JP Weber Insight 1/2013. Newsletter dla naszych klientów, partnerów i przedstawicieli mediów. supporting decision makers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JP Weber Insight 1/2013. Newsletter dla naszych klientów, partnerów i przedstawicieli mediów. supporting decision makers"

Transkrypt

1 supporting decision makers JP Weber Insight 1/2013 dla naszych klientów, partnerów i przedstawicieli mediów Rynek 39/ Wrocław Phone Fax Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa Phone Fax Unter den Linden Berlin Phone +49 (30) Fax +49 (30) Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej Niniejszy biuletyn nie zastępuje indywidualnego doradztwa prawnego Wydanie biuletynu nie oznacza przyjęcia przez nas odpowiedzialności cywilnej.

2 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie JP Weber Insight. Znajdziecie w nim Państwo artykuły z obszarów prawa, podatków, Corporate Finance oraz odnawialnych źródeł energii. W niniejszym wydaniu poruszamy wiele kwestii związanych z panującym obecnie kryzysem. Przedstawiamy założenia ustawy mającej pozwolić pracodawcom ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami, a także rozpoczynamy cykl artykułów odnoszących się do działań, które mogą podejmować przedsiębiorstwa, aby sprostać obecnym warunkom gospodarczym. Przyglądamy się obecnej kondycji systemu wsparcia dla OZE w Polsce. W sekcji dotyczącej podatków, przedstawiamy nowe zasady dokonywania korekty kosztów podatkowych w związku z nieuregulowanymi fakturami. Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu radości i odpoczynku w gronie najbliższych. Z wyrazami szacunku, Zespół JP Weber W numerze 4 Prawo Rząd dopłaci przedsiębiorcom do pensji pracowników 5 Podatki Nowe zasady dokonywania korekty kosztów podatkowych w związku z nieuregulowanymi fakturami 6 7 Corporate Finance Podmioty gospodarcze wobec wyzwań doby kryzysu część I Odnawialne źródła energii System wsparcia dla OZE w Polsce, kryzys, czy przejściowe kłopoty? supporting decision makers 2

3 JP Weber Inside JP Weber Golf Challenge 2013 Znamy już datę tegorocznego turnieju golfa od pięciu lat organizowanego przez JP Weber we współpracy z Partnerami. Odbędzie się on 22 czerwca 2013 na polu golfowym Toya Golf & Country Club pod Wrocławiem. Jak co roku gościć będziemy międzynarodowych graczy ze świata biznesu. Oprócz rozgrywek turniejowych i Akademii Golfa dla początkujących, przewidziano program artystyczny w klimacie jazzowym i rozrywkę z elementami nawiązującymi do obchodów Nocy Świętojańskiej. Oficjalne zaproszenia zostaną wysłane do naszych partnerów i klientów drogą mailową. Chętnych do wcześniejszej rejestracji zapraszamy do kontaktu z Panią Moniką Kiljan, Seminarium w Dortmundzie 26 lutego 2013, Wydział Handlu i Inwestycji Generalnego Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii oraz Izba Przemysłowo Handlowa w Dortmundzie zorganizowali przy wsparciu ze strony NRW.INVEST- Towarzystwa Wspierania Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia, seminarium Polska Partnerem CeBIT 2013 potencjał i szanse gospodarcze. Podczas seminarium, Partner Zarządzający Grupy JP Weber Jędrzej Piechowiak, przedstawił aspekty prawa własności intelektualnej w branży IT w Polsce. Grupa JP Weber ma Nowego Partnera W styczniu 2013 roku Grupa JP Weber zyskała nową Associate Partner. Została nią pracująca dla JP Weber od 5 lat Ewa Czop. Dotychczas pełniła funkcję managera działu księgowości, zarządzając kilkunastoosobowym zespołem specjalistów, a także pracami zespołów projektowych m.in. przy organizacji finansowych due diligence. W nowej roli objęła pełną odpowiedzialność za działy Accounting i Payroll w obszarach produktowym, rozwoju, sprzedaży i zarządzania zespołem. Jest też odpowiedzialna za rozwój usług podatkowych. supporting decision makers 3

4 Prawo i Podatki, Rachunkowość Prawo Rząd dopłaci przedsiębiorcom do pensji pracowników Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad ustawą mającą pozwolić pracodawcom ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami. Projekt ustawy ma na celu pomoc dla firm, które z powodu kryzysu odczuły pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochronę miejsc pracy w dobie spowolnienia rynku. Kto skorzysta? O pomoc ubiegać się będzie mógł każdy przedsiębiorca (z wyłączeniem nielicznych sektorów działalności) w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.1), jeżeli wykaże spadek obrotów w firmie na poziomie przynajmniej 15% w ciągu 6 miesięcy ostatniego roku. Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z 11 lutego 2013 roku przewiduje świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego albo świadczenia na częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy w wysokości 794,20 zł miesięcznie (tyle ile zasiłek dla bezrobotnych), a także świadczenia na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Środki mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a dofinansowanie ma charakter tzw. pomocy de minimis. Wypłacanie świadczeń może następować nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy. Jakie są wymagania? Z kręgu beneficjentów wyłączeni są przedsiębiorcy mający zaległości w zobowiązaniach podatkowych oraz składkach na ZUS oraz Ci, wobec których występują przesłanki do ogłoszenia upadłości. Zgodnie z założeniami, rozwiązania należy wprowadzić w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. Ponadto pracodawca, przez okres pobierania świadczeń oraz do trzech miesięcy po jego zakończeniu, nie będzie mógł wypowiedzieć pracownikom objętym pomocą umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Możliwe skutki i wejście w życie Katalog rozwiązań przewidziany projektem, zdaniem ekspertów, ma szanse objąć pomocą nawet do pracowników i ponad 1000 firm. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym zatrudnienie jest planowane wprowadzenie do Kodeksu pracy dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy odpowiednia nowelizacja Kodeksu pracy ma wejść w życie w ciągu kilku tygodni. Jako obawy związane z funkcjonowaniem planowanej ustawy wymienia się przyjęty w obecnym projekcie tryb przyznawania dotacji. Zarówno postawione wymogi jak i zbyt wolne tempo rozpoznawania wniosków mogą zniechęcić przedsiębiorcę do ubiegania się o dodatkowe świadczenia. Również trudne do osiągnięcia może okazać się porozumienie ze związkami zawodowymi. Nad projektem ustawy w dalszym ciągu pracuje Ministerstwo Pracy, obecnie, uwagi i opinie co do projektu wydają partnerzy społeczni. Minister Pracy Andrzej Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że ustawa wejdzie w życie w drugim kwartale 2013 roku. Łucja Cytryńska-Ścibiorek Associate Tel.: supporting decision makers 4

5 Prawo i Podatki, Rachunkowość Podatki Nowe zasady dokonywania korekty kosztów podatkowych w związku z nieuregulowanymi fakturami Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodu w związku z nieuregulowanymi terminowo fakturami VAT. Nowelizacja dotychczasowych przepisów w ustawach o podatkach dochodowych została dokonana na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Wprowadzone do ustawy o CIT i PIT nowe regulacje nakładają na przedsiębiorców ustawowy obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów (dalej KUP) w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury (lub z innego dokumentu) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Zasada ta dotyczy tych sytuacji, w których ustalony w fakturze termin płatności nie przekracza 60 dni. W przypadku, gdy termin płatności wynikający z faktury jest dłuższy niż 60 dni podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 90 dni od daty zaliczenia kwoty wynikającej z faktury do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, iż w przypadku umów między przedsiębiorcami, w których terminy dokonania płatności są dłuższe niż 90 dni, obowiązek dokonania stosownej korekty kosztów podatkowych powstaje z upływem 90-tego dnia od momentu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych podatnika, nawet jeżeli zachowanie podatnika de facto nie narusza umownych terminów płatności. Zgodnie z art. 15b CIT oraz 24d PIT obowiązek dokonania korekty KUP powstaje w tym miesiącu, w którym upływa wskazany wyżej termin 30-sto lub 90-cio dniowy. Jeżeli podatnik ureguluje zobowiązanie po dokonaniu obowiązkowej korekty kosztów, może on te kwoty ponownie ująć jako koszt uzyskania przychodu nie wcześniej jednak niż w miesiącu uregulowania tej należności. W przypadku, gdy w miesiącu, w którym powstał obowiązek dokonania korekty kosztów w związku z nieuregulowaniem zobowiązania, podatnik w ogóle nie poniósł kosztów podatkowych lub były one niższe niż wartość korekty (zmniejszającej KUP), należy zwiększyć przychody o taką kwotę, o jaką nie zostały zmniejszone koszty. Jednocześnie, jeżeli zobowiązanie zostanie uregulowane po dokonaniu korekty kosztów, podatnik powinien, w miesiącu uregulowania zobowiązania, zwiększyć KUP i zmniejszyć wartość przychodów. Powyższe zasady znajdą odpowiednie zastosowanie także do sytuacji, gdy zaplata za fakturę została uregulowana w części, jak również w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w odniesieniu do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył uprzednio do KUP. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów nowe regulacje w podatku CIT i PIT znajdą zastosowanie jedynie do tych kwot wynikających z faktur, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że znowelizowane przepisy co do zasady nie będą stosowane w sytuacji, gdy kwota wynikająca z faktury została zaliczona przez podatnika do kosztów podatkowych przed datą , nawet wówczas, gdy termin płatności będzie przypadał na rok supporting decision makers 5

6 Corporate Finance i Inwestycje Bezpośrednie Powodem wprowadzenia opisywanej nowelizacji przepisów było przede wszystkim ograniczenie zatorów płatniczych poprzez skłonienie podatników do terminowego regulowania należności. W praktyce, brak uregulowania należnej płatności w terminie będzie się bowiem wiązał z koniecznością dokonania stosownej korekty w systemach księgowych podatnika, a to z kolei może generować dodatkowe koszty. Tomasz Gawron Manager, Tax Advisor Tel: Corporate Finance Podmioty gospodarcze wobec wyzwań doby kryzysu część I Rok 2013 ogłoszony został w gospodarce polskiej rokiem kryzysu. Ze wszystkich stron wieszczone są negatywne konsekwencje jego nadejścia. Podmioty gospodarcze podejmują działania, mające na celu ich ochronę przed zbliżającym się kryzysem. Najczęściej działania te sprowadzają się do ograniczenia wydatków na działalność bieżącą i rozwój oraz redukcji kosztów poprzez zwolnienia pracowników. Tego typu postawa jest zdecydowanie pasywna. Może co prawda w krótkim czasie przynieść korzyści (pozytywne efekty) i zminimalizować negatywne skutki kryzysu, lecz w dłuższej perspektywie obróci się to przeciwko przedsiębiorstwom i zdecydowanie osłabi ich pozycję konkurencyjną na rynku. Może więc zamiast przyjmować pozycję obronną, stosować garby i zasłony, lepiej byłoby przejąć inicjatywę i przejść do kontrataku. W JP Weber Insight rozpoczynamy cykl artykułów odnoszących się do działań, które mogą podejmować przedsiębiorstwa, aby sprostać obecnym warunkom gospodarczym. W kolejnych numerach zasygnalizowane w niniejszym artykule tezy zostaną rozwinięte i uszczegółowione. W pierwszej kolejności należy pomyśleć o zbudowaniu stabilnych fundamentów funkcjonowania podmiotu, które zapewnią mu zrównoważony rozwój i wzrost jego wartości. Narzędziem pomocnym w realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju może być Strategiczna Karta Wyników 1. Jej wdrożenie sprawi, ze organizacja zorientowana będzie na cele i strategie oraz jej wartość. Szczególnie istotne wydają się być zarządzanie zorientowane na wartość. Sprzyjające (dogodne) warunki dla tworzenia wartości organizacji zależą w coraz mniejszym stopniu od zarządzania wartościami materialnymi, a coraz więcej od zarządzania opartymi na wiedzy strategiami, które rozwijają aktywa niematerialne organizacji, takie jak: relacje z klientami; nowatorskie produkty i usługi wysokiej jakości; szybko reagujące procesy operacyjne; techniki informacyjne 1 W piśmiennictwie występuje pod różnymi nazwami, np.: Zrównoważona Karta Dokonań (ZKD), Zrównoważona Karta Wyników (ZKW), BSC supporting decision makers 6

7 Corporate Finance i Inwestycje Bezpośrednie i bazy danych; możliwości, umiejętności i motywacja pracowników. To, co jeszcze niedawno było dobre i wystarczające, w dzisiejszej rzeczywistości już nie spełnia oczekiwań i wymagań bieżących realiów. W gospodarce zdominowanej przez aktywa materialne, wskaźniki finansowe wystarczały do rejestrowania w bilansie inwestycji w środki trwałe, zapasy itp., zaś w rachunku zysków i strat można było uchwycić koszty związane z wykorzystaniem tychże aktywów materialnych do generowania przychodów i zysków. Dzisiejsza rzeczywistość gospodarcza, w której aktywa niematerialne stają się głównym źródłem przewagi nad konkurencją, wymaga narzędzi opisujących aktywa oparte na wiedzy i tworzące wartość strategie, które są możliwe dzięki tym aktywom. Przy braku takich narzędzi organizacje (podmioty gospodarcze) napotykają trudności z zarządzaniem czymś, czego nie potrafią opisać lub zmierzyć. Skonstruowanie BSC wymagać będzie zorientowania organizacji na przyszłość, cele, wąskie gardła oraz na klienta. W efekcie wdrożenia BSC podmiot przeorientuje swoją filozofię i strategię z pogoni za efektami i korzyściami krótkookresowymi, na rzecz korzyści długookresowych. Osiągnięcie sukcesu w biznesie zdeterminowane będzie czterema czynnikami: innowacyjnością i kreatywnością funkcjonowania, szybkością reakcji, skoncentrowaniem uwagi na kliencie, integracją i koordynacją procesów i działań. Więcej na ten temat napiszemy w kolejnym ze, do którego lektury serdecznie zapraszam. dr Jerzy Mońka Partner Tel: Odnawialne Źródła Energii System wsparcia dla OZE w Polsce, kryzys, czy przejściowe kłopoty? Przez cały rok 2012 można było zaobserwować na Towarowej Giełdzie Energii [TGE] sukcesywny spadek notowań zielonych certyfikatów. Fakt ten stał się w międzyczasie poważnym zagrożeniem dla zrealizowanych inwestycji odnawialnych źródeł energii [OZE] w Polsce oraz doprowadził do stagnacji rozwoju nowych projektów. Zielone certyfikaty są w Polsce formą wsparcia dla rozwijających się technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, będącą alternatywą dla tzw. feed-in-tarffis, czyli cen gwarantowanych popularnych w większości krajów Unii Europejskiej. Sytuacja na rynku Początek roku 2012 wykazywał jeszcze trend z końca roku poprzedniego, odnośnie średnioważonej ceny i wolumenu handlowanego indeksu. W ten sposób cena zielonych certyfikatów będących odpowiednikiem jednej MWh wynosiła 283,51 PLN. W miesiącach następnych wolumen rynku znacząco wzrósł, supporting decision makers 7

8 Corporate Finance i Inwestycje Bezpośrednie a ceny zaczęły spadać, by osiągnąć w grudniu poziom 185,44 PLN. W styczniu roku 2013 cena zielonych certyfikatów wynosiła 172,77 PLN. Przyczyny spadku cen Wytłumaczeniem tak poważnego spadku cen certyfikatów jest występowanie ich nadpodaży na rynku oraz brak mechanizmów temu zapobiegających w obowiązującym systemie prawnym. Struktura podaży certyfikatów wskazuje, że ok. 2/3 wszystkich praw majątkowych handlowanych na TGE pochodzi z instalacji współspalania i dużych elektrowni wodnych, wybudowanych wiele lat temu. Instalacje te nie są uzależnione od subwencji, gdyż albo używają technologii, która osiągnęła stadium rozwoju umożliwiający opłacalną eksploatację w warunkach rynkowych lub zostały już zamortyzowane. Tym samym konsumują one wsparcie przeznaczone dla technologii we wcześniejszych fazach rozwoju, których projekty obarczone są z reguły wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Skutki zapaści Skutkiem takiej sytuacji jest poważny spadek dochodów zrealizowanych instalacji nowych technologii. Przyjmuje się, że opłacalność inwestycji w farmy wiatrowe zabezpiecza cena zielonych certyfikatów rzędu PLN/MWh; dla biogazowni cena ta wynosić powinna ok. 280 PLN/MWh. Bezpośrednią konsekwencją długotrwałego utrzymywania się obecnego poziomu cen certyfikatów mogą być poważne problemy spółek posiadających w swoim portfelu wspomniane inwestycje, gdyż nie będą one w stanie spłacać kredytów. Dodatkowo aktualny stan rynku certyfikatów hamuje realizację zaplanowanych projektów. Wzrost ryzyka inwestycyjnego odstrasza inwestorów oraz banki. Reakcja rządu W konsekwencji Ministerstwo Gospodarki zainicjowało prace nad wprowadzeniem regulacji ad hoc pozwalających ustabilizować rynek do czasu wejścia w życie długo oczekiwanej ustawy o OZE. Rozwiązania brane pod uwagę to: skup interwencyjny, podwyższenie obligatoryjnej kwoty energii z OZE oraz regulacje w zakresie obrotu certyfikatami. Pierwsze rozwiązanie miałoby się odbywać analogicznie do operacji NBP na rynku pieniężnym, gdzie NFO- ŚiGW miałby przyjąć rolę NBP i skupować w dużym stylu nadwyżki certyfikatów. Problem w tym, że jest to metoda bardzo kosztowna i krótkoterminowa oraz wymagająca poważnych zmian w prawie. Dodatkowo istnieje ryzyko, że firmy energetyczne wyprzedałyby w takiej sytuacji skumulowane w przeszłości certyfikaty neutralizując tym operacje NFOŚiGW. Kosma Jasiński Business Analyst Tel: supporting decision makers 8

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm Leasing filarem rozwoju firm Mateusz Skubiszewski dyrektor handlowy, członek zarządu ING Lease Krystian Karnia specjalista ds. analiz biznesowych, ING Lease Umowy pisane ręcznie lub namaszynie dopisania,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ CZERWIEC 2012 22 ISSN 2080-962X CENA 52,29 ZŁ W TYM 5% VAT MACIEJ RICHTER ZABEZPIECZANIE POTRZEB KAPITAŁOWYCH TEMAT NUMERU ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPOSOBY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CONTROLLING TO

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Cypr 12 grudnia 2011 roku Przygotowane przez: Accace Spis treści Czechy...3

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142 bmp media investors AG Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A 31.12.2012 EUR EUR EUR tys. EUR A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo