Izrael wersja 2010 Dossier państwa Izrael

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Izrael wersja 2010 Dossier państwa Izrael"

Transkrypt

1 Izrael wersja 2010 Dossier państwa Izrael Izrael wersja 2010

2 Spis treści Przegląd procedur celnych Reżim celny Lista kodów procedur celnych Lista portów i kodów Opis wzorów dokumentów Bibliografia Przegląd procedur celnych Izraelski Wydział ds. celnych i VAT jest organem odpowiedzialnym za import do Izraela. Zgodnie z Rozporządzeniem Celnym, importowane towary są poddawane kontroli władz celnych od chwili importu do zezwolenia na konsumpcję lub wywóz. Od roku 1995 izraelski system celny jest w pełni elektroniczny. Dokument używany do deklarowania importu oraz odprawy celnej jest jednym dokumentem: Deklaracja wjazdowa Formularz 7. Wersja elektroniczna Deklaracji musi być złożona przez importera lub agenta importera oraz wysłana do celnego systemu komputerowego. Kiedy Deklaracja przejdzie odprawę, system wysyła elektroniczne zawiadomienie na komputer importera lub agenta importera. Po czasie wyznaczonym przez izraelskie służby celne, importer lub agent importera musi złożyć papierową kopię Deklaracji wjazdowej do Urzędu celnego obsługującego Deklarację. Zwierzęta, produkty zwierzęce, rośliny, warzywa i owoce wymagają licencji importowej oraz zgody izraelskich Ministerstw Rolnictwa oraz Zdrowia. Jako warunek wstępny do odprawy celnej wymagane są odpowiednie licencje lub zezwolenia wydane przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Zdrowia (Formularz celny 381). Na mocy sekcji 24 zasad celnych, 1965, izraelskie służby celne mogą wydać certyfikat odprawy jako dowód na dopuszczenie towarów do konsumpcji w Izraelu. Certyfikat ten jest wydawany na prośbę importera i podlega opłacie. Certyfikat odprawy, po odpowiednim opieczętowaniu przez izraelskie władze celne służy jako dowód odprawy celnej i zezwolenia na konsumpcję w Izraelu.

3 Reżim celny 1. Deklaracja konsumpcyjna (definitywna) Import dla celów konsumpcyjnych wymaga wypełnienia formularza Deklaracji wjazdowej. Deklarację wypełnia się elektronicznie, po przejściu odprawy otrzymuje się także elektroniczne potwierdzenie. Przedstawia się następujące dokumenty: List przewozowy/lotniczy list przewozowy Faktura Cargo wskazuje koszt transportu Faktura komercyjna Lista pakunkowa Produkty rolnicze wymagają przedstawienia służbom celnym, jako warunek wstępny do odprawy, odpowiedniej licencji lub zezwolenia od Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Zdrowia (formularz celny 381). Coroczne oświadczenie importera (formularz celny 138a) wcześniej importerzy izraelscy mieli obowiązek dołączać oświadczenie importera z każdą deklaracją wjazdową. Obecnie importerzy mają obowiązek składać coroczne oświadczenie dla każdego dostawcy/producenta, podając szczegóły i istotę związku biznesowego pomiędzy nimi. Certyfikat koszerności 2. Magazyn celny Prawo izraelskie reguluje zastosowanie składów celnych, zwanych w Izraelu pod nazwą "magazyny autoryzowane", gdzie importowane towary mogą być przechowywane przez z góry ustalony czas (zazwyczaj jeden rok), w ramach którego płatność ceł importowych jest zawieszona. Cła są pobierane w momencie pobierania towarów z magazynów dla celów konsumpcyjnych lub po roku od dnia, w którym umieszczono towary w magazynie. Władze celne mają prawo sprzedawać przechowywane towary oraz ignorować wszelkie gwarancje przyznane przez importera celem zabezpieczenia swoich zobowiązań. Istnieją dwa rodzaje składów celnych: magazyny ogólne (publiczne), używane do przechowywania towarów, oraz magazyny prywatne, używane do przechowywania towarów dla jednego posiadacza licencji. Zezwolenia dla magazynów prywatnych będą przyznawane jedynie magazynom przechowującym szczególny rodzaj towarów, a mianowicie: zaopatrzenie dla statków i samolotów, paliwo, pojazdy i chemikalia. Aby magazynować towary w składzie celnym, importer składa oświadczenie deklarując, że wskazane towary zostały przewiezione do magazynu zastawnego i potwierdzając ich odbiór (formularz celny 23). Deklaracja wjazdowa jest również wymagana zarówno dla wwozu (formularz celny 7, kod 4 dla wjazdu) oraz wywozu (formularz celny 7, kod 5 dla wywozu towarów z magazynu) towarów z magazynu. 3. Tymczasowe Prawo celne zezwala na tymczasowe przyjęcie szczególnych towarów bez opłacania cła, jeżeli towary te zostały użyte do pakowania, przetwarzania, napraw, odnawiania lub wystawiania. Zwolnienie jest zabezpieczone gwarancją a towary będą wyeksportowane po takim traktowaniu lub użyciu w terminie wyznaczonym przez władze celne (zazwyczaj jeden rok). Aby uzyskać zwolnienie z cła za tymczasowy import, importer składa dokument "zobowiązania" formularz celny 373 i ma obowiązek udowodnić, że towary były importowane jedynie na dany czas i następnie zostały wyeksportowane. 4. Inne

4 Tranzyt Zwrot Lista kodów procedur celnych Formularz 7 deklaracji jest używany dla procedur celnych wymienionych poniżej. Importer lub agent importera wskazuje w punkcie 5, "Rodzaj wjazdu" w Deklaracji wjazdowej dokładny kod dla odnośnej procedury celnej. Kod 1 dla wjazdu do celów konsumpcji w kraju. Kod 8 również odnosi się do importu na cele konsumpcyjne produktów rolniczych łatwo psujących się drogą lotniczą. Kod procedury Opis 1 Zwykła konsumpcja 2 Import tymczasowy, po którym następuje warunkowe zwolnienie. 3 Import dla celów eksportowych; zwrot 4 Wwóz towarów do magazynu 5 Zwolnienie towarów z magazynu 8 Bezpośrednia dostawa, dla dostaw hurtowych drogą oceaniczną lub w przypadku towarów łatwo psujących się drogą lotniczą; wymaga uprzedniego zezwolenia ze strony władz celnych

5 Lista portów wjazdowych i kodów Port wjazdowy pojawia się w komórce 26 Deklaracji wjazdowej formularza 7. Poniżej znajduje się lista portów wjazdowych w Izraelu oraz Urzędów Celnych, jak również odpowiedni kod dla każdego punktu wjazdowego: Haifa Kod 1 Namal Mespoint Izrael (Urząd Celny Haifa) Kod 1 Ashdod Kod 2 Merkaz Kod 3 Lotnisko Ben Gurion Kod 4 Jerozolima Kod 5 Eilat Kod 9 Nizana Kod 69 Terminal Kerem shalom Kod 79 Nahar Hayarden Kod 80 Terminal Rabin Kod 81 Międzynarodowe lotnisko Eilat Kod 89 Punkt przesyłek Haifa Kod 18 Punkt przesyłek Tel Aviv Kod 38

6 Wzory dokumentów Deklaracja wjazdowa formularz 7 (Reshimon) Cel deklaracja importowa celem zainicjowania odprawy celnej Władze wydające izraelski wydział ds. celnych i VAT Gdzie oznacza się numer wjazdu Punkt 6. W wersji elektronicznej przyjmuje formę kodu paskowego. Gdzie oznacza się kod procedury Punkt 5. Gdzie oznacza się kwotę cła Punkt 65. Gdzie umieszcza się pieczęć Nie ma zastosowania, system elektroniczny Angielskie tłumaczenie 2 wzory (pusty formularz i przykładowa transakcja) 1. Państwo Izrael 2. Wydział ds. celnych i VAT 3. Deklaracja wjazdowa w sprawie importu towarów do kraju 4. Formularz celny 7 5. Rodzaj deklaracji wjazdowej 6. Numer seryjny deklaracji wjazdowej 7. Oryginał niniejszy dokument, w tym jego załączniki, jest przeznaczony dla władz celnych 8. Dane ogólne 9. Numer importera 10. Nazwa importera 11. Numer importera cedenta 12. Nazwa importera cedenta 13. Numer agenta 14. Nazwa agenta 15. Numer teczki agenta 16. Data wyliczenia podatku 17. Szczegóły przewozu 18. Numer deklaracji 19. Rodzaj identyfikacji ładunku 20. Numer identyfikacyjny ładunku/seria/w deklaracji/ deklaracja wjazdowa do magazynu 21. Wewnętrzny numer zamówienia 22. Data dostawy zamówienia 23. Data zakończenia rozładunku 24. Typ przewozu 25. Nazwa statku/samolotu 26. Port rozładunku 27. Nazwa miejsca magazynowania cedenta 28. Numer bloku 29. Rodzaj paczek 30. Ilość paczek 31. Paczki w magazynie 32. Waga

7 33. Numer magazynu 34. Nazwa magazynu cesjonariusza 35. Elementy wartości na potrzeby celne 36. Ubezpieczenie 37. Transport 38. Marża 39. Poziom dla deklaracji wjazdowej 40. Wartość CIF 41. Kurs wymiany 42. Wartość na potrzeby celne 43. Opis towarów 44. Znaki i numery 45. Charakterystyka towarów 46. Numer 47. Rodzaj ceł 48. Numer klasyfikacyjny celny / Cło importowe 49. Wartość towarów w obcej walucie 50. Ilość 51. Kraj pochodzenia / stawka ujednolicona 52. Przedmiotowy towar 53. Stawka podatku / Opis towarów 54. Kwota do zapłaty 55. Suma wartości towarów w N.I.S. 56. Suma wartości towarów w obcej walucie 57. Rodzaj waluty 58. Kurs wymiany 59. Indeks 60. Razem 61. Wyszczególnienie ceł i opłat 62. Rodzaj 63. Kwota do zapłaty 64. Odroczony podatek 65. Całkowita kwota do zapłaty 66. Szczegóły depozytu 67. Medium obrotu 68. Kwota do zapłaty 69. Szczegóły płatności 70. Medium obrotu 71. Kwota do zapłaty 72. Całkowita kwota do zapłaty 73. Deklaracja 74. Ja, niżej podpisany, deklaruję niniejszym, że wszystkie warunki podane przeze mnie w tej deklaracji wjazdowej oraz podsumowaniu deklaracji wjazdowej są pełne i prawidłowe, oraz zgodne z wszystkimi załącznikami / podpis urzędnika celnego / właściciela towarów / Data 75. Uwagi władz celnych 76. Uwagi agenta celnego 77. Uwagi importera

8 kraju" Certyfikat celny formularz 13 Cel Certyfikat potwierdzający dopuszczenie towarów do konsumpcji w kraju w Izraelu Władze wydające izraelski wydział ds. celnych i VAT Gdzie oznacza się numer wjazdu Pole "Numer wjazdu i data" Gdzie oznacza się kod procedury Punkt Pole "Zarejestrowano dla"; "Konsumpcja w Gdzie umieszcza się pieczęć Lewy dolny róg Czy istnieją warianty pieczęci tak, przykładowe wzory z kilku urzędów celnych. Port wjazdu oraz data wskazana na pieczęci będzie się odpowiednio różnić.

9 Pieczęć celna na formularzu 13 Cel Certyfikat potwierdzający dopuszczenie towarów do konsumpcji w kraju w Izraelu Władze wydające izraelski wydział ds. celnych i VAT Gdzie umieszcza się pieczęć Lewy dolny róg Czy istnieją warianty pieczęci tak, przykładowe wzory z kilku urzędów celnych. Port wjazdu oraz data wskazana na pieczęci będzie się odpowiednio różnić. Bibliografia "Rozporządzenie celne", nr 11 (1929) przetłumaczone na hebrajski (1957) "Rozporządzenie w sprawie importu i eksportu (Nowa wersja)", (1979) "Zarządzenie nadania licencji importowej", (1939) "Ogólna licencja importowa", (1978); "Ogólna licencja dla towarów tranzytowych", (1967) "Ogólna licencja importowa i eksportowa (Dozwolone transakcje tranzytowe)", (1978) "Zarządzenie w sprawie importu i eksportu (Stanowisko w sprawie handlu zagranicznego)", (1981) "Przepisy celne", (1965) Izraelski wydział ds. celnych i VAT

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL

Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL Celem tego dokumentu jest wskazanie trybu postępowania osób dokonujących przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL/EMCS PL 2

Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL/EMCS PL 2 Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL/EMCS PL 2 Celem tego dokumentu jest wskazanie trybu postępowania osób dokonujących przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

www.sluzbacelna.gov.pl

www.sluzbacelna.gov.pl www.sluzbacelna.gov.pl Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/ wspólny tranzyt TIR) wersja 6.8 z dnia 2015-01-28

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Wersja 1.14 z dnia 9.11.2012 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH Spis treści Część I Uwagi ogólne Sekcja A Formularze SAD i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

OSC. Program do obsługi składu celnego. Podręcznik użytkownika programu. <2007> OSC Usługi Informatyczne Rudnicki Bogusław

OSC. Program do obsługi składu celnego. Podręcznik użytkownika programu. <2007> OSC Usługi Informatyczne Rudnicki Bogusław OSC Program do obsługi składu celnego. Podręcznik użytkownika programu O programie. Program "OSC" przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarów przechodzących przez skład celny oraz do emsji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 242/4 14.8.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 27 grudnia 2010 r. Nr 246, poz. 1649) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo