K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku"

Transkrypt

1 K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) pniedziałek, 10 stycznia 2011 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts Östersund, 30 march - 1 April, 2011 We nw welcme abstracts t the upcming wrkshp in Östersund, 30 march 1 April, 2011 In the spring f 2011, the Mid Sweden University welcme yu t the annual wrkshp given by The Reginal Studies Assciatin Research Netwrk n Turism and Reginal Develpment, this year arranged by ETOUR [Eurpean Turism Research Institute]. The theme fr the wrkshp is Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts. Send yur abstract t participate in the wrkshp, at latest 15 January, Fr mre infrmatin, read r dwnlad the First Call fr abstracts: Institutes/Etur/News/ETOUR-News /~/link/3b6a2c63f91d4fd1afb1d e91.pdf Źródł: Marek Kzak, Uniwersytet Warszawski, za: Mid Sweden University, data dstępu Od redaktra: w załączeniu d KT znajdziecie Państw Kmunikat dtyczący sptkania naukweg w Östersund. WR Kultura fizyczna a kultura maswa gólnplskie sympzjum naukwe, Warszawa, 22 października 2011 rku Mam zaszczyt zaprsić d autrskieg udziału w przygtwywanej mngrafii Kultura fizyczna a kultura maswa, która zstanie wydana przez Akademię Wychwania Fizyczneg Józefa Piłsudskieg w Warszawie raz Salezjańską Organizację Sprtwą Rzeczypsplitej Plskiej. Wybrane artykuły zstaną zaprezentwane pdczas Ogólnplskieg Sympzjum Naukweg, które dbędzie się w Dmu Reklekcyjn-Frmacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 w dniu 22 października 2011 rku (sbta). Celem prjektwanej mngrafii jest ukazanie zależnści występujących w spłeczeństwie nwczesnym między kulturą fizyczną a kulturą maswą. Oczekujemy zatem na ryginalne teretyczne i empiryczne pracwania, napisane z pzycji filzfii i telgii, scjlgii i antrplgii kulturwej, pedaggiki i psychlgii, prawa, rganizacji i histrii. prf. AWF dr hab. Zbigniew Dziubiński Prezes Zarządu Ddatkwe infrmacje prgramwe i rganizacyjne w liście prfesra Zbigniewa Dziubińskieg, dłącznym d bieżąceg kmunikatu Knfraterni Turystycznej SBP Kntakt: Drta Kacperska, sekretarz generalny Salezjańskiej Organizacji Sprtwej, Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel.: (22) ; (22) , fax: (22) , www: Źródł: Zbigniew Dziubiński, krespndencja nadesłana Infrmacje Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: 1

2 NOWOŚCI WYDAWNICZE Kultura fizyczna a glbalizacja : praca zbirwa Kultura fizyczna a glbalizacja : praca zbirwa / pd red. Zbigniewa Dziubińskieg i Pitra Rymarczyka ; Akademia Wychwania Fizyczneg Józefa Piłsudskieg w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sprtwa Rzeczypsplitej Plskiej. Warszawa : Akademia Wychwania Fizyczneg Józefa Piłsudskieg : Salezjańska Organizacja Sprtwa Rzeczypsplitej Plskiej, s. : il. ; 24 cm. (Mngrafie SALOS RP). ISBN (SALOS RP) Zaintereswanie prcesami glbalizacji w kulturze fizycznej sprawił, że bk craz liczniejszych publikacji pświecnych temu zagadnieniu, prblematyka ta zagściła także w literaturze pdręcznikwej, czeg przykładem mże być Scjlgia kultury fizycznej zawierająca rzdział jej pświęcny. W ten nurt wpisuje się niniejsza mngrafia. Jej zaletą jest glbalny zakres tematyczny, ujęty w frmalne ramy czterech części. Wśród 48 tekstów składających się na mawiana pzycję znajdujemy pełen wachlarz stanwisk reprezentwanych przez przedstawicieli praktycznie wszystkich dziedzin współczesnej humanistyki. Glbalizacja w pinii większści autrów będącą prcesem niedwracalnym, wywłuje biegunw przeciwstawne ceny. Taki też wydźwięk maja zamieszczne teksty, które pzwalają czytelnikwi zapznać się z zakresem zjawiska, lecz i jeg krańcw różnymi cenami, zwłaszcza gdy weźmiemy pd uwagę skutki zachdzących przemian. Z recenzji dra Krzysztfa W. Jankwskieg Publikacja bezpłatna. Kntakt: Drta Kacperska, sekretarz generalny Salezjańskiej Organizacji Sprtwej, Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel.: (22) ; (22) , fax: (22) , www: Źródł: Zbigniew Dziubiński, krespndencja nadesłana Przewdnik Archelgiczny p Plsce Przewdnik Archelgiczny p Plsce : praca zbirwa. Warszawa : Arkady, 2010, 704 s.; il. ISBN: P raz pierwszy d prawie czterech dekad ukazał się bgat ilustrwany, kmplekswy, ppularnnaukwy pis najciekawszych stanwisk archelgicznych w Plsce. Przewdnik Archelgiczny p Plsce publikwał Wydawnictw Arkady. W książce nie zabrakł infrmacji na temat interesujących klekcji muzealnych i reknstrukcji starżytnych budwli dstępnych dla zwiedzających. Praca ma charakter mnumentalny - składa się z pnad 700 strn. Duża liczba zdjęć, rysunków, schematów, reknstrukcji i map mgła zstać wykrzystana w publikacji tylk dzięki pmcy pracwników licznych muzeów, instytucji kulturalnych i uniwersytetów. Dlateg infrmacje d przewdnika zbierał kilkr autrów. Trje z nich, Agnieszka Malinwska - Sypek, Daniel Sukniewicz i Wjciech Brzeziński, t z wykształcenia archeldzy. Natmiast Rbert Sypek t histryk, publicysta i dziennikarz. Wszyscy ze współautrów mają na swim kncie teksty upwszechniające przeszłść dalszą i bliższą raz szerki drbek naukwy, c zagwarantwał Przewdnikwi Archelgicznemu p Plsce wyski pzim merytryczny i dsknałe walry ppularyzatrskie. Książka składa się z krótkieg wprwadzenia w tematykę archelgii i jej metd. W dalszej części pkrótce mówin sytuację na becnych ziemiach plskich w klejnych epkach pcząwszy d palelitu p wczesne średniwiecze. Miejsca warte zwiedzenia pgrupwan według aktualneg pdziału administracyjneg na 16 wjewództw - w każdym z nich wytypwan z reguły kilkanaście atrakcji. W pisach dminują stanwiska związane z kresem średniwiecza, jednak nie zabrakł ciekawstek rdem ze starżytneg Egiptu - np. pisan mumię z XXII-XXIII w. ekspnwaną w Muzeum w Racibrzu. Pśród licznych stanwisk archelgicznych rzsianych p becnych plach uprawnych pisan również ciekawstki z pgranicza histrii i archelgii - plskie pszukiwania grbu Kpernika we Frmbrku. Autrzy zaprpnwali również kilka archelgicznych tras - szlakiem grdów półncneg Mazwsza czy śladami palelitycznych łwców w Małplsce. Atutem publikacji jest duża liczba ftgrafii prezentujących becny stan stanwisk, zabytków i klekcji. Ciekawstką są zdjęcia archiwalne. Dtarcie d pisywanych miejsc ułatwiają klrwe, szczegółwe 2

3 mapy. Pnadt pdan zwięzłe wskazówki dtyczące djazdu czy gdzin twarcia. W publikacji znajduje się również duża liczba rysunkwych reknstrukcji zabytkwych budwli - głównie sad i zamków. Ftgrafie prezentujące najciekawsze zabytki wydbyte przez archelgów będą dbrym uzupełnieniem szczególnie pdczas zwiedzania słab zachwanych pzstałści. Wiele ze stanwisk prócz zwięzłeg pisu dtycząceg funkcji czy chrnlgii patrzn ddatkwymi ciekawstkami lub anegdtami, c urzmaica narrację. W książce uwzględnin aktualne wyniki badań wykpaliskwych, których rezultaty są pisane w kntekście pszczególnych stanwisk archelgicznych. Pruszanie się p publikacji wspmaga dkładny indeks miejscwści i nazw własnych. Autrzy prpnują zwięzły wybór aktualnej literatury na temat pradziejów i plskieg średniwiecza. Przewdnik w dsknały spsób prezentuje bgactw archelgiczne Plski. Autrzy wypunktwują pśród licznych znanych stanwisk jak Biskupin, również te mniej ppularne, ale znaczeniu międzynardwym. Jednym z nich są Brncice, gdzie archeldzy pdczas badań dkryli wazę z najstarszym dtąd znanym przedstawieniem czterkłweg wzu datwaneg na płwę IV tysiąclecia p.n.e. Ta unikatwa publikacja na plskim rynku wydawniczym jest skierwana d wszystkich hbbystów, amatrów zaintereswanych archelgią w Plsce. Dla nich jest t bwiązkwa pzycja w dmwej bibliteczce. Opisy miejsc mgą kazać się jednak zbyt krótkie i lakniczne dla specjalistów - archelgów. Szymn Zdziebłwski Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu Zbacz również: Arkady : księgarnia internetwa, dkument nline: data dstępu Wybrane zagadnienia z pdstaw rekreacji i turystyki Wybrane zagadnienia z pdstaw rekreacji i turystyki = Selected prblems f the fundatins f recreatin and turism / red. nauk. Marek Napierała [et al.]. Bydgszcz; Pznań: Ośrdek Rekreacji, Sprtu i Edukacji, s.: il.; 24 cm. (Mngrafie / Wyższa Szkła Gspdarki w Bydgszczy; nr 03/09). Tekst częśc. ang. Streszcz. pl. przy rzdz. Bibligr. przy rzdz. ISBN Publikacja dstępna na prtalu Ggle.bks: staw+rekreacji+i+turystyki+%22&surce=bl&ts=8is8k5jjrs&sig=3k8dcddx3- BYfmmf2ee94pV5KpA&hl=pl&ei=fAUmTbucMIaTswaQ12kAg&sa=X&i=bk_result&ct=result&resnum=4&ved =0CCwQ6AEwAw#v=nepage&q&f=false, data dstępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Pdróże ltnicze Plaków w 2010 rku - raprt W mininym rku na plskim rynku ltniczym wiele się wydarzył. Nieprzewidziane wydarzenia, tj. wybuch wulkanu na Islandii spwdwały chwilwe, acz uciążliwe blkady ruchu pwietrzneg i straty linii ltniczych raz ltnisk. Zmiany kazały się jednak nie tak drastyczne, jak pierwtnie przewidywan. Pdsumwanie minineg rku, a przy tym prgnzy ekspertów na klejny są ptymistyczne. Plski rynek ltniczy rzwija się dynamicznie pdróżni craz chętniej wybierają samlt jak śrdek transprtu. Ruch ltniczy w Plsce. Dynamika wzrstu liczby pasażerów linii i ltnisk jest biecująca. W 2010 rku plskie prty ltnicze dntwały wzrst ruchu k. 5%. Rekrdwym miesiącem pd względem ruchu pasażerskieg był sierpień. Również z kńcem rku dynamika plskich ltnisk nie słabła. W listpadzie wynisła na 9%. W 2010 rku tanie linie ltnicze bsłużyły 4,56% więcej pdróżnych, a plscy przewźnicy - pnad 7%. PLL LOT, pdbnie jak w 2009 rku był liderem wśród przewźników działających na plskim rynku ltniczym. Jak pkazują statystyki plski rynek ltniczy rzwija się znacznie szybciej niż rynek eurpejski. Według AEA rynek przewzów eurpejskich linii tradycyjnych w statnich 6 miesiącach dntwywał wzrst na pzimie d 3 d 6%, przy czym w Plsce stanwi n kł 45% całeg rynku (w Eurpie 66%). 3

4 Najppularniejsi przewźnicy i kierunki pdróży. Klienci Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl wciąż najchętniej krzystają z usług przewźników tradycyjnych. Okł 70% rezerwacji dknanych w 2010 rku za pmcą serwisu stanwiły właśnie te na lty liniami regularnymi. Najppularniejsi przewźnicy t: PLL LOT, Lufthansa i KLM. Na liście najczęściej rezerwwanych kierunków ltów przduje niezmiennie Lndyn. Pdbnie jak w rku 2009 pnad 10% rezerwacji w serwisie dknan na lt w tym kierunku. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje - tak jak przed rkiem Paryż. Dużą ppularnścią klientów cieszą się również amerykańskie metrplie: Nwy Jrk, Chicag i Ls Angeles. Prcent sprzedaży biletów d egztycznych miast tj.: Pekin, Stambuł i Delhi i Tel Aviv, wzrósł w stsunku d 2009 rku pnad dwukrtnie. Najczęściej rezerwwane kierunki ltów i średnie ceny biletów w serwisie Tanie-Lty.cm.pl: Miast Sprzedane bilety (%) Średnia cena biletu 1 Lndyn ,00 zł 2 Paryż ,00 zł 3 Berlin Nwy Jrk ,62 zł 4 273,5 zł 4 Rzym 4, ,00 zł 5 Barcelna ,00 zł 6 Frankfurt Madryt Mnachium 3,5 3,5 3, ,00 zł 1 402,00 zł 990,80 zł 7 Bruksela Lizbna ,00 zł 1 657,00 zł 8 Ateny Chicag Kpenhaga Medilan Pekin Stambuł Trnt 916,00 zł 2 702,82 zł 750,74 zł 807 zł 3 634,00 zł 1 787,50 zł 4 294,43 zł 9 Delhi ,73 zł 10 Larnaka Ls Angeles Nicea Tel Aviv 1,5 1,5 1,5 1, ,00 zł 2 559,13 zł 1 121,87 zł 1 479,65 zł Najppularniejsze prty ltnicze. W mininym rku liderem pd względem bsługi pasażerskiej była Warszawa z ltniska Chpina dleciał 45% klientów serwisu. Drugie miejsce pd względem ruchu pasażerów rezerwujących bilety na Tanie-Lty.cm.pl zajmuje Kraków (10%). Udział pzstałych prtów przedstawia się następując: Gdańsk 8% Pznań 6% Wrcław 5% Katwice 4,5% Szczecin 1,5% Łódź 1% Bydgszcz 1% Dynamika ruchu w plskich prtach ltniczych utrzymywała się w 2010 rku na pzimie 10%. Tendencję tę przerwał kwietniwy kryzys islandzki, czyli blkada eurpejskiej przestrzeni pwietrznej spwdwana wybuchem wulkanu. Klejne miesiące przynisły jednak żywienie i pkazały, że tendencja jest wyraźnie wzrstwa. We dwje, w dwie strny. Klienci serwisu Tanie-Lty.cm.pl latali głównie parami 65% zakupów w serwisie stanwiły rezerwacje biletów dla dwóch sób. 25% pasażerów pdróżwał w mininym rku samdzielnie, 10% natmiast w grupach 3-sbwych i większych. Pnad 70% pasażerów rezerwwał bilety pwrtne, na pdróż w dwie strny. 4

5 Klienci craz większą uwagę przywiązują d ubezpieczenia pdróżneg - 14% sób wykupił pakiet ubezpieczeń (bejmujący: kszty leczenia, Assistance, bagaż, NNW i kszty rezygnacji z pdróży). Prgnza na 2011 rk - Artur Kwalczyk, dyrektr serwisu Tanie-lty.cm.pl Dane napływające z gspdarki światwej sugerują umiarkwany ptymizm c d wzrstu sprzedaży w rku Rynek ltniczy ma szansę na dbicie, pd warunkiem, że nie zaskczą nas nieprzewidziane katastrfy naturalne lub długtrwałe utrudnienia pracy prtów ltniczych z pwdu trudnych warunków atmsferycznych. Rynek turystyczny me tę specyfikę, że w czasie kryzysu kurczy się w większym stpniu niż gspdarka, ale z klei w czasach dbrej kniunktury rśnie bardziej niż gspdarka. Reasumując, w rku 2011 spdziewamy się wzrstu sprzedaży. Jedncześnie intensywnie pracujemy nad pszerzeniem ferty turystycznej, a także twrzeniem i usprawnianiem innwacyjnych narzędzi, które dają naszym klientm dstęp d najciekawszych i najtańszych fert na rynku. Źródł: dane AEA, IATA, PRTL.pl raz dane sprzedażwe Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl. Kamila Kaczmarczyk Specjalista PR tel. km.: , tel.: Ruch turystyczny w Krakwie w 2010 rku Ruch turystyczny w Krakwie w 2010 rku / Krzysztf Brkwski. Kraków: Małplska Organizacja Turystyczna, 2010, 92 slajdy Dkument nline: enager_id=362 Źródł: Małplska Organizacja Turystyczna, data dstępu Rynek turystyczny Czech Rynek turystyczny Czech / Daniel Owczarek, Anna Dmwska, Łukasz Ksmala, Bartsz Bera; Plska Organizacja Turystyczna. Szczecin: Zachdnipmrską Grupę Dradczą, 2010, 68 s.; tab., wykr. Dkument nline na strnie internetwej Plskiej Organizacji Turystycznej, w zakładce D pbrania Badania i analizy : data dstępu Pznań i Wrcław raz śląskie i małplskie liderami prmcji wśród plskich samrządów Według wyników badania Prmcja jednstek samrządu terytrialneg w pinii szefów prmcji przeprwadzneg przez Fundację Best Place Eurpejski Instytut Marketingu Miejsc szefwie prmcji największych plskich jednstek samrządu terytrialneg najbardziej dceniają starania prmcyjne Pznania i Wrcławia, a spśród wjewództw: śląskieg i małplskieg. Na dalszych miejscach w tym rankingu pjawiały się miasta: Gdańsk, Lublin, Gdynia, Szczecin i Kraków. Pznań znalazł się także na czele klejneg rankingu na najbardziej widczne działania prmcyjne. Zdeklaswał w tym zestawieniu klejne samrządy wj. śląskie i miast Łódź. Wrcław, Pznań, Warszawa i Spt t z klei miasta, na których wizerunek najsilniej wpływa wizerunek i pstawa ich liderów prezydentów: Rafała Dutkiewicza, Ryszarda Grbelneg, Hanny Grnkiewicz- Waltz raz Jacka Karnwskieg. Każde miast czy regin, niezależnie d atrakcyjnści swych walrów, chce przyciągać turystów. Według respndentów z teg zadania najlepiej wywiązują się Małplska i jej stlica Kraków. C ciekawe ranking zdminwały reginy, na klejnych miejscach wymieniane są bwiem wjewództwa śląskie i pmrskie. W prmcji dla biznesu liderami znów zstali: Pznań i Wrcław. 5

6 Wśród największych barier, które utrudniają działalnść prmcyjną plskich miast i reginów, szefwie biur prmcji wymienili: niewystarczającą współpracę z sektrem prywatnym, prcedury związane z zamówieniami publicznymi, pstawę radnych, pstawę prezydenta/marszałka, brak dpwiednich kwalifikacji pracwników wydziałów/referatów prmcji. Pełna wersja Raprtu d pbrania pd tym adresem: Źródł: Dziennik Turystyczny.pl, data dstępu Zbacz również: Fundacja Best Place Eurpejski Instytut Marketingu Miejsc, dkument nline: data dstępu Uczciwi, niezawdni i uprzejmi takich gści lubimy najbardziej Uczciwść t najbardziej cenina cecha gści htelwych wynika z ankiet przeprwadznych przez serwis rezerwacyjny htel.inf wśród eurpejskich hteli partnerskich. Według htel.inf htelarze najbardziej cenią sbie gści, którzy terminw regulują rachunki za pbyt, a p ich wyjeździe niczeg nie brakuje w pkjach htelwych. Prawie 100 prcent ankietwanych htelarzy uznał ten punkt za bardz ważny alb ważny. Uzyskując wynik 95 prcent, klejną z ceninych cech jest niezawdnść, np. niedwływanie rezerwacji w statniej chwili alb przestrzeganie czasów zameldwania i wymeldwania. Trzecie miejsce zajęł uprzejme zachwanie wbec bsługi htelwej ważne jest t dla śmiu na dziesięciu managerów hteli. Pnad 80 prc. htelarzy uznał czystść za cechę bardz ważną i ważną, mając nadzieję zastać puszczany przez gści pkój w jak takim prządku. Szczdrść natmiast nie jest zbyt isttną cechą. Tylk c piąty z ankietwanych uznał napiwki zstawiane przez gści za ważną cechę. Ankieta zstała zrealizwana przez htel.inf wśród eurpejskich htelarzy w ramach biuletynu htelweg. Wzięł w niej udział pnad 700 htelarzy. Źródł: Dziennik Turystyczny, za: htel.inf, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: W Sejmie płatach za studia Drugi kierunek studiów dziennych na publicznych uczelniach nie będzie za darm, tylk najlepsi studenci zstaną z płaty zwlnieni - takie prpzycje przyjęła we wtrek sejmwa pdkmisja ds. nauki i szklnictwa wyższeg. Pdkmisja zakńczyła pracę nad rządwym prjektem ustawy Praw szklnictwie wyższym raz nad prjektem nwelizacji ustawy stpniach i tytule naukwym raz stpniach i tytule w zakresie sztuki. Według przyjętych przez psłów przepisów, każdy student będzie mógł rzpcząć studia na drugim kierunku. P pierwszym rku jeg wyniki w nauce zstaną cenine i, jeśli będą szczególnie dbre, będzie mógł dalej studiwać za darm. Bezpłatnie będą mgli studiwać ci studenci, którzy spełnią kryteria takie, jakie muszą spełnić sby trzymujące nagrdy rektra za wybitne siągnięcia w nauce - pwiedziała minister nauki i szklnictwa wyższeg Barbara Kudrycka. Jeśli jednak mu się t nie uda, zapłaci za ukńczny pierwszy rk i za każdy klejny, jeśli zdecyduje się na kntynuację studiów. Zastrzeżenia d prpzycji wstecznych płat za pierwszy rk studiów zgłsił przewdniczący Parlamentu Studentów RP Bartłmiej Banaszak. Psłwie, d czeg przychyliła się minister nauki, przyjęli zapis, że z tej płaty (lub z jej części) student będzie mógł zstać zwlniny z ważnych przyczyn. Jakie t będą przyczyny, kreśli uczelnia. 6

7 W myśl przyjętych przez psłów zapisów, tylk na jednej uczelni wykładwca będzie zaliczany d tzw. minimum kadrweg, wymaganeg przy ubieganiu się pzwlenie na prwadzenie kierunku studiów; nie będzie stanwiska dcenta, a uczelnia (pza szkłami artystycznymi) będzie musiała uzyskać zgdę ministra na zwiększenie liczby przyjmwanych na studia dzienne studentów więcej niż 2 prc. Psłwie przyjęli m.in. przepisy pzwalające uczelnim twrzyć własne, interdyscyplinarne kierunki studiów. Rządwy prjekt nwelizacji wprwadza zamiast becnej listy zatwierdznych prgramów kierunków studiów tzw. Krajwe Ramy Kwalifikacji - wytyczne, według których nwe kierunki będą mgły być twrzne. Pnadt, najlepsze wydziały na uczelniach (zarówn publicznych jak i prywatnych) będą mgły ubiegać się status Krajweg Naukweg Ośrdka Widąceg (KNOW). Status ten wydział trzyma na pięć lat i w tym czasie trzyma zwiększną dtację na działalnść, jeg pracwnicy dstaną ddatki d wynagrdzeń, a dktranci wyższe stypendia. KNOW będą też miały pierwszeństw przy ubieganiu się granty na badania raz dfinanswanie zakupu sprzętu. W rządwych prjektach nie znalazła się, dyskutwana wcześniej, prpzycja likwidacji stpnia dr. habilitwaneg. Jednak rektr będzie mógł zatrudnić dktra na stanwisk prfesrskie i przyznać mu uprawnienia takie, jakie mają samdzielni pracwnicy naukwi, czyli dktrzy habilitwani. Naukwiec, który nie ma habilitacji (ale ma znaczne, twórcze siągnięcia) będzie mógł zstać samdzielnym pracwnikiem naukwym i np. być prmtrem prac dktrskich, pd warunkiem, że Centralna Kmisja d Spraw Stpni i Tytułów wyrazi na t zgdę. Praw d zatrudnienia jak samdzielni pracwnicy naukwi zyskają też dktrzy, którzy przez c najmniej pięć lat pracwali jak samdzielni pracwnicy naukwi za granicą, w krajach, w których habilitacji nie ma. Pnadt, dktrwi, który uzyska uprawnienia dktra habilitwaneg prezydent będzie mógł, na wnisek Centralnej Kmisji ds. Stpni i Tytułu Naukweg raz Stpni i Tytułu w zakresie Sztuki, nadać tytuł prfesra. Obecnie tytularnymi prfesrami mgą zstać tylk sby z habilitacją. Według rządweg prjektu nwelizacji ustawy stpniach i tytułach, hnrwane będą też dyplmy magisterskie i dktrskie uzyskane w państwie człnkwskim Unii Eurpejskiej, państwie człnkwskim Organizacji Współpracy Gspdarczej i Rzwju (OECD) lub państwie człnkwskim Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA). Nie będzie ptrzebna, wymagana becnie, nstryfikacja. Pdkmisja ds. nauki i szklnictwa wyższeg działa przy sejmwej Kmisji Edukacji, Nauki i Młdzieży. Przyjęte we wtrek przez pdkmisję sprawzdanie zstanie przedstawine kmisji w pełnym składzie, a następnie prjektami ustaw zajmie się Sejm. Rząd liczy, że ustawy zstaną uchwalne i pdpisane przez prezydenta d kwietnia, c pzwli im wejść w życie z pczątkiem nweg rku akademickieg 1 października 2011 r. ULA Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu Plski cllege? Szkła wyższa, niec niższa Abslwenci najlepszych amerykańskich cllege ów, mim niepsiadania tytułów naukwych, cieszą się spłecznym prestiżem i świetnie zarabiają. Dlaczeg takie szkły są ptrzebne w Plsce i c należałby zmienić, by ich utwrzenie był mżliwe. Zasadnicza różnica między dbrym uniwersytetem a dbrym cllege em plega na tym, że uniwersytet jest dla prfesra, cllege zaś dla studenta. Na uniwersytecie prfesr prwadzi badania, kształcąc przy kazji dktrantów. Jeśli musi uczyć studentów pierwszych lat, rbi t częst niestarannie. Wli mówić tym, czym się sam zajmuje, niż tym, c jest studentm ptrzebne i c ptrafią ni zrzumieć. W cllege u zaś prfesr nie ma dktrantów, nie musi prwadzić badań naukwych. Rzliczany jest z jakści pracy dydaktycznej, a uczelnia, przyjmując nweg pracwnika, abslwenta studiów dktranckich prestiżwych uniwersytetów badawczych, zrbi wszystk, żeby nauczyć g prwadzenia wykładów w przystępny spsób. [ ] Leszek Pachlski Cały artykuł znajdziesz tutaj: data dstępu Turystyka sprtwa - śladami eurpejskich stadinów Piłka nżna tylk pzrnie nie ma nic wspólneg z turystyką jednak każdy kibic wie, że pdróż na wyjazdwe mecze swjej drużyny t także kazja, by pznać dmienne kultury, zwyczaje innych nardów czy atrakcje turystyczne danej miejscwści. W pniższym tekście przedstawimy Państwu Świątynie Futblu, które pwinny być pzycją bwiązkwą pdczas urlpu czy wakacji. Jednym z najatrakcyjniejszych Państw w Eurpie dla turystów jest słneczna Hiszpania natmiast dla kibiców t jczyzna aktualnych Mistrzów Świata raz dwóch największych klubów w histrii piłki nżnej Realu Madryt i Barcelny. Stlica Katalnii t ppularny kierunek wycieczek niepwtarzalna architektura i styl Barcelny, wiele zabytkwych budwli przyciągają d miasta mnóstw turystów. Słynna aleja La Rambla, XIX-wieczna 7

8 hala targwa La Bqueria czy jeden z najważniejszych teatrów perwych na świecie -Gran Teatre del Liceu t główne atrakcje Barcelny. W Katalnii znajduje się także jeden z największych klubów na świecie - FC Barcelna. Dla Katalńczyków t cś więcej niż klub pdczas krwawych rządów generała Franc, stadin Nu Camp był jedynym miejscem, gdzie miejscwi mgli manifestwać swją przynależnść nardwą. Każde zwycięstw nad znienawidznym Realem Madryt, z którym sympatyzwał Franc, miał i nadal ma wielkie znaczenie dla Katalńczyków. Wielu turystów dwiedzających t piękne miast, pierwsze krki kieruje właśnie na grmny stadin Camp Nu (największy w Eurpie), by zrbić sbie pamiątkwe zdjęcia w świątyni futblu. Znajduje się tu także muzeum klubu i dwupiętrwy sklep z pamiątkami klubwymi - FC Btiga Megastre, gdzie każdy kibic mże zapatrzyć się w najróżniejsze gadżety związane z BlauGrana. Największy rywal Dumy Katalnii, czyli Real, także rzgrywa swje sptkania w miejscu, które jest znane każdemu kibicwi futblu. Estadi Santiag Bernabeu t bk muzeum Prad, placu Plaza Mayr nazywaneg teatrem pd niebem Madrytu czy Pałacu Królewskieg t jedn z najcharakterystyczniejszych miejsc w stlicy Hiszpanii. Gspdarze biektu, Real jest bez wątpienia jedną z najlepiej rzpznawalnych wizytówek Madrytu. Królewscy są najbardziej utytułwaną drużyną na świecie, a pdczas każdeg sptkania na trybunach Santiag Bernabeu zasiada kł 80 tysięcy kibiców. W klubwym sklepiku mżna kupić trykt największych gwiazd drużyny p transferze Cristian Rnald z Manchesteru United, kszulki z jeg nazwiskiem są rzchwytywane przez Hiszpanów i turystów z innych państw, zapewniając pkaźne wpływy finanswe d klubwej kasy. Turyści - kibice chętnie pdróżują także d stlicy Andaluzji Sevilli, gdzie bk wspaniałych zabytków wart zbaczyć także z bliska rywalizację dwóch klubów z teg miasta- Sevilli FC i Betisu. Zacięta rywalizacja pmiędzy tymi drużynami z pewnścią mże udzielić się każdemu, kt zasiadł na trybunach Estadi Ramón Sánchez Pizjuán lub Manuel Ruiz de Lpera. Obecnie drużyny grają w innych klasach rzgrywkwych, jednak t tylk kwestia czasu, kiedy derby Sevilli będą znów emcjnwać kibiców w Primera Divisn. Anglia, nazywana jczyzną futblu t klejna prpzycja dla kibiców zwiedzających Eurpę. Punktem bwiązkwym pdczas wizyty w Anglii jest czywiście zwiedzanie rzpznawalnych na całym świecie zabytków Lndynu jak Big Ben czy Pałac Buckingham, jednak dla kibiców futblu Lndyn t miast wielkich klubów piłkarskich. W mieście znajduje się mnóstw drużyn, a najppularniejsze z nich t Arsenal, Chelsea i Tttenham. Pdczas wizyty w Lndynie wart dwiedzić stadin jednej z nich. Najkazalej prezentuje się nwczesny Emirates Stadin - dla kibiców z Plski spre znaczenie mże mieć fakt, że w barwach rzgrywająceg tam mecze Arsenalu występuje na c dzień dwóch Plaków. Najsłynniejszym stadinem w Anglii, a dla wielu nawet na całym świecie jest bez wątpienia Wembley miejsce jedneg z najważniejszych triumfów w histrii plskiej piłki. W 1973 rku Plska zantwała tam zwycięski remis, który dał jej praw gry w MŚ, pzbawiając jedncześnie gspdarzy awansu. P tym sptkaniu zszkwana prasa angielska pisała kńcu świata. Jednak Wembley t także miejsce największeg triumfu Anglii- w 1966 rku zdbyli tam pierwsze i jak na razie jedyne Mistrzstw Świata. W 2003 rku zburzn niec archaiczny już biekt i kilka lat później pwstał nwe Wembley, które aktualnie jest jednym z największych biektów sprtwych na świecie. W maju 2011 rku rzegrany tam zstanie finał prestiżwej Ligi Mistrzów a szansę na występ przed własną publicznścią mają 4 kluby z Anglii, w tym aż trzy z Lndynu. Piłkarska Anglia t nie tylk Lndyn kibice Manchesteru United z pewnścią nie przepuszczą kazji, by pdczas wizyty w mieście włókniarzy dwiedzić słynne Old Traffrd, nazywane Teatrem Marzeń. Pdczas każdeg sptkania Czerwnych Diabłów biekt wypełniny jest d statnieg miejsca przez fanów MU. W Manchesterze, ale na stadinie City - drugieg wielkieg klubu z teg miasta gścili niedawn kibice Lecha Pznań, którzy zaimpnwali Anglikm swim żywiłwym i niepwtarzalnym dpingiem. Na kniec wizyty na wyspach prpnujemy wizytę w mieście Beatlesów Liverplu. Prtwe miast znane jest także dzięki drużynie Liverplu każdy, kt dwiedzi Anfield Rad i usłyszy piękny hymn drużyny Yu never walk alne (nigdy nie zstaniesz sam) śpiewany przez 40 tysięcy ludzi, zapamięta t wydarzenie d kńca życia. Kntynuując naszą pdrż p najwspanialszych stadinach Eurpy, nie mżemy pminąć słnecznej Italii. Mafia, spaghetti i piłka nżna t elementy, które łatw skjarzyć z Włchami. Płżny u pdnóża Wezuwiusza Neapl, gdzie siedzibę ma słynna Gmrra, znajduje się też klub piłkarski, będący chlubą wszystkich Sycylijczyków z Neaplu miejscwy Scietà Sprtiva Calci. Pwiedzenie zbaczyć Neapl i umrzeć jest tu jak najbardziej na miejscu - grąca atmsfera panująca na 80 tysięcznym Sa Pal znakmicie ddaje wybuchwy charakter miasta. Jedn z najppularniejszych miast na świecie - Rzym jest siedzibą dwóch rywalizujących ze sbą drużyn - Lazi i AS Rma. Oba kluby mają wspólny stadin- Stadi Olimpic, który jest jedyną rzeczą, która je łączy. Na c dzień Lazi i Rma rywalizują panwanie w Wiecznym Mieście, a grąca atmsfera pdczas derbów Rzymu ddaje klrytu rzgrywkm Serie A. Także kluby w Medilanie mają wspólny stadin legendarne San Sir t charakterystyczna budwla, która stanwi niedłączny element architektury Medialnu. Inter i Milan t światwe ptęgi piłkarskie, a każdy pjedynek pmiędzy tymi drużynami, pdbnie jak wiele innych meczów derbwych we Włszech, elektryzuje cały kraj i najczęściej musi być rzgrywany pd ścisłym nadzrem plicji. Ostatnim miastem, które pwinien dwiedzić każdy fan futblu i mtryzacji jest Turyn znajduje się tu siedziba kncernu Fiat raz Nardwe Muzeum Autmbilizmu, które jest jednym z największych mu- 8

9 zeów zabytkwych samchdów i mtcykli w Eurpie. Stlica Piemntu t także siedziba dwóch wielkich klubów zapmnianeg już trchę Trin i Juventusu. Piłkarze Starej Damy, której pisenki śpiewał słynny Ers Ramazztti, gścili niedawn w Pznaniu, pdczas meczów w Lidze Eurpejskiej. Nasi piłkarze sprawili sprą niespdziankę i wyeliminwali Włchów, remisując zarówn w Turynie, jak i w Pznaniu. Włsi traktują futbl niczym religię- widać t na największych stadinach w tym kraju, a fanatyczny dping tifsich ddaje klrytu jednej z najlepszych lig na świecie - Serie A. W artykule przedstawiliśmy stadiny z trzech najsilniejszych lig w Eurpie, jednak inne kraje jak Francja, Hlandia czy Niemcy także mgą pszczycić się wspaniałymi biektami: Stade Veldrmme w Marsylii, Saint Denis w Paryżu, De Kuip w Rtterdamie, Arena w Amsterdamie, Veltins Arena w Gelsenkirchen, Allianz Arena w Mnachium czy Signal Iduna Park t miejsca znane każdemu kibicwi, które wart dwiedzić każdej prze rku. Pdróżwanie za swją ukchaną drużyna t niesamwite przeżycie a już pd kniec luteg wszyscy fani Lecha będą mieli kazje wyjechać d Prtugalii, gdzie Lech zmierzy się ze Sprtingiem Braga. Stadin tej drużyny t jeden z najbardziej niesamwitych biektów piłkarskich na świecie- płżny jest przy zbczu góry Castr w specjalnym zagłębieniu - trybuny wybudwane zstały tylk wzdłuż dłuższych bków płyty biska, twrząc niesamwite wrażenie. Już dziś wiadm, że kibice z Pznania stwrzą tam niesamwitą atmsferę, wzbgacając t piłkarskie święt. Piłka nżna t bez wątpienia najppularniejszy sprt na świecie mecze piłkarskie częst prównywane są d spektaklów teatralnych, gdzie kibice stanwią integralną całść. Nawet najpiękniejszy i najnwcześniejszy stadin piłkarski nie będzie nic znaczył, jeśli zamiast żywiłwych kibiców będą widnieć tylk puste krzesełka, dlateg zachęcamy plskich kibiców d wizyt na krajwych stadinach, które pwli zamieniają się w nwczesne eurpejskie areny piłkarskie. B nawet wizyta na Santiag Bernabeu nie zagwarantuje takich emcji jak występ plskiej drużyny na jednym z naszych nw pwstających pięknych stadinów. Krzysztf Janik Źródł: Turystyka24h.pl, dkument nline: data dstępu Singiel knsument usług rekreacyjn-turystycznych wykład, Warszawa, 14 stycznia 2011 rku Czym jest singlizm? Kim jest singiel? Cllegium Civitas zaprasza na cykl całrcznych wykładów twartych Singlizm jak nwy styl życia w pnwczesnym świecie. 14 stycznia 2011 rku, gdz.16:00, sala 1226, Pałac Kultury i Nauki, XII p. Singiel knsument usług rekreacyjn-turystycznych, wykład dra Adriana Przemysława Lubwieckieg-Vikuka z Wyższej Szkły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Knpackiej w Pruszkwie, Wydział Wychwania Fizyczneg i Turystyki Prsimy zgłszenie uczestnictwa, przesyłając na adres: Infrmacje seminarium: Więcej infrmacji: mgr inż. Katarzyna L. Kuklińska, tel Źródł: Adrian Przemysław Lubwiecki-Vikuk, krespndencja nadesłana TravelCamp Kraków, 29 stycznia 2011 rku W Krakwie sptkają się praktycy i eksperci, by rzmawiać na temat efektywneg wykrzystania strategii marketingwych w turystyce i htelarstwie. W czwartek, 20 stycznia, w htelu Orient rusza klejna, trzecia już edycja sptkania TravelCamp. TravelCamp służy przede wszystkim integracji śrdwiska turystyczneg z branżą internetwą. Sptkać tu mżna z jednej strny turperatrów, htelarzy, przedstawicieli rganizacji turystycznych, z drugiej zaś blgerów, ekspertów zajmujących się marketingiem internetwym, prgramistów i internetwych geeków. Wszystkich łączy wspólny mianwnik: e-turystyka. Każda edycja TravelCamp przyciąga kł setki uczestników, którzy chwalą sbie twarty niefrmalny charakter sptkań, mżliwść integracji w różnych miastach w Plsce, bezpśredni kntakt z praktykami, a także dbrą zabawę. Warunkiem udziału jest bezpłatna rejestracja na strnie internetwej Pdczas tej edycji sptkania tematami przewdnimi będą: Scial Media Marketing raz Marketing w turystyce i sektrze hreca. Nie zabraknie start-upów, nwych prjektów, dyskusji trendach i prgnzach na rk 2011, a także pdsumwania ubiegłeg rku. Każdy z uczestników mże zgłsić własną prezentację i pdzielić się swim dświadczeniem z innymi. 9

10 Spnsrami styczniwej edycji Travelcamp są firmy: Gevita, TravelTECH i Freshmail. Spnsrem strategicznym p raz drugi zstała firma Travelprt. Patrnat branżwy nad całym cyklem sptkań bjęła Plska Izba Turystyki. Więcej infrmacji cyklicznych sptkaniach TravelCamp mżna znaleźć na strnie: Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Zamki krzyżackie światwym dziedzictwem Samrząd wjewództwa rzpczął działania na rzecz wpisania na Listę Światweg Dziedzictwa Kulturweg UNESCO zespłu gtyckich zamków krzyżackich w półncn-wschdniej Eurpie. Chcemy, by w przygtwaniu stswnej aplikacji uczestniczyli wspólnie z nami także partnerzy z sąsiednich reginów raz Rsji, Litwy, Łtwy i Estnii. - Pwstałe w ciągu 150 lat zamki krzyżackie są niewątpliwym świadectwem dziedzictwa kulturweg naszeg reginu, a także dziedzictwa kulturweg wielu innych ziem w naszej części kntynentu. Stanwią jednrdną, wyjątkwą grupę zabytków charakterze wielkprzestrzenneg, zespłweg pmnika histrii. Umieszczenie teg zespłu na Liście Dziedzictwa UNESCO będzie miał wielkie znaczenie dla chrny tych wspaniałych zabytków architektury i rganizacji gspdarczej. Z drugiej zaś strny z całą pewnścią będzie t działanie na rzecz ich ppularyzacji, c pwinn się przełżyć na rsnącą liczbę dwiedzających także nasze ziemie turystów. Wierzę w międzynardwy ddźwięk i w sukces naszej inicjatywy pdkreśla marszałek Pitr Całbecki. Jesienią gspdarz naszeg wjewództwa wystswał pism d szefa Plskieg Kmitetu Nardweg Międzynardwej Rady Ochrny Zabytków ICOMOS prfesra Bgusława Szmygina, w którym przedstawił prpzycję międzyrządwej aplikacji w tej sprawie. Zstała przyjęta z uznaniem. Jeszcze w październiku Kmisja Architektury Militarnej PKN ICOMOS udzieliła pmysłwi swjeg pparcia, deklarując współpracę w klejnych działaniach z tym związanych. W listpadzie dszł d sptkania przedstawicieli Urzędu Marszałkwskieg z zawiadującym ptężnym, dbrze zachwanym i słynnym w Eurpie kmpleksem zamkwym w Malbrku, dyrektrem Mariuszem Mierzwińskim, który także akceptuje nasze plany w tej mierze i zapwiedział uczestnictw we wszystkich klejnych psunięciach. Klejnym krkiem będzie uruchmienie prcedury uznania zespłu zamków za pmnik histrii, c znacza zaangażwanie generalneg knserwatra zabytków i ministra kultury, a na kniec właściwy akt prawny w staci rzprządzenia prezydenta RP. T twrzy nam drgę d zaprszenia d współpracy marszałków wjewództw pmrskieg i warmińsk-mazurskieg, którzy także mają na swich terenach pkrzyżackie zespły militarn-administracyjn-mieszkalne, a także przedstawicieli nardwych kmitetów Międzynardwej Rady Ochrny Zabytków z Litwy, Łtwy, Estnii i Rsji. W Kujawsk-Pmrskiem mamy kilkanaście zamków krzyżackich, większść w stanie malwniczej trwałej ruiny. Jedna z takich ruin, zamek w Truniu, jak integralny element truńskieg zespłu starmiejskieg ma już certyfikat wyjątkwej uniwersalnej wartści i swój wpis na Listę Światweg Dziedzictwa. Zamek w hełmnie, któreg pzstałści w pstaci zaadaptwanych d współczesnych celów biektów mżna glądać d dziś, był przez pewien czas stlicą państwa zaknneg. Inne - na przykład w Zamku Bierzgłwskim, Radzyniu Chełmińskim, Świeciu, czy Rgźnie wciąż jeszcze niedkryte dla turystyki, mgą stać się w przyszłści napędem dla zarówn reginalneg, jak i lkalneg przemysłu turystyczneg. Beata Krzemińska rzecznik praswa Urzędu Marszałkwskieg 30 grudnia 2010 rku Źródł: Kujawsk-Pmrskie, data dstępu Status Pmnik Histrii dla Meczetów w Bhnikach i Kruszynianach Meczety w Bhnikach i Kruszynianach raz leżące tam cmentarze mają szansę na uznanie za pmnik histrii. Dkumentacja w tej sprawie trafiła d Wjewódzkieg Knserwatra Zabytków. Pmnik Histrii t szczególna frma chrny najcenniejszych zabytków w Plsce. Taki tytuł mże trzymać zabytek szczególnej wartści histrycznej, naukwej i artystycznej. W wjewództwie pdlaskim becnie jest tylk jeden zabytek z takim statusem - t Kanał Augustwski. Meczety i mizary dzięki takiemu tytułwi zyskają głównie prestiż - mówi przewdnicząca gminy muzułmańskiej w Bhnikach - Mirsława Krycka. Chdzi pkazanie naszych najcenniejszych zabytków, jakie w tej chwili w Plsce są, jeżeli chdzi muzułmanów. Kierwnik białstckieg ddziału Nardweg Instytutu Dziedzictwa Iwna Górska mówi, że uzyskanie statusu pmnika histrii umżliwia starania klejny prestiżwy tytuł - wpisanie na listę Światweg Dziedzictwa UNESCO. Obiekty, które nie są uznane za pmnik histrii nie mgą ubiegać się wpisanie na listę UNESCO. Craz trudniej przebić się na tę listę, natmiast biekty, które spełniają kryterium unikatwści zawsze taką szansę mają, więc jakaś nadzieja jest - ddaje Iwna Górska. Obecnie Plska ma na Liście UNESCO 12 biektów. Natmiast status pmnika histrii ma 39 zabytków. 10

11 Dkumentacja meczetów i mizarów w Kruszynianach i Bhnikach statecznie trafi d prezydenta, który nadaje status Pmnik Histrii w drdze rzprządzenia. Źródł: Wrta Pdlasia [za:] Radi Białystk, data dstępu Rk 2011 czy będzie lepszy?: debata Rynku Turystyczneg Zbliża się kniec rku, a z nim nieuchrnnie czas pdsumwań i prgnz na przyszłść. Dlateg Rynek Turystyczny zrganizwał 8 grudnia 2010 rku w redakcji debatę z udziałem ekspertów, którzy dpwiedzieli na najbardziej aktualne pytania dtyczące turystyki. Wzięli w niej udział na zdjęciu w klejnści d lewej: Marek Andryszak, Prezes Zarządu TUI Pland Anna Kłsswska, Redaktr Naczelna Rynku Turystyczneg Dariusz Wjtal, Prezes Oddziału Mazwieckieg Plskiej Izby Turystyki Maria Napiórkwska, Dyrektr Departamentu Turystyki Ministerstwa Sprtu i Turystyki Rafał Szmytke, Prezes Plskiej Organizacji Turystycznej Krzysztf Wjtkiewicz, Dyrektr Generalny Izby Gspdarczej Htelarstwa Plskieg Zapis dyskusji znajdziesz tutaj: czneg.html, data dstępu Przewdnik p 1047 tajemnicach Wisły Aby przybliżyć Wisłę Plakm Fundacja Marka Kamińskieg wydała przewdnik p Wiśle Wisła 1047 tajemnic raz stwrzyła infrmacyjny prtal Przemierzyłem Wisłę kilkakrtnie i za każdym razem dkrywałem ją na nw. Stąd pmysł przewdnika, który byłby interesujący nie tylk dla kajakarzy, ale również dla rdziców z dziećmi, rwerzystów, amatrów pieszych wędrówek czy miłśników dbrej kuchni tłumaczy swją inicjatywę Marek Kamiński, pdróżnik, załżyciel fundacji swjeg imienia. Wisła 1047 tajemnic t wydawnictw które ma zachęcać d dkrywania terenów nadwiślańskich raz wiślanych szlaków lądwych i wdnych. Ma stanwić inspirację d aktywnści fizycznej, d pszerzania swjej wiedzy raz mądreg krzystania z kurczących się zasbów wdy. Przewdnik wydany przez Fundację Marka Kamińskieg zawiera pis tras dedykwanych m.in. żeglarzm, piechurm, ftgrafm czy pasjnatm histrii. D każdeg z nich dłączn mapy raz infrmacje praktyczne, np. ptrzebnym sprzęcie czy znaczeniach. Dla sób, które chcą pszerzyć swją wiedzę Wiśle pwstaje prtal infrmacyjny Stanwi n rzszerzenie przewdnika. Z prtalu będzie mżna dwiedzieć się wydarzeniach spłecznkulturalnych nad Wisłą, przeczytać kmentarze i relacje internautów czy artykuły związane z tematyką rzek i wdy. Całść zilustrwana jest zdjęciami pwstałymi pdczas bu ekspedycji Wisła. Wisła 1047 tajemnic t pierwsza teg typu publikacja d lat 60-tych XX w. Przewdnik w wersji drukwanej raz elektrnicznej jest elementem długfalweg prjektu Fundacji Marka Kamińskieg Szlak Wisły. Jeg celem jest przywrócenie Wisły Plsce i Plakm. Pływałem p wielu rzekach świata, w tym tych najbardziej dzikich i nieujarzminych jak Amaznka czy Ri Usumacinta. I z całym przeknaniem mgę stwierdzić, że Wisła im nie ustępuje. Wisła t 1047 kilmetrów przygód i tajemnic, które wart przeżyć i dkryć. Odkryjmy ją razem! ddaje Kamiński. Fundacja Marka Kamińskieg przygtwała również kalendarz ścienny tematyce wiślanej. Jest n wypełniny zdjęciami z letniej raz zimwej ekspedycji Wisła. Wydawnictwa Fundacji Marka Kamińskieg mżna nabyć przez Internet na strnie w zakładce sklepik raz pdczas sptkań i wydarzeń rganizwanych przez Fundację. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu

12 Cnventin Bureaux łączą siły Cnventin Bureau f Pland POT pdpisał pierwsze przumienia współpracy, które są kartą praw i bwiązków Cnventin Bureaux w Plsce i mają na celu usystematyzwanie działań prwadzących d wspólnej prmcji Plski, reginów i miast pd kątem rzwju turystyki bizneswej. Pnadt mają kreślić zasady współpracy i wybru rzetelnych partnerów, którzy w prfesjnalny spsób bsługują pdmity zaintereswane rganizacją sptkań i wydarzeń na terenie Plski. Najważniejsze załżenia przumienia kreślają, że Cnventin Bureau jest pierwszym kntaktem dla wszystkich pszukujących infrmacji dtyczących mżliwści rganizacji sptkań w Plsce / reginie / mieście i pełni rlę dradcy i knsultanta w zakresie mżliwści knferencyjnych ferwanych na terenie kraju. Pnadt Cnventin Bureau prwadzi prgram certyfikacji lkalnych partnerów zajmujących się prfesjnalną bsługą sptkań i wydarzeń raz grmadzi i pracwuje dane statystyczne na temat sptkań i wydarzeń dbywających się na terenie kraju, zgdnie z zaleceniami przygtwanymi przez Światwą Organizację Turystyki. Jak pierwsze zstały pdpisane przumienia z Gdańsk Cnventin Bureau raz Cnventin Bureau Szczecin. Prace nad dkumentem zaprpnwanym przez Cnventin Bureau f Pland POT były prwadzne w cztersbwym zesple: Anna Górska (Gdańsk Cnventin Bureau), Katarzyna Parysek (Pznań Cnventin Bureau), Anna Witkwska (Warsaw Cnventin Bureau), Krzysztf Celuch (Cnventin Bureau f Pland). Anna Górska, Prezes Gdańsk Cnventin Bureau: Bardz się cieszę, że przumienie zstał pdpisane pnieważ systematyzuje n współpracę pmiędzy CBP a lkalnymi Cnventin Bureaux (jakim jest GCB) w ramach działań w nim zawartych. Mam również nadzieję, że dzięki niemu unikniemy zarzutów, z którymi częst się d tej pry sptykaliśmy, iż rganizujemy knferencje, a tym samym knkurujemy z pmrskimi firmami. Krzysztf Celuch, Kierwnik Cnventin Bureau f Pland: Cnventin Bureaux w Plsce t nadal instytucje, które prężnie się rzwijają i budują swój wizerunek pprzez aktywne działania marketingweg raz pracę z partnerami w reginach. Mam nadzieję, że wypracwane przumienie pzwli nam jeszcze efektywniej prmwać plski przemysł sptkań za granicą. Treść Przumienia znajdziesz tutaj: Źródł: Plska Organizacja Turystyczna, data dstępu Na jakie szklenie wysłać pracwnika? Rynek szkleniwy w Plsce craz bardziej się rzrasta. Oferta jest szerka d szkleń ekskluzywnych za tysiące złtych za 1 dzień, p szklenia płatne częściw, lub zupełnie darmwe dzięki dfinanswaniu unijnemu z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Mżna dyskutwać tym, czy EFS nie zepsuł w jakimś sensie rynku szkleniweg, ale pewne jest, że dla klientów większy wybór t większy kłpt. Pstaramy się w trzech prstych krkach pmóc wybrać szklenie dpwiednie dla danej firmy. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Źródł: Turystyka małplska.pl, data dstępu Uchwała Sądu Najwyższeg wraz z uzasadnieniem w sprawie dpwiedzialnści biura pdróży za tzw. zmarnwany urlp Pniżej zamieszczam publikwaną uchwalę z uwagi na jej wagę dla praktyki wraz z uzasadnieniem in extens - w sprawie dpwiedzialnści biura pdróży za tzw. zmarnwany urlp (sygn. akt III CZP 79/10). [ ] Pitr Cybula. Źródł: Praw turystyczne, dkument nline: data dstępu

13 Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich znajdziesz na Facebku raz na blgu : Adres redakcji kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP. Redaktr: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Julian Bystrzanwski Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 13

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG. Średni zasięg dzienny to 516 tysięcy widzów.*

ZASIĘG. Średni zasięg dzienny to 516 tysięcy widzów.* O TVP KATOWICE ZASIĘG TVP Katwice t jedna z największych reginalnych stacji Telewizji Plskiej S.A. Obejmuje swim zasięgiem wjewództw śląskie raz częściw wjewództwa sąsiadujące. Obszar ten zamieszkuje prawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Komunikat Techniczny

Komunikat Techniczny Niniejszy Kmunikat Techniczny jest uzupełnieniem d Regulaminiu Pucharu Plski w Szswych Maratnach Rwerwych na rk 2015. Każda sba, która planuje udział w imprezie pwinna zapznać się z treścią teg Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r.

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 071 39-74-200 fax 071 39-74-202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 9/2011 Wrcław, 8 luteg 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku Kraków, 18.03.2013 Prtkół z VI psiedzenia Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg w dniu 18 marca 2013 rku Psiedzenie Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg dbył się w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej

Projekt edukacyjny Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej Makutan Junctin. Multimedialne metdy nauczania w edukacji glbalnej. Prjekt finanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej Prjekt edukacyjny Makutan Junctin. Multimedialne metdy nauczania w edukacji glbalnej Milenijne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Wyższa Szkła Rehabilitacji: studia pdyplmwe Studia pdyplmwe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Charakterystyka studiów : Celem studiów jest wykształcenie specjalisty z zakresu terapii manualnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakściwym Spis: - nr 1 list zapwiedni duży case - nr 2 list zapwiedni mały case - nr 3 dyspzycje d wywiadu z dyrektrem - nr 4 dyspzycje d wywiadu z nauczycielem -

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Why I came back to learn?" Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC?

Raport z badań Why I came back to learn? Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC? Raprt z badań Why I came back t learn?" Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW CC? Głównym celem badania była dpwiedź na pstawiny prblem badawczy: Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Gimnastyka krekcyjna i rehabilitacja / Fizjterapia wad pstawy ciała Charakterystyka studiów : Celem studiów jest umżliwienie nauczycielm, fizjterapeutm

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) pniedziałek, 15 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla nwy wymiar kmunikacji dla U R Z Ę D U VidCm.pl Sp. z.. tel. +48 (32) 450 20 85 fax +48 (32) 450 20 86 biur@vidcm.pl www.vidcm.pl 40-156 Katwice; Al. Krfanteg 125a KRS0000253137, Sąd Rej. w K-cach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie

Regulamin konkurs Festiwal Baterii dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie Regulamin knkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem 1. Infrmacje gólne knkursie Organizatrzy 1. Organizatrem knkursu jest: Bisystem Elektrrecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektryczneg i Elektrniczneg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Pznań: Sukcesywne świadczenie usługi druku ffsetweg 12 wydań magazynu samrządweg _Mnitr Wielkplski_

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011 Kwartalne wlumeny inwestycji (mld USD) Średnia stpa kapitalizacji dla wszystkich sektrów Michael Reilly +44 (0)20 7152 5691/ +44 (0)7793 808691 michael.reilly@eur.cushwake.cm 10 marca 2015 r. PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo