V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO"

Transkrypt

1 MSiG 145/2012 (4010) poz Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz Graf Paul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAUL GRAF w upadłości likwidacyjnej w Złocieńcu. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VII GUp 6/10. [BMSiG-10064/2012] V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Rudomino Bohdan. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 102/11. [BMSiG-10020/2012] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2012 r. (sygn. akt VII GUp 6/10) stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Paula Grafa ze Złocieńca. 7. Ogłoszenie o złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE EKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYM- STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2001 r., sygn. akt VIII G 1/12. [BMSiG-10071/2012] Ogłoszenie o wszczęciu postępowania naprawczego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: Białystok, ul. Elewatorska 17/1, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zawiadamia o wszczęciu postępowania naprawczego prowadzonego pod nadzorem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII G 1/12. Przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie z wniosku Bohdana Rudomino z udziałem Skarbu Państwa - Ministerstwa Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Rudomino, urodzonym dnia 5 lipca 1902 r. w miejscowości Michowszczyzna, synu Stanisława Rudomino i Laury Rudomino, zmarłym w dniu 10 stycznia 1984 r. w Inowrocławiu, ostatnio na stałe zamieszkałym w Inowrocławiu. Sąd wzywa, aby następcy prawni Wacława Rudomino w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia podali swoje miejsce zamieszkania oraz zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu Poz Wnioskodawca Krzykowska-Rapcewicz Wiktoria z udziałem Sumbara Czesława i innych. Sąd Rejonowy w Elblągu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 479/11. [BMSiG-10040/2012] Przed Sądem Rejonowym w Elblągu pod numerem I Ns 479/11 toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego Stefanii Rapcewicz i Witolda Rapcewicza oraz o dział spadku po Stefanii Rapcewicz, w ramach którego zachodzi potrzeba stwierdzenia nabycia spadku po jednym ze spadkobierców Stefanii Rapcewicz - Janie Szostakowskim (Ivan Šostakovskij), urodzonym dnia 6 sierpnia 1927 roku na Litwie w rejonie wileńskim, zmarłym dnia 12 marca 2002 roku w Wilnie na Litwie, w skład położonego w Polsce spadku, po którym wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Elblągu przy ulicy Szarych Szeregów 13/2. Sąd Rejonowy w Elblągu wzywa, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w Gazecie Wyborczej zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 16

2 MSiG 145/2012 (4010) poz Poz Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ŚLĄSK w Rudzie Śląskiej. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 386/11. [BMSiG-10021/2012] W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich pod sygn. akt I Ns 386/11 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Śląsk w Rudzie Śląskiej przy udziale Tomasza Rittera o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Piotrze Ritterze, urodzonym w dniu 17 listopada 1947 r. w Siemianowicach Śląskich, zmarłym w dniu 4 kwietnia 2010 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałym w Siemianowicach Śląskich. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu Poz Wnioskodawca Just Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 85/12. [BMSiG-10057/2012] Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydziałem Cywilnym, w sprawie oznaczonej sygn. II Ns 85/12 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Just o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Marii Kordeckiej z domu Szelgowska, córce Władysława i Marii, urodzonej w dniu 16 listopada 1927 r. w Łodzi, zmarłej w dniu 26 grudnia 2011 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Spacerowej 4 m. 5. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu Poz Wnioskodawca Szulman Jacek. Sąd Rejonowy w Kościerzynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 250/12. [BMSiG-10026/2012] Przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie, I Wydział Cywilny, prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Jacka Szulmana o stwierdzenie nabycia spadku Marii Szulman, c. Wiktora i Genowefy, ur. 21 listopada 1911 r. w Burzance, zmarłej r. w Kościerzynie, ostatnio stale zamieszkałej w Kościerzynie, ul. Skłodowskiej 17/c/3, na podstawie testamentu holograficznego, w skład spadku wchodzi mieszkanie położone w Kościerzynie przy ul. T. Rogali. Wzywa się wszystkich spadkobierców Marii Szulman do zgłoszenia i wykazania swych praw do spadku w terminie sześciu miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku. Poz Wnioskodawca Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie. Sąd Rejonowy w Olkuszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 671/11. [BMSiG-10046/2012] W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 671/11 toczy się sprawa z wniosku Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie przy udziale Ewy Wójcickiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Widurskim, synu Piotra i Anny, urodzonym 10 kwietnia 1926 r. w Olesinie, który zmarł jako wdowiec 4 lipca 2010 r. w Olkuszu, ostatnio stale zamieszkałym w Olkuszu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Jana Widurskiego, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, w I Wydziale Cywilnym, nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 945/11. [BMSiG-10028/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach pod sygn. I Ns 945/11 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie przy uczestnictwie Elżbiety Kożuch-Łuczyńskiej, Jerzego Łuczyńskiego i Anny Hus o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Łuczyńskim, synu Kazimierza i Izabeli, zmarłym w dniu 20 września 2008 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnówkach 6. Wszystkich spadkobierców Sąd wzywa do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnienia nabycia spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Sąd Rejonowy w Głogowie, I Wydział Cywilny - z urzędu, sygn. akt I Ns 513/12. [BMSiG-10061/2012] Przed Sądem Rejonowym w Głogowie pod sygnaturą akt I Ns 513/12 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Marii Borkowskiej z domu Chusak, zmarłej w dniu 6 marca 1991 r. w Przemkowie, ostatnio zamieszkałej w Przemkowie, - Michale Borkowskim, zmarłym w dniu 21 czerwca 1991 r. w Przemkowie, ostatnio zamieszkałym w Przemkowie. W związku z tym, wzywa się wszystkich spadkobierców wymienionych spadkodawców, aby w ciągu sześciu miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do toczącego się postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 17

3 MSiG 145/2012 (4010) poz Poz Wnioskodawca Sproncel Leszek i Sproncel Ewa. Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 681/12. [BMSiG-10067/2012] W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. I Ns 681/12 toczy się postępowanie z wniosku Leszka Sproncela i Ewy Sproncel o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Szkółka z domu Gwizdała, córce Józefa i Adolfy, urodzonej dnia 2 marca 1911 roku, zmarłej dnia 28 marca 2011 roku w Trzebini, ostatnio stale zamieszkałej w Trzebini, ul. Nowotki 21. W skład spadku wchodzi udział w prawie własności nieruchomości w Trzebini. Sąd wzywa spadkobierców po Józefie Szkółka, aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poz Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o. w Sopocie. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 831/11. [BMSiG-10045/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach ogłasza, że toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 831/11 z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Arturze Tomaszu dwojga imion Susfale urodzonym 31 października 1977 r. w Wadowicach, zmarłym w dniu 5 czerwca 2009 r. w Londynie, synu Mieczysława Susfała i Elżbiety Susfał z domu Gołba; skład spadku spadkodawcy, jego zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania nie są znane. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Artura Tomasza dwojga imion Susfała, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, następcy prawni. Poz Wnioskodawca Godycka-Ćwirko Marianna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 309/12. [BMSiG-10088/2012] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 309/12 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Godyckiej-Ćwirko o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Barbarze Piotrowicz z domu Olewińskiej, córce Władysława i Marii, urodzonej w dniu 12 sierpnia 1911 r. w Żyrardowie, zmarłej w dniu 28 grudnia 1993 r. w Warszawie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Marty Barbary Piotrowicz, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu Poz Wnioskodawca Jedlińska Alicja. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1151/11. [BMSiG-10078/2012] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1151/11, toczy się postępowanie spadkowe po zmarłej dnia r. w Warszawie Leokadii Głuszkiewicz, z zawodu pracownik umysłowy, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Broniwoja 12 m. 67, pod którym to adresem znajduje się mieszkanie stanowiące majątek spadkowy. Wzywa się zainteresowanych i spadkobierców zmarłej, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Rost Alicja. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny, sygn. akt XIII Ns 680/12. [BMSiG-10035/2012] Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w XIII Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 680/12 toczy się postępowanie z wniosku Alicji Rost o stwierdzenie nabycia spadku po Klarze Bastian, zmarłej dnia r. w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 34A/30. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu 2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego Poz Wnioskodawca Puszek Wojciech. Sąd Rejonowy w Częstochowie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 651/12. [BMSiG-10027/2012] Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie o sygn. akt II Ns 651/12 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Puszka o uznanie za zmarłych: Bonifacego Mendrzyka, syna Władysława i Ludwiki z d. Fortuna, urodzonego r. w Skrajnicy k. Olsztyna, ostatnio stale zamieszkałego w Częstochowie przy ul. Małej 14, oraz jego żony Heleny Marianny 18

4 MSiG 145/2012 (4010) poz Mendrzyk z d. Puszek, córki Wawrzyńca i Leokadii z d. Ozimskiej, urodzonej r. w Częstochowie, ostatnio stale zamieszkałej w Częstochowie przy ul. Małej 14, którzy zginęli w okresie działań wojennych w latach Sąd wzywa zaginionych, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie Sąd uzna ich za zmarłych. Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomości o zaginionych, aby w powyżej wskazanym terminie przekazali je Sądowi. Poz Wnioskodawca Harast Marek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 385/12. [BMSiG-10042/2012] Wzywa się zaginionego, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 385/12 toczy się postępowanie z wniosku Marka Harasta o uznanie za zmarłych: 1. Stefanii Warchowker z domu Zbrzeska, córki Edmunda Zbrzeskiego i Wiktorii z domu Rechniewskiej, urodzonej 6 kwietnia 1923 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Izraelu, Tel Aviv, ul. Sirkin 35; 2. Cypojry vel Cypory Warchowkier vel Warchiwker, urodzonej 18 lipca 1881 r. w Będzinie, ostatnio zamieszkałej w Izraelu, Tel Aviv, ul. Sirkin 35; 3. Salomona Warchowker vel Warchiwker, syna Arona i Cypojry vel Cypory, ostatnio zamieszkałego w Izraelu, Tel Aviv, ul. Sirkin 35. Obecnie Stefania Warchowker z domu Zbrzeska, Salomon Warchowker vel Warchiwker, Cypojra vel Cypora Warchowkier vel Warchiwker nie przebywają w Izraelu, Tel Aviv, ul. Sirkin 35. Brak jest danych o ich obecnym adresie zamieszkania. Sąd wzywa zaginionych, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych. Sąd wzywa jednocześnie wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi. Poz Wnioskodawca Willmann Katarzyna i Willmann- -Medoń Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 62/12. [BMSiG-10054/2012] W Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 62/12 z wniosku Katarzyny Willmann i Magdaleny Willmann-Medoń toczy się postępowanie o uznanie za zmarłego Zdzisława Leona Willmanna vel Willmann, syna Leona Willmanna oraz Matyldy Dutkiewicz, urodzonego 25 kwietnia 1910 r. w Warszawie (we wsi Służew), ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Solipsowskiej 1, który był uczestnikiem działań wojennych w II Wojnie Światowej, prawdopodobnie w czasie tych działań zaginiony. Poz Wnioskodawca Hyła Janina z udziałem Franza Gamonia i Katarzyny Gamoń. Sąd Rejonowy w Żorach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 267/11. [BMSiG-10019/2012] W Sądzie Rejonowym w Żorach w sprawie o sygn. akt I Ns 267/11 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Hyły, zamieszkałej w Żorach, ul. Główna 94, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Głównej, składającej się z działek o nr. 45 i 46 (nr mapy scaleń 3), o powierzchni 248 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Żorach prowadzona była Księga Wieczysta, która utraciła moc prawną - Osiny tom II, wykaz 80, która od 1968 r. znajdowała się w posiadaniu samoistnym wnioskodawczyni Janiny Hyły i jej matki Marii Janusz. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie. Poz Wnioskodawca Kyć-Kiera Eugenia. Sąd Rejonowy w Zawierciu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 545/12. [BMSiG-10023/2012] W Sądzie Rejonowym w Zawierciu pod sygn. akt I Ns 545/12 z wniosku Eugenii Kyć-Kiery toczy się postępowanie o stwierdzenie, że Stanisław i Zofia małż. Kwiatkowscy nabyli przez zasiedzenie prawo własności do nieruchomości zabudowanej położonej w Pilicy przy ul. Markowskiej 20, oznaczonej nr. geod. 630 km 5, o powierzchni 1420 m 2. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych Andrzeja Kwiatkowskiego, Antoniny Kwiatkowskiej, Józefa Szmajsera i Władysławy Szmajser, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich praw przy rozpoznawaniu wniosku. 19

5 MSiG 145/2012 (4010) poz Poz Wnioskodawca Drapała Urszula. Sąd Rejonowy w Kościerzynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 242/12. [BMSiG-10025/2012] Przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie, I Wydział Cywilny, prowadzone jest postępowanie w sprawie z wniosku Urszuli Drapały o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości niezabudowanej położonej w Konarzynach, gmina Stara Kiszewa, o numerze geodezyjnym 648, o łącznej powierzchni 0,02 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie urządzona jest Księga Wieczysta dawna KW nr Konarzyny k. 200 w miejsce wpisanego właściciela Marianny Kamiński z d. Rompa z Konarzyn, wpisu dokonano dnia 7 listopada 1918 r. Wzywa się wszystkich następców prawnych Marianny Kamińskiej z d. Rompa z Konarzyn do zgłoszenia i wykazania swych praw do spadku w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie, pod rygorem pominięcia ich udziału w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia. Poz Wnioskodawca Gmina Wadowice. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 263/12. [BMSiG-10065/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 263/12 prowadzone jest postępowanie z wniosku Gminy Wadowice przy uczestnictwie Stanisławy Korzeniewskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Babica, gmina Wadowice, składającej się z działki nr 100/4, o pow. O, 0052 ha, wpisanej do Rejestru Gruntów, numer jednostki rejestrowej G 7 obręb Babica; własność nieruchomości objętej Zbiorem Dokumentów ZD 7803 obejmującej m.in. działkę nr 100/2 położoną w Babicy, z której podziału powstała działka 100/4, ujawniona jest na rzecz Stanisławy Wcisło, c. Rudolfa i Marii, w 1/4 cz., a księga gruntowa obejmująca LWH 99 wsi Babica uległa zniszczeniu i dalsze udziały własności tej nieruchomości nie zostały ujawnione. Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Sikora Irena. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 640/11. [BMSiG-10048/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach ogłasza, że toczy się sprawa z wniosku Ireny Sikory, sygn. akt I Ns 640/11, o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zagórniku, gmina Andrychów, składającej się z działek nr: 1908, 1912, 1914, 1916/1 powstałej z działki 1916, 1917/3 i 1917/5 powstałych z działki 1917, 1909/1 i 1909/3 powstałych z działki 1909, 1910/2 powstałej z działki 1910, 1915/3 powstałej z działki 1915 oraz 2054/4 o łącznej powierzchni 1,3273 ha, widniejących w ewidencji gruntów pod nr. jedn. rej. G329, gdzie jako władający wpisana jest Helena Kukuła, córka Jana i Anny. Działki 1908, 1912, 1914, 1916, 1917, 1909, 1910 i 1915 objęte są Wykazem Hipotecznym liczba 83 księgi gruntowej wsi Zagórnik, gdzie jako właściciele wpisani są Maria z Matlaków Sikora, Maria z Guzików Sikora, Marian Tarnowski i Franciszka Tarnowska. Stanu prawnego działki 2054/4 ustalić się nie da. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie (właścicieli, posiadaczy), a w szczególności następców prawnych Marii z Matlaków Sikory, Marii z Guzików Sikory, Mariana Tarnowskiego i Franciszki Tarnowskiej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie w charakterze uczestników, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono wykazane. Poz Wnioskodawca Kuglin Grażyna i Kuglin Stanisław. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 221/12. [BMSiG-10053/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 221/12 prowadzone jest postępowanie z wniosku Grażyny Kuglin i Stanisława Kuglina przy uczestnictwie Gminy Brzeźnica o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Lączany, gmina Brzeźnica, składającej się z działki nr 600, o pow. 0,0548 ha, wpisanej do Rejestru Gruntów, nr jednostki rejestrowej G l obręb Lączany, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności. Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Gmina Andrychów. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 302/12. [BMSiG-10037/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 302/12 z wniosku Gminy Andrychów przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Starosty Wadowickiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zagórniku, gmina Andrychów, powiat wadowicki, stanowiącej działkę nr 2278/2, o pow. 0,0601 ha, powstałą z podziału działki nr 2278, dla której nie można ustalić stanu własności, zaś w Rejestrze Gruntów jako jej użytkownik wpisana jest Gmina Andrychów; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie. Poz Wnioskodawca Gmina Nadarzyn. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 170/12. [BMSiG-10085/2012] W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 170/12 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Nadarzyn o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 172/1, o powierzchni 4478 m 2, położonej w Ruścu, gminie Nadarzyn przy ul. Szkolnej 20, stanowiącej część działki ewidencyjnej 20

6 MSiG 145/2012 (4010) poz nr 172, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w I Wydziale Cywilnym, i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione. Poz Wnioskodawca Wit Jacenty. Sąd Rejonowy w Będzinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 765/12. [BMSiG-10090/2012] Poz Wnioskodawca Kozak Tadeusz. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 147/12. [BMSiG-10080/2012] W Sądzie Rejonowym w Piasecznie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 147/12 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Kozaka przy udziale Michała Kozaka i Bożeny Kozak o nabycie przez zasiedzenie udziału 1/2 prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kmicica 15, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 55, obręb , o powierzchni 0,1814 ha, dla której jest prowadzony Zbiór Dokumentów ZD VIII Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie, I Wydział Cywilny, i udowodnili swoje prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Wójcik Ryszard i Wójcik Ewa. Sąd Rejonowy w Będzinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 354/12. [BMSiG-10089/2012] Przed Sądem Rejonowym w Będzinie w sprawie o sygn. akt I Ns 354/12 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Wójcika i Ewy Wójcik o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Będzinie, ulica Kręta 35, o ogólnej powierzchni 1348 m 2, dz. nr 26, k.m.10, obręb Będzin, nie mającej urządzonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości, pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu. W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 765/12 toczy się sprawa z wniosku Jacentego Wita z udziałem Korneli Kazibut, Krystyny Simlat, Jana Manowskiego, Mariana Bałdysa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy Niepiekło, o numerze 3623/1 o pow. 73 m 2 i 3623/2 k.m. 2, o pow m 2. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały własność, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione. Poz Wnioskodawca Gmina Andrychów. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 148/12. [BMSiG-10069/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygn. akt I Ns 148/12 z wniosku Gminy Andrychów o zasiedzenie nieruchomości położonej w Rzykach, gmina Andrychów, powiat wadowicki, składających się z działek nr 7907, o pow. 0,0964 ha oraz nr 7911, o pow. 0,1185 ha, dla której nie można ustalić stanu własności ani księgi wieczystej, zaś w Rejestrze Gruntów jako władający nieruchomością ujawniona jest Gmina Andrychów; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie. 6. Inne Poz Wnioskodawca Basiaga Irena. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 269/12. [BMSiG-10092/2012] Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu toczy się pod sygn. akt I Ns 269/12 postępowanie z wniosku Ireny Basiagi o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawczyni własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 100 (powstałej z parceli gruntowej nr 23/14), o pow. 0,87 ha, położonej w Kamionce Wielkiej. Nieruchomość nie jest objęta księgą wieczystą. Poz Wnioskodawca Wójcik Krystyna. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 348/12. [BMSiG-10030/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 348/12 z wniosku Krystyny Wójcik przy uczestnictwie Grażyny Pamuły i innych o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, składającej się z działek nr 772/43, o powierzchni 0,1341 ha, nr 360/21, o powierzchni 0,1628 ha, nr 360/20 o powierzchni 0,1710 ha, dla której nie można ustalić stanu własności ani księgi wieczystej, zaś w Reje- 21

7 MSiG 145/2012 (4010) poz strze Gruntów jako ich posiadacz samoistny wpisany jest Zdzisław Ludwik Wójcik, syn Jana i Marii; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie. Poz Wnioskodawca Jończy Henryk. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 510/12. [BMSiG-10029/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Henryka Jończy przy uczestnictwie Tadeusza Jończy, Marii Bargiel, Piotra Kazimierza dwojga imion Wójcika o nabycie na podstawie art. 1 ustęp 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowanie własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 z p. zm.) własności nieruchomości położonej we wsi Chocznia, gmina Wadowice, obejmującej działkę oznaczoną nr. 1852/9, o powierzchni 495 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni 51 m 2, będącej w posiadaniu Józefy Jończy, córki Piotra i Heleny, na dzień 4 listopada 1971 r. Sąd wzywa, aby osoby zainteresowane w sprawie w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości opisanej w ogłoszeniu. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Lotos Paliwa Spółka z o.o. w Gdańsku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, XII Wydział Cywilny, sygn. akt XII Ns 306/12. [BMSiG-10091/2012] Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku pod sygn. XII Ns 306/12 toczy się sprawa z wniosku Lotos Paliwa Sp. z o.o. w Gdańsku o umorzenie weksla in blanco opatrzonego pieczęcią o treści BOCARGO Tomasz Borawski, Łęgowo, ul. Przemysłowa 8, NIP , Regon oraz podpisem wystawcy weksla Tomasza Borawskiego. Na wekslu umieszczono klauzulę bez protestu za ten sola weksel na zlecenie Lotos. Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia publikacji ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi. Poz Wnioskodawca Lempart Zbigniew. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 385/12. [BMSiG-10034/2012] Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 385/12 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zbigniewa Lemparta przy uczestnictwie Marii Lempart, Edwarda Lemparta, Anny Kubicy, Zofii Majcy i Wandy Maślanki o uwłaszczenie na rzecz Stefanii Lempart i Józefa Lemparta nieruchomości położonej w Skawinkach, gm. Lanckorona, składającej się z działki o nr. 1445/7, o powierzchni 0,0894 ha, wpisanej do Rejestru Gruntów, numer jednostki rejestrowej G 362, obręb Nr 0005 Skawinki, z wpisem Józefa Lemparta jako posiadacza samoistnego, objętej Księgą Wieczystą KW Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza wpisanych w Księdze Wieczystej KW współwłaścicieli nieruchomości, a to Wiktorię Chorąży, Józefa Frosztęgę, Franciszka Frosztęgę, Magdalenę Frosztęgę, Katarzynę Frosztęgę, Annę Frosztęgę, Jana Frosztęgę, Annę Chorąży, Czesława Chorążego, Edwarda Chorążego, Michalinę Chorąży, Henryka Wykę, Stanisława Trąbkę, Antoniego Trąbkę, Helenę Trąbkę, Anastazję Chorąży, ewentualnie ich następców prawnych Sąd wzywa do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności, pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione. Poz Wnioskodawca Rzeszutek Tadeusz. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 231/12. [BMSiG-10051/2012] W Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą I Ns 231/12 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Tadeusza Rzeszutka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Ostrowach Baranowskich, składającej się z działki nr 864 powstałej z parceli gruntowej nr 984/1, 985/1 i 986/1 i 865 powstałej z parceli gruntowej nr 990 o łącznej powierzchni 0,74 ha. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej i wykazały swój interes prawny, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności opisanej wyżej nieruchomości w drodze uwłaszczenia zgodnie z żądaniem wnioskodawcy, o ile wykazane zostanie istnienie przesłanek do takiego nabycia. Poz Wnioskodawca Sajda Maria. Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 958/11. [BMSiG-10056/2012] Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny, w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygn. akt I Ns 958/11 z wniosku Marii Sajdy o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Miejsce, gmina Spytkowice, powiat wadowicki, składającej się z działek nr 40/11 o pow. 0,0474 ha, powstałej z podziału działki nr 40/1, a następnie z podziału działki nr 40/6, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności oraz części działki nr 31/14 o powierzchni 0,1414 ha, powstałej z podziału działki nr 31/5, a następnie z podziału działki nr 31/7 objętej Zbiorem Dokumentów ZD 7085 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w której jako współwłaściciel w udziale wynoszącym 1/2 części ujawniony jest Franciszek Mamoń syn Józefa i Marii; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie. 22

8 MSiG 145/2012 (4010) A P INDEKS INDEKS A KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu [BMSiG-10052/2012] - s. 8, poz KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BMSiG-10086/2012] - s. 11, poz L ADMAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Mucha Marek prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Bielsku-Białej [BMSiG-10087/2012] - s. 13, poz ALLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Oświęcimiu [BMSiG-10074/2012] - s. 12, poz ASSET MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA- CYJNEJ w Katowicach [BMSiG-10038/2012] - s. 15, poz AUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA w Sanoku [BMSiG-10059/2012] - s. 8, poz B BESKID-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Bielsku-Białej [BMSiG-10079/2012] - s. 13, poz BRIERLIVIA DEVELOPMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Leśnej [BMSiG-10084/2012] - s. 13, poz BT&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-10094/2012] - s. 7, poz C COREM Firma Handlowo-Usługowa - Latusek Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod tą nazwą w upadłości likwidacyjnej w Siemianowicach Śląskich [BMSiG-10063/2012] - s. 15, poz F FABRYKA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH FENES SPÓŁKA AKCYJNA w Siedlcach [BMSiG-10033/2012] - s. 7, poz FOJUD SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu [BMSiG-10036/2012] - s. 11, poz G Graf Paul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAUL GRAF w upadłości likwidacyjnej w Złocieńcu [BMSiG-10064/2012] - s. 16, poz H HOSTERSI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku [BMSiG-10017/2012] - s. 7, poz K KCMB NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koszalinie [BMSiG-10062/2012] - s. 12, poz Latusek Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa COREM w upadłości likwidacyjnej w Siemianowicach Śląskich [BMSiG-10063/2012] - s. 15, poz LEWIS I PEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi [BMSiG-10044/2012] - s. 6, poz LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Ełku [BMSiG-10083/2012] - s. 9, poz M MAG-MARKON - Pryszcz Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Górkach Wielkich [BMSiG-10093/2012] - s. 14, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-10060/2012] - s. 6, poz Mucha Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADMAR w Bielsku-Białej [BMSiG-10087/2012] - s. 13, poz N NEO MEDIA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie [BMSiG-10047/2012] - s. 13, poz P PALECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Łodzi [BMSiG-10070/2012] - s. 6, poz PAUL GRAF Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - Graf Paul prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w upadłości likwidacyjnej w Złocieńcu [BMSiG-10064/2012] - s. 16, poz POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BMSiG-10050/2012] - s. 10, poz PRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu [BMSiG-10082/2012] - s. 13, poz Pryszcz Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAG-MARKON w Górkach Wielkich [BMSiG-10093/2012] - s. 14, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku [BMSiG-10071/2012] - s. 16, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE OSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi [BMSiG-10068/2012] - s. 6, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE WŁASNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Legnicy [BMSiG-10039/2012] - s. 7, poz

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 3357 3361 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 3357. Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Nr 262 (4379) Poz. 18675-18719 Poz. w KRS 315273-315955 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Nr 146 (4263) Poz. 10908-10962 Poz. w KRS 160594 162197 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Nr 71 (4450) UWAGA Poz. 4343-4414 Poz. w KRS 61730-62743 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Nr 35 (4414) UWAGA Poz. 2030-2095 Poz. w KRS 26524-27563 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Nr 46 (4163) Poz. 3130 3219 Poz. w KRS 33108 34255 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 15347 15399 Poz. w KRS 192505 193045 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 240 (2837) UWAGA Adres nowej siedziby: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Nr 137 (4254) Poz. 10145 10247 Poz. w KRS 143806 145937 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo