POLSKA POLAND. przewodnik inwestora. investor s guide. powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA POLAND. przewodnik inwestora. investor s guide. powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ"

Transkrypt

1 powody reasons dla why których to warto invest inwestować in w KSSE the KSEZ przewodnik inwestora katowicka specjalna strefa ekonomiczna s.a. POLSKA investor s guide POLAND

2

3 Szanowni Państwo, Amerykańskie General Motors i Guardian, japońskie Isuzu, hiszpańska Roca i włoskie Brembo n i e m o g l i s i ę m y l i ć. Podobnie zdecydowało ponad sto przedsiębiorstw, które wybrały nas i budują swoje nowe fabryki w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oferujemy najlepsze w tej części Europy warunki inwestycyjne, służyliśmy i służymy daleko idącą pomocą. Dziś możemy z satysfakcją stwierdzić, że konsekwentnie realizowana misja KSSE sprawiła, iż na terenach strefy działają wielkie międzynarodowe koncerny oraz prężne duże i małe przedsiębiorstwa polskie. Budują, produkują i dają zatrudnienie tysiącom pracowników, efektywnie przyczyniając się do rozwoju jednego z najważniejszych regionów Polski Śląska. Jestem przekonany, że tajemnica ich decyzji leży nie tylko w oferowanych w naszej strefie wyjątkowych ulgach podatkowych. Zapraszam przekonajcie się i dołączcie do najlepszych. Piotr Wojaczek Prezes Zarządu KSSE S.A. Dear Readers, American General Motors and Guardian, Japanese Isuzu, Spanish Roca and Italian Brembo c o u l d n o t h a v e t a k e n w r o n g d e c i s i o n s. Over hundred companies that have chosen us and build their new plants in the Katowice Special Economic Zone have taken the same decisions. We offer the best investment conditions in this part of Europe to them, have served and keep on serving for-going assistance. Today, we are satisfied to say that the presence of big multinationals as well as big and small energetic Polish companies, is the result of consequently realized mission of the Katowice Special Economic Zone. They construct, produce and give jobs to thousand of people and take an effective part in the development of one of the most important regions in Poland Silesia. I am convinced that tax incentives offered by our zone are not the only mystery of their decisions. You are welcome get assured and join the best companies. Piotr Wojaczek President of the Board 1

4 2

5 Zarząd KSSE S.A. The board of KSEZ Co Prezes Zarządu President of the board Piotr Wojaczek Wiceprezes Zarządu Zastępca Prezesa Vice President and Deputy Ryszard Hapeta Wiceprezesi Zarządu Vice Presidents Mirosław Bubel Jerzy Łoik Ewa Stachura-Pordzik Andrzej Zabiegliński 3

6 Położona centralnie stolica województwa śląskiego Katowice jest dogodnie skomunikowana. W promieniu 100 km od centrum aglomeracji katowickiej mieszka 9 mln osób, z czego 4,9 mln stanowi populację województwa śląskiego. Powierzchnia km 2 Liczba mieszkańców 4,9 mln Gęstość zaludnienia 394 osób/km 2 (średnia krajowa: 124 osoby) Liczba miast 69 W promieniu 600 km od Katowic znajduję się sześć europejskich stolic: Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt i Warszawa. Within 600 km from Katowice there are six European capital cities: Berlin, Prague, Vienna, Bratislava, Budapest and Warsaw. The Province of Silesia is located in the southern part of Poland. In the south it boarders upon the Czech and Slovak Republics. Katowice, the province capital is in the center and is conveniently communicated. Within the radius of 100 km from Katowice there are 9 milion (m) inhabitants, 4.9 m people are the population of the province itself. Area km 2 No of inhabitants 4.9 m 4 Density of population 394 people/km 2 (national average: 124 people/km 2 ) No of towns 69

7 Atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego potwierdza ranking województw przeprowadzony przez różne instytuty badań. W rankingach takich oceniających: - chłonność lokalnego rynku, - jakość rynku pracy, - społeczny klimat dla inwestycji, - skuteczność transformacji ekonomicznej, - atrakcyjność turystyczną i ochronę środowiska, - infrastrukturę techniczną i infrastrukturę otoczenia biznesu województwo śląskie znajduje się zawsze w czołówce. Efektem tego jest fakt, że Śląsk znajduje się na drugim miejscu w Polsce pod względem napływu inwestycji bezpośrednich i na trzecim pod względem obecności dużych inwestorów zagranicznych. The Province of Silesia investment attractiveness is emphasized by the ranking of provinces carried out by various research agencies. These rankings, evaluating: - the local market absorption, - the quality of the labour market, - the social attitude towards investments, - the economic transformation efficiency, - the tourist attractiveness and the environmental protection, - the technical infrastructure and the base for the business surrounding make the Province of Silesia one of leading provinces in Poland. Thanks to the above factors Silesia takes the second place in our country as far as the direct investment is concerned and the third for the existence of big foreign investors. 5

8 Województwo śląskie jest najbardziej uprzemysłowionym i zurbanizowanym regionem w Polsce. Przejawem tego jest najlepsza w Polsce infrastruktura łączności oraz dostępność komunikacyjna. międzynarodowy port lotniczy KATOWICE w Pyrzowicach transport osobowy i towarowy (stałe połączenie z Warszawą, Frankfurtem n/menem, Dusseldorfem, Stuttgartem i Wiedniem, Paryżem, Londynem, Zurychem, Hanowerem, Kolonią, Hamburgiem), znajduje się w odległości 30 km od Katowic. Prowadzone są regularne i czarterowe zagraniczne rejsy cargo dzięki obecności baz firm kurierskich, takich jak: DHL, TNT, UPS. międzynarodowe lotnisko w Balicach w pobliży Krakowa znajdujące się w odległości około 65 km od Katowic. Obsługuje bezpośrednie połączenia do: Warszawy, Chicago, Nowego Jorku, Frankfurtu n/menem, Londynu, Paryża, Rzymu, Tel Awiwu, Drezna, Kopenhagi, Wiednia i Zurychu. port śródlądowy w Gliwicach ze znajdującym się w pobliżu Wolnym Obszarem Celnym, posiadającym połączenie szlakiem wodnym na Odrze z portem morskim w Szczecinie. The Silesia region is one of the most industrialized parts of Poland assuring the development of co-operational links within it. The Province of Silesia is undoubtedly the best one as far as communication infrastructure, communication accessibility and industrial resources are concerned. KATOWICE International Airport in Pyrzowice services passenger and freight flights (direct links with Warsaw, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart and Vienna, Paris, London, Zurich, Hanover, Cologne, Hamburg) is located 30 km from Katowice. It provides scheduled and charter cargo flights thanks to courier firms: DHL, TNT, UPS. Balice International Airport near Krakow is located 65 km away from Katowice. It services direct connections with Warsaw, Chicago, New York, Frankfurt, London, Paris, Rome, Tel Aviv, Dresden, Copenhagen, Vienna and Zurich. The inland port in Gliwice with the Duty Free Zone situated nearby. This port has water links via the Odra River with the sea port of Szczecin. Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie International Logistics Centre in Sławków Terminal szerokiego toru The wide gauge terminal linking Slawkow via Hrubieszow and Izow with Ukraine and Russia and further with Far East. 6

9 * odległość z Katowic do głównych miast Polski wynosi odpowiednio: 297 km do Warszawy (4 h jazdy), 75 km do Krakowa (1 h jazdy), 335 km do Poznania (5 h jazdy), 545 km do Gdańska (7 h jazdy), 199 km do Wrocławia (2,5 h jazdy), 561 km do Szczecina (8 h jazdy). * odległość z województwa śląskiego do najważniejszych stolic europejskich: Moskwa 2350 km, Berlin 620 km, Londyn 2004 km, Paryż 1899 km, Madryt 2753 km, Rzym 1859 km, Praga 390 km, Bratysława 335 km, Budapeszt 403 km, Wiedeń 378 km. * dwie główne trasy międzynarodowe i krajowe, których drogi przebiegają przez województwo śląskie: trasa A1 (Gdańsk granica południowa Polski w Cieszynie), trasa A4 (Zgorzelec-Wrocław-Przemyśl wschodnia granica państwa). * autostrady na odcinku Katowice-Kraków oraz Wrocław-Gliwice. * distances to major Polish cities are as follows: Warsaw 297 km (4-hour drive), Krakow 75 km (1-hour drive), Poznan 335 km (5-hour drive), Gdansk 545 km (7-hour drive), Wrocław 199 km (2,5-hour drive), Szczecin 561 km (8-hour drive). * distances from the Province of Silesia to main European Capital Cities: Moscow 2350 km, Berlin 620 km, London 2004 km, Paris 1899 km, Madrid 2753 km, Rome 1859 km, Prague 390 km, Bratislava 335 km, Budapest 403 km, Vienna 378 km. * two main international and national routes run through the region. These are the No. 1 route from Gdańsk to Cieszyn on the Polish border in the South and the No. 4 route from Zgorzelec via Wrocław and Przemyśl to the Polish eastern border. * motorways linking Katowice and Krakow as well as Wrocław and Gliwice. 7

10 Województwo śląskie zapewnia świetnie przygotowaną kadrę pracowniczą dla inwestorów. 8 Przyszli pracownicy rekrutują się spośród absolwentów kształcących się w kilkudziesięciu wyższych uczelniach technicznych, zawodowych, uniwersytetach i akademiach. Województwo śląskie skupia na swym terenie: 314 liceów ogólnokształcących, średnich szkół technicznych i zawodowych (274 to szkoły zawodowe, a 302 to szkoły policealne), 40 szkół wyższych, kształcących ponad 200 tysięcy osób. Ponadto w regionie znajdują się oddziały Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze. Na różnych poziomach edukacyjnych staranne wykształcenie uzyskują: mechanicy, elektromechanicy, elektrycy, automatycy, elektronicy i wielu innych, co stanowi gwarancję wysokich kwalifikacji pracowników. Godnym podkreślenia jest fakt, że Ślązacy znani są ze swej tradycyjnej kultury pracy, solidności oraz rzetelności. Możliwości kooperacyjne Na bazie restrukturyzowanego przemysłu ciężkiego rozwinęły się branże związane z jego obsługą, czyli przede wszystkim przemysł maszynowy i elektromaszynowy, dysponujące odpowiednim parkiem oraz doświadczoną kadrą pracowniczą. Zaowocowało to tym, że województwo śląskie ma status przemysłowego centrum Polski. Najsilniej reprezentowane są: przemysł motoryzacyjny, spożywczy, budowlany, chemiczny oraz transport i gospodarka magazynowa, które wraz z towarzyszącymi im usługami stanowią bazę do nawiązania powiązań kooperacyjnych. Zagraniczni inwestorzy, działający na rynku polskim uważają ten rynek za stabilny, rozwojowy i atrakcyjny. Za badań specjalistycznych instytucji wynika, że zagraniczni inwestorzy działający na naszym rynku reinwestują 80 proc. zysków, co podkreśla chęć trwałego związania się z rynkiem regionalnym. Otoczenie biznesu - przedstawicielstwa banków krajowych i zagranicznych (Bank Austria Creditanstalt, BNP-Dresdener Bank, Citibank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, GE Capital Bank z USA oraz Raiffeisen Centrobank i Societe General); - oddziały wszystkich firm ubezpieczeniowych zarejestrowanych w kraju, które zapewniają wszechstronną obsługę w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz na życie; - instytucje działające na rzecz rozwoju regionalnego oraz organizacje o charakterze gospodarczym, jak np. branżowe i regionalne izby gospodarcze mające na celu szeroką promocję regionu. Mają tutaj swoją siedzibę Międzynarodowe Targi Katowickie, jeden z najbardziej znaczących w kraju organizatorów imprez wystawienniczych; - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. The Province of Silesia offers investors highly qualified workforce. The accessible workers can be recruited from graduates educated in several dozens of technical colleges and various university level schools. In the province there are: 314 secondary schools, technical and tertiary schools (274 of which are tertiary schools, 302 postgraduate ones); 35 university level schools. Mechanics, electro-mechanics, electricians, operators, electronics and others are thoroughly educated, with guaranties their high qualifications. It should be emphasized that Silesians are famous for their traditional hard-working culture, credibility and reliability. Co-operational network The restructured heavy industry is the base for the modern machine and electro machine industry. They take the advantage of the experienced staff and equipment. Thanks to this development the province of Silesia enjoys the reputation of the industrial heart of Poland. The strongest branches are: automotive, food, building, chemical, transportation and storage industries. They and the related service sector are the base for co-operational network. Foreign investors active in the Polish market recognize it as stabile, developing and attractive. The evidence produced by the research agencies points out that foreign investors active in our market reinvest 80 percent of their profit, which stresses their willingness to conduct business here on a long-term basis. Business environment - foreign and national banks are based in the region, e.g. Bank Austria Creditanstalt, BNP-Dresdener Bank, Citibank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, GE Capital Bank, Raiffeisen Centrobank and Societe General; - insurance companies registered in Poland are based here. They offer the property and life insurance; - numerous institutions aiming at regional development and economic organisation, like industrial and regional chambers of commerce responsible for wide promotion of the region. The International Katowice Fair are based here. It is one of the most important organizers of fair events in the country; - The Katowice Special Economic Zone Co.

11 mazowieckie śląskie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie łódzkie małopolskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie lubelskie podkarpackie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie lubuskie opolskie podlaskie Mapa edukacyjna Higher schools and universities Inwestycje zagraniczne w Polsce Foreign investment in Poland 9

12 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku (Dz.U. Nr 88 poz. 397 z późniejszymi zmianami). Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie katowickim. Ustanowiona została na okres dwudziestu lat (do 8 sierpnia 2016 r.). Strefą zarządza Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest strefą rozproszoną, składającą się z czterech podstref: - gliwickiej, - jastrzębsko-żorskiej, - sosnowiecko-dąbrowskiej, - tyskiej. Ogółem Katowicka SSE zajmuje 1156 ha i obejmuje ponad 35 różnych obszarów, co umożliwia inwestorom wybór najdogodniejszej lokalizacji. Większość obszarów znajduję się w pobliżu międzynarodowych tras wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratsława) oraz powstających autostrad A1 i A4. The Katowice Special Economic Zone Co. (KSEZ Co.) was established by the ordinance of the Council of Ministers of June 18, 1996 (Journal of Laws No. 88 item 397 and other amendments) in order to assist in and accelerate the reconstructing processes and to create jobs in the region of Katowice. The zones has been established for the period of 20 years (until August 8, 2016) and is managed by Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (the The Katowice Special Economic Zone Co.) with its head office in Katowice. The Katowice Special Economic Zone offers a wide variety of investments locations and consists of four sub-zones: - the Gliwice Sub-zone, - the Jastrzębie Zdrój and Żory Sub-zone, - the Sosnowiec and Dąbrowa Górnicza Sub-zone, - the Tychy Sub-zone. 10 The Zone occupies in total 1156 ha within over 35 different sites, chich helps investors choose the most suitable location. It is situated in the vicinity of east-west (Lvov-Wroclaw-Berlin) and north-south (Gdansk-Cieszyn-Bratislava) international routes and planned A1 and A4 motorways.

13 Wielkość inwestycji Total investment value Wielkośc zatrudnienia Jobs per year Zagospodarowanie powierzchni strefy Land development 11

14 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Dotychczas pozyskaliśmy ponad 130 podmiotów gospodarczych, z których 80 już produkuje, a pozostali są w różnych fazach realizacji projektów. Łącznie firmy te zainwestowały już prawie 2 mld EUR oraz utworzyły ponad miejsc pracy. Największa inwestycja w KSSE to fabryka samochodów OPEL koncernu General Motors. Inne znaczące inwestycje w KSSE należą do: japońskiego Isuzu Motors - produkcja nowej generacji silników wysokoprężnych, Delphi Automotive Systems - produkcja komponentów dla przemysłu samochodowego czy hiszpańskiej firmy Roca - produkcja ceramiki sanitarnej. Inwestycję na ponad 100 mln EUR w hutę szkła typu float zakończył amerykański Guardian. Fiat-GM Powertrain Polska produkuje najnowocześniejsze silniki turbo diesel. Japońska firma NGK Ceramics już rozpoczęła produkcję filtrów ceramicznych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym. Do inwestycji na terenie KSSE przygotowuje się amerykańska firma Johnson Controls. Coraz liczniej reprezentowana jest branża AGD ze znaczną inwestycją firmy Electrolux. Katowicka SSE to nie tylko miejsce, w którym ulokowały swoje przedsięwzięcia duże koncerny międzynarodowe, ale także prężne firmy krajowe. W produkcję na terenie strefy zainwestował lider polskiego rynku klejów do glazury - firma Atlas. Znaczący na rynku południowej Polski producent wyrobów mięsnych, firma Z.M. Duda na terenie strefy zatrudnia już ponad osób. Trzy lata temu w Gliwicach zatrudnialiśmy 1,5 tys. pracowników. Pod koniec 2005 r. będzie nas prawie 3 tys. (...). To świadczy o tym, że firma jest przekonana do tego zakładu i chce tam dalej inwestować. - Romuald Rytwiński, Dyrektor Generalny GM Poland, Dyrektor Zakładu Opel Polska. Tutaj są doskonale wykwalifikowani fachowcy, niezbędni w pracy na każdym szczeblu zaawansowanych technicznie rozwiązań. - Elwira Dziewa, Prezes firmy Autorobot Strefa. Obszar Śląska posiada silną, sprawdzoną i głęboko zakorzenioną kulturę przemysłu. - Weronika Squinzi, Prezes Zarządu Mapei Polska. The Katowice Special Economic Zone is the leader among Polish special economic zones. So far we have attracted over 130 business entities, 80 of which have been already producing, while others are at different levels of their projects realisation. In total the companies have invested almost EUR 2 billion and have created over 21,000 new jobs. General Motors Opel car plant is the biggest investment in the Katowice SEZ. Other significant investments in the zone belong to: Japanese Isuzu Motors production of new generation high-pressure engines, Delphi Automotive Systems production of components for automotive industry and Spanish Roca production of sanitary ceramics. American Guardian has completed its investment of over EUR 100 m in float glass works. Fiat-GM Powertrain Polska has started the production of the most modern turbo diesel engines. NGK Ceramics, the Japanese company has already started production of the automotive ceramic filters while American Johnson Controls is getting ready for the investment within the KSEZ. The white goods sector is developing with the leading investment of Electrolux. The Katowice SEZ is the place where not only big multinationals but also quickly developing local enterprises have located their businesses. The leading producer of materials for laying ceramic tiles, Atlas company has invested in its plant within the zone. Z.M. Duda Co., an important manufacturer of meat products in the southern Poland market, employs over 2,800 people. Three years ago in Gliwice we employed 1.5 thousand people. At the end of 2005 there will be almost 3 thousand employees ( ). This is a proof that the company is committed to the plant and will continue its investment there. - Mr Romuald Rytwiński, Dyrektor Generalny GM Poland, Dyrektor Zakładu Opel Polska. Here you can find excellent qualified experts that are essential to work at every level of solutions in advanced technologies. - Ms Elwira Dziewa, President of Autorobot Strefa. The area of Silesia has strong, well-proven and deeply-rooted industrial culture. - Ms Weronika Squinzi, President of Mapei Polska. 12

15 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach jako Zarządzający strefą ekonomiczną oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu: - aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy, obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonownaiem specjalnych stref ekonomicznych; - prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: w w w. k s s e. c o m. p l - one-stop-shop (kompleksowa obsługa inwestora); - wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych; - działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie; - doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w podstrefie tyskiej; - usługi w zakresie medycyny pracy. The Katowice Special Economic Zone Co. in Katowice, as an administrator of the economic zone, except for statutory activity offers additional services supporting companies active within the zone and its surrounding: - active mediation in real estate market in the zone surrounding, consulting services and training in problems related to operating in special economic zones; - the database of potential contractors to realize investment projects in the zone. Additional informations is in our website: w w w. k s s e. c o m. p l - one-stop-shop; - rental of office and storage space; - activity supporting the regional cooperation; - personnel advising and trainings run by the Personnel Development Centre based in the Tychy sub-zone; - services in occupational medicine. 13

16 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje: w w w. k s s e. c o m. p l / A k t y p r a w n e Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE: - zwolnienie podatkowe do wysokości 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych; dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi dodatkowo do 15%; - zwolnienie podatkowe do wysokości 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników; dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi dodatkowo do 15%; - inwestycje branży motoryzacyjnej (wg definicji UE) kwalifikują się do uzyskania 30% maksymalnej pomocy publicznej. Zwolnienie z podatku od nieruchomości (decyzja w gestii samorządu lokalnego). Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z pomocy publicznej inwestując w Katowickiej SSE powinien spełnić następujące minimalne warunki: - zainwestowanie co najmniej 100 tys. EURO, - utrzymanie środków trwałych przez okres co najmniej 5 lat, - utrzymanie określonej ilości nowych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat, - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w KSSE. An investment within the KSEZ is profitable. The Katowice Special Economic Zone Co. is an institution relevant to the companies that are willing to use the state aid as tax relief when they invest capital or create new jobs. The tax relief offered to the investments within the KSEZ are compatible with regulations on similar institutions of UE countries. 14 For detailed info go to: w w w. k s s e. c o m. p l / l e g i s l a t i o n The income tax relief for companies investing within the Katowice SEZ: - tax relief up to 50% of capital investment; SMEs are granted in addition up to 15% relief; - tax relief up to 50% of two-year labor costs for new jobs created; SMEs are granted in addition up to 15% relief; - automotive industry (defined as such by EU) qualifies for 30% of maximum state aid. The real estate tax relief (decided by the local authorities). An entrepreneur applying for the state aid investing within the Katowice SEZ should fulfill the following minimal conditions: - investment of at least EURO 100 thousand, - maintenance of fixed assets for at least 5 years, - maintenance of definite employment for at least 5 years, - getting the permission to run business activity within the Katowice SEZ.

17 Procedura uzyskania zezwolenia w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej realizowana jest w trybie przetargu nieograniczonego (lub rokowań) na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie. The procedure of obtaining the permission for activity within the Katowice Special Economic Zone is realized as the tender (or negotiations) to get the permission to run business activity within the zone. Zezwolenie to stanowi podstawę korzystania z pomocy publicznej i jest wydawane przez KSSE na podstawie oceny oferty inwestycyjnej. The permission is a basis for obtaining the state aid and is issued by the KSEZ having assessed the investment offer. Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w KSSE The procedure to get the permission to run business activity within the KSEZ DZIAŁANIA/ACTIONS TYGODNIE/WEEKS Deklaracja wstępna/ Investor s preliminary declaration Propozycja lokalizacji w podstrefie/ Location offer within the sub-zone Uzgodnienia z gestorami mediów/ Discussion with the utilities suppliers Przygotowanie oferty przetargowej/ Preparation of offer with necessary documents Ogłoszenie o przetargu/ Tender announcement (national and local press) Złożenie oferty/ Offer submition Przetarg lub rokowania/ Tender or negotiations Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie/ Permission to run business activity within the zone Investor/Inwestor Katowicka SSE S.A./Katowice Special Economic Zone Co. Gmina/Local Municipality Agencja Nieruchomości Rolnych/Agricultural Property Agency 15

18 Podstawowe kryteria oceny oferty 1. Przedmiot i zakres planowanej działalności gospodarczej Oferenta na terenie Strefy, w tym stan zaawansowania technologii, oferowany produkt, główne rynki sprzedaży oraz ilość tworzonych nowych miejsc pracy. 2. Wartość i warunki realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym wielkośc bezpośrednich nakładów inwestycyjnych na terenie Strefy. Inwestując w Katowickiej SSE można liczyć na: - atrakcyjne lokalizacje, - infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, - korzystanie z ulg podatkowych, - one-stop-shop (kompleksowa obsługa podczas całego procesu inwestycyjnego), - wysoki poziom kwalifikacji personelu, - chłonny rynek zbytu, Basic criteria for offers evaluation Evaluation of plants for commercial activity within the Zone will be based on the following criteria: 1. The subject and scope of the proposed commercial activity, including the level of technology to be used, the product and its main markets and the number of new jobs created. 2. The value and conditions of carrying out the commercial activity, including the amount of direct investment in the zone. If you invest within the Katowice SEZ you will be satisfied with: - attractive location, - technical and communication infrastructure, - tax incentives, - one-stop-shop, - well-qualified people, 16

19

20

21 teksty i zdjęcia: KSSE S.A. art design: Igor Popławski, Justyna Trzaska, Joanna Wika EU FINANCE sp. z o.o. - studio promocji i reklamy

22 Biuro Zarządu Board Office ul. Sienkiewicza 28, Katowice tel.: ( ) , tel.: ( ) fax.: ( ) katowice special economic zone co. Biura podstref Sub-zone offices Gliwice ul. Konstytucji 11 tel.: ( ) , Sosnowiec ul. Warszawska 3 tel.: ( ) , Tychy ul. Fabryczna 2 tel.: ( ) fax.: ( ) Żory ul. Wojska Polskiego 4 tel.: ( ) ,

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa EURO-PARK MIELEC Specjalne Strefy Ekonomiczne Special Economic Zones Inwestycje

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo