OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza typ I szt. 1 Nazwa komponentu Typ Płyta główna Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Parametry masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne Obudowa pamięci Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Stacja robocza obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie. Dwa procesory klasy x86, zaprojektowane do pracy w komputerach stacjonarnych i serwerach powinny osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest w sumie, co najmniej wynik punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień , wynik dostępny na: i Dwa procesory sześciordzeniowe zgodne z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 500 punktów zdobytych w teście SPECint2006 Rate Base według wyników opublikowanych na stronie: (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje jednostki centralnej). Min. 128GB (8x16GB) DDR3 2133MHz ECC możliwość rozbudowy do 512GB, min. czternaście slotów wolnych. Komputer musi umożliwiać w przyszłości rozbudowę do 1TB pamięci, dzięki pamięciom DDR4, bez konieczności wymiany płyty głównej. [dołączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta] Min. 1x 512GB SSD SATA rozruchowy. Min. 2x 4TB SATA 5400 RPM. Oferowany kontroler pamięci masowej musi w pełni obsługiwać dyski SSD, SATA, SAS. Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB, oferująca złącza : 2x DP, 2x DL-DVI-I (dwa adaptery DP do SL-DVI). Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest, co najmniej wyniki 6100 punktów w G3D Rating (wynik na dzień ); wynik dostępny: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek ALC269 version C (ALC269-VC) lub równoważna; wbudowany głośnik min. 2W. Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać montaż w szafie rack przy użyciu dedykowanych sanek lub dedykowanej półki. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Wnęki na napędy: min. 2 x 5.25 zewnętrzna [ 1x 5,25 pełnych wymiarów, 1x 5,25 typu slim ] Wnęki na dyski HDD: możliwość montażu min. 4 x 3.5 wewnętrzne lub 4x 2,5 wewnętrznie. Dostęp do urządzeń montowanych we wnęce 3,5 lub 2,5 musi być bezpośredni na przednim panelu, bez konieczności otwierania obudowy [ tzn. bez zdejmowania bocznej ścianki obudowy ]. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video

2 Strona 2 z 17 uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS u awarię procesora Wirtualizacja Zdalne zarządzanie Funkcje BIOS Zasilacz max. 1300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obiążeniu 50% zasilacza. Obudowa musi umożliwiać montaż i demontaż zasilacza bez narzędziowo bez konieczności otwierania obudowy. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. Obsługa BIOS musi się odbywać za pomocą klawiatury i myszy, BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera,

3 Strona 3 z 17 numer inwentarzowy (o ile został wpisany, w przypadku braku widoczne puste pole), data produkcji komputera, data wysyłki komputera z fabryki, serwisowy kod sumie zainstalowanej pamięci RAM taktowaniu (prędkości) zainstalowanej pamięci RAM o sposobie obsadzenia slotów pamięci RAM na płycie, dla każdego slotu informacja osobna, typie procesora, liczbie rdzeni procesora, ID zainstalowanego procesora, aktualnej szybkości zegara procesora, minimalnej osiąganej prędkości zegara procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zegara procesora, podręcznej pamięci cache L2 procesora, podręcznej pamięci cache L3 procesora, o zgodności procesora z technologią HT, o zainstalowanych (podpiętych) wszystkich urządzeniach do kontrolera SATA oraz SAS, z wyszczególnieniem z osobna dla każdego, MAC adresie zintegrowanej pierwszej karcie sieciowej, MAC adresie zintegrowanej drugiej karcie sieciowej, kontrolerze audio zainstalowanych kartach rozszerzeń w slotach PCIe, dla każdego slotu PCIe informacja oddzielna lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia boot owania z urządzeń min. : - napędu dyskietek - portów USB - napędu optycznego - zintegrowanej karty sieciowej - kontrolera PCI/PCIe RAID Funkcja trwale zaszyta w BIOS, aktywująca automatycznie urządzenia na liście boot menu w momencie instalacji lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych przełączenia boot owania w tryb UEFI lub Legacy, lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia ręcznego daty i godziny, lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego pierwszego kontrolera LAN, ustawienia w trybie PXE, w trybie chmura oraz w trybie UEFI. lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego drugiego kontrolera LAN lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia portu RS232 oraz zmianę przerwać IRQ w przypadku występowania konfliktów, lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia zintegrowanego (wbudowanego w płytę główną ) kontrolera twardego dysku SATA w opcjach : ATA, AHCI, całkowite wyłączenie,

4 Strona 4 z 17 wyłączenia dla wbudowanego w płytę główną wszystkich urządzeń SATA lub minimum jednego z dwóch, wyłączenia raportowanie SMART o błędach dysku twardego wyłączenia portów USB w min. opcjach : - boot owania z portów USB - przednich portów USB - tylnych portów USB - zintegrowanego z płytą główną wewnętrznego portu USB wyłączenia zintegrowanego (wbudowanego w płytę główną) kontrolera RAID SAS, wyłączenia kontrolera wentylatorów dedykowanych do chłodzenia HDD w opcjach : - wszystkich dostępnych na płycie głównej - pojedynczo dostępnych na płycie głównej wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio wyłączenia wsparcia dla Thunderbolt w opcjach ochrony min. - 1 poziom ochrony umożliwia urządzeniom starszego typu Thunderbolt automatyczne łączenie się, - 2 poziom ochrony wymaga autoryzacji użytkownika do nawiązania połączenia, - 3 poziom ochrony jeden raz zapisany klucz będzie używany do połączenia, - 4 poziom ochrony tylko port Display Port jest aktywny na Thundernolt - Thunderbolt całkowicie wyłączony Funkcja trwale zaszyta w BIOS, aktywna przy wykorzystaniu kart Thunderbolt wyłączenia slotu PCI, zintegrowanego z płytą główną wewnętrznego głośnika, lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia min. dwóch trybów : mały lub duży dla obsługi Memory-Mapped Input/Output (MMIO) lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia priorytetu wyświetlania obrazu z zainstalowanych układów graficznych w min. trybach: - auto - ręczny wybór slotu z wszystkich dostępnych na płycie głównej, wyłączenia technologii Virtualizacji wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia funkcji wymuszania silnego hasła. Włączenie tej funkcji automatycznie zmienia domyślne hasło do minimalnej długości 8 znaków, lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia w min. dwóch trybach funkcji haseł dla systemu i HDD w przypadku restartu systemu:

5 Strona 5 z 17 Monitor - tryb 1 - zawsze wymagane podanie hasła dla systemu i HDD gdy hasła są skonfigurowane - tryb 2 obejście haseł lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia funkcji blokowania hasłem administratora możliwości zmiany, ustawienia lub usunięcia hasła dla HDD i systemu, wyłączenia układu Trusted Platform Module (TPM) Zaimplementowany w BIOS system zbierający logi zdarzeń. 2 monitory LCD 24 o parametrach: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24 IPS Rozmiar plamki 0,27 mm Jasność 300 cd/m2 Kontrast 1000:1, dynamiczny :1 Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1200 przy 60Hz Częstotliwość odświeżania khz poziomego Częstotliwość odświeżania Hz pionowego Pochylenie monitora W zakresie od -4 do +21 stopni Wydłużenie w pionie Tak, min 115 mm Obrót w poziomie Tak, +/-45 stopni PIVOT Tak Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa Podświetlenie System podświetlenia LED Zakres (skala) kolorów 82% (CIE 1976); 97% srgb; 74.9% AdobeRGB Zużycie energii Max 72W (max luminacja, działające głośniki, aktywne USB) Typowo 39W, czuwanie mniej niż 0,5W Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot Waga bez podstawy Maksymalnie 4 kg Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP, Display Port Gwarancja 3 lata świadczona na miejscu u Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja zero martwych pikseli Certyfikaty TCO 5.2, ISO lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.1

6 Strona 6 z 17 Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączana stopa z VESA 100mm. Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników Min. 4 szt USB. Peryferia Zestaw bezprzewodowy: Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty oraz mysz laserowa. Zestaw głośników multimedialnych. System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64bit lub równoważny. Zgodność systemami operacyjnymi standardami Bezpieczeństwo Certyfikaty i standardy Ergonomia z i Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test układu graficznego (PCIe) - test napędu - test dysku twardego - test podłączonych kabli. Certyfikat ISO 9001dla producenta sprzętu Certyfikat ISO dla producenta sprzętu Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 (załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 db (załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta). Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center, bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

7 Strona 7 z 17 Wsparcie techniczne producenta Wymagania dodatkowe Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 4 złącza PCI Express x16 Gen. 3, dopuszcza się aktywne tylko 2 złącza PCI Express x16 dla konfiguracji jeden CPU, pozostałe 2 złącza automatycznie aktywowane przy obsadzeniu drugiego CPU min. 1 złącze PCI Express x16 min. Gen. 2 min. 1 złącze PCI Express x4 min. 1 złącze PCI 32/33 min. 2 złączy SATA w tym min. 1 sztuki SATA 3.0 wlutowane na płycie głównej, min. 2 złączy SAS wlutowane na płycie głównej wlutowany w płytę główną kontroler SATA+SAS o przepustowości 6Gb/s dla kontrolera SATA i 12Gb/s dla kontrolera SAS z obsługą funkcji RAID 0/1/10 zintegrowany z płyta główną kontroler SATA+SAS, o przepustowości 6Gb/s dla kontrolera SATA i 12Gb/s dla kontrolera SAS z obsługą funkcji RAID 0/1/5/10 min. 16 złączy DDR3/RDIMM z obsługą do 512GB pamięci RAM z przyszłościową opcją rozbudowy do 1TB bez konieczności wymiany płyty głównej. Wbudowane porty: 2x PS/2; 1x RS232; min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 1 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 3 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; min. 1 port na płycie głównej umożliwiający rozbudowę o dodatkowe 2 porty USB 2.0, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera. Druga karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, znajdująca się na panelu I/O Wbudowany w obudowę głośnik multimedialny 2W Możliwość podłączenia min. dwóch niezależnie pracujących kart graficznych Wbudowany w obudowę czujnik otwarcia obudowy, nie może zajmować dostępnych na płycie slotów PCI Nagrywarka DVD +/-RW ( zamawiający dopuszcza urządzenie typu slim )

8 Strona 8 z Stacjonarna stacja robocza typu II szt. 4 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Procesor Pamięć operacyjna RAM Parametry pamięci masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. Wynik na dzień 14/07/ GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne Min. 1 TB SATA 7200 obr./min Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB obsługująca rozdzielczości : 60Hz (cyfrowo) 60Hz (cyfrowo) 24Hz (cyfrowo) 60Hz (analogowo i cyfrowo) Min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim ] i 2 szt 3,5 wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5 lub dysków 2,5 Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. System operacyjny Preinstalowany system operacyjny fabrycznie: Microsoft Windows 8 Professional (64-bit) lub Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) lub równoważny. Zgodność systemami z Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

9 Strona 9 z 17 operacyjnymi i standardami Peryferia Zestaw bezprzewodowy: Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty oraz mysz laserowa. Zestaw głośników multimedialnych. Monitor Monitor LCD 22 o parametrach: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora Bezpieczeństwo Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5 Rozmiar plamki 0,248 mm Jasność 250 cd/m2 Kontrast 1000:1, dynamiczny :1 Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni Czas reakcji matrycy max 8 ms Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz Gama koloru min. 85% (CIE 1976) min. 72% (CIE 1931) Częstotliwość odświeżania poziomego khz Częstotliwość odświeżania pionowego Hz Pochylenie monitora W zakresie 25 stopni Wydłużenie w pionie Tak, min 130 mm PIVOT Tak Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa Podświetlenie System podświetlenia LED Zużycie energii Typowo 26W, maksymalne 42W, czuwanie mniej niż 0,3W Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot Waga bez podstawy Maksymalnie 3,30 kg Złącze 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x złącze DVI-D z HDCP, 1x złącze DisplayPort (v1.2) 4 x USB (HUB) Gwarancja 3 lata na miejscu u Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia usterki. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja zero martwych pikseli. Certyfikaty TCO, ISO lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączana stopa z VESA 100mm. Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać

10 Strona 10 z 17 Wirtualizacja BIOS możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli. Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

11 Strona 11 z 17 Certyfikaty i standardy Ergonomia Warunki gwarancji Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB 2.0 znajdujących się na przodzie obudowy, porty USB 3.0 na panelu przednim aktywne, - wszystkich portów znajdującym się na panelu przednim, z zachowaniem min. 4 portów aktywnych na panelu tylnym, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów znajdujących się na panelu tylnym z zachowaniem min. 2 aktywnych na panelu przednim. - tylko dwa porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne - tylko cztery porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne - tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne - tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne Certyfikat ISO:9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia usterki. Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Utworzenie pracowni dydaktycznych KPCEN wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych realizowanego w ramach modułu e-edukacja wchodzącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Nr postępowania przetargowego: PN/02/14 Opis wymagań technicznych: KOMPUTER

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo