OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200a, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200a, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5"

Transkrypt

1 OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.5/200a, PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.5 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Ogólna wartość projektu (PLN) Liczba Kwota przyzna Data dofinansow nych zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe ania (PLN) punktó umowy w 1. ZIMOWY KURS 1. Organizacja kursu komputerowego. KOMPUTEROWY- Jasienica Dolna 2. Organizacja warsztatów "Internet Wsparciem objętych zostanie 20 osób, Rozwoju Wsi INICJATYWA 152; 11 lutego jako źródło informacji w tym m.in.: bezrobotni, zatrudnieni 9595, ,00 104,5 Jasienica Dolna MIESZKAŃCÓW WSI Jasienica 2009 r. o środkach pomocowych dla sektora w małych i średnich przedsiębiorstwach, i Wsi Drogoszów JASIENICA DOLNA Dolna społecznego, rolników rolnicy, działacze społeczni. I DROGOSZÓW i przedsiębiorców". 1. Podstawowy kurs pierwszej pomocy- Grupą docelową będą mieszkańcy dla młodzieży i dorosłych nie sołectwa Zielina i Kujawy-ochotnicy, posiadających wykształcenia którzy zgłaszają chęć uczestnictwa Ochotnicza Straż ul. Kolejowa 6; 16 lutego medycznego 2. Wiem jak pomóc 26250, , w szkoleniu, a także strażacy OSP Zieli na Pożarna w Zieli nie Kujawy 2009 r. 2. Zaawansowany kurs pierwszej i innych OSP z terenu gminy Strzeleczki pomocy (Pisarzowice, Strzeleczki, Dobra, 3. Kurs kwalifikowanej pierwszej Łowkowice, Racławiczki) pomocy Ochotnicza Straż 3. Pożarna w Makowicach Specjalistyczny ratownictwa kurs medycznego dla Makowice 20A 20 lutego 37160, ,00 105,5 strażaków Makowice 2009r. ochotników Skoroszyce z gminy Grupę docelową stanowi 55 strażaków - 1. Specjalistyczny kurs ratownictwa ochotników zrzeszonych w sześciu medycznego dla strażaków- jednostkach ochotniczej straży pożarnej ochotników z gminy Skoroszyce majacych siedzibę na terenie Gminy 1. Szkolenie z zakresu "Księgowość Skoroszyce w organizacjach pozarządowych Wsparcie skierowanie zostanie do 20 z obsługą komputera"; aktywnie działających na rzecz rozwoju III Sektor - stawia na Krzyżowice 72, 231utego 4. Brzeska Wieś 50000, , Warsztaty pn. :Jak napisać dobry wsi mieszkańców gmin wiejskich ( Gmina Edukację! Olszanka 2009r. Historyczna projekt w zakresie edukacji"; Dlszanka i Skarbimierz) oraz miejsko Bizneslingua 5. Centrum Języków 6. Obcych Rzecz Odnowy na i ul. Aktywni mieszkańcy Krzemieniecka 241utego 50000, ,00 112,5 Gminy Chrząstowice 26/4 2009r Doole 3. Punkt Konsultacyjny "Kużnia wiejskiej (Lewin Brzeski). Pomysłów" dla lokalnych liderów 1.Szkolenie z jezyka angielskiego 2. szkolenie z komunikacji interpersonalnej Projekt jest skierowany do 30 mieszkańców Gminy Chrząstowice Rozwoju Wsi "Sami Ludowa Akademia Wilamowice Wsparciem objętych zostanie 40 osób Sobie" 1. Zajęcia o charakterze kulinarnym Umiejętności - szansą Nyskie 21 z okolic miasta i gminy Głuchołazy. Będą i Miłośników Sztuki 241utego dot: dekorowania potraw, wypieku na perspektywiczny , ,00 114,5 to osoby bezrobotne, uczące się i Kulinarnej 2009r. chleba, peklowania i wędzenia szynki, rozwój społeczności Wilamowice pracujące i Regionalnych wytwarzania kiełbasy wiejskiej Nyskie Przysmaków w Wilamowicach Nyskich

2 Gmina Głuchołazy/ Publiczna Szkoła Rynek 15, 1. Wyjazdy do muzeów, kina, teatru, na Obcowanie z kulturą, 251utego Wszyscy uczniowie PSP 7. Podstawowa im , ,00 94 basen i na wycieczki krajobrazowe dla sztuką i przyrodą 2009r. w Bodzanowie (łącznie 69 osób) Tadeusza Kościuszki Głuchołazy uczniów. w Bodzanowie 8. Sięgamy po wiedzę Kraina św. Anny o regionie 15 mieszkańców obszaru działania 1. Kurs na przewodników ul. Kilińskiego Stowarzyszenia (gminy Krapkowice, 251utego turystycznych, składający się 1145, , ,00 73 Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Leśnica, 2009r. z zajęc teoretycznych Krapkowice Jemielnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, i praktycznych Izbicko, Tarnów Opolski) W Projekcie udział weżmie 20 Ochotnicza Straż 1.Kurs języka angielskiego mieszkańców Paruszowic wyrażających "Jesteśmy Paruszowice 1 261utego 9. Pożarna 29910, , Dwa wyjazdy do kina na filmy chęć uczestnictwa w zajęciach europejczykami" Byczyna 2009r. w Paruszowicach w wersji angielskiej doskonalących umiejętność posługiwania się językiem angielskim ul.ozimska 3a, 10. "Przyszłość Aktywne Chrząstowice , ,00 93,5 Chrząstowic" Ch rząstowice 11. ul. Leśna 8, "Jesteśmy Rodzina Kolpinga Europejczykami" w Kolonowskiem Kolonowskie 50000, , Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci lat. Grupa docelowa to 35 dzieci z terenu 26 lutego 2. Zajęcia językowe dla dzieci w wieku 7 gminy Chrząstowice w wieku od 5 do r. 10 lat. lat. 3. Zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych. 271utego 1. Trzy kursy języków obcych (angielski 36 mieszkńców Gminy Kolonowskie, 2009r. i niemiecki) w tym 5 bezrobotnych Gmina Głogówekl Wybieram rozwój dla 12. Szkoła Podstawowa mojej lepszej nr 1 w Głogówku przyszłości 1. Szkolenia dla nauczycieli "Punktowe systemy oceniania w praktyce edukacyjnej: tworzenie i wykorzystywanie" i "Podnoszenie efektywności nauczania". 2. "Jak pracowac z dzieckiem z zespołem Aspergera" szkolenie dla ul. Rynek 1, 5 marca nauczycieli. 220 uczniów i 38 nauczycieli Szkoły 49990, ,00 110, Głogówek 2009r. 3. zajęcia "Tajemnice internetu" dla Podstawowej nr 1 w Głogówku uczniów. 4. Kursy informatyczne dla początkujących i zaawasowanych. 5. Kurs "Matematyka? To proste" dla uczniów. 6. "Wiem i potrafię" zajęcia komputerowe dla uczniów.

3 Ochotnicza Straż 13. Pożarna w Pakosławicach Wzrost wyszkolenia strażaków sposobem 1. Kurs prawa jazdy kategoria C i E na podniesienie marca 2. Kurs sternika motorowodnego 29 strażaków ochotników z terenu gminy 48871, ,50 98 sprawnosci bojowej Pakosławice 2009r. 3. Kurs obsługi i technik pracy pilarką Pakosławice jednostek z terenu spalinową gminy Pakosławice 14. Ochotnicza Straż ul.główna 7 1. Szkolenie "Ratownictwo dla Pożarna Ochotnicza Straż Biestrzykowice 6 marca strażaków ochotników" 34480, ,00 87,S Biestrzykowice- Pożarna - Nasza Duma r. 2. Szkolenie "Uprawnienia pilarzy" Miodary Świerczów Członkowie poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terytorium całej gminy Świeczów tj. OSP Biestrzykowice-Miodary, OSP Bąkowice, OSP Dąbrowa, OSP Miejsce, OSP Starościn, OSP Świeczów Gmina Krapkowicel Publiczna Szkoła Rozwijamy wiedzę i ul. Żeromskiego 15. Podstawowowa nr4 umiejętności poprzez , ,00 90,5 im. J. Brzechwy w doświadczenie Krapkowice Krapkowicach Wyjazd do: 1) Zamku Piastów w Brzegu 2) do Opola 3)Wycieczka do Trójwsi Beskidzkiej 4) Wycieczka do Istebnej 5) Wycieczka do Pszczyny 6) Wycieczka 6 marca do Srebrnej Góry 7) Wyjazd do Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 2009r. Wrocławia 8) Zielona Szkoła w nr 4 w Krapkowicach, grupa 188 uczniów. Jarnołtówku 9) wycieczka w Góry Świętokrzyskie 10) zajęcia z matematyki 11) zajęcia promujące ciekawe miejsca w Polsce Realizacja kursu Ratowników Projekt zakłada objęcie wsparciem Przedmedycznych 50 mieszkańców wsi Zakrzów, 2. Realizacja kursu Instruktorów ze szczególnym uwzględnieniem rolinków, ul. Chopina 56 6 marca EMERGENCY FIRST RESPONSE osób kształcących się oraz osób SOS dla życia 50000, ,00 95 Odnowy Wsi Zakrzów Zakrzów 2009r. 3. Fes~n dla społeczności lokalnej zatrudnionych w małych i średnich "SOS dla życia" przedsiębiorstwach. 17. Inicjatywa edukacji przedszkolnej na Gminny Ośrodek obszarze wiejskim ul.szkolna 4 9 marca 50000, ,00 87,5 Kultury w Lubszy "Warsztaty rozwoju Lubsza 2009r. osobistego dzieci wiejskich" Realizacja zajęć warsztatowych: Projekt skierowany jest do 6 szkół szybkiego czytania, plastycznych, (wszystkie w Gminie). Wezmą w nim udział teatralno-muzycznych. uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkali na terenie wsi w Gminie Lubsza, w województwie opolskim. Gmina Krapkowicel Zespół Szkół EDUKACJA POPRZEZ 18. Sportowych nr 1 im. PLASTYKĘ I J. Korczaka w WYCIECZKI Krapkowicach 1. Terapia przez sztukę poprzez zajęcia Projekt skierowany jest do 111 uczniów koła plastycznego 2) Wycieczki Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. J. Osiedle XXX- edukacyjne do: Muzeum Śląska Korczaka w Krapkowicach. lecia 24, 12 marca Opolskiego; Odrowąża; Bierkowic; 50000, , r. Mosznej; "K.L.Auschwitz-Birkenau" Krapkowice

4 1. Kurs florystyki 30 mieszkańców Gminy Zębowice, wśród ul. Szkolna 5, 46- Kadłub Wolny - wieś 13 marca 2. Kurs wikliniarstwa których pierwszeństwo będą mieli 19. Rozwoju Wsi Kadłub 048 Kadlub 50000, ,00 100,5 ucząca się 2009r. 3. Kurs projektowania terenów bezrobotni. Wolny Wolny zielonych 1. Organizacja wycieczek 130 uczniów Publicznej Szkoły Gmina krajoznawczych. Podstawowej im. Jana Pawła II Krapkowice/Publiczn 2. Pobudzenie zainteresowania osobą w Żywocicach ul. Średnia 48, 16 marca 20. a Szkoła Podstawowa Papieża Jana Pawła II. Swoje poznajcie! 50000, , Żywocice 2009r. im. Jana Pawła II w 3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej poprzez plastykę Żywocicach E-obywatel zajęcia praktyczne Działania zaplanowane w projekcie mają z wykorzystania internetu. objąć 60 osób w dwóch grupach 2. Zajęcia językowe (język niemiecki, wiekowych: lat i lat.pierwszą język angielski ). grupą są osoby uczące się, pozostające na 3. "Chcemy - zmieniamy" - utrzymaniu rodziców/opiekunów. Druga to Gmina Biała - Solec 36, 17 marca propagowanie wśród kobiet kobiety - osoby uzące się, pracujace bądź Przyszłość równych 49533, ,00 91,5 Odnowy Wsi Solec Biała 2009r. przedsiębiorczości i samoorganizacji, pozostające bez pracy. szans rozwiajnie aktywności społecznej oraz organizacji zawodowej. 4. Bliżej kultury - utworzenie amatorskiej grupy teatralnej. 1. Utworzenie Poradni Porad Projekt obejmie 180 Beneficjentów Obywatelskich Ostatecznych, zamieszkałych na terytorium wioski Szymiszów lub Poradnictwo prawne, Rożniątów. Pierwszeństwo mają zawodowe, mieszkańcy będący osobami psychologiczne bezrobotnymi i pobierającymi zasiłki z Zarząd i z zakresu ul. pomocy społecznejlub osoby, których Wojewódzki Ligi 17 marca 22. pozyskiwania Sempołowskiej , ,00 107,5 dochód w rodzinie na członka nie Kobiet Polskich 2009r. środkówue dla Opole przekracza kwoty 350 zł w miesiącu oraz w Opolu mieszkańców osoby, które po raz pierwszy wejdą na Szymiszowa rynek pracy. Natomiast pierwszeństwo i Rożniątowa skorzystania z porad z zakresu pozyskiwania środków UE będą mieli mieszkańcy o statusie rolnika.

5 Organizacja szkoleń: "Współpraca Grupą docelową są mieszkańcy gminy w zespole", "Grupa,a jednostka", wiejskiej. Wsparcie skierowane jest do "Pisanie wniosków", "Planowanie nastepujących osób - chętnych i zarządzanie projektami" mieszkańców Gminy Ujazd (10 2. zajęcia praktyczno-warsztatowe pl. miejscowości, ok osób, z czego 320 "Spotkanie pokoleń" osób weźmie udział w warsztatach). Etap I - Mieszkańcy wsi Stary Ujazd (uczestnicy szkolenia w liczbie 20 osób): 1. młodzież ucząca i kształcąca się, w tym w ramach kształcenia formalnego i nieformainego, Towarzystwo ul. M. 2. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, Społeczno-Kulturalne Potencjał tkwi 18 marca 3. młodzież członkowie funkcjonujących Konopnickiej , ,50 73 Niemców na Śląsku w TOBIE 2009r. na terenie wsi organizacji wiejskich typu Opole Opolskim LZS, OSP, Odnowy Wsi. Etap 11- mieszkańcy wsi Stary Ujazd i pozostałych 9 miejscowości Gminy Ujazd oraz goście z zewnątrz (uczestnicy zajęć praktycznych zainicjowanego i zrealizowanego przez uczestników Etapu I 1. Zajęcia regionalne - w tym wycieczka Wsparciem zostaną objęci uczniowie rowerowa odkrywczo-poznawcza na Społecznej Szkoły Podstawowej Górę Sw. Anny, wyjazd do Muzeum Wsi w Mechnicy w wieku od 7 do 13 lat oraz Opolskiej w Bierkowicach połączony ich rodzice. z lekcją muzealną. 2. Zajęcia instrumentalno-wokalne w tym wyjazd do Filharmonii i Operetki w Gliwicach. na ul. Kwiatowa 4 3. Zajęcia plastyczne - w tym wyjazd do 18 marca 24. Rzecz Rozwoju Wsi Ziarnko do ziarnka , , Muzeum Malarstwa Narodowego w Mechnica 2009r. Mechnica Krakowie, Muzeum Malarstwa w Opolu. w Opolu 4. Zajęcia teatralne - w tym wyjazd do teatru w Opolu i w Krakowie. 5. Zajęcia sportowe - w tym nauka pływania.

6 Kurs brukarski. Wsparciem objętych zostanie 30 osób 2. Kurs komputerowy. z Dziergowic w przedziale wiekowym Kurs pieczenia ciast i ciasteczek. I.Ikształcące się lub w wieku aktywności 4. Organizacja integracyjnego stołu zawodowej/, zarówno kobiety, jak i ul.dworcowa 5 "Wszystkie drogi Myśląc po nowemu, 20 marca wielkanocnego. mężczyźni, którzy nie pracują bądź są , ,00 99,S i myśli prowadzą do dążymy ku lepszemu 2009r. zagrożeni utratą pracy, o niskim Dziergowice Dziergowic" wykształceniu! podstawowym, zawodowym, średnim bez zawodu/o Wzrost aktywności na społecznej w obszarze ul. Spółdzielcza 26. Rzecz Wspierania edukacji 4/ , ,00 87,5 Rozwoju Naczęsławic w Naczęsławicach, Naczęsławice Trawniku i Grodzisku 1. Organizacja kółka informatycznego. Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy 2. Organizacja spotkań o zdrowiu. Naczęsławic, Trawnika i Grodziska tj: 3. Organizacja kursu tańca. dzieci i młodzież do 18 lat - 20 osób(kółko 20 marca 4. Wycieczka do kina dla uczestników informatyczne _, kobiety z Koła Gospodyń 2009r. kółka informatycznego. Wiejskich - 30 osób (spotkania o zdrowiu), dzieci i młodzież - 20 osób (kurs tańca). 1. Organizacja sekcji piłki nożnej 80 osób spośród uczniów wszystkich Ludowy Klub w każdej z pięciu szkół. szkół podstawowych i gimnazjów gminy Miejska, szkolna liga ul. Brzozowa 2, 23 marca 27. Sportowy "Hetman" 49990, ,00 77,5 2. Orgamizacja szkolnej ligi piłkarskiej Byczyna piłkarska w Byczynie Byczyna 2009 Byczyna 3. Organizacja obozu sportowego 1. Kursy języka angielskiego i Osoby dorosłe zamieszkujące teren pięciu niemieckiego gmin wiejskich powiatu kedzierzyńskokozielskiego: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. Osoby Fundacja Euro - dorosłe pracujące w rolnictwie, małych Country Partnerstwo przedsiębiorstwach, placówkach Poznajemy języki - ul. Parkowa marca 28. dla zrównoważonego , , edukacyjnych (szkoły, przedszkola), poznajemy ludzi za krzów 2009 rozwoju obszarów jednostkach samorządu terytorialnego wiejskich oraz osoby nieaktywne zawodowo nie posiadające statutu osób bezrobotnych. 1. Warsztaty z florystyki Czterdziestu mieszkańców wsi Stradunia. 2. Kurs komputerowy Pierwszeństwo będą miały osoby Chcę, potrafię, wiem ul. Opolska 100, 25 marca 29. Rozwoju Wsi 45630, , niepetnosprawne, następnie rolnicy jak Stradunia 2009 Stradunia i osoby długotrwale bezrobotne.

7 na Rzecz Pomocy 30. Osobom Bez barier Niepełnosprawnym "Siedlisko" "Nie boję się komputera" - cykl14 Adresetarni są osoby starsze z gminy szkoleń zawadzkie i osoby niepełnosprawne - "Z techniką za pan brat" - cykl14 mieszkające w Domu Pomocy Społecznej szkoleń prowadzonym przez Zgromadzenie Braci - "Racjonalnie gospodaruję wolnym Szkół Chrześcijańskich czasem" - cykl 20 szkoleń o charakterze z wykorzystaniem muzykoterapii rekreacyjno-sportowym elementów i hipoterapii, - "Moje zdrowie i moja kondycja psychofizyczna"- cykl14 szkoleń - "Wiem, rozumiem-toleruję" cykl10 ul. Czarna 2, 27 marca szkoleń 50000, , Zawadzkie "Mój dziadek złota rączka" - cykl18 spotkań - "Moja babcia wszystko umie" - cykl 18 spotkań - Pogadanki dotyczące tradycji, obyczajów i historii naszego regionu - cykl18 spotkań - Integracja osób starszych i niepełnosprawnych - cykl wyjazdów po najbliższej okolicy, ogniska, zajęcia rekreacyjne Powiat Nyskil 31. Powiatowy Urząd Pracy 1. szkolenia z zakresu Grupę docelową stanowi 15 kobiet, które z gastronomicznego, własnej inicjatywy są zainteresowaniem 2. szkolenia z zakresu rękodzieła i nabyciem lub uzupełnieniem umiejetności sztuki i kwalifikacji z zakresu gastronomi, rekodzieła i sztuki. To kobiety zamieszkałe Kobiety z Bielic - CZAS ul. Słowiańska 27 marca na terenie wiejskim - wieś Bielice powiat 48900, ,00 80,5 NA NAS Nysa 2009 nyski, gmina Łambinowice; mieszczą się w przedziale wiekowym lat; posiadają co najmniej wykształcenie średnie. Podniesienie umiejetności i 32. Gmina Pawłowiczki aktywności w obszarze edukacji mieszkańców Gminy Pawłowiczki 1.Warsztaty informatyczne. Dzieci i młodzież do 18 lat-20 osób, które 2. Kurs florystyczny i warsztaty będą brały udział w warsztatach pomysłów bożonarodzeniowych, 3. informatycznych. PI. Jedności Kurs Rachunkowość rolnicza. Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich-3D Narodu 1 30 marca osób, którebędą brały udział w kursie 48940, , florystycznym i warsztatach pomysłów Pawłowiczki bożonarodzebniowych. Rolnicy z terenu gminy-3d osób, które wezmą udział w kursie Rachunkowość rolnicza.

8 33 Szerzenie wiedzy na temat historii lokalej ul. Brzeziny 16 A 31 marca 50000, ,00 80,5 Dolina Małej Panwi wśród mieszkanców Ozimek 2009 Gminy Ozimek 1. Przeprowadzenie serii 10-ciu Projekt skierowany do mieszkańców wykładów na temat historii Gminy Gminy Ozimek Ozimek, 2. Utworzenie strony internetowej, 3. Wydanie materia/ów na temat Historii Gminy Ozimek w formie książkowej 34 Gmina Lubsza Oddolna inicjatywa na obszarach wiejskich ul. Brzeska 16 1 kwietnia 49995, ,00 87,5 "Wiejskie Szkółki Lubsza 2009 Językowe" 1. Przeprowadzenie zajęć Projekt skierowany jest do 6 szkół dydaktycznych - kurs języka w wiejskiej gminie Lubsza, uczniowie ze angielskiego, szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkali w obwodach wlw szkół, na terenie wsi w gminie Lubsza, w województwie opolskim, cześciowo z rodzin o nisi im stausie materialnym, dziewczęta i chłopcy: 1. Absolwenci kursów językowych z 2007r, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, 2. Uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z roku szkolnego 2007/2008, którzy otrzymali promocję do klasy wyżej programowo Organizacja wycieczek: Chorzów, Projekt skierowny jest do dwóch grup. Katowice, Zakopane, Kudowa Zdrój, Pierwszą grupą są uczniowie klas l-vi wycieczka "szlakiem piastowskim" SPSP w Steblowie (46 os.), drugą i w Góry Opawskie uzupełniającą grupą są mieszkańcy ul. Szkolna 2, 3 kwietnia 2. Warsztaty z malowania porcelany Steblowa (30 os.) Otworzyć świat 49495, ,80 106,5 Rozwoju Wsi Steblów Steblów Warsztaty - "Jak wykonać piękną koronę dożynkową" 1. Nasza przeszłość gry dydaktyczne Projekt skierowny jest do uczniów dot. historii Litwy, Wycieczka do Wilna, Publicznego Gimnazjum nr 2 w 2. Nasza teraźniejszość zajęcia Krapkowicach. Wsparciem objętych korygujące wady postawy, wycieczka zostanie 100 osób. do Drzonkowa (hipoterapia, nauka Gmina Krapkowice 1 pływania, ćwiczenia korekcyjne.3. Publiczne Gimnazjum Nasze przeszłość, ul. Kwiatowa 7, 21 kwietnia Nasza przyszłość warsztaty językowe 36 nr 2 w Krapkowicach teraźniejszość , ,00 67, (konwersacje, zajęcia teatralne, gry im. Powstańców i przyszłość Krapkowice językowe), wycieczka do Pragi Śląskich połączona z warsztatami językowymi w mieście, konkurs piosenki angielskiej

9 37 1. Kurs udzielania pierwszej pomocy Projekt skierowany do 60 mieszkańców 2. Kurs udzielania prierwszej pomocy wsi Stradunia. W kursie pierwszej pomocy dla kierowców weźmie udział 15 osób. Pierwszeństwo 3. Kurs nauki pływania będą mieli strażacy a następnie rolnicy. W kursie pierwszej pomocy dla kierowców -15 osób wśród których pierwszeństwo będąmieli rolnicy oraz kierowcy pojazdów mechanicznych. Kurs pływania obejmie 60 osób dzieci i młodzież pierwszeństwo Ochotnicza Straż Uczymy się, ul. Opolska 31, 24 kwietnia 48203, ,00 97 dla uczniów PSP w Straduni ze Pożarna w Straduni pomagamy, ratujemy Stradunia 2009 szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowiosk zaniedbanych, z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz borykających materialnymi. się z trudnościami Ochotnicza Straż 38 Pożarna w Siemysłowie 1. szkolenie pilarz - drwal Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców wsi Siemysłów. Kryterium wiek powyżej 18 lat, miejsce zamieszkania Możliwości pozyskania ul. Siemysłów na terenie wsi Siemysłów zaświadczenie nowych kwalifikacji dla 73 B, 24 kwietnia lekarskie o braku przeciwskazań do 50000, ,00 93,5 mieszkańców wsi odbycia kursu oraz co najmiej Siemysłów Domaszowice wykształcenie podstawowe (15 osób). Gry i zabawy metematyczne-: Projekt skierowany jest do mieszkańców 1."Na tropie matematyki" wsi Rogów Opolski, Dąbrówka Górna, 2. "Tęgi umysł" Gwoździce (tj. 30 os.) oraz uczniów klas 3."Z matematyką przez świat" 1-6 Szkoły Podstawowej (tj. 86 os.) 4. "Łamigłówki matematyczne" koło informatyczne, kurs obsługi komputera, "Kultura na co dzień" - Gmina zajęcia dotyczące poprawnego Krapkowice/Zespół u. Chrobrego 15, zachowania się w różnych Przez wiedzę i kulturę 28 kwietnia 39 Szkolno Rogów 50000, ,00 91,5 okolicznościach. do rozwoju wsi. 2009r. Przedszkolny nr 3 w Opolski Rogowie Opolskim

10 MACIEK - Mańkowickie Mańkowice Rozwoju Wsi Centrum Informacyjno , ,00 99,5 4 maja 2009 Mańkowice Edukacyjno-Kulturalne Jasiennica Dolna 1. szkolenie nt. aktywizacji Mieszkańcy wsi Mańkowice z różnych społeczności lokalnej, grup społecznych i wiekowych: dzieci 2. blok zajęć dla dzieci i młodzieży: i młodzież, zatrudnieni, bezrobotni, tu rystyczno-krajoznawcze, nieaktywni zawodowo przyrodnicze, artystyczne, wycieczki 3. blok zajęć dla dorosłych: obsługa komputera i Internetu, pisania listów motywacyjnych i CV, 4. kurs języka obcego (angielski lub niemiecki) Kurs ratownictwa wodnego-młodszy Projekt skierowany jest do 12 ratownik WOPR mieszkańców wsi Siemysłów wieku na Kurs młodszego Siemysłów 25a powyżej 16 lat 41 Rzecz Rozwoju Wsi ratownika wodnego , , maja 2009 Siemysłów szansą dla każdego Domaszowice 1. Kurs kwalifikowalnej pierwszej Wsparciem zostanie objętych 48 Inicjatywa wsi Bąków 42 Rozwoju i Odnowy szansą dla rozwoju Wsi Bąków OSP gminy Kluczbork. ul. Braci Bassy 16, Bąków 49850, , maja 2009 pomocy w zakresie wiedzy teoretycznej członków Ochotniczej Straży Pożarnej z i praktycznej. terenu gminy Kluczbork język angielski dla początkujących, Projekt skierowany jest do mieszkańców 2. język angielski dla wniosek Gadzowice, Gołuszowice, Równe, średniozaawansowanych, Dobieszów i Pielgrzymów i rodziców na 3. język niemiecki dla początkujących, dzieci uczęszczającej do Publicznej Szkoły Rzecz Rozwoju Wsi Nowe umiejętności - Gołuszowice ABC przedsiębiorczości, Podstawowej w Gołuszowicach , , maja 2009 Gadzowice i nowe możliwości Głubczyce Mieszkańcy małych wiosek (od 50 do 150 Gołuszowice domostw, gospodarstwa rolne nieduże.mieszkańcy, którzy ukończyli 30 rok życia. Smart - kurs języka ul. Sienkiewicza 44 Gmina Pokój angielskiego dla dzieci 48140, ,00 78,5 13 maja , Pokój i młodzieży 1. Zakup materiałów dydaktycznych Młodzież w wieku szkolnym zamieszkująca i pomocy naukowych na potrzeby zajęć. tereny Gminy Pokój. Przewidziano 2. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów utworzenie dwóch grup 15-osobowych dla szkól podstawowych. uczniów szkół podstawowych i dwóch 3. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów grup 15-osobowych dla uczniów gimnazjum gimnazjum. Pierwszeństwo będą mieli uczniowie w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniowie trzecich klas gimnazjum, przygotowujący siędo egzaminów końcowych.

11 45 Gmina Polska Cerekiew/Zesp6ł Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi 1. Zajęcia pozalekcyjne; Uczniowie Zespołu Gminazjaino - Szkolno blok przedmiotów humanistycznych; Przedeskolnego z terenu Gminy Polska Akademia wiedzy blok przedmiotów matematyczno Cerekiew: uczniowie klas IV-VI SP w wieku i umiejętności - przyrodniczych lat oraz uczbiowie klas I-III PG w promowanie idei ul. Konarksiego 4 2.Wyjazdy dydaktyczne: wieku lat. kształcenia Polska 49910, , maja 2009 wycieczka dydaktyczna na Górę św. ustawicznego wśród Cerekiew Anny; mieszkańców Gminy wyjazd do opola na warsztaty fizyczne; Polska Cerekiew wyjazd do Opola na warsztaty chemiczne; 46 Gmina Komprachcice Lokalny Lider Edukacji Wawelno Kurs informatyczno-fotograficzny: W ramach projektu wsparciem objętych a. Edulor tekstów-word zostanie 36 mieszkańców wsi Wawelno: b. arkusz kalkulacyjny-excel kurs komputerowy-12 osób, język c. przygotowanie prezentacji angielski - 12 osób, warsztaty Lolalnego multimedialnych POWER POINT Lidera - 12 osób. d. obsługa internetu i poczty elektronicznej e. wykonywanie i obróbka zdjęć w ul. Kolejowa 3, technice cyfrowej , , maja 2009 f. współpraca urzadzeń Komprachcice multimedialnych. 2. Kurs języka angileksiego w stponiu podstawowym. 3. Warsztaty Lokalnego Lidera Edukacji: a. Obywatel w urzędzie b. praca w zespole c. przygotowanie i realizacja projektu Ochotnicza Straż 47 Pożarna w Suchym Borze 1. Szkolenie z pierwszej pomocy 45 mieszkańców Gminy Chrząstowice, przed medycznej którzy ukończyli 18 rok życia. Wszyscy WIEM JAK RATOWAĆ 2. Warsztaty ratownictwa drogowego wezmą udział w szkoleniu z pierwszej ŻYCIE - szkolenia ul. Pawlety 66A, pomocy przedmedycznej, 15 osób spośród 48500, ,00 104,5 26 maja 2009 z pierwszej pomocy Suchy Bór nich będzie uczestniczyćw warsztatach przed medycznej ratownictwa drogowego 1. Szkolenia z zakresu funkcjonowania 110 mieszkańców gminy Branice, w tym 20 organizacji pozarządowych (zakładanie członków grup nieformalnych z obszaru stowarzyszeń, uzyskiwanie Gminy (partnerów Projektu) oraz 90 dofinansowania, zarządzanie mieszkańców Gminy. Uczestnicy będą projektami) rekrutowani wg. kolejności zgłoszeń. Wiedza oknem na ul. Słowackiego 3 4 czerwca 48 Gmina Branice 47179, , Szkolenia z zakresu agroturystyki świat Branice Warsztaty dla kobiet (gotowanie i podawanie do stołu, wystrój wnętrz, rękodziel nictwo)

12 ul. Leszczyka 7 Do zatrudnienia jeden 49 Rozwoju Wsi Stare Stare 40840, ,30 87,S Koźle. krok... Koźle 1. Kurs języka angielskiego, 30 osób w przedziale wiekowym lata 2. Kurs komputerowy, kształcące się lub w wieku aktywności 24 czerwca 3. Kurs pieczenia ciast i ciasteczek zawodowej, którzy nie pracują bądź są 2009 zagrożeni utratą pracy, o niskim wykształceniu (podst., zawod., śred. bez zawodu) Organizacja 4 obszarów tematycznych 120 uczniów ostatnich klas (III i IV) Kompetencje warsz1atów: Zespołu Szkół zawodowych nr 1 interpersonalne 1. Skuteczna komunikacja. w Strzelcach Opolskich w tym zarówno Wyższa Szkoła gwarancją sukcesu na 2. Radzenie sobie ze stresem. Technikum jak i Liceum Profilowanego. Bankowa we maturze - podnoszenie ul. 3. Sztuka tworzenia prezentacji. 50 Wrocławiu Wydział kompetencji uczniów Barlickiego , , lipca 4. Wystąpienia publiczne. Ekonomiczny Zespołu Szkół Opole w Opolu Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich 51 Usługi w Zakresie Edukacji Jan Żołński ul. Warszawska Smaki z Osieka 42, , ,00 98,S Grodków Kurs "Kuchnia z Osieka" nauka 16 Uczestniczkami projektu będzie potraw regionalnych mięsnych 20 mieszkanem Osieka Grodkowskiego. i bezmięsnych oraz zajęcia dodatkowe, w ramach których zrealizowanych zostanie 18 września 5 spotkań z doradcą zawodowym, 2009r. dwukrotne spotkanie z przedtawicielami samorządu gminnego oraz 15 spotkań z podstaw języka niemieckiego branży gastronomicznej , ,76 Sporządzono w Wydziale Realizacji Projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Opole, dn Dr. CY * Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach rezerwy finasowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Poradnik Reemigranta

Poradnik Reemigranta Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy Poradnik Reemigranta Spis treści Z MYŚLĄ O POWROCIE: FORMALNOŚCI... 1 OBOWIĄZKI PO POWROCIE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (ZA 2012 ROK) Centrum Integracji Społecznej realizuje zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Załączniki Spis treści Załącznik nr 1 - Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Załącznik nr 2 - Pomoc społeczna... 5 Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2009 2010r.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2009 2010r. KLUBY PRACY OPOLSZCZYZNY WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2009 2010r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU OPOLE 2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Strona 1 Wstęp Współczesny rynek pracy bardzo szybko się zmienia i stawia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA o realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo