Instrukcja obsługi. Cod. DMSA5C0001.1PL Wer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Cod. DMSA5C0001.1PL Wer. 02.05.2013"

Transkrypt

1 PL Instrukcja obsługi Cod. DMSA5C0001.1PL Wer

2 OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane zostały poniższe symbole. PL Ważne informacje Należy uważnie przeczytać przed użyciem Uwaga!

3 To urządzenie spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawnych. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PL Aby zapobiec szkodom, jakie mogą powstać w wyniku zwarcia i pożaru, niniejsze urządzenie zostało wyposażone w urządzenia ochronne. Urządzenia te nie mogą być z żadnego powodu odłączone od obwodu, zdemontowane lub wyłączone. Jeżeli ich wyłączenie jest konieczne w celu wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych, należy pracować na urządzeniach wyłącznie po odcięciu zasilania elektrycznego. Urządzenia ochronne zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Operator powinien sprawdzić skuteczność tych urządzeń wykonując okresowe kontrole. 3

4 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Zagrożenia wynikające z użytkowania sprzętu Jeżeli sprzęt jest utrzymywany w dobrym stanie i został właściwie zainstalowany (zgodnie z zaleceniami niniejszego podręcznika), nie stanowi żadnego zagrożenia dla użytkownika. Zagrożenia związane z energią elektryczną:bezpośredni kontakt w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności wykonywane powinny być przez wykwalifikowanego technika. Zagrożenia w czasie instalowania i przygotowywania urządzenia Należy przestrzegać instrukcji instalacji urządzenia podanej w dalszej części podręcznika, aby zminimalizować zagrożenia dla osób i przedmiotów. Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Środki ostrożności: Sprawdzić, czy linia rozdzielcza jest zwymiarowana zgodnie z natężeniem prądu pobieranego przez urządzenie. Przed wykonaniem połączeń urządzenia lub zespołów należy podłączyć je do instalacji uziemienia. Zagrożenia w czasie konserwacji urządzenia Zagrożenia związane z energią elektryczną:bezpośredni kontakt z elementami pod napięciem wewnątrz szafy zawierającej komponenty elektryczne. Czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. 4

5 Środki ostrożności: Czynności serwisowe na urządzeniu należy wykonywać dopiero po upewnieniu się, że główny wyłącznik prądu został wyłączony. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Należy uważnie przeczytać poniższe informacje w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami gwarancji przewidzianymi dla niniejszego produktu. Na dostarczone produkty i usługi nasza firma zapewnia 12-miesięczną gwarancję. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem sprzedaży produktu (na podstawie faktury). Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do normalnego działania dostarczonego produktu oraz do rezultatu zrealizowanej usługi. Normalne działanie dostarczonego produktu zostanie przywrócone w siedzibie naszej firmy. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie dostarczonych produktów w warunkach środowiskowych lub technicznych innych niż zalecane przez naszą firmę i zwykle podawane w dokumentacji technicznej. Nasza firma nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które nie wynikają z nieprawidłowego działania urządzenia. Gwarancja traci ważność, jeżeli klient nie dokonał zapłaty za produkt. Gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących przypadkach: PL naruszenie etykiety, na której widnieje numer fabryczny urządzenia; awaria lub usterka będąca skutkiem transportu; awaria lub usterka będąca skutkiem aktów wandalizmu, klęsk żywiołowych lub czynu umyślnego; błędna lub nieprawidłowa instalacja produktu; niedostosowane lub nieprawidłowe instalacje elektryczne; niedbałe, nieuważne lub nieumiejętne korzystanie z produktu; nieprzestrzeganie instrukcji z zakresu działania urządzenia; działania z powodu domniemanych wad lub fikcyjnych kontroli; nieuprawniona ingerencja w urządzenie. Wszelkie działania lub czynności wykonane na produktach będących przedmiotem dostawy przez osoby nieupoważnione przez naszą firmę powodują natychmiastową utratę gwarancji. Oświadczamy, że na podstawie naszej najlepszej wiedzy i praktyk konstrukcyjnych starannie rozważyliśmy problem nienaruszalności dostarczonych produktów przez podmioty, które zamierzają celowo zmienić ich działanie. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezprawne 5

6 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin zachowania lub szkody, które mogłyby wyniknąć z oszukańczego korzystania z dostarczonych produktów. Szanowny Kliencie, Dziękujemy za wybór produktu Comesterogroup. Staranne przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszym podręczniku pozwoli przez długi czas z zadowoleniem doceniać zalety tego urządzenia. Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji zgodnie z zaleceniami z zakresu bezpieczeństwa oraz zachować niniejszy podręcznik do późniejszego wglądu. Spis treści Spis treści Wstęp Prezentacja produktu Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Korzystanie z podręcznika Przemieszczanie i rozpakowanie Odbiór zapakowanego produktu Przemieszczanie Rozpakowanie Oznakowanie urządzenia i dodatkowego wyposażenia Instalacja Wymiary Wersja wisząca (opcja) Instalacja kabinowa (opcja) Konfiguracja mechaniczna Główne warianty Opcje związane z peryferiami A. Hopper (wersja włoska) B. Systemy płatności (wersja włoska)

7 C. Systemy płatności (wersja międzynarodowa) D. System Cashless (wersja międzynarodowa) E. Dyspensery F. Otwieranie drzwiczek Podłączenia Podłączenie do zasilania Obsługa maszyny Wstęp Zakup żetonów Zakup mieszany Zakup z dyspensera Doładowanie Kart/Kluczy Płatności POS A. Zakup żetonów, kluczy, kart oraz Mix PL 10. Programowanie przez PC Wstęp Konfiguracja mechaniczna Konfiguracja za pomocą oprogramowania A. Różne ustawienia B. Wrzut monet C. Dyspensery D. Żetony bonusowe E. Płatności bezgotówkowe F. Modem G. Mix Ustawienia języka Zapisywanie i eksportowanie danych Historia zdarzeń Programowanie w miejscu instalacji Konserwacja A. Data i czas Konserwacja A. Hoppery Dane księgowe A. Całkowite dane księgowe B. Częściowa rachunkowość Księgowość A. Eksport Ustawienia A. Wejście monet: B. Wejście gotówki: Banknoty C. Wyjście gotówki D. Waluta Setup A. System płatności bezgotówkowej B. Żetony

8 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 11.6 Setup A. Zakup mieszany Setup A. Zniżki Setup A. Wejścia B. Ekstra wysokość Setup A. Drukarka (jeśli zainstalowana) B. POS Setup A. Język B. Hasło Setup A. Modem Test A. Wpłacono B. Wyplacono Test A. Bateria B. Drukarka Export/Import A. Export B. Import Utrzymanie i konserwacja Konserwacja i czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia Konserwacja i czyszczenie wnętrza urządzenia Okresy nieaktywności urządzenia Diagnostyka i serwis techniczny Charakterystyka techniczna Załączniki Wycofanie z użycia i utylizacja

9 1. Wstęp Niniejszy podręcznik dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do zainstalowania urządzenia i wszystkich jego elementów, informacji na temat jego użycia oraz wybranych informacji technicznych niezbędnych do wykonania prawidłowej konserwacji. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia i nie są wiążące dla firmy Comesterogroup. Dołożyliśmy wszelkich starań w trakcie gromadzenia i weryfikowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku. Jednakże, Comesterogroup nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tego podręcznika. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do firmy (innej aniżeli Comesterogroup), nazwisk, danych i adresów użytych w przykładach mają czysto przypadkowy charakter, a ich celem jest wyłącznie zilustrowanie użycia urządzenia. Zabrania się bezwzględnie kopiowania niniejszego dokumentu, w tym również jakiejkolwiek jego części i w jakiejkolwiek postaci, bez wyraźnego zezwolenia Comesterogroup. PL 2. Prezentacja produktu Autocoin Advance to innowacyjna maszyna do zarządzania usługami w nowoczesnych myjniach samochodowych, oferująca wysoką wydajność będącą w stanie spełnić w pełni wymagania rynku. Autocoin Advance jest rozmieniarką do stosowania na zewnątrz, która równie efektywnie rozmienia pieniądze jak i funkcjonuje jako stacja sprzedazy żetonów, kart i kluczy, które mogą być użyte w myjniach samochodowych. Fukncjonowanie maszyny nie jest związane z urządzeniami piorącymi, więc nie ma potrzeby tworzenia połączenia za pomocą kart elektronicznych. Autocoin Advance może być zainstalowana w myjniach samochodowych na dwa sposoby: w płycie montażowej lub na podstawie wolnostojącej. Autocoin Advance jest dostępna w dwóch podstawowych wersjach: na rynek włoski oraz na rynek międzynarodowy, różniące się zastosowaniem urządzeń POS, które umożliwiają dokonywanie płatności za pomocą karty kredytowej. Obydwie wersje można dostosować wybierająć różne kombinacje płatności. 9

10 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 3. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Zapoznanie się z informacjami i zaleceniami podanymi w tym podręczniku ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego korzystania z urządzenia. W momencie odbierania urządzenia należy sprawdzić, czy opakowanie i sam produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Zwrócić uwagę na połączenia elektryczne. Usterki spowodowane nieprzestrzeganiem wszystkich ważnych informacji na temat bezpieczeństwa zawartych w tym podręczniku nie są objęte gwarancją. W niniejszym dokumencie zostały użyte symbole mające na celu wyróżnienie ważnych sytuacji, na które należy zwrócić uwagę. 4. Korzystanie z podręcznika Ten podręcznik zawiera instrukcje dotyczące używania maszyny Autocoin. Ponieważ możliwe jest zastosowanie wielu odmian jednego lub więcej urządzeń peryferyjnych, będziemy zaznaczać że konkretna funkcja albo działanie urządzenia dotyczy konkretnej jego wersji. 5. Przemieszczanie i rozpakowanie 5.1 Odbiór zapakowanego produktu W momencie odbierania produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek typu uszkodzeń, należy natychmiast zgłosić reklamację przewoźnikowi Po zakończeniu transportu opakowanie powinno być w nienaruszonym stanie, to znaczy nie powinno Mieć wgnieceń, śladów uderzeń, zniekształceń lub pęknięć w swojej zewnętrznej części Być zmoczone lub zawierać śladów, które mogłyby wskazywać, że zewnętrzna część opakowania była narażona na działanie deszczu, mrozu lub wysokiej temperatury 10

11 Zawierać śladów niedozwolonej przeróbki Natychmiast sprawdzić, czy zawartość opakowania odpowiada treści zamówienia. Po wstępnej kontroli należy włożyć urządzenie z powrotem do jego opakowania w celu przeniesienia na miejsce ostatecznej instalacji 5.2 Przemieszczanie Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, zaleca się jego przemieszczanie wyłącznie w oryginalnym opakowaniu przy użyciu odpowiednich środków transportu. Należy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przemieszczania wydrukowane na opakowaniu. Ze względu na wagę urządzenia zaleca się jego przemieszczanie wyłącznie przy użyciu automatycznych lub ręcznych wózków dostosowanych do transportu paczek. Jeżeli nie jest to jednak możliwe, urządzenie należy ustawić na jego blacie lub na osi wyposażonej w nóżki i przesunąć je na żądane miejsce instalowania PL Zalecenia nie wlec urządzenia po podłożu nie odwracać i nie kłaść opakowania w pozycji poziomej w czasie transportu lub przemieszczania nie uderzać w urządzenie. nie narażać urządzenia (również w opakowaniu) na działanie czynników atmosferycznych 5.3 Rozpakowanie Urządzenie jest dostarczone po przeprowadzeniu próby odbiorczej i umieszczeniu w opakowaniu z kartonu falistego, które chroni je przed uszkodzeniami w trakcie przemieszczania i transportu. Aby ułatwić załadunek i rozładunek produktu, również przy pomocy odpowiednich maszyn budowlanych (wózki paletowe), pudło umieszczone jest na specjalnej drewnianej palecie. W zakresie rozpakowywania zaleca się przestrzeganie instrukcji wydrukowanych na opakowaniu. Zarówno opakowanie kartonowe, jak i paleta spełniają postanowienia przepisów prawnych dotyczących recyklingu i utylizacji (należy przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących we własnym kraju). 11

12 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 5.4 Oznakowanie urządzenia i dodatkowego wyposażenia Poniższe rysunki wskazują lokalizację tabliczki identyfikacyjnej podającej główne dane z zakresu działania urządzenia oraz jego dane identyfikacyjne. Szczególnie ważny jest numer fabryczny wytłoczony w specjalnym polu Rys. 1 Numer ten należy zawsze podawać w każdym wniosku o interwencję serwisową, części zamienne, naprawy lub udzielenie informacji na temat działania urządzenia Tabliczka identyfikacyjna urządzenia powinna być czytelna. Zabrania się jej usuwania lub przerabiania podanych na niej informacji. W razie uszkodzenia lub zgubienia tabliczki, należy zwrócić się do producenta o tabliczkę zastępczą. Tabliczka jest zamontowana na zewnątrz urządzenia i we wnętrzu przedziału z podłączeniami elektrycznymi. Należy pamiętać, że gwarancja jest powiązana z numerem identyfikacyjnym urządzenia. 12

13 6. Instalacja 6.1 Wymiary Poniższe rysunki przedstawiają wymiary SimplyStart/Autocoin Advance umożliwiające odpowiednie ustawienie i instalację. PL Rys Wersja wisząca (opcja) Do zainstalowania urządzenia na ścianie wymagane jest wykonanie wyłomu o poniższych wymiarach. Pomieszczenie za ścianą, skąd będzie dostęp do tyłu 13

14 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin urządzenia, musi być odpowiednio duże by zapewnić możliwość otwierania tylnych drzwi maszyny. Rys. 3 14

15 6.3 Instalacja kabinowa (opcja) Kabina dostępna jako opcja, to miejsce, gdzie SimplyStart / Autocoin Advance can może być zainstalowana w celu uzyskania wyższego poziomu bezpieczeństwa w myjniach samochodowych lub w sytuacji gdy montaż na ścianie jest niemożliwy. Przed przystąpieniem do instalacji należy uważnie przeczytać instrukcje dołączone do kabiny ukazujące montaż SimplyStart/Autocoin krok po kroku. Poniżej podano wymiary kabiny. PL Rys. 4 15

16 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Rys. 5A przedstawia podstawę kabiny i pomiary dla prawidłowej instalacji przy pomocy 14 mm kołków. Rys. B przedstawia osłonę kabiny i wymiary, uwzględniając klamkę. Rys. 5 16

17 7. Konfiguracja mechaniczna Autocoin Advance produkowana jest według dwóch głównych projektów. Wersja pierwsza, głównie na rynek włoski, nie posiadająca systemu płatniczego POS: PL Rys. 6 Wersja druga przeznaczona na rynek międzynarodowy jest zaopatrzona w system płatniczy POS: Rys. 7 17

18 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Odmiany projektowe tych urządzeń różnią się umiejscowieniem urządzeń płatniczych, użytymi urządzeniami peryferyjnymi oraz ich możliwymi do zastosowania kombinacjami. Wykonywanie czynności poprzez wbudowany setup czy konfiguracja poprzez program PC nie różnią się od siebie. 7.2 Opcje związane z peryferiami A. Hopper (wersja włoska) SimplyStart Advance oferuje kilka opcji konfiguracyjnych w zależności od różnych wymogów. Rys. 8 Maszyna po lewej stronie pokazuje, że możliwe jest: niekorzystanie z hoppera, korzystanie z 1 zainstalowanego hoppera, korzystanie z 1 hoppera z nadstawką. Maszyna po lewej stronie pokazuje, że jeśli używamy drugiego hoppera, możliwe jest: zainstalowanie jednego hoppera nad drugim lub przygotowanie maszyny do instalacji kolejnego hoppera.b. Hopper (wersja międzynarodowa) 18

19 PL W wersji międzynarodowej hoppery są instalowane tak jak pokazuje Rys. 9. Brak hoppera (A), jeden hopper (B)lub dwa hoppery (C). W wersji międzynarodowej nie ma możliwości dodania żadnych rozszerzeń do hopperów. B. Systemy płatności (wersja włoska) Poniższy rysunek przedstawia panel frontowy Autocoin Advance w wersji włoskiej. Możliwe jest zastosowanie różnych kombinacji urządzeń peryferyjnych. Rysunek pokazuje jakie urządzenia peryferyjne mogą być instalowane oraz miejsce ich instalacji na panelu frontowym. Rys

20 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin C. Systemy płatności (wersja międzynarodowa) Poniższy rysunek przedstawia panel frontowy Autocoin Advance, w wersji międzynarodowej. Możliwe jest zastosowanie różnych kombinacji urządzeń peryferyjnych. Rysunek pokazuje jakie urządzenia peryferyjne mogą być instalowane oraz miejsce ich instalacji na panelu frontowym. Rys. 11 D. System Cashless (wersja międzynarodowa) W wersji międzynarodowej urządzenia systemu cashless mogą być zainstalowane bezpośrednio pod systemem POS. (Rys.12). 20

21 PL Rys. 12 E. Dyspensery Możliwość instalacji do dwóch dyspenserów kart lub kluczy w międzynarodowej wersji Autocoin Advance. Poniższy rysunek przedstawia ich lokalizację. Rys

22 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Włoska wersja Autocoin Advance dopuszcza instalację jednego dyspensera kart lub kluczy. Poniższy rysunek przedstawia jego lokalizację. Rys. 14 F. Otwieranie drzwiczek Aby spełniać różne wymagania instalacyjne, Autocoin Advance posiadają trzy rodzaje otwieranych drzwiczek: lewe (A), prawe (B) i wyjmowane (C). 22

23 PL Rys

24 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 8. Podłączenia 8.1 Podłączenie do zasilania Wszystkie podłączenia elektryczne urządzenia są już zainstalowane, wyjątek stanowi zasilanie elektryczne. Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej, należy się upewnić, czy wyłącznik główny urządzenia, umieszczony w dolnej części lewej ścianki zewnetrznej, znajduje się w położeniu 0 i jest wyłączony. Należy sprawdzić, czy gniazdko zasilające, do którego chcemy podłączyć urządzenie, posiada właściwości elektryczne dostosowane do wymagań urządzenia i czy jest ono zabezpieczone różnicowym wyłącznikiem magneto-termicznym o stosownej wartości. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej za pomocą dostarczonego specjalnego kabla (kabel jest już wprowadzony do wyłącznika głównego urządzenia i znajduje się z tyłu maszyny). W zakresie instalacji należy się odwołać do konkretnych norm dotyczących ochrony przed stykami elektrycznymi 9. Obsługa maszyny 9.1. Wstęp Autocoin Advance posiada interfejs zawierający wyświetlacz i 4 przyciski selekcyjne. 4 przyciski selekcyjne włączają aktywację funkcji wyświetlanych w czterech rogach wyświetlacza. 9.2 Zakup żetonów Żetony mogą być zakupione z ekranu głównego. Wybierz ZET by zamienić gotówkę lub kredyt na kluczu w żeton. 24

25 PL Jeśli hopper (np. hopper 2) załadowany jest monetami (np. 5 zl), na wyświetlaczu pojawi się 5zl zamiast Zeton 2. W takim przypadku maszyna zmieni wrzucone środki na monety (funkcja rozmieniarki). Jeśli wybierzesz ZET na wyświetlaczu pojawi się: Informacja ta zawiera ilość żetonów, która zostanie wydana w zamian za wrzucone środki oraz informację o żetonach bonusowych (np. 1 żeton). Wybierz OK by rozpocząć zamianę, X by wyjść. Po wykonaniu operacji, o ile zainstalowano drukarkę, na wyświetlaczu pojawi się opcja wydrukowania pokwitowania. 25

26 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz TAK by wydrukować pokwitowanie. 9.3 Zakup mieszany Zakup mieszany umożliwia zakup kilku kombinacji produktów zgodnych z zainstalowanymi dyspenserami (żetony, karty chipowe, klucze bezdotykowe). Kombinacje tworzone są wg woli operatora. Ostatecznie operator wybiera spośród dostępnych kombinacji. Do przeprowadzenia zakupu kombinacyjnego wymagane jest wybranie opcji MIX na ekranie głównym. Na wyświetlaczu pojawią się dostępne kombinacje. Wybierz Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół aby wybrać jedną z nich. Potwierdź wybór naciskając OK lub X by zakończyć operację. 26

27 PL Jeśli zainstalowano drukarkę, wyświetlacz poinformuje o możliwości wydrukowania pokwitowania. Naciśnij TAK by wydrukować pokwitowanie. 9.4 Zakup z dyspensera Użytkownik może zakupić klucze lub karty bezpośrednio z maszyny wyposażonej w dyspenser kart chipowych lub bezdotykowych kluczy. By zakupić klucze lub karty, z pozycji ekranu głównego naciśnij Kluc w prawym dolnym rogu wyświetlacza. 27

28 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Jeśli zgromadzony kredyt będzie nadmierny, maszyna wyda resztę w monetach lub żetonach (zgodnie z zainstalowanymi dyspenserami). Jeśli zainstalowano drukarkę, wyświetlacz poinformuje o możliwości wydrukowania pokwitowania. Naciśnij TAK by wydrukować pokwitowanie. 9.5 Doładowanie Kart/Kluczy By doładować klucz lub kartę (jeśli zainstalowano czytnik tych urządzeń),użytkownik musi włożyć kartę lub klucz do czytnika i zaczekać aż na wyświetlaczu pojawi się: 28

29 Powyższy rysunek to jedynie przykład. Pozostały na karcie lub kluczu kredyt pokazany jest w pierwszym wersie, a drugi pokazuje ilość wrzuconej gotówki. By doładować urządzenie bezgotówkowe wrzuconą gotówką, naciśnij jeden z czterech przycisków znajdujących się w rogach wyświetlacza lub poczekaj kilka sekund. PL Jeśli Autocoin jest zaprogramowana by przyznawać bonusy, wtedy na wyświetlaczu pojawi się informacja taka, jak poniżej: Jeśli zainstalowana jest drukarka, to po wykonaniu operacji na wyświetlaczu pojawi się informacja o możliwości wydrukowania pokwitowania: 29

30 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Naciśnij TAK by wydrukować pokwitowanie. 9.6 Płatności POS W Autocoin obsługujących płatności POS użytkownicy za pomocą kart kredytowych mogą opłacać usługi, doładowywać karty, kupować karty lub klucze. A. Zakup żetonów, kluczy, kart oraz Mix. Za pomocą płatności POS możesz również dokonać zakupu żetonów, kart i kluczy (o ile przynajmniej jeden dyspenser kart/kluczy został zainstalowany). Procedura zakupu jest taka sama jak w przypadku płatności gotówką lub bezdotykowo. Przejdź do odpowiedniego rozdziału by uzyskać dodatkowe informacje. 10. Programowanie przez PC Wstęp SimplyStart/Autocoin mogą być konfigurowane przez PC za pomocą programu komputerowego Comesterogroup Manipulator (będącym częścią pakietu Config Suite). Wybrane ustawienia w Manipulatorze mogą być eksportowane do Autocoin dzięki obsłudze kart SD (urządzenie posiada czytnik kart pamięci). Strony konfiguracji są oznaczone za pomocą specjalnych symbolów, dzięki którym użytkownik identyfikuje ustawienia dla każdej maszyny. Ten symbol oznacza strony konfiguracji przeznaczone zarówno dla SimplyStart i Autocoin Advance. 30

31 PL Konfiguracja mechaniczna Program Manipulator umożliwia mechaniczną konfigurację produktów linii Advance za pomocą interfejsu Wizard. Kliknij ikonę na ekranie głównym by rozpocząć proces konfiguracji. Na ekranie głównym pojawi się poniższy screen. Do wyboru są dwa tryby: Początkujący i zaawansowany. W trybie dla początkujących program będzie wyświetlał instrukcje (w postaci okien pop-up) dotyczące działań niedozwolonych lub informacje o niekompatybilności dodawanych urządzeń peryferyjnych. W trybie dla zaawansowanych te informacje zostaną pominięte. Ekran konfiguracji mechanicznej pokazuje w sposób uproszczony zewnętrzny (po lewej) i wewnętrzny (po prawej) widok maszyny. Pierwszym krokiem jest wybór maszyny: SimplyStart Advance lub Autocoin Advance; by to zrobić, przeciągnij ikonęz tytułem odpowiadającym maszynie, która chcesz konfigurować. By kontynuować konfigurację wybranej maszyny, przeciągnij do graficznego przedstawienia wnętrza maszyny urządzenia peryferyjne takie jak hoppery, czytniki kart chipowych i dyspensery kart. Następnie w ten sam sposób przeciągnij inne peryferia takie, jak mechanizmy monet, czytniki banknotów, POS, czytniki kart i kluczy na graficzne przedstawienie panelu zewnętrznego maszyny. 31

32 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Gdy zakończysz konfigurację mechaniczną, naciśnij OK w lewym górnym rogu by zatwierdzić. Gdy naciśniesz OK, pojawi się menu konfiguracyjne oprogramowania. 32

33 10.3 Konfiguracja za pomocą oprogramowania A. Różne ustawienia Ekran pierwszy przedstawia Różne ustawienia. Widoczna jest tu informacja na temat zainstalowanych peryferiów i wybranych języków. Ponadto możliwe jest włączenie lub wyłączenie drukarki, wpisanie aż do 4 linijek tekstu nagłówka pokwitowania i innych informacji, np. numer telefonu, informacje dotyczące podatku VAT. Można również ustawić walutę, którą jako domyślna jest Euro. PL 33

34 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin B. Wrzut monet Monety i banknoty, które będą akceptowane przez maszynę można wybrać w sekcji Cash input. By włączyć/wyłączyć akceptację monety lub banknotu, kliknij wiersz odpowiadający danej monecie/banknotowi spośród widniejących na liście. Jeśli akceptacja monety/banknotu jest włączona, wtedy wiersz jest koloru zielonego, jeśli wyłączona, wiersz jest czerwony. Program pozwala również ustalić maksymalną wartość gotówki, która może zostać przyjęta oraz wartość przypisaną do wydawanych żetonów. 34

35 C. Dyspensery Ekran Dyspensery umożliwia konfigurację dyspenserów zainstalowanych w maszynie. Treść, wartość lub cena każdej sztuki wydawanej karty/klucza może zostać ustalona w zależności od typu wydawarki. PL 35

36 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin D. Żetony bonusowe Ekran Żetony bonusowe umożliwia konfigurację różnych wartości progowych (amount boxes) powiązanych z wartością procentową dla obydwu typów żetonów w dyspenserze. 36

37 E. Płatności bezgotówkowe Ekran Cashless umożliwia wybór urządzenia do płatności bezgotówkowych (rodzaj czytnika) oraz konfigurację jego funkcji. W szczególności możliwe jest ustawienie wartości nowej karty i powiązanie każdego doładowania z bonusem (dodatkowa wartość doładowania) dla każdego doładowywanego konta (konto). PL 37

38 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin F. Modem Jeżeli zainstalowano modem możliwa jest konfiguracja i włączenie funkcji wysyłania wiadomości SMS za pomocą ekranu Modem. Możliwe jest ustawienie czasu wysyłania wiadomości SMS wraz z wprowadzeniem do 5 kontaktów z numerem telefonu. Wiadomość dotycząca rachunkowości może być wysłana do konkretnego odbiorcy (accounting box), podczas, gdy wiadomości dotyczące kwestii technicznych i usterek wysyłane będą do innego odbiorcy (fault box). Odbywa się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. 38

39 G. Mix Ekran Mix umożliwia ustawienie różnych kombinacji zakupów. By stworzyć pierwszy zakres cen przejdź do pierwszego wolnego wiersza i wpisz cenę. Następnie ustal kombinację żetonów i bonusów przyznawanych za tę cenę wpisując żądaną ilość w odpowiednich polach. Dla każdego zakresu cen możliwe jest ustawienie różnych kombinacji. Kiedy już zostaną ustalone pożądane kombinacje dla pierwszego zakresu cenowego, przejdź do następnego wiersza i wpisz nową wartość w pole Cena, a następnie wybierz nowy mix zakupowy. PL 39

40 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 10.4 Ustawienia języka Oprogramowanie pozwala na dodanie nowych języków dla interakcji z użytkownikiem i operatorem maszyny. Na ekranie głównym kliknij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się: Program pokaże listę wiadomości używanych przez maszynę, posortowaną w cztery kolumny po jednej dla każdego języka. Domyślne języki to angielski, włoski, francuski i hiszpański. Język może być zamieniony na inny poprzez wprowadzenie przetłumaczonych wiadomości w miejsce wiadomości w języku, który chcemy wykluczyć. Wystarczy usunąć wiadomości i dopisać je ponownie w innym języku. By zapisać nowy język kliknij ikonę Uwaga: Ważne jest by wybrać język z rozwijanego menu ponieważ maszyna rozpoznaje język posiadacza karty kredytowej, który przeprowadzą nią płatność. 40

41 10.5 Zapisywanie i eksportowanie danych Kiedy wspomniane wcześniej operacje konfiguracyjne zostaną przeprowadzone, możliwe jest zapisanie pracy na komputerze lub karcie SD w sposób umożliwiający późniejsze zaimportowanie zapisanych ustawień do SimplyStart lub Autocoin Advance. By dokonać zapisu ustawień kliknij : i wskaż folder gdzie dane mają zostać zapisane. Uwaga: SimplyStart i Autocoin importują jedynie pliki o nazwie CONFIG.AG0, dlatego też zapisuj ustawienia pod taką właśnie nazwą jeżeli planujesz zaimportować je do maszyny. PL 41

42 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 10.6 Historia zdarzeń Autocoin Advance i SimplyStart Advance okresowo zapisują każdą przeprowadzoną operację. By za pomocą oprogramowania Manipulator zobaczyć historię zdarzeń włóż kartę SD do komputera, włącz program Manipulator i kliknij by zobaczyć wszystkie zarchiwizowane zdarzenia lub by zobaczyć miesięczną historię zdarzeń, która może być podzielona na tygodnie i godziny. W obu przypadkach na ekranie pojawi się: Po lewej stronie pokazana jest cała historia z symbolami dla łatwiejszej identyfikacji zdarzeń. Po prawej stronie znajduje się filtrowana lista, która może być modyfikowana poprzez panel Wybierz filtr Program umożliwia również ustawienie przedziałów czasowych za pomocą boksów data startowa and data końcowa znajdujących się na górnym pasku narzędzi. 42

43 11. Programowanie w miejscu instalacji Autocoin Advance może być programowana również w miejscu instalacji za pomocą wyświetlacza i przycisków interfejsu użytkownika. By wejść do menu naciśnij górny prawy przycisk i dolny lewy w tym samym czasie przytrzymując je przez 3 sekundy. Urządzenie poprosi o podanie hasła (domyślne hasło to: 1): PL Gdy już hasło zostanie podane, wybierz OK. Urządzenie się zrestartuje i poprosi ponownie o hasło. Po ponownym wpisaniu hasła na wyświetlaczu pojawi się: 43

44 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 11.1 Konserwacja By wejść w menu konserwacyjne wybierz OBSLUGA TECH Na wyświetlaczu pojawi się menu: Za pomocą tego menu możliwe jest wyświetlenie listy nadpłat poprzez wybranie NADPLATA lub ustawień zegara poprzez wybranie opcji ZEGAR A. Data i czas Wybierz ZEGAR by wejść w menu zegara i czasu. W Autocoin wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by sterować kursorem i + by wybrać wartość. 44

45 PL Wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnych ekranów, gdzie ustawisz minuty, dni, miesiące i lata Konserwacja 2 Wybierając przechodzisz do następnej strony zwanej Konserwacja 2 Z poziomu ekranu Konserwacja 2 możesz ustawić opcje konserwacyjne hopperów i kart. A. Hoppery Wybierz opcję HOPPERY 45

46 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Następnie wybierz hopper, który ma zostać opróżniony. Po tej operacji na wyświetlaczu pojawi się informacja o zebranej ilości. 46

47 11.3 Dane księgowe A. Całkowite dane księgowe By wejść w opcje rachunkowe wybierz KSIEGOWOSC. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Aby uzyskać dostęp do całkowitego rozliczenia maszyny wybierz odpowiednią opcję na wyświetlaczu a wtedy pojawi się: 47

48 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz POKAZ by zobaczyć listę wartości rachunkowych. Wybierz RESET by usunąć te dane. Wybierz DRUKUJ by wydrukować pokwitowanie (w przypadku zainstalowanej drukarki). Możliwe jest wydrukowanie podsumowania (OGOLNY) lub całej historii (SZCZEGOLOWY), jak pokazano na ekranie poniżej: B. Częściowa rachunkowość Aby uzyskać dostęp do częściowych danych księgowych wybierz SZCZEGOLOWY. 48

49 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Wybierz POKAZ by wyświetlić listę danych rachunkowych. Wybierz RESET by usunąć częściowe dane rachunkowości. Wybierz DRUKUJ by wydrukować częściowe dane rachunkowe (w przypadku zainstalowanej drukarki). Możliwe jest wydrukowanie podsumowania (OGOLNY) oraz całej historii (SZCZEGOLOWY), co widać na ekranie poniżej: 49

50 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 11.4 Księgowość 2 By przejść do następnego poziomu menu wybierz Na wyświetlaczu pojawi się: A. Eksport Wybierz EXPORT by wyeksportować dane księgowe na kartę pamięci SD zlokalizowaną na płycie głównej maszyny. 50

51 PL 11.5 Ustawienia 1 By przejść do menu ustawień wybierz z pierwszego ekranu. 51

52 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz Setup na wyświetlaczu: Na wyświetlaczu pojawi się menu Setup 1: A. Wejście monet: By przejść do menu gotówki, wybierz GOTOWKA : 52

53 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Z poziomu tego ekranu możesz ustawić rodzaj wejścia gotówki ( WEJSCIA ), wyjście gotówki ( WYJSCIA ) oraz wybrać rodzaj waluty ( WALUTA ). Wybierz WEJSCIA, 53

54 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Jeśli wybierzesz MONETY, przejdziesz do wyboru akceptowanych przez maszynę monet i żetonów. Wybierz OFF by wyłączyć akceptację wybranych monet, ON by włączyć, OK by przejść do następnej monety. Maksymalna wpłata gotówki Z ekranu GOTOWKA WEJSCIE 1 wybierz by przejść do ekranu GOTOWKA WEJSCIE 2 54

55 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz MAX by ustawić maksymalną wartość wkładu gotówki. W Autocoin wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, a następnie + by ustawić wartość. 55

56 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Pozostała wartość Z ekranu GOTOWKA WEJSCIE 2 wybierz RESZTA Ta opcja określa sposób zarządzania pozostałym kredytem. Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Strzałka w górę/w dół by wybrać żądaną opcję, a następnie OK by potwierdzić. Jeśli wybierzesz opcję Czas, konieczne będzie ustawienie przedziału czasowego, w którym pozostały kredyt zostanie wstrzymany. Na wyświetlaczu pojawi się: 56

57 PL W Autocoin wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, a następnie użyj + by ustawić wartość. Kredyt Kredyt to przedział czasu od momentu wrzucenia środków pieniężnych do wykonania zakupu. Jeśli w określonym czasie nie zostanie przeprowadzony zakup, SimplyStart/Autocoin automatycznie zatrzyma zgromadzony kredyt. Z ekranu Gotówka wejście 2 wybierz wejście 3. by przejść do ekranu Gotówka 57

58 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz NADPLATA a na wyświetlaczu pojawi się: W Autocoin wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, a następnie + by ustawić żądaną wartość. 58

59 Urządzenia By włączyć/wyłączyć mechanizm monet (jeśli zainstalowany) wybierz URZADZENIA z ekranu Gotówka wejście 3. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz ON by włączyć mechanizm monet, OFF by wyłączyć, OK by potwierdzić. Z poziomu tego menu możliwe jest również włączenie/wyłączenie czytnika banknotów. 59

60 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin B. Wejście gotówki: Banknoty Jeśli wybierzesz BANKNOTY na wyświetlaczu pojawi się informacja o możliwości ustalenia akceptowanych banknotów. Wybierz OFF by wyłączyć akceptację danego banknotu, ON by ją włączyć, OK by przejść do ustawień dla następnego banknotu. 60

61 C. Wyjście gotówki Aby uzyskać dostęp do ustawień parametrów wyjścia gotówki (ustawienia hopperów zależne są od ilości zainstalowanych hopperów), wybierz WYJSCIA z menu Konfiguracja gotówka 1. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Poniższe ustawienia dotyczą każdego z hopperów: jeśli hopper jest zamontowany określa rodzaj przechowywanych środków: monety lub żetony. 61

62 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz Strzałka w górę/w dół by przełączać się między, monety lub żetony. Wybierz OK by potwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie można ustawić wartość każdego ze środków zgromadzonych w hopperze. Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Naciśnij OK by zatwierdzić. D. Waluta By ustawić walutę, wybierz Waluta 62

63 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Wybierz Strzałkę w lewo/w prawo by zmienić walutę, OK by zatwierdzić Setup 2 By przejść do menu ustawień systemu bezgotówkowego, z poziomu menu setup 1 wybierz by przejść do menu setup 2. A. System płatności bezgotówkowej Wejście (jeśli zainstalowano urządzenie odczytujące) 63

64 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Z menu setup 2 wybierz Cashless: Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierając WEJSCIA możesz ustawić typ czytnika za pomocą Strzałki w górę/w dół : 64

65 wyjście (jeśli zainstalowano dyspenser) Za pomocą tego menu możliwy jest wybór dyspensera urządzeń bezgotówkowych (jeśli zainstalowano) i ustawienie wartości sprzedaży nośnika. Z poziomu menu Setup cashless wybierz WYJŚCIA : PL Na wyświetlaczu pojawi się: 65

66 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Po wyborze dyspensera (jeśli jest zainstalowany) najpierw ustala się jego zawartość: Naciskając Strzałka w górę. W dół należy wybrać typ dyspensera, następnie OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu. Możliwe jest ustawienie wartości zakupu każdego nośnika systemu płatności bezgotówkowej. W Autocoin: Wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Press OK naciśnij ok by zatwierdzić. Tabela dodatkowych opłat (jeśli zainstalowano urządzenie cashless) Dzięki tabeli dodatkowych płatności można ustawić politykę promocji połączoną z płatnościami bezgotówkowymi. By przejść do menu tabeli dodatkowych opłat menu, wybierz TABELA z menu ustawień cashless. 66

67 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Strzałka w górę/w dół by zwiększyć/zmniejszyć przedział cenowy, w którym dodawana jest dodatkowa opłata, następnie wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu: W Autocoin na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Strzałkę w prawo by przenieść kursor, następnie ustaw żądaną wartość naciskając +. By zatwierdzić wybierz OK. 67

68 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin B. Żetony By skonfigurować operacje związane z żetonami, o ile przynajmniej jeden hopper ustawiono na zarządzanie żetonami, wybierz ZETONY z poziomu menu Setup 2. Na wyświetlaczu pojawi się: Tabele Wybierz TABELE by ustawić zasady rabatowe dla sprzedaży żetonów. 68

69 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz Zeton 1 by ustawić zasady rabatowe powiązane z żetonami typu 1, w innym przypadku wybierz Zeton 2. Wybierz Strzałkę w górę/w dół by zwiększyć/zmniejszyć przedział cenowy, dla którego przyznawany będzie rabat, następnie wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie ustawisz wartość rabatu w postaci ilości wydawanych darmowych żetonów w ustawionym przedziale czasowym. 69

70 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin W Autocoin wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, następnie wybierz żądaną wartość nasickając +. By zatwierdzić wybierz OK. Wydawanie wybierz WYDAWANIA by ustawić typ zawartości każdego hoppera i ustawić wartość każdego składnika hoppera. 70

71 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Wybierz hopper, np. HOPPER 1, a na wyświetlaczu pojawi się: Następujące czynności przeprowadza się dla każdego hoppera: jeśli hopper jest zamontowany i jaki rodzaj środków przechowuje: monety lub żetony. Wybierz STRZAŁKĘ W GÓRĘ / STRZAŁKĘ W DÓŁ by wybrać pomiędzy dostępnymi opcjami. Wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie możliwe jest ustawienie wartości każdego składnika hoppera. 71

72 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, a następnie naciśnij + by ustawić wartość. Naciśnij OK by zatwierdzić. Kalibracja Wybierz KALIBRACJA by przeprowadzić kalibrację akceptowanych przez maszynę żetonów. 72

73 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Wrzutnik monet może być tak skalibrowany by rozpoznawać dwa różne rodzaje żetonów jako: ZETON 1 i ZETON 2. Np. jeżeli zostanie wybrany ZETON 1, na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, następnie naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Po tej procedurze na wyświetlaczu pojawi się informacja, że kalibracja została zakończona a maszyna jest gotowa do akceptacji żetonów wybranego typu, przypisując im wcześniej ustawione wartości. 73

74 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin 11.6 Setup 2.1 A. Zakup mieszany Z poziomu ekranu Mix możliwe jest ustawienie różnych kombinacji zakupów. By przejść do menu zakupu mieszanego, wybierz z menu Setup 2. Na wyświetlaczu pojawi się: 74

75 Po wybraniu MIX, na wyświetlaczu pojawi się: PL Przedziały zakupu mieszanego ustawione przez oprogramowanie zostaną wyświetlone. Wybierz STRZAŁKĘ W GÓRĘ/W DÓŁ by wybrać jeden z poprzednio ustawionych przedziałów. Wybierz OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie możliwe będzie ustawienie/zmienienie ilości żetonów z hoppera 1 przeznaczonych do wydania. Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, naciśnij + by ustawić wartość. Naciśnij OK by zatwierdzić i przejść do następnego ekranu, gdzie ustawia się bonus powiązany z ilością wydawanych żetonów, ustawioną na poprzednim ekranie. Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, a następnie naciśnij + by ustawić żądaną wartość. 75

76 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Naciśnij OK by zatwierdzić wykonanie operacji Setup 3 By przejść do menu Setup 3, wybierz z poziomu ekranu Setup 2.1. Na wyświetlaczu pojawi się: 76

77 A. Zniżki Możliwe jest ustawienie polityki zniżek dziennych i tygodniowych. Wybierz Zniżki z menu Setup 3. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz STRZAŁKĘ W GÓRĘ/W DÓŁ by wybrać dzień, następnie naciśnij OK by przejść do następnego ekranu: 77

78 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na tym ekranie ustawić można czas startu dla przedziału czasowego, w którym oferowane będą zniżki (do dwóch przedziałów czasowych na każdy dzień). Gdy operacja zostanie zakończona, wybierz OK by kontynuować. Na wyświetlaczu pojawi się: Wybierz STRZAŁKA W LEWO/W PRAWO by przenieść kursor, a następnie użyj klawisza + by ustawić żądaną wartość. Gdy operacja zostanie zakończona, wybierz OK by kontynuować. Na wyświetlaczu pojawi się: Na tym ekranie można wybrać wysokość zniżki w wybranym przedziale czasowym. Wybierz STRZAŁKA W PRAWO by przenieść kursor, a następnie użyj klawisza + by ustawić żądaną wartość. Gdy operacja zostanie zakończona, wybierz OK by kontynuować. Na wyświetlaczu pojawią się ekrany dotyczące ustawienia drugiego przedziału 78

79 czasowego uwzględniającego zniżki dla wybranego dnia. Powtórz powyższe czynności by ustawić drugi przedział czasowy Setup 4 By przejść do menu Setup 4, wybierz z poziomu menu Setup 3. Na wyświetlaczu pojawi się: PL A. Wejścia Wybierz WEJŚCIA by skonfigurować wejścia, czyli, wejście sygnałów z systemów startowych 79

80 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Na wyświetlaczu pojawi się: Ustawienia na tym ekranie dotyczą wejść stałych i wejść ogólnego przeznaczenia (GP). Wejścia stałe Wybierz STAŁE by skonfigurować wejścia stałe. Wejścia podstawowe Sygnały wejściowe GP zarządzają błędami systemu i mogą być ustawione według uznania operatora. Podobnie do wejść stałych jak i wejść zmiennych (nazywanych general purpose lub GP) te również są konfigurowalne. Wybierz OGOLNY 80

81 PL Na wyświetlaczu pojawi się: Zgodnie z charakterystyką systemu, stan czuwania (ON lub OFF) można ustawić dla każdego wejścia GP. Gdy wybrane zostanie OK, na wyświetlaczu pojawi się ekran z ustawieniami stanu czuwania wszystkich wejść GP. Ponadto, dla każdego wejścia GP możliwy jest wybór poziomu bezpieczeństwa, który w specyficznych warunkach uruchamia blokadę programu. 81

82 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin B. Ekstra wysokość Funkcja Ekstra wysokość używana jest do zastosowania dodatkowej opłaty za każdy program, jeśli wysokość mytego pojazdu jest wyższa niż zwykłego samochodu. By przejść do menu Ekstra wysokości, wybierz EXTRA H z menu Setup 4. Na wyświetlaczu pojawi się: Na tym ekranie ustawia się dopłatę. Wybierz STRZAŁKA W PRAWO by przenieść kursor, a następnie użyj klawisza + by ustawić żądaną wartość. Wybierz OK by zatwierdzić. 82

83 11.9 Setup 5 By przejść do menu Setup 5, wybierz z poziomu ekranu Setup 4. PL Na wyświetlaczu pojawi się: A. Drukarka (jeśli zainstalowana) Jeśli wybrano DRUKARKA, pojawi się ekran z możliwością włączenia/wyłączenia drukarki. 83

84 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz ON by włączyć drukarkę, OFF by wyłączyć, OK by zatwierdzić i wyjść z menu. B. POS Podobnie, jeśli wybrano POS, możliwe jest włączenie/wyłączenie urządzenia do płatności kartami kredytowymi (POS). Wybierz ON by włączyć POS, OFF by wyłączyć, OK by zatwierdzić i wyjść z menu. 84

85 11.10 Setup 6 By przejść do menu Setup 6, wybierz z poziomu ekranu Setup 5. PL Na wyświetlaczu pojawi się: A. Język Wybierając JĘZYK możliwe jest wybranie jednego z czterech zapisanych języków (zaimportowanych z programu konfiguracyjnego) jako język domyślny. 85

86 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz STRZAŁKA W LEWO.W PRAWO by wybrać język, a następnie wybierz OK by zatwierdzić. B. Hasło Wybierz HASŁO by ustawić nowe hasło. 86

87 Na wyświetlaczu pojawi się: PL Pełne Wybierz FULL, by ustawić hasło zabezpieczające wszystkie funkcje. Na wyświetlaczu pojawi się: Na tym ekranie możesz wprowadzić hasło składające się z 4 cyfr. 87

88 Podręcznik obsługi serii Advance - Autocoin Wybierz STRZAŁKĘ W PRAWO by przenieść kursor, a następnie naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Po zakończeniu operacji wybierz OK by zatwierdzić. Operator Wybierz OPERATOR by ustawić hasło operatora, który będzie miał możliwość odczytywania/zapisywania danych księgowych. Na wyświetlaczu pojawi się: Na tym ekranie możesz wprowadzić hasło składające się z 4 cyfr. Wybierz STRZAŁKA W PRAWO by przenieść kursor, a następnie naciśnij + by ustawić żądaną wartość. Po zakończeniu operacji wybierz OK by zatwierdzić. 88

89 Obsługa techniczna Możliwe jest ustawienie hasła dającego dostęp dla personelu technicznego, ograniczając ich uprawnienia do opróżniania hopperów i wykonywania innych czynności konserwacyjnych, bez dostępu do danych księgowych. Wybierz z poziomu menu Konfiguracja haslo 1. PL Na wyświetlaczu pojawi się: Następnie wybierz OBSLUGA TECH, a na wyświetlaczu pojawi się: 89

Separator monet 5-kanałowy

Separator monet 5-kanałowy Cinco PL Separator monet 5-kanałowy Instrukcja obsługi Cod. DMSA5C0001.1PL Wer. 02.04.2013 OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika, zastosowane zostały

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet okresowy na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

EuroKey Plus. System płatności z technologią transpondera umożliwiający zastosowanie płatności bezgotówkowej w każdej aplikacji.

EuroKey Plus. System płatności z technologią transpondera umożliwiający zastosowanie płatności bezgotówkowej w każdej aplikacji. System płatności bezgotówkowej EuroKey Plus System płatności z technologią transpondera umożliwiający zastosowanie płatności bezgotówkowej w każdej aplikacji. System płatności z możliwością doładowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja Shoper

Spis treści. Integracja Shoper INTEGRACJA SHOPER Spis treści 1 Rozpoczęcie współpracy instalacja aplikacji QuarticON... 3 2 Rozpoczęcie korzystania z systemu rekomendacji QuarticON... 5 2.1 Uruchomienie aplikacji... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet jednorazowy, należy dotknąć w dowolnym miejscu ekran główny lub ikonę Start znajdującą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu/biletu w kasach Klubu umożliwia

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL Instrukcja obsługi WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x Numer instrukcji: IMMU-51-01-08-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne, 26 600 Radom, ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800,

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo