Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg."

Transkrypt

1 ANTYKWARNIA-Księgarnia NIEZALEŻNA ul. Kopernika 4, tel skr. poczt. 636, Częstochowa Internet: A N T Y K W A R I A T Cz-wa, do r. Oferta NR 3/10 Następna 4/10 ukaże się r., na naszej stronie w internecie i w tym dniu zostanie wysłana Pocztą Polską. Ofertę oprac.: T. Pena, Z. Waśkiewicz, Nakł egz. Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje (posiadamy pojedyncze egz.), można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 10 zł. kosztów przesyłki, natomiast przy zamówieniach powyżej 200 zł., jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni, jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe nie sprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną (w związku z licznymi błędami adresów owych prosimy o podawanie aktualnych). NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI 1.Biegański W. Opole , Wyd. MS, 20,5cm, opr. oryg. tw. a) Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, s. 91, Reprint wyd. z 1899r. w Warszawie przez Księg. E. Wendego i S-kę, b) Przewodnik po Częstochowie i okolicy. Z 40-ma ilustracyami, planem Częstochowy i mapą okolic, s. 175, c. 35 zł. Reprint wyd. z. 1909r. w Warszawie przez Polskie Tow. Kraj. 2.Drozd R., Hałagida I.-Ukraińcy w Polsce Walka o tożsamość. (Dokumenty i materiały). W. 1999, Burchard Edition, 20,5cm, s. 302, opr. c. 35 zł. 3.Dubicki T. prof., T. Panecki prof. (red. nauk)- Internowanie żołnierzy polskich w latach II wojny światowej. Tarnowskie Góry 2004, Wyd. Inst. Tarnogórskiego i Muzeum, 24cm, s. 280, opr. c. 50 zł. 4.Górnictwo (temat). Bukowno , Wyd. ZGH Bolesław, opr. oryg. tw., a) Liszka J., Świć E.-Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław. Dzieje-wydarzenia-ludzie, 23cm, s. 683, c. 100 zł, b) Świć E., Niewdana J., Fudali J.-Górników polskich świetny stan czyli tradycje zawodowe w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław SA w Bukownie. Album. (Dot. górników kopalń rud, cynku i ołowiu na ziemi olkuskiej.), 32cm, s. 180, c. 130 zł. 5.Hemar M.-Koń trojański. (Poezja z lat ). Reprint wyd. z 1936-rys. Pika). W. 1993, Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg. brosz. + obw., 6.Książek J. pod red.-siedem wieków fary wieluńskiej. Album. Wieluń 2009, Wyd. Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 30,5cm, s. 176, opr. oryg. tw., c. 90 zł. 7.Kwaśniewski J., Chyliński M.-Dieta optymalna. K. 1997, Wyd. Prasa Śląska sp. z o.o., 20cm, s. 316, opr. c. 15 zł. Posiadamy również w/w pozycję wyd. przez wyd. WGP w 2001 w c. j/w. 8.Łanowy A. red.-jan Paweł II na monetach świata. Katalog. Bytom 2001, Wyd. F.H.U. Fischer, 21cm, s. 40, opr.oryg. (III), c. 15 zł. 9.Mapa sztabowa 1: M-34-A Łódź. W. 1964, Wyd. SG WP, 50x60cm, (IV), 10.Pamiątki i zabytki kultury (temat). W , Burchard Edition, 20cm, opr. c. 40 zł/egz, a) Burchard P. opr.-pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. (Przewodnik po zabytkach kultury żydowskiej zawierający m.in. charakterystykę ponad 890 cmentarzy, bogaty słowniczek pojęć). s. 270, b) Saładiak A. opr.- Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. (Wymieniono około 1300 miejscowości i kilka tysięcy obiektów kultury ukraińskiej), s Papiery wartościowe (temat). a) Bartkowiak Z.-Pieniądz zastępczy magistratu miasta Poznania w latach P. 1988, PTN, 20,5cm, s. 72, opr. oryg. brosz, (IV), c. 15 zł, b) Moczydłowski J.-Ilustrowany katalog obligacji Polski 1

2 przed i porozbiorowej W. 1992, PTN, 24cm, s. 67, opr. (II), c. 25 zł, c) Górniak T. L.-Przegląd papierów wartościowych. W. 1995, Wyd. Galeria Akcji, 24cm, s. 139, opr. (II), c. 35 zł. 12. Rosenbaum S. - Górniki (Friedrichswille). Miejscowość i mieszkańcy. Tarnowskie Góry 2003, Wyd. PPHU Drukpol sp. j., 21cm, s. 219+il. 8, opr. (III), 13.Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966r.). Malarze- -rzeźbiarze-graficy. Tom I. A-C, s. 418, t. II. D- G, s. 531, t. III. H-Ki, s. 417, t. IV, Kl-La, s. 469, t. V. Le-Ms. 683, t. VI. N-Pc, s. 484, t. VII. Pe-Po, s. 463, t. VIII. Pó-Ri, s. 374, uzupełn. do t. I-IV, s Wr , Wyd. IS PAN, 25cm, opr. oryg. tw., c. 150 zł/t. 14.Sosenko M. opr.-70 lat niepodległości Polski. Katalog wystawy (czarna biżuteria, znaki kwestarskie, dokumenty działań wojennych, pocztówki). Kr. 1988, Wyd. Harcerska Ofic. Wyd., 20,5cm, s. 136, opr. oryg. brosz. (II), c. 20 zł. 15.Szelerewicz M., Górny A.-Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. (Jedyny jak dotychczas aktualny inwentarz jaskiń).w 1986, Wyd. PTTK Kraj, 23,5cm, s. 199, opr. c. 80 zł. 16.Zaleski W.-Wilno. Panorama miasta z Góry Zamkowej w latach 30-ch. (4 tabl. zawierające widoki miasta z 4 kierunków rysunki). Cz-wa 1994, Nakł. Autora, 21cm, opr.oryg., (V), c. 5 zł. KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920r. 17.Bremer F.-Domowe ognisko. Powieść. 2 tomy w 1 vol. W. 1860, Nakł. H. Natansona, 16 cm, s. t , t.2-228, opr. intr.tw., c. 100 zł. 18.Czechow A.-Opowiadania.W 2 tomach. W. 1906, Biblioteka Dzieł Wyb., 18cm, s. t , t , opr. oryg. tw., c. 60 zł. 19.Darowski A.-Szkice historyczne. Polacy na Kremlu. Balcer Chmielewski. Malborski jeniec. Zatargi o starostów pogranicznych. Petersburg 1897, Nakł. Księg. K. Grendyszyńskiego, 17,5 cm, s. 287, opr. intr. tw., c. 60 zł. 20.France Anatole-Święty satyr. Tłum. St. Godlewski. W. br. r. wyd. (ok. 1920), Książki Ciekawe, 18cm, s. 79, opr. oryg. 21.Gadomski J.-Larik. Tragedya w 5-ciu aktach. Z motywów dziejowych. W. 1906, Bibl. Dzieł Wybor., 18cm, s. 144, opr. oryg. tw., 22.Grabiński S.-Na wzgórzu róż. Nowele. Kr. br. r. wyd. (1918), Nakł. Księg. J. Czerneckiego, 19cm, s. 118, opr. intr. tw., c. 35 zł. nie. W. 1912, Wyd. Domu Dziecięcego, 19,5 cm, s. 56, opr. 24.Klocek. W. br. r. wyd. (ok. 1910), Inst. Wyd. Bibljoteka Polska, 16,5cm, opr.intr.tw., c. 20 zł, a) Krasiński Z.-Psalmy przyszłości, s. 61, b) Słowacki J.-Do autora trzech psalmów, s Kneipp S.-Kodycyl, do mojego testamentu dla zdrowych i chorych. Tłum. ks. J. A. Łukaszewicz. (Dot. chorób człowieka i sposobów ich leczenia). Kempten (Bawarja) 1896, Wyd. brak (uszkodzona strona), 17,5cm, s. XV+400, opr. intr. tw., c. 80 zł. 26.Książki bez strony tytułowej, c. 10 zł/egz. a) S. J. ks.-księga złotych myśli i maksym. Tom II. Kr. 1899, Nakł. Autora, 22cm, s. 629, opr. intr. tw. b) W pamiętnym roku wojny. (Zbiór artykułów, wspomnień, opowiadań pisarzy polskich na temat wojen końca XIX i początków XXw.) Br. m. i r. wyd., 22cm, s. 177, opr. oryg. tw. napr. 27.Książki wyd. nakł. Ziarna. W , 13,5cm, opr. oryg. tw., c. 20 zł/t. a) Tyszka W.- Dzieje Polski w krótkim zarysie. Z wizerunkami królów polskich. W 2 częściach (tomach). s. t , t , b) Goczałkowski W.-Wspomnienia z lat ubiegłych, s. 156, c) Tołwiński-Zasadnicze wiadomości o słońcu, s.158, d) Laskowski K.-Zużyty. Kartki z życia. W 2 częściach (tomach), s. t , t , e) Laskowski K.-W ślady ojców. Powieść. cz. II, s. 160, f) Starkel J.- Obrazki z Japonii. cz. I, s Majerski St. prof.-opis Ziemi. Tom I. (Zawiera 160 ilustr.) Wiedeń br. r. wyd. (ok. 1900), Nakł. Fr. Bondy, 26cm, s. 315, opr. oryg. tw., podniszczona, c. 100 zł. 29.Marrene-Morzkowska W.- Cyganerya warszawska. Przedm. H. Galle. W. 1905, Druk J. Sikorskiego, 17,5cm,s.157,opr.oryg.tw., 30.Mickiewicz A.-Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z 1811 i 1812r. z ilustracyami E. M. Andriollego. L. br. r. wyd. (1882), Nakł. Księg. H. Altenberga, 27,5cm, s. 294, opr. oryg. tw. płóc., c. 600 zł. 31.Mysing O.-Wróg Napoleona. Przekł. Topor. W. 1899, Bibl. Dzieł Wybor., 18cm, s. 144, opr. oryg. tw., 32.Ochorowicz J.-Wiedza tajemna w Egipcie. (Opowiadanie historyczno-przyrodnicze). Istota bytu. (Legenda historyczno-filozoficzna). W. 1898, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s. 159, opr. oryg. tw., 33.Orłowski St.-Suggestya i hypnotyzm. Według odczytów wygłoszonych w dn. 5 i r. 2

3 W. 1902, Druk. A. T. Jezierskiego, 18cm, s. 160, opr. oryg. tw., 34.Osmołowski A. ks. tłum.-ś. Alfonsa Liguori przygotowanie się do śmierci czyli rozmyślania nad odwiecznemi prawdami użyteczne tak świeckim jako i duchownym. Kr. 1876, Nakł. Księg. Gebethnera i S-ki, 19cm, s. 334, opr. intr. tw., c. 50 zł. 35.Osterloff W., Szuster J.-Dzieje powszechne. Cz. I. Dzieje starożytne. Ł. 1916, Nakł. Księg. L. Fiszera, 19,5cm, s. 131, opr. oryg. tw., 36. Pamiętnik religijno-moralny. Miesięcznik. t.v. z IV z 1843r., -t. IX z VIII 1845r, - t. XXII nr. 3, 5 i 6 z 1852r., t. XXIV nr. 2 z 1853r., - t. I (seria druga) nr.4 z 1858r, W., Wyd. brak, 23cm, s. ok. 100 w t. (nr.), c. 15 zł/t. (nr.) 37.Piotrowski F.-Jak mierzymy czas? W. 1897, Druk J.Sikorskiego,16cm,s.54,opr.oryg., 38.Poniatowski St., Glayre M.-Korespondencja dotycząca rozbiorów Polski wydana przez Eugeniusza Mottaza profesora historyi w kolegium w Yverdon. Cz. II. Przeł. J. Baranowska, obj. St. Krzemiński. W. 1901, Druk. A. T. Jezierski, 18 cm, s. 168, opr. oryg. tw., 39.Rodziewiczówna M.-Atma. Powieść, W. 1911, Nakł. GiW, 18cm, s. 285,opr.intr., 40.Rodziewiczówna M.-Pożary i zgliszcza. Powieść na tle powstania styczniowego. P. br. r. wyd. (ok. 1920), Nakł. Wyd. Polskiego, 18,5cm, s. 342, opr. intr. tw., c. 60 zł. 41.Skrzypiński Fr.-Krótki rys historyi powszechnej dla początkującej młodzieży z trzema krajobrazami podług S. Smaragdowa. W. 1861, Druk. J. Ungra, 18cm, s. 358, opr. intr. tw., c. 100 zł. 42.Soczinienia B. G. Blinskago b czietyrech tomach. Tom czietwiortyj S. Petersburg 1896, Parowaja skoropieczatnia A. Porochowszczinkowa, 27cm, szp. XLVI+934 (druk 2-szpaltowy), opr. oryg. tw., 43. Świat. Pismo tygodniowe ilustrowane, poświęcone życiu społecznemu, literaturze i sztuce. Pod red. St. Krzywoszewskiego. R. I: nr z 1906r. W., Wyd. Tow. Akc. S. Orgelbranda i S-ów, 30,5cm, s w nr., wszystkie nr. współoprawne-opr. intr. tw., c. 150 zł. 44.Werycho M., Arct-Golczewska M.-Co się z czego robi i skąd pochodzi. Zbiór praktycznych wskazówek dla wychowawców i nauczycieli początkowych. W. 1913, Wyd. M. Arcta, 18cm, s. 142, opr. intr. tw., c. 60 zł. 45.Weyssenhoff J.-Gromada. Powieść. W. 1913, Nakł. GiW, 18cm, s. 360, opr. oryg. tw., c. 45 zł. 46.Weyssenhoff J.-Soból i panna. Cykl myśliwski. W. br. r. wyd. (ok. 1911), Nakł. GiW, 19cm, s. 371, opr. intr. c. 50 zł. 47.Witkiewicz St.-Jan Matejko. Kr. 1903, Wyd. Tow. Bratniej Pomocy ASP, 19,5cm, s. 73, opr. 48.Żeromski S.-Wisła. Egz. nr W. 1918, Tow. Wyd., 14,5cm, s. 71, opr.oryg.tw., KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT Ajdukiewicz K.-Propedeutyka filozofii. Dla liceów ogólnokształcących. Wr. 1948, Książnica-Atlas, 21cm, s. 216, opr. oryg., (II) 50.Arcybaszew M.-Robotnik Szewyrew. Przeł. W. Kietlicz-Wojnacki. W. 1927, Wyd. Wisła, 19,5cm, s. 124, opr. intr. tw., c. 35 zł. 51.Balmont K.-Jan Kasprowicz. Poeta duszy polskiej. Przedm. St. Pazurkiewicz. Cz-wa 1928, Nakł. Tow. Oświaty Narodowej, 16,5cm, s. 61, opr. intr. tw., c. 45 zł. 52.Barski Z. dr-zarys lekarskiej kosmetyki. Kr. 1929, Nakł. Miraculum, 18,5cm, s. 102, opr. 53.Berent W.-Żywe kamienie. W. 1939, Nakł. GiW, 19cm, s. 386, opr. c. 45 zł. 54.Biblioteka ekonomiczna (seria). W. 1949, KiW, 20,5cm, s. 123, opr., c. 10 zł, a) Kuźniecow A.-Kapitał i wartość dodatkowa, b) Ostrowitianow K. W.-Płaca robocza i dzień roboczy. Oba tytuły w 1 vol. 55.Biblioteka klasyków marksizmu. W. 1949, KiW, 20,5cm, opr. c. 10 zł/egz, a) Marks K.-Wojna domowa we Francji, s. 86, b) Marks K.-Rozwój socjalizmu. Od utopii do nauki, s. 68, c) Marks K.-18 Brumaire a Ludwika Bonaparte, s. 175, d) Engels F.-W kwestii mieszkaniowej, s. 119, e) Stalin J.-O podstawach leninizmu. Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie im.swierdłowa w IV. 1924r., s Biblioteka Wiedzy (seria). W. br. r. wyd. (ok. 1930), TEiM, 22,5cm,, c. 25 zł/egz, a) t.11. De Kruif Paweł-Walka nauki ze śmiercią. Z 16 ilustr. Opr. oryg. tw., s. VIII+386, b) t. 30. Eddington A.-Nauka na nowych drogach. Z 4 ilustr. Opr. s. VI Bobińska H.-Tajemnica Romka. Opowiadanie dla młodzieży. W. 1930, Wyd. J. Mortkowicza, 18cm, s. 90, opr. intr. 58.Bojer J.-Oblicze świata. Powieść. W. 1933, Pow. S-ka Wyd. Płomień, 18,5cm, s. 261, opr. intr. tw., 59. Borowy P. - Sąd grzesznika sam nad sobą. Z 3

4 drzeworytami St. Jakubowskiego. Reprint wyd. z 1933r. w Krakowie. Br. r. i m. wyd. (ok.2000), Oficyna Podhalańska, 24,5cm, s. 31, opr. oryg. 60.Brand M.-Tajemniczy znak. Powieść. W. 1936, Wyd. J. Przeworskiego, 17cm, s. 271, opr. intr. tw., 61.Cazotte Jacques-Djabeł zakochany. Przeł. J. Tuwim. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18,5cm, s. 121, opr. oryg. tw. (do naprawy), 62.Chałasiński J. dr-społeczna genealogia inteligencji polskiej. W. 1946, Cz., 21cm, s. 80, opr. 63.Courths Mahler J.-Perły. Powieść. Przekł. E. Solska. W. 1938, Wyd. St. Cukrowski, 21cm, s. 252, opr. intr. tw., 64.Dąbrowski J.-Historia. T. IV. Dla IV klasy gimnazjów. L. 1937, Nakł. K. S. Jakubowskiego, 22,5cm, s. 176, opr. 65.de Amicis Edmund-Serce. Przekł. J. Drzewiecka. W. 1938, Nakł. Księg. J. Przeworskiego, 19cm, s. 374, opr. intr. tw., c. 60 zł. 66.Druga Wojna Światowa. Krótka historia drugiej wojny światowej wraz z atlasem zawierającym 20 map, obrazujących ważniejsze wydarzenia wojny. (Materiał zaczerpnięty ze źródeł wywiadu Wojskowego Departamentu Wojny w Waszyngtonie).W. 1947,Wyd. S. Arcta, 22,5cm, s. 439 w tym map 20, opr. intr., tw., c. 80 zł. 67.Garfunkel Norbert zebr.-prawo o natarjacie. Rozporządzenia wykonawcze. Przepisy związkowe. Kr. 1934, Księg. Powszechna, 15,5cm, s nlb, opr. oryg. tw., 68.Garrett Garet-Amerykańska księga cudu. Dot: dobrobytu, interesów i polityki. W. 1931, Nakł. Izby Przem.-Handlowej, 20,5cm, s.207, opr. intr. tw., c. 60 zł. 69.Górska H.-Druga brama. W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 18cm, s. 245, opr. intr. tw., 70.Grabiński S.-Demon ruchu. Przedm. J. Jedlicz. L. 1922, Wyd. Lektor Inst. Lit., Sp. z o.o., 17cm, s. VIII+182, opr. intr. tw., 71.Granas R.-O statucie PZPR. Materiały dla kursów partyjnych. W. 1950, KiW, 21,5cm, s. 67, opr. c. 10 zł. 72.Hecht Gedo-Karaimi- Synowie Zakonu. W. 1938, Warszawski Inst. Wyd., 19cm, s. 39, opr. intr. tw., 73.Henry O.-Romans na promie. Przeł. A.W. W. 1927, Tow. Wyd. Rój, 17,5cm, s. 125, opr. intr. tw., 74.Hilton James-Zagubione dni. Powieść. K. 1947, Wyd. Awir, 21cm, s.336,opr.intr., 75.Hwozdeński Fr. inż.-obliczanie kół zmianowych przy toczeniu gwintów i ślimaków. Podręcznik dla tokarzy, mistrzów tokarskich i techników warsztatowych. K. br.r.wyd.(1946),księg. Techn. - Nauk. L. A. Wojnarowski, 20,5 cm, s. 43, opr. 76.Kann M.-Pilot gotów? Proj. okł. K. M. Sopoćko. W. 1947, Cz., 22cm, s. 138, opr. oryg. 77.Kermisz J. opr.-dokumenty i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce. T. II cz I. Akcje i wysiedlenia. W. 1946, Wyd. Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, 21cm, s. LXXII+473, opr. 78.Kędziorzyna M.-Antek Gruda. Ilustr. Autorka. Kr. br. r. wyd. (1938), Księg. Powszechna, 18,5cm, s. 247, opr. intr. c. 35 zł. 79.Koczy L.-Dzieje handlu polskiego przed rozbiorami. L. 1939, Państw. Wyd. Książek Szkolnych, 18,5cm, s. 103, opr. 80.Komornicki L.-Historja literatury polskiej wieku XIX (z wypisami). Książka dla młodzieży szkolnej i samouków. Cz. II. (Od. wystąpienia A. Mickiewicza do 1830r.) W. br. r. wyd. (ok. 1925), Nakł. GiW, 21,5cm, s. 289, opr. oryg. tw., 81.Kossak Z.-Z otchłani. Wspomnienia z lagru. Cz-wa 1946, Wyd. Księg. Nagłowskiego, 20cm, s. 258, opr. c. 50 zł. Posiadamy również w/w tytuł wyd. w 1947r. w c. j/w. 82.Kossak Z.-Szaleńcy Boży. Drzeworyty-E. Kuczyński. P. br. r. wyd. (1947), KśW, 21cm, s. 214, opr. 83.Kossak-Szczucka Z.-Legnickie Pole. Egz Kr. br. r. wyd. (ok. 1950), Nakł. Księg. St. Kamińskiego, 20,5cm, s. 214, opr.oryg., 84.Kossak Z.-Nieznany kraj. W. 1937, Tow. Wyd. Rój, egz. nr. 1059, 18,5cm, s. 345, opr. oryg. tw., 85.Kossak Z., P. 1948, Wyd. Pallottinum, 20,5 cm, opr. oryg. brosz.+obw. (obw. projekt.-a. Krakowski), c. 25 zł/t. a) Krzyżowcy. W 4 tomach. s.t.1-278, t.2-338, t.3-354, t.4-343, b) Bez oręża. Powieść historyczna. W 2 tomach. s.t.1-316, t.2-292, b) Król trędowaty. Powieść historyczna, s Kraszewski J. I.-Złote jabłko. 4 części w 1 vol. W. 1935, Wyd. M. Arcta, 18cm, s. 445, opr. intr. brosz. (oryg. okładka zachowana), 4

5 87.Kraszewski J. I.-Rzym za Nerona. Obrazy historyczne. Egz. nierozcięty. Kr. 1929, nakł. Tow. Szkoły Ludowej, 18cm, s. 292 (brak ostatniej kartki), opr. c. 45 zł. 88.Kraszewski J. I.-Pamiętnik Mroczka. Powieść. W. 1925, Bibl. Domu Polskiego, 17cm, s. 151, opr. intr. tw., 89.Kraszewski J. I.-Król chłopów. Czasy Kazimierza Wielkiego. 3 części w 1 vol. W. 1929, Wyd. M. Arcta, 19,5cm, s. cz , cz , cz , opr. intr. tw., okł. zach., 90.Krzywicki L.-Studja socjologiczne. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. GiW, 23,5cm, s. VII + 340, opr. intr. tw., c. 65 zł. 91.Lewicki A. prof. dr-zarys historji Polski. Opr. J. Friedberg. W. br. r. wyd. (ok. 1925), nakł. GiW, 23cm, s. XII + 537, opr.intr., c. 70 zł. 92.Loti P.-Zjawa Wschodu. Przekł. H. Lipszycówna. W. br. r.wyd. (ok. 1925), Bibl. Dzieł. Wybor., 18cm, s. 121, opr. oryg. tw., 93.Łoś J.-Zasady ortografii polskiej i słownik ortograficzny. L. 1930, Książnica-Atlas, 23cm, s. 224, opr. 94.Łuczkiewicz R., Dojlido T.-Przewodnik po Kielcach i po regionie świętokrzyskim. Cz-wa 1947, Nakł. W. Nagłowski i S-ka, 14,5cm, s , opr. 95.Map of Israel. Specially prepared for the Jewish Chronicle. Including plans of Jaffa-Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, the Middle East. Index of place names. Scale 1 = 4 ½ miles, printed in colours. London 1949, Geographers Map Co. Ltd., 75x102cm złoż. do form. 13,5x21cm (przetarcia w miejscu złożenia), 96.Marja Skłodowska-Curie i historja odkrycia radu. L. 1925, Książnica-Atlas, 22,5cm, s. 23, opr. 97.Meissner J.-Hańbiący czyn porucznika Herberta. (Na stronie tytułowej pieczątka bibl. wojskowej 4 pułku piechoty legionów). W. 1937, Tow. Wyd. Rój, 18cm, s.211,opr.intr., c. 35 zł. 98.Meissner J.-Szkoła Orląt. Powieść. K. 1948, Wyd. Awir, 20,5cm, s. 272, opr.intr.tw., 99.Mickiewicz A.-Księgi Narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. W. 1947, Spłdz. Inst. Wyd., 21cm, s. 123, opr. c. 15 zł. 100.Mielnicki St. inż.-ustroje budowlane. Podręcznik z przykładami konstrukcyj budowlanych w 190 tablicach rysunkowych z opisem. K. 1949, Spłdz. Wyd. Meta, 21,5cm, s. 406, opr. intr. tw., c. 50 zł. 101.Mihułowicz J.-Podręcznik arytmetyki i algebry. a) Dla IV klasy gimnazjalnej. s. 138, b) Dla V klasy gimnazjalnej, s. 132, c) Dla VI klasy gimnazjów, s. 144, d) Na kl. VII gimnazjów, s. 74. Wszystkie podręczniki w jednym tomie. L ,Książnica-Atlas,22cm,opr.intr., c. 80 zł. 102.Morand P.-Lewis i Irena. Powieść, Tłum. St. Okołow-Podhorska, ilustr. J. Sosnowski. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Dzieł. Wyborowych, 18,5cm, s. 152, opr. oryg. tw., 103.Niemczyński W.-Czy trudno fotografować? Podręcznik dla początkujących z 72 ilustr. W. br. r. wyd. (ok. 1930), TEiM, 16cm, s. 103, opr. 104.Państwowe Uzdrowiska Dolnośląskie. Informator na rok 1947/48. Rysinów 1947, Druk. Państw., 21cm, s. 47, opr. oryg. z., c. 15 zł. 105.Plane von Wien. Orientierungsplan 1: mit Strassenverzeichnis. Offentliche Verkehrsmittel der Stadt Wien. Wien br. r. wyd. (1939), Kartographische Anstalt G. Freytag & Berndt A. G., 75 x 52cm złoż. do form. 21 x 12,5cm, (dwa plany+spis ulic, s. 27), opr.oryg. c. 100 zł. 106.Pobóg-Malinowski W.-Stefan Żeromski. Życie i twórczość. Złoczów 1929, Nakł. Księg. W. Zukerkandla, 14cm, s. 575, opr.intr., c. 50 zł. 107.Pomian B.-Ku najjaśniejszej z gwiazd. Opowiadania lotnicze. (1-sze wyd.). K. 1946, Wyd. Awir., 21cm, s. 233, opr. oryg., c. 45 zł. 108.Praca zbiorowa-wiedza o Polsce: uniwersytet w książce: wydział humanistyczny. W 5 tomach. T. 1/I: Antropologja Polski. Prehistorja Polski. Pochodzenie ludów aryjskich w świetle badań etnologicznych. Słowiańszczyzna pierwotna. Historja polityczna Polski za Piastów i Jagiellonów, s tabl. XVII + XCIX, T.2/I Historia polityczna Polski od 1572r. do chwili obecnej. Dzieje ustroju Polski. Ustrój współczesnej Polski. Heraldyka, numizmatyka, sfragistyka. Historja gospodarcza Polski. s tabl. XIX-LXXXIII, T. 3/II. Dzieje języka polskiego. Najstarsze zabytki języka polskiego. Historja literatury polskiej (do r. 1863), s tabl. XXVIII, T. 4/II. Historja literatury (od 1863 do chwili obecnej). Historja teatru w Polsce. Historja budownictwa. Historja rzeźby w Polsce. Historja malarstwa w Polsce, s tabl. XL. + XVI + XVI + IV + VIII + XL, T. 5/III. Geografja Polski. Etnografja Polski, s tabl. LVIII + XXX + XXIV. W. br. r. wyd. (1932), Wyd. Wiedza o Książce, 31cm, opr. oryg. tw., c zł. 5

6 109.Putek J.-Mroki średniowiecza. Obyczaje. Przesądy. Fanatyzm. Okrucieństwa i ucisk społeczny w dawnej Polsce. Przedm. E. Zegadłowicz i M. Koszyc. W. 1947, Spłdz. Wyd. Wiedza, 22cm, s. 332, opr. oryg. brosz. (blok książki luźny), c. 80 zł Radio-Informator na rok (brak strony tytułowej). W. 1939, Nakł. Tow. Wyd. Inform., 16,5cm, s. 320, opr. intr. c. 45 zł Rączkowski St. - Teoria pieniądza J. M. Keynesa. ( Poznańskie prace ekonomiczne nr. 30) P. 1939, Skł. gł. KśW, 24cm, s. 210, opr. c. 60 zł. 112.Rodziewiczówna M.-Lato leśnych ludzi. Powieść. P. br. r. wyd. (ok. 1925), Wyd. Polskie R. Wegnera, 19,5cm,s.254,opr.oryg.tw., 113.Rydzewska N.-Godzina W. W.1948, Spłdz. Wyd. Książka, 22cm, s. 198, opr. oryg. 114.Sewer (Ignacy Maciejowski)-Matka. Powieść z życia ludu. Ł. br. r. wyd. (ok. 1946), Wyd. Wł. Bąka, 21,5cm, s. 175, opr. oryg. 115.Sheff Harry-Lukecja Borgia. Powieść wedle dziennika biskupa Burgharta. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Inst. Wyd. Renaissance, 20,5cm, s. 479, opr. intr. tw., c. 45 zł. 116.Siedlecki F.-Helena Modrzejewska. Tom I Monografii wybitnych artystów scen polskich. W. 1927, Nakł. Zw. Artystów Scen Polskich, 20cm, s ryc. 40, opr. intr. tw., c. 35 zł. 117.Smolarski M.-Miasto światłości. Powieść z dni przyszłych. P. br. r. wyd. (ok. 1925), KśW, 18,5cm, s. 247, opr. intr. tw., 118.Spis wyrobów Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych S.A-Katowice, Kościuszki 30. K. 1937/38, Nakł. własny, 15,5cm, s (kalendarz na 1938r.), opr. oryg. tw., c. 100 zł. 119.Staśko P.-Rekin w kajucie. W. 1930, Tow. Wyd. Rój, 17,5cm, s. 187,opr.intr.tw., 120.Sterling S. dr-gruźlica. Zbiór prac (Z portretem Autora i jego życiorysem). Ł. 1934, Druk. Państwowa, 24cm, s. XIV + 704, opr. intr. tw., c. 80 zł. 121.Svensson Jon-Czółnem przez morze. Z 4 rycinami. Kr. br. r. wyd. (ok. 1947), Wyd. Apostolstwa Modlit.,19,5cm,s.156,opr.intr., 122.Szczerba T.-Dzieje pisma w zwięzłym zarysie. W. 1932, Nakł. Naszej Księgarni, 21cm, s. 134, opr. c. 80 zł. 123.Śleżańska M.-Umiem gotować. (Kucharz polski). Zawiera: przeszło 1500 przepisów tanich i wystawnych obiadów oraz praktyczne sposoby pieczenia ciast, smażenia konfitur, przyrządzania lodów, soków, galaret i wszelkich napojów. Specjalny dział wiadomości domowych i spiżarnianych. W. 1936, Wyd. J. Przeworskiego, 20,5cm, s. X+594,opr.intr., c. 120 zł. 124.Tatarkiewicz Wł.-Historja filozofji. T. I. Filozofja starozytna i średniowieczna. L. 1931, Oss., 24,5cm, s. 399, opr. intr. tw. płóc., 125.Tatarkiewicz Wł.-O szczęściu. Kr. 1947, Wyd. T. Zapiór i S-ka, 22cm, s. 507, opr. oryg. tw., c. 35 zł. Posiadamy również w/w tytuł wyd. w 1949r. w opr. intr. brosz. w tej samej cenie. 126.Taube K., Socha M.-Frontem do morza. Broszura. W. 1934, Nakł. Ligi Morskiej i Kolonjalnej, 16,5cm, s. 31, opr. oryg. z., c. 10 zł. 127.Taylor E.-Inflacja polska. P. 1926, Nakł. PTPN, 24,5cm, s. XII+407, opr. oryg., c. 60 zł. 128.(Trzecie) III Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi za rok Ł. 1932, Zakł. Graf. Z. Manitiusa, 23,5cm, s. VI nlb, opr. c. 60 zł. 129.Wachrameer, Rybarge (opr.)-english-russian metallurgical dictionary. (Zawiera ok terminów). Moskwa 1950, Gosudarstwiennoje Izdatielstwo Tiechniko- Tieorieticzeskoj Literatury, 20,5 cm, s. 419, opr. oryg. tw., 130.Wańkowicz Melchior-Bitwa o Monte Cassino. 2 tomy. Rzym , Wyd. Oddz. Kultury i Prasy 2-ego Korpusu Polskiego, 24cm, s. t mapki, t mapki, opr. oryg. tw. płóc., c. 150 zł/tom. 131.Wasylewski St. zebr.-przypadki króla Jegomości. Opowieści ludzi współczesnych. L. 1922, Nakł. Wyd. Polskiego, 19cm, s. XI+229, opr. intr. tw., 132.Weyssenhoff J.-Soból i panna. Powieść. Wstęp J. Krzyżanowski. W. 1948, Wyd. Polskie R. Wegner, 21,5cm, s. XV + 347, opr. oryg. 133.Witwicki Wł.-Zarys psychologji. Podręcznik dla uczniów szkół średnich i seminarjów nauczycielskich. L. 1931, Książnica-Atlas, 23cm, s. 191, opr. c. 60 zł. 134.Wojtowicz Wł.-Zarys geometrji elementarnej. Do użytku szkół średnich. L. br. r. wyd. (ok. 1930), Oss., 22cm, s. 391, opr. oryg. w., c. 35 zł. 135.Wołowski T.-Marja Walewska. Kochanka boga wojny. Szkic powieściowy. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. Druk. Teatr. F. Syrewicza i S- ki, 16,5cm, s. 126, opr. intr. tw., c. 35 zł. 6

7 136.Zahorska S.-Korzenie. W. 1937, Nakł. GiW, 20cm, s. 340, opr. intr. tw., 137.Zaleska M.-W poszukiwaniu skarbów Ziemi. Opowiadania z dziedziny mineralogii i geologii dla młodzieży. Kr. 1944, Wyd. T. Gieszczykiewicz, 23,5cm, s tabl. XXIV, opr. oryg. tw. napr., c. 45 zł. 138.Zola E.-Za jedną noc. Przeł. Z. Maliniak. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. Bibljoteki Groszowej, 17cm, s. 139, opr. oryg. tw., 139.Zweig A.-Spór o sierżanta Griszę. Powieść. Przeł. W. Kragen. W. 1931, Tow. Wyd. Rój, 18,5cm, s. 435, opr. intr. tw., c. 50 zł. KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1950r. 140.Aksamitek S.-Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej. K. 1989, Wyd. Śląsk, 20,5cm, s nlb, opr.oryg. c. 35 zł. 141.Angste und Auswege. Bilder aus Umbruchszeiten in Pforzheim. Band I. Beiträge zur Stadtgeschichte. Im Jahr 2001 herausgegeben anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Löblichen Singergesellschaft von 1501 Pforzheim. Pforzheim 2001, Verlag Regionalkultur, 24,5cm, s. 280, opr. oryg. tw., 142.Arski S.-My Pierwsza Brygada. W. 1962, Cz., 24,5cm, s. 479, opr. oryg. tw., c. 35 zł. 143.Ast Emil wyb.-berlin (Biblioteka kwartalnika polit. Krytyka ). W. 1988, Niez. Ofic. Wyd., 20cm, s. 41, opr. oryg. z., 144.Auderska H., Ziółek Z. pod red.-akcja N. Wspomnienia Przedm. St. Okęcki. W. 1972, Cz., 24,5cm, s. 764, opr. oryg. tw. + obw., c. 100 zł. 145.Azbuka. (Elementarz j. rosyjskiego dla dzieci 6-letnich). (Dodano przewodnik metodyczny Kak obuczat riebienka szesti let po Azbukie ). Moskwa 1981, Izdatielstwo Proswieszczenie, 23,5cm, s. 111, opr. oryg. tw., c. 15 zł. 146.Bajki. Opr. c. 15 zł/egz., a) Michaelis Karin-Dzieci z Nyhavn. W. 1955, NK, 24cm, Ilustr. B. Zieleniec. s. 145, b) Maykowski St.-Pieśń o Okpiświacie. Ilustr. E. Frysztak. Kr. 1966, WL., 28cm, s. 62, c) Hartwig J., Miedzyrzecki A., Rymkiewicz A.-Bajki zza kurtyny. Sztuki dla teatru dziecięcego. (Jaś i Małgosia, Wlazł kotek na płotek, Bez pracy nie ma kołaczy). W. 1972, Centralny Ośr. Metodyki Upowszechniania Kultury, 23,5cm, s Banach A. Kr , WL, 12cm, opr. oryg. tw., c. 25 zł/egz. a) O wdzięczności przedmiotów. s (IV), b) Wybór maski. 11 teatrów klasycznych, s. 330 w tym il. 113, c) Portret wzorowego mężczyzny, s. 317, d) Historia pięknej kobiety, s. 251, e) Dziennik podróży po Hiszpanii, s nlb, f) O potrzebie egzotyzmu, s Baranowski E., Kościug K., Maciszewski Z.-Naprawa taboru kolejowego. W.1987, WKiŁ, 23,5cm, s. 323, opr. oryg. tw., 149.Bartkiewicz J.-Katalog sprzętu radiowego. (Schematy i dane ogólne odbiorników radiowych produkcji polskiej m.in. Pionier i zagranicznych, a także wzmacniaczy i telewizorów). W. 1957, Wyd. Komunikacyjne, 20,5cm, s. 197, opr. 150.Baschwitz Kurt-Czarownice. Dzieje procesów o czary. Przeł. T. Zabłudowski. W. 1971, PWN, 21cm, s. 433, opr. c. 45 zł. 151.Baumann Max-Englische, deutsche und schweizerische dampf lokomotiven. Spreitenbach, Schweiz 1969, Gloria-Verlag AG, 24,5cm, s. 120, opr. oryg. tw., c. 35 zł. 152.Bendorz R. wyb.-drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat Łambinowice 1984, Wyd. Muzeum Martyrologii i Walk Jeńców Wojennych, 20,5cm, s. 144, opr. 153.Berezowska M.-Piórkiem przez stulecia. Kr. 1974, Wyd. Art.-Graf., 28,5cm, s.100, opr. oryg. tw. + obw., 154.Bernaś-Kostynowicz A.-Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej Współdziałanie ludności cywilnej z wojskiem w okresie zagrożenia i działań wojennych. W. 1988, Wyd. MON, 23,5cm, s. 236, opr. oryg. brosz. + obw., c. 60 zł. 155.Borkiewicz A.-Powstanie warszawskie Zarys działań natury wojskowej. W. 1957, PAX, 24,5cm,s.746+mapek 6,opr.oryg., c. 85 zł. 156.Bonasewicz A.-Godła i flagi świata. Opr. graf. M. Kowalczyk, J. Malarski. W.1970, Iskry, 17,5cm, s. 126, opr. oryg. tw., 157.Bradley Omar N.-Żołnierska epopeja. W. 1963, Wyd. MON, 21,5cm, s. 642, opr. oryg. tw. + obw., c. 65 zł. 158.Broszury wyd. CDN. W. 1983, 20cm, opr. c. 10 zł/egz. a) Michnik A.-List do gen. Kiszczaka, s. 9, b) Steinsbergowa A.-Proces KSS KOR-refleksje i analogie, s Brückner A.-Mitologia słowiańska i polska. Opr. St. Urbańczyk. W. 1985, PWN, 20,5cm, s. 383, opr. c. 55 zł. 160.Brzechwa J.-Pchła szachrajka. Ilustr. I. Kuczborska. W. 1957, Cz., 18cm, s. 56 nlb, opr. 7

8 oryg. tw., (częściowo pokolorowana i porysowana przez dzieci), c. 15 zł. 161.Brzósko St., Guderska J.-Praktyczne pszczelnictwo. W. 1954, PWRiL, 21cm, s. 215, opr. oryg. tw., 162. Budownictwo (temat). a) Wóycicki K. dr inż.-wodociągi i kanalizacje. W 2 tomach. t. 1. Wodociągi, s. 286, t. 2. Kanalizacje, s W. 1948, Skł. gł. TEiM, 29,5cm, opr. oryg. brosz. napr., c. 50 zł/kompl, b) Lachowski A.-Drogowe roboty ziemne i ich mechanizacja. W. 1954, Wyd. Kom., 24,5cm, s. 306, opr. oryg. tw., c. 30 zł, c) Kobyliński A., Sokalski K.-Nawierzchnie betonowe. W. 1955, Wyd. Kom., 24,5cm, s. 329, opr. oryg. tw., c. 30 zł, d) Rucki R. dr inż.-hydromechanizacja robót ziemnych. W. 1954, Wyd. Kom., 24,5cm, s. 358, opr. oryg. tw., c. 30 zł, e) Lebiediew M. N., Żmijenko S. M., Markowicz M. P.-Roboty budowlane. W. 1953, PWT, 24,5cm, s. 485, opr. oryg. brosz. napr., c. 30 zł, f) Kamieński M., Skalmowski Wł. pod red.-kamienie budowlane i drogowe. W. 1957, Wyd. Geolog., 20,5cm, s. 390, opr. c. 30 zł, g) Cebulak K.-Budownictwo wodne. Cz. I. Regulacja rzek. W. 1955, PWRiL, 20,5cm, s. 383, opr. c. 20 zł, h) Nieczajew M. A.-Zaopatrzenie osiedli w gaz. W. 1956, BiA, 20,5cm, s. 190, opr. c. 15 zł, i) Pietruszewski Wł.-Budowa zapór na potokach górskich, W. 1956, BiA, 20,5cm, s. 83, opr. oryg. c. 15 zł, j) Kotarski Z.-Płyty i pustaki wiórkowo-cementowe. W. 1953, PWT, 21cm, s. 72, opr. c. 15 zł, k) Mackiewicz K.- Roboty pomiarowe przy budowie dróg. W. 1957, Wyd. Kom., 20,5cm, s. 201, opr. c. 20 zł, l) Napierkowski Z., Rogowski J.-Czynności pomiarowe przy mierzeniu długości. W.1954, PPWK, 20,5cm, s. 55, opr. c. 15 zł, ł) Praca zbiorowa-konstrukcje żelbetowe prefabrykowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN/B Projekt. W. 1961, Wyd. Normalizacyjne, 21 cm, s. 41, opr. c. 10 zł, m) Dohnalik K., Pokorski B. opr.-walka ze stratami wody w domowych urządzeniach wodociągowych. Kr. 1957, Wyd. MPWiK, 20,5cm, s. 19, opr. c. 10 zł, n) Instrukcja ogólna o prowadzeniu robót budowlanych w okresie zimowym. W. 1951, PWT, 21 cm, s. 14, opr. oryg. brosz. (II), c. 10 zł, o) Instrukcja o wykonywaniu robót ziemnych zimą. W. 1953, PWT, 20,5cm, s. 19, opr. c. 10 zł, p) Instrukcja o przechowywaniu i przygotowaniu materiałów budowlanych do robót zimowych. W. 1954, BiA, 20,5cm, s. 11, opr. c. 10 zł. 163.Burzyński R.-Zaczynam dobrze fotografować. W. 1958, Filmowa Agencja Wyd., 20,5cm, s. 227, opr. b. ładny egz., 164.Cękalska-Zborowska H.-Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów. W. 1969, LSW, 19,5cm, s (il.), opr. oryg. tw., c. 35 zł. 165.Chabras T.-Muzea i tradycje Nałęczowa. Lublin 1973, Wyd. Muzeum Okręgowe, 16,5cm, s il. 40, opr. 166.Chmielewski L.-Tajemnice herbów polskich. P. br.r. wyd. (2005), Publicat S.A., MMV, 24,5cm, s. 127, opr. oryg. tw., 167.Chopin (temat). a) Giżycki J.-Film o młodym Chopinie. Problemy twórcze, realizacja. Fakty i dokumenty. W. 1953, Filmowa Agencja Wyd., 27,5cm, s. 253, opr. oryg. tw. + obw., c. 25 zł, b) Sydow B. E. opr.-korespondencja Fryderyka Chopina. W 2 tomach. W. 1955, PIW, 24,5cm, s.t , t.2-605, opr. oryg. tw., c. 70 zł, c) Łopalewski T.-Fryderyk. W. 1962, NK, 20cm, s. 326, opr. c. 25 zł, d) Iwaszkiewicz J.-Chopin. Z serii: Małe monografie muzyczne. Kr. 1956, PWM, 20,5cm, s. 363, opr. oryg. tw., c. 25 zł, e) Nowaczyński A.-Młodość Chopina. W. 1948, Cz., 18,5cm, s. 236, opr. c. 25 zł, f) Mayzner T.-Chopin. W. 1962, NK, 19,5cm, s.66,opr.oryg. c. 25 zł. 168.Chrustowski T., Jałowiecki J., Nowicki H.- Postępowanie karne. (Do użytku wewnętrz.) Podręcznik dla funkcjonariuszy MO. Pod red. prof. St. Kalinowskiego. W. 1965, Wyd. Oddz. Szkolenia KGMO,21cm,s.359,opr.oryg.,c. 60 zł. 169.Cohen M.-Pismo. Zarys dziejów. W. 1956, PWN, 24,5cm, s. 105, opr. intr. tw., c. 60 zł. 170.Czenstochoviana. a) Nowak T.-Obrona klasztoru jasnogórskiego w roku W. 1957, PWN, 24cm, s. 51, opr. c. 20 zł, b) Kunczyńska-Iracka A.-Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego. Wr. 1978, Oss., 24,5cm, s. 228, opr. oryg. tw. + obw., c. 40 zł, c) Paczuła B., Pilarczyk J. W. opr.-ferraria Almae Matris Częstochowiensis. XXXV-lecie Czwa 1985, Wyd. Wydz. Metalurg. PCz., 20cm, s. 47, opr. c. 10 zł, d) Wiernik B.-Podróż na trzecią płaszczyznę. Zdj. Wł. Sławny. W. 1954, Cz., 24 cm, s. 302, opr. oryg. brosz. + obw., c. 40 zł, e) Praca zbiorowa-towarzystwo 8

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków 2 Opracowanie katalogu: Anna Stecka Na okładce repr. poz. 517 REGULAMIN AUKCJI 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego

Bardziej szczegółowo

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU orw \/III md i ioao P o m a q a m i f ó o b i L a w p r a c y u B Opoitf Y PA*'- (a 9. Q r n *J -s/ ZESPÓŁ REDAKCYJNY: WBP Katowice:

Bardziej szczegółowo

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 s z t u k a i r z e m i o s ł o 1. BATOWSKI Zygmunt (1876 1944): Wizerunki Kopernika. Toruń: Tow. Bibljofilów im. Lelewela, 1933. 99, [5] s., [9] k. tabl.: il., 32 cm, brosz.

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA 418 WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA 1084. Antoniewicz Jan Bołoz. Wojna Artura Grottgera. Kraków 1911. Druk W. L. Anczyca i Spółki, s. 56, tabl. ilustr. 3,

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004 [Dokument elektroniczny]. - Poznań

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu POMAGAMY SOBIE W PRACY Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny c /133& Rocznik XLn Nr 1 Opole 1997 Zespół redakcyjny: Małgorzata Bartoszewska

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów C Z Ę Ś Ć 354 C Z W A R T A Materiały uzupełniające 5 część 5 Materiały uzupełniające Kalendarium wydarzeń na Ostrowie Tumskim

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXVI

R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXVI R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXVI R OCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ THE N ATIONAL L IBRARY Y EARBOOK XXXVI National Library Warszawa 2004 R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXVI Biblioteka Narodowa Warszawa

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944 POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944 Źródłami informacji do zestawienia bibliograficznego są wybrane z zasobów DBP we Wrocławiu oraz sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska książki i artykuły

Bardziej szczegółowo

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) *

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) * Rok 2011 tom II Głosy opinie W sierpniu 2011 roku ukazał się tom I Ekspresji Rocznik 2010, wprowadzający Czytelnika w różne przestrzenie kultury nowo powstałego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY

ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY ANDRZEJ J. WÓJCIK ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY STUDIA Z DZIEJÓW GEOLOGII I GÓRNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY STUDIA Z DZIEJÓW GEOLOGII I GÓRNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r.

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Cocktail historyczny Spis treści Gmina Kwidzyn Maciek 4 Listy do przyjaciółki 8 Wspomnienie o Jerzym Rudniku 9 Życie i działalność bojowo-lotnicza

Bardziej szczegółowo

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Przemysław Mańka Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM Poznań 2014 Recenzja: prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz prof. UWr. dr

Bardziej szczegółowo

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne.

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne. Witold Suski B i b l i o g r a f i a Do podstawowego wyposaenia warsztatu badacza naley bibliografia. Dokładno udzielanych informacji wpływa na jej poyteczno. Prezenowana praca jest wynikiem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE _16 NAUKA, Projekty polonistyczne _16. _ Wielki słownik polsko-niemiecki

KSZTAŁCENIE _16 NAUKA, Projekty polonistyczne _16. _ Wielki słownik polsko-niemiecki _16 NAUKA, KSZTAŁCENIE _ Wielki słownik polsko-niemiecki Słownik, pod redakcją naukową prof. dr hab. Józefa Wiktorowicza i dr Agnieszki Frączek, przygotowały zespoły doświadczonych leksykografów z Poznania

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo