VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały"

Transkrypt

1 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń czerwiec 2007

2 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki prof. ŚAM i WSID

3 Szanowni Państwo, Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ustroniu organizowanej przez Katedrę i Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚAM, Katedrę Techniki Dentystycznej WSID, Katedrę Chemii Politechniki Częstochowskiej, Zakład Inżynierii Powierzchni, Korozji i Katalizy Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej. Konferencja ta, ósma z rzędu, stała się corocznym punktem programu działalności naukowej wymienionych instytucji. Nieomal co rok pojawiają się doniesienia mające istotny wpływ na rozwój nauki. Największe osiągnięcia rodzą się na styku różnych kierunków i specjalności naukowych. Stymulatorem postępu w stomatologii są osiągnięcia medycyny ogólnej oraz inżynierii materiałowej. Stąd też nie jest przypadkiem, że spotkania nasze posiadają charakter interdyscyplinarny tak pod względem tematycznym jak też organizatorskim. Chcąc zapoznać Państwa z najnowocześniejszymi osiągnięciami, zanim pojawią się one w czasopismach naukowych i podręcznikach, zaprosiliśmy do wygłoszenia referatów kompetentnych specjalistów z różnych dziedzin. Połączone działania interdyscyplinarnych zespołów badawczych zaowocowały widocznym postępem w zakresie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz ulepszonych i nowych biomateriałów stomatologicznych. W dużej mierze dotyczy to badań nad osteoporozą i nanomateriałami, wyniki których zaprezentowane zostaną na konferencji. Osiągnięcia w dziedzinie profilaktyki i terapii osteoporozy pozwoliły między innymi na poszerzenie zakresu wskazań do zastosowania śródkostnych wszczepów zębowych oraz przyczyniły się do zachowania korzystnych warunków podłoża kostnego przy konwencjonalnym leczeniu bezzębia. Wiele ciekawych i akademickich wystąpień dotyczy tematów wolnych. W tej grupie tematycznej mieszczą się również referaty opracowane przez młodych pracowników nauki oraz członków studenckich kół naukowych, które zostaną wygłoszone w ramach tej konferencji. W imieniu organizatorów i Komitetu naukowego VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pragnę podziękować Autorom za trud związany z opracowaniem referatów. Wszystkim uczestnikom życzę owocnych obrad oraz miłego pobytu w Ustroniu. prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz 3

4 GOŚCIE HONOROWI prof. dr hab. n. med. Stefan Baron Kierownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia Śląskiej Akademii Medycznej dr hab. n. med. Maria Gołębiewska Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz Kierownik Katedry Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Knychalska-Karwan prof. dr hab. n. med. Wojciech Król Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz Kierownik Zakładu Chorób Metabolicznych Kości Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Bogumił Płonka prof. zw. dr hab. inż. Jan Pielichowski Kierownik Samodzielnej Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z siedzibą w Bytomiu R. Stupnytsky, DDS, PhD (medicine) Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv. Department of prosthetic dentistry. O. Styraniwska, DDS Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv. Department of prosthetic dentistry. prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. inż. Walery Szuścik dr.h.c. dr n. med. Ryszard Wąsik Dyrektor Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Ustroniu prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz Katedra Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. zw. dr hab. n. med. Stefan Włoch dr n. med. Eugeniusz Zielonka Ordynator Oddziału II Śląskiego Szpitala Reumatologiczno Rehabilitacyjnego w Ustroniu 4

5 KOMITET NAUKOWY prof. dr hab. Henryk Bala prof. dr n. med. Krystyna Dobies prof. zw. dr hab. inż. Józef Głuszek prof. zw. dr hab. n. med. Jan Grzesik prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Knychalska Karwan prof. dr n. med. Wiesław Kobyłecki prof. nadzw. dr hab. Ryszard Koczorowski prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski prof. zw. dr hab. n. med. Jan Pilch prof. dr hab. n. Bogumił Płonka prof. dr hab. inż. Walery Szuścik dr.h.c. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wierzchoń prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zabrzeski KOMITET ORGANIZACYJNY PRZEWODNICZĄCY: dr hab. n. med., dr n. tech Rajmund O r l i c k i prof. ŚAM i WSID Sekretariat Ewa D r o b i k Anna B u j o k ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu ul. Słoneczna 2, Ustroń 5

6 INFORMACJE ORGANIZACYJNE MIEJSCE OBRAD: Sala konferencyjna hotelu Belweder ul. Zdrojowa Ustroń REJESTRACJA UCZESTNIKÓW i SEKRETARIAT CZYNNY: Czwartek Piątek Sobota Hotel Muflon Hotel Belweder Hotel Belweder Osoby nie zakwaterowane w hotelu Belweder, a zainteresowane wykupem posiłków, proszone są o zwrócenie się bezpośrednio do recepcji hotelu. 6

7 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ustroń 2007 Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały P R O G R A M (czwartek) Spotkanie powitalne Hotel Muflon (piątek) Otwarcie konferencji Hotel Belweder I SESJA Przerwa obiadowa Hotel Belweder II SESJA Uroczysta kolacja Hotel Muflon (sobota) III SESJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Przerwa obiadowa Hotel Belweder IV SESJA V SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH VI SESJA DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WSID

8 PROGRAM NAUKOWY PIĄTEK Otwarcie Konferencji SESJA I Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. A. Sieroń dr hab. n. med. M. Gołębiewska prof. dr hab. n. med. J. Pilch E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Zakład Chorób Kości i Stawów, WOZ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie *Krakowskie Centrum Medyczne Osteoporoza współczesne problemy. Możliwości pomiaru struktury kostnej na radiogramie. Osteoporosis current challenges. Possibility of bone structure measurement on a radiogram W. Pluskiewicz, B. Drozdzowska, B. Tarnawska Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości Śląskiej Akademii Medycznej Osteoporoza a stomatologia: wyniki badań własnych. Osteoporosis in stomatology: own experiences E. Zielonka, R. Wąsik, D. Kapołka Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Ustroniu Osteoporoza wtórna w chorobach reumatycznych. Secondary osteoporosis in rheumatic diseases R. Szkilnik Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Problem osteoporozy w stomatologii. Problems of osteoporosis in dentistry Przerwa 8

9 M. Gołębiewska, E. Kulikowska - Bielaczyc Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku Wpływ osteoporozy na stan podłoża kostnego żuchwy u kobiet po menopauzie z częściowymi i całkowitymi brakami uzębienia. Effect of osteoporosis on the mandibular bone condition in postmenopausal women with partial and total dental lacks R. Stupnytsky Department of Prosthetic Dentistry, Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv Wpływ ekstrakcji zębów oraz stałego stosowania konstrukcji prote tycznej na morfologiczną przebudowę tkanki kostnej wyrostka zębodołowego bocznych części żuchwy. Impact of tooth extraction and permanent application of prosthetic construction on morphological remodeling of osseous tissue of the alveolar process in lateral parts of the mandible O. Stranivska Department of Prosthetic Dentistry, Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv Pomiar grubości błony śluzowej wyrostka zębodołowego w bezzębnych obszarach żuchwy. Measurement of thickness of mucous membrane of the alveolar process in edentulous areas of the mandible L. Kadar The Clinic of Medical Academy in Budapest Epitezy twarzowej części czaszki retencja implantologiczna nowe konstrukcje. Epitheses of the facial part of the skull - implant supported retention - new constructions. 9

10 L. Klimek 1, E. Bałczewska 2 1 Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej 2 Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Analiza struktury morfologicznej tkanek zęba na podstawie ich replik w elektronowym mikroskopie skaningowym u pacjentek z niedoborem wapnia. The analysis of the morphological structure of dental tissues on the basis of their SEM replicas in patients with systemic hypocalcemia A. Niewczas, T. Bachanek Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie Badania destrukcji połączeń na powierzchniach granicznych pomiędzy wypełnieniem a twardymi tkankami zęba. The examination of destruction of conjunctions on border surfaces between filling and tooth s hard tissues R. Koczorowski 1, R. Brożek 2, B. Czarnecka 3 1 Zakład Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2 NZOZ Pol-Stom. Szpital MSWiA w Poznaniu 3 Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Właściwości sprężyste miękkich mas wyścielających protezy ruchome w badaniach statycznych. The elasticity of soft materials used to reline removable dentures static studies M. Tanasiewicz Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej Mikroskopia Rezonansu Magnetycznego w dentystyce. Magnetic Resonance Microscopy in dentistry Przerwa obiadowa 10

11 II SESJA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. R. Szkilnik prof. dr hab. n. med. J. Drugacz prof. zw. dr hab. n. med. S. Włoch M. Richert* 1 * Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 1 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Nanomateriały w protetyce, medycynie i technice. Nanomaterials in prosthetics, medicine and technique K. Sztwiertnia Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Nauk Mikroskopia orientacji krystalograficznych. Crystallographic orientation microscopy J. Pielichowski 1, R. Orlicki 2*, Z. Kowalski 3, K. Pielichowski 1 1 Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej 2 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej 3 Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Nowe nanokompozyty dla stomatologii. New nanocomposites for dentistry. 11

12 A. Marcinkowska 1, W. Hędzelek 1, R. Wachowiak 2, L. Kubisz 3, M. Gauza 3 1 Katedra Protetyki Stomatologicznej i Klinika Protetyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Pracownia Analizy Chemicznej Związków Toksycznych i Dopingowych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 3 Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Rozpoznawanie materiałów stomatologicznych na podstawie wybranych metod fizykochemicznych. The identification of dental materials on the base of chosen physicochemical methods A. Karwiński, W. Leśniewski, P. Wieliczko Zakład Prototypowania Odlewów i Projektowania Zaawansowanych Technologii Instytutu Odlewnictwa w Krakowie Technologia wykonywania odlewów o rozwiniętej geometrii powierzchni zgodnie z metodą wytapianych modeli. Making castings of intricate surface geometry by investment process M. Balcer, J. Peszke, R. Radoła, W. Stokłosa, L. Wężyk Nanoco Sp z o.o., Tarnowskie Góry Zastosowanie nanosrebra w ochronie przed patogenami. Application of silver nanoparticles in antipathogens protection M. Januś, B. Stypuła Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Właściwości korozyjne biomateriałów metalicznych. Corrosion properties of metallic biomaterials Uroczysta kolacja 12

13 (sobota) III SESJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. L. Postek-Stefańska prof. dr hab. H. Bala prof. dr hab. n. med. B. Płonka D. Klimecka-Tatar, H. Bala Katedra Chemii Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej Chemiczna modyfikacja powierzchni nanokrystalicznych proszków na bazie Nd 2 (Fe, Co) 14 B jako sposób poprawy odporności korozyjnej magnesów. Surface chemical modification of nanocrystalline Nd 2 (Fe,Co) 14 B powder as a method to improve corrosion resistance A. Sobczak, Z. Kowalski Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej Kość i biomateriały hydroksyapatytowe stosowane w chirurgii kostnej. Bone and hydroxyapatite biomaterials applied in bone surgery M. Dobrzyński, K. Fita Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu Przydatność termografii w diagnostyce zmian patologicznych w obrębie twarzoczaszki. Usefulness of thermography in diagnostics of pathological changes in craniofacial region. 13

14 P. Komorowski 1, H. Jerczyńska *, Z. Pawłowska *, B. Walkowiak 1* 1 Zakład Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej * Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ocena biotolerancji materiałów z zastosowaniem technik transkryptomiki. Application of transcriptomics techniques to evaluation of materials biotolerance W. Szymański 1, W. Jakubowski 1, W. Okrój 1, M. Kamińska 1, P. Komorowski 1, I. Przybyszewska-Doroś 1, B. Walkowiak 1* 1 Zakład Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej * Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Porównanie metod oceny biofilmu bakteryjnego wstępne wyniki badań wybranych biomateriałów. Comparison of methods for biofilm evaluation preliminary results for selected biomaterials M. Hajduga, K. Oracz Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Identyfikacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą. Evaluation of oxygen content in surface layer of galvanic coats in contact with lively tissue M. Hajduga, K. Oracz Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Analiza zmian stężeń tlenu w wybranych materiałach metalicznych w obecności tkanki żywej. The analysis of oxygen concentration in some metallic materials implanted to lively tissue Przerwa 14

15 M. Sroczyk-Jaszczyńska, A. Dojs, K. Lisiecka-Opalko Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zastosowanie aparatu Ozony Tron w leczeniu zmian w obrębie jamy ustnej u dzieci. The use of OzonyTron in the children oral cavity changes treatment E. Tyburska, B. Pietrzyk, L. Klimek Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej Warstwy TiO 2 na stopach protetycznych. TiO 2 layers on dental alloys P. Świeć, B. Pałysewicz, G. Maślanko, T. Tomaszewski, J. Bieniaś, B. Surowska Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie Katedra Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej Zmiana właściowści fizyko-chemicznych mikro i minipłytek w materiale Zakładu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie. The change of physico-chemical property of micro and mini plate in the studies of Department of Maxillo-Facial Surgery, Medical University in Lublin T. Szklarski Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Skuteczność estetycznej odbudowy zębów materiałem kompozytowym. The effects of esthetic restoration of teeth with composite material A. Prociów 1, K. Banaszek 1, J. Sawicki 2 1 Zakład Endodoncji, Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncjii Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2 Instytut Inynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej Ocena przydatnoci kalibratów w leczeniu endodontycznym - badania SEM. Evaluation of endodontic gauges usefulness in root canal treatment SEM study. 15

16 A. Puchalik 1, M. Hajduga 1 * 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Oszacowanie przydatności stopu HERAENIUM NA po przetopieniu w kontekście badań strukturalnych. The assessment of HERAENIUM NA alloy s suitability in the context of structural research M. Jasiński 1, M. Hajduga 1 * 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Wpływ technologii topienia na strukturę materiałów metalicznych. An influence of the technology of melting on the structure of the metallic materials Przerwa obiadowa IV SESJA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. M. Richert prof. zw. dr hab. n. med. B. Kłaptocz prof. nadzw. dr hab. R. Koczorowski L. Postek-Stefańska 1, I. Wysoczańska-Jankowicz 1, L. Borkowski 1, J. Nożyński 2 1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej 2 Pracownia Histopatologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Wpływ wybranego systemu adhezyjnego na obnażoną miazgę zębową szczura. The effect of selected adhesive system on the exposed rats dental pulp. 16

17 J. Waśkowska, R. Koszowski, T. Morawiec Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej Wykorzystanie N 2 O jako chłodziwa w zabiegach w obrębie jamy ustnej. Application of N 2 O as a coolant in procedures within the oral cavity J. Waśkowska 1, A, Kawczyk-Krupa 1, R. Koszowski 1, A. Kościarz-Grzesiok, A. Sieroń2 1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej 2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Znaczenie badania autofluorescencji i diagnostyki fotodynamicznej (PDD) w rozpoznawaniu schorzeń błony śluzowej jamy ustnej. The significance of autofluorescence testing and photodynamic diagnostics /PDD/ in diagnostication of diseases of oral mucous membrane M. Hajduga 1 *, A. Kalukin*, B. Kalukin* 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Stopy protetyczne na bazie kobaltu w kontekście zjawisk korozyjnych. Cobalt matrix prosthetic alloys in the context of corrosion M. Hajduga 1*, K. Hadyś, B. Kalukin* 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Wpływ struktury drutu na końcowy efekt leczenia ortodontycznego. The influence of wire structure on the final outcome of orthodontic treatment. 17

18 R. Orlicki 1 *, A. Dyszkiewicz 2**, B. Pawlus 3, J. Juraszek 4 1 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej 2 Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego 3 Klinika Stomatologiczna Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 4 Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu **Instytut Fizjoterapii Politechniki Opolskiej Pomiary statyczne sił zgryzu w układzie tensometrycznym. Bite forces examination in tensometric system Przerwa V SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Przewodniczący Sesji: dr n. med. M. Tanasiewicz prof. dr hab. inż. J. Zabrzeski prof. dr hab. inż. W. Szuścik, dr.h.c J. Adamczuk, W. Stawiany, K. Jankowska, M. Budzik Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiej Akademii Medycznej Algorytm postępowania z pacjentami leczonymi lekami przeciwzakrzepowymi przed zabiegami chirurgicznymi w gabinecie stomatologicznym. Medicaments that disturb clotting process can be the reason for many complications after teeth extraction W. Stawiany, J. Adamczyk Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Związek pomiędzy stanem uzębienia i błony śluzowej jamy ustnej a dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Connection between the teeth and oral cavity mucosa condition, and ailments of the digestive tract. 18

19 M. Dojs, A. Koberska Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w obrazowaniu twardych tkanek zęba. Aplications of scanning electron microscope (SEM) in the imaging of hard tissues of tooth A. Wita, M. Grzegorzyca Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Własności mechaniczne tworzyw polimerowo-akrylowych wzbogaconych nanosrebrem. Mechanical properties of nanosilver enriched polymer-acrylic materials M. Gawrychowska Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej Ocena trwałości konstrukcyjnej protez akrylowych na podłożu elastycznym w aspekcie badań bakteriologicznych in vitro Evaluation of constructional durability of acrylic dentures on elastic foundation, in the aspect of in vitro bacteriological testing VI SESJA DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WSID 19

20 Patronat naukowy i wspierający Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronat medialny Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Sponsorzy ING Bank Śląski S.A. Oddział w Ustroniu *** Bank BPH S.A. Oddział w Cieszynie 20

21 STRESZCZENIA REFERATÓW

22 1 Osteoporosis current challenges Possibility of bone structure measurement on a radiogram E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Department of Bone and Joint Diseases, Jagiellonian University Collegium Medicum in Krakow Head: dr hab. med. E. Czerwiński *Krakow Medical Centre Director: dr hab. med. E. Czerwiński Bone fractures that occur during osteoporosis determine its clinical importance. Life risk fracture in a 50-year old woman is 40%. There were of osteoporotic fractures in Europe in a year Every year women and sustain proximal femur fracture. In Europe fracture occurs every 30 seconds. Domination of resorption over formation causes decrease of bone quality, which means a resistance to fracture. This combines bone mass loss, deterioration of microstructure and alteration in bone cells and organic and non-organic substance. Estrogen insufficiency is the main cause of osteoporotic changes in women in menopause period. This effects in deregulation of osteoclast control by osteoblast using RANK- L system and cytokins. As consequence of this frequency of resorption activation increases, as well as osteoclasts recruitment, its activation and life span but in contrary bone formation processes are increased. Excessive remodelling leads to disruption of trabecular connections and their perforation. Such weakening of structure in consequence causes bone tissue microdamages. The aim of the treatment of osteoporosis is the prevention of fractures. According to a new definition by National Osteoporosis Foundation (NOF) and National Institutes of Health USA (NIH) osteoporosis is a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing to an increased risk of fracture. Bone strength reflects the integration of two main features: bone density and bone quality. Dual Energy X-ray absorptiometry (DXA) is a standard method of mineral bone density measurement. Diagnosis can only be made by a measurement performed in lumbar spine and proximal femur. According to World Health Organisation (WHO) the value of T-score from -1.0 to 22

23 -2.4 means a decreased bone mass, and at the level of -2.5 and below osteoporosis can be diagnosed. The measurements in other parts of a skeleton and using other methods are not equivalent and cannot be used exchangeable. DXA measurement in other places of a skeleton can be only used in screening but not for diagnosis. Recent publications proved that the majority of fractures (50%-70%) occur in subjects who do not fulfill the criteria according to WHO. New WHO guidelines recommend a calculation of a 10-year absolute fracture risk (RB-10), where DXA is only one of the factors. Bone resistance to fracture depends mainly on bone mineral density and bone structure. Indirect information of bone structure is submitted by a radiological investigation. However, its evaluation in the diagnosis of bone metabolic diseases is subjective and ambiguous. The aim of the study was to work up an objective method of measurement of bone structure on a radiogram. Radiograms of distal radius were selected for analysis. Radiograms were performed under the standard manner. Bone structure analyses were made using authors own program based on the IBM PC. Program Trabecula follows the recognition of bone structure on a radiogram by human eye. Algorithm of the program assumes that the basic element of bone structure is radiological trabecular. The program works automatically recognizing radiological trabecular under following micro-densitometry curves. Afterwards a map is generated and parameters like numbers, width, area, height and density calculated. Program Trabecula was used in evaluation of flouride on bone and joint system in 211 workers of Aluminium Plant in Skawina. These were men with the average age of 46.8 (s-10.3), who on the average of 18.6 years worked in a high risk of fluoride contamination (s = 6,5). Seperate investigation was performed on a control group including 57 persons and based on the autopsies on corpses. The results of the analisys helped to estimate the differences between the control group and those exposed to fluoride and describing typical features of fluorosis. These programs are currently being implemented in many bone structure analyses including jaw and mandible. Bone structure paramethers were assessed in the aspect of bone quality, osteoporotic fracture and bone remodelling after the insertion of bone implants. 23

24 1 Osteoporoza - współczesne problemy Możliwości pomiaru struktury kostnej na radiogramie E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Zakład Chorób Kości i Stawów, WOZ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: dr hab. med. E. Czerwiński *Krakowskie Centrum Medyczne Dyrektor: dr hab. med. E. Czerwiński O znaczeniu klinicznym osteoporozy decydują występujące w jej przebiegu złamania kości. Życiowe ryzyko złamania u kobiety 50-cio letniej wynosi aż 40%. W Europie, w roku 2000 było złamań osteoporotycznych. Każdego roku złamanie bliższego końca kości udowej (bkk udowej) występuje u kobiet i mężczyzn. W Europie złamanie pojawia się co 30 sekund. Występująca w osteoporozie przewaga procesów resorpcji nad tworzeniem powoduje obniżenie jakości kości, czyli zmniejszenia odporności na złamania. Składa się na to zmniejszenie masy kości, pogorszenie mikrostruktury, zmiany w komórkach kostnych oraz w składnikach organicznych i nieorganicznych. Podstawową przyczyną tych zaburzeń w osteoporozie u kobiet jest niedobór estrogenów w okresie menopauzy. Powoduje to rozregulowanie kontroli osteoblasta nad osteoklastem poprzez system RANK-L i cytokin. W efekcie zwiększa się częstości aktywacji resorpcji, rekrutacja osteoklastów, ich aktywacja i wydłużenie czasu życia, a osłabienie kościotworzenia. Nadmierna przebudowa prowadzi do przerwania połączeń międzybeleczkowych i perforacji beleczek. Takie osłabienie struktury powoduje w konsekwencji mikrouszkodzenia tkanki kostnej. Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie złamaniom. Według nowej definicji opracowanej przez National Osteoporosis Foundation (NOF) i National Institutes of Health USA (NIH) osteoporoza jest chorobą szkieletu charakteryzującą się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje zwiększone ryzyko złamania. Wytrzymałość kości przede wszystkim odzwierciedla gęstość mineralna w połączeniu z jakością kości. Standardową metodą pomiaru gęstości mineralnej kości jest dwu-energetyczna absorpcjometria rentgenowska DXA (Dual Energy X-ray absorptiometry). Do rozpoznania osteoporozy upoważnia badanie w bliższym końcu kości udowej lub kręgosłupie. Według kategoryzacji WHO (World Health Organisation) wartość wskaźnika T w za- 24

25 kresie -1.0 do -2.4 oznacza obniżoną masę kostną, przy poziomie -2.5 i mniej rozpoznajemy osteoporozę. Pomiary w innych miejscach szkieletu i innymi metodami nie są równoważne i nie mogą być stosowane wymiennie. Pomiary DXA w innych miejscach szkieletu mają wartość skriningową, a nie diagnostyczną. Publikacje ostatnich lat udowodniły, że większość złamań (50%-70%) występuje u osób, które nie spełniają kryteriów badania osteoporozy według WHO. Stąd nowe wytyczne WHO zalecają obliczanie 10-cio letniego bezwzględnego ryzyka złamania (RB-10), gdzie badanie densytometryczne jest jednym z czynników. Współcześnie 10-letnie ryzyko złamania bezwzględnego obliczamy na podstawie względnych współczynników ryzyka złamania. Wytrzymałość kości na złamania zależy głównie od gęstości mineralnej i struktury kości. Do pośredniej informacji o strukturze wystarcza badanie radiologiczne. Jednakże jej ocena w diagnostyce schorzeń metabolicznych kości jest subiektywna i wieloznaczna. Celem badań było opracowanie obiektywnej metody pomiaru struktury kości na radiogramie. Do badań wybrano radiogramy struktury kości dalszych przynasad kości promieniowej. Radiogramy były wykonane w sposób typowy, według powszechnie przyjętych zasad. Do analizy struktury opracowany został własny program w oparciu o standardowy komputer IBM PC. Program Trabecula naśladuje spostrzeganie struktury kostnej na radiogramie przez oko ludzkie. Algorytm programu przyjmuje zatem, że podstawowym elementem struktury kostnej na radiogramie jest beleczka radiologiczna. Program działa na zasadzie automatu rozpoznając beleczki radiologiczne na kolejnych krzywych mikrodensytometrycznych. Następnie generuje on mapę beleczek i oblicza ich charakterystykę w postaci szeregu parametrów: liczba beleczek w linii, szerokość beleczki, wysokość, pole, gęstość. Program Trabecula wykorzystano do oceny wpływu fluoru na układ kostno-stawowy u 211 pracowników Huty Aluminium w Skawinie. Byli to mężczyźni w wieku średnio 46,8 lat (s = 10,3); którzy pracowali w warunkach wysokiego narażenia na związki fluoru przez okres średnio 18,6 lat (s = 6,5). Wykonano również badania w odpowiednio dobranej grupie kontrolnej składającej się z 57 osób, opartej na badaniach pośmiertnych Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie różnic pomiędzy grupą kontrolną, a grupą osób narażonych na fluor oraz określenie cech typowych dla fluorozy. Programy te są stosowane obecnie w analizach struktur różnych kości włączając żuchwę i szczękę. Oceniano parametry struktury kości w aspekcie oceny jej jakości, zmian osteoporotycznych oraz jej przebudowy po implantacji wszczepów zębowych. 25

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 21-26 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) Condition of the mandibular bone in postmenopausal edentulous women.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek.

węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek. BIOCOMPATIBILITY OF C-C COMPOSITES COVERED WITH PYC AND PHEMA M. Burešová*, K. Balík*, V. Machovič**, M. Novotná**, V. Pešáková***, H. Hulejová***, M. Sochor**** * Institute of Rock Structure and Mechanics,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013 Małgorzata Podbielska 1, Krzysztof Sokołowski 2, Maria Sokołowska 3 1 Wydział Fizjoterapii. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI

DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński Kraków 31-501, ul. Kopernika 32, www.kcm.pl tel. 12 430 00 00 DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI Informacje dla pacjentów Oferta Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 91-96 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I Diagnostics and prosthetic treatment planning

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Urszula Coupland Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi I. Przedmiot fakultatywny Choroby metaboliczne kości problem współczesnej cywilizacji. Mity i fakty (zajęcia oparte

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz

Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz Abstrakty przedstawiane w czasie dorocznego kongresu American Society of Bone and Mineral Research 2015 (Seattle, USA) Znaczenie upadków 2 prace Wpływ leków 2 prace Ocena

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia

Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 6, 403-407 Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia Standards of contemporary diagnosis and treatment

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII WROCŁAW 21.04.2017 1 Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY REVIEWS / REVIEWS Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 6/2004 ISSN 0423-104X New ISCD recommendations

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 13-20 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) Condition of the mandibular bone in postmenopausal women with partial

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach 2011-2012 na przykładzie województwa śląskiego Treatment costs of malignant cervical cancer in Poland in 2011-2012 the case of Silesian

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny. Polimorfizm genów receptorów estrogenowych (ERα i ERβ) a rozwój zespołu metabolicznego u kobiet po menopauzie

Gdański Uniwersytet Medyczny. Polimorfizm genów receptorów estrogenowych (ERα i ERβ) a rozwój zespołu metabolicznego u kobiet po menopauzie Gdański Uniwersytet Medyczny Mgr Karolina Kuźbicka Polimorfizm genów receptorów estrogenowych (ERα i ERβ) a rozwój zespołu metabolicznego u kobiet po menopauzie Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. Chest x-ray Equivalent Chest x-ray 0.02 20 86.96 hr NA

Promieniowanie. Chest x-ray Equivalent Chest x-ray 0.02 20 86.96 hr NA Promieniowanie Dawka promieniowania porównanie dawki densytometru oraz zdjęcia RTG klatki piersiowe AP Study msv µgr Background Equivalent Chest x-ray Equivalent Chest x-ray 0.02 20 86.96 hr NA Explorer

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa

Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Prezentacja dla kierunku Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria stomatologiczno-implantologiczna dr n. med. Jacek Ciesielski Lekarz dentysta Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Lek. Magdalena Wawrzyk STRESZCZENIE

Lek. Magdalena Wawrzyk STRESZCZENIE Lek. Magdalena Wawrzyk STRESZCZENIE Do złamań kości u dzieci dochodzi najczęściej w wyniku upadków jednopoziomowych, upadków z wysokości i wypadków komunikacyjnych. Najczęściej obrażeniom ulegają kości

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES

PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES www.kcm.pl PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES 1 1 2 1 1,2 Domagała M., Trybulec B., Osieleniec J., Jewiarz J.,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

8. Streszczenie/Abstract

8. Streszczenie/Abstract 8. Streszczenie/Abstract Streszczenie Wstęp Wykorzystywanie badań nad jakością życia, służy rozwojowi nowej wiedzy, przedstawiającej nowatorskie podejście do pacjenta chorego. To stanowić może jedną ze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA PŁYTKOWEGO STABILIZATORA KRĘGOSŁUPA Z WYKORZYSTANIEM MES

ANALIZA NUMERYCZNA PŁYTKOWEGO STABILIZATORA KRĘGOSŁUPA Z WYKORZYSTANIEM MES Aktualne Problemy Biomechaniki, ni 4/2010 97 Marta KIEL, Jan MARCINIAK, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Politechnika Śląska ANALIZA NUMERYCZNA

Bardziej szczegółowo

Justyna Kinga Stępkowska

Justyna Kinga Stępkowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Justyna Kinga Stępkowska Ilościowa ocena wybranych antygenów nowotworowych u zdrowych kobiet stosujących dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Małgorzata Roślak, Henryk Stolarczyk Uniwersytet Łódzki, Łódź ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż.

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż. Pestycydy i problemy związane z ich produkcja i stosowaniem - problemy i zagrożenia związane z występowaniem pozostałości pestycydów w środowisku; Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją - problem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

XIX KURS I WARSZTATY ZROZUMIENIA, DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. 29-31.03.2012, Szczyrk, Orle Gniazdo PROGRAM

XIX KURS I WARSZTATY ZROZUMIENIA, DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. 29-31.03.2012, Szczyrk, Orle Gniazdo PROGRAM XIX KURS I WARSZTATY ZROZUMIENIA, DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY 29-31.03.2012, Szczyrk, Orle Gniazdo PROGRAM PROGRAM SPIS TREŚCI str. Organizatorzy 4 Informacje adresowe 5 Główni Sponsorzy 6 Wystawcy

Bardziej szczegółowo

Żywienie wyłącznie mlekiem własnej matki vs żywienie naturalne z udziałem mleka kobiecego pasteryzowanego

Żywienie wyłącznie mlekiem własnej matki vs żywienie naturalne z udziałem mleka kobiecego pasteryzowanego Żywienie wyłącznie mlekiem własnej matki vs żywienie naturalne z udziałem mleka kobiecego pasteryzowanego porównanie w okresie 4 lat (2012-2016) Maria Wilińska, CMKP 1 Mleko Matki jest zawsze pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w osteoporozie. skrócona wersja

Zasady postępowania w osteoporozie. skrócona wersja Zasady postępowania w osteoporozie skrócona wersja Zasady postępowania w osteoporozie skrócona wersja 1 U kogo wykonywać badania w kierunku osteoporozy? Badania w kierunku osteoporozy należy wykonać u

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRÓBY ŚCISKANIA NA ZMIANĘ STRUKTURY BELECZKOWEJ KOŚCI ILOŚCIOWY OPIS MIKROSTRUKTURY Z WYKORZYSTANIEM METOD OBRAZOWANIA 3D

WPŁYW PRÓBY ŚCISKANIA NA ZMIANĘ STRUKTURY BELECZKOWEJ KOŚCI ILOŚCIOWY OPIS MIKROSTRUKTURY Z WYKORZYSTANIEM METOD OBRAZOWANIA 3D Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 6/2012 129 Magdalena SOBUŚ, Marzena IWANIEC, Aneta GĄDEK-MOSZCZAK 1, Sylwia ŁAGAN, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, 1 Instytut Informatyki Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo