ARUP. Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu: Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARUP. Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu: Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina"

Transkrypt

1 ARUP Wersja modelu: Nazwa projektu: Klient: Data: 6 maj 2013 Przygotowany przez: Ove Arup & Partners Zastrzeżenia: Wersja 3.0.pol Wykonanie prac przedprojektowych, studialno-koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych dotyczących uruchomienia lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z Unii Europejskiej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Niniejszy model został przygotowany przez Ove Arup & Partners w ramach realizacji umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w dniu 17 września 2012 roku. W modelu zostały uwzględnione szczegółowe kalkulacje dla przedmiotowej inwestycji do wykorzystania przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Model nie jest przeznaczony do użytku przez osoby trzecie i Arup nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek stron trzecich za jakiekolwiek wykorzystanie niniejszego modelu. Niniejszy model został zestawiony w celu przeprowadzenia analizy finansowej i ekonomicznej specyficznego projektu inwestycyjnego. Model nie stanowi wiarygodnego oprogramowania dla oceny jakichkolwiek innych projektów inwestycyjnych. Model nie jest także wystarczająco zabezpieczony przed jakimkolwiek nieoczekiwanym działaniem użytkownika, włączając w to wprowadzanie nielogicznych wartości do komórek z danymi wejściowymi oraz zmiany jakichkolwiek formuł. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących modelu prosimy się kontaktować z autorami modelu: Ireneusz Kołodziej, Piotr Mierzejewski, Piotr Schielmann Ove Arup & Partners International Ltd., Oddział w Polsce Ul. Królewska 16, Warszawa Tel

2 Spis Tabel Sekcja modelu Nr tabeli Tytuł tabeli Kluczowe wyniki Tabela 1 Podsumowanie wyników analizy ekonomiczno-finansowej dla wszystkich wariantów inwestycyjnych Tabela 2 Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 1 Tabela 3 Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 2 Tabela 4 Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 Tabela 5 Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 Dane ruchowe i operacyjne Tabela 6 Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego Tabela 7 Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 Tabela 8 Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 2 Tabela 9 Odległości i czasy podróży Analiza finansowa Tabela 10 Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycyjnych Tabela 11 Nakłady inwestycyjne - Wariant 1 Tabela 12 Nakłady inwestycyjne - Wariant 2 Tabela 13 Wartość majątku trwałego i amortyzacja - Wariant 1 Tabela 14 Wartość majątku trwałego i amortyzacja - Wariant 2 Tabela 15 Zapotrzebowanie na majątek obrotowy - Wariant 1 Tabela 16 Zapotrzebowanie na majątek obrotowy - Wariant 2 Tabela 17 Stawki jednostkowe przychodów Tabela 18 Przychody - Wariant 1 Tabela 19 Przychody - Wariant 2 Tabela 20 Koszty operacyjne - Wariant 1 Tabela 21 Koszty operacyjne - Wariant 2 Tabela 22 Zródła finansowania - Wariant 1 Tabela 23 Zródła finansowania - Wariant 2 Tabela 24 Trwałość finansowa - Wariant 1 Tabela 25 Trwałość finansowa - Wariant 2 Tabela 26 Kalkulacja podaktu VAT w kwartalach - Wariant 1 Tabela 27 Kalkulacja podaktu VAT w kwartalach - Wariant 2 Tabela 28 Wkład finansowy - Wariant 1 Tabela 29 Wkład finansowy - Wariant 2 Analiza ekonomiczna Tabela 26 Założenia makroekonomiczne Tabela 30 Założenia do analizy społeczno-ekonomicznej Tabela 31 Efekty społeczno-ekonomiczne - Wariant 1 Tabela 32 Efekty społeczno-ekonomiczne - Wariant 2 Analiza wrażliwości Tabela 33 Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności Ove Arup & Partners International Ltd strona 2 z 149

3 Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant [jednostka] razem do Nakłady Projektu (59166) (2303) (27276) (29586) - - (470) - - (470) - - (470) (14740) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (57 037) (2 303) (26 401) (28 333) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 128) - (875) (1 253) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (172) (350) (2985) (4653) (5758) (5982) (6198) (6633) (6843) (7069) (7285) (7507) (8209) (8545) Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (225) (227) (229) (231) (234) (236) (239) (242) (245) (247) (250) (254) (257) (260) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (397) (577) (3 214) (4 884) (5 992) (6 218) (6 437) (6 875) (7 088) (7 317) (7 535) (7 761) (8 466) (8 806) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe (4775) (8076) (9054) (9588) (9999) (10498) (11110) (11535) (11907) (10080) (12773) Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe (0,150) Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe (0,150) (31) Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe (0,150) Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe (0,260) Korekta przychodów jako płatności transferowych (1,000) (2 093) (6 147) (9 723) (10 717) (11 224) (11 761) (12 374) (12 975) (13 453) (13 954) (14 477) (15 027) 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe - - (2256) (23269) (28821) (4362) (5108) (5036) (4726) (5120) (5616) (5387) (5526) (6095) (18896) (6506) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe - - (1 958) (23 185) (25 149) - - (399) - - (399) - - (399) (12 529) - Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe - - (171) 174 (1 464) (919) (847) (210) (139) (211) (152) (156) (135) (140) (292) (183) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe - - (127) (259) (2 209) (3 443) (4 261) (4 427) (4 586) (4 909) (5 064) (5 231) (5 391) (5 555) (6 075) (6 324) Przychody po korekcie o płatności transferowe Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (120) (228) (327) (347) (366) (386) (407) (430) (450) (470) (492) (515) Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów (7 570) (13 765) (19 288) (21 133) (23 002) (25 037) (26 743) (28 566) (30 250) (32 033) (33 922) (35 921) Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu - - (2256) (23269) (28172) (1430) (3135) Korzyści ogółem Koszty ogółem - - (2 256) (23 444) (36 512) (18 356) (24 723) (26 516) (28 094) (30 543) (32 766) (34 382) (36 225) (38 598) (53 309) (42 942) OK (0) - Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: (0) Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) ( ) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe (68 768) Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe (4 734) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe (72 597) Przychody po korekcie o płatności transferowe - Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu ,50% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków ,69% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (5 849) (3,24%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów ,96% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów ( ) (230,91%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] 9,82% Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] 1,07 Ove Arup & Partners International Ltd strona 3 z 149

4 Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 1 [jednostka] 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 6. Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe Korekta przychodów jako płatności transferowych 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe 8. Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (470) - - (25243) - - (470) - (14740) (470) - (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8797) (9069) (9344) (9523) (9970) (10304) (10651) (11018) (11400) (11796) (12215) (264) (267) (271) (274) (278) (282) (286) (291) (295) (299) (304) (9 061) (9 337) (9 615) (9 797) (10 248) (10 586) (10 938) (11 309) (11 695) (12 095) (12 519) (13116) (13606) (14045) (10857) (15185) (15810) (16388) (17137) (15640) (18530) (23615) (4 229) (15 500) (15 991) (16 503) (17 145) (17 819) (18 525) (19 265) (20 042) (20 856) (21 710) (22 607) (7055) (6866) (7073) (28651) (7612) (7829) (8494) (8378) (21199) (9373) (399) - - (21 457) - - (399) - (12 529) (399) - (146) (155) (158) (147) (235) (204) (213) (224) (234) (244) (257) (6 510) (6 711) (6 915) (7 047) (7 378) (7 625) (7 882) (8 154) (8 436) (8 729) (9 039) (534) (554) (575) (597) (620) (644) (668) (693) (720) (747) (776) (37 745) (39 661) (41 674) (44 339) (47 174) (50 191) (53 401) (56 816) (60 449) (64 315) (68 428) (6902) (45 334) (47 081) (49 323) (73 587) (55 406) (58 664) (62 563) (65 887) (82 368) (74 435) (78 500) (0) (0) - - 0, , , , , , , , , , ,31007 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 4 z 149

5 Tabela 3. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant [jednostka] razem do Nakłady Projektu (73257) (2303) (37122) (33832) - - (481) - - (481) - - (481) (16432) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (70 542) (2 303) (36 028) (32 211) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 715) - (1 093) (1 622) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (237) (503) (5231) (8508) (9431) (10473) (10854) (11139) (11508) (11901) (12282) (12677) (12975) (13489) Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (225) (227) (229) (231) (234) (236) (239) (242) (245) (247) (250) (254) (257) (260) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (462) (729) (5 459) (8 739) (9 665) (10 710) (11 093) (11 381) (11 753) (12 149) (12 533) (12 930) (13 232) (13 750) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe (11010) (15438) (17727) (18762) (19742) (20697) (21868) (22839) (23781) (22489) (26039) Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe (0,150) Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe (0,150) (36) Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe (0,150) Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe (0,260) Korekta przychodów jako płatności transferowych (1,000) (4 092) (13 587) (18 051) (20 644) (21 629) (22 681) (23 809) (25 014) (26 080) (27 199) (28 373) (29 605) 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe - - (2332) (31722) (35189) (8362) (7894) (8848) (8289) (8480) (9199) (9099) (9358) (10071) (23828) (10316) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe - - (1 958) (31 553) (28 758) - - (409) - - (409) - - (409) (13 968) - Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe - - (199) 204 (2 561) (2 066) (915) (689) (257) (237) (274) (292) (269) (281) (259) (334) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe - - (175) (372) (3 871) (6 296) (6 979) (7 750) (8 032) (8 243) (8 516) (8 807) (9 089) (9 381) (9 602) (9 982) Przychody po korekcie o płatności transferowe Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (1 002) (1 648) (1 932) (2 052) (2 165) (2 284) (2 409) (2 542) (2 659) (2 781) (2 909) (2 262) Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów (13 119) (25 958) (37 020) (40 649) (44 340) (48 367) (51 763) (55 401) (58 784) (62 376) (66 188) (70 235) Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu - - (2332) (31722) (24065) Korzyści ogółem Koszty ogółem - - (2 332) (31 925) (49 310) (35 968) (46 846) (51 549) (54 794) (59 131) (63 372) (67 042) (70 801) (75 228) (92 925) (82 813) OK Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: (0) Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) ( ) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe (83 609) Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe (8 418) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe ( ) Przychody po korekcie o płatności transferowe - Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu ,48% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków ,12% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (34 692) (4,03%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów ,95% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów ( ) (94,51%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] 44,37% Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] 1,62 Ove Arup & Partners International Ltd strona 5 z 149

6 Tabela 3. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 2 [jednostka] 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 6. Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe Korekta przychodów jako płatności transferowych 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe 8. Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (481) - - (31369) - - (481) - (16432) (481) - (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13906) (14356) (14809) (15152) (15833) (16379) (16948) (17546) (18168) (18816) (19498) (264) (267) (271) (274) (278) (282) (286) (291) (295) (299) (304) (14 170) (14 623) (15 080) (15 426) (16 111) (16 661) (17 234) (17 836) (18 463) (19 115) (19 802) (26939) (28008) (29053) (25629) (31573) (32940) (34292) (35855) (34955) (38988) (45883) (5 103) (30 676) (31 793) (32 957) (34 327) (35 762) (37 266) (38 841) (40 491) (42 221) (44 033) (45 934) (10981) (10921) (11264) (38176) (12130) (12503) (13349) (13403) (27850) (14790) (409) - - (26 664) - - (409) - (13 968) (409) - (281) (298) (305) (300) (414) (382) (399) (419) (438) (457) (480) (10 291) (10 623) (10 959) (11 212) (11 716) (12 121) (12 541) (12 984) (13 444) (13 924) (14 428) (3 158) (3 278) (3 403) (3 532) (3 666) (3 806) (3 950) (4 101) (4 256) (4 418) (4 586) (73 956) (77 875) (82 003) (87 247) (92 827) (98 763) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (88 095) (92 074) (96 670) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0, , , , , , , , , , ,31007 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 6 z 149

7 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu (2303) (27276) (29586) - - (470) - - (470) - - (470) (14740) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 303) (26 401) (28 333) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) - (875) (1 253) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej (172) (350) (892) Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (172) (350) (2 985) (4 653) (5 758) (5 982) (6 198) (6 633) (6 843) (7 069) (7 285) (7 507) (8 209) (8 545) Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2676) (27421) (32201) (8816) 6267 Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 676) (27 626) (34 294) (5 734) (6 755) (6 699) (6 362) (6 882) (7 492) (7 252) (7 444) (8 142) (23 293) (8 760) OK Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] (5351) (0) Nakłady Projektu (80 904) Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) (55 116) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu (98 104) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] 4,23% Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] 0,97 Ove Arup & Partners International Ltd strona 7 z 149

8 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 5. Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (470) - - (25243) - - (470) - (14740) (470) - (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8 797) (9 069) (9 344) (9 523) (9 970) (10 304) (10 651) (11 018) (11 400) (11 796) (12 215) (17794) (5559) (9 439) (9 251) (9 531) (34 939) (10 246) (10 545) (11 372) (11 283) (26 415) (12 553) (12 517) 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 8 z 149

9 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K [jednostka] Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (1 978) (13 127) (19 372) (8 816) Wkład krajowy (1 028) (6 068) (9 232) środki budżetu państwa środki beneficjenta (1 028) (6 068) (9 232) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (577) (6 914) (7 525) Nakłady odtworzeniowe (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) Koszty operacyjne Projektu (172) (350) (2 985) (4 653) (5 758) (5 982) (6 198) (6 633) (6 843) (7 069) (7 285) (7 507) (8 209) (8 545) Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (1 978) (13 332) (21 465) (5 734) (6 755) (6 699) (6 362) (6 882) (7 492) (7 252) (7 444) (8 142) (23 293) (8 760) Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy (15 180) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (13 988) Nakłady odtworzeniowe (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Koszty operacyjne Projektu (98 104) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] 9,53% Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] 1,13 III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu (98 104) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu (98 104) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 9 z 149

10 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 [jednostka] II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Wkład krajowy środki budżetu państwa środki beneficjenta Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (17 794) (5 559) (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8 797) (9 069) (9 344) (9 523) (9 970) (10 304) (10 651) (11 018) (11 400) (11 796) (12 215) (9 439) (9 251) (9 531) (34 939) (10 246) (10 545) (11 372) (11 283) (26 415) (12 553) (12 517) Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 10 z 149

11 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu (2303) (37122) (33832) - - (481) - - (481) - - (481) (16432) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 303) (36 028) (32 211) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) - (1 093) (1 622) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej (237) (503) (1 139) Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (237) (503) (5 231) (8 508) (9 431) (10 473) (10 854) (11 139) (11 508) (11 901) (12 282) (12 677) (12 975) (13 489) Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2775) (37385) (37984) (1339) Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 775) (37 624) (42 076) (10 939) (10 508) (11 765) (11 157) (11 419) (12 312) (12 245) (12 599) (13 489) (29 712) (13 882) OK Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] ,00001 Nakłady Projektu (98 364) Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) (68 344) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu ( ) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] 11,90% Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] 1,29 Ove Arup & Partners International Ltd strona 11 z 149

12 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 5. Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (481) - - (31369) - - (481) - (16432) (481) - (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13 906) (14 356) (14 809) (15 152) (15 833) (16 379) (16 948) (17 546) (18 168) (18 816) (19 498) (12547) (14 718) (14 706) (15 168) (46 874) (16 320) (16 829) (17 898) (18 039) (35 116) (19 835) (20 063) 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 12 z 149

13 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K [jednostka] Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2 448) (22 194) (28 455) (1 339) Wkład krajowy (1 400) (12 520) (15 698) budżet państwa beneficjent (1 400) (12 520) (15 698) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (577) (9 412) (8 605) Nakłady odtworzeniowe (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) Koszty operacyjne Projektu (237) (503) (5 231) (8 508) (9 431) (10 473) (10 854) (11 139) (11 508) (11 901) (12 282) (12 677) (12 975) (13 489) Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 448) (22 434) (32 546) (10 939) (10 508) (11 765) (11 157) (11 419) (12 312) (12 245) (12 599) (13 489) (29 712) (13 882) Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy (27 561) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (17 346) Nakłady odtworzeniowe (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Koszty operacyjne Projektu ( ) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] 16,67% Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] 1,41 III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu ( ) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu ( ) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 13 z 149

14 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 [jednostka] II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Wkład krajowy budżet państwa beneficjent Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (12 547) (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13 906) (14 356) (14 809) (15 152) (15 833) (16 379) (16 948) (17 546) (18 168) (18 816) (19 498) (14 718) (14 706) (15 168) (46 874) (16 320) (16 829) (17 898) (18 039) (35 116) (19 835) (20 063) Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 14 z 149

15 Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego Kurs walutowy EUR/PLN na potrzeby Wniosku i załączników [PLN] 4,1626 lip-gru 2012(MRR) Należy stosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba miesięcy ponoszenia przez Wykonawcę kosztów operacynych związanych [mc] z prowadzeniem prac - budwlanych Liczba miesięcy ponoszenia przez Społkę kosztów operacynych [mc] Liczba miesięcy prowadzenia działalności operacyjnej [mc] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W1 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 Powierzchnia strefy airside [ha] ,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 Powierzchnia strefy landside [ha] ,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie dodatkowe - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości (średniaroczna) [m 2 ] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W2 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 Powierzchnia strefy airside [ha] ,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 Powierzchnia strefy landside [ha] ,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości [m 2 ] liczba miejsc pasażerski ch maks. masa startowa pojemność zbiorn. paliwa Typy samolotów i ich podstawowe charakterystyki [msc] [t] [ltr] ATR (ruch krajowy, niskokosztowe linie lotnicze) 48 18, ATR (ruch krajowy, tradycyjne linie lotnicze) 48 18, B (ruch europejski, niskokosztowe linie lotnicze) , CRJ-700 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) 70 33, B-737 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) , A-320 (ruch europejski, połączenia czarterowe) , Ove Arup & Partners International Ltd strona 15 z 149

16 Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego UR/PLN, stanowiący średnią Kurs miesięcznych walutowy EUR/PLN obrachunkowych na potrzeby kursów Wniosku stosowanych i załączników przez Komisję Europejską [PLN] z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba miesięcy ponoszenia przez Wykonawcę kosztów operacynych związanych [mc] z prowadzeniem 0prac budwlanych Liczba miesięcy ponoszenia przez Społkę kosztów operacynych [mc] Liczba miesięcy prowadzenia działalności operacyjnej [mc] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W1 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] Powierzchnia strefy airside [ha] Powierzchnia strefy landside [ha] Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie dodatkowe - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości (średniaroczna) [m 2 ] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W2 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] Powierzchnia strefy airside [ha] Powierzchnia strefy landside [ha] Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości [m 2 ] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30, ,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30, Typy samolotów i ich podstawowe charakterystyki ATR (ruch krajowy, niskokosztowe linie lotnicze) ATR (ruch krajowy, tradycyjne linie lotnicze) B (ruch europejski, niskokosztowe linie lotnicze) CRJ-700 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) B-737 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) A-320 (ruch europejski, połączenia czarterowe) Ove Arup & Partners International Ltd strona 16 z 149

17 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant [jednostka] Prognoza liczby pasażerów wrażliwość na zmiany ruchu Prognoza wzrostu liczby pasażerów wg ULC [%] 6,10% 8,80% 5,40% 7,00% 7,00% 6,90% 6,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów Warszawa (WAW) - LOT ATR Kraków (KRK) - LOT ATR Poznań (POZ) - LCC ATR Wrocław (WRO) - LCC ATR Lublin (LUZ) - LCC ATR Londyn (STN) - LCC B738 - Sztokholm (NYO) - LCC B738 - Hub - Scheduled (AMS) B737 - Hub - Scheduled (FRA) CRJ Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 - Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze - Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze - Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze - Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze - Ruch krajowy Połączenia czarterowe - Ruch europejski Połączenia czarterowe - Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe - RAZEM Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 206,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] 56,90% 38,07% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy Ruch europejski - Ruch pozaeuropejski - RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe - RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 206,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Tradycyjne linie lotnicze [%] 56,90% 38,07% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ove Arup & Partners International Ltd strona 17 z 149

18 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 [jednostka] Prognoza liczby pasażerów Prognoza wzrostu liczby pasażerów wg ULC [%] Liczba pasażerów Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 Kraków (KRK) - LOT ATR-42 Poznań (POZ) - LCC ATR-42 Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 Londyn (STN) - LCC B738 Sztokholm (NYO) - LCC B738 Hub - Scheduled (AMS) B737 Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze Ruch krajowy Połączenia czarterowe Ruch europejski Połączenia czarterowe Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% RAZEM Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy Ruch europejski Ruch pozaeuropejski RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [%] Tradycyjne linie lotnicze [%] Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ove Arup & Partners International Ltd strona 18 z 149

19 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 Prognoza liczby operacji lotniczych (ATM) [jednostka] Liczba operacji lotniczych Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Kraków (KRK) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Poznań (POZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Londyn (STN) - LCC B738 [operacje / rok] - Sztokholm (NYO) - LCC B738 [operacje / rok] - Hub - Scheduled (AMS) B737 [operacje / rok] - Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 [operacje / rok] - Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 [operacje / rok] - Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch krajowy Połączenia czarterowe [operacje / rok] - Ruch europejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] - RAZEM [operacje / rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 200,00% - 0,00% (0,00%) 4,82% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] 55,60% 37,03% 4,90% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [operacje / rok] Ruch europejski [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski [operacje / rok] - RAZEM [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Połączenia czarterowe [operacje / rok] - RAZEM [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Ruch krajowy [%] - 200,00% - 0,00% (0,00%) 4,82% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski [%] 55,60% 37,03% 4,90% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Ove Arup & Partners International Ltd strona 19 z 149

20 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 [jednostka] Prognoza liczby operacji lotniczych (ATM) Liczba operacji lotniczych Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Kraków (KRK) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Poznań (POZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Londyn (STN) - LCC B738 [operacje / rok] Sztokholm (NYO) - LCC B738 [operacje / rok] Hub - Scheduled (AMS) B737 [operacje / rok] Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 [operacje / rok] Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 [operacje / rok] Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [operacje / rok] Ruch europejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] RAZEM [operacje / rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [operacje / rok] Ruch europejski [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski [operacje / rok] RAZEM [operacje/ rok] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,50% 2,50% 2,50% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe RAZEM [operacje / rok] [operacje / rok] [operacje / rok] [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Ruch krajowy [%] Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,50% 2,50% 2,50% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ove Arup & Partners International Ltd strona 20 z 149

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Jastrzemski, JASPERS

Waldemar Jastrzemski, JASPERS Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR w latach 2007-20132013 Waldemar Jastrzemski, JASPERS Warszawa, 1 08 sierpnia 2008 Zakres prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Źródło: http://www.mrr.gov.pl Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY

PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow [w zł] NPV i = 8% = -25 427 321 PLN IRR = 5,9% Zmiana popytu

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r. PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Robert Markiewicz, NFOŚiGW 1 Projekt generujący dochód - definicja art. 55 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 Szkolenia dla wnioskodawców Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI

DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI Zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w dokumentach aplikacyjnych projektów drogowych o wartości < 50 mln EUR (bez poboru opłat od użytkowników) DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk.

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA jessica.bzwbk.pl Niniejsza prezentacja została stworzona na podstawie dokumentu przygotowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej (działanie 2.2) Podtytuł prezentacji

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej (działanie 2.2) Podtytuł prezentacji Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 (działanie 2.2) Podtytuł prezentacji Podstawowe informacje Ewa Mierzwińska-Nowak Departament Analiz Finansowych NFOŚiGW Czerwiec 2016, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński Informacje uzupełniające do prezentacji Studium Wykonalności zakres dokumentu. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu dr Joanna Archutowska Magdalena Adamczuk Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2012

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Uruchomienie lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Uruchomienie lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Uruchomienie lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim Issue 1 6 maja 2013 Niniejszy raport uwzględnia instrukcje i wskazówki naszego Klienta i w

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW - BALICE

PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW - BALICE PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE III FORUM GMIN KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO MARZEC 2005 ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI SPÓŁKA MPL GŁÓWNE FUNKCJE LOTNISKA KRAKÓW -BALICE

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Tabele przykładu liczbowego stanowiącego mogą zostać przez Wnioskodawców dostosowane do specyfiki projektu i wykorzystane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR II do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w formie inwestycji kapitałowej - generator I. Informacje ogólne 1. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Podtytuł prezentacji Wybrane zagadnienia Krzysztof Karasiewicz Departament Analiz Finansowych NFOŚiGW Wrzesień / Październik 2015, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania analizy mogą zostać uproszczone.

Zasady przeprowadzania analizy mogą zostać uproszczone. Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności: a) ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, b)

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA WYKONALNOŚCI. Departament Ochrony Wód Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Warszawa, 13 luty 2009 r. Warszawa, lutego 2009 r.

UNIA EUROPEJSKA WYKONALNOŚCI. Departament Ochrony Wód Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Warszawa, 13 luty 2009 r. Warszawa, lutego 2009 r. ZAKRES STUDIUM WYKONALNOŚCI Departament Ochrony Wód Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 luty 2009 r. 1 Warszawa, 12 13 lutego 2009 r. Studium Wykonalności - cel Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej, trwałość projektu i wykonalność finansowa 2 1 Kryterium merytoryczne II stopnia Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Sprawdzamy: zgodność z Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Weryfikacja analizy finansowej i luki finansowej projektów MRPO. Kraków, 20 marca 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Weryfikacja analizy finansowej i luki finansowej projektów MRPO. Kraków, 20 marca 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Weryfikacja analizy finansowej i luki finansowej projektów MRPO Kraków, 20 marca 2013 1 PLAN SPOTKANIA 9.30 10.00 Rejestracja uczestników 10.00

Bardziej szczegółowo

Kraków Airport sezon Lato 2013

Kraków Airport sezon Lato 2013 Kraków Airport sezon Lato 2013 Kraków, 04.04.2013 Plan prezentacji Ruch lotniczy Zmiany w siatce połączeń 2013 Ryanair baza w Krakowie Inwestycje RUCH LOTNICZY Ruch pasażerski w Europie 2012 W 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów RPO WP z zakresu analizy finansowej dla projektów środowiskowych RPO WP

Szkolenie dla beneficjentów RPO WP z zakresu analizy finansowej dla projektów środowiskowych RPO WP Szkolenie dla beneficjentów RPO WP z zakresu analizy finansowej dla projektów środowiskowych RPO WP 1 Analiza finansowa - wprowadzenie 2 3 P R Z Y C H O D Y K O S Z T Y P R Z Y C H O D Y K O S Z T Y Przykład

Bardziej szczegółowo

Część opisowa wyliczenie luki finansowej dla projektu KIK42

Część opisowa wyliczenie luki finansowej dla projektu KIK42 Część opisowa wyliczenie luki finansowej dla projektu KIK42 Przedmiotem opracowania jest zweryfikowanie poprawności wyliczenia maksymalnego poziomu dofinansowania działań w projekcie z wykorzystaniem metody

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź

Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź, 27 czerwca 2011 Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź strefa ciąŝenia 1,8 mln 50 km 3,9 mln 100 km 1,3 mln 25 km 11 mln 150 km Lotnisko jako kluczowy element sieci transportowej Lotnisko

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2010-20152015 ZAMKNIĘCIE PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA NOWEJ STRAśNICY I BAZY DT ETAPOWA REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku. Gdańsk, kwiecień 2016

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku. Gdańsk, kwiecień 2016 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku Gdańsk, kwiecień 2016 Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Roczna Skrócona Informacja Finansowa Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące monitorowania luki finansowej w projektach generujących dochód w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Wytyczne dotyczące monitorowania luki finansowej w projektach generujących dochód w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wytyczne dotyczące monitorowania luki finansowej w projektach generujących dochód w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Szczecin, marzec 2015 1.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Załącznik Nr 1 WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew STRESZCZENIE (skrót z opracowania wykonanego w X/XI 2006 przez konsorcjum firm PriceWaterhouseCoopers i York Aviation na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kierunkach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. oraz lotnisk lokalnych w Małopolsce

Informacja o kierunkach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. oraz lotnisk lokalnych w Małopolsce Informacja o kierunkach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. oraz lotnisk lokalnych w Małopolsce Świat zaczyna się tutaj Kraków, 16.10.2012 P L A N P R E

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI FINANSE I PRAWO RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Czyli jak racjonalnie decydować o inwestycjach na podstawie przesłanek finansowych. TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: CENA: Przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ Załącznik nr 1 do instrukcji Wypełniania Wniosku o dofinansowanie Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ 2014-2020 Beneficjent wypełniając

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania i monitorowania dochodu

Procedura wyliczania i monitorowania dochodu Załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 Procedura wyliczania i monitorowania dochodu W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków AKK było, jest i będzie Było i nadal obowiązuje 1. Niebieska Księga,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Plan dostosowania Pomorskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Zakaźnych w Gdańsku

Plan dostosowania Pomorskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Zakaźnych w Gdańsku 2013 2014 2015 2016 Wyznaczenie WACC O kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 planowana efektywna stopa podatku 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% udział KW (E) 0,1000 1,0000 0,7980 0,7042

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c MRPO

Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c MRPO Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA

ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ Wojciech Kurowski Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, kwiecień 2009 Plan prezentacji Miejsce

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów działania 1.2 MRPO

Szkolenie dla Beneficjentów działania 1.2 MRPO Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 1.2 MRPO

Bardziej szczegółowo

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r. URE Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce STMS SYSTEM TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI REGIONY JAKO G ÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI Bia a Podlaska, 22 X 2009 Wielko i alokacja w Polsce, S awomir Szko a G ówna Handlowa 1 Główny

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE Analiza potrzeb PW PP1 pomysł potrzeba analiza Analiza potrzeb regionu Promowanie swojego regionu/produktu Przydatność, funkcjonalność i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 7.

Wymagany zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 7. Wymagany zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 7.4 DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI Wniosek obligatoryjnie wypełniony

Bardziej szczegółowo

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH WYCIĄG Z WZORU WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH Wprowadzenie Kluczowe dokumenty na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu Wskaźniki oszczędności czasu Wskaźniki wypadkowości

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego MRR/H/14(4)05/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Podtytuł prezentacji Wybrane zagadnienia istotne dla przygotowania przedsięwzięć w ramach dz. 2.1.2 POIiŚ 2014-2020 Krzysztof Karasiewicz

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_4.1/413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Co mogą zrobić uczestnicy rynku lotniczego? Konferencja Lotnictwo a Ochrona Klimatu Globalnego Warszawa, 6 października 2008 Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 2371 /2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2009 roku WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2009 do dnia 31 marca 2008 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo