Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet"

Transkrypt

1 Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet Rafał Jakubowski Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej Pokój 573 Konsultacje: środy, 10-12

2 Warunki zaliczenia Obecność (max. 2 nieusprawiedliwione nieobecności) Kolokwium (lub dwa) Możliwe WEJŚCIÓWKI

3 Kolokwia i wejściówki Jedno duże pod koniec semestru bądź dwa mniejsze (jedno np. pod koniec kwietnia) Wejściówka forma motywowania do pracy

4 Dlaczego UNIX/Linux? Źródło:

5 Kilka kart z historii 1969 pierwszy UNIX z powłoką, kod maszynowy (Thompson, Richie, Bell Labs i AT&T) 1973 jądra UNIX'a w C == przenaszalność systemu 1975 Unix zaczyna być używany do celów naukowych 1983 pierwszy komercyjny UNIX (AT&T) Początek lat 80 XX wieku blokada kodów źródłowych UNIX'a, początki ruchu open source

6 Kilka kart z historii cd Richard Stallman tworzy Free Software Foundation 1984 początki internetu; zostaje wydany UNIX z zaimplementowanym protokołem TCP/IP W międzyczasie powstają różne wersje (komercyjne i wolne) UNIX'ów brak standardu 1988 specyfikacja POSIX ujednolicenie 1991 Linus Torvalds publikuje pierwsze jądro Linuxa

7 Kilka kart z historii cd powstaje Red Hat Linux dziś jedna z najbardziej dojrzałych dystrybucji

8 Linux dzisiaj Ogromna ilość dystrybucji (Red Hat/Fedora/CentOS, Debian/Ubuntu, Slackware, SuSE, Arch...) Ogromna ilość darmowych aplikacji Powszechne wykorzystywanie UNIXa/Linuxa w nauce i przemyśle, a także coraz częściej w domach Mnóstwo sprzętu i oprogramowania, w których siedzi zaszyty Linux (routery, drukarki, Android...)

9 Dostęp do serwerów wydziałowych Login: numer indeksu OpenVPN wydziałowa furtka na świat Hasło: to samo co w USOSWebie ferm.fizyka.umk.pl (dostęp tylko z sieci wewnętrznej) tor, nobel, uran... Zewnętrzny serwer dostępowy: ameryk.fizyka.umk.pl

10 Ważne Regulamin wydziałowej sieci:

11

12 Główne cechy systemu Linux Wielozadaniaowość system z podziałem czasu, pozwala na uruchamianie wielu procesów jednocześnie Wielodostępowość umożliwia pracę wielu użytkownikom jednocześnie

13 Budowa systemu Jądro (kernel) niskopoziomowe oprogramowanie obsługujące sprzęt, dostarczające określone usługi programów (w tym: realizacja systemów plików, przydziału czasu procesora itp.) Powłoka (shell) interpreter poleceń, łącznik pomiędzy użytkownikiem a procesami/sprzętem, najpopularniejsze: tcsh, sh, bash

14 Budowa systemu cd. Biblioteki systemowe Oprogramowanie...

15 Pliki Ciąg bajtów Organizacja w postaci tzw. drzewa z korzeniem (root) / Do każdego pliku można odwołać się podająć ścieżkę względem korzenia (ścieżka bezwzględna) lub względem bieżącej lokalizacji(ścieżka względna) Katalog również jest plikiem zawiera informacje o innych plikach (lub katalogach)

16 Pliki Urządzenia zewnętrzne (drukarki, skanery, terminale...) również posiadają w swoim systemie własne, specjalne pliki, ułatwiające komunikację - /dev Również procesy (działające programy) posiadają własne procesy - /proc Nazwy max. 255 znaków, case sensitive! Prawa dostępu...

17 Gdzie szukać pomocy? man manual danego polecenia whatis krótki opis komendy Internet...

18 Komenda ls Składnia: ls -opcje Najważniejsze opcje: -l wyświetla dokładne informacje o plikach -a pokazuje pliki ukryte -s wyświetla rozmiar plików -R rekurencyjnie wyświetla zawartość katalogów wraz z podkatalogami -t wyświetla listę sortując względem czasu modyfikacji -S sortowanie wg rozmiarów plików

19 Komenda mkdir Tworzenie katalogów Składnia: mkdir nazwa_katalogu Opcja -p pozwala na utworzenie od razu całej gałęzi katalogów, np.: mkdir -p kat1/kat2/kat3...

20 Ćwiczenie: Komenda mkdir Utworzyć zestaw katalogów o następującym drzewie: zaj_ kat_ kat_1_ kat_1_1_ kat_1_ kat_1_2_ kat_1_2_2

21 Ścieżka do bieżącego katalogu Komenda pwd Ćwiczenie: wykonać komendę pwd w aktualnym katalogu Wykonać komendy: cd /etc pwd Jaki jest wynik?

22 Ilość miejsca na dysku komenda du Komenda du służy do wyświetlania rozmiaru zajętej (i wolnej/dostępnej) przestrzeni dyskowej Składnia: du [opcje] plik Najważniejsze przełączniki: -b - podaje rozmiary w bajtach -k - podaje rozmiary w kilobajtach -m - podaje rozmiary w megabajtach -h - podaje rozmiary w ludzkiej formie -c - podsumowanie dla wszystkich plików

23 Tworzenie pustych plików Polecenie touch Wykonane na istniejącym pliku zmienia jego datę ostatniej modyfikacji touch nazwa_pliku Ćwiczenie: Utworzyć katalog zaj_touch utworzyć w nim pusty plik sprawdzić datę modyfikacji zmodyfikować datę modyfikacji sprawdzić poprawność wykonanego zadania

24 Komenda cp Kopiowanie plików i katalogów cp źródło przeznaczenie Jak skopiować katalog wraz z jego zawartością? cp -r nazwa_katalogu

25 Komenda cp Kopiowanie rekurencyjne Różnica między cp -r a cp -R

26 Usuwanie plików - rm nazwa_pliku Usuwanie pustych katalogów - rmdir nazwa_katalogu Jak usunąć niepusty katalog?

27 Usuwanie niepustych katalogów rm -r nazwa_katalogu opcja -f nie pytaj o potwierdzenie ( wymuszone usuwanie)

28 Podstawowe informacje o pliku Komenda: file nazwa_pliku

29 Znaki specjalne * - dopasowuje DOWOLNY ciąg znaków? - dopasowanie POJEDYNCZEGO znaki [znaki ] - dopasowuje jeden ze listy podanych znaków [^znaki ] - dopasowuje jeden znak, który NIE NALEŻY do podanej listy znaków {znaki1,znaki2,... } - dopasowuje jeden z podanych ciągów znaków np. ls *.txt wylistuje wszystkie pliki z rozszrzeniem txt

30 Informacje o systemie date podaje datę i czas systemowy cal wyświetla kalendarz finger: - informacje o aktualnie zalogowanych użytkownikach składnia: finger lub o konkretnym użytkowniku: składnia: finger user_id (login :)) whoami informacja o użytkowniku którym aktualnie jesteśmy

31 Informacje o systemie who lista zalogowanych użytkowników ZADANIE: sprawdzić jaka jest różnica między działaniem polecenia finger a who uname informacje o bieżącej maszynie

32 Narzędzia tekstowe cat wyświetla zawartość pliku, np.: cat /etc/passwd more wyświetla zawartość pliku strona po stronie, np.: more /etc/passwd less działa podobnie jak more, ale pozwala na poruszanie się po stronach w przód i w tył, np.: less /etc/passwd less i more wiele skrótów klawiszowych, dostępne po wciśnięciu h (q - wyjście)

33 Narzędzia tekstowe head wyświetla początek pliku, najważniejsze opcje: head -c X wyświetla X pierwszych znaków head -n X wyświetla Y pierwszych linii tail wyświetla koniec pliku, opcje takie same jak przy head (oczywiście w tym przypadku odnoszą się do końca pliku)

34 Porównywanie plików cmp porównuje pliki znak po znaku, składnia: cmp [opcje] plik1 plik2 Wiele przełączników (zajrzyj do man!), np. -c podaje różniące się znaki diff znajduje różnice między plikami; wynikiem działania polecenia jest wyświetlenie różniących się fragmentów każdego z plików wraz z informacją jakich zmian należy dokonać aby pliki stały się identyczne, np.: diff plik1 plik2

35 Informacje/operacje na plikach wc podaje informacje o ilości znaków/słów/linii w pliku, np.: wc -c /etc/passwd podaje liczbę znaków/bajtów wc -w /etc/passwd podaje liczbę słów w pliku wc -l /etc/passwd podaje liczbę linii w pliku

36 Edytory tekstu ci/vim lekki, dostępny (prawdopodobnie) wszędzie emacs potężne możliwości, również bardzo powszechny JOE łatwy w obsłudze

37 Kolejne polecenia Sortowanie zawartości pliku: sort [opcje] plik np.: sort jakis_plik.txt > plik_posortowany.txt posortuje linie pliku jakis_plik.txt i wynik zapisze w pliku o nazwie plik_posortowany.txt wybrane opcje: -u usuwa duplikaty -f wyłącza rozróżnianie wielkich i małych liter -r odwraca kolejność sortowania -n włącza sortowanie w trybie liczbowym (domyślnie sortowanie odbywa się wg łańcuchów znaków)

38 Polecenie sort cd. -k pozwala wybrać według której kolumny nastąpi sortowanie +liczba pozwala pominąć liczba pierwszych pól (domyślnie separatorem są znaki białe) -t separator pozwala zmienić typ separatora kolumn (domyślnie: znaki białe), np. sort -t ; -k 2 plik.csv posortuje plik.csv wg drugiej kolumny, używając ; jako separatora kolumn

39 Wyszukiwanie łańcuchów polecenie grep grep -opcje WZORZEC plik.txt Komenda poszukuje w zadanym pliku łańcucha znaków (można korzystać ze znaków specjalnych, a także tworzyć tzw. wyrażenia regularne) Najważniejsze opcje: -v wyświetla linie niepasujące do wzorca -i wyłączenie case sensitive -A liczba wyświetla liczba kolejnych linii -B liczba wyświetla liczba poprzednich linii

40 Potoki System umożliwia przekierowywanie standardowego wejścia/wyjścia właściwie każdego programu/komendy... Daje to potężne możliwości Potoki poleceń realizowane są za pomocą znaku, np.: cat /etc/passwd grep student wyszuka w pliku /etc/passwd linii ze słowem student

41 Potoki przekierowywanie operacji I/O komenda > plik przekierowuje wynik działania (wyjście) komendy do pliku (NADPISUJE w przypadku istnienia pliku o podanej nazwie) komenda >> plik przekierowuje wynik działania (wyjście) komendy do pliku (DOPISUJE na koniec pliku) komenda < plik Przekierowuje zawartość pliku do wejścia komendy/programu komenda << słowo przekierowuje wejście programu z klawiatury aż do wystąpienia zadanego słowa

42 Program do obsługi poczty PINE Konsolowy, ze stosunkowo przyjemnym interfejsem graficznym Pomoc dostępna cały czas u dołu ekranu

43 Polecenie tr Zamienia łańcuchy znaków, składnia: tr lancuch1 lancuch2 Najważniejsze przełączniki: -d usuwa podane w łańcuchu znaki -s usuwa wielokrotne występowanie podanych znaków Ćwiczenie: wyszukać swoją linijkę w pliku /etc/passwd i zamienić imię na słowo ja

44 Dowiązania do plików Dowiązania symboliczne a sztywne Komenda: ln plik nazwa_dowiązania dowiązanie symboliczne: ln -s plik nazwa_dowiązania Informacje o liczbie dowiązań: ls -l

45 Procesy, diagnostyka Wielozadaniowość wiele procesów wielu użytkowników jednocześnie Uruchamianie procesu w tle - na końcu polecenia dodajemy znaczek &, np.: sleep 100 & uruchomi proces sleep (który nic nie robi :)) w tle na zadaną ilość sekund Ctrl+Z zatrzymanie procesu Ctrl+C zabicie procesu

46 Polecenie ps Podaje informacje o działających procesach Podstawowe przełączniki: -A lub e wyświetla wszystkie procesy -l pełniejsze informacji o procesach -f format ekstra-peany f procesy w postaci drzewa -U numer procesy użytkownika o podanym user ID

47 Objaśnienia PID Process ID unikalny identyfikator każdego procesu PPID Parent Process ID identyfikator procesu-rodzica UID User ID unikalny identyfikator użytkownika PRI priorytet procesu NI poziom nice (przyjaźni ;) - uprzywilejowanie procesu

48 Komenda pstree Wyświetla procesy w postaci drzewa man pstree :)

49 Zabijanie procesów polecenie kill pozwala na wysyłanie sygnałów (specjalny typ komunikatu dla działającego procesu) Składnia: kill [-sygnał] numer_procesu Typy sygnałów: 2 (SIGINT) przerwanie procesu odpowiednik poznanego już Ctrl+c 9 (SIGKILL) zabicie procesu 19 (SIGSTOP) zawieszenie procesu (to samo gdy Ctrl+Z) 18 (SIGCONT) wznowienie zatrzymanego procesu

50 Zabijanie i wyszukiwanie procesów killall pozwala na zabicie wszystkich procesów o podanej nazwie, składnia: killall [-s sygnał] nazwa pgrep pozwala na na wyświetlenie numerów PID procesów o podanej nazwie, składnia: pgrep [opcje] nazwa Podstawowe przełączniki: -u nazwa wyszukiwanie wśród procesów użytkownika nazwa -l dodaje informacje do nazwy procesu

51 Procesy cd. pkill pozwala na wysłanie sygnału (domyślnie - zabicie) procesu o podanej nazwie, np.: pkill firefox zabije proces o nazwie firefox Można używać zarówno sygnałów, jak i przełącznika -u jobs wyświetla stan procesów uruchomionych w bieżącej powłoce (-l) top, htop...

52 Narzędzia sieciowe host [opcje] parametr podaje informacje o numerze IP lub nazwie hosta (na podstawie podanego numeru IP), np.: host ferm ping adres wysłanie pakietów próbnych (ICMP) na podany adres, np.: ping wp.pl traceroute cel wyświetla trasę do zadanego celu, np.: traceroute google.com

53 Narzędzia sieciowe write wysła wiadomość tekstową do użytkownika, składnia: write talk program do interaktywnej rozmowy z użytkownikiem, np.: talk mesg zablokowanie możliwości komunikacji poleceniami talk i write mesg [n y]

54 Poczta mail wysyłanie poczty elektronicznej, składnia: mail [-s temat] [-c adres innego adresata] Przykład: > mail Aby wysłać treść zawartą w pliku tekstowym jest zawartość można umieścić w w strumieniu wejściowym programu, np.: cat plik_tekstowy.txt mail mail < plik_tekstowy.txt

55 Połączenie z innym komputerem telnet zdalne połączenie z innym komputerem telnet Rzadko używany NIEBEZPIECZNY!

56 Połączenie z innym komputerem ssh szyfrowane połączenie ze zdalnym komputerem ssh Pozwala na uruchomienie zdalnie powłoki Ćwiczenia...

57 VI

58 Uprawnienia Każdy plik może dawać inne uprawnienia dla właściciela, grupy i pozostałych osób ls -ltrh

59 Rodzaje uprawnień r odczyt w zapis x wykonywanie (execute) 9 znaków: - rwx rwx rwx typ pliku właściciel grupa wszyscy

60 Uprawnienia UWAGA: nie odbieramy sobie uprawnień zapisu/odczytu :) Zmiany uprawnień: chown zmiana właściciela pliku chown [opcje] user[:group] file chgrp zmiana grupy chgrp [opcje] grupa plik

61 Uprawnienia chmod zmiana uprawnień pliku chmod [opcje] uprawnienia plik Dwa rodzaje zmiany uprawnień: liczbowe i literowe Pamiętamy, że: - u user - g group - a - all

62 Uprawnienia chmod o+x plik dodanie możliwości wykonywania pliku właścicielowi Aby cokolwiek uruchomić (plik/skrypt) dany plik dla konkretnego użytkownika MUSI posiadać możliwość wykonywania (czyli uprawnienie x) chmod a=rwx dane.txt chmod ug=r dane.txt chmod a+r dane.txt

63 Uprawnienia Zapis numeryczny: zestaw trzech liczb: - 1 zapis - 2 odczyt - 4 wykonywanie Sumarycznie od 0 do 7 jednoznacznie określa uprawnienia np. chmod 700 plik

64 Narzędzia sieciowe ciąg dalszy ftp file transfer protocol protokół komunikacyjny typu klient-serwer, umożliwiający dwukierunkowy transfer plików Składnia: ftp sftp secured file transfer protocol szyfrowana wersja ftp, składnia analogiczna: sftp

65 sftp podstawowe operacje help pomoc get nazwa pobranie pliku nazwa put nazwa przesłanie pliku nazwa dir wylistowanie zawartości zdalnego katalogu quit rozłączenie Kiedy jest to możliwe ZAWSZE WARTO (należy?) stosować szyfrowane wersje protokołów

66 Narzędzia sieciowe scp szyfrowane kopiowanie plików z serwerów ssh i sftp Składnia: scp [-r] cel wget pobieranie zawartości zawartości stron www i serwerów ftp, umożliwia np. pobranie całej zawartości strony, np.: wget -m

67 Kompresja plików zip - kompresuje plików i katalogów, składnia: zip [-r] nazwa_archiwum pliki_do_spakowania Utworzony zostanie plik z rozszerzeniem.zip, kompresja całych katalogów: opcja -r bzip2 kompresuja plików, składnia: bzip2 pliki_do_spakowania

68 Dekompresja plików gunzip - rozpakowywanie plików *.gz oraz *.tgz, składnia: gunzip [-r] plik unzip - rozpakowywanie plików *.zip, składnia: unzip plik bunzip2 - rozpakowywanie plików *.bz2, składnia: bunzip2 plik

69 Archiwizacja plików tar narzędzie służące do archiwizacji, składnia: tar [opcje] pliki Pierwszą nazwą musi być nazwa tworzonego archiwum Najważniejsze opcje: - c - stwórz archiwum - x - rozpakuj archiwum - l wyświetla zawartość archiwum f - zapisz do pliku z kompresja archiwum przy użyciu programu gzip j kompresja archiwum przy użyciu bzip2 v - dodatkowe komunikaty

70 Wprowadzenie do tworzenia skryptów programowanie w bashu Po co nam pisanie skryptów? Pamiętamy: aby COKOLWIEK uruchomić plik MUSI mieć prawa uruchomienia (+x)

71 Struktura skryptu #!/bin/bash #to jest skrypt ktory wyswietla komunikat echo "Witaj swiecie!" exit 0

72 Struktura skryptu wybór powłoki #!/bin/tcsh - skrypt w powłoce tcsh #!/bin/bash - skrypt w powłoce Bash #!/bin/sh - skrypt w powłoce sh a nawet: #!/bin/python - skrypt w Pythonie #!/bin/perl - skrypt w Perlu

73 Uruchamianie skryptu bash nazwa_skryptu.bash lub:./nazwa_skryptu Adresowanie względne vs bezwzględne

74 Zmienne $ Powłoka dostarcza rodzinę zmiennych specjalnych $* - podaje wszystkie argumenty z którymi został uruchomiony skrypt $# - podaje liczbę argumentów z którym uruchomiono skrypt $0 podaje nazwę uruchomionego skryptu $1 $n podaje kolejne argumenty skryptu

75 Podstawowe instrukcje echo wypisuje tekst na standardowe wyjście (u nas zwykle będzie to ekran konsoli), np. poniższy skrypt wypisze na ekranie nazwę skryptu: #!/bin/bash echo $0

76 Podstawowe instrukcje read interaktywne wczytywanie znakow z konsoli, np. poniższy skrypt wczyta imię użytkownika i wyświetli je na ekranie: #!/bin/bash echo Podaj imię: read imie echo Witaj $imie

77 Instrukcje warunkowe - if #!/bin/bash if [ $# -eq 0 ]; then echo "Nie podano zadnych argumentow" else echo "Podano $# argumentow fi exit 0

78 Dostępne warunki Arytmetyczne -lt mniejsze niż, np. if [ 2 -eq 3 ]; -gt większe niż, np. if [ 4 -eq 3 ]; -ge większe lub równe, np. if [ 5 -eq 4 ]; -le mniejsze lub równe, np. if [ 4 -eq 5 ];

79 Dostępne warunki Plikowe -a sprawdza, czy plik istnieje, np. #!/bin/bash if [ -e jakis_plik ] then echo "jakis_plik istnieje" fi

80 Wybrane warunki -b plik istnieje i jest blokowym plikiem specjalnym - plik istnieje i jest plikiem znakowym -e plik istnieje -h plik istnieje i jest linkiem symbolicznym = sprawdza czy wyrażenia są równe!= sprawdza czy wyrażenia są różne -r sprawdzenie uprawnień do odczytu pliku -w sprawdzenie uprawnień do zapisywania w pliku -x sprawdzenie uprawnień do wykonywanie pliku -f plik istnieje i jest plikiem zwykłym -p plik jest łączem nazwanym -N plik istnieje i był zmieniany od czasu jego ostatniego odczytu

81 Pętla for for zmienna in lista_zmiennych; do instrukcje done Lub jak w C++: for (wyrazenie1; warunek;wyrazenie2) do instrukcje done

82 case zmienna in wartosc_1 ) instrukcje 1 ;; wartosc_2 ) instrukcje 2 ;;... *) instrukcje ;; esac Konstrukcja case

83 Skrypt obliczający wartość silni Wg Wiki: Silnią liczby naturalnej n (w notacji matematycznej: n!, co czytamy n silnia ) nazywamy iloczyn wszystkich liczb naturalnych nie większych niż n. 0!=1 zatem zawsze przyjmuje minimalnie wartość 0...

84 Pętla while Składnia: while warunek do instrukcje done

85 funkcje Składnia: nazwa_funkcji() { instrukcja1; instrukcja2; return 0; }

86 Funkcje Wywołanie funkcji: nazwa_funkcji Argumenty przekazywane podobnie jak w przypadku uruchamiania skryptu, czyli np.: funkcja jeden dwa trzy wywołuje funkcję funkcja z trzema argumentami

87 Funkcje zmienne globalne a lokalne Domyślnie zmienne użyte wewnątrz funkcji mają zakres globalny ryzyko nadpisania zmiennych! Aby to zmienić należy użyć dyrektywy local, np.: local i=1 wówczas czas życia zmiennej zostanie ograniczony do czasu w którym będzie wykonywana funkcja

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś Konsola Linux autor: Mariusz Barnaś Wstęp Pierwsze uruchomienie Operacje na plikach Poruszanie się po katalogach Tworzenie plików i katalogów Wypisanie zawartości katalogu Dowiązania między plikami Łączenie

Bardziej szczegółowo

Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia

Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia Wykład: polecenia terminala, manualia systemowe, uprawnienia, kompresja, archiwizacja, ukrywanie plików, sudo su, ps, kill, chmod, chown, tar, gzip, whoami, ls,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

Chemiateoretyczna. Monika Musiał. Ćwiczenia

Chemiateoretyczna. Monika Musiał. Ćwiczenia Chemiateoretyczna Monika Musiał Ćwiczenia SYSTEM LINUX- podstawowe komendy Operacje na katalogach i plikach pwd wypisanie ścieżki do bieża cego katalogu. oznacza katalog bieża cy.. oznacza katalog nadrzȩdny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy)

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy) Procesy i shell. Polecenia ps, sleep, exit, jobs, bg, fg, top, kill, bash, tcsh, which, type, whereis, touch. Metaznak & i >>. Dowiązania miękkie i twarde. Proces jest programem, który jest wykonywany

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad II

Pracownia Komputerowa wyk ad II Pracownia Komputerowa wykad II dr Magdalena Posiadaa-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Systemy operacyjne Windows np. Windows 8. Systemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-10-08 Co to jest konsola / terminal UNIX-owy?

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1)

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) 1. Ustawiamy w biosie bootowanie systemu z CD-ROMu bądź z dyskietki (tworzymy wówczas dyskietki startowe). 2. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. stderr

Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe. stderr Temat zajęć: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe Czas realizacji zajęć: 180 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Strumienie standardowe i ich przekierowywanie,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW...

SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW... SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW... 5 5. UZYSKIWANIE POMOCY SYSTEMOWEJ... 6 6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasyczne polecenia: ls [opcje][katalog][pliki] opcje podstawowe -a wyświetla również pliki ukryte -b znaki niedrukowane jako liczby ósemkowe -c sortuje dane zgodnie z datą zmiany -k podaje wielkość pliku

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Unix/Linux 3. procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Unix/Linux 3. procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Unix/Linux 3 procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś 2012 Ustawienia poczty W związku z tym, że serwery AGH (galaxy, student i inne), obsługują pocztę z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Materiały: www.staff.amu.edu.pl/~evert/asi.php W razie nieobecności proszę o zapoznanie się z materiałem z ćwiczeń w domu Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux wybrane zagadnienia. Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

System operacyjny Linux wybrane zagadnienia. Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu System operacyjny Linux wybrane zagadnienia Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Linux Open Source Stale rozwijany Darmowy (wersje niekomercyjne) Bezpieczny Stabilny

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;)

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) Szkolenie AGH Linux Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) O mnie Imię i nazwisko: Pieczyrak Paweł Kryptonim: Morfeusz888 Osiągnięcia Administrator pomocniczy na publicznym

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak Systemy operacyjne System operacyjny Linux - wstęp Anna Wojak 1 1 Wstęp Linux jest systemem z rodziny Unix. Pierwsza wersja systemu została opracowana w 1969 roku przez K.Thompsona i D.Ritchie Jest to

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemu Linux

Wstęp do systemu Linux M. Trzebiński Linux 1/8 Wstęp do systemu Linux Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński Linux

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki Shell podstawy

Wstęp do informatyki Shell podstawy Wstęp do informatyki Shell podstawy Podstawowe polecenia less plik(i) Przeglądaj interaktywnie zawartość plików. Można używać klawiszy kursora, PgDn, PgUp, etc. Koniec pracy (q), wyszukiwanie / Less is

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie komend linux'a.

Przypomnienie komend linux'a. Przypomnienie komend linux'a. Krzysztof Dynowski Komendy podstawowe date pokazuje datę i czas systemowy history pokazuje historię komend z linii poleceń pwd (print working directory) pokazuje pełną ścieŝkę

Bardziej szczegółowo

- wszystkie elementy - wszystkie elementy

- wszystkie elementy - wszystkie elementy Tablice: indeksy całkowite >=0 tworzenie: TABLICA[0]=45 TABLICA[1]=23 TABLICA[2]=78 lub TABLICA=(45 23 78) lub TABLICA=($@) odwołanie echo ${TABLICA[3] echo ${TABLICA[*] echo ${TABLICA[@] Długość zmiennej:

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp do systemu Linux/UNIX, część I. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.

Sieci komputerowe. Wstęp do systemu Linux/UNIX, część I. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc. Sieci komputerowe Wstęp do systemu Linux/UNIX, część I Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/35 Plan wykładu Wstęp

Bardziej szczegółowo

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński LINUX 1. Wprowadzenie: Linux jest systemem operacyjnym stworzonym przez Linusa Torvaldsa w roku 1991 na bazie wielozadaniowego systemu UNIX, stworzonego uprzednio przez firmę AT&T w latach 70tych. Jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Wykład 4 Komendy UNIXa, cd

Podstawy Informatyki. Wykład 4 Komendy UNIXa, cd Podstawy Informatyki Wykład 4 Komendy UNIXa, cd Komendy UNIXa, cd: ls - listowanie zawartości katalogu (listing), 48%{sendzimir}/home/sysadm/wilk/dydaktyka/c>ls kar* karman* karman.cpp karman.out press.dat

Bardziej szczegółowo

Linux. Wprowadzenie do systemu.

Linux. Wprowadzenie do systemu. Linux. Wprowadzenie do systemu. Koło Naukowe Systemów Open Source Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University Marcin Pawełkiewicz mpawelkiewicz@wsb-nlu.edu.pl Nowy Sącz, 5 grudnia 2006 Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UNIX i internet (PK3)

UNIX i internet (PK3) UNIX i internet (PK3) 19 maja 2008 1 Wstęp 1.1 Trochę historii UNIX-a i.. wolnego oprogramowania 1969 pierwszy UNIX z powłoką (ang. shell), edytorem tekstu, pisany w kodzie maszynowym na komputery architektury

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne lab. 4

Technologie informacyjne lab. 4 Technologie informacyjne lab. 4 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z komunikacją ze zdalnym serwerem w sieci na przykładzie bezpiecznego serwera SSH. Wstępne zapoznanie się z ideą certyfikatów. Praca z edytorem

Bardziej szczegółowo

Linux Polecenia. Problem nadpisywania plików. Zmienna noclobber i noglob. Filtry i metaznaki. Problem nadpisywania plików. Opracował: Andrzej Nowak

Linux Polecenia. Problem nadpisywania plików. Zmienna noclobber i noglob. Filtry i metaznaki. Problem nadpisywania plików. Opracował: Andrzej Nowak Linux Polecenia Opracował: Andrzej Nowak Problem nadpisywania plików. Zmienna noclobber i noglob. Filtry i metaznaki. Utwórz katalog lab_5 i przejdź do niego. $ mkdir lab_5 ; cd lab_5 Problem nadpisywania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1.

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1. Linux podobnie jak MacOS X są systemami opartymi na Unixie. Wiele programów linuxowych działa z poziomu terminala dlatego aby móc ich używać należy poznać podstawowe komendy systemu Unix. Nauczycie się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików Systemy teleinformatyczne AiR Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY - (portal tbajorek.prz.rzeszow.pl lub www.prz.rzeszow.pl/~tbajorek - dostęp po zalogowaniu: użytkownik:

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

S P I S POLECEŃ LINUXA

S P I S POLECEŃ LINUXA S P I S POLECEŃ LINUXA Polecenia d l a katalogów Wyświetlanie zawartości katalogów ls ls [opcje][katalog][plik] -a (all) listuje również pliki ukryte zaczynające się znakiem».«-b wyświetla znaki niedrukowalne

Bardziej szczegółowo

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Powtórka z linuxa Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Polecenia pracy z drzewem katalogów: cd katalog pwd cp plik_zr plik_docelowy

Bardziej szczegółowo

Skrypty shella programowanie w języku powłoki.

Skrypty shella programowanie w języku powłoki. Skrypty shella programowanie w języku powłoki. Zacznijmy od przypomnienia. Shell, czyli powłoka, to program przeznaczony do prowadzenia interakcji z użytkownikiem. Innymi słowy jest to narzędzie, dzięki

Bardziej szczegółowo

System plików - wprowadzenie. Ścieżki dostępu. Informatyka ćw 1

System plików - wprowadzenie. Ścieżki dostępu. Informatyka ćw 1 Informatyka ćw 1 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY - (portal tbajorek.prz.rzeszow.pl - dostęp po zalogowaniu: użytkownik: student hasło: samoloty 2. Skonfigurować połączenie z adresem

Bardziej szczegółowo

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!!

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! Symbole: * - zastępuje kilka znaków? - zastępuje pojedynczy znak [..] - w tym miejscu może wystąpić jeden ze znaków nawiasu > - skierowanie standardowego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec $Id: sop1-zadania.lyx,v 1.19 2006/09/26 13:37:25 sobaniec Exp $ Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Spis treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikaty System Linux umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą. Do tego celu można wykorzystać programy mail i write.

Komunikaty System Linux umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą. Do tego celu można wykorzystać programy mail i write. Ćwiczenie 5 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z obsługa programu Midnight Commander, utrwalenie wiadomości dotyczących skryptów, poznanie podstaw obsługi ftp oraz telnet. Wykorzystane polecenia ftp umożliwia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki skryptowe

KARTA KURSU. Języki skryptowe KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki skryptowe Script languages Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Alfred Budziak Zespół dydaktyczny: dr Olaf Bar mgr Alfred Budziak Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Podstawy obsługi powłoki Bash

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Podstawy obsługi powłoki Bash Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Podstawy obsługi powłoki Bash Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca w powłoce UNIX-owej

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 Praca w powłoce UNIX-owej Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 03 UNIX-owej Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2012-10-09 Co to jest konsola / terminal UNIX-owy? Odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Praca w środowisku Cygwin. Przygotował Mateusz Dudek

Praca w środowisku Cygwin. Przygotował Mateusz Dudek Praca w środowisku Cygwin Przygotował Mateusz Dudek Czym jest Cygwin? Cygwin to implementacja standardu POSIX funkcji systemowych przeznaczona dla systemów z rodziny Windows oraz zestaw wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Czas realizacji zajęć: 45 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Pojęcie procesu, procesy w systemie, usuwanie procesów, priorytety

Bardziej szczegółowo

Struktura katalogów. Prawa dostępu

Struktura katalogów. Prawa dostępu Struktura katalogów /bin podstawowe programy takie jak bash czy cat /boot jądro systemu oraz pliki niezbędne do poprawnego uruchomienia systemu /etc pliki konfiguracyjne (np. /etc/passwd, /etc/group) /root

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Wielodostępne systemy operacyjne Nowoczesne systemy operacyjne są w większości systemami wielodostępnymi, które pozwalają pracować jednocześnie wielu użytkownikom za pośrednictwem terminali podłączonych

Bardziej szczegółowo

Tablice, procesy, sygnały i nie tylko. Kurs systemu Unix 1

Tablice, procesy, sygnały i nie tylko. Kurs systemu Unix 1 Tablice, procesy, sygnały i nie tylko Kurs systemu Unix 1 Tablice w bash-u Tablice można realizować za pomocą konstrukcji eval, ale jeżeli indeksami są liczby (od 0, jak w języku C) to prościej będzie

Bardziej szczegółowo

Test. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Test. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Test Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 1) Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP? A. Sieciowa. B. Fizyczna. C. Transportowa. D. Łącza danych. 2) W sieciach lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows 1. Tryb linii komend Tryb linii komend pozwala użytkownikowi na zlecanie wykonywania operacji

Bardziej szczegółowo

Prawa dostępu do plików

Prawa dostępu do plików Prawa dostępu do plików Wszystkie pliki systemów uniksowych posiadają swoje prawa dostępu dla zapisu, odczytu i wykonywania. Jeżeli dotychczas spotykałeś się z systemami Windows na partycjach FAT - możesz

Bardziej szczegółowo

Komendy i podstawy Linux

Komendy i podstawy Linux Komendy i podstawy Linux Ogólne polecenia: man costam informacje o danym poleceniu cd nazwa_katalogu wejście do katalogu cd.. wyjście z katalogu mkdir nazwa_katalogu tworzenie katalog mrdir nazwa_katalogu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE MATERIAŁÓW I PROCESÓW

MODELOWANIE MATERIAŁÓW I PROCESÓW MODELOWANIE MATERIAŁÓW I PROCESÓW 2010/2011 putty + winscp Pracownia komputerowa mwt_101 M#wT1_01 mwt_102 M#wT1_02 MODELOWANIE MATERIAŁÓW I PROCESÓW http://hpc-adm.uci.umk.pl/ IP=158.75.1.113 software:

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne- tematy do opracowania

Systemy operacyjne- tematy do opracowania Systemy operacyjne- tematy do opracowania Nr Termin Temat Ogólna zawartość Szczegółowa zawartość Co student powinien wiedzieć/umieć po zajęciach? 1 2.03 Podstawowe informacje i charakterystyka systemu

Bardziej szczegółowo

Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak

Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak ls wyświetla listę plików w katalogu bieżącym ls opcje plik -a uwzględnia pliki, których nazwa zaczyna się od kropki (pliki ukryte) -l wyświetla

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Wprowadzenie oraz obsługa systemu plików.

Temat zajęć: Wprowadzenie oraz obsługa systemu plików. Temat zajęć: Wprowadzenie oraz obsługa systemu plików. Czas realizacji zajęć: 135 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Logowanie do systemu, obsługa pomocy systemowej, obsługa

Bardziej szczegółowo

1 Systemy operacyjne laboratorium

1 Systemy operacyjne laboratorium 1 1 Systemy operacyjne laboratorium 1.1 Sprawy organizacyjne Wykonanie większości zadań wymaga dostępu w trybie zwykłego użytkownika do serwera uniksowego/linuksowego. Najprościej jest uruchomic program

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia regularne. Wyrażenia regularne 1/41

Wyrażenia regularne. Wyrażenia regularne 1/41 Wyrażenia regularne Wyrażenia regularne 1/41 Wyrażenia regularne 2/41 Po co wyrażenia regularne? Polecenie: $ grep est tekst.txt Zawartość tekst.txt To jest plik tekstowy. Testujemy narzędzie grep. Trzecia

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux Przetwarzanie tekstu 2 Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux filtry programy przetwarzajace pliki (w szczególności tekstowe) w taki sposób, że odczytuja dane (plik wejściowy) ze standardowego

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1.

Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1. Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1. mgr inż. Sławomir Kopko Podstawowe działania na plikach i wybranych aplikacjach. Wyszukiwanie plików i folderów. Okna wyszukiwania w MS Windows XP. W większości

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX system plików System plików systemu UNIX (s5fs) System plików ma strukturę drzewa. Na samym szczycie znajduje się korzeń (root), symbolicznie przedstawiany jako /. Z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa.

Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa. Systemy operacyjne ćwiczenia 1 procesy, wątki, polecenia UNIXa. 1. Na ćwiczeniach będziemy: pisać skrypty powłoki UNIXa (tcsh, bash, Perl), programować w C (pierwsze 6-8 zajęć), Javie, i Adzie (kolejne

Bardziej szczegółowo

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania DOS (Disk Operation System) jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny Intel 8086. Wygoda użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz wardecki, wyk II

Pracownia komputerowa. Dariusz wardecki, wyk II Pracownia komputerowa Dariusz wardecki, wyk II Systemy operacyjne Desktopowe Mobilne Systemy operacyjne Systemy Unixowe Windows! Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP... Linux Mac OS X Mountain

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków

Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wykład 1. Wstęp do Wstępu Bartek Wilczyński bartek@mimuw.edu.pl Po pierwsze - Formalności 2 kolokwia (po 15 pkt) początek XI i koniec XII Dwa programy zaliczeniowe:

Bardziej szczegółowo

Filtry, metaznaki, cytowania. Proste skrypty. Polecenia find, tee, mail.

Filtry, metaznaki, cytowania. Proste skrypty. Polecenia find, tee, mail. Filtry, metaznaki, cytowania. Proste skrypty. Polecenia find, tee, mail. Utwórz katalog lab_3 i przejdź do niego. Polecenie find Polecenie to jest niezwykle pożyteczne dla odszukiwania poszczególnych grup

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Protokół SSH Do czego to? Oprogramowanie Uruchamianie serwera SSH Logowanie, nawiązywanie połączenia Konfiguracja klienta, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową.

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS 1. Podstawowe informacje Aby uruchomić Wiersz poleceń należy wybrać menu Start, a następnie Uruchom gdzie należy wpisać cmd i zatwierdzić je klawiszem

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

vi - Edytor tekstu. 1. To, co każdy powinien wiedzieć o vi!!!

vi - Edytor tekstu. 1. To, co każdy powinien wiedzieć o vi!!! vi - Edytor tekstu. Pozwolę sobie, na wprowadzenie Was drodzy czytelnicy, w świat magii jaki oferuje nam edytor vi. Na pierwszy rzut oka, vi nie jest imponującym edytorem. Ale posiada jedną niezaprzeczalnie

Bardziej szczegółowo

"Klasyczna" struktura systemu operacyjnego:

Klasyczna struktura systemu operacyjnego: "Klasyczna" struktura systemu operacyjnego: Użytkownik Powłoka (shell) Programy użytkowe Programy systemowe API Jądro (kernel) Programy obsługi sprzętu (drivers) Sprzęt Funkcje systemu operacyjnego obsługa

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi systemów UNIX/Linux

Podstawy obsługi systemów UNIX/Linux Podstawy obsługi systemów UNIX/Linux WaŜne cechy charakterystyczne 1. Unix/Linux rozróŝnia wielkie i małe litery. 2.. oznacza katalog bieŝący,.. oznacza katalog nadrzędny, / oznacza katalog główny, cd

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1.1. Korzystając z internetu dowiedz się, czym jest system uniksopodobny (*NIX) oraz jak rozwijały się systemy z tej rodziny.

Ćwiczenie 1.1. Korzystając z internetu dowiedz się, czym jest system uniksopodobny (*NIX) oraz jak rozwijały się systemy z tej rodziny. Ćwiczenia 1 1.1 Sesja powłoki Zanim możliwe będzie korzystanie z systemu, należy rozpocząć sesję powłoki, identyfikując się jako uprawniony użytkownik. Powłoka to program, który pośredniczy między użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Okiełznać Pingwina.... czyli podstawy systemu GNU/Linux

Okiełznać Pingwina.... czyli podstawy systemu GNU/Linux Rozkład jazdy Teoria funkcjonowania systemu GNU/Linux Struktura systemu plików, systemy plików Standard hierarchii systemu plików (FHS) Konsola, terminal, powłoka Używanie konta super użytkownika Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pliki wsadowe powłoki Windows.

Pliki wsadowe powłoki Windows. Pliki wsadowe powłoki Windows. Pliki wsadowe powłoki Windows potocznie zwane BAT-ami, są to pliki tekstowe o rozszerzeniu *.bat zawierające zestaw komend wykonywane linijka po linijce przez interpreter

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA, który zawiera: zmienne, konstrukcje warunkowe i iteracyjne (IF-THEN-ELSE, CASE, DO WHILE, DO UNTIL), konfigurowane środowisko użytkownika. METAZNAKI zestaw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS

Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS Wprowadzenie do obsługi systemów obliczeniowych PCSS Marcin Pospieszny Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 17 listopada 2011 Plan prezentacji 1 Architektura maszyn 2 Linux: podstawy 3 PBS 4 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONSOLI W SYSTEMIE WINDOWS

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONSOLI W SYSTEMIE WINDOWS ZAGADNIENIA Laboratorium 1 Architektura komputerów II Budowa i podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem komputera (zagadnienia związane z procesorem, dyskiem twardym, pamięciami, urządzeniami peryferyjnymi,

Bardziej szczegółowo

TEMAT : System operacyjny MS DOS pliki wsadowe

TEMAT : System operacyjny MS DOS pliki wsadowe Temat : Pliki wsadowe w MS-DOS Każdy system operacyjny ma możliwość przetwarzania wsadowego. Zamiast wielokrotnie wpisywać z klawiatury ciągi poleceń można zapisać je w pliku wsadowych (batch). Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski Podstawy Informatyki Michał Pazdanowski 3 marca 2010 Michał Pazdanowski 2 Praca z komputerem Oprogramowanie: freeware - darmowe shareware - tanie commercial - kosztowne komputer system operacyjny aplikacja

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.*

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.* Wiersz poleceń systemu Windows Wiersz poleceń (zwany takŝe konsolą) pozwala na wykonywanie większości czynności związanych z obsługą systemu bez konieczności posługiwania się interfejsem graficznym. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS Qmail radość listonosza Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS 1 STRESZCZENIE Artykuł jest przedstawieniem podstawowej konfiguracji jednego z najpopularniejszych agentów MTA (Mail Transfer Agent)

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wiesz poleceń kontrola zadań aliasy, zmienne potoki, przekierowania nawigacja Pozostałe przydatne polecenia konsolowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warstwy systemu Windows 2000

Warstwy systemu Windows 2000 Warstwy systemu Windows 2000 Tryb użytkownika (User Mode) Tryb jądra (Kernel Mode) Tryb użytkownika (User Mode) Zarządzanie pamięcią wirtualną Cechy charakterystyczne systemu Windows XP: system bardzo

Bardziej szczegółowo