WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE"

Transkrypt

1 Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zgłaszam chęć przystąpienia naszej szkoły/placówki: Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. INFORMACJE O PLACÓWCE: Nazwa : Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Adres(kod): Wiśniew, ul. Kościuszki 54 Telefon: fax strona www: zowis.cba.pl Imię i nazwisko Dyrektora: Urszula Sosnówka Imię i nazwisko Koordynatora Szkolnego ds. Promocji Zdrowia: Magdalena Jurzyk Podpisy: Dyrektor (pieczęć i podpis). Koordynator Szkolny ds. Promocji Zdrowia. Członkowie Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia.. Przewodniczący Rady Rodziców... Wiśniew r.

2 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIŚNIEWIE UL. T.KOŚCIUSZKI WIŚNIEW

3 Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2a SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Z OKRESU KANDYDOWANIA SZKOŁY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYSTĄPIENIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Opis stopnia akceptacji środowiska szkolnego dla idei Szkół Promujących Zdrowie, w tym stopnia świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej oraz rodziców w tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z lokalną społecznością podejmują starania w kierunku poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania, programu wychowawczego i profilaktyki. Mając na uwadze powyższy fakt nasza szkoła rozpoczęła działania zmierzające do uzyskania certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie w Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po zapoznaniu rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, uczniów, wszystkich pracowników szkoły z koncepcją, strategią i modelem Szkoły Promującej Zdrowie oraz uzyskaniu akceptacji 65% powyższych środowisk rozpoczęto działania w zakresie promocji zdrowia w szkole. Decyzja w tej sprawie zapadła na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu Z tym dniem został też powołany do życia Zespół ds. Promocji Zdrowia. Ogłoszono konkursu na hasło szkoły promującej zdrowie, zwyciężyło hasło uczennicy klasy I gimnazjum: Szkoła, która zdrowy tryb życia promuje, w zdrowie każdego ucznia inwestuje. Pierwszym zadaniem na początku stażu było określenie problemów priorytetowych. Diagnozy i wyboru dokonano na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród uczniów i rodziców. Przedstawienie wyników diagnozy oraz wskazanie i opis problemów priorytetowych wynikających z dokonanej w szkole diagnozy. Obserwując przyzwyczajenia i zachowania uczniów w różnych sytuacjach szkolnych z niepokojem patrzymy na ich często niewłaściwy styl życia i odżywiania. Nie wszyscy np. chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych. Opowiadają, że wolny czas spędzają przed telewizorem i komputerem. Chętnie kupują produkty żywieniowe o niskiej wartości odżywczej

4 np.chipsy,słodycze. Chcąc zapobiec temu stanowi rzeczy, zespół ds. promocji zdrowia w szkole podjął działania prozdrowotne, mają one na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy odnośnie zdrowia, higieny osobistej i ukształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków prozdrowotnych. Aby zdiagnozować potrzeby społeczności szkolnej w tym zakresie przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów i ich rodziców. Analiza wyników potwierdza obserwacje niepokojących zachowań. Wynika z niej, że wprawdzie większość (60%) uczniów ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego dla przyjemności, ale w czasie wolnym aż 65% ankietowanych uczniów unika wszelkiego wysiłku i aktywności fizycznej, spędzając czas wolny przed komputerem i telewizorem. Wśród zajęć sportowych najchętniej uprawiane w wolnym czasie uczniowie wymieniają piłkę nożną, jazdę na rowerze, grę w koszykówkę, oraz tenis stołowy i jazdę na rolkach. Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że chętnie nawiązują współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego, są świadomi potrzeby aktywności ruchowej swoich dzieci Część dotycząca odżywiania wykazała, że nie wszyscy uczniowie jedzą śniadanie, większość z nich w ciągu dnia je 3-4 posiłki, oraz chętnie raczy się niezdrowymi przekąskami, kupowanymi również w szkolnym sklepiku. Pocieszające jest jednak to, że duża część uczniów (35%)często sięga tez po owoce i warzywa. Przeprowadzona w gimnazjum ankieta na temat bezpieczeństwa w szkole ukazała, że 87%badanych uczniów gimnazjum czuje się w szkole bezpiecznie, 43% z nich nigdy nie odczuwało niewłaściwego traktowania ze strony kolegów, 14% czasami go doświadcza, a dwóch uczniów wskazało, że takie zachowanie ma często miejsce w ich przypadku. Większość uczniów (78%) ma do kogo zwrócić się w trudnej, konfliktowej sytuacji szkolnej, 40% z nich wybiera nauczyciela dyżurującego, 17% wskazuje obsługę (panie sprzątaczki, pana woźnego), 10% zwraca się do kolegów; wśród osób do których uczniowie zwracają się wymieniani są też wychowawcy i dyrektor szkoły. 86% uczniów deklaruje, że zna zasady prawidłowego zachowania na przerwach i stosuje je, jednak zdaniem 56% uczniów ich koleżanki i koledzy nie znają tych zasad. W związku z powyższym zespół ustalił dwa główne priorytety, które będą realizowane w Z.O. w Wiśniewie Publicznym Gimnazjum w Wiśniewie: I priorytet PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA II priorytet BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ Opis realizacji podejmowanych działań oraz ich ewaluacja w zakresie zdiagnozowanych problemów. Mając na uwadze kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw prozdrowotnych związanych z promowaniem zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną nasza szkoła podjęła się realizacji wielu działań, których celem było rozwiązanie problemu priorytetowego.

5 Zadania główne dla priorytetu I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA w obszarze zwiększenie aktywności fizycznej, które zostały zrealizowane w naszej szkole to: Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych związanych z aktywnością ruchową. Rozpropagowanie i poszerzenie oferty zajęć rekreacyjnych, ruchowych dla dzieci w rejonie szkoły. Podniesienie świadomości uczniów i osób dorosłych na temat możliwości samodzielnego wpływania na poprawę własnej sprawności fizycznej oraz korzyści, jakie ona przynosi. Podjęto szereg działań mających na celu realizacje powyższych zadań: - uczniowie realizowali Gimnazjalny Projekt Edukacyjny pod tytułem Barcelona podaje, Real strzela porównanie dwóch potęg piłkarskich.. w ramach projektu edukacyjnego organizowali Dzień Sportu, czerwiec 2012 wyjeżdżali na basen do Mińska Mazowieckiego i Siedlec oraz na lodowisko w Siedlcach aktywnie uczestniczyli w zajęciach koła tanecznego ucząc się poloneza rozpoczynającego choinkę szkolną, - w szkole prowadzono w czasie ferii zajęcia sportowe: taniec, piłka nożna, piłka koszykowa, piłka ręczna, tenis stołowy, piłka siatkowa. ( )

6 - Organizowano sportowy Dzień Dziecka. - Organizowano wycieczki rowerowe, krajoznawcze (3 dniowa Wieliczka Zakopane Kraków czerwiec 2014) - uczniowie brali udział w projekcie Zagrajmy o sukces wyrównującym szanse edukacyjne uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach gimnazjalnych (dziewięć godzin zajęć sportowo wychowawczych w miesiącu), wrzesień 2011 czerwiec uczniowie uczestniczyli w zawodach sportowych, meczach, turniejach na terenie gminy i powiatu odnosząc sukcesy sportowe w wielu konkurencjach: startowali w biegach przełajowych w Żeliszewie (sukcesem jest I m-ce uczennicy klasy II w 2014r.)

7 brali udział w Parafiadach w Krzesku, Zbuczynie III Parafiada Dekanatu Zbuczyńskiego czerwiec 2014 brali udział w turnieju Piłkarska Kadra Czeka W finałowych rozgrywkach naszego powiatu w turnieju Piłkarska Kadra Czeka organizowanym przez zrzeszenie LZS drużyna z gimnazjum z Wiśniewa zajęła III miejsce. brali udział w VIII Edycji Święta Sportu w Stoku Lackim 2014 r. maj 2014

8 brali udział w Biegu Niepodległości ulicami Wiśniewa, 2013,2014 Zadania główne dla priorytetu I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA w obszarze prawidłowe nawyki żywieniowe i higieniczne, które zostały zrealizowane w naszej szkole to: Kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości nadrzędnej. Zwiększanie poziomu wiedzy uczniów oraz ich rodzin w zakresie zasad prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety, estetyki spożywania posiłków. Podniesienie stopnia świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie zawartości konserwantów, barwników w spożywanych produktach Promowanie higienicznego trybu życia Podjęto szereg działań mających na celu realizacje powyższych zadań: - Cyklicznie przygotowywano gazetki o tematyce zdrowotnej : jedz na zdrowie, wartości odżywcze warzyw i owoców, konserwanty w produktach spożywczych, moje zdrowie w moich rękach, uzależnienia w życiu młodzieży,,,dekalog zdrowego odżywiania piramida zdrowia konserwanty w produktach spożywczych - gromadzono w bibliotece szkolnej publikacji dotyczących zdrowego odżywiania - przystąpiono do programu profilaktyki palenia tytoniu Znajdź właściwe rozwiązanie. - zrealizowano projekt edukacyjny Wolność a narkotyki ( )

9 - prowadzono profilaktykę narkomanii w czasie spektaklu profilaktycznego Dolce Vita ( ) oraz Koncertu zespołu Orkiestra Dni Naszych (2013, 2014) 3 kwietnia 2013 r. w Zespole Oświatowym w Wiśniewie odbył się koncert profilaktyczny zespołu "Orkiestra Dni Naszych. W przystępnej dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej formie próbowali odpowiedzieć na pytanie co robić, a czego nie robić, żeby nie zepsuć sobie życia i zdrowia. - zorganizowano pomoc w uzyskaniu dofinansowania do obiadów szkolnych - uczniowie: brali udział w szkolnym i wojewódzkim etapie konkursu Smak ekologicznej żywności. brali udział w Konkursie Piosenki o Zdrowiu, uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Jedz smacznie i zdrowo prowadzonej pod patronatem firmy Winiary a uczennica klasy IB, biorąc udział w konkursie na plakat w czasie IV edycji Konkursu, zdobyła dla szkoły tablicę multimedialną

10 Jedna z uczennic klasy IB wykonując plakat zdobyła dla szkoły tablicę multimedialną. - odbyła się lekcja o zdrowym odżywianiu z programu Żyj Smacznie i Zdrowo, przeprowadzona przez Panią dietetyk z firmy Winiary i połączona z quizem, w którym wzięli udział gimnazjaliści - wzięto udział w akcji propagującej spożywanie jabłek i soków owocowych, zorganizowanej przez firmę Winiary, która zaopatrzyła szkołę w te produkty, - uczniowie klas II realizowali Gimnazjalne Projekty Edukacyjne pod tytułem Co siedzi w jogurcie Jak smakuje tradycyjna kuchnia rosyjska?, Jak konserwanty i inne substancje dodawane do żywności wpływają na zdrowie człowieka? - uczniowie III klas gimnazjalnych wzięli dział w projekcie Dyplomacja, kultura spożywania posiłków przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków organizowanego przez Stowarzyszenie Kapitał Praca Rozwój ( ) - uczestniczono w programie Tydzień chleba w szkole : przeprowadzono cykl pogadanek na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie przygotowano i upieczono chleb zorganizowano pokaz i degustację różnych rodzajów chleba

11 - powołano komisję w celu sprawdzenia produktów dostępnych w sklepiku szkolnym pod kątem zawartości w nich substancji szkodliwych dla zdrowia, usunięto ze sklepiku szkolnego artykuły zawierające szkodliwe dla dzieci substancje chemiczne. - stale monitorowano asortyment dostępny w sklepiku szkolnym pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia dzieci, poszerzano asortymentu sklepiku szkolnego o zdrowe artykuły np. soki owocowe, woda mineralna, chipsy owocowe i inne produkty. - redagowano ulotki edukacyjne oraz plakaty o zdrowym odżywianiu. - układano jadłospisy na lekcjach biologii, - zwracano uwagę na prawidłową postawę uczniów podczas zajęć, regularne wietrzenie klas. - uczestniczono w programie Trzymaj formę. - objęto dziewczęta programem profilaktyki zdrowotnej Akademia dojrzewania Qadliner - prowadzono prelekcje i pogadanki organizowane przez pedagoga szkolnego na temat: stresu, zdrowego trybu życia, uzależnień - odbywały się lekcje wychowawcze na których przeprowadzono różne pogadanki dla uczniów na temat: Jak uniknąć grypy?, Prawidłowe mycie rąk, Substancje toksyczne zawarte kosmetykach Wszawica Między nami kobietkami o problemach okresu dojrzewania, Zdrowe odżywianie (w ramach programu Żyj smacznie i zdrowo ) oraz dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego - uczestniczono w akcjach pomocy dla najuboższych organizowanym przez Szkolne Koło Caritas paczka dla potrzebujących - zbierano dary, prowadzono kwesty.

12 Zadania główne dla priorytetu I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA w obszarze czyste środowisko, które zostały zrealizowane w naszej szkole to: Kształtowanie nawyków dbania o stan środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. Propagowanie działań mających na celu utrzymanie otoczenia w należytym porządku Podjęto szereg działań mających na celu realizacje powyższych zadań: -Uczniowie brali udział w akcji Październik miesiącem dobroci dla zwierząt kwestując na rzecz bezdomnych zwierząt, -w wojewódzkim konkursie Ekologia i ja zajmując III m-ce ( )

13 w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta (Styczeń ) w konkursie Pejzaże leśne (Kwiecień 2013), w Gminnym Konkursie Wiatr - zielona energia ( I m-ce w 2014 r. zdobyła uczennica klasy III gimnazjum) w ogólnopolskiej akcji - Listy dla Ziemi (maj 2013) w projekcie edukacyjnym Czy człowiek jest odpowiedzialny za powstanie efektu cieplarnianego ( ) - corocznie organizowano akademie z okazji Światowego Dnia Ziemi i Wody.

14 - uczestniczono w programie Światowy Dzień Wody - w 2014 r. zorganizowano Tydzień Ekologiczny w czasie którego odbyły się : konkurs literacki, plastyczny Cuda z odpadów i akademia z okazji Światowego Dnia Ziemi Czy pamiętasz jak się stąpa po łące? Czy twoja noga dotyka teraz jedynie pedałów? Hamulec, sprzęgło, gaz Czy pomyślałeś kiedykolwiek ile drzew musi zginąć abyś dotykał jedynie pedałów? Hamulec, sprzęgło, gaz A czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy odwiedzić tygrzyka paskowanego w jego zygzakowatym domku rozciągniętym między babką lancetowatą a storczykiem? Wątpię. Wiersz uczennicy klasy IB

15 - Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w myśl zasady,,zdrowy człowiek w czystym środowisku całoroczna zbiórki surowców wtórnych, baterii. - Przywróćmy dzieciom uśmiech - akcja zbiórki makulatury organizowana przez fundację Przyjazny Świat Dziecka (2013/14) - prowadzono zajęcia koła ekologicznego - organizowano akcję Sprzątanie Świata. (wrzesień ) - w warsztatach ekologicznych w czasie trwania IV Targów Energii Odnawianej w Wiśniewie ( ) Zadania główne dla priorytetu II BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ Upowszechnianie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów procedur i zasad obowiązujących w szkole, oraz czuwanie nad ich respektowaniem. Udział w inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych podnoszących stan bezpieczeństwa uczniów. Systematycznie aktualizowano: - regulaminy klasopracowni, dowożenia, korzystania z obiektów sportowych, wycieczek szkolnych - zasady postępowania dla nauczycieli w przypadku naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej.

16 - przypominano nauczycielom i uczniom sposób ewakuacji i przeprowadzano ewakuację próbną obserwowaną przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. - wzmożono dyżury nauczycielskie na korytarzach i przed szkołą - uczniowie brali udział w konkursie Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń (Maj 2012) oraz corocznie w konkursach - BRD - zrealizowano Gimnazjalny Projekt Edukacyjny pod tytułem Czy łańcuch przeżycia działa? Czy łańcuch przeżycia działa? (Czerwiec 2013) - zorganizowano i przeprowadzono pogadanki dla uczniów: bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne ferie i wakacje, spotkanie z policjantem, cykl spotkań pt. Jak radzić sobie z agresją?, nowe narkotyki tzw. dopalacze, Bezpieczny Internet - spotkanie z psychologiem PPP. - zorganizowano Tydzień Bezpieczeństwa w Szkole ( ) podczas którego odbyły się spotkania z : ratownikami medycznymi: wdrożenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej strażakiem, pokaz wozów i sprzętu strażackiego policjantem pogadanka

17 EWALUACJA Uczniowie podejmują działania prozdrowotne. Przestrzegają zasad higieny pracy w szkole. Wszystkie sprzyjające zdrowiu poczynania utrwalone są na szkolnych gazetkach, poświęconych tematyce zdrowia i na stronie internetowej. Uczniowie posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki, przywiązują wagę do mycia rąk. Częściej sięgają po owoce i warzywa. Znają podstawowe zasady zdrowego żywienia, bezpiecznych zachowań. Dobrze i bezpiecznie czują się w szkole. Poprzez stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu uczniowie rozwijają swoje pasje. Odnoszą w nich sukcesy. Podejmowane działania pomagają w budowaniu świadomości zdrowego stylu życia, które są drogą do zdrowia, rozwoju własnych zainteresowań i osobowości. Bardzo ważna była akceptacja, uczestnictwo, wsparcie i zaangażowanie rodziców i społeczności lokalnej. Planując swoją pracę nadal będziemy uwzględniali uwagi i pomysły rodziców licząc na ich obecność w spotkaniach, prelekcjach i planowanych imprezach szkolnych. Wniosek do działań na przyszły rok to: kontynuowanie podjętych działań, uatrakcyjnienie i promowanie ich w środowisku oraz poszukiwanie nowych. Monitoring działań szkoły przebiegał sprawnie przez cały rok szkolny i odbywał się poprzez: - analizę dokumentów szkolnych, - obserwację uczniów, - analizę prac uczniowskich np. prace plastyczne, wystawy klasowe, eksponowanie zdrowej żywności, gazetki ścienne, plakaty informujące o zdrowym stylu życia, - zaangażowanie uczniów i wszystkich pracowników w działania promujące zdrowie, - przeprowadzanie konkursów związanych z promocją zdrowia, - udział uczniów w imprezach sportowych, - wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, - informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, Informacje o szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

18 SZKOLENIA nauczycieli tematyka Data Instytucja szkoląca Uwaga dopalacze i paranarkotyki 2010 MSCDN Trudności wychowawcze w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2010 MSCDN Trening twórczości z wykorzystaniem narzędzi TOC w rozwijaniu osobowości twórczej dziecka 2011 MSCDN Lider bezpieczeństwa ruchu drogowego wobec zmian przepisów prawa 2011 MSCDN Metody i formy pracy na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki 2011 MSCDN Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach Wydawnictwa 2011 matematyki, zaburzenia koncentracji uwagi, ADHD, ADD. Gdańskie Ratujemy i uczymy ratować 2012 WOŚP Dziecięcy świat wartości bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne małego dziecka 2013 MAC - Edukacja Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 2013 SCDiDN Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole 2014 MSCDN Aerobik zumba 2014 MSCDN Szkoła wspierająca edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych. Sześciolatek w szkole MSCDN Konferencje dla edukatorów szkolnych programu Trzymaj Sanepid formę. 2014, Szkoła wspierająca edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych MSCDN Program Bezpieczna Gmina Wiśniew Gmina Wiśniew Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole 2014 MKO

19 Informacje o tematyce szkoleń organizowanych dla uczniów, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły SZKOLENIA uczniów, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły tematyka data Instytucja szkoląca SZKOLENIA DLA RODZICÓW o Prowadzono pedagogizację rodziców w zakresie wiedzy o rozwoju i potrzebach psychicznych dziecka: - Dziecko niegrzeczne jak sobie radzić?, - Jak motywować uczniów do nauki? o Przeprowadzono pogadankę wraz z prezentacją filmu Cyberprzemoc - o zagrożeniach dzieci w Internecie. Infoholizm, oraz przekazano rodzicom materiały z wykazem uzależniających gier komputerowych, o Prowadzono pedagogizację rodziców w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń niedostosowaniem społecznym Pedagog szkolny, Nauczyciele Pedagog szkolny SZKOLENIA DLA UCZNIÓW PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA o Między nami kobietkami pogadanki o problemach okresu dojrzewania o Jak uniknąć grypy? o Prawidłowe mycie rąk o Substancje toksyczne zawarte kosmetykach. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ o Bezpieczna droga do szkoły o bezpieczne ferie i wakacje, o cykl spotkań pt. Jak radzić sobie z agresją?, o Nowe narkotyki tzw. dopalacze, o Bezpieczny Internet o Tydzień Bezpieczeństwa w Szkole spotkanie z ratownikami medycznymi: wdrożenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Pielęgniarka Wychowawcy Policjant Wychowawcy Psycholog z PPP Ratownik medyczny

20 Informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie działań podejmowanych na rzecz tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w zakresie zdiagnozowanych problemów Zdiagnozowane problemy Przykłady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie działań podejmowanych na rzecz tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Rodzice chętnie współpracują ze szkołą przy okazji akcji i imprez szkolnych: Tydzień chleba w szkole, choinka szkolna, klasowe spotkania wigilijne i wielkanocne, udział rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole udział w tworzeniu i realizacji programu profilaktyki Szkoła współpracując ze środowiskiem uczestniczyła w organizacji działań promujących zdrowie w czasie różnych wydarzeń: dożynki gminne, uroczyste nadanie herbu Gminie Wiśniew, bieg niepodległości Szkoła promuje swoje działania oraz wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej: udostępniając mieszkańcom boisko ORLIK poza godzinami pracy szkoły zamieszczając artykuły w gazetce lokalnej i stronie internetowej szkoły prowadząc akcje plakatowe na terenie szkoły udostępniając w czasie Gminnych Targów Energii Odnawialnej halę sportową i sale szkolne zapraszając rodziców oraz władze gminne na uroczystości szkolne: Dzień Sportu, Dzień Ziemi Szkoła współpracuje z instytucjami na terenie gminy: Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Parafia Policja BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ Rodzice chętnie współpracują ze szkołą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom: o Pomoc rodziców przy odnowieniu szatni sportowej o Opieka nad uczniami w czasie wycieczek o Rada Rodziców zakupiła komplet regulowanych stolików i krzeseł do sali lekcyjnej Szkoła współpracując ze środowiskiem promuje zasady bezpieczeństwa : o teatrzyk świetlicowy zaprezentował spektakl pt. Pali się na scenie GOK-u w Wiśniewie

21 Harmonogram, zadania Koordynatora Szkolnego ds. Promocji Zdrowia oraz Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia można wypunktować lub zebrać w formie tabeli. Zadania Koordynatora Szkolnego ds. Promocji Zdrowia - przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom, - zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ, - nawiązanie współpracy z koordynatorem rejonowym i wojewódzki - stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia, - kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, - inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole, - rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną, - przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania z działalności zespołu oraz realizacji programu w okresie przygotowawczym. - zamieszczenie na stronie internetowej szkoły sprawozdania z działalności w okresie kandydowania do mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zadania Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia - opracowanie planu działań w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie w tzw. okresie przygotowawczym, - przeprowadzenie konkursu na hasło Szkoły Promującej Zdrowie, - przeprowadzenie badań wstępnych, mających na celu diagnozę stanu wyjściowego szkoły w zakresie zdrowia oraz badań dotyczących klimatu społecznego szkoły (analiza ankiet, określenie problemów priorytetowych), - przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego,

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011- Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14 . Pieczątka nagłówkowa szkoły/placówki RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE sporządzony przez nauczycieli Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach za okres po uzyskaniu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo