Sprawozdanie merytoryczne Prezesa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne Prezesa"

Transkrypt

1 (załącznik nr 5 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu ) Sprawozdanie merytoryczne Prezesa z działalności Zarządu Klubu Orlika WILKI w okresie sprawozdawczym od 19 kwietnia do 16 września 2012 r. 1. Organizacja Zarządu Klubu. Zarząd Klubu wybrany został w dniu 24 marca r. na Zebraniu Założycielskim, w składzie: 1) Krzysztof Jordanek Prezes 2) Wojciech Chowaniak Wiceprezes 3) Agnieszka Jezutek Skarbnik 4) Katarzyna Fujak Sekretarz 5) Dorota Polak Członek Zarządu 6) Aleksander Wiecheć Członek Zarządu 7) Jarosław Ficek Członek Zarządu Swoją pracę członkowie Zarządu rozpoczęli jeszcze przed zakończeniem wszystkich koniecznych, 4 procedur prawnych, z których pierwsze 3 prowadził wybrany Komitet Komitet Założycielski Klubu w składzie: Wojciech Chowaniak, Jarosław Ficek i Krzysztof Jordanek. decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych, które posiadają osobowość i nie prowadzą działalności gospodarczej uzyskaliśmy w dniu 19 kwietnia 2012 r. W ewidencji tej figurujemy pod numerem 37, NIP nadany został w dniu 11 maja 2012 r. przez Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON otrzymaliśmy w dniu 22 maja 2012 r. w Urzędzie Statystycznym w Krakowie, Po uzyskaniu tych trzech dokumentów, upoważnieni członkowie Zarządu Prezes, Wiceprezes i Skarbnik, podpisali w dniu 24 maja 2012 r., w imieniu Klubu umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie o/zawoja o prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych (Umowa Nr ). Cała procedura prawna związana z rozpoczęciem naszej działalności trwała więc od 24 marca do 24 maja 2012 r., czyli równo 2 miesiące. 1

2 2. Zebrania Zarządu Klubu Przypomnę, że zgodnie 22, pkt. 2 naszego Statutu posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Od początku swojej działalności Zarząd Klubu odbył 4 posiedzenia: 1) 10 maja 2012 r., 2) 4 czerwca 2012 r., 3) 25 czerwca 2012 r., 4) 13 sierpnia 2012 r. Na wszystkich posiedzeniach frekwencja członków Zarządu była bardzo wysoka: we wszystkich zebraniach uczestniczyło co najmniej 6 z 7 członków Zarządu. Odnotowane w protokole trzy przypadki nieobecności były zawsze usprawiedliwione obiektywnymi okolicznościami. Na wszystkie zebrania Zarządu zapraszano gości, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagali rozstrzygać ważne dla Klubu sprawy. W posiedzeniach Zarządu dwukrotnie uczestniczyli: Pan Marek Zawojski obecnie nasz trener siatkówki, Pan Tomasz Wala Członek Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej i działacz sportowy naszego powiatu, Pan Franciszek Klimasara Przewodniczący Komisji Rewizyjnej naszego Klubu. Po jednym razie nasze zaproszenie przyjęli: członek Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Lampart, Pani Katarzyna Smyrak i Pan Tadeusz Tomczak kiedy debatowaliśmy nad możliwościami otwarcia sekcji narciarstwa biegowego, Pani Danuta Cyrus- Dudwał nasza obecna księgowa. W ostatnim zebraniu Zarządu uczestniczyła Pani Zastępca Wójta Alina Kuś oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Chowaniak. 3. Uchwały Zarządu W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu podjął 9 uchwał: 1) Uchwała nr 1/05/2012 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu. Na podstawie tej uchwał w tym przedmiocie wymagane są podpisy dwóch osób jednocześnie: Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika, 2) Uchwała nr 2/06/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia do Klubu członków. Na podstawie tej uchwały do Klubu przyjęto 21 członków zwyczajnych i 34 członków uczestników. 3) Uchwała nr 3/06/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia sekcji sportowych Klubu. Na podstawie tej uchwały otwarto 2 sekcje sportowe: sekcję piłki nożnej dla chłopców w wieku od 5 do 13 lat, funkcjonującą nadal pod nazwą ORLIKOWA AKADEMIA PIŁKARSKA, z trenerami: Jarosławem Fickiem i Adamem Mazurem w 3 grupach wiekowych, sekcję siatkówki od 12 roku życia trenującą w dwóch grupach: dziewczęta od 12 do 15 roku życia i starsi (łącznie chłopcy i dziewczęta), trenowaną przez Marka Zawojskiego z asystą Katarzyny Sieniawskiej. 2

3 4) Uchwała nr 4/06/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia do Klubu nowych członków. Na podstawie tej uchwały do Klubu przyjęto 25 nowych członków zwyczajnych i 46 członków uczestników. 5) Uchwała nr 5/06/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatrudnienia księgowego Klubu. Na podstawie tej uchwały upoważnieni przedstawiciele Zarządu podpisali Umowę o prowadzenie ksiąg rachunkowych z Panią Danutą Cyrus-Dudwał. 6) Uchwała nr 6/08/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oficjalnego logo Klubu Orlika WILKI. 7) Uchwała nr 7/08/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziękowania trenerowi siatkówki Markowi Zawojskiemu. Na podstawie tej uchwały w dniu 30 sierpnia 2012 r. w hali sportowej w Zawoi Centrum wręczono trenerowi siatkówki pamiątkową statuetkę jako wyraz wdzięczności za wkład włożony w tworzenie sekcji siatkówki i bezpłatne prowadzenie jej przez całe wakacje. 8) Uchwała nr 8/08/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca I Walnego Zebrania Sprawozdawczego naszego Klubu. 9) Uchwała nr 9/08/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do Klubu nowych członków> Na podstawie tej uchwały przyjęto do Klubu 4 osoby jako członków zwyczajnych i 16 osób jako członków uczestników. 4. Czego nie udało się zrobić? 1) Jednym z naszych celów, jaki postawiliśmy sobie na zebraniu Zarządu w dniu 4 czerwca było otwarcie sekcji narciarstwa biegowego. Podjęliśmy już nawet w tym kierunku konkretne działania; przeprowadziliśmy dokładną wizję lokalną mającą na celu ustalenie lokalizacji tras treningowych. Doskonała trasa treningowa z pełnym zapleczem jest możliwa do wytyczenia w Zawoi Czatoży pod wyciągiem Baca - uzgodniliśmy nawet jej konkretną lokalizację z właścicielem wyciągu Panem Tadeuszem Tomczakiem. Mamy również kwalifikowaną trenerkę narciarstwa biegowego, która chętnie podjęłaby się pracy z dziećmi w tej dyscyplinie sportu. Niestety dogłębna analiza tego zamierzenia wykazała, że w chwili obecnej nas na to nie stać. Na otwarcie sekcji narciarstwa biegowego i jej prowadzenie w pierwszym roku potrzeba co najmniej 30 tys. zł (wyznaczenie trasy, zakup sprzętu biegowego, nartorolki na okres letnich treningów, smary, wynajęcie ratraka, trener). 2) Nie udało się również w omawianym okresie pozyskać żadnych środków zewnętrznych w ramach różnych projektów unijnych. Przystępując do jakiegokolwiek projektu trzeba mieć wkład własny, a my takiego nie mieliśmy. Ponadto znaczna część projektów nie była już dla nas dostępna ze względu na to, już było za późno. 5. Członkowie Klubu W chwili obecnej Klub nasz skupia łącznie 148 osób, w tym: 50 członków zwyczajnych, 98 członków uczestników 3

4 Dane te ulegają jednak zmianom, ponieważ niektóre dzieci rezygnują z treningów, a inne się zapisują. 6. Umowy podpisane przez Zarząd W okresie sprawozdawczym upoważnieni członkowie Zarządu podpisali dwie umowy: 1) Umowę nr z Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie o/zawoja o prowadzenie przez Bank rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych w złotych i w walutach wymienialnych, 2) Umowę o prowadzenie ksiąg rachunkowych z Firmą Amicus Danuta Cuyrus- Dudwał. Za wykonanie usługi Biuro Rachunkowe otrzymuje wynagrodzenie w kwocie brutto 61,50. Pani Danuta jest członkiem naszego Klubu i dlatego jej wynagrodzenie za odpowiedzialną pracę ma wymiar wyłącznie symboliczny. 7. Sekcje sportowe Jak już wspomniano nasz Klub prowadzi dwie sekcje sportowe w grach zespołowych: piłce nożnej i siatkówce. Zgodnie z duchem naszego statutu do sekcji sportowych przyjmujemy wszystkich, którzy spełniają wymagania wiekowe i zdrowotne; nie prowadzimy żadnych wstępnych selekcji, naszym celem głównym jest działanie na rzecz upowszechniania sporty i kultury fizycznej wśród wszystkich, szczególnie dzieci. Zapraszam do zapoznania się z naszym Statutem, który umieszczony jest na stronie internetowej Orlika. Opieka nad obiema sekcjami naszego Klubu jest podstawowym zadaniem Zarządu, jest jego oczkiem w głowie. Przez cały czas funkcjonowania mamy świadomość, że ten Klub powstał właśnie dla nich. Sekcja piłki nożnej. Zapisanych do sekcji jest obecnie 67 chłopaków od zerówki do klasy VI szkoły podstawowej: 5 ze Skawicy, 1 z Białki, 1 ze Stryszawy, pozostali z Zawoi. Sekcję trenują zatrudnieni na Orliku animatorzy sportu Pan Jarosław Ficek i Pan Adam Mazur w ramach swoich obowiązków służbowych. Sekcja składa się z trzech grup utworzonych na podstawie wieku i umiejętności: - grupa I - Łatasie grupa najmłodszych i początkujących - grupa II Jastrzębie głównie klasa II i III, - grupa III Wilki grupa z najwyższymi umiejętnościami. Można powiedzieć grupa reprezentacyjna sekcji. Zajęcia w sekcji prowadzone były przez cały okres wakacji w następującym wymiarze: - Łatasie 2 godziny tygodniowo (poniedziałki i środy), - Jastrzębie 3 godziny tygodniowo (poniedziałki i środy) - Wilki 3 godziny tygodniowo (wtorki). 4

5 Ważnym elementem szkolenia w sekcji są rozgrywane przez chłopaków mecze sparingowe oraz oficjalne mecze turniejowe. Ogółem w okresie sprawozdawczym sekcja rozegrała ich około 20. Na szczególne podkreślenie zasługują spotkania rozegrane w czasie wakacji ze szkółkami piłkarskimi przebywającymi na obozach sportowych w Zawoi: Wanda Kraków, UKS Bieruń, Odra Wodzisław czy GKS Katowice. Chłopaki uczestniczyli również w trzech poważnych turniejach: 1) 14 lipca Piknik pod Babią Górą turniej zorganizowany wspólnie przez nasz Klub, a w zasadzie przez nasze Orlikowe Mamy, które zebrały na ten cel ponad 600 zł, wspólnie ze starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, które było współorganizatorem turnieju oraz fundatorem nagród sportowych za kwotę 1000 zł. Imprezę otworzył Wicestarosta Suski Jan Woźny, zaś medale w imieniu Starosty wręczał nasz radny powiatowy Zbigniew Jordanek. Turniej był próbą pierwszego oficjalnego spotkania się dziecięcych szkółek piłkarskich naszego powiatu i mamy nadzieję, że wejdzie już na stałe do kalendarza powiatowych imprez sportowych. 2) 4 sierpnia turniej szkółek piłkarskich w Budzowie, podobny do naszego Pikniku Piłkarskiego 3) 12 sierpnia - Eliminacje gminne Turnieju Orlika o Pucha Premiera. Do turnieju nasz Klub wystawił aż 3 drużyny w kategorii , w tym naszych, reprezentacyjnych Wilków. Po pokonaniu rywali ze Skawicy i Gołyni, w zaciętym finale nasze Wilki wygrały z reprezentacją Zawoi Centrum i awansowały do eliminacji wojewódzkich, które rozegrane zostaną w Spytkowicach. Jako Prezes i wieloletni nauczyciel WF oceniam pracę obu trenerów bardzo wysoko, szczególnie w zakresie jakości przeprowadzanych rutynowych, codziennych treningów. Sekcja siatkówki. Powstała jako drugi filar sportowy Klubu. W chwili obecnej sekcja trenuje w dwóch grupach wiekowych: dziewczęta w wieku lat 20 osób oraz od 16 lat wzwyż łącznie dziewczęta i chłopcy 25 osób. Swój pierwszy trening. Pierwszy trening sekcja przeprowadziła w dniu 4 lipca 2012 r. w hali sportowej w Zawoi Centrum. Od tej pory, bez żadnej przerwy, trenowali w każdy wtorek i czwartek po 3 godziny. W każdym tygodniu każdy uczestnik miał więc 3 godziny treningu. Treningi odbywały się najczęściej w hali sportowej w Zawoi Centrum, z wyjątkiem 3 tygodni sierpnia, kiedy siatkarze przenieśli się do Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej. Efekty treningów są widoczne i napawają optymizmem. Osobiście przekonałem się o tym w ostatni czwartek 13 września podczas krótkiej wizyty w hali sportowej na początku treningu dziewcząt. Życzymy wszystkim członkom sekcji oraz jej trenerowi dalszego zapału do pracy. 5

6 8. Strona internetowa Od czerwca br. na stronie internetowej Orlika w Zawoi pojawiła się zakładka WILKI, na której umieściliśmy już pewne materiały dotyczące naszego Klubu. W niedługim czasie ukaże się ich znacznie więcej. Zachęcamy do odwiedzania strony jak najczęściej. Stronę prowadzi Wojciech Warmuz. 9. Podziękowania Na zakończenie pragnę złożyć podziękowania, tym wszystkim, którzy swoją postawą oraz swoimi czynami przyczynili się i, mam nadzieję, nadal będą się przyczyniać do rozwoju naszego Klubu. W pierwszej kolejności dziękuję przysłowiowym już, naszym Orlikowym Mamom. Ten związek frazeologiczny funkcjonował już na długo przed powstaniem naszego Klubu - w momencie utworzenia Orlikowej Akademii Piłkarskiej, a więc dwa lata temu. To w ich gronie narodziła się idea utworzenia przy Orliku Klubu sportowego. Z podziwem obserwowaliśmy jak potrafią się szybko organizować. Zawsze służyły swoją pomocą w sytuacjach, które tego wymagały. Drogie mamy bardzo Wam dziękujemy i nadal liczymy, że to Wy będziecie stanowić o jakości i sile naszego Klubu. W imieniu Zarządu dziękuję trenerom piłki nożnej Panu Jarkowi Fickowi i Panu Adamowi Mazurowi, za wielkie zaangażowanie się w pracę z chłopakami Orlikowej Akademii Piłkarskiej. Na co dzień widzę z jak wielką pasją, nie licząc, poświęcacie się swoim podopiecznym. Dziękuję trenerowi siatkówki za nieocenioną pomoc w organizowaniu sekcji siatkówki oraz za przeprowadzenie wszystkich wakacyjnych treningów w liczbie 54 godzin, całkowicie za darmo. Tej sekcji pewnie by bez ciebie nie było. Dziękuję Pani Kasi Sieniawskiej za społeczne pełnienie funkcji asystentki trenera siatkówki. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie sama uzyskasz odpowiednie kwalifikacje, aby samodzielnie taką sekcję poprowadzić. Dziękuję Panu dr Aleksandrowi Wiechciowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, który również jest szefem Orlika, za udzielanie Klubowi wszelkiej pomocy, o którą się zwracaliśmy. Na każdą prośbę skierowaną do Ciebie słyszałem: nie ma sprawy. Dziękuję Pani Danusi Cyrus-Dudwał, za to, że tak bardzo odpowiedzialną funkcję księgowej Klubu pełni tak naprawdę społecznie. Pani Danusiu, mam nadzieję, że przyjdą takie czasy, kiedy pracy będzie znacznie więcej, bo będzie więcej pieniędzy. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Krzysztofowi Chowaniakowi oraz Pani Zastępcy Wójta Pani Alinie Kuś za bardzo przychylne patrzenie na nasze sprawy, którego doświadczyliśmy podczas licznych spotkań oraz na ostatnim posiedzeniu Zarządu. Dziękuję wszystkim Członkom Zarządu za bardzo poważne podchodzenie do swoich obowiązków. Szczególnie Wiceprezesowi - Panu Wojciechowi Chowaniakowi, z którym współpraca układa się znakomicie. 6

7 Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, często anonimowo, wspierają nasze działania, nakierowane na rozwój fizyczny najmłodszego społeczeństwa. Pozwólcie Państwo, że na zakończenie podzielę się bardzo osobistą refleksją. Na statuetce, którą wręczyły dzieci Markowi 30 sierpnia w hali sportowej w Zawoi Centrum jest zapisane zdanie: Takich ludzi jest coraz mniej. Może jest ich rzeczywiście coraz mniej, ale nadal są. I mam wrażenie, że nasz młodziutki, wiejski klubik sportowy zaczyna ich do siebie przyciągać. To są ludzie, którzy nie tylko próbują ciągle doganiać pędzącą rzeczywistość, ale czasem przystają, rozglądają się wokół siebie i zauważają innych, szczególnie dzieci. Krzysztof Jordanek 7

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 57-14/2014

PROTOKÓŁ Nr 57-14/2014 BRMG.KSIT-IX.0012.14.2014 PROTOKÓŁ Nr 57-14/2014 Z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 8 października 2014 roku, a rozpoczęło o godz.15:30 w Sali Herbowej

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością 5 170 9 Z PRACY BURMISTRZA Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością wymienić trzeba uroczystości związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Starosta Andrzej Pająk

Starosta Andrzej Pająk , zaencji. kusje sasze łolną óra a- ia- www.wiescibabiogorskie.pl Nr 4 (18) listopad 2014 ISSN: 2083-7224 Numer specjalny Numer specjalny Nr 10 11/2010 (113-114) Nr 10-11 /2010 (113-114) ISSN 1640-7245

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Gminne Święto Plonów

Gminne Święto Plonów Gmina Trzebnica wysoko w rankingu samorządów str. 8 Zbudowano nowe place zabaw str. 11 Zapraszamy na Święto Sadów str. 20 Rekord Êwiata w Trzebnicy! Rozegrane w Trzebnicy po raz pierwszy zawody Strongman

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny 05 (266)

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo