ARUP. Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu: Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARUP. Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu: Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina"

Transkrypt

1 ARUP Wersja modelu: Nazwa projektu: Klient: Data: 6 maj 2013 Przygotowany przez: Ove Arup & Partners Zastrzeżenia: Wersja 3.0.pol Wykonanie prac przedprojektowych, studialno-koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych dotyczących uruchomienia lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z Unii Europejskiej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Niniejszy model został przygotowany przez Ove Arup & Partners w ramach realizacji umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w dniu 17 września 2012 roku. W modelu zostały uwzględnione szczegółowe kalkulacje dla przedmiotowej inwestycji do wykorzystania przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Model nie jest przeznaczony do użytku przez osoby trzecie i Arup nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek stron trzecich za jakiekolwiek wykorzystanie niniejszego modelu. Niniejszy model został zestawiony w celu przeprowadzenia analizy finansowej i ekonomicznej specyficznego projektu inwestycyjnego. Model nie stanowi wiarygodnego oprogramowania dla oceny jakichkolwiek innych projektów inwestycyjnych. Model nie jest także wystarczająco zabezpieczony przed jakimkolwiek nieoczekiwanym działaniem użytkownika, włączając w to wprowadzanie nielogicznych wartości do komórek z danymi wejściowymi oraz zmiany jakichkolwiek formuł. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących modelu prosimy się kontaktować z autorami modelu: Ireneusz Kołodziej, Piotr Mierzejewski, Piotr Schielmann Ove Arup & Partners International Ltd., Oddział w Polsce Ul. Królewska 16, Warszawa Tel

2 Spis Tabel Sekcja modelu Nr tabeli Tytuł tabeli Kluczowe wyniki Tabela 1 Podsumowanie wyników analizy ekonomiczno-finansowej dla wszystkich wariantów inwestycyjnych Tabela 2 Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 1 Tabela 3 Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 2 Tabela 4 Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 Tabela 5 Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 Dane ruchowe i operacyjne Tabela 6 Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego Tabela 7 Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 Tabela 8 Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 2 Tabela 9 Odległości i czasy podróży Analiza finansowa Tabela 10 Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycyjnych Tabela 11 Nakłady inwestycyjne - Wariant 1 Tabela 12 Nakłady inwestycyjne - Wariant 2 Tabela 13 Wartość majątku trwałego i amortyzacja - Wariant 1 Tabela 14 Wartość majątku trwałego i amortyzacja - Wariant 2 Tabela 15 Zapotrzebowanie na majątek obrotowy - Wariant 1 Tabela 16 Zapotrzebowanie na majątek obrotowy - Wariant 2 Tabela 17 Stawki jednostkowe przychodów Tabela 18 Przychody - Wariant 1 Tabela 19 Przychody - Wariant 2 Tabela 20 Koszty operacyjne - Wariant 1 Tabela 21 Koszty operacyjne - Wariant 2 Tabela 22 Zródła finansowania - Wariant 1 Tabela 23 Zródła finansowania - Wariant 2 Tabela 24 Trwałość finansowa - Wariant 1 Tabela 25 Trwałość finansowa - Wariant 2 Tabela 26 Kalkulacja podaktu VAT w kwartalach - Wariant 1 Tabela 27 Kalkulacja podaktu VAT w kwartalach - Wariant 2 Tabela 28 Wkład finansowy - Wariant 1 Tabela 29 Wkład finansowy - Wariant 2 Analiza ekonomiczna Tabela 26 Założenia makroekonomiczne Tabela 30 Założenia do analizy społeczno-ekonomicznej Tabela 31 Efekty społeczno-ekonomiczne - Wariant 1 Tabela 32 Efekty społeczno-ekonomiczne - Wariant 2 Analiza wrażliwości Tabela 33 Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności Ove Arup & Partners International Ltd strona 2 z 149

3 Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant [jednostka] razem do Nakłady Projektu (59166) (2303) (27276) (29586) - - (470) - - (470) - - (470) (14740) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (57 037) (2 303) (26 401) (28 333) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 128) - (875) (1 253) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (172) (350) (2985) (4653) (5758) (5982) (6198) (6633) (6843) (7069) (7285) (7507) (8209) (8545) Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (225) (227) (229) (231) (234) (236) (239) (242) (245) (247) (250) (254) (257) (260) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (397) (577) (3 214) (4 884) (5 992) (6 218) (6 437) (6 875) (7 088) (7 317) (7 535) (7 761) (8 466) (8 806) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe (4775) (8076) (9054) (9588) (9999) (10498) (11110) (11535) (11907) (10080) (12773) Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe (0,150) Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe (0,150) (31) Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe (0,150) Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe (0,260) Korekta przychodów jako płatności transferowych (1,000) (2 093) (6 147) (9 723) (10 717) (11 224) (11 761) (12 374) (12 975) (13 453) (13 954) (14 477) (15 027) 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe - - (2256) (23269) (28821) (4362) (5108) (5036) (4726) (5120) (5616) (5387) (5526) (6095) (18896) (6506) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe - - (1 958) (23 185) (25 149) - - (399) - - (399) - - (399) (12 529) - Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe - - (171) 174 (1 464) (919) (847) (210) (139) (211) (152) (156) (135) (140) (292) (183) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe - - (127) (259) (2 209) (3 443) (4 261) (4 427) (4 586) (4 909) (5 064) (5 231) (5 391) (5 555) (6 075) (6 324) Przychody po korekcie o płatności transferowe Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (120) (228) (327) (347) (366) (386) (407) (430) (450) (470) (492) (515) Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów (7 570) (13 765) (19 288) (21 133) (23 002) (25 037) (26 743) (28 566) (30 250) (32 033) (33 922) (35 921) Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu - - (2256) (23269) (28172) (1430) (3135) Korzyści ogółem Koszty ogółem - - (2 256) (23 444) (36 512) (18 356) (24 723) (26 516) (28 094) (30 543) (32 766) (34 382) (36 225) (38 598) (53 309) (42 942) OK (0) - Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: (0) Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) ( ) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe (68 768) Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe (4 734) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe (72 597) Przychody po korekcie o płatności transferowe - Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu ,50% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków ,69% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (5 849) (3,24%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów ,96% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów ( ) (230,91%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] 9,82% Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] 1,07 Ove Arup & Partners International Ltd strona 3 z 149

4 Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 1 [jednostka] 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 6. Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe Korekta przychodów jako płatności transferowych 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe 8. Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (470) - - (25243) - - (470) - (14740) (470) - (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8797) (9069) (9344) (9523) (9970) (10304) (10651) (11018) (11400) (11796) (12215) (264) (267) (271) (274) (278) (282) (286) (291) (295) (299) (304) (9 061) (9 337) (9 615) (9 797) (10 248) (10 586) (10 938) (11 309) (11 695) (12 095) (12 519) (13116) (13606) (14045) (10857) (15185) (15810) (16388) (17137) (15640) (18530) (23615) (4 229) (15 500) (15 991) (16 503) (17 145) (17 819) (18 525) (19 265) (20 042) (20 856) (21 710) (22 607) (7055) (6866) (7073) (28651) (7612) (7829) (8494) (8378) (21199) (9373) (399) - - (21 457) - - (399) - (12 529) (399) - (146) (155) (158) (147) (235) (204) (213) (224) (234) (244) (257) (6 510) (6 711) (6 915) (7 047) (7 378) (7 625) (7 882) (8 154) (8 436) (8 729) (9 039) (534) (554) (575) (597) (620) (644) (668) (693) (720) (747) (776) (37 745) (39 661) (41 674) (44 339) (47 174) (50 191) (53 401) (56 816) (60 449) (64 315) (68 428) (6902) (45 334) (47 081) (49 323) (73 587) (55 406) (58 664) (62 563) (65 887) (82 368) (74 435) (78 500) (0) (0) - - 0, , , , , , , , , , ,31007 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 4 z 149

5 Tabela 3. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant [jednostka] razem do Nakłady Projektu (73257) (2303) (37122) (33832) - - (481) - - (481) - - (481) (16432) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (70 542) (2 303) (36 028) (32 211) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 715) - (1 093) (1 622) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (237) (503) (5231) (8508) (9431) (10473) (10854) (11139) (11508) (11901) (12282) (12677) (12975) (13489) Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (225) (227) (229) (231) (234) (236) (239) (242) (245) (247) (250) (254) (257) (260) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (462) (729) (5 459) (8 739) (9 665) (10 710) (11 093) (11 381) (11 753) (12 149) (12 533) (12 930) (13 232) (13 750) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe (11010) (15438) (17727) (18762) (19742) (20697) (21868) (22839) (23781) (22489) (26039) Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe (0,150) Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe (0,150) (36) Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe (0,150) Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe (0,260) Korekta przychodów jako płatności transferowych (1,000) (4 092) (13 587) (18 051) (20 644) (21 629) (22 681) (23 809) (25 014) (26 080) (27 199) (28 373) (29 605) 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe - - (2332) (31722) (35189) (8362) (7894) (8848) (8289) (8480) (9199) (9099) (9358) (10071) (23828) (10316) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe - - (1 958) (31 553) (28 758) - - (409) - - (409) - - (409) (13 968) - Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe - - (199) 204 (2 561) (2 066) (915) (689) (257) (237) (274) (292) (269) (281) (259) (334) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe - - (175) (372) (3 871) (6 296) (6 979) (7 750) (8 032) (8 243) (8 516) (8 807) (9 089) (9 381) (9 602) (9 982) Przychody po korekcie o płatności transferowe Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (1 002) (1 648) (1 932) (2 052) (2 165) (2 284) (2 409) (2 542) (2 659) (2 781) (2 909) (2 262) Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów (13 119) (25 958) (37 020) (40 649) (44 340) (48 367) (51 763) (55 401) (58 784) (62 376) (66 188) (70 235) Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu - - (2332) (31722) (24065) Korzyści ogółem Koszty ogółem - - (2 332) (31 925) (49 310) (35 968) (46 846) (51 549) (54 794) (59 131) (63 372) (67 042) (70 801) (75 228) (92 925) (82 813) OK Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: (0) Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) ( ) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe (83 609) Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe (8 418) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe ( ) Przychody po korekcie o płatności transferowe - Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu ,48% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków ,12% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (34 692) (4,03%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów ,95% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów ( ) (94,51%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] 44,37% Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] 1,62 Ove Arup & Partners International Ltd strona 5 z 149

6 Tabela 3. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 2 [jednostka] 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 6. Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe Korekta przychodów jako płatności transferowych 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe 8. Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (481) - - (31369) - - (481) - (16432) (481) - (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13906) (14356) (14809) (15152) (15833) (16379) (16948) (17546) (18168) (18816) (19498) (264) (267) (271) (274) (278) (282) (286) (291) (295) (299) (304) (14 170) (14 623) (15 080) (15 426) (16 111) (16 661) (17 234) (17 836) (18 463) (19 115) (19 802) (26939) (28008) (29053) (25629) (31573) (32940) (34292) (35855) (34955) (38988) (45883) (5 103) (30 676) (31 793) (32 957) (34 327) (35 762) (37 266) (38 841) (40 491) (42 221) (44 033) (45 934) (10981) (10921) (11264) (38176) (12130) (12503) (13349) (13403) (27850) (14790) (409) - - (26 664) - - (409) - (13 968) (409) - (281) (298) (305) (300) (414) (382) (399) (419) (438) (457) (480) (10 291) (10 623) (10 959) (11 212) (11 716) (12 121) (12 541) (12 984) (13 444) (13 924) (14 428) (3 158) (3 278) (3 403) (3 532) (3 666) (3 806) (3 950) (4 101) (4 256) (4 418) (4 586) (73 956) (77 875) (82 003) (87 247) (92 827) (98 763) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (88 095) (92 074) (96 670) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0, , , , , , , , , , ,31007 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 6 z 149

7 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu (2303) (27276) (29586) - - (470) - - (470) - - (470) (14740) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 303) (26 401) (28 333) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) - (875) (1 253) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej (172) (350) (892) Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (172) (350) (2 985) (4 653) (5 758) (5 982) (6 198) (6 633) (6 843) (7 069) (7 285) (7 507) (8 209) (8 545) Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2676) (27421) (32201) (8816) 6267 Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 676) (27 626) (34 294) (5 734) (6 755) (6 699) (6 362) (6 882) (7 492) (7 252) (7 444) (8 142) (23 293) (8 760) OK Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] (5351) (0) Nakłady Projektu (80 904) Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) (55 116) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu (98 104) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] 4,23% Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] 0,97 Ove Arup & Partners International Ltd strona 7 z 149

8 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 5. Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (470) - - (25243) - - (470) - (14740) (470) - (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8 797) (9 069) (9 344) (9 523) (9 970) (10 304) (10 651) (11 018) (11 400) (11 796) (12 215) (17794) (5559) (9 439) (9 251) (9 531) (34 939) (10 246) (10 545) (11 372) (11 283) (26 415) (12 553) (12 517) 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 8 z 149

9 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K [jednostka] Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (1 978) (13 127) (19 372) (8 816) Wkład krajowy (1 028) (6 068) (9 232) środki budżetu państwa środki beneficjenta (1 028) (6 068) (9 232) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (577) (6 914) (7 525) Nakłady odtworzeniowe (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) Koszty operacyjne Projektu (172) (350) (2 985) (4 653) (5 758) (5 982) (6 198) (6 633) (6 843) (7 069) (7 285) (7 507) (8 209) (8 545) Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (1 978) (13 332) (21 465) (5 734) (6 755) (6 699) (6 362) (6 882) (7 492) (7 252) (7 444) (8 142) (23 293) (8 760) Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy (15 180) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (13 988) Nakłady odtworzeniowe (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Koszty operacyjne Projektu (98 104) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] 9,53% Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] 1,13 III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu (98 104) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu (98 104) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 9 z 149

10 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 [jednostka] II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Wkład krajowy środki budżetu państwa środki beneficjenta Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (17 794) (5 559) (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8 797) (9 069) (9 344) (9 523) (9 970) (10 304) (10 651) (11 018) (11 400) (11 796) (12 215) (9 439) (9 251) (9 531) (34 939) (10 246) (10 545) (11 372) (11 283) (26 415) (12 553) (12 517) Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 10 z 149

11 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu (2303) (37122) (33832) - - (481) - - (481) - - (481) (16432) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 303) (36 028) (32 211) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) - (1 093) (1 622) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej (237) (503) (1 139) Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (237) (503) (5 231) (8 508) (9 431) (10 473) (10 854) (11 139) (11 508) (11 901) (12 282) (12 677) (12 975) (13 489) Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2775) (37385) (37984) (1339) Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 775) (37 624) (42 076) (10 939) (10 508) (11 765) (11 157) (11 419) (12 312) (12 245) (12 599) (13 489) (29 712) (13 882) OK Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] ,00001 Nakłady Projektu (98 364) Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) (68 344) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu ( ) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] 11,90% Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] 1,29 Ove Arup & Partners International Ltd strona 11 z 149

12 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 5. Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (481) - - (31369) - - (481) - (16432) (481) - (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13 906) (14 356) (14 809) (15 152) (15 833) (16 379) (16 948) (17 546) (18 168) (18 816) (19 498) (12547) (14 718) (14 706) (15 168) (46 874) (16 320) (16 829) (17 898) (18 039) (35 116) (19 835) (20 063) 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 12 z 149

13 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K [jednostka] Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2 448) (22 194) (28 455) (1 339) Wkład krajowy (1 400) (12 520) (15 698) budżet państwa beneficjent (1 400) (12 520) (15 698) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (577) (9 412) (8 605) Nakłady odtworzeniowe (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) Koszty operacyjne Projektu (237) (503) (5 231) (8 508) (9 431) (10 473) (10 854) (11 139) (11 508) (11 901) (12 282) (12 677) (12 975) (13 489) Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 448) (22 434) (32 546) (10 939) (10 508) (11 765) (11 157) (11 419) (12 312) (12 245) (12 599) (13 489) (29 712) (13 882) Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy (27 561) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (17 346) Nakłady odtworzeniowe (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Koszty operacyjne Projektu ( ) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] 16,67% Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] 1,41 III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu ( ) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu ( ) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 13 z 149

14 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 [jednostka] II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Wkład krajowy budżet państwa beneficjent Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (12 547) (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13 906) (14 356) (14 809) (15 152) (15 833) (16 379) (16 948) (17 546) (18 168) (18 816) (19 498) (14 718) (14 706) (15 168) (46 874) (16 320) (16 829) (17 898) (18 039) (35 116) (19 835) (20 063) Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 14 z 149

15 Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego Kurs walutowy EUR/PLN na potrzeby Wniosku i załączników [PLN] 4,1626 lip-gru 2012(MRR) Należy stosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba miesięcy ponoszenia przez Wykonawcę kosztów operacynych związanych [mc] z prowadzeniem prac - budwlanych Liczba miesięcy ponoszenia przez Społkę kosztów operacynych [mc] Liczba miesięcy prowadzenia działalności operacyjnej [mc] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W1 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 Powierzchnia strefy airside [ha] ,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 Powierzchnia strefy landside [ha] ,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie dodatkowe - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości (średniaroczna) [m 2 ] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W2 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 Powierzchnia strefy airside [ha] ,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 Powierzchnia strefy landside [ha] ,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości [m 2 ] liczba miejsc pasażerski ch maks. masa startowa pojemność zbiorn. paliwa Typy samolotów i ich podstawowe charakterystyki [msc] [t] [ltr] ATR (ruch krajowy, niskokosztowe linie lotnicze) 48 18, ATR (ruch krajowy, tradycyjne linie lotnicze) 48 18, B (ruch europejski, niskokosztowe linie lotnicze) , CRJ-700 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) 70 33, B-737 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) , A-320 (ruch europejski, połączenia czarterowe) , Ove Arup & Partners International Ltd strona 15 z 149

16 Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego UR/PLN, stanowiący średnią Kurs miesięcznych walutowy EUR/PLN obrachunkowych na potrzeby kursów Wniosku stosowanych i załączników przez Komisję Europejską [PLN] z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba miesięcy ponoszenia przez Wykonawcę kosztów operacynych związanych [mc] z prowadzeniem 0prac budwlanych Liczba miesięcy ponoszenia przez Społkę kosztów operacynych [mc] Liczba miesięcy prowadzenia działalności operacyjnej [mc] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W1 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] Powierzchnia strefy airside [ha] Powierzchnia strefy landside [ha] Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie dodatkowe - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości (średniaroczna) [m 2 ] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W2 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] Powierzchnia strefy airside [ha] Powierzchnia strefy landside [ha] Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości [m 2 ] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30, ,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30, Typy samolotów i ich podstawowe charakterystyki ATR (ruch krajowy, niskokosztowe linie lotnicze) ATR (ruch krajowy, tradycyjne linie lotnicze) B (ruch europejski, niskokosztowe linie lotnicze) CRJ-700 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) B-737 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) A-320 (ruch europejski, połączenia czarterowe) Ove Arup & Partners International Ltd strona 16 z 149

17 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant [jednostka] Prognoza liczby pasażerów wrażliwość na zmiany ruchu Prognoza wzrostu liczby pasażerów wg ULC [%] 6,10% 8,80% 5,40% 7,00% 7,00% 6,90% 6,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów Warszawa (WAW) - LOT ATR Kraków (KRK) - LOT ATR Poznań (POZ) - LCC ATR Wrocław (WRO) - LCC ATR Lublin (LUZ) - LCC ATR Londyn (STN) - LCC B738 - Sztokholm (NYO) - LCC B738 - Hub - Scheduled (AMS) B737 - Hub - Scheduled (FRA) CRJ Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 - Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze - Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze - Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze - Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze - Ruch krajowy Połączenia czarterowe - Ruch europejski Połączenia czarterowe - Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe - RAZEM Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 206,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] 56,90% 38,07% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy Ruch europejski - Ruch pozaeuropejski - RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe - RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 206,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Tradycyjne linie lotnicze [%] 56,90% 38,07% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ove Arup & Partners International Ltd strona 17 z 149

18 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 [jednostka] Prognoza liczby pasażerów Prognoza wzrostu liczby pasażerów wg ULC [%] Liczba pasażerów Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 Kraków (KRK) - LOT ATR-42 Poznań (POZ) - LCC ATR-42 Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 Londyn (STN) - LCC B738 Sztokholm (NYO) - LCC B738 Hub - Scheduled (AMS) B737 Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze Ruch krajowy Połączenia czarterowe Ruch europejski Połączenia czarterowe Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% RAZEM Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy Ruch europejski Ruch pozaeuropejski RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [%] Tradycyjne linie lotnicze [%] Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ove Arup & Partners International Ltd strona 18 z 149

19 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 Prognoza liczby operacji lotniczych (ATM) [jednostka] Liczba operacji lotniczych Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Kraków (KRK) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Poznań (POZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Londyn (STN) - LCC B738 [operacje / rok] - Sztokholm (NYO) - LCC B738 [operacje / rok] - Hub - Scheduled (AMS) B737 [operacje / rok] - Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 [operacje / rok] - Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 [operacje / rok] - Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch krajowy Połączenia czarterowe [operacje / rok] - Ruch europejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] - RAZEM [operacje / rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 200,00% - 0,00% (0,00%) 4,82% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] 55,60% 37,03% 4,90% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [operacje / rok] Ruch europejski [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski [operacje / rok] - RAZEM [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Połączenia czarterowe [operacje / rok] - RAZEM [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Ruch krajowy [%] - 200,00% - 0,00% (0,00%) 4,82% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski [%] 55,60% 37,03% 4,90% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Ove Arup & Partners International Ltd strona 19 z 149

20 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 [jednostka] Prognoza liczby operacji lotniczych (ATM) Liczba operacji lotniczych Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Kraków (KRK) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Poznań (POZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Londyn (STN) - LCC B738 [operacje / rok] Sztokholm (NYO) - LCC B738 [operacje / rok] Hub - Scheduled (AMS) B737 [operacje / rok] Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 [operacje / rok] Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 [operacje / rok] Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [operacje / rok] Ruch europejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] RAZEM [operacje / rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [operacje / rok] Ruch europejski [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski [operacje / rok] RAZEM [operacje/ rok] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,50% 2,50% 2,50% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe RAZEM [operacje / rok] [operacje / rok] [operacje / rok] [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Ruch krajowy [%] Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,50% 2,50% 2,50% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ove Arup & Partners International Ltd strona 20 z 149

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Źródło: http://www.mrr.gov.pl Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r. PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY

PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow [w zł] NPV i = 8% = -25 427 321 PLN IRR = 5,9% Zmiana popytu

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Robert Markiewicz, NFOŚiGW 1 Projekt generujący dochód - definicja art. 55 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk.

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA jessica.bzwbk.pl Niniejsza prezentacja została stworzona na podstawie dokumentu przygotowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI

DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI Zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w dokumentach aplikacyjnych projektów drogowych o wartości < 50 mln EUR (bez poboru opłat od użytkowników) DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 Szkolenia dla wnioskodawców Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu dr Joanna Archutowska Magdalena Adamczuk Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2012

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński Informacje uzupełniające do prezentacji Studium Wykonalności zakres dokumentu. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW - BALICE

PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW - BALICE PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE III FORUM GMIN KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO MARZEC 2005 ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI SPÓŁKA MPL GŁÓWNE FUNKCJE LOTNISKA KRAKÓW -BALICE

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Podtytuł prezentacji Wybrane zagadnienia Krzysztof Karasiewicz Departament Analiz Finansowych NFOŚiGW Wrzesień / Październik 2015, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Uruchomienie lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Uruchomienie lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Uruchomienie lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim Issue 1 6 maja 2013 Niniejszy raport uwzględnia instrukcje i wskazówki naszego Klienta i w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR II do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Tabele przykładu liczbowego stanowiącego mogą zostać przez Wnioskodawców dostosowane do specyfiki projektu i wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej, trwałość projektu i wykonalność finansowa 2 1 Kryterium merytoryczne II stopnia Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Sprawdzamy: zgodność z Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów RPO WP z zakresu analizy finansowej dla projektów środowiskowych RPO WP

Szkolenie dla beneficjentów RPO WP z zakresu analizy finansowej dla projektów środowiskowych RPO WP Szkolenie dla beneficjentów RPO WP z zakresu analizy finansowej dla projektów środowiskowych RPO WP 1 Analiza finansowa - wprowadzenie 2 3 P R Z Y C H O D Y K O S Z T Y P R Z Y C H O D Y K O S Z T Y Przykład

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź

Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź, 27 czerwca 2011 Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź strefa ciąŝenia 1,8 mln 50 km 3,9 mln 100 km 1,3 mln 25 km 11 mln 150 km Lotnisko jako kluczowy element sieci transportowej Lotnisko

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2010-20152015 ZAMKNIĘCIE PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA NOWEJ STRAśNICY I BAZY DT ETAPOWA REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o kierunkach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. oraz lotnisk lokalnych w Małopolsce

Informacja o kierunkach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. oraz lotnisk lokalnych w Małopolsce Informacja o kierunkach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. oraz lotnisk lokalnych w Małopolsce Świat zaczyna się tutaj Kraków, 16.10.2012 P L A N P R E

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec

Bardziej szczegółowo

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków AKK było, jest i będzie Było i nadal obowiązuje 1. Niebieska Księga,

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego MRR/H/14(4)05/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c MRPO

Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c MRPO Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA

ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ Wojciech Kurowski Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, kwiecień 2009 Plan prezentacji Miejsce

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Podtytuł prezentacji Wybrane zagadnienia istotne dla przygotowania przedsięwzięć w ramach dz. 2.1.2 POIiŚ 2014-2020 Krzysztof Karasiewicz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów działania 1.2 MRPO

Szkolenie dla Beneficjentów działania 1.2 MRPO Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 1.2 MRPO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_4.1/413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r. URE Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 7.

Wymagany zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 7. Wymagany zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 7.4 DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI Wniosek obligatoryjnie wypełniony

Bardziej szczegółowo

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH WYCIĄG Z WZORU WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH Wprowadzenie Kluczowe dokumenty na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu Wskaźniki oszczędności czasu Wskaźniki wypadkowości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Co mogą zrobić uczestnicy rynku lotniczego? Konferencja Lotnictwo a Ochrona Klimatu Globalnego Warszawa, 6 października 2008 Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce STMS SYSTEM TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI REGIONY JAKO G ÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI Bia a Podlaska, 22 X 2009 Wielko i alokacja w Polsce, S awomir Szko a G ówna Handlowa 1 Główny

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana %

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD).

EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD). Tabela nr 3 Stopy dyskontowe, stopy procentowe oraz sposoby ich obliczania i stosowania w Projekcjach finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych projektowanych i realizowanych przez elektrociepłownie i elektrownie.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 UNIA EUROPEJSKA LUKA FINANSOWA To część zdyskontowanego kosztu inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem netto z projektu W przypadku projektów generujących dochód wydatki kwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM 30.11.2015 r.

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM 30.11.2015 r. MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM 30.11.2015 r. Port Lotniczy Gdańsk - proces inwestycyjny w latach 2009-2012, skala i efekty Infrastruktura w roku 2009 Droga startowa z 2 drogami szybkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIR/../../2014 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Finansowanie Przedsięwzięcia

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Finansowanie Przedsięwzięcia Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Finansowanie Przedsięwzięcia Investment Support 2 lutego 2010 r. www.inves.pl Program prezentacji Wyniki badań ankietowych mieszkańców Sopotu oraz turystów

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. Program MOS-t

ANALIZA FINANSOWA. Program MOS-t ANALIZA FINANSOWA M ł o d z i e ż o w y O ś r o d e k S o c j o t e r a p i i w U s t c e Program MOS-t I z b a R z e m i o s ł a i P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i P o m o r z a Ś r o d k o w e g o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1726 /2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 roku

Uchwała Nr 1726 /2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 roku Uchwała Nr 1726 /2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia Wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności w ramach Konkursu Nr 14/III/2012 dla Działania 3.7

Bardziej szczegółowo

Poznao, 27 października 2010

Poznao, 27 października 2010 Poznao, 27 października 2010 Strategiczne założenia projektu inwestycyjnego Rozbudowa Portu Lotniczego Poznao - Ławica PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA DZISIAJ Infrastruktura Portu DROGA STARTOWA długość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Wykaz kluczowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 EURO 2012 - wyzwania i perspektywy Michał Marzec Naczelny Dyrektor P.P. Porty Lotnicze Dyrektor PL Warszawa im. F. Chopina Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 18 września 2008 Spis treści: 1. Stan

Bardziej szczegółowo

priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009

priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ Wojciech Kurowski Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 Plan prezentacji Miejsce

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Agenda Definicja łączenia funduszy unijnych z PPP Prace JASPERS Kryteria decyzji Kwestie kluczowe Opcje łączenia funduszy unijnych i

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa

Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa Fundusze UE 2007-2013 Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Krzysztof Pawłowski k.pawlowski@cpi.mswia.gov.pl Wprowadzenie O mnie mgr inż. Krzysztof Pawłowski Absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo