Wstęp. WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:51

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk 1988. POMOST A5 - zeszyt 11.indd 1 2010-06-25 10:39:51"

Transkrypt

1 Wstęp Ekonomia społeczna w Polsce rozbudziła ogromne nadzieje. Mówi się o niej w programach rządowych, na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jest nadzieją na znalezienie miejsca na rynku pracy oraz odzyskanie sensu życia przez wielu wykluczonych. Wielkie zespoły ludzi, mądrych ludzi, głowią się, jak najrzetelniej opisać to zjawisko w naszym systemie. Co jeszcze można zaliczyć do sfery ekonomii społecznej (ES), a co już nią z pewnością nie jest czy być nie powinno? Gdzie przeprowadzić granicę? Czy powinno być bardziej ekonomicznie czy bardziej społecznie? W skrajnych ideologicznie stanowiskach neguje się w ogóle sens ES. Inni widzą w ES świetlista drogę do nowej ekonomii, w której wreszcie będzie możliwość położenia kresu wielkiemu przekleństwu bezrobocia. Gdańsk z Gdynią w historię obalenia realnego socjalizmu wniosły nie tylko liberalną transformację systemu i podstawy liberalizmu (w KLD), ale także ważne uzupełnienie SOCJOEKONOMIĘ! Pamiętam, jak dokładnie 30 lat temu na wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego powstała Katedra Socjoekonomii i nowy kierunek ekonomiczno-społeczny. Do naszych pustych głów, a byłem wówczas studentem tego kierunku, zaczęła docierać wiedza o społecznych czynnikach wzrostu, o społecznych podstawach skoku ekonomicznego Japonii, USA i EWG. Koledzy na prestiżowym wówczas Handlu Zagranicznym i Transporcie Morskim uczyli się o rodzajach opakowań do przewozów towarów eksportowych, o konosamentach czy też ilości i nazw urządzeń przeładunkowych. My zaś studiowaliśmy psychologię społeczną, politykę społeczną i socjologię - dojrzewając w obywatelskim pojmowaniu rzeczywistości. Badaliśmy ubóstwo, a w ekonomii poszukiwaliśmy kulturowych podstaw przedsiębiorczości. Poznawaliśmy skromne wówczas zręby nowej ekonomii, która by dała nadzieję na wyrwanie się z komuny. Udało się i wyszło na nasze. Wykładowcy tego kierunku stali się wybitnymi naukowcami, a absolwenci tego wówczas ekscentrycznego i początkowo nielubianego kierunku są obecnie parlamentarzystami, dziennikarzami, pracownikami samorządów, naukowcami czy działaczami społecznymi. Udało się nam lepiej niż innym zrozumieć konieczność łączenia wymogów twardej ekonomii z koniecznością włączania do niej tych, którym się nie powiodło. Uczenie się tej sztuki na Pomorzu o czym muszę przypomnieć - ma właśnie swoje korzenie na UG. Materiały zawarte w tej publikacji nie powstały z olśnienia. Są naturalną konsekwencją doświadczeń i wiedzy, która na Pomorzu ma dobre tradycje. Mają wskazać WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:51

2 nam sens i kierunek działań podnoszących poziom innowacyjności i przedsiębiorczości w działaniach społecznych. Nie wszystko w tej sferze jest jeszcze zdefiniowane. Wymaga to analiz, działań praktycznych, projektów pilotażowych, zmian prawa, ale przede wszystkim akceptacji podstaw nowoczesnej ekonomii, w której zysk jest nie jest jedynym celem. To jest akceptowane, ale jeszcze jesteśmy zbyt słabo do tego przygotowani. Przedstawiane materiały maja pomóc te mroki rozświetlić. Jerzy Boczoń Dyrektor Fundacji RC POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:51

3 Budowanie i rozwój ekonomii społecznej Donald M Dempsey OBE Rozwijanie ekonomii społecznej jest kluczowym i integralnym elementem w procesie osiągania wzrostu i dobrobytu. Jakkolwiek, pojecie ekonomia społeczna może mieć rożne znaczenie dla wielu ludzi. Nie ma jednej definicji tego pojęcia, a rola i ukierunkowanie ekonomii społecznej mogą być modyfikowane poprzez zmieniające się czynniki polityczne i ekonomiczne. Gospodarki składają się z trzech głównych sektorów: 1. sektor prywatny będący własnością prywatna, nakierowany na zysk 2. sektor publiczny, który jest zarządzany przez Państwo, 3. oraz ekonomie społeczną, która obejmuje społeczność, społeczne i charytatywne organizacje oraz działania Ekonomia społeczna istnieje niezależnie od uwarunkowań społecznych i ekonomicznych w ramach lokalnych grup interesów. Ekonomia społeczna zwykle pojawia się i rozwija się jako konsekwencja potrzeby znalezienia nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą zaspokoić potrzeby tych jednostek, które doświadczyły lub są zagrożone brakiem wsparcia ze strony sektora publicznego i prywatnego. Organizacje, które prężenie działają w sferze ekonomii społecznej mogą odgrywać istotna role w zakresie realizacji głównych celów polityki społecznej rządu i instytucji publicznych, w tym: 1. wkładu w budowanie włączenia społecznego i tworzenia dobrobytu, 2. stwarzania społecznościom lokalnym możliwości udziału w procesie rewitalizacji 3. demonstrowania nowych sposobów dostarczania usług publicznych 4. rozwijania modelu aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym W tym kontekście, rozwój ekonomii społecznej musi odpowiedzieć na potrzeby ekonomiczne oraz rynku pracy jednostek i grup lokalnych, szczególnie w obrębie najbardziej zdegradowanych obszarów, zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich. Osiągnięcie tego wymaga zintegrowanego podejścia do strategii rozwoju ekonomicznego i społecznego, choć te często postrzegane są osobno, co skutkuje realizacja mniej niż skutecznych inicjatyw. Dodatkowo, wymagane jest jasne ukierunkowanie działań skierowanych do tych, którzy doświadczają wykluczenia społecznego, a wiec aktywne inicjatywy, które będą koncentrowały się na jednostkach. 3 POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:52

4 Rozwój wzrostu i dobrobytu w regionach cechuje się często skupieniem na działaniach o szerokim zasięgu, których przedmiotem są infrastruktura, rynek pracy czy tez procesy rewitalizacji społeczności lokalnych. Towarzyszy temu przekonanie, ze silny region pozwoli na rozwój silnych grup lokalnych. To odgórne podejście nie skupia się jednak, że na tych zdegradowanych obszarach, które wydaja się najbardziej korzystać z rozwoju ekonomii społecznej. Ale jednocześnie, czy nie jest to kwestia tego, ze silne społeczności są w stanie budować silny region? Siła regionu leży w jego mieszkańcach, a silne społeczności mogą wnieść umiejętności, środki oraz wiarę, przez co maja ogromny wkład w budowę silnego regionu. To prawda, potrzebne są regionalne strategie, regionalne inicjatywy w zakresie wielu spraw, ale potrzebna jest również równowaga. 4 Jak można ją osiągnąć? Przede wszystkim wymagane jest partnerskie podejście do tworzenia i wdrażania strategii podejście biorące pod uwagę sektor pozarządowy poprzez co równowaga i integracja może przyczynić się do jasnego określenia celów wymienionych wcześniej. Ponadto, musza zostać wypracowane metody ukierunkowane na jednostki, pozwalające określić ich konkretne potrzeby oraz powalające podejmować kompleksowe działania umożliwiające zaangażowanie lokalnych grup. Co równie ważne, potrzeba aktywnego zaangażowania pracodawców. W regionie Północno-Wschodniej Anglii funkcjonowało dotychczas i nadal funkcjonuje szereg działań mających na celu rozwijanie ekonomii społecznej: 1. budowanie potencjału organizacji pozarządowych 2. możliwości szkoleniowe, włączając zaangażowanie pracodawców 3. przedsiębiorstwa społeczne 4. organizacje rozwoju lokalnego 5. organizacje wspierania biznesu W ciągu ostatnich 16 lat, w trakcie których ESFVON wspierał organizacje pozarządowe w aplikowaniu o fundusze unijne, pozyskały one ponad 200 milionów funtów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wiele z tych organizacji miało swój bezpośredni wkład w rozwój ekonomii społecznej w regionie. Przykłady stanowić mogą: Budowanie potencjału organizacji pozarządowych Projekty o zasięgu regionalnym i lokalnym mające na celu rozwój potencjału organizacji pozarządowych w celu umożliwienia im sprostania potrzebom lokalnych grup. Projekty dostarczają szeroki wachlarz działań, w tym np. nabór oraz przygotowanie wolontariuszy oraz pracowników, zaradzanie czasem i zasobami, pozyskiwanie środków, planowanie biznesowe oraz szkolenia dla członków zarządów. Szkolenia z udziałem pracodawców POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:52

5 Projekty wspierające bliższą współpracę pomiędzy szkołami i sektorem przedsiębiorstw. Dostarczają one również możliwości akredytowanych szkoleń związanych z potrzebami organizacji pozarządowych. Ponadto, podejmują działania zmierzające do rozwijania potencjału wolontariuszy oraz pracowników sektora pozarządowego oraz tworzy szanse kontaktu z pracodawcami. Przedsiębiorstwa społeczne Organizacje zapewniające możliwości otrzymania lokali mieszkalnych dla ludzi bezdomnych, w szczególności ludzi młodych. Organizacje te pomagają osobom będącym w potrzebie oraz dostarczają wsparcia w zakresie przygotowania indywidualnych programów pomocy w zakresie zdrowia, rozwoju osobowego, prowadza doradztwo w sprawach mieszkaniowych oraz w zakresie szkoleń i edukacji. Development Trust organizacja rozwoju lokalnego Organizacja mająca na celu rewitalizacje byłego, małego miasta górniczego i przewodzi procesowi rozwoju ekonomicznego, społecznego oraz rozwojowi społeczności lokalnej. Celem działalności organizacji jest stworzenie warunków oraz infrastruktury dla wzmacniania poczucia tożsamości oraz rozwoju ekonomicznego poprzez promocje projektów partnerskich. Organizacje wsparcia biznesu Organizacja założona po upadku jednej z dużych firm telekomunikacyjnych i stracie 600 miejsc pracy. Organizacja prowadzi doradztwo dla nowych i funkcjonujących juz przedsiębiorstw oraz prowadzi trzy centra wsparcia biznesu promując równocześnie ideę przedsiębiorczości w programach nauczania w szkołach. Wiele z działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju ekonomii społecznej nie mogłoby zostać podjętych gdyby nie uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, które zachęcały i wspierały te inicjatywy. Do sukcesu tych inicjatyw przyczyniła się również wzrastająca świadomość tego, iż ekonomiczna i społeczną rewitalizacja muszą być realizowane wspólnie, oraz uznanie instytucji publicznych na rzecz wkładu organizacji pozarządowych, w szczególności w odniesieniu do środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sektor pozarządowy szczegółowo odpowiada na propozycje rządowe dotyczące zarówno tworzenia strategii, jak i realizacji programów finansowanych przez rząd i Unie Europejska. W przypadku funduszy unijnych, ESFVON brał udział w konsultacjach dotyczących programów finansowanych z EFS i ERDF oraz uczestniczył, jako członek, w posiedzeniach grupy roboczej ds. Nowego programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Komitetu Monitorującego ds. Programu Europejskiego Funduszu Społecznego dla regionu Północno- Wschodniej Anglii. 5 POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:52

6 Obecnie, występuje również wzrastająca tendencja do partnerskiej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym, gdzie środki krajowe mogą uzupełniać fundusze unijne. Jakkolwiek, jest z tym związane niebezpieczeństwo -... Czy takie podejście bierze pod uwagę potrzebę realizacji specyficznie ukierunkowanych działań w obszarze włączenia społecznego, umożliwiających mieszkańcom rozwijanie ekonomii społecznej? Często, priorytety określone na poziomie lokalnym nie wpisują się w sposób realizacji rządowych programów ponieważ te obejmując geograficznie większe obszary skutkują działaniami na wyższym, bardziej ogólnym poziomie. Z tego tez powodu, lokalne grupy, determinowane zarówno geograficznie jak i społecznie, posiadające specyficzne potrzeby mogą reprezentować jeszcze większy poziom wykluczenia. Jak wspomniane zostało wcześniej, istnieje potrzeba zarówno inicjatyw o wymiarze lokalnym, jak i większych, często regionalnych działań. O ile Granty Globalne funkcjonujące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą wesprzeć wiele mniejszych organizacji, o tyle zasoby oraz wiedza organizacji pozarządowych powinny być w większym stopniu brane pod uwagę. Aby to osiągnąć na terenie Północno-Wschodniej Anglii, ESFVON otrzymał środki z Agencji Rozwoju Regionalnego na stworzenie modelu dobrych praktyk, który umożliwiłby organizacjom pozarządowym ocenić swój potencjał pod katem uczestnictwa w rządowych i europejskich programach oraz wdrożyć potrzebne zmiany przygotowujące je do tej roli. Jakimi doświadczeniami sektora pozarządowego w budowaniu ekonomii społecznej możemy się wiec podzielić? 6 Czy są jakieś wnioski dla instytucji publicznych? Wzrost ekonomiczny oczywiście ma ogromny wkład w ekonomie społeczną, jak również rewitalizacja regionu ma olbrzymia wartość. Ale istnieją również ograniczenia wynikające z odgórnego podejścia. Silne społeczności/grupy lokalne, tworzące prężną ekonomię społeczną, mogą w równym stopniu same budować silny region lub polegać na inicjatywach regionalnych. Partnerska współpraca może stanowić niezwykle wartościowe podejście, gdyż organizacje pozarządowe są dobrze umiejscowione w strukturze do budowania ekonomii społecznej i wdrażania innowacyjności. Ale ta współpraca wymaga od instytucji publicznych stwarzania organizacjom możliwości, i to w sposób indywidualny, a nie poprzez działania np. regionalne, poprzez wspieranie budowania ich potencjału oraz podnoszenia ich udziału w pozyskiwaniu śródków. To drugie może nieść ze sobą pewne ryzyko, jakkolwiek korzyści mogą być ogromne, jak również i pozyskane wartościowe doświadczenia. POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:52

7 Czy są jakieś wnioski dla organizacji pozarządowych? Wraz ze zwiększającym się dążeniem oraz waga przywiązywaną do budowania dobrobytu europejskie i rządowe środki są niezwykle istotne w procesie budowania ekonomii społecznej jako sposób realizacji tego procesu. Ale środki te wymagają spełnienia warunków. Mówiąc wprost środki te są przyznawane w formie kontraktu, a nie grantu. W związku z tym, organizacje musza być w stanie zademonstrować ich możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych przez nie i zatwierdzonych przez przyznającego środki. Projekty musza mieć jasno sprecyzowane cele być tzw. SMART (ang. specific, measurable, achievable, realistic, time limited), tzn. specyficzne, dające mierzalne rezultaty, możliwe do osiągnięcia, realistyczne i osadzone w czasie. Organizacje pozarządowe powinny tez starać się zdobyć pozycje i status równych partnerów, i dzięki temu w pełni uczestniczyć w realizowanych inicjatywach bez obawy, że będą postrzegane jako mniej istotny partner wnosząc nowe, innowacyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby lokalnych grup. Siła regionu leży w jego mieszkańcach prężna ekonomia społeczna jest kluczowa w realizacji potrzeb każdego. POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:53

8 Ekonomia społeczna dlaczego instrumentalny solidaryzm? Witold Toczyski Wielkie nadzieje, jakie środowisko polityków społecznych wiązało z ekonomią społeczną, nie spełniły się. Pomyślny dotąd rozwój wiedzy o tej idei, w której waży się korzyści ekonomiczne i społeczne dla integrujących się małych grup usiłujących wykazać się aktywnością gospodarczą, nie znalazł spójnego rozwiązania w programach operacyjnych. Natrafiono na próg związany z odpowiednim ulokowaniem ekonomii społecznej w systemie gospodarczym i politycznym. Wydawało się, że obóz polityczny, który przejął w 2005 roku władzę z hasłami solidarnego państwa, wzmocni pozycję ekonomii społecznej. Tymczasem dotychczasowe postępy w mozolnym budowaniu teorii i przyjaznych regulacji prawnych ekonomii społecznej nie znalazły dobrej kontynuacji w odpowiednim programowaniu i wdrażaniu dobrych praktyk. Szanse dla ekonomii społecznej, które tworzą fundusze strukturalne w nowym okresie nie okazały się tak duże, jak niektórzy oczekiwali. Z analiz programów operacyjnych wyłania się raczej niezbyt jasny obraz, w którym dominują ogólniki i wyraźne podporządkowanie ekonomii społecznej realizacji mało precyzyjnie określonych tzw. celów publicznych. Podstawy teoretyczne ekonomii społecznej w Polsce osiągnęły dojrzałą postać przede wszystkim dzięki działaniom ruchu organizacji pozarządowych głównie tych działających w porozumieniu SPLOT oraz dzięki zrealizowaniu projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. Główne cele projektu zmierzały do określenia optymalnych warunków, w jakich rozwijać się może sektor ekonomii społecznej i jego poszczególne podmioty oraz przedstawienie optymalnego otoczenia prawnego, niezbędnych warunków infrastruktury finansowej, instytucjonalnej oraz społecznej, a także odpowiedniej kultury organizacyjnej samych podmiotów ekonomii społecznej. Stworzony został system obserwowania kondycji sektora ekonomii społecznej (tzw. Obserwatorium) oraz koncepcja ewaluowania i praktycznej weryfikacji poszczególnych przedsięwzięć w zakresie ekonomii społecznej (tzw. Laboratorium). Prawne oprzyrządowanie ekonomi społecznej zawarto w kilku ustawach: ustawie o działalności pożytki publicznego i wolontariacie z 2003 roku 3, Szerzej na ten temat: W. Toczyski, Niezborności ekonomii społecznej? Rola i miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych, Trzeci Sektor, nr 9, Dorobek projektu jest przestawiany na stronie 3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2003, nr 8 POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:53

9 ustawie o zatrudnieniu socjalnym z 2003 roku 4, ustawie o promocji zatrudnienia z 2003 roku 5, nowej ustawie o pomocy społecznej z 2004 roku 6, ustawie o spółdzielniach socjalnych z 2006 roku Dzięki tym ustawom, które współgrają z tzw. ustawami samorządowymi powstała solidna baza umożliwiająca realizację gospodarczych i społecznych celów ekonomii społecznej. Analiza dorobku teoretycznego i prawnego może nas upoważniać do próby przedstawienia trzech filarów ekonomii społecznej. Rys 1 Filary ekonomii społecznej Wartości i cele realizowane przez ekonomię społeczną w przedstawionym schemacie oparliśmy na trzech filarach: Filar pierwszy to działalność gospodarcza, w której cele społeczne przeważają nad zyskiem. Decydującym kryterium jest działalność podporządkowana mechanizmom ekonomicznym z udziałem rynku, który ostatecznie weryfikuje przedsięwzięcie. Ry- 96, poz. 873). 4 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, (DzU 2003, nr 122, poz.1143). 5 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (DzU 2004, nr 99, poz. 1001). 6 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (DzU 2004, nr 64, poz. 593). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych, (DzU 2006, nr 94 poz.651). 9 POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:54

10 nek i zysk nie przesądzają jednak o funkcji celu tych przedsiębiorstw. W tych celach należy zawrzeć dostarczanie usług bądź produktów, które powinny być uznane jako wartościowe z punktu widzenia większej lub mniejszej społeczności lokalnej, a najlepiej, aby były cennym dobrem publicznym. To powoduje, że zyski z takiej działalności nie mogą być dzielone między członków, ale musza być przeznaczone na realizację celu społecznego. Filar drugi tworzy aktywizacja społeczności lokalnej i budowanie solidarności społecznej. Staje się on instrumentem procesu integracji społecznej, kreując przewartościowanie ról zawodowych i społecznych (budowanie wspólnot opartych na solidarności, nie na zależności) oraz stanowi reakcję na praktyczne urzeczywistnianie idei prymitywnie pojmowanego workfare state (dobrowolność podejmowanych działań zamiast restrykcji związanych z przymusem aktywizacyjnym), na co zwraca celnie uwagę C. Miżejewski8. Filar trzeci tworzy autoteliczna wartość pracy, która jest przeciwieństwem bierności zawodowej i destrukcji społecznej wynikającej z bezrobocia9. Prowadzi to nas do akceptacji szczególnego zatrudnienia, zwanego socjalnym, które nie koncentruje się na pracy zarobkowej, ale aktywności, w której nabywa się zdolności zatrudnienia dla odzyskania godności i wiary w siebie. Takie zatrudnienie jest dobrem kulturowym. Trzeba podkreślić, że ekonomia społeczna kreuje szczególny rodzaj przedsiębiorczości, w którym najważniejsze jest włączenie ludzi do pracy. Praca zaś jest przesłanką wzmacniania więzi społecznych, i powinno temu towarzyszyć włączanie beneficjentów w procesy decyzyjne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ekonomia społeczna obejmuje takie organizacje, jak spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje, a także spontaniczne inicjatywy grupy ludzi, którzy włączają się do pracy nawet na granicy szarej strefy gospodarczej. Przedsiębiorstwa te działają w różnych obszarach niektóre z pól ich działań to opieka społeczna, usługi dla społeczeństwa, zdrowie, bankowość, ubezpieczenia, produkcja rolnicza, sprawy konsumentów, praca stowarzyszeń, sektor mieszkaniowy, handel, usługi sąsiedzkie, edukacja i trening, obszar kultury, sport i aktywność w czasie wolnym. Ewolucja w kierunku instrumentalnego solidaryzmu 8 Cezary Miżejewski, Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, Ekonomia społeczna teksty 2006, 9 Warto uwzględnić przestrogę W. Kwasnickiego, który pisze: Jednym z celów wspierania rozwoju gospodarki społecznej w Unii Europejskiej jest pokonanie problemu bezrobocia. W założeniach trzeci sektor miałby być źródłem nowych miejsc pracy. Warto zwrócić uwagę, że może to być dość kosztowny sposób tworzenia miejsca pracy., W. Kwaśnicki, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, w: Trzeci Sektor, nr 2, 2005 s POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:54

11 W programowaniu wsparcia ekonomii społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach PO Kapitał Ludzki dominuje technokratyczne podejście. Polega ono na tym, że uwaga skupia się na mocno zinstrumentalizowanych formach działań jak np. spółdzielnie socjalne. To jest dominujący instrument, którym identyfikuje się działania w obszarze ekonomii społecznej. Troska o wykluczonych i dyskryminowanych, zgodna z poprawnością polityczną UE, przesłoniła potrzebę budowania autentycznego społeczeństwa obywatelskiego, w którym inicjatywy i odpowiedzialność małych grup są budulcem solidaryzmu. Życie gospodarcze w takiej alternatywie zostaje zubożone. Skupiamy się n pomocy tym, którym się nie udało, zamiast budować współpracę biednych i zamożniejszych, których zaczyna łączyć wzajemna wymiana usług i przede wszystkim - współpracy rozproszonych grup mieszkańców zawiązujących współpracę ad hoc. Słabo lub w ogóle nie znajduję w programowaniu ekonomii społecznej takie inicjowanie procesów, w których fundamentalne znaczenie ma partnerstwo z samorządami terytorialnymi. A że stoją przed nami rafy, to możemy przywołać krótką konkluzję K. Herbsta, który pisze: Próby nawiązania systematycznej współpracy między środowiskiem organizacji pozarządowych a samorządami jeśli nie zawiodły to bliższe są fazie rytualnej niż realizacji zasady partnerstwa10. Tymczasem podstawowe instytucje dysponujące potencjałem kadrowym i finansowym, a mające znaczny wpływ na rynek pracy, czyli starosta z Powiatowymi Urzędami Pracy, mentalnie tkwią w skansenie rejestrowania bezrobocia i bardziej pasywnych niż aktywnych metod jego zwalczania. O tym mogą świadczyć liczne szkolenia dla bezrobotnych, na które PUP wydaje pieniądze, a które nie są koordynowane regionalnie, a co gorsza nie podlegają sensownemu audytowi. Tak w ekonomii społecznej przeciekają publiczne pieniądze. W jakiej mierze projekty POKL mogą wpłynąć na modernizację społeczną dającą innowacyjnym inicjatywom obywatelskim szanse na rzeczywiste dobre rządzenie, aktywizację gospodarczą i integrację społeczności lokalnych? To chyba jest łamigłówka, której rozwiązaniu przez pryzmat projektów POKL - warto się dobrze przyglądnąć przez pryzmat ekonomii społecznej. 10 Krzysztof Herbst dodaje: W dostępnych materiałach nie znajdziemy też propozycji programowych wiążących administrację publiczną z wykorzystaniem kapitału społecznego w rozwoju terytorialnym. Co więcej, w ogóle trudno znaleźć związek między sposobem mówienia o rozwoju a dostępnymi propozycjami poprawy tej administracji. w: Krzysztof Herbst: Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?, Ekonomia społeczna teksty 2006, s POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:54

12 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Na Fali w ramach działań upowszechniających prowadzi prace nad standardem dotyczącym funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Standaryzowane są nie tylko zasady działania spółdzielni, ale także warunki wstępne, jakie należy spełnić, aby spółdzielnia socjalna miała szansę zaistnieć, funkcjonować na rynku i z czasem uniezależniać się od pomocy z zewnątrz. Celem opracowania standardu była próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego w województwie pomorskim, przy tak rozwiniętym środowisku organizacji pozarządowych, nie powstała dotąd żadna spółdzielnia socjalna? Wydawało by się, że organizacji mogących wspierać powstającą spółdzielnię jest wiele, spółdzielnie mogą także korzystać z różnego rodzaju grantów, a mimo to próby powołania spółdzielni w województwie pomorskim kończyły się niepowodzeniem. Dla opracowania standardu Administrator projektu PRR Na Fali (Caritas Archidiecezji Gdańskiej) powołał zespół standaryzacyjny pod przewodnictwem Jerzego Boczonia z Fundacji RC. Jako doświadczony trener i autor kilku standardów pełni on w zespole rolę facylitatora. Standard opracowywany jest metodą partycypacyjną, zatem do zespołu zaproszono przedstawicieli wszystkich trzech sektorów gospodarki: samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Taki skład zespołu zapewnił szerokie spojrzenie na standaryzowaną kwestię, a także pozwolił na połączenie wiedzy praktyków i teoretyków zagadnień sektora ekonomii społecznej. 12 Standard prowadzenia spółdzielni socjalnej jako narzędzie upowszechniania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej Marek Szymański Prace zespołu oparte były o poszukiwanie odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: 1. Czy spółdzielnia socjalna jest rozwiązaniem dla wszystkich uprawnionych do jej założenia? 2. Czy spółdzielnia socjalna jest etapem w rozwiązywaniu problemów czy rozwiązaniem docelowym? 3. Czy spółdzielnia socjalna jest instytucją świata biznesu czy instytucją pomocy społecznej? Gdzie przebiega granica? Zespół zdefiniował zakres obowiązywania standardu w ujęciu podmiotowym, rzeczowym i terytorialnym: 1) Zakres podmiotowy Osoby defaworyzowane, wymagające długotrwałego wsparcia, wykazujące podobny poziom chęci zmiany własnej sytuacji. Grupa ta jest dużo węższa niż założono w ustawie!! POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:55

13 2) Zakres rzeczowy: a) Aspekt ekonomiczny: Świadczenie dochodowych usług, handlu lub produkcji Otwartość na innowacje b) Aspekt społeczny: Reintegracja odnajdywanie siebie Stanowienie grupy wsparcia dla innych spółdzielców Wspieranie społeczności lokalnej Promowanie aktywności społecznej, w tym idei przedsiębiorczości społecznej. c) Aspekt zawodowy: Stały rozwój kompetencji i umiejętności (praktyki, staże, szkolenia, wizyty studialne) Nagradzanie kreatywności motywacja 3) Zakres terytorialny: Społeczność lokalna w rozumieniu funkcjonalnych powiązań (zarówno dzielnica jak i gmina, miasto czy powiat) Rekrutacja członków spółdzielni terytorium nie jest decydującym kryterium, decyduje poziom motywacji i chęci zmiany własnej sytuacji. Zespół wskazał także 10 obszarów wsparcia, które trzeba wziąć pod uwagę organizując pracę spółdzielni. Te obszary to: 13 POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:55

14 1. Profesjonalna kadra eksperci w zakresie zarządzania, księgowości itd. 2. Dokumenty pomocnicze m.in. statut, biznes plan 3. Modelowe szkolenia dla członków i otoczenia spółdzielni 4. Organizowanie rynku proporcja między samodzielnością w zdobywaniu klientów a pomocą w tej sferze ze strony opiekujących się instytucji 5. Klub Wsparcia spółdzielni osoby fizyczne, firmy, instytucje 6 Organizacja Opiekująca się spółdzielnią socjalną mająca pod opieką tylko jedną, konkretną spółdzielnię 7. Bank pomysłów na działalność prowadzona przez spółdzielnię 8. Koalicja - porozumienia między samorządem a organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 9. Elementy niezbędne w funkcjonowaniu - planowanie strategiczne i operacyjne, standaryzacja usług 10. System grantowy dla spółdzielni socjalnych Te elementy opisane szczegółowo, są główną treścią standardu. Wraz z wartościami związanymi ze spółdzielnią socjalną oraz misją spółdzielni wyznaczają obszar definiowania spółdzielni na potrzeby prowadzonych prac. Misję spółdzielni socjalnej zespół standaryzacyjny określił następująco: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA jest formą porozumienia zespołu osób wymagających długofalowego wsparcia, wyrażających wolę działania na rzecz zapewnienia (sobie) przyjaznego, bezpiecznego miejsca pracy i rozwoju oraz odbudowania własnej pozycji ekonomicznej, społecznej i zawodowej w oparciu o zasadę współodpowiedzialności, samorządności oraz otwartości społecznej. Dążąc do działania w warunkach rynkowych, oferuje dobrą jakość usług, dbając o ciągłe doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji swoich członków, zachowując elastyczność oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania. Wstępne wnioski, do których doszedł zespół, wyglądają następująco: 1. Spółdzielnia socjalna jest rozwiązaniem dla osób wymagających długofalowego wsparcia. 2. Spółdzielnie socjalne powinny korzystać z nisz i klienta z III sektora. 3. W spółdzielni socjalnej pracownik jest mniej efektywny, stąd spółdzielnia może otrzymywać dotację na wyrównywanie tej efektywności (rekompensata). 4. Spółdzielnia socjalna jest rozwiązaniem docelowym dla osób szczególnie dotkniętych wykluczeniem. Dla osób wymagających mniejszej pomocy spółdzielnia będzie etapem pośrednim, po którym osoba usamodzielniona będzie w stanie po- 14 POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:56

15 wrócić na w pełni konkurencyjny rynek pracy (znajdzie zatrudnienie bądź założy własną działalność gospodarczą). 5. Pomimo częściowej fluktuacji członków, spółdzielnia będzie trwać jako podmiot ekonomiczny, coraz bardziej niezależny od zewnętrznego wsparcia. 6. Należy zwrócić szczególną uwagę na zewnętrznych ekspertów spółdzielni. Należy dążyć do sytuacji, gdy są oni konsultantami a nie członkami spółdzielni. Istnieje ryzyko, że szczególnie przedsiębiorcze jednostki mogłyby przejąć kontrolę nad spółdzielnią i wykorzystywać jej szczególną formę do osiągania własnych korzyści (podobnie jak było w przypadku zakładów pracy chronionej). 7. Wraz z usamodzielnianiem się rynkowym spółdzielni usługi ekspertów zewnętrznych powinny stawać się stopniowo odpłatne, tak aby korzystanie z nich stało się elementem decyzji ekonomicznych spółdzielni. 8. Spółdzielnia socjalna jest instytucją z pogranicza świata biznesu i pomocy społecznej, ze wskazaniem na dominującą rolę tej ostatniej. Stąd organizowanie rynku dla spółdzielni poprzez poszukiwanie dla niej zleceń i zamawianie usług nie narusza zasady wolnej konkurencji. Koniecznym jednak jest dążenie, do stopniowego wzrostu w obrotach zleceń zdobywanych samodzielnie przez spółdzielców w miejsce zleceń organizowanych przez instytucje opiekujące się spółdzielnią. W chwili obecnej prace zespołu zostały zakończone. Zebrany materiał poddawany jest analizie, opracowaniu i ocenie przez ekspertów zewnętrznych. Publikacja pełnego opisu standardu planowana jest na koniec 2007 roku. 15 POMOST A5 - zeszyt 11.indd :39:56

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna a rozwój

Ekonomia społeczna a rozwój 1 Ekonomia społeczna a rozwój pod redakcją Jerzego Hausnera 1skrypt Ekonomia społeczna a rozwój autorzy: Jerzy Hausner (red.) Hubert Izdebski Tadeusz Kudłacz Dorota Kwiecińska Agnieszka Pacut Bolesław

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Firma społeczna. w rozwoju lokalnym. arbary Kazior, Anny Jarzębskiej i Olgi Gałek. Poradnik dla organizacji pozarządowych.

Firma społeczna. w rozwoju lokalnym. arbary Kazior, Anny Jarzębskiej i Olgi Gałek. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Firma społeczna w rozwoju lokalnym Poradnik dla organizacji pozarządowych Pod redakcją: arbary Kazior, B Anny Jarzębskiej i Olgi Gałek Gorąco polecam Państwu Poradnik dla Organizacji Pozarządowych prezentowany

Bardziej szczegółowo

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ FINANSE ETYCZNE NA RZECZ AKTYWNEJ EUROPY ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych

Bardziej szczegółowo

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park).

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park). SPIS TREŚCI str. 3 - Słowem wstępu. str. 4-9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. str. 10-11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA. str. 12-13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS. str. 14-17 - Pomysły

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo