska sołeczne, olityczne i ekonomiczne, uczyć wsółracy oraz kształtować umiejętności i ostawy obywatelskie, rozwijać krytyczne i twórcze myślenie, uczyć odowiedzialności i troski o dobro wsólne. Więcej informacji na Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego Wychodząc z założenia, że każda firma jest odowiedzialna za otoczenie, w którym działa i owinna wływać na orawę jakości życia obywateli i rozwój sołeczności lokalnych Bank Gosodarstwa Krajowego owołał w 2005r. Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, która w imieniu banku rowadzi działania sołeczne i filantroijne. Fundacja rozoczęła działalność 14 kwietnia 2005 r. Nasze działania skuiają się wokół trzech zagadnień wyrównywanie szans edukacyjnych, tworzenie rzyjaznego, beziecznego i insirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej mają utrudniony dostę do odstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury. romowanie wśród racowników Banku Gosodarstwa Krajowego idei wolontariatu racowniczego zachęcanie do działania na rzecz swojego otoczenia jak i środowisk wymagających wsarcia. umożliwianie młodym ludziom angażowania się w działania budujące lokalny kaitał sołeczny. Działania koncentrujemy w szczególności na terenach wiejskich oraz w sołecznościach lokalnych do ok. 20 tys. mieszkańców. 12 Więcej informacji na

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Fundacja Grupy Górażdże Konkurs grantowy Pracownia Talentów Konkurs grantowy Aktywni w Regionie

Bardziej szczegółowo

Oferta programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej

Oferta programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej Oferta programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej W roku szkolnym 2012/2013 zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów do realizacji z uczniami projektów edukacyjnych w ramach programów CEO.

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w cyfrowej rzeczywistości

Nauczyciel w cyfrowej rzeczywistości Nauczyciel w cyfrowej rzeczywistości - wyzwania i szanse Iwona Brzózka-Złotnicka Centrum Edukacji Obywatelskiej Działamy od 1994 roku, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Realizujemy około 25 programów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Lista udzielonych dotacji w 2007r. Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

Lista udzielonych dotacji w 2007r. Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów ista udzielonych dotacji w 2007r Wydział Zdrowia i Pomocy Sołecznej Urzędu Miasta Chorzów 2007r zgodnie 1 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św Wincentego a Paulo Organizowanie omocy oiekuńczo-wychowawczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Działamy od 1994 roku, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Realizujemy około 25 programów edukacyjnych. Współpracujemy regularnie z około 3 500 szkół w całej Polsce.

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6. W zdrowym ciele zdrowy duch

Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6. W zdrowym ciele zdrowy duch Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6 W zdrowym ciele zdrowy duch W sprawach wychowania mówmy jednym głosem Jan Paweł II Program Wychowawczy w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Warsztat podczas konferencji: "Partycypacja - milowy krok do rozwoju lokalnego" (Kraków, 12.01.2016) Co to jest MRG, czyli Młodzieżowa Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Wolontariatu realizuje projekt Nowoczesny Patriotyzm, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja Rozwoju Wolontariatu realizuje projekt Nowoczesny Patriotyzm, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja Rozwoju Wolontariatu realizuje projekt Nowoczesny Patriotyzm, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja Rozwoju Wolontariatu, w ramach projektu Nowoczesny Patriotyzm pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Jak sprawić, by szkolny festyn stał się świętem całego sąsiedztwa? Kluczem

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

JA TO BYM... czyli Twój pomysł na dom kultury

JA TO BYM... czyli Twój pomysł na dom kultury JA TO BYM. czyli Twój pomysł na dom kultury Gdański Archipelag Kultury w stronę społecznego domu kultury Kim jesteśmy? Gdański Archipelag Kultury (GAK) - samorządowa instytucja kultury - składa się z

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

Strachówka. 30 września 2014 r.

Strachówka. 30 września 2014 r. Strachówka 30 września r. Moja i Twoja Historia to projekt realizowany na terenie gminy Strachówka przez partnerstwo organizacji: Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, Zespół Szkół im. Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław dr inż. PIOTR WOJTAS rof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JULIAN WOSIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice mgr inż. GRZEGORZ BUGAJSKI KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w GOWOROWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w GOWOROWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w GOWOROWIE Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II SZKOŁA WIZJA SZKOŁY NASZE CELE Stwarza szansę na dobry start życiowy, pomaga rozwinąć skrzydła.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

O FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO ZAŁOŻYCIELE Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Światowa Organizacja Żydowska ds. Restytucji (WJRO) C

O FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO ZAŁOŻYCIELE Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Światowa Organizacja Żydowska ds. Restytucji (WJRO) C Program edukacyjny Przywróćmy Pamięć 2008/2009 Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego O FUNDACJI OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO ZAŁOŻYCIELE Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Światowa Organizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Jak współdecydowanie wzmacnia postawę obywatelską uczniów. Michał Tragarz Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 2.07.2014

Jak współdecydowanie wzmacnia postawę obywatelską uczniów. Michał Tragarz Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 2.07.2014 Jak współdecydowanie wzmacnia postawę obywatelską uczniów Michał Tragarz Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 2.07.2014 Po co jest szkoła? gruntownie uczyć wiedzy ogólnej i specjalistycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO Koalicja na Rzecz Ochoty powstała w 2001 roku Powstanie Koalicji zainicjowały: Klub Osiedlowy SURMA, filia OKO Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Koncepcja pracy i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w latach 2012-2017 Wizja szkoły Dzisiaj uczymy się tego, co będzie ważne jutro Kontynuujemy najlepsze tradycje, orientujemy nasze wszystkie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Program Szkolnego Koła Wolontariatu Młody Wolontariusz działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OSIEKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

138 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7)

138 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7) Dr Tomasz Milewicz, Barbara Latała, Iga Liińska, dr Tomasz Sacha, dr Ewa Stochmal, Dorota Pach, dr Danuta Galicka-Latała, rof. dr hab. Józef Krzysiek Kraków - CM UJ rola szkoleń w nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016.

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. PRZEDMIOT EWALUACJI : Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. CELE EWALUACJI: -podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK DOBRYCH PRAKTYK

DZIENNIK DOBRYCH PRAKTYK DZIENNIK DOBRYCH PRAKTYK Z PZU PO LEKCJACH. ROK Z WOLONTARIATEM. WSTĘP Projekt,,Z PZU po lekcjach. Rok z wolontariatem był realizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw od września 2016 r. do czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 2016/2017 Podstawa prawna: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie Jest to konkurs matematyczny, który w Naszej Szkole ma już dość długą tradycję. Pomysł powstał na spotkaniu zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Koła zainteresowań Koła zainteresowań odbywające się w. pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Kwidzyńskie Centrum Młodzieży Program: Młodzieżowa Rada Miasta w Kwidzynie

Kwidzyńskie Centrum Młodzieży Program: Młodzieżowa Rada Miasta w Kwidzynie Mieszkańcy Tworzą Kwidzyn Kwidzyńskie Centrum Młodzieży Program: Młodzieżowa Rada Miasta w Kwidzynie Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami uczniowskich samorządów szkolnych (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

Szkoła z klasą 2.0. ogólnopolska akcja edukacyjna Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej

Szkoła z klasą 2.0. ogólnopolska akcja edukacyjna Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej Szkoła z klasą 2.0 ogólnopolska akcja edukacyjna Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej Centrum Edukacji Obywatelskiej Działamy od 1994 roku, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE. działań w ramach akcji Masz Głos 2016

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE. działań w ramach akcji Masz Głos 2016 PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE działań w ramach akcji Masz Głos 2016 CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej Pracownia Pozarządowa 2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, z którego

Bardziej szczegółowo

Opis zasad innowacji pedagogicznej w nauczaniu historii na poziomie szkoły podstawowej w zakresie edukacji regionalnej.

Opis zasad innowacji pedagogicznej w nauczaniu historii na poziomie szkoły podstawowej w zakresie edukacji regionalnej. Opis zasad innowacji pedagogicznej w nauczaniu historii na poziomie szkoły podstawowej w zakresie edukacji regionalnej Witamy na Warmii realizowana w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM na lata

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM na lata Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Program Wychowawczy Program Profilaktyki Szkolny System Oceniania Roczny Plan Pracy Szkoły Plan Nadzoru Pedagogicznego Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Arkusz

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 ADAM ADAMCZYK Uniwersytet Szczeciński WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Spółdzielnie Uczniowskie w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Płk. Semika 3 34 200 Sucha Beskidzka tel. 33 874 22 18, lub 33 874 47

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Finansowanie Priorytet

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU 2015-2018 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 października 2013 r.

Warszawa, 18 października 2013 r. Warszawa, 18 października 2013 r. SZKOŁA PARTNERSKA RAZEM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ SZKOLNĄ Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Prezeska Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi Regulamin konkursu dziennikarskiego Moje miejsce moja historia Organizator: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Współorganizatorzy: Szkoły gimnazjalne z terenu gminy Dąbrówka Patronat honorowy: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST AFLATOUN?

CO TO JEST AFLATOUN? OPIS PROGRAMU AFLATOUN CO TO JEST AFLATOUN? Aflatoun to innowacyjny program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo