9 f WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW NR 17 ROK IV. 1 I 9 V ł. bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131. n CO. unucu r[ę.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 f WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW NR 17 ROK IV. 1 I 9 V ł. bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131. n CO. unucu r[ę."

Transkrypt

1 9 f DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131 TA BIL k; EXPOSITION I NTERNATIONALE PHILAT -ELIg UE rri n r. 'Z " ".1 Z r or I n CO Z O uj E XPOSITiON INTERNAT IONALE PHILATE L:Q IIE 00 c...41,7 Y 13V2ISI salw4 31YN011vN831N1 NO11[50dX3 1 I 9 V ł unucu r[ę.a L.ITILN4 NR 17 ROK IV WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957

2 POCZTA W GETTACH -) Do ciekawszych i dotychczas nieznanych organizacji w dziejach poczty należała służba pocztowa, przeznaczona dla ludności żydowskiej zamkniętej w gettach na terenie Polski okupowanej przez hitlerowców. Służbę tę zorganizowali oczywiście okupanci. Historia poczty żydowskiej" jest interesująca nie tylko dla badaczy dziejów narodu żydowskiego: równie ciekawa dla filatelistów. Z dziejami jej łączy się bowiem wydanie specjalnych znaczków, jak również istnienie specjalnych datowników i stempli pocztowych. Niniejsza praca oparta jest na materiałach zebranych przeze mnie w czasie okupacji, na relacjach nielicznych uratowanych Zydów z getta łódzkiego, na dokumentach i rozporządzeniach niemieckich, na zbiorze nieżyjącego już H. R. oraz na artykułach pp. Miksteina i Rachmanoffa, zamieszczonych w prasie filatelistycznej (stemple getta krakowskiego i warszawskiego). W październiku 1939 r. Niemcy jak wiadomo dokonali podziału okupowanych ziem polskich, przyłączając Łódź do Rzeszy Niemieckiej; województwa: warszawskie, lubelskie, kieleckie, krakowskie (a póżniej Małopolska Wschodnia ze Lwowem jako stolicą okręgu) tworzyły tzw. Generalną Gubernię, z osobnym, teoretycznie autonomicznym rządem", składającym się o- czywiście z samych Niemców. Na terenie Gen. Gub. władzą pocztową była Deutsche Post Osten". Getto w m. Łodzi (nazwanej przez Niemców Liłzmannsładt") zostało utworzone natychmiast po zajęciu tego miasta przez Niemców i początkowo całkowicie odizolowane. Na terenie Gen. Gub. getta zostały zorganizowane w listopadzie 1940 r., przy czym do największych należały getta w Warszawie, Krakowie, a później we Lwowie. Inne warunki bytowe i prawne panowały w getcie łódzkim, podlegającym ustawodawstwu Rzeszy, a inne znów w gettach Gubernii. Z tego też powodu historię poczty łódzkiej należy traktować oddzielnie i oddzielnie też historię poczt żydowskich na terenie G. G. POCZTA W GETCIE ŁÓDZKIM Getto łódzkie w samym zaraniu swego istnienia od razu zostało odseparowane od świata zewnętrznego. Wszelkie przesyłki adresowane do mieszkańców terenów zamieszkałych przez Żydów, wracały do nadawców z powrotem. Ciekawym dokumentem z tego okresu była koperta listu wysłanego przeze mnie do jednego ze znajomych Żydów, zamieszkałego w Łodzi. List ten wysłałem przed samym wybuchem wojny polsko-niemieckiej, w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. Otrzymałem go z powrotem w listopadzie tegoż roku. A więc już za okupacji. Na kopercie tego listu znajdowała się historia Polski" w pamiętnym wrześniu: znaczki polskie, datownik Warszawy polski, kasownik odbiorczy Łodzi polski, póżniej datownik łódzki poczty niemieckiej (widocznie list ten leżał w urzędzie pocztowym Łodzi i poczta polska już nie mogła go dostarczyć), wreszcie stempelek niemiecki Zuriick" i drugi stempelek w języku niemieckim stwierdzający, że adresat mieszka na terenie dzielnicy żydowskiej i listy nie są tam dostarczane (dokładnego tekstu stempelka nie pamiętam). Niestety, ciekawy ten list zaginął w czasie Powstania w Warszawie. Izolacja getta trwała do kwietnia 1940 r. Począwszy od tej daty uruchomili Niemcy dwa urzędy pocztowe, mieszczące się jeden przy Pl. Kościelnym, drugi na rogu ul. Rybnej i Bazarów. Funkcjonariuszami urzędów byli Żydzi (oczywiście zaakceptowani przez pocztowe władze niemieckie); dyrektorem pierwszego urzędu został inż. Grave, zastępcą jego inż. Dawidowicz, który sprawował jednocześnie funkcje kierownika u- rzędu na Rybnej. Do czynności urzędów należało przyjmowanie i wysyłanie korespondencji zamiejscowej i miejscowej, opłacanej wg taryfy pocztowej niemieckiej. Przesyłki kierowane poza obręb getta były opłacane przez nadawców gotówką; obowiązkiem funkcjonariusza poczty było przypiąć spinaczem do przesyłki znaczek, który byl później przylepiany przez urzędnika pocztowego niemieckiego, po przekazaniu listów urzędowi niemieckiemu. Mimo, że teoretycznie Niemcy zezwolili mieszkańcom dzielnicy żydowskiej na kontakt pocztowy ze światem, często kontakt ten był przerywany. Miało to miejsce na parę miesięcy przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej (1941) oraz na stałe - od połowy roku 1942 do czasu całkowitego zlikwidowania getta w 1944 r. Urzędy pocztowe zajmowały się również przesyłaniem korespondencji miejscowej, Studium specjalnie napisane w zwiqzku z wystawq rubli-. Przedruk bez zgody aulom wzbroniony. 322

3 między innymi także urzędowych pism wysyłanych przez urzędy Starszego Gminy żydowskiej. Korespondencja miejscowa musiała być opłacana znaczkami pocztowymi niemieckimi, przy tym urząd na Placu Kościelnym używał gumowego datownika z napisem dookoła Der Aelteste der Juden (Litzmannstadt/data/Ghetto), Postabteilung 1" o średnicy 47 mm (ryc. nr 1). Urząd nr 2 przekreślał znaczki na listach miejscowych o- łówkiem lub piórem. Datownik po chwilowym przerwaniu komunikacji pocztowej w r. 1941, kiedy całkowity zapas znaczków niemieckich został pocztom żydowskim odebrany, przekazano do archiwum poczty getta. Od tego czasu korespondencja miejscowa na terenie dzielnicy odbywała się na specjalnie wydrukowanych blankietach w formie pocztówek lub kopert (z którymi się jednak nie spotkałem), sprzedawanych za gotówkę przez oba urzędy pocztowe. (: 6\este def JGa pc?) LItzmannsfadf- c9) 12. A P.R Ghetło 5%/ (e? b t eil') ryc. 1 Obiegową jednostką monetarną na terenie getta była oczywiście marka niemiecka; środki płatnicze były wydrukowane przez Niemców i miały obieg wyłącznie na terenie Dzielnicy. W obiegu były monety aluminiowe po 5 i 10 mk., oraz banknoty 50 pf., 2, 5, 10, 20 i 50 mk. Władze Gminy wpadły na myśl, że o ile marny własne pieniądze,. dlaczego nie mamy mieć własnych znaczków pocztowych". Uchwycono się tej idei i rozpisano konkurs na projekt znaczka, który mógłby służyć dla wewnętrznej obsługi pocztowej. W konkursie wzięło udział wielu plastyków; aprobatę uzyskały projekty Kownera. Szereg prób projektów znaczków wykonano na grubym błyszczącym papierze, na którym widać portret starszego Gminy Żydowskiej Ch. Rumkowskiego w różnym u- stawieniu. Próby niezaakceptowanych znaczków spotykamy wg następujących wzorów: a) podobizna Rumkowskiego en face, u góry z lewej storny wartość, u góry przez środek przechodzi napis Judenpost", z prawej strony u góry gwiazda sjońska, w środku schody, u dołu napisy: Litzmannstadt" i Getto" (ryc. 2). Próby tych znaczków wykonane zostały sposobem fotograficznym na grubym świecącym papierze, o ząbkowaniu lin , wartość: 5 pf. brunatny, 10 pf. ciemnoszary lub szary (ostatni jest rzadką odmianą) i 20 pf. sepia. ryc. 2 ryc. 3 Dalsza seria prób ma podobny motyw rysunku i napisów, z tym, że głowa Rumkowskiego umieszczona jest z profilu (ryc. 3). Znaczki te wykonano na białym grubym papierze o ząbkowaniu 113/4. Ze znaczków tych znamy wartość 5 pf. w kolorze brunatnym lub jasnobrunatnym, 10 pf, w błękitnym, 20 pf. w szarym i jako bardzo rzadką odmianę w kolorze sepia. Opisane powyżej znaczki reprodukowane były po raz pierwszy w moim katalogu Znaczków Polskich wydanych w latach wielkiej wojny ", który ukazał się w Łodzi w 1945 r. Jak 'twierdzą nieliczni ocaleli świadkowie, właściwe znaczki zostały wydrukowane w maral 1943 r. Były to znaczki po 5 pf. granatowy, 10 pf. ciemnozielony i 20 pf. czerwonobrunatny, przedstawiające wizerunek Rumkowskiego z lewej strony, niżej maszynę do szycia i nożyce krawieckie, z prawej zębate koło, sylwetkę miasta, a u dołu napisy Judenpost Litzmannstadt Getto" (ryc. 4). Znaczki te były drukowane sposobem litograficznym w arkuszach po 20 szt. (5x4) na białym papierze prążkowanym pionowo lub poziomo. Ukazały się oną jako nieząbkowane, przy tym znane są wartości 5 i 20 pf. ząbkowane liniowo 111/2. Znaczki 10 pf. były gumowane ręcznie, inne wartości były bez gumy. Ze znaczków 10 pf. znamy próby: odbitki dwóch znaczków w położeniu poziomym na małych arkusikach o wielkości 40x60 mm w kolorach: niebieskim, żółtopomarańczowym, ceglastym i szarooliwkowym. ryc. 4 Wg zebranych przeze mnie informacji znaczki te miały być sprzedawane przez pocztę żydowską przed samymi świętami wielkanocnymi w r i miały służyć do opłacenia korespondencji miejscowej z powinszowaniami świątecznymi. 323

4 Miały być jakoby sprzedawane tylko przez dwa dni, po czym o istnieniu ich dowiedział się komendant niemiecki Bibow i cały pozostały zapas tych znaczków skonfiskowano. Znaleziono je po wyzwoleniu w archiwum łódzkim Gestapo. Warto tu jeszcze wspomnieć o frankotypie używanym przez Zarząd Niemiecki Getta. Był to frankotyp używany w kolorze czerwonym z datownikiem o napisie Litzmannstadt", w środku dwuwierszowy napis:,,gettoverwaltung, Litzmannstadt, Postfach 205" oraz z prawej strony podwójny prostokąt z ortem niemieckim u góry, w środku wartość i u dołu napis Deutsche Reichspost" (ryc. 6). Pokazywano mi również kopertę (reprodukowaną jako całość w moim Katalogu Znaczków z r. 1946), na której na stronie adresowej.wydrukowany był napis w języku hebrajskim: Do..." i Litzmannstadt Ghetto", na klapie koperty w języku hebrajskim Najstarszy Gminy w Litimannstadt". Na kopercie tej nalepione były dwa znaczki po 20 pf., ostemplowane datownikiem okrągłym dwuobrączkowym z napisem: Der Aelteste Der Juden (Judenpost) , trzy gwiazdki, Litzmannstadt Ghetto" (ryc. 5). Sądząc z charakteru koperty i braku wypisanego nazwiska adresata, należało by przypuszczać, że Gmina Żydowska przygotowa ła tego rodzaju koperty do wysyłania jakichś urzędowych wezwań i wobec zakazu Niemców, musiała z ich wykorzystania zrezygnować. Filatelistów zainteresuje również fakt, że na terenie Getta funkcjonował utworzony i finansowany przez Niemców Bank żydowski, zajmujący się skupem przedmiotów wartościowych i biżuterii, obrazów, antyków itp. Przy banku zorganizowany był również dział filatelistyczny, zakupujący zbory znaczków, znajdujące się w posiadaniu ludności żydowskiej. Dział filatelistyczny powstał w 1941 r. Kierownikiem jego byl Henryk Szpiro. ORGANIZACJA POCZT W GETTACH GEN. GUBERNII Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora Franka, wydanego w listopadzie 1940 r. utworzono dzielnice żydowskie. Za przekroczenie granic getta groziła Żydom kara śmierci. Łączność z dzielnicami żydowskimi utrzymywana mogła być wyłącznie za pośrednictwem poczty i telefonów. W Warszawie wszystkie przesyłki nadchodzące do mieszkańców getta kierowane były do urzędu pocztowego Warszawa NW 41, który był urzędem granicznym** i który przekazywał listy składnicy pocztowej Dzielnicy Żydowskiej, sąsiadującej z urzędem niemieckim przez ścianę. Wymiana przesyłek odbywała się przez otwór wybity w ścianie, aby broń Boże urzędnicy niemieccy nie zarazili się tyfusem. Tą samą drogą mieszkańcy getta oddawali swoją korespondencję. Składnica zajmowała się roznoszeniem listów przez listonoszy żydowskich, pobierając za to specjalne opłaty. W Warszawie składnica pobierała następujące opłaty: za zwykłe listy i karty krajowe 20 gr, za przesyłki polecone i zagraniczne 30 gr, za przesyłki expressowe 50 gr. Listy adresowane do instytucji niemieckich pracujących na terenie getta (np. do różnych fabryki były zwolnione od opłat doręczeniowych. W 1942 r. wydana została ordynacja pocztowa dla Generalnej Gubernii, wzorowana zresztą na podobnej ustawie niemieckiej. Ordynacja ta zapewniała ludności żydowskiej zamieszkałej na terenie G. G. prawo korzystania z usług pocztowych. Załącznik do tej ordynacji pod tytułem - Postanowienia o korzystaniu z poczty przez Żydów ryc. 6, r19%,.-..._,...-: ---,,,,, =-, Da OberfArgetailittr- ę)\ r 11 1,3effoverwaltung. 6ettopuwaitang 2 :' 4.44 I ł II., f3 O 1 :ttinnonntlabl C 2, ITIottlit.t.' [ urzmannstad, ł L._ i ; Posifach 205 reułk u 1 ' Xeidoisori 1 324

5 zamkniętych w gettach", w 11 paragrafach podawał szczegółowe przepisy dotyczące otrzymywania i wysyłania przesyłek pocztowych przez Żydów. W myśl tych przepisów dostawą i zbieraniem korespondencji pisanej (lub adresowanej) do Żydów miały się zajmować gminy żydowskie, działające i sprawujące czynności administracyjne na terenach gett. Obowiązkiem gmin było opłacanie administracji pocztowej żydowskiej łącznie z dzierżawą lokali przeznaczonych na składnice pocztowe. Gminom dano prawo pobierania specjalnych opłat za dostawę przesyłek adresatom. Wysokość opłat musiała być zatwierdzona przez pocztowe władze niemieckie. Opłaty te miały iść na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem poczty żydowskiej. Wymiana odsyłek pocztowych odbywała się tylko w dni powszednie z sobotą włącznie. Deutsche Post Osten" miała obowiązek dostarczania znaczków pocztowych przeznaczonych do frankowania przesyłek, przy czym gminom nie wolno było znaczków tych sprzedawać drożej niż po ich cenie nominalnej. Ustawa wyraźnie zakazywała pobierania za dostawę opłat znaczkami wydanymi specjalnie w tym celu. Znaczków niemieckich nie wolno było kasować jakimikolwiek stemplami żydowskimi. Również jeden z artykułów anexu wyraźnie zakazywał oznaczania listów stempelkami uwidoczniającymi opłatę za dostawę przesyłki. Stempelki tego rodzaju używane były przez niektóre gminy do czasu wejścia w życie o- mawianej ustawy. Szereg dalszych przepisów regulował szczegółowo wszelkie manipulacje pocztowe, interesujące raczej historyków poczty. STEMPLE POCZTY ŻYDOWSKIEJ W Warszawie, do czasu wprowadzenia w życie ordynacji pocztowej, Składnica Pocztowa używała następujących stempli do o- znaczenia pobrania opłaty za doręczenie: 1) dwuwierszowy z napisem: Doręczenie 10 gr Składnica Poczt. Dzieln. Żyd." długości 42 mm i wys. 9 mm (ryc. 7), 2) dwuobrączkowy z napisem 20 gr (SPDŻ)" Składnica Pocztowa Dzielnicy Żydowskiej, o średnicy 23 mm (ryc. 8), 3} dwuobrączkowy z napisem: 30 'gr/spdż o średnicy 23 mm (ryc. 9), 4) dwuobrączkowy z napisem 50 gr/spdż i u góry z literą E" oznaczającą Ellsendung", o średnicy 28 min (ryc. 10), 5) dwuwierszowy z napisem Doręczenie bezpłatne. Skład. Poczt. Dzieln. Żyd." o długości 66 mm i wysokości 8 mm (ryc. 11). DOR ĘCZENIE BEZPŁATNE SKLADN. POCZT. DZIELN. ŻYD. ryc. 11 Oprócz tego każda przesyłka wchodząca do getta uzyskiwała odbitkę w kolorze czarnym datownika metalowego w formie prostokąta przedzielonego poziomymi linijkami na trzy części, przy czym w górnej części znaidowały się litery: R. Ż. w W." (Rada Żydów w Warszawie), w środkowej data i w dolnej litery: S. P. D. ż." (Składnica Pocztowa Dzielnicy Żydowskiej). Rozmiar ramki tego stempla wynosił 22xI9 mm (ryc. 12). Wg twierdzenia p. Rachmanoffa, wyżej opisane stempelki były w użyciu do 30 czerwca 1941 r., co nie jest moim zdaniem całkowicie słuszne, gdyż widziałem list adresowany do getta warszawskiego ze stempelkiem w ko- Iorz.,. fioletowym za 20 gr i z datą 13.XL1941. Ścisłą datę wycofania opisanych stempelków trudno jest dziś ustalić, pewne jest tylko, że po wydaniu ordynacji pocztowej, zabraniającej używania podobnych stempelków, nie były już one w użyciu. W Krakowie używano do określenia opłat doreczeniowych stempelków, przystawianych na listy w kolorze fioletowym lub fioletowoczarnym. w kształcie koła, z pojedynczą lub podwójną obwódką, w środku z cyfrą, pod którą w języku hebrajskim był napis gr- lub zł" i litery: J.G P Z S." (J(idirhe Gemeinde Post Sammelstelle). Istniały następujące stemple, różniące się cyframi: 1) 7 gr o średnicy 24 mm 2) 10 gr mm DO PEC2ENIE 10 GR. SKŁ ADNI POCZT DZiEU"4 ryc. 7 ryc. 8 ryc. 9 ryc

6 3) 20 gr o średnicy 23 mm (obwódka podwójna) 4) 30 gr 23 mm (ryc. 13) 5) 40 gr 23 mm 6) 50 gr 26 mm 7) 70 gr 24 mm 8) 1 zł 26 mm 9) 1,05 zł 25 mm 10) 1,30 zł 25 mm Spośród tych stempli znam stempel nr 4 w kolorze fioletowym na oryginalnym liście adresowanym do getta krakowskiego w dniu 12 marca 1941 r. K 7) YV.P711 1 VII 1941?rp., In Ul IV 7x7 t1.0t+e. ryc. 13 ryc. 14 Jak podaje St. Mikstein, dnia 1 lipca 1941 r. wprowadzono na wzór Warszawy datownik kauczukowy w formie prostokąta o wymiarze 28x21 mm, podzielony poziomymi linijkami na trzy części. W górnej umieszczony był w dwóch wierszach napis w języku hebrajskim: Jiidische Gemeinde Krakau", w środkowym data, w dolnym (również po hebrajsku) Post Sammelstelle" (ryc. 14). Datownikiem tym miano stemplować wszystkie przesyłki nadchodzące do Dzielnicy Żydowskiej. Odciski tego stempla widziałem wyłącznie na kompletnych seriach znaczków Gubernii, tzw. budowlanych. Inne stemple znane są wyłącznie w języku polskim i w innym formacie: podłużne, dwuwierszowe. 11) Doręczenie Bezpłatne /Gmina Zyd. Składn. Pocz." o długości 50 mm. 12) Doręczenie Bezpłatne /Gmina Żyd. Składnica", o długości pierwszego wiersza 50 mm, drugiego 47 mm, 13) Doręczenie 10 gr/gmina Żyd. Składn. Poczt.", o długości 38 mm. 14) Doręczenie 20 gr /Gmina Żyd. Składn. Poczt.", o długości 38 mm (ryc. 15). DORĘCZENIE 20 gr, ryc. 15 Gmlna Żyd Skjadri. Poczt. ". 15) Doręczenie 30 gr /Gmina Żyd. Składn. Poczt.", o długości 38 mm. 16) Doręczenie 50 gr /Gmina 2yd. Składn. Poczt.", o długości 58 mm. Wobec braku obszerniejszego materiału, trudno z całą pewnością dziś ustalić w jakich okresach używane były stemple nr 1 10 i Snuć można tylko przy- puszczenia, że stemple z napisami hebrajskimi używane były w pierwszej fazie działalności poczty żydowskiej i zostały zmienione na inne o tekście w języku polskim, na skutek interwencji niemieckiej, która uznawała za język urzędowy tylko niemiecki i polski. Ze stemplem nr 15 widziałem list adresowany do getta z datą 10 maja 1941 r. Z braku odpowiedniego materiału również trudno jest ustalić za co pobierano opłaty 7, 40 i 70 gr, 1, 1,05 i 1,30 zł. Inne opłaty odpowiadają opłatom warszawskim (patrz wyżej). Z innych miejscowoś'ci widziałem tylko stempelki świadczące, że dana przesyłka nadeszła lub wyszła z getta. Są to: 1) Adamów koło Sokołowa (treści stempla nie pamiętam), 2) Bia ł a Podlaska, dwuwierszowy stempelek kauczukowy z napisem Judenrat Rada Zydowska/Biała Podlaska", o rozmiarach 51x 9 mm. Znana odbitka w kolorze fioletowym z przekazu z dnia 6 listopada 1940 r. (ryc. 16), Judenrat Rada. żydowska., 16 Biała Poillaska 3) B r o d y, dwuwierszowy stempelek kauczukowy Judenrat Brody/Postabteilung", o rozmiarach 42x8 mm. Odbitka znana w kolorze czarnym z przesyłki z datą 14 września 1942 r. (ryc. 17), JUDENRAT BRODY POSTABTEILUNG ryc. 17 4) Cz ę stocho w a, datownik ośmiokątny z napisem u góry w dwóch wierszach: Rada Starszych/ w Częstochowie", w środku data, u dołu napis dwuwierszowy Wydział Pocztowy". Wysokość datownika około 23 mm, szerokość 28 mm. Reprodukcja tego datownika z datą 15 maja 1942 roku umieszczona była w Przeglądzie Filatelistycznym" (ryc. 18), RADA STARSZycH w CZ Ę STOCHOWIE \\ YYYDZIAt POCZTOWY 5) C z ę s t o c h o w a, stempelek w kolorze fioletowym: Judenbezirk geschlossen", ł 326

7 o długości 71 mm, znany na liście adresowanym z Kielc do Częstochowy z datą 11 listopada 1942 r. i ze stempelkiem ZurUck" (ryc. 19), jako nadawczy i znany mi jest z przesyłki pocztowej z datą 3 października 1942 r., z cyfrą 2", używany był jako odbiorczy znany mi jest z datą 24 sierpnia 1942 r. Judenbezirk ge schłossicn ryc. 19 6) Falenie a, okrągły kauczukowy dwuobrączkowy stempelek o średnicy 33 mm, z napisem dookoła: Judenrat Der Gemeinde Falenica", w środku między dwoma poziomymi linijkami: Abt. Post". Stempel ten znany jest z odcinka przekazu nadeszlego do Falenicy z datą 13 grudnia 1940 r. (ryc. 20), ryc. 20 Stempelki te przykładane były na przesyłki w kolorze fioletowym (ryc. 23), 11) Mielnic a, stempelek kauczukowy jednowierszowy w ramce z napisem Judenrat in Mielnica" (o długości 44 mm i wysokości 8 mm). Znana jest odbitka w kolorze fioletowym jako stempel odbiorczy z roku 1942 (ryc. 24), 12) Rado m, stempelek kauczukowy z napisem dwuwierszowym: Eyidenz der jiidischen Beyolkerung/in Radom" (wysokość 7 mm i długość 49 mm). Znany jest jako odbiorczy z datą 24 grudnia 1942 r. w kolorze fioletowym (ryc. 25),.ilIDEtilkikT ryc. 24 7) Hrubieszó w, stempelek w kolorze fioletowym, jednowierszowy, z napisem Jiidische Post". Znany z przekazu pieniężnego z dnia 6 października 1940 r., 8) L i p i e, dwuwierszowy stempelek z napisem:,,judenrat/lipie Rożnów", o długości 39 mm i wysokości 9 mm. Znany z przekazu pieniężnego z dnia 13 listopada 1940 r. odbity w kolorze fioletowym (ryc. 21), JUDENRAT LIPIE ROŻNÓW ryc 9) Lubli n, stempel dwuwierszowy z napisem: Judenrat Lublin/Postabteilung" o długości 45 mm i wysokości 9 mm. Znany jest jako odbiorczy w kolorze fioletowoczarnym z przekazu pieniężrego z datą 14 grudnia 1940 r. (ryc. 22), Eviden der Jatlischen Bevóikening ryc 25 in Radem 13) T ł uste, stempelek kauczukowy w ramce z napisem trzywierszowym: Judenrat Tluste/Postbiiro fur Jiidische/Bey6lkening". Długość 35 min, wysokość 11 mm. Znany jest w kolorze czarnym z przesyłki z datą 17 sierpnia 1942 r. (ryc. 26), 14) Tarnó w, stempelek dwuwierszowy: Der Judenrat in Tarnów", o rozmiarach: długość 12 mm i wysokość 6 mm (ryc. 27), Judenrat Tłu3te ostbzixe. fir.kidische 13e.rWeltaxx ryc. 26 JUDENRAT LUBLIN POSTABTEiWNO JUDENRAT OPATOw Postabieilling ryc. 22 ryc. 23 Dor JUDENRAT ryc. 27 ta?mula W Post nurt auschst I te boim /wadiami iw 114riati,ch ryc ) Opatów, stempelek w ramce z napisem: Judenrat Opałów/Postabłeilung 1" (albo 2") o długości 43 mm i wysokości 14 mm. Stempelek z cyfrą 1" używany był 15) Tlumac z, stempelek dwuwierszowy z napisem: Postaustauschstelle/beim Judenrat in Tlumatsch", o długości 38 nim i wysok,..ści 6 mm. Znany jest jako stempelek odbiorczy w kolorze fioletowym na przesyłce z dnia 2 października 1942 r. (ryc. 28). 327

8 FAŁSZERSTWA Przegląd Filatelistyczny" w numerze 5 z 1949 r. opisuje list adresowany do Gubernii z datą 9 lipca 1944, z pieczątką cenzury i doklejonym znaczkiem dopłaty, skasowanym na kopercie datownikiem odbiorczym, drugi adresowany do Łodzi poza getto. W nr 11/12 Wiadomości Filatelistycznych" opisany jest trzeci jakoby list z nalepionym znaczkiem getta 20 pf., ostemplowany gwiazdą Sjonu i datą 18 sierpnia 1944 r. cenzurowany, nadany do Starachowic, zaopatrzony w stempel odbiorczy Starachowic, z datą 21 sierpnia 1944 r. i w dopłatę 40 gr Gen. Gub. O listach tych słyszałem swego czasu w Łodzi, nie mogłem jednak nigdy doprosić się osób, które jakoby były w posiadaniu tych listów, o ich pokazanie. W czasie wystawy filatelistycznej w Warszawie miałem możność obejrzenia w zbiorze p. Gusta z Australii jednego listu, ofrankowanego znaczkiem za 20 pf. z getta, kasowanego ciemnoczerwonym stemplem getta zupełnie nieznanym. Na jednej jak i na drugiej stronie koperty ponalepiane były znaczki służbowe Gen. Gub., ostemplowane datownikiem Tschenstochau", z datą r. Koperta tego listu zalepiona była naklejką wojskowej cenzury niemieckiej, poza tym miała naklejkę listu poleconego i naklejkę używaną do nalepiania numeru na paczki. Drugi list, a właściwie karta, była również ofrankowana znaczkiem za 20 pf. z getta i miała zielony stempel gwiazdy sjońskiej. Przypuszczam, że jest to ta sama karta, którą opisały Wiadomości Filatelistyczne". Muszę z całą pewnością stwierdzić, że oba listy, które widziałem na wystawie są wytworem fałszerzy. Pomijając nalepkę cenzury wojskowej, kóra przylepiana by ł a tylko na listy zagraniczne i pomijaj ą c wszelkie inne nalepki (np. nalepkę paczko- ryc. 29 wą), wykluczone jest aby na przesyłkach prywatnych mogły być nalepiane znaczki urzędowe Gen. Gub. i to za taką sumę, której nie przewidywała taryfa pocztowa Gen. Gubernii. Stempel gwiazdy sjońskiej też nigdy w getcie nie był używany. Poza tym wykluczone jest, aby jakiekolwiek listy mogły wyjść poza getto, skoro poczta nie wysyłała już listów z getta łódzkiego od połowy 1942 r. Znane jest również fałszerstwo datownika getta lwowskiego. W 1946 r. na rynku filatelistycznym ukazało się dużo pocztówek z nalepionym pojedynczym znaczkiem za 2 gr z Hitlerem i ostemplowanych datownikiem metalowym z napisem Judenrat" LEMBERG a" (ryc. 29). Na marginesie trzeba dodać, o czym już wspomniałem, że spotykają się serie znaczków Gubernii ostemplowanych datownikiem getta krakowskiego. Ponieważ, jak wiadomo, Niemcy zabraniali kasować swoje znaczki stemplami gett, więc tego rodzaju ostemplowania należy traktować z dużą ostrożnością. Tadeusz Gryiewski,,,,,,,,,,,,,,,, Ę,,,,,,,,,,,,, Największa tegoroczna wystawa filatelistyczna odbędzie się w dniach września w Tel Aviv. Filateliści polscy (F. Bura, W. Cedrowski, T. Hampel, M. Lipiński, J. Sikorski, R. Winiarski i T. Zydowicz) zgłosili na wystawę 12 zbiorów. Ponieważ w ostatnich latach kilkudziesięciu b. członków PZF przeniosło się z Polski na stałe do Izraela jesteśmy przekonani, że wystawcy polskich znaczków będą dość licznie reprezentowani na wystawie Tabil". Jak nas informuje Komitet Organizacyjny Tabil", wystawa wzbudziła wśród filatelistów kilkudziesięciu krajów nadzwyczajne zainteresowanie. Program imprez związanych ze zjazdem filatelistów z całego świata jest bardzo urozmaicony. W tym czasie odbędzie się również Kongres FIP, który zainaugurowany zostanie w Jerozolimie, a zakończony w Tel Aviv. Należy wobec tego przypuszczać, że wystawa Tabil" będzie udaną imprezą. O Na tytułowej stronie reprodukujemy bloczek Wystawy, składający się z czterech znaczków przedstawiających fragment zabytkowej mozaiki synagogi Bet Alpha". 328

9 FALSYFIKATY ZNACZKÓW AK W FORMACIE LEŻĄCYM Oryginał Falsyfikat I Falsyfikat II Duży popyt na znaczki z okresu powstania, przy stosunkowo niskich ich nakładach oraz zniszczeniu dużej ilości znaczków podczas działań wojennych, stworzył nęcącą sytuację dla wypuszczenia falsyfikatów. Z sytuacji tej nieomieszkali skorzystać fałszerze, wypuszczając dwa rodzaje falsyfikatów całej serii we wszystkich kolorach. Pierwszy rodzaj fałszerstwa był mało udolny. Rysunek tylko tematem przypominał oryginały: brak cieniowania, gruba kreska, rażące błędy (np. brak kropki po cyfrze 1" w dacie), nieco odmienny krój liter, papier biały zamiast szarożółtego, odmienne ząbkowanie, często pozostawiane szerokie marginesy naokoło znaczka, różnice w kolorach i inne szczegóły rzucające się w oczy już przy pierwszym porównaniu ze znaczkami oryginalnymi, spowodowały, że falsyfikaty te zostały od razu rozpoznane i, jak się zdaje, minimalna ilość filatelistów poniosła straty z ich powodu. Interes ten nie chwycił" nawet na eksport do tych krajów, gdzie z materiałem porównawczym było nieco trudniej. Natomiast drugi rodzaj falsyfikatów wykonany został doskonale. Pewne drobne różnice w stosunku do znaczków autentycznych zostały nie tyle zauważone przez filatelistów, co raczej wyczute. Łudzące podobieństwo zrodziło nawet pogląd, że są to nowodruki. Szczegółowe badania dowiodły, że są to jednak fałszerstwa, chociaż prawdopodobnie użyto do ich wykonania pozostałości pramateriału drukarskiego. Już w roku 1946 udało się stwierdzić, że na rozpowszechnianych wówczas znaczkach podejrzanych o to, że są nowodrukami, druk jest zbyt świeży jak na dwuletni niemal okres, który upłynął od czasu powstania. Wystarczyło położyć na znaczku bibułkę i pocierać z wierzchu, by na bibułce odbił się rysunek znaczka. Tego rodzaju operacja" oczywiście nie dawała żandego rezultatu przy znaczkach pochodzących na pewno z okresu powstania. Przed ukazaniem się falsyfikatów oferowane były do sprzedania po słonych cenach fragmenty oryginalnego pramateriału drukarskiego, tzn. nie służącego do bezpośredniego druku znaczków, lecz do sporządzenia form drukarskich. Szczegółowe badania falsyfikatów wykazały co następuje: 1. Rysunek falsyfikatów wykonaniem i jakością odpowiada całkowicie rysunkowi oryginałów. 2. Falsyfikaty posiadają, podobnie jak o- ryginały, oba typy zasadniczego rysunku pramatrycy, przy czym typ pierwszy odznacza się jednolitym rysunkiem ruin domu poniżej litery A" w wyrazie AK", podczas gdy w typie drugim na ruinach tych występuje ukośna kreska na najwyższych piętrach, a w lewo od ruin wystaje zbrojenie". 3. Wszystkie falsyfikaty posiadają format mniejszy od oryginałów. Zmniejszenie formatu jest proporcjonalne we wszystkich kierunkach, przy czym różnica długości znaczka wynosi około lis mm. Znaczki oryginalne mają długość około 362/a mm, falsyfikaty zaś 36,1/3 do 36,1/s mm. Tak duże różnice nie mogły w żadnym wypadku powstać wskutek skurczenia się papieru, zwłaszcza, że papier znaczków wykazuje typowe kierunki włókna, skurcz więc występowałby znacznie większy na szerokości niż na długości znaczka. Dowodzi to, że formę do druku falsyfikatów sporządzono drogą fotograficzną. lub przez przeniesienie odbitką białkową", przy czym nie zachowano ściśle formatu. 329

10 4. Rewelacje wynikły przy badaniu znaczków w świetle nadfioletu. Okazało się bowiem, że falsyfikaty II rodzaju mają barwy w świetle lampy kwarcowej zupełnie odmienne od oryginałów i bardziej zbliżone do nieudolnych falsyfikatów I rodzaju. Oto zestawienie barw w świetle lampy kwarcowej: Oryginały fioletowoczerw. niebieskozielony żony niebieski szary Falsyfikaty II udane różowy szarozielony żółtoszarozielony floletowoniebleski fioletowoszary Falsyfikaty I nieudane ciemnoredowy szarozielony zóltozielony fioletowy szarofioletowy Pozwala to mniemać, że oba rodzaje fałszerstw były robione w zbliżonym okresie i w oparciu o podobne farby drukarskie. 5. Ząbkowanie liniowe dobrano świetnie. Numer ząbkowania zgadza się całkowicie, tylko przeciętna wielkość otworków perforacji w oryginałach wynosi ok. 1 mm, podczas gdy w falsyfikatach ok ,85 mm. Zaznaczyć jednak należy, że przy ząbkowaniu liniowym nawet na tej samej maszynie perforacyjnej i w tej samej partii znaczków mogą się zdarzać odchylenia jeśli chodzi o średnicę otworków w granicach 0,1 0,15 mm. Czesław Danowski Członek Sekcji Ekspertów Kom. Naukowo-Badawczej ledatełistyka w siedzibie Przeglądając pisma filatelistyczne za rok ubiegły możemy łatwo zauważyć, że jeden temat wybija się ponad inne znaczki ONZ, wydania nowojorskie. W działach ogłoszeń znajdujemy więcej ofert kupna niż sprzedaży, co jest dowodem atrakcyjności tych wydań. Jedna z firm filatelistycznych w Nowym Jorku oferowała np. darmo złoty zegarek tej osobie, która sprzeda jej znaczki ONZ na sumę ponad 600 dolarów. Specjalnie poszukiwanym obiektem jest bloczek 10-lecia. Wzrost jego wartości jest wprost sensacyjny. Był on do nabycia w dniu 24.X 1955 r. za 15 centów (nominał) obecnie cena jego waha się ok. 20 dolarów. 100 krotny nominał w przeciągu 18 miesięcy! Inna seria Dzień Praw Człowieka" z roku 1954 zwyżkuje z podobną szybkością. Ciekawe, że była ona do nabycia po nominale w dowolnej ilości przez rok czasu, dziś zaś cena jej dochodzi do 12 dolarów (ponad 100 krotny nominał). W lutym i marcu br. firmy filatelistyczne, publikujące ogłoszenia w amerykańskich i kanadyjskich tygodnikach nie mogły nadążyć ze zmianami cen. W ostatnich tygodniach dała się zauważyć pewna stabilizacja cen rynkowych, nie można wykluczyć jednak dalszych zwyżek wobec ogromnej atrakcyjności znaczków. Jakie jest źródło tendencji zwyżkowych jeśli chodzi o znaczki ONZ? Wydaje się, że rządzi tu stare prawo popytu i podaży. Pierwsze wydanie pamiątkowe 5 centowy Dzień ONZ" z 1952 r. miało nakład 6 milionów. Brano tu pod uwagę przede wszystkim filatelistów amerykańskich, chociażby z tego względu, że wydania ONZ można było nabywać tylko za dolary. Wydawało się, że taki nakład będzie łatwo rozprowadzić wśród zbieraczy w USA - państwie, które swoje własne wydania pamiątkowe drukuje w nakładach 120 milionów (statystyka wykazuje, że 10 /o akumulują filateliści, zaś 90% zostaje zużytych w normalnym obiegu pocztowym). Zapotrzebowanie na pierwsze wydanie pamiątkowe było daleko niższe od przewidywań. Tylko 1/4 nakładu zdołano sprzedać w przeciągu 2,5 lat. Taki stan rzeczy zmusił admi-nistrację pocztową ONZ do dwuch posunięć: zmniejszono nakłady dalszych znaczków oraz udostępniono sprzedaż czystych znaczków ONZ w biurach Organizacji w Londynie i Bernie Szwajcarskim, naturalnie za waluty danych krajów. Dalsze wydania pamiątkowe drukowano w nakładach 2 milionów, jednak i ta liczba okazała się zbyt duża; część nakładów wycofano po pewnym dłuższym okresie i spalono. Dziesięciolecie ONZ w 1955 roku upamiętniono wydaniem 3 znaczków i bloczka, zawierającego podobne znaczki. Na podstawie dotychczasowych kalkulacji spodziewano się, że nakład znaczków (po 1 milionie) i bloczka (200 tys.) będzie wystarczający dla pokrycia zapotrzebowań. Dzień 24 października 1955 r. można uważać za przełomowy w zainteresowaniu znaczkami ONZ. Już od samego rana w holu budynku Narodów Zjednoczonych gromadziły się setki filatelistów w celu kupienia bloczka. Z początku sprzedawano go bez ograniczeń, po godzinie ustalono przydział 10 bloczków na osobę, by po dalszej godzinie wydawać zaledwie po 1 sztuce. W godzinach popołudniowych cały nakład wysprzedano. Niektórzy zdążyli jeszcze ku- 330

11 pić bloczek za niewielką dopłatą w sklepach, a następnego dnia cena jego wzrosła do 1 dolara. I tak z tygodnia na tydzień wzrastała, by osiągnąć w końcu marca br. wysokość 30 dol. po czym ustabilizowała się i w chwili obecnej wynosi 20 dol. Jednocześnie w 1955 r. szereg zarządów poczt uczciło 10-lecie ONZ wydaniem własnych znaczków. Wydaje się, że właśnie tutaj dochodzimy do przyczyny gwałtownego zainteresowania się tematyką ONZ, którą zaczęto zbierać nie tylko na kontynencie amerykańskim, ale na całym świecie. Zapotrzebowanie na znaczki wzrastało z każdym dniem. Dopiero teraz firmy filatelistyczne zauważyły jak małe zapasy posiadają do sprzedaży. Skłoniło to do niecodziennego zjawiska podbijania cen kupna na szpaltach periodyków filatelistycznych. Ogółem do końca maja br. ONZ wydała 56 znaczków, 1 bloczek, 2 karły pocztowe, 2 koperty i 2 listy lotnicze. Ukazały się one na podstawie rezolucji Piątej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ z dnia 16.XI.1950 r., ustanawiającej administrację pocztową ONZ. Wychodzono ze słusznego założenia, że własne znaczki wysyłane do wszystkich zakątków świata będą dobrą propagandą ON7. Wszelka korespondencja władz Organizacji w Nowym Jorku jest frankowana wyłącznie tymi wydaniami z szerokim zastosowaniem aktualnych znaczków pamiątkowych. Również publiczność odwiedzająca budynek ONZ ma prawó wrzucać listy do skrzynki wewnątrz budynku. Jak więc widzimy, obieg znaczków ONZ ograniczony jest tylko do jednego urzędu pocztowego. Stawki opłat pocztowych są identyczne z opłatami w Stanach Zjednoczonych na podstawie umowy obydwu administracji pocztowych. Omówimy teraz poszczególne znaczki. Dla wygody czytelników podajemy numery katalogu Yverta Wszystkie znaczki ONZ są drukowane w arkuszach po 50 sit. i posiadają napisy okolicznościowe na marginesach. Nr 1 Znaczek 1 c (ryc. 1). Motyw: ludzie różnych ras. Wydany 24.X.1951 r., nakład 5 miln., ząbk ,5. ryc. 2 ryc. 3 ryc. 4 Nr 2 Znaczek 2 c (ryc. 2). Motyw: siedziba ONZ w New Yorku. Wydany 24.X r., nakład 4 miln., ząbk. 12,5 13. Nr 3 Znaczek 2 c. (ryc. 3). Motyw: Pokój, Sprawiedliwość, Bezpieczeństwo". Wydany 16.X r. Początkowy nakład 4 miln., drugi nakład w grudniu 1955 r , trzeci nakład w październiku 1956 r Ząbk. 12,5-13. W zasadzie nie ma różnicy pomiędzy nakładami z wyjątkiem napisów na marginesach arkuszy. Nr 4 Znaczek 3 c (ryc. 4). Motyw: Flaga ONZ". Wydany 24.X.1951 r., nakład 6 mila., ząbk. 12,5-13. Nr 5 Znaczek 5 c. Motyw: ONZ pomaga dzieciom". Wydany 24.X.1951 r., nakład 6 miln., ząbk. 12,5-13. Nr 6 Znaczek 10 c. Motyw: jak Nr 1. Wydany 16.XI.1951 r. Początkowy nakład 1 miln., drugi nakład w grudniu 1954 r , trzeci nakład w lutym 1956 r , czwarty nakład w lutym 1957 r Nie istnieje różnica w poszczególnych nakładach z wyjątkiem napisów na marginesach arkuszy. Ząbk ,5. Nr 7 Znaczek 15 c. Motyw: jak Nr 4, Wydany 16.XI.1951 r. Początkowy nakład 1 miln., drugi nakład w listopadzie 1956 r Ząbk ,5. Nr 8 Znaczek 20 c. Motyw: Jedność świata", Wydany 16.XI.1951 r. Początkowy nakład 1 miln., drugi nakład w lutym Ząbk ,5. Nr 9 Znaczek 25 c. Motyw: jak Nr 4. Wydany 24.X.1951 r. Początkowy nakład 1 miln., drugi nakład w listopadzie 1956 r Nr 10 Znaczek 50 c. Mdtyw: jak Nr 2. Wydany 16.X.1951 r. Początkowy nakład 1/2 miln., drugi nakład w marcu 1956 r Nie istnieje różnica w obydwu nakładach z wyjątkiem napisów kontrolnych na marginesach arkuszy. Ząbk. 12,5-13. Nr 11 Znaczek 1 dolar. Motyw: jak Nr 3. Wydany 24.X, 1951 r. Początkowy nakład 1/2 miln., drugi nakład w kwietniu 1954 r Nie istnieje różnica w obydwu nakładach z wyjątkiem innego rozmieszczenia napisów kontrolnych na marginesach arkuszy. Ząbk. 12,

12 Znaczki pamiątkowe Nr 12 Znaczek 5 c. Motyw: Opera w San Francisco", gdzie podpisano kartę ONZ". Wydany 24.X.1952 r. Nakład 6 miln. Ząbk. 12. Ostemplowano kopert w dniu wydania, wycofano ze sprzedaży r. po wypuszczeniu w, obieg szt. Nr 13 i 14 Znaczki 3 i 5 c. Dzień Praw Człowieka. Motyw: Płomień symbolizujący Prawa Człowieka otoczony napisem w pięciu oficjalnych językach ONZ". Wydany 10.X r. Nakłady: 3 c 3 miln., 5 c 2 miln. Ząbk. 12,5-13. Ostemplowano kopert kasownikiem pierwszego dnia, wycofano ze sprzedaży r. po wypuszczeniu w obieg szt. wartości 3 c oraz wartości 5 c. Nr 15 i 16 Znaczki 3 i 5 c poświęcone uchodżcom politycznym. Motyw: Rodzina uchodźcza oraz godło ONZ". Wydany 24.1V r. Nakłady po 2 miln. sztuk. Ząbk. 12,5-13. Ostemplowano kopert pierwszego dnia, wycofano ze sprzedaży 11.VI r. po wypuszczeniu w obieg wartości 3 c oraz wartości 5 c. Nr 17 i 18 Znaczki 3 i 5 c upamiętniające Uniwersalną Unię Pocztową. Motyw: Koperta z pieczęcią ONZ". Wydanyl2.VI r. Nakłady po 2 miln. sztuk. Ząbk. 14. Ostemplowano kopert w dniu wydania, wycofano ze sprzedaży 11.V r. po wypuszczeniu w obieg wartości 3 c oraz wartości 5 c. Nr 19 i 20 Znaczki 3 i 5 c. Dzień ONZ (ryc. 5). Motyw: Trzy kółka zębate oraz godło ONZ". Seria powyższa miała również propagować pomoc techniczną ONZ dla krajów zacofanych. Wydany 24.X.1953 r. Nakłady po 2 miln. szt. Ząbk ,5. Ostemplowano kopert pierwszego dnia, wycofano ze sprzedaży 9.V r. po wypuszczeniu w obieg wartości 3 c oraz wartości 5 c. 1. ":41; b, F ryc. 5 Nr 21 i 22 Znaczki 3 i 5 c. Dzień Praw Człowieka (ryc. 6). Motyw: Dwie ręce wzniesione w stronę ognia symbolizującego Prawa Człowieka". Wydany 10 X Nakłady po 2 miln. szt. Ząbk. 13. Ostemplowano kopert w dniu wydania, wycofano ze sprzedaży 9.V.1956 r. po wypuszczeniu w obieg wartości 3 c oraz wartości 5 c. Nr 23 i 24 Znaczki 3 i 8 c upamiętniające działalność organizacji rolniczo-żyw- ryc. 6 ryc. 7 nościowej ONZ (ryc. 7). Motyw: Kłos zboża". Wydany r. Nakłady po 11/4 miln. szt. Ząbk Ostemplowano kopert kasownikiem pierwszego dnia, wycofano ze sprzedaży 9.V.1956 r. po wyczerpaniu nakładu znaczka 3 c i sprzedaży wartości 8 c. Nr 25 i 26 Znaczki 3 i 8 c poświęcone Międzynarodowej Organizacji Pracy. Motyw: Kowadło i godło ONZ". Wydany 10.V r. Nakłady: 3 c-1,5 miln., 8 c-1 miln. Ząbk. 12,5-13. Ostemplowano kopert w dniu wydania, wycofano ze sprzedaży 9.V.1956 r. po wypuszczeniu w obieg wartości 3 c oraz wartości 8 c. Nr 27 i 28 Znaczki 3 i 8 c. Dzień ONZ. Motyw: Pałac Narodów w Genewie". Wydany 25.X.1954 r. Nakłady po 1 miln. szt. Ząbk. 14. Ostemplowano kopert pierwszego dnia. Całość nakładu została rozsprzedana; 3 c w dniu 21.VI.1956 r. oraz 8 c w dniu 29.V r. Nr 29 i 30 Znaczki 3 i 8 c. Dzień Praw Człowieka. Motyw: Matka z dzieckiem". Wydany 10.X r. Nakłady po I miln. szt. Ząbk. 14. Ostemplowano kasownikiem pierwszego dnia kopert. Warto tu wymienić powody, dla których ta seria jest tak bardzo poszukiwana, choć nakład jej nie jest mniejszy od innych. Jak już wyżej podałem, zwiedzający budynek ONZ mogą frankować korespondencję znaczkami ONZ. Rysunek matki z dzieckiem był dość atrakcyjny do nalepiania na kartki z życzeniami świątecznymi i z tego powodu zapas znaczka 3 c szybko się wyczerpał. Tu jest również przyczyna, że czysty znaczek 3 c jest znacznie rzadszy niż stemplowany, który można jeszcze znaleźć na korespondencji świątecznej. Również władze ONZ szeroko używają aktualnych wydań znaczków pamiątkowych w korespondencji urzędowej. Zapas znaczka 3 c został wyczerpany w dn. 13 X r. zaś 8 c w dniu 11.IX.1956 r. Nr 31 i 32 Znaczki 3 i 8 c upamiętniają Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego. Motyw: Symbol lotu". Wydany r. Nakłady po 1 miln. szt. Ząbk. 13,5-14. Ostemplowano ko- 332

13 pert w dniu wydania. Zapas znaczka 3 c wyczerpano w dniu 5.VII.1956 r. zaś 8 c w dniu 18.IX.1956 r. Nr 33 i 34 Znaczki 3 i 8 c poświęcone działalności UNESCO (organizacja kulturalno-naukowa ONZ), Motyw: Symbol UNES- CO". Wydany 113/.1955 r. Nakłady po 1 miln. szt. Ząbk. 13,5-14. Ostemplowano kopert pierwszego dnia. Zapas znaczka 3 c wyczerpano 21.VI.1956 r. zaś 8 c w dniu 5.IX.1956 r. Nr 35, 36 i 37 Znaczki 3. 4 i 8 c, upamiętniają dziesięciolecie ONZ. Motyw: Wstęp do Karty Narodów Zjednoczonych". We the peoples of the United Nations" w języku angielskim na znaczku 3 c, w języku hiszpańskim na znaczku 4 c oraz w języku francuskim na znaczku 8 c. Wydane 24.X.1955 r. Nakłady po 1 miln. szt. Ząbk Zapasy znaczka 3 c wyczerpano w dniu 73/ r., znaczka 4 c w dn'u 10.VIII r. oraz znaczka 8 c w dniu 25.IX Bloczek Nr 1 Znaczki 3, 4 i 8 c serii dziesięciolecia w bloczku, nieząbkowane. Na arkusiku znajduje się napis upamiętnia- jący rocznicę, godło 10-lecia ONZ i data 24 października. Wydano 24.X.1955 r. Nakład szt. Początkowo zamówiono 200 tys. bloczków, jednak wobec niespodziewanie licznych przedterminowych zamówień, wydrukowano dodatkowo 50 tys. celem wykonania zamówień nadesłanych przed 24.X.1955 r. Po całkowitym wysprzedaniu bloczka w dniu 24.X.1955 r. niewielką ilość drugiego wydania dopuszczono do sprzedaży w budynku ONZ po 1 sztuce na osobę w dniu 27.XI.1955 r. Nr 38 i 39 Znaczki 3 i 8 c. Dzień Praw Człowieka. Motyw: Ręka trzymająca płonącą pochodnię". Wydany 9.X r. Nakłady 3 c 1 1/4 miln., 8 c 1 miln. Ząbk ,5. Ostemplowano kopert w dniu wydania. Zapas znaczka 3 c wyczerpano w dniu 31.V r. zaś 8 c w dniu 25.IX.1956 r. Nr 40 i 41 Znaczki 3 i 8 c upamiętniające Międzynarodową Unię Tele-Komunikacyjną. Motyw: Symbol wyobrażający działalność tejże agencji". Wydany r. Nakłady po 1 miln. szt. Ząbk. 14. Ostemplowano kopert kasownikiem pierwszego dnia. Zapas znaczka 3 c wyczerpano 31.V r. zaś 8 c w dniu 25.1X r. Nr 42 i 43 Znaczki 3 i 8 c poświęcone Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Motyw: Grecki bożek medycyny na tle globu". Wydane 6.IV.1956 r. Nakłady 3 c - 11/4 miln., 8 c 1 miln. szt. Ząbk. 14. Ostemplowano kopert w dniu wydania. Zapas znaczka 3 c wyczerpano w dniu 22.VIII.1956 r., zaś 8 c w dniu 25.IX.1956 r. Nr 44 i 45 Znaczki 3 i 8 c. Dzień ONZ. Motyw',,Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ" * Wydane 24.X.1956 r. Nakłady 3 c 2 miln., 8 c 1,5 miln. Ząbk. 14. Całkowity zapas znaczków został wyczerpany w dniu wydania. Nr 46 i 47 Znaczki 3 i 8 c. Dzień Praw Człowieka. Motyw: Płonąca pochodnia na tle globu". Wydane 10.X r. Nakłady 3 c 5 miln., 8 c 4 miln. Ząbk. 14. Nr 48 i 49 Znaczki 3 i 8 c upamiętniają działalność Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej. Motyw: Symboliczne zobrazowanie pomiarów meteorologicznych". Wydane r. Nakłady 3 c 5 8 c 4 miln. Ząbk. 14. Nr 50 i 51 Znaczki 3 i 8 c poświęcone Pogotowiu Policyjnemu ONZ. Motyw: Odznaka Oddziałów Policyjnych ONZ". Wydano 8,IV.1957 r. Nakłady 3 c 6 miln., 8 c 4 miln. (Początkowo ogłoszono 4 i 3 miln., jednak na podstawie zamówień przedterminowych zorientowano się, że nie pokryłyby one wszystkich zamówień, wobec czego w ostatniej chwili nakłady podwyższono). Ząbk. 14. Znaczki lotnicze Nr 1 Znaczek 6 c. Motyw: Samolot i mewa, symbol lotu". Wydany 14.X r. Nakład 2 miln. szt. Ząbk. 14. Nr 2 Znaczek 10 c. Motyw: jak Nr 1. Wydany 14.X r. Początkowy nakład 1 miki., drugi nakład w czerwcu tys., trzeci nakład we wrześniu tys. Ząbk. 14. Nr 3 Znaczek 15 c. Motyw: Jaskółka w locie i godło ONZ". Wydany 14.XII Początkowy nakład 1 miln., drugi nakład w grudniu 1954 r , trzeci nakład w marcu 1956 r , czwarty nakład w lutym 1957 r Ząbk. 14. Nr 4 Znaczek 25 c. Motyw: jak Nr 3. Wydany 14.X r. Początkowy nakład 1 miln., drugi nakład w listopadzie 1956 r Ząbk. 14. Nr 5 Znaczek 4 c. Zapowiedziany na 27.V.1957 r. w nakładzie 5 miln. Znaczek opiaty Nr 2 (1,1/2 c) został również przystosowany do wysyłki druków z nadrukowanym ostemplowaniem (tzw. precancel). Nie podano oficjalnie ilości tego znaczka i nie jest on notowany w normalnych katalogach. Nadruk brzmiał: United Nations N. Y." w obramowaniu na górnej i dolnej części znaczka. Cena rynkowa na kopercie około 8 dolarów. Poza tym ukazały się jeszcze następujące druki pocztowe: kartka pocztowa wartości 2 c oraz lotnicza wartości 4 c, koperta wartości 3 c w dwóch rozmiarach oraz list lotniczy wartości 10 c w dwóch odmiennych układach (pierwsze wydanie, obecnie poszukiwane ma napis,.air letter", drugie wydanie Air Letter Aerogramme". 333

14 Bardziej poszukiwane są czyste znaczki ONZ. Biorąc pod uwagę duże ilości już zużyte, choćby na kopertach pierwszego dnia jak również w normalnym obiegu pocztowym, łatwo spostrzec, że ilości czystych znaczków są w wielu wypadkach ograniczone. Dodam tu, że liczby, które powyżej podałem dotyczące FDC poszczególnych wydań, nie odnoszą się do ilości znaczków, lecz jedynie do kopert; było bowiem dużo czworobloków i parek na kopertach, co jeszcze bardziej zwiększa liczbę okazów kasowanych. Ostatnio ujawnia się znaczny wzrost zainteresowania czworoblokami narożnymi wydań pamiątkowych. Na zakończenie chcę jeszcze poinformować o aktualnych w końcu maja cenach poszczególnych wydań niestemplowanych. W nawiasach podaję kilka cen za stemplowane serie przy znaczkach z rażącą różnicą w cenach. Numery wg Yverta 1957, ceny w dolarach. Nr 12 0,50; Nr 13/14 1,80; Nr 15/16 1,90; Nr 17/18 2,00. Nr 19/20 0,85; Nr 21/22 0,85; Nr 23/24 0,95; Nr 25/26 0$5. Nr 27/28 0,95; Nr 29/30 12,00 (stemplowane 5,00). Nr 31/32 0,70. Nr 33/34 0,90; Nr 35/37 1,00; Nr I bloczek 20,00 (stemplowany 15,00). Nr 38/39 0,50; Nr 40/41 0,50; Nr 42/43 0,50; Nr 44/45 0,40. Znaczki Nr 1/11, 46/51 oraz lotnicze 1/5 są jeszcze do nabycia w budynku ONZ, dlatego ich cen rynkowych nie podaję. Czy znaczki ONZ dalej cieszyć się będą szerokim zainteresowaniem wśród filatelistów, trudno dziś przewidzieć. Wydaje się, że różne motywy kierują tu zbieraczami i gdy znaczenie ONZ wśród narodów świata utrzyma się lub wzrośnie, należy oczekiwać, że również znaczki z siedzibą ONZ w Nowym Jorku w coraz szerszym zakresie pojawią się w albbmach, W. Gruszczyk Kanada PRZED JUBILEUSZEM POCZTY POLSKIEJ W przyszłym roku przypada 400-lecie istnienia Poczty Polskiej. 18 października 1558 r. król Zygmunt August podpisał dokument o uruchomieniu połączenia między Krakowem a Wenecją, mianując Prospera Prowana naczelnikiem służby pocztowej. Po raz pierwszy dopuszczone zostały do przewozu na tym trakcie również listy osób prywatnych za określoną opłatą. W myśl tego historycznego dokumentu król zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów urządzenia i funkcjonowania poczty oraz dostarczenia gońców i koni rozstawnych; przełożony poczty obowiązany był do zapisywania i wnoszenia do skarbu królewskiego dochodów i do przedkładania wykazów rozchodów i przychodów. Termin przebiegu poczty z Polski do Włoch oznaczono na 14 dni. Historyczny jubileusz Poczty Polskiej, która ma tradycje, jak niewiele krajów w świecie jeżeli zważymy, że np. 300-lecie poczty szwedzkiej przypadło w r obchodzony będzie w r specjalnie uroczyście. Powołano już do życia Komitet Organizacyjny Obchodu przy resorcie Łączności. Program uroczystości jest nie tylko interesujący, ale również niezwykle bogaty. Warto już obecnie podać niektóre szczegóły. Projektowane jest uruchomienie autentycznego dyliżansu konnego (wykonanego na podstawie starych sztychów) na trasie Kraków Wenecja, tj. tej samej trasie, jaką 400 lat temu kursowała poczta królewska. Dyliżansem tym przewiezione zostaną listy ofrankowane specjalnymi znaczkami okolicznościowymi, wydanymi z tej okazji. Planuje się wydanie 5-ciu znaczków z rysunkami starych pojazdów pocztowych. Dyliżans, jako poczta ruchoma, stosować będzie specjalny datownik. Projekt ten wymaga oczywiście jeszcze uzgodnienia z Zarządami pocztowymi krajów, przez które dyliżans będzie przejeżdżał, tak w zakresie przewozu poczty, nadawanej po drodze w tych krajach jak i wzajemnego przekazywania sobie ładunku, użycia znaczków, datowników itp. Jednym z fragmentów uroczystości jubileuszowych będzie urządzenie w Warszawie wielkiej wystawy obrazującej historię poczty, z uwzględnieniem działu filatelistyki. W programie jest także wydanie obszernej monografii 400-lecia Poczty Polskiej oraz popularnej broszury o poczcie, przeznaczonej dla młodzieży. Spodziewane jest również wydanie specjalnych kart pocztowych, kopert ozdobnych, rozwinięcie akcji propagandowej przy pomocy afiszów, odczytów, pogadanek w radio i pokazów w telewizji. Oczekiwać należy również przybycia do Polski delegatów wielu zagranicznych zarządów pocztowych. Nie ulega wątpliwości, że jubileusz pozostawi trwały ślad również w niejednym zbiorze naszych filatelistów. 334

15 NOWO Ul POLSKIE N:W 111U111== Zapowiedziana przez nas seria 3-ch znaczków z okazji Międzynarodowego Kongresu Pożarnictwa w Warszawie (Konferencji Międzynarod. Comite Consultatif Technique du Feu) ukaże się 11.IX.1957 r. Znaczki wykonane będą dwubarwną rotograwiurą. As announced, the set of 3 stamps to be issued on the occassion of the International Fire Fighting Congres (Corniłe Consultatif Technique du Feu), will be put on sale on the 113X These stamps will be printed in bi-coloured rotogravure. KONGRES C.T.I.F WARSZAWA 1967 w ł V57 MATKO. POZAP, RATUJ! POZAR N ISZCIV, 0., CHLEB 40 ; u. GR POLSKA ł 6 Ic R k, POLSKA 4.i o ' 250 Z Ł POLSKA L KASOWNIKI W dniach 6 i 7.VII.57 r. z okazji Festynu Prasowego Gazety Zielonogórskiej", Zielona Góra 1 i stoisko pocztowe w miejscach imprez festynowych, stosowały kauczukowe datowniki okolicznościowe (ogółem 6 sztuk) wg projektu K. Felchnerowskiego.,Q.9wito"ovw,;04A /1111f Y «IgN+ I XIELONosoariat3 W dniach VII.57 r. u.p. Olsztyn 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji Raidu Międzynarodowej Federacji Motorowej. Dnia 16.IX.57 r. u. p. Warszawa. 1 stosować będzie datownik 1-go dnia z okazji wydania nowego znaczka wartości 1 zł, emisji Medycyna Polska''. W związku ze 100-leciem uzdrowiska Rabka-Zdrój od 20.VII.br. up. Rabka 1 stosuje datownik propagandowy wg projektu T. Andrysika. POSTMARKS On the 6-th and 7-th of July 1957, on the occasion of "The Press Festiwal" of Gazeta Zielonogórska", the PO Zielona Góra 1 and the postał stand on the site of the festivities applied a rubber cornmemorative postmarks, six in number, designed by Mr. K. Felchnerowski. Within the period of 21-st to 23-rd July 1957 the PO Olsztyn 1 applied a commemorativa postmark to mark the occasion of the International Motoring Federation Race. On the 16.IX.1957 the PO Warszawa 1 will use First Day postmark on the occasion of the issue of an additional 1 zł value of "The Polish Medical Science" set. In connection with the Centenary of the Health Resort in Rabka-Zdrój, the PO Rabka I has been using from the 20-th of.july 1957 a propaganda postmark, designed by Mr. T. Andrysik. 335

16 NOWOM ARGENTYNA. 150-letni jubileusz obrony w stolicy Buenos Aires upamiętniony został w dniu 6 lipca br. wydaniem 4 znaczków o jednakowym nominale, przedstawiających zabytkowy kościół, mury forteczne i armaty. Nakład znaczków 5 milionów sztuk. I lit kf PIIJMKAAtț WINA 7/' rr,! ą - "5 DL LA DE-1 ENSA La. o PEPIJBUCA AGENT:N,, IZRAEL. Rozpoczęcie 5718 roku (według kalendarza izraelskiego) upamiętnione zostało w sierpniu wydaniem trzech znaczków, o następujących nominałach: 50 p. (ochraiczarny na niebieskim papierze) koń, 160 p. (zielony/czarny na brunanym papierze) lew, 300 p. (czerwony/czarny na różowym papierze) jeleń. Znaczki drukowane są w arkuszach po 20 sztuk i jak zwykle z pięcioma propagandowymi przywieszkami. JUGOSLAWIA. Dnia 24 sierpnia ukazała się seria Stroje ludowe Jugosławii" o następujących wartościach: 10 din (brunatny/ciemnobrunatny/ultramarynowy/ceglasty/czarny) Czarnogóra; 15 din (jasno i ciemnobrunatny/cynober/czarny) Macedonia; 30 din (jasno i ciemnobrunatny/cynober/ciemnozielony) Chorwacja; 50 din (jasno i ciemnobrunatny/ciemnozielony) Serbia; 70 din (jasno i ciemnobrunatny/czarny) Bośnia i Hercegowina; 100 din (jasno i ciemnobrunatny/cynober/ciemnozielony) Slowenia. Pierwsze trzy wartości mają nakład po 2 miliony szt.. czwarta szt., piąta szt., a ostatnia szt. LIBERIA. Otwarcie regularnej komunikacji lotniczej między stolicą Liberii. a Nowym Jorkiem zapropagowane zostało wydaniem specjalnego znaczka lotniczego za 3 c (o.)marańczawy/niebleski). NORWEGIA. 85-ta rocznica urodzin obecnego króla Norwegiś, Haakona upamiętniona została w dniu 3 sierpnia wydaniem 2 znaczków z jego portretem w mundurze: 35 bre (czerwony) nakład 4 miliony szt., 65 bre (niebieski) nakład I milion sztuk. 336

17 W związku z podniesieniem od dnia I lipca opłat pocztowych ukazały się 2 znaczki obiegowe z portretem króla Haakona, a mianowicie: 50 óre żółtobrunatny, 75 óre czerwonobrunatny. NOWA ZELANDIA. Doroczna seria dobroczynna pomocy dzieciom ukaże się dnie 25 września w następujących wartościach: 2+1 d (czarny/zielony) ekipa ratunkowa w czasie ratowania tonącego dziecka. 3+1 d (n'ebieski/czerwony) kąpiel morska. NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA. Z okazji dorocznej konferencji! Niemieckiej Rady Kultury w Berlinie wydany zosiał w dniu 6 sierpnia znaczek z reprodukcją rzeźby lita w katedrze w Naumburgu. Znaczek o nominale 25 f w kolorze brunatnoczerwonym wydany został w nakładzie 2 milionów sztuk. SAN MARINO. Dnia 10 lipca ukazała się udana seria kwiatów na tle zarysu gór z miastem San Marino: 1 1. stokrotka, 2 1. prymulka, orchidea, 5 1. konwalia, maki, bratki, gladiole, róża polna, 100 L jaskier. Pierwsze pięć znaczków wykonano w dwu kolorach, resztę trójbarwnie. Dalszy ciąg serii kwiatów na stronie następnej. 337

18 EPUBBLICA iis.marino EPUBB-LICA s.marin0 KONGRES W OTTAWIE 14.VIII. br. rozpoczął obrady w Ottawie XIV Kongres Swiatowego Związku Pocztowego. W pracach Kongresu, który trwać będzie do 4.X. br., udział bierze około 300 delegatów z 96 krajów członków Związku. Na ten pocztowy parlament świata, zbierający się co pięć lat, zgłoszono do 30.XII. br. ogółem 1208 wniosków, sugestii i życzeń. Ta pokaźna liczba wniosków, wśród których znajduje się nie jeden o zasadniczym znaczeniu dla dalszego rozwoju międzynarodowej wymiany pocztowej, dowodzi jak poważnie ustosunkowały się do Kongresu poszczególne narody, uznawszy obecny moment za odpowiedni do przeprowadzenia wielu zmian w działalności Związku. Nas, filatelistów, interesuje szczególnie, jakie sprawy o charakterze filatelistycznym będą przedmiotem dyskusji na Kongresie. Ogromny rozwój filatelistyki w o- statnich latach nie mógł pozostać bez wpływu na poszczególne zarządy pocztowe i wzajemne ich stosunki. Tym się tłumaczy aż 15 wniosków na Kongres, dotyczących znaczków i filatelistyki. Listę wniosków otwiera Czechosłowacja Życzeniem" nr 694: W interesie zacieśnienia stosunków e- konomicznych i kulturalnych między krajami członkami Związku, pożądane jest, by zarządy krajów członków Związku powstrzymywały się od wydawania zarządzeń, które mogłyby przynieść szkodę wymianie pocztowej np. przez emisję znaczków, lub używanie stempli, które nasuwają obawy, iż mogą podlegać zakazom, wynikającym z ustawodawstwa kraju członka Związku. 338 Brazylia w formie Życzenia" nr 20 proponuje: Aby Kongres powierzył Komisji Doradczej dla Studiów Pocztowych lub Komisji Wykonawczej i Łącznikowej przeprowadzenie studiów odnośnie wymiarów i wartości znaczków oraz kolorów i farb używanych do ich druku. Brazylia żywi nadzieję,, że studia mogą doprowadzić do: ustalenia jednolitego wymiaru, przynajmniej minimalnego i maksymalnego dla wszystkich znaczków; wydawania przez wszystkie kraje jednego znaczka dla każdej zasadniczej stawki pocztowej; ustalenia jednolitego koloru dla znaczka używanego do tych typowych stawek taryfowych oraz stosowania tuszu czułego na komórki fotoelektryczne maszyn do sortowania listów, by znaczki na nich mogły być kasowane mechanicznie. Podobną do Życzenia" Czechosłowacji myśl wyraża Japonia we wniosku nr 721: W momencie przyjęcia tematu znaczka pocztowego lub odcisku stempla dla maszyny do frankowania, zarządy pocztowe Związku winny wykluczać każdy rysunek lub inny element mogący'służyć do celów propagandy politycznej w zakresie jakiegoś ewentualnego międzynarodowego sporu politycznego". Szwajcaria (nr 19) proponuje: Zarządy (pocztowe) wymieniają na pod-. stawie wzajemności za pośrednictwem Międzynarodowego Biura w Bernie po 3 egzemplarze swych znaczków pocztowych i odcisków stempli z maszyn do frankowania" (niektóre bowiem zarządy w ogóle nie nadsyłają swych znaczków, natomiast przyjią je nd innych). We wniosku nr 775 Izrael postuluje, aby znaczki pocztowe mogły być wysyłane tylko w zamkniętych listach poleconych.

19 USA we wniosku nr 387 oraz Australia we wniosku nr 770 proponują, aby przesyłki listowe (nie tylko druki, jak obecnie) mogły być również frankowane (poza znaczkami) odciskami prasy drukarskiej lub innym systemem drukarskim uznanym w kraju nadania przesyłki. Brazylia we wniosku nr 771 precyzuje, że ofrankowanie korespondencji na pokładzie statku na pełnym morzu za pomocą znaczków kraju, do którego należy statek, może mieć miejsce tylko poza obcymi wodami terytorialnymi". Rewelacyjną sugestię zgłasza Szwajcaria pod nr 558, by przedyskutować możliwość zastąpienia obecnego międzynarodowego kuponu na odpowiedź przez międzynarodowy znaczek na odpowiedź. Zmiana ta ożywiłaby znacznie obecną usługę kuponu na odpowiedi, często dziś wykorzystywanego do celów niepocztowych handlowych lub nawet spekulacyjnych. Nowy system polegałby na następujących zasadach: 1) znaczek na odpoweidź ma nieograniczony okres ważności na opłacenie listu do kraju, który znaczek wydal. 2) znaczki dostarcza Międzynarodowe Biuro w Bernie na zamówienie krajów wg jednolitego zasadniczego typu, z różnymi tylko nazwami krajów. 3) cenę sprzedażną znaczka na odpowiedź ustanawiają poszczególne zarządy pocztowe. Brazylia we wniosku nr 821 formułuje zalecenie dla klientów poczty, aby umieszczali znaczki na przesyłkach, o ile możności w ich prawym górnym rogu. Bardzo śmiały wniosek zgłosiła Etiopia pod nr 574: Zarządy dysponują okresem jednego roku, by zakazać używania w swych krajach wszelkich kopert noszących na stronie adresowej jakąkolwiek wzmiankę, drukowaną lub zaznaczoną, inną niż nazwisko i adres odbiorcy, albo wskazówki służbowe. Po tym terminie nazwisko i adres wysyłającego, propagandowe hasła niepocztowe, odciski herbów, nagłówki itp. mogą być zamieszczane tylko na odwrotnej stronie przesyłek. W innym jeszcze wniosku Etiopia występuje przeciw wydawaniu przez zarządy pocztowe bloków znaczkowych oraz umieszczaniu na znaczkach osobistości innych narodów, niż kraju wypuszczającego znaczek. We wniosku nr 860 Izrael żąda, by w datowniku urzędu nadania nazwa miejscowości była zaznaczona literami łacińskimi. Najciekawszy dla fialtelistów jest wniosek Brazylii (oznaczony nr 894), by zarządy pocztowe wg swego uznania zajmowały się sprzedażą dla publiczności znaczków pocztowych innych krajów. Znaczki takie byłyby dostarczane przez zainteresowane zarządy, przy czym rozrachunki odbywałyby się również bezpośrednio między wchodzącymi w grę krajami. Wniosek ten, któremu niewątpliwie przyklaśnie każdy filatelista w Polsce, pokrywa się zresztą w zasadniczym swym założeniu z wnioskiem, zgłoszonym przez Polskę już w 1947 r. na Kongres Światowego Związku Pocztowego w Paryżu, gdzie propozycja nasza spotkała się pośrednio z opozycją ze strony kupców filatelistycznych w różnych krajach. Maksymilian Herwich Manfred Flex, Rochliz/Sa, Institut Iiir Lehrerbildung, NRD (N). W. Winkler, Glasten fiber Grimma I. nr 9, NRD (N). Fridrich Meiners, Dauelsen 31 fiber Verden/Aller, NRF (N). Eberhard Schoob, Lommatzsch/ Sachsen, Stalinstr. 23, NRD. (N). Heinz Mull, Neuss/Rh, Furtherstr. 133, NRF (N). Hans Jurgen Kranz, Medewitz ober Belafg, NRD (N). Erwin Regelin, Berlin 34, Ebetingstr. 4, NRD (N). Kinzel, Berlin 34, Ebelingstr. 4, NRD (N). F. Dietrich, Tettau Nr 26, Post Ruhland, NRD (N). Lim Tjeng In, Blk Pasar Tasak Koncist I, PadangiCentral- Sumatra, Republik Indonesia (A). Si Eng Hwa, Thamrin no 4, P. Sintar-Sumatra, Indonesia (A). Kho Ching Wu, Tjangkol 50, Tjirebon, Indonesia (A). Lim Hok Seng, Talang no 11A, Djawa Tjirebon, Indonesia (A). Kho Tdang Hok, No 74F, Djatibarang SS/WL, Indonesia (A). Anatol Andrejewicz Golublew, L Kirgizka SSR, Frunze 14, Molo. towa 204-a, kw. 4, (R). Klaus John, Leipzig Cl, Emilienstr. 12, NRD (F, R, N). Monica Clark, 416 Cowies Ave, Joliet, Illinois, USA (A.). Nguyen Dinh Vinh, Toa au nhan dan L.K. 4, Vinh. Repubtique Democratigue du Viet Nam (F). BERNARD MULEWSKI Przewodnicze:wy Koła PZF Gniezno, zmarł 8 czerwca 1957 r. Był aktywnym działaczem zasłużonym dla rozwoju filatelistyki polskiej, wybitnym publicystą, wychowawcą młodych filatelistów. Cześć Jego pamięci. 339

20 ODPOWIEDZI OGŁOSZENIA WYSTAWA FILATELISTYCZNA w PUŁAWACH W dniach od 1 do 11 lipca br. odbyła się w Puławach wystawa filatelistyczna, zorganizowana przez Bibliotekę Powiatową. Inicjatorką d organizatorką wystawy pokazu była dyr. Jungowa z Biblioteki Powiatowej. Wśród eksponatów pokazano wiele zbiorów tematycznych oraz datowniki okolicznościowe, koperty 1-go dnia, karty analogofilskie, karnety d literaturę filatelistyczną. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Puław i licznych turystów. LEON SZULC, TARNOWSKIE CÓRY. Proponujecie wiele wydań polskich znaczków. Niektóre Wasze propozycje pokrywają się z aktualnymi planami Poczty, jak np. seria Stroje ludowe". Znaczki z portretem gen. Świerczewskdego ukazały się już w 1952 roku. Ogół filatelistów wypowiada się przeciw zbyt dużej ilości wydań znaczkowych w Polsce. JÓZEF KULAWSKI, ŁAŃCUT. Protestujecie w imieniu swoim i kolegów z kola PZF w Laikuole, przeciwko projektowanym wysokim nominałom pocztowym. Nasze stanowisko w tej sprawie przedstawiliśmy w artykule redakcyjnym w 15-tym numerze. KUPNO - SPRZEDAŻ. Znaczki: Polski, Europy, kol. angielskich. Pakiety. Prosimy o osobiste odwiedziny lub listowne zgłoszenia. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów, Warszawa 40, Świętojańska 27. (8) POSZUKUJĘ znaczków Polski. Daję NRD, NRF, Berlin, Szwecję Danię. Inż. Walter Nauman, Pasewalk, verl. Lindersłr., NRD. Koresponduję po niemiecku. (6) SPRZEDAM lub zamienię na znaczki zbiór kolorowych wytłaczanych pieczątek herbowych około 2 tysięcy miast niemieckich. A. Czarnota, Częstochowa, Waszyngtona 38/40. (7) POSZUKUJĘ znaczków oraz kopert poczty powstańczej 1944 r. Oferty z podaniem ceny. Inż. Stanisław Trepka, Warszawa 36, Powsińska 97. (9) Zawiadamiamy, że zgodnie z Uchwałą Kolegium Państwowej Komisji Cen od dnia 1 sierpnia br. Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne płaci niżej wyszczególnione ceny za zestawy i masówkę: Zestawy pakietowe a) Polska Ludowa (od 1945 r.) 100 X 25 różnych 100 zł 100 X X X X 150,, 2100 b) Polska międzywojenna (do 1939 r.) 100 X 25 różnych 100 zł 100 X X X X c) Gen. Gubernia ( ) 100 X 10 różnych 280 zł 100 X X X X X d) Polska ( r.), mieszane 100 X 50 różnych 200 zł 100 X X X X X X Redaguje kolegium: Fabian Bura (red. nacz.), Tadeusz Grodecki, Wiesława Kawecka (sekr. red.), Zbigniew blikulski, Perzyziski, Tadeusz Soltan Wydawca: Biuro Wydawnicze Ruch" Warszawa, Wilcza 46. Redaktor Naczelny przyjmuje w każdy czwartek godz Sekretarz Redakcji codziennie godz i Adres Redakcji: Warszawa, ul. Wilcza 46, tel Cena 1 egz. wynosi 2.50 zł. Cena w prenumeracie: kwartalnie zł 15., półrocznie zl 30., rocznie zł 60.. Zamówienia i wpłaty na prenumeratę w kraju przyjmują wszystkie urzędy pocztowe i listonosze w terminie do dnia 15 każdego miesiąca poprzedzającego okres zamawianej prenumeraty. Prenumerata za granicę wynosi: kwartalnie zł 21., półrocznie zl 42., rocznie zł 84.. Zamówienia i wpłaty przyjmuje P K.W.Z. RUCH", ul. Wilcza 46. PKO 1-6/ Warszawa. Ogłoszenia przyjmuje Administracja Filatelisty" Warszawa, ul. Wilcza 46, U p. Biuro Wydawnicze RUCH". Należność za ogłoszenia można składać gotówką lub przesyłać przekazem pocztowym. Cena ogłoszeń: strona zl, V: zl, 1/4 800 zł, 1/8 300 zl. Drobne ogłoszenia do 20 wyrazów 60 zł, w ramce 100 zł. Członkowie PZF korzystają z 40% rabatu (tylko drobne ogłoszenia do 20 wyrazów bez ramki) Nakład egz. Objętość 1 ark. Format B5. Papier ilustr. V kl. 100 gr 70x100. Druk PWPW. Warszawa B-67.

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY CYCÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY CYCÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY CYCÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru, tablicy urzędowej z herbem gminy i pieczęci oraz zasad ich używania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych

Bardziej szczegółowo

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli BIAŁORUŚ Białoruś Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty Wartość nominalna 5 rubli B/1 10 rubli B/2 20 rubli B/3 50 rubli B/4 100 rubli B/5 200 rubli B/6 500 rubli

Bardziej szczegółowo

Rosyjskie stemple punktowo-numerowe w latach Andrzej Komorowski

Rosyjskie stemple punktowo-numerowe w latach Andrzej Komorowski Rosyjskie stemple punktowo-numerowe w latach 1857 1863 Andrzej Komorowski Pierwszy znaczek pocztowy Rosji wszedł do obiegu 1 stycznia 1858 r., zgodnie z cyrkularzem Głównego Urzędu Poczty i Telegrafu (gławnoje

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M)

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M) BIAŁORUŚ BIAŁORUŚ Waluta: rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty: 5 rubli, 10 rubli, 20 rubli, 50 rubli, 100 rubli, 200 rubli, 500 rubli https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/ Monety:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[02]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 264 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 409/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Dział Rekrutacji na Studia UJ (dalej DRS) ul. Gołębia 24, pok. 19 31-007 Kraków. Kraków 1, ul. Westerplatte 20

Dział Rekrutacji na Studia UJ (dalej DRS) ul. Gołębia 24, pok. 19 31-007 Kraków. Kraków 1, ul. Westerplatte 20 Załącznik A do SIWZ UWAGA: korespondencja przeznaczona do konfekcjonowania to rejestrowane oryginalne decyzje administracyjne wydane w jednym egzemplarzu oryginalnie podpisane przez członków komisji rekrutacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Przemyśla, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTU POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH NIESTEMPLOWANYCH, STEMPLOWANYCH, KARTEK

Bardziej szczegółowo

Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK

Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK 1. OGÓLNE ZASADY Poprawnie zaadresowana przesyłka listowa: Anna Kowalska ul. Lipowa 3 m. 10 87-100 TORUŃ Aby Twoje przesyłki listowe docierały do adresata

Bardziej szczegółowo

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę?

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Podręcznik tematyka (3) Ryszard Prange Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Wiemy, jaki materiał filatelistyczny można wykorzystać w eksponacie tematycznym. Kolej na informacje, jak przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 324/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 30 października 2012 roku REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

Turcja. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy

Turcja. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy TURCJA Turcja Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy Banknoty Wartość nominalna 5 lir tureckich B/1, B/2 10 lir tureckich B/3 20 lir tureckich B/4 50 lir tureckich

Bardziej szczegółowo

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Mieczysław Hucał JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Podczas wystawy " Druciki, pająki, radziki... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" zorganizowanej w Muzeum Historycznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 1391 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro 1 EUR = 3,45280 LTL NASZ PIENIĄDZ PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro Szczegółowych informacji udzielają: EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Sonnemannstrasse 20 D-60314 Frankfurt am Main Germany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/346/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 11 stycznia 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXXIV/346/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 11 stycznia 2010 roku. UCHWAŁA NR XXXIV/346/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 11 stycznia 2010 roku. w sprawie uchwalenia herbu i flagi Sulejowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

TURCJA. Waluta: lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy

TURCJA. Waluta: lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy TURCJA TURCJA Waluta: lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy Banknoty: 5 lir tureckich, 10 lir tureckich, 20 lir tureckich, 50 lir tureckich, 100 lir tureckich, 200 lir tureckich http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+en/tcmb+en/main+menu/

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

z dnia.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

z dnia.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów Projekt Z dnia 20 października 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 12 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71 Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza 6 200 PLN Karta 71 Karta 72 Karta 73 Karta 74 Karta 75 Karta 76 Karta 78 Karta 79 Karta 80 W 1878 roku otwarto

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

Dz.U Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/170/14 RADY GMINY WOJCIECHÓW. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/170/14 RADY GMINY WOJCIECHÓW. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/170/14 RADY GMINY WOJCIECHÓW w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci urzędowych Gminy Wojciechów

Bardziej szczegółowo

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 1) Wzór

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r)

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) W Taryfie przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Bardziej szczegółowo

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach 1914-18 wprowadzenie i próba klasyfikacji Co to jest Poczta Miejska i czym się odróżnia od wydania lokalnego? Poczta MiejskaWydanie

Bardziej szczegółowo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy przedstawiamy Państwu ofertę na przygotowanie i wydruk Neokartek Wielkanocnych.

Bardziej szczegółowo

Problemy z interpretacją opłat dla przesyłek w polskim urzędzie pocztowym w Wolnym Mieście Gdańsku

Problemy z interpretacją opłat dla przesyłek w polskim urzędzie pocztowym w Wolnym Mieście Gdańsku Marek Zbierski Polskie Taryfy Pocztowe 1918 1939 Problemy z interpretacją opłat dla przesyłek w polskim urzędzie pocztowym w Wolnym Mieście Gdańsku Określenie zakresu terytorialnego W ślad za otwarciem

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY?

PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? 1 EUR = 3,45280 LTL NASZ PIENIĄDZ PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? Informator dla osób mających zawodowo do czynienia z gotówką: opisuje zabezpieczenia banknotów euro i uczy, jak rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

500 złotych r.

500 złotych r. strona 1 500 złotych 28.02.1919 r. 500 złotych 28.02.1919 r. strona 1 1000 Marek Polskich 23.08.1919 1000 Marek Polskich 23.08.1919 Opis przedmiotu: Rozmiar banknotu - 215 x 135 mm. strona 1 5000 Marek

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 14.10.2015 L 267/5 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1842 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 października 2015 r. Poz. 3985 UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY GORZKOWICE w sprawie ustanowienia herbu, flagi i innych symboli Gminy Gorzkowice oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Typy Dokumentów a) TYP_1 strona w formacie A4 spersonalizowana danymi przekazanymi w plikach

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ Warszawa 2009 1 S P I S T R E Ś C I S T

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/140/03 Rady Gminy Ujazd z dnia 15 grudnia 2003 r.

Uchwała nr XII/140/03 Rady Gminy Ujazd z dnia 15 grudnia 2003 r. Uchwała nr XII/140/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Ujazd Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu (M.P.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 1996 r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 541 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 1222 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTU POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH NIESTEMPLOWANYCH, STEMPLOWANYCH, KARTEK POCZTOWYCH I KOPERT Z NADRUKOWANYM ZNAKIEM OPŁATY POCZTOWEJ, KOPERT PIERWSZEGO DNIA OBIEGU (FDC) ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane Nr sprawy: DAO-271-152/14 Zakopane, dnia 02.12.2014r Zapytanie ofertowe Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/148/2001 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 marca 2001 r. Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje;

Uchwała Nr XXV/148/2001 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 marca 2001 r. Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje; Uchwała Nr XXV/148/2001 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia herbu powiatu oławskiego. Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 2) Opaska

Bardziej szczegółowo

ZARZA DZENIE NR 120 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym

ZARZA DZENIE NR 120 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym ZARZA DZENIE NR 120 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce

Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brojce numer 35/2014 z dnia 24.06.2014 r. Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce - Brojce 2014 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-12-06 14:10 Ogłoszenie nr 360189-2016 z dnia 2016-12-06 r. Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 358052-2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr X/67/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Żyrzyn oraz zasad ich używania

Uchwała nr X/67/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Żyrzyn oraz zasad ich używania Uchwała nr X/67/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Żyrzyn oraz zasad ich używania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/304/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 24 maja 2016 roku

Kraków, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/304/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 24 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 maja 2016 r. Poz. 3274 UCHWAŁA NR XX/304/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 131 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa

Bardziej szczegółowo

Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów

Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów Rozdział I. Wzory symboli Gminy Tuchów. 1. Symbole Symbolami Gminy Tuchów są: a) herb b) flaga c) sztandar d) hymn. 2. Herb 1. Herb Gminy Tuchów stanowi dwa skrzyżowane

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Wschodniego Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79823000-9 Nazwa: Usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (z wyłączeniem zakresu zadania częściowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22 czerwca 2009 r. Uchwała Nr w sprawie opinii na temat projektów herbu, flagi, pieczęci i tablicy urzędowej Gminy Rząśnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PLAN LEKCJI KOŁKOWY

OFERTA PLAN LEKCJI KOŁKOWY OFERTA PLAN LEKCJI KOŁKOWY Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej cenie poinformuj

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w krajach Unii Europejskiej oraz poczty firmowej I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WOP-09 - Zbiórka publiczna.

WOP-09 - Zbiórka publiczna. WOP-09 - Zbiórka publiczna. Sposoby dostarczenia dokumentów osobiście pocztą faxem elektronicznie Sposoby odbioru dokumentów osobiście pocztą elektronicznie Generator druku przelewu Wypełnij i wygeneruj

Bardziej szczegółowo

Moja złotówka 2 pułku łączności w Jarosławiu

Moja złotówka 2 pułku łączności w Jarosławiu Mieczysław Hucał MONETY ZASTĘPCZE W WOJSKU POLSKIM Artykuł ten powstał przez przypadek. Ma pośredni związek z łącznością wojskową i to związek przyziemny. Przypadkowo w moje ręce wpadła moneta Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Program Ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi SOLID

Program Ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi SOLID Program Ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi SOLID Wytyczne dla partnerów projektów realizowanych w trybie bezkonkursowym według nowych zasad implementacyjnych w ramach Funduszu Granic

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, POCZTA POLSKA FIRMUJE dedykowane usługi biznesowe ZAWARTOŚĆ OFERTY

Szanowni Państwo, POCZTA POLSKA FIRMUJE dedykowane usługi biznesowe ZAWARTOŚĆ OFERTY ZAWARTOŚĆ OFERTY USŁUGI LISTOWE List GEO List BIZNES Poczta FIRMOWA Przesyłka HYBRYDOWA USŁUGI REKLAMOWE MAILING Masowy MAILING Targetowany Szanowni Państwo, nowoczesny biznes potrzebuje równie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79823000-9 Nazwa: Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 11 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/324/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/324/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/324/10 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Międzyrzeckiego oraz ustalenia zasad ich używania. Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w

Bardziej szczegółowo

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008 Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski - Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Strona 1 W 1869 roku poczta Austrowęgier wydała pierwsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii Artykuł 1. Wystawy konkursowe Zgodnie z art. 1.4 Regulaminu Ogólnego Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych GREV, celem uzupełnienia tych zasad, opracowano

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 15.06. 2016 r. Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo