Komunikacja międzygminna ruszyła! Mirosław Czerliński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja międzygminna ruszyła! Mirosław Czerliński"

Transkrypt

1 W numerze: - Komunikacja międzygminna ruszyła! - Z pętli do pętli: tabor, linie - Z pętli do pętli: bilety, wydarzenia - Prasa napisała - Remonty i reklamy - - Na linii: czternastka - Na zajezdni: Mercedes O405N FotoreportaŜ - Komunikacja międzygminna ruszyła! Mirosław Czerliński 1 lutego bydgoski oddział firmy Mobilis przejął obsługę komunikacji między gminą Lubicz a Toruniem. Linie zastąpiły miejsko-podmiejskie linie MZK: 23, 24, 25, 35 i 37 Od kursu pierwszego autobusu Mobilisu z herbem gminy Lubicz minęły juŝ dwa miesiące. Porównajmy jakość komunikacji pod względem taboru, linii i taryfy biletowej - przed oraz po wejściu prywatnego przewoźnika. TABOR Zmiana taboru nie oznaczała jednak dla pasaŝerów podwyŝszenia komfortu podróŝy. MZK wystawiał do obsługi przynajmniej dwa pojazdy niskopodłogowe, które słuŝyły starszym oraz niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Lubicz. Poza tym średnia wieku taboru MZK, dzięki sukcesywnej wymianie pojazdów, była i nadal jest niŝsza. Wiemy, Ŝe Mobilis jak na razie nowych autobusów nie zakupi, poniewaŝ podpisał umowę z gminą tylko na rok. Obecne wozy są jednak w miarę sprawne i oferują podróŝ na średnim poziomie. Niedziela była pierwszym dniem funkcjonowania komunikacji międzygminnej. Wszystkie 6 brygad obsłuŝyły wtedy MAN-y SL223. W kolejnych dniach do obsługi włączono równieŝ 8 Mercedesów O405 Merkavim Ha argaz. Oba wymienione modele to średniopodłogowe autobusy 12-metrowe, które wcześniej przewoziły pasaŝerów po Warszawie i okolicach. Wyprodukowane w 2001 roku MAN-y przez lata obsługiwały linie hipermarketowe do Centrum Handlowego Janki, natomiast powstałe na początku lat 90. Merkavimy sprowadzone zostały z izraelskiego miasta Tel-Aviv do obsługi linii Express Piaseczno w 2007 roku. Przed rozpoczęciem kursowania pojazdy te przeszły naprawę główną oraz zostały przemalowane na Ŝółto przez ZNS Solec Kujawski. Na początku lutego na liniach międzygminnych pojawił się testowy, niskowejściowy Irisbus Crossway 12 LE. Autobus kursował przez kilka dni głównie na linii 101. Jak dotąd był to jedyny autobus z niską podłogą, który pojawił się w komunikacji gminy Lubicz. Wraz z marcową zmianą rozkładów jazdy do obsługi włączone zostały jeszcze 2 busy: Iveco TurboDaily oraz Mercedes 310D. Wszystkie pojazdy Mobilisu stacjonują w zajezdni na terenie Lubicza Górnego. Mercedes Merkavim, czyli dominujący typ pojazdu w taborze Mobilisu do obsługi komunikacji międzygminnej. LINIE 1 lutego uruchomiono cztery linie autobusowe komunikacji międzygminnej kursujące codziennie: Uruchomiono pierwszy tramwaj elektryczny

2 101: Lubicz Górny Osiedle Lubicz Dolny Toruń, Szosa Lubicka - Dw. Wschodni - Chrobrego (powrót Sobieskiego) - Plac Św. Katarzyny; 102: Kopanino / Złotoria Toruń, Turystyczna Ligi Polskiej Konstytucji 3 Maja Szosa Lubicka Dw. Wschodni Chrobrego (powrót Sobieskiego) - Plac Św. Katarzyny; 103: Gronowo / Rogówko Toruń, Grębocin Olsztyńska - Szosa Lubicka Dw. Wschodni Chrobrego (powrót Sobieskiego) - Plac Św. Katarzyny; 104: Kolonia Papowska / Grębocin Toruń, Olsztyńska Skłodowskiej-Curie Sobieskiego Plac Św. Katarzyny; Pierwszy rozkład Mobilisu opracowany został m.in. na podstawie kursów obsługiwanych wcześniej przez MZK. Ich liczba okazała się jednak niewystarczająca, dlatego od 1 marca zdecydowano się ją zmienić. Z przyczyn formalnych nowy rozkład wprowadzono jednak dopiero 15 marca. Obecnie, maksymalnie w ruchu moŝna spotkać 15 brygad kursujących w dni nauki szkolnej, 12 w wakacyjne dni powszednie, 7 w soboty i 6 w niedziele oraz święta. DuŜym problemem dla Mobilisu jest utrzymanie rozkładów jazdy na przystankach. Regularnie są one przez kogoś zrywane, co działa na szkodę pasaŝerom. Na szczęście kierowcy rozdają chętnym ulotki informacyjne zawierające rozkłady jazdy wszystkich linii. Dobrze, Ŝe przewoźnik wprowadził własną, jednolitą numerację linii, w miarę czytelne tablice kierunkowe oraz oznaczenie pojazdów herbami gminy Lubicz. Te elementy sprawiają, Ŝe łatwo jest odróŝnić autobus komunikacji międzygminnej od pozostałych. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze lepiej wyeksponowanych numerów i kierunków linii. Z pewnością pomogłoby tu uruchomienie wyświetlaczy kierunkowych. Przyjrzyjmy się jeszcze liczbie kursów za czasów MZK oraz według obowiązujących rozkładów firmy Mobilis. W dni nauki szkolnej na linii 101 w porównaniu do 35 przybyło 10 kursów. Na linii nr 102 (byłe 23) ubyło 8 kursów, ale 4 więcej dojeŝdŝają do Kopanina. Na linii nr 103 (byłe 25+37) liczba kursów nie uległa zmianie, jednakŝe o 7 więcej dojeŝdŝa do Gronowa. Na linii nr 104 (byłe 24) ubył natomiast 1 kurs. TARYFA Ceny biletów jednoprzejazdowych w komunikacji międzygminnej pozostały identyczne jak po podwyŝce w MZK (n: 2,40 zł / u: 1,20 zł; podwójna opłata przy przekraczaniu granicy miasta). Bilet miesięczny, normalny, na jedną linię międzygminną kosztuje natomiast 72 zł. Bilety okresowe dostępne są u kierowców na pętlach, w mobilnej kasie biletowej na placu Św. Katarzyny na przełomie miesięcy oraz w bazie firmy w Lubiczu Górnym. Brak integracji biletowej z MZK jest jednak odczuwalny dla pasaŝerów. MAN SL223 na najczęściej kursującej linii nr 101. Punktem zbiorczym wszystkich linii komunikacji międzygminnej stał się pl. Świętej Katarzyny. Stamtąd autobusy rozjeŝdŝają się do miejscowości gminy Lubicz mijając po drodze m.in. Dworzec Wschodni. Jest to dobre rozwiązanie zachowujące spójność sieci. W czasie obsługi przez MZK większość linii równieŝ zaczynała na placu, jednakŝe linia nr 25 wyłamywała się spod tej reguły. Przebieg linii był problematycznym zagadnieniem między mieszkańcami gminy Lubicz a władzami MZK. Według tych drugich, autobusy koniecznie musiały wjeŝdŝać w głąb Rubinkowa znacznie wydłuŝając czas przejazdu. Mobilis tego błędu nie powtórzył i linie prowadzą głównymi drogami wyjazdowymi z miasta. JednakŜe na miejscu starego problemu, pojawił się nowy dotyczący czasu postoju na przystankach. SprzedaŜ biletów jednorazowych wyłącznie przez kierowców znacznie wydłuŝyła ten czas. Jak dotąd Mobilis nie znalazł właściwego rozwiązania tego problemu. Mercedes 310D na weekendowej obsłudze linii nr 104 do Kolonii Papowskiej. Komunikacja międzygminna swoją jakością i wykonaniem z pewnością budzi kontrowersje. Dla pasaŝerów największą bolączką jest brak nowych, niskopodłogowych autobusów. JednakŜe gmina Lubicz sama sobie zawiniła ogłaszając przetarg tylko na roczną obsługę komunikacji. śaden przewoźnik na tak krótki okres nie zaryzykuje zakupu nowych pojazdów. Inną kwestią jest równieŝ niedoskonały system sprzedaŝy biletów przez kierowców. DłuŜsze postoje na przystankach w ostateczności czynią czas przejazdu podobny do okręŝnej trasy, którą proponowało MZK. Warto jednak odnotować większą elastyczność przewoźnika do wprowadzania zmian w rozkładach oraz stosowania odpowiednio mniejszego taboru zgodnie z zapotrzebowaniem na liniach Pierwszy autobus po II Wojnie Światowej wyjechał na linię komunikacji miejskiej w Toruniu

3 Z pętli do pętli - tabor Będzie 5 nowych autobusów Przemalowania i zakupy Veolii Kujawy o/toruń MZK ma zakupić w tym roku 5 nowych, niskopodłogowych autobusów 12-metrowych. Na ten cel otrzyma dotację inwestycyjną w wysokości prawie 4 mln zł. Wkrótce ogłoszony ma zostać przetarg, który wyłoni producenta tegorocznej dostawy. W pojazdach zabraknie automatów biletowych, chyba Ŝe w kasie przewoźnika znajdą się na nie dodatkowe pieniądze. Obecnie w taborze MZK 47 (37%) z 128 autobusów jest niskopodłogowych. Po dostawie udział niskiej podłogi wzrośnie do 40%. Nowe wozy pozwolą wycofać najbardziej wyeksploatowane. Kryzys dotknął Veolię w pierwszym kwartale 2009 roku. Nowością w taborze oddziału był tylko przetransferowany z Kołobrzegu Autosan H10-10 ZKL N283. Ten 10,5-metrowy autobus lokalny, o układzie drzwi 1-0-1, pomieści na miejscach siedzących ponad 40 osób. Pojazd jest w biało-fioletowym malowaniu. Pod koniec marca, przez ponad tydzień, na międzymiastowych połączeniach Veolia sprawdzała 12- metrowego, białego SOR-a C12. Był to 3 pojazd tej marki testowany dotychczas przez lokalny oddział firmy. Do puli przemalowanych autokarów dołączył w minionym kwartale tylko turystyczny Autosan A1010T Lider Midi # Pojazd otrzymał malowanie białe z czerwonym logiem. Małe inwestycje w toruński tabor mogą być jednak skutkiem przygotowań do wejścia na rynek komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Veolia obsłuŝy tam linie komunikacji miejskiej fabrycznie nowymi autobusami. #553 MAN NL273 Lion s City z zeszłorocznej dostawy. Czy w tym roku przybędzie 5 kolejnych wozów tego typu? Szkoła jazdy próbuje sprzedać byłego #470. W serwisie allegro.pl pojawiło się ogłoszenie Szkoły Jazdy Lekcja o chęci sprzedaŝy Jelcza 120M z 1998 roku, który kiedyś był wozem MZK o numerze taborowym 470. Szkoła zakupiła ten autobus z rozbitym przodem po wypadku, który wydarzył się na skrzyŝowaniu Szosy Chełmińskiej z ul. świrki i Wigury w styczniu 2007 roku. Pierwotnie autobus miał przejść remont i słuŝyć jako pojazd szkoleniowy. JednakŜe, szkoła jazdy zdecydowało się wystawić go na sprzedaŝ z ceną wywoławczą 16 tys. zł. #555 gości w Bratysławie Od 26 marca toruński MAN NG313 Lion s City G #555 przewozi pasaŝerów po stolicy Słowacji Bratysławie. Pojazd został wypoŝyczony na 8-dniowe testy do przewoźnika DP Bratislava. #660 jak na razie zostaje Wynajęty autobus zasilany gazem ziemnym nadal przewozi pasaŝerów. Przypomnijmy, Ŝe niskopodłogowy MAN NL243 Lion s City CNG pierwotnie został wynajęty na rok czasu od stycznia 2008 roku. Pojazd był jednak kilkakrotnie uŝyczany producentowi na testy i prezentacje, które odbyły się m.in. na Śląsku, w Warszawie i Wilnie. Zrozumiałe jest więc to, Ŝe okres najmu przedłuŝa się. Tragiczny wypadek Autosana H10-10 Veolii 16 stycznia ok. godz. 10 doszło do wypadku autobusu Veolii Kujawy z samochodem osobowym w Watorowie pod Chełmnem. Kierująca straciła panowanie nad samochodem, który wpadł w poślizg i nagle stanął w poprzek drogi. NadjeŜdŜający Autosan H10-10 nie miał szansy na zahamowanie i staranował stojące auto. W wyniku zderzenia zginęły 3 pasaŝerki samochodu, a kierującą w cięŝkim stanie przetransportowano do szpitala. PasaŜerom autobusu nic się nie stało. Kolejne autobusy na sprzedaŝ #405, #409, #447, #468 te 4 Jelcze 120M po raz ostatni opuściły zajezdnię MZK w pierwszym kwartale bieŝącego roku. Są to wozy kolejno z roczników 1994, 1997 i #405 i #447 kupił złomiarz z Zęgwirtu, jednakŝe wozy nie zostały skasowane, lecz wystawione ponownie do sprzedaŝy. Kolejnym wytypowanym wozem do sprzedaŝy został #398. Ten Jelcz 120M wyprodukowany został w 1993 roku i naleŝy do grupy najstarszych autobusów w taborze MZK Wycofano z autobusów i tramwajów stałą słuŝbę konduktorską.

4 Z pętli do pętli - linie Stawki. Zmiany od 1 stycznia. 1. Autobusy linii nr 11 skierowano na trasę prowadzącą ulicami: Łódzką, Hallera i Kniaziewicza do Łódzkiej. W związku z tym na trasie linii przybyły dwa przystanki: Kniaziewicza oraz Plebiscytowa. Wraz ze zmianą wprowadzono równieŝ nowy rozkład jazdy dla tej linii. 2. Autobusy linii nr 14 wróciły na swoją stałą trasę prowadzącą ulicami Kniaziewicza i Hallera. Dodatkowo skorygowano godziny odjazdów w rozkładzie tej linii. 3. Autobusy linii nr 36 poprowadzono na około Stawek ulicami: Łódzką, Andersa i Kniaziewicza do Hallera. PowaŜne zmiany w komunikacji od 1 lutego MZK wypuścił na miasto brygady zaoszczędzone na likwidacji linii podmiejskich. Zaowocowało to szeregiem zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zmiany na byłych liniach podmiejskich Linia nr 23 została linią miejską, kursującą z pl. Św. Katarzyny przez Dworzec Miasto i Wschodni do pętli w Kaszczorku. Obsługę stanowią 2 brygady, w tym jedna niskopodłogowa. Autobusy kursują co 30 minut we wszystkie dni tygodnia. Linia nr 24 powróciła w zupełnie zmienionej postaci. Uzupełnia w szczycie przewozowym linie nr 10 i 20 na trasie od Placu Teatralnego do pętli Koniuchy. Linia powstała równieŝ z myślą zapewnienia połączenia awaryjnego w razie duŝych korków na drogach prowadzących do mostu drogowego. Obsługuje ją 1 autobus kursujący co minut wyłącznie w dni powszednie. Modelowy przykład zgrania rozkładów jazdy linii 22 i 25. Linia nr 25 równieŝ zmieniła się nie do poznania. 2 całotygodniowe brygady przewoŝą pasaŝerów z Dworca Głównego na Rubinkowo w 80% wzdłuŝ trasy linii nr 22. Wyjątkiem jest pętla obwodowa od Dworca Wschodniego prowadząca ulicami: Skłodowskiej-Curie, Wschodnią, Rydygiera i Łyskowskiego do Szosy Lubickiej. Oprócz tego autobusy nie zatrzymują się na przystanku Osiedle Młodych. Linia kursuje z częstotliwością 30 minut. Linia nr 35 pozwala dojechać pasaŝerom z Dworca Wschodniego do pętli Odległa, przy której znajdują się zakłady firm Staler oraz Bella. Trasa linii wiedzie ul. śółkiewskiego, Szosą Lubicką, Odległą oraz Przelot. Na linii codziennie pojawia się jedna brygada kursująca średnio co 55 minut. W dni powszednie jest to autobus 12-metrowy, natomiast w weekendy 8-metrowy Jelcz M081MB. #513 pod Dworcem Wschodnim na linii nr 35. Linia nr 37 została w całości zlikwidowana. Zmiany na pozostałych liniach autobusowych Linie nr 11, 12, 14 i 36 zaczęły z innych stron objeŝdŝać Dworzec Główny. W kierunku centrum autobusy jadą południową stroną (ul. Podgórską), natomiast w kierunku Czerniewic, Rudaku, Stawek i Kluczyków trasy linii prowadzą północną stroną (ul. Kujawską). Zmianę podyktowała chęć ominięcia korków tworzących się na ul. Kujawskiej. Rozwiązanie to pod tym względem się sprawdziło. Niestety brak bezpośredniego dojścia do przystanku przy ul. Podgórskiej jest karygodny. PasaŜerowie z Dworca Głównego muszą nadkładać drogi i urządzać spacer na około dworca. Linię nr 15 przedłuŝono przez ulicę Dziewulskiego do pętli Rubinkowo II. W przeciwnym kierunku autobusy skręcają z ul. Dziewulskiego w Łyskowskiego i dalej kontynuują jazdę po starej trasie. Częstotliwość kursowania linii nie zmieniła się dzięki przydzieleniu dodatkowej brygady. Zmiana ta rozczarowała niektórych mieszkańców Rubinkowa. Piętnastki powinny przynajmniej zatrzymywać się na przystanku Manhattan. Autobusy linii nr 21 i 30 wpuszczone zostały w Rubinkowo. Od Szosy Lubickiej linie prowadzą przez ulice: Jamontta, Dziewulskiego, Łyskowskiego, Rydygiera, Skłodowskiej-Curie, Sobieskiego, Dobrzyńską, pl. Św. Katarzyny, Dąbrowskiego, Wały gen. Sikorskiego do Placu Teatralnego, gdzie dzielą się przystankiem z 19. Pomimo dłuŝszej trasy, częstotliwość kursowania zwiększyła się. Zamiast co 70 minut, poszczególne linie kursują co 40 minut. Na wspólnym odcinku autobusy pojawiają się na przystankach naprzemiennie co 20 minut, a wraz z linią nr 19 nawet co 10 minut. Obsługa w dni nauki szkolnej linii nr 21 to 2 brygady całodzienne, natomiast linii nr 30 to 2 brygady całodzienne i 1 szczytowa Powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

5 Z pętli do pętli - linie Linia nr 36 przestała wjeŝdŝać w ul. Matejki i Bema, zaczęła kursować na Stawkach ul. Kniaziewicza, Hallera i Armii Ludowej oraz została skrócona do pętli OkręŜna. Na linii pozostały 2 brygady, które kursują teraz co ok. 40 minut. Fragment trasy od OkręŜnej do Brzeziny oraz przebiegający przez os. Młodych i Bema przejęła nowoutworzona linia nr 43. Na trasie linii pojawiły się nowe przystanki: Bluszczowa i Orzechowa. Linia kursuje z ok. 40-minutową częstotliwością, z Placu Teatralnego aŝ do os. Przy Lesie. Obsługę stanowi jeden autobus niskowejściowy klasy mini. Nowa linia posiada juŝ swoich stałych pasaŝerów. Wprowadzono po 2 dodatkowe kursy na linii nr 41 z pętli Dworzec Wschodni (15:50, 21:35) i Na Zapleczu (16:10, 22:13) oraz po 1 dodatkowym kursie na linii nocnej 02 z pętli OkręŜna do Placu Teatralnego (o godz. 1:31) oraz z Placu Teatralnego do pętli OkręŜna (o godz. 1:37). Zmiany w komunikacji od 13 marca Przez ulicę Inowrocławską rozpoczęły kursowanie autobusy linii nr 36, zamiast 38. Przystanki umiejscowione są przy ul. Paderewskiego i Drzymały. Linię nr 38 skierowano natomiast bezpośrednio ul. Drzymały, dzięki czemu czas przejazdu tej linii skrócił się o ok. 2 minuty. Kurs linii nocnej 01 o godz. 1:20 z pętli Olimpijska przedłuŝony został do ul. Gniewkowskiej. Autobus wraca z Gniewkowskiej o 2:01. W wakacje bezpłatną linią sezonową nad jezioro? Od 6 czerwca do 30 sierpnia Torunian mają wozić autobusy na darmowych liniach miejsko-podmiejskich nad jeziora w Kamionkach, Osieku i Zalesiu. Urząd Miasta przeznaczy 130 tys. zł na uruchomienie dwóch linii, które mają zrekompensować mieszkańcom brak miejskiego kąpieliska Wodnik. #486 na linii nr 43 skręca z ul. Bema w Matejki. Minibus pokonuje ten fragment trasy bezproblemowo. Zmiany na liniach tramwajowych. Linia nr 2 zaczęła kursować z częstotliwością 24 minut. Trasę linii nr 3 przedłuŝono od ul. Reja do pętli Merinotex. Tramwaje kursują teraz z częstotliwością 24 minut. Na linii nr 4 w godz. 7:00 16:00 dodano 2 składy tramwajowe. Dzięki nim częstotliwość kursowania wzrosła do minut. Na szczęście nie zrealizowano planu skrócenia większej ilości kursów linii nr 1 do pętli Reja. Zmiany w komunikacji od nocy z 13 na 14 lutego Kolejnym zawodnikiem do zmianowego brydŝa były linie nocne. MZK zwiększył liczbę kursów tych linii w weekendy. W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę autobusy linii nr 01 i 02 na odcinku od placu Teatralnego do os. Na Skarpie kursują co 30 minut. Zmianie uległa lokalizacja przystanków na placu Teatralnym. Linie w kierunku Rubinkowa (01, 02) i Wrzosów (03) odjeŝdŝają z przystanku po stronie muzeum etnograficznego, natomiast w kierunku Dworca Głównego (01, 03) i OkręŜnej (02) - z przystanku po stronie kortów tenisowych. Zmiany w komunikacji od 1 marca Wprowadzono korekty w rozkładach jazdy linii autobusowych 21, 30 i L. Zwiększono liczbę kursów na liniach nr 10 (o 4) i 11 (o 4) oraz zmniejszono na linii nr 20 (o 2). Stała toruńska linia sezonowa na Barbarkę. Kursuje w weekendy i święta od początku maja do 1 listopada. Przystanek początkowy obu linii zostanie usytuowany w centrum, prawdopodobnie przy placu Teatralnym. Stamtąd jedna linia pojedzie w kierunku Kamionek i Zalesia, natomiast druga przewiezie pasaŝerów do Osieka. W pierwszych tygodniach kursy odbywać się będą tylko w weekendy dwa rano i po południu z Torunia nad jeziora oraz dwa powrotne po południu i wieczorem. Od 22 czerwca wzrośnie liczba kursów - autobusy będą jeździć codziennie, a w weekendy wykonają nawet do sześciu kursów. Przewoźnik, który obsłuŝy linie sezonowe nad jeziora zostanie wyłoniony w przetargu. Jak na razie nie wiadomo, taborem jakiego typu przewoŝeni będą pasaŝerowie. Obsługą linii zainteresowany był juŝ toruński MZK, który nawet złoŝył swoją ofertę do Urzędu Miasta jeszcze przed ogłoszeniem jakiegokolwiek przetargu Ponownie utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Toruniu.

6 Z pętli do pętli Kursy na lotnisko zawieszono Sieciówka hitem sezonu 11 lutego zawieszone zostały wszystkie kursy firmy FRbus na linii: Toruń, Rubinkowo II Bydgoszcz, Port Lotniczy. Przyczyną zawieszenia była zapewne mała liczba chętnych pasaŝerów. Tory do UMK ułoŝą na ulicy Krzemienickiej Władze miasta wybrały najkorzystniejszy wariant trasy do uniwersytetu. Od ul. Broniewskiego tory pobiegną wzdłuŝ ul. Sienkiewicza, Gagarina i Krzemienickiej. Propozycja przebiegu konsultowana była z władzami uniwersytetu, do których naleŝy część gruntów na planowanej trasie. Tereny te mają zostać przekazane miastu, a kilka stojących na nich budynków zostanie wyburzonych. Na nowej trasie powstanie pięć przystanków. Budowa ma ruszyć na początku 2010 roku i potrwać do końca Oprócz torów na ul. Sienkiewicza i OkręŜnej rozwaŝano równieŝ trasę wzdłuŝ ul. Reja oraz przez lasek bielański między ul. Balonową i Bema. Hala będzie dostosowana do OC przegubowców? MZK ogłosił w lutym przetarg na prace projektowe w zakresie dostosowania hali OC do obsługi autobusów przegubowych na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów. Pierwsze postępowanie zostało jednak uniewaŝnione ze względu na brak ofert, więc zakład ogłosił w marcu kolejny przetarg. Termin składania ofert mija 10 kwietnia. Strzałem w dziesiątkę przy zmianie taryfy przewozowej okazała się obniŝka ceny biletu sieciowego. Wielu pasaŝerów przesiadło się na ten typ biletu z biletów miesięcznych na jedną i dwie linie. Tym samym pasaŝerowie zwiększyli swoją miejską mobilność. Przypomnijmy, Ŝe od 1 lutego normalny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie kosztuje 76 zł, a ulgowy 41 zł. Konferencja w CSW 25 marca o godz. 17:00 odbyła się w kinie CSW konferencja dotycząca Kształtowania przyjaznej przestrzeni miejskiej. Niezwykle ciekawe wykłady poruszające problematykę rozwoju transportu miejskiego zostały wygłoszone przez dr Michała Beima z UAM w Poznaniu, Damiana Cieszyńskiego z TKMKM oraz Pawła Wiśniewskiego ze Stowarzyszenia Rowerowy Toruń. Na zakończenie wyświetlony został film Miasto w ruchu, który podsumował całą konferencję. Komfortem Na Skarpę PKS Bydgoszcz (pod marką Komfort Bus ) przedłuŝył od 16 lutego połączenie między bydgoskim Dworcem Autobusowym a toruńskim Dworcem Miasto do pętli Kolankowskiego. Na trasie autobusy zatrzymują się dodatkowo na przystankach: Merkury, Jamontta, Dziewulskiego, Witosa i Ligi Polskiej. Maksymalnie do nowej pętli PKS-u dojeŝdŝa 16 par kursów. Jak na razie zapełnienie pojazdów na przedłuŝonym fragmencie trasy jest nikłe. Zajezdnia nie jest dostosowana do obsługi codziennej dwóch przegubowców zakupionych w zeszłym roku. Jeden bilet - jedno kasowanie Na liniach Komfort Bus -a pojawiają się głównie autobusy marki MAN, Neoplan, Volvo i Irisbus. Wreszcie nadszedł koniec ery biletów dwukrotnego kasowania. Od początku stycznia br. MZK wprowadził do sprzedaŝy nowe bilety jednokrotnego kasowania: normalne i ulgowe. Zabieg ten ma umoŝliwić obserwację liczby osób korzystających z ulg. Poza tym proces kasowania biletów przez pasaŝerów ulega przyspieszeniu, a przyjezdni nie mają moŝliwości pomylenia przejazdów ulgowych z normalnymi. Stadion śuŝlowy zamiast Merinotexu JuŜ wkrótce otwarty zostanie najnowocześniejszy stadion ŜuŜlowy na świecie. Obiekt powstaje w okolicy pętli tramwajowej Merinotex, z której zapewne korzystać będzie większość kibiców udających się i wracających z meczy. Warto byłoby przy tym zmienić nazwę pętli, która obecnie nosi nazwę upadającej i tracącej na znaczeniu Czesanki Ponownie uruchomiono linię autobusową nr 34, lecz na trasie: Rubinkowo II OkręŜna.

7 Z pętli do pętli Prasa Napisała Wesoły tramwaj WOŚP 11 stycznia, z okazji XVII Finału WOŚP, po ulicach Torunia w godz. 10:00 18:00 kursował specjalny tramwaj z orkiestrowymi skarbonkami i zespołem. Skład # w radosnej atmosferze przejechał 6 kółek na zmianę na liniach 1 i 4. Tramwaj moŝna było łatwo rozpoznać. O akcji informowały wyświetlacze oraz plakaty na oknach wagonów. Kwestującym udało się zebrać łącznie prawie 1300 zł. Wykolejenie tramwaju przyczyną porannych zakłóceń w komunikacji Wczoraj przed godz. 5 rano na ul. Broniewskiego wykolejił się tramwaj. Stało się to powodem zakłócenia kursów prawie na wszystkich liniach, a w rezultacie doprowadziło teŝ do wielu spóźnień pracowników, podąŝających do swych zakładów. Dyrekcja MPK zapewnia, Ŝe zrobiono wszystko, by najszybciej uregulować ruch, ustalono winnych, którzy będą ukarani przez potrącenie premii. Kierownictwo przedsiębiorstwa przeprasza pasaŝerów za naraŝanie ich na kłopoty i przykrości. Ledwo przywrócono normalny ruch na wszystkich szlakach tramwajowych, wydarzyła się kolejna awaria, takŝe przy ul. Broniewskiego. Dźwig ładujący pnie ściętych drzew przy tej ulicy zarył się głęboko w ziemię i zablokował torowisko tramwajowe. Sprowadzić trzeba było drugi dźwig. I tym razem przerwa w komunikacji trwała ponad godzinę. Nowości Artykuł przesłał nam Paweł Chmielecki. Dziękujemy! MZK zapytał pasaŝerów o zmiany Raf-trans zamiast Polskiego Expressu Od 11 marca kursy Polskiego Expressu w relacji Warszawa Kołobrzeg przejął Raf-trans. Linia ta prowadzi przez Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Piłę, Wałcz, Czaplinek i Połczyn. Kurs z Torunia w kierunku Warszawy wyjeŝdŝa o godz. 16:25, natomiast w kierunku Kołobrzegu o godz. 15:10. Autobusy kursują codziennie. Ze szczegółowymi informacjami moŝna zapoznać się na stronie firmy: Na stronie internetowej zakładu w pierwszym kwartale 2009 roku pojawiły się 4 sondaŝe dla pasaŝerów. W pierwszych trzech zbierano opinie na temat zmian przeprowadzonych przez MZK: zmianę przejazdu linii autobusowych w okolicy Dworca Głównego, uruchomienia linii nr 25 oraz przedłuŝenia trasy linii nr 15 do pętli Rubinkowo II. Czwarty sondaŝ pojawił się na wniosek pasaŝerów, którzy pragnęli aby trasa linii nr 31 w kierunku Wrzosów prowadziła przez pl. Św. Katarzyny. Na szczęście opinie na ten temat były bardzo podzielone i nie wprowadzono Ŝadnych zmian w trasie tej linii. Autobusy na targi edukacyjne UMK Veolia w Grudziądzu Zwycięstwem toruńskiej Veolii Kujawy zakończył się przetarg na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Umowa przewiduje 10 letnia obsługę linii 3, 12, 18 i 21 stanowiących 30% udział w całej komunikacji miejskiej w tym mieście. Zgodnie z warunkami przetargu linie mają być obsługiwane 12-metrowymi, fabrycznie nowymi autobusami niskopodłogowymi. Europol zwija swoje podwoje W styczniu firma Europol wystawiła na sprzedaŝ prawdopodobnie swoje dwa ostatnie autobusy: Mercedesa O402, który przez dłuŝszy czas kursował na prywatnej linii E oraz turystyczną Setrę S215 HD. Wygląda na to, Ŝe branŝa transportu okazała się dla firmy zbyt wymagająca. Ostatecznie Ŝegnamy Europol, który zabłysnął w październiku 2006 roku uruchomieniem prywatnej linii komunikacji miejskiej E : Plac Teatralny <-> Na Skarpie. Na dwóch liniach kursowały autobusy MZK w czasie targów edukacyjnych UMK odbywających się w dniach 3-4 kwietnia. Obie linie startowały spod Auli UMK i dowoziły do poszczególnych wydziałów uniwersytetu. W obsłudze pojawiły się MAN-y NL283 #517 oraz #518. Tramwaj turystyczny został zdewastowany W nocy z 22 na 23 lutego został zdewastowany tramwaj turystyczny stojący na Rynku Staromiejskim. Dwaj nietrzeźwi wandale wyrwali z wagonu deski, którymi później zaczęli go obijać. Policja zatrzymała przestępców i przewiozła ich do Izby Wytrzeźwień. Zniszczenia wagonu oszacowano na kilkaset złotych. Krótko Od marca na pętli Koniuchy obowiązuje system wejścia do autobusu przednimi drzwiami. Sprawdzanie biletów przez kierowców ma uniemoŝliwić gapowiczom wejście do pojazdu Zajezdnię autobusową przy ul. Legionów opuściły ostatnie dwa Jelcze PR110M w MZK - #380 i #391.

8 Reklamy NOWE reklamy: Styczeń # 514 GP People (odnowiona) Luty: # 407 Orange # 432 Meble Emilia # 435 Multimedia # 440 Multimedia # 441 Multimedia # 457 Meble Emilia # 511 Optometria Karczewski (odnowiona) ZDJĘTE reklamy: Styczeń: # 432 Unikamp # 270 2it.pl # 522 Bezpieczeństwo na drodze # 527 Program operacyjny Kapitał Ludzki Luty: # Lexmark # Fujitsu, Siemens Marzec: # Meble Emilia # 478 Galeria Copernicus (nowa wersja) # 480 Galeria Copernicus (nowa wersja) # 517 Toruń - Międzynarodowy Rok Astronomii # 522 Okna VEKA Marzec: # Galeria Copernicus # 499 Orlen (Platinum) # 517 Toruń Remonty Odstawione: # 469 do naprawy powypadkowej # 471 do NG # 472 do NB # 482 do NG # 483 do NG W trakcie: # NG (modernizacja) # 429 NG # 485 NG Zakończone: Na linii: czternastka Adrian Giza Kolejną linią uruchomioną w latach 50. była linia nr 14. Jej przebieg do dnia dzisiejszego znacząco się zmienił. Pierwsze kursy linia nr 14 wykonała z Wrzosów. Trasa tej linii przebiegała z pętli Wrzosy I ulicami Nowickiego (Sz. Chełmińska), plac Armii Czerwonej (plac Teatralny), Wały gen. Sikorskiego, plac Rapackiego, Poznańską do pętli Gniewkowska. Wówczas na tej trasie linia uzupełniała się z linią 12 (Wrzosy I- plac Armii Krajowej) i 10 (Kluczyki - plac Armii Czerwonej). CięŜkie czasy dla tej linii nadeszły w 1958 roku. To właśnie wtedy uruchomiono linię tramwajową 3BIS do Lisiej, więc linię nr 14 zlikwidowano. Na odcinku Gniewkowska - pl. Rapackiego jej funkcję przejęła linia 10, która została tam przedłuŝona. Kolejne uruchomienie linii miało miejsce na początku lat 70. Swój bieg linia zaczynała przy ulicy Okólnej i prowadziła ulicą Kniaziewicza, Łódzką, Podgórską, al. 700-lecia, Fosą Staromiejską (z powrotem Wałami gen. Sikorskiego), pl. Armii Czerwonej, Odrodzenia, pl. ToMiTo, Grudziądzką, Polną do pętli Dębowa Góra. Po kilku latach zrezygnowano z przejazdu przez Fosę Staromiejską, a juŝ pod koniec dekady linię skierowano na ulicę Przy Kaszowniku i Marchlewskiego (Hallera). Połowa lat 80. to kolejne skierowanie z ulicy Łódzkiej bezpośrednio na ulicę Kniaziewicza oraz wycofanie z placu Armii Czerwonej. Zmianie uległ teŝ przejazd w rejonie Dębowej Góry. 14 wydłuŝono przez Polną, Kociewską, Mleczną i Chrobrego do pętli Mazowiecka pod II Urzędem Skarbowym. Do poprzedniego rozwiązania wrócono w latach 90., kiedy to linia powróciła na ul. Hallera. Ponadto autobusy jadące w kierunku Mazowieckiej skierowane zostały na ulicę Kujawską. W 2003 roku linia została ponownie wydłuŝona, tym razem do nowej pętli Mazowiecka przy II bramie Centralnego Cmentarza. Część kursów wykonywana jest obecnie do pętli CCK lub przez ulicę Kociewską. Czternastka jest linią całodzienną obsługiwaną przez 3 brygady. W dni powszednie wykonywanych jest 40 kursów z Okólnej, 22 z CCK i 21 z Mazowieckiej Wprowadzono nowy układ linii tramwajowych w Toruniu. Nowością była linia 3, trasę zmieniła 4.

9 Na zajezdni: Mercedes-Benz O405N Adrian Giza Konstrukcja ta pochodzi jeszcze z końca lat 80. Była na tyle udana, Ŝe jej zmodernizowaną produkcję kontynuowano aŝ do 2000 roku. W 1983 roku rozpoczęła się dekada przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Był to okres który miał na celu uruchomienie mechanizmów słuŝących poprawie sytuacji tych osób i podniesieniu świadomości o problemach osób niepełnosprawnych. W tym właśnie okresie opracowano niskopodłogową wersję MB O405 oznaczoną jako O 405N. Wygląd zewnętrzny pojazdu zasadniczo nie uległ zmianie. We wnętrzu w przedniej części pojawiły się pojedyncze siedzenia dla osób niepełnosprawnych i montowana w 2 drzwiach opcyjnie elektryczna platforma dla wózków inwalidzkich. MB O405N ma mm długości, 2500 szerokości i 2933 wysokości. Średnica zawracania to 23,7 m, masa własna 15 t. Nadwozie samonośne wyposaŝono w 2 pary drzwi w układzie (opcjonalnie 3 pary w układzie 2-2-2). Standardowo montowane są tu drzwi Rawag. Dach, ściana przednia i tylna wykonane są z PWS, pasy nad- i podokienne z blachy obustronnie ocynkowanej, a pokrywy boczne z blachy aluminiowej. O405N napędza rzędowy silnik MB OM447hLA o pojemności 11,97 dm3. Silnik osiąga moc 250KM przy 2200 obr./min, momencie 1100Nm przy 1100 obr./min. I spełnia normy czystości spalin EURO2. Początkowo była to jednostka opcyjna. Jako standardowy montowany był silnik o mocy 213KM. Według Ŝyczenia montowano następujące skrzynie biegów: 3-biegowy Voith D851.3, 4- biegowy ZF 4HP500, 5-biegowy ZF Ecomat 5HP500. wyciągowe w tylnej części pojazdu. Opcjonalnie montowano teŝ klimatyzację. Ogółem MB O405N charakteryzuje się dość bogatym wyposaŝeniem (ABS, ASR, webasto, retarder, klimatyzacja). Na podstawie umów Mercedesa, produkcję autobusów integralnych, jak i na podwoziach O405 i O405N podjęły inne zakłady: AM Bus z Jugosławii - model AM405NM i AM405M, Burillo z Hiszpanii - model Venus, Caetano z Portugalii - model City Gold, Merkavim z Izraela model O405, Elbo z Grecji model C93, Haargaz z Izraela model LF, GołAZ z Rosji model AKA5225 Rosjanin i AKA52251 Rosjanin, Iran Khodro Diesel z Iranu model O355, Jelcz z... Polski model M122MB, Optare z Wielkiej Brytanii model Prisma, Sunsundegui z Hiszpanii model Citystylo oraz MB z Polski model O405N montaŝ w Głownie. W 1995 roku model został zmodernizowany do wersji O405N2. Firma Morvi posiada juŝ 9 Mercedesów O405N sprowadzanych m.in. z Hamburga. Wysokość wejścia w 1 i 2 drzwiach wynosi 370 mm, w mm. We wnętrzu mogą podróŝować 103 osoby w tym 33 na miejscach siedzących (wersja 2- drzwiowa). Autobus wyposaŝony jest w komplet tablic elektronicznych oraz wewnętrzną tablicę informacyjną. Ogrzewanie wnętrza pojazdu zapewnia niezaleŝny agregat i konwektory, natomiast wentylację 2 pokrywy dachowe, kilka okien z górnymi partiami uchylnymi i wentylatory Od lutego po Toruniu i gminie Lubicz kursuje 8 Mercedesów O405 wyprodukowanych w Izraelu. W Toruniu pierwszy tego typu pojazd pojawił się w 2004 roku w firmie Morvi. Oznaczony został numerem #1119. Rok później dołączyły do niego dwa kolejne O405N #1120 i #1123. W 2006 roku zakupiono kolejny, tym razem w wersji trzydrzwiowej (#1125), a juŝ w 2007 aŝ cztery (#1129, ). Ostatnio zakupiony egzemplarz tego modelu przybył w 2008 roku (#1134). Dzięki sukcesywnym zakupom tych autobusów wyeliminowano z ruchu stare Jelcze M11 i zmniejszono ilość do jednego egzemplarza modeli PR110 i 120M. Stopka redakcyjna: redakcja: Mirosław Czerliński Adrian Giza Wojciech Osmański zdjęcia: Mirosław Czerliński korekta: Tomasz Karolak Krzysztof Lewczyk wprowadzono bilet aglomeracyjny BiT City.

10 FotoreportaŜ Pogrzeb prof. Zawackiej był najwaŝniejszym miejskim wydarzeniem stycznia. W orszaku były teŝ autobusy MZK. Pod koniec marca na linie powrócił jedyny juŝ kremowo-czerwony autobus w MZK Jelcz 120M #408 W lutym na hipermarketowej linii do Carrefoura z al. 700-lecia pojawił się przegubowy Mercedes O405G. Veolia w 2008 roku kupiła 5 nowych Autosanów A0909L Tramp II. W tym roku zakupy raczej nie będą tak obfite. W jedną z lutowych nocy spadło nam całkiem sporo śniegu. Jednak autobusy poradziły sobie z nim doskonale. #447 (po lewej) oraz #405 (po prawej), które MZK sprzedał w pierwszym kwartale 2009 roku Mobilis przejął od MZK komunikację gminy Lubicz z Toruniem.

PRZYS T A NEK. www.mpk.poznan.pl/kmps/przyst ISSN 1730-6388

PRZYS T A NEK. www.mpk.poznan.pl/kmps/przyst ISSN 1730-6388 PRZYS T A NEK bezpłatny dwutygodnik miłośników komunikacji miejskiej nr 15 (40) 29 lipca 2003 r. www.mpk.poznan.pl/kmps/przyst ISSN 1730-6388 Komunikacja miejska w literaturze pięknej Magiczne tramwaje

Bardziej szczegółowo

MARCIN POLIŃSKI KOMUNIKACJA TROLEJBUSOWA W SOPOCIE

MARCIN POLIŃSKI KOMUNIKACJA TROLEJBUSOWA W SOPOCIE MARCIN POLIŃSKI KOMUNIKACJA TROLEJBUSOWA W SOPOCIE 1 Komunikacja trolejbusowa w Sopocie Marcin Poliński Gdynia 2012 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Jak działa trolejbus... 5 2. Trolejbusy w Polsce i na świecie...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań samorządu

Podsumowanie działań samorządu Spis treści Jak nas widzą inni 5 Dobrze zarządzany samorząd 6 Toruń dla biznesu 6 Europejskie miasto 7 Miasto przejrzyste i ekologiczne 7 Perła na turystycznej mapie Polski i Europy 7 Toruń = wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Zatrzymane InterRegio

Zatrzymane InterRegio Jak PKP robią niezaleŝną telewizję Łapy Furgalskiego Ukazuje się od 2002 roku ISSN 1896-4079 niezaleŝny dwumiesięcznik poświęcony kolei na Mazowszu MARZEC KWIECIEŃ 2010 Nr 2 (46) Jak Urząd Transportu Kolejowego

Bardziej szczegółowo

GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. Przystanek. Metoda na Głoda?

GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. Przystanek. Metoda na Głoda? Nr 12 nakład: 30 tys. egz. ISSN 2083-6597 egzemplarz bezpłatny GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ Przystanek metropolitalny Wychowanie komunikacyjne w liczbach Program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

2/2009 Kacja publiczna Komuni Komunikacja Droga Jak Cię widzą, międzyludzka do sukcesu tak Cię piszą

2/2009 Kacja publiczna Komuni Komunikacja Droga Jak Cię widzą, międzyludzka do sukcesu tak Cię piszą ISNN 1426-5788 maj lipiec 2009 nr 2 (35)/2009 Komunikacja publiczna 2/2009 Komunikacja międzyludzka Droga do sukcesu Jak Cię widzą, tak Cię piszą POKAŻ SIĘ w Komunikacji Publicznej ZAMÓW REKLAMĘ W NASZEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ (część planistyczna) Projekt pn. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Facebook w komunikacji miejskiej

Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Facebook w komunikacji miejskiej ISNN 1426-5788 MAJ LIPIEC 2011 nr 2(43)/2011 Komunikacja publiczna 2/2011 Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych Facebook w komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w kontekście podniesienia standardów komunikacji miejskiej w Kielcach

Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w kontekście podniesienia standardów komunikacji miejskiej w Kielcach Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia () w kontekście podniesienia standardów komunikacji miejskiej w Kielcach Opracowanie: Jerzy Stradomski /www.stradomski.pl/. Korzystanie wyłącznie ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Na jakie linie trafią?

Na jakie linie trafią? NR 6 (58) czerwiec 20 Nr rej.: 862 w w w. p k m. k at o w i c e. p l Na jakie linie trafią? Mercedesy Citaro to nowoczesne, ekologiczne i bardzo dobrze wyposażone autobusy, między innymi w klimatyzację

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK. wykolejone?

Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK. wykolejone? Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK W N U M E R Z E Temat Numeru: Mistrzostwa Euro 2012 Czym na stadiony Euro 2012? - str. 1 Euro wykolejone? - str. 1 Sprawny transport

Bardziej szczegółowo

Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie

Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie 8 stycznia 2009 1 Słowowstępne Pierwszy w historii tramwaj pojawił się na ulicach Nowego Jorku w 1832 roku. Jego wygląd wzorowany był na kolejach konnych dość

Bardziej szczegółowo

Tramwaj dojedzie do Janek? Linia tramwajowa miałaby wyruszać z pętli na warszawskim Okęciu

Tramwaj dojedzie do Janek? Linia tramwajowa miałaby wyruszać z pętli na warszawskim Okęciu 4 WRZEŚNIA 2015 (NR 323) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Tramwaj dojedzie do Janek? Linia tramwajowa miałaby wyruszać z pętli na warszawskim Okęciu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2203 UCHWAŁA NR XLVIII/579/14 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia planu zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

Znów utrudnienia na kolei

Znów utrudnienia na kolei PIĄTEK 10 LUTEGO 2012 (nr 154) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ WPR Targi

Bardziej szczegółowo

Z I E L O N E M A Z O W S Z E

Z I E L O N E M A Z O W S Z E Z I E L O N E M A Z O W S Z E 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, tel./fax.: (22) 6217777, www.fz.eco.pl SPRAWOZDANiE SPOŁECZNEGO RZECZNIKA NIEZMOTORYZOWANYCH Z DZIAŁAŃ W OKRESIE 1.06.2004 31.05.2005

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Sesja trwała w godzinach od 12.05 do 18.30. Na ogólną liczbę 37 radnych nieobecna była 1 osoba Anna Szorec.

Bardziej szczegółowo

W numerze: 2 Przewoźnik Krakowski nr 2 (36)/2010. Nie chodzi tylko o świętowanie ale przede wszystkim o przypominanie Marek Gan carczyk...

W numerze: 2 Przewoźnik Krakowski nr 2 (36)/2010. Nie chodzi tylko o świętowanie ale przede wszystkim o przypominanie Marek Gan carczyk... W numerze: Nie chodzi tylko o świętowanie ale przede wszystkim o przypominanie Marek Gan carczyk... Obchody 135 lecia Komunikacji Miejskiej w Krakowie Anna Robak... Najstarszy w Polsce autobus gotowy do

Bardziej szczegółowo

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI:

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POZNANIU I REGIONIE - Wojciech Tulibacki STAN PRAWNY LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Trudny rok dla pasażerów kolei

Trudny rok dla pasażerów kolei Targi Dom Mieszkanie Wnętrze Pruszków, 9-10 marca Hala Znicz PIĄTEK 22 LUTEGO 2013 (nr 204) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW,

Bardziej szczegółowo

PRZYS T A NEK kultowe darmopismo miłośników komunikacji miejskiej

PRZYS T A NEK kultowe darmopismo miłośników komunikacji miejskiej PRZYS T A NEK kultowe darmopismo miłośników komunikacji miejskiej www.nowyprzystanek.republika.pl ISSN 1730-6388 Zagospodarować Gajową nr 6 (63) 8 lipca 2005 r. (cz. II) Łukasz Bandosz, Beata Kopczyńska,

Bardziej szczegółowo

LP AUTOR/DATA TREŚĆ OPINII 1 Krzysztof Sarnowski 08.01.2014 2 daniel_f_1991 08.01.2014. Wybieram wariant I - podstawowy

LP AUTOR/DATA TREŚĆ OPINII 1 Krzysztof Sarnowski 08.01.2014 2 daniel_f_1991 08.01.2014. Wybieram wariant I - podstawowy Wszystkie opinie mieszkańców zebrane w trakcie konsultacji społecznych przedstawione są w niniejszym raporcie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich treść, (opinie nie zostały poddane obróbce redakcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Numer 12/3206 18 marca 2012. cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755. Otwarci. na inne branże

Numer 12/3206 18 marca 2012. cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755. Otwarci. na inne branże Numer 12/3206 18 marca 2012 cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755 K O L E J O W Y Otwarci na inne branże Serdecznie zapraszamy na debatę pt. Specjalistyczne rozwiązania w branży automatyki kolejowej

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Forum LINK to działa! FORUM LINK NASZ SUKCES DOBRE PRAKTYKI KOLEJ ROWERY. Temat Numeru:

W NUMERZE. Forum LINK to działa! FORUM LINK NASZ SUKCES DOBRE PRAKTYKI KOLEJ ROWERY. Temat Numeru: Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 17 ZIMA 2009 KWARTALNIK W NUMERZE Temat Numeru: Forum LINK to działa! FORUM LINK Szwajcarskie standardy dla węzłów przesiadkowych...1 Wstępne zalecenia Forum

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W NUMERZE Temat Numeru: TONĄCY DOTACJI SIĘ CHWYTA Raport CZT o PKP Przewozy Regionalne - str. 1 KOLEJ:

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 12.12.2013 08:01 Kurier Kolejowy Łódzki mercedes wyruszył w pierwszy kurs Dziś o godz. 5.19 z Opoczna w swój pierwszy kurs wyruszył nowy szynobus typu 214M

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Więcej linii do dworca

Więcej linii do dworca 3(61)/2013 W numerze Targi godne Śląska Nowa organizacja komunikacji w Katowicach Przyjazne dla pasażera KĄTEM oka Wielkanoc to najważniejsze święta w Kościele katolickim. Poprzedza je czterdziestodniowy

Bardziej szczegółowo