Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności"

Transkrypt

1 Młody obywatel Jak samorządy terytorialne mogą wsierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych sołeczności

2 Zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ich otoczenia zostawi ślad, który będzie rocentował w ich dorosłym życiu Na co dzień młodzież zauważa na ulicy, w sąsiedztwie, we własnych domach wiele roblemów sołecznych, dowiaduje się o nich od rówieśników i z mediów. Brak zgody na nie oraz chęć angażowania się w ich rozwiązywanie jest naturalną reakcją. Wartościowe sołecznie działania odnoszą oczucie własnej wartości i srawczości oraz dają szansę na doświadczenie solidarności sołecznej. Zostawiają w młodych ludziach ożądany wychowawczo ślad na całe życie. Dlatego obowiązkiem dorosłych jest stworzenie uczniom możliwości działania na rzecz innych Odowiadają za to wszystkie lokalne instytucje. Kluczowa jest ostawa szkoły (dyrekcji i nauczycieli), ale również ośrodków kultury, ognisk młodzieżowych, świetlic środowiskowych oraz władz samorządowych jako organu rowadzącego dla większości wymienionych instytucji. Przy wsarciu dorosłych młodzi ludzie mogą angażować się w rozwijanie lokalnego kaitału sołecznego oraz rozwijać wolontariat korzystny dla wsólnot sąsiedzkich. ISBN Wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

3 Szkoła w sołeczności lokalnej Szkoła jest ważnym elementem sołeczności lokalnej, a nie tylko miejscem rzekazywania uczniom wiedzy. To tu młodzi ludzie sędzają dużą część dnia i zdobywają ierwsze doświadczenia życia sołecznego. To szkoła rzygotowuje młodych ludzi do roli obywateli, rzekazując umiejętności i kształtując ostawy oraz rozwijając oczucie tożsamości uczniów. Szkoła ma do sełnienia dwie ważne funkcje w sołeczności lokalnej: Szkoła okazuje sołeczność lokalną Szkoła: uczy, czym jest sołeczność i co ją odróżnia od innych wsólnot i miejsc, okazuje, jak funkcjonuje sołeczność, Szkoła angażuje w życie sołeczności lokalnej Szkoła: roonuje uczniom działania lokalne, omaga nawiązywać wsółracę z innymi lokalnymi instytucjami, rzedstawia atuty sołeczności i zachęca do oszukiwania jej słabych stron, informuje, co się dzieje w sołeczności. Młodzi ludzie czują się częścią sołeczności. wsiera ozaszkolne inicjatywy uczniów. Młodzi ludzie uczestniczą w rozwiązywaniu roblemów wystęujących w sołeczności oraz w działaniach orawiających jej funkcjonowanie. Na oczątku był KOSS... KOSS (Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej) to rogram aktywnej edukacji obywatelskiej w szkole, który rzekłada abstrakcyjną szkolną wiedzę na roblemy codziennego życia. Uczniowie odnoszą wiadomości z lekcji wiedzy o sołeczeństwie do wydarzeń i zjawisk z najbliższego otoczenia. Program omaga integrować klasę i sołeczność szkolną, buduje więzi ze wsólnotą lokalną, narodową i euroejską. Uczy odowiedzialności za otoczenie oraz tworzy rzestrzeń do odejmowania działań na rzecz sołeczności lokalnej. 3

4 Przykłady lokalnych działań młodych ludzi Segregacja śmieci w Dziwnowie Uczniowie ostanowili dowiedzieć się, co mieszkańcy ich miejscowości sądzą o segregacji śmieci: czy jest ona otrzebna, a jeśli tak, to jak należy ją zorganizować. Przygotowali ankietę i rzerowadzili ją, a nastęnie odsumowali wyniki, a wnioski rzedstawili władzom samorządowym odczas rezentacji rojektu. Wzięli nawet udział w sesji rady miejskiej, by zwrócić uwagę władz gminy na konieczność zajęcia się ochroną środowiska. Skąd wiedzieli, do kogo złożyć etycję w tej srawie? Z lekcji KOSS! A realizacja rojektu edukacyjnego ozwoliła im w raktyce zastosować jeden z oznanych w szkole sosobów wływania na decyzje władz. Publiczne Gimnazjum Pomerania w Dziwnowie Wolontariat młodych Projekt romował ideę wolontariatu i okazywał różne możliwości angażowania się młodych ludzi w środowisku lokalnym. Uczniowie zorganizowali targi wolontariatu, rezentujące siedleckie miejsca i instytucje, które otrzebują wsarcia wolontariuszy, odbyło się też sotkanie z lokalnymi liderami wolontariatu. Młodzi ludzie ołączyli romocję z działalnością charytatywną zorganizowali kurs ierwszej omocy, odwiedziny w domu małego dziecka oraz turniej tenisa stołowego, z którego dochód rzeznaczyli na rzecz otrzebujących mieszkańców Siedlec. Zesół Szkół nr 1 w Siedlcach 4

5 Dlaczego samorządy lokalne owinny wsierać działania młodych ludzi? Samorząd terytorialny jest ważnym sojusznikiem działań młodzieży. Bez jego wsarcia wielu inicjatyw o rostu nie da się zrealizować. Coraz więcej samorządów w całej Polsce rozumie to wyzwanie i wsiera młodzież. Przynosi to wiele korzyści całej sołeczności: Działając lokalnie, młodzi ludzie oznają swoją sołeczność i angażują się w jej życie Lokalne działania młodych oznaczają zwykle konieczność wyjścia oza szkołę, odwiedzenia urzędu gminy, miasta czy owiatu, wizyty w ośrodku kultury lub innej lokalnej instytucji. Sotkanie z urzędnikami często jest ierwszym krokiem do zaangażowania młodych ludzi n. do racy wolontariackiej albo rzygotowania rzyjaznego rzewodnika o urzędzie. Lokalne działania młodzieży integrują sołeczność, odkreślając to, co łączy mieszkańców Wielu uczniów interesuje się historią i lokalnymi tradycjami. Dlatego często celem ich działań staje się rzywrócenie amięci o zaominanych zabytkach czy tradycjach. W wielu miejscowościach młodzi ludzie ocalili rzed zniszczeniem miejsca i obiekty ważne dla lokalnych dziejów i stworzyli lokalne izby amięci. Inicjatywy młodych ludzi ożywiają życie kulturalne i ułatwiają romocję W wielu miejscach młodzież nie ma gdzie ciekawie sędzać czasu o lekcjach. Jednak już rzy odrobinie wsarcia młodzi ludzie sami mogą to zmienić. Wykazują się dużą kreatywnością organizują nie tylko szkolne dyskoteki, ale też okazy filmowe, wystawy i inne imrezy kulturalne otwarte dla wszystkich mieszkańców. Tworzone rzez młodzież foldery, strony internetowe i ścieżki sacerowe można też wykorzystać do romocji miejscowości. Młodzi ludzie dostrzegają roblemy lokalne i sami rozwiązują niektóre z nich Młodzież to nieocenione źródło informacji. Wielu lokalnych roblemów nie da się rozoznać bez jej udziału rzemoc w szkole, brak rzestrzeni do sotkań o lekcjach. Młodzi ludzie mają też otencjał do samodzielnego rozwiązywania niektórych roblemów, n. mogą sami osrzątać zaniedbany skwer nieoodal szkoły czy zwrócić uwagę władz na brak beziecznego rzejścia dla ieszych w okolicach szkoły. 5

6 Przykłady lokalnych działań młodych ludzi Zasa Podobno gdańska Zasa to tylko szare blokowisko. Nic bardziej mylnego! Wiedzą o tym doskonale uczniowie Gimnazjum nr 16 w Gdańsku, którzy ostanowili zrealizować rojekt romujący ich dzielnicę. Mogą się o tym rzekonać wszyscy, którzy zajrzą na rzygotowany rzez uczniów fanage Zasy na Facebooku. Gimnazjaliści zamieścili tam informacje na temat swojej dzielnicy i jej historii oraz mnóstwo zdjęć, w tym fotografie znanych na całym świecie murali. Nawiązali też wsółracę z osiedlowym klubem Plama i wsólnie romują stronę dzielnicy oraz rzekonują, że Gdańsk Zasa to fajne miejsce do życia. Już onad 400 osób olubiło ich stronę: A co mają w lanach? Nakręcenie filmu o dzielnicy i rzygotowanie dzielnicowych gier i zabaw. Gimnazjum nr 16 w Gdańsku Młodzi dla miasta, czyli zaangażowany bialczanin Młodzi bialczanie rzerowadzili wśród swoich rówieśników kamanię na rzecz zaangażowania sołecznego. W ramach rojektu rzygotowali i orowadzili zajęcia na temat tworzenia stowarzyszeń. Na stronie internetowej szkoły oublikowali bazy danych miejsc, w których można omagać jako wolontariusz, oracowali lakaty romujące wolontariat, rozdawali ulotki bialskich stowarzyszeń na rzecz dzieci (namawiali do rzekazywania im 1% odatku). Patronat medialny nad rojektem objęła lokalna gazeta Słowo Podlasia, która oublikowała artykuły na temat rojektu. Zesół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej 6

7 Kaitał sołeczny lokalnie W mieszkańcach każdej miejscowości drzemie określony otencjał. Obserwując życie sołeczności widzimy, jak chętnie jej członkowie ze sobą wsółracują, na ile sobie ufają, w jaki sosób odejmują decyzje, jakimi zasadami się kierują i jak mocno identyfikują się ze swoją wsólnotą. Ten otencjał to kaitał sołeczny. Tworzy go: wzajemne zaufanie mieszkańców aktywność obywatelska i zaangażowanie członków sołeczności Kaitał sołeczny sieci owiązań i wsółraca między mieszkańcami rzeływ informacji omiędzy mieszkańcami Wysoki oziom kaitału sołecznego: ułatwia wsółracę omiędzy mieszkańcami i zwiększa ich aktywność, omaga obywatelom wsólnie rozwiązywać lokalne roblemy, zwiększa efektywność działań lokalnych instytucji. Podniesienie oziomu kaitału sołecznego jest jednym z 10 wyzwań rozwojowych w rządowej strategii Polska Lokalne działania uczniów odnoszą kaitał sołeczny zachęcają młodych ludzi do wsółracy, okazują, jak funkcjonuje sołeczność, uczą zaufania i niesienia sobie omocy, ułatwiają kontakty z lokalnymi instytucjami ublicznymi. 7

8 Przykłady lokalnych działań młodych ludzi Skwer Koernik Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie ostanowili zaoiekować się miejscem, które do tej ory odstraszało mieszkańców. Nieformalne wysyisko śmieci znajduje się tuż rzy ich szkole i nie było beziecznie tam zaglądać. Zesół realizujący rojekt rozoczął intensywne działania, by zaniedbany nieużytek uczynić dostęnym dla mieszkańców. Uczniowie oracowali lan zagosodarowania wysyiska chcą je ogrodzić i stworzyć ciekawą i rzyjazną rzestrzeń do rekreacji. Przekonują do swojego omysłu władze miejskie. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Koernika w Będzinie Na zachód od Bugu Uczniowie ostanowili skoncentrować swoje działania wokół zagadnienia tożsamości lokalnej. Stworzyli fotoblog Łosic rzedstawiający zabytki miasta. Przerowadzili wywiad z najstarszą mieszkanką Łosic, a także nawiązali wsółracę z lokalnym kołem gosodyń, dzięki któremu zebrali rzeisy na tradycyjne otrawy. Zorganizowali także warsztaty haftu oraz wsólne śiewanie ieśni ludowych. Zdaniem uczniów rojekt ozwolił zachęcić wiele osób do działania i okazał, że kultura i zwyczaje lokalne mogą być owodem do dumy. Gimnazjum nr 1 w Łosicach 8

9 Program Młody Obywatel Program wsiera młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swoich miejscowości, a ich zaangażowanie odnosi lokalny kaitał sołeczny. Materiały edukacyjne i kurs internetowy rogramu omagają nauczycielom zachęcać i wsierać uczniów w realizacji lokalnych inicjatyw. Młodzi ludzie od oieką nauczycieli: oznają swoją okolicę rzygotowują may, zaznaczając miejsca ważne dla mieszkańców odejmują decyzję, jakim roblemem chcą się zająć badają lokalne zasoby i kaitał sołeczny, rzerowadzając wywiady z mieszkańcami lanują i realizują swoją inicjatywę rezentują swoje działania mieszkańcom Działania młodych ludzi wsierają samorządy terytorialne lokalni artnerzy rojektu. Dzięki nim młodym ludziom łatwiej rowadzić rojekty i rezentować je mieszkańcom. Młodzież rowadzi działania w jednej z 4 ścieżek tematycznych: tożsamość lokalna sieci informacji wolontariat rzedsiębiorczość sołeczna Liderzy gru młodzieżowych biorą udział w szkoleniach organizowanych rzez CEO. Animatorzy omagają im wybrać rojekt, zalanować działania, zdobyć sojuszników, odowiadają, jak zarezentować rojekt. Młody Obywatel to rojekt rowadzony wsólnie rzez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Banku Gosodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego. Honorowym atronatem objął go Minister Edukacji Narodowej. 9

10 Jak samorząd może wsierać młodych ludzi w ich działaniach sołecznych Znaleźć młodych liderów Młodzi ludzie otrzebują rzestrzeni do działania, a tą tworzą nauczyciele w szkołach, oiekunowie w organizacjach młodzieżowych (n. w harcerstwie) czy animatorzy (n. w ośrodku kultury). Dlatego to tam najleiej rozocząć oszukiwania młodych liderów. Wesrzeć sojuszników Większość młodych ludzi działa od oieką dorosłych nauczycieli, oiekunów, animatorów. Jednym ze sosobów wsierania młodzieży może być ułatwienie racy tym, którzy racują z nią na co dzień. Samorząd może uhonorować wysiłki oiekunów i romować tych, którzy odnoszą sukcesy. Zachęcać do wsółracy Młodzież otrzebuje lokalnych sojuszników. W zależności od inicjatywy rzyda się wsarcie ośrodka kultury, domu omocy sołecznej, świetlicy środowiskowej, klubu sortowego, biura edukacji w urzędzie gminy. Często dorośli odnoszą się do odobnych inicjatyw nieufnie, dlatego tak ważny jest czytelny sygnał od władz miasta zachęta do wsierania odobnych działań i zaufania młodym ludziom. Pokazywać i romować Młodzi ludzie docenią również wsarcie symboliczne, n. objęcie ich inicjatywy atronatem. Taki zewnętrzny wyraz uznania może ułatwić im znalezienie sonsora. Warto też wykorzystać kontakty urzędników, n. z lokalnymi mediami, by wyromować omysł młodych wśród mieszkańców. Wsierać finansowo lub rzeczowo Nawet symboliczne ieniądze (n. 200 czy 500 zł) mogą umożliwić młodym ludziom realizację ich omysłu. Często urząd może n. okryć niektóre koszty ich działań, n. ufundować nagrody w lebiscycie.równie ważne jest wsarcie rzeczowe, n. użyczenie sali w domu kultury na rojekcję filmu, umożliwienie organizacji sotkania z mieszkańcami w budynku urzędu lub skserowanie ankiet do badań. Warto wyznaczyć w urzędzie osobę, z którą będą mogli kontaktować się młodzi ludzie szukający wsarcia dla swoich inicjatyw. Informacje na ten temat można rzekazać n. orzez samorządy uczniowskie. 10

11 Programy CEO wsierające lokalne działania młodych ludzi Ślady rzeszłości. Uczniowie adotują zabytki Uczniowie odkrywają dziedzictwo kulturowe swojej miejscowości i regionu i rzywracają je sołecznej amięci. Symbolicznie adotują zaomniane zabytki kultury materialnej i niematerialnej. Wyszukują je, badają i dokumentują, a nastęnie oiekują się nimi, rezentują ich historię lokalnej sołeczności i zabiegają o renowację zaniedbanych budynków i miejsc. Samorząd uczniowski Uczniowie gimnazjów i szkół onadgimnazjalnych oznają zasady działania samorządu; dowiadują się, jak srawnie i efektywnie działać w szkole i oza nią. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy mogą realizować własne rojekty oraz zmieniać szkolną rzeczywistość i życie wsólnoty lokalnej. Swoje działania samorządy rowadzą w szkołach i oza nimi. Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole Uczniowie rzygotowują rojekty artystyczne z dziedziny teatru, filmu i fotografii od wsólnym hasłem Moje miejsce, moja historia. Biorą udział w warsztatach, tworzą sektakle, filmy i wystawy, rzedstawiając dzieje swojej małej ojczyzny i jej mieszkańców. EtnoLog. Zaloguj się na ludowo! Uczniowie badają kulturę ludową swojej miejscowości i regionu. Przyglądają się zanikającym obrzędom i tradycjom, dokumentują je, wykorzystując nowoczesne technologie i zastanawiają się wsólnie, jak je uchronić od zaomnienia. Poczytaj mi, rzyjacielu Uczniowie szkół gimnazjalnych i onadgimnazjalnych z całej Polski czytają książki dzieciom ze szkół odstawowych, rzedszkoli, szitali, świetlic i domów dziecka. Organizują zajęcia i sotkania dla najmłodszych, rzygotowują zabawy i rzedstawienia.

12 centrum Edukacji Obywatelskiej CEO jest niezależną instytucją edukacyjną istniejącą od 1994 roku. Uowszechnia wiedzę, umiejętności i ostawy otrzebne w budowaniu sołeczeństwa obywatelskiego. Wrowadza do szkół rogramy, które odnoszą efektywność kształcenia, omagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie ubliczne oraz działania na rzecz innych. Dobra szkoła to dobra rzyszłość młodych ludzi i nas wszystkich, demokratycznej i obywatelskiej Polski. Mądra edukacja to najszybsza droga do solidarnej i dostatniej Euroy, leszego i srawiedliwszego świata. Dlatego szkoła owinna: omagać zrozumieć zjawiska sołeczne, olityczne i ekonomiczne, uczyć wsółracy oraz kształtować umiejętności i ostawy obywatelskie, rozwijać krytyczne i twórcze myślenie, uczyć odowiedzialności i troski o dobro wsólne. Więcej informacji na Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego Wychodząc z założenia, że każda firma jest odowiedzialna za otoczenie, w którym działa i owinna wływać na orawę jakości życia obywateli i rozwój sołeczności lokalnych Bank Gosodarstwa Krajowego owołał w 2005r. Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, która w imieniu banku rowadzi działania sołeczne i filantroijne. Fundacja rozoczęła działalność 14 kwietnia 2005 r. Nasze działania skuiają się wokół trzech zagadnień wyrównywanie szans edukacyjnych, tworzenie rzyjaznego, beziecznego i insirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej mają utrudniony dostę do odstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury. romowanie wśród racowników Banku Gosodarstwa Krajowego idei wolontariatu racowniczego zachęcanie do działania na rzecz swojego otoczenia jak i środowisk wymagających wsarcia. umożliwianie młodym ludziom angażowania się w działania budujące lokalny kaitał sołeczny. Działania koncentrujemy w szczególności na terenach wiejskich oraz w sołecznościach lokalnych do ok. 20 tys. mieszkańców. 12 Więcej informacji na

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

gdynia innowacyjna PPNT 2012 >> PPNT 2012 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2012

gdynia innowacyjna PPNT 2012 >> PPNT 2012 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2012 gdynia innowacyjna Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2012 PPNT 2012 To będzie nowa wizytówka miasta. Szklane, ółokrągłe budynki rzy wjeździe do Śródmieścia Gdyni. Rozbudowa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

gdynia innowacyjna >> PPNT 2013 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl E(x)plory w Gdyni Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013

gdynia innowacyjna >> PPNT 2013 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl E(x)plory w Gdyni Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013 gdynia innowacyjna Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013 PPNT 2.0 Nie trzeba być kreatywnym rzedsiębiorcą, żeby rzyjść tu na wystawę, film, ciekawe sotkanie czy do kawiarni. Pomorski

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna?

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja - bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Lublin 2012 Autorzy publikacji: Agata Gliniak Maciej Małyska Magdalena Sobczuk Kamila Furmaniak Krzysztof Miciuła Przemysław Panas Michał Marczak Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo