Instrukcja obsługi. Cod. DMSA5C0001.1PL Wer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Cod. DMSA5C0001.1PL Wer. 02.05.2013"

Transkrypt

1 PL Instrukcja obsługi Cod. DMSA5C0001.1PL Wer

2 OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane zostały poniższe symbole. PL Ważne informacje Należy uważnie przeczytać przed użyciem Uwaga!

3 To urządzenie spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawnych. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PL Aby zapobiec szkodom, jakie mogą powstać w wyniku zwarcia i pożaru, niniejsze urządzenie zostało wyposażone w urządzenia ochronne. Urządzenia te nie mogą być z żadnego powodu odłączone od obwodu, zdemontowane lub wyłączone. Jeżeli ich wyłączenie jest konieczne w celu wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych, należy pracować na urządzeniach wyłącznie po odcięciu zasilania elektrycznego. Urządzenia ochronne zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Operator powinien sprawdzić skuteczność tych urządzeń wykonując okresowe kontrole. 3

4 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Zagrożenia wynikające z użytkowania sprzętu Jeżeli sprzęt jest utrzymywany w dobrym stanie i został właściwie zainstalowany (zgodnie z zaleceniami niniejszego podręcznika), nie stanowi żadnego zagrożenia dla użytkownika. Zagrożenia związane z energią elektryczną:bezpośredni kontakt w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności wykonywane powinny być przez wykwalifikowanego technika. Zagrożenia w czasie instalowania i przygotowywania urządzenia Należy przestrzegać instrukcji instalacji urządzenia podanej w dalszej części podręcznika, aby zminimalizować zagrożenia dla osób i przedmiotów. Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Środki ostrożności: Sprawdzić, czy linia rozdzielcza jest zwymiarowana zgodnie z natężeniem prądu pobieranego przez urządzenie. Przed wykonaniem połączeń urządzenia lub zespołów należy podłączyć je do instalacji uziemienia. Zagrożenia w czasie konserwacji urządzenia Zagrożenia związane z energią elektryczną:bezpośredni kontakt z elementami pod napięciem wewnątrz szafy zawierającej komponenty elektryczne. Czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. 4

5 Środki ostrożności: Czynności serwisowe na urządzeniu należy wykonywać dopiero po upewnieniu się, że główny wyłącznik prądu został wyłączony. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Należy uważnie przeczytać poniższe informacje w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami gwarancji przewidzianymi dla niniejszego produktu. Na dostarczone produkty i usługi nasza firma zapewnia 12-miesięczną gwarancję. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem sprzedaży produktu (na podstawie faktury). Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do normalnego działania dostarczonego produktu oraz do rezultatu zrealizowanej usługi. Normalne działanie dostarczonego produktu zostanie przywrócone w siedzibie naszej firmy. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie dostarczonych produktów w warunkach środowiskowych lub technicznych innych niż zalecane przez naszą firmę i zwykle podawane w dokumentacji technicznej. Nasza firma nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które nie wynikają z nieprawidłowego działania urządzenia. Gwarancja traci ważność, jeżeli klient nie dokonał zapłaty za produkt. Gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących przypadkach: PL naruszenie etykiety, na której widnieje numer fabryczny urządzenia; awaria lub usterka będąca skutkiem transportu; awaria lub usterka będąca skutkiem aktów wandalizmu, klęsk żywiołowych lub czynu umyślnego; błędna lub nieprawidłowa instalacja produktu; niedostosowane lub nieprawidłowe instalacje elektryczne; niedbałe, nieuważne lub nieumiejętne korzystanie z produktu; nieprzestrzeganie instrukcji z zakresu działania urządzenia; działania z powodu domniemanych wad lub fikcyjnych kontroli; nieuprawniona ingerencja w urządzenie. Wszelkie działania lub czynności wykonane na produktach będących przedmiotem dostawy przez osoby nieupoważnione przez naszą firmę powodują natychmiastową utratę gwarancji. Oświadczamy, że na podstawie naszej najlepszej wiedzy i praktyk konstrukcyjnych starannie rozważyliśmy problem nienaruszalności dostarczonych produktów przez podmioty, które zamierzają celowo zmienić ich działanie. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezprawne 5

6 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin zachowania lub szkody, które mogłyby wyniknąć z oszukańczego korzystania z dostarczonych produktów. Szanowny Kliencie, Dziękujemy za wybór produktu Comesterogroup. Staranne przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszym podręczniku pozwoli przez długi czas z zadowoleniem doceniać zalety tego urządzenia. Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji zgodnie z zaleceniami z zakresu bezpieczeństwa oraz zachować niniejszy podręcznik do późniejszego wglądu. Spis treści Spis treści Wstęp Prezentacja produktu Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Korzystanie z podręcznika Przemieszczanie i rozpakowanie Odbiór zapakowanego produktu Przemieszczanie Rozpakowanie Oznakowanie urządzenia i dodatkowego wyposażenia Instalacja Wymiary Wersja wisząca (opcja) Instalacja kabinowa (opcja) Konfiguracja mechaniczna Główne warianty Opcje związane z peryferiami A. Hopper (wersja włoska) B. Systemy płatności (wersja włoska)

7 C. Systemy płatności (wersja międzynarodowa) D. System Cashless (wersja międzynarodowa) E. Dyspensery F. Otwieranie drzwiczek Podłączenia Podłączenie do zasilania Obsługa maszyny Wstęp Zakup żetonów Zakup mieszany Zakup z dyspensera Doładowanie Kart/Kluczy Płatności POS A. Zakup żetonów, kluczy, kart oraz Mix PL 10. Programowanie przez PC Wstęp Konfiguracja mechaniczna Konfiguracja za pomocą oprogramowania A. Różne ustawienia B. Wrzut monet C. Dyspensery D. Żetony bonusowe E. Płatności bezgotówkowe F. Modem G. Mix Ustawienia języka Zapisywanie i eksportowanie danych Historia zdarzeń Programowanie w miejscu instalacji Konserwacja A. Data i czas Konserwacja A. Hoppery Dane księgowe A. Całkowite dane księgowe B. Częściowa rachunkowość Księgowość A. Eksport Ustawienia A. Wejście monet: B. Wejście gotówki: Banknoty C. Wyjście gotówki D. Waluta Setup A. System płatności bezgotówkowej B. Żetony

8 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 11.6 Setup A. Zakup mieszany Setup A. Zniżki Setup A. Wejścia B. Ekstra wysokość Setup A. Drukarka (jeśli zainstalowana) B. POS Setup A. Język B. Hasło Setup A. Modem Test A. Wpłacono B. Wyplacono Test A. Bateria B. Drukarka Export/Import A. Export B. Import Utrzymanie i konserwacja Konserwacja i czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia Konserwacja i czyszczenie wnętrza urządzenia Okresy nieaktywności urządzenia Diagnostyka i serwis techniczny Charakterystyka techniczna Załączniki Wycofanie z użycia i utylizacja

9 1. Wstęp Niniejszy podręcznik dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do zainstalowania urządzenia i wszystkich jego elementów, informacji na temat jego użycia oraz wybranych informacji technicznych niezbędnych do wykonania prawidłowej konserwacji. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia i nie są wiążące dla firmy Comesterogroup. Dołożyliśmy wszelkich starań w trakcie gromadzenia i weryfikowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku. Jednakże, Comesterogroup nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tego podręcznika. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do firmy (innej aniżeli Comesterogroup), nazwisk, danych i adresów użytych w przykładach mają czysto przypadkowy charakter, a ich celem jest wyłącznie zilustrowanie użycia urządzenia. Zabrania się bezwzględnie kopiowania niniejszego dokumentu, w tym również jakiejkolwiek jego części i w jakiejkolwiek postaci, bez wyraźnego zezwolenia Comesterogroup. PL 2. Prezentacja produktu Autocoin Advance to innowacyjna maszyna do zarządzania usługami w nowoczesnych myjniach samochodowych, oferująca wysoką wydajność będącą w stanie spełnić w pełni wymagania rynku. Autocoin Advance jest rozmieniarką do stosowania na zewnątrz, która równie efektywnie rozmienia pieniądze jak i funkcjonuje jako stacja sprzedazy żetonów, kart i kluczy, które mogą być użyte w myjniach samochodowych. Fukncjonowanie maszyny nie jest związane z urządzeniami piorącymi, więc nie ma potrzeby tworzenia połączenia za pomocą kart elektronicznych. Autocoin Advance może być zainstalowana w myjniach samochodowych na dwa sposoby: w płycie montażowej lub na podstawie wolnostojącej. Autocoin Advance jest dostępna w dwóch podstawowych wersjach: na rynek włoski oraz na rynek międzynarodowy, różniące się zastosowaniem urządzeń POS, które umożliwiają dokonywanie płatności za pomocą karty kredytowej. Obydwie wersje można dostosować wybierająć różne kombinacje płatności. 9

10 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 3. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Zapoznanie się z informacjami i zaleceniami podanymi w tym podręczniku ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego korzystania z urządzenia. W momencie odbierania urządzenia należy sprawdzić, czy opakowanie i sam produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Zwrócić uwagę na połączenia elektryczne. Usterki spowodowane nieprzestrzeganiem wszystkich ważnych informacji na temat bezpieczeństwa zawartych w tym podręczniku nie są objęte gwarancją. W niniejszym dokumencie zostały użyte symbole mające na celu wyróżnienie ważnych sytuacji, na które należy zwrócić uwagę. 4. Korzystanie z podręcznika Ten podręcznik zawiera instrukcje dotyczące używania maszyny Autocoin. Ponieważ możliwe jest zastosowanie wielu odmian jednego lub więcej urządzeń peryferyjnych, będziemy zaznaczać że konkretna funkcja albo działanie urządzenia dotyczy konkretnej jego wersji. 5. Przemieszczanie i rozpakowanie 5.1 Odbiór zapakowanego produktu W momencie odbierania produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek typu uszkodzeń, należy natychmiast zgłosić reklamację przewoźnikowi Po zakończeniu transportu opakowanie powinno być w nienaruszonym stanie, to znaczy nie powinno Mieć wgnieceń, śladów uderzeń, zniekształceń lub pęknięć w swojej zewnętrznej części Być zmoczone lub zawierać śladów, które mogłyby wskazywać, że zewnętrzna część opakowania była narażona na działanie deszczu, mrozu lub wysokiej temperatury 10

11 Zawierać śladów niedozwolonej przeróbki Natychmiast sprawdzić, czy zawartość opakowania odpowiada treści zamówienia. Po wstępnej kontroli należy włożyć urządzenie z powrotem do jego opakowania w celu przeniesienia na miejsce ostatecznej instalacji 5.2 Przemieszczanie Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, zaleca się jego przemieszczanie wyłącznie w oryginalnym opakowaniu przy użyciu odpowiednich środków transportu. Należy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przemieszczania wydrukowane na opakowaniu. Ze względu na wagę urządzenia zaleca się jego przemieszczanie wyłącznie przy użyciu automatycznych lub ręcznych wózków dostosowanych do transportu paczek. Jeżeli nie jest to jednak możliwe, urządzenie należy ustawić na jego blacie lub na osi wyposażonej w nóżki i przesunąć je na żądane miejsce instalowania PL Zalecenia nie wlec urządzenia po podłożu nie odwracać i nie kłaść opakowania w pozycji poziomej w czasie transportu lub przemieszczania nie uderzać w urządzenie. nie narażać urządzenia (również w opakowaniu) na działanie czynników atmosferycznych 5.3 Rozpakowanie Urządzenie jest dostarczone po przeprowadzeniu próby odbiorczej i umieszczeniu w opakowaniu z kartonu falistego, które chroni je przed uszkodzeniami w trakcie przemieszczania i transportu. Aby ułatwić załadunek i rozładunek produktu, również przy pomocy odpowiednich maszyn budowlanych (wózki paletowe), pudło umieszczone jest na specjalnej drewnianej palecie. W zakresie rozpakowywania zaleca się przestrzeganie instrukcji wydrukowanych na opakowaniu. Zarówno opakowanie kartonowe, jak i paleta spełniają postanowienia przepisów prawnych dotyczących recyklingu i utylizacji (należy przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących we własnym kraju). 11

12 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 5.4 Oznakowanie urządzenia i dodatkowego wyposażenia Poniższe rysunki wskazują lokalizację tabliczki identyfikacyjnej podającej główne dane z zakresu działania urządzenia oraz jego dane identyfikacyjne. Szczególnie ważny jest numer fabryczny wytłoczony w specjalnym polu Rys. 1 Numer ten należy zawsze podawać w każdym wniosku o interwencję serwisową, części zamienne, naprawy lub udzielenie informacji na temat działania urządzenia Tabliczka identyfikacyjna urządzenia powinna być czytelna. Zabrania się jej usuwania lub przerabiania podanych na niej informacji. W razie uszkodzenia lub zgubienia tabliczki, należy zwrócić się do producenta o tabliczkę zastępczą. Tabliczka jest zamontowana na zewnątrz urządzenia i we wnętrzu przedziału z podłączeniami elektrycznymi. Należy pamiętać, że gwarancja jest powiązana z numerem identyfikacyjnym urządzenia. 12

13 6. Instalacja 6.1 Wymiary Poniższe rysunki przedstawiają wymiary SimplyStart/Autocoin Advance umożliwiające odpowiednie ustawienie i instalację. PL Rys Wersja wisząca (opcja) Do zainstalowania urządzenia na ścianie wymagane jest wykonanie wyłomu o poniższych wymiarach. Pomieszczenie za ścianą, skąd będzie dostęp do tyłu 13

14 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin urządzenia, musi być odpowiednio duże by zapewnić możliwość otwierania tylnych drzwi maszyny. Rys. 3 14

15 6.3 Instalacja kabinowa (opcja) Kabina dostępna jako opcja, to miejsce, gdzie SimplyStart / Autocoin Advance can może być zainstalowana w celu uzyskania wyższego poziomu bezpieczeństwa w myjniach samochodowych lub w sytuacji gdy montaż na ścianie jest niemożliwy. Przed przystąpieniem do instalacji należy uważnie przeczytać instrukcje dołączone do kabiny ukazujące montaż SimplyStart/Autocoin krok po kroku. Poniżej podano wymiary kabiny. PL Rys. 4 15

16 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Rys. 5A przedstawia podstawę kabiny i pomiary dla prawidłowej instalacji przy pomocy 14 mm kołków. Rys. B przedstawia osłonę kabiny i wymiary, uwzględniając klamkę. Rys. 5 16

17 7. Konfiguracja mechaniczna Autocoin Advance produkowana jest według dwóch głównych projektów. Wersja pierwsza, głównie na rynek włoski, nie posiadająca systemu płatniczego POS: PL Rys. 6 Wersja druga przeznaczona na rynek międzynarodowy jest zaopatrzona w system płatniczy POS: Rys. 7 17

18 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Odmiany projektowe tych urządzeń różnią się umiejscowieniem urządzeń płatniczych, użytymi urządzeniami peryferyjnymi oraz ich możliwymi do zastosowania kombinacjami. Wykonywanie czynności poprzez wbudowany setup czy konfiguracja poprzez program PC nie różnią się od siebie. 7.2 Opcje związane z peryferiami A. Hopper (wersja włoska) SimplyStart Advance oferuje kilka opcji konfiguracyjnych w zależności od różnych wymogów. Rys. 8 Maszyna po lewej stronie pokazuje, że możliwe jest: niekorzystanie z hoppera, korzystanie z 1 zainstalowanego hoppera, korzystanie z 1 hoppera z nadstawką. Maszyna po lewej stronie pokazuje, że jeśli używamy drugiego hoppera, możliwe jest: zainstalowanie jednego hoppera nad drugim lub przygotowanie maszyny do instalacji kolejnego hoppera.b. Hopper (wersja międzynarodowa) 18

19 PL W wersji międzynarodowej hoppery są instalowane tak jak pokazuje Rys. 9. Brak hoppera (A), jeden hopper (B)lub dwa hoppery (C). W wersji międzynarodowej nie ma możliwości dodania żadnych rozszerzeń do hopperów. B. Systemy płatności (wersja włoska) Poniższy rysunek przedstawia panel frontowy Autocoin Advance w wersji włoskiej. Możliwe jest zastosowanie różnych kombinacji urządzeń peryferyjnych. Rysunek pokazuje jakie urządzenia peryferyjne mogą być instalowane oraz miejsce ich instalacji na panelu frontowym. Rys

20 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin C. Systemy płatności (wersja międzynarodowa) Poniższy rysunek przedstawia panel frontowy Autocoin Advance, w wersji międzynarodowej. Możliwe jest zastosowanie różnych kombinacji urządzeń peryferyjnych. Rysunek pokazuje jakie urządzenia peryferyjne mogą być instalowane oraz miejsce ich instalacji na panelu frontowym. Rys. 11 D. System Cashless (wersja międzynarodowa) W wersji międzynarodowej urządzenia systemu cashless mogą być zainstalowane bezpośrednio pod systemem POS. (Rys.12). 20

21 PL Rys. 12 E. Dyspensery Możliwość instalacji do dwóch dyspenserów kart lub kluczy w międzynarodowej wersji Autocoin Advance. Poniższy rysunek przedstawia ich lokalizację. Rys

22 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Włoska wersja Autocoin Advance dopuszcza instalację jednego dyspensera kart lub kluczy. Poniższy rysunek przedstawia jego lokalizację. Rys. 14 F. Otwieranie drzwiczek Aby spełniać różne wymagania instalacyjne, Autocoin Advance posiadają trzy rodzaje otwieranych drzwiczek: lewe (A), prawe (B) i wyjmowane (C). 22

23 PL Rys

24 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 8. Podłączenia 8.1 Podłączenie do zasilania Wszystkie podłączenia elektryczne urządzenia są już zainstalowane, wyjątek stanowi zasilanie elektryczne. Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej, należy się upewnić, czy wyłącznik główny urządzenia, umieszczony w dolnej części lewej ścianki zewnetrznej, znajduje się w położeniu 0 i jest wyłączony. Należy sprawdzić, czy gniazdko zasilające, do którego chcemy podłączyć urządzenie, posiada właściwości elektryczne dostosowane do wymagań urządzenia i czy jest ono zabezpieczone różnicowym wyłącznikiem magneto-termicznym o stosownej wartości. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej za pomocą dostarczonego specjalnego kabla (kabel jest już wprowadzony do wyłącznika głównego urządzenia i znajduje się z tyłu maszyny). W zakresie instalacji należy się odwołać do konkretnych norm dotyczących ochrony przed stykami elektrycznymi 9. Obsługa maszyny 9.1. Wstęp Autocoin Advance posiada interfejs zawierający wyświetlacz i 4 przyciski selekcyjne. 4 przyciski selekcyjne włączają aktywację funkcji wyświetlanych w czterech rogach wyświetlacza. 9.2 Zakup żetonów Żetony mogą być zakupione z ekranu głównego. Wybierz ZET by zamienić gotówkę lub kredyt na kluczu w żeton. 24

25 PL Jeśli hopper (np. hopper 2) załadowany jest monetami (np. 5 zl), na wyświetlaczu pojawi się 5zl zamiast Zeton 2. W takim przypadku maszyna zmieni wrzucone środki na monety (funkcja rozmieniarki). Jeśli wybierzesz ZET na wyświetlaczu pojawi się: Informacja ta zawiera ilość żetonów, która zostanie wydana w zamian za wrzucone środki oraz informację o żetonach bonusowych (np. 1 żeton). Wybierz OK by rozpocząć zamianę, X by wyjść. Po wykonaniu operacji, o ile zainstalowano drukarkę, na wyświetlaczu pojawi się opcja wydrukowania pokwitowania. 25

26 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz TAK by wydrukować pokwitowanie. 9.3 Zakup mieszany Zakup mieszany umożliwia zakup kilku kombinacji produktów zgodnych z zainstalowanymi dyspenserami (żetony, karty chipowe, klucze bezdotykowe). Kombinacje tworzone są wg woli operatora. Ostatecznie operator wybiera spośród dostępnych kombinacji. Do przeprowadzenia zakupu kombinacyjnego wymagane jest wybranie opcji MIX na ekranie głównym. Na wyświetlaczu pojawią się dostępne kombinacje. Wybierz Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół aby wybrać jedną z nich. Potwierdź wybór naciskając OK lub X by zakończyć operację. 26

27 PL Jeśli zainstalowano drukarkę, wyświetlacz poinformuje o możliwości wydrukowania pokwitowania. Naciśnij TAK by wydrukować pokwitowanie. 9.4 Zakup z dyspensera Użytkownik może zakupić klucze lub karty bezpośrednio z maszyny wyposażonej w dyspenser kart chipowych lub bezdotykowych kluczy. By zakupić klucze lub karty, z pozycji ekranu głównego naciśnij Kluc w prawym dolnym rogu wyświetlacza. 27

28 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Jeśli zgromadzony kredyt będzie nadmierny, maszyna wyda resztę w monetach lub żetonach (zgodnie z zainstalowanymi dyspenserami). Jeśli zainstalowano drukarkę, wyświetlacz poinformuje o możliwości wydrukowania pokwitowania. Naciśnij TAK by wydrukować pokwitowanie. 9.5 Doładowanie Kart/Kluczy By doładować klucz lub kartę (jeśli zainstalowano czytnik tych urządzeń),użytkownik musi włożyć kartę lub klucz do czytnika i zaczekać aż na wyświetlaczu pojawi się: 28

29 Powyższy rysunek to jedynie przykład. Pozostały na karcie lub kluczu kredyt pokazany jest w pierwszym wersie, a drugi pokazuje ilość wrzuconej gotówki. By doładować urządzenie bezgotówkowe wrzuconą gotówką, naciśnij jeden z czterech przycisków znajdujących się w rogach wyświetlacza lub poczekaj kilka sekund. PL Jeśli Autocoin jest zaprogramowana by przyznawać bonusy, wtedy na wyświetlaczu pojawi się informacja taka, jak poniżej: Jeśli zainstalowana jest drukarka, to po wykonaniu operacji na wyświetlaczu pojawi się informacja o możliwości wydrukowania pokwitowania: 29

30 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Naciśnij TAK by wydrukować pokwitowanie. 9.6 Płatności POS W Autocoin obsługujących płatności POS użytkownicy za pomocą kart kredytowych mogą opłacać usługi, doładowywać karty, kupować karty lub klucze. A. Zakup żetonów, kluczy, kart oraz Mix. Za pomocą płatności POS możesz również dokonać zakupu żetonów, kart i kluczy (o ile przynajmniej jeden dyspenser kart/kluczy został zainstalowany). Procedura zakupu jest taka sama jak w przypadku płatności gotówką lub bezdotykowo. Przejdź do odpowiedniego rozdziału by uzyskać dodatkowe informacje. 10. Programowanie przez PC Wstęp SimplyStart/Autocoin mogą być konfigurowane przez PC za pomocą programu komputerowego Comesterogroup Manipulator (będącym częścią pakietu Config Suite). Wybrane ustawienia w Manipulatorze mogą być eksportowane do Autocoin dzięki obsłudze kart SD (urządzenie posiada czytnik kart pamięci). Strony konfiguracji są oznaczone za pomocą specjalnych symbolów, dzięki którym użytkownik identyfikuje ustawienia dla każdej maszyny. Ten symbol oznacza strony konfiguracji przeznaczone zarówno dla SimplyStart i Autocoin Advance. 30

31 PL Konfiguracja mechaniczna Program Manipulator umożliwia mechaniczną konfigurację produktów linii Advance za pomocą interfejsu Wizard. Kliknij ikonę na ekranie głównym by rozpocząć proces konfiguracji. Na ekranie głównym pojawi się poniższy screen. Do wyboru są dwa tryby: Początkujący i zaawansowany. W trybie dla początkujących program będzie wyświetlał instrukcje (w postaci okien pop-up) dotyczące działań niedozwolonych lub informacje o niekompatybilności dodawanych urządzeń peryferyjnych. W trybie dla zaawansowanych te informacje zostaną pominięte. Ekran konfiguracji mechanicznej pokazuje w sposób uproszczony zewnętrzny (po lewej) i wewnętrzny (po prawej) widok maszyny. Pierwszym krokiem jest wybór maszyny: SimplyStart Advance lub Autocoin Advance; by to zrobić, przeciągnij ikonęz tytułem odpowiadającym maszynie, która chcesz konfigurować. By kontynuować konfigurację wybranej maszyny, przeciągnij do graficznego przedstawienia wnętrza maszyny urządzenia peryferyjne takie jak hoppery, czytniki kart chipowych i dyspensery kart. Następnie w ten sam sposób przeciągnij inne peryferia takie, jak mechanizmy monet, czytniki banknotów, POS, czytniki kart i kluczy na graficzne przedstawienie panelu zewnętrznego maszyny. 31

32 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Gdy zakończysz konfigurację mechaniczną, naciśnij OK w lewym górnym rogu by zatwierdzić. Gdy naciśniesz OK, pojawi się menu konfiguracyjne oprogramowania. 32

33 10.3 Konfiguracja za pomocą oprogramowania A. Różne ustawienia Ekran pierwszy przedstawia Różne ustawienia. Widoczna jest tu informacja na temat zainstalowanych peryferiów i wybranych języków. Ponadto możliwe jest włączenie lub wyłączenie drukarki, wpisanie aż do 4 linijek tekstu nagłówka pokwitowania i innych informacji, np. numer telefonu, informacje dotyczące podatku VAT. Można również ustawić walutę, którą jako domyślna jest Euro. PL 33

34 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin B. Wrzut monet Monety i banknoty, które będą akceptowane przez maszynę można wybrać w sekcji Cash input. By włączyć/wyłączyć akceptację monety lub banknotu, kliknij wiersz odpowiadający danej monecie/banknotowi spośród widniejących na liście. Jeśli akceptacja monety/banknotu jest włączona, wtedy wiersz jest koloru zielonego, jeśli wyłączona, wiersz jest czerwony. Program pozwala również ustalić maksymalną wartość gotówki, która może zostać przyjęta oraz wartość przypisaną do wydawanych żetonów. 34

35 C. Dyspensery Ekran Dyspensery umożliwia konfigurację dyspenserów zainstalowanych w maszynie. Treść, wartość lub cena każdej sztuki wydawanej karty/klucza może zostać ustalona w zależności od typu wydawarki. PL 35

36 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin D. Żetony bonusowe Ekran Żetony bonusowe umożliwia konfigurację różnych wartości progowych (amount boxes) powiązanych z wartością procentową dla obydwu typów żetonów w dyspenserze. 36

37 E. Płatności bezgotówkowe Ekran Cashless umożliwia wybór urządzenia do płatności bezgotówkowych (rodzaj czytnika) oraz konfigurację jego funkcji. W szczególności możliwe jest ustawienie wartości nowej karty i powiązanie każdego doładowania z bonusem (dodatkowa wartość doładowania) dla każdego doładowywanego konta (konto). PL 37

38 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin F. Modem Jeżeli zainstalowano modem możliwa jest konfiguracja i włączenie funkcji wysyłania wiadomości SMS za pomocą ekranu Modem. Możliwe jest ustawienie czasu wysyłania wiadomości SMS wraz z wprowadzeniem do 5 kontaktów z numerem telefonu. Wiadomość dotycząca rachunkowości może być wysłana do konkretnego odbiorcy (accounting box), podczas, gdy wiadomości dotyczące kwestii technicznych i usterek wysyłane będą do innego odbiorcy (fault box). Odbywa się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. 38

39 G. Mix Ekran Mix umożliwia ustawienie różnych kombinacji zakupów. By stworzyć pierwszy zakres cen przejdź do pierwszego wolnego wiersza i wpisz cenę. Następnie ustal kombinację żetonów i bonusów przyznawanych za tę cenę wpisując żądaną ilość w odpowiednich polach. Dla każdego zakresu cen możliwe jest ustawienie różnych kombinacji. Kiedy już zostaną ustalone pożądane kombinacje dla pierwszego zakresu cenowego, przejdź do następnego wiersza i wpisz nową wartość w pole Cena, a następnie wybierz nowy mix zakupowy. PL 39

40 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 10.4 Ustawienia języka Oprogramowanie pozwala na dodanie nowych języków dla interakcji z użytkownikiem i operatorem maszyny. Na ekranie głównym kliknij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się: Program pokaże listę wiadomości używanych przez maszynę, posortowaną w cztery kolumny po jednej dla każdego języka. Domyślne języki to angielski, włoski, francuski i hiszpański. Język może być zamieniony na inny poprzez wprowadzenie przetłumaczonych wiadomości w miejsce wiadomości w języku, który chcemy wykluczyć. Wystarczy usunąć wiadomości i dopisać je ponownie w innym języku. By zapisać nowy język kliknij ikonę Uwaga: Ważne jest by wybrać język z rozwijanego menu ponieważ maszyna rozpoznaje język posiadacza karty kredytowej, który przeprowadzą nią płatność. 40

41 10.5 Zapisywanie i eksportowanie danych Kiedy wspomniane wcześniej operacje konfiguracyjne zostaną przeprowadzone, możliwe jest zapisanie pracy na komputerze lub karcie SD w sposób umożliwiający późniejsze zaimportowanie zapisanych ustawień do SimplyStart lub Autocoin Advance. By dokonać zapisu ustawień kliknij : i wskaż folder gdzie dane mają zostać zapisane. Uwaga: SimplyStart i Autocoin importują jedynie pliki o nazwie CONFIG.AG0, dlatego też zapisuj ustawienia pod taką właśnie nazwą jeżeli planujesz zaimportować je do maszyny. PL 41

42 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 10.6 Historia zdarzeń Autocoin Advance i SimplyStart Advance okresowo zapisują każdą przeprowadzoną operację. By za pomocą oprogramowania Manipulator zobaczyć historię zdarzeń włóż kartę SD do komputera, włącz program Manipulator i kliknij by zobaczyć wszystkie zarchiwizowane zdarzenia lub by zobaczyć miesięczną historię zdarzeń, która może być podzielona na tygodnie i godziny. W obu przypadkach na ekranie pojawi się: Po lewej stronie pokazana jest cała historia z symbolami dla łatwiejszej identyfikacji zdarzeń. Po prawej stronie znajduje się filtrowana lista, która może być modyfikowana poprzez panel Wybierz filtr Program umożliwia również ustawienie przedziałów czasowych za pomocą boksów data startowa and data końcowa znajdujących się na górnym pasku narzędzi. 42

43 11. Programowanie w miejscu instalacji Autocoin Advance może być programowana również w miejscu instalacji za pomocą wyświetlacza i przycisków interfejsu użytkownika. By wejść do menu naciśnij górny prawy przycisk i dolny lewy w tym samym czasie przytrzymując je przez 3 sekundy. Urządzenie poprosi o podanie hasła (domyślne hasło to: 1): PL Gdy już hasło zostanie podane, wybierz OK. Urządzenie się zrestartuje i poprosi ponownie o hasło. Po ponownym wpisaniu hasła na wyświetlaczu pojawi się: 43

44 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 11.1 Konserwacja By wejść w menu konserwacyjne wybierz OBSLUGA TECH Na wyświetlaczu pojawi się menu: Za pomocą tego menu możliwe jest wyświetlenie listy nadpłat poprzez wybranie NADPLATA lub ustawień zegara poprzez wybranie opcji ZEGAR A. Data i czas Wybierz ZEGAR by wejść w menu zegara i czasu. W Autocoin wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by sterować kursorem i + by wybrać wartość. 44

45 PL Wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnych ekranów, gdzie ustawisz minuty, dni, miesiące i lata Konserwacja 2 Wybierając przechodzisz do następnej strony zwanej Konserwacja 2 Z poziomu ekranu Konserwacja 2 możesz ustawić opcje konserwacyjne hopperów i kart. A. Hoppery Wybierz opcję HOPPERY 45

46 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Następnie wybierz hopper, który ma zostać opróżniony. Po tej operacji na wyświetlaczu pojawi się informacja o zebranej ilości. 46

47 11.3 Dane księgowe A. Całkowite dane księgowe By wejść w opcje rachunkowe wybierz KSIEGOWOSC. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Aby uzyskać dostęp do całkowitego rozliczenia maszyny wybierz odpowiednią opcję na wyświetlaczu a wtedy pojawi się: 47

48 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz POKAZ by zobaczyć listę wartości rachunkowych. Wybierz RESET by usunąć te dane. Wybierz DRUKUJ by wydrukować pokwitowanie (w przypadku zainstalowanej drukarki). Możliwe jest wydrukowanie podsumowania (OGOLNY) lub całej historii (SZCZEGOLOWY), jak pokazano na ekranie poniżej: B. Częściowa rachunkowość Aby uzyskać dostęp do częściowych danych księgowych wybierz SZCZEGOLOWY. 48

49 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Wybierz POKAZ by wyświetlić listę danych rachunkowych. Wybierz RESET by usunąć częściowe dane rachunkowości. Wybierz DRUKUJ by wydrukować częściowe dane rachunkowe (w przypadku zainstalowanej drukarki). Możliwe jest wydrukowanie podsumowania (OGOLNY) oraz całej historii (SZCZEGOLOWY), co widać na ekranie poniżej: 49

50 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 11.4 Księgowość 2 By przejść do następnego poziomu menu wybierz Na wyświetlaczu pojawi się: A. Eksport Wybierz EXPORT by wyeksportować dane księgowe na kartę pamięci SD zlokalizowaną na płycie głównej maszyny. 50

51 PL 11.5 Ustawienia 1 By przejść do menu ustawień wybierz z pierwszego ekranu. 51

52 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz Setup na wyświetlaczu: Na wyświetlaczu pojawi się menu Setup 1: A. Wejście monet: By przejść do menu gotówki, wybierz GOTOWKA : 52

53 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Z poziomu tego ekranu możesz ustawić rodzaj wejścia gotówki ( WEJSCIA ), wyjście gotówki ( WYJSCIA ) oraz wybrać rodzaj waluty ( WALUTA ). Wybierz WEJSCIA, 53

54 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Jeśli wybierzesz MONETY, przejdziesz do wyboru akceptowanych przez maszynę monet i żetonów. Wybierz OFF by wyłączyć akceptację wybranych monet, ON by włączyć, OK by przejść do następnej monety. Maksymalna wpłata gotówki Z ekranu GOTOWKA WEJSCIE 1 wybierz by przejść do ekranu GOTOWKA WEJSCIE 2 54

55 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz MAX by ustawić maksymalną wartość wkładu gotówki. W Autocoin wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, a następnie + by ustawić wartość. 55

56 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Pozostała wartość Z ekranu GOTOWKA WEJSCIE 2 wybierz RESZTA Ta opcja określa sposób zarządzania pozostałym kredytem. Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Strzałka w górę/w dół by wybrać żądaną opcję, a następnie OK by potwierdzić. Jeśli wybierzesz opcję Czas, konieczne będzie ustawienie przedziału czasowego, w którym pozostały kredyt zostanie wstrzymany. Na wyświetlaczu pojawi się: 56

57 PL W Autocoin wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, a następnie użyj + by ustawić wartość. Kredyt Kredyt to przedział czasu od momentu wrzucenia środków pieniężnych do wykonania zakupu. Jeśli w określonym czasie nie zostanie przeprowadzony zakup, SimplyStart/Autocoin automatycznie zatrzyma zgromadzony kredyt. Z ekranu Gotówka wejście 2 wybierz wejście 3. by przejść do ekranu Gotówka 57

58 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz NADPLATA a na wyświetlaczu pojawi się: W Autocoin wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, a następnie + by ustawić żądaną wartość. 58

59 Urządzenia By włączyć/wyłączyć mechanizm monet (jeśli zainstalowany) wybierz URZADZENIA z ekranu Gotówka wejście 3. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz ON by włączyć mechanizm monet, OFF by wyłączyć, OK by potwierdzić. Z poziomu tego menu możliwe jest również włączenie/wyłączenie czytnika banknotów. 59

60 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin B. Wejście gotówki: Banknoty Jeśli wybierzesz BANKNOTY na wyświetlaczu pojawi się informacja o możliwości ustalenia akceptowanych banknotów. Wybierz OFF by wyłączyć akceptację danego banknotu, ON by ją włączyć, OK by przejść do ustawień dla następnego banknotu. 60

61 C. Wyjście gotówki Aby uzyskać dostęp do ustawień parametrów wyjścia gotówki (ustawienia hopperów zależne są od ilości zainstalowanych hopperów), wybierz WYJSCIA z menu Konfiguracja gotówka 1. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Poniższe ustawienia dotyczą każdego z hopperów: jeśli hopper jest zamontowany określa rodzaj przechowywanych środków: monety lub żetony. 61

62 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz Strzałka w górę/w dół by przełączać się między, monety lub żetony. Wybierz OK by potwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie można ustawić wartość każdego ze środków zgromadzonych w hopperze. Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Naciśnij OK by zatwierdzić. D. Waluta By ustawić walutę, wybierz Waluta 62

63 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Wybierz Strzałkę w lewo/w prawo by zmienić walutę, OK by zatwierdzić Setup 2 By przejść do menu ustawień systemu bezgotówkowego, z poziomu menu setup 1 wybierz by przejść do menu setup 2. A. System płatności bezgotówkowej Wejście (jeśli zainstalowano urządzenie odczytujące) 63

64 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Z menu setup 2 wybierz Cashless: Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierając WEJSCIA możesz ustawić typ czytnika za pomocą Strzałki w górę/w dół : 64

65 wyjście (jeśli zainstalowano dyspenser) Za pomocą tego menu możliwy jest wybór dyspensera urządzeń bezgotówkowych (jeśli zainstalowano) i ustawienie wartości sprzedaży nośnika. Z poziomu menu Setup cashless wybierz WYJŚCIA : PL Na wyświetlaczu pojawi się: 65

66 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Po wyborze dyspensera (jeśli jest zainstalowany) najpierw ustala się jego zawartość: Naciskając Strzałka w górę. W dół należy wybrać typ dyspensera, następnie OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu. Możliwe jest ustawienie wartości zakupu każdego nośnika systemu płatności bezgotówkowej. W Autocoin: Wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Press OK naciśnij ok by zatwierdzić. Tabela dodatkowych opłat (jeśli zainstalowano urządzenie cashless) Dzięki tabeli dodatkowych płatności można ustawić politykę promocji połączoną z płatnościami bezgotówkowymi. By przejść do menu tabeli dodatkowych opłat menu, wybierz TABELA z menu ustawień cashless. 66

67 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Strzałka w górę/w dół by zwiększyć/zmniejszyć przedział cenowy, w którym dodawana jest dodatkowa opłata, następnie wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu: W Autocoin na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, następnie ustaw żądaną wartość naciskając +. By zatwierdzić wybierz OK. 67

68 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin B. Żetony By skonfigurować operacje związane z żetonami, o ile przynajmniej jeden hopper ustawiono na zarządzanie żetonami, wybierz ZETONY z poziomu menu Setup 2. Na wyświetlaczu pojawi się: Tabele Wybierz TABELE by ustawić zasady rabatowe dla sprzedaży żetonów. 68

69 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Zeton 1 by ustawić zasady rabatowe powiązane z żetonami typu 1, w innym przypadku wybierz Zeton 2. Wybierz Strzałkę w górę/w dół by zwiększyć/zmniejszyć przedział cenowy, dla którego przyznawany będzie rabat, następnie wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie ustawisz wartość rabatu w postaci ilości wydawanych darmowych żetonów w ustawionym przedziale czasowym. 69

70 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin W Autocoin wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, następnie wybierz żądaną wartość nasickając +. By zatwierdzić wybierz OK. Wydawanie wybierz WYDAWANIA by ustawić typ zawartości każdego hoppera i ustawić wartość każdego składnika hoppera. 70

71 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Wybierz hopper, np. HOPPER 1, a na wyświetlaczu pojawi się: Następujące czynności przeprowadza się dla każdego hoppera: jeśli hopper jest zamontowany i jaki rodzaj środków przechowuje: monety lub żetony. Wybierz STRZAŁKĘ W GÓRĘ / STRZAŁKĘ W DÓŁ by wybrać pomiędzy dostępnymi opcjami. Wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie możliwe jest ustawienie wartości każdego składnika hoppera. 71

72 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, a następnie naciśnij + by ustawić wartość. Naciśnij OK by zatwierdzić. Kalibracja Wybierz KALIBRACJA by przeprowadzić kalibrację akceptowanych przez maszynę żetonów. 72

73 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Wrzutnik monet może być tak skalibrowany by rozpoznawać dwa różne rodzaje żetonów jako: ZETON 1 i ZETON 2. Np. jeżeli zostanie wybrany ZETON 1, na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, następnie naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Po tej procedurze na wyświetlaczu pojawi się informacja, że kalibracja została zakończona a maszyna jest gotowa do akceptacji żetonów wybranego typu, przypisując im wcześniej ustawione wartości. 73

74 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 11.6 Setup 2.1 A. Zakup mieszany Z poziomu ekranu Mix możliwe jest ustawienie różnych kombinacji zakupów. By przejść do menu zakupu mieszanego, wybierz z menu Setup 2. Na wyświetlaczu pojawi się: 74

75 Po wybraniu MIX, na wyświetlaczu pojawi się: PL Przedziały zakupu mieszanego ustawione przez oprogramowanie zostaną wyświetlone. Wybierz STRZAŁKĘ W GÓRĘ/W DÓŁ by wybrać jeden z poprzednio ustawionych przedziałów. Wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie możliwe będzie ustawienie/zmienienie ilości żetonów z hoppera 1 przeznaczonych do wydania. Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, naciśnij + by ustawić wartość. Naciśnij OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie ustawia się bonus powiązany z ilością wydawanych żetonów, ustawioną na poprzednim ekranie. Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, a następnie naciśnij + by ustawić żądaną wartość. 75

76 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Naciśnij OK by zatwierdzić wykonanie operacji Setup 3 By przejść do menu Setup 3, wybierz z poziomu ekranu Setup 2.1. Na wyświetlaczu pojawi się: 76

77 A. Zniżki Możliwe jest ustawienie polityki zniżek dziennych i tygodniowych. Wybierz Zniżki z menu Setup 3. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz STRZAŁKĘ W GÓRĘ/W DÓŁ by wybrać dzień, następnie naciśnij OK by przejść do następnego ekranu: 77

78 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na tym ekranie ustawić można czas startu dla przedziału czasowego, w którym oferowane będą zniżki (do dwóch przedziałów czasowych na każdy dzień). Gdy operacja zostanie zakończona, wybierz OK by kontynuować. Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz STRZAŁKA W LEWO/W PRAWO by przenieść kursor, a następnie użyj klawisza + by ustawić żądaną wartość. Gdy operacja zostanie zakończona, wybierz OK by kontynuować. Na wyświetlaczu pojawi się: Na tym ekranie można wybrać wysokość zniżki w wybranym przedziale czasowym. Wybierz STRZAŁKA W PRAWO by przenieść kursor, a następnie użyj klawisza + by ustawić żądaną wartość. Gdy operacja zostanie zakończona, wybierz OK by kontynuować. Na wyświetlaczu pojawią się ekrany dotyczące ustawienia drugiego przedziału 78

79 czasowego uwzględniającego zniżki dla wybranego dnia. Powtórz powyższe czynności by ustawić drugi przedział czasowy Setup 4 By przejść do menu Setup 4, wybierz z poziomu menu Setup 3. Na wyświetlaczu pojawi się: PL A. Wejścia Wybierz WEJŚCIA by skonfigurować wejścia, czyli, wejście sygnałów z systemów startowych 79

80 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Ustawienia na tym ekranie dotyczą wejść stałych i wejść ogólnego przeznaczenia (GP). Wejścia stałe Wybierz STAŁE by skonfigurować wejścia stałe. Wejścia podstawowe Sygnały wejściowe GP zarządzają błędami systemu i mogą być ustawione według uznania operatora. Podobnie do wejść stałych jak i wejść zmiennych (nazywanych general purpose lub GP) te również są konfigurowalne. Wybierz OGOLNY 80

81 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Zgodnie z charakterystyką systemu, stan czuwania (ON lub OFF) można ustawić dla każdego wejścia GP. Gdy wybrane zostanie OK, na wyświetlaczu pojawi się ekran z ustawieniami stanu czuwania wszystkich wejść GP. Ponadto, dla każdego wejścia GP możliwy jest wybór poziomu bezpieczeństwa, który w specyficznych warunkach uruchamia blokadę programu. 81

82 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin B. Ekstra wysokość Funkcja Ekstra wysokość używana jest do zastosowania dodatkowej opłaty za każdy program, jeśli wysokość mytego pojazdu jest wyższa niż zwykłego samochodu. By przejść do menu Ekstra wysokości, wybierz EXTRA H z menu Setup 4. Na wyświetlaczu pojawi się: Na tym ekranie ustawia się dopłatę. Wybierz STRZAŁKA W PRAWO by przenieść kursor, a następnie użyj klawisza + by ustawić żądaną wartość. Wybierz OK by zatwierdzić. 82

83 11.9 Setup 5 By przejść do menu Setup 5, wybierz z poziomu ekranu Setup 4. PL Na wyświetlaczu pojawi się: A. Drukarka (jeśli zainstalowana) Jeśli wybrano DRUKARKA, pojawi się ekran z możliwością włączenia/wyłączenia drukarki. 83

84 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz ON by włączyć drukarkę, OFF by wyłączyć, OK by zatwierdzić i wyjść z menu. B. POS Podobnie, jeśli wybrano POS, możliwe jest włączenie/wyłączenie urządzenia do płatności kartami kredytowymi (POS). Wybierz ON by włączyć POS, OFF by wyłączyć, OK by zatwierdzić i wyjść z menu. 84

85 11.10 Setup 6 By przejść do menu Setup 6, wybierz z poziomu ekranu Setup 5. PL Na wyświetlaczu pojawi się: A. Język Wybierając JĘZYK możliwe jest wybranie jednego z czterech zapisanych języków (zaimportowanych z programu konfiguracyjnego) jako język domyślny. 85

86 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz STRZAŁKA W LEWO.W PRAWO by wybrać język, a następnie wybierz OK by zatwierdzić. B. Hasło Wybierz HASŁO by ustawić nowe hasło. 86

87 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Pełne Wybierz FULL, by ustawić hasło zabezpieczające wszystkie funkcje. Na wyświetlaczu pojawi się: Na tym ekranie możesz wprowadzić hasło składające się z 4 cyfr. 87

88 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, a następnie naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Po zakończeniu operacji wybierz OK by zatwierdzić. Operator Wybierz OPERATOR by ustawić hasło operatora, który będzie miał możliwość odczytywania/zapisywania danych księgowych. Na wyświetlaczu pojawi się: Na tym ekranie możesz wprowadzić hasło składające się z 4 cyfr. Wybierz STRZAŁKA W PRAWO by przenieść kursor, a następnie naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Po zakończeniu operacji wybierz OK by zatwierdzić. 88

89 Obsługa techniczna Możliwe jest ustawienie hasła dającego dostęp dla personelu technicznego, ograniczając ich uprawnienia do opróżniania hopperów i wykonywania innych czynności konserwacyjnych, bez dostępu do danych księgowych. Wybierz z poziomu menu Konfiguracja haslo 1. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Następnie wybierz OBSLUGA TECH, a na wyświetlaczu pojawi się: 89

Wrzutnik elektroniczny Podręcznik Obsługi

Wrzutnik elektroniczny Podręcznik Obsługi RM5 HD Wrzutnik elektroniczny PL Podręcznik Obsługi Nr DMGEH00001.3.1PL Wer. 1.3.1 24 07-2015 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01 I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a 2.01 COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows Aritech Oprogramowanie kontroli dostępu Podręcznik instalatora dla systemu MS Windows LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY ARITECH WAŻNE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: Umowa licencyjna firmy Aritech stanowi prawną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 1 Zawartość PRZEDMOWA...3 OPIS PRODUKTU...5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRODUKTU...5 KLAWISZE FUNKCYJNE I ZŁĄCZA...7 OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH...7 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Menadżer Serwisu Multi

Menadżer Serwisu Multi Menadżer Serwisu Multi Podręcznik użytkownika by Krzysztof Pietras 1 Menadżer Serwisu Multi Spis treści O programie...5 Instalacja...7 Konfiguracja połączenia z bazą danych...8 Tworzenie nowej bazy danych...8

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 Dziękujemy za zakup dekodera HD 5500s. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo