Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet"

Transkrypt

1 Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet Rafał Jakubowski Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej Pokój 573 Konsultacje: środy, 10-12

2 Warunki zaliczenia Obecność (max. 2 nieusprawiedliwione nieobecności) Kolokwium (lub dwa) Możliwe WEJŚCIÓWKI

3 Kolokwia i wejściówki Jedno duże pod koniec semestru bądź dwa mniejsze (jedno np. pod koniec kwietnia) Wejściówka forma motywowania do pracy

4 Dlaczego UNIX/Linux? Źródło:

5 Kilka kart z historii 1969 pierwszy UNIX z powłoką, kod maszynowy (Thompson, Richie, Bell Labs i AT&T) 1973 jądra UNIX'a w C == przenaszalność systemu 1975 Unix zaczyna być używany do celów naukowych 1983 pierwszy komercyjny UNIX (AT&T) Początek lat 80 XX wieku blokada kodów źródłowych UNIX'a, początki ruchu open source

6 Kilka kart z historii cd Richard Stallman tworzy Free Software Foundation 1984 początki internetu; zostaje wydany UNIX z zaimplementowanym protokołem TCP/IP W międzyczasie powstają różne wersje (komercyjne i wolne) UNIX'ów brak standardu 1988 specyfikacja POSIX ujednolicenie 1991 Linus Torvalds publikuje pierwsze jądro Linuxa

7 Kilka kart z historii cd powstaje Red Hat Linux dziś jedna z najbardziej dojrzałych dystrybucji

8 Linux dzisiaj Ogromna ilość dystrybucji (Red Hat/Fedora/CentOS, Debian/Ubuntu, Slackware, SuSE, Arch...) Ogromna ilość darmowych aplikacji Powszechne wykorzystywanie UNIXa/Linuxa w nauce i przemyśle, a także coraz częściej w domach Mnóstwo sprzętu i oprogramowania, w których siedzi zaszyty Linux (routery, drukarki, Android...)

9 Dostęp do serwerów wydziałowych Login: numer indeksu OpenVPN wydziałowa furtka na świat Hasło: to samo co w USOSWebie ferm.fizyka.umk.pl (dostęp tylko z sieci wewnętrznej) tor, nobel, uran... Zewnętrzny serwer dostępowy: ameryk.fizyka.umk.pl

10 Ważne Regulamin wydziałowej sieci:

11

12 Główne cechy systemu Linux Wielozadaniaowość system z podziałem czasu, pozwala na uruchamianie wielu procesów jednocześnie Wielodostępowość umożliwia pracę wielu użytkownikom jednocześnie

13 Budowa systemu Jądro (kernel) niskopoziomowe oprogramowanie obsługujące sprzęt, dostarczające określone usługi programów (w tym: realizacja systemów plików, przydziału czasu procesora itp.) Powłoka (shell) interpreter poleceń, łącznik pomiędzy użytkownikiem a procesami/sprzętem, najpopularniejsze: tcsh, sh, bash

14 Budowa systemu cd. Biblioteki systemowe Oprogramowanie...

15 Pliki Ciąg bajtów Organizacja w postaci tzw. drzewa z korzeniem (root) / Do każdego pliku można odwołać się podająć ścieżkę względem korzenia (ścieżka bezwzględna) lub względem bieżącej lokalizacji(ścieżka względna) Katalog również jest plikiem zawiera informacje o innych plikach (lub katalogach)

16 Pliki Urządzenia zewnętrzne (drukarki, skanery, terminale...) również posiadają w swoim systemie własne, specjalne pliki, ułatwiające komunikację - /dev Również procesy (działające programy) posiadają własne procesy - /proc Nazwy max. 255 znaków, case sensitive! Prawa dostępu...

17 Gdzie szukać pomocy? man manual danego polecenia whatis krótki opis komendy Internet...

18 Komenda ls Składnia: ls -opcje Najważniejsze opcje: -l wyświetla dokładne informacje o plikach -a pokazuje pliki ukryte -s wyświetla rozmiar plików -R rekurencyjnie wyświetla zawartość katalogów wraz z podkatalogami -t wyświetla listę sortując względem czasu modyfikacji -S sortowanie wg rozmiarów plików

19 Komenda mkdir Tworzenie katalogów Składnia: mkdir nazwa_katalogu Opcja -p pozwala na utworzenie od razu całej gałęzi katalogów, np.: mkdir -p kat1/kat2/kat3...

20 Ćwiczenie: Komenda mkdir Utworzyć zestaw katalogów o następującym drzewie: zaj_ kat_ kat_1_ kat_1_1_ kat_1_ kat_1_2_ kat_1_2_2

21 Ścieżka do bieżącego katalogu Komenda pwd Ćwiczenie: wykonać komendę pwd w aktualnym katalogu Wykonać komendy: cd /etc pwd Jaki jest wynik?

22 Ilość miejsca na dysku komenda du Komenda du służy do wyświetlania rozmiaru zajętej (i wolnej/dostępnej) przestrzeni dyskowej Składnia: du [opcje] plik Najważniejsze przełączniki: -b - podaje rozmiary w bajtach -k - podaje rozmiary w kilobajtach -m - podaje rozmiary w megabajtach -h - podaje rozmiary w ludzkiej formie -c - podsumowanie dla wszystkich plików

23 Tworzenie pustych plików Polecenie touch Wykonane na istniejącym pliku zmienia jego datę ostatniej modyfikacji touch nazwa_pliku Ćwiczenie: Utworzyć katalog zaj_touch utworzyć w nim pusty plik sprawdzić datę modyfikacji zmodyfikować datę modyfikacji sprawdzić poprawność wykonanego zadania

24 Komenda cp Kopiowanie plików i katalogów cp źródło przeznaczenie Jak skopiować katalog wraz z jego zawartością? cp -r nazwa_katalogu

25 Komenda cp Kopiowanie rekurencyjne Różnica między cp -r a cp -R

26 Usuwanie plików - rm nazwa_pliku Usuwanie pustych katalogów - rmdir nazwa_katalogu Jak usunąć niepusty katalog?

27 Usuwanie niepustych katalogów rm -r nazwa_katalogu opcja -f nie pytaj o potwierdzenie ( wymuszone usuwanie)

28 Podstawowe informacje o pliku Komenda: file nazwa_pliku

29 Znaki specjalne * - dopasowuje DOWOLNY ciąg znaków? - dopasowanie POJEDYNCZEGO znaki [znaki ] - dopasowuje jeden ze listy podanych znaków [^znaki ] - dopasowuje jeden znak, który NIE NALEŻY do podanej listy znaków {znaki1,znaki2,... } - dopasowuje jeden z podanych ciągów znaków np. ls *.txt wylistuje wszystkie pliki z rozszrzeniem txt

30 Informacje o systemie date podaje datę i czas systemowy cal wyświetla kalendarz finger: - informacje o aktualnie zalogowanych użytkownikach składnia: finger lub o konkretnym użytkowniku: składnia: finger user_id (login :)) whoami informacja o użytkowniku którym aktualnie jesteśmy

31 Informacje o systemie who lista zalogowanych użytkowników ZADANIE: sprawdzić jaka jest różnica między działaniem polecenia finger a who uname informacje o bieżącej maszynie

32 Narzędzia tekstowe cat wyświetla zawartość pliku, np.: cat /etc/passwd more wyświetla zawartość pliku strona po stronie, np.: more /etc/passwd less działa podobnie jak more, ale pozwala na poruszanie się po stronach w przód i w tył, np.: less /etc/passwd less i more wiele skrótów klawiszowych, dostępne po wciśnięciu h (q - wyjście)

33 Narzędzia tekstowe head wyświetla początek pliku, najważniejsze opcje: head -c X wyświetla X pierwszych znaków head -n X wyświetla Y pierwszych linii tail wyświetla koniec pliku, opcje takie same jak przy head (oczywiście w tym przypadku odnoszą się do końca pliku)

34 Porównywanie plików cmp porównuje pliki znak po znaku, składnia: cmp [opcje] plik1 plik2 Wiele przełączników (zajrzyj do man!), np. -c podaje różniące się znaki diff znajduje różnice między plikami; wynikiem działania polecenia jest wyświetlenie różniących się fragmentów każdego z plików wraz z informacją jakich zmian należy dokonać aby pliki stały się identyczne, np.: diff plik1 plik2

35 Informacje/operacje na plikach wc podaje informacje o ilości znaków/słów/linii w pliku, np.: wc -c /etc/passwd podaje liczbę znaków/bajtów wc -w /etc/passwd podaje liczbę słów w pliku wc -l /etc/passwd podaje liczbę linii w pliku

36 Edytory tekstu ci/vim lekki, dostępny (prawdopodobnie) wszędzie emacs potężne możliwości, również bardzo powszechny JOE łatwy w obsłudze

37 Kolejne polecenia Sortowanie zawartości pliku: sort [opcje] plik np.: sort jakis_plik.txt > plik_posortowany.txt posortuje linie pliku jakis_plik.txt i wynik zapisze w pliku o nazwie plik_posortowany.txt wybrane opcje: -u usuwa duplikaty -f wyłącza rozróżnianie wielkich i małych liter -r odwraca kolejność sortowania -n włącza sortowanie w trybie liczbowym (domyślnie sortowanie odbywa się wg łańcuchów znaków)

38 Polecenie sort cd. -k pozwala wybrać według której kolumny nastąpi sortowanie +liczba pozwala pominąć liczba pierwszych pól (domyślnie separatorem są znaki białe) -t separator pozwala zmienić typ separatora kolumn (domyślnie: znaki białe), np. sort -t ; -k 2 plik.csv posortuje plik.csv wg drugiej kolumny, używając ; jako separatora kolumn

39 Wyszukiwanie łańcuchów polecenie grep grep -opcje WZORZEC plik.txt Komenda poszukuje w zadanym pliku łańcucha znaków (można korzystać ze znaków specjalnych, a także tworzyć tzw. wyrażenia regularne) Najważniejsze opcje: -v wyświetla linie niepasujące do wzorca -i wyłączenie case sensitive -A liczba wyświetla liczba kolejnych linii -B liczba wyświetla liczba poprzednich linii

40 Potoki System umożliwia przekierowywanie standardowego wejścia/wyjścia właściwie każdego programu/komendy... Daje to potężne możliwości Potoki poleceń realizowane są za pomocą znaku, np.: cat /etc/passwd grep student wyszuka w pliku /etc/passwd linii ze słowem student

41 Potoki przekierowywanie operacji I/O komenda > plik przekierowuje wynik działania (wyjście) komendy do pliku (NADPISUJE w przypadku istnienia pliku o podanej nazwie) komenda >> plik przekierowuje wynik działania (wyjście) komendy do pliku (DOPISUJE na koniec pliku) komenda < plik Przekierowuje zawartość pliku do wejścia komendy/programu komenda << słowo przekierowuje wejście programu z klawiatury aż do wystąpienia zadanego słowa

42 Program do obsługi poczty PINE Konsolowy, ze stosunkowo przyjemnym interfejsem graficznym Pomoc dostępna cały czas u dołu ekranu

43 Polecenie tr Zamienia łańcuchy znaków, składnia: tr lancuch1 lancuch2 Najważniejsze przełączniki: -d usuwa podane w łańcuchu znaki -s usuwa wielokrotne występowanie podanych znaków Ćwiczenie: wyszukać swoją linijkę w pliku /etc/passwd i zamienić imię na słowo ja

44 Dowiązania do plików Dowiązania symboliczne a sztywne Komenda: ln plik nazwa_dowiązania dowiązanie symboliczne: ln -s plik nazwa_dowiązania Informacje o liczbie dowiązań: ls -l

45 Procesy, diagnostyka Wielozadaniowość wiele procesów wielu użytkowników jednocześnie Uruchamianie procesu w tle - na końcu polecenia dodajemy znaczek &, np.: sleep 100 & uruchomi proces sleep (który nic nie robi :)) w tle na zadaną ilość sekund Ctrl+Z zatrzymanie procesu Ctrl+C zabicie procesu

46 Polecenie ps Podaje informacje o działających procesach Podstawowe przełączniki: -A lub e wyświetla wszystkie procesy -l pełniejsze informacji o procesach -f format ekstra-peany f procesy w postaci drzewa -U numer procesy użytkownika o podanym user ID

47 Objaśnienia PID Process ID unikalny identyfikator każdego procesu PPID Parent Process ID identyfikator procesu-rodzica UID User ID unikalny identyfikator użytkownika PRI priorytet procesu NI poziom nice (przyjaźni ;) - uprzywilejowanie procesu

48 Komenda pstree Wyświetla procesy w postaci drzewa man pstree :)

49 Zabijanie procesów polecenie kill pozwala na wysyłanie sygnałów (specjalny typ komunikatu dla działającego procesu) Składnia: kill [-sygnał] numer_procesu Typy sygnałów: 2 (SIGINT) przerwanie procesu odpowiednik poznanego już Ctrl+c 9 (SIGKILL) zabicie procesu 19 (SIGSTOP) zawieszenie procesu (to samo gdy Ctrl+Z) 18 (SIGCONT) wznowienie zatrzymanego procesu

50 Zabijanie i wyszukiwanie procesów killall pozwala na zabicie wszystkich procesów o podanej nazwie, składnia: killall [-s sygnał] nazwa pgrep pozwala na na wyświetlenie numerów PID procesów o podanej nazwie, składnia: pgrep [opcje] nazwa Podstawowe przełączniki: -u nazwa wyszukiwanie wśród procesów użytkownika nazwa -l dodaje informacje do nazwy procesu

51 Procesy cd. pkill pozwala na wysłanie sygnału (domyślnie - zabicie) procesu o podanej nazwie, np.: pkill firefox zabije proces o nazwie firefox Można używać zarówno sygnałów, jak i przełącznika -u jobs wyświetla stan procesów uruchomionych w bieżącej powłoce (-l) top, htop...

52 Narzędzia sieciowe host [opcje] parametr podaje informacje o numerze IP lub nazwie hosta (na podstawie podanego numeru IP), np.: host ferm ping adres wysłanie pakietów próbnych (ICMP) na podany adres, np.: ping wp.pl traceroute cel wyświetla trasę do zadanego celu, np.: traceroute google.com

53 Narzędzia sieciowe write wysła wiadomość tekstową do użytkownika, składnia: write talk program do interaktywnej rozmowy z użytkownikiem, np.: talk mesg zablokowanie możliwości komunikacji poleceniami talk i write mesg [n y]

54 Poczta mail wysyłanie poczty elektronicznej, składnia: mail [-s temat] [-c adres innego adresata] Przykład: > mail Aby wysłać treść zawartą w pliku tekstowym jest zawartość można umieścić w w strumieniu wejściowym programu, np.: cat plik_tekstowy.txt mail mail < plik_tekstowy.txt

55 Połączenie z innym komputerem telnet zdalne połączenie z innym komputerem telnet Rzadko używany NIEBEZPIECZNY!

56 Połączenie z innym komputerem ssh szyfrowane połączenie ze zdalnym komputerem ssh Pozwala na uruchomienie zdalnie powłoki Ćwiczenia...

57 VI

58 Uprawnienia Każdy plik może dawać inne uprawnienia dla właściciela, grupy i pozostałych osób ls -ltrh

59 Rodzaje uprawnień r odczyt w zapis x wykonywanie (execute) 9 znaków: - rwx rwx rwx typ pliku właściciel grupa wszyscy

60 Uprawnienia UWAGA: nie odbieramy sobie uprawnień zapisu/odczytu :) Zmiany uprawnień: chown zmiana właściciela pliku chown [opcje] user[:group] file chgrp zmiana grupy chgrp [opcje] grupa plik

61 Uprawnienia chmod zmiana uprawnień pliku chmod [opcje] uprawnienia plik Dwa rodzaje zmiany uprawnień: liczbowe i literowe Pamiętamy, że: - u user - g group - a - all

62 Uprawnienia chmod o+x plik dodanie możliwości wykonywania pliku właścicielowi Aby cokolwiek uruchomić (plik/skrypt) dany plik dla konkretnego użytkownika MUSI posiadać możliwość wykonywania (czyli uprawnienie x) chmod a=rwx dane.txt chmod ug=r dane.txt chmod a+r dane.txt

63 Uprawnienia Zapis numeryczny: zestaw trzech liczb: - 1 zapis - 2 odczyt - 4 wykonywanie Sumarycznie od 0 do 7 jednoznacznie określa uprawnienia np. chmod 700 plik

64 Narzędzia sieciowe ciąg dalszy ftp file transfer protocol protokół komunikacyjny typu klient-serwer, umożliwiający dwukierunkowy transfer plików Składnia: ftp sftp secured file transfer protocol szyfrowana wersja ftp, składnia analogiczna: sftp

65 sftp podstawowe operacje help pomoc get nazwa pobranie pliku nazwa put nazwa przesłanie pliku nazwa dir wylistowanie zawartości zdalnego katalogu quit rozłączenie Kiedy jest to możliwe ZAWSZE WARTO (należy?) stosować szyfrowane wersje protokołów

66 Narzędzia sieciowe scp szyfrowane kopiowanie plików z serwerów ssh i sftp Składnia: scp [-r] cel wget pobieranie zawartości zawartości stron www i serwerów ftp, umożliwia np. pobranie całej zawartości strony, np.: wget -m

67 Kompresja plików zip - kompresuje plików i katalogów, składnia: zip [-r] nazwa_archiwum pliki_do_spakowania Utworzony zostanie plik z rozszerzeniem.zip, kompresja całych katalogów: opcja -r bzip2 kompresuja plików, składnia: bzip2 pliki_do_spakowania

68 Dekompresja plików gunzip - rozpakowywanie plików *.gz oraz *.tgz, składnia: gunzip [-r] plik unzip - rozpakowywanie plików *.zip, składnia: unzip plik bunzip2 - rozpakowywanie plików *.bz2, składnia: bunzip2 plik

69 Archiwizacja plików tar narzędzie służące do archiwizacji, składnia: tar [opcje] pliki Pierwszą nazwą musi być nazwa tworzonego archiwum Najważniejsze opcje: - c - stwórz archiwum - x - rozpakuj archiwum - l wyświetla zawartość archiwum f - zapisz do pliku z kompresja archiwum przy użyciu programu gzip j kompresja archiwum przy użyciu bzip2 v - dodatkowe komunikaty

70 Wprowadzenie do tworzenia skryptów programowanie w bashu Po co nam pisanie skryptów? Pamiętamy: aby COKOLWIEK uruchomić plik MUSI mieć prawa uruchomienia (+x)

71 Struktura skryptu #!/bin/bash #to jest skrypt ktory wyswietla komunikat echo "Witaj swiecie!" exit 0

72 Struktura skryptu wybór powłoki #!/bin/tcsh - skrypt w powłoce tcsh #!/bin/bash - skrypt w powłoce Bash #!/bin/sh - skrypt w powłoce sh a nawet: #!/bin/python - skrypt w Pythonie #!/bin/perl - skrypt w Perlu

73 Uruchamianie skryptu bash nazwa_skryptu.bash lub:./nazwa_skryptu Adresowanie względne vs bezwzględne

74 Zmienne $ Powłoka dostarcza rodzinę zmiennych specjalnych $* - podaje wszystkie argumenty z którymi został uruchomiony skrypt $# - podaje liczbę argumentów z którym uruchomiono skrypt $0 podaje nazwę uruchomionego skryptu $1 $n podaje kolejne argumenty skryptu

75 Podstawowe instrukcje echo wypisuje tekst na standardowe wyjście (u nas zwykle będzie to ekran konsoli), np. poniższy skrypt wypisze na ekranie nazwę skryptu: #!/bin/bash echo $0

76 Podstawowe instrukcje read interaktywne wczytywanie znakow z konsoli, np. poniższy skrypt wczyta imię użytkownika i wyświetli je na ekranie: #!/bin/bash echo Podaj imię: read imie echo Witaj $imie

77 Instrukcje warunkowe - if #!/bin/bash if [ $# -eq 0 ]; then echo "Nie podano zadnych argumentow" else echo "Podano $# argumentow fi exit 0

78 Dostępne warunki Arytmetyczne -lt mniejsze niż, np. if [ 2 -eq 3 ]; -gt większe niż, np. if [ 4 -eq 3 ]; -ge większe lub równe, np. if [ 5 -eq 4 ]; -le mniejsze lub równe, np. if [ 4 -eq 5 ];

79 Dostępne warunki Plikowe -a sprawdza, czy plik istnieje, np. #!/bin/bash if [ -e jakis_plik ] then echo "jakis_plik istnieje" fi

80 Wybrane warunki -b plik istnieje i jest blokowym plikiem specjalnym - plik istnieje i jest plikiem znakowym -e plik istnieje -h plik istnieje i jest linkiem symbolicznym = sprawdza czy wyrażenia są równe!= sprawdza czy wyrażenia są różne -r sprawdzenie uprawnień do odczytu pliku -w sprawdzenie uprawnień do zapisywania w pliku -x sprawdzenie uprawnień do wykonywanie pliku -f plik istnieje i jest plikiem zwykłym -p plik jest łączem nazwanym -N plik istnieje i był zmieniany od czasu jego ostatniego odczytu

81 Pętla for for zmienna in lista_zmiennych; do instrukcje done Lub jak w C++: for (wyrazenie1; warunek;wyrazenie2) do instrukcje done

82 case zmienna in wartosc_1 ) instrukcje 1 ;; wartosc_2 ) instrukcje 2 ;;... *) instrukcje ;; esac Konstrukcja case

83 Skrypt obliczający wartość silni Wg Wiki: Silnią liczby naturalnej n (w notacji matematycznej: n!, co czytamy n silnia ) nazywamy iloczyn wszystkich liczb naturalnych nie większych niż n. 0!=1 zatem zawsze przyjmuje minimalnie wartość 0...

84 Pętla while Składnia: while warunek do instrukcje done

85 funkcje Składnia: nazwa_funkcji() { instrukcja1; instrukcja2; return 0; }

86 Funkcje Wywołanie funkcji: nazwa_funkcji Argumenty przekazywane podobnie jak w przypadku uruchamiania skryptu, czyli np.: funkcja jeden dwa trzy wywołuje funkcję funkcja z trzema argumentami

87 Funkcje zmienne globalne a lokalne Domyślnie zmienne użyte wewnątrz funkcji mają zakres globalny ryzyko nadpisania zmiennych! Aby to zmienić należy użyć dyrektywy local, np.: local i=1 wówczas czas życia zmiennej zostanie ograniczony do czasu w którym będzie wykonywana funkcja

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013. Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec v1.4 2012-02-16 Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Spis treści 1 Podstawy użytkowania systemu Unix 3 1.1 Środowisko pracy........................

Bardziej szczegółowo

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński LINUX 1. Wprowadzenie: Linux jest systemem operacyjnym stworzonym przez Linusa Torvaldsa w roku 1991 na bazie wielozadaniowego systemu UNIX, stworzonego uprzednio przez firmę AT&T w latach 70tych. Jest

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie komend linux'a.

Przypomnienie komend linux'a. Przypomnienie komend linux'a. Krzysztof Dynowski Komendy podstawowe date pokazuje datę i czas systemowy history pokazuje historię komend z linii poleceń pwd (print working directory) pokazuje pełną ścieŝkę

Bardziej szczegółowo

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!!

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! Symbole: * - zastępuje kilka znaków? - zastępuje pojedynczy znak [..] - w tym miejscu może wystąpić jeden ze znaków nawiasu > - skierowanie standardowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX Marek Stępień Informatyka II Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Opolska Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX 1. Historia Uniksa. AT&T UNIX, BSD, GNU i Linux. Programiści należących wówczas

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś Konsola Linux autor: Mariusz Barnaś Wstęp Pierwsze uruchomienie Operacje na plikach Poruszanie się po katalogach Tworzenie plików i katalogów Wypisanie zawartości katalogu Dowiązania między plikami Łączenie

Bardziej szczegółowo

MAN BY DePe OTOCZENIE. update: 18.05.09

MAN BY DePe OTOCZENIE. update: 18.05.09 update: 18.05.09 MAN BY DePe OTOCZENIE Moje środowisko testowe na platformie Windows XP: 1. Sun VirtualBox 2.2.2 - ustawienie w grupie NET: Bridged Adapter - instalacja Debian 5.0.1 Lenny (NETINST) 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać więcej niż jedna osoba. Użytkownicy identyfikowani są

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Promotor: Mgr inż. Antoni Kuźniar Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh System Linux Cechy systemu Linux wielozadaniowość i wielodostęp wielu użytkowników w tym samym czasie może wykonywać kilka zadań na tym samym komputerze pamięć wirtualną Linux może używać części dysku

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition)

Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition) Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition) Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk: wstęp, rozdz. 1-17, 27-28, dodatki; Grzegorz Kostek: rozdz. 18 19; Lech Lachowski:

Bardziej szczegółowo

Konwencje. Wprowadzenie do konsoli OSX. Historia

Konwencje. Wprowadzenie do konsoli OSX. Historia Konwencje Skrypt, który właśnie czytasz zawiera komendy oraz lokalizacje/ścieżki oznaczone monotypicznym krojem pisma. Pamiętaj aby podczas pracy zachować pisownię liter odpowiedniej wielkości! Gromadź

Bardziej szczegółowo

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Powtórka z linuxa Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Polecenia pracy z drzewem katalogów: cd katalog pwd cp plik_zr plik_docelowy

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. PROGRAMY

Bardziej szczegółowo

Temat: Polecenia linii komend.

Temat: Polecenia linii komend. Temat: Polecenia linii komend. DOS (Disk Operation System) jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny Intel

Bardziej szczegółowo

Komunikaty System Linux umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą. Do tego celu można wykorzystać programy mail i write.

Komunikaty System Linux umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą. Do tego celu można wykorzystać programy mail i write. Ćwiczenie 5 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z obsługa programu Midnight Commander, utrwalenie wiadomości dotyczących skryptów, poznanie podstaw obsługi ftp oraz telnet. Wykorzystane polecenia ftp umożliwia

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

2.5 Podstawy programowania w bash'u

2.5 Podstawy programowania w bash'u 2-87 2.5 Podstawy programowania w bash'u Powłoka Linuksa jest programowalna, można używać edytora vi do pisania programów. Zwykle skrypt powłoki jest zapisany w pliku tekstowym i zaczyna się następującym

Bardziej szczegółowo