DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 06 Poznañ, dnia sierpnia 00 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 647 nr XLIII/69/0 Rady Gminy Babiak z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Babiak na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XLIII/69/0 Rady Gminy Babiak z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania nr XXXVIII/0/00 Rady Gminy w Baranowie z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Baranów na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVIII//00 Rady Gminy w Baranowie z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Baranów nr XLIV/6/00 Rady Gminy Bia³oœliwie z dnia sierpnia 00 r. w sprawie dokonania podzia³u gminy Bia³oœliwie na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XLIV/6/00 Rady Gminy Bia³oœliwie z dnia sierpnia 00 r. w sprawie dokonania podzia³u gminy Bia³oœliwie na obwody g³osowania nr XLII//0 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 9 maja 00 r. w sprawie podzia³u Gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXV/66/00 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie zmiany podzia³u gminy Borek Wlkp. na obwody g³osowania nr XXXV/65/00 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Borek Wlkp. na okrêgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXX/8/00 Rady Gminy Brudzew z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Brudzew na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic, numerów i ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXX/9/00 Rady Gminy Brudzew z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Brudzew na obwody g³osowania, okreœlenia ich siedzib, granic i numerów nr XXVIII/00/00 Rady Gminy Budzyñ z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w ka dym okrêgu, dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Budzyñ nr XL/7/0 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Ceków Kolonia nr XL/8/0 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXV/80/00 Rady Gminy Chocz z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Chocz na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXV/8/00 Rady Gminy Chocz z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Chocz nr VI/7/0 Rady Gminy w Chodzie y z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okrêgach nr XXXIII/5/00 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie nr XXIX/4/00 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie zmiany uchwa³y o podziale gminy Czajków na okrêgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu

2 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXXIV/40/00 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Czarnków na okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLIX/49/0 Rady Miasta Czarnków z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta na okrêgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXII/65/0 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Czempiñ na sta³e obwody g³osowania nr XXXII/66/0 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania Nr 6 w Domu Pomocy Spo³ecznej w Jarogniewicach dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 00 r nr XXXII/67/0 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Czempiñ na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVII/9/00 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie zmiany na obszarze gminy Czerniejewo obwodów g³osowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nr XXXVII/40/00 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Czerniejewo na okrêgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbê wybieranych radnych nr 6/LX/0 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Czerwonak na okrêgi wyborcze nr 6/LX/0 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie zmian w podziale na obwody g³osowania w gminie Czerwonak nr XXIX/58/0 Rady Gminy Damas³awek z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Damas³awek na okrêgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXX/65/00 Rady Miejskiej w D¹biu z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy D¹bie na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXX/66/00 Rady Miejskiej w D¹biu z dnia lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXXI/45/00 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Dobra na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXXIII//0 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Dobrzyca nr XXXIII//0 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania na obszarze gminy Dobrzyca w wyborach samorz¹dowych w 00 r nr XXXIII/4/0 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Dobrzyca na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVI//00 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia maja 00 r. o podziale gminy na okrêgi oraz okreœleniu liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVI/4/00 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia maja 00 r. o podziale gminy na obwody g³osowania nr XXVIII/0/00 Rady Gminy w Dominowie z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Dominowo na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXVIII/0/00 Rady Gminy w Dominowie z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXXVI/79/00 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Doruchów na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVI/8/00 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Doruchów... 4

3 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXXVII/70/00 Rady Gminy w Drawsku z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Drawsko na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w tych okrêgach nr XLIII/87/00 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Duszniki na okrêgi wyborcze nr XXXVIII/8/00 Rady Gminy Giza³ki z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Giza³ki na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXIX/75/00 Rady Miasta Gniezna z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u miasta Gniezna na okrêgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXII/7/0 Rady Gminy Gniezno z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na terenie gminy Gniezno nr XXXII/74/0 Rady Gminy Gniezno z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Gniezno na okrêgi wyborcze nr 8/XXXII/00 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Godziesze Wielkie na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLIII/6/0 Rady Miejskiej w Golinie z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Golina na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXIX/07/0 Rady Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy na okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXII/74/00 Rady Gminy Go³uchów z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Go³uchów na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXII/78/00 r. Rady Gminy Go³uchów z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Go³uchów nr XLVIII/459/00 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Gostyñ na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym do Rady Miejskiej oraz wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej nr XLVIII/460/00 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania w Szpitalu Powiatowym w Gostyniu, celem przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych w 00 r nr XLI/8/00 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn¹ z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Grabów n. Prosn¹ na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLI/84/00 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn¹ z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹ nr XXVI/8/0 Rady Gminy Grodziec z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Grodziec na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic, numerów i ustalenia liczby Radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXVIII/46/00 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia maja 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Grodzisk Wlkp. na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXXV/9/00 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Grzegorzew na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXXV/94/00 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Grzegorzew na obwody do g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXXVII/7/0 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Jaraczewo na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVII/8/0 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Jaraczewo... 44

4 Województwa Wielkopolskiego Nr nr LV/58/00 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr 57/00 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy i Miasta Jastrowie na okrêgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Jastrowiu nr XXXI/66/00 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 7 maja 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okrêgu wyborczym nr XXII/64/00 Rady Gminy Kaczory z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Kaczory na okrêgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okrêgów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XLVI/97/00 Rady Gminy Kawêczyn z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Kawêczyn na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XLI/79/00 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania nr XLI/80/00 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Kazimierz Biskupi na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XLI/60/0 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy KaŸmierz na okrêgi wyborcze dla wyborów do Rady Gminy KaŸmierz oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okrêgu nr XLII//00 Rady Miejskiej w Kêpnie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania na obszarze gminy Kêpno w wyborach samorz¹dowych w 00 r nr XLII/4/00 Rady Miejskiej w Kêpnie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Kêpno nr XLII/5/00 Rady Miejskiej w Kêpnie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Kêpno nr XXXVIII/44/0 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Kiszkowo na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXXV/56/0 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy i miasta Kleczew na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXV/57/0 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na terenie Gminy i Miasta Kleczew nr XLII/47/0 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych w gminie Kleszczewo nr XXXVII/64/0 Rady Miejskiej Gminy K³ecko z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Gminy K³ecko nr XXXVII/65/0 Rady Miejskiej Gminy K³ecko z dnia lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania dla przeprowadzenia wyborów na obszarze Gminy nr 44/0 Rady Miejskiej w K³odawie z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr 45/0 Rady Miejskiej w K³odawie z dnia lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXXVII/7/00 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze miasta i gminy Kobylin

5 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXXVII/6/00 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Kobylin na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLVI//00 Rady Gminy w Kole z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Ko³o na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XLVI/4/00 Rady Gminy w Kole z dnia czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XLIII/9/00 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XLIII/9/00 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta Kola na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXIV/99/00 Rady Gminy Ko³aczkowo z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Ko³aczkowo na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXIX/9/00 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych w gminie Kostrzyn nr XXXIX/0/00 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie ustalenia obwodów g³osowania w gminie Kostrzyn nr XXXIII/5/0 Rady Gminy Koœcian z dnia maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Koœcian na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz okreœlenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLVII/467/0 Rady Miejskiej Koœciana z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta Koœciana na okrêgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okrêgów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLVII/468/0 Rady Miejskiej Koœciana z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w mieœcie Koœcianie nr XLVII/469/0 Rady Miejskiej Koœciana z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nr XXXII/94/00 Rady Gminy Koœcielec z dnia 4 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Koœcielec na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XLII/8/00 Rady Gminy Kotlin z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Kotlin na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLII/0/00 Rady Gminy Kotlin z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³y obwodów g³osowania na obszarze gminy Kotlin nr XLVI/57/00 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ich granic, numerów okrêgów i liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym w wyborach do rad gmin w 00 r nr XLVI/574/00 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w wyborach do rad w 00 r nr 8/0 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXXIX/08/00 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Kramsk na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXIX/0/00 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych... 49

6 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXXV/4/00 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Kraszewice na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXV/44/00 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Kraszewice nr XLVI/97/00 Rady Miejskiej w Krobi z dnia lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie gminy Krobia do przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XLVI/98/00 Rady Miejskiej w Krobi z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr LI/54/00 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Krotoszyn na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz okreœlenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr LI/55/00 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach samorz¹dowych w 00 r nr LI/66/00 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn nr XXX/4/00 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 8 maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze nr XXXIV//00 Rady Gminy Krzykosy z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Krzykosy na okrêgi wyborcze, okreœlenia granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXX/78/00 Rady Gminy Krzymów z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów g³osowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr XXX/79/00 Rady Gminy Krzymów z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Krzymów na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXII/94/00 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Krzywiñ na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXII/95/00 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Krzywiñ na obwody g³osowania nr XXXV/99/00 Rady Miejskiej w Krzy u Wlkp. z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Krzy Wlkp. na okrêgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXVIII/57/0 Rady Miejskiej w Ksi¹ u Wlkp. z dnia maja 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Ksi¹ Wlkp nr XXVIII/56/0 Rady Miejskiej w Ksi¹ u Wlkp. z dnia maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Ksi¹ Wlkp. na okrêgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okrêgach wyborczych do Rady Miejskiej w Ksi¹ u Wlkp nr XXIX/64/0 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Kwilcz na okrêgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych nr XXXV/07/0 Rady Gminy L¹dek z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy L¹dek na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XLIV/468/00 Rady Miejskiej Leszna z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodu g³osowania dla wyborców przebywaj¹cych w szpitalu nr XLIV/469/00 Rady Miejskiej Leszna z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w okrêgach wyborczych do rady Miejskiej Leszna nr /0 Rady Gminy Lipka z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze nr XXXV/9/00 Rady Gminy Lipno z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu... 57

7 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXV/4/00 Rady Gminy Lisków z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Lisków na okrêgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXIX/8/0 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Lubasz na okrêgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Lubaszu nr XXIX/9/0 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Lubasz na obwody g³osowania nr L/5/00 Rady Miasta Luboñ z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych i obwodów g³osowania w mieœcie Luboñ nr XLIV/95/00 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Lwówek na okrêgi wyborcze i utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr XLV/0/00 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie zmiany Uchwa³y nr XLIV/95/00 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia maja 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Lwówek na okrêgi wyborcze i utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr XXXV/7/00 Rady Miejskiej w ob enicy z dnia czerwca 00 r. w podzia³u gminy na okrêgi wyborcze nr XXXIX/80/00 Rady Gminy w ubowie z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy ubowo na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXXIX/8/00 Rady Gminy w ubowie z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXXVII/86/00 Rady Gminy w Malanowie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Malanów na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXVII/87/00 Rady Gminy w Malanowie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr XXXII//00 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze i ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w ka dym okrêgu, dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta i Gminy Margonin nr XLI/04/00 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Miejska Górka na okrêgi wyborcze okreœlenie ich granic, numerów i liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLI/05/00 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia maja 00 r. w sprawie zmiany granic obwodów g³osowania na obszarze gminy Miejska Górka nr XXX/6/00 Rady Gminy Mieœcisko z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie dokonania podzia³u Gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Mieœcisko nr XLII/74/0 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Miêdzychód na okrêgi wyborcze nr XLII/75/0 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Miêdzychód obwodów g³osowania nr XXVII/87/0 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Mikstat na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXVII/88/0 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Mikstat nr XXI/84/0 Rady Miejskiej w Mi³os³awiu z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Mi³os³aw na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym, w wyborach do Rady Miejskiej w Mi³os³awiu... 54

8 Województwa Wielkopolskiego Nr nr LIX/477/0 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie granic okrêgów wyborczych na terenie gminy Mosina w wyborach samorz¹dowych w roku nr XXXVII/57/00 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Mycielin nr XXXVII/58/00 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 5 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Mycielin na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXX/75/00 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Nekla na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXX/76/00 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Nekla na obwody g³osowania nr XXVII/56/00 Rady Gminy w Niechanowie z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Niechanowo na okrêgi wyborcze nr XLII/40/0 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVIII/5/0 Rady Gminy w Nowym Mieœcie n. Wart¹ z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Nowe Miasto n. Wart¹ na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXVIII/6/0 Rady Gminy w Nowym Mieœcie n. Wart¹ z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XLII/00/00 Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu z dnia 4 maja 00 r. w sprawie dokonania nowego podzia³u gminy Nowy Tomyœl na okrêgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okrêgach nr XLII/0/00 Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu z dnia 4 maja 00 r. w sprawie dokonania nowego podzia³u gminy Nowy Tomyœl na sta³e obwody g³osowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr XLVIII/56/0 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Oborniki na okrêgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr X/4/00 Rady Miasta Obrzycko z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie zmiany granic, numerów okrêgów i liczby radnych wybieranych w okrêgu wyborczym oraz siedziby terytorialnej komisji wyborczej dla przeprowadzania wyborów do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa nr XL/6/00 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Okonek na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym dla wyboru Rady Miejskiej w Okonku nr XXXXI/8/00 Rady Gminy w Olszówce z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Olszówka na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXVIII/0/00 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Opalenica na okrêgi wyborcze nr 60/0 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Opatówek na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr 6/0 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Opatówek nr XL/9/0 Rady Gminy w Orchowie z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XL/94/0 Rady Gminy w Orchowie z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Orchowo na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych

9 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXX/95/00 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 8 maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów okrêgów wyborczych oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nr XXX/96/00 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 8 maja 00 r. w sprawie numerów obwodów g³osowania, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Osieczna dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nr 5/00 Rady Gminy Osiek Ma³y z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Osiek Ma³y na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXX/87/00 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa w 00 roku nr XXXI/05/00 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Ostrów Wielkopolski na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXXI/06/00 Rady Gminy Ostrów Wlkp. z dnia lipca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Ostrów Wlkp nr XXXIV/6/00 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 00 r. w sprawie podzia³u miasta Ostrowa Wielkopolskiego na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXIV/6/00 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXIV/64/00 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach samorz¹dowych w 00 r nr XXX/7/00 Rady Gminy w Pakos³awiu z dnia 7 maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Pakos³aw na okrêgi wyborcze okreœlenie ich granic, numerów oraz liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVII/07/00 Rady Gminy Pêpowo z dnia 4 maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Pêpowo na okrêgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXXVI/4/00 Rady Gminy Piaski z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVI//00 Rady Gminy Piaski z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Gminy Piaski dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr LIII/54/0 Rady Miejskiej w Pile z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Pi³a na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu dla wyboru Rady Miejskiej w Pile nr XXXVIII/406/00 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia okrêgów wyborczych, nadania im numerów i okreœlenia granic oraz iloœci radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XLI/4/00 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Pleszew na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLI/5/00 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew nr XLI/6/00 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach samorz¹dowych w 00 r nr LXII/547/00 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze nr LXII/548/00 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na obwody g³osowania

10 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXXVIII/08/0 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 0 maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze na terenie Miasta i Gminy Pogorzela nr XXVIII/78/00 Rady Gminy w Po³ajewie z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Po³ajewo na okrêgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XCIII/054/III/00 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie podzia³u miasta na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic tych okrêgów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XCIV/057/III/00 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania w szpitalach, zak³adach pomocy spo³ecznej i Areszcie Œledczym oraz zmian w podziale miasta Poznania na obwody g³osowania nr XXVIII/84/00 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Przedecz na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXVIII/85/00 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Przedecz na obwody g³osowania, okreœlenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr XLIX/98/00 Rady Gminy Przemêt z dnia maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Przemêt na okrêgi, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLIX/99/00 Rady Gminy Przemêt z dnia maja 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie gminy Przemêt w zwi¹zku ze zmian¹ liczby mieszkañców nr XXXV/98/0 Rady Gminy Przygodzice z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Przygodzice na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXV/98/0 Rady Gminy Przygodzice z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Przygodzice nr XLV/55/0 Rady Gminy Przykona z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Przykona na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic, numerów i ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XLV/56/0 Rady Gminy Przykona z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Przykona na obwody g³osowania, okreœlenia ich siedzib, granic i numerów nr 80/0/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie okrêgów wyborczych w mieœcie Puszczykowo nr XXXVI/00/0 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Pyzdry na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXVI/0/0 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Pyzdry na obwody g³osowania, okreœlenia ich granic, liczby wyborców i radnych oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr XXXIX/7/00 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Rakoniewice na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXVIII//00 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Raszków na okrêgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXVIII/4/00 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Raszków na obwody g³osowania nr XXXIII/90/0 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia czerwca 00 r. w sprawie ustalenia numerów i granic okrêgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okrêgach w wyborach do Rady Gminy Rawicz nr XLIII/84/00 Rady Miejskiej w RogoŸnie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy RogoŸno na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym dla wyboru Rady Miejskiej w RogoŸnie... 65

11 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXVII/4/00 Rady Gminy Rozdra ew z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Rozdra ew na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXVII/5/00 Rady Gminy Rozdra ew z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Rozdrarzew nr XXX/64/00 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Rychtal na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXX/65/00 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy Rychtal nr XXXVII/6/0 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Rychwa³ na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXXVII/6/0 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXIX/86/00 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Ryczywó³ na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLIII/6/00 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Rydzyna na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz okreœlenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XLIII/70/00 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Rydzyna na obwody g³osowania nr 8/00 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Rzgów na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXXVII//00 Rady Gminy Siedlec z dnia 4 maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Siedlec na okrêgi wyborcze nr XXXVII/4/00 Rady Gminy Siedlec z dnia 4 maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Siedlec na obwody g³osowania nr XXXIII/90/00 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXIII/9/00 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Sieraków obwodów g³osowania nr XXXIV/9/00 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia lipca 00 r. w sprawie ustalenia okrêgów wyborczych, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXIV/99/00 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Sieroszewice na okrêgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXVI/4/00 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie dokonania podzia³u Gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XXVII/88/00 Rady Gminy Skulsk z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Skulsk na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXV/95/00 Rady Gminy S³upca z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy S³upca na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXV/96/00 Rady Gminy S³upca z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy S³upca na obwody g³osowania nr XXXVIII/48/00 Rady Miasta S³upcy z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta S³upcy na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych

12 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XXXVIII/49/00 Rady Miasta S³upcy z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta na obwody g³osowania nr XXXVIII/50/00 Rady Miasta S³upcy z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania nr XLIX/4/0 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Sompolno na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XLIX/4/0 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XLV/5/00 Rady Gminy w Starym Mieœcie z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Stare Miasto na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XLV/6/00 Rady Gminy w Starym Mieœcie z dnia czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXXV/80/00 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy i miasta Stawiszyn na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXV/8/00 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn nr XXIX/78/00 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Stêszew na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXIX/79/00 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 6 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Stêszew obwodów g³osowania nr XLI/86/0 Rady Gminy Strza³kowo z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Strza³kowo na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XLI/86/0 Rady Gminy Strza³kowo z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr 69/XXX/00 Rady Miejskiej Sulmierzyce z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie zmian w podziale miasta Sulmierzyce na okrêgi wyborcze nr L/548/00 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 9 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze nr L/560/00 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 0 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na obwody g³osowania nr XXXII//0 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia czerwca 00 r. w sprawie dokonania podzia³u miasta i gminy Szamocin na okrêgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych w ka dym okrêgu wyborczym nr XLIV/400/00 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u miasta i gminy Szamotu³y na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XLII//00 Rady Gminy Szyd³owo z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Szyd³owo na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXXIX/9/0 Rady Miejskiej Gminy Œlesin z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Œlesin na okrêgi wyborcze, okreœlenie ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXXIX/40/0 Rady Miejskiej Gminy Œlesin z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie Gminy Œlesin

13 Województwa Wielkopolskiego Nr nr XLVI/499/00 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 4 maja 00 r. w sprawie podzia³u gminy Œrem na okrêgi wyborcze nr XLVI/500/00 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 4 maja 00 r. w sprawie zmian w podziale na obwody g³osowania w gminie Œrem nr XLVI/50/00 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 4 maja 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania w domach pomocy spo³ecznej, zak³adach opieki zdrowotnej i Areszcie Œledczym dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nr XXVIII/407/00 Rady Miejskiej w Œrodzie Wlkp. z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Œroda Wlkp. na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu, w wyborach samorz¹dowych nr XXVIII/408/00 Rady Miejskiej w Œrodzie Wlkp. z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXVIII/409/00 Rady Miejskiej w Œrodzie Wlkp. z dnia 4 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnego (zamkniêtego) obwodu g³osowania na terenie gminy Œroda Wlkp. w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa w wyborach samorz¹dowych 00 r nr XXX/09/00 Rady Gminy Œwiêciechowa z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Œwiêciechowa na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr XXX/0/00 Rady Gminy Œwiêciechowa z dnia czerwca 00 r. w sprawie granic, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Œwiêciechowa dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy nr LXXVI/76/00 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka dym okrêgu do przeprowadzania wyborów do Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXVI/77/00 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 lipca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania nr LIII/455/0 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Trzcianka na okrêgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXXII//0 Rady Gminy Trzcinica z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Trzcinica na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby mandatów radnych wybieranych w ka dym okrêgu nr LII/7/00 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia lipca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy Trzemeszno na obwody g³osowania i okrêgi wyborcze nr XLIII/5/00 Rady Miejskiej Tuliszkowa z dnia czerwca 00 r. w sprawie podzia³u Gminy i Miasta Tuliszków na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic, numerów i ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXXIV/4/00 Rady Gminy Turek z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy Turek na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu w wyborach samorz¹dowych nr XXXIV/5/00 Rady Gminy Turek z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych nr XXXIX/96/00 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u obszaru gminy Miejskiej Turek na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu wyborczym nr XXXIX/97/00 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 czerwca 00 r. w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania na obszarze gminy Miejskiej Turek w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa w wyborach samorz¹dowych 00 r nr XXIX/4/00 Rady Miejskiej w Ujœciu z dnia 7 czerwca 00 r. w sprawie podzia³u gminy i miasta Ujœcie na okrêgi wyborcze, okreœlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w ka dym okrêgu dla wyboru Rady Miejskiej w Ujœciu... 7

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze. 1. Uchwały w sprawie zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014:

Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze. 1. Uchwały w sprawie zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014: 2 Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze Załącznik Nr 1 od godz. 10.00 1. Uchwały w sprawie zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014: 1. Uchwała Nr XLVII/266/2014

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI Organizatorzy w terenie : Poznań - Macej Waśkiewicz 501816199, Piła - Ziatyk Mariusz 672154998, Leszno - Łuczak Piotr 655205580, Konin - Tomaszewski Wojciech 632437495, Kalisz - Kwiatkowski Wojciech 62

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: )

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: ) 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 2009-04-08 w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ:2009-04-16)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe.

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe. XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Poznań Macej Organizatorzy w Waśkiewicz terenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR AG.271/01/17 Załącznik nr 4 do siwz SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR powiat gmina adres chodzieski Budzyń ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń chodzieski Chodzież ul. Mostowa 9,64-800 Chodzież chodzieski Margonin ul.

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2010 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ROKU 2015

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W ROKU 2015 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ROKU 2015 Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła

Bardziej szczegółowo

II. Rozpatrzenie spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze, wyszczególnionych w załączniku nr 1.

II. Rozpatrzenie spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze, wyszczególnionych w załączniku nr 1. WA.IV-0010/ 28 /2005 Poznań, dnia 12 grudnia 2005 r. Członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu /wszyscy/ Na podstawie przepisu art. 18a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR 4809/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze

Bardziej szczegółowo

Stróżewo, boisko sportowe.

Stróżewo, boisko sportowe. Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2010-12-29 w sprawie budżetu gminy na 2011rok (wpływ:2011-01-11)

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU "Odum " s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Bank Spółdzielczy we Wronkach. ZU Odum  s.c. Adam Dymek. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Załącznik nr 1 OPIS OBIEKTÓW L.p. POWIAT GMINA Adres nieruchomości Rodzaj obiektu Podstawa dysponowania Wynajmujący Powierzchn a użytkowa (m2) Kubatura m3 Rodzaj ogrzewania Instalacja techniczna budynku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2011 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 3972 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: 6.06.2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie projekty

Wielkopolskie projekty Wielkopolskie projekty Mapa przedsięwzięć realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dodatek do biuletynu informacyjnego nasz region Wielkopolskie projekty Mapa przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH GENERALNY POMIAR RUCHU W ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY () W PUNKTACH POMIAROWYCH W ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWO: WIEKOPOLSKIE NUMER WOJEWÓDZTWA: 30 Sam. z 30096 116 0,000 8,200 8,200 BININO-NOJEWO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Świadczeniodawca Godz. postoju Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 października 2012 r. Poz. 4431 UCHWAŁA NR XXV/441/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Poznań, dnia 22 października 2012 r. Poz. 4431 UCHWAŁA NR XXV/441/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 października 2012 r. Poz. 4431 UCHWAŁA NR XXV/441/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 listopada 2012 r.

Poznań, 16 listopada 2012 r. Notatki Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, "' Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 65,76% - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 58,69 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 53,60 % - Technikum, Chodzież 52,65 % - Technikum

Bardziej szczegółowo

NOWA PROPOZYCJA DELIMITACJI OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH PO OPINIACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE I GMINNE 18 kwietnia 2017 r.

NOWA PROPOZYCJA DELIMITACJI OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH PO OPINIACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE I GMINNE 18 kwietnia 2017 r. NOWA PROPOZYCJA DELIMITACJI OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH PO OPINIACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE I GMINNE 18 kwietnia 2017 r. I. ZAŁOŻENIA Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy w Ratajach. 2 CHODZIEŻ Chodzież 64-800 Powiat chodzieski

Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy w Ratajach. 2 CHODZIEŻ Chodzież 64-800 Powiat chodzieski L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gmina Nazwa organizacji Nazwa Ulica chodzieski chodzieski Szamocin Chodzież Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji

Skład osobowy Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji Skład osobowy Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji Powiat Chodzieski 1. Kamila Kliwicka Budzyń 2. Paweł Cezary Szafranek Budzyń 3. Mieczysław Józef Michalak Chodzież 4. Michał Szostak

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Cel badania: - realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, - uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S ) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120630-2013:text:pl:html PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S 073-120630 "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2016 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1% 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "TWOJA SZANSA NA KARIERĘ!!!" nr projektu RPWP /15

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA NA KARIERĘ!!! nr projektu RPWP /15 REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "TWOJA SZANSA NA KARIERĘ!!!" nr projektu 1 Informacja o projekcie: 1. Projekt "TWOJA SZANSA NA KARIERĘ!!!" realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA NSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWSKA WOJEWÓDZK NSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWSKA W POZNANU STACJA CHEMCZNOROLNCZA ODDZAŁ W POZNANU ZASOBNOŚĆ ZANECZYSZCZENE GLEB WELKOPOLSK STAN NA ROK Biblioteka Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej R e a l i z a c j a Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego Od 1999 / r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- analiza gmin

Załącznik nr 1- analiza gmin Zacznik nr 1- analiza gmin Poziom bezpieczeństwa w gminie (zagroenia, podmioty KSRG, itp.) 3 2 1 wysoki redni niski Powiat Gmina WARTOŚĆ KOŃCOWA m. Poznań m. Poznań 3 p. poznański m. Luboń 3 m. Puszczykowo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Właściciel obiektu i/lub zarządzający obiektem 1 Budzyń Budzyń 2 Wyszyny Region Wodny Warty Gmina Budzyń/Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWE KOMPETENCJE DOBRY ZAWÓD. AKTYWIZACJA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY W WOJ

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KOMPETENCJE DOBRY ZAWÓD. AKTYWIZACJA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY W WOJ REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWE KOMPETENCJE DOBRY ZAWÓD. AKTYWIZACJA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. WIELKOPOLSKIM" nr projektu 1 Informacja o projekcie: 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2014 - województwo wielkopolskie * "kwota po korekcie" (dokonana na podstawie informacji o poprawkach dokonanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- analiza gmin

Załącznik nr 1- analiza gmin Załącznik nr 1- analiza gmin Poziom bezpieczeństwa w gminie (zagrożenia, podmioty KSRG, itp.) 3 2 1 wysoki średni niski Powiat Gmina WARTOŚĆ KOŃCOWA m. Poznań m. Poznań 3 p. poznański m. Luboń 3 m. Puszczykowo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Różana Niechanowie wielkopolskie wrzesiński Września Sędziwojewo Świetlica wiejska Sędziwojewo Sędziwojewo 69 _

Różana Niechanowie wielkopolskie wrzesiński Września Sędziwojewo Świetlica wiejska Sędziwojewo Sędziwojewo 69 _ 20150415 leszczyński Krzemieniewo Mierzejewo Sala Wiejska nr.32 nr.1 20150416 272 gostyński Borek Wielkopolski Borek Wielkopolski Gospodarstwo rolne Zbigniew Biskup ul. Marii Konopnickiej 13 20150417 20150421

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok Organ wydający Ty p aktu Data aktu Data. publikacji Ty tuł aktu uchwała nr LIV/414/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Rada Miejska w Ogrodzieńcu Uchwała 2014-05-21 00:00 2014-05-27 07:17 z dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin. Znak sprawy: ZCE/OKK/01/2012 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin.pl Szczecin 2012-02-13 Dotyczy: Informacji

Bardziej szczegółowo

1 Gmina Rzgów Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap ,5

1 Gmina Rzgów Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap ,5 Strona 1 Załącznik do uchwały nr 3600/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 maja 2017 r. Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Rad Powiatowych

Skład osobowy Rad Powiatowych Skład osobowy Rad Powiatowych Rada w Powiecie Chodzieskim 1. Eugeniusz Koczorowski Budzyń 2. Paweł Szafranek Budzyń 3. Mieczysław Józef Michalak Chodzież 4. Katarzyna Szostak Chodzież 5. Arkadiusz Matusiak

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo wielkopolskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO

WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO REGULAMIN PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE - GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO RPWP.06.02.00-30-0034/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Wysokie kwalifikacje-gwarancją sukcesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma P-6/001

Załącznik do pisma P-6/001 L.p. Nazwa wnioskodawcy Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskchna lata 2007-2013 dla naboru pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ r r.

REJESTR UCHWAŁ r r. REJESTR UCHWAŁ W SPRAWIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZE ZMIANAMI ORAZ W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZE ZMIANAMI 1995 r. - 2015 r.

Bardziej szczegółowo