Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg."

Transkrypt

1 ANTYKWARNIA-Księgarnia NIEZALEŻNA ul. Kopernika 4, tel skr. poczt. 636, Częstochowa Internet: A N T Y K W A R I A T Cz-wa, do r. Oferta NR 3/10 Następna 4/10 ukaże się r., na naszej stronie w internecie i w tym dniu zostanie wysłana Pocztą Polską. Ofertę oprac.: T. Pena, Z. Waśkiewicz, Nakł egz. Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje (posiadamy pojedyncze egz.), można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 10 zł. kosztów przesyłki, natomiast przy zamówieniach powyżej 200 zł., jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni, jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe nie sprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną (w związku z licznymi błędami adresów owych prosimy o podawanie aktualnych). NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI 1.Biegański W. Opole , Wyd. MS, 20,5cm, opr. oryg. tw. a) Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, s. 91, Reprint wyd. z 1899r. w Warszawie przez Księg. E. Wendego i S-kę, b) Przewodnik po Częstochowie i okolicy. Z 40-ma ilustracyami, planem Częstochowy i mapą okolic, s. 175, c. 35 zł. Reprint wyd. z. 1909r. w Warszawie przez Polskie Tow. Kraj. 2.Drozd R., Hałagida I.-Ukraińcy w Polsce Walka o tożsamość. (Dokumenty i materiały). W. 1999, Burchard Edition, 20,5cm, s. 302, opr. c. 35 zł. 3.Dubicki T. prof., T. Panecki prof. (red. nauk)- Internowanie żołnierzy polskich w latach II wojny światowej. Tarnowskie Góry 2004, Wyd. Inst. Tarnogórskiego i Muzeum, 24cm, s. 280, opr. c. 50 zł. 4.Górnictwo (temat). Bukowno , Wyd. ZGH Bolesław, opr. oryg. tw., a) Liszka J., Świć E.-Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław. Dzieje-wydarzenia-ludzie, 23cm, s. 683, c. 100 zł, b) Świć E., Niewdana J., Fudali J.-Górników polskich świetny stan czyli tradycje zawodowe w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław SA w Bukownie. Album. (Dot. górników kopalń rud, cynku i ołowiu na ziemi olkuskiej.), 32cm, s. 180, c. 130 zł. 5.Hemar M.-Koń trojański. (Poezja z lat ). Reprint wyd. z 1936-rys. Pika). W. 1993, Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg. brosz. + obw., 6.Książek J. pod red.-siedem wieków fary wieluńskiej. Album. Wieluń 2009, Wyd. Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 30,5cm, s. 176, opr. oryg. tw., c. 90 zł. 7.Kwaśniewski J., Chyliński M.-Dieta optymalna. K. 1997, Wyd. Prasa Śląska sp. z o.o., 20cm, s. 316, opr. c. 15 zł. Posiadamy również w/w pozycję wyd. przez wyd. WGP w 2001 w c. j/w. 8.Łanowy A. red.-jan Paweł II na monetach świata. Katalog. Bytom 2001, Wyd. F.H.U. Fischer, 21cm, s. 40, opr.oryg. (III), c. 15 zł. 9.Mapa sztabowa 1: M-34-A Łódź. W. 1964, Wyd. SG WP, 50x60cm, (IV), 10.Pamiątki i zabytki kultury (temat). W , Burchard Edition, 20cm, opr. c. 40 zł/egz, a) Burchard P. opr.-pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. (Przewodnik po zabytkach kultury żydowskiej zawierający m.in. charakterystykę ponad 890 cmentarzy, bogaty słowniczek pojęć). s. 270, b) Saładiak A. opr.- Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. (Wymieniono około 1300 miejscowości i kilka tysięcy obiektów kultury ukraińskiej), s Papiery wartościowe (temat). a) Bartkowiak Z.-Pieniądz zastępczy magistratu miasta Poznania w latach P. 1988, PTN, 20,5cm, s. 72, opr. oryg. brosz, (IV), c. 15 zł, b) Moczydłowski J.-Ilustrowany katalog obligacji Polski 1

2 przed i porozbiorowej W. 1992, PTN, 24cm, s. 67, opr. (II), c. 25 zł, c) Górniak T. L.-Przegląd papierów wartościowych. W. 1995, Wyd. Galeria Akcji, 24cm, s. 139, opr. (II), c. 35 zł. 12. Rosenbaum S. - Górniki (Friedrichswille). Miejscowość i mieszkańcy. Tarnowskie Góry 2003, Wyd. PPHU Drukpol sp. j., 21cm, s. 219+il. 8, opr. (III), 13.Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966r.). Malarze- -rzeźbiarze-graficy. Tom I. A-C, s. 418, t. II. D- G, s. 531, t. III. H-Ki, s. 417, t. IV, Kl-La, s. 469, t. V. Le-Ms. 683, t. VI. N-Pc, s. 484, t. VII. Pe-Po, s. 463, t. VIII. Pó-Ri, s. 374, uzupełn. do t. I-IV, s Wr , Wyd. IS PAN, 25cm, opr. oryg. tw., c. 150 zł/t. 14.Sosenko M. opr.-70 lat niepodległości Polski. Katalog wystawy (czarna biżuteria, znaki kwestarskie, dokumenty działań wojennych, pocztówki). Kr. 1988, Wyd. Harcerska Ofic. Wyd., 20,5cm, s. 136, opr. oryg. brosz. (II), c. 20 zł. 15.Szelerewicz M., Górny A.-Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. (Jedyny jak dotychczas aktualny inwentarz jaskiń).w 1986, Wyd. PTTK Kraj, 23,5cm, s. 199, opr. c. 80 zł. 16.Zaleski W.-Wilno. Panorama miasta z Góry Zamkowej w latach 30-ch. (4 tabl. zawierające widoki miasta z 4 kierunków rysunki). Cz-wa 1994, Nakł. Autora, 21cm, opr.oryg., (V), c. 5 zł. KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920r. 17.Bremer F.-Domowe ognisko. Powieść. 2 tomy w 1 vol. W. 1860, Nakł. H. Natansona, 16 cm, s. t , t.2-228, opr. intr.tw., c. 100 zł. 18.Czechow A.-Opowiadania.W 2 tomach. W. 1906, Biblioteka Dzieł Wyb., 18cm, s. t , t , opr. oryg. tw., c. 60 zł. 19.Darowski A.-Szkice historyczne. Polacy na Kremlu. Balcer Chmielewski. Malborski jeniec. Zatargi o starostów pogranicznych. Petersburg 1897, Nakł. Księg. K. Grendyszyńskiego, 17,5 cm, s. 287, opr. intr. tw., c. 60 zł. 20.France Anatole-Święty satyr. Tłum. St. Godlewski. W. br. r. wyd. (ok. 1920), Książki Ciekawe, 18cm, s. 79, opr. oryg. 21.Gadomski J.-Larik. Tragedya w 5-ciu aktach. Z motywów dziejowych. W. 1906, Bibl. Dzieł Wybor., 18cm, s. 144, opr. oryg. tw., 22.Grabiński S.-Na wzgórzu róż. Nowele. Kr. br. r. wyd. (1918), Nakł. Księg. J. Czerneckiego, 19cm, s. 118, opr. intr. tw., c. 35 zł. nie. W. 1912, Wyd. Domu Dziecięcego, 19,5 cm, s. 56, opr. 24.Klocek. W. br. r. wyd. (ok. 1910), Inst. Wyd. Bibljoteka Polska, 16,5cm, opr.intr.tw., c. 20 zł, a) Krasiński Z.-Psalmy przyszłości, s. 61, b) Słowacki J.-Do autora trzech psalmów, s Kneipp S.-Kodycyl, do mojego testamentu dla zdrowych i chorych. Tłum. ks. J. A. Łukaszewicz. (Dot. chorób człowieka i sposobów ich leczenia). Kempten (Bawarja) 1896, Wyd. brak (uszkodzona strona), 17,5cm, s. XV+400, opr. intr. tw., c. 80 zł. 26.Książki bez strony tytułowej, c. 10 zł/egz. a) S. J. ks.-księga złotych myśli i maksym. Tom II. Kr. 1899, Nakł. Autora, 22cm, s. 629, opr. intr. tw. b) W pamiętnym roku wojny. (Zbiór artykułów, wspomnień, opowiadań pisarzy polskich na temat wojen końca XIX i początków XXw.) Br. m. i r. wyd., 22cm, s. 177, opr. oryg. tw. napr. 27.Książki wyd. nakł. Ziarna. W , 13,5cm, opr. oryg. tw., c. 20 zł/t. a) Tyszka W.- Dzieje Polski w krótkim zarysie. Z wizerunkami królów polskich. W 2 częściach (tomach). s. t , t , b) Goczałkowski W.-Wspomnienia z lat ubiegłych, s. 156, c) Tołwiński-Zasadnicze wiadomości o słońcu, s.158, d) Laskowski K.-Zużyty. Kartki z życia. W 2 częściach (tomach), s. t , t , e) Laskowski K.-W ślady ojców. Powieść. cz. II, s. 160, f) Starkel J.- Obrazki z Japonii. cz. I, s Majerski St. prof.-opis Ziemi. Tom I. (Zawiera 160 ilustr.) Wiedeń br. r. wyd. (ok. 1900), Nakł. Fr. Bondy, 26cm, s. 315, opr. oryg. tw., podniszczona, c. 100 zł. 29.Marrene-Morzkowska W.- Cyganerya warszawska. Przedm. H. Galle. W. 1905, Druk J. Sikorskiego, 17,5cm,s.157,opr.oryg.tw., 30.Mickiewicz A.-Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z 1811 i 1812r. z ilustracyami E. M. Andriollego. L. br. r. wyd. (1882), Nakł. Księg. H. Altenberga, 27,5cm, s. 294, opr. oryg. tw. płóc., c. 600 zł. 31.Mysing O.-Wróg Napoleona. Przekł. Topor. W. 1899, Bibl. Dzieł Wybor., 18cm, s. 144, opr. oryg. tw., 32.Ochorowicz J.-Wiedza tajemna w Egipcie. (Opowiadanie historyczno-przyrodnicze). Istota bytu. (Legenda historyczno-filozoficzna). W. 1898, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s. 159, opr. oryg. tw., 33.Orłowski St.-Suggestya i hypnotyzm. Według odczytów wygłoszonych w dn. 5 i r. 2

3 W. 1902, Druk. A. T. Jezierskiego, 18cm, s. 160, opr. oryg. tw., 34.Osmołowski A. ks. tłum.-ś. Alfonsa Liguori przygotowanie się do śmierci czyli rozmyślania nad odwiecznemi prawdami użyteczne tak świeckim jako i duchownym. Kr. 1876, Nakł. Księg. Gebethnera i S-ki, 19cm, s. 334, opr. intr. tw., c. 50 zł. 35.Osterloff W., Szuster J.-Dzieje powszechne. Cz. I. Dzieje starożytne. Ł. 1916, Nakł. Księg. L. Fiszera, 19,5cm, s. 131, opr. oryg. tw., 36. Pamiętnik religijno-moralny. Miesięcznik. t.v. z IV z 1843r., -t. IX z VIII 1845r, - t. XXII nr. 3, 5 i 6 z 1852r., t. XXIV nr. 2 z 1853r., - t. I (seria druga) nr.4 z 1858r, W., Wyd. brak, 23cm, s. ok. 100 w t. (nr.), c. 15 zł/t. (nr.) 37.Piotrowski F.-Jak mierzymy czas? W. 1897, Druk J.Sikorskiego,16cm,s.54,opr.oryg., 38.Poniatowski St., Glayre M.-Korespondencja dotycząca rozbiorów Polski wydana przez Eugeniusza Mottaza profesora historyi w kolegium w Yverdon. Cz. II. Przeł. J. Baranowska, obj. St. Krzemiński. W. 1901, Druk. A. T. Jezierski, 18 cm, s. 168, opr. oryg. tw., 39.Rodziewiczówna M.-Atma. Powieść, W. 1911, Nakł. GiW, 18cm, s. 285,opr.intr., 40.Rodziewiczówna M.-Pożary i zgliszcza. Powieść na tle powstania styczniowego. P. br. r. wyd. (ok. 1920), Nakł. Wyd. Polskiego, 18,5cm, s. 342, opr. intr. tw., c. 60 zł. 41.Skrzypiński Fr.-Krótki rys historyi powszechnej dla początkującej młodzieży z trzema krajobrazami podług S. Smaragdowa. W. 1861, Druk. J. Ungra, 18cm, s. 358, opr. intr. tw., c. 100 zł. 42.Soczinienia B. G. Blinskago b czietyrech tomach. Tom czietwiortyj S. Petersburg 1896, Parowaja skoropieczatnia A. Porochowszczinkowa, 27cm, szp. XLVI+934 (druk 2-szpaltowy), opr. oryg. tw., 43. Świat. Pismo tygodniowe ilustrowane, poświęcone życiu społecznemu, literaturze i sztuce. Pod red. St. Krzywoszewskiego. R. I: nr z 1906r. W., Wyd. Tow. Akc. S. Orgelbranda i S-ów, 30,5cm, s w nr., wszystkie nr. współoprawne-opr. intr. tw., c. 150 zł. 44.Werycho M., Arct-Golczewska M.-Co się z czego robi i skąd pochodzi. Zbiór praktycznych wskazówek dla wychowawców i nauczycieli początkowych. W. 1913, Wyd. M. Arcta, 18cm, s. 142, opr. intr. tw., c. 60 zł. 45.Weyssenhoff J.-Gromada. Powieść. W. 1913, Nakł. GiW, 18cm, s. 360, opr. oryg. tw., c. 45 zł. 46.Weyssenhoff J.-Soból i panna. Cykl myśliwski. W. br. r. wyd. (ok. 1911), Nakł. GiW, 19cm, s. 371, opr. intr. c. 50 zł. 47.Witkiewicz St.-Jan Matejko. Kr. 1903, Wyd. Tow. Bratniej Pomocy ASP, 19,5cm, s. 73, opr. 48.Żeromski S.-Wisła. Egz. nr W. 1918, Tow. Wyd., 14,5cm, s. 71, opr.oryg.tw., KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT Ajdukiewicz K.-Propedeutyka filozofii. Dla liceów ogólnokształcących. Wr. 1948, Książnica-Atlas, 21cm, s. 216, opr. oryg., (II) 50.Arcybaszew M.-Robotnik Szewyrew. Przeł. W. Kietlicz-Wojnacki. W. 1927, Wyd. Wisła, 19,5cm, s. 124, opr. intr. tw., c. 35 zł. 51.Balmont K.-Jan Kasprowicz. Poeta duszy polskiej. Przedm. St. Pazurkiewicz. Cz-wa 1928, Nakł. Tow. Oświaty Narodowej, 16,5cm, s. 61, opr. intr. tw., c. 45 zł. 52.Barski Z. dr-zarys lekarskiej kosmetyki. Kr. 1929, Nakł. Miraculum, 18,5cm, s. 102, opr. 53.Berent W.-Żywe kamienie. W. 1939, Nakł. GiW, 19cm, s. 386, opr. c. 45 zł. 54.Biblioteka ekonomiczna (seria). W. 1949, KiW, 20,5cm, s. 123, opr., c. 10 zł, a) Kuźniecow A.-Kapitał i wartość dodatkowa, b) Ostrowitianow K. W.-Płaca robocza i dzień roboczy. Oba tytuły w 1 vol. 55.Biblioteka klasyków marksizmu. W. 1949, KiW, 20,5cm, opr. c. 10 zł/egz, a) Marks K.-Wojna domowa we Francji, s. 86, b) Marks K.-Rozwój socjalizmu. Od utopii do nauki, s. 68, c) Marks K.-18 Brumaire a Ludwika Bonaparte, s. 175, d) Engels F.-W kwestii mieszkaniowej, s. 119, e) Stalin J.-O podstawach leninizmu. Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie im.swierdłowa w IV. 1924r., s Biblioteka Wiedzy (seria). W. br. r. wyd. (ok. 1930), TEiM, 22,5cm,, c. 25 zł/egz, a) t.11. De Kruif Paweł-Walka nauki ze śmiercią. Z 16 ilustr. Opr. oryg. tw., s. VIII+386, b) t. 30. Eddington A.-Nauka na nowych drogach. Z 4 ilustr. Opr. s. VI Bobińska H.-Tajemnica Romka. Opowiadanie dla młodzieży. W. 1930, Wyd. J. Mortkowicza, 18cm, s. 90, opr. intr. 58.Bojer J.-Oblicze świata. Powieść. W. 1933, Pow. S-ka Wyd. Płomień, 18,5cm, s. 261, opr. intr. tw., 59. Borowy P. - Sąd grzesznika sam nad sobą. Z 3

4 drzeworytami St. Jakubowskiego. Reprint wyd. z 1933r. w Krakowie. Br. r. i m. wyd. (ok.2000), Oficyna Podhalańska, 24,5cm, s. 31, opr. oryg. 60.Brand M.-Tajemniczy znak. Powieść. W. 1936, Wyd. J. Przeworskiego, 17cm, s. 271, opr. intr. tw., 61.Cazotte Jacques-Djabeł zakochany. Przeł. J. Tuwim. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18,5cm, s. 121, opr. oryg. tw. (do naprawy), 62.Chałasiński J. dr-społeczna genealogia inteligencji polskiej. W. 1946, Cz., 21cm, s. 80, opr. 63.Courths Mahler J.-Perły. Powieść. Przekł. E. Solska. W. 1938, Wyd. St. Cukrowski, 21cm, s. 252, opr. intr. tw., 64.Dąbrowski J.-Historia. T. IV. Dla IV klasy gimnazjów. L. 1937, Nakł. K. S. Jakubowskiego, 22,5cm, s. 176, opr. 65.de Amicis Edmund-Serce. Przekł. J. Drzewiecka. W. 1938, Nakł. Księg. J. Przeworskiego, 19cm, s. 374, opr. intr. tw., c. 60 zł. 66.Druga Wojna Światowa. Krótka historia drugiej wojny światowej wraz z atlasem zawierającym 20 map, obrazujących ważniejsze wydarzenia wojny. (Materiał zaczerpnięty ze źródeł wywiadu Wojskowego Departamentu Wojny w Waszyngtonie).W. 1947,Wyd. S. Arcta, 22,5cm, s. 439 w tym map 20, opr. intr., tw., c. 80 zł. 67.Garfunkel Norbert zebr.-prawo o natarjacie. Rozporządzenia wykonawcze. Przepisy związkowe. Kr. 1934, Księg. Powszechna, 15,5cm, s nlb, opr. oryg. tw., 68.Garrett Garet-Amerykańska księga cudu. Dot: dobrobytu, interesów i polityki. W. 1931, Nakł. Izby Przem.-Handlowej, 20,5cm, s.207, opr. intr. tw., c. 60 zł. 69.Górska H.-Druga brama. W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 18cm, s. 245, opr. intr. tw., 70.Grabiński S.-Demon ruchu. Przedm. J. Jedlicz. L. 1922, Wyd. Lektor Inst. Lit., Sp. z o.o., 17cm, s. VIII+182, opr. intr. tw., 71.Granas R.-O statucie PZPR. Materiały dla kursów partyjnych. W. 1950, KiW, 21,5cm, s. 67, opr. c. 10 zł. 72.Hecht Gedo-Karaimi- Synowie Zakonu. W. 1938, Warszawski Inst. Wyd., 19cm, s. 39, opr. intr. tw., 73.Henry O.-Romans na promie. Przeł. A.W. W. 1927, Tow. Wyd. Rój, 17,5cm, s. 125, opr. intr. tw., 74.Hilton James-Zagubione dni. Powieść. K. 1947, Wyd. Awir, 21cm, s.336,opr.intr., 75.Hwozdeński Fr. inż.-obliczanie kół zmianowych przy toczeniu gwintów i ślimaków. Podręcznik dla tokarzy, mistrzów tokarskich i techników warsztatowych. K. br.r.wyd.(1946),księg. Techn. - Nauk. L. A. Wojnarowski, 20,5 cm, s. 43, opr. 76.Kann M.-Pilot gotów? Proj. okł. K. M. Sopoćko. W. 1947, Cz., 22cm, s. 138, opr. oryg. 77.Kermisz J. opr.-dokumenty i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce. T. II cz I. Akcje i wysiedlenia. W. 1946, Wyd. Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, 21cm, s. LXXII+473, opr. 78.Kędziorzyna M.-Antek Gruda. Ilustr. Autorka. Kr. br. r. wyd. (1938), Księg. Powszechna, 18,5cm, s. 247, opr. intr. c. 35 zł. 79.Koczy L.-Dzieje handlu polskiego przed rozbiorami. L. 1939, Państw. Wyd. Książek Szkolnych, 18,5cm, s. 103, opr. 80.Komornicki L.-Historja literatury polskiej wieku XIX (z wypisami). Książka dla młodzieży szkolnej i samouków. Cz. II. (Od. wystąpienia A. Mickiewicza do 1830r.) W. br. r. wyd. (ok. 1925), Nakł. GiW, 21,5cm, s. 289, opr. oryg. tw., 81.Kossak Z.-Z otchłani. Wspomnienia z lagru. Cz-wa 1946, Wyd. Księg. Nagłowskiego, 20cm, s. 258, opr. c. 50 zł. Posiadamy również w/w tytuł wyd. w 1947r. w c. j/w. 82.Kossak Z.-Szaleńcy Boży. Drzeworyty-E. Kuczyński. P. br. r. wyd. (1947), KśW, 21cm, s. 214, opr. 83.Kossak-Szczucka Z.-Legnickie Pole. Egz Kr. br. r. wyd. (ok. 1950), Nakł. Księg. St. Kamińskiego, 20,5cm, s. 214, opr.oryg., 84.Kossak Z.-Nieznany kraj. W. 1937, Tow. Wyd. Rój, egz. nr. 1059, 18,5cm, s. 345, opr. oryg. tw., 85.Kossak Z., P. 1948, Wyd. Pallottinum, 20,5 cm, opr. oryg. brosz.+obw. (obw. projekt.-a. Krakowski), c. 25 zł/t. a) Krzyżowcy. W 4 tomach. s.t.1-278, t.2-338, t.3-354, t.4-343, b) Bez oręża. Powieść historyczna. W 2 tomach. s.t.1-316, t.2-292, b) Król trędowaty. Powieść historyczna, s Kraszewski J. I.-Złote jabłko. 4 części w 1 vol. W. 1935, Wyd. M. Arcta, 18cm, s. 445, opr. intr. brosz. (oryg. okładka zachowana), 4

5 87.Kraszewski J. I.-Rzym za Nerona. Obrazy historyczne. Egz. nierozcięty. Kr. 1929, nakł. Tow. Szkoły Ludowej, 18cm, s. 292 (brak ostatniej kartki), opr. c. 45 zł. 88.Kraszewski J. I.-Pamiętnik Mroczka. Powieść. W. 1925, Bibl. Domu Polskiego, 17cm, s. 151, opr. intr. tw., 89.Kraszewski J. I.-Król chłopów. Czasy Kazimierza Wielkiego. 3 części w 1 vol. W. 1929, Wyd. M. Arcta, 19,5cm, s. cz , cz , cz , opr. intr. tw., okł. zach., 90.Krzywicki L.-Studja socjologiczne. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. GiW, 23,5cm, s. VII + 340, opr. intr. tw., c. 65 zł. 91.Lewicki A. prof. dr-zarys historji Polski. Opr. J. Friedberg. W. br. r. wyd. (ok. 1925), nakł. GiW, 23cm, s. XII + 537, opr.intr., c. 70 zł. 92.Loti P.-Zjawa Wschodu. Przekł. H. Lipszycówna. W. br. r.wyd. (ok. 1925), Bibl. Dzieł. Wybor., 18cm, s. 121, opr. oryg. tw., 93.Łoś J.-Zasady ortografii polskiej i słownik ortograficzny. L. 1930, Książnica-Atlas, 23cm, s. 224, opr. 94.Łuczkiewicz R., Dojlido T.-Przewodnik po Kielcach i po regionie świętokrzyskim. Cz-wa 1947, Nakł. W. Nagłowski i S-ka, 14,5cm, s , opr. 95.Map of Israel. Specially prepared for the Jewish Chronicle. Including plans of Jaffa-Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, the Middle East. Index of place names. Scale 1 = 4 ½ miles, printed in colours. London 1949, Geographers Map Co. Ltd., 75x102cm złoż. do form. 13,5x21cm (przetarcia w miejscu złożenia), 96.Marja Skłodowska-Curie i historja odkrycia radu. L. 1925, Książnica-Atlas, 22,5cm, s. 23, opr. 97.Meissner J.-Hańbiący czyn porucznika Herberta. (Na stronie tytułowej pieczątka bibl. wojskowej 4 pułku piechoty legionów). W. 1937, Tow. Wyd. Rój, 18cm, s.211,opr.intr., c. 35 zł. 98.Meissner J.-Szkoła Orląt. Powieść. K. 1948, Wyd. Awir, 20,5cm, s. 272, opr.intr.tw., 99.Mickiewicz A.-Księgi Narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. W. 1947, Spłdz. Inst. Wyd., 21cm, s. 123, opr. c. 15 zł. 100.Mielnicki St. inż.-ustroje budowlane. Podręcznik z przykładami konstrukcyj budowlanych w 190 tablicach rysunkowych z opisem. K. 1949, Spłdz. Wyd. Meta, 21,5cm, s. 406, opr. intr. tw., c. 50 zł. 101.Mihułowicz J.-Podręcznik arytmetyki i algebry. a) Dla IV klasy gimnazjalnej. s. 138, b) Dla V klasy gimnazjalnej, s. 132, c) Dla VI klasy gimnazjów, s. 144, d) Na kl. VII gimnazjów, s. 74. Wszystkie podręczniki w jednym tomie. L ,Książnica-Atlas,22cm,opr.intr., c. 80 zł. 102.Morand P.-Lewis i Irena. Powieść, Tłum. St. Okołow-Podhorska, ilustr. J. Sosnowski. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Dzieł. Wyborowych, 18,5cm, s. 152, opr. oryg. tw., 103.Niemczyński W.-Czy trudno fotografować? Podręcznik dla początkujących z 72 ilustr. W. br. r. wyd. (ok. 1930), TEiM, 16cm, s. 103, opr. 104.Państwowe Uzdrowiska Dolnośląskie. Informator na rok 1947/48. Rysinów 1947, Druk. Państw., 21cm, s. 47, opr. oryg. z., c. 15 zł. 105.Plane von Wien. Orientierungsplan 1: mit Strassenverzeichnis. Offentliche Verkehrsmittel der Stadt Wien. Wien br. r. wyd. (1939), Kartographische Anstalt G. Freytag & Berndt A. G., 75 x 52cm złoż. do form. 21 x 12,5cm, (dwa plany+spis ulic, s. 27), opr.oryg. c. 100 zł. 106.Pobóg-Malinowski W.-Stefan Żeromski. Życie i twórczość. Złoczów 1929, Nakł. Księg. W. Zukerkandla, 14cm, s. 575, opr.intr., c. 50 zł. 107.Pomian B.-Ku najjaśniejszej z gwiazd. Opowiadania lotnicze. (1-sze wyd.). K. 1946, Wyd. Awir., 21cm, s. 233, opr. oryg., c. 45 zł. 108.Praca zbiorowa-wiedza o Polsce: uniwersytet w książce: wydział humanistyczny. W 5 tomach. T. 1/I: Antropologja Polski. Prehistorja Polski. Pochodzenie ludów aryjskich w świetle badań etnologicznych. Słowiańszczyzna pierwotna. Historja polityczna Polski za Piastów i Jagiellonów, s tabl. XVII + XCIX, T.2/I Historia polityczna Polski od 1572r. do chwili obecnej. Dzieje ustroju Polski. Ustrój współczesnej Polski. Heraldyka, numizmatyka, sfragistyka. Historja gospodarcza Polski. s tabl. XIX-LXXXIII, T. 3/II. Dzieje języka polskiego. Najstarsze zabytki języka polskiego. Historja literatury polskiej (do r. 1863), s tabl. XXVIII, T. 4/II. Historja literatury (od 1863 do chwili obecnej). Historja teatru w Polsce. Historja budownictwa. Historja rzeźby w Polsce. Historja malarstwa w Polsce, s tabl. XL. + XVI + XVI + IV + VIII + XL, T. 5/III. Geografja Polski. Etnografja Polski, s tabl. LVIII + XXX + XXIV. W. br. r. wyd. (1932), Wyd. Wiedza o Książce, 31cm, opr. oryg. tw., c zł. 5

6 109.Putek J.-Mroki średniowiecza. Obyczaje. Przesądy. Fanatyzm. Okrucieństwa i ucisk społeczny w dawnej Polsce. Przedm. E. Zegadłowicz i M. Koszyc. W. 1947, Spłdz. Wyd. Wiedza, 22cm, s. 332, opr. oryg. brosz. (blok książki luźny), c. 80 zł Radio-Informator na rok (brak strony tytułowej). W. 1939, Nakł. Tow. Wyd. Inform., 16,5cm, s. 320, opr. intr. c. 45 zł Rączkowski St. - Teoria pieniądza J. M. Keynesa. ( Poznańskie prace ekonomiczne nr. 30) P. 1939, Skł. gł. KśW, 24cm, s. 210, opr. c. 60 zł. 112.Rodziewiczówna M.-Lato leśnych ludzi. Powieść. P. br. r. wyd. (ok. 1925), Wyd. Polskie R. Wegnera, 19,5cm,s.254,opr.oryg.tw., 113.Rydzewska N.-Godzina W. W.1948, Spłdz. Wyd. Książka, 22cm, s. 198, opr. oryg. 114.Sewer (Ignacy Maciejowski)-Matka. Powieść z życia ludu. Ł. br. r. wyd. (ok. 1946), Wyd. Wł. Bąka, 21,5cm, s. 175, opr. oryg. 115.Sheff Harry-Lukecja Borgia. Powieść wedle dziennika biskupa Burgharta. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Inst. Wyd. Renaissance, 20,5cm, s. 479, opr. intr. tw., c. 45 zł. 116.Siedlecki F.-Helena Modrzejewska. Tom I Monografii wybitnych artystów scen polskich. W. 1927, Nakł. Zw. Artystów Scen Polskich, 20cm, s ryc. 40, opr. intr. tw., c. 35 zł. 117.Smolarski M.-Miasto światłości. Powieść z dni przyszłych. P. br. r. wyd. (ok. 1925), KśW, 18,5cm, s. 247, opr. intr. tw., 118.Spis wyrobów Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych S.A-Katowice, Kościuszki 30. K. 1937/38, Nakł. własny, 15,5cm, s (kalendarz na 1938r.), opr. oryg. tw., c. 100 zł. 119.Staśko P.-Rekin w kajucie. W. 1930, Tow. Wyd. Rój, 17,5cm, s. 187,opr.intr.tw., 120.Sterling S. dr-gruźlica. Zbiór prac (Z portretem Autora i jego życiorysem). Ł. 1934, Druk. Państwowa, 24cm, s. XIV + 704, opr. intr. tw., c. 80 zł. 121.Svensson Jon-Czółnem przez morze. Z 4 rycinami. Kr. br. r. wyd. (ok. 1947), Wyd. Apostolstwa Modlit.,19,5cm,s.156,opr.intr., 122.Szczerba T.-Dzieje pisma w zwięzłym zarysie. W. 1932, Nakł. Naszej Księgarni, 21cm, s. 134, opr. c. 80 zł. 123.Śleżańska M.-Umiem gotować. (Kucharz polski). Zawiera: przeszło 1500 przepisów tanich i wystawnych obiadów oraz praktyczne sposoby pieczenia ciast, smażenia konfitur, przyrządzania lodów, soków, galaret i wszelkich napojów. Specjalny dział wiadomości domowych i spiżarnianych. W. 1936, Wyd. J. Przeworskiego, 20,5cm, s. X+594,opr.intr., c. 120 zł. 124.Tatarkiewicz Wł.-Historja filozofji. T. I. Filozofja starozytna i średniowieczna. L. 1931, Oss., 24,5cm, s. 399, opr. intr. tw. płóc., 125.Tatarkiewicz Wł.-O szczęściu. Kr. 1947, Wyd. T. Zapiór i S-ka, 22cm, s. 507, opr. oryg. tw., c. 35 zł. Posiadamy również w/w tytuł wyd. w 1949r. w opr. intr. brosz. w tej samej cenie. 126.Taube K., Socha M.-Frontem do morza. Broszura. W. 1934, Nakł. Ligi Morskiej i Kolonjalnej, 16,5cm, s. 31, opr. oryg. z., c. 10 zł. 127.Taylor E.-Inflacja polska. P. 1926, Nakł. PTPN, 24,5cm, s. XII+407, opr. oryg., c. 60 zł. 128.(Trzecie) III Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi za rok Ł. 1932, Zakł. Graf. Z. Manitiusa, 23,5cm, s. VI nlb, opr. c. 60 zł. 129.Wachrameer, Rybarge (opr.)-english-russian metallurgical dictionary. (Zawiera ok terminów). Moskwa 1950, Gosudarstwiennoje Izdatielstwo Tiechniko- Tieorieticzeskoj Literatury, 20,5 cm, s. 419, opr. oryg. tw., 130.Wańkowicz Melchior-Bitwa o Monte Cassino. 2 tomy. Rzym , Wyd. Oddz. Kultury i Prasy 2-ego Korpusu Polskiego, 24cm, s. t mapki, t mapki, opr. oryg. tw. płóc., c. 150 zł/tom. 131.Wasylewski St. zebr.-przypadki króla Jegomości. Opowieści ludzi współczesnych. L. 1922, Nakł. Wyd. Polskiego, 19cm, s. XI+229, opr. intr. tw., 132.Weyssenhoff J.-Soból i panna. Powieść. Wstęp J. Krzyżanowski. W. 1948, Wyd. Polskie R. Wegner, 21,5cm, s. XV + 347, opr. oryg. 133.Witwicki Wł.-Zarys psychologji. Podręcznik dla uczniów szkół średnich i seminarjów nauczycielskich. L. 1931, Książnica-Atlas, 23cm, s. 191, opr. c. 60 zł. 134.Wojtowicz Wł.-Zarys geometrji elementarnej. Do użytku szkół średnich. L. br. r. wyd. (ok. 1930), Oss., 22cm, s. 391, opr. oryg. w., c. 35 zł. 135.Wołowski T.-Marja Walewska. Kochanka boga wojny. Szkic powieściowy. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. Druk. Teatr. F. Syrewicza i S- ki, 16,5cm, s. 126, opr. intr. tw., c. 35 zł. 6

7 136.Zahorska S.-Korzenie. W. 1937, Nakł. GiW, 20cm, s. 340, opr. intr. tw., 137.Zaleska M.-W poszukiwaniu skarbów Ziemi. Opowiadania z dziedziny mineralogii i geologii dla młodzieży. Kr. 1944, Wyd. T. Gieszczykiewicz, 23,5cm, s tabl. XXIV, opr. oryg. tw. napr., c. 45 zł. 138.Zola E.-Za jedną noc. Przeł. Z. Maliniak. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. Bibljoteki Groszowej, 17cm, s. 139, opr. oryg. tw., 139.Zweig A.-Spór o sierżanta Griszę. Powieść. Przeł. W. Kragen. W. 1931, Tow. Wyd. Rój, 18,5cm, s. 435, opr. intr. tw., c. 50 zł. KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1950r. 140.Aksamitek S.-Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej. K. 1989, Wyd. Śląsk, 20,5cm, s nlb, opr.oryg. c. 35 zł. 141.Angste und Auswege. Bilder aus Umbruchszeiten in Pforzheim. Band I. Beiträge zur Stadtgeschichte. Im Jahr 2001 herausgegeben anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Löblichen Singergesellschaft von 1501 Pforzheim. Pforzheim 2001, Verlag Regionalkultur, 24,5cm, s. 280, opr. oryg. tw., 142.Arski S.-My Pierwsza Brygada. W. 1962, Cz., 24,5cm, s. 479, opr. oryg. tw., c. 35 zł. 143.Ast Emil wyb.-berlin (Biblioteka kwartalnika polit. Krytyka ). W. 1988, Niez. Ofic. Wyd., 20cm, s. 41, opr. oryg. z., 144.Auderska H., Ziółek Z. pod red.-akcja N. Wspomnienia Przedm. St. Okęcki. W. 1972, Cz., 24,5cm, s. 764, opr. oryg. tw. + obw., c. 100 zł. 145.Azbuka. (Elementarz j. rosyjskiego dla dzieci 6-letnich). (Dodano przewodnik metodyczny Kak obuczat riebienka szesti let po Azbukie ). Moskwa 1981, Izdatielstwo Proswieszczenie, 23,5cm, s. 111, opr. oryg. tw., c. 15 zł. 146.Bajki. Opr. c. 15 zł/egz., a) Michaelis Karin-Dzieci z Nyhavn. W. 1955, NK, 24cm, Ilustr. B. Zieleniec. s. 145, b) Maykowski St.-Pieśń o Okpiświacie. Ilustr. E. Frysztak. Kr. 1966, WL., 28cm, s. 62, c) Hartwig J., Miedzyrzecki A., Rymkiewicz A.-Bajki zza kurtyny. Sztuki dla teatru dziecięcego. (Jaś i Małgosia, Wlazł kotek na płotek, Bez pracy nie ma kołaczy). W. 1972, Centralny Ośr. Metodyki Upowszechniania Kultury, 23,5cm, s Banach A. Kr , WL, 12cm, opr. oryg. tw., c. 25 zł/egz. a) O wdzięczności przedmiotów. s (IV), b) Wybór maski. 11 teatrów klasycznych, s. 330 w tym il. 113, c) Portret wzorowego mężczyzny, s. 317, d) Historia pięknej kobiety, s. 251, e) Dziennik podróży po Hiszpanii, s nlb, f) O potrzebie egzotyzmu, s Baranowski E., Kościug K., Maciszewski Z.-Naprawa taboru kolejowego. W.1987, WKiŁ, 23,5cm, s. 323, opr. oryg. tw., 149.Bartkiewicz J.-Katalog sprzętu radiowego. (Schematy i dane ogólne odbiorników radiowych produkcji polskiej m.in. Pionier i zagranicznych, a także wzmacniaczy i telewizorów). W. 1957, Wyd. Komunikacyjne, 20,5cm, s. 197, opr. 150.Baschwitz Kurt-Czarownice. Dzieje procesów o czary. Przeł. T. Zabłudowski. W. 1971, PWN, 21cm, s. 433, opr. c. 45 zł. 151.Baumann Max-Englische, deutsche und schweizerische dampf lokomotiven. Spreitenbach, Schweiz 1969, Gloria-Verlag AG, 24,5cm, s. 120, opr. oryg. tw., c. 35 zł. 152.Bendorz R. wyb.-drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat Łambinowice 1984, Wyd. Muzeum Martyrologii i Walk Jeńców Wojennych, 20,5cm, s. 144, opr. 153.Berezowska M.-Piórkiem przez stulecia. Kr. 1974, Wyd. Art.-Graf., 28,5cm, s.100, opr. oryg. tw. + obw., 154.Bernaś-Kostynowicz A.-Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej Współdziałanie ludności cywilnej z wojskiem w okresie zagrożenia i działań wojennych. W. 1988, Wyd. MON, 23,5cm, s. 236, opr. oryg. brosz. + obw., c. 60 zł. 155.Borkiewicz A.-Powstanie warszawskie Zarys działań natury wojskowej. W. 1957, PAX, 24,5cm,s.746+mapek 6,opr.oryg., c. 85 zł. 156.Bonasewicz A.-Godła i flagi świata. Opr. graf. M. Kowalczyk, J. Malarski. W.1970, Iskry, 17,5cm, s. 126, opr. oryg. tw., 157.Bradley Omar N.-Żołnierska epopeja. W. 1963, Wyd. MON, 21,5cm, s. 642, opr. oryg. tw. + obw., c. 65 zł. 158.Broszury wyd. CDN. W. 1983, 20cm, opr. c. 10 zł/egz. a) Michnik A.-List do gen. Kiszczaka, s. 9, b) Steinsbergowa A.-Proces KSS KOR-refleksje i analogie, s Brückner A.-Mitologia słowiańska i polska. Opr. St. Urbańczyk. W. 1985, PWN, 20,5cm, s. 383, opr. c. 55 zł. 160.Brzechwa J.-Pchła szachrajka. Ilustr. I. Kuczborska. W. 1957, Cz., 18cm, s. 56 nlb, opr. 7

8 oryg. tw., (częściowo pokolorowana i porysowana przez dzieci), c. 15 zł. 161.Brzósko St., Guderska J.-Praktyczne pszczelnictwo. W. 1954, PWRiL, 21cm, s. 215, opr. oryg. tw., 162. Budownictwo (temat). a) Wóycicki K. dr inż.-wodociągi i kanalizacje. W 2 tomach. t. 1. Wodociągi, s. 286, t. 2. Kanalizacje, s W. 1948, Skł. gł. TEiM, 29,5cm, opr. oryg. brosz. napr., c. 50 zł/kompl, b) Lachowski A.-Drogowe roboty ziemne i ich mechanizacja. W. 1954, Wyd. Kom., 24,5cm, s. 306, opr. oryg. tw., c. 30 zł, c) Kobyliński A., Sokalski K.-Nawierzchnie betonowe. W. 1955, Wyd. Kom., 24,5cm, s. 329, opr. oryg. tw., c. 30 zł, d) Rucki R. dr inż.-hydromechanizacja robót ziemnych. W. 1954, Wyd. Kom., 24,5cm, s. 358, opr. oryg. tw., c. 30 zł, e) Lebiediew M. N., Żmijenko S. M., Markowicz M. P.-Roboty budowlane. W. 1953, PWT, 24,5cm, s. 485, opr. oryg. brosz. napr., c. 30 zł, f) Kamieński M., Skalmowski Wł. pod red.-kamienie budowlane i drogowe. W. 1957, Wyd. Geolog., 20,5cm, s. 390, opr. c. 30 zł, g) Cebulak K.-Budownictwo wodne. Cz. I. Regulacja rzek. W. 1955, PWRiL, 20,5cm, s. 383, opr. c. 20 zł, h) Nieczajew M. A.-Zaopatrzenie osiedli w gaz. W. 1956, BiA, 20,5cm, s. 190, opr. c. 15 zł, i) Pietruszewski Wł.-Budowa zapór na potokach górskich, W. 1956, BiA, 20,5cm, s. 83, opr. oryg. c. 15 zł, j) Kotarski Z.-Płyty i pustaki wiórkowo-cementowe. W. 1953, PWT, 21cm, s. 72, opr. c. 15 zł, k) Mackiewicz K.- Roboty pomiarowe przy budowie dróg. W. 1957, Wyd. Kom., 20,5cm, s. 201, opr. c. 20 zł, l) Napierkowski Z., Rogowski J.-Czynności pomiarowe przy mierzeniu długości. W.1954, PPWK, 20,5cm, s. 55, opr. c. 15 zł, ł) Praca zbiorowa-konstrukcje żelbetowe prefabrykowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN/B Projekt. W. 1961, Wyd. Normalizacyjne, 21 cm, s. 41, opr. c. 10 zł, m) Dohnalik K., Pokorski B. opr.-walka ze stratami wody w domowych urządzeniach wodociągowych. Kr. 1957, Wyd. MPWiK, 20,5cm, s. 19, opr. c. 10 zł, n) Instrukcja ogólna o prowadzeniu robót budowlanych w okresie zimowym. W. 1951, PWT, 21 cm, s. 14, opr. oryg. brosz. (II), c. 10 zł, o) Instrukcja o wykonywaniu robót ziemnych zimą. W. 1953, PWT, 20,5cm, s. 19, opr. c. 10 zł, p) Instrukcja o przechowywaniu i przygotowaniu materiałów budowlanych do robót zimowych. W. 1954, BiA, 20,5cm, s. 11, opr. c. 10 zł. 163.Burzyński R.-Zaczynam dobrze fotografować. W. 1958, Filmowa Agencja Wyd., 20,5cm, s. 227, opr. b. ładny egz., 164.Cękalska-Zborowska H.-Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów. W. 1969, LSW, 19,5cm, s (il.), opr. oryg. tw., c. 35 zł. 165.Chabras T.-Muzea i tradycje Nałęczowa. Lublin 1973, Wyd. Muzeum Okręgowe, 16,5cm, s il. 40, opr. 166.Chmielewski L.-Tajemnice herbów polskich. P. br.r. wyd. (2005), Publicat S.A., MMV, 24,5cm, s. 127, opr. oryg. tw., 167.Chopin (temat). a) Giżycki J.-Film o młodym Chopinie. Problemy twórcze, realizacja. Fakty i dokumenty. W. 1953, Filmowa Agencja Wyd., 27,5cm, s. 253, opr. oryg. tw. + obw., c. 25 zł, b) Sydow B. E. opr.-korespondencja Fryderyka Chopina. W 2 tomach. W. 1955, PIW, 24,5cm, s.t , t.2-605, opr. oryg. tw., c. 70 zł, c) Łopalewski T.-Fryderyk. W. 1962, NK, 20cm, s. 326, opr. c. 25 zł, d) Iwaszkiewicz J.-Chopin. Z serii: Małe monografie muzyczne. Kr. 1956, PWM, 20,5cm, s. 363, opr. oryg. tw., c. 25 zł, e) Nowaczyński A.-Młodość Chopina. W. 1948, Cz., 18,5cm, s. 236, opr. c. 25 zł, f) Mayzner T.-Chopin. W. 1962, NK, 19,5cm, s.66,opr.oryg. c. 25 zł. 168.Chrustowski T., Jałowiecki J., Nowicki H.- Postępowanie karne. (Do użytku wewnętrz.) Podręcznik dla funkcjonariuszy MO. Pod red. prof. St. Kalinowskiego. W. 1965, Wyd. Oddz. Szkolenia KGMO,21cm,s.359,opr.oryg.,c. 60 zł. 169.Cohen M.-Pismo. Zarys dziejów. W. 1956, PWN, 24,5cm, s. 105, opr. intr. tw., c. 60 zł. 170.Czenstochoviana. a) Nowak T.-Obrona klasztoru jasnogórskiego w roku W. 1957, PWN, 24cm, s. 51, opr. c. 20 zł, b) Kunczyńska-Iracka A.-Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego. Wr. 1978, Oss., 24,5cm, s. 228, opr. oryg. tw. + obw., c. 40 zł, c) Paczuła B., Pilarczyk J. W. opr.-ferraria Almae Matris Częstochowiensis. XXXV-lecie Czwa 1985, Wyd. Wydz. Metalurg. PCz., 20cm, s. 47, opr. c. 10 zł, d) Wiernik B.-Podróż na trzecią płaszczyznę. Zdj. Wł. Sławny. W. 1954, Cz., 24 cm, s. 302, opr. oryg. brosz. + obw., c. 40 zł, e) Praca zbiorowa-towarzystwo 8

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka);

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka); I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA genealogia (genea pokolenie; logos nauka); genealog; drzewo genealogiczne. 2. POLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE strona

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane 1. 2. 3. Źródła Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. Prawda Białej Podlaskiej. Organ Tymczasowego Zarządu Miasta i Powiatu Białej Podlaskiej. Rozkaz nr 1 do garnizonu

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 Temat konkursu: Szczęk oręża przez wieki. Motto: Wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich

1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich Urząd Miasta Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury Tomaszów Lubelski W ramach programu Chrzest 966. 1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Początki chrześcijaństwa na

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY Publikacje zawarte w niniejszym wykazie pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA ACHILLES. Powrót Odysa.- Wrocław:

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. FOTOGRAFIE Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Fot. 2. Adam Ciołkosz, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji IMIĘ, NAZWISKO: Paweł Juśko STOPIEŃ NAUKOWY: doktor historii WYKSZTAŁCENIE: 2008 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, nadanego uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych Podręczniki dla szkół zawodowych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Wybór i opracowanie Marta Boszczyk wrzesień, 2005r. 2 Bibliografia podmiotu 1. Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

PROGRAM SOLIDARNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Lp. Numer wniosku PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji 1. 4/10 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 2. 10/10

Bardziej szczegółowo

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 19.11.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we Włocławku Cele edukacyjne 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. 2. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

POROZUMIENIE WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że przystąpiliśmy do gromadzenia materiałów do kolejnej edycji Katalogu Klubu Miłośników Książki Historycznej. Ukaże się on w listopadzie 2009 r., tradycyjnie przed

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Polonia Maior - Fontes

Polonia Maior - Fontes * KARTOGRAFIA * Bibliografia: Górska Gołaska K., Katalog planów, cz. 1 2, Poznań 1968 n. Historische Pläne und Grundrisse von Städten d Ortschaften in Polen, hrg. A. Jammers, bearb. E. Klemp, Wiesbaden

Bardziej szczegółowo

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 1963 2003 40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 00277 Warszawa, Plac Zamkowy 10 * Telefon. Kontaktowy: A.Dobiecki 0601 388 970 * Fax ZG TPW: 8315759 Warszawa, dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254),

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), 237-240 2015 NOWOŚCI WYDAWNICZE WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Archiwum Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. Spis zbędnych materiałów bibliotecznych

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. Spis zbędnych materiałów bibliotecznych Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie Spis zbędnych materiałów bibliotecznych Nr 1/2012 1. Arnold S. i inni : Dzieje świata. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981 2. Bałutowa B. : Powieść angielska

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte OSKAR KOLBERG Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

Wystawa Za chleb i wolność (46) *********************************************

Wystawa Za chleb i wolność (46) ********************************************* Wystawa Za chleb i wolność (46) 46. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Aleja Kościuszki 8 od 16 czerwca do 28 czerwca 2014 roku 45. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA 2015. Księga cudów Polski. Cena detal.: 69,95 zł. 49,90 zł. Jolanta Bąk Polska. Cena detal.: 29,95 zł.

OFERTA SPECJALNA 2015. Księga cudów Polski. Cena detal.: 69,95 zł. 49,90 zł. Jolanta Bąk Polska. Cena detal.: 29,95 zł. Dragon Księga cudów Świata Format: 230x330 49,90 zł Dragon Dragon Europa 1000 miejsc, które musisz zobaczyć Dragon Księga cudów Europy Format: 230x330 49,90 zł Dragon Twoja Planeta Polski Stron: 444 Cena

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013 Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Działania promujące projekt

Działania promujące projekt Działania promujące projekt Dariusza Judka w Uczyć lepiej Udział w organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli sesji inaugurującej wojewódzki projekt edukacyjny: Wielkopolskie pamiętamy Trzykrotne

Bardziej szczegółowo

Fragment mapy powiatu rybnickiego z 1937 roku z zaznaczoną wioską ROWIEŃ

Fragment mapy powiatu rybnickiego z 1937 roku z zaznaczoną wioską ROWIEŃ Gabriela Bonk, Rybnik 2014 Źródło ilustracji: Stanisław Berezowski: Turystyczno- krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim. Katowice: Nasza Księgarnia, 1937, s. 329 Fragment mapy powiatu rybnickiego

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Grażyna Kostkiewicz-Górska Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Marzec 1968 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo