Podręcznik użytkownika LOADRITE L LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1"

Transkrypt

1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: W: Rozwiązanie od Actronic Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Actronic Technologies, C-Weigh, Express, Loadrite, Pro, Road Boss oraz X-Weigh są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność firmy Actronic Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność swoich właścicieli. Oprogramowanie zawiera informacje stanowiące własność firmy Actronic Ltd; informacje te zostały udostępnione zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, która zawiera pewne ograniczenia dotyczące wykorzystania i ujawniania informacji, a ponadto są one chronione prawem autorskim. Dekompilacja oprogramowania jest zabronione. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa do niego zostały zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim niniejszego dokumentu nie wolno kopiować w całości lub częściowo, powielać na innych nośnikach, przechowywać w systemach wyszukiwania danych ani przesyłać w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą (elektroniczną, mechaniczną, poprzez wykonanie fotokopii, nagrania lub w inny sposób) bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Actronic Ltd. Kopie, na które wyrażono zgodę, opatrzone muszą być tymi samymi informacjami o własności i prawie autorskim co oryginał. Zgodnie z obowiązującym prawem kopiowanie obejmuje także tłumaczenie na inny język. Wydano w Nowej Zelandii. Oświadczenie Firma Actronic Ltd realizuje politykę nieustannego rozwoju. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dane zawarte w tym dokumencie były rzetelne, z uwagi na ciągły rozwój produktu informacje, liczby, ilustracje, tabele, specyfikacje i schematy zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Actronic Ltd nie gwarantuje, że niniejszy dokument jest pozbawiony błędów. Obrazy ekranów i inne prezentacje zawarte w tym podręczniku mogą różnić się od rzeczywistych ekranów i prezentacji generowanych przez konkretny produkt. Wszelkie tego rodzaju różnice nie mają jednak większego wpływu na zdolność danego produktu do realizowania w zasadniczych aspektach funkcji opisanych w niniejszym dokumencie. W razie napotkania błędów w tym dokumencie prosimy o zgłaszanie ich do nas na piśmie. Firma Actronic Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki użytkowania produktów LOADRITE. Niniejsze urządzenie spełnia wymogi przepisów FCC, rozdział 15. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi wykazywać odporność na zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie. 1-1

2 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SYSTEMU WAŻENIA LOADRITE Jest to symbol niebezpieczeństwa. Służy on do zwracania uwagi na zagrożenia, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich instrukcji zamieszczonych po tym symbolu. OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. UWAGA wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała. UWAGA bez symbolu niebezpieczeństwa wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do strat materialnych. Wyłączna odpowiedzialność za umieszczenie, zabezpieczenie i użytkowanie systemu ważenia LOADRITE w taki sposób, by nie spowodować wypadku, obrażeń ciała lub szkód majątkowych, spoczywa na użytkowniku. Należy zawsze przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji. Nie instalować systemu ważenia LOADRITE w sposób, który może zakłócać bezpieczną eksploatację pojazdu lub spowodować zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem systemu ważenia LOADRITE należy zapoznać się z systemem i jego działaniem. Nie dotykać systemu ważenia LOADRITE, gdy jest gorący. Pozostawić produkt do ostygnięcia poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Upewnić się, że system ważenia LOADRITE jest podłączony do źródła zasilania o odpowiednim napięciu i za pomocą właściwego złącza. Nie podejmować prób naprawy systemu ważenia LOADRITE, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Demontaż elementów systemu ważenia LOADRITE lub dodanie akcesoriów może mieć negatywny wpływ na dokładność ważenia oraz ważność gwarancji. Nieprzestrzeganie powyższych ostrzeżeń i uwag może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub strat materialnych. Firma Actronic Ltd nie ponosi odpowiedzialności za instalację i użytkowanie systemu ważenia LOADRITE w sposób prowadzący do śmierci, obrażeń ciała lub strat materialnych albo naruszający prawo. 1-2

3 SPIS TREŚCI 1. POWITANIE WPROWADZENIE Ładowarka z systemem LOADRITE Cechy Miernik Precyzja ważenia CODZIENNY PROCES WAŻENIA Jak włączyć Miernik? Jak przebiega logowanie? Jak przeprowadzić rozgrzewanie? Jak wyzerować pustą łyżkę? Jak wybrać produkt do zważenia? Jak przeprowadza się ważenie i dodawanie ładunku łyżki? Jak zakończyć załadunek? Jak przełączyć Miernik na tryb oczekiwania? EKRAN SUMY Układ klasyczny Układ kompaktowy Układ przewijany Sumy częściowa i łączna ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI Modyfikowalne pola danych Zaawansowane opcje danych TRYBY PRACY Tryb celu Tryb partii Tryb miksu Tryb mieszanki Tryb podziału Tryb sumy łącznej ZAAWANSOWANA FUNKCJA WAŻENIA ZRZUT Zrzut na Samochód Zrzut na hałdę ZAAWANSOWANA FUNKCJA WAŻENIA MASA TARA Jak wprowadzić masę tara? DRUKOWANIE Drukowanie automatyczne Drukowanie na żądanie

4 10. PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA Pobieranie Wykorzystanie Resetowanie MENU USTAWIEŃ Ustawienia Automatyczne dodawanie Wprowadzanie tary Przełączanie jednostek Ekran wyzwalacza Język Zmiana hasła Nr skali Moduł Zmiana danych Lista danych Zegar Wyświetlacz Suma łączna Kasuj wszystko Autotest Wysyłanie Oczekiwanie ZAŁĄCZNIK A: SPECYFIKACJE SYSTEMU Dokładność ważenia Minimalne opóźnienie ważenia Wymogi w zakresie zasilania Dane fizyczne Warunki eksploatacji Sygnały wejściowe i wyjściowe Zegar Dostępne akcesoria Złącza wyjściowe/wejściowe ZAŁĄCZNIK B: KOREKTA KALIBRACJI ZAKRESU Sprawdzanie korekty ZAŁĄCZNIK C: KOMUNIKATY O BŁĘDACH Kołysanie się ładunku Łyżka do tyłu? Łyżka pusta? Łyżka nie z tyłu Sprawdź zasilanie Sprawdź wyzwalacz magnetyczny/optyczny

5 14.7. Sprawdź wyzwalacz obrotowy Sprawdź nr skali Sprawdzanie przechyłu Sprawdź przetwornik Sprawdź zero Podnoszenie poniżej zakresu Potrzeba opróżnienia Brak blokady Przekroczona liczba prób Przekroczenie celu Przeciążenie Niewłaściwe podnoszenie Zbyt duży przechył przód-tył Drukarka wyłączona Błąd drukarki Powrót poniżej zakresu Zbyt duży przechył w bok Zmiana prędkości Prędkość za wysoka Zbyt duży przechył Zbyt duży ciężar, zero anulowane Podnoszenie rozgrzewające ZAŁĄCZNIK D: GLOSARIUSZ

6 1. POWITANIE Dziękujemy za zakup systemu ważenia LOADRITE. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed pierwszym użyciem Miernik. Podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i korzystać z niego jako głównego źródła informacji. Formatowanie Poniższe zastosowane w tym podręczniku formaty tekstu wskazują określone rodzaje informacji: Konwencja Rodzaj informacji Pogrubienie Oznacza przycisk na Miernik lub Kursywa Oznacza nazwę ekranu lub okna, lub Stała szerokość znaków Nazwy czynności Oznacza obszar wyświetlany na ekranie, w tym przyciski, nagłówki, nazwy pól i opcje. Oznacza tryb działania dostępny w ramach konfiguracji Miernik. Dokładne brzmienie komunikatu o błędzie wyświetlanego na ekranie. W niniejszym podręczniku zastosowano następujące nazwy określające czynności: Określenie Nacisnąć Nacisnąć i przytrzymać Wybieranie Opis Nacisnąć i od razu zwolnić przycisk. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2-3 sekundy. Użyć przycisków strzałek do wyróżnienia pozycji w menu lub na liście, lub Podczas wyszukiwania produktu lub wartości w polu danych użyć klawiatury do wprowadzenia nazwy produktu. Produkt odpowiadający wprowadzonej nazwie zostanie wyróżniony. 1-6

7 Podręcznik użytkownika LOADRITE L WPROWADZENIE System ważenia LOADRITE służy do pomiaru masy ładunków podnoszonych przez ładowarki kołowe, podnośniki widłowe i podobne maszyny, które do podnoszenia ładunku wykorzystują siłowniki hydrauliczne. Główne części systemu ważenia LOADRITE to: Miernik zainstalowany w kabinie ładowarki oraz podłączone do niego czujniki zamontowane na ramionach podnoszących. Podczas podnoszenia ładunku wyzwalacz i przetworniki ciśnienia hydraulicznego przesyłają informacje do Miernik LOADRITE. Informacje te zostają przetworzone na cyfrowy odczyt masy, który zostaje wyświetlony na przyrządzie Miernik LOADRITE. System ważenia LOADRITE może dodawać masę każdego podniesionego ładunku do bieżącej sumy, co umożliwia precyzyjny załadunek Samochód i monitorowanie dziennych poziomów wydajności. Miernik LOADRITE stanowi główny interfejs między użytkownikiem a systemem ważenia LOADRITE. Wyposażony jest w pamięć wewnętrzną, która przechowuje ustawienia i dane produkcyjne także po wyłączeniu urządzenia. 2-7

8 2.1. ŁADOWARKA Z SYSTEMEM LOADRITE Pozycja Opis Czujnik nachylenia podłoża (opcja; wymagany w przypadku legalizacji handlowej) Drukarka (opcja) Przycisk zdalnego dodawania (opcja) Miernik LOADRITE Przełącznik blokady (opcja; wymagany w przypadku legalizacji handlowej) Wyzwalacz Przetwornik ciśnienia 2-8

9 2.2. CECHY MIERNIK Ikona Nazwa Opis Lampka wyzwalacza Zapala się, gdy podnoszony ładunek mija punkt wyzwolenia. Gdy lampka świeci, możliwe jest dodanie ładunku. Menu danych Powoduje wyświetlenie Menu danych. Cel Aktywacja ważenia w trybie Cel. Podział Aktywacja ważenia w trybie Podział. Zrzut Aktywacja ważenia ze zrzutem. Menu ustawień Tryb oczekiwania Przejście do Menu ustawień. Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, aby przejść do trybu Oczekiwanie. W górę Umożliwia przewijanie w górę listy opcji. W dół Umożliwia przewijanie w dół listy opcji. Zatwierdź Zaznaczenie pozycji. Zatwierdzenie zmian. Jeden Służy do wprowadzania cyfry 1. Dwa Służy do wprowadzania cyfry 2. Trzy Służy do wprowadzania cyfry 3. Cztery Służy do wprowadzania cyfry 4. Pięć Służy do wprowadzania cyfry 5. Sześć Służy do wprowadzania cyfry 6. Siedem Służy do wprowadzania cyfry 7. Osiem Służy do wprowadzania cyfry 8. Dziewięć Służy do wprowadzania cyfry

10 Ikona Nazwa Opis Odwołaj Odwoływanie ostatniego ładunku. Odejmij Odjęcie aktualnego ładunku od sumy. Wstecz Cofnięcie o jeden ekran menu. Zero Służy do wprowadzania cyfry 0. Dodaj Dodanie aktualnego ładunku łyżki do sumy. Włączenie lub wyłączenie funkcji Automatyczne dodawanie. Kasuj Kasowanie sumy częściowej dla aktualnego produktu. Zeruj łyżkę Zerowanie pustej łyżki PRECYZJA WAŻENIA Dla zachowania precyzji ważenia należy: W regularnych odstępach czasu przeprowadzać sprawdzenie zera. Upewnić się, że ruch w czasie podnoszenia jest płynny i spokojny, bez gwałtownych zmian tempa lub skoków. Podczas podnoszenia łyżka jest całkowicie pochylona do tyłu. Ładowarka jest wypoziomowana. Wskazówka: Ładowarka z zainstalowanym czujnikiem modułu kompensacji nachylenia podłoża nie musi być poziomowana przed rozpoczęciem ważenia Uzyskanie najwyższej precyzji ważenia Prędkość podnoszenia W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów dźwignię podnoszenia należy uruchamiać przed zwiększaniem prędkości silnika, tak aby maszyna nie kołysała się podczas podnoszenia, tzn. nie przekraczać normalnych obrotów. Punkt wyzwolenia Rozpoczynać podnoszenie znacznie poniżej punktu wyzwolenia. Pozwoli to na wyeliminowanie przyspieszania i kołysania się ładunku odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem ważenia. Uwaga: Zaleca się, aby przed osiągnięciem punktu wyzwolenia podnoszenie trwało co najmniej dwie sekundy. Kołysanie Większość ładowarka wyposażonych jest w opona pneumatyczne, które mogą powodować kołysanie się maszyny podczas podnoszenia. Aby zminimalizować zjawisko kołysania, dźwignię podnoszenia należy zawsze uruchamiać przed zwiększeniem prędkości silnika i rozpoczynać podnoszenie znacznie poniżej punktu wyzwolenia. Środek ciężkości Ciśnienie hydrauliczne w siłownikach podnoszących zależy od położenia środka ciężkości ładunku. Ważne jest, aby łyżka znajdowała się zawsze w tej samej pozycji, tj. była całkowicie przechylona do tyłu. 2-10

11 Systemy z legalizacją handlową Systemy LOADRITE spełniają wymogi przepisów dotyczących legalizacji handlowej w wielu krajach. Legalizacja umożliwia sprzedaż ważonego materiału bezpośrednio z ładowarka. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zadać enquire dotyczące legalizacji handlowej w danym kraju, należy kontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów marki LOADRITE. Wskazówka: Zasady obsługi systemów z legalizacją handlową opisane zostały w niniejszej Podręcznik użytkownika w zakresie, w jakim odbiegają one od standardowych zasad obsługi. 2-11

12 3. CODZIENNY PROCES WAŻENIA Poniżej opisano typowy podstawowy proces ważenia z użyciem systemu ważenia LOADRITE : 1) Włączyć Miernik i zalogować się (jeżeli jest to wymagane). 2) Przeprowadzić procedurę rozgrzewania. 3) Wyzerować pustą łyżkę. 4) Wybrać produkt do zważenia. 5) Przeprowadzić ważenie i dodać każdy ładunek. 6) Po zakończeniu załadunku samochód skasować sumę częściową. 7) Po zakończeniu korzystania z systemu ważenia LOADRITE przełączyć Miernik na tryb Oczekiwanie JAK WŁĄCZYĆ MIERNIK? Miernik LOADRITE włączy się automatycznie po uruchomieniu ładowarka JAK PRZEBIEGA LOGOWANIE? Funkcja Logowanie dostępna jest tylko pod warunkiem, że została wybrana w czasie instalacji. Ekran Logowanie zostanie wyświetlony po włączeniu miernika lub jego wyjściu z trybu Oczekiwanie. Po wyświetleniu ekranu Logowanie wykonać opisane niżej czynności, aby zalogować użytkownika w Miernik: 1) Nacisnąć lub, aby przewinąć w górę lub w dół listę nazw użytkowników. 2) Po wyświetleniu nazwy użytkownika nacisnąć. 3) Za pomocą klawiatury wprowadzić kod PIN, a następnie nacisnąć. 3-12

13 3.3. JAK PRZEPROWADZIĆ ROZGRZEWANIE? W celu zachowania najwyższej precyzji ważenia należy podnieść temperaturę płynu hydraulicznego w siłownikach podnoszących do wartości roboczej. Osiąga się to przez podnoszenie i opuszczanie pustej łyżki. Powyższy komunikat wyświetlany jest w sytuacji, gdy Miernik pozostawał wyłączony dłużej niż godzinę. Powyższy komunikat informuje o konieczności podniesienia i opuszczenia pustej łyżki z trzykrotnym minięciem punktu wyzwolenia: 1) Unieść łyżkę powyżej punktu wyzwolenia. 2) Opuścić łyżkę poniżej punktu wyzwolenia. 3) Powtórzyć procedurę jeszcze dwa razy, tak aby zniknął komunikat. Po zakończeniu rozgrzewania wyświetlony zostanie ekran Suma JAK WYZEROWAĆ PUSTĄ ŁYŻKĘ? Funkcja Sprawdź zero dostępna jest tylko pod warunkiem, że została wybrana w czasie instalacji. Z uwagi na możliwość występowania niewielkich błędów wynikających z akumulacji materiału wewnątrz łyżki konieczne jest okresowe przeprowadzenie zerowania systemu ważenia LOADRITE. Funkcjonalność Technologia kompensacji tarcia oraz niekorzystnych czynników zewnętrznych (Friction and Ambient Compensation Technology FACT) aktualizowana jest także w ramach procesu zerowania. Powyższy komunikat informuje o konieczności wyzerowania pustej łyżki. Wyświetlony zostanie komunikat: Co 15 minut przez pierwszą godzinę oraz Co 30 minut przez resztę czasu (domyślny czas to 30 minut, ale możliwa jest jego modyfikacja w zakresie między 15 a 180 minut). Wykonać poniższe czynności, aby wyzerować łyżkę: WAŻNE: Podczas ważenia ładunku ładowarka musi być ustawiony poziomo, a łyżka musi być pusta i całkowicie przechylona do tyłu. 1) Upewnić się, że ładowarka jest wypoziomowany, a łyżka opróżniona. 2) Unieść pustą łyżkę. 3) Nacisnąć. Wyświetlona zostanie prędkość podnoszenia. Uwaga: Jeżeli w czasie instalacji pominięto aktualizację oprogramowania FACT, nacisnąć ponownie, aby kontynuować. Aktualizację można pominąć jedynie określoną liczbę razy, zanim konieczne będzie jej przeprowadzenie. 4) Gdy wyświetlony zostanie komunikat Opuść ramiona, należy opuścić pustą łyżkę. Wyświetlona zostanie prędkość opuszczania. Uwaga: Podczas podnoszenia i opuszczania należy utrzymać tę samą prędkość. Jeśli różnica między prędkościami będzie zbyt duża, Miernik wyświetli monit o powtórzenie próby. Wyświetlony zostanie komunikat Zerowanie zakończone, a następnie ekran Suma. 3-13

14 3.5. JAK WYBRAĆ PRODUKT DO ZWAŻENIA? 1) Sprawdzić, czy wyświetlany jest ekran Suma. 2) Nacisnąć. Wyświetlone zostanie Menu danych. 3) Wybrać Produkt, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Produkt. 4) Nacisnąć lub aby przewinąć w górę lub w dół listę produktów aż do zaznaczenia właściwego produktu. 5) Nacisnąć. Nazwa produktu wyświetlona zostanie na sekundę przed wyświetleniem ekranu Suma JAK PRZEPROWADZA SIĘ WAŻENIE I DODAWANIE ŁADUNKU ŁYŻKI? Rozpoczęcie ważenia ładunków łyżki można rozpocząć po wyświetleniu ekranu Suma. WAŻNE: Podczas ważenia ładunku ładowarka musi stać poziomo, a łyżka musi być pusta i całkowicie przechylona do tyłu. 1) Unieść łagodnie łyżkę ładunku z zachowaniem stałych obrotów silnika, tak aby minąć punkt wyzwolenia. Wyświetlony zostanie komunikat Ważenie. 2) Miernik wyemituje alarm dźwiękowy, zaświeci się (lampka wyzwalacza), a na ekranie wyświetlone zostaną wartości masy aktualnego ładunku, sumy częściowej oraz potencjalnego nowego ładunku. 3) Nacisnąć, aby dodać ładunek. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o liczbie łyżek dodanych do aktualnego ładunku, na przykład Liczba dodanych łyżek: 1. Uwaga: Jeżeli w ciągu 8 sekund od momentu podniesienia ładunku powyżej punktu wyzwolenia nie zostanie naciśnięty przycisk, Miernik wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetlony zostanie komunikat Limit czasu. Masa zostanie następnie odrzucona i wyświetlony zostanie ekran Suma. Liczba sekund, po której Miernik przekracza limit czasu, może być inna, zależnie od ustawienia wprowadzonego podczas instalacji. Po dodaniu ładunku wyświetlany jest ekran Suma z nową sumą częściową oraz liczbą łyżek ładunku. 3-14

15 Automatyczne dodawanie Funkcja Automatyczne dodawanie dostępna jest tylko pod warunkiem, że została wybrana w czasie instalacji. W zależności od modelu systemu ważenia LOADRITE niektóre funkcje mogą być niedostępne. System ważenia LOADRITE można skonfigurować do automatycznego dodawania ładunku łyżki po jej podniesieniu powyżej punktu wyzwolenia przez określoną liczbę sekund. LUB gdy łyżka jest przechylona do przodu w celu zrzucenia ładunku. Oznacza to brak konieczności naciskania przycisku po każdym uniesieniu ładunku. W zależności od ustawień wprowadzonych w czasie instalacji: Ładunki łyżki mogą nie być dodawane w przypadku zbyt małej masy Funkcja Automatyczne dodawanie może zostać włączona lub wyłączona za pośrednictwem Menu konfiguracji lub poprzez naciśnięcie (przełączanie automatycznego dodawania) Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego dodawania 1) Nacisnąć. Wyświetlone zostanie Menu danych. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Automatyczne dodawanie, a następnie nacisnąć. 3) Wykonać następujące czynności: Jeżeli... Wówczas... funkcja Automatyczne dodawanie ma zostać włączona, za pomocą przycisków strzałek wybrać Włącz, a następnie nacisnąć. funkcja Automatyczne dodawanie ma zostać wyłączona, za pomocą przycisków strzałek wybrać Wyłącz, a następnie nacisnąć. 4) Nacisnąć, aby wrócić do ekranu Suma Przełączanie automatycznego dodawania W zależności od konfiguracji Miernik funkcja przełączania automatycznego dodawania może być niedostępna. Przełączanie między automatycznym dodawaniem a normalnym procesem dodawania możliwe jest za pośrednictwem ekranu Suma. Włączanie funkcji automatycznego dodawania 1) Na ekranie Suma nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Włączyć automatyczne dodawanie?. 2) Nacisnąć. Komunikat zmieni się na Automatyczne dodawanie włączone i wyświetlony zostanie ekran Suma. Wyłączanie funkcji automatycznego dodawania 1) Na ekranie Suma nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Wyłączyć automatyczne dodawanie?. 2) Nacisnąć. Komunikat zmieni się na Automatyczne dodawanie wyłączone i wyświetlony zostanie ekran Suma. 3-15

16 Przycisk zdalnego dodawania System ważenia LOADRITE wyposażony może być w opcjonalny przycisk Remote Add (zdalnego dodawania), który jest normalnie zamontowany na dźwigni lift lub w jej pobliżu. Jeżeli przycisk Remote Add (zdalnego dodawania) znajduje się w ładowarka, można go używać zamiennie z przyciskiem na Miernik Odejmowanie ładunku łyżki Funkcja może okazać się szczególnie przydatna w sytuacji, gdy wymagane jest załadowanie tylko części ładunku końcowego sypkiego materiału. Zważyć i dodać pełny ładunek, a następnie zrzucić wymaganą ilość na samochód. Następnie powtórzyć ważenie i odjąć pozostałą ilość, wykonując następujące czynności: WAŻNE: Podczas ważenia ładunku ładowarka musi stać poziomo, a łyżka musi być pusta i całkowicie przechylona do tyłu. 1) Podnieść ładunek płynnie powyżej za punktem wyzwolenia. 2) Miernik wyemituje alarm dźwiękowy, zaświeci się (lampka wyzwalacza), a na ekranie wyświetlone zostaną wartości masy aktualnego ładunku, sumy częściowej oraz potencjalnego nowego ładunku. 3) Nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Odejmowanie łyżki. Aktualna ilość zostanie odjęta od sumy częściowej. Wyświetlony zostanie ekran Suma Odwoływanie ładunku łyżki Funkcja Odwołaj stanowi odpowiednik ponownego podniesienia tego samego ładunku i może być wykorzystywana do korygowania błędów. Ostatni ładunek może zostać odwołany, jeśli został dodany lub odjęty. Aby odwołać wcześniej podniesioną masę, wykonać następujące czynności: 1) Nacisnąć. Wyświetlona zostanie ostatnia podniesiona masa. 2) Wykonać następujące czynności: Jeżeli... Wówczas... ostatnim działaniem było dodawanie, nacisnąć. Ładunek łyżki zostanie odjęty od sumy częściowej i sumy łącznej. ostatnim działaniem było odejmowanie, nacisnąć. Ładunek łyżki zostanie dodany do sumy częściowej i sumy łącznej. 3-16

17 3.7. JAK ZAKOŃCZYĆ ZAŁADUNEK? Po zakończeniu dodawania ładunków do samochód konieczne jest skasowanie sumy częściowej. Aby skasować sumę częściową, wykonać następujące czynności: Nacisnąć i przytrzymać. Na chwilę wyświetlona zostanie suma częściowa, po niej komunikat Suma skasowana, a następnie ekran Suma. Więcej informacji na temat sumy patrz "Sumy częściowa i łączna" na stronie 4-20 częściowej JAK PRZEŁĄCZYĆ MIERNIK NA TRYB OCZEKIWANIA? Jeżeli system ważenia LOADRITE nie będzie używany przez pewien czas, Miernik można przełączyć na tryb Oczekiwanie poprzez wykonanie poniższych czynności: Opcja 1 Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund. Miernik przełączony zostanie na tryb Oczekiwanie. Opcja 2 1) Nacisnąć. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Oczekiwanie, a następnie nacisnąć. Miernik przełączony zostanie na tryb Oczekiwanie. Opcja 3 Miernik LOADRITE przełączony zostanie automatycznie na tryb Oczekiwanie, jeżeli nie będzie używany przez dwie godziny. Jak opuścić tryb Oczekiwanie? Aby opuścić tryb Oczekiwanie, należy nacisnąć dowolny przycisk. Wyświetlony zostanie ekran Logowanie lub Suma. 3-17

18 4. EKRAN SUMY Ekran Suma jest pierwszym ekranem, który pojawia się po włączeniu Miernik lub po zalogowaniu użytkownika. Ekran Suma można wyświetlić w trzech układach: Układ klasyczny Układ kompaktowy Układ przewijany Aby zmienić układ ekranu Suma, patrz "Zmiana układu ekranu Suma" na stronie UKŁAD KLASYCZNY Układ Klasyczny ekranu Suma to układ domyślny, w którym wyświetlane są: aktualnie wybrany produkt, suma częściowa, liczba załadowanych łyżek i inne informacje. Komponent Produkt Suma częściowa Pola danych Opis Ładowany produkt. Aktualna suma częściowa ładowanego produktu. Aktualne wartości każdego z modyfikowalnych pól danych. Wskazówka: Aby wyświetlić aktualne wartości ze wszystkich pól danych, ustawić układ Kompaktowy lub Przewijany. Zegar Aktualna godzina. Narzędzie ważące Wykorzystywany przez ładowarka osprzęt odpowiedzialny za ważenie. Automatyczne dodawanie Jednostka masy / przechył przód-tył Ładunki w łyżce Grafika ramienia Wskazuje że funkcja Automatyczne dodawanie jest włączona. Wykorzystywana jednostka masy. Jest to jednostka masy wykorzystywana do wyświetlania sumy częściowej. Kąt przechyłu (przód-tył) ładowarki może zostać wyświetlony, o ile zainstalowany został czujnik nachylenia podłoża. Liczba zważonych łyżek ładunku. Grafika przedstawiająca wysokość podniesionej masy. 4-18

19 4.2. UKŁAD KOMPAKTOWY Układ Kompaktowy ekranu Suma służy do wyświetlania sumy częściowej, aktualnie wybranego produktu oraz wszystkich osiem modyfikowalnych pól danych (jeżeli zostały wybrane). Jak zmienić produkt lub jedną z wartości pól danych? 1) Nacisnąć lub, aby wybrać produkt lub pole danych, które ma zostać zmienione, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Produkt lub ekran odnośnego pola danych. 2) Nacisnąć lub, aby wybrać produkt lub pole danych, które ma zostać użyte, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Suma z nowym produktem lub nową wartością pola danych UKŁAD PRZEWIJANY Układ Przewijany ekranu Suma służy do wyświetlania sumy częściowej dużą, czytelną czcionką oraz do wyświetlania jednego z osiem pól danych. Aby przewijać listę pól danych, naciskać lub. Jak zmienić produkt lub jedną z wartości pól danych? 1) Nacisnąć lub, aby wybrać produkt lub pole danych, które ma zostać zmienione, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Produkt lub ekran odnośnego pola danych. 2) Nacisnąć lub, aby wybrać produkt lub pole danych, które ma zostać użyte, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Suma z nowym produktem lub nową wartością pola danych. 4-19

20 4.4. SUMY CZĘŚCIOWA I ŁĄCZNA System ważenia LOADRITE rejestruje bieżącą sumę mas ładunku. Dla każdego produktu zapisywane są niezależnie dwie sumy częściowa i łączna. Określenie Suma częściowa Definicja Bieżąca całkowita ilość produktu zważonego i załadowanego na ładowarka lub przyczepę. Wielkość sumy częściowej wyświetlana jest na ekranie Suma i zwiększa się do momentu jej skasowania przez naciśnięcie przycisku. Suma łączna Łączna ilość produktu załadowanego w dłuższym okresie, np. w ciągu zmiany lub dnia Kasowanie sumy częściowej Suma częściowa naliczana jest do momentu skasowania. Sumę częściową należy skasować po zakończeniu ładowania, np. załadunku samochód lub przyczepy. Nacisnąć. Na chwilę wyświetlona zostanie suma częściowa, po niej komunikat Suma skasowana, a następnie ekran Suma. Uwaga: Jeśli do systemu ważenia LOADRITE podłączona jest drukarka, to zależnie od ustawień wprowadzonych podczas instalacji: (i) sumy mogą być drukowane przed skasowaniem lub (ii) monit o wydrukowanie sum może pojawiać się po wyświetleniu komunikatu Suma skasowana Wyświetlanie i kasowanie sumy łącznej Sumę łączną dla aktualnego produktu można wyświetlić w dowolnym momencie. 1) Sprawdzić, czy wyświetlony został ekran Suma, a następnie nacisnąć. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Suma łączna. 3) Nacisnąć. Wyświetlona zostanie suma łączna, a po niej liczba dodanych łyżek. Po kilku sekundach Miernik wyświetli ekran Suma. Kasowanie sumy łącznej dla aktualnych produktów 1) Sprawdzić, czy wyświetlony został ekran Suma, a następnie nacisnąć. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Suma łączna. 3) Nacisnąć. Wyświetlona zostanie suma łączna dla aktualnego produktu, a wraz z nią liczba dodanych łyżek. 4) Nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Skasować sumę łączną?. 4-20

21 5) Ponownie nacisnąć, aby skasować sumę łączną. Wyświetlony zostanie komunikat Suma łączna skasowana. Jeżeli do systemu ważenia LOADRITE podłączona została drukarka, suma zostanie wydrukowana. Nacisnąć, aby anulować kasowanie sumy łącznej. Wyświetlony zostanie komunikat Kasowanie przerwane. Uwaga: Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, polecenie kasowania zostanie automatycznie anulowane. Kasowanie sumy łącznej dla wszystkich produktów 1) Sprawdzić, czy wyświetlony został ekran Suma, a następnie nacisnąć. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Kasuj wszystkie. 3) Nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Skasować wszystkie sumy?. 4) Ponownie nacisnąć, aby skasować sumę łączną. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o skasowaniu wszystkich sum. Jeżeli do systemu ważenia LOADRITE podłączona została drukarka, suma zostanie wydrukowana. Nacisnąć, aby anulować kasowanie sumy łącznej. Wyświetlony zostanie komunikat Kasowanie przerwane. Uwaga: Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, polecenie kasowania zostanie automatycznie anulowane. 4-21

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

PREcYzJA WAŻENIA WARUNKACH W KAŻDYCH LOADRITE ŚWIATOWY LIDER SYSTEMÓW WAŻENIA DLA ŁADOWAREK KOŁOWYCH

PREcYzJA WAŻENIA WARUNKACH W KAŻDYCH LOADRITE ŚWIATOWY LIDER SYSTEMÓW WAŻENIA DLA ŁADOWAREK KOŁOWYCH PREcYzJA W KAŻDYCH WARUNKACH OPTYMALIZACJA ZAŁADUNKU UNIKANIE KAR ZA PRZEŁADOWANIE REJESTRACJA PRODUKCJI WAGI LEGALIZOWANE LOADRITE ŚWIATOWY LIDER SYSTEMÓW DLA ŁADOWAREK KOŁOWYCH ZALETY SYSTEMÓW LOADRITE

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

System WAGMASTER. Wagi wagonowe Warszawa, ul.annopol 4A Tel. (022) , fax.: (022)

System WAGMASTER. Wagi wagonowe Warszawa, ul.annopol 4A Tel. (022) , fax.: (022) Skrócona instrukcja ważenia. System WAGMASTER Wagi wagonowe e-mail: schenck@schenckprocess.pl Strona 1 1. Uruchamianie programu WAGMASTER Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie okienko, w którym

Bardziej szczegółowo

WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB

WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB WAGI T-SCALE SERIA EHB / NHB WAGA LABORATORYJNA EHB NHB INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści WSTĘP... 3 OPIS KLAWIATURY I WYŚWIETLACZA... 3 PODSTAWOWE OPERACJE... 5 On/Off... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI (dotyczy modeli DTS 10P, 30P, 60P, 110P, 130P, 160P, 180P oraz DTS 200) Wersja z 22.12.2009r Niniejsza instrukcja dotyczy zestawu tablic składających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

A N G E L A P ( V E R. E X )

A N G E L A P ( V E R. E X ) W A G A E L E K T R O N I C Z N A A N G E L A P ( V E R. E X ) I N S T R U K C J A O B S Ł U G I AKADEMIK S.P. 61-701 POZNAŃ, POLAND UL. Fredry 7 TEL.FAX 061/852 66 61 S A L O N S P R Z E D A Ż Y 61-567

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI (dotyczy modeli DTS 10P, 30P, 60P, 110P, 130P, 160P, 180P, DTS 200, DTS 500) Wersja z 22.10.2012r Niniejsza instrukcja dotyczy zestawu tablic składających

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor Spis treści 1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI 2 2. WYGLĄD I ROZMIAR 2 3. ZESTAWIENIE FUNKCJI I OPIS PRZYCISKÓW 3 Zestawienie funkcji urządzenia 3 Wyświetlacz zaawansowany 4 Wyświetlacz podstawowy 4 4. OPIS PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

AirKey. Krok pierwszy

AirKey. Krok pierwszy AirKey Krok pierwszy Rejestracja w systemie AirKey Na stronie airkey.evva.com kliknąć przycisk Rejestracja w systemie AirKey Wykonać rejestrację. Otrzymasz e-mail potwierdzający, za pomocą którego ukończysz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo