Charakterystyka projektu PRILHE: Adrianna Nizińska DSWE TWP Wrocław IV 2006 Kraków Uniwersytet Jagielloński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka projektu PRILHE: Adrianna Nizińska adrianna.nizinska@dswe.wroc.pl DSWE TWP Wrocław 24 25. IV 2006 Kraków Uniwersytet Jagielloński"

Transkrypt

1 Adrianna Nizińska DSWE TWP Wrocław IV 2006 Kraków Uniwersytet Jagielloński Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych Promowanie refleksyjnego, autonomicznego uczenia się w instytucjach kształcenia wyższego wprowadzenie w problematykę międzynarodowego projektu Socrates - Grundtvig Charakterystyka projektu PRILHE: Projekt PRILHE czyli Promowanie refleksyjnego autonomicznego uczenia się w instytucjach kształcenia wyższego realizowany jest w ramach programu Socrates Grundtvig, który nastawiony jest na poprawę jakości edukacji dorosłych, rozszerzanie współpracy między instytucjami kształcącymi dorosłych w całej Europie, promowanie innowacyjnych metod w kształceniu dorosłych i promowanie idei uczenia się przez całe życie. Cele zakładane przez Komponent Grundtvig 1, w ramach którego realizowany jest projekt to: Promowanie innowacji, zapewnienie szerszego dostępu do różnych form kształcenia dorosłych, podnoszenie poziomu kształcenia poprzez współpracę europejską; Popularyzacja idei uczenia się przez całe życie wraz z promowaniem aktywnych postaw obywatelskich w zdobywaniu i odnawianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji; Opracowanie wysokiej jakości ofert edukacyjnych wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii 1 PRILHE jest międzynarodowym projektem współpracy realizowanym przez siedmiu partnerów z następujących krajów: 1 www. socrates.org.pl 1

2 Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania Uniwersytet Goetingen, Niemcy Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania Uniwersytet w Turku, Finlandia Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja Nowy Uniwersytet w Lisbonie, Portugalia Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu, Polska Oczekiwane rezultaty Projekt PRILHE czyli promowanie autonomicznego, refleksyjnego uczenia się w szkołach wyższych bazuje na rezultatach poprzedniego projektu: LIHE (Uczenie się w szkołach wyższych: udoskonalanie praktyki edukacyjnej dla dorosłych studentów nietradycyjnych). Pokazały one jak istotne dla uczących się dorosłych jest ich doświadczenie życiowe oraz nawiązywanie do niego w ramach własnych projektów samorozwoju i doskonalenia siebie jako ucznia dorosłego. O ile znane są już liczne opracowania uznające rolę życiowego doświadczenia dorosłych jako istotnego czynnika motywującego dojrzałych studentów do podjęcia edukacji to nie wiemy jeszcze zbyt wiele na temat rzeczywistej roli doświadczenia w samym procesie uczenia się i nie znamy sposobów twórczego jego użycia przez uczniów i nauczycieli, nie wiemy jak zwiększyć potencjał z takiego uczenia wypływający i promować dzięki niemu refleksyjne, autonomiczne uczenie się. Zakładane cele projektu to: zidentyfikować procesy uczenia się, które umożliwiają studentom dorosłym stanie się refleksyjnymi, autonomicznymi uczącymi się zidentyfikować możliwe sposoby wzmacniania tych procesów, ich wspierania przed w trakcie oraz po zakończeniu edukacji przez dorosłych zbadać relacje pomiędzy uczeniem się poprzez doswiadczenie a uczeniem się akademickim wzajemne nakładanie się i związki jak doświadczenie może wspierać uczenie się akademickie oraz przyszłe uczenie się, także w miejscu pracy zidentyfikowanie istniejących modeli dobrej praktyki w instytucjach kształcenia wyższego i promowanie ich dzięki warsztatom i konferencjom w całej Europie stworzenie bazy materiałów źródłowych zarówno dla studentów jak i wykładowców Ramy teoretyczne 2

3 Założono, że poszukiwania badawcze powinny respektować związki między uczeniem się formalnym i nieformalnym, wiedzą milczacą i wiedzą uświadamianą oraz wymiarami uczenia się wyrastającymi z różnych tradycji paradygmatycznych. Uwzględniony i zaakcentowany został również biograficzny aspekt procesów nabywania nowej wiedzy i przekształcania uprzednio nabytej tak powstał koncept refleksyjnego biograficznego uczenia się, który miał zawierać w sobie następujące typy praktyk: uczenie się przez doświadczenie konstruktywistyczne uczenie się krytyczne uczenie się Próbę uporządkowania zróżnicowanych szkół myślowych budujących pojęcie refleksyjnego biograficznego uczenia się wyraża schemat 1., autorstwa prof. Petera Alheita z Uniwersytetu w Goetingen, uznanego specjalisty w dziedzinie badań biograficznych i członka zespołu niemieckiego. Refleksyjne biograficzne uczenie się Uczenie się przez doświadczenie konstruktywistyczne uczenie się krytyczne uczenie się APEL * ekspansywne uczenie się teoria krytyczna (expansive learning) (Habermas) Koncepcje pragmatyczne biograficzne konstruowanie społeczne uczenie się dialogowe uczenie się *APEL czyli Accreditation of Prior Experiential Learning Akredytacja uprzedniego uczenia się przez doświadczenie to jeden z wcześniejszych projektów realizowanych wspólnie przez większość partnerów 3

4 Schemat 1. Uporządkowanie ram teoretycznych projektu PRILHE wg P. Alheita (źródło: niepublikowane materiały ze spotkań roboczych partnerów projektu) Narzędzia badawcze Pierwszym etapem gromadzenia danych było uzyskanie materiału z kwestionariuszy skierowanych do studentów dorosłych w placówkach kształcenia wyższego, ze szczególnym akcentem na tych, którzy powrócili do edukacji po dłuższej przerwie oraz do nauczycieli i wykładowców pracujących z takimi studentami. Każdy z partnerów zobowiązał się do przebadania w ten sposób około 200 studentów i 40 nauczycieli, a zatem akcent położony został głównie na perspektywę uczących się dorosłych. Kwestionariusz skierowany do studentów, oprócz metryczki badanych miał także dostarczyć pewnych informacji na temat ich aktualnej sytuacji rodzinnej, pozycji na rynku pracy i ewentualnych uprzednich ścieżek kształcenia. Używając skali dyferencjału semantycznego badani mieli także dostarczyć danych na temat postrzegania poszczególnych wymiarów uczenia się, takich jak: rola doświadczeń zawodowych w procesie uczenia się indywidualna organizacja procesu uczenia się refleksja nad treściami kształcenia kształtowanie procesu uczenia się dialog w procesie uczenia się motywacja edukacyjna podejścia do uczenia się przestrzeń indywidualnej organizacji procesu uczenia się Badani studenci odpowiadali także na pytania otwarte dotyczące ich aktualnego postrzegania procesu uczenia z uwzględnieniem ewentualnych zmian w rozumieniu tego pojęcia oraz indywidualnych doświadczeń i wskazówek wspomagających proces uczenia się. Kwestionariusz adresowany do wykładowców także uwzględniał profil badanego, jego uprzednie doświadczenia edukacyjne i ścieżkę rozwoju zawodowego. Do wykładowców skierowano również pytania otwarte, dotyczące min. postrzegania studentów dorosłych, mocnych i słabych stron pracy z takimi słuchaczami, rozumienia konceptu refleksyjnego, autonomicznego uczenia się oraz skutecznych sposobów jego promowania. Wymiary uczenia się i nauczania, 4

5 których postrzeganie próbowano zdiagnozować to: uczenie się przez doświadczenie konstruktywistyczne uczenie się krytyczne uczenie się zakres wpływu doświadczeń życiowych kooperacja instrumentalność/ strategiczność style uczenia autonomiczne uczenie się Kolejnym etapem pracy badawczej będzie przeprowadzenie wywiadów narracyjnych ze studentami i wykładowcami oraz analizowanie danych z dzienników uczenia się (learning diaries), prowadzonych przez studentów. Propagowanie idei projektu oraz udostępnianie wyników Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem raportów z kwestionariuszy studentów i wykładowców, z których wnioski wykorzystane będą w badaniach narracyjnych oraz przy konstruowaniu narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli i studentów dorosłych. Przygotowane przez poszczególnych partnerów projektu raporty oraz wyniki analiz badań jakościowych już wkrótce dostępne będą na stronie internetowej projektu, podanej poniżej: Do końca grudnia 2006 na stronie tej będzie można również pobrać pliki zawierające finałowy efekt prac badawczych: poradnik edukacyjny dla studentów (Students' hanbook) oraz narzędzie dydaktyczne wspierające nauczycieli dorosłych (Teachers' toolkit). Strona internetowa projektu ma charakter interaktywny i pozwala również na komentowanie wyników i umieszczanie własnych sugestii, propozycji i przykładów dobrych praktyk, do których to działań serdecznie zapraszamy wszystkich praktyków edukacyjnych oraz studentów dorosłych. 5

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się - przykład Uniwersytetu Warszawskiego

Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się - przykład Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się - przykład Uniwersytetu Warszawskiego Agata Wroczyńska ETE 2015. Warszawa, 6 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LIFE LONG LEARNING WYZWANIE DLA KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

KONCEPCJA LIFE LONG LEARNING WYZWANIE DLA KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu KONCEPCJA LIFE LONG LEARNING WYZWANIE DLA KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM Naukowcy udowadniają, że nieuchronnie w ciągu całego życia będziemy

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne Unii Europejskiej

Programy edukacyjne Unii Europejskiej Programy edukacyjne Unii Europejskiej W celu praktycznej realizacji postanowień traktatów Rada Unii Europejskiej i Parlament swoimi decyzjami uruchomiły programy edukacyjne dla podmiotów wspólnotowych,

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Część 1

Poradnik metodyczny. Część 1 Poradnik metodyczny KALEJDOSKOP KARIERY Część 1 Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Recenzja

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA

INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA Szanowni Państwo, W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypracowywane są, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, innowacyjne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej Ewa Halska Podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo