Historia. Pierwszy zapis o najstarszej dzielnicy Katowic. Pierwsza wzmianka o Katowicach znajduje się w zapiskach Księdza Kazimierskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia. Pierwszy zapis o najstarszej dzielnicy Katowic. Pierwsza wzmianka o Katowicach znajduje się w zapiskach Księdza Kazimierskiego"

Transkrypt

1 KATOWICE

2 Historia Pierwszy zapis o najstarszej dzielnicy Katowic Dąb b pochodzi z 1299 roku Pierwsza wzmianka o Katowicach znajduje się w zapiskach Księdza Kazimierskiego ego z 1598 Katowice otrzymały y prawa miejskie w 1865 Katowice są stolicą województwa od 1922

3 KATOWICE MIEJSCE PRZECIĘCIA TRANSEUROPEJSKICH SZLAKÓW OMUNIKACYJNYCH Transeuropejska sieć transportowa Korytarz IV A-1, E (CE)-65 Gdańsk Katowice Żylina Transeuropejska sieć transportowa Korytarz III A-4, E-30 Berlin Wrocław Katowice Kraków Lwów

4 POŁĄCZENIA LOTNICZE Z portu lotniczego w Katowicach - Pyrzowicach funkcjonują połączenia z wieloma miastami Europy Połączenia z Katowic: Ateny, Barcelona, Belfast, Bruksela, Cork, Doncaster-Sheffield, Dortmund, Dublin, Düsseldorf, Edynburg, Eindhoven, Frankfurt, Kolonia Bonn, Liverpool, Londyn, Mediolan, Monachium, Oslo, Paryż, Rzym, Shannon, Sztokholm, Turyn, Warszawa Połączenia z pozostałych dwóch lotnisk: Amsterdam, Praga, Budapeszt, Chicago, Glasgow, Hamburg, Manchester, Monachium, Oslo,, Stuttgart, Tel Aviv, Wiedeń, Zurych

5 RUCH PASAŻERSK całkowity ruch pasażerski Port lotniczy Katowice jest jednym z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Europie

6 GŁÓWNE SZLAKI KOMUNIKACYJNE W KATOWICACH Katowice posiadają nowoczesny drogowy system komunikacyjny

7 plan Nakłady na inwestycje drogowe w latach

8 WĘZEŁ GÓRNOŚLĄSKA MURCKOWSKA

9 Drogowa Trasa Średnicowa / ul. Bracka

10 ul.. SOKOLSKA wiadukt nad ul.. CHORZOWSKĄ

11 Otwarcie tunelu pod Rondem

12

13 DTŚ

14 DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA (w tys. zł) Cały projekt (od 1999r.) Środki własne , , , ,0 subwencje drogowe (zł.) , , , Kredyt EBI (zł( zł.) , , , Ogółem , , ,

15 NAKŁADY NA INWESTYCJE UDZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM Udział % 25,75% 23,55% 23,59% 21,57% 24,23% 26,24% 100% 90% 80% 70% 60% 50% WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA POZOSTAŁE WYDATKI BUDŻETU MIASTA (NIEINWESTYCYJNE) 40% 30% 20% 10% 0%

16 Katowice mają bardzo dobrą zdolność kredytową KRAJ/MIASTO POLSKA Bydgoszcz Fitch Fitch W 2003 r. Katowice były jednym z najmniej zadłużonych miast i było jednym z miast o najniższym zadłużeniu. W dniu podpisano umowę kredytową z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM na kwotę 50 mln. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie tempa rozwoju miasta. AGENCJA OCENA Międzynarodowe oceny ratingowe A- dla zobowiązań w walucie zagranicznej; perspektywa pozytywna A dla zobowiązań w walucie krajowej; perspektywa stabilna BBB- perspektywa pozytywna Gdańsk Katowice Kraków Łódź Poznań Szczecin Wrocław Fitch Fitch Standard&Poor s Standard&Poor s Moody s Investors Fitch Fitch BBB perspektywa stabilna A- dla zobowiązań w walucie zagranicznej; perspektywa stabilna A- dla zobowiązań w walucie krajowej; perspektywa stabilna BBB+ perspektywa stabilna BBB perspektywa stabilna A3 perspektywa stabilna BBB perspektywa stabilna BBB+ perspektywa stabilna

17 Przebudowa Śródmieścia Zadanie to nie jest zadaniem prostym i łatwym, wymaga dobrego przygotowania, akceptacji społecznej, pozyskania odpowiednich środków publicznych, włączenia do działań sektora prywatnego oraz konsekwentnego i długofalowego działania. Program ten będzie skoncentrowany na kilku obszarach centrum.

18 Podstrefy przebudowy centrum

19 I Obszary przebudowy centrum

20 Obszar I - Kwartał Rondo Rynek Bardzo często w mediach mówi się o przebudowie Rynku. Jest to zbyt duże uproszczenie. Jeżeli mamy na myśli centrum z prawdziwego zdarzenie to działań tych nie można ograniczać tylko do samego Rynku, konieczne jest kompleksowe zagospodarowanie całej przestrzeni od Ronda do Rynku. Aby jednak to wykonać należało stworzyć alternatywny sposób przemieszczania się samochodów, dotychczas poruszających się aleją Korfantego, ulicą Mickiewicza, dalej ul. Sokolską imatejki. We wrześniu 2006 r. oddano do użytku ulicę Grundmana, która to zadanie spełni. Następnym warunkiem koniecznym do przebudowy centrum to wykonanie kanalizacji sanitarnej, roboty te pomimo pewnych problemów dobiegają końca. W 2006 r. rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni od Ronda do Rynku.

21 Kwartał Rynek - Rondo

22 Kwartał Rynek - Rondo

23

24 POWIERZCHNIA ZABUDOWY NOWYCH OBIEKTÓW m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA NOWYCH OBIEKTÓW m2 KUBATURA NOWYCH OBIEKTÓW m3 PARKINGI PODZIEMNE 3290 miejsc I Centrum koncepcje konkursowe

25 Uwzględniając zalecenia pokonkursowe, wnioski z dyskusji z rożnymi środowiskami ( inwestorzy, właściciele nieruchomości z obszaru projektu, właścicielami infrastruktury technicznej, środowisko opiniotwórcze, radni Rady Miasta Katowice) dokonano korekty koncepcji konkursowej w postaci planu koordynacyjnego. Do tej pory odbyło się ok. 30 spotkań zinwestorami

26 II Obszary przebudowy centrum

27 Obszar II - Kwartał Dworcowa Mariacka Dotychczas przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich przeprowadzono konkurs architektonicznourbanistyczny. Autorom nagrodzonej pracy zlecono opracowanie projektu, który został wykonany. Równolegle z powyższymi pracami przeprowadzano wycenę obiektów starego dworca, wyprowadzano najemców. Wyłonienie nowego prywatnego właściciela budynków starego dworca i przeprowadzenie przez niego prac modernizacyjnych musi być skoordynowane z pracami na ulicy Dworcowej gdzie mają powstać podziemne garaże oraz galeria handlowa. Prace budowlane na ulicy Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława zostaną rozpoczęte za kilka miesięcy. Równocześnie są modernizowane pewne kamienice w tym kwartale.

28 Projekt przebudowy ul. Dworcowej

29 Projekt przebudowy ul. Dworcowej

30 III Obszary przebudowy centrum

31 Obszar III - Przebudowa Dworca Głównego PKP wraz z jego otoczeniem Przy zaangażowaniu Samorządu Miasta Katowice zarząd PKP przystąpił do działań mających na celu wyłonienie partnera prywatnego, którego zadaniem będzie kompleksowa przebudowa katowickiego dworca PKP. Miasto w ramach swoich kompetencji wspiera ten proces. Harmonogram prac związanych z przebudową Dworca Głównego PKP w Katowicach Maj 2007 Zarząd PKP SA zatwierdza procedury wyłaniania inwestorów Czerwiec 2007 przyjęcie ostatnich raportów doradcy Czerwiec 2007 ogłoszenia w mediach o planowanej inwestycji i sposobie wyboru inwestora Wrzesień 2007 zamknięcie listy zainteresowanych inwestorów Koniec 2007 wybór inwestora Koniec 2008 wbicie łopaty zakończenie realizacji inwestycji

32

33 IV Obszary przebudowy centrum

34 Renowacja budynku Instytutu Fizyki zł

35 Wyremontowany plac przed Instytutem Fizyki

36 Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach Projekt przewiduje utworzenie Biblioteki Naukowej wraz z informatycznym centrum przetwarzania i udostępniania zasobów.. WARTOŚĆ PROJEKTU ok. 60 mln zł

37 V Obszary przebudowy centrum

38 Obszar V - Kwartał Pawła a Wodna Górnicza G Kwartał ten ma bardzo złą sławę pomimo tego, że znajduje się w samym centrum miasta, pomiędzy zespołami budynków Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej, Akademii Muzycznej, Politechniki Śląskiej, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszych kościołów katowickich oraz bardzo nowoczesnego budynku Narodowego Banku Śląskiego. W ostatnim okresie czasu podjęto prace wyburzeniowe budynków będących w bardzo złym stanie technicznym wyprowadzając mieszkańcówwnich zamieszkałych do innych dzielnic miasta. Działania te będą kontynuowane. Po uwolnieniu znaczącej przestrzeni w tym obszarze zostaną podjęte działania, celem których będzie stworzenie w tym miejscu centrum akademickiego oraz obszaru zabudowy mieszkaniowej. Dla tych działań Miasto będzie pozyskiwać prywatnych przedsiębiorców. Zostaną stworzone dla rozbudowy i rozwoju Instytucji Silesia Film oraz podjęte zostaną działania zmierzające do ulokowania w tym miejscu Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

39 Budynki przy ul. św. Pawła Budynki przy ul. Wodnej Budynki przy ul. Górniczej

40 VI Obszary przebudowy centrum

41 Obszar VI - Kompleksowa modernizacja Spodka Spodek jest jednym z najznakomitszych obiektów naszego regionu, niestety upływ czasu spowodował, że odbiega on od współczesnych standardów technicznych. Dlatego też Rada Miasta Katowice przekazała w ubiegłym roku środki finansowe na opracowanie niezbędnych ekspertyz. Po ich opracowaniu przystąpimy wykonania odpowiednich projektów a następnie przystąpimy do modernizacji obiektu. Wykonano już ekspertyzę przeciwpożarową: koszt42 700zł. Obecnie trwają prace mające na celu opracowanie ekspertyzy wytrzymałościowej: przewidywany koszt zł.

42 Generalny remont PWS SPODEK koszt ok. 40 mln zł. Termin zakończenia prac modernizacyjnych: 2009 r.

43 Obszar VI - Międzynarodowe Centrum Kongresowe Warunkiem ożywienia centrum miasta jest wybudowanie obiektu o funkcjach typowo metropolitalnych, obiektem takim może być Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Przeprowadzono wstępne uzgodnienia w tym temacie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego. Przystąpiono do opracowania studium wykonalności tego projektu. W najbliższym czasie będzie można przystąpić do wstępnych prac projektowych. Szacowany koszt budowy ok. 46 mln euro (projekt ma promesę wsparcia z funduszy unijnych w kwocie 36 mln euro)

44 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

45 Muzeum Śląskie Miasto Katowice dotychczas mocno angażowało się w budowę nowego Muzeum Śląskiego, przeznaczyło teren pod jego budowę, dokonało dopłat na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego celem zlokalizowania Muzeum na terenie po KWK Katowice, opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. W najbliższym czasie wykona niezbędną infrastrukturę techniczną, drogi, kanalizację. Z uwagi na fakt, że Muzeum Śląskie zostało wpisane do inwestycji priorytetowych dla naszego województwa jest realna szansa jego wybudowania do roku 2010.

46 Lokalizacja nowej siedziby Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego

47 NOWE MUZEUM ŚLĄSKIE Riegler Riewe Architekten ZT Ges.m.b.H

48 NAUKA I EDUKACJA Katowice i aglomeracja to największy ośrodek naukowo edukacyjny w Polsce 28 uczelni wyższych 97 instytucji R&D

49 Potencjał Naukowo- Badawczy Liczba studentów w aglomeracji Liczba pracowników instytucji naukowo badawczych (R&D) Liczba instytucji naukowo badawczych (R&D)

50 Katowice zielone miasto Lasy pokrywaj a ponad 40% obszaru Katowic

51 Katowickie Lasy

52 Rekreacja

53 Katowice ośrodek kulturalny Muzeum Historii Katowic Muzeum Śląskie

54 Katowice ośrodek kulturalny Górnośląskie Centrum Kultury Kinoteatr Rialto Teatr Śląski Filharmonia Śląska

55 Katowice rozrywka W centrum miasta znajduje się ponad 200 restauracji, kawianrni, pubów i barów

56 Katowice noclegi

57 Miasto Wielkich Wydarzeń

58

59

60

61

62 Dziękuję za uwagę

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE Strategia Rozwoju Miasta Zabrze została przyjęta uchwałą Nr XIII/166/99 Rady Miejskiej w Zabrzu w dniu 13 września 1999 r.. Strategia Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia Niniejszy dokument został opracowany przy finansowym wsparciu Unii

Bardziej szczegółowo

KADENCJA 2006-2010. Zygmunt Frankiewicz prezydent Gliwic

KADENCJA 2006-2010. Zygmunt Frankiewicz prezydent Gliwic KADENCJA 2006-2010 Zygmunt Frankiewicz prezydent Gliwic Deklaracje 2006 Rozwój rynku pracy, zabieganie o nowych inwestorów Kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego, remonty i modernizacja dróg Dbałość

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU BIUROWEGO W KATOWICACH

ANALIZA RYNKU BIUROWEGO W KATOWICACH ANALIZA RYNKU BIUROWEGO W KATOWICACH Krzysztof Rożko Michał Moos Rok 2010 Katowice, styczeń 2011 Katowice - opis ogólny Katowice to miasto położone w południowej Polsce, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji Raport z realizxacji Raport z realizacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015 w 2012 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, luty 2009 r. Raport z realizacji

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIASTO INVESTORS GUIDE

TRÓJMIASTO INVESTORS GUIDE TRÓJMIASTO INVESTORS GUIDE 13 2 GOSPODARKA GOSPODARCZE OKNO NA ŚWIAT ATRAKCYJNIE I MIĘDZYNARODOWO Gospodarka województwa pomorskiego jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Według najnowszego

Bardziej szczegółowo

Informacyjny nr 26 (425)

Informacyjny nr 26 (425) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 26 (425) 6-12 lipca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU SPOTKANIE Z AMBASADOR ALBANII Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski spotka się z ambasador Albanii w Polsce Shpresa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Katowic

Strategia Promocji Katowic Katowice, 25 października 2012r. Strategia Promocji Katowic Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. str. 1 Spis treści: Wstęp 8 I.A. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl ISBN: 978-83-60916-44-5 Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. jest otwarty

SZCZECIN. jest otwarty jest otwarty jest głównym centrum administracyjnym i gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. To także stolica Euroregionu Pomerania i ośrodek współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. ODDZIAŁ GDAŃSK. www.pkpsa.pl

NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. ODDZIAŁ GDAŃSK. www.pkpsa.pl NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. ODDZIAŁ GDAŃSK LĘBORK RUMIA GDYNIA SOPOT GDAŃSK W liczbach SPRZEDAŻ, KOMERCJALIZACJA, INWESTYCJE SPRZEDAŻ GDAŃSK WARTOŚĆ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI [MLN ZŁ] 19 INWESTYCJE 22 MLN ZŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo