, LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5"

Transkrypt

1 , LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5 Lp. Ogólna Liczba Kwota Nazwa wartość przyznany Tytuł projektu Siedziba dofinansow beneficjenta projektu ch ania (PLN) (PLN) punktów Data zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe umowy 1. ZIMOWY KURS 1. Organizacja kursu komputerowego. KOMPUTEROWY- 2. Organizacjawarsztatów "Internet Wsparciem objętych zostanie 20 osób, Jasienica Dolna 152; Rozwoju Wsi INICJATYWA 11 lutego jako żródło informacji w tym m.in.: bezrobotni, zatrudnieni Jasienica 9595, ,00 104,5 Jasienica Dolna MIESZKAŃCÓW WSI 2009 r. o środkach pomocowych dla sektora w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dolna i Wsi Drogoszów JASIENICA DOLNA społecznego, rolników rolnicy, działacze społeczni. I DROGOSZÓW i przedsiębiorców". Ochotnicza Straż 2. Pożarna Wiem jak pomóc wzielinie 1. Podstawowy kurs pierwszej pomocy- Grupą docelową będą mieszkańcy dla młodzieży i dorosłych nie sołectwa Zieli na i Kujawy-ochotnicy, posiadających wykształcenia którzy zgłaszają chęć uczestnictwa ul. Kolejowa 6; 16 lutego medycznego 26250, , w szkoleniu, a także strażacy OSP Zielina Kujawy 2009 r. 2. zaawansowany kurs pierwszej i innych OSP z terenu gminy Strzeleczki pomocy (Pisarzowice, Strzeleczki, Dobra, 3. Kurs kwalifikowanej pierwszej Łowkowice, Racławiczki) pomocy Ochotnicza Straż 3. Pożarna w Makowicach Specjalistyczny kurs ratownictwa medycznego dla Makowice 20A 20 lutego 37160, ,00 105,5 strażaków Makowice ochotników z gminy Skoroszyce Grupę docelową stanowi 55 strażaków - 1. Specjalistyczny kurs ratownictwa ochotników zrzeszonych w sześciu medycznegodla strażaków - jednostkach ochotniczej straży pożarnej ochotników z gminy Skoroszyce majacych siedzibę na terenie Gminy Skoroszyce

2 .. 1. Szkolenie z zakresu "Księgowość w organizacjach pozarządowych Wsparcie skierowanie zostanie do 20 z obsługą komputera"; aktywnie działających na rzecz rozwoju III Sektor - stawia na Krzyżowice 72, 231utego 4. Brzeska Wieś 50000, , Warsztaty pn. :Jak napisać dobry wsi mieszkańców gmin wiejskich ( Gmina Edukacjęl Olszanka Historyczna projekt w zakresie edukacji"; Olszanka i Skarbimierz) oraz miejsko 3. Punkt Konsultacyjny "Kuźnia wiejskiej (Lewin Brzeski). Pomysłów" dla lokalnych liderów Bizneslingua 5. Centrum Języków Obcych Aktywni mieszkańcy ul. Krzemieniecka 26/4 241utego 50000, ,00 112,5 Gminy Chrząstowice Opole 1.Szkolenie z jezyka angielskiego 2. szkolenie z komunikacji interpersonalnej Projekt jest skierowany do 30 mieszkańców Gminy Chrząstowice 6. Stowarzyszen ie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Ludowa Akademia "Sami Sobie" Umiejętności - 1. Zajęcia o charakterze kulinarnym Wilamowice Nyskie 21 i Miłośników szansą na 241utego dot: dekorowania potraw, wypieku Wilamowice 32383, ,00 114,5 Sztuki Kulinarnej perspektywiczny chleba, peklowania i wędzenia szynki, Nyskie i Regionalnych rozwój społeczności wytwarzania kiełbasy Przysmaków wiejskiej w Wilamowicach Nyskich Wsparciem objętych zostanie 40 osób z okolic miasta i gminy Głuchołazy. Będą to osoby bezrobotne, uczące się i pracujące Gmina Głuchołazy/ Publiczna Szkoła Obcowanie z kulturą, 1. Wyjazdy do muzeów, kina, teatru, na Rynek 15, 251utego Wszyscy uczniowie PSP 7. Podstawowa im. sztuką 36710, ,00 94 basen i na wycieczki krajobrazowe dla Głuchołazy w Bodzanowie (łącznie 69 osób) Tadeusza i przyrodą uczniów. Kościuszki w Bodzanowie Kurs na przewodników Sięgamy po wiedzę ul. Kilińskiego 1/45, 25 lutego turystycznych, składający się 49986, ,00 73 Kraina św. Anny o regionie Krapkowice z zajęc teoretycznych i praktycznych 15 mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia (gminy Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Leśnica, Jemielnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Izbicko, Tarnów Opolski)

3 W Projekcie udział weźmie 20 Ochotnicza Straź 1.Kurs języka angielskiego mieszkańców Paruszowic wyraźających "Jesteśmy Paruszowice 1 261utego 9. Poźarna 29910, Dwa wyjazdy do kina na filmy chęć uczestnictwa w zajęciach europejczykami" Byczyna w Paruszowicach w wersji angielskiej doskonalących umiejętność posługiwania się językiem angielskim 10. "Przyszłość Chrząstowic" 1. zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci lat. Grupa docelowa to 35 dzieci z terenu Aktywne ul.ozimska 3a, 261utego 2. zajęcia językowe dla dzieci w wieku , , gminy Chrząstowice w wieku od 5 do 18 Chrząstowice Chrząstowice 10 lat. lat. 3. zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych. Stowarzyszen ie 11. Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem "Jesteśmy ul. Leśna 8, utego 1. Trzy kursy języków obcych (angielski 36 mieszkńców Gminy Kolonowskie, 50000, , Europejczykami" Kolonowskie i niemiecki) w tym 5 bezrobotnych Szkolenia dla nauczycieli "Punktowe systemy oceniania w praktyce edukacyjnej: tworzenie i wylc.orzystywanie" i "Podnoszenie efektywności nauczania". 2. "Jak pracowac z dzieckiem Gmina Głogówekl z zespołem Aspergera" szkolenie dla Wybieram rozwój dla Szkoła ul. Rynek 1, marca nauczycieli. 220 uczniów i 38 nauczycieli Szkoły mojej lepszej 49990, ,00 110,5 Podstawowa nr 1 Głogówek 3. Zajęcia "Tajemnice internetu" dla Podstawowej nr 1 w Głogówku przyszłości w Głogówku uczniów. 4. Kursy informatyczne dla początkujących i zaawasowanych. 5. Kurs "Matematyka? To proste" dla uczniów. 6. "Wiem i potrafię" zajęcia komputerowe dla uczniów. Ochotnicza Str3Ź 13. Poźarna w Pakosławicach Wzrost wyszkolenia straźaków sposobem 1. Kurs prawa jazdy kategoria C i E na podniesienie 6 marca 2. Kurs sternika motorowodnego 29 straźaków ochotników z terenu gminy Pakosławice 48877, ,50 98 sprawnosci bojowej 3. Kurs obsługi i technik pracy pilarką Pakosławice jednostek z terenu spalinową gminy Pakosławice

4 14. Członkowie poszczególnych Ochotniczych Ochotnicza Straż 1. Szkolenie "Ratownictwo dla Ochotnicza Straż ul.główna 7 Straży Pożarnych z terytorium całej gminy Pożarna 6 marca strażaków ochotników" Pożarna - Nasza Biestrzykowice , ,00 87,5 Świeczów tj. OSP Biestrzykowice-Miodary, Biestrzykowice- 2. Szkolenie "Uprawnienia pilarzy" Duma 112 Świerczów OSP Bąkowice, OSP Dąbrowa, OSP Miodary Miejsce, OSP Starościn, OSP Świeczów Gmina Krapkowicel Publiczna Szkoła Rozwijamy wiedzę i 15. Podsławowowa umiejętności poprzez nr4 im. J. doświadczenie Brzechwy w Krapkowicach Wyjazd do: 1) Zamku Piastów w Brzegu 2) do Opola 3)Wycieczka do Trójwsi Beskidzkiej 4) Wycieczka do Istebnej 5) Wycieczka do Pszczyny 6) Wycieczka ul. Żeromskiego 34 6 marca do Srebrnej Góry 7) Wyjazd do Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 50000, ,00 90,S Krapkowice Wrocławia 8) Zielona Szkoła w nr 4 w Krapkowicach, grupa 188 uczniów. Jarnołtówku 9) wycieczka w Góry Świętokrzyskie 10) zajęcia z matematyki 11) zajęcia promujące ciekawe miejsca w Polsce 16. Odnowy Wsi SOS dla życia Za krzów 1. Realizacja kursu Ratowników Projekt zakłada objęcie wsparciem Przedmedycznych 50 mieszkańców wsi zakrzów, 2. Realizacja kursu Instruktorów ze szczególnym uwzględnieniem rolinków, EMERGENCY FIRST RESPONSE osób kształcących się oraz osób 3. Festyn dla społeczności lokalnej zatrudnionych w małych i średnich ul. Chopina 56 6 marca "SOS dla życia" przedsiębiorstwach , , zakrzów 17. Realizacja zajęć warsztatowych: Projekt skierowany jest do 6 szkół szybkiego czytania, plastycznych, (wszystkie w Gminie). Wezmą w nim udzia Inicjatywa edukacji teatralno-muzycznych. uczniowie ze szkół podstawowych i przedszkolnej na gimnazjalnych, zamieszkali na terenie wsi Gminny Ośrodek obszarze wiejskim ul.szkolna 4 9 marca w Gminie Lubsza, w województwie 50000, ,00 87,S Kultury w Lubszy "Warsztaty rozwoju Lubsza opolskim. osobistego dzieci wiejskich"

5 ,.. 1. Terapia przez sztukę poprzez zajęcia Projekt skierowany jest do 111 uczniów koła plastycznego 2) Wycieczki Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. J. Gmina edukacyjne do: Muzeum Śląska Korczaka w Krapkowicach. Krapkowice/ Opolskiego; Odrowąża; Bierkowic; EDUKACJA Zespół Szkół Osiedle XXX-lecia 24, 12 marca Mosznej; "K.L.Auschwilz-Birkenau" 18. POPRZEZ PLASTYKĘ 50000, ,00 76 Sportowych nr Krapkowice I WYCIECZKI im. J. Korczaka w Krapkowicach 19. Rozwoju Wsi Kadłub Wolny Kadłub Wolny - wieś ul. Szkolna 5, marca 50000, ,00 100,5 ucząca się Kadlub Wolny 1. Kurs florystyki 30 mieszkańców Gminy Zębowice, wśród 2. Kurs wikliniarstwa których pierwszeństwo będą mieli 3. Kurs projektowania terenów bezrobotni. zielonych Organizacja wycieczek 130 uczniów Publicznej Szkoły krajoznawczych. Podstawowej im. Jana Pawła II Gmina 2. Pobudzenie zainteresowania osobą w Żywocicach Krapkowice/Publi Papieża Jana Pawła II. czna Szkoła ul. Średnia 48, 16 marca 3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości Swoje poznajciel 50000, , Podstawowa im Żywocice twórczej poprzez plastykę Jana Pawła II w Żywocicach Gmina Biała Odnowy Wsi Przyszłość równych Solec szans 1. E-obywatel - zajęcia praktyczne Działania zaplanowane w projekcie mają z wykorzystania internetu. objąć 60 osób w dwóch grupach 2. Zajęcia językowe ( język niemiecki, wiekowych: lat i lat.pierwszą język angielski l. grupą są osoby uczące się, pozostające na 3. "Chcemy - zmieniamy" - utrzymaniu rodziców/opiekunów. Druga to Solec 36, 17 marca propagowanie wśród kobiet kobiety - osoby uzące się, pracujace bądż 49533, ,00 91, Biała przedsiębiorczości i samoorganizacji, pozostające bez pracy. rozwiajnie aktywności społecznej oraz organizacji zawodowej. 4. Bliżej kultury - utworzenie amatorskiej grupy teatralnej.

6 . 1. Utworzenie Poradni Porad Projekt obejmie 180 Beneficjentów Obywatelskich Ostatecznych, zamieszkałych na terytorium wioski Szymiszów lub 22. Poradnictwo prawne, Rożniątów. Pierwszeństwo mają zawodowe, mieszkańcy będący osobami psychologiczne bezrobotnymi i pobierającymi zasiłki z zarząd i z zakresu pomocy społecznejlub osoby, których Wojewódzki Ligi ul. Sempołowskiej 2 17 marca pozyskiwania 50000, ,00 107,5 dochód w rodzinie na członka nie Kobiet Polskich Opole środkówue dla przekracza kwoty 350 zł w miesiącu oraz w Opolu mieszkańców osoby, które po raz pierwszy wejdą na Szymiszowa rynek pracy. Natomiast pierwszeństwo i Rożniątowa skorzystania z porad z zakresu pozyskiwania środków UE będą mieli mieszkańcy o statusie rolnika. 1. Organizacja szkoleń: "Współpraca Grupą docelową są mieszkańcy gminy w zespole", "Grupa,a jednostka", wiejskiej. Wsparcie skierowane jest do "Pisanie wniosków", "Planowanie nastepujących osób - chętnych i zarządzanie projektami" mieszkańców Gminy Ujazd (10 2. zajęcia praktyczno-warsztatowe pl. miejscowości, ok osób, z czego 320 "Spotkanie pokoleń" osób weźmie udział w warsztatach). Etap I - Mieszkańcy wsi Stary Ujazd (uczestnicy szkolenia w liczbie 20 osób): 1. młodzież ucząca i kształcąca się, w tym w ramach kształcenia formalnego i Towarzystwo nieformainego, 23. Społeczno- 2. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, Potencjał tkwi ul. M. Konopnickiej 6 18 marca Kulturalne 46225, , młodzież - członkowie funkcjonujących w TOBIE Opole Niemców na na terenie wsi organizacji wiejskich typu Śląsku Opolskim LZS, OSP, Odnowy Wsi. Etap 11- mieszkańcy wsi Stary Ujazd i pozostałych 9 miejscowości Gminy Ujazd oraz goście z zewnątrz (uczestnicy zajęć praktycznych zainicjowanego i zrealizowanego przez uczestników Etapu I

7 ' na Rzecz Rozwoju Ziarnko do ziarnka... Wsi Mechnica ul. Kwiatowa Mechnica 50000, , marca 1. zajęcia regionalne - w tym wycieczka Wsparciem zostaną objęci uczniowie rowerowa odkrywczo-poznawcza na Społecznej Szkoły Podstawowej Górę Św. Anny, wyjazd do Muzeum Wsi w Mechnicy w wieku od 7 do 13 lat oraz Opolskiej w Bierkowicach połączony ich rodzice. z lekcją muzealną. 2. zajęcia instrumentalno-wokalne - w tym wyjazd do Filharmonii w Opolu i Operetki w Gliwicach. 3. zajęcia plastyczne - w tym wyjazd do Muzeum Malarstwa Narodowego w Krakowie, Muzeum Malarstwa w Opolu. 4. zajęcia teatralne - w tym wyjazd do teatru w Opolu i w Krakowie. 5. zajęcia sportowe - w tym nauka pływania Kurs brukarski. Wsparciem objętych zostanie 30 osób 2. Kurs komputerowy. z Oziergowic w przedziale wiekowym Kurs pieczenia ciast i ciasteczek. I./kształcące się lub w wieku aktywności 4. Organizacja integracyjnego stołu zawodowej!, zarówno kobiety, jak i wielkanocnego. mężczyźni, którzy nie pracują bądż są "Wszystkie drogi Myśląc po nowemu, ul.oworcowa 5 20 marca 50000, ,00 99,5 zagrożeni utratą pracy, o niskim i myśli prowadzą dążymy ku lepszemu Oziergowice wykształceniu! podstawowym, do Oziergowic" zawodowym, średnim bez zawodu!. 1. Organizacja kółka informatycznego. Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy 2. Organizacja spotkań o zdrowiu. Naczęsławic, Trawnika i Grodziska tj: Wzrost aktywności 3. Organizacja kursu tańca. dzieci i młodzież do 18 lat - 20 osób( kółko na Rzecz społecznej w uj. Spółdzielcza 4! marca 4. Wycieczka do kina dla uczestników informatyczne _, kobiety z Koła Gospodyń 26. Wspierania obszarze edukacji w 49885, ,00 87,5 270 Naczęsławice kółka informatycznego. Wiejskich - 30 osób ( spotkania o zdrowiu Rozwoju Naczęsławicach, l, dzieci i młodzież - 20 osób ( kurs tańca l. Naczęsławic Trawniku i Grodzisku 27. Ludowy Klub Sportowy Miejska, szkolna liga ul. Brzozowa 2, marca 49990, ,00 77,5 "Hetman" piłkarska w Byczynie Byczyna 2009 Byczyna 1. Organizacja sekcji piłki nożnej 80 osób spośród uczniów wszystkich w każdej z pięciu szkół. szkół podstawowych i gimnazjów gminy 2. Orgamizacja szkolnej ligi piłkarskiej Byczyna 3. Organizacja obozu sportowego

8 Kursy języka angielskiego i Osoby dorosłe zamieszkujące teren pięciu niemieckiego gmin wiejskich powiatu kedzierzyńskokozielskiego: 8ierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. Osoby Fundacja Euro - dorosłe pracujące w rolnictwie, małych Country przedsiębiorstwach, placówkach Partnerstwo dla Poznajemy języki - ul. Parkowa marca edukacyjnych (szkoły, przedszkola), , , zrównoważonegro poznajemy ludzi zakrzów 2009 jednostkach samorządu terytorialnego zwoju obszarów oraz osoby nieaktywne zawodowo nie wiejskich posiadające statutu osób bezrobotnych. 29. Rozwoju Wsi Stradunia 1. Warsztaty z florystyki Czterdziestu mieszkańców wsi Stradunia. 2. Kurs komputerowy Pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne, następnie rolnicy Chcę, potrafię, wiem ul. Opolska 100, marca i osoby długotrwale bezrobotne , , jak 341 Stradunia 2009 "Nie boję się komputera" - cykl 14 Adresetami są osoby starsze z gminy szkoleń zawadzkie i osoby nie pełnosprawne - "Z techniką za pan brat" - cykl10 mieszkające w Domu Pomocy Społecznej szkoleń prowadzonym przez Zgromadzenie Braci - "Racjonalnie gospodaruję wolnym Szkół Chrześcijańskich czasem" - cykl 20 szkoleń o charakterze z wykorzystaniem muzykoterapii rekreacyjno-sportowym elementów i hipoterapii, - "Moje zdrowie i moja kondycja psychofizyczna"- cykl14 szkoleń - "Wiem, rozumiem-toleruję" cykl10 na Rzecz Pomocy ul. Czarna 2, szkoleń 27 marca 30. Osobom Bez barier 50000, , zawadzkie - "Mój dziadek złota rączka" - cykl Niepełnosprawny spotkań m "Siedlisko" - "Moja babcia wszystko umie" - cykl 18 spotkań - Pogadanki dotyczące tradycji, obyczajów i historii naszego regionu - cykl18 spotkań - Integracja osób starszych i niepetnosprawnych - cykl wyjazdów po najbliższej okolicy, ogniska, zajęcia rekreacyjne

9 1. szkolenia z zakresu Grupę docelową stanowi 15 kobiet, które z gastronom icznego, własnej inicjatywy są zainteresowaniem 2. szkolenia z zakresu rękodzieła i nabyciem lub uzupełnieniem umiejetności sztuki i kwalifikacji z zakresu gastronom i, rekodzieła i sztuki. To kobiety zamieszkałe Powiat Nyskil na terenie wiejskim - wieś Bielice powiat Kobiety z Bielic - ul. Słowiańska 27 marca 31. Powiatowy Urząd 48900, ,00 80,S nyski, gmina Łambinowice; mieszczą się CZAS NA NAS Nysa 2009 Pracy w przedziale wiekowym lat; posiadają co najmniej wykształcenie średnie , ,50 Sporządzono w Wydziale Realizacji Projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Opole, dn

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA o realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Poradnik Reemigranta

Poradnik Reemigranta Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy Poradnik Reemigranta Spis treści Z MYŚLĄ O POWROCIE: FORMALNOŚCI... 1 OBOWIĄZKI PO POWROCIE...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (ZA 2012 ROK) Centrum Integracji Społecznej realizuje zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Nowe kwalifikacje nowe możliwości. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiebiorstw województwa lubuskiego

Tytuł projektu. Nowe kwalifikacje nowe możliwości. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiebiorstw województwa lubuskiego Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Kwota Data zawarcia dofinansowani Liczba punktów umowy a Start realizacji rok Stop realizacji rok Stop realizacji miesiąc Stop realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009.

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009. Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo