Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 13/1 dr hab. W. Makowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 13/1 dr hab. W. Makowski"

Transkrypt

1 !"#$% &%'( )'%!"#$ ( *('+( ',"("%-%'(.& *('+( ',"("%-%'( / :6;9:<=54 A4B < =6C9D1904= :4?E FE G414:H I<?6051;09 JKH LMMM Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/1 dr hab. W. Makowski N OPQR S T:U>6 V6;195< W?<551C X:U>90< [ FX\H Y8]\H ^X] ]\ L _ ^`7 FX`7H Y8`7]H ^X]`7] [[ [[[ [[Fa ^X ]\ H Y8 ]\ H b1c\ `U ]\ H `? ]\ [[ba d5 ]\ H d5k\h d8c\h d8l\ F7c\H `:c\h m4]\h m4c\h _5]\H n5]\h i1]\h `9]\ ^]d 0 MHe _ ^`7 ^]d f ;1964;6B1? gfvhh `^c`di^]j gi^kj]d 0 i^c op 1 i^k`7 [q `6]\H d:]\h b6]\ gi^kj]`wc 0 i^c op 1 i^k`7 q V\H i6\h i^k \ H 8:6C 9?<551C6 _X]\ X:U>904X9 ^XdH Y8dH b1]dch `UdH `?d d5dh d5d]h d8]dch d8]dl F7gW^jcH `:gw^jc m4]dch m4dh i1dh `9dH n5dh _5d `6`WcH d:`wch b6`wc Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/ dr hab. W. Makowski 1

2 OPQRS *"#$ / &. / ( ) / ). & C L _H 0<;:Z6514 /! ( (. & C /! ( & ( KsHg Cl = [ Hg Cl + ][ ].!. & C.! & (. & C & ( K sagcl K spbcl + = [ Ag ][ Cl ] + = [ Pb ][ Cl ] 06:;9D1 V ^X]`7] M 4 FX`7 H A M 4 Y8`7] H A M 4l 5146C901;4 0<;:Z4514 Y8`7] Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/ dr hab. W. Makowski OPQRS *"#$ / 1/ (. / ( ) / ))1/. / ( / (. / ( ) / ). / C / C. / ( ) / ). (C 98459D MEe _ ^`7 ^]dh d] H 8E B64 ;<7C9 (C ( K ssb S + = [ Sb ][ S ] (. (C + = [ Cd ][ S ] K scds 06:;9D1 V d8cd] ^Xd Y8d M 4] LA M 4Dc 9A M 4lc `?d M 4] n5d M 4]k 514 0<;:Z6 Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/4 dr hab. W. Makowski

3 OPQRS *"#$ 1/ 1/ & C #"" % >^ EL:H W^H / 8 ( 1/. (C (C. / ( ) HS - + OH D 8U9:U 9X:6516 A<?:971 d] H d] 1 09?9:9;745C1 < (. (C + < = [ Zn ][ S ] K szns Al + + OH - + Al(OH) (s) = [ Al ][ OH K sal ( OH ) ] 06:;9D1 V `9d M 4]c m4d :A M 4 _5d LH:A M 4 ] F7gW^jc _XgW^j] :H:A M 4 ] H A M 4cc 514 0<;:Z6 Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/5 dr hab. W. Makowski Odczynniki grupowe Grupa IV NH aq i NH 4 Cl - bufor amonowy ph 9.5, [OH - ] znaczne (NH 4 ) CO NH 4+ + CO CO + H O HCO + OH - obecność buforu ogranicza hydrolizę CO, [CO ] duże wytrącają się trudnorozpuszczalne węglany Ca + + CO + CaCO (s) = [ Ca ][ CO ] K scaco wartości K s CaCO 4, BaCO 8, MgCO 1, MgCO się nie wytrąca Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/6 dr hab. W. Makowski

4 Reakcje charakterystyczne kationów strącanie i roztwarzanie osadów - odróżnianie Cu + od Sn + (rozdział grup IIA i IIB) Cu + + S CuS (s) czarny osad nierozpuszczalny w (NH 4 ) S Sn + + S SnS (s) brunatny osad rozpuszczalny w (NH 4 ) S SnS (s) + (NH 4 ) S (NH 4 ) SnS powstaje rozpuszczalny tritiocynian(iv) amonu - odróżnianie Ba + od Ca + biały osad, rozpuszczalny tylko w stężonym H SO 4 K Ba + + SO s = BaSO 4 (s) Ca + + SO biały osad, strąca się tylko ze 4 CaSO 4 (s) stężonych roztworów, rozpuszczalny SO 4 + H O + HSO - w rozcieńczonych kwasach K 4 + H O s = powstają rozpuszczalne wodorosiarczany Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/7 dr hab. W. Makowski Reakcje charakterystyczne kationów wodorotlenki, hydroksokompleksy i aminakompleksy - odróżnianie Al + od Zn + a) reakcja z NaOH Al + + OH - Al(OH) (s) biały osad rozpuszczalny Al(OH) (s) + OH - [Al(OH) 4 ] - w nadmiarze odczynnika Zn + + OH - Zn(OH) (s) biały osad rozpuszczalny Zn(OH) (s) + OH - [Zn(OH) 4 ] w nadmiarze odczynnika [OH - ] zbyt małe, by powstał [Al(OH) 4 ] - b) reakcja z NH Al + nie tworzy aminakompleksów aq biały osad nierozpuszczalny Al + + OH - Al(OH) (s) w nadmiarze odczynnika Zn + + OH - Zn(OH) (s) biały osad rozpuszczalny Zn(OH) (s) + 4 NH [Zn(NH ) 4 ] + + OH - w nadmiarze odczynnika Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/8 dr hab. W. Makowski 4

5 reakcje z NH aq Reakcje charakterystyczne kationów wodorotlenki, hydroksosole i aminakompleksy Cu + + OH - Cu(OH) (s) niebieski osad, rozpuszczalny w nadmiarze Cu(OH) (s) + 4 NH [Cu(NH ) 4 ] + + OH - intensywne ciemnofiołkowe zabarwienie Co + + OH - + Cl - Co(OH)Cl (s) niebieski osad, rozpuszczalny w nadmiarze Co(OH)Cl (s) + 6 NH [Co(NH ) 6 ] + + OH - + Cl- różowe zabarwienie Ni + + OH - + Cl - Ni(OH)Cl (s) zielony osad, rozpuszczalny w nadmiarze Ni(OH)Cl (s) + 6 NH [Ni(NH ) 6 ] + + OH - + Cl- niebieskozielone zabarwienie Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/9 dr hab. W. Makowski Reakcje charakterystyczne kationów tworzenie barwnych związków kompleksowych wykrywanie Fe + Fe SCN - [Fe(SCN) 6 ] intensywne krwistoczerwone zabarwienie 4 Fe + + [Fe(CN) 6 ] 4- Fe 4 [Fe(CN) 6 ] (s) ciemnoniebieski osad ( błękit pruski ) wykrywanie Fe + Fe + + [Fe(CN) 6 ] Fe [Fe(CN) 6 ] (s) ciemnoniebieski osad wykrywanie Ni + Ni + + dmgh - [Ni(dmgH) ] (s) dmgh - dimetyloglioksym czerwony osad Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/10 dr hab. W. Makowski 5

6 Reakcje charakterystyczne kationów reakcje redoks utlenianie Cr + Cr + + H O + 10 OH - CrO H O żółte zabarwienie Cr + + S O H O Cr O SO H + pomarańczowe zabarwienie utlenianie Mn + Mn PbO + 4 H+ MnO Pb + + H O fioletowe zabarwienie redukcja Sn + isn 4+ [SnCl 6 ] + 4 Zn + 4 H + SnH 4 (g) + 4 Zn Cl - błękitne zabarwienie płomienia podczas spalania SnH 4 Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/11 dr hab. W. Makowski Analiza anionów Aniony strącane przez Ag + Aniony strącane przez Ba + osad nierozpuszczalny w HNO osad rozpuszczalny w HNO osad biały osad barwny biały Cl -, CN -, SCN - Br - (żółtawy), I - (żółty), barwny S (czarny) SO, S O, NO, CO, biały C O 4, CH COO -, C 4 H 4 O 6 SiO (żółty), PO 4 (żółty), AsO barwny (żółty), AsO 4 (brązowy), CrO 4 i Cr O 7 (czerwonobrunatne) F -, SO 4, SO, PO 4, CO, C O 4, AsO, AsO 4, S O, C 4 H 4 O 6 CrO 4 i Cr O 7 (żółte) Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/1 dr hab. W. Makowski 6

7 Aniony lotnych kwasów (reakcja z HCl lub H SO 4 ) Aniony o właściwościach utleniających (reakcja z KI w obecności H SO 4 i skrobi) Aniony o właściwościach redukujących (reakcja z KMnO 4 w obecności H SO 4 ) Analiza anionów wydzielanie gazu charakterystyczny zapach granatowe zabarwienie roztworu od I natychmiastowe odbarwienie roztworu KMnO 4 odbarwienie roztworu KMnO 4 po ogrzaniu SO, S O, NO, CO CN -, S, CH COO - ClO 4-, ClO, NO, NO, AsO 4, CrO 4 Cr O 7, MnO 4 - Br -, I -, NO, SO, S O, S, SCN - Cl -, C O 4, AsO, CN -, C 4 H 4 O 6 Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/1 dr hab. W. Makowski Reakcje charakterystyczne anionów wykrywanie NO - reakcja obrączkowa Fe + + H + + NO - NO (g) + Fe + + H O Fe + + NO (g) + 5 H O [Fe(H O) 5 (NO)] + brunatna obrączka wykrywanie SiO - reakcja z rozcieńczonymi kwasami lub NH 4 Cl SiO + H + H SiO (s) biały żel kwasu krzemowego wykrywanie S O - reakcja z rozcieńczonymi kwasami S O + H + S (s) + SO (g) + H O żółtobiałe zmętnienie wykrywanie F - - maskowanie kompleksu [Fe(SCN)6] [Fe(SCN) 6 ] + 6 F - [FeF 6 ] + 6 SCN - odbarwienie Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 1/14 dr hab. W. Makowski 7

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów)

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów) Związki kompleksowe Podstawy chemii kompleksów stworzył Alfred Werner na początku XX wieku, gdy zajmował się grupą bardzo trwałych związków, jakie tworzy amoniak z CoCl 3. - Zaproponował dla nich poprawne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl ul. Ingardena 3, 30060 Kraków Temat lekcji : Teorie kwasów i zasad Program nauczania: DKOS 5002 12/07 (lekcja 91) Liceum poziom rozszerzony Lekcja bieżąca 45 minut Uwaga: Komentarz zapisany kursywą (kolorem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012

Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012 Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012 1 Analiza ilościowa klasyczna (miareczkowa) WSTĘP 2 Alkacymetria Opiera się na reakcjach związków o charakterze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

KWASY I ZASADY czyli historia fundamentalnego pojęcia

KWASY I ZASADY czyli historia fundamentalnego pojęcia Barbara Becker Katedra Chemii Nieorganicznej KWASY I ZASADY czyli historia fundamentalnego pojęcia KWASY Znane były od czasów antycznych (kwaśne wino i ocet winny) Słynny, stary obraz nazwany Smakosze

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek.

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Notatki laboratoryjne są jednym z elementów pracy doświadczalnej. Powinny składać się z dwóch głównych części: - planu przeprowadzenia eksperymentów,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

CO 2 to nie jeden. Doświadczalnik. (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) CO 2 to nie jeden.

CO 2 to nie jeden. Doświadczalnik. (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) CO 2 to nie jeden. CO 2 to nie jeden Doświadczalnik (Imię i nazwisko właściciela) (e-mail) Spis treści Doświadczalnik 1. Wstęp 2. Informacje o tlenku węgla (IV) 3. Proces fotosyntezy 4. Efekt cieplarniany 5. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW

PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW Zagadnienia do kartkówki: 1. Tłuszcze - definicja, wzór ogólny, nazewnictwo, budowa, otrzymywanie i podział (ze względu na stan skupienia, na pochodzenie). 2. Podział:

Bardziej szczegółowo

w zakresie podziemnego zgazowania Stan, perspektywy, do wiadczenia w gla brunatnego Prof. dr hab. in. Jerzy Bednarczyk dr in. Szymon Modrzejewski

w zakresie podziemnego zgazowania Stan, perspektywy, do wiadczenia w gla brunatnego Prof. dr hab. in. Jerzy Bednarczyk dr in. Szymon Modrzejewski Instytut Górnictwa G Odkrywkowego Wrocław, ul Parkowa 25 Stan, perspektywy, do wiadczenia w zakresie podziemnego zgazowania w gla brunatnego Prof. dr hab. in. Jerzy Bednarczyk dr in. Szymon Modrzejewski

Bardziej szczegółowo