Jubileusz roku Kalendarz ważniejszych wydarzeń Roku Świętego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jubileusz roku 2000. Kalendarz ważniejszych wydarzeń Roku Świętego:"

Transkrypt

1 Adwent Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona Przez żar słoneczny spragniona jest deszczu, By ją nasycił i plonem obdarzył Nowego życia. Szukamy Ciebie, jak łania dążąca Do chłodnej wody przejrzystych strumieni, By się napoić i siły odzyskać Na dalszą drogę. Czekamy, Panie na Twe narodzenie, Jak nocne straże na świt oczekują; Łakniemy Ciebie, jak człowiek zgłodniały Pożąda chleba. Baranku Boży, posłany przez Ojca, Byś swoją śmiercią odkupił grzeszników, Nie zwlekaj dłużej, lecz przyjdź i zamieszkaj W człowieczych sercach. Nadziejo świata i Nowe Przymierze, Emanuelu odwiecznej miłości, Niech Tobie z Ojcem i Duchem płomiennym Rozbrzmiewa chwała. Amen. Jubileusz roku Kalendarz ważniejszych wydarzeń Roku Świętego: Jubileusz polskiej inteligencji technicznej Jubileusz świata teatru, kina, telewizji i muzyki - Baz. św. Pawła za Murami i w Polsce Czuwanie modlitewne w oczekiwaniu na trzecie tysiąclecie - Baz. św. Piotra i we wszystkich diecezjach Światowy Dzień Modłów o Pokój w trzecim tysiącleciu Zamknięcie Drzwi Świętych - Bazyliki św. Jana na Lateranie MB Większej i św. Pawła za Murami Zamknięcie Jubileuszu - Ziemia Święta Zamknięcie Jubileuszu - Kościoły lokalne Zamknięcie Drzwi Świętych - Baz. św. Piotra Zakończenie Wielkiego Jubileuszu

2 W WIELKIM SKRÓCIE O HISTORII ZBAWIENIA Ks. Wiesław W pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny. Każdy taki rok pozwala nie tylko na nowo przeżywać całą historię zbawienia, ale również stawać się jej bohaterem. A jest to przedziwna historia, w której dzieje ludzkie łączą się z miłością Boga po to, aby nikt nie zginął, lecz aby każdy miał życie wieczne. W historii zbawienia możemy wyróżnić trzy okresy: od grzechu pierworodnego do Abrahama, od Abrahama do narodzenia Chrystusa, od narodzenia Chrystusa do powtórnego Jego przyjścia i Sądu Ostatecznego. Okres pierwszy naznaczony jest duchową pustką i ciemnością, drugi - przygotowuje zbawienie, natomiast trzeci jest jego wypełnieniem. Okres pierwszy, od grzechu pierworodnego do Abrahama, to czas zagubienia się ludzkości. W tej duchowej ciemności ludzkość ciągle szuka Boga. Dowodem tego są najrozmaitsze religie począwszy od tych animistycznych, dopatrujących się nawet w przedmiotach martwych duchowego życia a skończywszy na politeizmie, czyli na wyznawaniu wielu bóstw. Bóg jednak w tym okresie milczy, czeka na swój czas, który rozpocznie się w dniu powołania Abrahama. Okres drugi, od Abrahama do Chrystusa, charakteryzuje się oczekiwaniem i przygotowaniem na przyjście Zbawcy. W tym okresie historii można dostrzec trzy etapy. Pierwszy z nich, datowany na XIX do XIII w. przed Chr., obejmuje dzieje patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa i jego braci -jako praojców Narodu Wybranego, który rozrósł się licznie w Egipcie. Z życiem patriarchów związane są początki Bożego objawienia i pierwsze obietnice zbawcze, jak ta, przez którą Abraham otrzymał zaszczytny tytuł ojca wszystkich wierzących: Uczynię z ciebie wielki naród, przez ciebie ludy całej ziemi będą otrzymywały błogosławieństwo (Rdz 12,2n). Drugi etap tego okresu rozciąga się od XIII do VI w. przed Chr. i wypełniony jest powołaniem Mojżesza, wyzwoleniem z niewoli egipskiej, zawarciem przymierza na górze Synaj i wejściem do Ziemi Obiecanej. Bóg dał swemu ludowi ziemię, w której miały odtąd rozgrywać się wszystkie najważniejsze wydarzenia zbawcze. Dlatego ziemia ta do dnia dzisiejszego nazywana jest "świętą". To tu wyrosła monarchia izraelska z dynastią Dawidową, z której będzie wywodził się oczekiwany Mesjasz. To tu parę wieków głoszone było przez proroków słowo Boże, zawierające napomnienia i obietnice mesjańskie, którego niestety Naród Wybrany - uporczywie łamiąc przymierze - nie chciał słuchać. Konsekwencją tego była druzgocąca klęska w 586 r. przed Chr. i prawie 50-letnia niewola babilońska, gdzie Naród zaczął dostrzegać, że słowo Boże jest prawdziwe i nieodwołalne. W 538 r. przed Chr. wraz z uwolnieniem z niewoli zaczyna się trzeci, tj. ostatni etap przygotowawczego okresu historii zbawczej. Jednakże w tym czasie nie odradza się już państwo Izraela i monarchia. Wszyscy oczekują, że przyszłym i ostatnim królem będzie obiecany Mesjasz. Okres trzeci, od narodzenia Chrystusa do Jego powtórnego przyjścia i Sądu Ostatecznego, nazywany jest czasem mesjańskim. Charakteryzuje się konsekwentnym wypełnianiem wszystkich obietnic zbawczych. Obietnice te spełniaj ą się w przyjściu na świat Chrystusa Syna Bożego, w Jego Ofierze Krzyżowej, Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu, Zesłaniu Ducha Świętego - mocą którego radosna wieść o zbawieniu niesiona jest całemu światu. Jest to pełnia czasów, czas Kościoła, czas w którym aktualnie żyjemy. Trwać on

3 będzie do końca dziejów ludzkości. U kresu czasów wypełni się nasza nadzieja: Chrystus powróci w chwale. Świat nowy, rozpoczęty zmartwychwstaniem ciał, będzie ostatecznym wypełnieniem zbawczego planu Boga - kresem historii zbawienia. Wierzyć sercem, świadczyć życiem: WIARA A ŻYCIE CODZIENNE Biuletyn Krajowego Instytutu AK (nr3/4)- wybrał Andrzej Balk Czym jest dla mnie wiara? Czy traktują ją jako dar dany od Boga, polegający na osobowym z Nim kontakcie? Czy z Bogiem, w którego wierzę, spotykam się jak osoba z osobą? Jeśli tak przeżywanej wiary zabraknie, zawala się cały gmach religijności, moralności, kultury inspirowanej wiarą. Jeśli religijność nie wypływa z głębokiego kontaktu osobowego z Bogiem to staje się formą bez treści, sposobem na przeżycie estetyczne i duchowe, a nawet wzruszeniem, słowem staje się propozycją spędzenia czasu wolnego. Podobnie jest z moralnością. Całe życie moralne człowieka powinno być konsekwencją czegoś głębszego, właśnie relacji człowieka do Boga. Jeśli tej relacji nie ma, przykazania i zasady stają się martwą literą. Co najwyżej przypominają o tym co jest dobrem a co złem, nie uzdalniają jednak do przyjmowania i realizowania pierwszego, a odrzucenia tego drugiego. Czy chrześcijaństwo ma moc przemiany świata? Moc chrześcijaństwa widać niewątpliwie w poszczególnych osobach, które pracują nad sobą, kroczą drogą do świętości, starają się żyć w łączności z Bogiem i swoimi bliźnimi. Ale czy widać moc chrześcijaństwa w życiu świeckim w polityce, gospodarce, kulturze. Chcąc być szczerym należy odpowiedzieć, że nie widać wystarczająco tej mocy. Jaka jest tego przyczyna? Wydaje się, że chrześcijanie niezbyt autentycznie wierzą albo wierzą w Boga w oderwaniu od rzeczywistości w której żyją. By spotkać się z Bogiem porzucają codzienne życie. Boga do tego życia nie wprowadzają. Dokonują podziału na dwa światy nie mające ze sobą styczności: sacrum ducha i świątyni oraz profanum ciała, intelektu, polityki, gospodarki, kultury. Jest to fundamentalny problem stylu przeżywania swojej wiary, od którego zależy, czy jest ona jedną z wielu dziedzin życia, potrzebnych człowiekowi do zachowania równowagi, czy też jest źródłem, które nawadnia glebę życia? Czy wiara jest stroikiem życia czy też jest jego zaczynem? Aby postawić przysłowiową kropkę nad "i" trzeba podkreślić, kluczową rolę świeckich w procesie okazywania przez wiarę mocy w przekształcaniu świata. Świeccy powinni autentyzm i moc swej wiary okazywać przez przenikanie świeckich dziedzin życia od wewnątrz ewangelicznymi wartościami i zasadami nadając im w ten sposób styl Chrystusowy. A mówiąc konkretnie przedsiębiorca katolik autentyzm swej wiary powinien okazywać przez wprowadzanie do swojego przedsiębiorstwa zasad nauki społecznej Kościoła tzn. pierwszeństwa pracy przed kapitałem, sprawiedliwej płacy, godnych warunków pracy, traktowanie człowieka jako podmiotu nigdy zaś jako przedmiotu pracy. Katolik zajmujący się polityką wykazywać powinien autentyzm swej wiary przez profesjonalizm w działaniu, traktowanie zaangażowania politycznego jako służbę dobru wspólnemu, odrzucanie pokusy korupcji, nepotyzmu.

4 Człowiek zajmujący się kulturą świadectwo autentyzmu swej wiary powinien dawać tak, by cała twórczość wyrażała głębię człowieczeństwa i pomagała odbiorcom w rozwoju wartości promujących człowieka-osobę. Taki model wiary można nazwać życiem wiarą. DZIECI NA TEMAT "Kim jest ksiądz?" Opracowanie J.K. - "Ksiądz jest osobą, która zastępuje Jezusa na Ziemi". - "Księża noszą dziwne ubrania". - "Na mszy mają na sobie ornaty i takie jakby szaliki". - "Ksiądz nie może mieć żony". - "Ksiądz spowiada grzeszne dusze". - "Ksiądz jest świętą osobą". - "Nigdy nie będę księdzem, bo to trudne zajęcie". - "Ksiądz odprawia mszę, daje komunię i czasami zdarza się, że uczy dzieci religii". - "W mojej parafii wszyscy księża są pogodni i weseli". - "Ksiądz udziela Jezusowi swojego życia". - "Opowiada nam o Bogu i Jezusie, a także o Maryi i o ludziach, którzy głodują i są biedni". - "Ksiądz jest darem od Boga. Jest on osobą bardzo duchowną". - "Gdyby nie było księży, to by było smutno". - "Pan Bóg zesłał na świat księży, aby nauczali ludzi, żeby stawali się lepszymi". - "Ja myślę, że świat księdza jest piękny". Są to powtarzające się informacje i opinie podawane przez dzieci uczęszczające do 3-cich klas szkoły podstawowej w Osowie. Pani Grażyna Widomska, katechetka, poprosiła je o pisemną odpowiedź na pytanie: "Kim jest ksiądz?", otrzymała 87 uczniowskich wypowiedzi, często ozdobionych barwnymi rysunkami. Prace te można było obejrzeć latem na galerii przy schodach, przy drzwiach głównych do kościoła. Z wypowiedzi dzieci wnioskować można, że według autorów ksiądz, to osoba bardzo ważna, ogromnie dla ludzi potrzebna, prowadząca ich ku Bogu i przede wszystkim - promieniejąca radością i pogodą. A teraz popatrzmy co dzieci napisały o każdym księdzu z osobna: -"Ksiądz Proboszcz to inteligentny i bardzo wysportowany dżentelmen. Ks. Henryk to wielka "śmiechoteka" Kościoła. Ksiądz Henio to super fajno-ładny facet... nosi świecące buty i ma fajne okulary. Bardzo lubię księdza Proboszcza". - "Jest radosny, wesoły, pełen uśmiechu. Gdy wychodzi z zakrystii, kościół wypełnia się światłem radości i miłości. Jego grobowe spojrzenie jest straszne z zewnątrz, lecz gdy przyjrzeć się bliżej, widzisz uśmiech". - "Lubi rozśmieszać ludzi w kościele". - "Ksiądz Proboszcz to najszybszy ksiądz. Zawsze wyspowiada mnie w pół minuty. Nosi na sobie czarną spódnicę. Nosi też duże okulary". - "Ksiądz Wiesław wyprawia Mszę św. w dolnym kościele. Ta msza jest dla dzieci i podoba

5 mi się, że tak fajnie ją prowadzi. Podchodzi do dzieci siedzących w ławkach i mówi kazanie. Czasami powie jakiś żarcik. Lubię tego księdza". - "Jak przychodzę do kościoła w niedzielę na Mszę św., to ksiądz Wiesław zawsze ma kawał w rękawie". - "Jest bardzo miły, nigdy nie krzyczy na dzieci. Jest też żartownisiem. Najbardziej go lubię ze wszystkich księży". - "Ks. Wiesław bardzo ładnie mówi. Gdy jakieś dzieci są smutne, ks. Szlachetka je pociesza". - "Na mszach uśmiecha się do wszystkich, a gdy daje Komunię św. to jest poważniejszy". - Jest wesoły i na mszy mówi zawsze wesołą Ewangelię". - "Ma śmieszne i ciekawe kazania. Lubi śpiewać z nami w kościele piosenki. Uczył nas w szkole religii. Szkoda, że przechodzi do innej parafii". - "Ksiądz Jarek jest najlepszym księdzem, bo jak odprawia msze św., to zawsze ma uśmiech na twarzy i jest wesoły. Jak się u niego spowiadam, to wiem, że on najlepiej spowiada. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie papieżem". - "Ksiądz Jarek sprawdza się w konfesjonale". - "Opiekuje się nami, rozbawia i rozgrzesza". - "Lubi uprawiać sport. Chyba lubi odprawiać Mszę św.". - To bardzo spokojny człowiek. Ładny jest, wygląda bardzo szczęśliwy". - "Ksiądz Marcin na mszy jest wesoły i zawsze ma uśmiech na twarzy. Jest miły dla każdego i jak czyta, to się trochę śmieje". - "Ksiądz Marcin jest śmieszny i dobry". - "Na kazanie często przynosi różne rzeczy, np. kiedyś przyniósł dwa jabłka. Wtedy kazania mi się podobaj ą". - "Nawet najstarsi dziadkowie i najmłodsi dzidziusiowie z łatwością rozumieją słowo Boże, które głosi". - "Ksiądz Marcin ma bardzo gruby głos". Dzieci są bardzo bystrymi obserwatorami zachowań ludzi dorosłych, a ich świadectwo jest szczere i spontaniczne, i dlatego ogromnie cenne. Tak chlubne świadectwo "wystawione" naszym duszpasterzom z całą pewnością stanowi poważny bodziec, pomocny w ich codziennej, trudnej pracy. To dobrze, bo jak napisał jeden z młodocianych obserwatorów _ "księża potrzebuj ą pomocy". To dobrze też, że nawiązuje się dialog z parafianami. W tym przypadku - z małymi parafianami, ale byłoby także bardzo pożądane uzyskiwanie szczerych wypowiedzi od młodzieży, która jest przecież przyszłością Kościoła, narodu, świata.

6 PIELGRZYMKA W STANIE WOJNY "Już stoją nasze nogi w twych bramach o Jeruzalem." Ps 22,2 Ks. Jarosław Piotrowski Taką zastaliśmy Jerozolimę... Zimowe dni napawają nas wieloma refleksjami i pomysłami. Podczas jednego z tych dni na początku lutego, w czasie rozmowy z naszym parafianinem, p. Mieczysławem Czajkowskim, została "rzucona" propozycja zorganizowania pielgrzymki do Ziemi Świętej. Była to - jak się później okazało - propozycja trafna ze względu na czas Wielkiego Jubileuszu, aby dotknąć śladów Jezusa Chrystusa i pójść śladami św. Piotra i innych Apostołów. Zainteresowanie pielgrzymką było zaskakująco duże i dzięki temu grupa w dużej większości pochodziła z Gdańska-Osowy i dlatego można powiedzieć, że była to I. Pielgrzymka Parafialna do Ziemi Świętej i Egiptu. Ważnym elementem przed pielrzymowaniem było właściwe przygotowanie pod względem duchowym, geograficznym, no i oczywiście praktycznym. Tę ostatnią stronę w sposób perfekcyjny przedstawiła p. Maryla Lerg -przedstawiciel Katolickiego Biura Pielgrzymkowego. Wyjazd naszej grupy został przesunięty na termin wcześniejszy. Pielgrzymka rozpoczęła się o godz , kiedy to zgromadzeni wokół ołtarza w kościele osowskim, wspólnie sprawowaliśmy mszę św. z ks. Markiem Czajkowskim, ks. Rafałem Wirkusem i ks. Aleksandrem Piotrowskim. Słowa pożegnania pełne otuchy skierował do nas ks. Proboszcz, gdyż pewien lęk był w nas po wiadomościach o sytuacj i w Autonomii Palestyńskiej. Msza św. W Bazylice Zwiastowania w Nazaret Owa napięta atmosfera udzieliła się uczestnikom na lotnisku Okęcie, kiedy należało zdecydować się, czy lecimy, czy zostajemy. Postawa kilku osób (sic - kilku pań - ach te kobiety!) dodała reszcie pewności i zdecydowano: Lecimy.

7 Lot do Tel-Aviv'u trwał ponad 3 godziny i przebiegał spokojnie. Dzięki dobrej pogodzie była możliwość podziwiania położenia geograficznego Azji Mniejszej, Cypru i Bliskiego Wschodu. Z lotniska pojechaliśmy autokarem do Jerozolimy, gdzie zostaliśmy rozlokowani w hotelu leżącym w pobliżu murów Starej Jerozolimy. W ten sposób rozpoczął się nasz pobyt w Ziemi Świętej. Trudno opisać dzień po dniu nasze pielgrzymowanie w Izraelu, można natomiast przedstawić, że pielgrzymka składała się jakby z III etapów: I. Jerozolima i okolice, II. Egipt - Synaj i Kair. III. Północna Galilea - Natanya i Nazaret. Kilkudniowy pobyt w Jerozolimie umożliwił nawiedzenie tych miejsc, które świadczą o początkach publicznej działalności Jezusa Chrystusa (Yardenit, Kafarnaum, Tabgha, Jezioro Galilejskie) oraz o Jego męce (Bazylika Grobu, Wieczernik, Droga Krzyżowa, Kościół św. Piotra in Galicantu, Góra Oliwna z Bazyliką Konania, meczetem Wniebowstąpienia), a także życiu Maryji (Kościół Zaśnięcia NMP, Kościół św.anny czy Ain Karim z Bazyliką Nawiedzenia św. Elżbiety). Wielkim przeżyciem była także możliwość zwiedzenia dzielnicy Żydów ortodoksyjnych, dzielnicy arabskiej, muzeum Yad Yashem, czy pobyt pod Ścianą Płaczu. W drodze do Egiptu, w zasadzie na Synaj, mieliśmy możliwość kąpieli w Morzu Martwym, a później Czerwonym. Tym, co zostanie zapewne w pamięci do końca życia, to Msza św. na Górze Synaj i cudowny wschód słońca, który "rozpalał" wierzchołki górskich szczytów. Kolejnym zaskoczeniem był dla grupy Kair - zupełnie inny świat. Owa mieszanka kultury arabskiej i chrześcijańskiej wspaniale współgrała w tzw. Starym Kairze. To tam mogliśmy odczuć jak trudno żyć chrześcijanom w diasporze, nie mając pełnej swobody wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa w życiu codziennym i społecznym (skąd my to znamy?). Ciekawym doświadczeniem dla całej pielgrzymki było przekroczenie granicy egipsko-izraelskiej w Rafah, które trwało 3 godziny, a przypominało stare czasy np. granicę pomiędzy NRD a RFN. Był to jednocześnie moment refleksji nad tym Jak mało dziękujemy Panu Bogu za pokój w naszym kraju. Kolejnym, a zarazem ostatnim etapem była Natanya nad Morzem Śródziemnym, skąd ruszyliśmy do Cezarei, Nazaretu, Hajfy z Górą Karmel i "słynnej" Kany Galilejskiej. Wielkim przeżyciem i wzruszeniem była msza św. w Bazylice Zwiastowania NMP, w miejscu, gdzie "Słowo ciałem się stało". Dokładna relacja - niemalże dziennikarska -jest trudna, bo osobista. Mówić można przede wszystkim o po przeżyciu duchowym, które ułatwiał doskonały przewodnik z Warszawy ks. Bartosz Adamczewski. Nasza Grupa w Egipcie pod piramidą Pielgrzymka śladami Jezusa Chrystusa była powrotem do źródeł, niejako powrotem do Ojczyzny Wiary, skąd każdy z nas bierze swój początek i gdzie ma swoją cząstkę. Mimo trwającego ponad 50 lat konfliktu żydowsko-palestyńskiego, Ziemia ta jest przyjazna i będzie

8 nią nadal, gdyż tam spłynęła Krew Zbawiciela i "rozlała się obficie łaska". Nikt w Ziemi Świętej nie czuje się obco, bo Palestyna nie należy tylko do Żydów i Palestyńczyków, ale do każdego z nas, dzieci Jezusa Chrystusa. DLACZEGO HARCERSTWO? Mieczysław Czajkowski Kontynuacja rozważań o tolerancji religijnej w harcerstwie, w świetle "obowiązkowej religijności harcerstwa". Temat rozpoczęty w poprzednich odcinkach cyklu "Dlaczego Harcerstwo?" Aktualnie w ZHP i ZHR, gdzie Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie są już praktycznie jednakowo ideowe i statutowo wyrażają harcerską "wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce", istnieją zwyczajowe roty zastępcze dla harcerzy niewierzących. W ZHP alternatywna wersja brzmi: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Prawdy i Sprawiedliwości...". W ZHR dopuszcza się, w przypadku harcerzy niewierzących, zmienić w Przyrzeczeniu i Prawie słowo "Bóg" na "Dobro Najwyższe". Oczywistym jest, że Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" nie przewiduje, że wstępować będą do niego niewierzący lub niekatolicy, dlatego też nie ma tu roty alternatywnej. Niemniej jednak statut tej organizacji nie zastrzega, że mogą do niej wstępować tylko katolicy. W ostatnim czasie środki masowego przekazu coraz więcej miejsca poświęcają harcerstwu, a telewizja publiczna chętnie przekazuje informacje o ZHP, w tym również o udziale ZHP w wydarzeniach religijnych, o uroczystych nabożeństwach odprawianych dla harcerzy. Na wielu obozach letnich ZHP odprawiane były w tym roku polowe msze święte, a tam gdzie nie było takich możliwości, a kadra prowadząca obóz składała się z ludzi niewierzących lub obojętnych religijnie /co w ZHP ma gdzieniegdzie miejsce ze względu na to, że po 1989 r. nie było, bo nie mogło być, jakiejkolwiek weryfikacji /, na niedzielne msze św. uczęszczała młodzież harcerska przeważnie "prywatnie", na zasadzie " kto chce". W ZHR natomiast /nie mówiąc już o Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"/ tolerancja religijna dotyczy mniejszości, jaką niewątpliwie stanowią harcerze niewierzący lub innych wyznań. ZHR i SHK "Zawisza" dobierają kadrę o przekonaniach religijnych większości swoich członków, tzn. katolików, często ich siedziby znajdują się w pomieszczeniach parafialnych, uczestniczą regularnie w uroczystościach religijnych i nabożeństwach katolickich w sposób zorganizowany. Harcerze innych wyznań lub niewierzący nie muszą w nich uczestniczyć, dla nich w tym czasie /np. na obozach/ organizowane są zajęcia świeckie, przeważnie rekreacyjne. Jak z powyższego wynika, niezależnie od nazwy, wszystkie organizacje harcerskie działające w 2000 r. w Polsce cechuje religijność i jednocześnie tolerancja religijna w stosunku do harcerzy innych wyznań niż katolickie, które było wyznaniem jego założycieli. Zdecydowana większość członków i instruktorów harcerstwa w przeszłości i obecnie to młodzi ludzie z rodzin katolickich. W sposób naturalny istniał i istnieje więc silny związek polskiego harcerstwa z Kościołem katolickim. Mimo tego, a może właśnie dlatego, harcerstwo cechuje daleko posunięta tolerancja religijna

9 a każdego uczciwego młodego człowieka, niezależnie od przekonań religijnych, harcerstwo przygarnia i rozwija. ZAPROSZENIE Parafialna Grupa CARITAS oraz Dyrekcja Szkoły im. Prof. Siedleckiego zapraszają OSOBY STARSZE I OSOBY SAMOTNE na SPOTKANIE OPŁATKOWE w dniu 16. grudnia br. SOBOTA o godz w szkole przy i ul. Siedleckiego KONCERT W KOŚCIELE (JJ) Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze i Muzyczne im. ks. prof. Józefa Orszulika, w związku z dniem swej Patronki, św. Cecylii, zaprosiło naszych parafian na uroczystą mszę św., odprawioną w intencji chórzystów i ich rodzin w niedzielę dnia 19. listopada. W czasie mszy nasz chór odśpiewał kompozycję ks. Józefa Orszulika. Było to prawykonanie trzech części Mszy tego kompozytora, a mianowicie Kyrie, Sanktus i Agnus Dei. Na ofiarowanie chór wykonał Panis Angelicus z udziałem solistki, pani Tatiany Szczepankiewicz, studentki ostatniego roku Akademii Muzycznej w Gdańsku. Śpiewaczka wykonała także Alleluja. Chórowi i solistce towarzyszył na organach ks. Robert Kaczorowski, również student ostatniego roku Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po mszy św. odbył się krótki koncert. Najpierw chór zaśpiewał Ave Verum Mozarta. Usłyszeliśmy - wypracowane jeszcze w zespolonych chórach gdańskich w czasie pobytu Ojca św. w Gdańsku - dobre brzmienie naszego chóru parafialnego. Następnie p. Tatiana Szczepankiewicz, a potem ks. Robert Kaczorowski zaśpiewali dwie wersj e Ave Maria z towarzyszeniem organów. Na zakończenie koncertu chór zaśpiewał doskonale przygotowaną Modlitwę do Bogurodzicy Żukowskiego. Wykonawcy otrzymali wielkie brawa od licznie przybyłych na mszę św. o godzinie parafian. Po koncercie w salce parafialnej przy dolnym kościele odbyło się miłe spotkanie chórzystów z rodzinami oraz sympatyków Stowarzyszenia przy kawce, herbatce i smacznym, upieczonym na rożnie dziku.

10 KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POAK Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ogłasza DWA KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: KONKURS NA LAMPIONY RORATNIE Oryginalne prace w postaci własnoręcznie wykonanych lampionów należy przedstawić jury konkursowemu w piątek dnia 22. grudnia br. między godz a w bibliotece parafialnej. KONKURS NA SZOPKI BETLEJEMSKIE Oryginalne prace w postaci własnoręcznie wykonanych, przenośnych szopek lub stajenek, z oświetleniem tradycyjnym lub elektrycznym, należy przedstawić jury konkursowemu w czwartek dnia 28. grudnia 1997r. między godz a w bibliotece parafialnej. Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę dnia 31. grudnia br., po zakończeniu Mszy św. o godzinie SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 15 Czuwać nad sobą! II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 19 Wyznać grzechy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Przewielebny Księże Proboszczu!

Przewielebny Księże Proboszczu! KURIA METROPOLITALNA Poznań, dnia 25 września 2010 roku ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań N. 5587/2010 tel. + 48 61 851 28 00 fax: + 48 61 851 28 00 kuria@archpoznan.org.pl www.archpoznan.pl Przewielebny

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 1. 17.08 sobota, godz. 20.30 zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie i odprawa paszportowo-celna; godz. 22.55 odlot samolotu PLL Lot do Tel Awiwu. 2.

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje XI Archidiecezjalną Pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii, w dniach od 4 do 13 kwietnia 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Zadania nauki religii. Procedura osiągania celów I. Kocham Pana Boga i rodziców

Zadania nauki religii. Procedura osiągania celów I. Kocham Pana Boga i rodziców I. Kocham Pana Boga i rodziców prawd wiary: przyroda, człowiek, rodzina są dziełem i darem kochającego nas Boga; w sakramencie chrztu Bóg okazał nam swoją miłość. Wskazanie dzieciom potrzeby okazywania

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta

Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta "Ziemia Święta - cuda Bliskiego Wschodu" Podróż samolotem Dzień 1: Przylot przylot na Lotnisko Ben Gurion w Tel Avivie przejazd do hotelu zakwaterowanie i nocleg

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA Z SERII DROGI PRZYMIERZA Postanowienia wstępne W klasie IV w ocenianiu

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Użyte kolory: Kolor czarny materiał obowiązkowy na poziomie podstawowym Kolor Ubuntu Orange - materiał rozszerzony na ocenę celującą Księga PŚ (Czytać ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... "Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi" (por. Łk 24,29) Uczniowie po raz pierwszy wypowiedzieli te słowa w Emaus Zostań! żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo