WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE"

Transkrypt

1 Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zgłaszam chęć przystąpienia naszej szkoły/placówki: Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. INFORMACJE O PLACÓWCE: Nazwa : Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Adres(kod): Wiśniew, ul. Kościuszki 54 Telefon: fax strona www: zowis.cba.pl Imię i nazwisko Dyrektora: Urszula Sosnówka Imię i nazwisko Koordynatora Szkolnego ds. Promocji Zdrowia: Magdalena Jurzyk Podpisy: Dyrektor (pieczęć i podpis). Koordynator Szkolny ds. Promocji Zdrowia. Członkowie Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia.. Przewodniczący Rady Rodziców... Wiśniew r.

2 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIŚNIEWIE UL. T.KOŚCIUSZKI WIŚNIEW

3 Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2a SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Z OKRESU KANDYDOWANIA SZKOŁY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYSTĄPIENIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Opis stopnia akceptacji środowiska szkolnego dla idei Szkół Promujących Zdrowie, w tym stopnia świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej oraz rodziców w tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z lokalną społecznością podejmują starania w kierunku poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania, programu wychowawczego i profilaktyki. Mając na uwadze powyższy fakt nasza szkoła rozpoczęła działania zmierzające do uzyskania certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie w Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po zapoznaniu rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, uczniów, wszystkich pracowników szkoły z koncepcją, strategią i modelem Szkoły Promującej Zdrowie oraz uzyskaniu akceptacji 65% powyższych środowisk rozpoczęto działania w zakresie promocji zdrowia w szkole. Decyzja w tej sprawie zapadła na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu Z tym dniem został też powołany do życia Zespół ds. Promocji Zdrowia. Ogłoszono konkursu na hasło szkoły promującej zdrowie, zwyciężyło hasło uczennicy klasy I gimnazjum: Szkoła, która zdrowy tryb życia promuje, w zdrowie każdego ucznia inwestuje. Pierwszym zadaniem na początku stażu było określenie problemów priorytetowych. Diagnozy i wyboru dokonano na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród uczniów i rodziców. Przedstawienie wyników diagnozy oraz wskazanie i opis problemów priorytetowych wynikających z dokonanej w szkole diagnozy. Obserwując przyzwyczajenia i zachowania uczniów w różnych sytuacjach szkolnych z niepokojem patrzymy na ich często niewłaściwy styl życia i odżywiania. Nie wszyscy np. chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych. Opowiadają, że wolny czas spędzają przed telewizorem i komputerem. Chętnie kupują produkty żywieniowe o niskiej wartości odżywczej

4 np.chipsy,słodycze. Chcąc zapobiec temu stanowi rzeczy, zespół ds. promocji zdrowia w szkole podjął działania prozdrowotne, mają one na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy odnośnie zdrowia, higieny osobistej i ukształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków prozdrowotnych. Aby zdiagnozować potrzeby społeczności szkolnej w tym zakresie przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów i ich rodziców. Analiza wyników potwierdza obserwacje niepokojących zachowań. Wynika z niej, że wprawdzie większość (60%) uczniów ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego dla przyjemności, ale w czasie wolnym aż 65% ankietowanych uczniów unika wszelkiego wysiłku i aktywności fizycznej, spędzając czas wolny przed komputerem i telewizorem. Wśród zajęć sportowych najchętniej uprawiane w wolnym czasie uczniowie wymieniają piłkę nożną, jazdę na rowerze, grę w koszykówkę, oraz tenis stołowy i jazdę na rolkach. Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że chętnie nawiązują współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego, są świadomi potrzeby aktywności ruchowej swoich dzieci Część dotycząca odżywiania wykazała, że nie wszyscy uczniowie jedzą śniadanie, większość z nich w ciągu dnia je 3-4 posiłki, oraz chętnie raczy się niezdrowymi przekąskami, kupowanymi również w szkolnym sklepiku. Pocieszające jest jednak to, że duża część uczniów (35%)często sięga tez po owoce i warzywa. Przeprowadzona w gimnazjum ankieta na temat bezpieczeństwa w szkole ukazała, że 87%badanych uczniów gimnazjum czuje się w szkole bezpiecznie, 43% z nich nigdy nie odczuwało niewłaściwego traktowania ze strony kolegów, 14% czasami go doświadcza, a dwóch uczniów wskazało, że takie zachowanie ma często miejsce w ich przypadku. Większość uczniów (78%) ma do kogo zwrócić się w trudnej, konfliktowej sytuacji szkolnej, 40% z nich wybiera nauczyciela dyżurującego, 17% wskazuje obsługę (panie sprzątaczki, pana woźnego), 10% zwraca się do kolegów; wśród osób do których uczniowie zwracają się wymieniani są też wychowawcy i dyrektor szkoły. 86% uczniów deklaruje, że zna zasady prawidłowego zachowania na przerwach i stosuje je, jednak zdaniem 56% uczniów ich koleżanki i koledzy nie znają tych zasad. W związku z powyższym zespół ustalił dwa główne priorytety, które będą realizowane w Z.O. w Wiśniewie Publicznym Gimnazjum w Wiśniewie: I priorytet PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA II priorytet BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ Opis realizacji podejmowanych działań oraz ich ewaluacja w zakresie zdiagnozowanych problemów. Mając na uwadze kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw prozdrowotnych związanych z promowaniem zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną nasza szkoła podjęła się realizacji wielu działań, których celem było rozwiązanie problemu priorytetowego.

5 Zadania główne dla priorytetu I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA w obszarze zwiększenie aktywności fizycznej, które zostały zrealizowane w naszej szkole to: Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych związanych z aktywnością ruchową. Rozpropagowanie i poszerzenie oferty zajęć rekreacyjnych, ruchowych dla dzieci w rejonie szkoły. Podniesienie świadomości uczniów i osób dorosłych na temat możliwości samodzielnego wpływania na poprawę własnej sprawności fizycznej oraz korzyści, jakie ona przynosi. Podjęto szereg działań mających na celu realizacje powyższych zadań: - uczniowie realizowali Gimnazjalny Projekt Edukacyjny pod tytułem Barcelona podaje, Real strzela porównanie dwóch potęg piłkarskich.. w ramach projektu edukacyjnego organizowali Dzień Sportu, czerwiec 2012 wyjeżdżali na basen do Mińska Mazowieckiego i Siedlec oraz na lodowisko w Siedlcach aktywnie uczestniczyli w zajęciach koła tanecznego ucząc się poloneza rozpoczynającego choinkę szkolną, - w szkole prowadzono w czasie ferii zajęcia sportowe: taniec, piłka nożna, piłka koszykowa, piłka ręczna, tenis stołowy, piłka siatkowa. ( )

6 - Organizowano sportowy Dzień Dziecka. - Organizowano wycieczki rowerowe, krajoznawcze (3 dniowa Wieliczka Zakopane Kraków czerwiec 2014) - uczniowie brali udział w projekcie Zagrajmy o sukces wyrównującym szanse edukacyjne uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach gimnazjalnych (dziewięć godzin zajęć sportowo wychowawczych w miesiącu), wrzesień 2011 czerwiec uczniowie uczestniczyli w zawodach sportowych, meczach, turniejach na terenie gminy i powiatu odnosząc sukcesy sportowe w wielu konkurencjach: startowali w biegach przełajowych w Żeliszewie (sukcesem jest I m-ce uczennicy klasy II w 2014r.)

7 brali udział w Parafiadach w Krzesku, Zbuczynie III Parafiada Dekanatu Zbuczyńskiego czerwiec 2014 brali udział w turnieju Piłkarska Kadra Czeka W finałowych rozgrywkach naszego powiatu w turnieju Piłkarska Kadra Czeka organizowanym przez zrzeszenie LZS drużyna z gimnazjum z Wiśniewa zajęła III miejsce. brali udział w VIII Edycji Święta Sportu w Stoku Lackim 2014 r. maj 2014

8 brali udział w Biegu Niepodległości ulicami Wiśniewa, 2013,2014 Zadania główne dla priorytetu I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA w obszarze prawidłowe nawyki żywieniowe i higieniczne, które zostały zrealizowane w naszej szkole to: Kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości nadrzędnej. Zwiększanie poziomu wiedzy uczniów oraz ich rodzin w zakresie zasad prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety, estetyki spożywania posiłków. Podniesienie stopnia świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie zawartości konserwantów, barwników w spożywanych produktach Promowanie higienicznego trybu życia Podjęto szereg działań mających na celu realizacje powyższych zadań: - Cyklicznie przygotowywano gazetki o tematyce zdrowotnej : jedz na zdrowie, wartości odżywcze warzyw i owoców, konserwanty w produktach spożywczych, moje zdrowie w moich rękach, uzależnienia w życiu młodzieży,,,dekalog zdrowego odżywiania piramida zdrowia konserwanty w produktach spożywczych - gromadzono w bibliotece szkolnej publikacji dotyczących zdrowego odżywiania - przystąpiono do programu profilaktyki palenia tytoniu Znajdź właściwe rozwiązanie. - zrealizowano projekt edukacyjny Wolność a narkotyki ( )

9 - prowadzono profilaktykę narkomanii w czasie spektaklu profilaktycznego Dolce Vita ( ) oraz Koncertu zespołu Orkiestra Dni Naszych (2013, 2014) 3 kwietnia 2013 r. w Zespole Oświatowym w Wiśniewie odbył się koncert profilaktyczny zespołu "Orkiestra Dni Naszych. W przystępnej dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej formie próbowali odpowiedzieć na pytanie co robić, a czego nie robić, żeby nie zepsuć sobie życia i zdrowia. - zorganizowano pomoc w uzyskaniu dofinansowania do obiadów szkolnych - uczniowie: brali udział w szkolnym i wojewódzkim etapie konkursu Smak ekologicznej żywności. brali udział w Konkursie Piosenki o Zdrowiu, uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Jedz smacznie i zdrowo prowadzonej pod patronatem firmy Winiary a uczennica klasy IB, biorąc udział w konkursie na plakat w czasie IV edycji Konkursu, zdobyła dla szkoły tablicę multimedialną

10 Jedna z uczennic klasy IB wykonując plakat zdobyła dla szkoły tablicę multimedialną. - odbyła się lekcja o zdrowym odżywianiu z programu Żyj Smacznie i Zdrowo, przeprowadzona przez Panią dietetyk z firmy Winiary i połączona z quizem, w którym wzięli udział gimnazjaliści - wzięto udział w akcji propagującej spożywanie jabłek i soków owocowych, zorganizowanej przez firmę Winiary, która zaopatrzyła szkołę w te produkty, - uczniowie klas II realizowali Gimnazjalne Projekty Edukacyjne pod tytułem Co siedzi w jogurcie Jak smakuje tradycyjna kuchnia rosyjska?, Jak konserwanty i inne substancje dodawane do żywności wpływają na zdrowie człowieka? - uczniowie III klas gimnazjalnych wzięli dział w projekcie Dyplomacja, kultura spożywania posiłków przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków organizowanego przez Stowarzyszenie Kapitał Praca Rozwój ( ) - uczestniczono w programie Tydzień chleba w szkole : przeprowadzono cykl pogadanek na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie przygotowano i upieczono chleb zorganizowano pokaz i degustację różnych rodzajów chleba

11 - powołano komisję w celu sprawdzenia produktów dostępnych w sklepiku szkolnym pod kątem zawartości w nich substancji szkodliwych dla zdrowia, usunięto ze sklepiku szkolnego artykuły zawierające szkodliwe dla dzieci substancje chemiczne. - stale monitorowano asortyment dostępny w sklepiku szkolnym pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia dzieci, poszerzano asortymentu sklepiku szkolnego o zdrowe artykuły np. soki owocowe, woda mineralna, chipsy owocowe i inne produkty. - redagowano ulotki edukacyjne oraz plakaty o zdrowym odżywianiu. - układano jadłospisy na lekcjach biologii, - zwracano uwagę na prawidłową postawę uczniów podczas zajęć, regularne wietrzenie klas. - uczestniczono w programie Trzymaj formę. - objęto dziewczęta programem profilaktyki zdrowotnej Akademia dojrzewania Qadliner - prowadzono prelekcje i pogadanki organizowane przez pedagoga szkolnego na temat: stresu, zdrowego trybu życia, uzależnień - odbywały się lekcje wychowawcze na których przeprowadzono różne pogadanki dla uczniów na temat: Jak uniknąć grypy?, Prawidłowe mycie rąk, Substancje toksyczne zawarte kosmetykach Wszawica Między nami kobietkami o problemach okresu dojrzewania, Zdrowe odżywianie (w ramach programu Żyj smacznie i zdrowo ) oraz dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego - uczestniczono w akcjach pomocy dla najuboższych organizowanym przez Szkolne Koło Caritas paczka dla potrzebujących - zbierano dary, prowadzono kwesty.

12 Zadania główne dla priorytetu I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA w obszarze czyste środowisko, które zostały zrealizowane w naszej szkole to: Kształtowanie nawyków dbania o stan środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. Propagowanie działań mających na celu utrzymanie otoczenia w należytym porządku Podjęto szereg działań mających na celu realizacje powyższych zadań: -Uczniowie brali udział w akcji Październik miesiącem dobroci dla zwierząt kwestując na rzecz bezdomnych zwierząt, -w wojewódzkim konkursie Ekologia i ja zajmując III m-ce ( )

13 w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta (Styczeń ) w konkursie Pejzaże leśne (Kwiecień 2013), w Gminnym Konkursie Wiatr - zielona energia ( I m-ce w 2014 r. zdobyła uczennica klasy III gimnazjum) w ogólnopolskiej akcji - Listy dla Ziemi (maj 2013) w projekcie edukacyjnym Czy człowiek jest odpowiedzialny za powstanie efektu cieplarnianego ( ) - corocznie organizowano akademie z okazji Światowego Dnia Ziemi i Wody.

14 - uczestniczono w programie Światowy Dzień Wody - w 2014 r. zorganizowano Tydzień Ekologiczny w czasie którego odbyły się : konkurs literacki, plastyczny Cuda z odpadów i akademia z okazji Światowego Dnia Ziemi Czy pamiętasz jak się stąpa po łące? Czy twoja noga dotyka teraz jedynie pedałów? Hamulec, sprzęgło, gaz Czy pomyślałeś kiedykolwiek ile drzew musi zginąć abyś dotykał jedynie pedałów? Hamulec, sprzęgło, gaz A czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy odwiedzić tygrzyka paskowanego w jego zygzakowatym domku rozciągniętym między babką lancetowatą a storczykiem? Wątpię. Wiersz uczennicy klasy IB

15 - Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w myśl zasady,,zdrowy człowiek w czystym środowisku całoroczna zbiórki surowców wtórnych, baterii. - Przywróćmy dzieciom uśmiech - akcja zbiórki makulatury organizowana przez fundację Przyjazny Świat Dziecka (2013/14) - prowadzono zajęcia koła ekologicznego - organizowano akcję Sprzątanie Świata. (wrzesień ) - w warsztatach ekologicznych w czasie trwania IV Targów Energii Odnawianej w Wiśniewie ( ) Zadania główne dla priorytetu II BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ Upowszechnianie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów procedur i zasad obowiązujących w szkole, oraz czuwanie nad ich respektowaniem. Udział w inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych podnoszących stan bezpieczeństwa uczniów. Systematycznie aktualizowano: - regulaminy klasopracowni, dowożenia, korzystania z obiektów sportowych, wycieczek szkolnych - zasady postępowania dla nauczycieli w przypadku naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej.

16 - przypominano nauczycielom i uczniom sposób ewakuacji i przeprowadzano ewakuację próbną obserwowaną przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. - wzmożono dyżury nauczycielskie na korytarzach i przed szkołą - uczniowie brali udział w konkursie Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń (Maj 2012) oraz corocznie w konkursach - BRD - zrealizowano Gimnazjalny Projekt Edukacyjny pod tytułem Czy łańcuch przeżycia działa? Czy łańcuch przeżycia działa? (Czerwiec 2013) - zorganizowano i przeprowadzono pogadanki dla uczniów: bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne ferie i wakacje, spotkanie z policjantem, cykl spotkań pt. Jak radzić sobie z agresją?, nowe narkotyki tzw. dopalacze, Bezpieczny Internet - spotkanie z psychologiem PPP. - zorganizowano Tydzień Bezpieczeństwa w Szkole ( ) podczas którego odbyły się spotkania z : ratownikami medycznymi: wdrożenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej strażakiem, pokaz wozów i sprzętu strażackiego policjantem pogadanka

17 EWALUACJA Uczniowie podejmują działania prozdrowotne. Przestrzegają zasad higieny pracy w szkole. Wszystkie sprzyjające zdrowiu poczynania utrwalone są na szkolnych gazetkach, poświęconych tematyce zdrowia i na stronie internetowej. Uczniowie posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki, przywiązują wagę do mycia rąk. Częściej sięgają po owoce i warzywa. Znają podstawowe zasady zdrowego żywienia, bezpiecznych zachowań. Dobrze i bezpiecznie czują się w szkole. Poprzez stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu uczniowie rozwijają swoje pasje. Odnoszą w nich sukcesy. Podejmowane działania pomagają w budowaniu świadomości zdrowego stylu życia, które są drogą do zdrowia, rozwoju własnych zainteresowań i osobowości. Bardzo ważna była akceptacja, uczestnictwo, wsparcie i zaangażowanie rodziców i społeczności lokalnej. Planując swoją pracę nadal będziemy uwzględniali uwagi i pomysły rodziców licząc na ich obecność w spotkaniach, prelekcjach i planowanych imprezach szkolnych. Wniosek do działań na przyszły rok to: kontynuowanie podjętych działań, uatrakcyjnienie i promowanie ich w środowisku oraz poszukiwanie nowych. Monitoring działań szkoły przebiegał sprawnie przez cały rok szkolny i odbywał się poprzez: - analizę dokumentów szkolnych, - obserwację uczniów, - analizę prac uczniowskich np. prace plastyczne, wystawy klasowe, eksponowanie zdrowej żywności, gazetki ścienne, plakaty informujące o zdrowym stylu życia, - zaangażowanie uczniów i wszystkich pracowników w działania promujące zdrowie, - przeprowadzanie konkursów związanych z promocją zdrowia, - udział uczniów w imprezach sportowych, - wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, - informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, Informacje o szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

18 SZKOLENIA nauczycieli tematyka Data Instytucja szkoląca Uwaga dopalacze i paranarkotyki 2010 MSCDN Trudności wychowawcze w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2010 MSCDN Trening twórczości z wykorzystaniem narzędzi TOC w rozwijaniu osobowości twórczej dziecka 2011 MSCDN Lider bezpieczeństwa ruchu drogowego wobec zmian przepisów prawa 2011 MSCDN Metody i formy pracy na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki 2011 MSCDN Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach Wydawnictwa 2011 matematyki, zaburzenia koncentracji uwagi, ADHD, ADD. Gdańskie Ratujemy i uczymy ratować 2012 WOŚP Dziecięcy świat wartości bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne małego dziecka 2013 MAC - Edukacja Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 2013 SCDiDN Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole 2014 MSCDN Aerobik zumba 2014 MSCDN Szkoła wspierająca edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych. Sześciolatek w szkole MSCDN Konferencje dla edukatorów szkolnych programu Trzymaj Sanepid formę. 2014, Szkoła wspierająca edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych MSCDN Program Bezpieczna Gmina Wiśniew Gmina Wiśniew Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole 2014 MKO

19 Informacje o tematyce szkoleń organizowanych dla uczniów, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły SZKOLENIA uczniów, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły tematyka data Instytucja szkoląca SZKOLENIA DLA RODZICÓW o Prowadzono pedagogizację rodziców w zakresie wiedzy o rozwoju i potrzebach psychicznych dziecka: - Dziecko niegrzeczne jak sobie radzić?, - Jak motywować uczniów do nauki? o Przeprowadzono pogadankę wraz z prezentacją filmu Cyberprzemoc - o zagrożeniach dzieci w Internecie. Infoholizm, oraz przekazano rodzicom materiały z wykazem uzależniających gier komputerowych, o Prowadzono pedagogizację rodziców w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń niedostosowaniem społecznym Pedagog szkolny, Nauczyciele Pedagog szkolny SZKOLENIA DLA UCZNIÓW PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA o Między nami kobietkami pogadanki o problemach okresu dojrzewania o Jak uniknąć grypy? o Prawidłowe mycie rąk o Substancje toksyczne zawarte kosmetykach. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ o Bezpieczna droga do szkoły o bezpieczne ferie i wakacje, o cykl spotkań pt. Jak radzić sobie z agresją?, o Nowe narkotyki tzw. dopalacze, o Bezpieczny Internet o Tydzień Bezpieczeństwa w Szkole spotkanie z ratownikami medycznymi: wdrożenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Pielęgniarka Wychowawcy Policjant Wychowawcy Psycholog z PPP Ratownik medyczny

20 Informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie działań podejmowanych na rzecz tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w zakresie zdiagnozowanych problemów Zdiagnozowane problemy Przykłady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie działań podejmowanych na rzecz tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Rodzice chętnie współpracują ze szkołą przy okazji akcji i imprez szkolnych: Tydzień chleba w szkole, choinka szkolna, klasowe spotkania wigilijne i wielkanocne, udział rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole udział w tworzeniu i realizacji programu profilaktyki Szkoła współpracując ze środowiskiem uczestniczyła w organizacji działań promujących zdrowie w czasie różnych wydarzeń: dożynki gminne, uroczyste nadanie herbu Gminie Wiśniew, bieg niepodległości Szkoła promuje swoje działania oraz wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej: udostępniając mieszkańcom boisko ORLIK poza godzinami pracy szkoły zamieszczając artykuły w gazetce lokalnej i stronie internetowej szkoły prowadząc akcje plakatowe na terenie szkoły udostępniając w czasie Gminnych Targów Energii Odnawialnej halę sportową i sale szkolne zapraszając rodziców oraz władze gminne na uroczystości szkolne: Dzień Sportu, Dzień Ziemi Szkoła współpracuje z instytucjami na terenie gminy: Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Parafia Policja BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ Rodzice chętnie współpracują ze szkołą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom: o Pomoc rodziców przy odnowieniu szatni sportowej o Opieka nad uczniami w czasie wycieczek o Rada Rodziców zakupiła komplet regulowanych stolików i krzeseł do sali lekcyjnej Szkoła współpracując ze środowiskiem promuje zasady bezpieczeństwa : o teatrzyk świetlicowy zaprezentował spektakl pt. Pali się na scenie GOK-u w Wiśniewie

21 Harmonogram, zadania Koordynatora Szkolnego ds. Promocji Zdrowia oraz Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia można wypunktować lub zebrać w formie tabeli. Zadania Koordynatora Szkolnego ds. Promocji Zdrowia - przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom, - zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ, - nawiązanie współpracy z koordynatorem rejonowym i wojewódzki - stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia, - kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, - inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole, - rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną, - przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania z działalności zespołu oraz realizacji programu w okresie przygotowawczym. - zamieszczenie na stronie internetowej szkoły sprawozdania z działalności w okresie kandydowania do mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zadania Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia - opracowanie planu działań w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie w tzw. okresie przygotowawczym, - przeprowadzenie konkursu na hasło Szkoły Promującej Zdrowie, - przeprowadzenie badań wstępnych, mających na celu diagnozę stanu wyjściowego szkoły w zakresie zdrowia oraz badań dotyczących klimatu społecznego szkoły (analiza ankiet, określenie problemów priorytetowych), - przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego,

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011- Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH Zespół Oświatowy w Wiśniewie Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zgłaszam chęć przystąpienia naszej szkoły/placówki: Zespół Oświatowy w Wiśniewie Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Program Promocji Zdrowia okres przygotowawczy POCIĄGIEM PO ZDROWIE Realizowany w Ramach Projektu Wielkopolskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach!

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele, które

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016:

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: Lp. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 1. Zapoznanie i zaopiniowanie RP, społeczności uczniowskiej, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

,,Zamiast cukierka -Sportowa gierka

,,Zamiast cukierka -Sportowa gierka PROGRAM EDUKACYJNY TRZYMAJ FORMĘ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SKRZYNCE pod hasłem:,,zamiast cukierka -Sportowa gierka Opracowała: mgr Ewa Chrabąszcz Rok szkolny 2012/2013 I. CELE: 1.

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2014/2015 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH ŚRODOWISKO FIZYCZNE PRACY I NAUKI SPRZYJAJĄCE ZDROWIU 1. Czystość otoczenia, w którym przebywamy podstawą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE: Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Korczaka, ul. Wolności 17 46-200 Kluczbork Telefon: 77 418 13 10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Nieporęcie im. Bronisława Tokaja adres: 05-126 Nieporęt ul. Dworcowa 9 Dyrektor Szkoły:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE: Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka, ul. Wolności 17 46-200 Kluczbork Telefon:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2012/2013 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 2016/2017 Podstawa prawna: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

Bardziej szczegółowo

Skład zespołu. Skład zespołu:

Skład zespołu. Skład zespołu: Skład zespołu W roku szkolnym 2014/2015 powołany został zespól nauczycieli do spraw promocji zdrowia. Jego zadaniem jest koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu szeroko rozumianą promocję

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 uwzględnia wnioski wynikające z ewaluacji Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTEGRAL SECURITY POLICY. ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTEGRAL SECURITY POLICY. ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTEGRAL SECURITY POLICY ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁAŃ podjętych w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa-

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jarząbkowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ,,Wiem co jem-czyli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu życia. Cel szczegółowy Zadania Formy Realizatorzy Termin 1. Uczniowie odżywiają się zdrowo

Bardziej szczegółowo

Aneks. Ogólnowychowawczego

Aneks. Ogólnowychowawczego Do obszaru Ogólnowychowawczego Program Akademia Przyszłości Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna Rekrutacja uczniów Udział uczniów w indywidualnych spotkaniach edukacyjnych Udział uczniów w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządza się na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Szkolny program Bezpieczna Szkoła

Szkolny program Bezpieczna Szkoła Szkolny program Bezpieczna Szkoła 2014-2017 Plan pracy został napisany w oparciu o statut, program profilaktyczny i wychowawczy szkoły, plany wychowawcze klas oraz w wyniku konsultacji nauczycieli z koordynatorem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2016-2019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE Opracowała: Justyna Słowik Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE Autorki programu: mgr Bożena Lipiec Teodozja Grzyb mgr Jadwiga Szponder Cele ogólne Wytwarzanie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2013/2014 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym 2014/ Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI rok szkolny Szkolny Program Profilaktyki został opracowany zgodnie z kierunkami działań MEN oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU

PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. Maczka w Jaworzu Innowacja pedagogiczna EDUKACJA PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU 1. Wstęp Inspiracją do opracowania innowacji stało się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2012/2013 1 Ewaluacja realizacji zadań szkolnego Programu Profilaktyki za rok szk. 2011/2012 pozwoliła określić główne

Bardziej szczegółowo

Malwina Gros Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich

Malwina Gros Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Nazwa szkoły Adres Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich ul. Cmentarna 5, 66-542 Górki Noteckie Tel./fax 95 761 81 67 E-mail www Dyrektor psp.gorkinoteckie@gmail.com www.zpowgorkachnoteckich.szkolnastrona.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Szkolny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na pojawiające się w otaczającym nas świecie niepokojące

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu zgłosiła swój akces do udziału w projekcie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 Problem Cele Zadania Treści Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Narkomania Zapobieganie Alkohol uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki y na rok szkolny 2012/2013 opracowany został w oparciu o: Wizję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2013/2014 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 opracowany został w oparciu o: Misję

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014 Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz kształtowania ich postaw prozdrowotnych. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach NASZ CEL: Rozszerzanie u uczniów wiedzy na temat zdrowego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 1.Ruch to zdrowie! hasło do realizacji na rok szkolny 2013/2014 Zadania Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Poznanie zasad zdrowego trybu życia:

Bardziej szczegółowo

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni I. Bezpieczeństwo uczniów 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą -zapoznanie uczniów z przepisami bhp -udział uczniów w konkursach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH

W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH Wstęp Wiek szkolny jest tym okresem rozwojowym, w którym dzieci i młodzież zdobywają podstawy wiedzy, mające istotne znaczenie dla ich dalszego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku Hucisko 2012r. 1. PROBLEM PRIORYTETOWY 1. Problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym, lokalnym oraz w Internecie. 2. Kształtowanie umiejętności zdrowego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2014/2015 /okres przygotowawczy/ Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2015 / 2016 Szkolny Program Profilaktyki obok Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, do realizacji

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2012/2013.,,Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego społecznego i duchowego

NA ROK SZKOLNY 2012/2013.,,Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego społecznego i duchowego PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM,,Kocham to, co jem, aktywnie i bezpiecznie spędzam dzień! w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM im. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW W RÓWNEM

Bardziej szczegółowo

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole odżywia się nieprawidłowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Program Profilaktyczny adresowany jest do społeczności szkolnej ZSCKR w Mokrzeszowie. W swojej koncepcji,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM. na rok szkolny 2013/2014. Obszar agresja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM. na rok szkolny 2013/2014. Obszar agresja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 Obszar agresja Uczniowie Integracja uczniów klas pierwszych: - zajęcia integracyjne - wycieczki, wyjazdy integracyjne Lekcje wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO STATUTU SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH NA LATA 2013-2016 MONKINIE 2013 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KS. ST.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Opis

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY na rok szkolny 2012/2013 pt. Żyj zdrowo i ekologicznie zatwierdzony 19 września 2012r. przez: Radę Rodziców Radę Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rybak Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta

Agnieszka Rybak Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta Nazwa szkoły Adres Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach Ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy Tel./fax 25 757 41 79 E-mail www Dyrektor spmrozy@spmrozy.pl spmrozy.pl Renata Kuligowska Liczba uczniów

Bardziej szczegółowo