EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2. Tom VIII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2. Tom VIII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY."

Transkrypt

1 z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VIII

2 Excel w dziale księgowości, cz. 2 Piotr Dynia Jakub Kudliński

3 Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a tel , faks NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Excel w dziale księgowości, cz. 2 wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Excelu w dziale księgowości, cz. 2 oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Excel w dziale księgowości, cz. 2 została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Excel w dziale księgowości, cz. 2 oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Excel w dziale księgowości, cz. 2 lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 Spis treści 1. Nazwy zdefiniowane szybkie wyznaczanie ważnych dat Często używane formuły zwracające daty Przykłady formuł obliczających charakterystyczne daty Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych Niestandardowe filtrowanie transakcji względem nazw produktów i dat Sprzedaż produktów w określonym czasie i wybranych miastach filtr zaawansowany Kontrola poprawności wprowadzania stawki VAT Zaawansowane sortowanie danych Sortowanie według dwóch kryteriów Sortowanie listy według kategorii pracownika listy niestandardowe Sumy częściowe i grupowanie danych Pogrupowanie transakcji według ustalonych kryteriów Zapisywanie widoku aktualnego zestawu transakcji widok niestandardowy Podsumowanie wartości dla poszczególnych handlowców Podsumowanie wartości dla dwóch parametrów zagnieżdżanie sum częściowych Porządkowanie danych z wykorzystaniem funkcji tekstowych Poprawianie wpisów w rejestrze klientów usuwanie zbędnych spacji Łączenie imion i nazwisk klientów Oddzielenie nazwy miasta od kodu pocztowego Szybkie poprawianie kodów klientów Poprawianie dat błędnie zaimportowanych do arkusza Poprawianie kwot wyświetlanych jako tekst Łączenie fragmentów tekstów z różnych komórek Kompletne dane adresowe klientów w jednej komórce Szybkie wystawianie zaświadczeń o zarobkach z użyciem makr Przygotowanie arkusza do wprowadzania i edycji danych Przygotowanie wzoru formularza zaświadczenia Utworzenie makr i przypisanie ich do przycisków

5 Excel w dziale księgowości, cz Dostosowanie narzędzia do własnych potrzeb Korzystanie z gotowego narzędzia do wystawiania zaświadczeń Drukowanie analiz Czytelny wydruk wielostronicowy Dodanie obramowania dla komórek w tabeli Komentarze, błędy oraz oznaczenia kolumn i wierszy na papierze Dopasowanie układu wydruku Dodatkowe informacje na wydruku nagłówek i stopka Wymiana danych między Excelem a Wordem Dopasowanie raportu sprzedaży do układu strony Wstawione zestawienie sprzedaży połączone z plikiem źródłowym Przenoszenie treści raportu do arkusza z Worda do Excela Odwołanie do treści dokumentu Worda Szybki wybór danych do analizy funkcje bazodanowe Odnalezienie identyfikatora klienta na podstawie nazwiska Liczba zamówień złożonych w Poznaniu funkcja zliczająca rekordy Analiza wartości zamówień obliczenia na rekordach

6 Wstęp Wstęp Księgowość nie sprowadza się tylko do wystawiania takich dokumentów jak rachunki czy faktury. Do zadań księgowego należy także sporządzanie deklaracji podatkowych, uzgadnianie sald, przygotowywanie raportów i sprawozdań finansowych. W związku z tym musi sporządzać szereg różnych dokumentów i sprawozdań, w czym bardzo pomocny jest Excel. W tej książce przedstawiamy dość dobrze znane narzędzia tego programu, ale skupiamy się na ich zaawansowanych możliwościach, których większość użytkowników nie zna. Czytelnicy poznają, np. filtr zaawansowany. Jego możliwości znacznie przekraczają to, co oferuje dobrze znany autofiltr. Wchodzimy również w tajniki sortowania, pokazując, jak stworzyć własną, niestandardową listę sortowania. Dzięki tym dwóm funkcjom można przeanalizować dane czy wybrać informacje potrzebne do sporządzenia raportów. Sporo miejsca poświęcamy zagadnieniom związanym z automatyzacją i usprawnianiem pracy. Pokazujemy, jak można zastąpić długie formuły krótkimi nazwami, co znacznie ułatwia ich wielokrotne używanie. Krok po kroku opisujemy, jak przygotować szablon zaświadczenia o zarobkach i napisać makra, które automatycznie wypełnią ten formularz niezbędnymi danymi. Gdzie to tylko możliwe, pokazujemy szybsze sposoby wykonania różnych czynności za pomocą lub z użyciem przydatnych skrótów. Warto się ich nauczyć, ponieważ znacznie przyspieszają pracę z Excelem. Wszystkie arkusze Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony 5

7 Excel w dziale księgowości, cz. 2 Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: 6

8 1. Nazwy zdefiniowane szybkie wyznaczanie ważnych dat Obliczenia, np. związane z wartościami reprezentującymi daty, są niezwykle kłopotliwe szczególnie dla początkujących użytkowników Excela. Trzeba nabrać doświadczenia i poznać zasady działania na datach, aby swobodnie pracować w arkuszu z liczbami odnoszącymi się do tych wartości. W tym rozdziale pokazujemy, jak przygotować formuły-szablony, które można wykorzystywać do szybkiego wyznaczenia dat specjalnych, np. ostatniego dnia kwartału czy ostatniego czwartku w miesiącu. Jest to przydatne w tych firmach, w których dniem wypłaty pensji jest właśnie któryś ostatni dzień tygodnia w miesiącu. Dzięki nadaniu formułom nazw dostęp do nich będzie szybki i wygodny Często używane formuły zwracające daty Jeśli formułom zwracającym specjalne daty nadamy nazwy, oszczędzimy wiele czasu i pracy na samą analizę danych. Obok szybkiego dostępu do formuł zyskamy również to, że odpowiednio zbudowane formuły będą działały zależnie od aktualnej daty. Zaproponujemy pięć formuł dla specjalnych dat: początek miesiąca PMIESIĄCA, koniec miesiąca KMIESIĄCA, ostatni czwartek miesiąca OCZWARTEK, początek kwartału PKWARTAŁU, koniec kwartału KKWARTAŁU. Określenie pierwszego dnia bieżącego miesiąca bywa bardzo przydatne w zestawieniach, w których wykorzystuje się czas trwania pewnego okresu do wyznaczenia niezbędnych zależności. Oczywiście można każdorazowo wpisywać ręcznie datę do arkusza, jednak istotą formuły jest to, że będzie automatycznie aktualizowała zawartość komórki z datą. Na rysunku xx.1 pokazano fragment arkusza, w którym obliczana jest liczba dni, która upłynęła od danej daty do początku bieżącego miesiąca. 7

9 Excel w dziale księgowości, cz. 2 Wprowadzona w komórkę B3 formuła wygląda następująco: =DATA(ROK(DZIŚ());MIESIĄC(DZIŚ());1) Rysunek 1.1. Formuła zwracająca pierwszy dzień bieżącego miesiąca Zasada działania formuły nie jest skomplikowana. Zastosowana w formule funkcja DATA ma za zadanie zwrócić w wyniku wartość reprezentującą datę. Budowana jest poprzez podawanie informacji kolejno o roku, miesiącu oraz dniu. W zaproponowanej formule zarówno rok, jak i miesiąc definiujemy z wykorzystaniem funkcji DZIŚ. Wartość reprezentującą dzień wpisujesz natomiast na sztywno w postaci cyfry 1, ponieważ właśnie pierwszy dzień miesiąca powinien zostać obliczony przez tę formułę. Rysunek 1.2. Zaznaczanie składni formuły i kopiowanie jej do schowka 8

10 Rozdział 1. Nazwy zdefiniowane szybkie wyznaczanie ważnych dat Żeby móc szybko stosować do różnych obliczeń raz zbudowaną formułę, warto wykorzystać jedną z zalet Excela, polegającą na możliwości nadawania formułom nazw. W tym celu: 1. Kliknijmy komórkę z formułą (B3), a następnie zaznaczmy na pasku formuły jej składnię. 2. Skopiujmy do schowka całą formułę, wykorzystując menu podręczne myszy lub kombinację klawiszy Ctrl + C. 3. Za pomocą klawisza Esc wyjdźmy z trybu edycji paska formuły. 4. Wywołajmy kartę Formuły i kliknijmy polecenie Definiuj nazwę. 5. W polu Nazwa nadajmy właściwą nazwę, w tym przypadku PMIESIĄCA. Rysunek 1.3. Definiowanie nazwy dla formuły 6. Kliknijmy pole Odwołuje się do i zaznaczmy myszką zawartość pola. 7. Korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl + V, wklejmy przechowywaną w schowku formułę. 8. Kliknijmy OK, aby opuścić okno dialogowe. Zdefiniujemy tym samym nową nazwę. Po wykonaniu opisanych czynności można korzystać w arkuszu z nazwy PMIESIĄCA, aby obliczyć datę reprezentującą początek bieżącego miesiąca. Korzystanie ze zdefiniowanej nazwy polega na traktowaniu jej jak zwykłej funkcji, a więc na poprzedzeniu nazwy znakiem równości. UWAGA Zdefiniowana przez nas funkcja PMIESIĄCA zwraca datę w postaci liczby całkowitej. Jeśli chcemy, aby w komórce wyświetlała się jako data, należy zmienić format tej komórki na format daty. Służy do tego kombinacja klawiszy Ctrl Shift 3. 9

11 Excel w dziale księgowości, cz. 2 Rysunek 1.4. Nazwa działa jak formuła Nie trzeba przy tym pamiętać wszystkich zdefiniowanych nazw. Zamiast wpisywać je ręcznie bezpośrednio w komórce, można wykorzystać na karcie Formuły polecenie Użyj w formule. Po wybraniu tego polecenia wyświetlone zostanie okno dialogowe (rysunek xx.5), w którym będziesz mógł wskazać jedną ze zdefiniowanych nazw i wstawić ją do aktywnej komórki w arkuszu. Rysunek 1.5. Nazwę można również wstawiać przez wybieranie jej z listy 1.2. Przykłady formuł obliczających charakterystyczne daty Powtarzając czynności opisane dla formuły obliczającej początek bieżącego miesiąca, można utworzyć cztery dalsze, których zadaniem będzie obliczanie kolejno: 10

12 Rozdział 1. Nazwy zdefiniowane szybkie wyznaczanie ważnych dat końca miesiąca (KMIESIĄCA), ostatniego czwartku miesiąca (OCZWARTEK), początku kwartału (PKWARTAŁU), końca kwartału (KKWARTAŁU). Formuła obliczająca ostatni dzień bieżącego miesiąca ma następującą budowę: =DATA(ROK(DZIŚ());MIESIĄC(DZIŚ())+1;1)-1 Zasada działania tej formuły jest bardzo podobna do opisanej wcześniej. Kluczową rolę pełni w dalszym ciągu funkcja DATA, która zbiera informacje o składowych daty (rok, miesiąc, dzień). Jej zadaniem jest zwrócenie do komórki końcowej wartości. Również bez zmian pozostaje zasada obliczenia z pomocą funkcji DZIŚ bieżącego roku, natomiast do obliczonego bieżącego miesiąca dodana została wartość 1. Powoduje to obliczenie daty pierwszego dnia następnego miesiąca. Dzień określony jest również na stałe jako pierwszy (1). W sumie powoduje to zwrócenie daty opisującej pierwszy dzień następnego miesiąca. Ostatni element formuły, czyli odejmowanie wartości 1, daje w efekcie ostatni dzień bieżącego miesiąca, więc formule tej można nadać nazwę KMIESIĄCA. Mając formułę obliczającą ostatni dzień miesiąca, można z jej wykorzystaniem obliczyć ostatni czwartek (lub inny dzień tygodnia) w miesiącu na podstawie bieżącej daty. =KMIESIACA-(DZIEŃ.TYG(KMIESIACA;14)-1) Ta formuła najpierw oblicza datę ostatniego dnia bieżącego miesiąca. W naszym przykładzie wykorzystaliśmy do tego zdefiniowaną wcześniej funkcję KMIESIACA. Następnie w nawiasie funkcją DZIEŃ.TYG obliczamy dla ostatniego dnia miesiąca jego numer dnia tygodnia. Jako drugi parametr należy wpisać 14, co oznacza, że Excel będzie traktować czwartek jako pierwszy dzień tygodnia (czwartek będzie miał więc numer 1). Od tak otrzymanej wartości odejmujemy 1. Chodzi o to, aby dla czwartku wartość w nawiasie wynosiła zero. Nie chcemy bowiem modyfikować daty ostatniego dnia miesiąca, jeśli akurat jest to czwartek. Następnie formuła odejmuje od ostatniego dnia miesiąca wartość obliczoną w nawiasie. Efektem zawsze jest data ostatniego czwartku miesiąca. Należy zwrócić uwagę, że zewnętrzny nawias w opisanej formule został wprowadzony tylko po to, aby łatwiejsze było zrozumienie jej działania. Po usunięciu nawiasu należy przed wartością 1 zmienić znak na plus. 11

13 Excel w dziale księgowości, cz. 2 Rysunek 1.6. Formuła obliczająca datę dla ostatniego czwartku bieżącego miesiąca Następny przykład obliczenia charakterystycznej daty to formuła zwracająca pierwszy dzień (początek) aktualnego kwartału. Ma następującą postać: =DATA(ROK(DZIŚ());ZAOKR.GÓRA(MIESIĄC(DZIŚ())/3;0)*3-2;1) Działanie formuły również oparte jest na funkcji DATA, przy czym podstawowa różnica względem formuł poprzednich polega na specjalnym określeniu liczby miesiąca. Jeśli liczbę określającą numer kolejny bieżącego miesiąca (np. wartość 6 dla czerwca) podzielimy przez liczbę miesięcy kwartału czyli 3 i wynik zaokrąglimy w górę do całości, a następnie ponownie przemnożymy przez 3 i od wyniku odejmiemy 2, to zawsze otrzymamy liczbę określającą numer miesiąca rozpoczynającego bieżący kwartał. Właśnie z tej zależności korzysta formuła. Liczba określająca dzień pozostaje stała i jest równa 1. Rysunek 1.7. Efekt działania formuły obliczającej pierwszy dzień aktualnego kwartału Ostatnia proponowana formuła zwraca datę ostatniego dnia bieżącego kwartału (koniec kwartału). Jest bardzo podobna do ostatniej, obliczającej pierwszy dzień kwartału. =DATA(ROK(DZIŚ());ZAOKR.GÓRA(MIESIĄC(DZIŚ())/3;0)*3+1;1)-1 Różnica w budowie, a tym samym w działaniu formuły, jest jasna. Podobnie jak w przypadku obliczenia ostatniego dnia miesiąca, zasada jest taka: 12

14 Rozdział 1. Nazwy zdefiniowane szybkie wyznaczanie ważnych dat najpierw obliczany zostaje pierwszy dzień kwartału następnego, a potem odejmowany jeden dzień, co daje w efekcie ostatni dzień bieżącego kwartału. Mając już wpisane do arkusza wszystkie formuły, można wprowadzić do wykazu nazw każdą z nich i nadać im właściwe nazwy. Ostatecznie po uruchomieniu okna dialogowego otrzymamy listę zdefiniowanych nazw, które wprowadzimy do arkusza, wskazując jedną z nich na liście. UWAGA Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: 13

15 2. Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych Mamy do przejrzenia listę danych dotyczącą sprzedaży, zawierającą kilkaset pozycji. Interesuje nas informacja, które produkty sprzedawały się najlepiej. Sortujemy listę według produktów i sumujemy kwoty sprzedaży pierwszego produktu, potem drugiego, trzeciego Jak wiele czasu to zajmie? Zamiast sumować oddzielnie kilkaset pozycji, można skorzystać z autofiltra. Dzięki niemu kilkoma kliknięciami myszy ukryjemy wszystkie niepotrzebne dane i pozostawimy tylko te potrzebne. Jeśli dodatkowo z arkusza korzysta kilka osób, które mogą wprowadzać do niego dane, można go zabezpieczyć przed wprowadzaniem błędnych wartości. Pomoże w tym sprawdzanie poprawności danych. Rysunek 2.1. Przykładowe zestawienie danych sprzedażowych Możliwości autofiltra zaprezentujemy na przykładzie tabeli z rysunku 2.1. Zacznijmy od sprawdzenia, jak kształtowała się sprzedaż poszczególnych produktów w Warszawie. W tym celu: 1. Zaznaczmy dowolną komórkę z listy i na karcie Narzędzia główne wybierzmy Sortuj i filtruj/filtruj. W tym momencie w wierszu nagłówkowym tabeli pojawią się rozwijane listy. 2. Kliknijmy przycisk rozwijanej listy w kolumnie Miasto i wybierzmy Kutno. Pojawi się przefiltrowana lista produktów. 14

16 Rozdział 2. Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych Rysunek 2.2. Dane przefiltrowane pod kątem sprzedaży w Kutnie Zauważmy, że strzałka na przycisku rozwijanej listy zmieniła symbol pojawił się symbol lejka. Excel informuje w ten sposób, względem której kolumny zostało przeprowadzone filtrowanie. Jeśli chcemy zrezygnować z filtrowania według określonej kategorii, w wybranym nagłówku kolumny rozwińmy listę i wybierzmy pozycję Wszystkie. Jeśli filtrowanie zastosowano w wielu kolumnach, można zrezygnować ze wszystkich kryteriów, wybierając Sortuj i filtruj/wyczyść. Załóżmy, że interesuje nas 10 transakcji o najwyższych kwotach. Można wykonać to zadanie za pomocą opcji 10 pierwszych dostępnej na rozwijanej liście autofiltra. Umożliwia ona znalezienie dziesięciu produktów o najwyższych cenach lub produktów, którym odpowiada najwyższa lub najniższa kwota sprzedaży. Opcję tę można stosować do liczb lub dat. Rysunek 2.3. Zdefiniowane kryteria dla opcji 10 pierwszych 15

17 Excel w dziale księgowości, cz. 2 Wróćmy do naszego przykładu. Interesuje nas 10 transakcji o najwyższych kwotach sprzedaży. Aby uzyskać ich listę: 1. Usuńmy kryterium filtra zastosowane w poprzednim ćwiczeniu, rozwińmy listę przy nagłówku Kwota sprzedaży i wybierzmy pozycję (10 pierwszych...). 2. W oknie, które się pojawi w pierwszym polu, wybierzmy Górne, ponieważ szukamy największych wartości. 3. W drugim polu ustalmy, jaką liczbę wartości chcemy zobaczyć (10 ). 4. W ostatnim polu wybierzmy Elementy i zatwierdźmy OK Niestandardowe filtrowanie transakcji względem nazw produktów i dat Jeśli chcemy zastosować więcej warunków niż te dostępne w rozwijanej liście w danym nagłówku, można skorzystać z opcji Filtry liczby lub Liczby tekstu (w zależności od zawartości kolumny). Pozwala ona filtrować: wartości z określonego przedziału (np. od 1000 do 1500), wartości większe, mniejsze, równe bądź różne od danej liczby, nazwy o określonym początku, końcu lub zawierające dowolny tekst. Na początek poszukajmy nazw produktów rozpoczynających się od litery d. Aby uzyskać ich listę: 1. W pierwszej kolejności usuńmy kryterium filtrowania z poprzedniego ćwiczenia. 2. Rozwińmy listę przy nagłówku Produkty i wybierzmy opcję Filtry tekstu/ Filtr niestandardowy. Pojawi się okno dialogowe Autofiltr niestandardowy. 3. W polu Produkt z rozwijanej listy wybierzmy zaczyna się od. W polu obok wpiszmy literę d i kliknijmy OK. Rysunek 2.4. W ten sposób wyświetlimy produkty, których nazwa rozpoczyna się od litery d 16

18 Rozdział 2. Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych Teraz spróbujmy znaleźć nazwy produktów zawierające ciąg znaków płyty. Aby uzyskać ich listę: 1. Ponownie otwórzmy okno dialogowe Autoflitr niestandardowy i z pierwszej rozwijanej listy wybierzmy zawiera. 2. W polu po prawej wpiszmy płyty i zatwierdźmy OK. Rysunek 2.5. Nazwy produktów zawierające ciąg znaków płyty Teraz poszukamy listy transakcji z danego okresu. Aby ją uzyskać: 1. Usuńmy kryterium z poprzedniego przykładu i włączmy Autofiltr niestandardowy dla kolumny Data. 2. Z pierwszej rozwijanej listy wybierzmy pozycję jest większe niż lub równe, a w polu po prawej wybierzmy dowolną datę, która będzie stanowić początek okresu (np ). 3. Z lewej listy leżącej poniżej wybierzmy pozycję jest mniejsze niż lub równe, a z prawej datę stanowiącą koniec przeszukiwanego okresu (np ). 4. Po zatwierdzeniu OK uzyskamy listę transakcji zrealizowanych pomiędzy 2 kwietnia a 25 maja. Rysunek 2.6. Dane ze wskazanego okresu 17

19 Excel w dziale księgowości, cz Sprzedaż produktów w określonym czasie i wybranych miastach filtr zaawansowany Z czasem zauważymy, że niektóre operacje filtrowania danych wymagają bardziej złożonych kryteriów niż możliwości oferowane przez autofiltr. Wtedy przydatny okaże się filtr zaawansowany. Załóżmy, że chcemy zobaczyć, jak kształtowała się sprzedaż długopisów i segregatorów w okresie od stycznia do kwietnia w miastach, których nazwa rozpoczyna się od litery S. W tym celu: 1. Najpierw wyłączmy autofiltr: Sortuj i filtruj/wyczyść. 2. Na podstawie rysunku 7 wpiszmy kryteria Filtra zaawansowanego. Ważne, aby kryteria nie znajdowały się bezpośrednio obok tabeli z danymi źródłowymi. Najlepiej umieść je powyżej lub obok, oddzielając pustym wierszem lub kolumną. Zwróćmy uwagę, aby wszystkie wpisy w tabeli pomocniczej (nagłówki i kryteria) odpowiadały wartościom z tabeli źródłowej. Rysunek 2.7. Kryteria dla filtra zaawansowanego 3. Zaznaczmy dowolną komórkę w tabeli z danymi (nie w kryteriach). 4. Z karty Dane wybierzmy Sortowanie i filtrowanie/zaawansowane. Pojawi się okno dialogowe Filtr zaawansowany. Rysunek 2.8. W oknie dialogowym Filtr zaawansowany wskażmy odpowiedni zakres kryteriów 18

20 Rozdział 2. Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych 5. W polu Zakres kryteriów wstawmy kursor, klikając myszką. 6. Zaznaczmy zakres, w którym znajdują się przygotowane kryteria (razem z nagłówkami). Wróćmy do okna dialogowego Filtr zaawansowany i kliknijmy OK. Niepotrzebne rekordy zostaną ukryte. W arkuszu będą widoczne tylko te wiersze, które spełniają ustalone kryteria, W tym przypadku będą to segregatory i długopisy sprzedane od stycznia do kwietnia w miastach, których nazwy rozpoczynają się od litery S. Jeżeli chcemy przefiltrować tabelę, uwzględniając inne kryteria, nie musimy za każdym razem przed ponownym przefiltrowaniem usuwać bieżące warunki filtrowania. Rysunek 2.9. Dane przefiltrowane z użyciem filtra zaawansowanego 2.3. Kontrola poprawności wprowadzania stawki VAT Załóżmy, że do naszego przykładowego arkusza z danymi, w jednej z kolumn, chcemy wpisać stawkę VAT dla poszczególnych transakcji. Może się zdarzyć sytuacja, że przez pomyłkę zamiast 8% wpiszemy starą stawkę 7%. Ta niewielka różnica może mieć jednak poważne konsekwencje. Zamiast zastanawiać się, czy wszystko się zgadza, skorzystajmy ze narzędzia sprawdzania poprawności danych, które umożliwi kontrolę nad danymi wprowadzanymi do arkusza. W tym celu: 1. Przywróćmy listę do pierwotnego układu przed zastosowaniem filtrowania i kolumnę H nazwijmy Stawka VAT. 2. Zaznaczmy obszar, do którego będziemy wprowadzać stawki VAT i z karty Dane wybierzmy polecenie Poprawność danych. 3. W oknie, które się pojawi, w zakładce Ustawienia, z listy Dozwolone wybierzmy pozycję Lista. 4. W polu Źródło wpiszmy dozwolone stawki VAT: 0%; 4%; 7%; 8%; 23%; zwolnione. 19

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2. Tom VIII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2. Tom VIII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VIII Excel w dziale księgowości, cz. 2 Piotr Dynia

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH z a a w a n s o w a n y TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH Tabele i wykresy przestawne od A do Z dynamiczna analiza dużych zbiorów danych Krzysztof Chojnacki

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom X Szybkie porządkowanie danych Piotr Dynia Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VII Excel w dziale księgowości, cz. 1 Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (148) Czerwiec 2015

Aktualizacja (148) Czerwiec 2015 Aktualizacja (148) Czerwiec 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak zmodyfikować identyfikatory, aby wszystkie miały identyczną długość? Jak przygotować czytelny wykres prezentujący prognozę? Jak oznaczyć istotne

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IX Zaawansowane i niestandardowe wykresy Malina

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom X Szybkie porządkowanie danych Piotr Dynia Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (159) Luty/Marzec 2016

Aktualizacja (159) Luty/Marzec 2016 Aktualizacja (159) Luty/Marzec 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak zliczać transakcje za pomocą formuły tablicowej? Jak określić wiek poszczególnych pracowników? Jak zaokrąglić czas do kwadransów? Jak wyświetlać

Bardziej szczegółowo

52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA

52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA z a a w a n s o w a n y 52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA 52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (152) Wrzesień 2015

Aktualizacja (152) Wrzesień 2015 Aktualizacja (152) Wrzesień 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: W jaki sposób usunąć puste pozycje widoczne po rozwinięciu pola kombi? Jak wyszukiwać dane z uwzględnieniem 2 kryteriów? Czy można sortować komórki

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom X Szybkie porządkowanie danych Piotr Dynia Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ z a a w a n s o w a n y FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ Formuły warunkowe, dzięki którym Twój Excel zacznie myśleć Krzysztof Chojnacki, Piotr Dynia Autorzy: Krzysztof Chojnacki,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VI Zastosowanie tabel przestawnych w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (160) Marzec 2016

Aktualizacja (160) Marzec 2016 Aktualizacja (160) Marzec 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak szybko wyróżnić w zestawieniu przeterminowane produkty? Jak szybko przeanalizować wyniki ankiety? Jak obliczyć próg rentowności Jak podsumować czas

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach :: Trik 1. Wyszukiwanie danych w kilku tabelach jednocześnie :: Trik 2. Wygodna nawigacja po obszernych zakresach danych :: Trik 3. Szybka analiza bazy danych :: Trik 4. Wynik formuły i jej składnia w

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM

FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM z a a w a n s o w a n y FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM Formularze od podstaw jak wygodniej pracować z Excelem Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ z a a w a n s o w a n y FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ Formuły warunkowe, dzięki którym Twój Excel zacznie myśleć Krzysztof Chojnacki, Piotr Dynia Autorzy: Krzysztof Chojnacki,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe Formatowanie warunkowe od A do Z Formatowanie tabel Porównywanie danych Wyszukiwanie i oznaczanie danych BBP 0224 Redaktor Piotr Gromulski Redaktor merytoryczny Tadeusz Jankowski Wydawca Przemysław Modrzewski

Bardziej szczegółowo

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (161) Kwiecień 2016

Aktualizacja (161) Kwiecień 2016 Aktualizacja (161) Kwiecień 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak wprowadzać ułamki zwykłe? Jak obliczyć średnią z pominięciem wartości zerowych Jak długo muszę oszczędzać? Jak wyszukać w zestawieniu najmniejszą

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016

Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016 Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Co zrobić, gdy Excel niepoprawnie rozpoznaje daty wpisywane do arkusza? Jak szybko sporządzić podsumowanie wierszy i kolumn? Czy można szybko sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IX Zaawansowane i niestandardowe wykresy Malina

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (157) Styczeń 2016

Aktualizacja (157) Styczeń 2016 Aktualizacja (157) Styczeń 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak usunąć formatowanie komórek we wszystkich arkuszach? Jak wydrukować tylko zaznaczone dane Jak szybko usunąć formuły, ale zostawić wartości? NAJNOWSZE

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu

Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu Uporządkowanie danych i doprowadzenie ich do postaci, w której nadają się do właściwej obróbki, to typowy problem wielu użytkowników Excela. Taka sytuacja zaistnieje przy importowaniu danych z zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (156) Grudzień 2015

Aktualizacja (156) Grudzień 2015 Aktualizacja (156) Grudzień 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Co zrobić, gdy Excel zaznacza za dużo komórek? Jak automatycznie otwierać skoroszyt? Jak wygenerować listę losowych nazw? Jak usuwać dane z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VII Excel w dziale księgowości, cz. 1 Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (149) Lipiec 2015

Aktualizacja (149) Lipiec 2015 Aktualizacja (149) Lipiec 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak zmodyfikować identyfikatory, aby wszystkie miały identyczną długość? Jak przygotować czytelny wykres prezentujący prognozę? Jak oznaczyć istotne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (151) Sierpień/Wrzesień 2015

Aktualizacja (151) Sierpień/Wrzesień 2015 Aktualizacja (151) Sierpień/Wrzesień 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak sprawdzać poprawność ręcznie wprowadzanych danych liczbowych? Jak wyszukiwać najczęściej występującą nazwę? Jak wyświetlać daty z nazwą

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz jego sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Małgorzata Niezgoda-Kamińska Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wraz z treścią

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia uŝytkowania maszyn

Rys. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia uŝytkowania maszyn :: Trik 1. Wykres przedziałów czasowych :: Trik 2. Większa liczba warunków w formatowaniu warunkowym :: Trik 3. Podsumowanie liczb niepoprawnie wprowadzonych do komórek :: Trik 4. Podpis i dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wartości sum częściowych nie są wyróŝnione

Rys. 1. Wartości sum częściowych nie są wyróŝnione :: Trik 1. WyróŜnienie kwot sum częściowych :: Trik 2. Dane w tabeli przestawnej pogrupowane tygodniami :: Trik 3. Hurtowa zamiana liczb rzymskich na arabskie :: Trik 4. Daty dni roboczych na osi wykresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania konkretnego

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik "adresy.xls"

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik adresy.xls Laboratorium 4 Strona 1 z 11 Spis treści: 1. Filtrowanie automatyczne z wykorzystaniem pakietu Microsoft Excel 2. Filtr zaawansowany w pakiecie Microsoft Excel 3. Mechanizm tworzenia sum pośrednich 4.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA W WORD 2007

BIBLIOGRAFIA W WORD 2007 BIBLIOGRAFIA W WORD 2007 Ćwiczenie 1 Tworzenie spisu literatury (bibliografii) Word pozwala utworzyć jedną listę główną ze źródłami (cytowanymi książkami czy artykułami), która będzie nam służyć w różnych

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip :: Trik 1. Obsługa rejestrów za pomocą pól wyboru :: Trik 2. Rozbudowa obliczeń w tabeli przestawnej :: Trik 3. Lista dat późniejszych o określoną liczbę miesięcy :: Trik 4. Przypisywanie cen do towarów

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo