Wzory (Wydruk proszę przynieść na kolokwium. Bez własnych dopisków. Proszę również przynieść kalkulatory, telefonów komórkowych nie wolno używać)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzory (Wydruk proszę przynieść na kolokwium. Bez własnych dopisków. Proszę również przynieść kalkulatory, telefonów komórkowych nie wolno używać)"

Transkrypt

1 Prwadzący: dr Marusz Dybał, Zakład Zarządzaa Fasam, Isyu Nauk Ekmczych hp://praw.u.wrc.pl/user/48 Wzry (Wydruk prszę przyeść a klkwum. Bez własych dpsków. Prszę róweż przyeść kalkulary, elefów kmórkwych e wl używać) Wzrcwy układ erówśc pdsawwych wskaźków lścwych, dpwadający wymgm gspdarwaa esyweg: R < M < P < Z, Gdze: deks dyamk; R sa zarudea; M przecęy sa akywów; P - przychdy ze Z zysk przedsębrswa; Wzrcwy układ erówśc pdsawwych wskaźków jakścwych, dpwadający wymgm gspdarwaa esyweg: MR < PM < PR < ZP < ZM < ZR Gdze: deks dyamk; M/RMR przecęe zaagażwae akywów a jedeg zarudeg; P/MPM brwść mająku; P/RPR wydajść pracy a jedeg zarudeg; Z/PZP - rewść Z/MZM rewść akywów; Z/RZR rewść pracy a jedeg zarudeg; Spa amryzacj (S a ) %/kres amryzacj; Rcza kwa amryzacj (A r ) warść pcząkwa śrdka rwałeg/kres amryzacj; Amryzacja degresywa - przyśpesza A r w * S a * W N gdze: A r - amryzacja rcza dla rku, (S a ) - spa amryzacj w - współczyk pdwyższający sawkę amryzacj, W N - warść e a kec pprzedeg rku brweg. marża hurwa cea hurwa cea zbyu prducea marża dealcza cea dealcza cea hurwa; marża hadlwa cea dealcza cea zbyu prducea; marża w su (cea sprzedaży waru ksz sprzedaeg waru )/ cea sprzedaży waru marża d sa (cea sprzedaży waru ksz sprzedaeg waru )/ ksz sprzedaeg waru wskaźk srukury kapału (Sk) kapał własy/kapał bcy; wskaźk srukury akywów (Sm) akywa rwałe/akywa brwe; wskaźk zasswaa kapału właseg (Zkw) kapał własy/akywa rwałe; wskaźk zasswaa kapału bceg (Zk) kapał bcy/akywa brwe; wskaźk syuacj faswej (Wsf) (Sk)/(Sm) lub (Wsf) (Zkw)/(Zk); wskaźk beżącej płyśc akywa brwe/zbwązaa beżące; wskaźk szybkej płyśc [akywa brwe-zapasy ( eweuale rzlczea mędzykreswe czye)]/[zbwązaa beżące (krókermwe)]; wskaźk wypłacalśc śrdkam peężym śrdk peęże/zbwązaa beżące (krókermwe); wskaźk góleg zadłużea zbwązaa gółem/całść akywów; wskaźk udzału kapałów własych w faswau akywów kapał własy/całść akywów; wskaźk relacj zbwązań d kapałów własych całść zbwązań/całść kapałów własych; wskaźk relacj zbwązań długermwych d gółu zbwązań zbwązaa długermwe/całść zbwązań; wskaźk zadłużea długermweg zbwązaa długermwe/całść kapałów własych; wskaźk pkryca akywów rwałych zbwązaam długermwym akywa rwałe/zbwązaa długermwe; wskaźk pkryca dseek z uzyskaych efeków faswych [zysk bru + dsek]/dsek; wskaźk pkryca zbwązań adwyżką faswą [zysk e+amryzacja rcza]/przecęy sa zbwązań; wskaźk brwśc (prdukywśc) akywów przychód ze sprzedaży/przecęy sa akywów; wskaźk zaagażwaa akywów przecęy sa akywów/przychód ze wskaźk brwśc akywów rwałych przychód ze sprzedaży/przecęy sa akywów rwałych; wskaźk zaagażwaa akywów rwałych przecęy sa akywów rwałych /przychód ze wskaźk brwśc akywów brwych przychód ze sprzedaży/przecęy sa akywów

2 brwych; wskaźk zaagażwaa akywów brwych przecęy sa akywów brwych /przychód ze wskaźk racj akywów brwych w dach [przecęy sa akywów brwych * lczba d badaeg kresu]/przychdy ze wskaźk brwśc rzeczwych składków akywów rwałych przychdy ze sprzedaży/przecęy sa rzeczwych składków akywów rwałych; wskaźk brwśc kapału pracująceg (kapał pracujący akywa brwe mus zbwązaa beżące) przychdy ze sprzedaży/przecęy sa kapału pracująceg; wskaźk brwśc zapasów kszy dzałalśc peracyjej/przecęy sa zapasów; wskaźk zaagażwaa zapasów przecęy sa zapasów/kszy dzałalśc peracyjej; wskaźk racj zapasów w dach [przecęy sa zapasów * lczba d badaeg kresu]/kszy dzałalśc peracyjej; wskaźk brwśc ależśc przychdy ze sprzedaży/przecęy sa ależśc; wskaźk czasu rzlczea ależśc w dach [ależśc z yułu dsaw, rbó usług * lczba d badaeg kresu]/przychdy ze Wskaźk czasu rzlczea zbwązań w dach (zbwązaa beżące * lczba d badaeg kresu)/przychdy ze sprzedaży. Cykl śrdków peężych w dach (wskaźk brwy ecykl kwersj gówk) wskaźk czasu rzlczea ależśc w dach + wskaźk racj zapasów w dach wskaźk czasu rzlczea zbwązań w dach; wskaźk rewśc bru (sprzedaży) uwzględający zysk e (zysk e x )/przychdy ze wskaźk rewśc bru (sprzedaży) uwzględający zysk bru (zysk bru x )/przychdy ze wskaźk rewśc bru (sprzedaży) uwzględający zysk z dzałalśc gspdarczej (zysk z dzałalśc gspdarczej x )/przychdy ze wskaźk rewśc bru (sprzedaży) uwzględający zysk z dzałalśc peracyjej (zysk z dzałalśc peracyjej x )/przychdy ze wskaźk rewśc bru (sprzedaży) uwzględający zysk ze sprzedaży (zysk ze sprzedaży x )/przychdy ze wskaźk rewśc bru (pary a kszach sągęca przychdów) uwzględający zysk e (zysk e x )/kszy dzałalśc peracyjej; wskaźk rewśc bru (pary a kszach sągęca przychdów) uwzględający zysk bru (zysk bru x )/kszy dzałalśc peracyjej; wskaźk rewśc bru (pary a kszach sągęca przychdów) uwzględający zysk ze sprzedaży (zysk ze sprzedaży x )/kszy dzałalśc peracyjej; wskaźk rewśc bru (sprzedaży) dyczący kszów dzałalśc peracyjej skrygwaych sald wyków adzwyczajych ((kszy dzałalśc + sald wyków adzwyczajych) x )/przychdy ze wskaźk rewśc bru (sprzedaży) dyczący kszów dzałalśc peracyjej w ch welkśc sprawzdawczej (kszy dzałalśc peracyjej x )/przychdy ze wskaźk rewśc akywów uwzględający zysk e (zysk e x )/akywa gółem; wskaźk rewśc akywów uwzględający zysk bru (zysk bru x )/akywa gółem; wskaźk rewśc akywów uwzględający zysk bru skrygway płace dsek ((zysk bru + dsek) x )/akywa gółem; wskaźk rewśc akywów rwałych (zysk e x )/akywa rwałe; wskaźk rewśc mająku brweg (zysk e x )/akywa brwe; wskaźk rewśc całśc kapału właseg (zysk e x )/kapał własy gółem; wskaźk rewśc kapału pdsawweg (zysk e x )/kapał akcyjy; Wskaźk zyskwśc a jeda akcję zysk e/lczba akcj; Wskaźk dywdedy a jedą akcję zysk przezaczy a dywdedy/lczba akcj; Wskaźk cey rykwej akcj w ssuku d sągęeg zysku a jedą akcję cea rykwa akcj/zysk a jedą akcję; Wskaźk wypłay dywdedy w ssuku d zysku a jedą akcję dywdeda a jeda akcję/zysk a jeda akcję; Wskaźk relacj dywdedy d cey rykwej akcj dywdeda a jeda akcję/cea rykwa akcj; Wskaźk rewśc zarudea maleg zysk e/przecęy sa zarudea maleg; Wskaźk rewśc zarudea realeg zysk e/przecęy sa zarudea realeg; Śred waży ksz kapału WACC W x K x (-T) + W x Ka + W3 x Kb

3 W+W+W3 (%) K prcewae kredyu T spa pdaku Ka(D/P) +g Ka- ksz kapału akcyjeg, D-dywdeda a jedą akcję w perwszym rku, P- cea rykwa akcj, g- spa wzrsu dywded, DD x (+g), D dywdeda w sam rku. Ksz wej emsj jes wyższy peważ ależy pkryć ksz emsj sprzedaży wych akcj Ka (D/P-F +g) F- kszy emsj sprzedaży przypadające a wą akcję. mdel CAPM: K kf + β x kryku + kspec. K ksz kapału, kf spa wla d ryzyka, β - wskaźk kreślający ryzyk braży, kryku prema za ryzyk rykwe, kspec. ryzyk uzależe d syuacj przedsębrswa. Ilść sprzedaych prduków w szukach (q) Jedskwy ksz zmey w zł (kjz) Ksz sały w zł (ks) Ksz zmey w zł (kzkjz*q) Jedskwa cea zbyu w zł (cj) Ksz całkwy w zł (kcks+kz) Przychdy ze sprzedaży w zł (Pscj*q) Zysk peracyjy w zł (EBIT) Zysk bru w zł (EBT) Wskaźk rewśc kapałów własych (ROE) Wskaźk rewśc akywów (ROA) Ilścwy próg rewśc w szukach (BEP ks/(cj-kjz)) Jedskwy zysk bru w zł (zcj-kjz) Spa zysku bru w cee wyrbu w zł (z/cj) Próg rewśc w ujęcu warścwym w zł (BEP w cj*bep ) v (BEP w ks/(z/cj) Welkść zysku przy prdukcj q sz (Zp(cj-kjz)*q-ks) Ilść prdukcj kórej sprzedaż zapew Zp zł zysku (Qp(ks+Zp)/(cj-kjz) Warść prdukcj kórej sprzedaż zapew Zp zł zysku (Sp(cj*Qp) Bezwzględa srefa bezpeczeńswa przychdu w zł jeśl sprzeda Qp sz. (Bb(cj*Qp)-(cj*BEP )) Względa srefa bezpeczeńswa przychdu w zł jeśl sprzeda Qp sz. (Bb(((cj*Qp)-(cj*BEP ))/(cj*qp))*% Speń dźwg peracyjej (DOL(Ps-kz)/(Ps-kz-ks)) Speń dźwg peracyjej (DOL% EBIT/% Ps) Speń dźwg faswej (DFLEBIT/EBT) Speń dźwg faswej (DFL% ROE/% EBIT) Speń dźwg płączej (DTLDOL * DFL) Speń dźwg płączej (DTL% EBT/% Ps) Waruek pzyyweg efeku dzałaa dźwg faswej (ROA>K) Ksz kapału bceg K prcewae kredyu * (-spa pdaku) Okres zwru akładów (jedakwe wpływy peęże) suma akładów wesycyjych/rcze wpływy śrdków peężych; Okres zwru akładów (ejedakwe wpływy peęże) rk przed całkwym zakńczeem spła + (espłaca część wesycj/wpływy śrdków peężych p kórych dchdz d całkwej spłay); Ksęgwa spa zwru średrczy zysk e/warść kapału wykrzysywaeg d sfaswaa pcząkwych akładów wesycyjych; Warść zakualzwaa e: + ( 3

4 Gdze: srumeń (cash flw) różca mędzy wpływam wydakam w -ym krese (rku) rwaa wesycj; kres blczewy (w laach), kóry jes sumą kresu pszea akładów kresu sągaa ddach przepływów peężych; r sała spa będąca kszem kapału; Średa warść przepływów peężych w -ym rku: Gdze:, -y przepływ w rku ; p prawdpdbeńsw realzacj -eg przepływu w rku ; k lczba przepływów w rku ; Odchylee sadardwe każdeg z przepływów peężych w -ym rku : k p, k (, ) p Zakualzwaa warść średch przepływów peężych w krese realzacj prjeku: + ( Odchylee sadardwe zakualzwaej warśc średch przepływów peężych w krese realzacj prjeku: Współczyk zmeśc: V Zdyskway kres zwru akładów rk przed całkwym zakńczeem spła + (espłaca część wesycj/wpływy śrdków peężych p kórych dchdz d całkwej spłay); Wewęrza spa zwru: IRR) ( r IRR r+ Gdze: ddaa warść blcza dla spy r ; ujema warść blcza dla spy r ; Zmdyfkwaa wewęrza spa zwru: MIRR Gdze: COF ujeme przepływy peęże w rku (cash uflw); CIF ddae przepływy peęże w rku (cash flw); r ksz kapału, lczba la rwaa prjeku; Wskaźk rewśc (zyskwśc): PI CIF COF CIF COF 4

5 Gdze: COF ujeme przepływy peęże w rku (cash uflw); CIF ddae przepływy peęże w rku (cash flw); r ksz kapału; lczba la rwaa prjeku; Ewdecyja meda akywów e akywa gółem zbwązaa; Skrygwaa meda akywów e akywa gółem zbwązaa +(-) warść krek składków mająkwych zbwązań; Warść lkwdacyja przedsębrswa składk mająkwe x mżlwa d uzyskaa cea składka mająkweg zbwązaa (ksz lkwdacj składka mająkweg + ksz lkwdacj przedsębrswa); Wycea przedsębrswa w parcu zdyskwae dchdy przedsębrswa: + ( Wycea przedsębrswa w parcu zdyskwae dchdy przedsębrswa raz warść rezydualą przy załżeu sablzacj dchdów w klejych laach: ( + + Wycea przedsębrswa w parcu zdyskwae dchdy przedsębrswa raz warść rezydualą przy załżeu sysemayczeg wzrsu dchdu w krese prgzwaa według spy g: + Warść przedsębrswa według medy emeckej (warść mająkwa + warść dchdwa)/ Warść przedsębrswa według medy szwajcarskej (warść mająkwa + ( x warść dchdwa))/3. Ekmcza Warść Ddaa EVAEBIT * (- spa pdakwaa) zawesway kapał * WACC Rykwa Warść Ddaa MVA rykwa warść beca przedsębrswa zawesway kapał. r ( + ( g) r g 5

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ KRYTERIU OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTE OTYWACYJNY PTE ORAZ INIALNY WYÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Urząd Komsj Nadzoru Fasowego Warszawa 0 DEPARTAENT NADZORU INWESTYCJI EERYTALNYCH

Bardziej szczegółowo

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a. ODELE RYNKU KAPITAŁOWEGO odel jedowskaźkowy Sharpe a. odel ryku kaptałowego - CAP (Captal Asset Prcg odel odel wycey aktywów kaptałowych). odel APT (Arbtrage Prcg Theory Teora artrażu ceowego). odel jedowskaźkowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA INSTYTUCJI FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA INSTYTUCJI FINANSOWYCH - PRZEWODNIK METODYCZNY - Dr Krysa Pra Cl przdmou: Przdmo doyczy jdgo obszaru ralzacj wsycj, jakm js skor fasowy. Clm przdmou js wyjaś co js spcyfką wsycj

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Meody ocey efekywości projeków iwesycyjych Niezbędym warukiem urzymywaia się firmy a ryku jes zarówo skuecze bieżące zarządzaie jak i podejmowaie

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE L.Kowalsk-Modelowae progozowae MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE o Podsawowe charakersk dach sasczch, o Ideks, o Progozowae- wadomośc wsępe, o Modele ekoomercze, o Jedorówaow model low,

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 184 002,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 165 798,3 Przychody pozostałe operacyjne 5 430,4 Przychody finansowe 711,8 Koszty

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych CZYŻYCKI Rafał 1 PURCZYŃSKI Ja Ryzyko westycj w spółk sektora TSL a Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych WSTĘP Elemetem erozerwale zwązaym z dzałaloścą westorów a całym ryku kaptałowym jest epewość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OPISOWA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne 17 ARTUR ZIMNY

STATYSTYKA OPISOWA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne 17 ARTUR ZIMNY Państwowa Wższa Szkoła Zawodowa w Koe Materał ddaktcze 17 ARTUR ZIMNY STATYSTYKA OPISOWA Materał pomoccze do ćwczeń wdae druge zmeoe Ko 010 Ttuł Statstka opsowa Materał pomoccze do ćwczeń wdae druge zmeoe

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Pojęcia podstawowe: Zbiorowość generalna i zbiorowość próbna

Lekcja 1. Pojęcia podstawowe: Zbiorowość generalna i zbiorowość próbna TECHNIKUM ZESPÓŁ SZKÓŁ w KRZEPICACH PRACOWNIA EKONOMICZNA TEORIA ZADANIA dla klasy II Techkum Marek Kmeck Zespół Szkół Techkum w Krzepcach Wprowadzee do statystyk Lekcja Statystyka - określa zbór formacj

Bardziej szczegółowo

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 6 Matematyka fasowa c.d. Rachuek retowy (autetowy) Maem rachuku retowego określa sę regulare płatośc w stałych odstępach czasu przy założeu stałej stopy procetowej. Przykłady

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH

METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH POLITECHNIKA Ł ÓDZKA TOMASZ W. WOJTATOWICZ METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH Wybrae zagadea ŁÓDŹ 998 Przedsłowe Specyfką teor pomarów jest jej wtóry charakter w stosuku do metod badawczych stosowaych

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14)

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Załad Teletrasmsj Tech Optyczych (Z-4) Aalza badaa efetów zachodzących w śwatłowodowym medum trasmsyjym degradujących jaość trasmsj w systemach DWDM o dużej

Bardziej szczegółowo

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo