V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO"

Transkrypt

1 MSiG 145/2012 (4010) poz Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz Graf Paul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAUL GRAF w upadłości likwidacyjnej w Złocieńcu. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VII GUp 6/10. [BMSiG-10064/2012] V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Rudomino Bohdan. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 102/11. [BMSiG-10020/2012] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2012 r. (sygn. akt VII GUp 6/10) stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Paula Grafa ze Złocieńca. 7. Ogłoszenie o złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE EKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYM- STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2001 r., sygn. akt VIII G 1/12. [BMSiG-10071/2012] Ogłoszenie o wszczęciu postępowania naprawczego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: Białystok, ul. Elewatorska 17/1, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zawiadamia o wszczęciu postępowania naprawczego prowadzonego pod nadzorem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII G 1/12. Przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie z wniosku Bohdana Rudomino z udziałem Skarbu Państwa - Ministerstwa Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Rudomino, urodzonym dnia 5 lipca 1902 r. w miejscowości Michowszczyzna, synu Stanisława Rudomino i Laury Rudomino, zmarłym w dniu 10 stycznia 1984 r. w Inowrocławiu, ostatnio na stałe zamieszkałym w Inowrocławiu. Sąd wzywa, aby następcy prawni Wacława Rudomino w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia podali swoje miejsce zamieszkania oraz zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu Poz Wnioskodawca Krzykowska-Rapcewicz Wiktoria z udziałem Sumbara Czesława i innych. Sąd Rejonowy w Elblągu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 479/11. [BMSiG-10040/2012] Przed Sądem Rejonowym w Elblągu pod numerem I Ns 479/11 toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego Stefanii Rapcewicz i Witolda Rapcewicza oraz o dział spadku po Stefanii Rapcewicz, w ramach którego zachodzi potrzeba stwierdzenia nabycia spadku po jednym ze spadkobierców Stefanii Rapcewicz - Janie Szostakowskim (Ivan Šostakovskij), urodzonym dnia 6 sierpnia 1927 roku na Litwie w rejonie wileńskim, zmarłym dnia 12 marca 2002 roku w Wilnie na Litwie, w skład położonego w Polsce spadku, po którym wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Elblągu przy ulicy Szarych Szeregów 13/2. Sąd Rejonowy w Elblągu wzywa, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w Gazecie Wyborczej zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 16

2 MSiG 145/2012 (4010) poz Poz Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ŚLĄSK w Rudzie Śląskiej. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 386/11. [BMSiG-10021/2012] W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich pod sygn. akt I Ns 386/11 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Śląsk w Rudzie Śląskiej przy udziale Tomasza Rittera o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Piotrze Ritterze, urodzonym w dniu 17 listopada 1947 r. w Siemianowicach Śląskich, zmarłym w dniu 4 kwietnia 2010 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałym w Siemianowicach Śląskich. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu Poz Wnioskodawca Just Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 85/12. [BMSiG-10057/2012] Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydziałem Cywilnym, w sprawie oznaczonej sygn. II Ns 85/12 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Just o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Marii Kordeckiej z domu Szelgowska, córce Władysława i Marii, urodzonej w dniu 16 listopada 1927 r. w Łodzi, zmarłej w dniu 26 grudnia 2011 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Spacerowej 4 m. 5. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu Poz Wnioskodawca Szulman Jacek. Sąd Rejonowy w Kościerzynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 250/12. [BMSiG-10026/2012] Przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie, I Wydział Cywilny, prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Jacka Szulmana o stwierdzenie nabycia spadku Marii Szulman, c. Wiktora i Genowefy, ur. 21 listopada 1911 r. w Burzance, zmarłej r. w Kościerzynie, ostatnio stale zamieszkałej w Kościerzynie, ul. Skłodowskiej 17/c/3, na podstawie testamentu holograficznego, w skład spadku wchodzi mieszkanie położone w Kościerzynie przy ul. T. Rogali. Wzywa się wszystkich spadkobierców Marii Szulman do zgłoszenia i wykazania swych praw do spadku w terminie sześciu miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku. Poz Wnioskodawca Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie. Sąd Rejonowy w Olkuszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 671/11. [BMSiG-10046/2012] W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 671/11 toczy się sprawa z wniosku Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie przy udziale Ewy Wójcickiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Widurskim, synu Piotra i Anny, urodzonym 10 kwietnia 1926 r. w Olesinie, który zmarł jako wdowiec 4 lipca 2010 r. w Olkuszu, ostatnio stale zamieszkałym w Olkuszu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Jana Widurskiego, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, w I Wydziale Cywilnym, nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 945/11. [BMSiG-10028/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach pod sygn. I Ns 945/11 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie przy uczestnictwie Elżbiety Kożuch-Łuczyńskiej, Jerzego Łuczyńskiego i Anny Hus o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Łuczyńskim, synu Kazimierza i Izabeli, zmarłym w dniu 20 września 2008 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnówkach 6. Wszystkich spadkobierców Sąd wzywa do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnienia nabycia spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Sąd Rejonowy w Głogowie, I Wydział Cywilny - z urzędu, sygn. akt I Ns 513/12. [BMSiG-10061/2012] Przed Sądem Rejonowym w Głogowie pod sygnaturą akt I Ns 513/12 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Marii Borkowskiej z domu Chusak, zmarłej w dniu 6 marca 1991 r. w Przemkowie, ostatnio zamieszkałej w Przemkowie, - Michale Borkowskim, zmarłym w dniu 21 czerwca 1991 r. w Przemkowie, ostatnio zamieszkałym w Przemkowie. W związku z tym, wzywa się wszystkich spadkobierców wymienionych spadkodawców, aby w ciągu sześciu miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do toczącego się postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 17

3 MSiG 145/2012 (4010) poz Poz Wnioskodawca Sproncel Leszek i Sproncel Ewa. Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 681/12. [BMSiG-10067/2012] W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. I Ns 681/12 toczy się postępowanie z wniosku Leszka Sproncela i Ewy Sproncel o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Szkółka z domu Gwizdała, córce Józefa i Adolfy, urodzonej dnia 2 marca 1911 roku, zmarłej dnia 28 marca 2011 roku w Trzebini, ostatnio stale zamieszkałej w Trzebini, ul. Nowotki 21. W skład spadku wchodzi udział w prawie własności nieruchomości w Trzebini. Sąd wzywa spadkobierców po Józefie Szkółka, aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poz Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o. w Sopocie. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 831/11. [BMSiG-10045/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach ogłasza, że toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 831/11 z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Arturze Tomaszu dwojga imion Susfale urodzonym 31 października 1977 r. w Wadowicach, zmarłym w dniu 5 czerwca 2009 r. w Londynie, synu Mieczysława Susfała i Elżbiety Susfał z domu Gołba; skład spadku spadkodawcy, jego zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania nie są znane. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Artura Tomasza dwojga imion Susfała, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, następcy prawni. Poz Wnioskodawca Godycka-Ćwirko Marianna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 309/12. [BMSiG-10088/2012] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 309/12 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Godyckiej-Ćwirko o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Barbarze Piotrowicz z domu Olewińskiej, córce Władysława i Marii, urodzonej w dniu 12 sierpnia 1911 r. w Żyrardowie, zmarłej w dniu 28 grudnia 1993 r. w Warszawie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Marty Barbary Piotrowicz, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu Poz Wnioskodawca Jedlińska Alicja. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1151/11. [BMSiG-10078/2012] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1151/11, toczy się postępowanie spadkowe po zmarłej dnia r. w Warszawie Leokadii Głuszkiewicz, z zawodu pracownik umysłowy, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Broniwoja 12 m. 67, pod którym to adresem znajduje się mieszkanie stanowiące majątek spadkowy. Wzywa się zainteresowanych i spadkobierców zmarłej, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Rost Alicja. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny, sygn. akt XIII Ns 680/12. [BMSiG-10035/2012] Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w XIII Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 680/12 toczy się postępowanie z wniosku Alicji Rost o stwierdzenie nabycia spadku po Klarze Bastian, zmarłej dnia r. w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 34A/30. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu 2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego Poz Wnioskodawca Puszek Wojciech. Sąd Rejonowy w Częstochowie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 651/12. [BMSiG-10027/2012] Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie o sygn. akt II Ns 651/12 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Puszka o uznanie za zmarłych: Bonifacego Mendrzyka, syna Władysława i Ludwiki z d. Fortuna, urodzonego r. w Skrajnicy k. Olsztyna, ostatnio stale zamieszkałego w Częstochowie przy ul. Małej 14, oraz jego żony Heleny Marianny 18

4 MSiG 145/2012 (4010) poz Mendrzyk z d. Puszek, córki Wawrzyńca i Leokadii z d. Ozimskiej, urodzonej r. w Częstochowie, ostatnio stale zamieszkałej w Częstochowie przy ul. Małej 14, którzy zginęli w okresie działań wojennych w latach Sąd wzywa zaginionych, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie Sąd uzna ich za zmarłych. Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomości o zaginionych, aby w powyżej wskazanym terminie przekazali je Sądowi. Poz Wnioskodawca Harast Marek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 385/12. [BMSiG-10042/2012] Wzywa się zaginionego, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 385/12 toczy się postępowanie z wniosku Marka Harasta o uznanie za zmarłych: 1. Stefanii Warchowker z domu Zbrzeska, córki Edmunda Zbrzeskiego i Wiktorii z domu Rechniewskiej, urodzonej 6 kwietnia 1923 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Izraelu, Tel Aviv, ul. Sirkin 35; 2. Cypojry vel Cypory Warchowkier vel Warchiwker, urodzonej 18 lipca 1881 r. w Będzinie, ostatnio zamieszkałej w Izraelu, Tel Aviv, ul. Sirkin 35; 3. Salomona Warchowker vel Warchiwker, syna Arona i Cypojry vel Cypory, ostatnio zamieszkałego w Izraelu, Tel Aviv, ul. Sirkin 35. Obecnie Stefania Warchowker z domu Zbrzeska, Salomon Warchowker vel Warchiwker, Cypojra vel Cypora Warchowkier vel Warchiwker nie przebywają w Izraelu, Tel Aviv, ul. Sirkin 35. Brak jest danych o ich obecnym adresie zamieszkania. Sąd wzywa zaginionych, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych. Sąd wzywa jednocześnie wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi. Poz Wnioskodawca Willmann Katarzyna i Willmann- -Medoń Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 62/12. [BMSiG-10054/2012] W Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 62/12 z wniosku Katarzyny Willmann i Magdaleny Willmann-Medoń toczy się postępowanie o uznanie za zmarłego Zdzisława Leona Willmanna vel Willmann, syna Leona Willmanna oraz Matyldy Dutkiewicz, urodzonego 25 kwietnia 1910 r. w Warszawie (we wsi Służew), ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Solipsowskiej 1, który był uczestnikiem działań wojennych w II Wojnie Światowej, prawdopodobnie w czasie tych działań zaginiony. Poz Wnioskodawca Hyła Janina z udziałem Franza Gamonia i Katarzyny Gamoń. Sąd Rejonowy w Żorach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 267/11. [BMSiG-10019/2012] W Sądzie Rejonowym w Żorach w sprawie o sygn. akt I Ns 267/11 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Hyły, zamieszkałej w Żorach, ul. Główna 94, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Głównej, składającej się z działek o nr. 45 i 46 (nr mapy scaleń 3), o powierzchni 248 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Żorach prowadzona była Księga Wieczysta, która utraciła moc prawną - Osiny tom II, wykaz 80, która od 1968 r. znajdowała się w posiadaniu samoistnym wnioskodawczyni Janiny Hyły i jej matki Marii Janusz. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie. Poz Wnioskodawca Kyć-Kiera Eugenia. Sąd Rejonowy w Zawierciu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 545/12. [BMSiG-10023/2012] W Sądzie Rejonowym w Zawierciu pod sygn. akt I Ns 545/12 z wniosku Eugenii Kyć-Kiery toczy się postępowanie o stwierdzenie, że Stanisław i Zofia małż. Kwiatkowscy nabyli przez zasiedzenie prawo własności do nieruchomości zabudowanej położonej w Pilicy przy ul. Markowskiej 20, oznaczonej nr. geod. 630 km 5, o powierzchni 1420 m 2. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych Andrzeja Kwiatkowskiego, Antoniny Kwiatkowskiej, Józefa Szmajsera i Władysławy Szmajser, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich praw przy rozpoznawaniu wniosku. 19

5 MSiG 145/2012 (4010) poz Poz Wnioskodawca Drapała Urszula. Sąd Rejonowy w Kościerzynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 242/12. [BMSiG-10025/2012] Przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie, I Wydział Cywilny, prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Urszuli Drapały o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości niezabudowanej położonej w Konarzynach, gmina Stara Kiszewa, o numerze geodezyjnym 648, o łącznej powierzchni 0,02 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie urządzona jest Księga Wieczysta dawna KW nr Konarzyny k. 200 w miejsce wpisanego właściciela Marianny Kamiński z d. Rompa z Konarzyn, wpisu dokonano dnia 7 listopada 1918 r. Wzywa się wszystkich następców prawnych Marianny Kamińskiej z d. Rompa z Konarzyn do zgłoszenia i wykazania swych praw do spadku w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie, pod rygorem pominięcia ich udziału w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia. Poz Wnioskodawca Gmina Wadowice. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 263/12. [BMSiG-10065/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 263/12 prowadzone jest postępowanie z wniosku Gminy Wadowice przy uczestnictwie Stanisławy Korzeniewskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Babica, gmina Wadowice, składającej się z działki nr 100/4, o pow. O, 0052 ha, wpisanej do Rejestru Gruntów, numer jednostki rejestrowej G 7 obręb Babica; własność nieruchomości objętej Zbiorem Dokumentów ZD 7803 obejmującej m.in. działkę nr 100/2 położoną w Babicy, z której podziału powstała działka 100/4, ujawniona jest na rzecz Stanisławy Wcisło, c. Rudolfa i Marii, w 1/4 cz., a księga gruntowa obejmująca LWH 99 wsi Babica uległa zniszczeniu i dalsze udziały własności tej nieruchomości nie zostały ujawnione. Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Sikora Irena. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 640/11. [BMSiG-10048/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach ogłasza, że toczy się sprawa z wniosku Ireny Sikory, sygn. akt I Ns 640/11, o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zagórniku, gmina Andrychów, składającej się z działek nr: 1908, 1912, 1914, 1916/1 powstałej z działki 1916, 1917/3 i 1917/5 powstałych z działki 1917, 1909/1 i 1909/3 powstałych z działki 1909, 1910/2 powstałej z działki 1910, 1915/3 powstałej z działki 1915 oraz 2054/4 o łącznej powierzchni 1,3273 ha, widniejących w ewidencji gruntów pod nr. jedn. rej. G329, gdzie jako władający wpisana jest Helena Kukuła, córka Jana i Anny. Działki 1908, 1912, 1914, 1916, 1917, 1909, 1910 i 1915 objęte są Wykazem Hipotecznym liczba 83 księgi gruntowej wsi Zagórnik, gdzie jako właściciele wpisani są Maria z Matlaków Sikora, Maria z Guzików Sikora, Marian Tarnowski i Franciszka Tarnowska. Stanu prawnego działki 2054/4 ustalić się nie da. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie (właścicieli, posiadaczy), a w szczególności następców prawnych Marii z Matlaków Sikory, Marii z Guzików Sikory, Mariana Tarnowskiego i Franciszki Tarnowskiej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie w charakterze uczestników, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono wykazane. Poz Wnioskodawca Kuglin Grażyna i Kuglin Stanisław. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 221/12. [BMSiG-10053/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 221/12 prowadzone jest postępowanie z wniosku Grażyny Kuglin i Stanisława Kuglina przy uczestnictwie Gminy Brzeźnica o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Lączany, gmina Brzeźnica, składającej się z działki nr 600, o pow. 0,0548 ha, wpisanej do Rejestru Gruntów, nr jednostki rejestrowej G l obręb Lączany, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności. Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Gmina Andrychów. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 302/12. [BMSiG-10037/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 302/12 z wniosku Gminy Andrychów przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Starosty Wadowickiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zagórniku, gmina Andrychów, powiat wadowicki, stanowiącej działkę nr 2278/2, o pow. 0,0601 ha, powstałą z podziału działki nr 2278, dla której nie można ustalić stanu własności, zaś w Rejestrze Gruntów jako jej użytkownik wpisana jest Gmina Andrychów; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie. Poz Wnioskodawca Gmina Nadarzyn. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 170/12. [BMSiG-10085/2012] W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 170/12 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Nadarzyn o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 172/1, o powierzchni 4478 m 2, położonej w Ruścu, gminie Nadarzyn przy ul. Szkolnej 20, stanowiącej część działki ewidencyjnej 20

6 MSiG 145/2012 (4010) poz nr 172, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w I Wydziale Cywilnym, i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione. Poz Wnioskodawca Wit Jacenty. Sąd Rejonowy w Będzinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 765/12. [BMSiG-10090/2012] Poz Wnioskodawca Kozak Tadeusz. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 147/12. [BMSiG-10080/2012] W Sądzie Rejonowym w Piasecznie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 147/12 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Kozaka przy udziale Michała Kozaka i Bożeny Kozak o nabycie przez zasiedzenie udziału 1/2 prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kmicica 15, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 55, obręb , o powierzchni 0,1814 ha, dla której jest prowadzony Zbiór Dokumentów ZD VIII Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie, I Wydział Cywilny, i udowodnili swoje prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Wójcik Ryszard i Wójcik Ewa. Sąd Rejonowy w Będzinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 354/12. [BMSiG-10089/2012] Przed Sądem Rejonowym w Będzinie w sprawie o sygn. akt I Ns 354/12 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Wójcika i Ewy Wójcik o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Będzinie, ulica Kręta 35, o ogólnej powierzchni 1348 m 2, dz. nr 26, k.m.10, obręb Będzin, nie mającej urządzonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości, pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu. W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 765/12 toczy się sprawa z wniosku Jacentego Wita z udziałem Korneli Kazibut, Krystyny Simlat, Jana Manowskiego, Mariana Bałdysa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy Niepiekło, o numerze 3623/1 o pow. 73 m 2 i 3623/2 k.m. 2, o pow m 2. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały własność, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione. Poz Wnioskodawca Gmina Andrychów. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 148/12. [BMSiG-10069/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygn. akt I Ns 148/12 z wniosku Gminy Andrychów o zasiedzenie nieruchomości położonej w Rzykach, gmina Andrychów, powiat wadowicki, składających się z działek nr 7907, o pow. 0,0964 ha oraz nr 7911, o pow. 0,1185 ha, dla której nie można ustalić stanu własności ani księgi wieczystej, zaś w Rejestrze Gruntów jako władający nieruchomością ujawniona jest Gmina Andrychów; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie. 6. Inne Poz Wnioskodawca Basiaga Irena. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 269/12. [BMSiG-10092/2012] Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu toczy się pod sygn. akt I Ns 269/12 postępowanie z wniosku Ireny Basiagi o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawczyni własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 100 (powstałej z parceli gruntowej nr 23/14), o pow. 0,87 ha, położonej w Kamionce Wielkiej. Nieruchomość nie jest objęta księgą wieczystą. Poz Wnioskodawca Wójcik Krystyna. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 348/12. [BMSiG-10030/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 348/12 z wniosku Krystyny Wójcik przy uczestnictwie Grażyny Pamuły i innych o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, składającej się z działek nr 772/43, o powierzchni 0,1341 ha, nr 360/21, o powierzchni 0,1628 ha, nr 360/20 o powierzchni 0,1710 ha, dla której nie można ustalić stanu własności ani księgi wieczystej, zaś w Reje- 21

7 MSiG 145/2012 (4010) poz strze Gruntów jako ich posiadacz samoistny wpisany jest Zdzisław Ludwik Wójcik, syn Jana i Marii; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie. Poz Wnioskodawca Jończy Henryk. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 510/12. [BMSiG-10029/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Henryka Jończy przy uczestnictwie Tadeusza Jończy, Marii Bargiel, Piotra Kazimierza dwojga imion Wójcika o nabycie na podstawie art. 1 ustęp 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowanie własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 z p. zm.) własności nieruchomości położonej we wsi Chocznia, gmina Wadowice, obejmującej działkę oznaczoną nr. 1852/9, o powierzchni 495 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni 51 m 2, będącej w posiadaniu Józefy Jończy, córki Piotra i Heleny, na dzień 4 listopada 1971 r. Sąd wzywa, aby osoby zainteresowane w sprawie w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości opisanej w ogłoszeniu. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Lotos Paliwa Spółka z o.o. w Gdańsku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, XII Wydział Cywilny, sygn. akt XII Ns 306/12. [BMSiG-10091/2012] Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku pod sygn. XII Ns 306/12 toczy się sprawa z wniosku Lotos Paliwa Sp. z o.o. w Gdańsku o umorzenie weksla in blanco opatrzonego pieczęcią o treści BOCARGO Tomasz Borawski, Łęgowo, ul. Przemysłowa 8, NIP , Regon oraz podpisem wystawcy weksla Tomasza Borawskiego. Na wekslu umieszczono klauzulę bez protestu za ten sola weksel na zlecenie Lotos. Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia publikacji ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi. Poz Wnioskodawca Lempart Zbigniew. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 385/12. [BMSiG-10034/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 385/12 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zbigniewa Lemparta przy uczestnictwie Marii Lempart, Edwarda Lemparta, Anny Kubicy, Zofii Majcy i Wandy Maślanki o uwłaszczenie na rzecz Stefanii Lempart i Józefa Lemparta nieruchomości położonej w Skawinkach, gm. Lanckorona, składającej się z działki o nr. 1445/7, o powierzchni 0,0894 ha, wpisanej do Rejestru Gruntów, numer jednostki rejestrowej G 362, obręb Nr 0005 Skawinki, z wpisem Józefa Lemparta jako posiadacza samoistnego, objętej Księgą Wieczystą KW Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza wpisanych w Księdze Wieczystej KW współwłaścicieli nieruchomości, a to Wiktorię Chorąży, Józefa Frosztęgę, Franciszka Frosztęgę, Magdalenę Frosztęgę, Katarzynę Frosztęgę, Annę Frosztęgę, Jana Frosztęgę, Annę Chorąży, Czesława Chorążego, Edwarda Chorążego, Michalinę Chorąży, Henryka Wykę, Stanisława Trąbkę, Antoniego Trąbkę, Helenę Trąbkę, Anastazję Chorąży, ewentualnie ich następców prawnych Sąd wzywa do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności, pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Rzeszutek Tadeusz. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 231/12. [BMSiG-10051/2012] W Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą I Ns 231/12 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Tadeusza Rzeszutka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Ostrowach Baranowskich, składającej się z działki nr 864 powstałej z parceli gruntowej nr 984/1, 985/1 i 986/1 i 865 powstałej z parceli gruntowej nr 990 o łącznej powierzchni 0,74 ha. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej i wykazały swój interes prawny, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności opisanej wyżej nieruchomości w drodze uwłaszczenia zgodnie z żądaniem wnioskodawcy, o ile wykazane zostanie istnienie przesłanek do takiego nabycia. Poz Wnioskodawca Sajda Maria. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 958/11. [BMSiG-10056/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygn. akt I Ns 958/11 z wniosku Marii Sajdy o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Miejsce, gmina Spytkowice, powiat wadowicki, składającej się z działek nr 40/11 o pow. 0,0474 ha, powstałej z podziału działki nr 40/1, a następnie z podziału działki nr 40/6, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności oraz części działki nr 31/14 o powierzchni 0,1414 ha, powstałej z podziału działki nr 31/5, a następnie z podziału działki nr 31/7 objętej Zbiorem Dokumentów ZD 7085 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w której jako współwłaściciel w udziale wynoszącym 1/2 części ujawniony jest Franciszek Mamoń syn Józefa i Marii; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie. 22

8 MSiG 145/2012 (4010) A P INDEKS INDEKS A KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu [BMSiG-10052/2012] - s. 8, poz KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BMSiG-10086/2012] - s. 11, poz L ADMAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Mucha Marek prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Bielsku-Białej [BMSiG-10087/2012] - s. 13, poz ALLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Oświęcimiu [BMSiG-10074/2012] - s. 12, poz ASSET MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA- CYJNEJ w Katowicach [BMSiG-10038/2012] - s. 15, poz AUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA w Sanoku [BMSiG-10059/2012] - s. 8, poz B BESKID-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Bielsku-Białej [BMSiG-10079/2012] - s. 13, poz BRIERLIVIA DEVELOPMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Leśnej [BMSiG-10084/2012] - s. 13, poz BT&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-10094/2012] - s. 7, poz C COREM Firma Handlowo-Usługowa - Latusek Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod tą nazwą w upadłości likwidacyjnej w Siemianowicach Śląskich [BMSiG-10063/2012] - s. 15, poz F FABRYKA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH FENES SPÓŁKA AKCYJNA w Siedlcach [BMSiG-10033/2012] - s. 7, poz FOJUD SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu [BMSiG-10036/2012] - s. 11, poz G Graf Paul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAUL GRAF w upadłości likwidacyjnej w Złocieńcu [BMSiG-10064/2012] - s. 16, poz H HOSTERSI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku [BMSiG-10017/2012] - s. 7, poz K KCMB NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koszalinie [BMSiG-10062/2012] - s. 12, poz Latusek Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa COREM w upadłości likwidacyjnej w Siemianowicach Śląskich [BMSiG-10063/2012] - s. 15, poz LEWIS I PEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi [BMSiG-10044/2012] - s. 6, poz LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Ełku [BMSiG-10083/2012] - s. 9, poz M MAG-MARKON - Pryszcz Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Górkach Wielkich [BMSiG-10093/2012] - s. 14, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-10060/2012] - s. 6, poz Mucha Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADMAR w Bielsku-Białej [BMSiG-10087/2012] - s. 13, poz N NEO MEDIA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie [BMSiG-10047/2012] - s. 13, poz P PALECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Łodzi [BMSiG-10070/2012] - s. 6, poz PAUL GRAF Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - Graf Paul prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w upadłości likwidacyjnej w Złocieńcu [BMSiG-10064/2012] - s. 16, poz POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BMSiG-10050/2012] - s. 10, poz PRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu [BMSiG-10082/2012] - s. 13, poz Pryszcz Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAG-MARKON w Górkach Wielkich [BMSiG-10093/2012] - s. 14, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku [BMSiG-10071/2012] - s. 16, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE OSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi [BMSiG-10068/2012] - s. 6, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE WŁASNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Legnicy [BMSiG-10039/2012] - s. 7, poz

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034

MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034 MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 419/3 (powstałej na skutek podziału działki 419/1), wpisanych do Rejestru Gruntów numer jednostki rejestrowej

Bardziej szczegółowo

6. Inne. MSiG 239/2010 (3597) poz. 14907-14913 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. MSiG 239/2010 (3597) poz. 14907-14913 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 239/2010 (3597) poz. 14907-14913 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 14908. Wnioskodawca Wepner Halina. Sąd Rejonowy w Grajewie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 59/10.

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215 MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO nie nabycia spadku po Janie Marii Opolskim, synu Ludwika i Magdaleny, zmarłym w dniu 25 maja 2011 r. w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

6. Inne. MSiG 232/2008 (3081) poz. 15104-15109 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. MSiG 232/2008 (3081) poz. 15104-15109 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 232/2008 (3081) poz. 15104-15109 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 15104. Wnioskodawca Szotek Zofia. Sąd Rejonowy w Będzinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1226/08.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO z wniosku Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Smardzewice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 33/2006 (2378) poz. 1869-1874 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 1869. Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 68/2006 (2413) poz. 3797-3802 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 3797. K&K GONTARZ, TRZECIAK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000004445. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,

Bardziej szczegółowo

6. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225

6. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225 MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 11220. Wnioskodawca Cyrulińska Teresa Barbara. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Wydział II Cywilny,

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców. MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców. MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356 MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356 w sprawie o sygn. akt X GUp 28/12 zostało zakończone postępowanie upadłościowe likwidacyjne wobec Terramost Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO o pow. 1825 m 2 ; 2638 k.m. 18 o pow. 526 m 2 ; 2648 k.m. 18 o pow. 2201 m 2 ; 2675 k.m. 18 o pow. 817 m

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 220/2009 (3323) poz. 14077-14082 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO wództwo mazowieckie, ostatnio widzianego w Krubinie, gmina Wieliszew, w grudniu 1996 r. Sąd wzywa Marcina

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 48/2011 (3661) poz. 2913-2918 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Zainteresowanym służy w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 Prawa

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 126/2002 (1458) poz. 7159-7165 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO w dniu 25.07.2001 r. pod nr. ewid. 1100/01, jako działka oznaczona nr 1/16 o powierzchni 0,0107 ha (sto siedem

Bardziej szczegółowo

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego MSiG 47/2010 (3405) poz. 2770-2775 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Barbary Teofilii Paszkiewicz, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 177/2004 (2013) poz. 9741-9745 III. PRRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca, licząc od niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 182/2010 (3540) poz. 11460-11464 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz. 11460. Wnioskodawca Jagielska

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców poz. 13129 13134 z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, obejmujący kategorię II, III i IV. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 216/2014 (4595) poz. 14969 14972 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22

Bardziej szczegółowo

6. Inne. 5. Ustanowienie kuratora. MSiG 127/2009 (3230) poz. 8782-8787 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. 5. Ustanowienie kuratora. MSiG 127/2009 (3230) poz. 8782-8787 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 127/2009 (3230) poz. 8782-8787 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Juliana Ptaka, Anny z Trębaczów

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 161/2003 (1744) poz. 8766-8769 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 8766. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

6. Inne. MSiG 200/2011 (3813) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne. MSiG 200/2011 (3813) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 200/2011 (3813) poz. 13163-13168 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO toczy się sprawa z wniosku Tomasza Madei przy uczestnictwie nieznanego z miejsca pobytu Franciszka Pagińskiego

Bardziej szczegółowo

MSiG 216/2011 (3829) poz. 14149-14154

MSiG 216/2011 (3829) poz. 14149-14154 MSiG 216/2011 (3829) poz. 14149-14154 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W protokole stwierdzenia stanu władania gruntami jako władająca działką nr 523 położoną w Wielopolu ujawniona

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 81/2004 (1917) poz. 3911-3914 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 3911. Wnioskodawca Wawrzyniak Andrzej. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns

Bardziej szczegółowo

MSiG 94/2002 (1426) poz. 4962-4968

MSiG 94/2002 (1426) poz. 4962-4968 MSiG 94/2002 (1426) poz. 4962-4968 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 2417 2420 Poz. 2417. PM PRESTIGE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA w Warszawie. KRS 0000536590. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 192/2006 (2537) poz. 12037-12039 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 lipca 2012 r. Nr 145(4010) Poz. 10209 10284 Poz. w KRS 124963 126462 Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 215/2009 (3318) poz. 13684-13686 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSIG 246/2014 (4625) poz. 16886 16892 Poz. 16886. CERAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gniewkowie. KRS 0000070145. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Sygn. akt V CSK 8/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 września 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 135/2009 (3238) poz. 9277-9282 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 9277. Wnioskodawca Hryckowie Jolanta i Bartosz. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MSiG 182/2003 (1765) poz. 9825-9831

MSiG 182/2003 (1765) poz. 9825-9831 MSiG 182/2003 (1765) poz. 9825-9831 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców poz. 3251 3255 Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, obejmującą wierzytelność zgłoszoną przez Geo Mieszkanie i Dom Spółkę z o.o. w Krakowie, którą to listę może przeglądać w sekretariacie

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 44/2015 (4675) poz. 2690 2692 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt VIII GU 28/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sylwestra Cwynara

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSIG 197/2014 (4576) poz. 13744 13748 Gospodarczy, pok. 234, oraz złożenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu zgodnie z art. 256 P.u.i n. 5. Postanowienie

Bardziej szczegółowo

MSiG 6/2009 (3109) poz. 339-345

MSiG 6/2009 (3109) poz. 339-345 MSiG 6/2009 (3109) poz. 339-345 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 193/2010 (3551) poz. 12048-12053

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 193/2010 (3551) poz. 12048-12053 MSiG 193/2010 (3551) poz. 12048-12053 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO własności nieruchomości położonej w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk, o powierzchni 0,2405 ha, dla

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 57/2012 (3922) poz. 3730-3735 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 57/2012 (3922) poz. 3730-3735 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 57/2012 (3922) poz. 3730-3735 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 3730. Wnioskodawca Spółdzielnia Usług Rolniczych w Bielawie. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny,

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 229/2009 (3332) poz. 14664-14669 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 14664. Wnioskodawca Sabaj Genowefa, Giża Bronisław, Giża Tadeusz. Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział

Bardziej szczegółowo

MSiG 16/2012 (3881) poz. 978-983

MSiG 16/2012 (3881) poz. 978-983 MSiG 16/2012 (3881) poz. 978-983 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE VIII GUp 26/11) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 9.01.2012

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 130/2007 (2727) poz. 8752-8755 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 9. Sprawozdaniami Zarządów łączących się Spółek sporządzonymi dla celów połączenia. 10. Opinią biegłego co do poprawności i rzetelności

Bardziej szczegółowo

MSiG 187/2010 (3545) poz. 11733-11739

MSiG 187/2010 (3545) poz. 11733-11739 MSiG 187/2010 (3545) poz. 11733-11739 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO swój udział w sprawie i wykazały własność, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 41/2003 (1624) poz. 1812-1818 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO geodezyjnego i kartograficznego w dniu 21.11.2001 r. pod nr. 1765/01 jako działki oznaczone numerami: 199/1,

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 6537 6542 Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. 9. Inne 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania

Bardziej szczegółowo

3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie zgonu

3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie zgonu MSiG 186/2004 (2022) poz. 10175-10179 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie zgonu Poz. 10175. Wnioskodawca Kowalczyk Kazimierz.

Bardziej szczegółowo

MSiG 119/2012 (3984) poz. 8411-8417

MSiG 119/2012 (3984) poz. 8411-8417 MSiG 119/2012 (3984) poz. 8411-8417 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Krystyny Czochary, Stanisława Sudoła, Eugeniusza Sudoła, Krystyny Mrugalli, Józefa Sudoła, Andrzeja Sudoła,

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 10538 10541 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10538. ZED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kiełczewie. KRS 0000136498. SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE

Bardziej szczegółowo

II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO

II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO MSiG 14/2002 (1346) poz. 674-676 II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO Poz. 674. SCOPE POLSKA S.A. w Warszawie. KRS 0000021899. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03

ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03 ZARZĄDZENIE NR 1818/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 14/5 o pow. 0,0263 ha obr. 116 jednostka

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 152/2010 (3510) poz. 9938-9941 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE obwódką. Nad i pod tym napisem usytuowane są sylwetki kobiet, mężczyzn i dzieci koloru białego z czarną obwódką (wzór graficzny stanowi

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 98/2014 (4477) poz. 6447 6450 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 201/2014 (4580) poz. 14010 14013 Marek Miłek, zam.: ul. Batalionów Chłopskich 287, 25-671 Kielce. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 14010. ENEKOGROUP

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 231/2014 (4610) poz. 15950 15952 cha Piłki, oraz dokumenty akcji imiennych serii A o numerach od 2.790.118 do 5.580.234 należących do Iwony Piłki. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie

Bardziej szczegółowo

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności MSiG 78/2012 (3943) poz. 5185-5189 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z opcją likwidacji majątku. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Irenę Flotyńską.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości poz. 11080 11084 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 3892 3895 Przedsiębiorców przekształcenie w trybie art. 551 i następnych k.s.h. formy prawnej Spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę

Bardziej szczegółowo

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału MSiG 202/2006 (2547) poz. 12757-12762 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Poz. 12757. KOLEJ GONDOLOWA STÓG IZERSKI SPÓŁKA AKCYJNA w Świeradowie-Zdroju. KRS 0000021816. SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ,

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 11099 11104 podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o sygnaturze VIII GUp 27/13/S postanowieniem z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniono sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 26/2011 (3639) poz. 1500-1506 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 26/2011 (3639) poz. 1500-1506 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 26/2011 (3639) poz. 1500-1506 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 39/2015 (4670) poz. 2351 2353 mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS 0000322891)

Bardziej szczegółowo

MSiG 74/2003 (1657) poz. 3490-3496

MSiG 74/2003 (1657) poz. 3490-3496 MSiG 74/2003 (1657) poz. 3490-3496 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 3490. Wnioskodawca Wróbel Zofia i Wróbel Edward. Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 73/2014 (4452) poz. 4513 4515 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 4513. KRAKÓW BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA-

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 1. pierwsze. f) partie polityczne

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 1. pierwsze. f) partie polityczne MSIG 48/2015 (4679) poz. 2983 2985 w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Andrzeja Trzebińskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Popularna 41 lok. 5, Repertorium

Bardziej szczegółowo

MSiG 171/2003 (1754) poz. 9254-9256

MSiG 171/2003 (1754) poz. 9254-9256 MSiG 171/2003 (1754) poz. 9254-9256 I. PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 9254. SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Rogowcu. KRS 0000044457. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 16/2015 (4647) poz. 897 899 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że: - dotychczasowa treść 9 ust. 4: Uchwały Zarządu zapadają

Bardziej szczegółowo

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. 4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału. MSiG 142/2010 (3500) poz.

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. 4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału. MSiG 142/2010 (3500) poz. MSiG 142/2010 (3500) poz. 9290-9295 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Każdy zainteresowany może przeglądać powyższą listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 11 stycznia 2016 r. autor: Wydział Gospodarowania Mieniem DRUK NR 445-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców MSIG 33/2014 (4412) poz. 1933 1937 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz. 1933. HOMEPARK99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Hornówku. KRS 0000362427.

Bardziej szczegółowo

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215 MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 4. TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Poz. 6213. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ W PŁOCKU SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 83/2014 (4462) poz. 5295 5297 towania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły

Bardziej szczegółowo

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549 Obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach konsumenckich prowadzonych przez Kancelarię, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w okresie styczeń - lipiec 2015. 1. Poz. 2549. S.E. Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

MSiG 58/2011 (3671) poz. 3621-3626

MSiG 58/2011 (3671) poz. 3621-3626 MSiG 58/2011 (3671) poz. 3621-3626 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO córki Józefa i Zofii, Stanisława Sordyla, syna Józefa i Zofii, oraz Tomasza Talara i Rozalii Talarowej - wzywa

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE MSiG 41/2003 (1624) poz. 1786-1787 III. PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE Wynagrodzenia, do wysokości określonej zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy i jej załączników. Spółka przekazywać będzie na rzecz

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie nr V Ns 191/10

Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Poznań, dnia 17.11.2010r. Obwieszczenie nr V Ns 191/10 Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie z wniosku Kompanii Piwowarskiej

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 225/2006 (2570) poz. 14396-14400 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 14396. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Tarnogórski. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział

Bardziej szczegółowo

MSiG 95/2012 (3960) poz. 6370-6375

MSiG 95/2012 (3960) poz. 6370-6375 MSiG 95/2012 (3960) poz. 6370-6375 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego Wojciecha Sebastiana Matysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 10/2014 (4389) poz. 491 493 z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, a także uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli

Bardziej szczegółowo

MSiG 240/2007 (2837) poz. 15390-15396

MSiG 240/2007 (2837) poz. 15390-15396 MSiG 240/2007 (2837) poz. 15390-15396 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:02:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:02:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 13:02:14 Numer KRS: 0000176235 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 224/2014 (4603) poz. 15458 15460 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE postanowieniem z dnia 29 października 2014 r., w sprawie o sygn. akt VIII GU 181/14, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 238/2010 (3596) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 14826. WYTWÓRNIA NAPOI WEDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:56:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:56:09 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Stan na dzień 07.12.2016 godz. 08:56:09 Numer KRS: 0000108152 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 222/2004 (2058) poz. 11980-11982 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE chomości położonej w Sławicach, stanowiących działki: działka zabudowana 629/57

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 138/2015 (4769) poz. 10580 10583 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10580. Kuźmiński Przemysław Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku,

Bardziej szczegółowo

MSiG 28/2004 (1864) poz. 1263-1269

MSiG 28/2004 (1864) poz. 1263-1269 MSiG 28/2004 (1864) poz. 1263-1269 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Solipską a Szczerą, na którą składają się działki ewidencyjne nr 50 o pow. 3.648 m 2 i nr 51 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 148/2015 (4779) poz. 11375 11377 Plan połączenia Spółek - uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 czerwca 2015 roku - opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 211/2014 (4590) poz. 14643 14647 Poz. 14643. WARSZAWSKA FABRYKA MASOWYCH WYRO- BÓW BLASZANYCH TŁOCZNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000495443. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:14:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:14:34 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.11.2016 godz. 13:14:34 Numer KRS: 0000155351 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności MSiG 119/2012 (3984) poz. 8387-8391 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE wych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości

Bardziej szczegółowo

MSiG 69/2006 (2414) poz

MSiG 69/2006 (2414) poz MSiG 69/2006 (2414) poz. 3850-3856 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie

Bardziej szczegółowo

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności MSiG 93/2008 (2942) poz. 6037-6042 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli upadłych do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

MSiG 197/2010 (3555) poz. 12218

MSiG 197/2010 (3555) poz. 12218 MSiG 197/2010 (3555) poz. 12218 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 1. Podmioty uczestniczące w łączeniu i sposób łączenia HTL-Strefa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie,

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców. MSIG 113/2014 (4492) poz. 7798 7803

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców. MSIG 113/2014 (4492) poz. 7798 7803 MSIG 113/2014 (4492) poz. 7798 7803 Poz. 7798. STALEXPORT WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Komornikach. KRS 0000021800. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

MSiG 11/2003 (1594) poz. 437-442

MSiG 11/2003 (1594) poz. 437-442 MSiG 11/2003 (1594) poz. 437-442 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE Poz. 437. FF COMPUTERS Spółka z o.o. w Bielsku-Białej, w upadłości. RHB 1715. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI

Bardziej szczegółowo

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału MSiG 56/2011 (3669) poz. 3434-3439 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U. 03.60.535) została sporządzona i przekazana mu w dniu 2 marca 2011 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 1 w postępowaniu

Bardziej szczegółowo