Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"

Transkrypt

1 Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

2 Podstawowe informacje Nr wniosku: POIG /13 Termin rozpoczęcia projektu: Termin zakończenia projektu: Budżet projektu: ,78 PLN Kierownik projektu: Joanna Polańska

3 Cel projektu Bezpośrednim celem projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej nauki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej poprzez utworzenie Górnośląskiego Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich.

4 Cel projektu Centrum powstaje przez rozbudowę istniejącej już infrastruktury informatycznej oraz przez wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń naukowców w zakresie obliczeń naukowo inżynierskich.

5 Cele ogólne projektu Zwiększenie liczby zaawansowanych projektów badawczych realizowanych przez Wydział przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Zwiększenie liczby projektów badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej. Zwiększenie liczby naukowców mających dostęp do wysokiej jakości i zaawansowanej technologicznie infrastruktury. Poprawa jakości badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Wydziale dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie infrastruktury informatycznej.

6 Cele ogólne projektu Wzrost atrakcyjności oferty usług świadczonych przez Wydział na rzecz przedsiębiorstw, szkół wyższych oraz jednostek naukowych zintensyfikowanie współpracy naukowej z innymi jednostkami naukowymi. Podniesienie rangi i konkurencyjności Politechniki Śląskiej w sektorze badawczo-rozwojowym; Wypełnienie luki występującej pomiędzy podażą a popytem na usługi badawczo-rozwojowe w zakresie nauk informatycznych oraz automatyki i elektroniki; Zapewnienie polskim przedsiębiorstwom dostępu do najwyższej jakości usług badawczych; Tworzenie warunków dla rozwoju proinnowacyjnej współpracy między nauką a biznesem, skutkujące wzrostem liczby zgłaszanych patentów oraz realizowanych wdrożeń.

7 Cele szczegółowe projektu Stworzenie laboratorium komputerów dużej mocy (KDM) z dużą ilością pamięci (zarówno operacyjnej jak i dyskowej) pozwalającego na realizację wymagających zadań obliczeniowych; stworzenie klastra specjalizowanych procesorów do obliczeń numerycznych, zbudowanego w oparciu o macierze procesorów graficznych; stworzenie wysoce specjalistycznego stanowiska symulacji komputerowych; budowa infrastruktury KDM dla efektywnego tworzenia modeli rzeczywistych obiektów i urządzeń w oparciu o ich dane konstrukcyjne zarówno na etapie projektowania, prototypowania, jak i implementacji oraz wdrażania nowoczesnych technologii.

8

9 Laboratorium Obliczeń Dużej Mocy Zaplecze sprzętowe to 20 serwerów obliczeniowych o zróżnicowanej konfiguracji oraz duża ilość pamięci operacyjnej, która pozwala na wykonywanie nawet bardzo złożonych pamięciowo programów. Serwery: 3 szt.: 64 rdzenie, 512 GB RAM, 5TB HDD 1 szt.: 48 rdzeni, 1TB RAM, 7TB HDD, 800 GB SSD 6 szt.: 32 rdzenie, 256 GB RAM, 4 TB HDD 6 szt.: 24 rdzenie, 128 GB RAM, 1 TB HDD 3 szt.: 16 rdzeni, 128 GB RAM, 1TB HDD, 2 GPGPU 1 szt.: 8 rdzeni, 128 GB RAM, 2TB HDD, 8 GPGPU

10 Laboratorium Obliczeń Dużej Mocy Ponieważ w wielu z realizowanych badań konieczne jest przechowywanie bardzo dużych ilości danych, zakupiono macierze dyskowe połączone z serwerami za pomocą wydajnych przełączników sieciowych. Macierze Dyskowe: 4 szt.: 120 TB HDD 4 szt.: 40 TB HDD Infrastuktura sieciowa: Przełączniki 10Gb/s Serwery i macierze wyposażone w karty 10 Gb/s

11 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Silne stacje robocze pozwolą m.in. na modelowanie zachowania bezzałogowych obiektów latających. Serwery: 1 szt.: 16 rdzeni, 192 GB RAM, 2 Nvidia Tesla Grid K2 4 szt.: 16 rdzeni, 192 GB RAM, 2 Nvidia Tesla Grid K1 Stacje robocze: 4 szt: min. 6 rdzeni, min. 64 GB RAM Macierz dyskowa: 40 TB

12 Laboratorium Modelowania ANSYS Academic Associate i Symulacji Procesów System obliczeniowy do analiz metodą objętości i elementów skończonych. Licencja umożliwia przeprowadzanie obliczeń w ramach badań zleconych i częściowo finansowanych przez ośrodki przemysłowe. System nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wielkość analizowanego modelu (liczba węzłów).

13 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Możliwość wykorzystania dużej mocy obliczeniowej ANSYS Academic Associate Workgroup 128 (jest to pakiet 128 licencji HPC). Każda licencja ANSYS HPC umożliwia prowadzenie obliczeń w oparciu o solver ANSYS z wykorzystaniem większej liczby rdzeni. Jedna licencja HPC przypada na każdy dodatkowy rdzeń procesora.

14 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Zastosowania (270h szkoleń, 30 tematów, grupy ~10 osób): Analizy elektromagnetyczne Symulacje szybkozmiennych wysoko nieliniowych zjawisk Analiza pól sprzężonych dla sprzężeń: termika/wytrzymałość, elektromagnetyzm/termika, elektromagnetyzm/termika/wytrzymałość, elektrostatyka/wytrzymałość, magnetyzm/wytrzymałość, przepływ płynów/wytrzymałość, elektromagnetyzm/wytrzymałość/przepływy, akustyka/wytrzymałość, termika/elektryczność, elektryczność/termika/wytrzymałość/magnetyzm, przepływy/termik

15 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Analiza wytrzymałościowa - analiza pól odkształceń i naprężeń materiałów i konstrukcji z uwzględnieniem: nieliniowości geometrycznych, nieliniowości materiałowych, zagadnień dynamicznych, wyboczenia liniowego, zagadnień kontaktu, delaminacji, pęknięć, optymalizacji wielokryterialnej, adaptacyjnego siatkowania, submodelingu i cyklicznej symetrii.

16 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Analiza termiczna dla stanów ustalonych oraz zmiennych w czasie uwzględniająca: przewodność, konwekcję, promieniowanie, przemiany fazowe, wewnętrzne źródła ciepła, użycie uzyskanych pól temperatur jako obciążenia w analizie wytrzymałościowej.

17 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Analiza przepływów dla stanów ustalonych oraz zmiennych w czasie uwzględniająca: płyny ściśliwe oraz nieściśliwe, newtonowskie oraz nienewtonowskie, przepływy laminarne i turbulentne, przepływ z powierzchnią swobodną, możliwość prowadzenia obliczeń rozproszonych: na wielu komputerach i/lub na wielu procesorach, możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz: maszyn wirnikowych, reakcji chemicznych, przepływów wielofazowych, zaawansowanych symulacji aerodynamicznych, możliwość bezpośredniego transferu wyników z symulacji przepływów jako obciążeń w analizie wytrzymałościowej, możliwość symulacji spalania na wielu poziomach szczegółowości wraz z uwzględnieniem powstawiania termicznych NOx czy SOx.

18 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Analiza systemowa: system symulacji złożonych układów fizycznych, automatyki i energoelektroniki, wiele poziomów abstrakcji zachowania modeli: modele o dużej złożoności, modele o zredukowanej liczbie stopni swobody, elementy obwodów elektrycznych, modele rozgałęzień czy wymuszeń, prowadzenie analizy sprzężonej z wykorzystaniem modeli z różnych programów, narzędzia do charakterystyki behawioralnej mikroprocesorów i przetworników, analiza: sprawności systemów, harmoniczna, schematów kontroli, ciągła w czasie, analiza zdarzeń, statystyczna wykorzystująca metodę MonteCarlo i standardy SAE, mieszana elementów analogowych i cyfrowych.

19 AnyLogic Professional Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Graficzne środowisko programistyczne umożliwiające modelowanie zjawisk i procesów z wykorzystaniem modeli dyskretnych, ciągłych, dynamicznych, agentowych oraz ich kombinacji. Modelowanie: złożonych procesów przemysłowych wraz ze schematami zarządzania; procesów rynkowych, zaopatrzenia i dystrybucji; zarządzania projektami; zasobów ludzkich; ochrony zdrowia; produkcji, dystrybucji i wykorzystania energii; transportu samochodowego i kolejowego; ruchu pieszego; rynków kapitałowych.

20 Symulator lotu Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów

21 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Funkcje symulatora Stanowisko będzie mieć budowę modularną oraz otwartą na możliwości rekonfiguracji i rozbudowy egzemplarza symulatora wzorcowego. Stanowisko będzie umożliwiało ingerencję w strukturę informatyczną urządzenia. Jednocześnie będzie możliwość przywrócenia stanu pierwotnego, w którym symulator wzorcowy będzie zapewniał symulację na poziomie profesjonalnych urządzeń klasy FNPT II.

22 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Stanowisko będzie zintegrowane z siecią VATSIM (Virtual Air Traffic Simulation Network). Stanowisko będzie zaopatrzone w specjalistyczny sprzęt komputerowy, umożliwiający w czasie rzeczywistym wykonywanie obliczeń korekt trajektorii ścieżki podejścia statku powietrznego, wyznaczania odchyłek od bieżącego kursu i informowania pilota, realizującego podejście do lotniska.

23 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Zaimplementowany zostanie protokół komunikacyjny pomiędzy odbiornikami GPS a systemem nawigacji statku powietrznego oraz zmodyfikowane będą działania przyrządów pokładowych znajdujących się w kabinie pilota, a także zostaną dodane wskaźniki położenia CDI wraz z ich oprogramowaniem.

24 Laboratorium Bioinformatyki 21 serwerów będzie wykorzystywanych w wielu zadaniach z dziedziny bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Głównym przeznaczeniem stacji roboczych jest realizacja prac z zakresu grafiki i wizji komputerowej. Serwery: 6 szt.: 12 rdzeni, 128 GB RAM, 6 TB HDD 14 szt.: 12 rdzeni, 128 GB RAM 1 szt.: 16 rdzeni, 128 GB RAM, 4 GPGPU Stacje robocze: 4 szt: Mac Pro, okulary Oculus Rift DK2, monitory 3D

25 Specjalistyczne oprogramowanie MATLAB Ansys, Ansoft, Anylogic VMWare Prepar 3D Autodesk 3DS SolidWorks Kompilatory PGI Schroedinger Suite Siliniki i oprogramowanie graficzne Imaris, oprogramowanie do analizy danych wielokanałowych 25

26 Przykładowe realizowane prace badawcze

27 Laboratorium Obliczeń Dużej Mocy Algorytmy dopasowywania wielu sekwencji białkowych i nukleotydowych DISESOR Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń System analizy widm proteomicznych na potrzeby wsparcia diagnostyki chorób nowotworowych Wpływ niskich dawek promieniowania na repertuar genów TCR u myszy Algorytmy kompresji i analizy danych genomowych Funkcjonalna adnotacja genomów niemodelowych organizmów Algorytmy zliczania k-merów w danych genomowych Algorytmy kompresji danych z sekwencjonowania genomów

28 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Filtracja szumów impulsowych w przetwarzaniu obrazów barwnych Narzędzie do automatycznej detekcji oraz modelowania wzrostu nowotworów mózgu opartych o analizę danych NMR Poszukiwanie sygnatury molekularnej ostrej białaczki szpikowej indukowanej promieniowaniem jonizujacym u myszy Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej dla sterowania nadrzędnego Spektrofotometr wykorzystujący metodę odbiciową Poprawa jakości działania regulacji ph dla quasi-okresowych zakłóceń Rozwój systemów nawigacji satelitarnej GNSS wykorzystującej systemy GPS, GLONASS i w najbliższej przyszłości GALILEO, umożliwiające nawigację statków powietrznych w trakcie lotu, ale również do wsparcia, a w przyszłości do automatyzacji, procedur podejść do lądowania

29 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Optymalizacja mikrokalorymetru z wykorzystaniem CFD (ANSYS) Współczesne kalorymetry przewodnictwa ciepła są półprzewodnikowymi układami scalonymi (także znanymi, jako mikrokalorymetry), które pozwalają na pomiar bardzo niewielkich strumieni ciepła rzędu kilku mw. Badania symulacyjne pozwoliły na wyznaczenie optymalnych parametrów membrany, dla której czułość kalorymetru jest stała.

30 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Optymalizacja procesów mieszania (ANSYS) Symulacja mieszania napowietrzanego bioreaktora

31 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Symulacja i sterowanie procesami wymiany ciepła (ANSYS)

32 Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Pomiary spektrofotometryczne on-line (AnyLogic Professional) Metoda odbiciowa pozwalająca na pomiary in-situ. Ciągłe pomiary stężenia, punktu równowagi i kinetyki reakcji. Rejestracja widm absorbcyjnych w świetle widzialnym i UV. Pomiar w zakresie długości fali od 200 nm do 850 nm z rozdzielczością od 0.4 nm. Zaawansowane funkcje poprawy jakości pomiaru.

33 Laboratorium Bioinformatyki Pracownia Serwisów Internetowych i Baz Danych Filtracja nieinformatywnych cech w danych biologicznych uzyskiwanych technikami wysokoprzepustowymi. Badanie własności prognostycznych mirna w różnych nowotworach. Analiza radiowrażliwości pacjentów z nowotworami żuchwy. System automatycznej analizy danych z dwuwymiarowej elektroforezy żelowej. Rozwój serwisu internetowego RuleGO2 - rozszerzenie funkcjonalnosci o możliwość przeprowadzania analizy funkcjonalnej w oparciu o preferencje eksperta Analiza, porównanie oraz ocena miar podobieństwa genów na podstawie ich opisu za pomocą terminów Ontologii Genowych. Analiza pokrycia DNA oraz algorytmy wyszukiwania motywów DNA

34 Laboratorium Bioinformatyki Pracownia Interaktywnych Symulacji Wielomodalnych Implementacja i testowanie wybranych filtrów Kalmana do estymacji orientacji w przestrzeni 3D na podstawie sygnałów z akcelerometru, magnetometru i żyroskopu Znajdowanie odpowiedniości punktów w siatkach różnych rozdzielczości na potrzeby animacji twarzy Modelowanie zakresów ruchów w stawie za pomocą powierzchni uwikłanych Wykorzystanie modelowania haptycznego i gier poważnych do rehabilitacji

35 Laboratorium Bioinformatyki Pracownia Zdalnej Analizy i Wizualizacji Danych w Biologii i Medycynie Techniki poprawy jakości barwnych obrazów cyfrowych. Metody przetwarzania, analizy i wizualizacji danych obrazowych. Metody redukcji szumów i segmentacji obrazów ultrasonograficznych Wizyjne metody rozpoznawania ekspresji twarzy Koloryzacja obrazów biomedycznych Segmentacja obrazów ultrasonograficznych, Dobór optymalnej metody segmentacji w zależności od metody obrazowania medycznego. Rozwój metod obliczeniowych do modelowania i sterowania procesów nowotworowych Badania metod fuzji obrazów medycznych

36 Instytucje partnerskie

37 Instytucje zagraniczne Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN), Moll, Belgium French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Grenoble, France Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Germany German Research Center for Environmental Health, Munich, Germany Technical University of Munich, Munich, Germany Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel Central Hospital, Forde, Norway Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), Barcelona, Spain Karolinska Institute, Sztokholm, Sweden Stockholm University, Sztokholm, Sweden Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden Universität Basel, Basel, Switzerland The James Hutton Institute, Aberdeen, UK Public Health England (PHE), Chilton, UK

38 Partnerzy krajowi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice KMB Inwestko Sp. z o.o. Gliwice The Farm 3D Gliwice Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Bytom Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice AGH Kraków Uniwersytet Jagielloński, Kraków Politechnika Łódzka Kuncar Sp. z o.o. Mikołów Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań Uniwersytet Warszawski Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

39 Publikacje

40 Czasopisma JCR D. Amar, I. Frades, A. Danek, i in.: Evaluation and integration of functional annotation pipelines for newly sequenced organisms: the potato genome as a test case. BMC Plant Biology 14:329 (2014) A. Danek, S. Deorowicz, S. Grabowski: Indexes of Large Genome Collections on a PC. PLOS ONE p:e (2014) S. Deorowicz, M. Kokot, S. Grabowski, A. Debudaj-Grabysz: KMC2: Fast and resource-frugal k-mer counting. Bioinformatics (2015) J.M. Łęski, M. Kotas: Hierarchical clustering with planar segments as prototypes. Pattern Recognition Letters 54:1-10 (2015) J. Nalepa, M. Błocho: Co-operation in the Parallel Memetic Algorithm. International Journal of Parallel Programming (2015) Ł. Roguski, S. Deorowicz: DSRC 2 Industry-oriented compression of FASTQ files. Bioinformatics 30: (2014) R. Starosolski: New simple and efficient color space transformations for lossless image compression. Journal of Visual Communication and Image Representation 25: (2014) S. Grabowski, S. Deorowicz, Ł. Roguski: Disk-based compression of data from genome sequencing. Bioinformatics (2015) D. Mrozek, B. Socha, S. Kozielski, B. Małysiak-Mrozek: An efficient and flexible scanning of databases of protein secondary structures with the segment index and multithreaded alignment. Journal of Intelligent Information Systems (2015)

41 Czasopisma JCR K. Stebel, D. Choiński: Performance Improvement For Quasi Periodical Disturbances in PH Control. Advances in Electrical and Computer Engineering, 15(1): , 2015 P. Skupin, D. Choinski: Microactuator System for Teaching Micropositioning Control System Design, International Journal of Engineering Education, 30(6A): , 2014 D. Danielsson, K. Brehwens, M. Halle, M. Marczyk, A. Sollazzo, J. Polanska, E. Munck-Wikland, A. Wojcik, S. Haghdoost: Influence of genetic background and stress response on risk of mandibular osteoradionecrosis after radiotherapy of head and neck cancer. Head and Neck, 2014, DOI: /hed J.M. Łęski: Fuzzy (c+p) - Means Clustering And Its Application To A Fuzzy Rule-Based Classifer: Towards Good Generalization And Good Interpretability, IEEE Trans. on Fuzzy Systems R.J. Bułdak, M. Skonieczna, Ł. Bułdak, N. Matysiak, Ł. Mielańczyk, G. Wyrobiec, M. Kukla, M. Michalski, K. Żwirska-Korczala: Changes in subcellular localization of visfatin in human colorectal HCT-116 carcinoma cell line after cytochalasin-b treatment. European Journal of Histochemistry 2014; volume 58:2408 M. Olbryt, A. Habryka, S. Student, M. Jarząb, T. Tyszkiewicz, K.M. Lisowska: Global Gene Expression Profiling in Three Tumor Cell Lines Subjected to Experimental Cycling and Chronic Hypoxia PLoS ONE 9(8): e doi: /journal.pone E. Stoczynska-Fidelus, M. Bienkowski, M. Pacholczyk, M. Winiecka-Klimek, M. Banaszczyk, J. Zieba, G. Bieniek, S. Piaskowski, P. Rieske: Different mutational characteristics of TSG in cell lines and surgical specimens. Tumor Biol. (2014) 35:

42 Czasopisma JCR J. Korfanty, T. Stokowy, P. Widlak, A. Gogler-Piglowska, L. Handschuh, J. Podkowinski, N. Vydra, A. Naumowicz, A. Toma-Jonik, W. Widlak: Crosstalk between HSF1 and HSF2 during the heat shock response inmouse testes. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 57 (2014) M. Kawulok, J. Kawulok, J. Nalepa, and B. Smolka, Self-adaptive algorithm for segmenting skin regions, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2014, no. 170, 2014 A. Czornik, M. Niezabitowski: Alternative formulae for lower general exponent of discrete linear time-varying systems. Journal of the Franklin Institute 352 (2015) J.M. Leski, M. Kotas: On robust fuzzy c-regression models. Fuzzy sets and systems 2015 T. Bernas, R. Starosolski, R. Wójcicki: Application of detector precision characteristics for the denoising of biological micrographs in the wavelet domain, Biomedical Signal Processing and Control 2015

43 Konferencje naukowe Staniszewski M., Polanski A.: Hankel Singular Value Decomposition as a method of preprocessing Magnetic Resonace Spectroscopy. Pomiary Automatyka Kontrola 2014(6): 1642 Nocon W., Węgrzyn A., Polaków G., Choiński D., and Metzger M.: Integration of Industrial Control with Analytical Expert Measurements for Cooperative Operations. Y. Luo (Ed.): CDVE 2014, LNCS 8683, pp , 2014 Choiński D., Wodołażski A., Skupin P.: Cloud Computing for Improving Integrity of Data from Biotechnological Plant. CDVE 2014, LNCS 8683, pp , 2014 Blachowicz A, S Tapio, Z Barjaktarovic, R Benotmane, C Badie, S Bouffler, J Polanska: Comparison study of transcriptomic and proteomic analyses of three mouse radiation induced AMLs. XVIII Gliwice Scientific Meetings, Nov 2014, Gliwice Binczyk F, Marczyk M and Polanska J: Mixture model based efficient method for magnetic resonance spectra quantification. 3rd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering IWBBIO 2015, Granada, Spain, Staniszewski M, Binczyk F, Skorupa A, Boguszewicz L, Sokol M, Polanska J, Polanski A: Comparison of black box implementations of two algorithms of processing of NMR spectra, Gaussian Mixture Model and Singular Value Decomposition, 8th International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing. pp BIOSTEC/BIOSIGNALS 2015, January 2015, Lisbon, Portugal Binczyk F, Marczyk M, Polanski A, Polanska J: An efficient approach for estimating GMM initial conditions as a way of improvement of Nuclear Magnetic resonance spectra analysis. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(Supp.1):78. 1st Congress of Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics, Warszawa, Poland, September 9 12, 2014 Polanski A, Marczyk M, Pietrowska M, Widlak P, Polanska J: Least squares estimators of peptide species concentrations based on Gaussian mixture decompositions of protein mass spectra. 12th German-Polish Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, SMSTA 2015, , Wrocław, Poland. Proceedings in Mathematics and Statistics, vol.122, ISBN Eds. Steland A, Rafajłowicz E, Szajowski K. Springer Marczyk M, Polanska J, Polanski A: Modeling of MALDI-ToF spectra by parallel computing. Acta Biochimica Polonica 2014, vol.61(supp. 1), 1st Congress of Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics, Warszawa, Poland, September 9 12, 2014

44 Konferencje naukowe Labaj W., Polanski A.: Reduction of gene signatures based on fusion of expression and ontology information, Acta Biochimika Polonica vol.61(suppl.1):p4.47-1st Congress of Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics, Warszawa Sept , Poland Labaj W., Polanski A.: Increase the explanatory power of gene set enrichment analysis by fusion of expression and ontology information, XVIII Gliwice Scientific Meetings - Book of abstracts p.106, Gliwice Nov , Poland Gruca A., Sikora M., Polanski A., Metody interpretacji biologicznej zbiorów genów za pomocą adnotacji funkcjonalnych, Inżynieria Biomedyczna, Podstawy i zastosowania, tom 10 Bioinformatyka (red. P. Pawłowski, A. Polanski, A. Swierniak, P. Zielenkiewicz), str Pokrzywa R., Kimmel M., Polanski A., Wybrane algorytmy przeszukiwania sekwencji genomowych, Inżynieria Biomedyczna, Podstawy i zastosowania, tom 10 Bioinformatyka (red. P. Pawłowski, A. Polanski, A. Swierniak, P. Zielenkiewicz), str Stypka Ł., Kozielski M,: Methods of Gene Ontology Term Similarity Analysis in Graph Database Environment. Beyond Databases, Architectures, and Structures, Communications in Computer and Information Science, Volume 424, 2014, pp Kozielski M., Gruca A.: Soft Approach to Identification of Cohesive Clusters in Two Gene Representations. Procedia Computer Science, Volume 35, Elsevier 2014, pp m Proc. of 18th Annual Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, KES 2014 Słupik J., Szczęsna A., Polański A., Novel Lightweight Quaternion Filter for Determining Orientation Based on Indications of Gyroscope, Magnetometer and Accelerometer, Computer Vision and Graphics, Lecture Notes in Computer Science Volume 8671, pp , 2014, Springer Wałach A., Szczęsna A., Three-Dimensional Haptic Manipulator Controlled Game in the Treatment of Developmental Coordination Disorder, Information Sciences and Systems 2014, Springer, Szczęsna A., Blobby Quaternion Model of Human Joint Limits, ICNAAM, 2014 Pruszowski P., Szczesna A., Polanski A., Słupik J., Wojciechowski K., Adaptation Mechanism of Feedback in Quaternion Kalman Filtering for Orientation Estimation, 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2015 D. Kusnik, B. Smolka, Non-local mean-shift filter for the reduction of multiplicative noise in digital images, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 23/2014,

45 Konferencje naukowe K.Nurzynska, B.Smolka, Optimal classification method for smiling vs neutral facial display recognition, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 23/2014, L. Malinski, B. Smolka, Fast averaging peer group filter for the impulsive noise removal in color images, Journal of Real Time Image Processing, accepted for publication Popowicz A., B. Smolka, Overview of grayscale image colorization techniques, book chapter: Color Image and Video Enhancement, Springer Smolka, B. Cyganek, Impulsive noise suppression in color images based on the geodesic digital paths, Proc. SPIE 9400, Real-Time Image and Video Processing 2015, 94000R (February 27, 2015) Cyganek, B. Smolka, Real-time object recognition in multidimensional images based on joined extended structural tensor and higher-order tensor decomposition methods, Proc. SPIE 9400, Real-Time Image and Video Processing 2015, 94000T (February 27, 2015) K. Radlak, B. Smolka, Adaptive non-local means filtering for speckle noise reduction, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 8671, 2014, pp K. Malik, B. Machala, B. Smolka, Noise Reduction in Ultrasound Images Based on the Concept of Local Neighborhood Exploration, Image Processing & Communications Challenges 6, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 313, 2015, pp K. Malik, B. Machala, B. Smolka, Novel Approach to Noise Reduction in Ultrasound Images Based on Geodesic Paths, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8671, 2014, pp B. Smolka, A. Andrzejczak, P. Nabialkowski, A. Nelip, Thresholded Median Filter for the Impulsive Noise Removal in Digital Images, IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, Chania, Greece, 2014, p M. Kawulok, J. Kawulok, J. Nalepa, and B. Smolka, Self-adaptive skin segmentation in color images, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8827, pp , Springer, 2014 K. Radlak, B. Smolka, Visualization Enhancement of Segmented Images Using Genetic Algorithm. In: The 4th International Conference on Multimedia Computing and Systems IEEE, (ICMCS'14), p , 2014

46 Konferencje naukowe K. Malik, B. Smolka, Eye Blink Detection Using Local Binary Patterns, In the 4th International Conference on Multimedia Computing and Systems, (ICMCS'14), 2014, pages B. Smolka, Robustified vector median filter, 9th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE), pp.362,367, Aug Popowicz A., B. Smolka, Isoline Based Image Colorization, Proceedings of the 2014 UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation, pp , vol. 16,26-28 March, Camridge, UK, 2014, IEEE Computer Society Washington, DC, USA Smolka, On the robustified median filter for the reduction of impulsive noise in digital images, AIP Conference Proceedings, vol. 1637, pp , 2014 Popowicz A., B. Cyganek, B. Smołka, Lipschitz Cover Based Image Colorization, Proceedings of the 9th South East European Doctoral Student Conference, September 2014 (DSC 2014), Thessaloniki, Greece Popowicz A., Malcher A., Bernacki K., Fietkiewicz K., "A passive FPAA based RF scatter meteor detector", Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol. 128,, pp , 2015

47 Dziękuję za uwagę

Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa

Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa Lech Poloński Mariusz Gąsior Informatyka medyczna Dział informatyki zajmujący się jej zastosowaniem w ochronie zdrowia (medycynie) Stymulacja rozwoju informatyki

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska Kierunki studiów Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki powstał w 1964 roku. Prowadzi studia inżynierskie i magisterskie na następujących

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki Maciej Czuchry, Mariola Czuchry ACK Cyfronet AGH Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków 2015 Agenda ACK Cyfronet AGH główne kompetencje

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Klaster obliczeniowy

Klaster obliczeniowy Warsztaty promocyjne Usług kampusowych PLATON U3 Klaster obliczeniowy czerwiec 2012 Przemysław Trzeciak Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej Agenda (czas: 20min) 1) Infrastruktura sprzętowa wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Władze Wydziału Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, prof. nzw. Pol. Śl., Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Praca dyplomowa magisterska Implementacja algorytmów filtracji adaptacyjnej o strukturze transwersalnej na platformie CUDA Dyplomant: Jakub Kołakowski Opiekun pracy: dr inż. Michał Meller Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Maciej Cytowski, Maciej Filocha, Maciej E. Marchwiany, Maciej Szpindler Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM Cyfronet w CTA Andrzej Oziębło DKDM ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Nawojki 11 30-950 Kraków 61 tel. centrali:

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Ryszard Tadeusiewicz & Lidia Ogiela AGH Ilustracje użyte do prezentacji podczas wygłaszania referatu na konferencji KOMUNIKACJA I JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU w dniu

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Systemy rekonfigurowalne Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT-1-708-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

LIDERZY DATA SCIENCE CENTRUM TECHNOLOGII ICM CENTRUM TECHNOLOGII ICM ICM UW TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OŚRODEK DATA SCIENCE W EUROPIE ŚRODKOWEJ.

LIDERZY DATA SCIENCE CENTRUM TECHNOLOGII ICM CENTRUM TECHNOLOGII ICM ICM UW TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OŚRODEK DATA SCIENCE W EUROPIE ŚRODKOWEJ. ROZUMIEĆ DANE 1 Pozyskiwanie wartościowych informacji ze zbiorów danych to jedna z kluczowych kompetencji warunkujących przewagę konkurencyjną we współczesnej gospodarce. Jednak do efektywnej i wydajnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

GMWØJCIK Publications

GMWØJCIK Publications GMWØJCIK Publications A. Gajos and G. M. Wojcik, Electroencephalographic detection of synesthesia, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio AI: Informatica, vol. 14, no. 3, pp. 43 52, 2014.

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu 11.9-WE-AiRD-WMwRiA Wydział Kierunek Wydział Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne stadiony systemy wspomagające projektowanie obiektów użyteczności publicznej. dr inż. Jarosław Wąs mgr inż.

Bezpieczne stadiony systemy wspomagające projektowanie obiektów użyteczności publicznej. dr inż. Jarosław Wąs mgr inż. Bezpieczne stadiony systemy wspomagające projektowanie obiektów użyteczności publicznej dr inż. Jarosław Wąs mgr inż. Robert Lubaś Plan prezentacji Kilka słów o autorach Cel naukowy Istniejący stan wiedzy

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Michał Strzelecki Metody przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych (3)

Michał Strzelecki Metody przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych (3) Michał Strzelecki Metody przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych (3) Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej Anna Fabijańska Nr albumu: 109647 Streszczenie pracy magisterskiej nt.: Algorytmy segmentacji

Bardziej szczegółowo

BridgeCloud Project CASE STUDY

BridgeCloud Project CASE STUDY BridgeCloud Project CASE STUDY Tomasz Piontek Dział Aplikacji i Usług Wielkiej Skali Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe e-mail: piontek@man.poznan.pl Możliwość i potrzeba wszechstronnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Marek A. Kowalski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS POLITECHNIKA SU^KA ZESZYTY NAUKOWE NM684 Marek PAWELCZYK FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS SUB Gottingen 7 219 023 859 2006 A 3802 Gliwice 2005 CONTENTS Objective Structure. Contribution

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Język programowania komputerów kwantowych oparty o model macierzy gęstości

Język programowania komputerów kwantowych oparty o model macierzy gęstości oparty o model macierzy gęstości (Promotorski) Piotr Gawron Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN 13 grudnia 2008 Plan wystąpienia Wstęp Motywacja Teza pracy Model obliczeń kwantowych Operacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek informatyka WETI Informatyka Kiedyś "klucz do dobrobytu".

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych

RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych Joanna Wiśniewska Promotor: dr inż. P. Łukasiak Spis treści 1. Zakres pracy magisterskiej 2. Struktura białka 3. Struktura kwasów nukleionowych

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 Instytut Informatyki Stosowanej Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka www.kis.p.lodz.pl O Instytucie Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

PLGrid: informatyczne usługi i narzędzia wsparcia w nauce

PLGrid: informatyczne usługi i narzędzia wsparcia w nauce PLGrid: informatyczne usługi i narzędzia wsparcia w nauce Maciej Czuchry, Mariola Czuchry ACK Cyfronet AGH Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, UR Kraków 19.01.2015 Plan prezentacji Infrastruktura PLGrid Oferta

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. 1 z 5 2010-02-25 14:44 Gdańsk: Dostawę rozszerzonego oprogramowania skanującego wibrometru laserowego oraz dostawę oprogramowania typu CAD oraz toolboxów i wznowienia licencji oprogramowania Matlab Numer

Bardziej szczegółowo