Ani na chwil nie mo emy straciç kontaktu z rzeczywistoêcià

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ani na chwil nie mo emy straciç kontaktu z rzeczywistoêcià"

Transkrypt

1 CEDE Poznaƒ wrzeê nia 2013 Nie za le ne in for mac je dla wy staw ców i zwie dza jà cych Insite today W tegorocznym wydaniu today znaleêç mo na niezb dne informacje o CEDE, program wykładów, list wystawców z numerami stoisk, plan hal i nowoêci produktowe.»strona 4 DT Study Club Osoby zwiedzajàce targi zapraszamy na wykłady w ramach Dental Tribune Study Club bezpłatne wykłady w Speakers Corner w pawilonie 6A, codziennie w godz »Strona 11 NowoÊci produktowe CEDE to znakomita okazja do zaprezentowania najnowszych technologii, trendów i rozwiàzaƒ w stomatologii. Jak co roku, na łamach today prezentujemy niektóre z nich.»strona 13 Ani na chwil nie mo emy straciç kontaktu z rzeczywistoêcià Wydawało by si, e nic nas ju nie zaskoczy i nie zdziwi. A jednak... samochody same parkujà bez kierowcy, same wyje d ajà z gara u i podje d ajà na zawołanie właêciciela, uczestnictwo w CEDE jest bezpłatne wystarczyło si zalogowaç w odpowiednim czasie, a w stomatologii równie post p nieustanny... Niezliczone innowacje, nowe technologie, a zwłaszcza dynamiczny rozwój sto- płatne karty wst pu po zalogowaniu, wizytówka w postaci kodu QR ułatwiajàca kontakt bez pieczàtki, długopisów, notatników, bezpłatna aplikacja mobilna dost pna na ró ne urzàdzenia cyfrowe, zamawianie hoteli, parkingów, uczestnictwa w imprezach towarzyszàcych, wykładach itd. wystarczy jedno klikni cie! Zastanawiam si, jak wyglàdało nasze ycie, kiedy nie było digital si poza godzinami otwarcia Wystawy i sesji szkoleniowych. B dziemy niewyspani, ale jak e szcz Êliwi, e udało si nam uczestniczyç w Gali CEDE, na której wysłuchamy zespół Big Bit The Beatles Show, w koncercie Raya Wilson a z legendarnego zespołu Genesis czy w koncercie z cyklu A Dental Jazz Story. Zwiedzajcie, uczcie si, bawcie si, cieszcie si yciem w zdrowiu i dostatku! Prof. dr n. med. Stanisław Suliborski Prof. Stanisław Suliborski matologii wspomaganej komputerowo. Przechodzimy w zawrotnym tempie na digital technology w diagnozowaniu, projektowaniu, modelowaniu, frezowaniu wszystko po to, by było precyzyjniej, skuteczniej, bardziej ekonomicznie, mniej inwazyjnie. Na szcz Êcie, mamy w Polsce CEDE ogromnà wystaw produktów stomatologicznych, która umo liwia utrzymanie kontaktu z rzeczywisto- Êcià. A rzeczywistoêç jest coraz bardziej digital. Wystarczy popatrzeç na organizacj tegorocznej CEDE bez- Mimo tych ułatwieƒ i uproszczeƒ, nadal jesteêmy zapracowani i zalatani. Czytajàc liczne informacje o CEDE, zastanawiamy si, jak efektywnie wykorzystaç te 3 dni w Poznaniu, bo program XXIII CEDE jest wyjàtkowo bogaty. Obok tradycyjnych elementów, takich jak Zjazd Zespołów Stomatologicznych z licznymi sesjami tematycznymi, Dental Tribune Study Club w Speakers Corner czy Areny, pojawiły si nowe interesujàce punkty programowe: Strefa Testów, Muzeum Stomatologii, niezliczone szkolenia, pokazy, wykłady organizowane przez producentów i wystawców. Sesje naukowo-szkoleniowe odbywaç si b dà w nowych, znakomicie wyposa onych salach wykładowych. OczywiÊcie, głównà uwag uczestników CEDE zarówno z Polski, jak i licznych krajów europejskich b dà skupiaç stoiska wystawowe jak co roku, liczne i nastawione na prezentacje tego, co najnowoczeêniejsze w stomatologii. A 52 produkty zostały zgłoszone do organizatorów jako nowoêci wystawy Nie zapominajmy o imprezach towarzyszàcych, które odbywajà 23. Ârodkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych XIX. Zjazd Zespołów Stomatologicznych Poznaƒ wrzeênia 2013 Miejsce wystawy: Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie Poznaƒ ul. Głogowska 14 Pawilony: 6A, 7, 7A i 8 Godziny zwiedzania targów: czwartek i piàtek: sobota: Wi cej informacji na:

2 news 2 CEDE Poznaƒ 2013 W tym roku, wzorem lat poprzednich, w czasie dni targowych na CEDE 2013 odbywaç si b dà wykłady Dental Tribune Study Club w zorganizowanym w tym celu Speaker s Corner. W programie wykładów zaplanowano m.in. prezentacje z zakresu stomatologii estetycznej, implantoprotetyki, higieny i prawa medycznego. NowoÊcià tegorocznego DTSC na CEDE b dzie akcja charytatywna, której celem b dzie zebranie Êrodków z przeznaczeniem na działalnoêç Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Ksi cia. Dr Małgorzata Borowska opowie o codziennej pracy na rzecz dzieci obj tych opiekà hospicjum, potem odb dzie si prezentacja przedmiotów wykonanych przez podopiecznych placówki, której towarzyszyç b dzie publiczna zbiórka funduszy. Organizatorem akcji UÊmiech bez barier jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Ksi cia, a partnerem medialnym Dental Tribune International. Wi cej informacji na temat Dental Tribune Study Club i akcji UÊmiech bez barier na stronach i Szczegółowy program wykładów DTSC w Speaker s Corner znajduje si na str. 11. PROMOCJA - 10%* * dotyczy urządzeń quicksleeper 4 i sleeperone 4 Nowości: 4 podstawowe tryby podawania anestetyku, optymalne SleeperOne 4 tylko koszty Nowości: Implant Dental New Wave Sp. J. 10 LAT QUICKSLEEPERA W POLSCE PROMOCJA - 10%* PROMOCJA - 10%* * dotyczy urządzeń quicksleeper 4 i sleeper PROMOCJA - 10%* * dotyczy urządzeń quicksleeper 4 i sleeperone 4 10 L T QUIC 10 LAT T QUICKSLEEPERA W POLSCE T QUICKSLEEPERA W POLSCE T QUICKSLEEPERA W POLSCE Nowości: Nowości: SleeperOne 4 SleeperOne 4 SleeperOne 4 t tylko koszty SleeperOne 4 Nowości: SleeperOne 4 Nowości: SleeperOne 4 4 pods 4 podstawowe tryby podawania anes optymalne ania anestetyku, Implant Dental New W w Wave Sp. J. Dental Tribune Study Club z aukcjà charytatywnà na CEDE 2013! Jak ka dego roku, równie i w tym, Komisja Konkursowa przyzna nagrody GRAND PRIX CEDE 2013 zgłoszonym produktom. Komisji Konkursowej nagrody GRAND PRIX CEDE przewodniczy Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster. Nagrodzone zostanà produkty zgłoszone w 6 kategoriach: sprz t stomatologiczny, sprz t techniczny, materiały dla stomatologii, materiały dla techniki, materiały pomocnicze, preparaty i urzàdzenia profilaktyczne, wydawnictwa i edukacja. Statuetki GRAND PRIX CEDE 2013 zostanà wr czone podczas Gali CEDE, która odb dzie si 12. wrzeênia 2013 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Informacja o nagrodzonych ukazuje si równie w artykułach prasowych po wystawie i na stronie internetowej Produkty zgłoszone do nagrody Grand Prix CEDE 2013: zestaw kolekcji edukacyjnych Tech- Dent i Dental Assisting, autoklaw Detinge Quadro Avanti, Bluem Professional Implant Care el do higieny implantów, Aktywne Szkolenia dla Dentystów, OraliTest, wielofunkcyjny laser diodowy Smart M, Enamel Plus Hri Function, projekt praktycznych szkoleƒ OMD dla lekarzy dentystów, unit stomatologiczny A-dec 400, ArthrodontCLASSIC pasta do z bów na podra nione dziàsła, Lupa medyczna ze zmiennà ogniskowà i powi kszeniem VIDE Z10/Z11, Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym i czasopisma wàskospecjalistyczne dla lekarzy endodontów i ortodontów. GRAND PRIX CEDE 2013

3

4 4 lista wystawców CEDE Poznaƒ , 4 3M UNITEK TUNE.IT A A.B. BERREN HANDLOWY ABOOK ACERYS 6A.1.2 ACTEON SATELEC 7A.1.7 A-dec - Dystrybutor w Polsce - AMAR 6A.2.1 Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska TOP COMPANIES FROM THE INDUSTRY WILL BE PRESENT Professional partners Media partners A-dec - Dystrybutor w Polsce - OPTIDENT 6A.3.2 IN IMPLANT Polska TOP IMPLANT AESCULAP CHIFA AKEMIA AQUAFRESH/ GLAXOSMITHKLINE ALFA 6A.3.11 ALL-DENT ALMAS ENTERPRISES ALPRO MEDICAL ALTERMEDIA AMAR 6A.2.1 ANDERSZ dental boutique ANEKS ANGER G&A ANPOL 6A.3.7 AP DENTAL ARDENT ARKONA 7A.2.3 ARS DENTAL ASAH ROENTGEN IND. 6A.1.9 AS MEDIA Wydawnictwo st INTERNATIONAL DENTAL FAIR Prague Exhibition Grounds Holesovice ATZ FARMONT 6A.1.7, 7.3.2, A-Z ORTO, CORGA B BALLITO BAŁTYCKI INSTYTUT STOMATOLOGII BAUSCH BE ACTIVE DENTIST 6A.2.17 BESTOM DENTONET.PL 6A.3.23, 7.2.8,7A.4.2, 7A.P1, 7A.P2 BETAFARMA BEYOND EUROPE BIEN-AIR DENTAL 6A.2.5 BIODENT JANKOWIAK 6A.2.7 BIOLOREN BIOMEDIX Jan Kalita 7A.1.7 BOYD ENTERPRISES BRE LEASING 6A.2.11 BREDENT BTL POLSKA 6A.3.4 BZ WBK LEASING 6A.3.4a C C. WITT - Constans-Med CARESTREAM DENTAL 6A.3.2 CERKAMED 7.3.9, 7A.1.10 CHAMPIONS IMPLANTS CHEMA-ELEKTROMET CHIRANA MEDICAL 6A.3.7 CHIRMED CHIROMEGA 6A.3.11 CLINIC DRESS 7A.3.6 COLGATE-PALMOLIVE (Poland) COLTENE / WHALEDENT 7A.1.6 CTL-LASERINSTRUMENTS 6A.1.12 CURAPROX INDENT CZM CEZAL SA we Wrocławiu D DEGUDENT, Biuro Dentsply 7A.2.6 DENMAX DENMED DENTAG DENTAL BP DENTAL CONNECTION DENTAL PLUS 6A.1.2 DENTAL RIO 7.P3 DENTAL TECHNICS SOLUTIONS DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL 7.2.2a DENTALHOLDING 7A.2.4, 7A.3.4 DENTAL-S 6A.2.16 DENTEX PHU DENTOOL 7A.3.2 DENTSPLY DETREY 7A.2.6 DENTSPLY IH 7A.2.6 DENTSPLY-MAILLEFER 7A.2.6 DIPLOMAT DENTAL 6A.2.5 DK DENTAL DMG Dental Material 7A.3.8 DONAU TRING CORP. 7A.3.15 DORNWELL 6A.1.9 DREVE DENTAMID 7A.1.1 DRUX DÜRR DENTAL 6A.1.1 E ECOLAB EKODENT-X 6A.2.14 EKOM 6A.4.1 ELDAN ELSEVIER URBAN & PARTNER 7.1.7

5 CEDE Poznaƒ 2013 lista wystawców 5 EMZ MED EQUENT ESDENT DENTAL EQUIPMENT 6A.1.3 ESTOMED - HAKON SOFTWARE EUR-MED POLSKA 6A.2.5 EURONDA 7A.3.7 F FALCON MEDICAL POLSKA FARMPOL FARUM 6A.1.11 FLAVIO MEDICOS FONA DENTAL 7A.3.1 FORMED G GARMED GC EUROPE N.V. 7A.1.3 GETIN NOBLE BANK 6A.1.5 GETWELL 6A.3.16 H HAGER POLONIA 7A.1.7b HEDAT HERAEUS 7A.1.4 HERBAPOL POZNA HERBAPOL S.A. WROCŁAW HOL-DENTAL DEPOT 7A.2.2 HOLTRE HUBER MEDICAL 6A.3.6a HUMANCHEMIE I IMPLACORE IMPLANT DENTAL NEW WAVE INCI DENTAL INFODENT INFODENT24.PL 7.2.2b INLAY IVOCLAR-VIVENT POLSKA 7A.1.2 Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych IZODENT 6A.2.10 J JBJ Anker JENERIX 7A.3.12 JOIDENT 6A.2.15 K KERR 7A.1.9 KETTENBACH K-lLINE EUROPE 7A.3.14a KMS SZURKOWSKI 6A.3.9 KODAK DENTAL SYSTEMS 6A.3.2 KOL-DENTAL 7A.2.5 KOMET DENTAL L Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska LASOTRONIX 6A.2.8 LEMIX LEMIX LISTERINE/ JOHNSON & JOHNSON POLAND LOSER 7A.1.11 ŁUKIDENT M M COSMETICS MAJOR PL MAKROMED 6A.2.4, 7A.4.3 MARIANNA Odzie Medyczna MARKU 7A.4.5, 7A.4.6 MARMED MEBLE-FROST MED DESIGN 6A.2.12 MED TOUR PRESS MED-DENT SERWIS 6A.3.5 MEDI KOLL 6A.3.8 MEDIAFLOR MEDICAL BROKERS MEDIDENT ITALIA MEDITRANS 7A.2.1, 7A.3.1 MEDORA MEDYCYNA PRAKTYCZNA MEGENTA , MELAG 7A.3.3 MERCONTROL 7A.1.7a MERKANTA MICERDENT 7A.1.12 MICROBRUSH INTERNATIONAL MILLENNIUM LEASING 6A.3.15 MIRALEX MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA MULTIDENTAL MUSTAF N NATRODENT 7A.3.10 NERV ENTERPRISE NEVENT NORIS MEDICAL NOUVAG NOWY GABINET STOMATOLOGICZNY 7.1.2, O OLIDENT 7A.2.7 OMD

6 6 lista wystawców CEDE Poznaƒ 2013 Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska OMEGA PHARMA OMS POLSKA 6A.1.6, 6A.2.6 OPTIDENT 6A.3.2 ORAL-B Instytut Blend-a-med ORIMED 7A.3.9 ORTO-FAN OVODENT P P.H.U. Medical Czesław Dàbrowski 6A.3.21 PHARMINDEX/ UBM MEDICA POLSKA PHILIPS POLSKA PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA PLANMECA OY 6A.2.2 PL-MED SOFTWARE PLUS ULTRA POLAND SMILE CEGIELSKI POLAPEXIM GROUP 6A.2.9 POLDENT 7A.1.8 POL-DENTAX 6A.2.12 POL-INTECH , POLKARD POLKARD BIS POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii 6A.2.17 Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych PREVEST DENPRO 7A.3.14 PRODENTIS - INFOTEL SOFTWARE PROFIDENT 6A.3.12 PROMEDUS 7A.3.7 PROTO-FAN Q QUROSTOM QUEISSER PHARMA R REDEE RENOMED Centrum Frezowania 7A.2.8 ROBOCAM 6A.3.6 RODENTICA POLSKA ROKO , S SCHARF INSTRUMENTS SELIGA MICROSCOPES , 6A.3.3 SENSODYNE/ GLAXOSMITHKLINE SEPTODONT POLSKA 7A.1.5 SHOP DENT SIEMENS FINANCE 6A.4.2 SILESIA DENTAL 7A.2.6 SKAMEX STERN WEBER POLSKA 6A.3.1 STOMED STUDIO JZK Programy komputerowe T TARGI W KRAKOWIE TECHNETSA TECHNODENT 6A.1.4 TRACHEM U ULTRENT PRODUCTS INC. 6A.1.9 UNIDENTOMED 7A.3.16 UNIFORMIX UNIMED 6A.1.10 V VERDENT VISIOMED 6A.3.18 VOCO 7A.4.4 W W&H POLAND 6A.2.3 WIEDENT WW DENT TRE , WYDAWNICTWO CZELEJ WYDAWNICTWO ELAMED , WYDAWNICTWO FORUM WYDAWNICTWO KWINTESENCJA X XPEDENT Z ZENI MED 6A.1.8, ZHERMAPOL 7A.3.11 ZIRKONZAHN POLAND ZNAM Âwidnica 6A.2.2 ZNAMiL ZUMAX MEDICAL 7A.3.5

7 CEDE Poznaƒ 2013 program targów 7 Program XIX Zjazdu Zespołów Stomatologicznych Czwartek, 12. wrzeênia 2013 r Pawilon 15/Sala 1D Współczesna koncepcja estetyki Prof. Camillo D Arcangelo 1. Materiały odtwórcze. 2. Materiały i techniki adhezyjne. 3. Odbudowy w odcinku przednim. 4. Odbudowy w odcinku bocznym. 5. Pacjenci z parafunkcjami. Wykład zorganizowany we współpracy z firmà MICERDENT Pawilon 15/Sala 1E Pierwsza pomoc w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Wykładowcy: Instruktorzy z wykształceniem medycznym: ratownicy medyczni i lekarze Stanowisko I - dro noêç dróg odechowych, Stanowisko II - posługiwanie si workiem samorozpr alnym oraz zestawem do tlenoterapii czynnej i biernej. Stanowisko III - zatrzymanie akcji serca, brak oddechu u osób dorosłych i dzieci. Stanowisko IV - Pozycje ratownicze zdj cie poszkodowanego z fotela dentystycznego, omdlenie, padaczka, zawał, pozycja boczna bezpieczna. Stanowisko V - dost p do yły, wkłucia domi Êniowe. Stanowisko VI - sprz t i zestawy do udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych. Lek. stom. Magdalena Pawelczyk - Madaliƒska Badanie periodontologiczne pacjenta w praktyce dentystycznej - opis podstawowego badania perio z u yciem wybranych instrumentów, opracowanych kart i wskaêników. Dr n. med. Wojciech Bednarz Post powanie profilaktyczne i lecznicze w chorobach dziàseł i przyz bia Pawilon 15/Sala 1G Ekonomia, która daje policzalne zyski. Dr n. ekon. Magdalena Szumska Pawilon 15/Sala 1F Przygotowanie tkanek przyz bia do zasadniczego leczenia stomatologicznego w celu uzyskania optymalnych rezultatów klinicznych i estetycznych. Dr n. med. Wojciech Bednarz Pawilon 15/Sala 1G Psychologia zachowaƒ konsumenckich. Dr n. ekon. Magdalena Szumska Piàtek, 13. wrzeênia 2013 r Pawilon 15/Sala 1D Dlaczego tak trudno uzyskaç idealny kolor odbudowy kompozytowej i ceramicznej? Jak wymodelowaç kształt, aby odbudowa idealnie naêladowała natur? Prof. Alessandro Vichi Dlaczego tak trudno uzyskaç idealny kolor odbudowy kompozytowej i ceramicznej? Jak przybli yç si do doskonałoêci? Prof. Ulf Kreuger-Janson Jak wymodelowaç kształt, aby odbudowa idealnie naêladowała natur? Jakie techniki i instrumenty mogà pomóc w wykonaniu idealnego kompozytu? Pawilon 15/Sala 1F Sesja dla higienistek i asystentek stomatologicznych - cz Êç 1 Dezynfekcja, sterylizacja, procedury post powania z narz dziami... Przygotowanie pacjentów do zabiegów ortodontycznych i chirurgicznych przez higienistk, a tak e zalecenia oraz wskazania pozabiegowe, kolejnoêç... Mechaniczna kontrola płytki - kierunki rozwoju. Nowoczesne technologie w zwalczaniu i profilaktyce stanów zapalnych dziàseł. Mgr in. Andrzej Kołodziejczyk Dezynfekcja, sterylizacja, procedury post powania z narz dziami i sprz tem w gabinecie stomatologicznym. Lek. stom. Magdalena Pawelczyk-Madaliƒska Przygotowanie pacjentów do zabiegów ortodontycznych i chirurgicznych przez higienistk, a tak e zalecenia oraz wskazania pozabiegowe, kolejnoêç post powania, schematy fazy recall dla pacjentów gabinetu stomatologicznego. Dr n. med. Agnieszka Mielczarek Mechaniczna kontrola płytki - kierunki rozwoju Pawilon 15/Sala 1G Rekrutacja ekonomicznie opłacalna: kreacja zespołu, który pracuje dla gabinetu: asystentek, lekarzy, recepcjonistek, podwykonawców. Od naszych wyobra eƒ do satysfakcjonujàcej realizacji. Dr n. ekon. Magdalena Szumska Pawilon 15/Sala 1F Badanie periodontologiczne pacjenta. Podstawowe post powanie profilaktyczne i lecznicze w chorobach dziàseł i przyz bia.

8 8 program targów CEDE Poznaƒ 2013 Lic. hig. dent. Paulina Radoma Nowoczesne technologie w zwalczaniu i profilaktyce stanów zapalnych dziàseł. Patronat: Polskie Towarzystwo Higienistek Stomatologicznych Partner merytoryczny: Instytut Blend-a-med Oral B Uczestnicy wykładów otrzymujà: Szczoteczk elektrycznà od firmy Oral-B, oraz płyt CD z filmem dydaktycznym Usuwanie złogów naz bnych Pawilon 15/Sala 1E Idealny wycisk protetyczny. Korona ceramiczna. Dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska Jak uzyskaç Idealny wycisk protetyczny za ka dym razem. Czynniki decydujàce o sukcesie. Optymalna technika, materiały, przygotowanie periodontologiczne. Lek. stom. Jerzy Pytko Korona ceramiczna - planowanie, szlifowanie, rokowanie Pawilon 15/Sala 1G Nakład (onlay) kompozytowy, nakład (onlay) ceramiczny jako sposób odbudowy rozległych ubytków w z bach bocznych z ywà miazgà i leczonych endodontycznie. Lek. stom. Monika Dzieciàtkowska Sobota, 14. wrzeênia 2013 r Pawilon 7/Sala 1D Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza dentysty i zespołu stomatologicznego. Mgr Wojciech Krówczyƒski Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w praktyce stomatologicznej: Obowiàzki pracodawcy w zapobieganiu stresowi zwiàzanemu z pracà Pawilon 15/Sala 1D Sesja dla higienistek i asystentek stomatologicznych - cz Êç 2 Nowe wyzwania w opiece nad pacjentem implantologicznym i periodontologicznym oraz bezpieczeƒstwo i higiena pracy w zawodzie asystentki. Martijn Rosema 100-lecie zawodu higienistki stomatologicznej - trendy i perspektywy na nast pne 100 lat. Brigitte Schoeneich Nowe wyzwania w opiece nad pacjentem implantologicznym i w niechirurgicznym leczeniu choroby przyz bia. Christian Stempf Organizacja pracy i protokół higieniczny: Zrób to dobrze! - Podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne. Martijn Rosema Protokół higieniczny w krajach Europy Zachodniej zalecany po leczeniu stomatologicznym. Patronat: Polskie Towarzystwo Higienistek Stomatologicznych Partner merytoryczny: Instytut Blend-a-med Oral B Uczestnicy wykładów otrzymujà: Szczoteczk elektrycznà od firmy Oral-B, oraz płyt CD z filmem dydaktycznym Usuwanie złogów naz bnych Pawilon 15/Sala 1E Podstawy interpretacji radiologicznej w stomatologii. Emily Zilm for Tufts University Amadar Optident Unity Fotele Lampy Meble Kontrola higieny Prof. dr hab. n. med. Ingrid Ró yło-kalinowska Wprowadzenie do systematycznej analizy i semiotyki zdj ç rentgenowskich. Anatomia radiologiczna zdj ç wewnàtrzustnych i pantomograficznych oraz badaƒ CBCT. Zdj cia pantomograficzne okiem radiologa. Interpretacja badaƒ CBCT - przykłady zastosowaƒ w implantoprotetyce, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, periodontologii, diagnostyce dysfunkcji narzàdu ucia, laryngologii, inne Pawilon 15/Sala 1G Inlay (wkład), Onlay (nakład), Endokorona - przekraczamy granice, pokazujemy niepowodzenia. Lek. stom. Monika Dzieciàtkowska Inlay (wkład), Onlay (nakład), Endokrona przekraczamy granice, pokazujemy niepowodzenia. Wykład z pokazem praktycznym. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski Ekstremalne rozwiàzania odtwórcze a techniki adhezyjne Pawilon 15/Sala 1F Wdra anie Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i ochrona danych osobowych. Mgr Wojciech Krówczyƒski

9 CEDE Poznaƒ 2013 program targów Arena CEDE 2013 PAWILON 6A Pokazy zabiegów i procedur stomatologicznych na pacjentach i fantomach. Czwartek, 12. wrzeênia :00 11:30 Mgr farm. Barbara Podsadna, MEDILAB Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych pokaz praktyczny. 11:30 12:30 OPTIDENT Zobacz jak pantomografia, tomografia oraz cyfrowe systemy C/CAM zmieniajà stomatologi i komunikacj z pacjentem. Wyprzedê konkurencj. 12:30 13:30 Dr n. med. Jacek Iracki, AMAR Jak ułatwiç sobie ycie - czyli ergonomia pracy w gabinecie stomatologicznym, pokaz na pacjencie. 13:30 14:00 Dr n. med. Bartosz Suliborski, Mgr in. Michał Kawczyƒski, ROBOCAM Cyfrowe wykonywanie prac implantologicznych - pokaz na pacjencie 14:00 15:30 Dr Przemysław Kustra, POLDENT BezpoÊrednie licówki kompozytowe jako szybka i ekonomiczna metoda estetycznej odbudowy z bów oraz jako alternatywa dla procedur wybielania, pokaz na pacjencie. 15:30 16:30 Dr n. med. Marzena Lorkowska-Precht, POLDENT Modelowanie twarzy kwasem hialuronowym jako alternatywa lub uzupełnienie zabiegów stomatologicznych, pokaz na pacjencie. 16:30 17:30 Prof. dr n. med. Tomasz Konopka Profilaktyka onkologiczna jamy ustnej. Piàtek, 13. wrzeênia :30 11:00 Mgr farm. Barbara Podsadna, MEDILAB Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych pokaz praktyczny. 11:00 12:00 Dr n. med. Jacek Iracki, AMAR Jak ułatwiç sobie ycie - czyli ergonomia pracy w gabinecie stomatologicznym, pokaz na pacjencie. 12:00 13:00 OPTIDENT Zobacz jak pantomografia, tomografia oraz cyfrowe systemy C/CAM zmieniajà stomatologi i komunikacj z pacjentem. Wyprzedê konkurencj. 13:00 14:00 Lek. stom. Wojciech K dra, Lek. stom. Marcin K dra, AMAR Cyfrowa rewolucja w stomatologii estetycznej - jak C/CAM zmienia prac w gabinecie, pokaz na modelu i pacjencie. 14:00 14:30 Rudy Labor, ROBOCAM Cyfrowe projektowanie aparatów ortodontycznych. 14:30 16:30 Lek. dent. Izabella Bielak, BTL Polska Zastosowanie lasera w codziennej praktyce stomatologicznej na przykładzie lasera Light Walker firmy FOTONA - pokaz na pacjentach. 16:30 17:00 Dr Tomasz Kiełkowicz, POLDENT Koferdam w zabiegach endodontycznych na przykładzie wypełniania kanału goràcà gutaperkà, pokaz na fantomie. Sobota, 14. wrzeênia :30 11:00 Mgr farm. Barbara Podsadna, MEDILAB Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych pokaz praktyczny. 11:00 12:00 Lek. stom. Wojciech K dra, Lek. stom. Marcin K dra, AMAR Cyfrowa rewolucja w stomatologii estetycznej - jak C/CAM zmienia prac w gabinecie, pokaz na modelu i pacjencie. 12:00 13:00 Dr n. med. Marzena Lorkowska-Precht, POLDENT Dermapen - mikrodemabrazja kwasem hialuronowym w gabinecie stomatologicznym jako rozszerzenie procedur stomatologii estetycznej, pokaz na pacjencie. 13:00 13:30 Dr n. med. Bartosz Suliborski, Mgr in. Michał Kawczyƒski, ROBOCAM Cyfrowe wykonywanie prac implantologicznych - pokaz na pacjencie Dr Piotr Wujec, POLDENT, AMAR Praca w powi kszeniu instrumentami rotacyjnymi - wyzwanie czy pomoc dla dentysty? - pokaz na fantomie lub pacjencie. 14:30 15:30 Lek. stom. Magdalena Pawelczyk-Madaliƒska, FUNDACJA Z UÂMIECHEM PRZEZ YCIE Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym. Pokaz standardowego, prawidłowego badania jamy ustnej na pacjencie Ro ne systemy do badaƒ przesiewowych w kierunku raka jamy ustnej. IMPREZY TOWARZYSZÑCE Czwartek, 12 wrzeênia 2013 r. godz : Gala CEDE Miejsce: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki Poznaƒ, ul. Fredry 9 W cz Êci oficjalnej m.in. wr czenie nagród Grand Prix CEDE 2013, BIG BIT THE BEATLES SHOW Koktajl w teatralnym foyer Piàtek, 13 wrzeênia 2013 r. godz : RAY WILSON - 20 years and more! Miejsce: Kino Apollo Poznaƒ, ul. Ratajczaka 18

10 10 program targów CEDE Poznaƒ 2013 Szkolenia firm Czwartek, 12. wrzeênia Pawilon 7/Sala 1G OMD Mariusz Oboda MàdroÊç myêlenia, màdroêç działania, màdroêç ycia - psychologia a ycie zawodowe i osobiste lekarza dentysty Pawilon 7/Sala 1H DENTOMAX W trosce o spokojny sen czyli alternatywy i dylematy we współczesnej protetyce Pawilon 7/Sala 1B ARS DENTAL Leczenie chrapania i bezdechu sennego w gabinecie stomatologicznym - od czego zaczàç? Pawilon 15/Sala 1A DENTAL-S Dobrze siedzisz, dobrze widzisz dobrze pracujesz Pawilon 7/Sala 1H DENTOMAX Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda eliminacji l ku stomatologicznego Pawilon 7/Sala 1F COLGATE - PALMOLIVE POLAND Fluorki złotym standardem profilaktyki - kiedy, dlaczego i jak je stosowaç? Pawilon 7/Sala 1B PZM MARKU Nowoczesny system implantów francuskiej firmy EUROTEKNIKA gwarancjà trwałych efektów estetycznych Pawilon 7/Sala 1H CERKAMED Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa Pawilon 7/Sala 1F COLGATE - PALMOLIVE POLAND Podstawowe leczenie periodontologiczne dla lekarzy ogólnie praktykujàcych. Jak wyleczyç krwawiàce dziàsła Pawilon 7/Sala 1B PZM MARKU Nowoczesne technologie w gabinecie stomatologicznym - Êwiatło pod kontrolà lekarza dentysty Pawilon 7/Sala 1H HOLTRE EKSPORT-IMPORT Zastosowanie nowoczesnych elementów retencyjnych systemu Rhein 83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym. Piàtek, 13. wrzeênia 2013 SLOVAK DENTAL DAYS 14 th EXHIBITION OF STOMATOLOGY AND DENTAL TECHNICS Pawilon 7/Sala 1H OPTIDENT Mechanizmy wykorzystania tomografii CBCT i pantomografii dla rozwoju praktyki. Jak osiàgnàç sukces z nowoczesnà radiologià Pawilon 7/Sala 1E MICERDENT Âwiatło i kolor w odbudowie estetycznej - Enamel Plus HRi. - KURS I Pawilon 7/Sala 1A DENTAL CONNECTION Od licówek po implanty - Sukces osiàgni ty zespołowo INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava T F E Pawilon 7/Sala 1F NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY III Sympozjum Nowoczesnej Techniki Dentystycznej Pawilon 15/Sala 1B+C NOWY GABINET STOMATOLOGICZNY Kongres Prawa Medycznego Wydawnictwa Nowy Gabinet Stomatologiczny Pawilon 7/Sala 1B PZM MARKU Nowoczesny system implantów francuskiej firmy EUROTEKNIKA gwarancjà trwałych efektów estetycznych Pawilon 7/Sala 1G PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA Sp. z o.o. Wyzwania i ograniczenia w leczeniu recesji dziàsła Pawilon 7/Sala 1A C.Witt Z respektem dla anatomii - Nowe podejêcie do opracowywania kanałów korzeniowych. Dwa w jednym pilnik i irygacja Pawilon 7/Sala 1H CERKAMED Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa Pawilon 7/Sala 1B PZM MARKU Nowoczesne technologie w gabinecie stomatologicznym - Êwiatło pod kontrolà lekarza dentysty Pawilon 7/Sala 1C EQUENT System szyn NTI-TSS w praktyce - mo liwoêci i ograniczenia. Deprogramacja jako element przygotowania do rekonstrukcji protetycznej Pawilon 7/Sala 1H CERKAMED Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa Pawilon 7/Sala 1B MULTIDENTAL-MED Leczenie patologii okołowierzchołkowych - rekomendowane strategie i techniki współczesnej endodoncji Pawilon 7/Sala 1G EQUENT Stomatologia adhezyjna - Nowe spojrzenie na adhezj przy zastosowaniu technologii Embrace Pawilon 7/Sala 1H COLGATE - PALMOLIVE POLAND Fluorki złotym standardem profilaktyki - kiedy, dlaczego i jak je stosowaç? Pawilon 7/Sala 1E MICERDENT Materiały Stomatologiczne Âwiatło i kolor w odbudowie estetycznej - Enamel Plus HRi. - KURS II Pawilon 7/Sala 1B ARS DENTAL Stomatologia XXI wieku - Zastosowanie laserów do tkanek mi kkich w codziennej praktyce Pawilon 7/Sala 1G CHAMPIONS IMPLANTS GmbH (R)Evolution w implantologii. MIMIflapless & implantacja natychmiastowa Pawilon 7/Sala 1H COLGATE - PALMOLIVE POLAND Znaczenie chemomechanicznej kontroli płytki naz bnej w fazie podtrzymujàcej leczenia implantoprotetycznego Sobota, 14. wrzeênia Pawilon 15/Sala 1A Komisja ds. Szkolenia Przed i Podyplomowego PTS, Komisja Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Stomatologii PTS, Instytut Blend-a-Med Oral-B Lepiej zapobiegaç ni leczyç. Stomatologia prewencyjna Pawilon 7/Sala 1B GETWELL Sp. z o.o. Pierwsze Implanty 3D printing TIXOS - nowe mo liwoêci dzi ki innowacyjnej technologii. Prezentacja przypadków, Planowanie z wykorzystaniem tomografii CBCT VOLUX. Najnowszy System znieczulenia komputerowego Calajet Pawilon 7/Sala 1F 3SHAPE Nowoczesne rozwiàzania 3SHAPE w stomatologii i implantoprotetyce Pawilon 7/Sala 1E MICERDENT Odbudowa po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem wkładów z włókna szklanego Pawilon 7/Sala 1G DENTAL CONNECTION Rewolucyjne rozwiàzania: Protetyka cyfrowa i estetyka Pawilon 7/Sala 1H CERKAMED Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa Pawilon 15/Sala 1C DENTOMAX W trosce o spokojny sen czyli alternatywy i dylematy we współczesnej protetyce Pawilon 7/Sala 1A EQUENT System szyn NTI-TSS w praktyce - mo liwoêci i ograniczenia. Leczenie bólu mi Êniowego w układzie ruchowym narzàdu ucia Pawilon 7/Sala 1C DENTOMAX Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda eliminacji l ku stomatologicznego Pawilon 7/Sala 1C EQUENT Leczenie endodontyczne i odbudowa w pigułce - poradnik lekarza praktyka Pawilon 7/Sala 1H CHAMPIONS IMPLANTS GmbH (R)Evolution w implantologii. MIMIflapless & implantacja natychmiastowa Pawilon 7/Sala 1C ARS DENTAL Stomatologia XXI wieku - Zastosowanie laserów do tkanek mi kkich w codziennej praktyce.

11 CEDE Poznaƒ 2013 program targów 11 jpegwiz/shutterstock.com Dental Tribune Study Club Speakers Corner na CEDE 2013! Czwartek, 12. wrzeênia dr Jan Dethloff Artykulacja. Podnoszenie zwarcia STREFA TESTÓW Pawilon 6A Nowa forma prezentacji produktów przygotowana po raz pierwszy dla zwiedzajàcych wystaw CEDE Nie musisz kupowaç, ale mo- esz wypróbowaç! Strefa Testów została zorganizowana we współpracy z BE ACTIVE DENTIST dr Małgorzata Borowska i o. Filip Buczyƒski UÊmiech bez barier stomatologia dla dzieci niepełnosprawnych w praktyce Aukcja charytatywna Sabine Nahme Cone Beam Imaging vs tradycyjne obrazowanie traditional 2D wady i zalety dr Jan Dethloff Artykulacja. Podnoszenie zwarcia Piàtek, 13. wrzeênia dr n. med. Janina Walczyƒska Componeer bezpoêrednie licówki kompozytowe innowacyjne i niezwykle proste odtworzenie z bów przednich lek. stom. Monika Minor Porcelanowe licówki LUMINEERS bez szlifowania z bów mec. Paulina Kutrzebka Dokumentacja medyczna w gabinecie w jakim zakresie trzeba i warto jà prowadziç dr Małgorzata Borowska i o. Filip Buczyƒski UÊmiech bez barier stomatologia dla dzieci niepełnosprawnych w praktyce Aukcja charytatywna 14:00 15:00 dr med. dent. Armin Nedjat, dr n. med. chir. stom. Jolanta Nowakowska- Socha, ZTM Norbert Bomba (R)Evolution w implantologii MIMI - flapless & implantacja natychmiastowa (MIMI Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji) lek. stom. Monika Minor Duo:PCH gotowe licówki porcelanowe Sabine Nahme Cone Beam Imaging vs tradycyjne obrazowanie traditional 2D wady i zalety Sobota, 14. wrzeênia dr med. dent. Armin Nedjat, dr n. med. chir. stom. Jolanta Nowakowska- Socha, ZTM Norbert Bomba (R)Evolution w implantologii MIMI - flapless & implantacja natychmiastowa (MIMI Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji) dr Jan Dethloff Artykulacja. Podnoszenie zwarcia mec. Małgorzata Âwieca Warunki przedawnienia roszczeƒ w sprawach o bł dy medyczne Aukcja charytatywna lek. stom. Monika Minor Snap-on Smile estetyczna proteza nakładkowa dr Jan Dethloff Artykulacja. Podnoszenie zwarcia Sabine Nahme Cone Beam Imaging jak dokonaç dobrego wyboru, kierujàc si potrzebami klinicznymi? W Strefie testów mo na m. in.: przetestowaç narz dzia chirurgiczne przeprowadzajàc ekstrakcj z bów na uchwach zwierz cych, a po wykonaniu zabiegu zaszyç rany i przeçwiczyç krok po kroku technik zakładania szwów porównaç systemy implantologiczne, oraz poznaç zasady pracy obowiàzujàce podczas zabiegu implantacji. B dziecie mieç Paƒstwo mo liwoêç samodzielnego wprowadzenia implantu w samodzielnie wykonane ło e w zwierz cych uchwach. przetestowaç materiały kompozytowe. B dziecie mieç Paƒstwo nie tylko okazj do wykonania wypełnieƒ na modelach w odcinku przednim i bocznym, ale równie okazj do wykonania procedur polerowania. Do wykonania wypełnieƒ oraz artystycznych charakteryzacji b dziecie mo na wykorzystaç nakładacze silikonowe, p dzelki i inne narz dzia do modelowania. poznaç zasady pracy oraz doboru odpowiednich lup To tylko cz Êç programu Strefy Testów. Be Active Dentist w myêl zasady NFZ (Nauka-Fun-Zdrowie) zakładajàcej łàczenie przyjemnoêci z po ytecznym sp dzaniem czasu, przygotował równie szereg atrakcji i konkursów.

12 12 news CEDE Poznaƒ 2013 Du e odbudowy wykonywane w gabinecie przy u yciu GC everx Posterior Wraz z everx Posterior, GC, specjalista w dziedzinie innowacyjnych technologii do wypełnieƒ, opracowała wzmocniony włóknem szklanym kompozyt, którego specjalna struktura materiału otwiera nowe mo liwoêci bezpoêredniej odbudowy ubytków. Krótkie włókna szklane skutecznie zapobiegajà powstawaniu i rozprzestrzenianiu si p kni ç i czynià go idealnà podbudowà dla wzmocnienia wszelkich wypełnieƒ kompozytowych. Ponadto, wraz z everx Posterior, GC odpowiedziała na rosnàce zapotrzebowanie na ekonomicznà alternatyw do odbudowy rozległych ubytków. Wzmocniony włóknem szklanym materiał kompozytowy jest stosowany jako substytut z biny w połàczeniu z konwencjonalnym kompozytem w zast pstwie szkliwa, takim jak G-aenial Posterior. Włókna szklane zapewniajà minimalny liniowy skurcz i zapobiegajà złamaniom pojawiajàcym si w ostatecznym wypełnieniu i rozprzestrzeniajàcym si na struktur z ba, co jest uwa- ane za jednà z głównych przyczyn niepowodzenia w odbudowach kompozytowych i amalgamatowych. Bezprecedensowà wytrzymałoêç odbudowa zawdzi cza głównie wysokiej odporno- Êci materiału na p kanie, która odpowiada odpornoêci z biny i jest prawie dwukrotnie wy sza w porównaniu z wieloma innymi kompozytami. Plus, jego niezawodna adhezja zarówno do kompozytu pokrywajàcego, jak i do pokrywanej struktury z ba gwarantuje niezawodne wypełnienia. Aby uzyskaç estetyk i odpornoêç na Êcieranie, everx Posterior powinien byç zawsze pokryty utwardzanym Êwiatłem uniwersalnym kompozytem, takim jak jeden z rodziny produktów G-aenial. Jako materiał wzmacniajàcy do bezpoêrednich odbudów kompozytowych, everx Posterior szczególnie nadaje si do du ych ubytków w odcinku bocznym i jako substytut z biny umo liwia bezpoêrednie leczenie bardzo rozległych uszkodzeƒ. W szczególnoêci sà to: ubytki z 3 lub wi kszà liczbà powierzchni do odbudowy, ubytki z brakujàcymi guzkami z bowymi, gł bokie ubytki (w tym ubytki klasy I i II oraz z bów leczonych endodontycznie), ubytki po usuni ciu amalgamatu, ubytki, w których wkłady i nakłady byłyby równie wskazane. Nowy Rooter technologie w leczeniu stomatologicznym Firma FKG Dentaire SA z La Chaux de Fonds w Szwajcarii ogłasza Êwiatowà premier nowego mikrosilnika Rooter, przeznaczonego do leczenia endodontycznego, nazywanego te leczeniem kanałowym (ang. root canal treatment). In ynierowie wprowadzili innowacje na ka dym etapie procesu projektowania mikrosilnika, a ka da z nich ma słu yç podniesieniu komfortu pacjenta i funkcjonalnoêci pracy lekarza dentysty. Efekt ostateczny to lepsza akceptacja zabiegu przez pacjenta. Leczenie endodontyczne rzadko jest przyjemne dla pacjenta, pomimo e nowoczesne narz dzia i procedury opracowywane sà z myêlà o ograniczeniu jego dyskomfortu. Mikrosilnik Rooter firmy FKG Dentaire tak e koncentruje si na przydatno- Êci dla lekarza dentysty i endodonty. Odpowiadamy na potrzeby i oczekiwania specjalistów, ułatwiajàc przeprowadzanie zło onych zabiegów dzi ki wielu innowacyjnym funkcjom mówi Thierry Rouiller, dyrektor wykonawczy firmy FKG Dentaire. Sà to np. fabrycznie zaprogramowane zapami tane lokalizacje, wi ksza swoboda wyboru ruchów dzi ki technologii bezprzewodowej, wyjàtkowa ergonomia urzàdzenia, a nawet dioda LED w celu poprawy widocznoêci podczas zabiegu. Wszystkie te cechy to naprawd innowacyjne rozwiàzania, cechujàce mikrosilnik Rooter dodaje. Wybrane dane techniczne: silna biała dioda LED, zogniskowana na obszarze roboczym, Wraz z everx Posterior, GC stworzyła wysokiej jakoêci materiał, który otwiera nowe mo liwoêci, estetycznej odbudowy kompozytowej i jest odpowiedzià specjalisty w dziedzinie produktów stomatologicznych na rosnàce zapotrzebowanie na niedrogà alternatyw do odbudowy du ych i rozległych ubytków. Wi cej na temat everx Posterior mo na znaleêç na com. szeroki zakres ustawieƒ pr dkoêci: rpm, 10 programowalnych zapami tanych lokalizacji, z których 3 sà zaprogramowane fabrycznie, 360 obrotu w 5 pozycjach, automatyczne zatrzymywanie pilnika w razie zablokowania lub przekroczenia wybranego momentu obrotowego, urzàdzenie bezprzewodowe, wyposa- one w bateri Li-Ion, zapewniajàcà stałà pr dkoêç obrotowà. RECIPROC system do leczenia endodontycznego W krótkim czasie system RECI- PROC osiàgnàł na całym Êwiecie sukces jako produkt do preparacji kanałów korzeniowych przy u yciu tylko jednego narz dzia. System pozwala nie tylko na preparacj, ale tak e na skuteczne usuwanie gutaperki i materiałów wypełniajàcych na noêniku podczas rewizji leczenia endodontycznego. Dzi ki odpowiedniej budowie narz dzia oraz ruchowi recyprokacyjnemu R25 pozwala na wydajne usuwanie materiału wypełniajàcego i bezpieczne dotarcie na długoêç roboczà bez stosowania rozpuszczalników. Je- Êli konieczne jest nast pnie dalsze poszerzenie kanału, system RECIPROC zawiera dodatkowe narz dzia w innych rozmiarach. Rewizja leczenia kanałowego z systemem RECIPROC jest prosta, szybka i bezpieczna. System zawiera mikrosilnik VDW.GOLD RECIPROC motor, którzy po mistrzowsku kontroluje prac wszystkimi najwa niejszymi systemami narz dzi. W dowolnym momencie podczas preparacji mo na włàczyç symultanicznà kontrol długoêci. Mo na jà połàczyç z funkcjà Apical Auto Stop, zatrzymujàcà mikrosilnik po osiàgni ciu wierzchołka. Prawdziwà innowacjà jest wygodna funkcja RECIPROC REVERSE: wskazuje ona, kiedy nale y przełàczyç na ruch posuwisty pilnika, aby ułatwiç dalsze posuwanie si w kierunku wierzchołkowym. Dzi ki prostocie obsługi i ogromnej ró norodnoêci funkcji i zabezpieczeƒ urzàdzenie VDW.GOLD RECIPROC jest dobrze przygotowane na dalsze wyzwania, dzi ki czemu jest to opłacalna inwestycja. Wypełnianie kanałów jest dzisiaj wyjàtkowo wygodne dzi ki GUTTAFU- SION dla systemu RECIPROC. Obturatory tego nowego systemu majà stabilny rdzeƒ wykonany z gutaperki z wiàzaniami krzy owymi, pokryty gutaperkà przeznaczonà do upłynniania. Takie połàczenie zapewnia trójwymiarowe wypełnienie na ciepło o wysokim stopniu kondensacji i prostej metodzie aplikacji. Trzy rozmiary obturatorów odpowiadajà narz dziom w rozmiarach R25, R40 i R50. Wi cej informacji i filmów z instrukcjami krok po kroku znajdziesz w webcastach w witrynie internetowej Dane kontaktowe: lub faks

13 CEDE Poznaƒ 2013 news 13 A-dec poszerza kanał dystrybucji A-dec Inc. amerykaƒski i Êwiatowy lider rynku unitów stomatologicznych poinformował, e jego nowym partnerem w dystrybucji została spółka Optident. Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmà Optident znaczàco poprawi mo liwoêci dotarcia A-dec do klientów i partnerów biznesowych oczekujàcych najwy szej jakoêci produktu i usług posprzeda owych. Tym samym klienci A- dec uzyskajà dost p do bogatej oferty najwy szej klasy zaawansowanych technologicznie foteli stomatologicznych. BezpoÊrednia współpraca z Optident to wa ny krok w rozwoju polskiego rynku stomatologicznego. Dzi ki rozbudowanej sieci handlowo-serwisowej oraz firmom współpracujàcym z Optident zarówno małe, jak i du e praktyki stomatologiczne uzyskajà łatwiejszy dost p do najbardziej ergonomicznych unitów na Êwiecie mówi Simon Baxter, Dyrektor Sprzeda y A-dec Europe. Wybierajàc lokalnego przedstawiciela, długo przyglàdamy si jego doêwiadczeniu i metodyce działania jako podstawowym czynnikom determinujàcym sukces przedsi wzi cia. dodaje. A-dec to kolejny producent, który docenia potencjał kanału dystrybucyjnego Optident, szczególnie w segmencie klientów kierujàcych si w swoim wyborze najpierw jakoêcià, doêwiadczeniem, obsługà i serwisem, a nast pnie cenà. Współpraca z A-dec w istotny sposób uzupełnia portfolio naszych produktów w zakresie kompleksowego wyposa enia w sprz t stomatologiczny. DziÊ jesteêmy w stanie zaoferowaç klientom pełne spektrum najbardziej ergonomicznych unitów połàczone z diagnostykà obrazowà najwy szej klasy, które spełnià oczekiwania nawet najbardziej wymagajàcych u ytkowników zapewnia Dariusz Stój, Prezes Zarzàdu Optident. Warto podkreêliç, e firma A-dec jest nie tylko jednym ze Êwiatowych liderów w sprzeda y unitów stomatologicznych, ale tak e jednym z niewielu liderów innowacyjnoêci i ergonomii w tej kategorii. Nieprzypadkowo wi c udział rynku A-dec w USA przekracza 50%. Podobny udział w kategorii radiologicznej na Êwiecie ma Carestream Dental. Dlatego te, gdy zostaliêmy zaproszeni przez A-dec do rozmów o współpracy, nie mieliêmy wàtpliwoêci, e połàczymy nasze siły dodaje Dariusz Stój. Obecnie firma Optident oferuje wszystkie modele unitów A-Dec z linii 200, 300, 400, a tak e model A-Dec 500 uznawany przez lekarzy dentystów za najbardziej przyjazny i ergonomiczny. Endo Easy Efficient Systemy kompresji powietrza Ekom Ekom to firma produkujàca urzàdzenia medyczne, specjalizujàca si w opracowywaniu i produkcji bezolejowych kompresorów powietrznych przeznaczonych do u ytku w stomatologii, medycynie i przemyêle, a tak e ssaków stomatologicznych, urzàdzeƒ filtrujàcych i akcesoriów do nich. Firma zało- ona w 1992 r. ugruntowała swojà pozycj jako jeden z wiodàcych producentów systemów kompresji powietrza. Obecnie produkcja najnowocze- Êniejszych cichych kompresorów zbli a si do rocznie. Na całym Êwiecie działa ich ju około Nad projektowaniem i produkcjà urzàdzeƒ pracuje zespół liczàcy 190 pracowników. Szeroki zakres zastosowaƒ w połàczeniu z wysokà jakoêcià i technologià bezolejowà zapewniajà zapotrzebowanie na kompresory Ekom na mi dzynarodowym rynku. Do 99% produkcji firmy mo na znaleêç w 75 krajach na całym Êwiecie od Azji, przez Federacj Rosyjskà i Ârodkowy Wschód a po USA i Europ. Firma Ekom jest obecna na najbardziej presti owych wystawach i targach, a jej rodukty spełniajà wszystkie standardy Unii Europejskiej. Obowiàzujàcy w firmie system zarzàdzania jakoêcià uzyskał certyfikaty z normà ISO 9001:2008 oraz z normà dotyczàcà urzàdzeƒ medycznych, zaktualizowanà do CAN/CSA-ISO 13485:2003. Wizja firmy Ekom to: zapewniaç partnerom biznesowym precyzyjne i niezawodne rozwiàzania, koncentrowaç si na znajomoêci potrzeb klientów, rozpoznawaç i wykorzystywaç mo liwoêci przy jednoczesnej wysokiej innowacyjnoêci, produkcji oraz pełnym zaanga owaniu ka dego pracownika. RECYPROKACJA z Moje do wiadczenia z RECIPROC s niesamowite! Ten system udowadnia, e mo na zmieni podej cie do mechanicznej preparacji kanałów korzeniowych tak, aby ka dy lekarz miał du o wi ksze szanse na osi ganie powtarzalnych, przewidywalnych efektów. RECIPROC zapewnia bezpieczniejsz i prostsz metod opracowywania kanałów ni jakikolwiek inny system. Je li to nie sprawi, e pokochasz endodoncj, nic innego tego nie dokona! Dr. Bjørn Besserman-Svendsen, Frederiksberg Kopenhaga, Dania Poz, one file endo

14 14 service CEDE Poznaƒ 2013 Plany hal z numerami stoisk CEDE 2013 Pawilon Warsztaty /Prezentacje Workshops / Presentations strefa - VIP - zone strefa - VIP - zone Warsztaty /Prezentacje Workshops / Presentations A,8, b 7.2.2a exactus Biuro Targów Exhibition Reception 7A 7A 7A,8,15 DENTAL RIO 7.P3 Pawilon 7A

15

16 16 service CEDE Poznaƒ 2013 Plany hal z numerami stoisk CEDE 2013 Pawilon 6A Pawilon 8 7, 7A 7, 7A A O wydawcy Wydawca Dental Tribune International GmbH Holbeinstraße Leipzig Niemcy Telefon +49 (341) Faks +49 (341) Adres internetowy Prezes Dan Wunderlich Redaktor prowadzàcy Marzena Bojarczuk Marketing i Reklama Grzegorz Rosiak Opracowanie graficzne Dental Tribune International GmbH today b dzie dystrybuowany na targach CEDE wrzeênia Publikacja, zawarte w niej artykuly i zdj cia sà chronione prawami autorskimi. Zabronione jest jej reprodukowanie w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek j zyku, w catoêci lub w czéêci, bez wczeêniejszej pisemnej zgody wydawcy i redakcji. Wydawca i redakcja nie ponoszà odpowiedzialnoêci za treêç reklam i ogtoszeƒ

17 6 Months Clinical Masters Program in Implant Dentistry 12 days of intensive live training with the Masters in Como (IT), Maspalomas (ES), Heidelberg (DE) Live surgery and hands-on with the masters in their own institutes plus online mentoring and on-demand learning at your own pace and location. Learn from the Masters of Implant Dentistry: Registration information: 12 days of live training with the Masters in Como, Heidelberg, Maspalomas + self study Curriculum fee: 11,900 contact us at tel.: / ( 900 when registering, 3,500 prior to the first session, 3,500 prior to the second session, 4,000 prior to the last session) Collaborate on your cases and access hours of premium video training and live webinars University of the Pacific you will receive a certificate from the University of the Pacific Latest ipad with courses all early birds receive an ipad preloadedwith premium dental courses 100 A CERP C.E. CREDITS Tribune America LLC is the A CERP provider. A CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providers of continuing dental education. A CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

18 news CEDE Poznaƒ targi CEDE 2013 w Poznaniu: wrzeênia 2013 Połowa z tego, czego nauczyliêcie si jako studenci medycyny w ciàgu 10 lat oka e si nieaktualna, problem tylko z tym, e aden z waszych nauczycieli nie wie, która to połowa ten cytat z publikacji prof. C. Sidney Burwell z British Medical Journal z r. 1956, skierowanej do studentów medycyny nadal jest aktualny i dotyczy równie stomatologii. Tegorocznej edycji wystawy CEDE towarzyszy bardzo bogaty program szkoleniowy zarówno dla lekarzy dentystów, jak i techników, higienistek i asystentek stomatologicznych. 2-3-godzinne wykłady i całodzienne sesje zorganizowane zostały tak, aby ka dy mógł znaleêç coê ciekawego dla siebie z ka dej dziedziny stomatologii, ale równie prawa medycznego, psychologii, komunikacji i marketingu. Warto połàczyç pobyt na CEDE z wykładem czy warsztatem. Arena CEDE to rodzaj pokazów zabiegów dentystycznych cieszàcy si bardzo du ym zainteresowaniem, stàd w kolejnej edycji zostaje powtórzony. Stomatologia estetyczna czy ju medycyna estetyczna, Endodoncja zawsze potrzebna, Zastosowanie nowoczesnych urzàdzeƒ w gabinecie stomatologicznym, Profilaktyka w stomatologii do zobaczenia na ywo. W tym roku, wzorem lat poprzednich, w czasie dni targowych na CEDE 2013 odbywaç si b dà wykłady Dental Tribune Study Club w zorganizowanym w tym celu Speaker s Corner. W programie wykładów zaplanowano m.in. prezentacje z zakresu stomatologii estetycznej, implantoprotetyki, higieny i prawa medycznego. specjalnie dedykowanym kalendarzu ( Moje CEDE ), szukanie wykładów wg tematyki, wykładowców, słów kluczowych, wybranie wystawców (wg listy alfabetycznej lub wg grup towarowych), których chcemy odwiedziç i łatwe znalezienie stoiska firmy na mapie. Aplikacja umo liwia równie podzielenie si swoimi uwagami ze znajomymi na portalach społecznoêciowych, czy te zorganizowanie spotkania znajomych podczas CEDE W pawilonie 6A przy MTP Cafe oraz przy restauracji PWK zostały zlokalizowane 2 bezpłatne punkty Hot Spot. Aby zainstalowaç aplikacj, wystarczy zeskanowaç kod QR skanerem w telefonie lub wejêç do: Itunes dla posiadaczy Iphone lub Ipad z systeme IOS 4 lub wy ej, Google Play dla posiadaczy smartfonów z systemem Android, BlackBerry App World dla posiadaczy smartfonów/tabletów BlackBerry z systemem OS 5 lub wy ej, Windows Phone Apps dla posiadaczy smartfonów z systemem Windows w wersji 7.5 lub póêniejszych. W wyszukiwark nale y wpisaç: CEDE2013 i zainstalowaç aplikacj. Wi cej informacji na: Wystawa CEDE 2013 odbywa si na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich w pawilonach 6A, 7, 7A, 8 oraz 15 (tylko wykłady). 22. Stomatologia estetyczna - Dentopomoc marca 2014 Kraków targi NowoÊcià tegorocznego DTSC na CEDE b dzie akcja charytatywna, której celem b dzie zebranie Êrodków z przeznaczeniem na działalnoêç Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Ksi cia. Dr Małgorzata Borowska opowie o codziennej pracy na rzecz dzieci obj tych opiekà hospicjum, potem odb dzie si prezentacja przedmiotów wykonanych przez podopiecznych placówki, której towarzyszyç b dzie publiczna zbiórka funduszy. Organizatorem akcji UÊmiech bez barier jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Ksi cia, a partnerem medialnym Dental Tribune International. Dla wszystkich posiadaczy smartfonów i tabletów przygotowywana została aplikacja CEDE na urzàdzenia mobilne. Zadaniem aplikacji jest pomoc w zaplanowaniu pobytu na targach CEDE 2013, a szczególnie: zorganizowaniu swojego programu wykładów poprzez znalezienie, wybranie, zaznaczenie najbardziej interesujàcych pojawià si one w W dn wrzeênia 2013 r. pawilony wystawowe b dà czynne dla zwiedzajàcych w godz , 14 wrzeênia w godz WejÊcia na teren Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich: WejÊcie Północne od ul. Bukowskiej WejÊcie Wschodnie od ul. Roosevelta (dworzec PKP) WejÊcie Zachodnie od ul. Âniadeckich Wykłady Zjazdu Zespołów Stomatologicznych pawilon 15 poziom I oraz pawilon 7 antresola W dn wrzeênia 2013 r. identyfikator uczestnika Zjazdu Zespołów Stomatologicznych b dzie uprawniał do bezpłatnego korzystania ze Êrodków komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu. Recepcja Zjazdu znajduje si na wprost wej- Êcia od ul. Âniadeckich.

19 Planmeca ProMax 3D Stwórz wirtualnego pacjenta Do zobaczenia w Pawilonie 6A, Stoisko 6A.2.2 CBCT + 3D skan modelu + 3D zdjcie twarz Digital perfection See more. Get closer. Work better. Jeden aparat rtg, trzy typy danych 3D. Wszystko w jednym programie. icej inormacji: Planmeca Poland tel , Dystrybucja: Amadar , Eur-Med Kol-Dental , Znam

20 Odkryj moc włókien szklanych everx Posterior z GC Najmocniejsza* podbudowa kompozytowa. everx Posterior z GC jest pierwszym kompozytem wzmocnionym włóknami przeznaczonym do odbudowy zębiny w ubytkach o dużej wielkości. Pokonuje ograniczenia uzupełnień bezpośrednich. *Dane dostępne na życzenie GC EUROPE N.V. EEO Poland Tel

Program XIX Zjazdu Zespołów Stomatologicznych

Program XIX Zjazdu Zespołów Stomatologicznych program targów 7 Program XIX Zjazdu Zespołów Stomatologicznych r. 10.00 17.00 Pawilon 15/Sala 1D Współczesna koncepcja estetyki Prof. Camillo D Arcangelo 1. Materiały odtwórcze. 2. Materiały i techniki

Bardziej szczegółowo

SEKTOR A - Alfabetyczna lista wystawców z numerami stoisk. Agie Charmilles. Alfa Dental ATZ Farmont Poland

SEKTOR A - Alfabetyczna lista wystawców z numerami stoisk. Agie Charmilles. Alfa Dental ATZ Farmont Poland SEKTOR A - Alfabetyczna lista wystawców z numerami stoisk Agie Charmilles Alfa Alfa Dental ATZ Farmont Poland B&S Dent Ballito Bestom Dentonet.pl Beyond Europe Chema-Elektromet Chiradent (Słowacja) Chiromega

Bardziej szczegółowo

PREMIER A A-dec 400 już w Polsce. Więcej: 22 188 11 89

PREMIER A A-dec 400 już w Polsce. Więcej: 22 188 11 89 PREMIER A A-dec 400 już w Polsce Więcej: 22 188 11 89 Zobacz, co dla Ciebie mamy! To my wyznaczamy standardy nowoczesnej stomatologii. Dlatego do tej pory zaufało nam już ponad 4000 klinik i gabinetów

Bardziej szczegółowo

KRAKDENT 2010. Alfabetyczna lista wystawców SEKTOR A SEKTOR B. Prod-Dent Ballito

KRAKDENT 2010. Alfabetyczna lista wystawców SEKTOR A SEKTOR B. Prod-Dent Ballito KRAKDENT 2010 Alfabetyczna lista wystawców Nazwa firmy SEKTOR A Prod-Dent Ballito Lemix Medor Laboratorium Ortodontyczne Returning Swans (Chiny) Nerv Enterprise Formed PolDentax Sukces Zbigniew Stańczak

Bardziej szczegółowo

KRAKDENT 2010. Alfabetyczna lista wystawców SEKTOR A SEKTOR B. Prod-Dent Laboratorium Protetyczno-Imlantologiczne K. Zapotoczny Ballito

KRAKDENT 2010. Alfabetyczna lista wystawców SEKTOR A SEKTOR B. Prod-Dent Laboratorium Protetyczno-Imlantologiczne K. Zapotoczny Ballito KRAKDENT 2010 Alfabetyczna lista wystawców Nazwa firmy SEKTOR A Prod-Dent Laboratorium Protetyczno-Imlantologiczne K. Zapotoczny Ballito Lemix Medor Laboratorium Ortodontyczne Returning Swans (Chiny) Nerv

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU. Program spotkania. - Ankiety CEDE 2012

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU. Program spotkania. - Ankiety CEDE 2012 DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU Program spotkania 11,00 11,30 Zapraszamy na wycieczkę po pawilonie nr 15 11,40 12,00 Pan Prezes Przemysław Trawa CO W MIEJSCE PAWILONU 8A? 12,00 12,45 Prof. Henryk Mruk SKUTECZNY UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Patronat medialny: Kierownik Naukowy Zjazdu Zespołów Stomatologicznych Prof. Stanisław Suliborski

Patronat medialny: Kierownik Naukowy Zjazdu Zespołów Stomatologicznych Prof. Stanisław Suliborski Organizator CEDE 2011 Exactus Sp.j. al. Kościuszki 17, Ip., 90-418 Łódź tel.: 42 632 28 66, fax: 42 632 28 59 e-mail: info@exactus.pl, cede@cede.pl www.cede.pl Kierownik Naukowy Zjazdu Zespołów Stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

KRAKDENT. Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie. www.krakdent.pl

KRAKDENT. Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie. www.krakdent.pl Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie www.krakdent.pl EXPO Kraków Mi dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Targi w Krakowie doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko

Bardziej szczegółowo

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r.

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r. o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji 20 22 kwietnia 2017 r. VII Edycja Forum Praktyków Kraków. Absolutny TOP wykładowców: najwi ksze Êwiatowe nazwiska Zweryfikowane praktykà

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP

Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP Tematyka spotkania 1. Zabezpieczenie terenów targowych, zabezpieczenie eksponatów na stoiskach Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP 2. CEDE 2014 trochę statystyki 3. CEDE 2015 rezerwacja powierzchni

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2016 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

DENTOPOLIS 2016 program konferencji

DENTOPOLIS 2016 program konferencji DENTOPOLIS 2016 program konferencji CZWARTEK, 12 maja 18:00 21:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY EXTRA Bezpośrednie licówki kompozytowe praktyczny kurs wprowadzający Ćwiczenia na modelach Dr n. med. Maciej ŻAROW

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy

Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy Cennik na dzień 26.02.2016r. KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł Korona cyrkonowa 1 300,00 zł Korona pełnoceramiczna 2 000,00 zł Korona tymczasowa 70zł + cementowanie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CONTINNUM PERIO - IMPLANTOLOGII (2+2+4) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2010. Termin Temat Miejsce Organizator. Warszawa Hotel Sheraton, ul. Prusa 2. Dentist Kraków, Pl. Inwalidów 7/5

Lipiec 2010. Termin Temat Miejsce Organizator. Warszawa Hotel Sheraton, ul. Prusa 2. Dentist Kraków, Pl. Inwalidów 7/5 Lipiec 2010 Termin Temat Miejsce Organizator 1 lipca Zastosowanie miniimplantów w celu stabilizacji protez całkowitych Prowadzący: lek. dent. Łukasz Zadrożny Warszawa Hotel Sheraton, ul. Prusa 2 Dornwell

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM:

Warsztaty Praca z wykorzystaniem lup stomatologicznych 6 godz. PROGRAM: PROGRAMY ZAJĘĆ dla studentów IV i V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego w ramach projektu pn. COMPETENTIA - Podniesienie kompetencji studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zajęcia,

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

CEDE 2015 już za nami. Bardzo dużo się działo w czasie tych trzech dni. 10 września od rana trwało zebranie Komisji Konkursowej Grand Prix CEDE 2015.

CEDE 2015 już za nami. Bardzo dużo się działo w czasie tych trzech dni. 10 września od rana trwało zebranie Komisji Konkursowej Grand Prix CEDE 2015. CEDE 2015 już za nami. Bardzo dużo się działo w czasie tych trzech dni. 10 września od rana trwało zebranie Komisji Konkursowej Grand Prix CEDE 2015. Natomiast o 14:00 rozpoczęła się Konferencja prasowa

Bardziej szczegółowo

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA SPOTKANIA INTERAKTYWNE STOMATOLOGICZNE Nowa formu³a spotkañ wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego Autor_ Maciej Mikołajczyk _Osiągnięcie maksymalnego efektu estetycznego w przypadku rozległego leczenia protetycznego jest

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami LP LOKALIZACJA WYKŁADOWCA TEMAT WYKŁADU 1 ŁÓDŹ Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Marcin Aluchna mgr Agnieszka Królczyk 2 KATOWICE Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Magdalena Kukurba mgr

Bardziej szczegółowo

Kszta³cenie w zakresie CNC: praktyka i programowanie na PC sinutrain Kszta³cenie stwarzaj¹ce perspektywy w zakresie CNC: SinuTrain Wykwalifikowani pracownicy s¹ decyduj¹cym czynnikiem sukcesu w przemyœle

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2017 r.

z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 35/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria stomatologiczno-implantologiczna dr n. med. Jacek Ciesielski Lekarz dentysta Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH M-DENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE 50-325 WROC AW, UL. PESTALOZZIEGO 9 PRZYCHODNIA CZYNNA PON.-PT. 8.00-20.00 REJESTRACJA TELEFONICZNA 071 321 73 77 PROFILAKTYKA Usuniêcie kamienia

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika Cz Êç A Informacje dla u ytkownika A Informacje dla u ytkownika A.2 S owo wst pne A.2.1 Wst p dla stomatologa A.2.2 Wst p dla pacjenta A.3 Informacja o autorach B Zdrowy narzàd ucia B.1 Spis treêci B.2

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

CEDE 2012 znakomite wydarzenie zawodowe, biznesowe i towarzyskie!

CEDE 2012 znakomite wydarzenie zawodowe, biznesowe i towarzyskie! CEDE Poznaƒ 20-22. wrzeê nia 2012 Nie za le ne in for mac je dla wy staw ców i zwie dza jà cych DT Study Club Osoby zwiedzajàce targi zapraszamy na wykłady w ramach Dental Tribune Study Club bezpłatne

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Endosympozjum8. marrodent. Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy. marrodent

Endosympozjum8. marrodent. Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy. marrodent Endosympozjum8 Dr Julian Webber Sukces w endodoncji - rewolucyjny system jednonarzędziowy VIII Międzynarodowe Sympozjum Endodontyczne Szczecin 19-20.11.2012 Gdańsk 22-23.11.2012 ORGANIZATOR SPONSOR Dr

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Poradnie Dentystyczne Telefon do rejestracji: 22 42-91-241 Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Kierownik Poradni Dentystycznych lek. dent. Włodzimierz Rudnicki specjalista protetyki Stomatologia

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLENIE LASEROWE 23 LISTOPADA 2017, KRAKÓW Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie Stomatologii Laserowej Prof. Giovanni

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...45 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

18 listopada, godziny od do 16.30

18 listopada, godziny od do 16.30 18 listopada, godziny od 10.00 do 16.30 Powtórne leczenie kanałowe - nowoczesne techniki usuwania wypełnienia z kanału Warsztat teoretyczno-praktyczny (jednoosobowe stanowiska warsztatowe) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl 23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21 marca 2015 Kraków Nowy obiekt: ul. Galicyjska 9 targi www.krakdent.pl Targi w Krakowie: doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM PROTETYKI - CPT

CURRICULUM PROTETYKI - CPT CURRICULUM PROTETYKI - CPT Curriculum Protetyki CPT to szkolenie na poziomie podstawowym i średnim przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy stomatologów, którzy mają zamiar usystematyzować i ugruntować

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU CO PROPONUJEMY? Tutoring jest wyjątkową metodą pracy z dziećmi I młodzieżą wykorzystywaną

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja

Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja II etap leczenia Autorzy_ Maciej Dominik Drosd i Bartosz Troczyński _Pacjent zgłosił się do leczenia z powodu pogorszenia estetyki uśmiechu.

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo