Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz"

Transkrypt

1

2 Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT GROUP Daniel Krzanowski ul. Ks. Witolda 7-9, Szczecin tel ISBN Copyright by Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego

3 Profesor Sawicki podczas uroczystej Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, r.

4

5 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 Część I. Portret naukowy Profesora Kazimierza Sawickiego 1. Teresa Kiziukiewicz: Osiągnięcia zawodowe Profesora Kazimierza Sawickiego Ksenia Czubakowska, Teresa Kiziukiewicz: 55-lecie pracy naukowej Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego Stanisław Hońko: Sześćdziesiąt lat szczecińskiego ośrodka nauki rachunkowości historia i współczesność Część II. Wkład Profesora Kazimierza Sawickiego w rozwój rachunkowości 1. Tomasz Kufel: Wkład Profesora Kazimierza Sawickiego w rozwój rachunkowości finansowej Jadwiga Wawer - Bernat: Wkład Profesora Kazimierza Sawickiego w rozwój rachunku kosztów i analizy kosztów Anna Buczkowska: Wkład Profesora Kazimierza Sawickiego w rozwój organizacji rachunkowości Barbara Rześniowiecka: Wkład Profesora Kazimierza Sawickiego w rozwój sprawozdawczości i rewizji finansowej Marcin Kaczmarek: Dorobek naukowy Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego w obszarze polityki bilansowej Część III. Nasz Profesor wspomnienia i refleksje 1. Tadeusz Wierzbicki: Mój skromny przyczynek do obchodów 80-tej rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Sawickiego Aldona Kamela - Sowińska: Do Profesora Kazimierza Sawickiego Andrzej Kardasz: Mistrz Mistrzów Anna Karmańska: Osobiste Wyznanie w 80 te urodziny Profesora Kazimierza Sawickiego Danuta Sołtys, Małgorzata Durbajło - Mrowiec: Wspomnienie o współpracy z Panem Prof. zw. dr. hab. Kazimierzem Sawickim Wiktor Krawczyk: O współpracy i kontaktach naukowych Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego z Katedrą Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Bronisław Micherda: Informacja o współpracy i kontaktach Katedry Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie z Prof. zw. dr. hab. Kazimierzem Sawickim Marian Walczak: Profesor Kazimierz Sawicki Ewa Walińska: Kilka słów o Profesorze Sawickim Magdalena Janowicz: Wspomnienia seminarzysty Małgorzata Wiśniewska - Łuczak: Historia pewnej miłości... 95

6

7 WPROWADZENIE Rok 2006 jest dla Pana Profesora zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego wyjątkowy. W tym roku Pan Profesor obchodzi 80 lecie urodzin i 55 lecie pracy zawodowej. Ten rok jest też wyjątkowy dla Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, której Jubilat był wieloletnim kierownikiem, a pracownikiem wciąż jest. Ze względu na szczególność okazji pracownicy Katedry przygotowali program obchodów obu rocznic Pana Profesora. Pierwszym punktem była uroczysta Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Z inicjatywy Pana Dziekana prof. zw. dr hab. Edwarda Urbańczyka Rada Wydziału odbyła się w marcu, prawie w dniu urodzin Pana Profesora. Oprócz pracowników naszego Wydziału i Uczelni, zaszczycili ją Pan Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner i Pan Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dr Piotr Rojek. Relacja z tej uroczystości znajduje się w niniejszym opracowaniu. Kolejnym punktem jest dedykowanie Szanownemu Jubilatowi dorocznej majowej Konferencji organizowanej przez naszą Katedrę. Do udziału w niej zaprosiliśmy wszystkie ośrodki akademickie w Polsce oraz zaprzyjaźnione ośrodki zagraniczne. Dla upamiętnienia wydarzeń został przygotowany niniejszy zeszyt jubileuszowy. Zawarte w nim opracowania zostały ujęte w trzech częściach. W części pierwszej znajduje się ogólna prezentacja sylwetki naukowej Pana Profesora Sawickiego oraz Katedry Rachunkowości, z którą Pan Profesor jest związany przez cały okres pracy zawodowej, czyli w odniesieniu wielu z nas - od zawsze. Część druga zawiera prezentację dorobku Pana Profesora z podziałem na obszary Jego zainteresowań naukowych. Krótką ich charakterystykę przygotowali młodzi pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. W części trzeciej znalazły się wspomnienia i refleksje, dotyczące kontaktów zawodowych i osobistych z Panem Profesorem. Przygotowali je pracownicy naukowi z następujących uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, a także Uniwersytetu Szczecińskiego. Treści zawarte w poszczególnych artykułach ukazują wpływ Jubilata na naukę rachunkowości w Polsce i Jego wkład w rozwój kadry naukowej nie tylko w Szczecinie, ale prawie w każdym ośrodku akademickim w Polsce. Panie Profesorze, dziękujemy za to i prosimy o jeszcze. Pracownicy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego 7

8 8

9 CZĘŚĆ I PORTRET NAUKOWY PROFESORA KAZIMIERZA SAWICKIEGO Profesor Kazimierz Sawicki podczas uroczystej Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, r. 9

10 10

11 OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE PROFESORA KAZIMIERZA SAWICKIEGO Teresa Kiziukiewicz Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości Szczególny jubileusz, jakim jest 80-lecie urodzin i 55-lecie pracy zawodowej, skłania do refleksji nad całokształtem osiągnięć zawodowych profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Kazimierza Sawickiego. Osiągnięcia te należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo, nie tylko w odniesieniu do działalności naukowo badawczej, ale także w zakresie kształcenia kadry naukowej, działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Na każdym polu zasługi Pana Profesora są znaczne dzięki wyjątkowej Jego pracowitości i zaangażowaniu w realizowane zadania. Po odbyciu wyższych studiów ekonomicznych I stopnia ( ) Pan Profesor został przyjęty z dniem r. na stanowisko asystenta w Katedrze Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. Katedrze tej Szanowny Jubilat pozostał wierny do dziś. Przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery zawodowej. Pracując w Katedrze kontynuował w latach studia wyższe II stopnia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi i uzyskał dyplom magistra nauk ekonomicznych. W szkolnictwie wyższym pracował na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta w latach (WSE w Szczecinie), adiunkta w latach (WSE w Szczecinie, Politechnika Szczecińska), docenta w latach (Politechnika Szczecińska), profesora nadzwyczajnego w latach (Politechnika Szczecińska), profesora zwyczajnego od roku 1983 do dziś (Politechnika Szczecińska, Uniwersytet Szczeciński). Przedstawione zestawienie ukazuje ewolucję WSE w Szczecinie, która znalazła się jako wydział w strukturach Politechniki Szczecińskiej (w latach ), a następnie Uniwersytetu Szczecińskiego (od 1985). Katedra Rachunkowości była jednak ta sama i z nią Pan Profesor związał swoje życie zawodowe jako pracownik, a potem kierownik, zaś obecnie jako wciąż aktywny naukowiec. W pierwszych latach pracy naukowo badawczej zainteresowania Pana Profesora koncentrowały się na rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i transportowych, co znalazło wyraz w publikacjach skryptowych i artykułowych. Z czasem krąg badań rozszerzał się o problematykę rachunku kosztów, analizy finansowej, informacji ekonomicznej, analizy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych i transportowych, sprawozdawczości i jej badania przez dyplomowa- 11

12 nych biegłych księgowych, biegłych rewidentów, polityki bilansowej, polityki rachunkowości, controllingu. Prowadzone indywidualnie i zespołowo prace naukowo - badawcze obejmowały również zagadnienia organizacji, mechanizacji i informatyzacji rachunkowości. W okresie do uzyskania stopnia naukowego docenta habilitowanego (aktualnie doktora habilitowanego), a więc do 1967r. zainteresowania naukowe Pana Profesora dotyczyły: a) rachunkowości i rachunku kosztów w przedsiębiorstwach żeglugi śródlądowej (m.in. pierwszy skrypt ogólnopolski wyd. PWN w 1956r.); b) rachunkowości przedsiębiorstw transportu samochodowego (m.in. pionierska praca pt. Rachunkowość w transporcie samochodowym, współautor T. Waśniewski, wydana w 1959 roku przez Wydawnictwa Komunikacyjne; rozprawa doktorska pt. Węzłowe problemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, praca pt. Rachunkowość w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, współautor T. Waśniewski, wydana w 1966 roku przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności); c) informacji ekonomicznej w zakresie kosztów produkcji (m. in. praca Operatywna informacja o kosztach dla potrzeb zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1966, 1974). Wyniki badań dotyczących kalkulacji kosztów przedsiębiorstw transportu samochodowego zostały zawarte w rozprawie habilitacyjnej (Politechnika Szczecińska 1966), wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w ramach konkursu na najlepsze prace habilitacyjne z dziedziny rachunkowości (1968). W okresie do uzyskania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego ( ) zainteresowania naukowo- badawcze były skoncentrowane na następujących obszarach: a) analizy finansowej w transporcie samochodowym (m. in. wyróżniona nagrodą stopnia III Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki książka pt. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, WKiŁ, Warszawa 1968); b) rachunku kosztów w transporcie samochodowym (m.in. 2 monografie: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego - WKiŁ 1970 i Metody kalkulacji kosztów przewozów samochodowych WKiŁ 1971); c) rachunkowości przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i transportu samochodowego (m.in. kilka ekspertyz wykorzystanych w praktyce, skrypty uczelniane); d) analizy kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym (m.in. książka nt. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1973, 1988); e) systemu informacji mikroekonomicznej w warunkach tradycyjnej i elektronicznej techniki obliczeniowej (m.in. książka System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, WKiŁ, 1975r.). 12

13 Działalność naukowa i publikacyjna Jubilata nie osłabła po uzyskaniu tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego. W okresie tym można wyodrębnić następujące kierunki: a) kontynuację badań dotyczących rachunku kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, poszerzonych o problematykę rachunku wyników; co znalazło m.in. wyraz w referatach, artykułach naukowych i napisanej pod redakcją naukową i przy współautorstwie Pana Profesora w pracy zbiorowej pt. Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu samochodowego, (WKiŁ, Warszawa 1979r.), wyróżnionej nagrodą II stopnia Ministra NSzWiT, realizowaniu wspólnie z Wyższą Szkołą Komunikacji w Dreźnie tematu badawczego Planowanie i rachunek kosztów jako narzędzie zarządzania w transporcie. b) objęcie badaniami nowoczesnego rachunku kosztów wspólnie z ośrodkami akademickimi z Łodzi i Wrocławia, czego rezultatem była popularna do dziś praca pt. Rachunek kosztów (PWE, Warszawa 1979, 1981,1990)-(współautorzy: Alicja Jaruga, Wiktor Malc); praca została wyróżniona nagrodą zespołową I stopnia Ministra NSzWiT; c) organizacja rachunkowości (m.in. opracowanie pt. Organizacja pracy w działach rachunkowości przedsiębiorstw zawarte w pracy zbiorowej Poradnik księgowego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1976); d) kontrola wewnętrzna i kontrola kosztów (m.in. współautorska praca T. Kiziukiewicz i B. Wardynem: Operatywna kontrola kosztów w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1981,1986); e) pogłębianie badań na temat informacji ekonomicznej, co znalazło m.in. wyraz w artykułach i referatach, publikacjach artykułów naukowych, referatach na ogólnopolskie konferencje. Zachodzące od 1990r. zmiany systemu społeczno-gospodarczego, w tym także systemu rachunkowości znalazły odzwierciedlenie w działalności naukowo badawczej Jubilata. Zagadnienia, którymi wcześniej zajmował się Pan Profesor, stały się przedmiotem jego prac, ale z innego już punktu widzenia (rachunkowość jednostek gospodarczych, rachunek kosztów i wyników, analiza finansowa). Pojawiły się też nowe obszary badawcze, takie jak: polityka bilansowa, controlling, międzynarodowe standardy rachunkowości, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych. Spośród wielu publikacji, które ukazały się po 2000r. można wyróżnić następujące pozycje: a) w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych: Rachunkowość finansowa (red. i współautorstwo, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, 2001,2004). Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw (red. i współautorstwo, Ekspert, Wrocław 1994, 1995,1997,1998,1999,2000). 13

14 Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości (Ekspert, Wrocław 2001,2002,2003,2004). Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej (Ekspert, Wrocław 2005). Prace te zawierają elementy teorii i aktualne obowiązujące rozwiązania ewidencyjno sprawozdawcze, zaś liczba wydań może świadczyć o kręgu czytelników. b) z dziedziny rachunku i analizy kosztów oraz rachunkowości zarządczej. Rachunek kosztów, t. 1 i 2 (red. i współautorstwo, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996), Rachunkowość zarządcza (współautorstwo, Ekspert, Wrocław 1996, 1997, 1999, 2001, 2003), Zarządcze aspekty rachunkowości (współautorstwo, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003), Analiza kosztów firmy (monografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000); c) dotyczące polityki bilansowej i polityki rachunkowości, pionierskie w polskiej literaturze prace: Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą (red. i współautorstwo, Ekspert, Wrocław 1966), Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą (red. i współautorstwo, Ekspert, Wrocław 2001, 2002). d) z obszaru controllingu i rewizji finansowej: Controlling a system informacyjno- sprawozdawczy zagadnienia wybrane (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa SKwP, Warszawa 2001, nr 2 (58). Operatywne informacje na potrzeby controllingu (referat, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin ). Rachunkowość jako podstawowy instrument controllingu (referat, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002). Controlling a rachunkowość, współautor (Rachunkowość 1994, Nr 3). Rewizja finansowa i jej znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej (Przegląd Podatkowy 2004, Nr 10 i 11). Tendencje zmian w zakresie badania sprawozdań finansowych (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa SKwP, Warszawa 2001, nr 4 (60). Konstenmanagement und Controlling in polnischen Unternehmen (Universität Rostock, 2002). 14

15 Kontrola jakości audytingu a rachunkowość kreatywna i błędy (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2003). Problemy badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa SKwP, Warszawa 2000, nr 56). Osiągnięcia w zakresie prac badawczych i współpracy z jednostkami wiążą się z udziałem Jubilata w opracowaniu resortowych i indywidualnych tematów, konsultacji naukowych, występowaniem w charakterze eksperta. Do kontaktów z praktyką można zaliczyć przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Warto też podkreślić współpracę Profesora z uczelniami zagranicznymi. Pan Profesor utrzymywał wieloletnie kontakty, prowadził wspólne prace naukowo badawcze, organizował konferencje, publikował w Zeszytach Naukowych artykuły naukowe i referaty pracowników Wyższej Szkoły Transportu w Dreźnie oraz Uniwersytetu w Rostocku. W ramach bilateralnych umów o współpracę prowadził wykłady w Wyższej Szkole Transportu w Dreźnie i Wyższej Szkole Zawodowej w Wismarze. Kilkakrotnie wykładał na Uniwersytecie w Augsburgu i Budapeszcie. Krótkie staże odbył w Uniwersytecie w Stirling (Szkocja) i Uniwersytecie w Amsterdamie. Profesor Kazimierz Sawicki wraz z Profesorem Lechem Bednarskim, Szkocja, początek lat dziewięćdziesiątych. Nie mniej znacząca od pracy badawczo-naukowej jest działalność Jubilata w zakresie kształcenia kadry naukowej. Pan Profesor prowadził wykłady i seminaria na Studium Doktoranckim Metod Rachunku Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Wypromował 13 doktorów nauk ekonomicznych, z których dwóch Minister NSzWiT wyróżnił nagrodą stopnia III. O zaufaniu środowiska do kompe- 15

16 tencji Pana Profesora świadczy powierzenie Mu do recenzowania 61 rozpraw doktorskich, 23 rozpraw habilitacyjnych, a także opinii o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych kandydatów do tytułu naukowego profesora. Szanowny Jubilat wniósł istotny wkład w rozwój kadry naukowej naszej Katedry. Był promotorem albo recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wszystkich sześciu profesorów zatrudnionych obecnie w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor Kazimierz Sawicki w towarzystwie Profesor Teresy Kiziukiewicz, Profesor Marii Hass-Symotiuk oraz Profesor Kazimiery Winiarskiej. Oprócz kształcenia kadr naukowych, Pan Profesor przyczynił się do wypromowania bardzo wielu absolwentów, którzy zajmują eksponowane stanowiska w różnych jednostkach gospodarczych na terenie całego kraju. Pan Profesor kierował około 600 pracami dyplomowymi i magisterskimi, spośród których ok. 20 otrzymało nagrody i wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim organizowanym corocznie przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oprócz seminariów, Jubilat prowadził wykłady na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych z kilkunastu przedmiotów, w tym z: Podstaw rachunkowości, Rachunkowości finansowej, Rachunku kosztów, Organizacji rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Sprawozdawczości finansowej, Auditingu, Rachunkowości w systemie controllingu, Rachunkowości holdingów, Kontroli finansowo księgowej. We wszystkich ośrodkach akademickich Pan Profesor Sawicki jest znany od lat jako redaktor i autor aktualnych oraz przystępnie opracowanych podręczników i skryptów. Do zasługujących na uwagę publikacji wykorzystywanych w procesie nauczania przez różne szkoły wyższe należą: 16

17 Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa, współautor i redaktor (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, 1996, 1999, 2002,2005). Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań praca zbiorowa, współautor i redaktor (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, 2000, 2002) Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych. Zadania z rozwiązaniami praca zbiorowa, współautor i redaktor (WiD Ekspert, Wrocław 1995, 1997, 1998,1999, 2000), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Zadania z przykładami i rozwiązaniami praca zbiorowa, współautor i redaktor (WiD Ekspert, Wrocław 1994, 1995, 1997, 1998, 1999,2000) Niezależnie od intensywnej pracy naukowo badawczej, kształcenia kadr naukowych, obowiązków dydaktycznych, Pan Profesor nie stronił też od aktywności organizacyjnej. W Politechnice Szczecińskiej pełnił następujące funkcje: kierownika Zakładu Rachunkowości ( ), prodziekana ds. nauczania i wychowania ( ), prodziekana ds. nauczania i wychowania ( ), dyrektora Instytutu Rachunku Ekonomicznego ( ), kierownika Katedry Rachunkowości ( ). W Uniwersytecie Szczecińskim był kierownikiem Katedry Rachunkowości ( ). Był też członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego, a także przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Pan Profesor jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 1965, członkiem zwyczajnym - od 1972r.). Jednak szczególnie zaangażowany jest w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Od 1959r. jest członkiem zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie. W oddziale tym jest wiceprzewodniczącym zarządu. Jest też członkiem Zarządu Głównego SKwP (od 1995r.) oraz członkiem Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Teoretycznych tejże Rady od 1969r., a od 1998r. - Honorowym Członkiem Stowarzyszenia. W związku z powołaniem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów został wybrany przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów na członka Krajowej Rady. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje ( ). Drugą kadencję (od 2000r.) jest przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Warto jednocześnie podkreślić, że Pan Profesor tytuł dyplomowanego biegłego księgowego uzyskał w 1961r., a więc 45 lat temu. Za osiągnięcia w działalności naukowo badawczej, dydaktycznej i kształcenia kadry naukowej Jubilat otrzymał nagrody Ministra NSzWiT pierwszego (1), drugiego (1) i trzeciego (4) stopnia. Ponadto został odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1977), Srebrnym (1971) i Złotym Krzy- 17

18 żem Zasługi (1973), Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1966,1968). Na zakończenie należy podkreślić, że osiągnięcie przedstawionych rezultatów nie zahamowało aktywności Jubilata. Pan Profesor wciąż wyróżnia się jako uczony i dydaktyk. W przeciwieństwie do niektórych nauczycieli akademickich, którzy po przejściu na emeryturę ograniczają swoją działalność, Pan Profesor Sawicki nadal tworzy nowe dzieła, czynnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach, prowadzi wykłady i seminaria, pracuje w radach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych, będąc niedoścignionym wzorem dla nas wszystkich, a także inspirując do zajmowania się nowymi obszarami badawczymi. Profesor Danuta Sołtys, Profesor Kazimierz Sawicki, Profesor Teresa Kiziukiewicz, Profesor Edward Nowak oraz Profesor Lech Bednarski. Ćwierć wieku kierowania przez dostojnego Jubilata najpierw Zakładem, a potem Katedrą Rachunkowości wywarło wpływ na tematykę badawczą, rozwój naukowy i kadrowy całego ośrodka szczecińskiego. Stało się wręcz zaczynem szczecińskiej szkoły rachunkowości, a Pan Profesor Sawicki, obok Profesora Terebuchy, jest jednym z jej twórców. Profesor Sawicki wychował liczną kadrę swoich następców w dziedzinie rachunkowości. Było to możliwe dzięki życzliwości, dopingowi i osobistemu przykładowi Pana Profesora, który realizował zasadę: verba docent, exempla trahunt, czyli słowa uczą, przykłady pociągają. 18

19 OBCHODY JUBILEUSZU PROFESORA NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Ksenia Czubakowska, Teresa Kiziukiewicz Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości Z okazji jubileuszu prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk zwołał 2 marca 2006 roku nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału. W uroczystym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście, członkowie Rady Wydziału oraz pracownicy Katedry Rachunkowości. Przemówienie Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US podczas uroczystej Rady Wydziału w dniu r. Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk serdecznie powitał dostojnego Jubilata oraz Jego rodzinę, prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Messnera, prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dr Piotra Rojka oraz profesorów i innych członków Rady Wydziału. Pan Dziekan podkreślił, że 80-lecie urodzin i 55-lecie pracy naukowej to godna okazja do przypomnienia drogi naukowej Profesora Kazimierza Sawickiego, który wniósł wspaniały i szczególny wkład w rozwój kadr dla nauki i praktyki gospodarczej, nie tylko Pomorza Zachodniego, ale i innych 19

20 regionów Polski. Profesor Sawicki, związany ze Szczecińską Szkołą Rachunkowości, jest znany z bogatej twórczości, która przejawia się nie tylko liczbą publikowanych prac, ale i z różnorodnością podejmowanych tematów. Wspaniała kondycja i dalsza chęć tworzenia sprawiają, że Pan Profesor jest wzorem dla następnych pokoleń pracowników naukowych. Profesor Edward Urbańczyk życzył Jubilatowi tradycyjnych stu lat w doskonałym zdrowiu, aktywnego życia w społeczności studenckiej i pełnego zaangażowania w pracę twórczą. W związku z Jubileuszem słowa uznania dla Profesora Sawickiego wyrazili w swoich wystąpieniach: prof. dr hab. Ksenia Czubakowska (w zastępstwie za kierownika Katedry Rachunkowości prof. zw. dr hab. Teresę Kiziukiewicz), prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner jako prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dr Piotr Rojek prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Zostały też odczytane adresy, które wpłynęły na ręce Pana Dziekana. Prof. dr hab. Ksenia Czubakowska podkreśliła, że kierowanie przez dostojnego Jubilata przez 25 lat najpierw Zakładem, a potem Katedrą Rachunkowości, a także Instytutem Rachunku Ekonomicznego wywarło znaczący wpływ na rozwój ośrodka szczecińskiego, a zwłaszcza na szczecińską szkołę rachunkowości. Pan Profesor jest znany w środowisku teoretyków i praktyków rachunkowości dzięki imponującej liczbie publikowanych prac. Jest to dorobek zróżnicowany zarówno pod względem formy, jak i podejmowanych zagadnień. Wśród publikowanego dorobku Pana Profesora Sawickiego znajdują się rozprawy i opracowania naukowe, monografie, skrypty i podręczniki, recenzje książek i prac naukowych, artykuły popularno naukowe, referaty na konferencję krajowe i zagraniczne. Z różnorodnością rodzajową łączy się zróżnicowane ujęcie i przeznaczenie prac Profesora. Część opracowań ma charakter pomocy dla praktyków i została napisana z wyraźnym zaadresowaniem do ekonomistów-księgowych zatrudnionych w podmiotach gospodarczych i instytucjach. Inne jest ujęcie treści w podręcznikach i skryptach, stanowiących cenny materiał dydaktyczny i samokształceniowy dla studentów, uczestników seminariów i kursów zawodowych. Szczególnie wartościowe są jednak opracowania teoretyczne, zajmujące liczącą się pozycję w literaturze naukowej. Podkreślone uprzednio szerokie zainteresowania naukowe Profesora Sawickiego cechuje podejmowanie takich tematów prac badawczych, które mają istotne znaczenie dla danego etapu rozwoju rachunkowości. Podejście to umożliwiło Mu nie tylko zajmowanie się tematami aktualnymi, lecz również opracowanie dzieł o pionierskim charakterze. W pierwszych latach pracy naukowo badawczej przedmiotem zainteresowania Pana Profesora były zagadnienia rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i transportowych. Znalazło to wyraz w artykułach i skryptach. Dziedziną, na której Pan Profesor skoncentrował się szczególnie jest rachunek kosztów, z którym była związana rozprawa doktorska ( Węzłowe problemy rachunku kosztów jednostkowych prze- 20

21 wozów samochodowych ), a także rozprawa habilitacyjna ( Problemy obliczania kosztów jednostkowych przewozów samochodowych ). Oprócz obu rozpraw tematyce rachunku kosztów było poświęconych wiele monografii i opracowań, w których były przedstawione koncepcje budowy rachunku kosztów jako instrumentu zarządzania. Wysunięto w nich konstruktywne propozycje zmian metodologicznych w zasadzie ujęcia i kalkulacji kosztów. W ostatnim okresie na szczególne wyróżnienie zasługuje wydana przez Fundację Rozwoju Rachunkowości praca Rachunek kosztów, napisana pod redakcją Pana Profesora przez autorów z różnych ośrodków akademickich Profesor Sawicki jest uznanym autorytetem w dziedzinie operatywnej informacji o kosztach i operatywnej kontroli kosztów. Jest autorem pierwszej, pionierskiej pracy pt. "Operatywna informacja o kosztach dla potrzeb zarządzania" oraz "Operatywna kontrola kosztów w przedsiębiorstwie". Na podkreślenie zasługuje fakt, że treści zawarte w obu pracach stanowiły cenną pomoc w poszukiwaniu sposobów obniżki kosztów i usprawnienia zarządzania jednostkami gospodarczymi. Kolejną dziedziną zainteresowań Profesora Sawickiego jest analiza ekonomiczna. W dwóch monografiach dokonał oceny rozwiązań stosowanych w praktyce oraz kompleksowo przedstawił problematykę badań analitycznych i nowoczesne metody analizy i oceny współzależności zjawisk oraz skutków oddziaływania podstawowych czynników na badany przedmiot. W 2004 roku Pan Profesor wydał przez PWE pracę poświęconą analizie kosztów z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej. Przemiany zachodzące w rachunkowości wskutek postępu technicznego i zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej skłoniły Profesora już na początku lat siedemdziesiątych do zainteresowania się organizacją rachunkowości, od której zależy emisja użytecznej informacji ekonomicznej. Z wydanej książki o tej tematyce korzystali zarówno praktycy opracowujący i wdrażający systemy informatyczne, jak i studenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej. Profesor Sawicki był też inspiratorem, współautorem i redaktorem prac poświeconych problematyce nowoczesnych metod i środków organizacji rachunkowości. Zmiany systemu społeczno-gospodarczego, wprowadzane stopniowo od drugiej połowy 1989 roku, spowodowały konieczność dostosowania rozwiązań ewidencyjno sprawozdawczych do warunków gospodarki rynkowej w kraju i za granicą. Przedmiotem zainteresowań Pana Profesora pozostały zagadnienia niejako tradycyjne w jego dorobku, ale rozważane jednak z innego punktu widzenia a także obszary całkowicie nowe, takie jak polityka bilansowa, controlling, międzynarodowe standardy rachunkowości, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych. Od 2000 roku dorobek Jubilata dotyczy kilku obszarów. Pierwszym jest rachunkowość jednostek gospodarczych. Prace z tego obszaru zawierają elementy teorii i aktualnie obowiązujące rozwiązania ewidencyjno sprawozdawcze. Drugi obszar badawczy obejmuje rachunek kosztów i analizę kosztów oraz rachunkowość zarządczą. Obszarem nowym w dorobku naukowym Jubilata jest polityka bilansowa i polityka rachunkowości. W polskiej literaturze z tego zakresu jako pionierskie można wymienić prace napisane pod 21

22 redakcją Pana Profesora oraz kilka artykułów naukowych i referatów publikowanych. Obszar nowych tematów w dorobku Profesora dotyczy controllingu i rewizji finansowej. W zakres tematyczny wchodzą artykuły naukowe i referaty także w języku niemieckim. W swych publikacjach Profesor uwzględniał dorobek światowej nauki rachunkowości. Dobra znajomość i głęboka analiza współczesnych tendencji rozwoju rachunkowości pozwoliła Profesorowi Sawickiemu stworzyć wiele prac, które cechuje oryginalność, wysoki poziom teoretyczny, a także wyraźny aspekt praktyczny. Dzięki dużym osiągnięciom w działalności naukowo-badawczej Profesor Sawicki stał się powszechnie uznanym autorytetem w zakresie rachunkowości i pod tym względem zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród profesorów rachunkowości w Polsce. Jest też znany za granicą, ponieważ prowadził wykłady i odczyty w wyższych uczelniach w Amsterdamie, Budapeszcie, Dreźnie, Rostocku, Rydze, Dortmundzie i Zurychu. Był organizatorem i czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Konferencja Controlling, Rostock 2005 r. Profesor Sawicki może poszczycić się istotnymi osiągnięciami w zakresie kształcenia kadry naukowej. Jest promotorem trzynastu pomyślnie zakończonych przewodów doktorskich. Dwie rozprawy napisane pod Jego kierunkiem zostały wyróżnione nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był recenzentem 61 prac doktorskich, pełnił funkcję opiniodawcy 23 rozpraw habilitacyjnych 22

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI - bited. - bited. - bited. - This copy is for persona STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE RADA NAUKOWA ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI WARSZAWA 2010 1 - bited. - bited. - bited. - This copy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata!

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! LAUDACJA WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! Mam zaszczyt przedstawić Państwu sylwetkę i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagród dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród Rektora, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

O /15 Uchwała Nr 46/2015

O /15 Uchwała Nr 46/2015 O-0000-46/15 Uchwała Nr 46/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 52/2011. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 24 listopada 2011 roku

Uchwała Nr 52/2011. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 24 listopada 2011 roku Uchwała Nr 52/2011 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Prof. dr hab. K. Winiarska, dr M. Kaczmarek 1. Historia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA ZAŁOŻENIE FUNDACJI Dnia 7 marca 2014 roku w Katowicach odbyła się uroczystość powołania Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu im. Dr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 23 osób z ogólnej liczby 31 członków statutowego składu, 22

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała w

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała w dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, dr Jarosław Narękiewicz Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński KIERUNKI BADAŃ I DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE УДК 657 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE K. Winiarska,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-0130/59/2009 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2009 roku

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-0130/59/2009 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2009 roku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-13/59/29 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 29 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich Na podstawie: -

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 79-2012/2013 Senatu SGGW z dnia 24 czerwca 2013 roku Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 485 OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia kryteriów ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich dokonywania w Politechnice Lubelskiej Senat

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10430 Poz. 1066 1066 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni

Bardziej szczegółowo

adiunkta, starszego wykładowcy, asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

adiunkta, starszego wykładowcy, asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/16/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowiskach:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Barbara Janczewska, Lila Skałecka Sylwetka naukowa Profesora Czesława Skowronka

Barbara Janczewska, Lila Skałecka Sylwetka naukowa Profesora Czesława Skowronka Barbara Janczewska, Lila Skałecka Sylwetka naukowa Profesora Czesława Skowronka Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 37, 11-16 2003 A N N A L E S U N I VE RS I T A T IS MARIAE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Załącznik do uchwały nr 169 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Oferta zajęć dydaktycznych do realizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku DO-00/67/0 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z września 0 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 59 Rektora UJ z dnia 8 września 009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo