Informatyka. Po prostu. Podręcznik. online SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE TWÓJ KOD ZNAJDUJE SIĘ W ŚRODKU. Materiały. elektroniczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka. Po prostu. Podręcznik. online SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE TWÓJ KOD ZNAJDUJE SIĘ W ŚRODKU. Materiały. elektroniczne."

Transkrypt

1 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE zakres podstawowy Po prostu Informatyka TWÓJ KOD Materiały do materiałów elektroniczne multimedialnych na online ZNAJDUJE SIĘ W ŚRODKU Oferta: sklep.wsip.pl Podręcznik

2 Autor: Zdzisław Nowakowski w podręczniku wykorzystano materiały przygotowane przez: Annę Butryn w rozdziale B, Barbarę Słocką w rozdziale E, Renatę Osiczko w rozdziale G. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na poziomie ponadgimnazjalnym, na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. Leszka Rudaka, dr. Jacka Stańdo, mgr. Klemensa Stróżyńskiego. Etap edukacyjny: IV Typ szkoły: ponadgimnazjalna Rok dopuszczenia 2012 Numer ewidencyjny w wykazie wspólny dla tradycyjnej i elektronicznej formy podręcznika: 516/2012 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydanie I ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Małgorzata Marczuk (redaktor merytoryczny), Beata Brzeg-Wieluńska (redaktor cyklu) Redakcja techniczna: Janina Soboń Projekt okładki: Paweł Jan Rafa Projekt graficzny: Katarzyna Trzeszczkowska Opracowanie graficzne: Natalia Kulka Skład i łamanie: Natalia Kulka Zalecane wymagania systemowe i sprzętowe Podręcznik elektroniczny w formacie PDF otwierany na komputerach PC i MAC wymaga zainstalowania bezpłatnego programu Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/); otwierany na tabletach i telefonach z systemem Apple ios wymaga zainstalowania bezpłatnego programu ibooks (do pobrania ze sklepu App Store); otwierany na tabletach i telefonach z systemem Android wymaga zainstalowania bezpłatnego programu Adobe Reader (do pobrania z Google Play). Pomoc techniczna: Materiały, do których masz dostęp, nie mogą być rozpowszechniane publicznie, nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu. Rozporządzanie ich opracowaniem wymaga uzyskania zgody. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 spis treści 3 Jak korzystać z podręcznika...16 A B Własność intelektualna w internecie W zgodzie z prawem autorskim Polskie prawo autorskie Licencje na oprogramowanie i zasoby internetowe Dzielenie się wiedzą i zasobami sieciowymi Wikipedia Serwisy społecznościowe Chmura internetowa...24 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem. Korzystanie z sieci komputerowej To, co już należy wiedzieć i umieć Przegląd współczesnych urządzeń techniki komputerowej Podstawowe wiadomości dotyczące sieci komputerowych Wprowadzenie Media sieciowe Topologia sieci i urządzenia sieciowe Protokoły sieciowe Rozwiązywanie prostych problemów z funkcjonowaniem sieci Organizacja sieci LAN w twojej szkole Bezpieczeństwo w sieci komputerowej Profilaktyka antywirusowa...44 C Stosowanie podejścia algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów Od problemu do wyniku Projektowanie rozwiązania problemu za pomocą umownego strukturalnego języka programowania Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C Ogólne uwagi o konstrukcji języka i budowie programu Środowisko programowania Dev-C Deklarowanie stałych i zmiennych, stosowanie operatorów w języku C

4 4 spis treści 3.4. Wybrane instrukcje języka C Kodowanie prostych algorytmów w języku C Tablice przykładem strukturalnego typu danych D Tworzenie projektów graficznych i prezentacji multimedialnych To, co już należy wiedzieć i umieć Budowa obrazu rastrowego i wektorowego Grafika rastrowa modele kolorów, podstawowe formaty graficzne Grafika wektorowa obiekty Wykonywanie i przetwarzanie fotografii cyfrowych Rozdzielczość obrazu i rozdzielczość wydruku Przetwarzanie (obróbka) zdjęć Tworzenie kolekcji zdjęć Udostępnianie zdjęć za pomocą programu Picasa Montaż filmów na podstawie materiałów źródłowych Formaty plików dźwiękowych Formaty plików multimedialnych Montaż filmu w programie Windows Live Movie Maker E Opracowywanie dokumentów o złożonej strukturze To, co już należy wiedzieć i umieć O czym należy pamiętać, wprowadzając tekst do komputera Redagowanie wielostronicowego dokumentu na przykładzie broszury informacyjnej Planowanie struktury dokumentu Układ dokumentu Posługiwanie się stylami, definiowanie stylów Elementy uzupełniające dokument F Projektowanie stron WWW z elementami baz danych To, co już należy wiedzieć i umieć Tworzenie stron XHTML

5 spis treści Tworzenie strony w edytorze wizualnym Nvu Kaskadowe arkusze stylów CSS Publikowanie strony w internecie Tworzenie strony WWW za pomocą kreatorów Ogólne zasady projektowania dynamicznych stron Kilka zdań na temat języka PHP Kilka zdań na temat serwera MySQL Zasady organizowania i wyszukiwania informacji w bazach danych G Rozwiązywanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym To, co już należy wiedzieć i umieć Kto otrzyma stypendium socjalne? Tabela w arkuszu jako baza danych Porządkowanie danych Filtrowanie tabeli Grupowanie i sumowanie danych Tabele przestawne Sporządzanie wykresu funkcji w arkuszu Narzędzia warunkowej analizy danych Szukanie wyniku Co się stanie, jeśli? H Prawne i społeczne aspekty zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej Wpływ technologii informacyjnej i komunikacyjnej na rozwój państwa i gospodarki E-usługi w gospodarce opartej na wiedzy E-zagrożenia konsekwencją stosowania technologii informacyjnej

6 6 Wiadomości i umiejętności, które zdobędziesz w tym dziale podręcznika Krótkie wprowadzenie w tematykę działu Problemy do analizy PRZEANALIZUJ POWYŻSZE SYTUACJE. Zdecyduj, w których przypadkach mogło dojść do naruszenia praw autorskich. Jakie dodatkowe warunki należałoby spełnić, aby prawo nie zostało złamane? Informacje dotyczące stosowania filtrowania zaawansowanego w tabelach. Odesłanie do dodatkowych materiałów elektronicznych zamieszczonych na platformie WSiPnet.pl Chomika Kilka popularnych mitów dotyczących (braku) ochrony praw autorskich w internecie. Odesłania do ciekawych miejsc w serwisach internetowych

7 7 Schematy ułatwiające zrozumienie tematu Gmail Google Aby skorzystać z wybranych aplikacji dostępnych w Google, musimy mieć bezpłatną usługę pocztową Gmail. Porady dotyczące poruszanego zagadnienia Zrzuty ekranowe opisujące dane zagadnienie Podsumowanie wiadomości i pytania sprawdzające

8

9

10 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W INTERNECIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE ZDOBĘDZIESZ 1. Najważniejsze zapisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Analiza konkretnych sytuacji opisujących zasady korzystania z programów komputerowych. Rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe i zasoby internetowe: GNU GPL, Creative Commons i inne często spotykane. 2. Zasady współtworzenia i dzielenia się wiedzą udostępnianą w internecie wolna encyklopedia Wikipedia, serwisy społecznościowe, fora dyskusyjne, blogi. Nowe środowisko kształcenia oparte na przetwarzaniu w chmurze Kalendarz Google oraz Dropbox jako przykłady aplikacji korzystających z danych zapisanych w chmurze. Internet jest dostępny w Polsce już od kilkunastu lat. Jego początki cechowały się bardzo burzliwym rozwojem, wolnością oraz brakiem jakichkolwiek norm prawnych. Piotr Waglowski w książce Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu (Helion, 2005) zadaje pytanie: Prawo w internecie? dziwny pomysł. Do dziś istnieją osoby, które tak uważają Informacja ma coraz większą wartość, zatem coraz większego znaczenia nabiera wprowadzenie regulacji prawnych związanych z tą sferą aktywności ludzkiej. Cytowany autor ilustruje powyższą tezę następującym przykładem: W początku XIX wieku, w 1815 roku, dzięki prywatnemu systemowi komunikacyjnemu londyński bankier Nathan Rothschild poznał wynik bitwy pod Waterloo na trzy godziny przed oficjalną informacją na ten temat. Sprytny bankier postanowił dokonać pewnej manipulacji. Zaczął ostentacyjnie wyprzedawać papiery skarbowe, sugerując porażkę Arthura Wellesleya (księcia Wellingtona). Gdy cena papierów spadła, dokonał masowego ich wykupu przez podstawionych pomocników. Jeśli nawet w tamtych czasach był to przypadek odosobniony, obecnie w dobie internetu nikogo dziś nie dziwi.

11 11 W zgodzie z prawem autorskim ierwszy na świecie dokument regu- P lujący kwestie własności intelektualnej to brytyjski Statut królowej Anny z 1710 roku (Statute of Ann). Był on jednak bardziej realizacją doraźnej potrzeby księgarzy starających się o utrzymanie monopolu na wydawanie książek niż wyrazem pogłębionej refleksji dotyczącej znaczenia i wartości wysiłku twórczego wymagającego talentu artystycznego, pisarskiego oraz wiedzy 1. Statut królowej Anny nadawał autorowi Rysunek 1. Początkowy fragment Statutu królowej Anny z 1710 roku lub wydawcy (księgarzowi) wyłączne prawo druku książki i dysponowania nim przez 21 lat. Po jego zakończeniu prawo to wygasało i każdy mógł opublikować wolny już utwór, z czym nie chcieli zgodzić się brytyjscy księgarze. Spór trwał do 1774 roku, kiedy to Izba Lordów ograniczyła okres ochrony prawnej opublikowanych już książek. Tak pojawiła się domena publiczna rozumiana jako część wspólnego kulturowego i intelektualnego dziedzictwa ludzkości. Tym samym największe dzieła w angielskiej historii, wśród nich twórczość Szekspira, stały się wolne od ograniczeń prawnych. Ostatecznym wyrazem docenienia potrzeby ochrony twórczości było zakwa lifikowanie jej do podstawowych praw człowieka, co nastąpiło w art. 27 Powszech nej deklaracji praw człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu 2. Oto dokładne brzmienie tego artykułu: 1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeń stwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzy stania z jego dobrodziejstw. 2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej. Polskie regulacje odnoszące się do prawa autorskiego są zapisane w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity DzU z 2006 roku nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Poniżej prezentujemy przykładowe zadania mające formę analizy konkretnej sytuacji, tzw. studium przypadku (ang. case 1 Dokładne tłumaczenie tytułu tego dokumentu brzmi: Ustawa o wspieraniu uczenia się poprzez przyznanie uprawnień do kopiowania drukowanych książek autorom lub nabywcom takich kopii w okresie, o których mowa w ustawie. 2 [dostęp ].

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy PROGRAM NAUCZANIA. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy 4. Cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania 5. Propozycja rozkładu materiału 6.

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w bibliotece

Technologie informacyjne w bibliotece Technologie informacyjne w bibliotece Część I - Podręcznik www.biblioteki.org Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych. Treść licencji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Traktat. Rok 2014. z Marrakeszu. Czy to jeszcze. powiększalnik? w tyfloinformatyce TYFLO{WIAT

Traktat. Rok 2014. z Marrakeszu. Czy to jeszcze. powiększalnik? w tyfloinformatyce TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 4 (25) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Traktat z Marrakeszu Czy to jeszcze powiększalnik? Rok 2014 w tyfloinformatyce www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 4 (25)

Bardziej szczegółowo

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce 2011 Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Publikacja przygotowana pod kierunkiem Anny Brussa i Krzysztofa Buczka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski REFORMA 2012 Marketing w działalności gospodarczej Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski Kwalifikacja A.22.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC Ilustrator:

Bardziej szczegółowo