Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku"

Transkrypt

1 1.1. Fundacja Sto Pociech Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku 1.2. Siedziba, adres (również do korespondencji): miejscowość: Warszawa, ul. Freta 20/24a, województwo: Mazowieckie Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym , nr KRS , Krajowy Rejestr Sądowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, 1.4. Nr REGON Dane dotyczące członków zarządu fundacji : Mirosław Pilśniak Prezes Fundacji Katarzyna Dołęgowska-Urlich członek Zarządu Dorota Piszczatowska - członek Zarządu do Joanna Szulc-Salwicka członek Zarządu od Określenie celów statutowych fundacji Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. Celami szczegółowymi Fundacji są: 1. wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców, 2.wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym: - promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; - kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania, - przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym), - wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności, - wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości), - propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca, - propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego, - przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego, 3. działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu posłannictwa Zakonu Dominikanów. 4. pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego, kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI STO POCIECH W W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2012 ROKU FUNDACJA REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Sto Pociech miejsce wczesnej profilaktyki i integracji - zanim małe problemy staną się wielkimi problemami społecznymi". Warsztaty, spotkania oraz oferta konsultacyjna wspierająca rozwój najmłodszych dzieci (od 0 do 4 lat) oraz wzmacniająca rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zajęcia pomyślane tak, by w ich trakcie dzieci były wraz z rodzicami. Cele: wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców; wczesna profilaktyka ukierunkowana na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy dziecka; kształtowanie prawidłowej komunikacji interpersonalnej rodzic-dziecko; kształtowanie dobrej relacji 1

2 między rodzicami; zapobieganie wszelkim dysfunkcjom, które pojawiają się w rodzinach z maluchami, a które w żaden sposób nie utrudniają życia społecznego, przez co nie są jeszcze diagnozowane. Realizacja projektu głównego: kontynuacja projektu realizowanego od momentu założenia Fundacji, od stycznia do grudnia 2012, 5 dni w tygodniu, grupy zabawowe i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0-4 lata i ich rodziców, warsztaty dla rodziców z towarzyszeniem najmłodszych dzieci, indywidualne konsultacje dla rodziców (psychologiczne, duchowe, logopedyczne, wiązania chust), wymiar (z wyłączeniem działań realizowanych w ramach podprojektu): 460 godzin zajęć dla dzieci z opiekunami, 8 godzin zajęć dla dorosłych, 104 godziny konsultacji, ok beneficjentów, finansowanie z opłat uczestników i środków własnych. W ramach projektu Sto Pociech miejsce wczesnej profilaktyki i integracji realizowany był podprojekt: "Sto Pociech dla rodzin". Podprojekt: "Sto Pociech dla rodzin" - Kompleksowy program zajęć integracyjnych, rozwojowych i psychoedukacyjnych dla rodzin z małymi dziećmi, wspierających rodziny z małymi dziećmi (od 0-9 lat). Cele: j.w. od marca od grudnia 2012, projekt dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Biuro Polityki Społecznej, wymiar: 547 godz., ponad 2000 beneficjentów, działania: warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty rozwoju osobistego dla rodziców, grupy wsparcia dla mam, ojców, dla babć i teściowych (294 godz. 174 os.), warsztaty dla starszych dzieci i ojców wzmacniające więź ojciec - dziecko (48 godz. ok. 284 os.), warsztaty dla dzieci od 7 r.ż. i rodziców wspomagające radzenie sobie z emocjami (9 godz. 15 os.), zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0-4 lata i ich rodziców (88 godz.), warsztaty dla rodziców z towarzyszeniem najmłodszych dzieci i konsultacje chustowe (43 godz. ok. 125 os.), indywidualne konsultacje dla rodziców - psychologiczne (48 godz. 103 os.), otwarte wykłady z zakresu psychologii i pedagogiki (9 godz. 74os.), wydarzenia weekendowe dla całych rodzin (8 godz., 117 osób) II. Projekt Odkrywanie świata i łapanie bakcyli - warsztaty edukacyjno - zabawowe oraz warsztaty i wydarzenia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) dla dzieci od 3 do 9 lat i ich rodziców. Warsztaty wprowadzają dzieci w tajniki otaczającego świata, pozwalają odkryć i rozwijać zainteresowania, obudzić drzemiące talenty oraz doświadczyć radości bycia twórcą. Działania w ramach projektu zorientowane są na wszechstronny rozwój rodziny, umożliwiają dzieciom i rodzicom bezpośredni kontakt z nauką, przyrodą, kulturą i sztuką. Cele: rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań dzieci, w sposób który łączy edukację z zabawą i umożliwi zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie; przełamywanie stereotypów związanych ze sposobami edukacji naukowej i artystycznej dzieci; wypracowanie alternatywnych form spędzania czasu w domu i z rodziną. Realizacja projektu głównego: kontynuacja projektu realizowanego od 2007 roku. działania i wymiar (z wyłączeniem działań realizowanych w ramach podprojektu) warsztaty dla dzieci i rodziców - 10 cykli, (137 godz., ok. 200 beneficjentów), 12 spotkań rodzinnych - (15 godz. ponad 770 beneficjentów), finansowanie z opłat uczestników i środków własnych. W ramach "Odkrywania świata" w 2012 roku realizowano 1 podprojekt: 2

3 Podprojekt: "Fizyka w przyrodzie ukryta" - cykl warsztatów i imprez edukacyjnych dla dzieci w wieku 5-9 lat Cele: pogłębienie bądź rozbudzenie zainteresowań naukowych dzieci (w tym, w sposób szczególny oswojenie z fizyką), w zakresie wykraczającym poza program realizowany w zerówkach i szkołach, w przestrzeni ich codziennej aktywności tj. w środowisku przyrodniczym i domowym, przełamywanie stereotypów związanych z edukacją dzieci, wypracowanie programów edukacyjnych opierających się na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, zabawę i obserwację otaczającego świata, wypracowanie alternatywnych form spędzania czasu z rodziną, dzięki którym, dzieci i rodzice razem pogłębiają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. realizacja: kwiecień - grudzień kontynuacja projektu realizowanego od 2010 roku ( Podróże w świecie nauki ), projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy, Biuro Edukacji. działania: 1 cykl warsztatów dla dzieci, 2 rodzinne pikniki edukacyjne wymiar: 18 godz., ponad 400 beneficjentów, III. Projekt "Warsztaty dla mamy i taty" - warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, w trakcie których rodzice wzmacniają siebie w byciu wystarczająco dobrym rodzicem, grupy wsparcia dla rodziców oraz mediacje rodzinne. Cele: wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze psychologicznym, duchowym i społecznym, zwiększenie sprawczości i skuteczności wychowawczej rodziców, pogłębienie więzi emocjonalnej w rodzinie. Realizacja projektu głównego: kontynuacja projektu realizowanego od 2009 r. warsztaty (4 cykle) i 1 grupa wsparcia, wymiar (z wyłączeniem działań realizowanych w ramach podprojektu): 134 godziny, 62 beneficjentów, finansowanie z opłat uczestników i środków własnych, w tym z wpłat 1% na OPP. W ramach projektu w 2012 roku zrealizowano 2 podprojekty: Podprojekt: "Strefa Mocy-nie przemocy" - konsultacje psychologiczne, wykłady, warsztaty psychoedukacyjne i wsparcie dla rodzin z najmłodszymi dziećmi (w wieku 0-3). cele: wzmocnienie początkujących rodziców w pełnieniu ich rodzicielskiej roli, jako profilaktyka krzywdzenia dzieci i działanie na rzecz dobra całej rodziny. realizacja: działania: 5 cykli warsztatów, 24 spotkania dla rodziców w ramach Dyskusyjnego Klub Rodzica wymiar: 119 godziny, 169 beneficjentów projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu Bezpieczne dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje. Podprojekt: "Wystarczająco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi" cele: j.w. realizacja: działania: 9 cykli warsztatów, 2 grupy wsparcia, 42 indywidualne konsultacje, wymiar: 254 godziny, 162 beneficjentów, projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy Śródmieście. IV. Projekt: Mediacje rodzinne - spotkania mediacyjne prowadzone przez kwalifikowanych mediatorów, członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Cele: wsparcie małżeństw i rodzin w sytuacjach konfliktowych. styczeń-grudzień 2012 działania: sesje mediacyjne, wymiar: 42 godziny, 16 beneficjentów. 3

4 V. Projekt: Ogród Stu Pociech Prace ogrodowe i spotkania w ogrodzie dla rodzin z dziećmi i dla wolontariuszy. Wspólne urządzanie i pielęgnowanie ogrodu otaczającego budynek Fundacji. Warsztaty przyrodnicze zachęcające do poznawania, obserwowania i kształtowania środowiska. Warsztaty odbywają się w Ogrodzie Stu Pociech, który jest unikalną w wielkim mieście ogrodową pracownią edukacyjną. Cele: Promowanie idei wolontariatu, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za otaczające środowisko, kształtowanie wrażliwości przyrodniczej dzieci i dorosłych, umożliwienie doświadczania świata natury, stworzenie w wielkim mieście przestrzeni edukacyjno-ogrodowej dla dzieci w wieku od 0-9 lat. Projekt realizowany od września 2007, działania: 3 rodzinne akcje sprzątania ogrodu, i 9 warsztatów przyrodniczych dla całych rodzin wymiar: 24 godziny, ok. 160 os. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt - 2 stałych wolontariuszy oraz ok. 12 osób pomagających w czasie rodzinnych akcji ogrodowych. VI. Projekt Brykamy bez mamy - Całoroczny cykl zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 2,5-4 lat oraz konsultacji wspierających dla ich rodziców. Cele: wspieranie rodziny z małym dzieckiem w procesie przechodzenia od indywidualnej opieki nad dzieckiem sprawowanej przez rodzica do opieki pozadomowej, grupowej. projekt kontynuowany od Projekt ma charakter ciągły. realizacja od stycznia do grudnia 2012 (z przerwą wakacyjną) trzy dni w tygodniu. działania: zajęcia dla dzieci, konsultacje dla rodziców, spotkania rodzinne, wymiar: ponad 350 godz., beneficjenci - 37 dzieci + rodzice. VII. Projekt Figle-migle Działania polegające na udostępnianiu przyjaznej przestrzeni, umożliwiającej rodzinom z małymi dziećmi nieformalne spotykanie się, rozmowy ponad głowami bawiących się dzieci, dzielnie się własnymi radościami i troskami. Cel: przeciwdziałanie izolacji rodzin z małymi dziećmi, propagowanie idei wzajemnego wsparcia. działania: nieodpłatne udostępnianie rodzinom z dziećmi urządzonej sali zabaw przylegającej do kafejki. wymiar: ok godz. ok. 600 beneficjentów VIII. Sto pociech z wolontariatu Działania służące wspieraniu wolontariatu, inspirowaniu do pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego. Cel: promowanie wolontariatu rodzicielskiego, zbudowanie i przeszkolenie zespołu wolontariuszy, który długookresowo będzie wspierał zespół fundacji w realizacji działań edukacyjnych i integracyjnych adresowanych do rodzin; wzmocnienie wolontariuszy i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do samodzielnego projektowania i realizowania działań wspierających rodziny z najmłodszymi dziećmi. W 2012 roku wolontariusze wspierali następujące działania: Pomoc przy organizacji i prowadzeniu zajęć dla dzieci (także w trakcie warsztatów skierowanych do dorosłych): Projekt Sto Pociech miejsce wczesnej profilaktyki i integracji (9 wolontariuszy), Projekt Brykamy bez mamy (5 wolontariuszy), Projekt Odkrywanie świata (3 wolontariuszy), Pomoc przy organizacji i obsłudze pikników edukacyjnych dla całych rodzin: Podprojekt Podróże w świecie nauki (6 wolontariuszy), 4

5 Pomoc przy organizacji przestrzeni integracyjnej dla rodzin: Projekt Figle-migle - 1 wolontariusz Pomoc w pracach pielęgnacyjnych w Ogrodzie: Ogród Stu Pociech (2 osoby, dodatkowo sporadycznie ok. 12 wolontariuszy spośród rodziców - beneficjentów działań) IX. Kultura prorodzinna cele: wspieraniu szeroko rozumianej kultury prorodzinnej, realizacja: zamawianie utworów filmowych, muzycznych, literackich promujących wartości rodzinne. Do 31 grudnia 2012 kontynuowano zbieranie darowizn na sfinansowanie produkcji filmu pt. Historia Basi w reżyserii Macieja Bodasińskiego i Lecha Dokowicza. X. Powroty Cele: wspieranie rodzin z dziećmi, które po dłuższym pobycie za granicą powróciły do Warszawy. działania: cykl spotkań dla rodziców i dzieci, umożliwiający wzajemne wzmacnianie się, uczenie się od siebie nawzajem i wymianę doświadczeń, stworzenie bazy wiedzy i informacji dla kolejnych powracających. wymiar: jedno spotkanie miesięcznie; beneficjenci - ok. 15 rodzin z dziećmi Działania dodatkowe: Fundacja brała udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego przy Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy od marca do grudnia Fundacja jest członkiem Zespołu Programowego do realizacji Programu Rodzina powołanego przy Biurze Polityki Społecznej m. st. Warszawy. Fundacja jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny przy Urzędzie Miasta st. Warszawy i aktywnie bierze udział w jej pracach. Fundacja jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy Urzędzie Miasta st. Warszawy W 2012 roku Fundacja kontynuowała współpracę z następującymi podmiotami: Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi i Ich Rodziców. Praca w klubie oparta jest o autorską adaptację metody Virginii Axline - niedyrektywnej terapii poprzez zabawę. Realizacja styczeń - grudzień 2012 (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Cel: wsparcie rodzin z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi. Finansowanie: Fundacja Sto Pociech nieodpłatnie użycza salę Klubowi Terapeutycznemu, wkład wolontariacki psychologów pracujących w ramach Klubu oraz studentów wolontariuszy Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego współtworząc Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, zawiązane w celu zapewnienia najmłodszym dzieciom możliwie najlepszego środowiska rozwojowego i edukacyjnego (partnerstwo powołane w 2007r.). W 2011 fundacja brała udział w projekcie PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci poprzez zwiększenie ich zdolności do budowania porozumień, dialogu obywatelskiego oraz współpracy z administracją publiczną. Klub Kangura - stowarzyszenie skupiające rodziców, zainteresowanych tematem świadomego rodzicielstwa. Współpraca w zakresie prowadzenia w Fundacji Sto Pociech warsztatów i konsultacji chustowych przez doradczynie z Klubu Kangura. 5

6 Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu na rzecz wspierania rodziców w okresie wczesnego rodzicielstwa oraz rozwoju małych dzieci. W 2012 roku odbyła się wizyta studyjna zespołu Fundacji w IMD. Grupa DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i Grupa Al-Anon (grupa samopomocowa skupiająca krewnych i przyjaciół alkoholików). Fundacja Sto Pociech nieodpłatnie użycza salę grupom DDA i Al-Anon. Realizacja styczeń - grudzień Spotkania małżeńskie (ruch rekolekcyjny mający na celu pogłębianie więzi małżeńskiej). Fundacja Sto Pociech nieodpłatnie użycza salę na spotkania grup SM, realizacja styczeń - grudzień W 2012 roku Fundacja prezentowała swoje działania w ramach: konferencja upowszechniająca działalność Klubów dla rodzin z małymi dziećmi Warszawa dla rodzin finansowana przez m.st. Warszawa, współorganizacja, m.in. panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i warszawskich klubów dla rodzin prowadzony przez Katarzynę Dołęgowską-Urlich z Fundacji Sto Pociech prezentacja na temat współpracy z rodzicami w ramach Forum Debaty Publicznej zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP udział w debacie Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci., która odbyła się w ramach Forum Debaty Publicznej: Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP udział w konferencji Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje W 2012 zespół Fundacji wziął udział w następujących szkoleniach: Kurs pedagogiki Marii Montessori - w wymiarze 120 godzin warsztatów, wykładów i hospitacji - 6 osób (styczeń - maj - II część szkolenia rozpoczętego w 2011 roku). II Mazowiecka Szkoła Ekonomii Społecznej (SPES) organizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - (II część szkolenia rozpoczętego w 2011 roku) - 2 osoby Szkolenie z zakresu wzmacniania bezpiecznej więzi między rodzicami a dziećmi program SAFE, dr Karl Heinz Brisch, University of Miunich. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W 2012 roku Fundacja kontynuowała działalność gospodarczą rozpoczętą w październiku 2009 roku. Numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Przedmiot działalności gospodarczej wg wypisu z Rejestru Przedsiębiorców: a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B); b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z); c) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); d) Działalność wspomagająca edukację (PKD Z);e) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); f) Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91Z); g) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z); h) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z); i) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z); j) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1); k) Pozostałe drukowanie (PKD Z); l) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47); 6

7 m) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2); przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z); n) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z); o) Działalność agencji reklamowych (PKD Z); p) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD B); r) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z); s) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z); t) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z); u) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z); w) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); y) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z); z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD Z) W 2012 roku w ramach działalności gospodarczej: - kontynuowano działanie Kafejki Stu Pociech (na podstawie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia r., wpis do rejestru z dnia r., nr wpisu: 1390). - okazjonalnie udostępniano powierzchnię użytkową Fundacji dla działań edukacyjnych, psychoedukacyjnych i integracyjnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji; - organizowano uroczystości rodzinne; - dopełniając działania merytoryczne Fundacji, w ramach księgarenki Stu Pociech, kontynuowano współpracę z Wydawnictwami: W Drodze, Zakamarki, Putumayo, Buka, Format, Muchomor pośrednicząc w sprzedaży wybranych książek. 4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 1) Uchwała z dnia 3 stycznia 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca projektów realizowanych w 2012 i zakresu prowadzenia działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę, na mocy której w 2012 będzie kontynuowana realizacja następujących projektów: 1. w ramach działalności statutowej nieodpłatnej: Ogród Stu Pociech Sto pociech z wolontariatu Kultura prorodzinna Figle-migle Ponadto w 2011 Fundacja będzie kontynuować współpracę z Klubikiem Terapeutycznym dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i ich rodzin oraz z grupami DDA i AA. 2. w ramach działalności statutowej odpłatnej: Sto Pociech miejsce wczesnej profilaktyki i integracji Odkrywanie świata i łapanie bakcyli Warsztaty dla mamy i taty Mediacje rodzinne Brykamy bez mamy Działalność ta spełnia kryteria działalności statutowej odpłatnej określonej w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Jednocześnie Zarząd Fundacji postanawia o kontynuacji w 2012 działalności gospodarczej w następującym zakresie: - okazjonalne udostępnianie powierzchni użytkowej Fundacji dla działań edukacyjnych, psychoedukacyjnych i integracyjnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji; - organizacja uroczystości rodzinnych; - nawiązywanie współpracy z wybranymi wydawnictwami i pośredniczenie w sprzedaży książek; - działalność Kafejki. 2) Uchwała z dnia 10 stycznia 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca planu kont w Zarząd Fundacji przyjął przedstawiony przez księgową plan kont na 2012 stanowiący załącznik do tej uchwały. 3) Uchwała z dnia 28 lutego

8 Uchwała Zarządu Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca wynagrodzenia za posiedzenia zarządu 4) Uchwała z dnia 1 marca 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Sto Pociech dla rodzin. Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 1 marca w związku z dotacją przyznaną przez Urząd m. st. Warszawy, Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Sto Pociech dla rodzin, zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z Urzędem m. st. Warszawy. Całkowita wartość projektu wynosi zł. Projekt jest dotowany w 74,37 % przez Urząd m. st. Warszawy (dotacja w wysokości zł). Zarząd Fundacji postanowił dotować z wpłat 1% dla OPP warsztat dla ojców i przeznaczył na ten cel zł (3,78 % wartości projektu). Jednocześnie projekt wymaga wkładu własnego finansowego w 19,86 % zł oraz w 1,99% wkładu własnego pozafinansowego zł. Projekt będzie realizowany w ramach statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 5) Uchwała z dnia 15 marca 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Strefa Mocy - nie przemocy. Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 15 marca, w związku z dotacją przyznaną przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Strefa Mocy - nie przemocy zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z Fundacją Dzieci Niczyje. Całkowita wartość projektu wynosi zł. Projekt jest dotowany w 89,63 % przez Fundację Dzieci Niczyje (dotacja w wysokości zł). Jednocześnie w 10,37% wymaga wkładu własnego finansowego zł - jest nim wynagrodzenie za konsultacje psychologiczne Psychogadki, finansowane przez Urząd m. st. Warszawy. Projekt będzie w całości realizowany w ramach statutowej działalności nieodpłatnej. 6) Uchwała z dnia 22 marca 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Wystarczajaco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi. Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 22 marca, w związku z dotacją przyznaną przez Urząd m. st. Warszawy, Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Wystarczajaco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi, zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z Urzędem m. st. Warszawy. Całkowita wartość projektu wynosi zł. Projekt jest dotowany w 83,34 % przez Urząd m. st. Warszawy (dotacja w wysokości zł). Jednocześnie wymaga wkładu własnego finansowego w 12,81 % zł oraz w 3,85% wkładu własnego pozafinansowego zł. Projekt będzie realizowany w ramach statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 7) Uchwała z dnia 28 marca 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech przyjmująca sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za 2011 r. 8) Uchwała z dnia 19 kwietnia 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Fizyka w przyrodzie ukryta. Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 19 kwietnia, w związku z dotacją przyznaną przez Urząd m. st. Warszawy, Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Fizyka w przyrodzie ukryta zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z UM. Całkowita wartość projektu wynosi zł. Projekt jest dotowany w 68,03 % przez UM (dotacja w wysokości zł). Jednocześnie w 31,97 % wymaga wkładu własnego finansowego i niefinansowego (uzyskiwanego z pracy wolontariackiej). W ramach projektu będą pobierane opłaty od jego odbiorców. Opłaty te zostaną w całości przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach pikników naukowych. Jednocześnie Zarząd Fundacji przyjął przedstawiony przez księgową plan kont uwzględniający wszystkie przyznane w marcu i kwietniu br. dotacje. 8

9 9) Uchwała z dnia 29 lipca 2012 Uchwała Zarządu Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca wynagrodzenia za posiedzenia zarządu 10) Uchwała z dnia 5 września 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca przeznaczenia otrzymanych w 2012 roku wpłat z 1 % dla OPP. Zarząd Fundacji postanawia, że otrzymane w 2012 wpłaty z 1 % dla OPP zostaną przeznaczone na: - dofinansowanie deficytowych warsztatów psychologicznych w ramach działalności statutowej odpłatnej - warsztaty dla ojców prowadzone w ramach projektu Sto Pociech dla rodzin, zgodnie z uchwałą z dn. 1 marca 2012 r. - utrzymanie ogrodu - w ramach działalności statutowej nieodpłatnej - wyposażenie pracowni edukacyjnej, sali warsztatowej oraz szkoleniowej - w ramach działalności statutowej odpłatnej - prace remontowo-inwestycyjne w pomieszczeniach fundacji - w ramach działalności statutowej odpłatnej - zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego - ewaluację działań fundacji. 11) Uchwała z dnia 5 października 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Powroty Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 5 października 2012 r. Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Powroty, przeznaczonego dla potrzebujących wsparcia rodzin powracających z zagranicy. Projekt będzie realizowany w ramach statutowej działalności nieodpłatnej. 12) Uchwała z dnia 20 grudnia 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca zakończenia projektu Kultura prorodzinna Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 31 grudnia 2012 zamyka projekt Kultura prorodzinna i zbieranie darowizn na finansowanie produkcji filmu pt. Historia Basi w reżyserii Macieja Bodasińskiego i Lecha Dokowicza. 5. W 2012 r. Fundacja uzyskała następujące przychody: a) darowizny: ,93 b) dotacje z Urzędu m. st. Warszawy: ,08 c) dotacja z Fundacji Dzieci Niczyje: ,00 d) 1% dla OPP: ,50 e) działalność statutowa odpłatna : ,50 (koszty działalności statutowej odpłatnej: ,01) f) działalność gospodarcza: ,00 (koszty działalności gospodarczej: ,82; procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 16,54%) g) przychody finansowe: 1 875,98 6. W 2012 r. Fundacja poniosła następujące koszty na: a) realizację celów statutowych: ,02 b) administrację: ,25 c) działalność gospodarczą: ,82 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w Fundacji - 5 (żadna z nich nie pracowała wyłącznie w działalności gospodarczej) b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w 2012 r. to ,33 zł, w tym ,33 zł to wynagrodzenia zasadnicze. c) Wynagrodzenie członków zarządu Fundacji wyniosło w 2012 r. łącznie ,00 zł, Członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia. d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły w 2012 r ,50 zł e) W 2012 r. Fundacja nie udzielała pożyczek. g) W 2012 r. Fundacja nie nabywała obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. h) W 2012 r. Fundacja nie nabywała nieruchomości 9

10 i) W 2012 r. Fundacja nabyła środki trwałe o wartości 1 766,00 zł. j) Na koniec 2012 r. wartości aktywów trwałych Fundacji wyniosła 8 678,71 zł, wartość aktywów obrotowych ,60 zł, zaś wartość zobowiązań , W 2012 r. Fundacja zrealizowała następujące projekty z udziałem środków samorządowych: 1. Sto pociech dla rodzin o wartości ,81 zł (w tym dotacja Urzędu m. st. Warszawy ,22 zł) 2. Wystarczająco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi" o wartości ,54 zł (w tym dotacja m. st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy Śródmieście ,54 zł) 3. Fizyka w przyrodzie ukryta o wartości ,92 zł (w tym dotacja Urzędu m. st. Warszawy ,32 zł). 9. W 2012 r. Fundacja w terminie płaciła podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożyła deklarację PIT-4R oraz CIT-8 wraz z CIT- 8/0. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli. 10

STO POCIECH FUNDACJA. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się. 31 grudnia 2010

STO POCIECH FUNDACJA. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się. 31 grudnia 2010 FUNDACJA STO POCIECH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek wyników 4. Informacja dodatkowa 5. Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie marytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Fundacji Sto Pociech w 2014 roku

Sprawozdanie marytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Fundacji Sto Pociech w 2014 roku 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji Sto Pociech w 2014 roku 1.1. Fundacja Sto Pociech 1.2. Siedziba, adres (również do korespondencji): miejscowość: Warszawa, ul. Freta 20/24a, województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sto Pociech, ul. Freta 20/24 A, Warszawa www.stopociech.pl

Fundacja Sto Pociech, ul. Freta 20/24 A, Warszawa www.stopociech.pl Fundacja Sto Pociech, ul. Freta 20/24 A, Warszawa www.stopociech.pl Czyli czym zajmuje się Fundacja Wspieranie rozwoju rodziny Przeciwdziałanie izolacji rodziców najmłodszych dzieci matek samotnie wychowujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:22:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:22:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2016 godz. 19:22:46 Numer KRS: 0000509832 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź;

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź; Toruń, 30.03.2011 Fundacja Miasto Projekt 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/6 NIP 9562262230, REGON 340608631 KRS 0000339643 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Miasto Projekt z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA ROK 2010 I. Nazwa Stowarzyszenia i siedziba Fundacja FASTRYGA ul. Hołdunowska 70A 43-143 Lędziny e-mail: biuro@fas.edu.pl Nr KRS 0000351830 Regon

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK Warszawa 2015-08-21 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK Fundacja Rozwód? Poczekaj! ul. Heroldów 21 j lok. 10 01-991 Warszawa Data rejestracji w KRS 11.05.2011 Numer KRS 0000385536 Numer REGON 142929020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności fundacji za rok 2010 r. 1. Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei Ul. Puławska 158/164 m.3 02-670 Warszawa Data rejestracji: 29.09.2004 r. KRS 0000218418 Regon: 015832921 Członkowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. Regon: 18080644000000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R.

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R. SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R. W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Łódź, dn. 09.12.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIALALNOŚCI ŚWIATOWEJ FUNDACJI POMOCY ZA ROK 2013 I. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile za rok 2010 STOWARZYSZENIE NAUKOWE COLLEGIUM INVISIBILE ul. Krakowskie Przedmieście 3/12, 00-047 Warszawa email: ci@ci.edu.pl, http://www.ci.edu.pl Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2009

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2009 Ilustracja 1: Cele statutowe: 1. Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Wydział Rozwoju Społecznego Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Debata - organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 08 maja 2015 r. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 1 1. Informacje podstawowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2011 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo w 2011 roku 1. Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo Siedziba i adres do korespondencji: Ul. Modzelewskiego 58A/ 80, 02-679 Warszawa Strona www: www.fundacjaroro.org

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 Bydgoszcz, 23 grudnia 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2011 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok Radom, dnia 29 marca 2010r. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok Nazwa: Oratoryjne Stowarzyszenie Radość Adres siedziby: 26-600 Radom, ul. Grzybowska 22, tel. 692556143 Data wpisu do rejestru: 21-07-2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo