Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"

Transkrypt

1 Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

2 Podstawowe informacje Nr wniosku: POIG /13 Termin rozpoczęcia projektu: Termin zakończenia projektu: Budżet projektu: ,78 PLN Kierownik projektu: Joanna Polańska

3 Cel projektu Bezpośrednim celem projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej nauki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej poprzez utworzenie Górnośląskiego Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich.

4 Cel projektu Centrum powstaje przez rozbudowę istniejącej już infrastruktury informatycznej oraz przez wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń naukowców w zakresie obliczeń naukowo inżynierskich.

5 Cele ogólne projektu Zwiększenie liczby zaawansowanych projektów badawczych realizowanych przez Wydział przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Zwiększenie liczby projektów badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej. Zwiększenie liczby naukowców mających dostęp do wysokiej jakości i zaawansowanej technologicznie infrastruktury. Poprawa jakości badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Wydziale dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie infrastruktury informatycznej.

6 Cele ogólne projektu Wzrost atrakcyjności oferty usług świadczonych przez Wydział na rzecz przedsiębiorstw, szkół wyższych oraz jednostek naukowych zintensyfikowanie współpracy naukowej z innymi jednostkami naukowymi. Podniesienie rangi i konkurencyjności Politechniki Śląskiej w sektorze badawczo-rozwojowym; Wypełnienie luki występującej pomiędzy podażą a popytem na usługi badawczo-rozwojowe w zakresie nauk informatycznych oraz automatyki i elektroniki; Zapewnienie polskim przedsiębiorstwom dostępu do najwyższej jakości usług badawczych; Tworzenie warunków dla rozwoju proinnowacyjnej współpracy między nauką a biznesem, skutkujące wzrostem liczby zgłaszanych patentów oraz realizowanych wdrożeń.

7 Cele szczegółowe projektu Stworzenie laboratorium komputerów dużej mocy (KDM) z dużą ilością pamięci (zarówno operacyjnej jak i dyskowej) pozwalającego na realizację wymagających zadań obliczeniowych; stworzenie klastra specjalizowanych procesorów do obliczeń numerycznych, zbudowanego w oparciu o macierze procesorów graficznych; stworzenie wysoce specjalistycznego stanowiska symulacji komputerowych; budowa infrastruktury KDM dla efektywnego tworzenia modeli rzeczywistych obiektów i urządzeń w oparciu o ich dane konstrukcyjne zarówno na etapie projektowania, prototypowania, jak i implementacji oraz wdrażania nowoczesnych technologii.

8

9 Laboratorium Obliczeń Dużej Mocy Zaplecze sprzętowe to 20 serwerów obliczeniowych o zróżnicowanej konfiguracji oraz duża ilość pamięci operacyjnej, która pozwala na wykonywanie nawet bardzo złożonych pamięciowo programów. Serwery: 3 szt.: 64 rdzenie, 512 GB RAM, 5TB HDD 1 szt.: 48 rdzeni, 1TB RAM, 7TB HDD, 800 GB SSD 6 szt.: 32 rdzenie, 256 GB RAM, 4 TB HDD 6 szt.: 24 rdzenie, 128 GB RAM, 1 TB HDD 3 szt.: 16 rdzeni, 128 GB RAM, 1TB HDD, 2 GPGPU 1 szt.: 8 rdzeni, 128 GB RAM, 2TB HDD, 8 GPGPU

10 Laboratorium Obliczeń Dużej Mocy Ponieważ w wielu z realizowanych badań konieczne jest przechowywanie bardzo dużych ilości danych, zakupiono macierze dyskowe połączone z serwerami za pomocą wydajnych przełączników sieciowych. Macierze Dyskowe: 4 szt.: 120 TB HDD 4 szt.: 40 TB HDD Infrastuktura sieciowa: Przełączniki 10Gb/s Serwery i macierze wyposażone w karty 10 Gb/s

11 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Silne stacje robocze pozwolą m.in. na modelowanie zachowania bezzałogowych obiektów latających. Serwery: 1 szt.: 16 rdzeni, 192 GB RAM, 2 Nvidia Tesla Grid K2 4 szt.: 16 rdzeni, 192 GB RAM, 2 Nvidia Tesla Grid K1 Stacje robocze: 4 szt: min. 6 rdzeni, min. 64 GB RAM Macierz dyskowa: 40 TB

12 Laboratorium Modelowania ANSYS Academic Associate i Symulacji Procesów System obliczeniowy do analiz metodą objętości i elementów skończonych. Licencja umożliwia przeprowadzanie obliczeń w ramach badań zleconych i częściowo finansowanych przez ośrodki przemysłowe. System nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wielkość analizowanego modelu (liczba węzłów).

13 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Możliwość wykorzystania dużej mocy obliczeniowej ANSYS Academic Associate Workgroup 128 (jest to pakiet 128 licencji HPC). Każda licencja ANSYS HPC umożliwia prowadzenie obliczeń w oparciu o solver ANSYS z wykorzystaniem większej liczby rdzeni. Jedna licencja HPC przypada na każdy dodatkowy rdzeń procesora.

14 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Zastosowania (270h szkoleń, 30 tematów, grupy ~10 osób): Analizy elektromagnetyczne Symulacje szybkozmiennych wysoko nieliniowych zjawisk Analiza pól sprzężonych dla sprzężeń: termika/wytrzymałość, elektromagnetyzm/termika, elektromagnetyzm/termika/wytrzymałość, elektrostatyka/wytrzymałość, magnetyzm/wytrzymałość, przepływ płynów/wytrzymałość, elektromagnetyzm/wytrzymałość/przepływy, akustyka/wytrzymałość, termika/elektryczność, elektryczność/termika/wytrzymałość/magnetyzm, przepływy/termik

15 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Analiza wytrzymałościowa - analiza pól odkształceń i naprężeń materiałów i konstrukcji z uwzględnieniem: nieliniowości geometrycznych, nieliniowości materiałowych, zagadnień dynamicznych, wyboczenia liniowego, zagadnień kontaktu, delaminacji, pęknięć, optymalizacji wielokryterialnej, adaptacyjnego siatkowania, submodelingu i cyklicznej symetrii.

16 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Analiza termiczna dla stanów ustalonych oraz zmiennych w czasie uwzględniająca: przewodność, konwekcję, promieniowanie, przemiany fazowe, wewnętrzne źródła ciepła, użycie uzyskanych pól temperatur jako obciążenia w analizie wytrzymałościowej.

17 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Analiza przepływów dla stanów ustalonych oraz zmiennych w czasie uwzględniająca: płyny ściśliwe oraz nieściśliwe, newtonowskie oraz nienewtonowskie, przepływy laminarne i turbulentne, przepływ z powierzchnią swobodną, możliwość prowadzenia obliczeń rozproszonych: na wielu komputerach i/lub na wielu procesorach, możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz: maszyn wirnikowych, reakcji chemicznych, przepływów wielofazowych, zaawansowanych symulacji aerodynamicznych, możliwość bezpośredniego transferu wyników z symulacji przepływów jako obciążeń w analizie wytrzymałościowej, możliwość symulacji spalania na wielu poziomach szczegółowości wraz z uwzględnieniem powstawiania termicznych NOx czy SOx.

18 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Analiza systemowa: system symulacji złożonych układów fizycznych, automatyki i energoelektroniki, wiele poziomów abstrakcji zachowania modeli: modele o dużej złożoności, modele o zredukowanej liczbie stopni swobody, elementy obwodów elektrycznych, modele rozgałęzień czy wymuszeń, prowadzenie analizy sprzężonej z wykorzystaniem modeli z różnych programów, narzędzia do charakterystyki behawioralnej mikroprocesorów i przetworników, analiza: sprawności systemów, harmoniczna, schematów kontroli, ciągła w czasie, analiza zdarzeń, statystyczna wykorzystująca metodę MonteCarlo i standardy SAE, mieszana elementów analogowych i cyfrowych.

19 AnyLogic Professional Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Graficzne środowisko programistyczne umożliwiające modelowanie zjawisk i procesów z wykorzystaniem modeli dyskretnych, ciągłych, dynamicznych, agentowych oraz ich kombinacji. Modelowanie: złożonych procesów przemysłowych wraz ze schematami zarządzania; procesów rynkowych, zaopatrzenia i dystrybucji; zarządzania projektami; zasobów ludzkich; ochrony zdrowia; produkcji, dystrybucji i wykorzystania energii; transportu samochodowego i kolejowego; ruchu pieszego; rynków kapitałowych.

20 Symulator lotu Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów

21 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Funkcje symulatora Stanowisko będzie mieć budowę modularną oraz otwartą na możliwości rekonfiguracji i rozbudowy egzemplarza symulatora wzorcowego. Stanowisko będzie umożliwiało ingerencję w strukturę informatyczną urządzenia. Jednocześnie będzie możliwość przywrócenia stanu pierwotnego, w którym symulator wzorcowy będzie zapewniał symulację na poziomie profesjonalnych urządzeń klasy FNPT II.

22 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Stanowisko będzie zintegrowane z siecią VATSIM (Virtual Air Traffic Simulation Network). Stanowisko będzie zaopatrzone w specjalistyczny sprzęt komputerowy, umożliwiający w czasie rzeczywistym wykonywanie obliczeń korekt trajektorii ścieżki podejścia statku powietrznego, wyznaczania odchyłek od bieżącego kursu i informowania pilota, realizującego podejście do lotniska.

23 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Zaimplementowany zostanie protokół komunikacyjny pomiędzy odbiornikami GPS a systemem nawigacji statku powietrznego oraz zmodyfikowane będą działania przyrządów pokładowych znajdujących się w kabinie pilota, a także zostaną dodane wskaźniki położenia CDI wraz z ich oprogramowaniem.

24 Laboratorium Bioinformatyki 21 serwerów będzie wykorzystywanych w wielu zadaniach z dziedziny bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Głównym przeznaczeniem stacji roboczych jest realizacja prac z zakresu grafiki i wizji komputerowej. Serwery: 6 szt.: 12 rdzeni, 128 GB RAM, 6 TB HDD 14 szt.: 12 rdzeni, 128 GB RAM 1 szt.: 16 rdzeni, 128 GB RAM, 4 GPGPU Stacje robocze: 4 szt: Mac Pro, okulary Oculus Rift DK2, monitory 3D

25 Specjalistyczne oprogramowanie MATLAB Ansys, Ansoft, Anylogic VMWare Prepar 3D Autodesk 3DS SolidWorks Kompilatory PGI Schroedinger Suite Siliniki i oprogramowanie graficzne Imaris, oprogramowanie do analizy danych wielokanałowych 25

26 Przykładowe realizowane prace badawcze

27 Laboratorium Obliczeń Dużej Mocy Algorytmy dopasowywania wielu sekwencji białkowych i nukleotydowych DISESOR Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń System analizy widm proteomicznych na potrzeby wsparcia diagnostyki chorób nowotworowych Wpływ niskich dawek promieniowania na repertuar genów TCR u myszy Algorytmy kompresji i analizy danych genomowych Funkcjonalna adnotacja genomów niemodelowych organizmów Algorytmy zliczania k-merów w danych genomowych Algorytmy kompresji danych z sekwencjonowania genomów

28 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Filtracja szumów impulsowych w przetwarzaniu obrazów barwnych Narzędzie do automatycznej detekcji oraz modelowania wzrostu nowotworów mózgu opartych o analizę danych NMR Poszukiwanie sygnatury molekularnej ostrej białaczki szpikowej indukowanej promieniowaniem jonizujacym u myszy Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej dla sterowania nadrzędnego Spektrofotometr wykorzystujący metodę odbiciową Poprawa jakości działania regulacji ph dla quasi-okresowych zakłóceń Rozwój systemów nawigacji satelitarnej GNSS wykorzystującej systemy GPS, GLONASS i w najbliższej przyszłości GALILEO, umożliwiające nawigację statków powietrznych w trakcie lotu, ale również do wsparcia, a w przyszłości do automatyzacji, procedur podejść do lądowania

29 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Optymalizacja mikrokalorymetru z wykorzystaniem CFD (ANSYS) Współczesne kalorymetry przewodnictwa ciepła są półprzewodnikowymi układami scalonymi (także znanymi, jako mikrokalorymetry), które pozwalają na pomiar bardzo niewielkich strumieni ciepła rzędu kilku mw. Badania symulacyjne pozwoliły na wyznaczenie optymalnych parametrów membrany, dla której czułość kalorymetru jest stała.

30 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Optymalizacja procesów mieszania (ANSYS) Symulacja mieszania napowietrzanego bioreaktora

31 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Symulacja i sterowanie procesami wymiany ciepła (ANSYS)

32 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Pomiary spektrofotometryczne on-line (AnyLogic Professional) Metoda odbiciowa pozwalająca na pomiary in-situ. Ciągłe pomiary stężenia, punktu równowagi i kinetyki reakcji. Rejestracja widm absorbcyjnych w świetle widzialnym i UV. Pomiar w zakresie długości fali od 200 nm do 850 nm z rozdzielczością od 0.4 nm. Zaawansowane funkcje poprawy jakości pomiaru.

33 Laboratorium Bioinformatyki Pracownia Serwisów Internetowych i Baz Danych Filtracja nieinformatywnych cech w danych biologicznych uzyskiwanych technikami wysokoprzepustowymi. Badanie własności prognostycznych mirna w różnych nowotworach. Analiza radiowrażliwości pacjentów z nowotworami żuchwy. System automatycznej analizy danych z dwuwymiarowej elektroforezy żelowej. Rozwój serwisu internetowego RuleGO2 - rozszerzenie funkcjonalnosci o możliwość przeprowadzania analizy funkcjonalnej w oparciu o preferencje eksperta Analiza, porównanie oraz ocena miar podobieństwa genów na podstawie ich opisu za pomocą terminów Ontologii Genowych. Analiza pokrycia DNA oraz algorytmy wyszukiwania motywów DNA

34 Laboratorium Bioinformatyki Pracownia Interaktywnych Symulacji Wielomodalnych Implementacja i testowanie wybranych filtrów Kalmana do estymacji orientacji w przestrzeni 3D na podstawie sygnałów z akcelerometru, magnetometru i żyroskopu Znajdowanie odpowiedniości punktów w siatkach różnych rozdzielczości na potrzeby animacji twarzy Modelowanie zakresów ruchów w stawie za pomocą powierzchni uwikłanych Wykorzystanie modelowania haptycznego i gier poważnych do rehabilitacji

35 Laboratorium Bioinformatyki Pracownia Zdalnej Analizy i Wizualizacji Danych w Biologii i Medycynie Techniki poprawy jakości barwnych obrazów cyfrowych. Metody przetwarzania, analizy i wizualizacji danych obrazowych. Metody redukcji szumów i segmentacji obrazów ultrasonograficznych Wizyjne metody rozpoznawania ekspresji twarzy Koloryzacja obrazów biomedycznych Segmentacja obrazów ultrasonograficznych, Dobór optymalnej metody segmentacji w zależności od metody obrazowania medycznego. Rozwój metod obliczeniowych do modelowania i sterowania procesów nowotworowych Badania metod fuzji obrazów medycznych

36 Instytucje partnerskie

37 Instytucje zagraniczne Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN), Moll, Belgium French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Grenoble, France Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Germany German Research Center for Environmental Health, Munich, Germany Technical University of Munich, Munich, Germany Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel Central Hospital, Forde, Norway Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), Barcelona, Spain Karolinska Institute, Sztokholm, Sweden Stockholm University, Sztokholm, Sweden Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden Universität Basel, Basel, Switzerland The James Hutton Institute, Aberdeen, UK Public Health England (PHE), Chilton, UK

38 Partnerzy krajowi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice KMB Inwestko Sp. z o.o. Gliwice The Farm 3D Gliwice Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Bytom Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice AGH Kraków Uniwersytet Jagielloński, Kraków Politechnika Łódzka Kuncar Sp. z o.o. Mikołów Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań Uniwersytet Warszawski Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

39 Publikacje

40 Czasopisma JCR D. Amar, I. Frades, A. Danek, i in.: Evaluation and integration of functional annotation pipelines for newly sequenced organisms: the potato genome as a test case. BMC Plant Biology 14:329 (2014) A. Danek, S. Deorowicz, S. Grabowski: Indexes of Large Genome Collections on a PC. PLOS ONE p:e (2014) S. Deorowicz, M. Kokot, S. Grabowski, A. Debudaj-Grabysz: KMC2: Fast and resource-frugal k-mer counting. Bioinformatics (2015) J.M. Łęski, M. Kotas: Hierarchical clustering with planar segments as prototypes. Pattern Recognition Letters 54:1-10 (2015) J. Nalepa, M. Błocho: Co-operation in the Parallel Memetic Algorithm. International Journal of Parallel Programming (2015) Ł. Roguski, S. Deorowicz: DSRC 2 Industry-oriented compression of FASTQ files. Bioinformatics 30: (2014) R. Starosolski: New simple and efficient color space transformations for lossless image compression. Journal of Visual Communication and Image Representation 25: (2014) S. Grabowski, S. Deorowicz, Ł. Roguski: Disk-based compression of data from genome sequencing. Bioinformatics (2015) D. Mrozek, B. Socha, S. Kozielski, B. Małysiak-Mrozek: An efficient and flexible scanning of databases of protein secondary structures with the segment index and multithreaded alignment. Journal of Intelligent Information Systems (2015)

41 Czasopisma JCR K. Stebel, D. Choiński: Performance Improvement For Quasi Periodical Disturbances in PH Control. Advances in Electrical and Computer Engineering, 15(1): , 2015 P. Skupin, D. Choinski: Microactuator System for Teaching Micropositioning Control System Design, International Journal of Engineering Education, 30(6A): , 2014 D. Danielsson, K. Brehwens, M. Halle, M. Marczyk, A. Sollazzo, J. Polanska, E. Munck-Wikland, A. Wojcik, S. Haghdoost: Influence of genetic background and stress response on risk of mandibular osteoradionecrosis after radiotherapy of head and neck cancer. Head and Neck, 2014, DOI: /hed J.M. Łęski: Fuzzy (c+p) - Means Clustering And Its Application To A Fuzzy Rule-Based Classifer: Towards Good Generalization And Good Interpretability, IEEE Trans. on Fuzzy Systems R.J. Bułdak, M. Skonieczna, Ł. Bułdak, N. Matysiak, Ł. Mielańczyk, G. Wyrobiec, M. Kukla, M. Michalski, K. Żwirska-Korczala: Changes in subcellular localization of visfatin in human colorectal HCT-116 carcinoma cell line after cytochalasin-b treatment. European Journal of Histochemistry 2014; volume 58:2408 M. Olbryt, A. Habryka, S. Student, M. Jarząb, T. Tyszkiewicz, K.M. Lisowska: Global Gene Expression Profiling in Three Tumor Cell Lines Subjected to Experimental Cycling and Chronic Hypoxia PLoS ONE 9(8): e doi: /journal.pone E. Stoczynska-Fidelus, M. Bienkowski, M. Pacholczyk, M. Winiecka-Klimek, M. Banaszczyk, J. Zieba, G. Bieniek, S. Piaskowski, P. Rieske: Different mutational characteristics of TSG in cell lines and surgical specimens. Tumor Biol. (2014) 35:

42 Czasopisma JCR J. Korfanty, T. Stokowy, P. Widlak, A. Gogler-Piglowska, L. Handschuh, J. Podkowinski, N. Vydra, A. Naumowicz, A. Toma-Jonik, W. Widlak: Crosstalk between HSF1 and HSF2 during the heat shock response inmouse testes. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 57 (2014) M. Kawulok, J. Kawulok, J. Nalepa, and B. Smolka, Self-adaptive algorithm for segmenting skin regions, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2014, no. 170, 2014 A. Czornik, M. Niezabitowski: Alternative formulae for lower general exponent of discrete linear time-varying systems. Journal of the Franklin Institute 352 (2015) J.M. Leski, M. Kotas: On robust fuzzy c-regression models. Fuzzy sets and systems 2015 T. Bernas, R. Starosolski, R. Wójcicki: Application of detector precision characteristics for the denoising of biological micrographs in the wavelet domain, Biomedical Signal Processing and Control 2015

43 Konferencje naukowe Staniszewski M., Polanski A.: Hankel Singular Value Decomposition as a method of preprocessing Magnetic Resonace Spectroscopy. Pomiary Automatyka Kontrola 2014(6): 1642 Nocon W., Węgrzyn A., Polaków G., Choiński D., and Metzger M.: Integration of Industrial Control with Analytical Expert Measurements for Cooperative Operations. Y. Luo (Ed.): CDVE 2014, LNCS 8683, pp , 2014 Choiński D., Wodołażski A., Skupin P.: Cloud Computing for Improving Integrity of Data from Biotechnological Plant. CDVE 2014, LNCS 8683, pp , 2014 Blachowicz A, S Tapio, Z Barjaktarovic, R Benotmane, C Badie, S Bouffler, J Polanska: Comparison study of transcriptomic and proteomic analyses of three mouse radiation induced AMLs. XVIII Gliwice Scientific Meetings, Nov 2014, Gliwice Binczyk F, Marczyk M and Polanska J: Mixture model based efficient method for magnetic resonance spectra quantification. 3rd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering IWBBIO 2015, Granada, Spain, Staniszewski M, Binczyk F, Skorupa A, Boguszewicz L, Sokol M, Polanska J, Polanski A: Comparison of black box implementations of two algorithms of processing of NMR spectra, Gaussian Mixture Model and Singular Value Decomposition, 8th International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing. pp BIOSTEC/BIOSIGNALS 2015, January 2015, Lisbon, Portugal Binczyk F, Marczyk M, Polanski A, Polanska J: An efficient approach for estimating GMM initial conditions as a way of improvement of Nuclear Magnetic resonance spectra analysis. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(Supp.1):78. 1st Congress of Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics, Warszawa, Poland, September 9 12, 2014 Polanski A, Marczyk M, Pietrowska M, Widlak P, Polanska J: Least squares estimators of peptide species concentrations based on Gaussian mixture decompositions of protein mass spectra. 12th German-Polish Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, SMSTA 2015, , Wrocław, Poland. Proceedings in Mathematics and Statistics, vol.122, ISBN Eds. Steland A, Rafajłowicz E, Szajowski K. Springer Marczyk M, Polanska J, Polanski A: Modeling of MALDI-ToF spectra by parallel computing. Acta Biochimica Polonica 2014, vol.61(supp. 1), 1st Congress of Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics, Warszawa, Poland, September 9 12, 2014

44 Konferencje naukowe Labaj W., Polanski A.: Reduction of gene signatures based on fusion of expression and ontology information, Acta Biochimika Polonica vol.61(suppl.1):p4.47-1st Congress of Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics, Warszawa Sept , Poland Labaj W., Polanski A.: Increase the explanatory power of gene set enrichment analysis by fusion of expression and ontology information, XVIII Gliwice Scientific Meetings - Book of abstracts p.106, Gliwice Nov , Poland Gruca A., Sikora M., Polanski A., Metody interpretacji biologicznej zbiorów genów za pomocą adnotacji funkcjonalnych, Inżynieria Biomedyczna, Podstawy i zastosowania, tom 10 Bioinformatyka (red. P. Pawłowski, A. Polanski, A. Swierniak, P. Zielenkiewicz), str Pokrzywa R., Kimmel M., Polanski A., Wybrane algorytmy przeszukiwania sekwencji genomowych, Inżynieria Biomedyczna, Podstawy i zastosowania, tom 10 Bioinformatyka (red. P. Pawłowski, A. Polanski, A. Swierniak, P. Zielenkiewicz), str Stypka Ł., Kozielski M,: Methods of Gene Ontology Term Similarity Analysis in Graph Database Environment. Beyond Databases, Architectures, and Structures, Communications in Computer and Information Science, Volume 424, 2014, pp Kozielski M., Gruca A.: Soft Approach to Identification of Cohesive Clusters in Two Gene Representations. Procedia Computer Science, Volume 35, Elsevier 2014, pp m Proc. of 18th Annual Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, KES 2014 Słupik J., Szczęsna A., Polański A., Novel Lightweight Quaternion Filter for Determining Orientation Based on Indications of Gyroscope, Magnetometer and Accelerometer, Computer Vision and Graphics, Lecture Notes in Computer Science Volume 8671, pp , 2014, Springer Wałach A., Szczęsna A., Three-Dimensional Haptic Manipulator Controlled Game in the Treatment of Developmental Coordination Disorder, Information Sciences and Systems 2014, Springer, Szczęsna A., Blobby Quaternion Model of Human Joint Limits, ICNAAM, 2014 Pruszowski P., Szczesna A., Polanski A., Słupik J., Wojciechowski K., Adaptation Mechanism of Feedback in Quaternion Kalman Filtering for Orientation Estimation, 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2015 D. Kusnik, B. Smolka, Non-local mean-shift filter for the reduction of multiplicative noise in digital images, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 23/2014,

45 Konferencje naukowe K.Nurzynska, B.Smolka, Optimal classification method for smiling vs neutral facial display recognition, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 23/2014, L. Malinski, B. Smolka, Fast averaging peer group filter for the impulsive noise removal in color images, Journal of Real Time Image Processing, accepted for publication Popowicz A., B. Smolka, Overview of grayscale image colorization techniques, book chapter: Color Image and Video Enhancement, Springer Smolka, B. Cyganek, Impulsive noise suppression in color images based on the geodesic digital paths, Proc. SPIE 9400, Real-Time Image and Video Processing 2015, 94000R (February 27, 2015) Cyganek, B. Smolka, Real-time object recognition in multidimensional images based on joined extended structural tensor and higher-order tensor decomposition methods, Proc. SPIE 9400, Real-Time Image and Video Processing 2015, 94000T (February 27, 2015) K. Radlak, B. Smolka, Adaptive non-local means filtering for speckle noise reduction, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 8671, 2014, pp K. Malik, B. Machala, B. Smolka, Noise Reduction in Ultrasound Images Based on the Concept of Local Neighborhood Exploration, Image Processing & Communications Challenges 6, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 313, 2015, pp K. Malik, B. Machala, B. Smolka, Novel Approach to Noise Reduction in Ultrasound Images Based on Geodesic Paths, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8671, 2014, pp B. Smolka, A. Andrzejczak, P. Nabialkowski, A. Nelip, Thresholded Median Filter for the Impulsive Noise Removal in Digital Images, IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, Chania, Greece, 2014, p M. Kawulok, J. Kawulok, J. Nalepa, and B. Smolka, Self-adaptive skin segmentation in color images, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8827, pp , Springer, 2014 K. Radlak, B. Smolka, Visualization Enhancement of Segmented Images Using Genetic Algorithm. In: The 4th International Conference on Multimedia Computing and Systems IEEE, (ICMCS'14), p , 2014

46 Konferencje naukowe K. Malik, B. Smolka, Eye Blink Detection Using Local Binary Patterns, In the 4th International Conference on Multimedia Computing and Systems, (ICMCS'14), 2014, pages B. Smolka, Robustified vector median filter, 9th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE), pp.362,367, Aug Popowicz A., B. Smolka, Isoline Based Image Colorization, Proceedings of the 2014 UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation, pp , vol. 16,26-28 March, Camridge, UK, 2014, IEEE Computer Society Washington, DC, USA Smolka, On the robustified median filter for the reduction of impulsive noise in digital images, AIP Conference Proceedings, vol. 1637, pp , 2014 Popowicz A., B. Cyganek, B. Smołka, Lipschitz Cover Based Image Colorization, Proceedings of the 9th South East European Doctoral Student Conference, September 2014 (DSC 2014), Thessaloniki, Greece Popowicz A., Malcher A., Bernacki K., Fietkiewicz K., "A passive FPAA based RF scatter meteor detector", Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol. 128,, pp , 2015

47 Dziękuję za uwagę

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów inżynierskich 2015

Tematy projektów inżynierskich 2015 Tematy projektów inżynierskich 2015 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie systemu detekcji i lokalizacji robota inspekcyjnego do badania rurociągów Software for the intelligent pig tracking system dr inż.

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 59/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 59/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej Motion Dokumentacja techniczna projektu Wyciąg z raportu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wyniki własne

Przedmowa Wyniki własne Przedmowa Przetwarzanie obrazów cyfrowych jest dziedziną, która mogła się rozwinąć dopiero po wynalezieniu komputera, co nastąpiło około pięćdziesięciu lat temu. Odnośnik do najdawniej powstałego źródła,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Rozpoznawanie emocji w interfejsach mózg-komputer (A. Landowska) 2. Rozpoznawanie emocji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 203 Tytuł w j. angielskim Literatura Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania.

Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania. Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu (sem. VIII r. ak. 2008/09) oraz propozycje tem. dla słuchaczy studiów niestac. II stopnia kier. informatyka

Bardziej szczegółowo

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach.

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach. 23 październik 2014 07:58 w języku Modele wygładzania wykładniczego - opis przykładowych modeli i ich zastosowań Exponential smoothing prognostic models - examples of models and their applications dr Agata

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl Dotychczasowa współpraca ICM z Politechniką Warszawską (przykłady) Szereg wspólnych projektów i inicjatyw z Wydziałem

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK

ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK Abu Dhabi, 27 kwietnia 2014 AUTOREFERAT Dr hab. inż. ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK Associate Professor, Department of Electronic and Computer Engineering Khalifa University of Science Technology and Research Abu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki NAUKA 2/2008 57-94 MACIEJ STROIŃSKI*, JAN WĘGLARZ** Znaczenie e-infrastruktury dla nauki 1. Wstęp Współczesna nauka ma wymiar globalny, i o ile globalizacja w znaczeniu ogólnym może budzić kontrowersje,

Bardziej szczegółowo