ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA ( ) ZESZYTY HISTORYCZNE ( ) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996)"

Transkrypt

1 ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA ( ) ZESZYTY HISTORYCZNE ( ) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ( ) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1997

2 WSTĘP Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej czterech tomów Bibliografii «Kultury» (i Zeszytów Historycznych ) Jana Kowalika i Marii Danilewicz Zielińskiej, i powstała niezależnie od opublikowanej w początkach 1996 roku Bibliografii «Zeszytów Historycznych)) Rejestruje ona zawartość treści publikacji Instytutu Literackiego powstałych w latach : Kulturę, Zeszyty Historyczne oraz książki wydane w serii Biblioteka Kultury, w tym również nadbitki i kolejne wydania tomów, które ukazały się przed rokiem 1988, a także wydawnictwa okolicznościowe i antologie tekstów z Kultury. Bibliografią objęliśmy również pierwsze tomy serii Archiwum Kultury, wspólnej inicjatywy wydawniczej Instytutu Literackiego i Wydawnictwa Czytelnik. Schemat tematyczny bibliografii, układ treści oraz kontynuacja numeracji w dziale: Wydawnictwa książkowe, oparte zostały na propozycjach Marii Danilewicz Zielińskiej, której Bibliografię za lata przyjęliśmy jako podstawę. Wprowadzone przez nas nieznaczne zmiany wymagają kilku słów wyjaśnienia. Bibliografia składa się ze wstępu, bibliografii zawartości Kultury, bibliografii zawartości Zeszytów Historycznych wraz ze spisem zawartości każdego numeru, szczegółowego spisu wydawnictw książkowych oraz indeksu osobowego. Układ każdego z działów dostosowany został do poprzednich tomów, z tą różnicą, że pojawiły się zagadnienia wymagające nowych podrozdziałów np. w dziale Polityka, Kraj bibliografii zawartości Kultury dodaliśmy temat Okrągły Stół, wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Ustawodawstwo i zagadnienia prawne. Obcokrajowcy i mniejszości narodowe. Rzecznik Praw Obywatelskich, których nie było wcześniej. Wyraźnie też rozdzieliliśmy podrozdział Kraj od Emigracja, co dało większą przejrzystość i ułatwiło klasyfikację. W kilku innych wypadkach, ze względu na niewielką liczbę opisów, połączyliśmy podobne do siebie lub uzupełniające się zagadnienia, np. Życiorysy. Przyczynki Biograficzne. Nekrologi czy Opozycja polityczna. Ruchy młodzieżowe, występujące wcześniej oddzielnie. W bibliografii zawartości Zeszytów Historycznych dodany został rozdział Trzecia Rzeczpospolita (Od 1989 r.) Okrągły stół. Wybory do parlamentu. Wybory prezydenckie 1990 i 1995 r.. W latach ukazało się w Polsce ponad dwadzieścia różnych wyborów z Kultury, które przygotowały przede wszystkim: krakowska Oficyna Literacka (pod nazwą Pod prąd w latach ) i warszawskie wydawnictwo CDN Czesława Bieleckiego (w latach ). Od lipca 1987 roku (od numeru 7-8/1987 do 7-8/1991) oficyna Myśl w Warszawie wydawała pełny fotoofsetowy przedruk miesięcznika w prawie normalnym formacie (nieco zmniejszony druk, początkowo czarno-biała okładka, od numeru 1/1989 z kolorowymi napisami, a od 11/1989 barwna) w całości dotowany przez Jerzego Giedroycia. Ukazywał się on z niewielkim opóźnieniem (oraz niewielkimi zmianami) w stosunku do wydania paryskiego aż do jesieni 1991 roku. Przez pewien czas Kultura wychodziła również w wydawnictwie SW Prawy Margines (w 1988, czarno-biała okładka). Prócz tego pojedyncze numery pisma wydały: lubelski FIS numer 1/1947 i gdańska SW (również bez kolorów). Dzięki inicjatywie Myśli, Kultura stała się drugim, obok Zeszytów Literackich, pismem emigracyjnym, które doczekało się w miarę regularnej krajowej edycji 2. W 1992 roku (od nru 1-2/1992) druk Kultury w kraju rozpoczęło wydawnictwo PoMost, które nieco wcześniej (w polowie 1989 roku) zainaugurowało pełną reedycję Zeszytów Historycznych (rozpoczynając od nr ), zrealizowaną jednak dopiero w 1995 roku reprintem pierwszych 100 tomów. W wydawnictwie Myśl ukazały się przedruki numerów: 1-12/1988; 1-12/1989; 1-12/1990; 1-8/1991. W wydawnictwie Prawy Margines, wyszły co najmniej: nr 3/486; 6/489; 7-8/ z 1988 roku, wreszcie w wydawnictwie Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, nr 5/500: Jedynie przedruki wydawnictwa Myśl zawierały, za zgodą paryskiego wydawcy, niewielkie zmiany treści, polegające na sporadycznym dodawaniu artykułów, które nie znalazły się w wydaniu oryginalnym. Reedycja wydawnictwa PoMost jest wierną kopią wydania paryskiego, z zachowaniem barw, czcionki i formatu, zawiera jednak inne (krajowe) reklamy oraz ogłoszenia i informacje Oficyny Wydawniczej PoMost, a od końca 1995 roku, również Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia zawartości Kultury rejestruje wszystkie istotne zmiany w wydaniach krajowych. Opisy z reedycji zaznaczono literą a tuż po numerze, np. 78a. Dotyczy to również wkładki do numeru 7-8/1989 (lub 6/1989) w wydaniu krajowym (osobnej broszury), artykułu Roberta Kaczmarka O wychodzeniu ubogich państw z nędzy, który dotarł do Kultury już w czasie druku i, aby nie odkładać jego wydania, Jerzy Giedroyc dał go jako aneks do wydania Myśli. Artykuł ten ukazał się tylko w wydaniu krajowym. Pominęliśmy jedynie publikowane w wydaniu krajowym płatne reklamy krajowych nowości wydawniczych oraz reklamy czasopism. W pracy nad bibliografią przyjęliśmy metodę bibliograficzną i system klasyfikacji zastosowane przez Marię Danilewicz Zielińską w trzech tomach Bibliografii za lata Zdecydowaliśmy się zachować ten układ, inny od stosowanego 1 J. Kowalik, Kultura Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 maj 1959). Paryż 1959; M. Danilewicz Zielińska, Bibliografia. [T. 1:],,Kultura ( ). Zeszyty Historyczne ( ). Działalność wydawnicza ( ). Paryż 1975; T. 2: Paryż 1981; T. 3: Paryż 1989; Jacek Krawczyk, Janusz Szymański, Bibliografa: Zeszyty Historyczne ( ). Paryż M.A. Supraniuk, Kultura : Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu, T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach Warszawa 1995, s

3 w bibliografiach krajowych, aby nie zmieniać kształtu całej bibliografii Kultury oraz z myślą o konieczności scalenia w przyszłości wszystkich jej tomów. Dlatego też zrezygnowaliśmy z kłopotliwych odsyłaczy na rzecz rozbudowania działów oraz szczegółowego, możliwie szerokiego indeksu osobowego (wspólnego dla obu pism), obejmującego nie tylko autorów tekstów, ale też wszystkie nazwiska pojawiające się w opisach: autorów recenzowanych prac, autorów przytaczanych materiałów źródłowych, osób, którym poświęcone są artykuły itp. Dział Noty biograficzne, wyszczególniony w III tomie Bibliografii M. Danilewiczowej, wydał nam się zbędną komplikacją. Zdecydowaliśmy, przyjmując w tym wypadku wcześniejsze ustalenia autorki, umieścić noty biograficzne przy odpowiednich artykułach, zaznaczając to w opisie. To samo dotyczy Listów do Redakcji oraz artykułów polemicznych i sprostowań, zamieszczonych petitem w opisach artykułów, które je wywołały. Odrębnie potraktowaliśmy LdR, które odnoszą się do tekstów sprzed 1988 roku, podejmują nowe zagadnienia albo są wyróżnione tytułem lub rozmiarem. Wprowadziliśmy kilka drobnych zmian w budowie opisu bibliograficznego. Dotyczy to przede wszystkim wywiadów Kultury i Zeszytów Historycznych oraz publikowanych materiałów źródłowych. W pierwszym wypadku przyjęliśmy, że autorem artykułu jest osoba udzielająca wywiadu (w opisie: w nawiasie kwadratowym), w drugim dotyczy to głównie ZH materiały źródłowe umieszczone zostały pod własnymi tytułami, nie zaś nazwiskami opracowujących je osób. Rozbudowane zostało pole adnotacji drukowane petitem przy poszczególnych pozycjach, co, jak sądzimy, ułatwi czytelnikom korzystanie z bibliografii. W adnotacjach znalazły się informacje o: a) recenzowanych lub omawianych książkach, b) materiałach źródłowych cytowanych lub przywoływanych w tekście, c) osobach lub wydarzeniach, którym poświęcony jest artykuł, jeżeli nie wynika to z tytułu, d) datach omawianego wydarzenia, e) nocie biograficznej, pseudonimach itp. Rozbudowane zostały też Wydarzenia miesiąca, w których zaznaczyliśmy nazwiska zmarłych emigrantów i współpracowników Instytutu Literackiego z kraju oraz informacje o nagrodach emigracyjnych. Przy opracowaniu bibliografii korzystaliśmy głównie z księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, księgozbioru Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte oraz zbiorów i kolekcji prywatnych. Pseudonimy i kryptonimy rozwiązane zostały na podstawie Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy: (Pod red. D. Świerczyńskiej. Warszawa 1995) oraz informacji uzyskanych w Instytucie Literackim lub zawartych w tekście artykułów. Szczególnie cenna okazała się pomoc Jacka Krawczyka. Bibliografia przygotowana została w Bibliotece UMK w Toruniu. Anna i Mirosław A. Supruniukowie 3

4 BIBLIOGRAFIE KULTURY I ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH Wydany obecnie tom jest kontynuacją i uzupełnieniem opracowań: 1. KOWALIK, Jan: Kultura Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 maj 1959). Paryż: Instytut Literacki 1959, 392, [4] s. (Biblioteka Kultury, l. 43). 2. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Bibliografia. Kultura ( ), Zeszyty Historyczne ( ), Działalność wydawnicza ( ). Paryż: Instytut Literacki 1975, 430 s. (Biblioteka Kultury, t. 257). 3. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Bibliografia. Kultura ( ), Zeszyty Historyczne ( ), Działalność wydawnicza ( ). Paryż: Instytut Literacki 1981, 314 s. (Biblioteka Kultury, t. 345). 4. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Bibliografia. Kultura ( ), Zeszyty Historyczne ( ), Działalność wydawnicza ( ). Paryż: Instytut Literacki 1989, 348 s. (Biblioteka Kultury, t. 448). 5. KRAWCZYK, Jacek, SZYMAŃSKI, Janusz: Bibliografia. Zeszyty Historyczne ( ). Paryż: Instytut Literacki 1996, 240 s. (Biblioteka Kultury, t. 493). 6. SUPRUNIUK, Mirosław Adam: Kultura. Materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia działalności wydawniczej (Uzupełnienia). Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1994, 123, [2] s. 7. SUPRUNIUK, Mirosław Adam: Kultura. Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach Warszawa: Towarzystwo Opieki Nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu 1995, 229, [2] s. 4

5 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA I PROBLEMY WYDAWNICZE. BIBLIOGRAFIE, BIBLIOTEKI I MUZEA. KSIEGARNIE. ENCYKLOPEDIE. NAUKA (zagadnienia organizacyjne). PRASA. KULTURA PROBLEMY WYDAWNICZE Opracowania ogólne. Niezależny ruch wydawniczy 1. AGENCJA MOST. 1988: 11/494, 134. Informacja o powołaniu Agencji Publicystyczno-Wydawniczej MOST. 2. BERDYCHOWSKA, Bogumiła: O Białorusinach w Polsce. 1995:4/571, Rec: Wiesław Choruży: Białoruski dragi obieg w Polsce Białystok BEREŚ, Witold: Drugi obieg: historia, sława, zmierzch. 1990: 11/518, CDN Przedstawiciel na Zachodzie: Teresa Affeltowicz. 1988: 7/490-8/491, CHILECKI, Andrzej: Frankfurt książkowy: cztery plus jedno. 1988: 11/494, Międzynarodowe Targi Książki. 6. CHODAKOWSKI, Jan: Oświadczenie. 1990: 10/517, 96. Informacja Dyrektora Wydawnictwa Polonia o zakończeniu działalności wydawniczej z dniem 31 grudnia 1990 roku. 7. [CHRZANOWSKI, Tadeusz] Szrett, Józef (ps.): Sprawy KULinarne. 1988: 4/487, W związku z LdR Krzysztofa Dybciaka. 1987: 4/ [CZTERDZIESTE] 40-TE TARGI KSIĄŻKI WE FRANKFURCIE/M, 5-10 października Polskie wydawnictwa emigracyjne: Instytut Literacki, Polonia Book. 1988: 9/492, 8. Miejsce ekspozycji. 9. DYSKUSJA O WYDAWANIU KSIĄŻEK JÓZEFA MACKIEWICZA W POLSCE: Kozłowska Nina, Karsov Nina, Orłoś Kazimierz. 1993: 7/550-8/551, Zawiera nolę Redakcji informującą o zamknięciu dyskusji. 10. [GEBERT, Konstanty] Warszawski, Dawid (ps.): Drugi obieg plusy i minusy. Z Dawidem Warszawskim rozmawia Krzysztof Czabański. 1989: 6/501, Jedyna w Bawarii Polska Drukarnia Offsetowa Kontrast. 1988: 1/484-2/485, 156; 7/490-8/491, : 7/502-8/503, 25; 12/507, : 1/508-2/509, 98, 204; 5/511, 95; 7/514-8/515, : 1/520-2/521, 108; 7/526-8/527, : 1/544-2/545, 106; 3/546, 175; 7/550-8/551, 209 (jako DRUKARNIA POLSKA KONTRAST ). 1994: 1/556-2/ KARSOV, Nina: LdR oświadczenie w sprawie sprzedawania w Polsce publikowanych przez londyńskie wydawnictwo KONTRA, dziel Józefa Mackiewicza wbrew woli zmarłego pisarza i wbrew własnym przekonaniom. 1993: 5/548, KOMITET KULTURY NIEZALEŻNEJ. Rozliczenie. 1988: 7/490-8/491, Za lata KOMUNIKAT FUNDUSZU WYDAWNICTW NIEZALEŻNYCH [CDN, KRĄG, NOW-a, OFICYNA LITERACKA, PRZEDŚWIT, WSKOS]. 1988: 1/484-2/485, Fundusz powstał w grudniu 1985 roku. Przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 222/1987. Zawiera dopis Redakcji. 15. KOMUNJKAT NOW-ej. 1988: 3/486, 102. Apel wybitnych intelektualistów zachodnioeuropejskich o pomoc dla niezależnych wydawnictw w Polsce, który ukazał się w Le Monde z dnia 16 listopada 1987 roku. Przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 232/ KOMUNIKAT SPOŁECZNEJ RADY WYDAWNJCTW NIEZALEŻNYCH. 1988: 3/486, Z 28 listopada 1987 roku w sprawie oceny polityki finansowej Funduszu Wydawnictw Niezależnych. 17. KOMUNIKAT SPOŁECZNEJ RADY WYDAWNICTW NIEZALEŻNYCH. 1988: 4/487, Ze stycznia 1988 roku w sprawie zadań Rady oraz zasad obowiązujących w niezależnym ruchu wydawniczym. 18. MORŻOŁ, Ilona, OGÓREK, Michał: Wymiana poglądów. 1988: 10/493, O książkach przekazanych na przemiał w 1988 roku. Przedruk z: Przegląd Tygodniowy, 7 sierpnia 1988 roku. 19. NIEMOJEWSKI, Marcin: Tydzień książki litewskiej w Warszawie. 1993: 5/548, marca 1993 roku. 20. O KOMITECIE KULTURY NIEZALEŻNEJ. 1988: 1/484-2/485, Zawiera: J. P. Lasota: Odpowiedź Bogdanowi Stasikowskiemu; [Andrzej Osęka, Wiktor Kulerski] Jan Rawski (ps.): Opozycjonista zsowietowany i społeczeństwo niezależne; Bogdan Stasikowski (ps.): Od autora wątpliwości (odpowiedź). 5

6 Dotyczy artykułu [Aleksandra Wirpszy] Bogdana Stasikowskiego (ps.) Komitet Kultury Niezależnej. 1987: 9/ [OSĘKA. Andrzej] Saber, Jan (ps.): Odpowiedź na anonimowy donos. 1988: 3/486, Polemika z artykułem [Aleksandra Wirpszy] B. Stasikowskiego (ps.) Komitet Kultury Niezależnej. 1987: 9/480, wyrażająca stanowisko KKN. Wiktor Kulerski: W uzupełnieniu Odpowiedzi... Jana Sabera. 1988: 3/486, Bogdan Stasikowski: Moim zdaniem. 1988: 3/486, odpowiedź na zarzuty zawarte w artykułach Jana Sabera i Wiktora Kulerskiego. Zawiera dopisek Redakcji zamykający dyskusję na ten temat. 22. OŚWIADCZENIE [WYDAWNICTW EMIGRACYJNYCH]. 1989: 5/500, 168. Odmowa udziału w majowych Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Podpisały: Aneks, Editions du Dialogue, IDEE, Independent Polish Agency, Instytut Literacki, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Libella, Odnowa, Polonia, Puls, Zeszyty Literackie. 23. OŚWIADCZENIE. Wydawnictwo ERRATA, Szczecin. 1990: 1/508-2/509, 222. Naruszenie praw wydawniczych Studium Polski Podziemnej w Londynie w krajowej edycji wydawnictwa Armia Krajowa w dokumentach. 24. OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH WYDAWNICTW. 1989: 3/498, 104. Wolność słowa w Polsce. 25. OŚWIADCZENIE WYDAWNICTWA PoMOST. 1989: 9/504, Sprostowanie notatki o wydawnictwie PoMOST zamieszczonej w Gazecie Wyborczej nr 32 (21 czerwca 1989 roku). 26. OŚWIADCZENIE WYDAWNICTWA PoMOST. Do uczestników Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 1990: 1/508-2/509, Apel o podjęcie kroków w celu zniesienia cenzury i umożliwienia swobodnego działania partiom politycznym i ugrupowaniom społecznym z ich wydawnictwami i gazetami. 27. OŚWIADCZENIE Z DNIA 6 KWIETNIA 1989 ROKU [Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych]. 1989: 5/500, 205. O możliwości korzystania z pomocy finansowej Konsorcjum w momencie zalegalizowania działalności wydawniczej. 28. PECIAK, Andrzej: Inauguracja działalności wydawnictwa FIS. 1991: 1/520-2/521,213. Komunikat o planach wydawniczych Funduszu Inicjatyw Społecznych w Lublinie. 29. POMIAN, Krzysztof: Książka w niebezpieczeństwie. 1990: 3/510, O sytuacji na polskim rynku wydawniczym. 30. SOWULA, Grzegorz: Bigos bez kapusty. 1990: 11/518, Polskie stoiska na 42. Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. 31. ŚWIDERSKA, Hanna: Wydawnictwa emigracyjne : 5/536, Zmieniona wersja artykułu ogłoszonego w piśmie: Sołanus. International joumal for Russian & East European Bibliographic, Library & Publishing Studies. New Series, vol. 5/1991, London. 32. VINCENZ, Andrzej: Czy koniec Biblioteki Narodowej? 1994: 3/558, Biblioteka Narodowa, seria wydawana od 1924 roku przez Ossolineum w Krakowie i we Wrocławiu. 33. [WIRPSZA, Aleksander] Szaruga, Leszek (ps.): Papierowa rewolucja. 1993: 3/546, Rec: Papierowa rewolucja. Underground Publishing in Communist Poland. Freiburg ZIÓŁKOWSKA-BOEHM, Aleksandra: Wydawnictwo Hippocrene. 1995: 3/570, Polonika wydawane w wydawnictwie Hippocrene znanym na rynku amerykańskim z wydawnictw słownikowych, przewodników i książek o tematyce historycznej. Nowości Wydawnicze. Zapowiedzi i Subskrybcje 35. Anons książki Henryka A. KOWALCZYKA Czy w Polsce może być lepiej?, Chicago, nakład własny. 1988: 9/492, 175; 10/493, Anons książki Tomasza KRZYWICKIEGO Przewodnik Literacko-Turystyczny po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie. Wilno, Wyd. Towarzystwo Polskie. 1994: 12/567, 44; 1995: 1/568-2/569, Filmy Video-Kontaktu. 1988: 5/488, 160; 6/489, : 3/498, 145; 5/500, 206. Reklama paryskiego wydawnictwa. 38. KOMUNIKAT WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA HISTORYCZNO-LITERACKIEGO W PARYŻU. 1996: 9/588, 162. Informacja o książkach, które można nabyć w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz ich cenach. 39. NADESŁANE NOWOŚCI WYDAWNICZE. 1988: 1/484-2/485, ; 3/486, ; 4/487, ; 5/488, ; 6/489, ; 7/490-8/491, 211; 9/492, ; 10/493, ; 11/494, ; 12/495, 154; 1989: 1/ /497, ; 3/498, 161; 4/499, ; 5/500, 199; 6/501, 146; 7/502-8/503, 202; 9/504, ; 10/505, 146; 11/506, ; 12/507, 141; 1990: 1/508-2/509, ; 3/510, ; 4/511, ; 5/512, ; 6/513, ; 7/514-8/515, ; 9/516, 149; 11/518, ; 12/519, ; 1991: 1/520-2/521, ; 3/522, ; 4/523, ; 5/524, ; 6/525, ; 7/526-8/527, ; 9/528, 153; 10/529, ; 11/530, ; 12/531, ; 1992: 1/532-2/533, ; 3/534, 154; 4/535, ; 5/536, ; 6/537, ; 9/540, ; 10/541, ; 11/542, ; 1993: 1/544-2/545, ; 3/546, ; 4/547, ; 5/548, ; 6/549, ; 7/550-8/551, ; 9/552, 152; 10/553, ; 11/554, ; 12/555, ; 1994: 1/ /557, ; 3/558, ; 4/559, ; 5/560, ; 6/561, 140; 7/562-8/563, ; 10/565, ; 6

7 11/566, ; 12/567, ; 1995: 1/568-2/569, ; 4/571, ; 5/572, ; 6/573, ; 7/ /575, ; 9/576, ; 11/578, ; 12/579, 112; 1996: 1/580-2/582, ; 3/582, 155; 4/583, 154; 5/584, ; 6/585, 152; 7/586-8/587, ; 9/588, ; 10/589, 153; 11/590, 152; 12/591, Sprostowanie błędu w Nadesłanych Nowościach Wydawniczych 1989: 9/504, 157: autorem książki Kontrola zewnętrznych transakcji gospodarczych jest Józef Świdrowski, a nie Karol. 1989: 12/507, 141; Sprostowanie błędu w Nadesłanych Nowościach Wydawniczych 1990: 1/508-2/510, : poprawne opisy pozycji: Samorzutne procesy rozkładu systemów typu sowieckiego, red. Jan Drewnowski. Londyn 1989 oraz Rudolf Steiner: Zasadnicze podstawy nowego ustroju społeczeństwa i państwa 1990: 3/510, 155; Sprostowanie do Nadesłanych Nowości Wydawniczych 1990: 12/519, 137: tom Dany Platter: Spętanie w obcości wydany został przez FIMAS, Haninge Szwecja. 1991: 3/522, 155; Sprostowanie błędu w Nadesłanych Nowościach Wydawniczych, 1993: 12/555, 140 dotyczące wydawcy Poezji zebranych Adama Czerniawskiego, którym jest łódzka Biblioteka. 1994: 4/559, Nakładem Aktis S.A.R.L., Paris: Ryszard LEGUTKO, Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach. 1989: 5/500, Nowa książka Wacława SOLSKIEGO Żółta trójka. Trzydzieści opowiadań o losach ludzkich. London, Aneks. 1989; 9/504, Nowość Editions-Spotkania: W blasku legendy. Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego z 14 drzeworytami Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Michała Byliny. Opracowanie, noty i posłowie Krzysztof A. JEŻEWSKI. Paryż : 11/494, Nowość wydawnictwa Poets and Painters Press: Józef WYRWA, Pamiętniki partyzanta. 1992: 3/534, Nowość wydawnicza: Joanna POLLAKÓWNA, Czapski. Warszawa Wyd. Krupski i Ska. 1994: 11/566, 160; 12/567, 39; 1995: 1/568-2/569, Nowość wydawnicza: [Tadeusz CHCIUK] Marek Celt (ps.), Raport z Podziemia : 9/516, 176; 10/517, Nowości POLSKIEJ FUNDACH KULTURALNEJ: Album Pamiątkowy Teatru Syrena. Ogłoszenie subskrypcji. 1989: 9/504, 146. Od Herberta do Herberta. Historia Nagrody Wiadomości Opracowanie i przedm. Stefania KOS- SOWSKA. Londyn : 9/552, Nowości wydawnicze Oficyny Poetów i Malarzy. Peter RAINA: Stefan Kardynał Wyszyński. T. 3. Londyn 1988; Peter RAINA: Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego. Londyn : 12/495, Reklama książki Feliksa MANTELA Polityczny elementarz, Księgarnia Polska w Paryżu. 1988: 1/484-2/485, TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU. Z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja ogłasza subskrybcję na luksusowe wydawnictwo pamiątkowe pt.: Konstytucja 3 Maja w tradycji Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu w latach Obchody Mowy Relacje. 1991: 3/522, Współczesna poezja polska wydana w języku niemieckim i polskim: Tomasz JASTRUN, Fast zweihundert Jahre schon Od prawie 200 lat. Wybór i posłowie Zjhigniew] Dominiak. Przekład W[anja] M. Ronge. Berlin (West) Antoni PAWLAK, Schwierige Gedicht-Auswahl Ciężki wybór wierszy. Wiersze z lat Wybór i przedmowa K[onrad] W. Tatarowski. Przekład A[lfons] Gruber. Berlin (West) : 1/496-2/497, 212; 3/498, Wydawnictwo Puls Publications. 1988: 12/495, 122. Zestawienie treści Nr 38 kwartalnika Puls, omówienie nowości książkowych wydawnictwa oraz warunki prenumeraty. BIBLIOGRAFIE 52. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Wiadomości bibliograficzne. 1994: 11/566, Rec: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 1-2: A-F. Opracował zespól pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. Warszawa DOBOSZ, Andrzej: O bibliografii. 1990: 10/517, Przegląd dokonań polskiej bibliografii od Karola Estreichera do Jana Kowalika. 54. [HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw] G. H. G.: Bartoszewski: pół wieku pisarstwa ( ). 1993: 3/546, Rec: Zolla Steczowicz-Sajderowa: 50 lat pisarstwa Władysława Bartoszewskiego Bibliografia z glosą wstępną Aleksandra Gieysztora. Vienna KANDZIORA, Jerzy: Glos w sprawie Polskiej Bibliografii Literackiej. 1994: 5/560, [WIRPSZA, Aleksander] L. S. (ps.): Nowa bibliografia druków niezależnych. 1994: 1/556-2/557, Rec: Szczepan Rudka: Wrocławskie pisma bezdebitowe Bibliografia. Wrocław : Niemiecki katalog polskiej prasy niezależnej. 1990: 12/519, Rec: Angela Murche-Kikut: Unabhängige Periodika aus Polen IV Bestandskatalog. Bremen : Nowa bibliografia wydawnictw podziemnych. 1992: 5/536, Rec: Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz: Literatura i krytyka poza cenzurą Wrocław : Ważna bibliografia. 1988: 9/492, Rec: Polnische Literatur in deutscher Übersetzung. Ein Bibliographie von Krzysztof A. Kuczyński. Darmstadt : Wydane w podziemiu. 1989: 9/504, Rec: [Marek Jastrzębski] Józef Gajewski (ps.): Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury Archiwum Solidarności, T. 19. Seria: Relacje i opracowania. Kraków

8 BIBLIOTEKI I MUZEA Materiały sprawozdawcze, apele, komunikaty, polemiki 61. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Akta Towarzystwa Hist[oryczno]-Literackiego w Paryżu. 1991: 10/529, Rec: Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. T. 1. Red. Marek P. Prokop. Paryż : Książki słowiańskie w Anglii. 1989: 12/507, O kolekcji słowiańskiej w zbiorach British Museum. 63. : Leningradzki Czarnobyl kulturalny. 1988: 5/488, 132. Informacja o pożarze Biblioteki Akademii Nauk w Leningradzie i stratach wśród poloników. 64. : LdR w sprawie Biblioteki Narodowej w Warszawie i jej sytuacji lokalowej, o której pisało Życie Warszawy. 1993: 3/546, : Odsłanianie przeszłości. (Z prac Biblioteki Polskiej w Paryżu). 1994:4/559, Rec: Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. T. 2. Red. Marek P. Prokop. Paryż DASZKIEWICZ, Piotr: O poszukiwaniu i ratowaniu pamiątek związanych z J. E. Gilibertem. 1994: 1/556-2/557, Dotyczy Jean-Emmanuela Giliberta, botanika francuskiego z XVIII wieku, przez krótki czas przebywającego w Wilnie. 67. FUNDACJA POMOCY BIBLIOTEKOM POLSKIM. 1990: 11/518, Informacje o rejestracji Fundacji 18 września 1990 roku, jej składzie, celach i zadaniach. LdR Przemysław Zagierski. 1991: 5/524, o propagowaniu książki polskiej w Norwegii. 68. FUNDACJA POMOCY BIBLIOTEKOM POLSKIM. 1991: 1/520-2/521, 172; 7/526-8/527, ; 9/528, 170; 10/529, 40; 1992: 1/532-2/533, 112; 12/543, 111; 1993: 3/546, ; 4/547, 124; 9/552, 28; 1994: 3/558, 139; 4/559, 156; 11/566, 120; 12/567, 128; 1995: 6/573, 98; 12/579, 94; 1996: 6/585, 132; 10/589, 82; Komunikaty Fundacji, w których potwierdza i dziękuje za otrzymane dary. 69. K. Z.: Dział polski w British Library. (Czy praca Hanny Świderskiej pójdzie na marne?). 1991: 10/529, Tekst zawiera rozwiązanie pseudonimów Hanny Swiderskiej używanych w Kulturze (Grażyna Nowak) oraz w Wiadomościach i książkach autorskich (Janina Kowalska). 70. MRUCZEK (ps.): Czy muszą być cymelia? 1989: 1/496-2/497, Książki wydawane w 2 obiegu i na emigracji w bibliotekach polskich. Przedruk z: Kurier Akademicki, pismo NZS, nr 10/ NOWA PLACÓWKA BIBLIOTEKI NARODOWEJ. 1994: 11/566, Pracownia Badań nad Książką Polską za Granicą powstała 31 lipca 1994 roku, jej statutowe zadania i cele. 72. [PROKOP, Marek P] Rodowicz, Maria (ps.): Biblioteka Polska w Paryżu. 1989: 7/502-8/503, LdRA. 1989: 10/505, 157 informacja, że artykuł został opracowany na podstawie wywiadu z Markiem P. Prokopem, kierownikiem Działu Rękopisów BP. 73. [SKALMOWSKI, Wojciech] Broński, Maciej (ps.): Mickiewicziana z Bilburga. 1990: 10/517, Rec: Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Teksty odczytali: M. Danilewicz Zielińska i T. Niewodniczański, opracowała i komentarzem opatrzyła M. Danilewicz Zielińska. Warszawa SZYSZMAN, Szymon: LdR z apelem o oddzielną kolekcję i ex-libris imienia prof. Stanisława Koscialkowskiego w Muzeum w Rapperswilu. 1989: 7/502-8/503, 222. LdR. Zoiia Mękarska-Kozlowska. 1990: 6/513, sprostowanie. 75. [ŚWIDERSKA, Hanna]: Warto by pomóc. Rozmowa z p. Hanną Świderską o sprawach polskich w British Library. Rozmowę przeprowadził [Leszek Brzoza] Piotr Skrzynecki (ps.). 1989: 9/504, WYRWA, Tadeusz: LdR z odpowiedzią na list Marka P. Prokopa (1987: 9/480). 1988: 1/489-2/485, Dotyczy Biblioteki Polskiej w Paryżu i jej działalności. 77. : LdR w sprawie powstania w maju 1992 roku pierwszego w Polsce Muzeum Historii Armii Krajowej z siedzibą w Krakowie. 1992: 12/543, 144. KSIĘGARNIE 78a. Ars Polona. Ogłoszenie importera książek i czasopism. 1996: 5/584, 159; 6/585, a. Ogłoszenie Domu Księgarskiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 1990: 12/519, 4 okł. 1991: 4/522, 4 oki.; 1992: 1/532-2/533, 4 okł. (także: Sprzedaż detaliczna Kultury ); 3/534, 3-4 okł. 80. ROMANOWICZ, Kazimierz: LdR informujący o zamknięciu z dniem 31 grudnia 1993 roku Księgarni Libella oraz Galerie Lambert. 1993: 11/554, : LdR z podziękowaniem za liczne listy w związku z informacją o zamknięciu Libelli oraz Galerie Lambert. 1994: 4/559, 157. KSIĘGARNIE POLSKIE POZA KRAJEM (Informacje o zakresie działalności, wydawnictwach, katalogach itp. w formie ogłoszeń w kolejnych numerach Kultury ). 8

9 AUSTRIA 82. Księgarnia Polska (Polnische Buchhandlung) w Wiedniu. 1988: 1/484-2/485, 178; 3/486, 173; 4/487, 94; 6/489, 131; 7/490-8/491, 79; 9/492, 118; 11/494, 109; 12/495, : 1/ /497, 30; 4/499, 137; 6/501, 96; 7/502-8/503, 189; 9/504, 139; 10/505, 52; 11/506, 33; 12/507, : 1/508-2/509, 141; 3/510, 55; 4/511, 159; 5/512, 113; 6/513, 125; 7/514-8/515, 209; 9/516, 117; 10/517, 123; 11/518, 72; 12/519, : 1/520-2/521, 83; 3/522, 133; 4/523, 76; 5/524, 23; 7/526-8/527, 182; 9/528, 76; 10/529, 154; 11/530, 51; 12/531, : 1/532-2/533, 124; 3/534, 92; 4/535, 62; 5/536, 84; 6/537, 38; 7/538-8/539, 207; 9/540, 2; 10/541, 76; 11/542, 156; 12/543, : 1/544-2/545, 114; 3/546, 47; 4/547, 85; 5/548, 160; 6/549, 136; 7/550-8/551, 184; 9/552, 141; 10/553, 26; 11/554, 46; 12/555, : 1/556-2/557, 153; 3/558, 51, 164; 4/559, 46; 5/560, 160; 6/561, 126; 7/ /563, 200; 9/564, 155; 10/565, 160; 11/566, 111; 12/567, : 1/568-2/569, 207; 3/570, 162; 4/571, 143; 5/572, 88; 6/573, 28; 7/574-8/575, 49; 9/576, 176; 11/578, : 1/580-2/581, 194; 3/582, 49; 4/583, 109; 5/584, 50; 6/585, 160; 7/586-8/587, 136; 9/ 588, 136; 10/589, 110; 11/590, 132; 12/591,116. Seria Konfrontacje wydawana przez Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) do nabycia w Księgarni Polskiej w Wiedniu. 1990: 1/508-2/509,223. FRANCJA 83. Księgarnia Andrzeja Dobosza. Paryż. 1994: 7/562-8/563, 112; 9/564, 40; 10/ ; 12/567, : 1/568-2/569, 223; 3/570, 175; 4/571, 124; 5/572, 52; 6/573, 71; 7/574-8/575, 150; 9/576, 99; 11/578, : 1/580-2/ ; 3/582, 84; 4/583, 118; 5/584, 57; 6/585, 15; 7/586-8/587, 167; 9/588, 74; 10/589, 90; 11/590, 128; 12/591, Libella (księgarnia i wydawnictwo w Paryżu). 1988: 1/484-2/485, 16; 3/486, 40; 4/487, 11; 5/ ; 6/489, 159; 7/490-8/491, 79; 9/492, 63; 10/493, 128; 11/494, 101; 12/495, : 1/496-2/497, 101; 3/498, 39; 4/499, 105; 5/500, 141; 6/501, 39; 7/502-8/503, 172; 9/504, 74; 10/ ; 11/506, 102; 12/507, : 1/508-2/509, 176; 3/510, 176; 4/511, 23; 5/512, 14; 6/513, 154; 7/514-8/515, 182; 9/516, 167; 10/517, 26; 11/518, 32; 12/519, : 1/520-2/521, 152; 3/522, 138; 4/523, 93; 5/524, 73; 6/525, 50; 7/526-8/527, 182; 9/528, 126; 10/529, 56; 11/530, 79; 12/531, : 1/532-2/533, 90; 3/534, 14; 4/535, 11; 5/ ; 6/537, 52; 7/538-8/539, 137; 9/540, 144; 10/541, 91; 11/542, 160; 12/543, : 1/544-2/545, 153; 3/546, 174; 4/547, 124; 5/548, 110; 6/549, 52; 7/550-8/551, 220; 9/552, 69; 10/553, Marc S. Franciszkowski. Lettres Slaves. Librairie Editions. Paryż. 1994:91564, 192; 10/ ; 11/566, 49; 12/567, : 1/568-2/569, 223; 7/574-8/575, : 4/583, 160; 5/584, 104; 6/585, 115; 7/586-8/ ; 9/588, WYRWA. Tadeusz: LdR w sprawie Księgarni Polskiej w Paryżu. 1990:9/516, 175. IZRAEL 87. Księgarnia Polska A. i E. Neustein, Tel-Aviv. 1988: 3/486, 165; 4/487, 65; 5/488, : 1/496-2/497, 212; 11/506, : 5/512, : 1/544-2/545, 80. NIEMCY 88. Arkady. Polnische Kunst und Buchhandlung (Księgarnia i Galeria Polska). Hamburg. 1989: 4/499, 105; 5/500, 32; 6/501, 60; 7/502-8/503, Księgarnia WAWEL w Kolonii (Koln). 1988: 1/484-2/485, 178; 3/486, 165; 4/487, 112; 6/489, 131; 7/490-8/491, 166; 9/492, 118; 10/493, 160; 11/494, 48; 12/495, : 1/496-2/497, 101; 3/498, 61; 4/499, 141; 5/500, 206; 6/501, 96; 7/502-8/503, 99; 9/504, 113; 10/505, 137; 11/506, 22; 12/507, : 1/508-2/509, 83; 3/510, 115; 4/511, 81; 5/512, 154; 6/513, 85; 7/514-8/515, 214; 10/517, 103; 11/518, 72; 12/519, : 1/520-2/521, 193; 3/522, 125; 4/523, 44; 5/524, 88; 6/525, 33; 7/526-8/527, 223; 9/528, 176; 10/529, 160; 11/530, 37; 12/531, : 1/532-2/533, 198; 3/534, 160; 4/535, 90; 5/536, 41; 6/537, 50; 7/538-8/539, 224; 9/540, 171; 10/541, 25; 11/542, 140; 12/543, : 1/ /545, 54; 3/546, 134; 4/547, 85; 5/548, 57; 6/549, 90; 7/550-8/551, 223; 9/552, 55; 10/553, 55; 11/554, 160; 12/555, : 1/556-2/557, 96; 3/558, 115; 4/559, 153; 5/560, 160; 6/561, 17; 7/562-8/563, 134; 9/564, 186; 10/565, 104; 11/566, 150; 12/567, : 1/568-2/569, 149; 3/570, 114; 4/571, 153; 5/572, 124; 6/573, 54; 7/574-8/575, 210; 9/576, 155; 11/578, : 1/580-2/581, 134; 3/582, 101; 4/583, 129; 5/584, 26; 6/585, 85; 7/586-8/587, 97; 9/588, 175: 10/589, 64; 11/590, 140; 12/591,

10 90. Stodieck Buchhandlung (Księgarnia Polska) w Berlinie Zachodnim. 1988: 1/484-2/485, 96; 3/486, 102; 4/487, : 1/496-2/497, 222; 3/498, 105; 4/499, 77; 5/500, 20; 6/501, 34; 7/502-8/503, : 9/516, 98; 10/517, 159. STANY ZJEDNOCZONE 91. Księgarnia Polska Polonia (Polonia Bookstore). Chicago. 1990: 6/513, 159; 7/514-8/515, 200; 9/516, 152; 10/517, : 1/520-2/521, 211; 5/524, : 1/532-2/533, 219; 5/536, 160; 6/537, 77. WIELKA BRYTANIA 92. Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas oraz Księgarnia Veritas. 1988: 9/492, 45. ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI 93. DOBOSZ, Andrzej: O słownikach biograficznych. 1989: 6/501, DYBCIAK, Krzysztof, KUDELSKI, Zdzisław: Komunikat o pracach nad Słownikiem Emigracyjnej Kultury. 1996: 3/582, 136. Informacja o zakończeniu prac nad pierwszym tomem Leksykonu kultury polskiej poza krajem po 1939 roku. 95. FOX, KABEJUN, EPTE, EGO, KTO SIĘ BAWI W CHOWANEGO? 1991: 3/522, Apel Redakcji Słownika pseudonimów pisarzy polskich o informacje mające pomóc w rozwiązaniu pseudonimów od XVI wieku do roku JURKSZUS-TOMASZEWSKA, Jadwiga: Cenne opracowanie. 1992: 11/542, Rec: Bolesław Klimaszewski, Ewa R. Nowakowska, Wojciech Wyskiel: Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie Warszawa NAUKA Zagadnienia ogólne, naukoznawstwo, badania naukowe 97. [FRĄCKOWIAK, Jan Krzysztof]: Polska polityka naukowa. Wywiad z dr. Janem Krzysztofem Frąckowiakiem prof. Michał Tymowski i prof. Wanda Krzemińska. 1996: 10/589, Zawiera krótkie biogramy osób biorących udział w rozmowie. 98. KACZMAREK, Robert: Eksplozja ignorancji. 1995: 6/573, Rec.: Juliusz Łukasiewicz: The Ignorance Explosion. Understanding Industrial Civilisation. Ottawa KUBOWSKI, Jerzy: Rewizja Czarnobyla. 1993: 11/554, Dotyczy reaktorów atomowych w elektrowniach [LASOTA, Piotr]: O błyskach promieniowania gamma. Rozmowa z Piotrem Lasotą. Rozmawiał Marek Abramowicz. 1989: 6/501, O problemach współczesnej astronomii POSPIESZALSKI, Antoni: Jedna ludzkość wystarczy. 1992: 4/535,5-11. Program SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) poszukiwania istot inteligentnych poza Ziemią : Odpowiedź na listy. 1992: 7/538-8/539, W związku z artykułem Jedna ludzkość wystarczy. LdR. Jerzy Daszkiewicz 1992: 9/540, : Szemranie w Katedrze, czyli gdzie się podziała dusza? 1994:7/562-8/563,3-11. Na marginesie artykułu Daniela C. Dennett: Murmurs in the Cathedral. Times Literary Supplement, Sept Oct. 5, Dotyczy sztucznej inteligencji. Maciej Lipowski, Adam Nasielski, Zygmunt Stankiewicz: O szemraniu w Katedrze inaczej. Polemika. 1994: 10/565, Odpowiedź A. Pospieszalskiego. 1994: 10/565, RATYNIECKI, Paweł: Nauki polskiej droga przez mękę. 1996: 10/589, Komitet Badań Naukowych ZAGÓRSKI, Zbigniew Paweł: Dziedzictwo Czarnobyla. 1993: 4/547, Energetyka nuklearna : Odpowiedź oponentom. 1993: 7/550-8/551, Zagrożenia energetyki nuklearnej. LdR. M. Dakowski. 1993: 9/552, polemika z Z. Zagórskim. LdRA. 1994: 4/559, odpowiedźna list M. Dakowskiego. Instytuty i towarzystwa naukowe 107. APEL INSTYTUTU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE. 1992: 9/540, 171. O wsparcie finansowe i pomoc. 10

11 108. BIERNACKI, Andrzej: Spór o spory (w związku z artykułem prof. Andrzeja Wyczańskiego). 1994: 3/558, Dotyczy Polskiej Akademii Nauk (PAN) HAVEL, Vaclav: Godot nie przyjdzie, bo go nie ma. (Mowa Vaclava Havla z okazji przyjęcia go do Francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych ). 1992: 12/543, POWICHNOWSKI, Lech K: LdR postulujący powołanie Instytutu Europy Wschodniej, który zajmowałby się sprawami stosunków Polski z państwami sąsiednimi. 1990: 11/518, SONIK, Bogusław: Oświadczenie. 1993: 5/548, 159. W sprawie pożaru w Instytucie Polskim w Paryżu, w dniu 13 kwietnia 1993 roku STACJA NAUKOWA PAN W PARYŻU (placówka niedochodowa). 1993: 6/549, 127. Komunikat o celach i zadaniach Stacji oraz warunkach naboru nowych członków STUDIA DOKTORANCKIE. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ogłasza rekrutację na studia doktoranckie. 1994: 5/560, 26. Specjalności, warunki przyjęcia STULECIE POLSKIEJ STACJI NAUKOWEJ W PARYŻU. 1994: 7/562-8/563, Uroczystości obchodów 100-lecia, które miały miejsce w dniach 8 i 9 czerwca 1994 roku oraz krótka historia Stacji WYCZAŃSKI, Andrzej: Spory o Polską Akademię Nauk. 1993:9/552, Kongresy, zjazdy, kolokwia, programy badawcze itp [BIEŃKOWSKA, Ewa] E. B. (ps): Paryska Sesja historyków. 1994: 1/556-2/557, Zorganizowana przez paryską Stację Naukową PAN i École des Hautes Études en Sciences Sociale (Wyższą Szkolę Badań Społecznych) w dniach 9 i 10 grudnia 1993 roku CENTRUM STUDIÓW KULTURY POLSKIEJ. Komunikat. 1991: 1/520-2/521, Międzynarodowe Kolokwium na temat: Polska proza współczesna: indywidualizm czy poczucie wspólnoty? Jedna czy wiele tożsamości? w Centre d Études de la Culture Polonaise przy Uniwersytecie Charles de Gaulle w Lille III, w dniach kwietnia 1991 roku DELAPERRIERE, Maria: Pisarz emigracyjny? 1993: 12/555, Międzynarodowa sesja naukowa w Państwowym Instytucie Języków Cywilizacji Wschodnich (INALCO) w Paryżu nt.: Literatura i emigracja krajów Europy Środka ( ), zorganizowana pod auspisjami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (październik 1993 roku) DNI LITERATURY POLSKIEJ WE FRANCJI (Les Belles Étrangères). 1990: 12/519, 117. Paryż, 26 listopada 8 grudnia 1990 roku. Redakcja Kultury : Sprostowanie. 1991: 4/523, 159 nt. fragmentu artykułu Alicji Zawadzkiej Polska piękna cudzoziemka, przedrukowanego w Kulturze bez nazwiska FESTIWAL GOMBROWICZA W PARYŻU. 1989: 11/506, Z okazji 20. rocznicy śmierci Gombrowicza. Obchody obejmowały spektakle, wystawy oraz kolokwium na Uniwersytecie Paris IV Sorbonne FILIPOWICZ, Mirosław: Konferencja w Lille. 1993: 11/554, Kolokwium poświęcone wizerunkowi Europy Środkowo-Wschodniej w myśli i historiografii europejskiej od XVIII wieku aż po czasy współczesne, odbyło się w Villeneuve d Ascq kolo Lille w dniach września 1993 roku GÖMÖRI, George: Konferencja o literaturach emigracyjnych. (Przekład Camilla Mondral). 1996: 3/582, Konferencja pt. Słowiańskie Literatury Emigracyjne przeszłość, teraźniejszość, przyszłość? zorganizowana w dniach 25 i 26 listopada 1995 roku przez Wydział Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Glasgow, poświęcona pamięci czeskiego emigracyjnego krytyka Igora Hajka, zmarłego w 1995 roku GORCZYŃSKA, Renata: Następcy Faulknera poszukiwani. 1989: 1/496-2/497, Sesja zorganizowana latem 1987 roku w nowojorskim Columbia University HERNANDEZ-PALUCH. Maria de: Festiwal Europy Środkowej w Paryżu. 18 do 25 maja : 7/538-8/539, Zorganizowany przez Association Le Pont Neuf przy pomocy ambasad: Polski, Czech, Słowacji i Węgier JARZĘBSK1, Jerzy: Tożsamość polska w zwierciadle prozy. 1991: 7/526-8/527, Konferencja zorganizowana w dniach kwietnia 1991 roku w Centre d Études de la Culture Polonaise na Uniwersytecie Lille III przez prof. Daniela Beauvois i dr. Marka Tomaszewskiego pt.: Polska proza współczesna: indywidualizm czy duch wspólny? Tożsamość jednolita czy wieloraka? KACZMAREK, Robert: Bałtyckie Forum Ekologiczne. 1992: 3/534, III Sympozjum pt.: Ku integracji krajów bałtyckich w listopadzie 1991 roku. Zawiera notę biograficzną autora KONGRES KULTURY POLSKIEJ NA OBCZYŹNIE, LONDYN : 7/562-8/563, Zapowiedź Kongresu oraz przedstawienie programu prac kongresowych KOŹMIŃSKI, Leszek M.: Literatura i życie. 1992: 9/540, Omówienie sesji pt. Literatura i życie osoba i twórczość Andrzeja Bobkowskiego, która odbyła się 3 marca 1992 roku na KUL-u KULIK, Adam W.: Sztuka grekokatolików. 1996: 7/586-8/587, Omówienie konferencji pt. Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej zorganizowanej w dniach marca 1996 roku w Muzeum Zamku w Łańcucie przez Jarosława Giemzę MAKSIMÓW, Władimir E.: Cud naszego istnienia. [Z rosyjskiego tl. Julia Juryś]. 1988: 1/484-2/485, Wystąpienie W. Maksimowa, na temat roli literatury wobec władzy, wygłoszone w Paryżu, 21 listopada 1987 roku w czasie spotkania intelektualistów MAURER, Jadwiga: Nowojorska konferencja o Józefie Wittlinie. 1996: 12/591, Konferencja Józef Wittlin ( ). New Perspectives. International Academic Conference zorganizowana przez Annę Frajlich-Zając odbyła się w dniach września 1996 roku w salach Fundacji Kościuszkowskiej na Manhattanie i na Uniwersytecie Columbia. 11

12 132. MONDRY, Janusz: Budowanie nowej Europy. 1990: 9/516, Omówienie jednodniowej konferencji w Londynie nt. zjednoczenia Europy POLACZEK, Stanisław: Po Kongresie Ekonomistów Polskich. 1994: 1/556-2/557, VI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się 4 listopada 1993 roku w Warszawie QUIDNUNC (ps.): Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. 1995: 10/577, Londyn, sierpnia 1995 roku. LdR. Zbigniew Gąsiewicz. 1995: 12/579, 140 polemika. LdR. Nina Taylor. 1995: 12/579, data powstania Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie SEZON BAŁTYCKI W PARYŻU. 1993: 3/546, Konferencja Niepodległość państw bałtyckich: początki, przyczyny, konsekwencje. Porównanie krytycznych lat 1918/1919 i 1990/1991, zorganizowana przez M. Eberharda Domma, prof Uniwersytetu Lyońskiego III, w październiku 1992 roku IV1NCENZ, Andrzej] Tor. (ps.): Stanisław Vincenz : Konferencja w La Combę. 1989: 3/498, 138. La Combe k/grenoble W KRĘGU IMPERIUM. 1994: 10/565, Spotkanie Związek Radziecki Polska W kręgu imperium, które odbyło się w dniach 6-10 października 1994 roku w Podkowie Leśnej i w Warszawie [WIRPSZA, Aleksander] Szaruga, Leszek (ps.): Europa i narody. 1989: 11/506, Kongres poświęcony przyszłości Europy, zorganizowany w Krakowie w dniach 31 VIII 3 IX 1989 roku przez Deutsches Polen-Institut w Darmstadt oraz Towarzystwo Lotnicze Lufthansa : Sympozjum o Juliuszu Mieroszewskim. 1992: 3/534, 63. Planowane w czerwcu 1992 roku w Pradze ZIELIŃSKI, Marek: Granica sprzeciwu. 1988: 1/484-2/485, Spotkanie pisarzy, publicystów, historyków i sowietologów w Paryżu w dniach listopada 1987 roku (rola literatury wobec władzy). Uniwersytety. Studia polonistyczne i sławistyczne 141. BNIŃSKI, Wacław H.: Dar rodziny Bnińskich. 1995: 9/576, Przekazanie, w imieniu Marii Bilińskiej (zm. 26 czerwca 1995 roku), Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zespołu palacowo-parkowego Guttowy BUJNICKI, Tadeusz: Wileńskie konteksty romantyczne. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Wileńskim r. 1995:4/571, CHMIELECKA, Ewa: Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. 1995: 9/576, [DWUNASTY] XII UNIWERSYTET LETNI. Komunikat. 1993: 9/552, 28. Organizowany przez Wspólnotę Polsko-Francuską oraz Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, w dniach września 1993 roku FOLEJEWSKI, Zbigniew: Polski Uniwersytet w Wilnie a rzeczywistość. 1993: 9/552, Na marginesie artykułu [Grażyny Strumillo-Miłosz] Wilnianki z Zarzecza (ps.) pt. Uniwersytet Polski w Wilnie. 1993: 5/ KOMUNIKAT NR 1 ZARZĄDU FUNDACJI POLSKA KATEDRA W UNIWERSYTECIE JEROZOLIMSKIM. 1995: 5/572, Informacja o zawiązaniu 22 grudnia 1994 roku Fundacji oraz cele, zadania i propozycja współpracy KOMUNIKAT NR 2 ZARZĄDU FUNDACJI POLSKA KATEDRA W UNIWERSYTECIE JEROZOLIMSKIM. 1996: 3/582, Rejestracja Fundacji 7 listopada 1995 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie oraz apel o pomoc w gromadzeniu funduszy niezbędnych do powołania i utrzymania Katedry KOMUNIKAT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. 1990: 4/511, letnie studia inżynierskie dla obcokrajowców KOSS, Agata: Tydzień Polonistów na KUL-u. 1991: 1/520-2/521, I Tydzień Polonistów pt.: Kultura polska lat 80-tych zorganizowany przez Koło Naukowe Polonistów KUL-u w dniach listopada 1990 roku ORŁOŚ, Kazimierz: Tydzień polonistów w Lublinie. 1993: 1/544-2/545, III Tydzień Polonistów w dniach 9-14 listopada 1992 roku PAKULSKI, Jan: Studia litewskie na Tasmanii. 1996: 4/583, 153. Towarzystwo Studiów Litewskich powstałe w 1987 roku na Uniwersytecie Tasmańskim oraz pismo Lithuanian Papers PRZYSTAWA, Jerzy: Atmosfera na Uniwersytecie Wrocławskim. 1989: 7/502-8/503, Zawiera listy: J. Przystawy do Dziekana i Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z 7 kwietnia 1989 roku i Dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej z 11 kwietnia 1989 roku. LdRA. 1989: 9/504, 172 wyjaśnienia ROKOSZOWA, Jolanta: Jubileusz Państwowego Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodu w Paryżu. 1995: 4/571, LdR. Maria Delaperrière. 1995: 7/574-8/575, 222 dotyczy studiów polonistycznych w INALCO [STRUMIŁŁO-MIŁOSZ, Grażyna] Wilnianka z Zarzecza (ps.): Uniwersytet Polski w Wilnie. 1993: 5/548, UNIWERSYTET KULTURY POLSKIEJ, RZYM Komunikat. 1994: 1/556-2/557, 218. Od 20 czerwca do 9 lipca 1994 roku. Informacja o programie, warunkach uczestnictwa, terminie oraz kosztach pobytu. 12

13 156. UNIWERSYTET LETNI KULTURY POLSKIEJ RZYM Komunikat. 1996: 3/582, Od 17 czerwca do 6 lipca 1996 roku. Informacja o programie, warunkach uczestnictwa, terminie oraz kosztach pobytu WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA SESJA II LIPCA Zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 1993: 4/547, Informacje o wykładach i warunkach uczestnictwa WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA SESJA III. 1994: 7/562-8/563, Organizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 1-21 lipca 1994 roku informacja o wykładach. Fundacje. Stypendia. Nagrody (Zob. także Wydarzenia miesiąca z lat ) A. Fundacje i Stypendia 159. DOMAŃSKI, Tadeusz: Stypendia Stanisława Lama oraz Jana i Susanne Brzękowskich. 1992: 11/542, : 11/554, : 10/565, Stypendia przyznawane przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu FUNDUSZ JORDANOWSKICH. Komunikat. 1994: 7/562-8/563, 151. Powstał przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku dla upamiętnienia osoby śp. Stanisława Jordanowskiego GRABOWSKA, Alina: Nomenklaturowy mutant. 1991: 9/528, Dotyczy Fundacji Kultury Polskiej założonej w 1987 roku przez Jana Dobraczyńskiego i zorganizowanej przez nią dwutygodniowej imprezy kulturalnej pn. Dialog z Polską, która odbyła się w Monachium w lipcu 1991 roku. Wojciech Giełżyński: Fundacje, pożyteczne grzesznice. 1993: 1/544-2/545, Fundusz Kultury Polskiej i Fundusz Kultury. Alina Grabowska: Jeszcze o Fundacji. 1993: 5/548, polemika KOMUNIKAT FUNDUSZU POMOCY NIEZALEŻNEJ LITERATURZE I NAUCE POLSKIEJ. (Zasady przyznawania stypendiów i sprawozdania). 1990: 5/512, 77-78; 9/516, : 3/534, : 4/559, : 10/577, : 4/583, KOMUNIKAT KOMISJI FUNDACJI STYPENDIALNEJ IM. JANA I SUZANNE BRZĘKOWSKICH. 1991: 1/520-2/521, : 10/589, Informacja o konkursie na stypendia KOMUNIKAT KOMISJI FUNDACJI STYPENDIALNEJ IM. STANISŁAWA LAMA. 1989: 1/496-2/497, : 7/550-8/551, : 9/564, : 10/589, MOND, Jerzy: Stypendia im. Stanisława Lama. 1990: 1/508-2/509, 176. Informacja o zasadach przyznawania stypendiów na rok NED NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NARODOWEGO FUNDUSZU DEMOKRACJI) W STA- NACH ZJEDNOCZONYCH: Doroczne sprawozdanie 1 października września : 9/528, O FUNDACJI EKUMENICZNEJ TOLERANCJA. 1993: 6/549, Cele i zadania Fundacji powstałej na początku roku OSTOJA-KOŹNIEWSKI, Jerzy, SZCZEPANIK, Edward: The Polonia Aid Foundation Trust. 1994: 3/558, Sprawozdanie z kwartalnego posiedzenia, odbytego 15 grudnia 1993 roku w Londynie PLESZCZYŃSKA, Irena: LdR z informacją o stypendium im. Wiktora Podoskiego dla czterech artystów plastyków z Polski. 1991: 10/529, POLONIA AID FOUNDATION TRUST. Komunikat. 1992: 7/538-8/539, O posiedzeniu Rady Powierników PAFT z 1 czerwca 1992 roku (Londyn) STYPENDIUM IM. BENEDYKTA HEYDENKORNA (The Benedykt Heydenkorn Yisiting Fellowship). 1994:9/564, B. Nagrody, Wyróżnienia 172. HAVEL, Vaclav: Słowo o słowie. Przekład z niemieckiego Julia Juryś. 1989: 11/506, Mowa wygłoszona w imieniu V. Havla podczas ceremonii wręczenia mu zaocznie Nagrody Pokoju niemieckich wydawców NAGRODA IM. ROMERÓW. 1994: 7/562-8/563, 153. Otrzymali ją ex aequo Leszek Balcerowicz i Jacek Kuroń NAGRODY. 1989: 12/507, ) Nagrody im. Kościelskich Włodzimierz Bolecki, Jerzy Pilch, Krzysztof Rutkowski. 2) Nagrody Pen Clubu. Za przekłady poezji polskiej na język obcy Kenneth Mackenzie, Genadij Ajgi. Za przekłady poezji polskiej na język polski Stanisław Barańczak, Eligia Sakowska i Jerzy Schwakopf. Nagroda im. komandora Kazimierza Szczęsnego dla Zdzisława Najdera; nagroda edytorska dla Anny Staniewskiej. Za zasługi dla piśmiennictwa polskiego Jerzy Giedroyc. 3) Nagrody im. Jerzego Łojka Jan Brzoza [Bohdan Skaradziński], Marek Ney-Krwawicz, Karol Liszewski [Ryszard Szawłowski]. Wyróżnienia: Wydawnictwo Spotkania, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Węgierski. 13

14 175. [NAGRODY], 1990: 3/510, ) Nagrody Fundacji Jurzykowskich (w roku 1989) Stefan Niewiadomski, Kazimierz Urbanik, Mieczysław Chojnowski, Wiesław Czyż, Antoni Mączak, Ryszard Krynicki, Wojciech Karpiński, Józef Ryckwert, Marek Stachowski i Jerzy Jarnuszkiewicz. 2) Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Stefan Bratkowski, Stefan Kisielewski, siostra Cecylia Kłos, Tadeusz Konwicki, Jadwiga Krajewska, Andrzej Łapicki, Czesław Laszek, Jan Nielubicz, Janina i Zbigniew Porczyńscy, Franciszek Starowieyski, Maria Wieman-Hilchen. 3) Nagroda Dziennikarska Fundacji Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla Iwony Jacyny za cykl artykułów o tematyce ekologicznej. 4) Zarząd Pen Clubu przyznał doroczne nagrody im. Ksawerego Pruszyńskiego Jan Józef Szczepański, Kazimierz Dziewanowski, Józef Kuśmierek. 5) Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Europa-Cinema 89 dla filmu Krzysztofa Zanussiego Stan posiadania za najlepszy scenariusz i najlepszą rolę męską. 6) Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego dla Dariusza Fikusa. 7) Towarzystwo Naukowe KUL-u przyznało nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego Tymonowi Terleckiemu. 8) Apel Pen Clubu o wpłaty na konto nagrody im. Jana Strzeleckiego. 9) Nagrodę PULS ROKU miesięcznik Puls - dla redakcji krakowskiego pisma Arka i jego eseisty Ryszarda Legutki NAGRODY. 1990: 12/519, ) Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Przyznano nagrody za prace historyczne, które otrzymali: 1. Anna Sudlitz za prace dotyczące działalności WiN-u oraz procesu przywódców tej organizacji; 2. Danuta Suchorowska za prace dotyczące zbrojnego podziemia niepodległościwego po roku 1945; 3. Jan A. Siła i Zdzisław Kowalski za pracę o Zamku lubelskim. Nagroda specjalna Muzeum w Katowicach za wystawę dotyczącą wydarzeń w grudniu 1981 roku w kopalnii węgla kamiennego Wujek. 2) Kongres Polonii Amerykańskiej, Wydział na Stan Illinois przyznał nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia działaczy polonijnych zasłużonych w pracy społecznej i politycznej dla Bonawentury Migały, Juliusza Szygowskiego i Myry Lenarda. 3) Nagrody Literatury za rok 1990 Krzysztof Karasek, Ryszard Kapuściński. Wyróżnienia Zbigniew Herbert ( Elegia na odejście ) i Czesław Miłosz ( Rok myśliwego ). 4) Nagrody Fundacji Kościelskich w Genewie Grzegorz Musiał, Bronisław Wildstein, Marek Zieliński. Nagroda im. Zygmunta Kallenbacha Wisława Szymborska. 5) Nagroda im. Stefanii Niekrasowej dla Grahama Scotta uznanego za najwybitniejszego wykonawcę utworów Chopina w Wielkiej Brytanii NAGRODY. 1991: 3/522, ) Nagroda Publicystyczna im. Adolfa Bocheńskiego za rok 1990 dla Stanisława Podemskiego. 2) Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego za rok Jan Walc za tom esejów i felietonów z lat pt.: Wybierane. 3) Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie przyznało nagrody im. Alfreda Lenkszewicza ks. prof Józefowi Bocheńskiemu i prof. Czesławowi Lejewskiemu. 4) Nagroda Jana Cybisa Józef Czapski. 5) Nagroda Miesięcznika Odra Leszek Kołakowski za książkę Horror metliaphysicus. 6) Nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz w Zamościu Danuta Mostwin. 7) Nagroda Jerozolimy za rok 1990 Zbigniew Herbert. 8) Nagrody Fundacji Jurzykowskich (w roku 1990) Leopold Koss, Charles Sterling, Teresa Pągowska, Edward Balcerzan, Henryk Grynberg, Kamil Dziewanowski, Józef Kozielecki, Ilja Lazari-Pawłowska, Andrzej Białynicki-Birula, Andrzej Białas NAGRODY. 1991: 9/528, ) Nagrody Redakcji Polityki w dziedzinie najnowszej historii polski Krystyna Kersten, Marta Fik, Maciej Kozłowski, Włodzimierz Borodziej, Marek K. Kamiński, Barbara Skarga. 2) Nagroda im. Goethego Wisława Szymborska. 3) Nagrody miesięcznika Literatura na Świecie Jerzy Pomianowski, Elżbieta Komarnicka, Oskar Hedemann. 4) Nagroda pisarska Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie przyznana została Stanisławowi Nicieji za pracę Cmentarz obrońców Lwowa. 5) Nagroda im. Franciszka Skowyry przyznawana za prace naukowe powstające w środowisku KUL-u ks. Piotr Taras i ks. Antoni Dembowski NAGRODY. 1992: 12/543, ) Nagrody Fundacji im. Wł[adysława] i N[elli] Turzańskich za rok 1991 Bogdan Czaykowski, Jacek Z. Sawicki, Romuald Mieczkowski. Dotacje kwartalnik Akcent (Lublin), czasopismo Pielgrzym (Torronto), Fundusz im. Prezydenta E. Raczyńskiego w Wilnie. 2) Wieczysta Nagroda Jana Karskiego i Poli Nireńskiej prof. J. Karski ustanawia wieczystą nagrodę dla autorów książek nt. udziału Polaków żydowskiego pochodzenia lub Żydów w polskiej kulturze i nauce. 3) Nagrody ZAIKS-u za rok 1992 Irena Lewandowska za tłumaczenia z języka rosyjskiego; Janina Kaczinarewicz-Fedorowska za przekłady z języka rosyjskiego; Teresa Dzieduszycka za przekłady na język francuski; Wiesław S. Kuniczak za przekład Trylogii Henryka Sienkiewicza na angielski. 4) Nagrody Pen Clubu. Nagrody dla tłumaczy Jadwiga Dackiewicz za przekłady literatury francuskiej; Sławomir Blaut za przekłady z literatury niemieckojęzycznej; Helena Stachova za przekłady literatury polskiej na język czeski; Lennard Kiellberg za przekłady literatury polskiej na język szwedzki; Maria Ofierska za całokształt pracy edytorskiej. 5) Nagroda Jana Cybisa Zbigniew Makowski. 6) Nagrody im. Jerzego Łojka - Marek Tarczyński, Longin Tomaszewski, Czesław Hołub, Adolf Pilch i ks. Tadeusz Fedorowicz. 7) Nagroda Fundacji Pruszyńskich dla najlepszego dziennikarza Aleksander Małachowski NAGRODY. 1993: 10/553, ) Nagrody Fundacji Mieczysława Pruszyńskiego Leon Bójko i Kazimierz Traciewicz. 2) Nagroda im. Jana Strzeleckiego Ireneusz Krzemieński. 3) Nagroda stypendialna Fundacji Czesława Seiferta Erwin Kruk. 4) Nagroda im. Leona Schillera Rafał Węgrzyniak za książkę Wokół Wesela (Wrocław 1992). 5) Nagrody miesięcznika Literatura na Świecie Andrzej Szuba, Ireneusz Kania, Katarzyna Skawina. 6) Nagrody Fundacji Piotra Büchnera Ewa Lipska, Piotr Wojciechowski, Stanisław Stomma. 7) Nagroda im. Fillipo Sacchi Włoskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Filmowych za rok 1992 Katarzyna Jabłońska. 8) Nagroda Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie za rok 1992 ex aequo Danuta Mostwin i Eugeniusz Kruszewski. 9) Nagrody Klubu Złotej Karety Magdalena Abakanowicz, Witold Lutosławski, Julian Stryjkowski, Stefan Sułkowski, Janusz Warmiński. 14

15 181. NAGRODY. 1996: 3/582, ) Nagroda pisarska Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie im. Edwarda Raczyńskiego Andrzej Friszke i Tadeusz Dubicki. 2) Nagroda Odry 1995 Michał Głowiński NAGRODY. 1996: 5/584, ) Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (w roku 1996) Stanisław Dubiski, Jerzy Woy-Wojciechowski, Krystyna Kuperber, Wanda Błeńska, Alicja Iwańska, Tadeusz Żenczykowski, Ryszard Kiersnowski, Karol Berger, Józef Szajna i Ursula von Rydingsvard. 2) Nagroda Przeglądu Wschodniego Roman Aftanazy, Jan Ostrowski i Jerzy Petrus. Laureatem nagrody w kategorii zagranicznej został Bohdan Osadczuk NAGRODY. 1996: 6/585, ) Towarzystwo Demokratyczno-Spoleczne przyznało nagrody i wyróżnienia im. Jana Józefa Lipskiego za prace magisterskie obronione w 1995 roku Barbara Kosecka, Krzysztof Persak i Kazimiera Szczuka. Wyróżnienia dla Joanny Bałuki, Joanny Grądziel, Marcina Mellera i Moniki Karoliny Sobótki. 2) Nagrody Literatury na Świecie za rok 1995 Wiktor Woroszylski, Jan Garewicz, Krystyna Rodowska, Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Ryszard Turczyn, Paweł Hertz oraz dwie warszawskie oficyny wydawnicze Spacja i Aletheia NAGRODY. 1996: 9/588, ) Gustaw Herling-Grudziński został laureatem włoskiej nagrody literackij,premio Vittorini za tom opowiadań Portret wenecki. 2) Nagroda im. prof Zbigniewa Raszewskiego ufundowana przez miesięcznik Ruch Teatralny dla najciekawszego krytyka teatralnego publikującego w prasie codziennej Janusz R. Kowalczyk. 3) Amerykański PEN-Club przyznał nagrodę za tłumaczenia na język angielski Stanisławowi Barańczakowi. 4) Jerzy Turowicz otrzymał specjalną nagrodę polskiego PEN-Clubu za wybitne zasługi dla piśmiennictwa polskiego i kultury polskiej NAGRODY. 1996: 11/590, ) Nagroda Polskiego PEN-Clubu im. Jana Strzeleckiego Krystyna Kersten; Nagroda Edytorska PEN-Clubu Maria Danilewicz Zielińska; Nagroda im. komandora Kazimierza Szczęsnego Jan Kazimierz Sawicki. 2) Nagroda Ikar 96 Władysław Kopaliński; wyróżnienie ks. prof. Józef Tischner. 3) Łódzki miesięcznik Tygiel Kultury zawiadamia o ustanowieniu nagrody literackiej im. Jerzego Kosińskiego za najlepsze książki wydane w języku polskim przez żyjącego autora w 1994 i 1995 roku. 4) Nagrody PEN-Clubu za rok 1995 w dziale poezji - Wisława Szymborska, w dziale prozy Władysław Terlecki, w dziale eseju - Jacek Łukasiewicz. 5) Nagroda im. Barbary Sadowskiej poeta Janusz Szuber NAGRODY. 1996: 12/591, ) Nagrody Fundacji im. Kościelskich Marcin Świetlicki za całokształt twórczości poetyckiej i Jacek Baczak za debiutancki tom prozy Zapiski z nocnych dyżurów (Kraków 1995). 2) Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego Ryszard Legutko. 3) Nagroda im. Jana Cybisa za twórczość malarską - Ewa Rosenstern. 4) Nagroda Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Złota Gruszka Jerzy Piekarczyk. 5) Nagrody Kisiela dla: polityka Andrzeja Bączkowskiego (pośmiertnie), przedsiębiorcy Sobiesława Zasady, publicysty - Michała Zielińskiego. 6) Nagrody Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego za najlepszą książkę historyczno-polityczną Dariusz Stola za pracę Nadzieja i zagląda. Ignacy Schwarzbart żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej oraz Maria Pestkowska za pracę Kazimierz Sosnkowski. 7) Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy książkowy debiut roku Janusz Szuber poeta z Sanoka. 8) Europejska nagroda poetycka miasta Munster: Zbigniew Herbert za tom poezji Rovigo NAGRODY FUNDACJI IM. WŁ[ADYSŁAWA] I N[ELLI] TURZAŃSKICH ZA ROK : 12/555, 156. Janusz Krasiński, Stanisław Knof, Jerzy Kopczewski-Bułeczka. Dotacje dla Biblioteki Polskiej w Montrealu, kwartalnika Kresy, redakcji Rocznika Lwowskiego w Warszawie NAGRODY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZA 1993 R. 1994: 1/556-2/557, 219. Zdzisław Tranda, Markiza Salisbury Hatfield z Anglii, Stanisław Kulon, Uniwersytet III wieku w Krakowie, Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz, Maciej Oczkowski, Krystyna Sienkiewicz, Marek Kotański POLCUL FUNDATION, SYDNEY, AUSTRALIA. Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej. Komunikat. Wyróżnienia. 1988: 3/486, 112; 9/492, : 4/511, ; 9/516, : 3/546, ; 9/552, : 3/558, ; 9/564, : 4/571, ; 11/578, : 4/ ; 11/ [W1RPSZA, Aleksander] Szaruga, Leszek (ps.): O elitach. 1993:6/549, Nagroda im. Georga Trakla ufundowana przez konsulat austriacki w Krakowie w roku 1992, którą za rok 1993 otrzymał poeta Bohdan Urbankowski WYRÓŻNIENIE DLA MICHAŁA GIEDROYCIA. 1989: 9/504, 139. Otrzymał tytuł magistra [sic!] honoris causa Uniwersytetu w Orfordzie. Konkursy. Apele A. Konkursy 192. Kolo Naukowe Polonistów przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza Konkurs Literacki Młodych Twórców. 1994: 1/556-2/557, 166. Informacje o kategoriach i terminie nadsyłania prac oraz o warunkach konkursu i składzie jury KOMUNIKAT FUNDACJI IM. KOŚCIELSKICH W GENEWIE. 1990:4/511, 133. Dotyczy konkursu na jednorazową nagrodę im. Zygmunta Kallenbacha KONKURS IM. TOLI KORIAN NA PIEŚŃ LUB PIOSENKĘ. 1989:6/501,

16 195. KONKURS NA PLAKAT Z OKAZJI 70-TEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 1988: 4/487, KONKURS RES PUBLIKI. 1988: 7/490-8/491, 144. Na tekst dokumentalny, który byłby świadectwem naszego czasu KONKURSY BRULIONU. 1993: 5/548, III Konkurs na Brulion Poetycki; Konkurs na Brulion Prozatorski. Informacja o warunkach uczestnictwa, terminie nadsyłania prac i nagrodach Nagroda srebrnojubileuszowa P[olskiej] F[undacji] Kulturalnej] im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. 1989: 9/504, 24; 1990: 5/512, 39. Informacja o nagrodzie dla prac o tematyce historycznej Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ogłasza konkurs. 1988: 7/490-8/ Na wspomnienia byłych żołnierzy AK oraz Batalionów Chłopskich z okresu od 22 lipca 1944 do końca 1957 roku. B. Apele 200. ADAMCZYK, Zdzisław Jerzy: LdR z apelem o informacje dotyczące rękopisów Stefana Żeromskiego, w związku z przygotowaniem wydania listów pisarza. 1990: 4/ APEL [Wydziału Historii Adwokatury przy Ośrodku Badawczym Adwokatury o pomoc w zbieraniu materiałów do kartotek: adwokatów cudzoziemców, zasłużonych dla sprawy polskiej; adwokatów, którzy działalnością zapisali się trwale w historii adwokatury]. 1989: 9/504, FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. PREZYDENTA K[AZIMIERZA] SABBATA. 1989: 9/504, 138. Apel o pomoc w stworzeniu funduszu dla historyków badających dzieje emigracji niepodległościowej HERA, Janina: Apel. 1994: 1/556-2/557, 220. Prośba o materiały, fotografie, wspomnienia do książki o losach aktorów w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu KRZYŻANOWSKI, Jerzy R.: LdR z apelem o pomoc w przygotowaniu antologii utworów literackich poświęconych tematyce katyńskiej. 1992: 10/541, LEWANDOWSKI, Wacław: LdR z apelem o pomoc i wsparcie dla białoruskiego piśmiennictwa w Polsce. 1995: 7/ /575, PERETIATKOWICZ, Adam: Wolyniacy. 1991: 7/526-8/527, 223. Apel o pomoc w opracowaniu tematu Samoobrona ludności polskiej na Wołyniu w latach (wspomnienia, relacje) REDAKCJA KULTURY : Apel. 1995: 5/572, 105. O pomoc finansową dla powstającej polskiej Katedry na Uniwersytecie Jerozolimskim SŁOMIANOWSKI, Andrzej: Antologia poezji niemiecko-języcznej schyłku dwudziestego wieku. 1995: 3/570, 142. Zaproszenie do współpracy skierowane do młodych tłumaczy poezji niemiecko-języcznej TRZNADEL, Jacek: Apel. 1989: 6/501, 159. Poszukiwanie korespondencji wojennej ofiar Katynia, dokumentów, fotografii w związku z przygotowywaną publikacją. PRASA 210. BARAN, Zbigniew: 50-lecie miesięcznika Znak. 1996: 6/585, BERDYCHOWSKA, Bogumiła: Niezwykłe czasopismo. 1996: 11/590, Ziemia Kłodzka Od Kladskeho Pomezi. Glatzer Bergland. Miesięcznik założony w 1989 roku przez Wydawnictwo Ziemia Kłodzka i Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką : Rzecz o trudnym dialogu. 1996: 10/589, Zustriczi, nr 9/1995 pismo ukraińskie ukazujące się w Warszawie BIERNACKI, Andrzej: Akcent - dwunastolatek. 1992: 9/540, Jubileusz dwunastolecia lubelskiego kwartalnika Akcent : Niegodziwość. 1992: 7/538-8/539, Wiersz Wisławy Szymborskiej Nienawiść zamieszczony w Gazecie Wyborczej z 5 czerwca 1992 roku oraz oblicze ideowe pisma. LdR. Jan Pieszczachowicz. 1993: 1/544-2/545, polemika BOLECKI, Włodzimierz: Książka dla nagrody. 1994: 4/559, Rec: Od Herberta do Herberta. Nagroda Wiadomości, Opracowanie i przedmowa Stefania Kossowska. Postscriptum Tadeusz Nowakowski. Londyn Brulion. Niezależny polski kwartalnik literacki. 1990: 7/514-8/515, 186. Warunki prenumeraty BRYŁOWSKI, Jan, DOKTOR, Jan, DOMAGALSKA, Stanisława, SKALSKI, Ernest: LdR z rozliczeniem tygodnika PWA [Przegląd Wiadomości Agencyjnych]. 1991: 5/524, CYWIŃSKA, Krystyna: Dekonfitura w publicystyce. 1991: 7/526-8/527, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza i Tydzień Polski wychodzące w Londynie, ich sytuacja i poziom publicystyki DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Myśli o Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. 1990: 4/511, Rec: Pamiętnik Literacki, T. 14 (Londyn). 16

17 220. DASZKIEWICZ, Piotr: Archiwum Biologii Słowiańskiej. 1994: 7/562-8/563, ,.Archives Slaves de Biologie wychodzący w Paryżu od 1886 roku [DOBOSZ, Andrzej] Ziemięcka, Zofia (ps.): Czytając prasę [krajową]. 1990: 10/517, 91-95; 11/518, 57-61; 12/519, : 1/520-2/521, ; 3/522, ; 4/523, ; 6/525, Przegląd i omówienie najważniejszych czasopism ukazujących się w Polsce DOBOSZ, Andrzej: Karta. 1994: 4/559, Omówienie numerów 1-11 z lat : Prośba o opamiętanie. 1994: 1/556-2/557, M.in. nt. pisma Debata oraz publicystyki prasowej : Trudności czytania po polsku. 1993: 12/555, Kwartalniki literackie: Fa-Art (Bytom) i Opcje (Katowice) oraz miesięcznik Fraza (Rzeszów). LdR. Stanisław Dłuski. 1994: 4/558, 171 w sprawie Frazy DUBAWIEC, Siarhiej: Warszawski dziennik. 1995: 6/573, Przygotowywany wspólnie przez Twórczość i Naszą Niwę, numer poświęcony białoruskiej literaturze DUŻYK, Józef: Nowe pismo Krakowa. 1993: 1/544-2/545, Kraków wydawany od listopada 1992 roku FRAJLICH, Anna: Wietrzne miasto pod znakiem manifestu. 1993: 4/547, Pierwszy numer chicagowskiego kwartalnika Dwa Końce Języka HERNANDEZ-PALUCH, Maria de: LdR w sprawie pisma Bez Dekretu (założonego w listopadzie 1984 roku), którego autorka listu była współzałożycielem i do którego pisała pod pseudonimem Konrad Struga. 1989: 7/502-8/503, HEYDENKORN, Benedykt, ŚMIEJA, Florian: Prasa polonijna w Kanadzie dziś. 1995: 12/579, LdR. K. Orłowska. 1996: 3/582, 171 sprostowanie informacji o Wiciach Harcerskich i Kwartalniku SPK KATZ-HEWETSON, Janina: Polskie czasopismo literackie w Izraelu. 1989: 3/498, Kontury. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Ukazują się od 1988 roku w Tel-Aviv [KIRIANOW, Władimir]: Rosyjski Kurier Warszawski. [Z Władimirem Kirianowem] rozmawiał Walerij Mastierow. 1991: 12/531, 110. Wychodzi w Warszawie od 1991 roku. Przedruk z: Moskowskije Nowosti nr 42/ [KIZNY, Tomasz]: Dyktatorzy nie lubią fotoreporterów. Rozmowa z Tomaszem Kizny z Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi z Wrocławia, którą przeprowadził Rafał Bubnicki. 1990: 1/508-2/509, O działalności Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi KOMUNIKAT REDAKCJI KONTYNENTU. 1989: 11/506, O zakończeniu współpracy z wydawnictwem Axela Springera. Zawiera apel o pomoc i poparcie finansowe podpisany przez: Josifa Brodskiego, Milovana Dżilasa, Eugene a Ionesco, Czesława Miłosza, Andrieja Sacharowa. Redakcja Kontynentu : Podziękowanie. 1992: 10/541, 152 za pomoc i wsparcie finansowe KONFISKATA SŁOWA OJCZYSTEGO. 1988: 4/487, Słowo Ojczyste. Pismo Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Reakcja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na artykuł Lekcja historii. LdR. Czesław Zychowicz. 1988: 6/489, 158 wyjaśnienie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w WB Kontakt. Miesięcznik redagowany przez członków i sympatyków Solidarności w Paryżu. 1989: 4/499, KOSSOWSKA, Stefania: Ratowanie Wiadomości. 1996: 1/580-2/582, Odpowiedź na artykuł Zdzisława Jagodzińskiego w londyńskim Pamiętniku Literackim (t. XX, 1995). Polemika: Zdzisław Jagodziński: Prawda jest inna. 1996: 5/584, [KOSSOWSKA, Stefania, PIETRKIEWICZ, Jerzy]: O Prosto z Mostu. Rozmawiają Stefania Kossowska i Jerzy Pietrkiewicz. 1996: 7/586-8/587, Prosto z Mostu i Stanisław Piasecki KULCZYCKI, J.: LdR na temat wywiadu zamieszczonego w Panoramie Polskiej bez autoryzacji. 1989: 10/505, [LESKI, Krzysztof]: Dziennik opozycji. Z Krzysztofem Leskim z warszawskiej Gazety Wyborczej rozmawia Renata Gorczyńska. 1989: 11/504, Gazeta Wyborcza, nr 1/ MAGALA, Sławomir: Przeciw zbowidrzeniu. 1993: 1/544-2/545, Student. Dwutygodnik spoleczno-kulturalny, Kraków. Pismo wychodziło z przerwami od 1967 do 1991 roku. LdR. Adam Nasielski. 1993: 12/555, [MAKSIMÓW, Władimir]: Pożegnanie Kontynentu Maksimowa. Rozmowę z Władimirem Maksimowem przeprowadziła Natalia Gorbaniewska. 1992: 11/542, Zawiera wstęp Redakcji Kultury NASIELSKI, Adam: Polska prasa w Australii. 1995: 7/574-8/575, LdR Jerzy Sonnewend. 1995: 9/576, uwagi i uzupełnienia. LdR. Jerzy Grot-Kwaśniewski. 1995: 10/577, uzupełnienia i sprostowanie. LdRA. 1995: 11/578, 157 odpowiedź na list Jerzego Sonnewenda. LdR. Stefan Strugarek. 1995: 11/578, uzupełnienie dotyczące Wiadomości Polskich wychodzących w Australii. LdRA. 1995: 12/579, 144 odpowiedź na list Jerzego Grota-Kwaśniewskiego. 17

18 243. NIEMIEC, Maciej: Izraelskie Kontury. 1993: 4/547, Kontury. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu (Tel-Aviv). Z. 1-4: OLSZER, Krystyna S.: 2B or not to be polskiego czasopiśmiennictwa w Ameryce. 1995: 11/578, Pogląd. Dwutygodnik Towarzystwa Solidarność w Berlinie Zachodnim. 1988: 1/484-2/485, 66; 3/486, 173; 4/487, 65; 11/494, 109; 12/495, 176; 1989: 1/496-2/497, Prasa Polska. Dwutygodnik polonijny. 1994: 6/561, 86; 7/562-8/563, 160; 9/564, 181; 1995: 1/568-2/569, 57; 3/570, 142; 7/574-8/575, RODAK, Paweł: Notatki po jubileuszu (50 lat Twórczości ). 1996: 4/583, : Sympozjum redaktorów pism literackich. 1995: 6/573, Odbyło się w dniach 6-8 kwietnia 1995 roku w Poznaniu, z okazji 10-lecia Czasu Kultury [SAJ, Andrzej]: Pismo artystyczne Format. (Rozmowa z Andrzejem Sajem). Rozmawiała Renata Głowacka. 1996: 12/591, Pismo ukazuje się od 1990 roku przy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu [SMOLEŃSKI, Paweł]: Tłok w stopkach i sensacje z Poronina. 1988: 1/484-2/485, Prasa kulturalna w Polsce ( Kultura, Życie Literackie, Literatura, Przegląd Kulturalny ) SOLIŃSKI, Leszek: LdR z oświadczeniem spadkobiercy praw autorskich Mirona Białoszewskiego, w związku z drukiem utworów jakoby Białoszewskiego w Zeszytach Literackich. 1990: 3/510, STACH, Andrzej: Dialog na temat Polonii w Niemczech. 1996: 10/589, Rec: Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin, Magazyn Polsko-Niemiecki, Nr 1, kwiecień A. Stach. 1996: 11/590, 33 errata STRUMIŃSKI, Bohdan: Sućasnisf ( ). 1992: 5/536, Dotyczy czasopisma emigracji ukraińskiej Sućasnist, wydawanego w Monachium [SZCZĘSNA, Joanna] Klincz, Jan (ps.): Co kwartał 5000 stron. 1988: 6/489, Prasa podziemna. Przedruk z: Tygodnik Mazowsze, nr 245/ WĘGRZYNIAK, Rafał: Poznański Przegląd Teatralny. 1993: 4/547, Ukazuje się od początku 1991 roku [WIRPSZA, Aleksander] Szaruga, Leszek (ps.): Bunt w butonierce. 1991: 6/525, O czasopiśmie Brulion, Niezależnym Kwartaniku Literackim (Kraków), wydawanym od 1987 roku : Kultura ty, polska kultura : 1/556-2/557, Polska prasa kulturalna i wydawnictwa : Niemieckie wydanie Dekady literackiej 1993: 11/554, LdR. Zbigniew Baran: 1994: 5/560, 157 nt. niemieckiego wydania Dekady Literackiej, wydanej przy wsparciu finansowym konsula Austrii w Krakowie dr. Emila Brix : O prasie literackiej po 1989 roku. 1995: 4/571, : Upadek prasy tygodniowej [w Polsce]. 1995: 3/570, : Życie na pograniczu. 1996: 3/582, Prasa literacka na emigracji m.in. dwujęzyczne czasopismo Wir, ukazujące się w Berlinie od 1994 roku ZAGÓRSKI, W.: Laboratorium bez murów. 1996: 12/591, Biochimie, pismo wydawane przez Polsko-Francuskie Centrum Biotechnologii Roślin od 1993 roku Zawartość: ANEKS 48 (Londyn). 1988: 5/488, 159; 6/489, ZIELIŃSKI, Marek: Pomysł na pismo. 1990: 9/516, Kwartalnik literacki Kresy (Lublin) [ZIMAND, Roman] Leopolita (ps.): O czym informuje przemilczanie? 1988: 3/486, Dotyczy wydawanego w 2 obiegu Tygodnika Mazowsze : LdR z protestem w związku z usunięciem Post Scriptum po tekście Leopolity przez redakcję dwutygodnika Świat z 17 października 1989 roku. 1990: 3/510, 168. LdR. Seweryn Palicki. 1990: 7/514-8/515, uzupełnienie i sprostowanie. KULTURA Oświadczenia i komunikaty Redakcji 267a. [GIEDROYC, Jerzy]: Czytelnikom Kultury w Kraju z życzeniami by 1989 r. przybliżył nas do niepodległości. 1989: 1/496-2/497. Ulotka dołączona do numeru w edycji krajowej. Faksimile odręcznego listu GIEDROYC, Jerzy: Jak wyjść z impasu? 1992: 1/532-2/533, 3-7. Postulat powołania Rządu Ocalenia Narodowego : Jawność. 1988: 9/492, 97. Dotyczy jawności finansów organizacji opozycyjnych w Polsce. 18

19 270. : Notatki Redaktora. 1993: 10/553, Projekt likwidacji urzędu Rady Ministrów; Kampania przedwyborcza; Lustracja : Notatki Redaktora. 1993: 11/554, Miesiąc od wyborów do Sejmu i Senatu; Zagrożony stan polskich czasopism przechowywanych w kościele pojezuickim we Lwowie; Znajomość języka rosyjskiego w Polsce; Otwarcie Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wileńskim; Solżenicyn u papieża; Dyskusja w Czechach na temat sytuacji materialnej polityków : Notatki Redaktora. 1994: 1/556-2/557, Odbudowany Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Aleksandrowie; Sprowadzanie zwłok emigrantów do Polski; Polska służba dyplomatyczna; Polityka łupów rządu Pawlaka; Kultura rezygnuje ze współpracy z Józefem Garlińskim : Notatki Redaktora. 1994: 3/558, Wspólnota Polska ; 50. Rocznica Powstania Warszawskiego; Mniejszość ukraińska w Polsce; Wyjazdy polskich naukowców na Zachód : Notatki Redaktora. 1994: 4/559, Nagrody dla rządu premiera Pawlaka; Kadry i budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Wizyta premiera Pawlaka w Moskwie; Sprawy związane z Radiem Wolna Europa i Radiem Liberty w związku z planowanym przeniesieniem obu radiostacji do Pragi : Notatki Redaktora. 1994: 5/560, Zaproszenie przez Lecha Wałęsę, na uroczystości 50. rocznicy Powstania Warszawskiego, kanclerza Niemiec Helmuta Kohla; Współpraca polsko- -ukraińska; Artykuł Jacka Żakowskiego z Gazety Wyborczej pt. Coś w Polsce pękło, coś się skończyło ; Rozgrywki personalne w Polsce : Notatki Redaktora. 1994: 6/561, Pamięci Mai Prądzyńskiej zmarłej 1 maja 1994 roku w Montrealu; Adam Bień odznaczony Orderem Orla Białego; 50. rocznica bitwy pod Monte Cassino i związany z nią skandal; Plany ministra finansów Grzegorza Kołodki; Sprawa Stanisława Cioska; Komisja kodyfikacyjna; Powrót do kraju Polaków z byłego ZSSR : Notatki Redaktora. 1994: 7/562-8/563, Sprawa biskupa polowego gen. Sławoja Leszka Głódzia; Henryk Goryszewski szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Sprawa mniejszości polskiej na Litwie i Białorusi; Wybory samorządowe; Polityka Ministerstwa Kultury i Sztuki; Ostatnie wystąpienie kardynała Glempa. LdR Jerzy Moskała: Czy Polacy umieją liczyć? 1995: 1/568-2/569, nt. wyborów i ordynacji wyborczej : Notatki Redaktora. 1994: 9/564, Dziennik pisany nocą G. Herlinga-Grudzińskiego wypowiedź na temat Leszka Kołakowskiego; Kolonie dla dzieci polskich z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu; Skandale z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego i Bitwy pod Monte Cassino; Marian Zacharski szefem Urzędu Ochrony Państwa. LdR. W. S. Adamus. 1994: 11/566, nt. Mariana Zacharskiego, jego roli w KGB oraz książki Johna Barrona. LdR. Andrzej Mietkowski. 1995: 3/570, na marginesie listu W.S. Adamusa : Notatki Redaktora. 1994: 10/565, Współpraca polsko-niemiecka; Wysokie wynagrodzenia prezydentów samorządowych; Pododdział wojsk polskich wysłany na Haiti; Podróż premiera Pawlaka do Japonii : Notatki Redaktora. 1994: 11/566, Rosnąca destabilizacja w Polsce; Powstanie Uniwersytetu Opolskiego i problem Śląska; Niszczenie Puszczy Białowieskiej : Notatki Redaktora. 1994: 12/567, Incydent na Dworcu Wschodnim z obywatelami rosyjskimi; Rezygnacja z nauki języka rosyjskiego na KUL-u; Kolejna gafa prezydenta Wałęsy; Działalność biskupa polowego Głódzia; Rozkład struktury państwa i polityki zagranicznej; Stosunek władz Polski do emigracji : Notatki Redaktora. 1995: 1/568-2/569, Pomnik ku czci UPA w Hruszowicach; Sprawa pułkownika Ryszarda Kuklińskiego; Powrót z Haiti jednostki GROM; Sprawa pensji dla katechetów ; Notatki Redaktora. 1995: 4/571, Wojna w Czeczenii; Podróż prezydenta Wałęsy do krajów Ameryki Południowej; Upolitycznienie wojska; Prasa parafialna w Polsce; Ofiarność polskiego społeczeństwa; Budżet na pomoc dla mniejszości narodowych w Polsce. LdR Kazimierz Dejmek. 1995: 7/574-8/575, 221 wyjaśnienie w sprawie dotacji i pomocy dla mniejszości narodowych : Notatki Redaktora. 1995: 5/572, Katedra Filologii Białoruskiej w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; Rosnące zainteresowanie Litwą w Niemczech; Rocznica zbrodni katyńskiej; Polski wywiad i kontrwywiad; Sytuacja w wojsku; Problem uciekinierów z krajów b. ZSSR : Notatki Redaktora. 1995: 6/573, Jean-Marie Le Pen zaproszony do Polski; 55. rocznica bitwy o Narwik; Pomoc ministra Kazimierza Dejmka dla sanktuarium w Grabarce : Notatki Redaktora. 1995: 7/574-8/575, Reforma Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Rabunkowe wycinanie Puszczy Białowieskiej; Wybryki ks. Henryka Jankowskiego; Kościół w Polsce; Expose ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego; Spadek poczytności Kultury. LdR. Anna Raczkowska. 1995: 11/578, 158 wyjaśnienie Rzecznika Prasowego PKP w sprawie zatrudniania kapelanów w kolejnictwie : Notatki Redaktora. 1995: 9/576, Wojna domowa w krajach b. Jugosławii; Memoriał Rady Polonii Belgijskiej do marszałków Sejmu i Senatu; Sprawa bezpieczeństwa komunikacji między Polską a Wschodem; Niepokojący rozrost biurokracji; Klerykalizm w wojsku; Budowa katedry w Licheniu Starym; Polacy w Wilnie; Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie : Notatki Redaktora. 1995: 12/579, Prezydent Aleksander Kwaśniewski : Notatki Redaktora. 1996: 1/580-2/581, Faux pas prezydenta elekta Aleksandra Kwaśniewskiego życzenia do rosyjskich socjaldemokratów; Kłopoty finansowe Lecha Wałęsy; Oskarżenie premiera Józefa Oleksego; Nominacje generalskie Lecha Wałęsy. 19

20 290. : Notatki Redaktora. 1996: 3/582, Emerytura dla Lecha Wałęsy; Ukraińskie wydawnictwo Proswita rozpoczęło druk serii Biblioteka Polskiej Literatury XX wieku ; Chaos w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Oświadczenie rządu w sprawie Puszczy Białowieskiej; Sprawa konfiskaty Pałacyku Sobańskich znajdującego się w Alejach Ujazdowskich w Warszawie i jego kolejni dzicy lokatorzy ; Artykuł Wojna polsko-litewska, który ukazał się w Trybunie z 15 stycznia 1996 roku; Decyzja prezydenta Kwaśniewskiego o ujawnieniu teczek; Minister kultury w gabinecie premiera Cimoszewicza; Uroczystości kościuszkowskie na Białorusi zorganizowane przez Zenona Pażniaka, szefa Białoruskiego Frontu Narodowego : Notatki Redaktora. 1996: 4/583, rocznica Instytutu Literackiego oraz 90. urodzin Redaktora; Projekt zbudowania i autostrady łączącej Kaliningrad przez Białoruś z Rosją, przechodzącej przez terytorium Polski; Drak dzienników Karola Irzykowskiego w opracowaniu Andrzeja Dobosza; Kryzys Stoczni Gdańskiej; Prywatna wizyta gen. Jaruzelskiego w Stanach Zjednoczonych z serią odczytów na temat wprowadzenia stanu wojennego; Zmarł w Anglii Bogdan Znowski, sekretarz redakcji Przy Kierownicy w Tobruku : Notatki Redaktora. 1996: 5/584, Zagraniczne wizyty prezydenta Kwaśniewskiego; Skandal w Oświęcimiu w związku z manifestacją antysemicką Polskiej Wspólnoty Narodowej Tejkowskiego; Wizyta w Moskwie ministra Obrony Stanisława Dobrzańskiego; Sprawa budowy autostrady łączącej obwód kaliningradzki z Rosją; Następstwa skandalu na Dworcu Wschodnim w Warszawie : Notatki Redaktora. 1996: 6/585, Obowiązek ściągania podatku VAT od książek i czasopism uchwalony przez rząd; Brak obsady w ambasadzie polskiej w Mińsku; Stosunki z Ukrainą; Polityka personalna MSZ-u; Polacy ze Wschodu studiujący w Polsce; Akcja Kultury z 1983 roku rozsyłanie do osób w Polsce, zasługujących na napiętnowanie kopii medalu Za iismirenje polskowo miatieża nadawanego Polakom i Rosjanom zasłużonym w tłumieniu powstania styczniowego wraz z odpowiednim dyplomem. Otrzymał go m.in. Wiesław Górnicki : Notatki Redaktora. 1996: 7/586-8/587, Problem Polaków na Litwie i koncepcja tworzenia polskiego uniwersytetu w Wilnie; Budżet Sejmu oraz rozszerzenie immunitetu poselskiego; Ustawa o państwowej służbie cywilnej; Uchwała podjęta przez IV Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w związku z polityką Ministra Kultury i Sztuki; Wizyta prezydenta Ukrainy Kuczmy w Polsce; Zniszczenie wywiadu polskiego przez sprawę Józefa Oleksego ; Losy Stoczni Gdańskiej; Stanowisko Redaktora w sprawie marszałka sejmu - Józefa Zycha; Jerzy Łukaszewski, Ambasador RP w Paryżu zakończył kadencję; Inflacja orderowa w Polsce przyznawanie Orderu Orla Białego. LdR. Jerzy Łukaszewski. 1996: 9/588, sprostowanie na temat Collège d Europe : Notatki Redaktora. 1996: 9/588, Podziękowanie za życzenia w związku z 50. rocznicą założenia Instytutu Literackiego i 90. rocznicą urodzin Redaktora; Rada Polityki Zagranicznej powstała 17 sierpnia 1996 roku; Uroczystości na Świętej Górze Grabarce bez premiera Włodzimierza Cimoszewicza; Groby Polaków na Litwie : Notatki Redaktora. 1996: 10/589, Książka Artura Hutnikiewicza To co najważniejsze. Trzy eseje o Polsce (cytowany obszerny fragment); Polityka personalna Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Komentarz Redaktora J. Giedroycia do listu ministra Potkańskiego zawiera tekst listu Ministra Kultury i Sztuki Mariana Potkańskiego z 12 września 1996 roku : Notatki Redaktora. 1996: 11/590, Forum Ekonomiczne Polska-Wschód zorganizowane 10 października 1996 roku przez Fundację Instytut Wschodni w Krynicy; Akcje charytatywne pomocy dla Bośni i Czeczenii organizowane w Polsce; Słaba znajomość języków obcych w Polsce; Nietakty Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego : Notatki Redaktora. 1996: 12/591, Biała księga w sprawie Józefa Oleksego; Nowa ustawa o aborcji; Kryzys na Białorusi; Wypowiedż Antoniego Styrczuli rzecznika prasowego Prezydenta RP : Obserwatorium. 1988: 6/489, Zawiera fragment artykułu (P.) [Aleksandra Paszyńskiego] przedrukowany z Wiadomości (Warszawa) nr 279/ : Obserwatorium. 1988: 10/493, 3-7. Strajki w kwietniu 1988 roku; Wizyta Lecha Wałęsy u gen. Czesława Kiszczaka : Obserwatorium. 1988: 11/494, 3-8. Sytuacja w Polsce; Solidarność ; Rząd Mieczysława F. Rakowskiego : Obserwatorium. 1988: 12/495, 3-5. Reakcje Papieża Jana Pawia II, prymasa Glempa i Episkopatu Polski na zamknięcie Stoczni Gdańskiej przez Mieczysława F. Rakowskiego : Oświadczenie. 1991: 3/522, 174. W związku z informacją Jerzego Milewskiego, Kierownika Biura Koordynacyjnego Solidarności w Brukseli, że wszystkie informacje Redaktora zawarte w tekście W poszukiwaniu dróg wyjścia dotyczące pomocy finansowej z USA są niezgodne z rzeczywistością. Dotyczy pomocy USA dla Solidarności : Prezydent RP. 1990: 11/518, 7-8. Stanowisko Redaktora w sprawie oświadczenia Prezydenta RP na Uchodźstwie i sytuacji w Polsce przed wyborami prezydenckimi : W poszukiwaniu dróg wyjścia. 1991: 1/520-2/521, Dotyczy sytuacji politycznej w Polsce. Tekst odrzucony przez Życie Warszawy i Rzeczpospolitą. Tekst ten ukazał się pt.: W poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu w numerze: 1990: 12/519, 1-5 w wydaniu krajowym Kultury (wyd. Myśl) REDAKCJA: Bezkarne gangsterstwo. 1989: 11/506, Dotyczy druku w Wydawnictwie Alfa Jerzego Wysokińskiego antologii My deportowani, zawierającej kilka rozdziałów z książki Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi i z książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat bez zgody autorów. Zawiera także list Józefa Czapskiego do red. Wysokińskiego i Oświadczenie złożone przez G. Herlinga-Grudzińskiego : Fragment listu wysłanego 8 marca 1990 roku do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego o uznanie niepodległości Litwy. 1990:4/511,2. 20

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Jarocki, Jerzy ( )

Jarocki, Jerzy ( ) Jarocki, Jerzy (1929-2012) Artykuły Wywiady z lat 1964-2013 1964 Kudliński, Tadeusz. - Tydzień teatralny, 16.05.1964. Udane Kucharki : [Jarocki w PWST]. 1964. 1967 Sienkiewicz, Marian. Przedstawienia dyplomowe

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie) Archiwa Przełomu 1989 1991 projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Dotychczasowi uczestnicy projektu osoby prywatne

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

PROGRAM SOLIDARNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Lp. Numer wniosku PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji 1. 4/10 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 2. 10/10

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Dr Władysław Biegański. częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy

Dr Władysław Biegański. częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy Dr Władysław Biegański częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy Dr Władysław Biegański Częstochowianin Stulecia patron współczesnych lekarzy pod redakcją Beaty Zawadowicz przy współpracy Anny

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Rapperswil, 2.09-06.09 2015 02.09 (środa) przyjazd i rejestracja w ośrodku konferencyjnym 19.00 kolacja 03.09 (czwartek)

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 fot. Zenon Łój od redakcji Spis treści Wstęp 3 Stefan Szmidt Mój Biłgoraj 4 Henryk Wujec Bez uproszczeń Dominikańskie listy z Lublina 6 o. Tomasz Dostatni Wypisy z lektury

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata )

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata ) REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata 1970-1980) SPOTKANIA : Niezależne Pismo Młodych Katolików Nr 1 Lublin, 10.1977 Nr 9 Lublin, 10.1979 Nr 15 Lublin,(Warszawa-Kraków) 1981 Data wydawania: 10.1977

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Odbył się w Krakowie dniach od 8 do 11 września 2005 roku. Uczestniczyło w nim 60 naukowców z całego świata. Celem Kongresu było określenie stanu nauki

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

LISTY DO REDAKTORÓW WIADOMOŚCI

LISTY DO REDAKTORÓW WIADOMOŚCI JÓZEF ŁOBODOWSKI LISTY DO REDAKTORÓW WIADOMOŚCI opracował Paweł Libera konsultacja edytorska Beata Dorosz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2015 Opracowanie wydawnicze Ewelina Gajewska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Grażyna Kostkiewicz-Górska Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA 1. Czesław Miłosz: in memoriam. Red t. J. Gromek. Kraków 2004. ISBN 83-240-0503-X (slajd 1) 2. Miłosz Cz.: Na brzegu rzeki. Kraków 1994. ISBN 83-7006-254-7

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013

Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013 Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Przedmiot Klasa Tytuł a wraz z materiałami pomocniczymi (zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań ) Autor/autorzy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Marzec 1968 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 15.05. 2015 r. Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia 95/1/2009

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Program. niedziela, 13 maja. poniedziałek, 14 maja. Dzień Ryszarda Kapuścińskiego

Program. niedziela, 13 maja. poniedziałek, 14 maja. Dzień Ryszarda Kapuścińskiego Chełm Źródło: http://chelm.lscdn.pl/oc/informacja-pedagogiczn/nowosci/3462,dni-kultury-chrzescijanskiej-chelm-13-27-maja-2012-r.html Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 14:08 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur 10.edycja

PIK-owy Laur 10.edycja PIK-owy Laur 10.edycja Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel Forum "Europa z widokiem na przyszłość" Międzynarodowe forum Europa z Widokiem na Przyszłość zgromadzi w ECS szerokie grono ekspertów od spraw europejskich dziennikarzy, publicystów, polityków, dyplomatów,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń j. polski 1) Klucze do kultury. Klasa 1. Podręcznik do kształcenia literackokulturowego. Barbara

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Literatura polska obu Ameryk (II)

Literatura polska obu Ameryk (II) PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Literatura polska obu Ameryk (II) Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Zakład Literatury

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia NR

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać: Warszawa, 7.10.2015 roku Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXI Edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem Konkursu są prace z obszaru humanistyki

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo