AUTOREFERAT DR MONIKA EWA RYBA-STANISŁAWOWSKA ZAKŁAD IMMUNOLOGII KATEDRA IMMUNOLOGII GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT DR MONIKA EWA RYBA-STANISŁAWOWSKA ZAKŁAD IMMUNOLOGII KATEDRA IMMUNOLOGII GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY"

Transkrypt

1 AUTOREFERAT DR MONIKA EWA RYBA-STANISŁAWOWSKA ZAKŁAD IMMUNOLOGII KATEDRA IMMUNOLOGII GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSK, 2014

2 1. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko: Monika Ewa Ryba-Stanisławowska 2. WYKSZTAŁCENIE W 2005 roku uzyskałam tytuł magistra biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG na podstawie pracy pt. Analiza jakościowa i ilościowa aktywności telomerazy w stymulowanych i spoczynkowych ludzkich komórkach NK 23 czerwca 2010 roku uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG- GUMed uzyskałam tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii. Tytuł rozprawy : Limfocyty T regulatorowe jako cel terapii w leczeniu cukrzycy typu 1 3. ZATRUDNIENIE Październik Grudzień 2010 Zakład Immunologii, Katedra Histologii i Immunologii GUMed ASYSTENT Styczeń 2011 obecnie Zakład Immunologii. Katedra Immunologii GUMed - ADIUNKT 4. WYKAZ PUBLIKACJI STANOWIĄCYCH OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE, O KTÓRYM MOWA W ART. 16 UST. 2 USTAWY 4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego Zaburzenia Regulacji Odpowiedzi Zapalnej w Cukrzycy Typu Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 1. Ryba M, Marek N, Hak Ł, Rybarczyk-Kapturska K, Myśliwiec M, Trzonkowski P, Myśliwska J. Anti-TNF rescue CD4+Foxp3+ regulatory T cells in patients with type 1 diabetes from effects mediated by TNF Cytokine. 2011;55(3): IF: 3.019; MNiSzW: 25. Praca oryginalna, cytowana 11 razy. 2

3 Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na stworzeniu koncepcji pracy, organizacji i realizacji części etapów laboratoryjnych pracy, analizie i interpretacji danych klinicznych i laboratoryjnych, zebraniu i przeglądzie piśmiennictwa, a także przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 2. Ryba M, Malinowska E, Rybarczyk-Kapturska K, Brandt A, Myśliwiec M, Myśliwska J. The association of the IVS1-397T>C estrogen receptor α polymorphism with the regulatory conditions in longstanding type 1 diabetic girls. Mol Immunol. 2011;49(1-2): IF: 2.897; MNiSzW: 25. Praca oryginalna, cytowana 2 razy. Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na stworzeniu koncepcji pracy, organizacji i realizacji części etapów laboratoryjnych pracy, analizie i interpretacji danych klinicznych i laboratoryjnych, zebraniu i przeglądzie piśmiennictwa, a także przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 3. Ryba-Stanisławowska M, Skrzypkowska M, Myśliwiec M, Myśliwska J. The serum IL-6 profile and Treg/Th17 peripheral cell populations in patients with type 1 diabetes. Mediators Inflamm. 2013;2013: IF: 3.882; MNiSzW: 25. Praca oryginalna, cytowana 7 razy. Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na stworzeniu koncepcji pracy, organizacji i realizacji części etapów laboratoryjnych pracy, analizie i interpretacji danych klinicznych i laboratoryjnych, zebraniu i przeglądzie piśmiennictwa, a także przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 4. Ryba-Stanisławowska M, Rybarczyk-Kapturska K, Brandt A, Myśliwiec M, Myśliwska J. IVS1-397T>C estrogen receptor α polymorphism is associated with low-grade systemic inflammatory response in type 1 diabetic girls Mediators 3

4 Inflamm. 2014;2014: IF: 3.882; MNiSzW: 30. Praca oryginalna, jeszcze nie była cytowana. Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na stworzeniu koncepcji pracy, analizie i interpretacji danych klinicznych i laboratoryjnych, zebraniu i przeglądzie piśmiennictwa, a także przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%. Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na stworzeniu koncepcji pracy, organizacji i realizacji części etapów laboratoryjnych pracy, analizie i interpretacji danych klinicznych i laboratoryjnych, zebraniu i przeglądzie piśmiennictwa, a także przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. Sumaryczny IF publikacji tworzących osiągnięcie naukowe: ; MNiSzW: Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania Cukrzyca typu 1 jako przewlekła choroba zapalna Według danych instytutu NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) około młodych ludzi poniżej 20 roku życia choruje na cukrzycę typu 1 (DM1, Diabetes Mellitus 1). W populacjach europejskich, takich jak Polska, Niemcy czy Francja ten odsetek jest największy, a ryzyko zachorowania wynosi około 3-9%. W 2005 roku w Europie stwierdzono nowych przypadków cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Przypuszcza się, że liczba przypadków cukrzycy typu 1 u dzieci 4

5 poniżej piętnastego roku życia wzrośnie z w 2005 roku do w 2020 roku [Patterson CC 2009]. Nowe przypadki cukrzycy typu 1 wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Dane na rok 2011 (liczba zachorowań na przypadków) Wg. International Diabetes Federation Cukrzyca typu 1 jest chorobą zapalną, o charakterze postępującym, którą cechuje obecność licznych biomarkerów stanu zapalnego [Jialal I 2012; Devaraj S 2007; Schramm MT 2003]. Wśród tych markerów można wymienić między innymi: białko C-reaktywne (CRP, C-reactive Protein), IL-1, czynnik martwicy nowotworu (TNF, Tumor Necrosis Factor), IL-6, IL-12 czy naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor ) [Goldberg RB 2009]. Związek niektórych cytokin prozapalnych z cukrzycą typu 1 przedstawia tabela. 5

6 Cytokina Komentarz Źródło TNF podwyższony poziom w surowicy; koreluje z poziomem CRP i VEGF; IL-6 koreluje z poziomem wyrównania metabolicznego; predyktor rozwoju powikłań naczyniowych Schramm MT 2003; Gustavsson C 2008; Yoo SA 2005; Myśliwiec M IL-6 VEGF IL-18 IL-12 podwyższony surowiczy poziom; koreluje z poziomem CRP i TNF; indukuje ekspresję VEGF; łączony z rozwojem retino- i nefropatii indukuje produkcję IL-6 I TNF, stymuluje neowaskularyzację w przebiegu nefro- i retinopatii podwyższony poziom w surowicy; koreluje z sicam ; wzrasta wraz z progresją cukrzycy; indukuje produkcję IFN-γ; rola w patofizjologii późnych powikłań podwyższony poziom w surowicy i cieczy wodnistej; indukuje produkcję IFN-γ; wzrasta wraz z progresją cukrzycy; udział w rozwoju retinopatii synergizes in action with IL-18 and TNF increases along with the disease progression linked to retinopathy development Targer G 2001; Schölin A 2004; Galassetti PR 2006; Shelbaya S 2012 Aiello LP 2000; Schrijvers BF 2004; Yoo SA 2005 Mirończuk K 2005; Nicoletti F 2001; Mahmoud, R.A 2004; Katakami N 2007; Blazhev A 2006; Gverović Antunica A 2012 TNF, tumor necrosis factor; CRP, c-reactive protein; VEGF, vascular endothelial growth factor; IL, interleukin; sicam, soluble intercellular adhesion molecule; IFN-γ, interferon-γ. Wykazano, że pacjenci z cukrzycą typu 1 mają znacznie wyższy poziom białka CRP w porównaniu do osób zdrowych [Picardi MG 2007], co wiąże się ze zwiększoną produkcją cytokin o charakterze prozapalnym [Goldberg RB 2009]. Podobnie wygląda produkcja TNF i IL-6 [Goldberg RB 2009, Myśliwiec M 2008, Wiśniewski P 2005], które mają zdolność do indukcji ekspresji VEGF [Aiello LP]. VEGF, będąc regulatorem neowaskularyzacji, zwiększa przepuszczalność naczyń, wzmaga chemotaksję monocytów, makrofagów i komórek śródbłonka. Poza tym, VEGF zwrotnie indukuje monocyty do produkcji IL-6 i TNF [Yoo SA 2005]. Konsekwencją nadmiernej produkcji czynników prowadzących do nasilenia lokalnych reakcji zapalnych może być uszkodzenie naczyń, a dalej rozwój późnych powikłań cukrzycowych, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia [King GL 2008]. 6

7 Głównym powodem znacznie obniżonej długości życia u pacjentów z cukrzycą typu 1 jest rozwój nefro i/lub retinopatii [Rask-Madsen C 2013]. Dlatego tak ważne są próby modulacji stanu zapalnego w cukrzycy typu 1, by móc efektywnie zapobiegać rozwojowi i progresji późnych powikłań cukrzycowych - retinopatii, nefropatii, neuropatii oraz chorób układu sercowo-naczyniowego Limfocyty regulatorowe Treg vs efektorowe Th17 i regulacja odpowiedzi zapalnej Utrzymanie homeostazy w układzie odpornościowym jest warunkiem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania. Wszelkie zaburzenia tej zdolności mogą prowadzić do rozwoju chorób od autoimmunizacyjnych do tych o podłożu nowotworowym [Crimeen- Irwin B 2005]. Układ odpornościowy musi dysponować prawidłowymi mechanizmami regulacji odpowiedzi immunologicznej, które powinny być dostosowane do warunków aktualnie panujących w ustroju. Limfocyty T zdolne do hamowania odpowiedzi immunologicznej opisano po raz pierwszy w 1970 roku. [Gershon RK 1970, 1971]. Uznano je wówczas za wyspecjalizowaną subpopulację komórek, która poprzez produkcję odpowiednich czynników jest zdolna do immunosupresji. Z racji tego, że nie udało się zidentyfikować czynników odpowiedzialnych za funkcje tych komórek, badania na tym polu ustały na początku lat 80. W połowie lat 90. Sakaguchi i wsp. wykazali istnienie subpopulacji komórek stanowiącej około 10% wszystkich limfocytów CD4 +, która charakteryzowała się ekspresją podjednostki α receptora dla IL-2 (CD25), i była zdolna kontrolować aktywność autoreaktywnych limfocytów T w warunkach in vivo [Sakaguchi S 1995]. Okazało się, że opisane wówczas limfocyty T regulatorowe (Tregs, Regulatory T cells) są niezbędne w utrzymaniu prawidłowej odpowiedzi immunologicznej. 7

8 Badania na zwierzętach pokazały, że adoptywny transfer limfocytów T regulatorowych może zapobiegać lub nawet leczyć wiele chorób autoimmunizacyjnych, alergie, czy reakcje nadwrażliwości. Może także przyczyniać się do wykształcenia i utrzymania tolerancji dla przeszczepionej tkanki lub komórek oraz zapobiega reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvH, Graft versus Host). Niedobór limfocytów T regulatorowych jest natomiast związany z zaburzeniami na tle autoimmunizacyjnym [Bluestone JA 2005]. Ich obecność wiąże się z występowaniem tolerancji, natomiast nadmierna aktywność jest odpowiedzialna za zwiększoną wrażliwość na rozwój nowotworów i infekcji [Cools N 2007]. Limfocyty Treg są odpowiedzialne za hamowanie nadmiernej zdolności wielu typów komórek do proliferacji i/lub produkcji cytokin prozapalnych [Fehérvari Z 2004; Prado C 2013]. Charakteryzują się ko-ekspresją cząsteczek CD4, CD25 i czynnika transkrypcyjnego Foxp3, który odpowiada za ich aktywność immunosupresyjną [Baecher-Allan C 2001; Miyara M 2011]. Defekty w populacji limfocytów Treg zaobserwowano u pacjentów z niektórymi chorobami zapalnymi i/lub autoimmunizacyjnymi, jak młodzieńcze zapalenie stawów [de Kleer 2004], przewlekłe zapalenie wątroby typu C [Boyer O 2004], autoimmunologiczne zapalenie wątroby [Longhi MS 2004], toczeń układowy [Liu MF 2004; Bonelli M 2008], i inne [Liu MF 2008; Furuno K 2004]. Niekiedy niski odsetek tych komórek korelował z cięższym przebiegiem choroby, bądź gorszymi rokowaniami. Badania pacjentów z cukrzycą typu 1 w naszym ośrodku potwierdziły wyniki uzyskane przez innych, że w cukrzycy typu 1 dochodzi do zaburzeń ilościowych i/lub jakościowych w populacji Treg [Kukreja A 2002; Brusko TM 2005; Lindley S 2005; Ryba M 2009; 2010; 2011; ] Wart odnotowania jest również fakt, że w takich chorobach autoimmunizacyjnych jak reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane czy cukrzyca myszy NOD (non obese diabetic) stwierdzono, że stan zapalny manifestujący się wysokim poziomem TNF upośledza populację limfocytów 8

9 Treg pod względem jakościowym i/lub ilościowym [Zhang Q 2013; Ehrenstein MR 2004; Valencia X 2006; Viglietta V 2004; Wu AJ 2002]. Jak się okazuje regulacja odpowiedzi zapalnej i autoimmunizacyjnej nie zależy tylko od limfocytów Treg, ale również od związanej z nią populacji komórek Th17. Opisane zostały po raz pierwszy w 2000 roku jako limfocyty wchodzące w interakcje z neutrofilami podczas infekcji bakteryjnych i grzybiczych [Infante-Duarte C 2000]. Analiza ich funkcji efektorowej wykazała, że stanowią odrębną populację efektorowych limfocytów T pomocniczych o silnych właściwościach prozapalnych [Harrington LE 2005]. Posiadają słabe właściwości proliferacyjne i cytotoksyczne, produkują wiele cytokin, z których najważniejszą jest IL-17 [Harrington LE 2005]. Bierze ona udział w promowaniu odpowiedzi zapalnej poprzez indukcję produkcji cytokin i chemokin tej odpowiedzi, takich jak TNF, IL-1, IL-6, IL-22, CXCL1 czy CXCL8 i innych [Cook A 2006; Korn T 2007]. Nadmierna aktywność limfocytów Th17 wiąże się z patogenezą chorób zapalnych i autoimmunizacyjnych [Cook A 2006; Cobb D 2012; Zhang L 2012; Wilke CM 2011; Montes M 2009], a zaburzenie równowagi Th17/Treg zostało już opisane w wielu chorobach [Marwaha AK 2010; Alunno A 2012; Shao XS 2009; Cheng X 2008], w tym w świeżej cukrzycy typu 1 [Honkanen J 2010]. Ciekawe wnioski uzyskano z badań na mysim modelu cukrzycy, kiedy to zaobserwowano wysokie stężenia transkryptu genu kodującego IL-17 u tych myszy, co wiązało się z przyspieszeniem procesu chorobowego [Emamaullee JA 2009]. Z kolei badania Jain R et al wykazały, że terapia myszy NOD sekwencją peptydu GAD (glutamic acid decarboxylase) GAD2 skoniugowanego z cząsteczką immunoglobuliny Ig-GAD2, chroni przed rozwojem cukrzycy i wiąże się ze obniżeniem odsetka komórek Th17 [Jain R 2008]. Jak już wspomniano istnieje powiązanie pomiędzy limfocytami Treg a Th17. Czynnik transkrypcyjny Foxp3 może działać jako represor lub aktywator wielu genów [Li B 2008]. Badania na myszach pokazały, że wiązanie Foxp3 do genu kodującego czynnik 9

10 transkrypcyjny Stat3, kluczowy w inicjowaniu różnicowania linii Th17, znacznie ogranicza odpowiedź zależną od tych komórek [Chaudhry A 2009]. W innym badaniu pokazano, że nadprodukcja Foxp3 skutkuje silnym obniżeniem ekspresji genu il17a [Ichiyama K 2008]. Foxp3 nie wiąże się bezpośrednio z promotorem genu il17a, ale działa w wyniku wiązania do czynnika transkrypcyjnego RORγt, który jest niezbędny do aktywacji transkrypcji il17a [Ichiyama K 2008]. Powiązanie pomiędzy limfocytami Treg i Th17 w warunkach in vivo zostało potwierdzone przez wielu autorów. Wykazano, że w środowisku zapalnym aktywność immunosupresyjna limfocytów Treg może zostać utracona, a te komórki zaczynają produkować IL-17 [Kuchroo VK 2012; Beriou G 2009; Croxford AL. 2012; Lee Y 2012]. Z drugiej strony, limfocyty Th17 mają zdolność różnicowania w kierunku tzw. regulatorowych Th17, które kontrolują przebieg reakcji zapalnej [Marwaha AK 2012; Sallusto F 2012; Lee Y 2012]. Wykazano, że IL-17 jest produkowana we wczesnych etapach odpowiedzi na stymulację antygenową, natomiast później gdy włączane są mechanizmy antyzapalne, jej produkcja ulega zahamowaniu [Sallusto F 2012] Cel pracy Celem pracy była analiza właściwości dwóch subpopulacji limfocytów T pomocniczych: regulatorowych Treg i efektorowych Th17, odpowiedzialnych za regulację przebiegu odpowiedzi immunologicznej w aspekcie zapobiegania rozwoju powikłań naczyniowych związanych z przewlekłym stanem zapalnym towarzyszącym cukrzycy typu 1. Limfocyty regulatorowe Treg kontrolują komórki zapalne i nadreaktywne, zatem zaburzenia równowagi pomiędzy Treg a prozapalnymi Th17 na korzyść Th17 jest być może jednym z czynników, który przyczynia się do rozwoju późnych powikłań cukrzycowych. Badania populacji limfocytów regulujących odpowiedź immunologiczną i biorących udział 10

11 w patogenezie chorób zapalnych i autoimmunizacyjnych mogłyby pomóc w opracowaniu modelu modulacji aktywności komórek zapalnych/patogennych w celu jego zastosowania w profilaktyce i terapii ewentualnych powikłań cukrzycowych. Badania były realizowane w ramach pracy statutowej ST-28 Zakładu Immunologii, Katedry Immunologii GUMed oraz grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Limfocyty T regulatorowe CD4+CD25+ jako cel terapii w leczeniu cukrzycy typu 1 (nr N N ). Projekty badawcze uzyskały pozytywną opinię Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Współautorzy wszystkich publikacji wyrazili zgodę na ich wykorzystanie w niniejszej rozprawie i określili swój wkład w powstanie poszczególnych prac Grupy badane Badaniami objęto chorych leczonych na Oddziale Diabetologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pozostających pod opieką Przyklinicznej Poradni Diabetologicznej dla Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, u których rozpoznano cukrzycę typu 1 na podstawie kryteriów American Diabetes Association [American Diabetes Association, Diabetes Care 2008]. Grupę kontrolną stanowili zdrowi ochotnicy zakwalifikowani według wieku i płci, bez objawów zaburzeń immunologicznych, bez cech klinicznych obecnego procesu zapalnego czy nowotworowego w dniu badania oraz z negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 1. 11

12 Wszyscy pacjenci i ich opiekunowie prawni (rodzice) zostali poinformowani o celach i przebiegu badań oraz wyrazili pisemną zgodę na udział w projekcie (rodzice oraz dzieci powyżej 16. roku życia). Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 12

13 Istotną przyczyną zaburzeń limfocytów Treg u chorych na cukrzycę typu 1 jest zaburzenie reaktywności na prozapalną cytokinę TNF. - Ryba M, Marek N, Hak Ł, Rybarczyk-Kapturska K, Myśliwiec M, Trzonkowski P, Myśliwska J. Anti-TNF rescue CD4+Foxp3+ regulatory T cells in patients with type 1 diabetes from effects mediated by TNF Cytokine. 2011;55(3): IF: 3.019;MNiSzW: 25. Praca oryginalna, cytowana 11 razy TNF jest wielofunkcyjną cytokiną prozapalną wpływającą na wzrost, różnicowanie oraz metabolizm wielu typów komórek. Jest produkowany głównie przez aktywowane monocyty i makrofagi i jest zaangażowany w regulację aktywności komórek układu odpornościowego. Zwiększone wytwarzanie TNF odgrywa rolę w patogenezie przewlekłych chorób zapalnych, takich jak RZS (Reumatoidalne Zapalnie Stawów) czy choroba Crohna [Bradley JR 2008], a terapia tych chorób z użyciem przeciwciał anty-tnf przynosi istotną poprawę w zakresie dolegliwości i objawów [Feldmann M 2002; Haraoui B 2005; Nurmohamed MT 2005]. Badania różnych grup wykazały, że limfocyty T regulatorowe charakteryzują się ekspresją receptora dla TNF TNFR2 (tumor necrosis factor receptor type 2), co sugeruje że TNF w sposób bezpośredni może albo promować, albo przeciwnie hamować aktywność tych komórek [Annunziato FL 2002; Chen X 2010]. Zwiększony odsetek limfocytów T regulatorowych z ekspresją receptora TNFR2 wykazano już u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów [Valencia X 2006], a także we krwi pacjentów z cukrzycą typu 1 badanych w naszym ośrodku [Ryba M 2011]. Dodatkowo, neutralizacja TNF u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów przywracała funkcjonalność limfocytów Treg [Bayry J 2007; Ehrenstein MR 2002], jak również redukowała ich spontaniczną apoptozę [Toubi E 2005]. Inne badania w warunkach in vitro na ludzkich komórkach CD4 + CD25 + również wykazały, że TNF wpływa hamująco na 13

14 supresyjne właściwości Treg [Valencia X 2006]. Było to efektem sygnalizacji przez receptor TNFR2 i związane z obniżeniem ekspresji genu foxp3 [Valencia X 2006]. Dodatkowo, potwierdzono, że receptor TNFR2 ulega konstytutywnej ekspresji właśnie na komórkach Treg CD4 + CD25 +, ale nie na krążących limfocytach efektorowych CD4 + CD25 - [Valencia X 2006]. Ponadto, podanie Infliximabu chimerycznego, ludzko-mysiego przeciwciała anty-tnf dzieciom z aktywną chorobą Crohna prowadziło do wzrostu odsetka limfocytów T regulatorowych u tych dzieci [Ricciardelli I 2008]. Celem naszych badań było więc określenie czy TNF będący jednym z głównych markerów toczącego się procesu zapalnego w przebiegu cukrzycy typu 1 [Schramm MT 2003; Gustavsson C 2008] ma niekorzystny wpływ na populację limfocytów T regulatorowych CD4 + Foxp3 + oraz czy neutralizacja tej cytokiny przynosi jakieś wymierne efekty. W związku z tym w warunkach in vitro przebadaliśmy wpływ TNF i jego przeciwciała na odsetek limfocytów T regulatorowych CD4 + Foxp3 +, CD4 + Foxp3 + TNFR2 +, a także poziom ekspresji czynnika transkrypcyjnego Foxp3 w tych komórkach u pacjentów z cukrzycą typu 1. Poza tym określiliśmy wpływ przeciwciała anty-tnf na zdolność limfocytów Treg do hamowania produkcji IFN-γ w hodowlach mieszanych z limfocytami efektorowymi. Wyniki naszych badań wykazały, że pacjenci z cukrzycą typu 1 mieli niższy odsetek limfocytów T CD4 + Foxp3 + i wyższy odsetek CD4 + Foxp3 + TNFR2 + w porównaniu do zdrowych ochotników z grupy kontrolnej. Ponadto limfocyty Treg CD4 + Foxp3 + pacjentów z DM1 charakteryzowały się niższą ekspresją czynnika transkrypcyjnego Foxp3 w porównaniu do komórek Treg osób zdrowych. Dodanie przeciwciał anty-tnf do hodowli in vitro korygowało zaburzony fenotyp Treg i podwyższało odsetek komórek wykazujących ekspresję czynnika transkrypcyjnego Foxp3. 14

15 Poziom ekspresji Foxp3 może być wyznacznikiem aktywności supresorowej Treg [Kretschmer K 2005], dlatego przeprowadziliśmy analizę zależności między poziomem jego ekspresji a zdolnością limfocytów Treg do hamowania produkcji IFNγ w hodowlach mieszanych z limfocytami efektorowymi. Okazało się, że im wyższa ekspresja czynnika transkrypcyjnego Foxp3 wyrażona jako średnia intensywność fluorescencji (MFI, mean fluorescence intensity), tym mniej IFNγ produkują komórki efektorowe. Ponad to w grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 stwierdziliśmy ujemną korelację pomiędzy surowiczym poziomem TNF a odsetkiem limfocytów T CD4 + Foxp3 +. Podobną korelację zaobserwowaliśmy między poziomem ekspresji czynnika Foxp3 a surowiczym poziomem TNF. Wyniki naszych badań pokazały, że modulacja poziomu TNF może znaleźć zastosowanie w terapii pacjentów z cukrzycą typu 1. Według naszej wiedzy (PubMed 2011), ocena fenotypu i funkcji Treg po modulacji anty-tnf/tnf zostało wykonane po raz pierwszy u chorych z cukrzycą typu 1, a wyniki powyższej pracy przyczyniły się do opracowania metody wykorzystania namnożonych in vitro limfocytów T regulatorowych w doświadczalnej terapii dzieci ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 [Marek-Trzonkowska 2012]. 15

16 U pacjentów z cukrzycą typu 1 występuje zaburzenie równowagi w populacji limfocytów Treg/Th17, na co może częściowo mieć wpływ nadmierna produkcja IL-6. - Ryba-Stanisławowska M, Skrzypkowska M, Myśliwiec M, Myśliwska J. The serum IL-6 profile and Treg/Th17 peripheral cell populations in patients with type 1 diabetes. Mediators Inflamm. 2013;2013: IF: 3.882; MNiSzW: 25. Praca oryginalna, cytowana 7 razy. Biorąc pod uwagę dane literaturowe wskazujące, że w wielu chorobach z towarzyszącym stanem zapalnym i/lub autoimmunizacyjnych równowaga w populacji regulatorowych limfocytów Treg i efektorowych limfocytów Th17 jest zaburzona [Marwaha AK 2010; Alunno A 2012; Shao XS 2009; Cheng X 2008], postawiono pytanie czy cukrzycy typu 1 towarzyszy zmniejszenie ilości limfocytów Treg i nadmierna odpowiedź limfocytów Th17 oraz czy ma to związek z produkcją IL-6. W tym celu metodą cytometrii przepływowej określono status limfocytów Treg CD4 + Foxp3 + oraz Th17 CD4 + IL17A + w hodowlach jednojądrzastych komórek krwi obwodowej - PBMC (peripheral blood mononuclear cells) odpowiednio spoczynkowych i aktywowanych. Dodatkowo określono poziom ekspresji czynnika transkrypcyjnego Foxp3 i interleukiny 17A wyrażony jako średnia intensywność fluorescencji MFI odpowiednio w komórkach Treg i Th17. Analiza cytometryczna wykazała, że pacjenci z cukrzycą typu 1 wykazują niedobór limfocytów Treg i nadmiar limfocytów Th17 w porównaniu do zdrowych ochotników z grupy kontrolnej. Analizując stopień powiązania pomiędzy komórkami Treg a Th17 okazało się, że istnieje statystycznie istotna, ujemna korelacja pomiędzy tymi dwoma populacjami. Podobnej zależności nie zaobserwowano u osób zdrowych z grupy kontrolnej [Ryba-Stanisławowska 2013]. Dodatkowo wykazano odwrotną, statystycznie istotną korelację między poziomem 16

17 ekspresji czynnika transkrypcyjnego Foxp3 a poziomem ekspresji IL-17A [Ryba- Stanisławowska 2013]. Jak wspomniano we wstępie, czynnik transkrypcyjny Foxp3 może działać jako represor transkrypcji genu kodującego białko RORγt odpowiedzialne za indukcję produkcji interleukiny 17A [Ichiyama K 2008]. Jeśli nadprodukcja Foxp3 hamuje zależną od RORγt syntezę IL-17A, to zbyt niska ekspresja Foxp3 być może nie jest w stanie utrzymać równowagi Treg/Th17. Można więc przypuszczać, że zaburzenia poziomu ekspresji czynnika transkrypcyjnego Foxp3 w komórkach Treg pacjentów z cukrzycą typu 1 mogą prowadzić do niewystarczającej kontroli nad aktywnością limfocytów Th17. Nie wiadomo dlaczego poziom ekspresji Foxp3 w limfocytach Treg pacjentów z cukrzycą typu 1 ulega obniżeniu. Być może wpływ na to ma przewlekły stan zapalny. Ekspresja Foxp3 jest hamowana, więc czynnik transkrypcyjny RORγt indukuje różnicowanie komórek CD4 + IL17A +. Równowaga Treg/Th17 zostaje przesunięta w kierunku komórek Th17. Można więc przypuszczać, że w warunkach toczącej się przewlekłej reakcji zapalnej, tak jak ma to miejsce w cukrzycy typu 1, nie dochodzi do supresji aktywności limfocytów Th17. Co więcej, następuje ich ekspansja i różnicowanie. W utrzymaniu równowagi między regulatorowymi limfocytami Treg a efektorowymi, prozapalnymi limfocytami Th17 ważną rolę odgrywa IL-6. [Kimura A 2010]. Hamuje ona różnicowanie limfocytów Treg, a razem z TGF-β reguluje prawidłowy wzrost komórek Th17 [Gao W 2009]. Poza tym IL-6 wywiera niekorzystny wpływ na populację Treg, co jest związane z jej zdolnością do obniżenia ekspresji czynnika transkrypcyjnego Foxp3 [Bettini M 2009]. Biorąc pod uwagę fakt, że pacjenci z cukrzycą typu 1 mają podwyższony poziom IL-6 oraz udział tej cytokiny w regulacji równowagi pomiędzy Treg a Th17, sprawdzono ewentualną zależność między produkcją IL-6 a zaburzeniami w populacjach limfocytów Treg i Th17 u pacjentów z cukrzycą typu 1. 17

18 Wszystkim badanym oznaczono surowiczy poziom IL-6 i wykazano, że u pacjentów z cukrzycą był on prawie pięć razy wyższy niż u zdrowych ochotników z grupy kontrolnej. Analiza związku pomiędzy poziomem IL-6 a statusem limfocytów Treg i Th17 we krwi obwodowej pacjentów z cukrzycą typu 1 wykazała statystycznie istotną ujemną korelację między ilością wyprodukowanej IL-6 a odsetkiem komórek CD4 + Foxp3 +. Podobny wynik uzyskano zestawiając ilość wyprodukowanej IL-6 z poziomem ekspresji czynnika transkrypcyjnego Foxp3 w komórkach CD4 + Foxp3 +. W przypadku limfocytów Th17 wykazano odwrotną zależność, z tym że znamienność statystyczną uzyskano jedynie w przypadku wewnątrzkomórkowego poziomu ekspresji IL-17A w komórkach CD4 + IL17A +. Limfocyty Th17 pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy mieli wyższy surowiczy poziom IL-6 produkowały więcej IL-17A. Interleukina 17 jest silnie prozapalną cytokiną, która wiążąc się ze swoimi receptorami występującymi między innymi na monocytach, komórkach śródbłonka naczyniowego czy limfocytach T indukuje produkcję cytokin prozapalnych, wśród których jest IL-6. Przeprowadzone badania potwierdziły regulacyjny wpływ IL-6 na populacje Treg i Th17. IL-6 oddziałuje na komórki poprzez jedną z dwóch form receptora błonową lub rozpuszczalną. Klasyczna sygnalizacja z udziałem IL-6 polega na wiązaniu się tej cytokiny do komórek posiadających na swojej powierzchni receptor IL-6R. Z drugiej strony IL-6 może aktywować komórki bez ekspresji IL-6R wtedy, gdy zwiąże się ona z naturalnie występującą formą rozpuszczalną receptora (sil-6r) w procesie zwanym trans-sygnalizacją IL-6 [Rose- John S 2006]. Już wcześniej wykazano, że dodanie dużych dawek IL-6 do medium hodowlanego skutkuje częściowym zahamowaniem ekspresji Foxp3, natomiast transsygnalizacja IL-6 hamuje zupełnie komórki Treg [Oberg HH 2006; Dominitzki S 2007]. Podsumowując, można przypuszczać, że u pacjentów z cukrzycą typu 1, z podwyższonym poziomem IL-6 dochodzi do przesunięcie równowagi w populacji limfocytów Th w kierunku prozapalnych komórek Th17, co jednocześnie wpływa na 18

19 osłabienie mechanizmów immunosupresyjnych. Wyższa produkcja IL-6 może z kolei wiązać się ze wzmożoną reakcją zapalną i większą produkcją TNF. Poziom IL-6 u pacjentów z cukrzycą typu 1 koreluje z poziomem TNF, co już wcześniej zostało wykazane przez nasz zespół [Myśliwiec M 2005; Wiśniewski P 2005]. Zwrotna produkcja TNF, indukowana również pod wpływem IL-17, nasila reakcję zapalną i przyśpiesza rozwój powikłań naczyniowych. Może też zaburzać ilościowe i/lub jakościowe właściwości limfocytów T regulatorowych. Omawiana praca sugeruje konieczność dalszych badań nad blokowaniem szlaku sygnalizacjnego IL-6. Mogłyby to przyczynić się do opracowania rozwiązań terapeutycznych poprzez indukcję niefunkcjonalnych Treg lub/i zahamowania nadreaktywnych komórek Th17. Zaburzenia w regulacji odpowiedzi zapalnej u dziewcząt z cukrzycą typu 1mogą być związane z polimorfizmem genu kodującego receptor estrogenowy α - Ryba M, Malinowska E, Rybarczyk-Kapturska K, Brandt A, Myśliwiec M, Myśliwska J. The association of the IVS1-397T>C estrogen receptor α polymorphism with the regulatory conditions in longstanding type 1 diabetic girls. Mol Immunol. 2011;49(1-2): IF: 2.897; MNiSzW: 25. Praca oryginalna, cytowana 2 razy. -Ryba-Stanisławowska M, Rybarczyk-Kapturska K, Brandt A, Myśliwiec M, Myśliwska J. IVS1-397T>C estrogen receptor α polymorphism is associated with low-grade systemic inflammatory response in type 1 diabetic girls. Mediators Inflamm. 2014;2014: IF: 3.882; MNiSzW:30. Praca oryginalna, jeszcze nie była cytowana. 19

20 Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na rozwój reakcji autoimmunizacyjnej jest polimorfizm genetyczny. Występowanie określonych wariantów danego genu może się wiązać ze zwiększonym lub zmniejszonym ryzykiem rozwoju choroby autoimmunizacyjnej [Tang L 2013]. Kolejnym ważnym czynnikiem, który wydaje się mieć związek z rozwojem chorób autoimmunizacyjnych jest płeć. Świadczy o tym większa podatność kobiet na ten rodzaj chorób [Quintero OL 2012; Nussinovitch U 2012; Rubtsov AV 2010; Gleicher N 2007]. Większa skłonność kobiet do zapadania na choroby autoimmunizacyjne może, przynajmniej częściowo, zależeć od ścisłego związku układu hormonalnego z układem odpornościowym [Rubtsov AV 2010; González DA 2010]. Wiadomo, że podczas ciąży, gdy poziom estrogenów jest wyższy, dochodzi do wyciszenia reakcji autoimmunizacyjnych w przebiegu niektórych chorób na tym podłożu [Rubtsov AV 2010; González DA 2010]. Estrogeny są zdolne do indukowania ekspansji supresorowych limfocytów T regulatorowych i czynnika transkrypcyjnego Foxp3 [Bebo BF 2001; Polanczyk MJ 2004; Arruvito L 2007]. Poza tym receptory dla estrogenów występują na monocytach i makrofagach, a jak wiadomo, komórki te stają się bardziej efektywne w stanach niedoboru estrogenów. Badania in vitro wykazały, że estrogeny wpływają na uwalnianie cytokin prozapalnych poprzez hamowanie czynnika transkrypcyjnego NF-kB (nuclear factor kappalight-chain-enhancer of activated B cells) [Kalaitzidis D 2005]. Estrogeny działają poprzez dwa typy receptorów, które należą do tzw. hormonalnych receptorów jądrowych: ER-α i ERβ. Mimo, że wiążą podobne ligandy, ich stężenie i rozmieszczenie w organizmie jest różne. Opisano dwa polimorfizmy genu kodującego receptor estrogenowy α, tj. XbaI i PvuII i badano w kontekście ich związku z występowaniem wielu chorób, np. choroby niedokrwiennej serca [Herrington DM 2002a; 2002b; Myśliwska J 2009], osteoporozy [Albagha OM 2001;Gonnelli S 2000], nowotworów [Haiman CA 1999; Weiderpass E 2000], a także cukrzycy typu 2 i otyłości [Speer G 2001]. 20

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Katarzyna Brandt Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych /REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 2/2007 ISSN 0423 104X Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych The influence

Bardziej szczegółowo

Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby

Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 11, 2014 Borgis Aleksandra Berkan, *Anna Piekarska Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby The role of vitamin D in chronic viral hepatitis Klinika

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Jura J (2010) Transcription factors Elk-1 and SRF are engaged in IL1-dependent regulation of

Autoreferat. Jura J (2010) Transcription factors Elk-1 and SRF are engaged in IL1-dependent regulation of 1. Imię i nazwisko: Aneta Kasza Autoreferat 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu prac. magister biologii, 1992 r., Instytut Biologii Molekularnej,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. www.phmd.pl Review. Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693

Streszczenie. Summary. www.phmd.pl Review. Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693 Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2013.09.18 Accepted: 2014.02.19 Published: 2014.03.20 Genetyczne i immunologiczne uwarunkowania odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Angiogeneza możliwości, problemy, perspektywy

Angiogeneza możliwości, problemy, perspektywy Angiogeneza możliwości, problemy, perspektywy STRESZCZENIE Angiogeneza to tworzenie nowych cienkościennych naczyń krwionośnych z już istniejących. Proces ten zachodzi poprzez tzw. pączkowanie (ang. sprouting

Bardziej szczegółowo

Rola wirusów w etiopatogenezie chłoniaków nieziarniczych

Rola wirusów w etiopatogenezie chłoniaków nieziarniczych P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Joanna Dobrzańska, Joanna Sawczuk-Chabin, Krzysztof Warzocha Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Rola wirusów w etiopatogenezie chłoniaków

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk AUTOREFERAT dr inż. Jakub Siednienko Laboratorium Białek Sygnałowych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk Wrocław, 13 listopada 2013 1 1. Jakub Siednienko 2. POSIADANE DYPLOMY,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIENNOŚCI WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII PRZECIWWIRUSOWEJ

WPŁYW ZMIENNOŚCI WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII PRZECIWWIRUSOWEJ POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 2, 131 139 http://www.pm.microbiology.pl WPŁYW ZMIENNOŚCI WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII PRZECIWWIRUSOWEJ Kamila Caraballo Cortés 1 *, Marek Radkowski

Bardziej szczegółowo

Choroby neurodegeneracyjne stanowią duże wyzwanie dla współczesnej

Choroby neurodegeneracyjne stanowią duże wyzwanie dla współczesnej Znaczenie kinazy ATM w procesach neurodegeneracyjnych STRESZCZENIE Choroby neurodegeneracyjne stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Pomimo wieloletnich badań nie poznano bezpośrednich przyczyn

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT dr n. wet. Magdalena Król Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROLA MIKROFLORY JELIT W INDUKCJI CHOROBY LEŚNIEWSKIEGO-CROHNA W ŚWIETLE PROGRAMU BADAŃ HUMAN MICROBIOME PROJECT

ROLA MIKROFLORY JELIT W INDUKCJI CHOROBY LEŚNIEWSKIEGO-CROHNA W ŚWIETLE PROGRAMU BADAŃ HUMAN MICROBIOME PROJECT POST. MIKROBIOL., 2012, 51, 4, 257 264 http://www.pm.microbiology.pl ROLA MIKROFLORY JELIT W INDUKCJI CHOROBY LEŚNIEWSKIEGO-CROHNA W ŚWIETLE PROGRAMU BADAŃ HUMAN MICROBIOME PROJECT Artur Franczuk 1, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Nowe aspekty immunologiczne ostrej reakcji przeszczep przeciwko biorcy po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego

Nowe aspekty immunologiczne ostrej reakcji przeszczep przeciwko biorcy po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 1003 1011 ISSN 1230 025X BEATA PIĄTKOWSKA JAKUBAS, JANUSZ KRAWCZYK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI Nowe aspekty immunologiczne ostrej reakcji przeszczep przeciwko

Bardziej szczegółowo

Endoglina jako cel terapii przeciwnowotworowej* Endoglin as a target of antitumor therapy

Endoglina jako cel terapii przeciwnowotworowej* Endoglin as a target of antitumor therapy Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 79-89 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2012.05.11 Accepted: 2012.12.10 Published: 2013.02.19 jako cel terapii przeciwnowotworowej* Endoglin as a target

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla starych markerów New challenge for old markers Dagna Bobilewicz

Nowe wyzwania dla starych markerów New challenge for old markers Dagna Bobilewicz spis treści 3 12 16 25 31 Rola medycyny laboratoryjnej w kardiologii klinicznej: biomarkery sercowe AD 2011 The role of laboratory medicine in clinical cardiology: cardiac biomarkers AD 2011 Dariusz Sitkiewicz

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek

Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek Praca POglądowa Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 1, 1 7 www.monz.pl Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek Maria Małgorzata Zajączkowska,

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY ORYGINAL PAPERS / ORYGINAL PAPERS The andropause index in diagnosis and treatment of hypogonadism in aging men preliminary report Stefan Zgliczyński,

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE NAD PATOGENEZĄ OSPY PRAWDZIWEJ: WPŁYW ORTOPOKSWIRUSÓW KROWIANKI, OSPY MYSZY I OSPY BYDŁA NA AKTYWACJĘ CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO NF-кB

BADANIA MODELOWE NAD PATOGENEZĄ OSPY PRAWDZIWEJ: WPŁYW ORTOPOKSWIRUSÓW KROWIANKI, OSPY MYSZY I OSPY BYDŁA NA AKTYWACJĘ CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO NF-кB POST. MIKROBIOL., 2012, 51, 3, 155 166 http://www.pm.microbiology.pl BADANIA MODELOWE NAD PATOGENEZĄ OSPY PRAWDZIWEJ: WPŁYW ORTOPOKSWIRUSÓW KROWIANKI, OSPY MYSZY I OSPY BYDŁA NA AKTYWACJĘ CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Farmaceutyczny. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.info.pl. Cena 24,50 zł ISSN 1425-5073. Hepcydyna hormon regulujący gospodarkę żelaza

Farmaceutyczny. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.info.pl. Cena 24,50 zł ISSN 1425-5073. Hepcydyna hormon regulujący gospodarkę żelaza copyright 2009 Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego ISSN 1425-5073 Farmaceutyczny www.fpn.info.pl Cena 24,50 zł PISMO POD PATRONATEM Przegląd WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU Naukowy MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 3 239-245 Praca poglądowa Review Article Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania:

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Monika Bociąga-Jasik 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: dyplom lekarza: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ocena stężenia 25(OH)D 3

Ocena stężenia 25(OH)D 3 PRACE ORYGINALNE Katarzyna Lizis Kolus 1 Alicja Hubalewska Dydejczyk Beata Piwońska-Solska Anna Sowa-Staszczak Aldona Kowalska 1 Jarosław Jaskulski 3 Mateusz Obarzanowski 3 Paweł Orłowski 3 Ocena stężenia

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka Aleksandra Uruska

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd.

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2008.12.15 Accepted: 2009.04.17 Published: 2009.05.07 Współczesne metody detekcji cytokin real time PCR,

Bardziej szczegółowo

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010 spis treści 3 Zespół metaboliczny w aspekcie zaburzeń związanych z insulinoopornością Metabolic syndrome in an aspect of insuline resistance Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz 9 Grelina czyli przez

Bardziej szczegółowo

Wpływ procesu zapalnego na zmiany w układzie krążenia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek

Wpływ procesu zapalnego na zmiany w układzie krążenia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek Artykuł poglądowy/review article Wpływ procesu zapalnego na zmiany w układzie krążenia The influence of the inflammation on the vascular system in patients with chronic renal failure Maria Dudziak 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Nikotynamid i jego metabolit N-metylonikotynamid tylko witamina czy może nowy lek do walki z chorobami układu krążenia i hemostazy?

Nikotynamid i jego metabolit N-metylonikotynamid tylko witamina czy może nowy lek do walki z chorobami układu krążenia i hemostazy? Suplement Golba S.qxp 2008-10-07 12:27 Page 341 ikotynamid i jego metabolit -metylonikotynamid tylko witamina czy może nowy lek do walki z chorobami układu krążenia i hemostazy? Andrzej Mogielnicki, Karol

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF

CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF Nowiny Lekarskie 2009, 78, 3 4, 237 248 MICHAŁ W. ŁUCZAK, HANNA DRZEWIECKA, PAWEŁ P. JAGODZIŃSKI CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo