, LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5"

Transkrypt

1 , LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5 Lp. Ogólna Liczba Kwota Nazwa wartość przyznany Tytuł projektu Siedziba dofinansow beneficjenta projektu ch ania (PLN) (PLN) punktów Data zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe umowy 1. ZIMOWY KURS 1. Organizacja kursu komputerowego. KOMPUTEROWY- 2. Organizacjawarsztatów "Internet Wsparciem objętych zostanie 20 osób, Jasienica Dolna 152; Rozwoju Wsi INICJATYWA 11 lutego jako żródło informacji w tym m.in.: bezrobotni, zatrudnieni Jasienica 9595, ,00 104,5 Jasienica Dolna MIESZKAŃCÓW WSI 2009 r. o środkach pomocowych dla sektora w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dolna i Wsi Drogoszów JASIENICA DOLNA społecznego, rolników rolnicy, działacze społeczni. I DROGOSZÓW i przedsiębiorców". Ochotnicza Straż 2. Pożarna Wiem jak pomóc wzielinie 1. Podstawowy kurs pierwszej pomocy- Grupą docelową będą mieszkańcy dla młodzieży i dorosłych nie sołectwa Zieli na i Kujawy-ochotnicy, posiadających wykształcenia którzy zgłaszają chęć uczestnictwa ul. Kolejowa 6; 16 lutego medycznego 26250, , w szkoleniu, a także strażacy OSP Zielina Kujawy 2009 r. 2. zaawansowany kurs pierwszej i innych OSP z terenu gminy Strzeleczki pomocy (Pisarzowice, Strzeleczki, Dobra, 3. Kurs kwalifikowanej pierwszej Łowkowice, Racławiczki) pomocy Ochotnicza Straż 3. Pożarna w Makowicach Specjalistyczny kurs ratownictwa medycznego dla Makowice 20A 20 lutego 37160, ,00 105,5 strażaków Makowice ochotników z gminy Skoroszyce Grupę docelową stanowi 55 strażaków - 1. Specjalistyczny kurs ratownictwa ochotników zrzeszonych w sześciu medycznegodla strażaków - jednostkach ochotniczej straży pożarnej ochotników z gminy Skoroszyce majacych siedzibę na terenie Gminy Skoroszyce

2 .. 1. Szkolenie z zakresu "Księgowość w organizacjach pozarządowych Wsparcie skierowanie zostanie do 20 z obsługą komputera"; aktywnie działających na rzecz rozwoju III Sektor - stawia na Krzyżowice 72, 231utego 4. Brzeska Wieś 50000, , Warsztaty pn. :Jak napisać dobry wsi mieszkańców gmin wiejskich ( Gmina Edukacjęl Olszanka Historyczna projekt w zakresie edukacji"; Olszanka i Skarbimierz) oraz miejsko 3. Punkt Konsultacyjny "Kuźnia wiejskiej (Lewin Brzeski). Pomysłów" dla lokalnych liderów Bizneslingua 5. Centrum Języków Obcych Aktywni mieszkańcy ul. Krzemieniecka 26/4 241utego 50000, ,00 112,5 Gminy Chrząstowice Opole 1.Szkolenie z jezyka angielskiego 2. szkolenie z komunikacji interpersonalnej Projekt jest skierowany do 30 mieszkańców Gminy Chrząstowice 6. Stowarzyszen ie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Ludowa Akademia "Sami Sobie" Umiejętności - 1. Zajęcia o charakterze kulinarnym Wilamowice Nyskie 21 i Miłośników szansą na 241utego dot: dekorowania potraw, wypieku Wilamowice 32383, ,00 114,5 Sztuki Kulinarnej perspektywiczny chleba, peklowania i wędzenia szynki, Nyskie i Regionalnych rozwój społeczności wytwarzania kiełbasy Przysmaków wiejskiej w Wilamowicach Nyskich Wsparciem objętych zostanie 40 osób z okolic miasta i gminy Głuchołazy. Będą to osoby bezrobotne, uczące się i pracujące Gmina Głuchołazy/ Publiczna Szkoła Obcowanie z kulturą, 1. Wyjazdy do muzeów, kina, teatru, na Rynek 15, 251utego Wszyscy uczniowie PSP 7. Podstawowa im. sztuką 36710, ,00 94 basen i na wycieczki krajobrazowe dla Głuchołazy w Bodzanowie (łącznie 69 osób) Tadeusza i przyrodą uczniów. Kościuszki w Bodzanowie Kurs na przewodników Sięgamy po wiedzę ul. Kilińskiego 1/45, 25 lutego turystycznych, składający się 49986, ,00 73 Kraina św. Anny o regionie Krapkowice z zajęc teoretycznych i praktycznych 15 mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia (gminy Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Leśnica, Jemielnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Izbicko, Tarnów Opolski)

3 W Projekcie udział weźmie 20 Ochotnicza Straź 1.Kurs języka angielskiego mieszkańców Paruszowic wyraźających "Jesteśmy Paruszowice 1 261utego 9. Poźarna 29910, Dwa wyjazdy do kina na filmy chęć uczestnictwa w zajęciach europejczykami" Byczyna w Paruszowicach w wersji angielskiej doskonalących umiejętność posługiwania się językiem angielskim 10. "Przyszłość Chrząstowic" 1. zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci lat. Grupa docelowa to 35 dzieci z terenu Aktywne ul.ozimska 3a, 261utego 2. zajęcia językowe dla dzieci w wieku , , gminy Chrząstowice w wieku od 5 do 18 Chrząstowice Chrząstowice 10 lat. lat. 3. zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych. Stowarzyszen ie 11. Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem "Jesteśmy ul. Leśna 8, utego 1. Trzy kursy języków obcych (angielski 36 mieszkńców Gminy Kolonowskie, 50000, , Europejczykami" Kolonowskie i niemiecki) w tym 5 bezrobotnych Szkolenia dla nauczycieli "Punktowe systemy oceniania w praktyce edukacyjnej: tworzenie i wylc.orzystywanie" i "Podnoszenie efektywności nauczania". 2. "Jak pracowac z dzieckiem Gmina Głogówekl z zespołem Aspergera" szkolenie dla Wybieram rozwój dla Szkoła ul. Rynek 1, marca nauczycieli. 220 uczniów i 38 nauczycieli Szkoły mojej lepszej 49990, ,00 110,5 Podstawowa nr 1 Głogówek 3. Zajęcia "Tajemnice internetu" dla Podstawowej nr 1 w Głogówku przyszłości w Głogówku uczniów. 4. Kursy informatyczne dla początkujących i zaawasowanych. 5. Kurs "Matematyka? To proste" dla uczniów. 6. "Wiem i potrafię" zajęcia komputerowe dla uczniów. Ochotnicza Str3Ź 13. Poźarna w Pakosławicach Wzrost wyszkolenia straźaków sposobem 1. Kurs prawa jazdy kategoria C i E na podniesienie 6 marca 2. Kurs sternika motorowodnego 29 straźaków ochotników z terenu gminy Pakosławice 48877, ,50 98 sprawnosci bojowej 3. Kurs obsługi i technik pracy pilarką Pakosławice jednostek z terenu spalinową gminy Pakosławice

4 14. Członkowie poszczególnych Ochotniczych Ochotnicza Straż 1. Szkolenie "Ratownictwo dla Ochotnicza Straż ul.główna 7 Straży Pożarnych z terytorium całej gminy Pożarna 6 marca strażaków ochotników" Pożarna - Nasza Biestrzykowice , ,00 87,5 Świeczów tj. OSP Biestrzykowice-Miodary, Biestrzykowice- 2. Szkolenie "Uprawnienia pilarzy" Duma 112 Świerczów OSP Bąkowice, OSP Dąbrowa, OSP Miodary Miejsce, OSP Starościn, OSP Świeczów Gmina Krapkowicel Publiczna Szkoła Rozwijamy wiedzę i 15. Podsławowowa umiejętności poprzez nr4 im. J. doświadczenie Brzechwy w Krapkowicach Wyjazd do: 1) Zamku Piastów w Brzegu 2) do Opola 3)Wycieczka do Trójwsi Beskidzkiej 4) Wycieczka do Istebnej 5) Wycieczka do Pszczyny 6) Wycieczka ul. Żeromskiego 34 6 marca do Srebrnej Góry 7) Wyjazd do Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 50000, ,00 90,S Krapkowice Wrocławia 8) Zielona Szkoła w nr 4 w Krapkowicach, grupa 188 uczniów. Jarnołtówku 9) wycieczka w Góry Świętokrzyskie 10) zajęcia z matematyki 11) zajęcia promujące ciekawe miejsca w Polsce 16. Odnowy Wsi SOS dla życia Za krzów 1. Realizacja kursu Ratowników Projekt zakłada objęcie wsparciem Przedmedycznych 50 mieszkańców wsi zakrzów, 2. Realizacja kursu Instruktorów ze szczególnym uwzględnieniem rolinków, EMERGENCY FIRST RESPONSE osób kształcących się oraz osób 3. Festyn dla społeczności lokalnej zatrudnionych w małych i średnich ul. Chopina 56 6 marca "SOS dla życia" przedsiębiorstwach , , zakrzów 17. Realizacja zajęć warsztatowych: Projekt skierowany jest do 6 szkół szybkiego czytania, plastycznych, (wszystkie w Gminie). Wezmą w nim udzia Inicjatywa edukacji teatralno-muzycznych. uczniowie ze szkół podstawowych i przedszkolnej na gimnazjalnych, zamieszkali na terenie wsi Gminny Ośrodek obszarze wiejskim ul.szkolna 4 9 marca w Gminie Lubsza, w województwie 50000, ,00 87,S Kultury w Lubszy "Warsztaty rozwoju Lubsza opolskim. osobistego dzieci wiejskich"

5 ,.. 1. Terapia przez sztukę poprzez zajęcia Projekt skierowany jest do 111 uczniów koła plastycznego 2) Wycieczki Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. J. Gmina edukacyjne do: Muzeum Śląska Korczaka w Krapkowicach. Krapkowice/ Opolskiego; Odrowąża; Bierkowic; EDUKACJA Zespół Szkół Osiedle XXX-lecia 24, 12 marca Mosznej; "K.L.Auschwilz-Birkenau" 18. POPRZEZ PLASTYKĘ 50000, ,00 76 Sportowych nr Krapkowice I WYCIECZKI im. J. Korczaka w Krapkowicach 19. Rozwoju Wsi Kadłub Wolny Kadłub Wolny - wieś ul. Szkolna 5, marca 50000, ,00 100,5 ucząca się Kadlub Wolny 1. Kurs florystyki 30 mieszkańców Gminy Zębowice, wśród 2. Kurs wikliniarstwa których pierwszeństwo będą mieli 3. Kurs projektowania terenów bezrobotni. zielonych Organizacja wycieczek 130 uczniów Publicznej Szkoły krajoznawczych. Podstawowej im. Jana Pawła II Gmina 2. Pobudzenie zainteresowania osobą w Żywocicach Krapkowice/Publi Papieża Jana Pawła II. czna Szkoła ul. Średnia 48, 16 marca 3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości Swoje poznajciel 50000, , Podstawowa im Żywocice twórczej poprzez plastykę Jana Pawła II w Żywocicach Gmina Biała Odnowy Wsi Przyszłość równych Solec szans 1. E-obywatel - zajęcia praktyczne Działania zaplanowane w projekcie mają z wykorzystania internetu. objąć 60 osób w dwóch grupach 2. Zajęcia językowe ( język niemiecki, wiekowych: lat i lat.pierwszą język angielski l. grupą są osoby uczące się, pozostające na 3. "Chcemy - zmieniamy" - utrzymaniu rodziców/opiekunów. Druga to Solec 36, 17 marca propagowanie wśród kobiet kobiety - osoby uzące się, pracujace bądż 49533, ,00 91, Biała przedsiębiorczości i samoorganizacji, pozostające bez pracy. rozwiajnie aktywności społecznej oraz organizacji zawodowej. 4. Bliżej kultury - utworzenie amatorskiej grupy teatralnej.

6 . 1. Utworzenie Poradni Porad Projekt obejmie 180 Beneficjentów Obywatelskich Ostatecznych, zamieszkałych na terytorium wioski Szymiszów lub 22. Poradnictwo prawne, Rożniątów. Pierwszeństwo mają zawodowe, mieszkańcy będący osobami psychologiczne bezrobotnymi i pobierającymi zasiłki z zarząd i z zakresu pomocy społecznejlub osoby, których Wojewódzki Ligi ul. Sempołowskiej 2 17 marca pozyskiwania 50000, ,00 107,5 dochód w rodzinie na członka nie Kobiet Polskich Opole środkówue dla przekracza kwoty 350 zł w miesiącu oraz w Opolu mieszkańców osoby, które po raz pierwszy wejdą na Szymiszowa rynek pracy. Natomiast pierwszeństwo i Rożniątowa skorzystania z porad z zakresu pozyskiwania środków UE będą mieli mieszkańcy o statusie rolnika. 1. Organizacja szkoleń: "Współpraca Grupą docelową są mieszkańcy gminy w zespole", "Grupa,a jednostka", wiejskiej. Wsparcie skierowane jest do "Pisanie wniosków", "Planowanie nastepujących osób - chętnych i zarządzanie projektami" mieszkańców Gminy Ujazd (10 2. zajęcia praktyczno-warsztatowe pl. miejscowości, ok osób, z czego 320 "Spotkanie pokoleń" osób weźmie udział w warsztatach). Etap I - Mieszkańcy wsi Stary Ujazd (uczestnicy szkolenia w liczbie 20 osób): 1. młodzież ucząca i kształcąca się, w tym w ramach kształcenia formalnego i Towarzystwo nieformainego, 23. Społeczno- 2. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, Potencjał tkwi ul. M. Konopnickiej 6 18 marca Kulturalne 46225, , młodzież - członkowie funkcjonujących w TOBIE Opole Niemców na na terenie wsi organizacji wiejskich typu Śląsku Opolskim LZS, OSP, Odnowy Wsi. Etap 11- mieszkańcy wsi Stary Ujazd i pozostałych 9 miejscowości Gminy Ujazd oraz goście z zewnątrz (uczestnicy zajęć praktycznych zainicjowanego i zrealizowanego przez uczestników Etapu I

7 ' na Rzecz Rozwoju Ziarnko do ziarnka... Wsi Mechnica ul. Kwiatowa Mechnica 50000, , marca 1. zajęcia regionalne - w tym wycieczka Wsparciem zostaną objęci uczniowie rowerowa odkrywczo-poznawcza na Społecznej Szkoły Podstawowej Górę Św. Anny, wyjazd do Muzeum Wsi w Mechnicy w wieku od 7 do 13 lat oraz Opolskiej w Bierkowicach połączony ich rodzice. z lekcją muzealną. 2. zajęcia instrumentalno-wokalne - w tym wyjazd do Filharmonii w Opolu i Operetki w Gliwicach. 3. zajęcia plastyczne - w tym wyjazd do Muzeum Malarstwa Narodowego w Krakowie, Muzeum Malarstwa w Opolu. 4. zajęcia teatralne - w tym wyjazd do teatru w Opolu i w Krakowie. 5. zajęcia sportowe - w tym nauka pływania Kurs brukarski. Wsparciem objętych zostanie 30 osób 2. Kurs komputerowy. z Oziergowic w przedziale wiekowym Kurs pieczenia ciast i ciasteczek. I./kształcące się lub w wieku aktywności 4. Organizacja integracyjnego stołu zawodowej!, zarówno kobiety, jak i wielkanocnego. mężczyźni, którzy nie pracują bądż są "Wszystkie drogi Myśląc po nowemu, ul.oworcowa 5 20 marca 50000, ,00 99,5 zagrożeni utratą pracy, o niskim i myśli prowadzą dążymy ku lepszemu Oziergowice wykształceniu! podstawowym, do Oziergowic" zawodowym, średnim bez zawodu!. 1. Organizacja kółka informatycznego. Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy 2. Organizacja spotkań o zdrowiu. Naczęsławic, Trawnika i Grodziska tj: Wzrost aktywności 3. Organizacja kursu tańca. dzieci i młodzież do 18 lat - 20 osób( kółko na Rzecz społecznej w uj. Spółdzielcza 4! marca 4. Wycieczka do kina dla uczestników informatyczne _, kobiety z Koła Gospodyń 26. Wspierania obszarze edukacji w 49885, ,00 87,5 270 Naczęsławice kółka informatycznego. Wiejskich - 30 osób ( spotkania o zdrowiu Rozwoju Naczęsławicach, l, dzieci i młodzież - 20 osób ( kurs tańca l. Naczęsławic Trawniku i Grodzisku 27. Ludowy Klub Sportowy Miejska, szkolna liga ul. Brzozowa 2, marca 49990, ,00 77,5 "Hetman" piłkarska w Byczynie Byczyna 2009 Byczyna 1. Organizacja sekcji piłki nożnej 80 osób spośród uczniów wszystkich w każdej z pięciu szkół. szkół podstawowych i gimnazjów gminy 2. Orgamizacja szkolnej ligi piłkarskiej Byczyna 3. Organizacja obozu sportowego

8 Kursy języka angielskiego i Osoby dorosłe zamieszkujące teren pięciu niemieckiego gmin wiejskich powiatu kedzierzyńskokozielskiego: 8ierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. Osoby Fundacja Euro - dorosłe pracujące w rolnictwie, małych Country przedsiębiorstwach, placówkach Partnerstwo dla Poznajemy języki - ul. Parkowa marca edukacyjnych (szkoły, przedszkola), , , zrównoważonegro poznajemy ludzi zakrzów 2009 jednostkach samorządu terytorialnego zwoju obszarów oraz osoby nieaktywne zawodowo nie wiejskich posiadające statutu osób bezrobotnych. 29. Rozwoju Wsi Stradunia 1. Warsztaty z florystyki Czterdziestu mieszkańców wsi Stradunia. 2. Kurs komputerowy Pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne, następnie rolnicy Chcę, potrafię, wiem ul. Opolska 100, marca i osoby długotrwale bezrobotne , , jak 341 Stradunia 2009 "Nie boję się komputera" - cykl 14 Adresetami są osoby starsze z gminy szkoleń zawadzkie i osoby nie pełnosprawne - "Z techniką za pan brat" - cykl10 mieszkające w Domu Pomocy Społecznej szkoleń prowadzonym przez Zgromadzenie Braci - "Racjonalnie gospodaruję wolnym Szkół Chrześcijańskich czasem" - cykl 20 szkoleń o charakterze z wykorzystaniem muzykoterapii rekreacyjno-sportowym elementów i hipoterapii, - "Moje zdrowie i moja kondycja psychofizyczna"- cykl14 szkoleń - "Wiem, rozumiem-toleruję" cykl10 na Rzecz Pomocy ul. Czarna 2, szkoleń 27 marca 30. Osobom Bez barier 50000, , zawadzkie - "Mój dziadek złota rączka" - cykl Niepełnosprawny spotkań m "Siedlisko" - "Moja babcia wszystko umie" - cykl 18 spotkań - Pogadanki dotyczące tradycji, obyczajów i historii naszego regionu - cykl18 spotkań - Integracja osób starszych i niepetnosprawnych - cykl wyjazdów po najbliższej okolicy, ogniska, zajęcia rekreacyjne

9 1. szkolenia z zakresu Grupę docelową stanowi 15 kobiet, które z gastronom icznego, własnej inicjatywy są zainteresowaniem 2. szkolenia z zakresu rękodzieła i nabyciem lub uzupełnieniem umiejetności sztuki i kwalifikacji z zakresu gastronom i, rekodzieła i sztuki. To kobiety zamieszkałe Powiat Nyskil na terenie wiejskim - wieś Bielice powiat Kobiety z Bielic - ul. Słowiańska 27 marca 31. Powiatowy Urząd 48900, ,00 80,S nyski, gmina Łambinowice; mieszczą się CZAS NA NAS Nysa 2009 Pracy w przedziale wiekowym lat; posiadają co najmniej wykształcenie średnie , ,50 Sporządzono w Wydziale Realizacji Projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Opole, dn

LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5

LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5 ,. LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200S, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Ogólna wartość projektu (PLN) Kwota dofinansow

Bardziej szczegółowo

9.5 Liczba Ogólna Kwota przyzna Data wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba

9.5 Liczba Ogólna Kwota przyzna Data wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba LISTA 7 _I T\.IM LJMI~VVO UU " "III -.. o PR(l_I~KI " W ~"-"'-:I-I K INKII~"" NR IItJl nu IQ,' "'",T II: I IX, n71.4ł'.4nif 9.5 Liczba Ogólna Kwota przyzna Data wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200a, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5

OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200a, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5 OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200a, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Ogólna wartość projektu (PLN) Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba przyzna. Kwota dofinansow ania (PLN) punktó

Liczba przyzna. Kwota dofinansow ania (PLN) punktó r/ ),, LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.S/2DDa, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Ogólna wartość projektu (PLN) Kwota

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/200S, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/200S, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/200S, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1 Kwota Liczba Nazwa Ogólna wartość Data zawarcia Lp. Tytuł projektu Siedziba dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim

Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim w Województwie Opolskim Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jarnołtówek, 22-23.11.2007r. Geneza Lokalnych Grup Działania Pilotażowy Program Leader + (6 LGD) Wspólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub. Gmina Popielów l.p. 1. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub adres siedziby obszar działania ze jednostki

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok

Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok Załącznik nr 4 do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Nysie z dnia... Załącznik nr 7 do uchwały nr... Rady Powiatu w Nysie z dnia Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok L.p. Dział Rozdział Podmiot

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Stowarzyszeń Powiatu Krapkowickiego

Ewidencja Stowarzyszeń Powiatu Krapkowickiego Ewidencja Stowarzyszeń Powiatu Krapkowickiego Lp. Nazwa Siedziba 1. Towarzystwo Przyjaciół Mosznej 47-370 Zielina Moszna - Zamek 2. 3. 4. 5. 6. 7. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Wieś Historyczna" Urząd Pracy w Nysie. I/POKL/9.5/15/2010 Powiat Oleski Wybieram edukację

Wieś Historyczna Urząd Pracy w Nysie. I/POKL/9.5/15/2010 Powiat Oleski Wybieram edukację WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.5 PO KL Nr konkursu I/POKL/9.5/2010 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku (REJESTRACYJNY)

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ

LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ LISTA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 7.1.1, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZL Y ET AP OCENY MERYTORYCZNEJ Lp. Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Tytul projektu NrKSI Okres Kwota Wkład realizacji dofinansowania własny Ogólna

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji, które złożyły poparcie dotyczące utworzenia Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego: Lp. Nazwa organizacji Kontakt /adres

Lista organizacji, które złożyły poparcie dotyczące utworzenia Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego: Lp. Nazwa organizacji Kontakt /adres Lista organizacji, które złożyły poparcie dotyczące utworzenia Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego: Lp. Nazwa organizacji Kontakt /adres 1. Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym BABIE LATO Pl.

Bardziej szczegółowo

Realizowany projekt Czas realizacji Miejsce realizacji Koszt 2005-2006 2006-2007. III kw.2002r.- IV kw.2004r

Realizowany projekt Czas realizacji Miejsce realizacji Koszt 2005-2006 2006-2007. III kw.2002r.- IV kw.2004r Nazwa partnera Realizowany projekt Czas realizacji Miejsce realizacji Koszt Polska Cerekiew ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Fundacja Grupy Górażdże Konkurs grantowy Pracownia Talentów Konkurs grantowy Aktywni w Regionie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Lista zawartych umów z Beneficjentami, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/9.

Lista zawartych umów z Beneficjentami, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/9. Lista zawartych umów z Beneficjentami, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2009 LP. 1 Nr umowy / decyzji 125/09-00 Data podpisania umowy 2009-10-12 Tytuł

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011 Czas na zmiany aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard Nowielice, 2011 Słów kilka o wnioskodawcy e-pro edukacja powstała w grudniu 2003 roku; jest efektem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Kultury fizycznej i sportu: 1. organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, 1

SPRAWOZDANIE. Kultury fizycznej i sportu: 1. organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, 1 SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. Przyjęty uchwałą Nr XXXVII/338/13

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną!

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną! Załącznik do uchwały nr 117/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 kwietnia 2015 rok Lp. Numer oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowita wnioskowana wartość zadania Kwota wnioskowanej dotacji/

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach drugiej rundy konkursu 1/POKL/7.3/2009

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach drugiej rundy konkursu 1/POKL/7.3/2009 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach drugiej rundy konkursu 1/POKL/7.3/2009 lp Numer kancelaryjny Tytuł projektu Wnioskodawca 1 1158/09 Wiedza motorem przyszłych działao Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA-BADAJĄCA BARIERY, OCZEKIWANIA I POTRZEBY KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOMLINIE w związku z realizacją projektu systemowego pn.: Teraz My aktywna integracja w gminie

Bardziej szczegółowo

Średnia punktów. Wynik oceny merytorycznej. L. p. Numer SIMIK Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu

Średnia punktów. Wynik oceny merytorycznej. L. p. Numer SIMIK Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Załącznik do Uchwały nr 225/235/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Polityki Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259 ROPS

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytetu VI PO KL

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytetu VI PO KL Zbiorcza lista zawartych umów z Beneficjentami, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2009 dla Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax OPS WYKAZ GMINNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE L.p. NAZWA JEDNOSTKI/ MIEJSCOWOŚĆ ADRES TEL./FAX nr kierunkowy 0 77 E-MAIL DYREKTOR/ KIEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa. Obsługa komputera moją szansą na lepsze jutro w życiu zawodowym Toszecka Kuźnia Strażackich Umiejętności

Lista rankingowa. Obsługa komputera moją szansą na lepsze jutro w życiu zawodowym Toszecka Kuźnia Strażackich Umiejętności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1947/289/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego Lp Nr kancelaryjny Nr w ksi Tytuł wniosku Wnioskodawca 1 1/6.3/022/2009/173 WND-POKL.06.03.00-24-019/09 2 1/6.3/002/2009/62

Bardziej szczegółowo

GMINA DOBRA str. 10 KADENCJA WYKORZYSTANYCH SZANS Inwestujemy w ludzi Fundusze unijne w połączeniu z pomysłowością i aktywnością mieszkańców Gminy Dobra dały w ostatnich latach wspaniałe efekty. Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Katarzyna Ukrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu USTAWA z dnia 1 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Wnioski złożone do SRB podczas II naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 do 15 października 2010 r. Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe LP. TYTUŁ PROJEKTU NAZWA PROJEKTODAWC Y DANE KONTAKTOWE ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ OKRES REALIZACJI PROJEKTU ADRESACI PROJEKTU I PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania załącznik do umowy

Załącznik nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania załącznik do umowy Załącznik nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania załącznik do umowy CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJETYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Dane wspólne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Formularz Rekrutacyjny do projektu,,dolnośląscy sportowcy na rynek pracy

Formularz Rekrutacyjny do projektu,,dolnośląscy sportowcy na rynek pracy Formularz Rekrutacyjny do projektu,,dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 1 Tytuł projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 2 Nr projektu WND-POKL.07.02.01-02-019/12 3 Priorytet, w ramach którego VII

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Topólka Ulica Nr domu 22 Nr lokalu Kod pocztowy 87-875

PLAN DZIAŁANIA. 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Topólka Ulica Nr domu 22 Nr lokalu Kod pocztowy 87-875 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Topólka Ulica Nr domu 22 Nr lokalu Kod pocztowy 87-875 PLAN DZIAŁANIA 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach PROJEKT Azymut moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

[ISTA ZAWARTYCH UMQW/ANEKSOW DO UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH POOOZIAt:ANIA 7.1.1 NA ROK 2009

[ISTA ZAWARTYCH UMQW/ANEKSOW DO UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH POOOZIAt:ANIA 7.1.1 NA ROK 2009 [ISTA ZAWARTYCH UMQW/ANEKSOW DO UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH POOOZIAt:ANIA 7.1.1 NA ROK 2009 Lp. Tytuł projektu Siedziba dofinansowania Formy wsparcia Grupy docelowe umowy 1. Wołczyn/ Wzrost

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Kwota dofinansowania. Pigża (powiat toruński) Wesołe przedszkole 50 000,00 zł

Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Kwota dofinansowania. Pigża (powiat toruński) Wesołe przedszkole 50 000,00 zł Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 12/POKL/9.5/2008 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie w ramach projektu Szkoła przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej finansowane przez EFS

Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie w ramach projektu Szkoła przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej finansowane przez EFS Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie w ramach projektu Szkoła przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej finansowane przez EFS 1. Program grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 55/889 /09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.07.2009 r.

Załącznik do Uchwały nr 55/889 /09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.07.2009 r. Załącznik do Uchwały nr 55/889 /09 Zarządu Województwa Kujawsko-go z dnia 16.07.2009 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 12/POKL/9.5/2008 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego

REGULAMIN PROJEKTU. W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego REGULAMIN PROJEKTU W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Raport z Oceny Ofert

Raport z Oceny Ofert Raport z Oceny Ofert Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ realizowane w Programie Integracji Społecznej w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską Zaproszenie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. oraz Fundacja Regionalis serdecznie

Bardziej szczegółowo

6 Wielkość instytucji mikroprzedsiębiorstwo małe i (lub) średnie przedsiębiorstwo

6 Wielkość instytucji mikroprzedsiębiorstwo małe i (lub) średnie przedsiębiorstwo Załącznik nr 6 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Dane wspólne Lp. Nazwa 1 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA PARTNERZY Gmina Byczyna Powiat Kluczborski Spółdzielnie Socjalna UHP w Byczynie Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w obszarze edukacji na rzecz ginących zawodów jako przykład projektu dla

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w obszarze edukacji na rzecz ginących zawodów jako przykład projektu dla OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w obszarze edukacji na rzecz ginących zawodów jako przykład projektu dla bezrobotnych 50+ Priorytet : VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego Starostwo Powiatowe w Lęborku

Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego Starostwo Powiatowe w Lęborku w u I. BUDŻET I HARMONOGRAM Budżet oszacowano na podstawie projektów nadesłanych przez oficjalnych beneficjentów w postaci załącznika nr 3 do Programu. Umieszczone w poniższej tabeli projekty mogą ulegać

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie. Zaświadczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew. Oświadczenie. Zarządu LGD

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie. Zaświadczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew. Oświadczenie. Zarządu LGD Doświadczenie i kwalifikacje członków Rady Fundacji Lp. Imię Nazwisko Wiedza i doświadczenie 1 Krystyna Helbin Szkolenia w ramach I Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Urzędu Gminy Znajomość

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo