Ekonomia behawioralna Wprowadzenie. Janina Godłów-Legiedź Uniwersytet Łódzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia behawioralna Wprowadzenie. Janina Godłów-Legiedź Uniwersytet Łódzki"

Transkrypt

1 Ekonomia behawioralna Wprowadzenie Janina Godłów-Legiedź Uniwersytet Łódzki

2 Pojęcie ekonomii behawioralnej Dwie definicje Geneza terminu i idei EB bada, jak psychologia wpływa na gospodarowanie, innymi słowy, jak sposób myślenia i postrzegania świata oraz emocje wpływają na podejmowanie decyzji ekonomicznych. EB wyjaśnia, dlaczego ludzie podejmują nieracjonalne decyzje i dlaczego ich decyzje nie są zgodne z prognozami opartymi na modelach ekonomicznych Ma niewiele wspólnego z behawioryzmem, czerpie raczej z kognitywnej psychologii, termin pochodzi od Kennetha Bouldinga; Genezy EB poszukuje się u Adama Smitha i J. M. Keynesa, Rozwój rozgłos zawdzięcza takim autorom jak Daniel Kahneman, Vernon Smith, George Ackerlof

3 Laureaci Nagrody Nobla i nie tylko Nobel 2002 Amos Tversky D. Kahneman i V. Smith Źródło: G. Akerlof, Nobel 2001

4 Źródło: Daniel Kahneman Born: 5 March 1934, Tel Aviv, British Mandate of Palestine (now Israel) Affiliation at the time of the award: Princeton University, Princeton, NJ, USA Field: economic psychology, experimental economics Contribution: Integrated economic analysis with fundamental insights from cognitive psychology, in particular regarding behavior under uncertainty, thereby laying the foundation for a new field of research.

5 Vernon Smith Toast I wish to celebrate: Daniel Kahneman for his ingenuity in the study and understanding of human decision and its associated cognitive processes demonstrating that the logic of choice and the ecology of choice can be divergent. David Hume who declared the three laws of human nature: The right of possession, its transference by consent, and the performance of promises, and taught that the rules of morality are not the conclusions of reason. F.A. Hayek for teaching us that an economist who is only an economist cannot be a good economist; that fruitful social science must be very largely a study of what is not; that reason properly used recognizes its own limitations; that civilization rests on the fact that we all benefit from knowledge that we do not possess (as individuals). Benjamin Franklin who said "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn."

6 Główny problem ludzka racjonalność Racjonalność w ujęciu neoklasycznym Jednostki podejmują decyzje w oparciu o analizę optymalizacyjną (wykorzystują w niej zasady logicznego myślenia i dostępną wiedzę) Mają nieograniczoną siłę woli Kierują się interesem osobistym utożsamianym z wymierną korzyścią materialną Ograniczona racjonalność w ujęciu behawioralnym Zdolności obliczeniowe i poznawcze jednostek są ograniczone Postrzeganie i wybory jednostki zależą od sposobu przedstawienia problemu i kontekstu Jednostki napotykają problem samokontroli Różnorodne motywy i znaczenie emocji.

7 Dualny model umysłu: intuicja rozumowanie analityczne Moduł I Działa szybko, oparty na skojarzeniach nie wymaga wysiłku sprawca Moduł II Racjonalny, analityczny, świadomy, oparty na wiedzy, sprawujący kontrolę planista

8 Koncepcje ludzkiego umysłu: dwa typy systemów poznawczych SYSTEM I : INTUICJA Działa szybko, automatycznie Bezpośrednio odzwierciedla wrażenia Nie wymaga wysiłku Oparty na skojarzeniach Procesy uczenia bardzo wolne Mają znaczenie emocje System II: ŚWIADOME ROZUMOWANIE Działa wolniej, w sposób kontrolowany Wymaga wysiłku Podlega zasadom Jest elastyczny Jest neutralny emocjonalnie

9 Rozwój i krytyka koncepcji izolacji dwóch systemów Inne cechy przypisywane systemowi 2 (S 2) Krytyka koncepcji dwu systemów S1 jest kształtowany przez procesy biologiczne i osobiste doświadczenie, system 2 kształtuje kultura i formalna edukacja. W ramach S 1 problemy ujmowane są w sposób kontekstualny i spersonalizowany, natomiast S 2 interpretuje problemy w oderwaniu od kontekstu personalnego i społecznego (Stanovich, West, s. 659). Z ewolucyjnego punktu widzenia S1 jest starszy (Stanovich, Toplak 2012). System 1 można rozumieć jako odzwierciedlający zachowania ludzi (Humans), podczas, gdy ludzie będący przedmiotem badań ekonomii (Econs) myślą i działają według systemu 2 ( Sunstein 2012,). Teoria dwu systemów zakładając istnienie dwu modułów umysłu działających na przeciwstawnych zasadach tworzy ostrą granicę między sądami intuicyjnymi i świadomymi, co nie znajduje dostatecznego oparcia ani na gruncie teoretycznym, ani empirycznym. Krytycy dualnego systemu twierdzą, że zasady działania systemu 1 i 2 lepiej byłoby traktować jako kontinuum aniżeli dychotomicznie, postulują podejście, które zakłada, że umysł stanowi jeden system (np. Gerd Gigerenzer, Intuicja. Inteligencja nieświadomości, Warszawa 2009).

10 Złudzenia optyczne Czy odcinek A jest dłuższy? Co widzisz?

11 Heurystyki i błędy w rozumowaniu - ujęcie Kahnemana Co to jest heurystyka? Efekt myślenia wstecznego: To było do przewidzenia! Heurystyka ( gr. heúresis 'znalezienie' i heúrēka 'znalazłem' od heurískein 'odkrywać, znajdować) metoda odkrywania nowych faktów i związków między nimi. Heurystyczne metody wnioskowania prezentowane były jako wysoce użyteczne narzędzia myślenia. Tę pozytywną konotację termin heurystyka utracił, odkąd A. Tversky i D. Kahneman związali go z koncepcją licznych skrzywień poznawczych cechujących ludzkie procesy myślenia i podejmowania decyzji. Według Tversky ego i Kahnemana heurystyka to strategia rozumowania, którą posługujemy się nieświadomie i która ignoruje część informacji i bardziej złożone metody wnioskowania po to, aby proces decyzyjny był szybki i absorbował mniej wysiłku. Źródło:

12 Popularne argumenty za tezą o naszej ułomności intelektualnej Zadania 1.Ołówek i pióro kosztują razem 1,10 zł. Pióro jest o 1zł droższe od ołówka? Ile kosztuje ołówek? OK. 50% studentów prestiżowych uczelni udzielała błędnej odpowiedzi na pytanie Jeśli 5 maszyn wytwarza w ciągu 5 minut 5 zabawek, to ile czasu trzeba, aby 100 maszyn wyprodukowało100 zabawek? Poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania udzieliło tylko 17 % badanych. 3. W stawie rosną lilie wodne. Powierzchnia, którą zajmują, ulega podwojeniu każdego dnia. Po 48 dniach cała powierzchnia stawu została pokryta liliami. Po ilu dniach połowa stawu była pokryta liliami?

13 Czy teraz łatwiej odpowiedzieć poprawnie? Zadanie 3. W stawie rosną lilie wodne. Powierzchnia, którą zajmują, ulega podwojeniu każdego dnia. Po 48 dniach cała powierzchnia stawu została pokryta liliami. Po ilu dniach połowa stawu była pokryta liliami?

14 Trudno ufać zmysłom, a czy można ufać swoim zdolnościom wnioskowania i przekonaniom? Heurystyki czyli proste procedury udzielania niedokładnych odpowiedzi Nadmierna pewność siebie i nadmierny optymizm Heurystyka dostępności Heurystyka zakotwiczenia Heurystyka reprezentatywności Heurystyka afektu Efekt kontekstu Efekt posiadania Efekt status quo Efekt utopionych kosztów Złudzenie rozumienia ex post Złudzenie umiejętności i trafności oparte na wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy i silnej kulturze zawodowej Złudzenia medialnych ekspertów Ludzie potrafią z niezachwianą pewnością tkwić w najbardziej absurdalnym przekonaniu, jeżeli czują wsparcie społeczności podobnie myślących (D. Kahneman, Pułapki myślenia, s. 291). Osoby o większej wiedzy prognozują odrobinę lepiej, ale osoby o największej wiedzy są często najmniej miarodajne, bo osoba o dużej wiedzy nabiera silniejszego poczucia własnych umiejętności i staje się nierealistycznie pewna siebie (tamże, s. 294)

15 Heurystyka zakotwiczenia Przykłady Szacując nieznane wielkości ludzie mają skłonność do opierania się na przypadkowych informacjach dostępnych w danej chwili Pytając Ile państw afrykańskich należy do ONZ? kręcono kołem fortuny. Odpowiedzi zależały od tego, na jakiej liczbie zatrzymała się strzałka koła. Wycena nieruchomości i cena katalogowa: ( ) ( ) Eksperci, których zadaniem była wycena domu na podstawie jego oglądu, wyceniając sugerowali się ceną, którą proponował właściciel w materiale informacyjnym.

16 Heurystyka dostępności Przykłady Im łatwiejszy dostęp do jakiegoś zdarzenia, czy kategorii zjawisk (więcej doświadczeń, łatwość przypomnienia), tym wyżej oceniamy prawdopodobieństwo ich wystąpienia Czy więcej jest słów w j. ang. zaczynających się od r, czy takich, które mają r na trzecim miejscu? Prawie wszyscy (99%) odpowiadali, że r jest częściej na początku wyrazu. A to nieprawda. Inwestorzy giełdowi przeceniają ryzyko straty kilka miesięcy po wystąpieniu krachu na giełdzie, niedoceniają ryzyka w czasie dobrej koniunktury. Przecenia się ryzyko podróżowania samolotem, katastrofy lotnicze są bardziej spektakularne i nagłaśniane.

17 Efekt kontekstu (framing biases) B czy 13? Eksperyment z azjatycką chorobą Eksperyment : zgubiony bilet (46% - 88%)

18 Efekt kontekstu (framing biases) Eksperyment z azjatycką chorobą Wnioski W pewnym mieście wybucha epidemia. A. Eksperci proponują 2 programy; 1 program: jego wybór oznacza, że uratujemy dokładnie 200 osób 2 program: z prawdopodobieństwem 1/3 uda się uratować wszystkich, z prawdopodobieństwem 2/3 nikt nie zostanie uratowany. 72 % pytanych wybrało program 1 B. Eksperci proponują 2 programy; 1 program: jego wybór oznacza, że umrze dokładnie 400 osób 2 program: z prawdopodobieństwem 1/3 nikt nie umrze, a z prawdopodobieństwem 2/3 umrą wszystkie zarażone osoby. 78% wybrało program 2 Dlaczego wybory tak bardzo się różnią mimo, że programy w przykładzie A i B pociągają za sobą takie same skutki? Ludzie postrzegają rzeczy i problemy różnie w różnym kontekście. Ich decyzje mogą być różne w zależności od kontekstu, mimo że istota problemu nie ulega zmianie. Zaobserwowano, że ludzie podejmują decyzje niezgodne logicznie w zależności od tego, czy wybór prezentowany jest w kontekście zysku, czy straty.

19 Wykorzystanie efektu kontekstu Wybierz typ prenumeraty Economist.com 59$ Roczna prenumerata, w tym dostęp online do wszystkich artykułów od roku 1997 Prenumerata wydania papierowego 125 $ Roczna prenumerata The Economist Prenumerata wydania papierowego i elektronicznego 125 $ Roczna prenumerata The Economist i dostęp online do wszystkich artykułów od roku 1997 A co wybierzesz z takiej oferty? Economist.com 59$ Roczna prenumerata, w tym dostęp online do wszystkich artykułów od roku 1997 Prenumerata wydania papierowego i elektronicznego 125 $ Roczna prenumerata The Economist i dostęp online do wszystkich artykułów od roku 1997

20 Heurystyka afektu i kaskada dostępności Wpływ emocji na decyzje Stan emocjonalny jest ważnym elementem w ocenie zjawisk. To emocjonalny ogon macha racjonalnym psem, a nie odwrotnie. Obserwuje się przenoszenie cech z jednej kategorii obiektu na inne. Przenoszone emocje i cechy są dwubiegunowe (dobry zły; atrakcyjny nieatrakcyjny; dobre technologie połączone z małym ryzykiem złe technologie obarczone dużym ryzykiem) Ludzie oceniają i podejmują decyzje na podstawie emocji i swoich systemów wartości Badania neurobiologów: zdolność podejmowania decyzji upośledzona u osób, które w procesie decydowania nie wykazują odpowiednich emocji (np. w wyniku uszkodzeń mózgu). Eksperci nie są wolni od heurystyki afektu. Przykłady Stanowiska w różnych sporach zależą od tego, z jakimi wartościami się utożsamiamy oraz jakie grupy te stanowiska prezentują. Im większe korzyści przypisuje się danej działalności (np. wykorzystanie energii atomowej, używanie środków ochrony roślin, a także środków antykoncepcyjnych), tym niżej ocenia się ryzyko związane z tą działalnością (kojarzymy: korzystny, dobry, mało ryzykowny). A z drugiej strony nasze wyobrażenie o korzyściach zależy od naszego systemu wartości. Kawa w eleganckiej filiżance smakuje lepiej Eksperci mierzą często ryzyko za pomocą utraconych istnień, a inni ludzie dokonują rozróżnień miedzy śmiercią dobrą a złą, między zgonem w wyniku wypadku, a śmiercią związaną z dobrowolną aktywnością. Czy decyzje dotyczące ryzyka pozostawić ekspertom? Kaskada dostępności zaniedbywanie prawdopodobieństwa Terroryzm, rażące przestępstwa przemawiają do systemu 1? To kaskada dostępności: jakieś bzdurne wydarzenie zostaje rozdęte przez media, aż w końcu w telewizji nie mówi się o niczym innym i ludzie to podchwytują (Kahneman 2012, s. 197)

21 Nadmierna pewność siebie i eksperci Nadmierna pewność siebie i optymizm Eksperci i giełda Złudzenie rozumienia ex post Złudzenie umiejętności i trafności oparte na wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy i silnej kulturze zawodowej Złudzenia ekspertów Badania ujawniają, że na efektywnych rynkach racjonalne wybory nie są lepsze od strzelania na oślep Ludzie potrafią z niezachwianą pewnością tkwić w najbardziej absurdalnym przekonaniu, jeżeli czują wsparcie społeczności podobnie myślących (D. Kahneman, Pułapki myślenia, s. 291). Osoby o większej wiedzy prognozują odrobinę lepiej, ale osoby o największej wiedzy są często najmniej miarodajne, bo osoba o dużej wiedzy nabiera silniejszego poczucia własnych umiejętności i staje się nierealistycznie pewna siebie (tamże, s. 294)

22 Iluzja pieniężna Eksperyment psychologów Iluzja EURO Założenia Anna I rok , nie ma inflacji II rok wzrost płacy o 2% (600$); Barbara I rok , 4% inflacja Wskaźniki inflacji nie potwierdzają przekonania wielu konsumentów, że po wprowadzeniu euro nastąpił wzrost inflacji. Wykres inflacji postrzeganej na następnej stronie. Poniżej stopy inflacji w strefie euro przed i po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego. II rok: wzrost płacy o 5% (1500$) Pytania i odpowiedzi 1. Która osiągnęła wyższy status ekonomiczny? Anna 70 % 2. Która była bardziej zadowolona w II roku pracy? Barbara 60% 3. Która zmieni pracę? Anna 65 %

23 A. Rogut, G. Tchorek, Bank i Kredyt 2018, nr 12.

24 Przyczyny iluzji euro Ekonomiczne Psychologiczne Wzrost cen niektórych towarów najczęściej nabywanych żywności i energii Efekty zaokrąglania cen najbardziej widoczne w grupach towarów najczęściej nabywanych o niskich cenach jednostkowych Ceny w walucie narodowej długo są punktem odniesienia - efekt zakotwiczenia, w ocenie pomija się normalną inflację Chęć udowodnienia własnego stanowiska selektywna korekta błędów Wzrost cen silniej oddziałuje na naszą wyobraźnię i odczucia niż spadek Symulacja skutków zaokrągleń cen w Polsce w przypadku przyjęcia w Polsce euro: 4 scenariusze dla 101 poziomów konwersji między 3,00 a 4.00 zł za euro, Wynik symulacji: wzrost cen od 0,04 do 2,56

25 Przykłady zachowań i wyborów niezgodnych z założeniami ekonomicznej racjonalności Sytuacja I Opcja A: otrzymasz na pewno dolarów Opcja B: otrzymasz 5 mln z prawdopodobieństwem 10% lub 1 mln z prawdopodobieństwem 89%, lub nic z prawdopodobieństwem 1%. Sytuacja II Opcja C: otrzymasz 1 mln $ z prawdopodobieństwem 11% lub nic Opcja D: otrzymasz 5 mln $ z prawdopodobieństwem 10% lub nic A: (1 mln, 1) EV 1 mln B: (5 mln, 01; 1 mln, 089, 0, 0,01) EV: 5mln x 0,1+1mln x 0,89+ ) = 1,89 mln C: (1 mln, 0,11; 0, 0,89) EV: 1 mln x 0,11= D: (5 mln, 0,10; 0, 0,90) EV: 5 mln x 0,10 =

26 Co wybierzesz? Loterię, w której istnieje 80% szansa wygrania 4000 zł i 20% prawdopodobieństwo, że nie wygrasz nic? czy pewną sytuację, w której dostaniesz 3000zł? Loterię, w której istnieje 80% prawdopodobieństwo utraty 4000 zł i 20% szansa, że nic nie stracisz? czy pewną sytuację, w której na pewno stracisz 3000zł?

27 Stosunek do ryzyka złamanie zasady jednolitości Awersja do ryzyka. Skłonność do ryzyka Grupie ludzi biorących udział w eksperymencie proponowano wybór między loterią, w której była 80% szansa wygrania 4000 $ i sytuacją, w której ze 100% pewnością otrzymują 3000 $, 80% ludzi wybierało tę drugą opcję. Tymczasem zgodnie z teorią wartości oczekiwanej sytuacja pierwsza jest korzystniejsza. Wartość oczekiwana w przypadku loterii wynosi 3200 (4000 x 0,8 + 0 x 0,2), a w 2 sytuacji 3000 (3000 x 1,0). Na gruncie teorii wartości oczekiwanej racjonalnym wyborem jest zatem wybór loterii. Gdy grupa kontrolna miała wybierać między loterią, w której było 80% prawdopodobieństwo utraty 4000 $ i 20% szansa zachowania stanu posiadania, a sytuacją, w której była pewność utraty 3000 $, tylko 8% osób wybrało ten ostatni wariant. Wynik znów był niezgodny z teorią wartości oczekiwanej (w przypadku loterii -3200, w drugiej sytuacji -3000), ale w tym wypadku decyzje ogromnej większości cechowała skłonność do ryzyka.

28 Teoria perspektywy Preferencje są różne w zależności od tego, czy ludzie stoją wobec możliwości zysku, czy straty. Ważnym aspektem decyzji jest punkt odniesienia, którym jest wyjściowy stan posiadania Występuje silne przywiązanie do status quo; użyteczność odczuwana przez decydentów nie zależy od bezwzględnego poziomu posiadanego zasobu, lecz od jego zmian. Ludzie są bardziej wrażliwi na zmianę swego położenia aniżeli na bezwzględny poziom swego dobrobytu. Ich zadowolenie zależy nie tyle wielkości majątku, co od jego zmian. Dlatego dokonując wyborów rozważają raczej straty i zyski, a nie stany końcowe. Źródło: Feng-Yang Kuo, Chiung-Wen Hsu, Rong-Fuh Day An exploratory study of cognitive effort involved in decision under Framing an application of the eyetracking technology, Decision Support Systems 48 (2009), s. 82

29 Psychologiczna podstawa obserwowanych zachowań i wyborów Prawdopodobnie najbardziej znaczącą i najbardziej znaną cechą mechanizmu ludzkiej przyjemności jest to, że ludzie są dużo bardziej wrażliwi na oddziaływanie negatywnych niż pozytywnych bodźców [ ] Tak mało rzeczy jest w stanie sprawić byśmy poczuli się lepiej, natomiast liczba zdarzeń, za sprawą których nasze samopoczucie może się pogorszyć, jest ogromna (A. Tversky, The Psychology of Risk, cyt. za P. Bernstein, Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa 2011, s. 386).

30 Hiperboliczne dyskontowanie i problem samokontroli Funkcja hiperboliczna a nie wykładnicza Zrobię to jutro Z perspektywy bliskiej przyszłości ludzie preferują małe wcześniejsze nagrody, ale odsunięcie w czasie nagród sprawia, że ludzie przedkładają większe, późniejsze korzyści nad wcześniejszymi mniejszymi.

31 Stopa dyskonta nie jest stała Wbrew koncepcji Samuelsona, według której stopa dyskonta jest stała, eksperymenty pokazują, że ludzie przywiązują większą wagę do bliższej przyszłości, nie doceniają przyszłych korzyści, innymi słowy, stopy dyskontowania spadają wraz z wydłużaniem horyzontu czasowego. R. Thaler zadawał w grupie kontrolnej pytanie, jaka kwota rekompensowałaby natychmiastowe otrzymanie kwoty 15$. Mediany odpowiedzi wskazywały, że średnie stopy dyskonta dla okresu miesięcznego wynosiły 345 %, dla roku 120 %, a dla 10 lat 19 %. Eksperymenty pokazywały także, że małe kwoty dyskontowane są według wyższych stóp niż kwoty duże. Preferencje czasowe nie są spójne, ludzie przywiązują najwyższą wagę do najbliższej przyszłości i zmieniają swoje wcześniejsze plany. Liczne badania z udziałem dzieci i dorosłych, a także zwierząt potwierdzają zjawisko preferowania szybkich nagród i niedoceniania przyszłości, co świadczyć może o jego uniwersalności. Dzień zerwania ze szkodliwymi nawykami może nigdy nie nadejść, ponieważ natychmiastowa przyjemność związana z jedzeniem, czy paleniem przewyższa przyszłe korzyści zdrowotne związane z przejściem na zdrowy styl życia.

32 Alternatywne podejście w psychologii i EB - Gerd Gigerenzer i Vernon Smith G.G.: - szkoła Kahnemana przyczyniła się do zasadniczo błędnego postrzegania ludzkiego rozumowania i sposobu podejmowania decyzji. Heurystyki są skutecznymi metodami rozwiązywania problemów, które człowiek napotyka w złożonym środowisku przyrodniczym i społecznym. Nie jest prawdą, że heurystyki zawsze prowadzą do gorszych rozwiązań, że używamy heurystyk tylko z powodu naszych ograniczonych zdolności poznawczych i że działania oparte na większej ilości informacji, poparte większą ilością obliczeń i absorbujące więcej czasu prowadzą zawsze do lepszych wyników. Nie jest tak, że jeżeli inwestujesz mniej wysiłku, kosztem jest mniejsza dokładność i trafność. Tak mogłoby być w świecie, w którym zdobywanie informacji i czas nie pociągałyby za sobą kosztów. W realnym świecie wykorzystanie mniejszej ilości informacji, zastosowanie mniej obliczeń i oszczędzanie czasu może przynosić korzyści, - dlatego heurystyki pozwalają często na szybkie i oszczędne podejmowanie decyzji.

33 Krytyka koncepcji dwóch systemów i obrona intuicji Intuicyjne i świadome procesy myślenia nie działają odrębnie, ani niezależnie - świadome procesy poznawcze przekształcają się w umiejętności uruchomiane automatycznie, z mniejszym bądź większym udziałem kontroli. Świadome uczenie się stopniowo przechodzi w automatyzm. Prowadzenie samochodu może być dobrym przykładem tego, jak to, co kontrolowane i świadome przekształca się z czasem w umiejętność prawie automatyczną. (Używanie języka) Świadomy wysiłek systemu 2 przynosi rezultaty, które są domeną systemu 1. System 1 przejmuje funkcje systemu 2. Taka interpretacja pozostaje jednak w sprzeczności z centralną idą odrębności dwu systemów (Keren, Schul, s. 538). Przechodzenie od reguł świadomych do intuicyjnych jest cennym procesem w sytuacji, gdy uwaga jest zasobem rzadkim. Whiteheada: Głęboko błędny jest truizm powtarzany we wszystkich we wszystkich podręcznikach i w przemówieniach słynnych ludzi, że powinniśmy kultywować zwyczaj myślenia o tym, co robimy. Jest dokładnie odwrotnie. Cywilizacja rozwija się dzięki zwiększaniu się ilości działań, które możemy wykonać bez myślenia o nich (Alfred Whitehead).

34 Dwa typy racjonalności Racjonalność konstruktywistyczna Racjonalność ekologiczna Cecha ludzkiego myślenia wynikająca z posiadania rozumu. Człowiek jest racjonalny, gdy świadomie stosuje naukowe reguły, algorytmy, wewnętrznie spójne teorie, podejmuje decyzje, które są wewnętrznie spójne i spójne w czasie. Racjonalność rodzi się także spontanicznie, jest wynikiem nie tyle świadomego i planującego rozumu, co żywiołowych procesów adaptacji do środowiska. Ten typ racjonalności określany jest mianem racjonalności krytycznej (Hayek), racjonalności ograniczonej (Herbert Simon), adaptacyjnej (Gigerenzer), bądź ekologicznej (Vernon Smith). Prawda jest odkrywana w formie inteligencji zawartej w regułach i tradycji, które ukształtowane zostały w trudny do wyjaśnienia sposób w historycznym procesie ludzkich interakcji. Jest to antyteza antropocentrycznego przekonania, że jeżeli obserwowany mechanizm pełni ważną rolę, to ktoś w nieokreślonej przeszłości musiał z rozmysłem użyć rozumu, aby stworzyć go w określonym celu (V. Smith)

35 Ekonomia behawioralna wobec kryzysu Przyczyny kryzysu Koncepcje EB Finansyzacja, inżynieria finansowa, spekulacja i lewarowanie Zwierzęce instynkty: ułomności ludzkiej natury czy ułomności systemu. System pieniądza symbolicznego i błędna polityka pieniężna Oddzielenie własności od zarządzania, zmiany praw własności umów, przestępczość białych kołnierzyków Behawioralne finanse Hiperboliczne dyskontowanie a keynesowska ekonomia Nierównowagi budżetowe Neoliberalna polityka Głębokie zmiany struktury gospodarki światowej Globalizacja Wzrost nierówności dochodowych

36 Ekonomia behawioralna rozwój ekonomii a Niewątpliwy wkład Krytyczna analiza założeń ekonomii neoklasycznej złożoności problemu ludzkiej racjonalności??? Zadaniem ekonomii jest bardziej badanie uwarunkowań kulturowych i politycznych niż biologicznych Psychologia kognitywna uczy krytycyzmu wobec własnych przekonań, może wyjaśniać zróżnicowanie ekonomicznych przekonań (efekt zakotwiczenia, dostępności, potwierdzenia) Warunkiem pomyślnego rozwoju EB jest jej wkomponowanie w program badawczy ekonomii instytucjonalnej i ewolucyjnej Znaczenie eksperymentów w ekonomii

37 Libertariański paternalizm Argumenty za Argumenty przeciw Jeżeli ludzie tak często są zbyt pewni siebie, krótkowzroczni, nie doceniają przyszłości, nie potrafią trafnie rozpoznać sytuacji, to mogą to być argumenty wzmacniające teorię błędów rynku i postulat interwencjonizmu państwowego Gdy wchodzimy do organizacji funkcjonujących w ramach gospodarki rynkowej, takich jak restauracja,, sklep, bank, szpital, gdy wybieramy produkty i usługi, zawsze robimy to w ramach określonej (narzucanej nam) architektury wyboru. Państwo może zatem też tworzyć warunki wyboru. skrzywienia poznawcze i błędy dotyczą także twórców regulacji, a ich błędy powodują znacznie gorsze skutki z uwagi na szeroki obszar oddziaływania ich regulacyjnej działalności. Kryzysy o niewielkim natężeniu mogą chronić nas przed wielkimi załamaniami koniunktury libertariański paternalizm ogranicza autonomię jednostki, a sam termin jest oksymoronem.

38 Jak sterować indywidualnymi wyborami? Libertariański paternalizm (oksymoron?) Zasada generalna Behawioralne ułomności rynku uzasadniają paternalizm. Ale z powodu ryzyka błędów rządu, najlepiej jest zwykle stosować najłagodniejsze i zachowujące jak największe możliwości wyboru formy interwencji, takie jak kuksańce Pierwsze prawo behawioralnie inspirowanej regulacji: wobec behawioralnych ułomności rynku, najlepszymi formami interwencji jest ujawnianie informacji, ostrzeganie, reguły oparte na skłonności do zaniechania działania (default rule) i inne rodzaje subtelnego wskazywania kierunków działania (Sunstein 2012). Składki na ubezpieczenia zdrowotne uzależniać od stylu życia Nie prosić o deklaracje przystąpienia do systemu ubezpieczeniowego, ale o deklarację rezygnacji. Nie prosić o zgodę na wykorzystanie narządów do transplantacji, lecz o deklarację niezgody. Wprowadzać zachęty w postaci odroczenia pierwszej raty albo zwolnienia podatkowe dla przystępujących do systemu dobrowolnych ubezpieczeń.

39 Wnioski Rozwój EB potwierdza potrzebę badań interdyscyplinarnych EB wzbogaca badania ekonomiczne, uzupełnia podejście neoklasyczne i instytucjonalne, ale nie stanowi ich alternatywy. Ekonomia nie powinna być monolityczna, wielość podejść metodologicznych i wymiana doświadczeń między zwolennikami różnych metod jest podstawą dobrej ekonomii. Analiza procesów poznawczych i decyzji ludzi ujawnia problem samokontroli i podważa przekonanie, że jednostka działa zgodnie z interesem osobistym.

40 Jak może zmieniać się ekonomia: od psychologii ekonomicznej do neuroekonomii Ekonomia Psychologia Epistemologia Biologia Neurologia Psychologia ekonomiczna Ekonomia behawioralna (Finanse behawioralne) Ekonomia eksperymentalna Neuroekonomia

41 Ważniejsze źródła nieujawnione w prezentacji: Altman M., The Nobel Prize in Behavioral and Experimental Economics: A Contextual and Critical Appraisal of the Contributions of Daniel Kahneman and Vernon Smith, Review of Political Economy 2004, nr 1, s Godłów-Legiedź J., Czy ekonomia behawioralna odpowiada na wyzwania współczesności?, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 281, Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań Keren G., Schul Y., Two is not Always Better Than One, A Critical Evaluation of Two-System Theories, Perspectives Psychological Sciences 2009, nr 6. Kruglański A., G. Gigerenzer, Intuitive and Deliberate Judgments Are Based on Common Principles, Psychological Review 2011, nr 1. Osińska J., Ochrona konsumentów w procesie wprowadzania euro, Euroopracowania, 2011, nr 5. V. Smith, Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

MARIUSZ NOWAK FINANSE BEHAWIORALNE JAKO NOWY KIERUNEK ANALIZY RACJONALNOŚCI INWESTORÓW NA RYNKACH FINANSOWYCH. Wstęp

MARIUSZ NOWAK FINANSE BEHAWIORALNE JAKO NOWY KIERUNEK ANALIZY RACJONALNOŚCI INWESTORÓW NA RYNKACH FINANSOWYCH. Wstęp Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie MARIUSZ NOWAK FINANSE BEHAWIORALNE JAKO NOWY KIERUNEK ANALIZY RACJONALNOŚCI INWESTORÓW NA RYNKACH FINANSOWYCH Wstęp Współczesna nauka ekonomii, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Agata Trzcińska Rozprawa doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 14

Zeszyty Naukowe nr 14 Zeszyty Naukowe nr 14 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2013 Adam Kotas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Znaczenie ryzyka w procesie przejęć przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie W dobie globalizacji,

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Bartosz Grzyb Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich Dr Dariusz Ostrowski Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich 1. Pojęcie zachowań konsumenckich Zmiana celów marketingu, która nastąpiła po latach wielkiego kryzysu wynikła przede

Bardziej szczegółowo

Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych

Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych Barbara Żurawik * Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych Wstęp Zastosowanie koncepcji marketingowej w gospodarce przechodzi ewolucję od marketingu produktów do idei. Uniwersalność narzędzi marketingowych

Bardziej szczegółowo

Dariusz Fatuła RYNEK JAKO SPOŁECZNY MECHANIZM WYMIANY DÓBR I USŁUG

Dariusz Fatuła RYNEK JAKO SPOŁECZNY MECHANIZM WYMIANY DÓBR I USŁUG Państwo i Społeczeństwo 2011 (XI) nr 2 Dariusz Fatuła RYNEK JAKO SPOŁECZNY MECHANIZM WYMIANY DÓBR I USŁUG Słowa kluczowe: rynek, mechanizm rynkowy, podaż, popyt, marketing, społeczeństwo MARKET AS A SOCIAL

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach Aspekty Ekonomiczne i Społeczne.

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach Aspekty Ekonomiczne i Społeczne. ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Prace z zakresu zarządzania numer 1 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach Aspekty Ekonomiczne i Społeczne Tarnów 2015 Zeszyty Naukowe

Bardziej szczegółowo

Procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności na przykładzie WGT SA w Warszawie

Procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności na przykładzie WGT SA w Warszawie Ewa Drabik Anna Górska Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW Procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności na przykładzie WGT SA w Warszawie Wstęp Klasyczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Strona 1 z 129 UNIWESYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Bartłomiej Podolski ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Praca

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1147 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆDZIESIĄTY DRUGI ŁÓDŹ 2013 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Czerwiec 2004 r.

Nr 1. Czerwiec 2004 r. Nr 1 Czerwiec 2004 r. Nr 1 ISSN 1733-0092 czerwiec 2004 r. pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie Redakcja: Prof. Grzegorz LISSOWSKI Prof. Marcin MALAWSKI Prof. Honorata SOSNOWSKA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Behawioralne aspekty kryzysu finansowego

Behawioralne aspekty kryzysu finansowego Bank i Kredyt 40 (4), 2009, 5 30 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Behawioralne aspekty kryzysu finansowego Adam Szyszka* Nadesłany: 10 marca 2009 r. Zaakceptowany: 9 czerwca 2009 r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA LLP/LdV/TOI/2007/IRL-507 Spis treści 1.0: Wstęp 2.0: Definicja nauki uczenia się i struktury narzędzi Know How 3.0: Teoretyczne podstawy motywacji uczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii

Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii 2.1. Carl Menger, rewolucja subiektywistyczna i narodziny austriackiej szkoły ekonomii 79 Za formalny początek austriackiej szkoły ekonomii uznaje się wydanie w

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA Marcin Płuciennik SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Behawioryzm w finansach... 5 Teoria Perspektywy... 6 Nadmierna pewnośd siebie... 8 Duma i wstyd... 10 Kilka słów o ryzyku... 11 Wyrwane

Bardziej szczegółowo

Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce

Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce Ekspertyza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekspertyza przygotowana przez: EMAR Research

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Bibliografia Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Zofia Dach, Mikroekonomia, Kraków 2002 I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji?

Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji? dr Radosław Puchała Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji? Wstęp Polska gospodarka, mimo wielu sukcesów dotychczasowego procesu reform,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

5 Planowanie sukcesji 12 Kontroli uczymy się raz jeszcze, 29 Konsorcja 34 Transfer znaków towarowych i nie tylko

5 Planowanie sukcesji 12 Kontroli uczymy się raz jeszcze, 29 Konsorcja 34 Transfer znaków towarowych i nie tylko Audyt 06/2012 PLUS Spis treści 5 Planowanie sukcesji 12 Kontroli uczymy się raz jeszcze, czyli co nowego przynosi MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 18 Folwark zwierzęcy, czyli jak księgować

Bardziej szczegółowo