ISSN 2299/6206 KPMG FORUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 2299/6206 KPMG FORUM"

Transkrypt

1 ISSN 2299/6206 KPMG FORUM Kwartalnik autorstwa ekspertów KPMG, którzy wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, podejmują na łamach magazynu problemy, z jakimi zmagają się podczas codziennej pracy. kpmg.pl nr

2 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa tel fax kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Anna Gajewska-Płomińska Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o.

3 KPMG Forum 3 SPIS TREŚCI Ciągły Audyt/Ciągły Monitoring Krzysztof Radziwon... 6 Sprawozdanie z działalności: co dalej? Agnieszka Müller-Grządka... 9 Inwestycji w medycynie ciąg dalszy Anna Zientkiewicz...12 Możliwość wstrzymania amortyzacji lub obniżenia stawek amortyzacyjnych Monika Jasińska, Michał Lejman...14 Wyceny sporządzane przez polskie biura maklerskie a najlepsze praktyki rynków dojrzałych Tomasz Wiśniewski, Jacek Komór... 18

4 4 KPMG Forum Biura KPMG w Polsce Warszawa ul. Chłodna Warszawa T: F: E: Kraków al. Armii Krajowej Kraków T: F: E: Poznań ul. Roosevelta Poznań T: F: E: kpmg.pl Wrocław ul. Bema Wrocław T: F: E: Gdańsk al. Zwycięstwa 13a Gdańsk T: F: E: Katowice ul. Francuska Katowice T: F: E: Łódź al. Piłsudskiego , Łódź T: F: E: stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotu prawa szwajcarskiego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.

5 KPMG Forum 5 Eksperci wydania 4/2013 Krzysztof Radziwon Agnieszka Müller- Grządka Anna Zientkiewicz Tomasz Wiśniewski Jacek Komór Monika Jasińska Michał Lejman kpmg.pl youtube.com/kpmgpoland twitter.com/kpmgpoland facebook.com/kpmgpoland

6 6 KPMG Forum Audit Ciągły Audyt/ Ciągły Monitoring Audyt wewnętrzny ewoluuje, podobnie jak ewoluują wymagania stawiane spółkom przez regulatorów, ich właścicieli a w konsekwencji wymagania, jakie zarządy stawiają osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie określonego obszaru przedsiębiorstwa. Fundamenty działania Audytu Wewnętrznego nie ulegają zmianom. Nadal nadrzędnym celem tej funkcji pozostaje niezależna ocena i doradztwo w zakresie funkcjonujących procesów biznesowych, jakości środowiska kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w organizacji. Podobnie niezmienne pozostają wytyczne wskazujące, że audyt wewnętrzny planując swoje działania powinien kierować się okresowo przeprowadzaną analizą ryzyka. To co ulega zmianom to otoczenie w jakim działa audyt wewnętrzny. Dotyczy to zarówno konkurencji działającej na rynku, dostawców, klientów, regulatorów rynku czy też ustawodawców. Spektrum problemów i ryzyk z nimi związanych nad jakimi powinien pochylić się audyt wewnętrzny jest bardzo szerokie. Natomiast zasoby ludzkie jakimi dysponuje ta funkcja typowo w okresie dekoniunktury raczej nie ulegają zwiększeniu. To na co wskazywali obserwatorzy kryzysu z lat to fakt, że często audytorzy wewnętrzni nadmiernie skupieni byli na aspektach operacyjnych funkcjonowania przedsiębiorstw, natomiast mniej czasu poświęcali zagadnieniom strategicznym i ryzkom związanym z tym obszarem. Kryzys ten, którego znakiem rozpoznawczym był upadek banku Lehmann Brothers pokazał z całą siłą, że istotne są nie tylko drobiazgi, ale przede wszystkim całościowa ocena poziomu ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i racjonalna ocena możliwości firmy do radzenia sobie z tym ryzykiem. Nadchodzących problemów na poziomie ryzyk wbudowanych w poszczególne procesy nie było wyraźnie widać, natomiast uważni obserwatorzy widzieli nadchodzące problemy na poziomie ryzyk strategicznych. Wniosek jest taki, że skupiając się na szczegółach nie możemy zapomnieć o spoglądaniu na organizacje przez pryzmat ryzyk strategicznych. Zgodnie z definicją audyt wewnętrzny powinien stosować zdyscyplinowane podejście do oceny i poprawy skuteczności zarządzania ryzykiem, kontrolą i nadzorem. Zatem jednym z naczelnych zadań stawianych przed audytem a tym samym oczekiwań wobec audytu wewnętrznego jest ostrzeganie przed nadchodzącymi zagrożeniami. Cel ten można jednak osiągnąć dysponując odpowiednimi zasobami mającymi dość czasu i kompetencji, aby analizować warstwę strategiczną działania przedsiębiorstwa. Nie można jednak poświęcić się analizie problemów strategicznych kosztem audytu działalności operacyjnej realizowanej przez przedsiębiorstwo. W kontekście ograniczeń związanych z liczebnością zespołów audytu wewnętrznego, problem ten można jednak rozwiązań w znacznym stopniu poprzez stosowanie narzędzi umożliwiających Ciągły Audyt i Ciągły Monitoring, czyli właśnie przywołany w tytule CA/CM. Kwintesencją CA/CM jest prowadzenie bieżącego, ciągłego (również w czasie rzeczywistym) nadzoru nad realizowanymi ze wsparciem systemów informatycznych procesami. We współczesnych bankach w zasadzie większość procesów realizowana jest ze wsparciem technologii informatycznych. Na czym miałby polegać taki bieżący nadzór czy też monitoring? Polega on na zdefiniowaniu w narzędziach realizujących ciągły audyt określonych parametrów, które narzędzie będzie porównywało do wartości oczekiwanej. Przykład? Jeżeli wyznaczonym celem w zakresie obsługi klienta jest rozpatrzenie wniosku w 48 godzin, system będzie analizował zdarzenia rejestracji wniosku a następnie czas upływający do jego przetworzenia. Jeżeli czas przekroczy 48 godzin, może stosowną informację przesłać do osób odpowiedzialnych za proces ale również odłoży zapis tej transakcji jako dowód audytowy mający zastosowanie do oceny operacyjnej

7 Audit KPMG Forum 7 efektywności mechanizmów kontroli. Oczywiście nie musi być tak, że o każdym opóźnieniu system będzie notyfikował kierownictwo takie aspekty powinno się odpowiednio parametryzować. Notyfikacje mogą być wysyłane do wyższego kierownictwa po tym, kiedy ilość opóźnień przekroczy wartość graniczną i zacznie być problemem dla jakości całego procesu. Inne przykłady? Realizowanie płatności przed terminem lub po wyznaczonym terminie, identyfikowanie zamówień blisko granic autoryzacji do pojedynczego dostawcy, identyfikowanie podwójnych płatności, analiza opóźnień w spłatach rat przez klientów, zbyt duża ilość wejść w strefę ograniczonego dostępu (np. serwerownia). Zasada jest bardzo prosta jeżeli dany proces jest obsługiwany przez system i zostały zdefiniowane jego parametry jakościowe, to narzędzie do ciągłego audytu i ciągłego monitoringu powinno pozwalać na bieżąco monitorować jakość tych procesów. Audyt wewnętrzny w klasycznym wydaniu koncentruje się w dużej mierze na testowaniu mechanizmów kontrolnych oraz testowaniu transakcji/zdarzeń. Pierwszym krokiem we wdrożeniu audytu ciągłego powinno być wdrożenie odpowiednich narzędzi w obszarach z dużą ilością transakcji/zdarzeń co pozwoli mieć wgląd w jakość procesu w oparciu o parametry wszystkich transakcji a nie tylko w oparciu o analizowaną próbkę. Dodatkowo dostęp do takiej informacji będziemy mieli nie wtedy, kiedy przyjdzie kolej na badanie danego obszaru zgodnie z planem audytu, ale na bieżąco. Dostęp do takich informacji pozwoli również na bieżące identyfikowanie tych punktów w procesach, gdzie coś zaczyna się psuć i odpowiednio zareagować. Poniżej prezentujemy diagram pokazujący wysokopoziomową koncepcję działania narzędzi CA/CM. Zgodnie z definicją audyt wewnętrzny powinien stosować zdyscyplinowane podejście do oceny i poprawy skuteczności zarządzania ryzykiem, kontrolą i nadzorem.

8 8 KPMG Forum Audit Na rozwiązania CA/CM składa się kilka istotnych komponentów, co ważne, komponent IT jest tylko jednym z tych elementów, w dodatku w naszej ocenie, jednym z mniej istotnych. Komponentami tymi są: odpowiadających za bieżący nadzór nad procesami. Są tylko narzędziami, z których trzeba umiejętnie korzystać. Ze względu na swoją elastyczność natomiast mogą być fantastycznymi rozwiązaniami, które pozwolą audytowi wewnętrznemu zdecydowanie lepiej realizaować misję do której został on powołany. Zasady stworzone w ramach podejścia CA/CM, tzn. co tak naprawdę chcemy identyfikować i raportować, do kogo, w oparciu o jakie reguły Źródła danych do zasilających narzędzia CA/CM czyli skąd czerpiemy dane, które będą poddane analizie i będą podstawą wyciąganych wniosków; Zasady powiadomień do audytorów i kierownictwa ( /sms); Zestawienia dashboardów i narzędzia drill-down dla audytorów i kierownictwa. Najważniejszym komponentem jest właśnie opracowanie reguł, w oparciu o które będzie realizowany ciągły nadzór nad danym procesem. Najczęściej punktem wyjścia w takiej analizie jest jasne zdefiniowanie celów jakie ma za zadanie osiągać dany proces a w konsekwencji identyfikacja najważniejszych parametrów procesu które powinny podlegać bieżącemu nadzorowi. W oparciu o parametry definiowane są konkretne warunki jakie powinny być spełnione przez transakcje przetwarzane przez system. Każde odstępstwo będzie identyfikowane i prezentowane zgodnie z założeniami. Z perspektywy osób, które mają korzystać z takiego narzędzia ważne jest aby efekty analizy były prezentowane w sposób przystępny i umożliwiały identyfikację przyczyn problemów. Stąd narzędzie CA/CM powinno pozwalać na konstrukcję czytelnych dashbordów oraz zapewniać funkcję drill-down, umożliwiającą pogłębioną analizę parametrów. Należy pamiętać, że narzędzia CA/CM nie zastąpią audytorów czy też osób Krzysztof Radziwon Partner w departamencie Risk Consulting KPMG w Polsce Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych, audytu wewnętrznego, audytu systemów informatycznych i szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem. Obecnie jest odpowiedzialny za obszar Zarządzania Ryzykiem, w szczególności za usługi związane z sourcingiem audytu wewnętrznego, projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem, ocenę i projektowanie systemów kontroli wewnętrznej w tym systemy wspierające audyt ciągły oraz usługi poświadczające. Przez ostatnie 12 lat był zaangażowany w szereg projektów związanych właśnie oceną i projektowaniem systemów kontroli wewnętrznej zarówno na warstwie procesów biznesowych jak i systemów informatycznych. Pracował dla spółek z sektorów telekomunikacyjnego, bankowego, ubezpieczeniowego przedsiębiorstw z szeroko rozumianego sektora przemysłowego. Jest członkiem stowarzyszenia Association of Chartered Certified Accountants, posiada również kwalifikacje CISA (Certified Information Systems Auditor) oraz CRISC (Certified in Risk and Information Systems Controls). Audyt wewnętrzny w klasycznym wydaniu koncentruje się w dużej mierze na testowaniu mechanizmów kontrolnych oraz testowaniu transakcji/zdarzeń. Pierwszym krokiem we wdrożeniu audytu ciągłego powinno być wdrożenie odpowiednich narzędzi w obszarach z dużą ilością transakcji/zdarzeń co pozwoli mieć wgląd w jakość procesu w oparciu o parametry wszystkich transakcji a nie tylko w oparciu o analizowaną próbkę

9 Audit KPMG Forum 9 Sprawozdanie z działalności: co dalej? Sprawozdanie zarządu z działalności jest ważnym elementem komunikowania się z rynkiem kapitałowym. To w tym miejscu kierownictwo ma szansę na wyjaśnienie celów jednostki i strategii służących realizacji tych celów i dostarczenie użytkownikom kontekstu, w którym można dokonać interpretacji sytuacji finansowej i wyników finansowych jej działalności. Wokół sprawozdania z działalności od dawna nie działo się tak wiele, jak w ostatnim czasie. Przyjrzyjmy się więc bliżej proponowanym w tym obszarze zmianom. Na posiedzeniu 12 czerwca br., Parlament Europejski przyjął propozycję wydania nowej dyrektywy o rocznych sprawozdaniach finansowych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i powiązanych raportach niektórych typów przedsięwzięć, która zastąpi w niedalekiej przyszłości zarówno Czwartą Dyrektywę w sprawie rocznych sprawozdań finansowych jak i Siódmą Dyrektywę w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych ( Dyrektywy ). Po ponad trzydziestu latach używania, starym dyrektywom o sprawozdawczości finansowej przestała wystarczać okresowa konserwacja. Mimo że w odniesieniu do sprawozdania z działalności nowa dyrektywa nie wprowadza poważnych zmian a dokonane poprawki sprowadzają się do korekt służących uczynieniu przepisów bardziej zrozumiałymi, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Dobrze być mikro Pierwsza dotyczy nowych rozwiązań przedstawionych w ramach dyrektywy 2012/6/UE z 14 marca 2012 r. w odniesieniu do mikropodmiotów. Chodzi o propozycje ograniczenia obowiązków związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych przez spółki mikro, w tym również zwolnienie ze sporządzania przez nie sprawozdania z działalności. Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić zwolnienie z pewnych obowiązków spółki, które na dzień bilansowy nie przekroczyły dwóch z trzech następujących kryteriów: suma bilansowa EUR, przychody netto EUR, przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 10 osób. Tak zdefiniowana grupa mikrospółek może zostać zwolniona z wymogu sporządzania rocznego sprawozdania z działalności pod warunkiem zadośćuczynienia, wynikającej z innej dyrektywy unijnej, zasadzie ochrony interesów wspólników i innych osób odnośnie utrzymania i zmian kapitału spółki. Jeśli określone informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych lub ich sprzedaży mające miejsce w ciągu roku obrotowego, prezentowane dotychczas w sprawozdaniu z działalności, zostaną umieszczone w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego lub w nowodopuszczonej jego części nazwanej przypisem do bilansu,

10 10 KPMG Forum Audit Nadziei na zwolnienie ze sporządzania sprawozdań z działalności nie mogą mieć tylko spółki, choćby i były mikro, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym. sprawozdanie z działalności nie będzie musiało być przygotowane. Wydaje się, że zwolnienie mikrospółek z obowiązku sporządzania sprawozdań z działalności jest dobrą propozycją, racjonalnie uzasadnioną zarówno zakresem prowadzonej działalności, jak też występującą w ich przypadku, łatwością bezpośredniego komunikowania się z udziałowcami i innymi, mającymi ważny interes, stronami. Z doświadczenia wiemy, że sprawozdania z działalności takich mikrojednostek liczą niewiele stron, a ich treść sprowadza się często do kilku zdań na temat każdego z wymaganych przez ustawę o rachunkowości zakresów informacji, tak aby można było uznać obowiązek za spełniony. Zwolnienie mikrospółek z powyższego obowiązku może powodować jednak konieczność zmiany nie tylko ustawy o rachunkowości, ale również kodeksu spółek handlowych ( KSH ). Pamiętajmy, że sprawozdanie z działalności zgodnie z KSH, zwane tam dla spółek handlowych sprawozdaniem zarządu z działalności a dla spółek komandytowo-akcyjnych sprawozdaniem komplementariuszy z działalności, nie tylko wymaga rozpatrzenia i zatwierdzenia przez walne zgromadzenie/wspólników, ale tradycyjnie jest uznawane za podstawę udzielenia absolutorium zarządowi spółki lub komplementariuszom. Można także oczekiwać, że jeśli dojdzie do zwolnienia z ustawowego obowiązku sporządzania sprawozdań z działalności w wyniku implementacji nowej dyrektywy w Polsce, nie zostanie ono ograniczone tylko do prowadzących działalność w mikroskali spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, do których Dyrektywa wprost się odnosi, ale również obejmie wymienione w ustawie o rachunkowości mikrojednostki mające formę spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej. Nadziei na zwolnienie ze sporządzania sprawozdań z działalności nie mogą mieć tylko spółki, choćby i były mikro, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym. Sprawozdanie z działalności w opinii biegłego rewidenta Druga kwestia wynikająca z nowelizacji dyrektyw, na którą warto zwrócić uwagę, dotyczy proponowanego wymogu rozszerzenia opinii biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki w zakresie dotyczącym sprawozdania z działalności. Mianowicie, zgodnie z nowelizacją Dyrektyw biegły rewident nie tylko, jak dotychczas, będzie musiał wypowiedzieć się na temat spójności sprawozdania z działalności ze sprawozdaniem finansowym i tego, czy spełnione zostały wszystkie przepisy prawa mające zastosowanie do tego sprawozdania, lecz również będzie musiał stwierdzić, czy w świetle wiedzy i zrozumienia przedsięwzięcia oraz jego otoczenia osiągniętych w toku wykonywania badania, zidentyfikował istotne zniekształcenie sprawozdania z działalności i określić charakter takiego zniekształcenia. Rozszerzenie zakresu opinii biegłego rewidenta nie oznacza jednak, że nie zwracał on dotąd uwagi na nieprawidłowości w sprawozdaniach z działalności. Ten aspekt jest obecnie uwzględniany w zależności od charakteru sprawy w wypowiedzi audytora o spójności sprawozdania z działalności ze sprawozdaniem finansowym, lub o zgodności z przepisami prawa. Po zmianie opinia biegłego rewidenta stanie się po prostu bardziej klarowna. Nie tylko Dyrektywy Unijne

11 Audit KPMG Forum 11 Nie czekając na zmiany w ustawie o rachunkowości i KSH związane z implementacją Dyrektyw, warto jak najszybciej zapoznać się z dwoma innymi dokumentami, które ukierunkowane są na poprawę praktyki sporządzania sprawozdań z działalności. Pierwszy dokument, to wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), w grudniu 2010 r., Stanowisko - Komentarz Zarządu. Założenia dotyczące prezentacji [IFRS Practice Statement Management Commentary. A Framework for presentation] ( Stanowisko ). Stanowisko nie jest standardem i nie ma obowiązku jego stosowania. Nie jest też zestawem sztywnych zasad, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, lecz zawiera ogólne zasady, cechy jakościowe i składniki komentarza, które uznano za niezbędne, aby użytkownicy raportów finansowych otrzymywali użyteczne informacje. Jego celem jest wspomożenie zarządu w dążeniu do podniesienia użyteczności komentarza zarządu do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Forma i treść komentarza zarządu zależy od jednostki, ale przekaz informacji powinien być dostosowany do potrzeb głównych użytkowników raportu finansowego, tj. obecnych i potencjalnych inwestorów, pożyczkodawców i innych wierzycieli. Podstawowe zasady prezentacji komentarza wydają się oczywiste. Po pierwsze, komentarz ma przedstawiać poglądy zarządu na osiągnięte przez jednostkę wyniki, jej sytuację finansową oraz jej rozwój. Po drugie, komentarz powinien dopełniać i uzupełniać sprawozdania finansowe. Co stanowi istotę użyteczności informacji zamieszczanych w komentarzu zarządu? Przede wszystkim informacje przedstawiane w nim powinny charakteryzować się przydatnością, wiernie prezentować W KPMG od 1994 r. Agnieszka Müller-Grządka Dyrektor, Audyt KPMG w Polsce Do 2007 r. zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek z różnych branż Od 2007 r. w Departamencie Wsparcia Profesjonalnego (DPP) Biegły rewident, ACCA Od 2007 r. członek komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. opiniowania aktów prawnych opisywane zjawiska oraz mieć cechę istotności dla jednostki. Ponadto, w możliwie największym stopniu, informacje powinny być porównywalne, weryfikowalne, uporządkowane w czasie i zrozumiałe. A wszystko to ma na celu przedstawienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jednostki widzianych oczami zarządu. Drugi dokument, to przedstawiony do publicznej dyskusji w czerwcu br., projekt Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 Sprawozdanie z działalności. Ten standard, jak stwierdza Komitet Standardów Rachunkowości, jest zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości oraz z przedstawionym powyżej Stanowiskiem RMSR w sprawie komentarza zarządu. Jednak w pewnych sprawach KSR nr 8 idzie szerszym frontem, a ogólne zasady podaje w sposób, jakby stanowiły obowiązujące normy. Jednak, co ważne, cel obu dokumentów jest zasadniczo taki sam: kształtowanie dobrych praktyk dotyczących sporządzania sprawozdania z działalności, postrzeganego jako raport współistniejący ze sprawozdaniem finansowym, a nie jako oboczny dokument mający własne nienazwane cele. KSR nr 8 może być stosowany przez wszystkie jednostki sporządzające sprawozdanie z działalności na podstawie ustawy o rachunkowości. Może być również odpowiednio wykorzystany przy sporządzaniu tego rodzaju sprawozdań wymaganych przez inne przepisy prawa, np. przez fundacje, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne. W porównaniu ze Stanowiskiem krąg użytkowników sprawozdania z działalności wskazany w krajowym standardzie wydaje się zdecydowanie szerszy. Adresatami sprawozdania z działalności mają być kluczowi interesariusze jednostki, tj. właściciele, inwestorzy, kredytodawcy i inni wierzyciele, klienci, dostawcy i kooperanci, pracownicy, społeczności lokalne, a nawet nadzorcze instytucje państwowe. Dostarczenie użytecznych informacji tak wielu, i tak różnym, odbiorcom może okazać się niełatwym zadaniem i, w konsekwencji, uczynić ten dokument niezrozumiałym. Mniejsza grupa zdefiniowanych w krajowym standardzie użytkowników pozwoliłaby sporządzającym to sprawozdanie skoncentrować się na jego jakości oraz zadbać o przedstawienie informacji zorientowanych na przyszłość jednostki, o których tak dużo mówi się w samym standardzie oraz w Stanowisku RMSR.

12 12 KPMG Forum Audit Inwestycji w medycynie ciąg dalszy Rynek medyczny w Polsce Obecnie mamy do czynienia z najgorętszym w historii okresem na polskim rynku fuzji i przejęć w branży medycznej. Ostatnich kilkanaście miesięcy na rynku medycznych fuzji upłynęło w cieniu wartej 400 milionów euro transakcji sprzedaży grupy Lux Med, jednak Lux Med to nie wszystko. Od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2013 roku doszło w Polsce do ponad 20 transakcji kapitałowych, w których przedmiotem były podmioty świadczące usługi medyczne, nie licząc tych dotyczących uzdrowisk, firm farmaceutycznych czy producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego. Fundusze w natarciu Podobnie jak w poprzednich latach, transakcje M&A w ochronie zdrowia, były napędzane przede wszystkim przez inwestorów finansowych, typu Private Equity a także przez TFI Inwestujące poprzez giełdę. Przyjęta przez MidEuropę w przypadku Lux Medu strategia konsolidowania określonego obszaru rynku i budowania grupy przyświeca większości pozostałych inwestorów typu Private Equity. Dlatego, w zakresie transakcji ze wsparciem funduszy, obserwowaliśmy inwestycje dwojakiego rodzaju nabycie platformy do dalszego rozwoju, dokonywane przez inwestorów dopiero wchodzących w sektor oraz inwestycje typu add-on realizowane w celu konsolidacji z posiadanym już podmiotem lub przez spółkę portfelową. Przykładem działań drugiego typu były m.in. akwizycje dokonywane przez Lux Med. Pozostając jeszcze w portfelu Mid Europa Partners, grupa Lux Med sfinalizowała aż 4 transakcje w 2012 roku. Miały one na celu poszerzenie grupy klientów (kupno MegaMed) lub uzupełnienia portfela usług (diagnostyka obrazowa szpitala Swissmed, mammograficzna część centrum Św. Jerzego oraz spółka Endoterapia). Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, kontrolowane od 2011 roku przez Advent International zainwestowały w Carint Scanmed oraz w Med-Pro. Fundusz Enterprise Investors ( EI ) tymczasem wszedł w nowy segment rynku, koncentrując się na onkologii. W 2012 roku EI kupiło od giełdowego Voxela udział w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, a w marcu 2013 roku nabyło spółkę Nu-Med z Elbląga. Z kolei Innova Capital zdecydował się wesprzeć finansowo szpital położniczy Ujastek, a krótko potem ogłosił kolejną inwestycję w tej samej specjalności w Chorzowie. Wreszcie, nie należy zapominać, że Mid Europa Partners oprócz Lux Medu nadal aktywnie buduje drugą grupę branżową w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Między innymi, jesienią 2012 roku fundusz odkupił od Penta Investements, regionalnego gracza w tej dziedzinie, spółkę Alpha Medical. W najbliższej przyszłości, możemy się spodziewać dalszych inwestycji realizowanych przez wszystkich wymienionych wyżej konsolidatorów. Mówiąc o sprzedaży Alpha Medical, warto zauważyć, że w ostatnich kilkunastu miesiącach, doszło w Polsce i w regionie do kilku dużych wyjść z inwestycji Private Equity, w przeciwieństwie do kilku poprzednich lat, kiedy to fundusze koncentrowały sie na kupowaniu. Oprócz sprzedaży Lux Medu przez MidEuropę, Penta sprzedała laboratoria Alpha Medical, a ARX Private Equity zbyło sieć klinik okulistycznych Lexum na rzecz Moonray Healthcare. Oprócz funduszy typu Private Equity, branżą interesuje się również kilka Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które obejmują zazwyczaj mniejsze pakiety w firmach giełdowych. Prym wiedzie tutaj TFI PZU czy fundusze Investors TFI. Ten ostatni gracz objął m.in. nowe emisje akcji i dokapitalizował giełdowy Scanmed oraz Voxela. Jeżeli chodzi o zaangażowanie inwestorów branżowych, to za wyjątkiem oczywiście, strategicznej inwestycji BUPY, było ono zdecydowanie mniejsze. Do nielicznych przykładów innych transakcji bez wsparcia Private Equity należało przejęcie zajmującego się leczeniem niepłodności InviMedu przez grupę Medicover. Jest to o tyle ciekawa transakcja, że dotychczas kliniki In Vitro pozostawały poza radarem zainteresowania inwestorów,

13 Audit KPMG Forum 13 tymczasem w przyszłości może być to jedna z bardziej atrakcyjnych specjalności z dużymi perspektywami rozwoju ze względu na wejście w życie refundacji tego typu procedur. Wart odnotowania jest też fakt, iż pomimo wielu spekulacji w tym zakresie, firmy ubezpieczeniowe nie inwestują w branżę na zasadzie strategicznej (wyjątkiem jest tu znowu ruch BUPY). Jedyny na polskim rynku gracz Signal Iduna, który zdecydował się na budowę własnej placówki medycznej, podjął właśnie decyzję o jej sprzedaży. Efekt Lux Medu Wracając raz jeszcze do sprzedaży Lux Medu, przyjrzyjmy się przez chwilę efektom jakie ta transakcja wywoła na rynku. Osiągając wartość 400 milionów Euro była to nie tylko największa transakcja w branży medycznej w Polsce, ale także jedna z największych transakcji z udziałem funduszu Private Equity na naszym rynku. Widocznym efektem tego wydarzenia była zwyżka cen giełdowych firm medycznych oraz wzrost liczby ogłoszonych transakcji w branży. Właściciele firm liczą, że wykorzystają rozgrzany rynek, aby osiągnąć wyższą cenę za swoją medyczną spółkę. Jednak jak wskazują fundusze Private Equity, zbyt wysokie oczekiwania cenowe sprzedających są często nieracjonalne i powstrzymują kupujących. Ponadto po wejściu na rynek BUPY, większość inwestorów straciła zainteresowanie segmentem abonamentowym, na którym karty są już rozdane. A zatem, wbrew pozorom, efekt rozgrzanego rynku, nie musi nam przynieść większej liczby transakcji. Specjalistyka, szpitale i PPP Jak już to obserwowaliśmy w poprzednich latach, większość inwestorów finansowych wybiera mniejsze podmioty z ciekawą specjalizacją, która ma silne demograficzne i epidemiologiczne podstawy do dalszego rozwoju. A także takie, gdzie można liczyć na atrakcyjną wycenę świadczeń. Przez to prywatne ośrodki medyczne spotykały się często z zarzutem, że odbierają najatrakcyjniejsze usługi podmiotom publicznym, a nie są w stanie zapewnić kompleksowej opieki. Z tego punktu widzenia, obserwujemy w tej chwili przełomową na rynku transakcję. Mowa tu o sprzedaży EMC Instytutu Medycznego, który obecnie jest przedmiotem Anna Zientkiewicz Menedżer w Zespole Fuzji i Przejęć Dobra Konsumpcyjne i Przemysłowe, Grupa Corporate Finance KPMG w Polsce Dołączyła do KPMG w 2006 roku Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w projektach związanych z fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw Specjalizuje się w doradztwie dla firm z sektorów dóbr konsumpcyjnych oraz ochrony zdrowia Dotychczasowe projekty, w których uczestniczyła Anna obejmowały doradztwo transakcyjne po stronie sprzedającego jak i kupującego; Anna brała udział w identyfikacji potencjalnych możliwości inwestycyjnych, poszukiwaniu inwestorów strategicznych lub finansowych, przygotowaniu dokumentów transakcyjnych oraz negocjacjach umów. Uczestniczyła również w przygotowaniu analiz rynkowych, biznes planów oraz wycen przedsiębiorstw. wezwania na akcje ogłoszonego w maju, przez Penta Investments. Dotychczas wieloprofilowe szpitale budziły u większości inwestorów obawy, ze względu na organizacyjne skomplikowanie, konieczność restrukturyzacji, większe ryzyko medyczne i prawdopodobny dłuższy okres zwrotu z inwestycji. Ruch Penty pokazuje, że i w tym segmencie jest miejsce dla inwestora finansowego. Pojawiają się ponadto inne interesujące formuły zaangażowania inwestorów finansowych w szpitalnictwie. Wspomniana już inwestycja Innova Capital w Chorzowie obejmuje budowę nowego obiektu we współpracy z publiczną instytucją szpitalną w tym przypadku Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie. Podobnie w przypadku Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach, Voxel i Enterprise Investors realizują projekt na terenie Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpital Bródnowski wyłonił partnera prywatnego do budowy ośrodka radioterapii, to samo planuje szpital w Olsztynie i inne ośrodki w Polsce. Biorąc pod uwagę wciąż duże potrzeby inwestycyjne w polskiej służbie zdrowia, trzeba się spodziewać dalszego upowszechnienia projektów opartych o współpracę podmiotów publicznych z prywatnymi inwestorami. Reasumując, zaangażowanie inwestorów finansowych w medycynie z czasem przesuwa się z segmentu relatywnie prostej działalności w opiece ambulatoryjnej ku bardziej skomplikowanym specjalizacjom medycznym, działalności szpitalnej oraz ku bardziej wyrafinowanym strukturom transakcji, angażującym także podmioty publiczne. Powinniśmy oczekiwać dalszego utrzymania tego trendu także w przyszłości.

14 14 KPMG Forum Tax Możliwość wstrzymania amortyzacji lub obniżenia stawek amortyzacyjnych Obecnie Przepisy Ustawy CIT 1 zasadniczo nie przewidują możliwości zakwalifikowania wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jednak kosztami uzyskania przychodów będą, co do zasady, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków trwałych. Podatnicy posiadający środki trwałe dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji. Wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W przypadku, gdy środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, podatnik ma możliwość obniżania stawek amortyzacyjnych. Podatnik ma prawo zadecydować o zmniejszeniu stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu, w tym również do poziomu 0% taka decyzja skutkuje de facto wstrzymaniem amortyzacji. Powyższe regulacje umożliwiają podatnikom m.in. uzyskanie wpływu na wysokość osiąganego przez nich dochodu do opodatkowania lub wykreowanej straty w danym roku podatkowym. Podatnicy mają możliwość zaplanowania niższych odpisów amortyzacyjnych w okresie, w którym przewidują, że prowadzona przez nich działalność przyniesie stratę, tak aby strata nie była pogłębiana. Ponadto, w celu pełnego wykorzystania zwolnienia podatkowego, z możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych mogą skorzystać również podatnicy prowadzący działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie udzielonych im zezwoleń. Wstrzymanie amortyzacji (obniżenie stawek amortyzacyjnych) może dotyczyć zarówno wszystkich, jak i dowolnie wybranych przez podatnika środków trwałych. Moment zastosowania obniżonych stawek amortyzacyjnych W odniesieniu do środków trwałych posiadanych przez podatnika i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych obniżenie stawek amortyzacyjnych może nastąpić od pierwszego miesiąca roku podatkowego po roku podjęcia decyzji o obniżeniu stawek. Natomiast, w przypadku środków trwałych, które podatnik w przyszłości wprowadzi do ewidencji środków trwałych zastosowanie stawek amortyzacyjnych na poziomie obniżonym (nawet do 0%) może mieć miejsce począwszy od miesiąca, w którym środki te będą wprowadzone do ewidencji. Stawki amortyzacyjne podwyższone o dodatkowy współczynnik W ramach metody liniowej amortyzacji podatnik jest uprawniony (a nie zobowiązany) do podwyższenia o współczynnik stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu ze względu na szczególne warunki opisane w Ustawie CIT (np. warunki pogorszone, złe, poddanie szybkiemu postępowi technicznemu etc.). Oznacza to, że podwyższone o współczynnik mogą zostać stawki maksymalne wynikające z Wykazu, natomiast nie jest możliwe podwyższenie za pomocą współczynnika stawek obniżonych (tj. stawek niższych niż maksymalne stawki wynikające z Wykazu). Nie jest również możliwe obniżanie stawek amortyzacyjnych podwyższonych współczynnikiem. W celu obniżenia (nawet do poziomu 0%) stawki amortyzacyjnej podwyższonej przy zastosowaniu współczynnika dla danego środka trwałego, podatnik powinien najpierw podjąć decyzję o zaprzestaniu stosowania współczynnika, a w następnej kolejności decyzję o obniżeniu stawki amortyzacyjnej

15 Tax KPMG Forum 15 przewidzianej w Wykazie dla danego środka trwałego Okres amortyzacji Zgodnie z przepisami Ustawy CIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do momentu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. W związku z obniżeniem stosowanej stawki amortyzacyjnej (w tym nawet do poziomu 0%) dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji amortyzowanych metodą liniową, zmianie ulegnie okres amortyzacji. Okres ten zostanie: wydłużony - jeżeli zostaną zastosowane stawki amortyzacyjne wyższe niż 0%, ale niższe niż dotychczas stosowane lub przesunięty - jeśli zastosowana zostanie stawka 0% a następnie środek trwały będzie amortyzowany stawką na dotychczasowym poziomie. Długość okresu amortyzacji metodą liniową zależy zatem od wysokości zastosowanej stawki amortyzacyjnej. Wstrzymanie amortyzacji możliwe jest więc w odniesieniu do środków trwałych o dowolnym okresie amortyzacji. Inwestycje w obcych środkach trwałych Zasady ogólne dotyczące wstrzymywania amortyzacji (obniżania stawek amortyzacyjnych) odnoszą się w szczególności do inwestycji w obcych środkach trwałych amortyzowanych przez podatnika. Należy jednak zwrócić uwagę, że odpisy amortyzacyjne od wartości inwestycji w obcym środku trwałym nie stanowią dla podatnika kosztów uzyskania przychodów w tej części, w której podatnik otrzymał zwrot nakładów inwestycyjnych. W związku z powyższym, jeżeli dokonywane opisy amortyzacyjne od inwestycji w obcych środkach trwałych w całości nie stanowiłyby dla podatnika kosztów uzyskania przychodów, nie jest zalecane wstrzymywanie amortyzacji (obniżanie stawki amortyzacyjnej). Takie rozwiązanie bowiem nie miałoby wpływu na rozliczenia podatkowe podatnika. Leasing finansowy Zasady ogólne dotyczące wstrzymywania amortyzacji (obniżania stawek amortyzacyjnych) odnoszą się również do składników majątku będących przedmiotem leasingu finansowego. Co do zasady, środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego, dla których przyjęto metodę liniową amortyzacji powinny być amortyzowane stawką nie wyższą niż stawka maksymalna wynikająca z Wykazu. W przypadku, gdy po okresie leasingu dojdzie do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na rzecz korzystającego, korzystający dokonuje dalszych odpisów amortyzacyjnych wg stawek i metod wynikających z umowy leasingu. W takiej sytuacji podatnik może rozważyć wstrzymanie amortyzacji (lub obniżenie stawek amortyzacyjnych) w założonym przez siebie okresie. Natomiast, w przypadku leasingowanych środków trwałych, w stosunku do których po okresie leasingu nie dojdzie do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na rzecz korzystającego wstrzymywanie amortyzacji nie przyniesie korzyści podatkowych. Podatnik będzie bowiem ponosił ciężar ekonomiczny rat leasingowych bez rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w formie odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu leasingu nie będzie istniała możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, Podatnicy posiadający środki trwałe dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji. Wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

16 16 KPMG Forum Tax których rozpoznanie zostało wstrzymane w okresie trwania umowy. Niezależnie od powyższego, wartym podkreślenia jest fakt, że w przypadku wstrzymania amortyzacji lub obniżenia stawek amortyzacyjnych część odsetkowa raty leasingowej niezmiennie będzie stanowiła dla podatnika koszt uzyskania przychodów. Utrzymywanie środka trwałego Co do zasady, przedsiębiorcy nie mają obowiązku utrzymywania środków trwałych przez określony czas (np. dłuższy niż przydatność dla prowadzonej działalności gospodarczej). Dlatego środek trwały może zostać w odpowiednim dla podatnika momencie zlikwidowany lub sprzedany, nawet wtedy, gdy nie został jeszcze w pełni zamortyzowany. Jeżeli dojdzie do sprzedaży środka trwałego lub jego likwidacji (z przyczyn innych niż zmiana rodzaju działalności), dla którego wcześniej obniżona została stawka amortyzacyjna, podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji ekonomicznych. Podatnik uprawniony będzie bowiem do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów tej części wydatków na środki trwałe, która nie została alokowana do kosztów podatkowych poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Możliwość wznowienia amortyzacji lub podwyższenia stawek amortyzacyjnych Jak zostało wskazane wcześniej, wybraną metodę amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Dlatego, po wznowieniu amortyzacji (podwyższeniu stawek amortyzacyjnych) dla środków trwałych, do amortyzacji których wybrana została metoda liniowa, zastosowanie może mieć jedynie metoda liniowa. Zasadniczo, stawka amortyzacji liniowej uprzednio obniżona może zostać podwyższona maksymalnie do poziomu wynikającego z Wykazu. Ustawodawca przewidział jednak ograniczenia co do momentu, w którym może nastąpić wznowienie amortyzacji lub podwyższenie stawek amortyzacyjnych. Podwyższone stawki amortyzacyjne mogą zostać zastosowane od pierwszego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto decyzję o ich podwyższeniu. Ponadto, w celu podwyższenia przy zastosowaniu współczynnika obniżonej (nawet do poziomu 0%) stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego, podatnik powinien najpierw podjąć decyzję o podwyższeniu stawki amortyzacyjnej do maksymalnego poziomu wynikającego z Wykazu a w następnej kolejności decyzję o podwyższeniu stawki amortyzacyjnej przewidzianej w Wykazie dla danego środka trwałego przy zastosowaniu dodatkowego współczynnika. Wynika to z faktu, że aby możliwe było zastosowanie współczynnika w celu podwyższenia stawki amortyzacyjnej, podwyższana stawka powinna być stawką maksymalną dla danego środka trwałego wynikającą z Wykazu. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Co do zasady, przedsiębiorcy nie Zgodnie z przepisami Ustawy CIT, podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dla danej wartości niematerialnej i prawnej na cały okres amortyzacji podatnik ustala jedną stawkę amortyzacji. Stawka amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych nie może podlegać obniżeniu ani podwyższeniu w trakcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jednak, w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych, które w przyszłości podatnik planuje wprowadzić do ewidencji, możliwe jest zaplanowanie przebiegu amortyzacji w sposób dla niego dogodny - przepisy Ustawy CIT wskazują bowiem (bezpośrednio lub pośrednio) wyłącznie maksymalną stawkę amortyzacyjną dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych. Dokumentowanie decyzji o zmianie stawek amortyzacyjnych Podatnik podejmujący decyzję w sprawie zmiany (obniżenia lub podwyższenia) stawek amortyzacyjnych dla amortyzowanych metodą liniową środków trwałych powinien posiadać w swojej dokumentacji odzwierciedlenie tej decyzji. Przepisy nie wskazują, w jaki sposób udokumentować podjęcie decyzji o zmianie stawek amortyzacyjnych - nie istnieją wymogi prawne co do jej formy. Wydaje się jednak, że prawidłowym jest udokumentowanie decyzji o zmianie stawek amortyzacyjnych w jakiejkolwiek formie uchwały, zarządzenia etc. Decyzja taka powinna być podjęta przez osoby do tego uprawnione. Nie jest natomiast wymagane, aby decyzja o zmianie stawek amortyzacyjnych zawierała wskazanie przyczyny tej zmiany.

17 Tax KPMG Forum 17 Podsumowując, należy stwierdzić, że możliwość podjęcia decyzji o zmianie stawek amortyzacyjnych w trakcie amortyzacji środków trwałych lub zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych dla nowych środków trwałych jest przewidzianym w Ustawie CIT narzędziem pozwalającym podatnikowi na optymalizowanie uzyskiwanych wyników prowadzonej działalności. Umiejętne wykorzystanie tej możliwości przez podatników, może przynieść im wymierne korzyści w zakresie rozliczeń podatkowych. Monika Jasińska Specjalista w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Katowicach KPMG w Polsce Dołączyła do zespołu KPMG w maju 2011 r. Uczestniczyła w projektach związanych z funkcjonowaniem spółek z branży motoryzacyjnej w specjalnych strefach ekonomicznych brała udział w projektach dotyczących uzyskania zezwoleń strefowych oraz w przeglądach strefowych Dotychczasowe zadania wykonywane przez Monikę obejmowały także uczestnictwo w przeglądach podatków CIT, VAT i PCC Autorka publikacji w prasie podatkowej Michał Lejman Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Katowicach KPMG w Polsce Licencjonowany doradca podatkowy. Michał Lejman doradztwem podatkowym zajmuje się od 2006 r. Michał specjalizuje się głównie w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (w tym podatków międzynarodowych) oraz podatku od towarów i usług. Obecnie zajmuje się doradztwem dla spółek branży motoryzacyjnej oraz sektora górniczego. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących przeglądów rozliczeń podatkowych. Zakres specjalizacji obejmuje m.in.: bieżące doradztwo, w tym sporządzanie opinii podatkowych, dokumentacji cen transferowych, benchmarkingów oraz przeprowadzanie przeglądów podatkowych, reprezentowanie interesów klientów w sprawach spornych z władzami skarbowymi (kontrole skarbowe i postępowania przed sądami administracyjnymi), doradztwo w zakresie planowania podatkowego transakcji, restrukturyzacji podatkowych, przejęć i połączeń, projektowanie i wdrożenie planów restrukturyzacji modeli wynagradzania kadry zarządzającej oraz pracowników z wykorzystaniem uregulowań prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. 1 Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm. 2 Załącznik 1 do Ustawy CIT Wykaz Rocznych Stawek Amortyzacyjnych

18 18 KPMG Forum Corporate Finance Wyceny sporządzane przez polskie biura maklerskie a najlepsze praktyki rynków dojrzałych Wprowadzenie Przejrzystość, prostota i obiektywność są zawsze cennymi atrybutami wyceny. W przypadku biur maklerskich, nabierają one jednak szczególnego znaczenia, ponieważ ich odbiorcami są często inwestorzy indywidualni, którzy nie zajmują się zawodowo wycenami przedsiębiorstw. Jednak dążenie do przejrzystości może prowadzić do wielu uproszczeń w wycenie, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo błędu. Celem tego artykułu jest analiza zgodności metodologii wycen stosowanych przez biura maklerskie, zawartych w ich raportach analitycznych, z najlepszymi praktykami rynków dojrzałych w tym zakresie. Metodologia Na potrzeby badania zebrano 20 rekomendacji 10 polskich biur maklerskich z I połowy 2013 roku i przeanalizowano je pod kątem stosowanych podejść i metodologii. Następnie otrzymane wyniki porównano z najlepszymi praktykami na rynkach dojrzałych wybierając rynek amerykański, dla którego za punkt odniesienia przyjęto opinie sądu z Delaware (ang. Delaware Court) jako wyznacznik najlepszych praktyk z zakresu metodologii wycen przedsiębiorstw. Delaware Court Delaware jest jednym z najmniejszych stanów USA o populacji poniżej 1 mln mieszkańców. Jednak ze względu na korzystne prawo korporacyjne, od lat rejestruje się tam wiele dużych firm. Z tego powodu sąd z Delaware orzeka w wielu sprawach związanych z fuzjami i przejęciami, a w szczególności rozstrzyga kwestie sporne związane z wycenami. Lata doświadczeń sprawiły, Obszar Analizowane kwestie że sąd w Delaware prezentuje wysoki poziom merytoryczny i wydaje się być jedną z najbardziej cenionych instytucji zajmujących się opiniowaniem wycen przedsiębiorstw na świecie. Analiza KPMG W ramach badania przeanalizowano zaprezentowane w poniższej tabeli obszary związane z zagadnieniem wyceny, a następnie otrzymane wyniki porównano z najlepszymi amerykańskimi praktykami. Podejście do wyceny Podejścia do wyceny Waga podejścia dochodowego i rynkowego w końcowej wycenie Metody oszacowania kosztu kapitału własnego Metody doboru struktury kapitałowej spółki Metody oszacowania wartości rezydualnej Wybór metody oszacowania kosztu kapitału własnego Sposób doboru stopy wolnej od ryzyka Wartość premii za ryzyko rynkowe Sposób oszacowania bety Stosowanie premii za ryzyko specyficzne Sposób doboru zakładanej struktury kapitałowej Wybór metody oszacowania wartości rezydualnej Stopa wzrostu w okresie rezydualnym

19 Corporate Finance KPMG Forum 19 7 na 10 poddanych analizie biur maklerskich zastosowało zarówno podejście rynkowe, jak i dochodowe i przypisało im wagę po 50%. Według najlepszych praktyk wycena powinna zostać sporządzona co najmniej dwiema metodami, ale zazwyczaj podejście dochodowe ma większą wagę. Koszt kapitału własnego Każde z 10 biur maklerskich korzystało z modelu wyceny aktywów kapitałowych ( Model CAPM ) do oszacowania kosztu kapitału własnego. Podejście to jest w pełni akceptowalne według najlepszych amerykańskich standardów. Model CAPM wymaga oszacowania kilku kluczowych parametrów, których wartość może istotnie wpłynąć na wartość wyceny: stopa wolna od ryzyka; premia za ryzyko rynkowe; beta; premia za ryzyko specyficzne. Poniżej przedstawiono porównanie metodologii oszacowania składników kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa. Z poniższego porównania wynika, że różnice w metodologii dotyczą oszacowania bety i premii za ryzyko specyficzne. W 19 spośród 20 wycen objętych badaniem współczynnik beta został ustalony na podstawie metody eksperckiej, czyli subiektywnej oceny autora wyceny. Dodatkowo w 9 z 20 wycen przyjęto betę na poziomie 1,0. Najlepsze praktyki zakładają dokładne wyznaczenie bety w oparciu o analizę spółek porównywalnych. W pewnych przypadkach dopuszczalne jest też przyjęcie bezpośrednio bety spółki. Żadne z 10 biur maklerskich nie zdecydowało się na podwyższenie kosztu kapitału własnego o premię za ryzyko specyficzne. W szczególności, w żadnej z wycen nie zastosowano premii za wielkość spółki. Według najlepszych amerykańskich praktyk, premia za Rys.1 Porównanie metodologii oszacowania kosztu kapitału własnego Najlepsze amerykańskie praktyki zakładają przyjęcie stopy wzrostu w okresie rezydualnym na poziomie wyższym niż prognozowana stopa wzrostu CPI Koszt kapitału własnego (model CAPM) Stopa wolna od ryzyka Premia za ryzyko rynkowe Beta Premia za ryzyko specyficzne Parametr Stopa wolna od ryzyka Premia za ryzyko rynkowe Najlepsze amerykańskie standardy Rentowność obligacji długoterminowych Standardem są obligacje 10-letnie Premia historyczna oparta na badaniach empirycznych o jak najdłuższym horyzoncie czasowym Akceptowalny poziom to około 5,0% - 5,5% Beta Zwykle na podstawie bet spółek porównywalnych Premia za ryzyko specyficzne Czasem akceptowalna jest beta spółki (tzw. raw beta ) Premia za wielkość spółki jest, co do zasady, brana pod uwagę w wycenie Standardy biur maklerskich w Polsce / 10 z 10 biur maklerskich przyjęło rentowność obligacji długoterminowych Najczęściej stosowane są obligacje 10 -letnie Premia przyjmowana za pomocą metody eksperckiej 9 z 10 biur maklerskich przyjęło premię na poziomie 5,0% - 5,5% W 19 z 20 wycen przyjęto betę za pomocą metody eksperckiej W 9 z 20 wycen przyjęto betę na poziomie 1,0 Żadne z 10 biur maklerskich nie wzięło pod uwagę premii za ryzyko specyficzne Źródło: analiza KPMG

20 20 KPMG Forum Corporate Finance wielkość spółki powinna być, co do zasady, uwzględniona w wycenie. Dobór struktury kapitałowej Wszystkie biura maklerskie objęte analizą KPMG przyjmowały prognozowaną strukturę kapitałową spółki na podstawie analizy jej obecnej struktury i przyszłego zapotrzebowania na kapitał dłużny. W szczególności, nie brano pod uwagę struktury kapitałowej spółek porównywalnych, czyli uczestników rynku. Podejście to, według najlepszych amerykańskich standardów, jest akceptowalne na potrzeby wyceny udziałów mniejszościowych, natomiast nie jest zgodne z wymogami wycen na potrzeby sprawozdań finansowych. Oszacowanie wartości rezydualnej Wszystkie analizowane biura maklerskie użyły modelu Gordona do obliczenia wartości rezydualnej. Jednocześnie jest to podejście preferowane według najlepszych amerykańskich standardów wyceny. Biura maklerskie objęte badaniem zakładały zazwyczaj, że w okresie rezydualnym stopa wzrostu jest równa bądź niższa od prognozowanej inflacji. Zaledwie w 5% analizowanych wycen stopa wzrostu była wyższa od prognozowanej stopy wzrostu indeksu CPI (ang. Consumer Price Index, wskaźnik inflacji dóbr konsumpcyjnych). Dodatkowo, w 7 z 20 wycen stopa wzrostu była niższa od prognozowanej inflacji. Najlepsze amerykańskie praktyki zakładają przyjęcie stopy wzrostu na poziomie wyższym niż prognozowana stopa wzrostu CPI. Argumentuje się to faktem, że spółka ze wzrostem na poziomie inflacji lub niższym zrezygnowałaby w długim okresie z działalności. Preferowaną stopą wzrostu jest zazwyczaj stopa, która przewyższa inflację o 1-2 p.p. Jednocześnie nie powinna ona przekraczać stopy wzrostu nominalnego PKB gospodarki. Wpływ zmiany poziomu stopy wzrostu w okresie rezydualnym na końcową wycenę zależy od konkretnego przypadku. Przyjęcie wyższej stopy wzrostu powoduje konieczność podniesienia zakładanych inwestycji w majątek trwały lub obrotowy. Podsumowanie W większości aspektów metodologia biur maklerskich jest spójna z najlepszymi praktykami wyceny rynków dojrzałych, jednak istnieje kilka istotnych różnic w porównaniu do najlepszych praktyk, które mogą znacznie zaburzyć wynik wyceny. Unifikacja podejścia wymagałaby przede wszystkim: położenia większego nacisku na podejście dochodowe przypisując mu większą wagę w wycenie niż podejściu rynkowemu; odejścia od stosowania podejścia eksperckiego przy oszacowaniu bety i dokładne jej wyznaczenie w oparciu o analizę spółek porównywalnych; uwzględniania premii za wielkość spółki w kalkulacji kosztu kapitału własnego; 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% niższa od prognozowanej inflacji dokładnej analizy stopy wzrostu w okresie rezydualnym, co mogłoby skutkować wzrostem na poziomie przewyższającym inflację o 1-2 p.p. Mając powyższe na względzie, należy z dużą ostrożnością podchodzić do wycen sporządzanych przez biura maklerskie, gdyż ze względu na częste istotne rozbieżności w metodologii, wyniki mogą znacząco odbiegać od wartości godziwych otrzymanych przy zastosowaniu najlepszych praktyk wycen z rynków dojrzałych. Dlatego też rekomendujemy przy istotnych transakcjach zatrudnienie profesjonalnej firmy zajmującej się wycenami przedsiębiorstw, która zastosuje najlepsze praktyki i będzie bez wątpienia niezależna i obiektywna w swoich analizach. Rys. 2 Stopa wzrostu w okresie rezydualnym a prognozowana stopa wzrostu indeksu CPI Odsetek wycen 60% równa prognozowanej inflacji 5% wyższa od prognozowanej inflacji Źródło: analiza KPMG

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm Leasing filarem rozwoju firm Mateusz Skubiszewski dyrektor handlowy, członek zarządu ING Lease Krystian Karnia specjalista ds. analiz biznesowych, ING Lease Umowy pisane ręcznie lub namaszynie dopisania,

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 Lipiec 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 W numerze: 1. Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012 2. Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami Patronat: 3. Aspekty

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo