Informacja o wyniku kontroli doraźnej. w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wyniku kontroli doraźnej. w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 2012 r. UZP/DKD/KSR/26810/ /12 KZ/908/11 Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego Warszawa Rodzaj zamówienia: dostawa Przedmiot zamówienia: modernizacja i rozbudowa klastra obliczeniowego FENIX pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux o serwery współpracujące z istniejącą infrastrukturą sprzętową i programistyczną Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Wartość zamówienia: ,45 zł ( ,82 euro) 1

2 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. Z analizy zawiadomienia oraz dokumentów i wyjaśnień przesłanych przez Zamawiającego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie wynika, iż podstawą wszczęcia postępowania, którego przedmiot stanowi modernizacja i rozbudowa klastra obliczeniowego FENIX pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux o serwery współpracujące z istniejącą infrastrukturą sprzętową i programistyczną, będącego przedmiotem niniejszej kontroli, był przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z treścią zawiadomienia przedmiot zamówienia obejmuje zakup serwerów obliczeniowych (2 szt.), szaf serwerowych (2 szt.), serwera klastrowego (1 szt.), serwera pamięci masowej (1 szt.) oraz zasilacza UPS 3 fazowego (1 szt.). Zamawiający wyjaśnił, że klaster obliczeniowy FENIX, którego rozbudowa jest przedmiotem zamówienia, nie dysponuje mocą obliczeniową wystarczającą do wykonania symulacji numerycznych w ramach realizowanych projektów badawczych (m. in. prac naukowobadawczych dotyczących technik satelitarnych i modelowania atmosfery w kontekście inżynierii systemów antykryzysowych. Zamawiający wskazał, iż konieczność realizacji zamówienia związana jest ponadto z integracją z istniejącymi klastrami obliczeniowymi w innych akademickich ośrodkach naukowo-badawczych w jedną, wyżej zorganizowaną infrastrukturę i tym samym zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów w zakresie badań w obszarze nauk o Ziemi, a także integracją klastra z infrastrukturą obliczeniową Centrum Zarządzania Systemu ASG-EUPOS. Zamawiający uzasadniając wszczęcie przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, wskazał na nietypowy charakter zadania, wymagający specjalistycznej wiedzy z zakresu architektury klastrów obliczeniowych oraz integracji z istniejącymi węzłami klastra FENIX, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX, zbudowanego przez Wykonawcę Hewlett Packard Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Zamawiający wskazał również iż posiadał wykupioną gwarancję producenta na serwery wchodzące w skład klastra FENIX. Zamawiający wyjaśnił, iż klaster obliczeniowy złożony z serwerów HP Integrity rx1620, wyposażonych w karty zarządzające HP Integrated Lights-Out 2 (ilo) i całe środowisko serwerowe zarządzane jest z poziomu oprogramowania HP Systems Insight Manager (HP SIM) i z tego powodu wymagane było, aby serwery posiadały (lub umożliwiały poprzez odpowiednią licencję bez konieczności rozbudowy o dodatkowe elementy sprzętowe) równoważną funkcjonalność zarządzania jak karty ilo 2, w szczególności: monitoring stanu serwera, przejęcie zdalnej konsoli tekstowej oraz graficznej, instalację wirtualnych napędów, zdalną kontrolę zasilania, kontrolę poboru mocy oraz zmianę schematów zasilania oraz integrację z oprogramowaniem HP SIM. Ponadto Zamawiający wymagał, 2

3 aby istniała możliwość wykonywania z poziomu oprogramowania HP SIM odpowiedniego zakresu czynności. Zamawiający podniósł, iż zmiana architektury procesora i platformy obliczeniowej spowodowałaby zagrożenie lub nawet brak możliwości realizacji projektów badawczych, w których klaster jest podstawowym narzędziem obliczeniowym. Zlecenie dostawy sprzętu i instalacji innemu podmiotowi niż Wykonawca zaproszony do negocjacji mogłoby, w ocenie Zamawiającego, nie tylko spowodować utratę gwarancji, ale także zburzyć prace zakupionych wcześniej jednostek, które realizują terminowe zadania na rzecz projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto wszystkie zmiany dokonane w czasie modernizacji i rozbudowy klastra FENIX muszą zachować te same normy, parametry i standardy, jak przed modernizacją. Z uwagi na powyższe Zamawiający uznał, że jedynie wybór Wykonawcy Hewlett Packard sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako jedynego producenta platformy serwerowej, spełni oczekiwania odnośnie zrealizowania najnowszej technologii w zakresie wykorzystania klastra obliczeniowego do wykonywania zadań obliczeniowych związanych z realizacją przez Zamawiającego prac naukowo-badawczych. Zamawiający w uzasadnieniu podniósł, iż ideą rozwiązania obejmującego wybór Wykonawcy było stworzenie bardzo wydajnego klastra obliczeniowego, pozwalającego na: uzyskanie odpowiedniej mocy przetwarzania wymaganej przez Zamawiającego; maksymalną oszczędność miejsca w serwerowni wysoka gęstość upakowania (liczba core,ów na jednostkę montażową szafy rack); uzyskanie maksymalnej oszczędności energii dla rozwiązania w rozwiązaniach klastrów obliczeniowych, ze względu na duże ilości elementów pobierających znaczne ilości energii, istotnym elementem rozwiązania muszą być mechanizmy zapewniające dobrą regulację poboru mocy; zakup rozwiązania sprawdzonego, o uznanej na rynku renomie, możliwej do zweryfikowania tak duża i specyficzna inwestycja (rozwiązania klastrów obliczeniowych często charakteryzują się sprzętem dedykowanym, innym niż standardy rynkowe), musi mieć możliwość weryfikacji przed zakupem, sprawdzenia referencji czy dokonanych wdrożeń; niezwykle istotne jest, aby zainwestować w sprzęt, który będzie służył lata i zostanie wykorzystany w maksymalnym stopniu; maksymalne wykorzystanie zdobytych doświadczeń i posiadanej infrastruktury, w kontekście pracującego na uczelni klastra opartego o serwery HP Integrity. Zamawiający poinformował, że rozpoznając rynek rozwiązań serwerowych i biorąc pod uwagę argumenty dotyczące wydajności, gęstości upakowania i oszczędności energii, oczywiste 3

4 było zastosowanie technologii blade w tworzonym środowisku. Taki kierunek charakteryzował się najlepszym stosunkiem ceny do wydajności oraz zużytej energii. Pozwalał także na maksymalne wykorzystanie miejsca w serwerowni, co pozwala na większą elastyczność w przypadku przyszłej rozbudowy infrastruktury. Jednocześnie Zamawiający podkreślił, iż obserwując rynek rozwiązań dedykowanych pod HPC (High Performance Computing), okazało się, że tylko jeden producent posiada rozwiązania typu blade, dedykowane dla klastrów obliczeniowych. Rozwiązanie HP BladeSystem oparte o serwery HP ProLiant BL2x220c, pozwala na zainstalowanie na przestrzeni 10U (jednostka wysokości szafy rack w serwerowni) 32 jednostek obliczeniowych, każda wyposażona w dwa najnowsze procesory Intel Xeon serii 5600 wraz z możliwością instalacji nawet do 96 Gb RAM, co daje w przeliczeniu 32 jednostki serwerowe na wysokości 10U, 64 procesory sześciordzeniowe (384 rdzenie) oraz nawet do 3 TB pamięci RAM w pojedynczej obudowie blade. Zamawiający w celu porównawczym przywołał przykładowe rozwiązanie konkurencyjne (firmy IBM), oparte o obudowę BladeCenter H oraz serwery HS22 (maszyny dwuprocesorowe), wskazując iż pozwala ono umieścić jedynie14 jednostek serwerowych na wysokości 9U, co daje wynik 28 procesorów (168 rdzeni), a tym samym chcąc uzyskać podobną moc obliczeniową do rozwiązania Wykonawcy, konieczny byłby dodatkowe 3 obudowy i odpowiednia ilość serwerów. Zamawiający zaznaczył, że koszt takiej obudowy to jeden z kluczowych części całego rozwiązania (obudowa, moduły I/O, zasilacze, wentylatory), zaś zwiększenie liczby obudów spowodowałby automatycznie wzrost zapotrzebowania na energię, zwiększenie ilości zajętego miejsca w serwerowni oraz znaczne skomplikowanie środowiska fizycznego, co skutkowałoby trudnościami w zarządzaniu całością. Chcąc zatem zapewnić maksymalną ochronę inwestycji, w ocenie Zamawiającego, jedynie rozwiązanie Wykonawcy dawało możliwość stworzenia środowiska dedykowanego dla klastrów obliczeniowych (HPC), spełniającego warunki Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnił, iż środowisko obliczeniowe (HPC) różnią się często od standardowych rozwiązań dla Data Center będących na rynku. Istotne jest zatem dobranie rozwiązania, dedykowanego dla środowisk obliczeniowych, sprawdzonego w specyficznych warunkach wysoko wydajnych obliczeń. W ocenie Zamawiającego taką rekomendację może stanowić lista najbardziej wydajnych superkomputerów na świecie (HPC TOP 500), która wskazuje, iż wszystkie instalacje znajdujące się w Polsce oparte są o rozwiązanie HP Bladesystem c7000 oraz serwery BL2x220. Zamawiający wskazał na konieczność zapewnienia ochrony dokonanych inwestycji, zarówno w kontekście zakupionego sprzętu, jak i zainstalowanych narzędzi zarządzających oraz zdobytych doświadczeń i w sytuacji w której zaszła konieczność zaktualizowania platformy sprzętowej, logiczne wydaje się wykorzystanie obecnie posiadanych narzędzi software owych. 4

5 W ocenie Zamawiającego, jedynie zakup platformy sprzętowo-programowej Wykonawcy umożliwiał taką integrację: na poziomie sprzętowym w zakresie mikrokodów sprzętowych (firmware), wyłączne prawo do zmian ma Wykonawca; zmiana platformy sprzętowej z procesów Itanium na procesory Xeon, a dokładniej zapewnienie ciągłości funkcjonowania w trakcie i po rozbudowie klastra, wymaga zmian, do których prawa autorskie posiada wyłącznie Wykonawca, zatem optymalne wykorzystanie komponentu sprzętowego możliwe jest wyłącznie ze sprzętem Wykonawcy. Rekomendowanymi następcami procesorów z rodziny Itanum są procesory Intel Xeon, stąd tylko Wykonawca współtworzący z firmą Intel platformę Itanium, jest w stanie wykorzystać w pełni możliwości tych procesorów dzięki oprogramowaniu mikroukładów za pomocą autorskiego software u; na poziomie software owym w posiadanym środowisku serwerów Integrity, zarządzanie oparte jest na oprogramowaniu Wykonawcy (HP SIM) oraz zainstalowane na serwerach w serwerach sprzętowe karty zarządzające HP ilo 2. Aby w pełni wykorzystać posiadane środowisko zarządzające, konieczne było zakupienie serwerów z takimi samymi kartami zarządzającymi ze względu na stopień integracji tych środowisk, między innymi w zakresie pełnego monitoringu sprzętowego, grupowej kontroli i automatyzacji zarządzania serwerami poprzez skryptowanie kart zarządzających, co jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu identycznych kart zarządzających. W ocenie Zamawiającego zakup serwerów tej samej firmy co producent oprogramowania pozwoli na ochronę inwestycji w przyszłości, gdyż nie powstanie niebezpieczeństwo, że nowe serwery nie będą współpracować z wykorzystywanym oprogramowaniem zarządzającym i jego następnymi aktualizacjami. Zamawiający poinformował również, iż przeprowadzone zostało badanie rynku dotyczące możliwości wykonania zamówienia przez innych potencjalnych wykonawców. Na podstawie analizy złożonych ofert stwierdzono, iż oferta Wykonawcy była najlepsza cenowo, a zarazem ze względów technicznych jako jedyna spełniała wymagania Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wskazał, iż w związku z ukończeniem wsparcia dla procesorów IA64 tylko Wykonawca jest w stanie zapewnić dalsze wsparcie przez okres przynajmniej następnych 10 lat, a także zwrócił uwagę na posiadane pełne, bezpośrednie wsparcie Wykonawcy dla komponentu sprzętowego wchodzącego w skład klastra FENIX. Zamawiający powołał się również na decyzję Prezesa Urzędu Nr ZT/3067/05 z dnia r, w której udzielono zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na dostawę serwerów i wdrożenie klastra obliczeniowego. 5

6 Z uwagi na powyższe Zamawiający uznał, że jedynie wybór Wykonawcy Hewlett Packard sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako jedynego producenta platformy serwerowej, spełni oczekiwania odnośnie zrealizowania najnowszej technologii w zakresie wykorzystania klastra obliczeniowego do wykonywania zadań obliczeniowych związanych z realizacją przez Zamawiającego prac naukowo-badawczych oraz spełnione zostały przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy. Prezes Urzędu zważył, co następuje: Art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy stanowi, iż zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Dopuszczalność udzielenia zamówienia na podstawie powyższego przepisu uzależniona jest zatem od istnienia na rynku w danym miejscu i czasie faktycznie jednego wykonawcy, który może wykonać określone zamówienie. Taki stan rzeczy musi mieć przy tym charakter trwały i nieprzezwyciężalny. W ocenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej Prezes Urzędu ), Zamawiający nie wykazał, iż w niniejszym stanie faktycznym zachodziły podstawy do wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy. W pierwszej kolejności Zamawiający wskazał na nietypowy charakter zadania wymagający specjalistycznej wiedzy z zakresu architektury klastrów obliczeniowych oraz ich integracji z istniejącymi węzłami klastra. W ocenie Prezesa Urzędu powyższa okoliczność nie uzasadnia możliwości skorzystania z trybu z wolnej ręki. Przepisy prawa zamówień publicznych umożliwiają zamawiającym wprowadzenie do prowadzonych postępowań warunków dotyczących niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jakie musi spełniać wykonawca, aby móc ubiegać się o dane zamówienie. Zamawiający ma zatem możliwość wskazania wymagań odnoszących się do doświadczenia w zakresie, w jakim będzie to wystarczające do prawidłowego wykonania zamówienia. O istnieniu innych podmiotów, działających w segmencie komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej HPC (High Performance Computing) świadczy m. in. lista najbardziej wydajnych superkomputerów HPC TOP 500. Na istnienie na rynku innych podmiotów wskazał w swoich wyjaśnieniach również sam Zamawiający, porównując produkt Wykonawcy zaproszonego do negocjacji z produktem oferowanym przez inny podmiot (firmę IBM). O konieczności zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki nie przesądza również fakt, iż posiadany przez Zamawiającego klaster obliczeniowy zbudowany jest w oparciu o sprzęt i oprogramowanie Wykonawcy. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nie istnieją przyczyny techniczne uniemożliwiające zastosowanie w klastrach obliczeniowych sprzętu oraz systemach operacyjnych pochodzących od różnych producentów (klastry heterogeniczne). Nie istnieją zatem 6

7 przeszkody natury technicznej, które uniemożliwiałyby wprowadzenie do klastra sprzętu, bądź oprogramowania oferowanego przez inny podmiot niż Wykonawca. Przedstawiane przez Zamawiającego wymagania uzasadniające wybór rozwiązania Wykonawcy (uzyskanie odpowiedniej mocy przetwarzania, maksymalnej oszczędności miejsca w serwerowni, uzyskanie maksymalnej oszczędności energii dla rozwiązania, zakup rozwiązania sprawdzonego możliwego do zweryfikowania) w ocenie Prezesa Urzędu nie stanowią cech tak charakterystycznych dla jednego produktu, aby wykluczyć z uwagi na przyczyny techniczne możliwość zaoferowania przez inne podmioty rozwiązania spełniające określone przez Zamawiającego wymagania. Weryfikacja takich rozwiązań powinna zostać dokonana w postępowaniu prowadzonym w warunkach konkurencyjnych. Należy również wskazać, iż z przedstawionej przez Zamawiającego uzasadnienia nie wynika, aby z przyczyn technicznych nie była możliwa integracja platformy sprzętowoprogramowej, zakupywanej w ramach przedmiotowego zamówienia, ze sprzętem i oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. Po pierwsze, jak wskazano powyżej, klastry obliczeniowe nie muszą być homogeniczne. Po drugie, wśród wymagań Zamawiającego wskazano, aby serwery posiadały (lub umożliwiały poprzez odpowiednią licencję bez konieczności rozbudowy) równoważną funkcjonalność zarządzania jak karty zarządzające HP ilo 2. Po trzecie, Wykonawca w swoim piśmie z dnia r. zaznaczył, iż jakakolwiek rozbudowa konfiguracji sprzętowej musi zostać przeprowadzona przez podmioty posiadające autoryzację, zaś elementy użyte do rozbudowy muszą pochodzić od producenta (z autoryzowanego kanału sprzedaży) albo muszą posiadać certyfikację kompatybilności z urządzeniem głównym. W związku z powyższym należy uznać, że nie istniały przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, które powodowałyby, iż przedmiotowe zamówienie może być wykonane jedynie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Powyższą ocenę potwierdza opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki, powołanego w przedmiotowej sprawie w celu uzyskania wiadomości specjalnych, który stwierdził, że w przedstawionym stanie faktycznym okoliczności przytoczone przez Zamawiającego nie wskazują przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które uzasadniałyby udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawcy zaproszonemu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Argumentu takiego nie stanowią takie aspekty zamówienia jak wysoki poziom integracji technicznej i programowej w technologii Wykonawcy oraz jej wysoka wydajność. W ocenie biegłego Zamawiający mógł szczegółowo opisać przedmiot zamówienia za pomocą parametrów technicznych, wydajnościowych, rozmiarów, stopnia upakowania, wymagań co do integralności współpracy itd. Biegły podkreślił, że duże klastry obliczeniowe i superkomputery w Polsce budowane są w różnych technologiach. Biegły wskazał, iż na rynku istnieli oraz istnieją nadal inni potencjalni wykonawcy np. dealerzy sprzętu Wykonawcy, którzy mogliby podjąć się wykonania takiego zamówienia. Biegły stwierdził, iż w momencie 7

8 wszczęcia przedmiotowego postepowania inni wykonawcy mogli zapewnić równie wysoki stopień bezpieczeństwa realizacji przedmiotu zamówienia. Biegły wskazał, iż technologie klastrowe są znane, rozwijane i stosowane w Polsce od wielu lat, głównie w szkolnictwie wyższym i że klastry takie nie muszą być homogeniczne. O możliwości udzielenia zamówienia w warunkach konkurencyjnych świadczy również odpowiedzi przesłane przez podmioty inne niż Wykonawca zaproszony do negocjacji, otrzymane w ramach przeprowadzonego przez Zamawiającego rozeznania rynku. Reasumując przedstawione przez Zamawiającego argumenty nie wskazują, aby jedynie zaproszony do negocjacji Wykonawca Hewlett Packard Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, mógł świadczyć usługi będące przedmiotem kontrolowanego zamówienia w związku z przyczynami technicznymi o obiektywnym charakterze. Tym samym, w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy, Zamawiający nie był uprawniony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy, od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dniu od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. 8

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/34( KNZ/16/15 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/45( KNZ/20/15 )/15/KG Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, dnia 23 kwietnia 2012 r. KZ/355/09 Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

,10 zł ( ,00 euro)

,10 zł ( ,00 euro) Warszawa, dnia 22.10.2010 r. UZP/DKD/KSR/36844/ /10 KZ/1104/09 Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 1. Określenie postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/51( KNZ/24/15 dot. KZ/162/14 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/36( KNZ/17/15 )/15/KG Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

LIDERZY DATA SCIENCE CENTRUM TECHNOLOGII ICM CENTRUM TECHNOLOGII ICM ICM UW TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OŚRODEK DATA SCIENCE W EUROPIE ŚRODKOWEJ.

LIDERZY DATA SCIENCE CENTRUM TECHNOLOGII ICM CENTRUM TECHNOLOGII ICM ICM UW TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OŚRODEK DATA SCIENCE W EUROPIE ŚRODKOWEJ. ROZUMIEĆ DANE 1 Pozyskiwanie wartościowych informacji ze zbiorów danych to jedna z kluczowych kompetencji warunkujących przewagę konkurencyjną we współczesnej gospodarce. Jednak do efektywnej i wydajnej

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.7.2017 Katowice, dn. 12.05.2017r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa 23 października 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/49( KNZ/23/15 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Załącznik nr 1 do specyfikacji Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozbudowy każdego z dwóch posiadanych serwerów blade HP BL 860C i2

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Laboratorium Chmur obliczeniowych Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Agenda SANTOS Lab laboratorium badawcze Zagadnienia badawcze Infrastruktura SANTOS Lab Zasoby laboratorium

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW CPD.ZP.272.5.2016.RZE.5 PN/1/16/RZE Warszawa, 20.05.2016 r. Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3 dla użytkowników Działu Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo- Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej Załącznik nr 4 do SIWZ znak: ZP/BZP/148/2017 1. Wprowadzenie... 3 2. Opis sytuacyjny....

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r.

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych, komputerów przenośnych, macierzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23082-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 5 listopada 2010 r. Numer sprawy: DZ/100/2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5532213, faks 022 6255128.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5532213, faks 022 6255128. Warszawa: Dostawa serwerów obliczeniowych typy blade 7 sztuk oraz serwera dyskowego Numer ogłoszenia: 202438-2010; data zamieszczenia: 09.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 24.11.2014 Zamawiający: ECDF Sp. z o.o. ul. Promienista 83 60 141 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa. dostawa / usługa

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa. dostawa / usługa Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKUE/KU/175/14 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. CPV 30213100-6, 30232100-5,

Bardziej szczegółowo

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM Cyfronet w CTA Andrzej Oziębło DKDM ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Nawojki 11 30-950 Kraków 61 tel. centrali:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu B2B Innowacyjny system automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt" Zamawiający: K&K Selekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 października 2014 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 października 2014 r. Sygn. akt: KIO/KD 90/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 października 2014 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 11 września 2014 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Klaster obliczeniowy

Klaster obliczeniowy Warsztaty promocyjne Usług kampusowych PLATON U3 Klaster obliczeniowy czerwiec 2012 Przemysław Trzeciak Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej Agenda (czas: 20min) 1) Infrastruktura sprzętowa wykorzystana

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk ul. Postępu 1 Jastrzębiec Wólka Kosowska

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk ul. Postępu 1 Jastrzębiec Wólka Kosowska Warszawa, dnia 10 listopada 2011 r. UZP/DKD/KND/35/11 Informacja o wyniku kontroli doraźnej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 04.02.2011 r. UZP/DKUE/KN/76/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony Warszawa, dnia 2014 r. UZP/DKUE/KU/104/2014 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 września 2015 r. Sygn. akt: KIO/KD 49/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 września 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych w dniu 10 sierpnia 2015 roku (pismo z dnia 6 sierpnia 2015) do Prezesa Urzędu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 19 maja 2014 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 19 maja 2014 roku Sygn. akt: KIO/KD 46/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 19 maja 2014 roku Po rozpoznaniu zastrzeżeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Siedlce, 18 kwietnia 2013 r. w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/11 KNZ/4/15 dot. KZ/1398/13/DKD /15/LB Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 1. Określenie postępowania

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Krzysztof Góźdź, HP 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Rafał

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2. Do wszystkich wykonawców

Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2. Do wszystkich wykonawców Strona 1 Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl 1 z 7 2015-06-03 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świadczenie usług w postaci całodziennego wyżywienia dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 411850-2010; data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa systemu serwerów blade, oprogramowania i narzędzi na potrzeby oprogramowania aplikacyjnego SIS-SAD.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa systemu serwerów blade, oprogramowania i narzędzi na potrzeby oprogramowania aplikacyjnego SIS-SAD. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa systemu serwerów blade, oprogramowania i narzędzi na potrzeby oprogramowania aplikacyjnego SIS-SAD. Legenda: SB1 serwer blade KASB1 kaseta

Bardziej szczegółowo