Sprawozdanie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku z działalności w 2013 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku z działalności w 2013 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku z działalności w 2013 roku. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku jest organizacją pożytku publicznego, działającą w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę o rachunkowości i Statut UTW w Rybniku. W 2013r. Zarząd działał w następującym składzie: Maria Białek Urszula Motyka Maria Kołodziej Romuald Wita - prezes - zastępca prezesa - skarbnik - sekretarz, kronikarz Członkowie: Maria Krzemień, Barbara Natkaniec, Jerzy Lazar, Irma Sobiś oraz Edmund Korzuch, pełniący funkcję pełnomocnika Zarządu ds. ekonomicznych. Komisja Rewizyjna działała w składzie: Szczepan Balicki - przewodniczący, Aniela Kempińska i Stanisław Rudny - członkowie. Rada Programowa : Astrid Koterwa - przewodnicząca oraz Eugeniusz Dyrda, Jerzy Frelich, Alicja Godlewska, Henryk Kaletka, Aniela Kempińska, Maria Budny-Malczewska, Stanisława Mielimąka oraz Urszula Motyka członkowie. W 2013r. odbyło się 19 posiedzeń Zarządu, spotkanie Zarządu z nowoprzyjętymi członkami oraz jedno Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, w którym wzięło udział ( tylko!) 66 członków. Liczba członków na dzień 31.XII.2013r. wynosiła 388 osób, w tym : 317 pań co stanowi 81,7% i 71 panów - 18,3 %. Procentowy udział jest identyczny jak na koniec 2012r osób, w tym 325 pań i 73 panów. Zmniejszyła się jednak liczba członków o 10 osób. Jest to związane ze zmianą sposobu rekrutacji nowych członków. Deklaracje członkowskie przyjmowane są od czerwca do połowy września. Przypominam, że wszystkie wykłady są wykładami otwartymi i można w nich uczestniczyć bez względu na przynależność do stowarzyszenia. W roku 2013 przyjęto 60 nowych członków, ubyło 70 osób : 2 osoby zmarły, 4 osoby złożyły pisemną rezygnację z członkostwa, a 64 osoby zostały skreślone z liczby członków na podstawie 17 pkt 1c. Statutu UTW Rybnik. UTW Rybnik główny nacisk kładzie na edukację, poprawę sprawności fizycznej członków oraz na rozwijanie własnych zainteresowań. Cele te realizowane były w następujący sposób: W 2013r. odbyło się 45 wykładów (2012r ), których wysłuchało 2234 osób (w 2012r ). 34 wykłady różnotematyczne osób, 11 wykładów o tematyce medycznej 434 osób. 16 wykładów wygłosili nasi członkowie: Aniela Kempińska, Edyta Korepta, Astrid Koterwa, Maria Krzemień, Urszula Motyka, Jerzy Frelich, Henryk Kaletka, Gerard Kuźnik, Mieczysław Ochwat, Roman Senczyna i Kazimierz Panek.

2 Przez 9 miesięcy odbywały się lektoraty( 1h zegarowa w tygodniu) z następujących języków : j. angielski 6 grup na różnym poziomie 80 osób, zajęcia prowadziła Aleksandra Mrozek j. niemiecki: w I połowie roku - 2 grupy (Benedykt Groborz), w drugiej po 1 grupie Maria Zdrojewska i Jolanta Heliosz 27 osób j.francuski - 1grupa średniozaawansowana - 7osób j.włoski 2 grupy(dla początkujących i zaawansowanych) -15 osób Lektorat z j. francuskiego i włoskiego prowadzi Monika Horyśniak. Ponadto odbywały się konwersacje z: j.niemieckiego 2 grupy ( Benedykt Groborz i Henryk Kuśka) 21 osób j.włoskiego Lucyna Przytulska - Pesce 12 osób j.rosyjskiego Henryk Węgrzyk - 8 osób Grupa sympatyków łaciny to 4 osoby, które spotykają się co 2 tygodnie. Razem w zajęciach językowych uczestniczą 174 osoby. Kurs komputerowy dla początkujących ukończyło 5 osób. Kontynuowane były dyżury prawnicze. Prawnicy udzielili ok.80 porad, nie tylko naszym członkom. W 2013r. realizowaliśmy projekt współfinansowany przez UM Rybnika pt. Zdrowa jesień życia oraz projekt współfinansowany ze środków MP i PS Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych w ramach rządowego programu aktywności społecznej osób starszych ASOS. W ramach programu Zdrowa jesień życia odbywały się m.in. wykłady medyczne, sfinansowany został wyjazd na V Turniej Brydża Sportowego i Szachów do Bytomia i organizacja turnieju szachowego w naszej siedzibie. Aplikowaliśmy bezskutecznie o dotacje z Urzędu Miasta w dziedzinie kultury i do MP i PS w II edycji programu ASOS. Pisaniem wniosków o dotacje zajmował się zespół w składzie: Maria Białek, Maria Krzemień i Edmund Korzuch. Projekt Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych realizowany był we współpracy z Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido od 1 listopada 2012r. do 30 czerwca 2013r. W I połowie 2013 roku odbyły się następujące działania: - bezpłatne zajęcia gimnastyki z elementami jogi, tai chi, nauka salsy w ośrodku Bushido (ok.25 osób) - turniej noworoczny brydża sportowego z udziałem przedstawicieli śląskich uniwersytetów III wieku( 21 par reprezentujących 6 uniwersytetów), - odbyły się 2 wykłady na temat aktywizacji osób starszych w Ochojcu i Boguszowicach - 2 turnieje szachowe oraz zakupiono nowe zegary elektroniczne dla sekcji szachowej - 4 koncerty zespołu wokalny Moderato : w Szkole Muzycznej ( koncert międzypokoleniowy z uczniami i nauczycielami ) koncert w bibliotece i Muzeum oraz w Domu Kultury w Ochojcu - warsztaty muzyczne połączone z obchodami dnia kobiet i dnia matki - warsztaty rękodzieła artystycznego w Osikowej Dolinie w Koziegłowach i w Żywcu - występ Teatrzyku na pięterku 60+ w DK Chwałowice, Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, na V Olimpiadzie Sportowej w Łazach i podczas Dni Rybnika - warsztaty malowania na jedwabiu i sztuki pergamino - wystawa Sztuka i my szkło, jedwab, papier w bibliotece miejskiej, na której prezentowane były prace uczestników w/w warsztatów. Biblioteka liczy ok. 234 stałych czytelników. Księgozbiór wzbogacił się o 60 nowych pozycji, które pochodziły w większości z darowizn i liczył na koniec roku 2188 woluminów.

3 Teatrzyk na pięterku 60+, zadebiutował w styczniu 2013r. podczas wojewódzkiego finału WOŚP, przedstawiając Panią Twardowską oraz program artystyczny dla dzieci. W każdy poniedziałek odbywała się próba zespołu Moderato, który liczy obecnie 32 osoby. Trio Kameralne w składzie: Romana Kurowiec, Dorota Gatnar i Stanisław Pająk wzięło udział w Juwenaliach III Wieku w Warszawie, odnosząc kolejny sukces : zdobycie I nagrody w kategorii TRIA, Dorota Gatnar zdobycie III nagrody w kategorii soliści oraz Romana Kurowiec zdobycie wyróżnienia w kategorii akompaniatora. Oprócz dyplomów laureaci otrzymali nagrody pieniężne, za które zakupiony został materiał na nowe stroje dla zespołu Moderato. Wielkim wyróżnieniem dla zespołu było zaproszenie na wspólne kolędowanie z aktorami Teatru Śląskiego. Koncert odbył się w niedzielę, 21 grudnia 2013r. na Dużej Scenie w Teatrze Śląskim w Katowicach. Niezwykle bogatą ofertę edukacyjną przedstawiał program współpracy z Przedszkolem nr 9, którego koordynatorką była Barbara Natkaniec. W styczniu zorganizowana została wystawa prac dzieci, ich rodziców oraz seniorów w bibliotece miejskiej. Następnie odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi oraz warsztaty rękodzieła artystycznego i malowania na szkle. W listopadzie nawiązano współpracę z przedszkolem nr 7, program będzie realizowany w 2014r.- osobą odpowiedzialną jest Irma Sobiś. W 2013r. odbyły się 4 wycieczki jednodniowe do Opawy, Krakowa, Wisły i Katowic oraz kilkudniowe do Poznania i Wiednia. Ogółem w wycieczkach uczestniczyło 277 osób. Sekcję turystyczną prowadzi z wielkim zaangażowaniem p. Jadwiga Fojcik. Zajęcia sportowe. Oprócz w/w zajęć w ośrodku Bushido w każdy poniedziałek i czwartek w naszych pomieszczeniach prowadzone były zajęcia gimnastyczne - qui gong, w których uczestniczy ok.10 osób. 30 osobowa grupa naszych członków uczęszczała na zajęcia gimnastyczne do klubu Polonia. W pierwszej połowie roku zorganizowane były zajęcia na basenie, podczas których odbywał się kurs nauki pływania i doskonalenia stylów pływackich. Zajęcia te ze względów organizacyjnych nie były kontynuowane w II połowie roku. Zajęcia sekcji tenisa stołowego odbywały się w każdy czwartek w sali gimnastycznej Fundacji Elektrowni Rybnik, a sekcja liczy 6 osób( 2 panie i 4 panów). Sekcja brydżowa liczy 25 czynnych członków, którzy spotykają się 2x w tygodniu. Brydżyści doskonalą swoje umiejętności podczas turniejów wewnętrznych. Bardzo chętnie uczestniczą w turniejach międzyuniwersyteckich, zajmując czołowe miejsca. I tak: III miejsce w Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Prezydenta m. Wodzisławia zajęli: Zbigniew Domagała i Marek Wesołowski II miejsce w Mistrzostwach Śląska uniwersytetów III wieku w brydżu sportowym- Zuzanna Kowolik i Mieczysław Ochwat. Członkowie sekcji szachowej spotykają się we wtorki. Pod koniec roku do grona 5 panów dołączyła jedna pani. Szachiści odnieśli sukcesy drużynowe i indywidualne podczas V Turnieju Szachowego o puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. Roman Caputa - III miejsce a drużyna w składzie : Roman Caputa, Jerzy Lazar, Marian Ruszkiewicz - II miejsce. Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Nasza planeta bez elektrośmieci. Kazimierz Panek otrzymał certyfikat ekolidera. W I połowie roku została organizowana zbiórka elektrośmieci. Uczestniczyliśmy w dwóch ogólnopolskich imprezach sportowych studentów seniorów:

4 I Marsz Nordic Walking studentów UTW 2013 pod honorowym patronatem minister sportu, Joanny Muchy. Marsz odbył się w parku na Kozich Górkach i wzięło w nim udział 12 uczestniczek. Druga impreza to V Olimpiada Sportowa Trzeci Wiek na start, która odbyła się w Łazach, pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W olimpiadzie brały udział reprezentacje 36 utw z całego kraju( w klasyfikacji ogólnej nasza reprezentacja zajęła 19 miejsce, pomimo tego, że nie braliśmy udziału we wszystkich dyscyplinach). Do zmagań sportowych stanęło 15 osób. Prężnie działały sekcja rękodzieła artystycznego i grupa plastyczna Impresja. Członkinie sekcji doskonaliły swoje umiejętności na warsztatach malowania na jedwabiu i sztuce pergamino, włączyły się w realizację programu współpracy z przedszkolem. Zorganizowały kiermasz ozdób świątecznych i kartek okolicznościowych, z którego dochód przeznaczony został na materiały dla obu sekcji. Pragnę poinformować Państwa, że jedyna nasza wolontariuszka pani Jutta Kram obchodziła w 2013r. jubileusz 5 - lecia pracy na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. Zachęcam do naśladowania. Imprezy towarzysko integracyjne. Odbyły się następujące spotkania towarzysko- integracyjne: - 2 pikniki( na Grzybówce i w Górkach Wielkich) osób - jajeczko, spotkanie opłatkowe osób - Gwarki - 90 osób - spotkanie Rady Programowej, Zarządu i liderów grup programowych i innych osób pracujących społecznie - 45osób - spotkanie urodzinowe 80-latków Odbywają się również spotkania towarzyskie w grupach zainteresowań np. urodziny, spotkania opłatkowe czy też na zakończenie zajęć. Tradycyjnie, na zakończenie roku akademickiego uhonorowano osoby aktywnie pracujące na rzecz stowarzyszenia. Honorowy tytuł Studenta Roku 2012/2013 otrzymali: Maria Kołodziej i Edmund Korzuch, a Jadwiga Fojcik, Urszula Koczwara i Jerzy Frelich - dyplomy uznania. Podziękowanie otrzymała również p. Julia Abrahamowicz, koordynator projektu Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych za wzorową współpracę międzypokoleniową. W 2013r. członkowie Zarządu wzięli udział w 6 - ciu konferencjach regionalnych, 3 ogólnopolskich oraz 4 krotnie w uroczystościach zakończenia bądź inauguracji roku akademickiego w zaprzyjaźnionych UTW, a także w 8 szkoleniach. Liczna grupa studentów aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno - kulturalnym Miasta Rybnika, poprzez udział w uroczystościach rocznicowych oraz wystawach i wernisażach organizowanych przez Urząd Miasta, Rybnickie Centrum Kultury i Muzeum. Wszystkie nasze działania to praca społeczna wielu osób. Serdeczne podziękowania kieruję do: członków Zarządu i Rady Programowej dr Anieli Kempińskiej za koordynowanie programu zdrowotnego osób piszących wnioski o dofinansowanie oraz pomagających przy ich rozliczaniu - Marii Kołodziej i Romualdowi Wicie

5 obsłudze księgowej w osobach: Magdaleny Kościańskiej i Marii Waliszewskiej Marii Krzemień - za pomoc przy wypełnianiu deklaracji podatkowych wykładowców, liderów grup programowych Eugeniusza Wieczorka - za aktualizację strony internetowej osób dyżurujących przy zbieraniu składek, a były to : Otylia Kozyra, Czesława Kruczek, Elżbieta Zięba, Urszula Pruszczyńska i Bogumiła Fojcik wszystkim osobom reprezentującym nasz uniwersytet w zawodach sportowych, turniejach, szkoleniach i innych imprezach, organizowanych przez zaprzyjaźnione utw Szczególne podziękowanie składam wszystkim osobom, które wsparły finansowo UTW Rybnik, przeznaczając 1% podatku na cele statutowe naszego stowarzyszenia. w imieniu Zarządu UTW Rybnik Maria Białek Rybnik, 6 marca 2014r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w roku 2012.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w roku 2012. Sprawozdanie Zarządu z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w roku 2012. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku jest organizacją pożytku publicznego, działającą w oparciu o Ustawę o działalności

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYBRALIŚMY NOWĄ RADĘ. Wesołych Świąt Wielkanocnych Ż yczy Rada Dzielnicy XII. W numerze:

WYBRALIŚMY NOWĄ RADĘ. Wesołych Świąt Wielkanocnych Ż yczy Rada Dzielnicy XII. W numerze: ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XVI, nr 1 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA ZŁOCIEŃ W numerze: Od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014 I Wstęp Sprawozdanie Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi najważniejsze

Bardziej szczegółowo

GMINA WILAMOWICE. Codziennie bliżej kultury...

GMINA WILAMOWICE. Codziennie bliżej kultury... GMINA WILAMOWICE Codziennie bliżej kultury... Kontakt: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 43-330 Wilamowice, ul. Staszica 2 tel. 33/845-73-45, 515-101-965 e-mail: mgok@wilamowice.pl, gci@wilamowice.pl

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA Szanowni Mieszkańcy 14 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Gniewkowo, kwiecień 2014 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową

Bardziej szczegółowo

List do rodziców przedszkolaków

List do rodziców przedszkolaków ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 9/239, wrzesień 2013 List do rodziców przedszkolaków Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010 Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi Platon Drodzy Słuchacze MU3W! Ten kwiecień pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako czas bardzo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

arzeń d wy arium alend k

arzeń d wy arium alend k 10 Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł.

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł. SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006 I. Dotacje na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21 Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą (wywiad) str. 9 Mszczonowskie święto muzyki poważnej str. 18 Mszczonów po raz kolejny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej str. 9 Pierwszy i już z pewnością

Bardziej szczegółowo