Jacek Skarbek REIKI. klucz do serca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Skarbek REIKI. klucz do serca"

Transkrypt

1 Jacek Skarbek REIKI klucz do serca Metoda naturalnego uzdrawiania i rozwoju duchowego Dla mojej - kroczącej równieŝ drogą reiki - córki Astrid Aby napisać tę ksiąŝkę, potrzebowałem duŝo cierpliwości i pomocy moich najbliŝszych. Dziękuję serdecznie mojej Ŝonie - mojemu najlepszemu przyjacielowi za wyrozumiałość, z jaką przyjmowała wielogodzinne ślęczenie nad tekstem, gdy nie mogłem być razem z nią, jak równieŝ za jej pomoc i krytyczną ocenę treści i stylu tej ksiąŝki. TakŜe moja córka przez wszystkie te dni dzielnie znosiła brak ojca", za co jestem jej bardzo wdzięczny. Dziękuję wam za miłość! KsiąŜka ta zapoznaje czytelników ze sprawdzonymi metodami i technikami stosowania reiki w celach uzdrawiania, nie udziela jednak wiąŝących porad terapeutycznych przy leczeniu chorób. Zarówno autor jak i wydawnictwo zalecają kaŝdemu z was zwrócenie się najpierw do lekarza lub terapeuty z prośbą o konsultacje, zanim zaczniecie własną kurację. 1

2 WSTĘP...5 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI REIKI JAKO NATURALNAMETODA UZDRAWIANIA Co to jest reiki?...6 Jak działa reiki?...8 Jaka jest reiki?...9 Legenda o doktorze Mikao Usui...10 Wielcy Mistrzowie Reiki...12 Stopnie reiki...14 Pierwszy stopień reiki...14 Drugi stopień reiki...14 Trzeci stopień reiki (równieŝ 3a)...14 Czwarty stopień reiki (równieŝ 3b)...14 Pierwszy stopień reiki...15 Jak wybrać nauczyciela?...15 Kurs pierwszego stopnia...16 Co się dzieje podczas inicjacji?...18 Co uzyskuje się poprzez pierwszy stopień reiki?...19 Trzy tygodnie oczyszczania...21 Postępowanie po pierwszej inicjacji...21 Pięć Duchowych Zasad Reiki...22 Właśnie dzisiaj nie będę się złościć Właśnie dzisiaj nie będę się martwić...23 Właśnie dzisiaj będę pracować uczciwie...24 Właśnie dzisiaj będę Ŝyczliwy dla wszystkich Ŝywych istot...24 Właśnie dzisiaj docenię wszystko, co mam...24 Zasada wymiany energii...24 Reiki i nauka...25 Dotyk...26 Uwagi końcowe do pierwszego stopnia reiki...28 Drugi stopień reiki...30 Kurs drugiego stopnia...30 Co się dzieje podczas inicjacji drugiego stopnia?...31 Symbole drugiego stopnia reiki...31 MoŜliwości drugiego stopnia reiki Trzeci stopień reiki...33 Czwarty stopień reiki...33 Krótki opis czakr...34 Ciała energetyczne człowieka...38 Seanse reiki...38 Zalecenia podczas sesji reiki...39 Aplikowanie reiki samemu sobie...41 Seans reiki z innymi...47 Pozycje przy sesjach reiki z innymi ludźmi...49 Harmonizacja czakr...62 Skrócony zabieg reiki...63 Pierwsza pomoc przy uŝyciu reiki...64 Grupowy seans reiki...64 Towarzyszenie umierającym...65 Reiki i zwierzęta...65 Reiki i rośliny

3 Reiki i Ŝywność...67 Szkice anatomiczne...68 Pozycje przy leczeniu róŝnych dolegliwości...69 Połączenie reiki z innymi metodami leczniczymi...74 Kolor i dźwięk...75 Muzyka...76 Kryształy...76 MasaŜe...76 Homeopatia...77 Krople doktora Bacha...78 Terapia zapachami...78 Pieniądze i reiki...79 Strona prawna przy leczeniu za pomocą reiki...80 Organizacje reiki...81 Zakończenie części I...82 CZĘŚĆ II REIKI JAKO DROGA I JEJ PODARUNKI Reiki na przełomie epok...83 Pierwszy stopień reiki...85 Medytacja...86 Kochaj siebie i innych...87 Pozostań skromny...87 I jeszcze kilka podarunków reiki...88 Drugi stopień reiki...89 Symbole drugiego stopnia reiki...90 Pierwszy symbol reiki...91 Drugi symbol reiki...92 Trzeci symbol reiki...92 Stosowanie symboli...93 Wzmacnianie strumienia energii...94 Harmonizacja czakr...94 Wyrównywanie sfery psychicznej i odprogramowanie...94 Wysyłanie reiki na odległość...96 Zabieg mentalny na odległość...98 Jednoczesne wysyłanie reiki większej liczbie ludzi...98 Oczyszczenie karmy...98 Pozbycie się przesądów i starych poglądów...98 Usuwanie wewnętrznych konfliktów...98 Wyjaśnianie przyszłych i minionych sytuacji...99 Znajdowanie zakłóceń w pomieszczeniach...99 Harmonizacja pomieszczeń Neutralizowanie wpływu Ŝył wodnych Szybkie połączenie się z ziemią Energetyzacja przedmiotów Energetyzacja poŝywienia Pobudzenie systemu immunologicznego Czyszczenie i programowanie kryształów Prysznic reiki Reiki dla ziemi Medytacja Symbole i pola morfogenetyczne Trzeci stopień reiki

4 Symbol mistrzowski i medytacja z nim Huna Iho - dusza Trzy Ja człowieka Ku -NiŜsze Ja Uhane - Średnie Ja Aumakua - WyŜsze Ja Mana - energia Ŝyciowa Kino - ciało fizyczne Jak działa huna? Huna i reiki Kontakt z WyŜszym Ja Kontakt z NiŜszym Ja Na zakończenie Zalecana bibliografia

5 WSTĘP Kto jest szczęśliwy, moŝe uszczęśliwiać innych; kto to robi, ten pomnaŝa swoje szczęście. 5 (Johannes Ludwig Wilhelm Gleim) Gdy boli cię głowa, instynktownie przykładasz do niej dłonie, obejmujesz nimi policzek przy bólu zęba, lub teŝ zakrywasz potłuczone kolano. Gdy dziecko skarŝy się na ból brzucha, delikatnie gładzisz to miejsce dłońmi i juŝ po krótkim czasie dolegliwości wydają się mijać. Od tysięcy lat instynkt nakazywał posługiwać się energią płynącą z naszych rąk, aby łagodzić ból. RównieŜ intuicja podpowiadała róŝne rytuały, aby wyprosić lepsze plony, sprowadzić deszcz w czasie suszy czy teŝ złagodzić gniew bogów. Od tamtych lat przewinęło się wiele pokoleń i coraz bardziej zapominaliśmy o instynkcie, o Ŝyciu w harmonii z naturą i o mistyce. Potem przyszło mroczne średniowiecze a z nim inkwizycja bezwzględnie tępiąca wszelkie przejawy herezji. Dozwolone było jedynie to, co Kościół uznawał i propagował, a odstępstwa kończyły się najczęściej na stosie. Filozofia materialistyczna - w niektórych częściach świata wsparta nowymi systemami politycznymi - zapoczątkowała tendencje do tłumaczenia sobie wszystkich zjawisk wszechświata na drodze naukowej. Wynalazki wielkich umysłów tych czasów, nowe teorie naukowe, odkrycie substancji genetycznej DNA, nowych planet i gwiazd zdawały się utwierdzać nas w przekonaniu, Ŝe całą naturą kierują po prostu równania matematyczne i niezachwiane prawa fizyki. Filozofowie, ale równieŝ teologowie coraz częściej podawali w wątpliwość doktryny religijne, nie widząc w nich wytłumaczenia naszej rzeczywistości ani objaśnienia sensu Ŝycia. Człowiek i jego istnienie zaczęło wydawać się nam po prostu wybrykiem ewolucji. Im bardziej jednak poznawaliśmy otaczający nas świat, tym więcej pojawiało się nowych zagadek i niewiadomych. Pełni zapału odkrywczego, ludzie stanęli nagle przed murem nie dającym się przebić Ŝadnym ze znanych praw. Z roku na rok wyrasta przed nami coraz więcej przeszkód, których nie potrafimy pokonać naszym intelektem. Wybitni uczeni zaczynają coraz bardziej skłaniać się ku tezie, iŝ pewnych zjawisk nie jesteśmy zdolni objąć umysłem. Coraz częściej pojawia się przekonanie, Ŝe istnieje jednak pewna sfera, o której niestety wiemy niezwykle mało. Archeologia odkrywa stare kultury, które juŝ przed tysiącami lat stały na bardzo wysokim poziomie. Licząca 6000 lat, kultura sumeryjska dysponowała wiedzą, którą nasza nauka zdobywa dopiero teraz. Coraz wyraźniejsza jest tendencja do ponownego sięgania po zdobycze dawnych tysiącleci. NaleŜy do nich równieŝ reiki. Reiki jest starą sztuką uzdrawiania poprzez przyłoŝenie rąk. Praktykowana była przed tysiącami lat przez wtajemniczonych w Tybecie, stosował ją później Budda, równieŝ Jezus Chrystus uzdrawiał dłońmi. Metoda ta posługuje się leczniczą energią płynącą z dłoni, tak zwaną Uniwersalną Energią śyciową. Reiki wychodzi z załoŝenia, Ŝe nasze ciało składa się z wielu warstw: z widocznego ciała fizycznego i kilku poziomów ciał energetycznych. Choroba nie jest niczym innym, jak zakłóceniem normalnego przepływu energii przez wszystkie ciała oraz wynikiem braku harmonii pomiędzy poszczególnymi poziomami (warstwami) naszego Ŝycia. Uniwersalna Energia śyciowa usuwa powstałe w organizmie blokady, otwiera centra energetyczne (czakry) i przywraca harmonię wszystkich naszych ciał. Jest energią pozytywną i nie moŝe nikomu zaszkodzić. W okresie ostatnich dziesięciu lat reiki stała się najczęściej stosowaną alternatywną metodą leczenia w Europie Zachodniej i zyskuje coraz większe zainteresowanie w Polsce. KaŜdy moŝe leczyć za pomocą reiki. Nie jest to metoda dostępna jedynie wąskiej grupie wybranych. Aby korzystać z dobrodziejstwa Uniwersalnej Energii śyciowej, nie potrzeba specjalistycznego wykształcenia, ani teŝ Ŝadnej praktyki terapeutycznej. Wystarczy połoŝyć ręce na sobie lub na ciele innej osoby i pozwolić płynąć energii. Osiągane przy tym wyniki często zaskakują nawet sceptyków i niedowiarków: juŝ po krótkim czasie znacznie poprawia się nasze samopoczucie, znikają stres i dolegliwości fizyczne. Czujemy się znowu młodsi i pełni sił witalnych. Reiki jest w kaŝdym z nas!

6 CZĘŚĆ I REIKI JAKO NATURALNA METODA UZDRAWIANIA Rozdział ten jest przeznaczony dla czytelnika, który spotyka się po raz pierwszy z pojęciem reiki lub zna ją jedynie jako metodę naturalnego uzdrawiania polegającą na przyłoŝeniu rąk w celu niesienia pomocy sobie lub innym. Opisuję tu reiki jako pojęcie i podaję legendę jej ponownego odkrycia przez doktora Mikao Usui. Czytelnik znajdzie w tym rozdziale informacje na temat poszczególnych stopni reiki, sposobu zdobycia umiejętności jej stosowania (inicjacje), a takŝe wiele praktycznych metod i pozycji przy zabiegach uzdrawiających oraz dowie się o moŝliwości jej wykorzystania w innych metodach leczniczych. Starałem się utrzymać tę część ksiąŝki w tonie rzeczowym, moŝe nazbyt suchym, reiki jest jednak pojęciem zbyt odbiegającym od naszego codziennego trybu myślenia i bardziej zrozumiałym, gdy przedstawi się ją bardziej namacalnie. Zadaniem reiki jest ogarnąć jak największą liczbę ludzi. Nasz świat, wykorzystywany i maltretowany przez nas samych, potrzebuje reiki. Potrzebuje jej bardziej niŝ kiedykolwiek wcześniej. Rzeczowy ton tego rozdziału nie pozbawia reiki jej mistycyzmu i duchowości, lecz mam nadzieję, Ŝe uczyni ją bliŝszą i bardziej zrozumiałą dla tych rzesz ludzi, którzy chcą jednak wziąć kaŝdą rzecz do ręki", aby ją lepiej zrozumieć. Dla uproszczenia uŝywam przede wszystkim formy rodzaju męskiego. JeŜeli piszę o mistrzach reiki, mam oczywiście na myśli zarówno mistrzynie, jak i mistrzów. To samo dotyczy uczennic i uczniów. Na pocieszenie dla - być moŝe zawiedzionych - przedstawicielek płci pięknej chciałbym nadmienić, Ŝe reiki jest jednak zdecydowaną domeną kobiet (nad czym bardzo ubolewam). Być moŝe nasz świat byłby piękniejszy, gdyby męŝczyźni - jednak najczęściej stojący u steru władzy - zapalili się do tej wspaniałej moŝliwości i otworzyli serca na uzdrawiającą i harmonizującą Uniwersalną Energię śyciową. Co to jest reiki? Reiki jest uzdrawiającą energią płynącą przez dłonie ludzi dostrojonych do jej częstotliwości, jest Uniwersalną Energią śyciową, leczniczą siłą miłości. MoŜe nas uczynić całymi, przywrócić jedność ciała, umysłu i ducha. Wszechświat jest wypełniony reiki. Reiki jest nazwą pochodzącą z języka japońskiego. Jako ludziom Zachodu posługującym się określoną i niewielką liczbą liter, z których tworzymy słowa oznaczające konkretne pojęcia, niezwykle trudno jest nam oddać dokładnie sens tego słowa. Musimy pamiętać o tym, Ŝe takie języki jak na przykład japoński czy chiński uŝywają zarówno w pisowni jak i w słownym przekazywaniu myśli bardziej pojęć niŝ utworzonych z liter słów (proszę tu znawców tych języków o wybaczenie mi uŝytych uproszczeń). Nie bez znaczenia jest w tym przypadku równieŝ duŝa róŝnica w mentalności mieszkańców Orientu i Okcydentu: języki zachodnie wykazują tendencję do wyraŝania pojęć namacalnych i słowo człowiek" będzie prawie zawsze oznaczało po prostu człowiek". Języki wschodnie, posługując się raczej pojęciami, dopuszczają w o wiele większym stopniu wieloznaczność w zaleŝności od kontekstu uŝytego słowa. Reiki składa się z dwóch pojęć: Rei i ki. Rei moŝna przetłumaczyć jako Duch, ki jako Rozum, razem Intelekt; oznacza więc duchową energię lub teŝ Uniwersalną Energię śyciową. Według innego tłumaczenia Rei to kosmiczna energia duchowa, ki to energia osobista; połączenie obydwu tych energii daje ponownie Uniwersalną Energię śyciową. 6

7 Reiki jest strumieniem energii Ŝyciowej, przekazywanej przez ludzi dostrojonych przez inicjację do jej częstotliwości. Nie jest ona pojęciem nowym. Nabywanie umiejętności posługiwania się energią Ŝyciową znane było w wielu starych kulturach. Jej stosowanie zakładała joga (Indie), Ch'i Kung (Chiny), czy teŝ Wyda (Celtowie). JuŜ przed blisko trzema tysiącami lat metoda ta była znana i praktykowana przez mnichów tybetańskich. Mówi się równieŝ, Ŝe stosował ją takŝe Siddhartha Gautama (Budda) w celu uzdrawiania ludzi. Wiedza o rytuale inicjacji reiki była dostępna w ciągu wieków jedynie niewielu osobom. Sztuki tej nauczano w szkołach duchowych i w klasztorach. Zazwyczaj umiejętność inicjacji miał Wielki Mistrz, który czując nadchodzący koniec Ŝycia przekazywał tę wiedzę następcy. Przypuszcza się, iŝ któryś z kolei Wielki Mistrz nie zdąŝył tego uczynić i tak metoda ta została aŝ do końca XIX wieku - kiedy ponownie ją odkryto - zapomniana. Reiki pochodzi ze źródła poza zasięgiem naszego zrozumienia i jest motorem wszelkiego Ŝycia. Jest boskim podarunkiem dla kaŝdego człowieka i od chwili narodzin stoi do naszej dyspozycji. Niestety, przez niewłaściwy rozwój w ciągu dziejów zatraciliśmy umiejętność posługiwania się nią i zamknęliśmy nasze ciała i umysły na przepływ Uniwersalnej Energii śyciowej. Dopiero dzięki inicjacji dokonanej przez uprawnionego do tego mistrza reiki moŝemy się ponownie na nią otworzyć. Otwarcie ducha i umysłu moŝna równieŝ osiągnąć stosując przez wiele lat ćwiczenia duchowe, na przykład jogę. Reiki wyróŝnia się swoją olbrzymią prostotą. To, co uczeń jogi osiąga po latach wyrzeczeń i dyscypliny, w systemie reiki zostaje nam darowane w ciągu niewielu zaledwie godzin za pośrednictwem rytuału inicjacyjnego. Inaczej niŝ w innych metodach uzdrawiania, kaŝdy moŝe zdobyć te umiejętności i nieść pomoc i ulgę innym, a takŝe sobie. Wystarczy po prostu połoŝyć ręce i wyrazić Ŝyczenie, by reiki płynęła. Zdaję sobie sprawę z tego, Ŝe niejeden sceptyczny czytelnik pokręci z niedowierzaniem głową, a moŝe nawet zacznie się zastanawiać, czy warto kupić tę ksiąŝkę. Nieszczęściem mieszkańców krajów zachodnich jest to, Ŝe wierzymy lub ufamy jedynie temu, co moŝemy wziąć do ręki, obejrzeć lub powąchać. Niektórzy potrafią uwierzyć w coś dopiero wtedy, gdy przedstawi się im naukowe dowody i wyniki badań przeprowadzonych przez Bardzo-PowaŜne-Instytuty. Mimo niezaprzeczalnych wyników stosowania reiki w przypadku leczenia chorób, przy których zawiodła konwencjonalna medycyna, ubezpieczalnie dla chorych wielu państw zachodnich w dalszym ciągu bronią się przed uznaniem tej metody i zwracaniem kosztów leczenia. Te same ubezpieczalnie honorują jednak rachunki za zabiegi akupunktury lub akupresury, chociaŝ i w tym przypadku nie udało się naukowo wyjaśnić zasad ich leczniczego działania. Reiki wydaje się być metodą zbyt mistyczną i niewytłumaczalną. Czy trzeba zrozumieć reiki? Prawdziwe zrozumienie nie jest funkcją rozumu. Tylko sercem widzimy dobrze. NajwaŜniejsze rzeczy są niewidoczne dla oczu" - powiedział pisarz Antoine Saint-Exupery, autor Małego księcia. Reiki moŝemy zrozumieć najwyŝej sercem, tak jak miłość. Reiki jest miłością - miłością Boga. Chciałbym od razu uspokoić tych czytelników, którzy są niewierzący lub uwaŝają Ŝe Ŝyciodajna energia wypływa jedynie z wyznania chrześcijańskiego, głównie katolickiego: reiki nie jest związana ani teŝ nie stoi w sprzeczności z Ŝadną religią ani filozofią Ŝyciową. Buddyści, 7

8 chrześcijanie, mahometanie i ateiści mogą stosować reiki bez konieczności zmiany przekonań religijnych czy teŝ światopoglądu. Reiki jest dla nas wszystkich! A sceptykom domagającym się dowodów naukowych przypomnę słowa Buddy: Prawdąjest to, co działa". Jak działa reiki? Zapewne kaŝdy zadał sobie juŝ kiedyś pytanie, czym jest Ŝycie, lub co decyduje o tym, Ŝe jeden przedmiot jest martwy, podczas gdy rośliny, zwierzęta i ludzie Ŝyją i rozwijają się. Kwestię tę moŝna rozpatrywać na płaszczyźnie teologicznej, lecz obawiam się, Ŝe ani ja, ani teŝ większość czytelników nie dysponuje w tym zakresie wystarczającą wiedzą, by prowadzić tego typu dysputy. W rezultacie takiej dyskusji sformułowano by zaledwie przypuszczenia, które najprawdopodobniej nie doprowadziłyby do tak zwanego wniosku końcowego. Rozpatrzmy więc sprawę Ŝycia z punktu widzenia nauki. śycie jest energią. Istotę Ŝywą odróŝnia od przedmiotu martwego fakt, Ŝe w pierwszym wypadku mamy do czynienia z ciągłym przepływem energii, którą moŝemy nazwać energią Ŝyciową. Bez niej nie istniałoby Ŝycie. Ograniczmy w tej fazie nasze rozwaŝania do człowieka. Przez nasze ciało specjalnymi torami (meridianami lub nadi's) bez przerwy przepływa energia i koncentruje się w centrach energetycznych, czyli w czakrach. Jej swobodny przepływ oznacza zdrowie, całość i spełnienie. Blokady w meridianach i w czakrach powodują stagnację, choroby i brak całości. Znaczenie nie zakłóconego przepływu energii znane było w kulturach wschodnich od dawna. Stara metoda masaŝu shiatsu polega na punktowym nacisku na ciało wzdłuŝ meridianów, aby usunąć ewentualne blokady. KaŜde niekorzystne przeŝycie, stres czy choroba znajduje odzwierciedlenie w naszym ciele i objawia się jako zator na drodze przepływu energii. Blokady te powodują po pewnym czasie pojawienie się napięć w tkance mięśniowej, co z kolei prowadzi nieuchronnie do niewydolności związanych z danym obszarem organów, czyli do choroby. JeŜeli uświadomimy sobie, Ŝe kaŝda choroba jest po prostu zakłóceniem przepływu energii, łatwiej będzie nam zrozumieć działanie reiki. Poprzez połoŝenie rąk przekazujemy ciału reiki. Harmonizuje ona przepływ energii Ŝyciowej i usuwa szkodliwe blokady. Dajemy w ten sposób ciału dodatkową siłę, która moŝe być spoŝytkowana do wdroŝenia lub przyspieszenia procesów uzdrawiających. Reiki jest energią miłości. Oznacza to, Ŝe aby mogła przepływać przez dłonie, nasze serca muszą być otwarte. Uzdrawianie jest funkcją miłości. Nasz świat potrzebuje tak wielu terapeutów, poniewaŝ brakuje mu miłości. Reiki jest pozytywną energią obdarzoną własną inteligencją przewyŝszającą znacznie nasze zdolności zrozumienia. Działa zawsze pozytywnie, lecz jej dokładne skutki nie podlegają naszej kontroli. Reiki działa zawsze dodatnio w sensie wyŝszego porządku, co oznacza, Ŝe nie zawsze moŝemy przewidzieć, jak się objawią jej rezultaty w konkretnym przypadku. Nikt z nas nie potrafi powiedzieć, co jest dla niego najlepsze, i dlatego skutki reiki nie zawsze są zgodne z naszymi oczekiwaniami. UŜycie reiki w złych celach jest całkowicie wykluczone. Cechą charakterystyczną tej energii jest to, Ŝe jest ona zawsze pozytywna i nie moŝe działać ujemnie. Reiki jest dobrem absolutnym. Wspaniałym odczuciem przy przekazywaniu jej innym osobom lub sobie samemu jest świadomość, iŝ WyŜsza Siła działa poprzez nasze dłonie. Nie musimy przy tym koniecznie mieć wiadomości na temat budowy anatomicznej oraz przyczyn chorób; reiki zawsze płynie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, i działa na dolegliwości od wewnątrz. JeŜeli boli cię głowa, łykasz po prostu tabletkę przeciwbólową nie zastanawiając się nad tym, Ŝe w ten sposób leczysz skutki, a nie przyczyny. Rzeczywisty powód dolegliwości skuli się w tobie w postaci blokady energetycznej i zaczeka do następnej okazji, by ponownie dać znać o sobie. Przyczyną bólu głowy moŝe być na przykład jakiś nie rozwiązany problem, decyzja, którą trzeba podjąć, lecz odsuwa się ją na później, przeŝycie, którego nasza podświadomość nie zdołała przetrawić. Błędem w naszym codziennym myśleniu i - niestety - w nastawieniu jeszcze wielu lekarzy jest 8

9 traktowanie chorób jako przyczyn i skutków fizycznych. Utrzymanie zdrowia wymaga osiągnięcia jedności ciała, umysłu i ducha. We wszechświecie nic nie istnieje niezaleŝnie. Wszystko zaleŝy od wszystkiego. śyjemy na wielu poziomach i tylko terapia całościowa (holistyczna) moŝe przynieść nam prawdziwe wyzdrowienie. Medycyna wschodnia od dawna uznała tę jedność, podczas gdy szczycący się swoimi osiągnięciami świat zachodni uświadamia sobie tę prawdę bardzo powoli. Reiki działa na wszystkie poziomy naszego Ŝycia i leczy nas całościowo. Jest ona esencją sztuki uzdrawiającej. Nowoczesna fizyka dostarczyła nam w ostatnim czasie dowodów na to, Ŝe wszystko - równieŝ i to, co nazywamy materią-jest jedynie pewną formą energii. Nasz świat realny składa się więc z rozmaitych postaci energii, róŝniących się od siebie częstotliwością. Im bardziej namacalna jest jakaś postać, tym niŝsza częstotliwość jej drgań. Blok Ŝelaza drga wolniej od bardziej miękkiego ciała fizycznego. Ciało astralne charakteryzuje się wyŝszą częstotliwością nasz duch drga jeszcze szybciej, a najwyŝsza forma energii Siły Absolutnej osiąga niepojęte dla nas częstotliwości. KaŜde negatywne odczucie, smutek, wstrząsające przeŝycie czy choroba zostawiają w nas ślad w postaci obszaru obniŝonego poziomu drgań. KaŜde pozytywne uczucie: miłość, uniesienie czy radość, podnosi naszą częstotliwość. Reiki jest jedną z form Energii Absolutnej danej nam w podarunku. Pomaga nam wznieść się ponownie na wyŝsze poziomy drgań. REIKI powoduje: głębokie odpręŝenie, usunięcie blokad energetycznych, wydalenie trucizn z organizmu, dopływ energii Ŝyciowej, podniesienie częstotliwości drgań. Reiki nie jest oczywiście jedyną metodą uzdrawiania energetycznego. W zasadzie wszystkie formy pracy z pacjentem związane są w większym lub mniejszym stopniu z wymianą energii. DuŜo mogliby na ten temat powiedzieć lekarze, psychoterapeuci czy masaŝyści. KaŜdy kontakt z chorą osobą niesie ze sobą wciąganie chorej energii od pacjenta. Lekarz stykający się codziennie z wieloma pacjentami przejmuje od nich - czy chce, czy nie - duŝą dawkę tej negatywnej energii. Osoby, którym coś dolega, moŝna by przyrównać do wampirów energetycznych. Nasze ciało fizyczne otoczone jest warstwą energetyczną zwaną aurą, odzwierciedlającą obecny stan fizyczny i psychiczny kaŝdego z nas. Zdjęcia Kirliana dowiodły, Ŝe nie jest to ezoteryczna paplanina, lecz fakt naukowy. Podczas kontaktu w gabinecie lekarskim dochodzi siłą rzeczy do wymieszania się aur pacjenta i lekarza. Chory, którego równowaga energetyczna została zakłócona, wysysa wtedy energię z aury osoby zdrowej. Nie trzeba specjalnie wyjaśniać, jak czuje się lekarz po dniu pracy. W odróŝnieniu od tego reiki nie tylko chroni nas przed ujemnymi skutkami kontaktu z osobą chorą lecz wręcz przeciwnie, wzmacnia równieŝ i nas w trakcie seansu. Reiki jest Uniwersalną Energią śyciową płynącą do nas ze wszechświata. Wpływa w nas poprzez szczyt głowy (czakrę korony), przemierza drogę przez serce (funkcja miłości), by wypłynąć naszymi dłońmi. Nie cała energia, którą pobraliśmy, przedostaje się do osoby leczonej. Część pozostaje w sercu, wzmacniając w ten sposób nas samych. Inicjacja reiki powoduje jednocześnie, Ŝe jesteśmy chronieni przed ujemnymi energiami płynącymi od pacjenta. W odróŝnieniu od energoterapeuty, który leczy za pomocą swojej energii, w czasie seansu reiki nic z naszej własnej siły nie jest oddawane. Po sesji czujemy się zazwyczaj świeŝsi i silniejsi niŝ przed jej rozpoczęciem. Reiki ze względu na harmonizujące właściwości nadaje się bardzo dobrze jako uzupełnienie innych form terapii i wzmacnia efektywność wszystkich znanych mi metod leczniczych. Jaka jest reiki? Wszechświat jest wypełniony reiki. Jest ona jak siła przyciągania, która przenika wszystko, a jednak nie czujemy jej bezpośrednio, lecz widzimy jedynie jej skutki, gdy na przykład jabłko 9

10 spada na ziemię. Bez tej energii nie byłoby Ŝycia na naszej planecie. KaŜdy organizm potrzebuje energii, by Ŝyć. Część wytwarzamy z poŝywienia, inną część daje nam słońce, a ludzie otwarci na Uniwersalną Energię śyciową otrzymują jeszcze dodatkową dawkę siły. Reiki jest energią spokojną. Przepływa w nas przez serce i jest siłą miłości, a nie zdobywczą energią walecznej natury. Jak juŝ pisałem, jest prawem kaŝdego człowieka od chwili jego narodzin. Narodziny są jednak dopiero początkiem - co jest natomiast celem i jaka wiedzie do niego droga? KaŜdy z nas musi znaleźć swoją drogę w Ŝyciu i właśnie reiki - oprócz tego, Ŝe jest metodą uzdrawiania - jest równieŝ drogą. Japończycy nazywają ją Reiki-Do - Drogą Reiki. Wskazuje nam ona, Ŝe nie jesteśmy sami we wszechświecie, Ŝe wywodzimy się wszyscy z jednego źródła nieskończonej miłości i Ŝe nic, ale to absolutnie nic, nie istnieje samodzielnie, niezaleŝnie od całej reszty. Od samego początku jest teŝ jej celem nauczyć nas chylenia głowy przed nieskończonością wszechświata. I jeszcze jedno chce nam uzmysłowić: to, Ŝe jesteśmy współwłaścicielami tego wszechświata. Nie chce dokonać tego za pomocą krzykliwych haseł, czy teŝ niezwykłych natchnień. Nie oczekuje takŝe pochwał i oklasków. Reiki jest spokojną drogą, a nie spektakularnym wydarzeniem. Legenda o doktorze Mikao Usui Pod koniec XIX wieku reiki została ponownie odkryta przez japońskiego mnicha, doktora Mikao Usui. W latach czterdziestych tego wieku Hawayo Takata, jedna z jego następczyń, przeniosła wiedzę o reiki na kontynent amerykański. Ona teŝ jest autorką legendy o Mikao Usui i o sposobie wskrzeszenia reiki. Doktor Mikao Usui był rektorem małego chrześcijańskiego uniwersytetu Doshisha w Kioto. Pewnego razu grupa studentów zapytała go, czy wierzy we wszystko, o czym mówi Biblia. Po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej studenci zadali doktorowi Usui następne pytanie, czy moŝe wytłumaczyć im, w jaki sposób Jezus Chrystus dokonywał cudów uzdrawiania poprzez dotykanie rękoma potrzebujących pomocy. Na to pytanie doktor Usui nie potrafił udzielić im odpowiedzi. Według tradycji japońskiej nauczyciel, który nie umie odpowiedzieć napytanie swoich uczniów, powinien zaprzestać nauczania i poświęcić się poszukiwaniu odpowiedzi. Doktor Usui zrezygnował więc z prowadzenia katedry i wyjechał do Chicago, aby studiować na tamtejszym uniwersytecie i szukać rozwiązania nurtującego go problemu. JuŜ wkrótce zorientował się jednak, Ŝe nie znajdzie tam odpowiedzi, i wrócił do Japonii. Tutaj zaczął pilnie uczyć się chińskiego i sanskrytu, starego języka hinduskiego, aby móc czytać święte pisma (sutry). Rozpoczął jednocześnie wędrówkę po klasztorach buddyjskich w nadziei znalezienia tam informacji na temat leczenia przez kładzenie rąk. W rozmowach z przełoŝonymi klasztorów dowiedział się co prawda, iŝ metoda taka była w dawnych czasach stosowana, Ŝe leczył w ten sposób równieŝ sam Budda, wiedza o niej zaginęła jednak juŝ przed wieloma setkami lat. Buddyzm juŝ od dłuŝszego czasu koncentrował się prawie wyłącznie na rozwijaniu duszy i tematy łączenia ciała nie leŝały w bezpośredniej sferze jego zainteresowań. Niemniej jednak pozwolono doktorowi Usui studiować znajdujące się tam święte pisma. Po kilku latach Mikao Usui dotarł do pewnego klasztoru zen, którego przełoŝony sam był zainteresowany energetyczną metodą leczenia. Po dłuŝszym studiowaniu pism doktor Usui znalazł wreszcie informacje na temat stosowania tej techniki uzdrawiania. Niestety, nie mógł wykorzystać tej wiedzy, poniewaŝ brakowało mu osiągnięcia stanu, w którym uniwersalna energia mogłaby swobodnie przepływać przez jego ciało. W świętych pismach znajdował się jednak równieŝ opis metody, za pomocą której moŝna było zdobyć wtajemniczenie. Po rozmowie z zaprzyjaźnionym przełoŝonym klasztoru doktor Usui postanowił zastosować się do tych wskazówek i wyruszył na specjalne miejsce siły, świętą górę Kurijama, aby medytować i pościć tam przez 21 dni. Po dotarciu na miejsce ułoŝył wokół siebie 21 kamieni. KaŜdego wieczora wyrzucał jeden kamień. Mikao Usui siedział juŝ dwadzieścia dni na świętej górze i czekał na natchnienie. Niestety, jak 10

11 dotąd nie otrzymał Ŝadnego znaku od sił wyŝszych. Nadeszła ostatnia, dwudziesta pierwsza noc. W środku nocy, gdy ciemność osiągnęła największą głębię, nagle zobaczył, Ŝe zbłiŝa się do niego z góry promień światła. Instynktownie poczuł, Ŝe światło to zawiera w sobie świadomość. Chwilę później promień uderzył go w czoło. Był tak silny, Ŝe Mikao Usui stracił przytomność i jego dusza opuściła ciało. W tym stanie ujrzał przed sobą mieniące się barwami tęczy bańki zawierające nieznane mu symbole. Gdy się im przyglądał, światło dokonywało w nim inicjacji i dostrojenia go do kaŝdego ze świętych symboli reiki. Wraz z tymi symbolami otrzymał klucze do energii Boskiej Miłości. Były to narodziny systemu Usui Reiki. Legendę tę, tak jak i inni mistrzowie reiki, opowiadam moim uczniom w czasie kursów. W ksiąŝkach na temat reiki zawsze znajduje się rozdział opisujący tę historię. Znamienne, Ŝe kaŝdy z autorów przedstawia wydarzenie ponownego odkrycia Uniwersalnej Energii śyciowej w trochę inny sposób. Nie powinno nas to dziwić, poniewaŝ mamy tu najwidoczniej do czynienia jedynie z legendą. Przekazywana ustnie, zmieniana jest przez kaŝdego mistrza i autora. Jeden coś dodaje, drugi usuwa jakiś, najwidoczniej nie pasujący szczegół. Niektóre informacje natychmiast rodzą sceptyczne pytania. Skąd w buddyjskiej Japonii chrześcijański mnich? Dlaczego właśnie w USA miałby poszukiwać informacji na temat Uniwersalnej Energii śyciowej? Znany amerykański nauczyciel reiki William L. Rand w swojej ksiąŝce Reiki - The Healing Touch zajął się bliŝej tym zagadnieniem i przedstawił w niej wyniki swoich dociekań: Według informacji otrzymanych z archiwum uniwersytetu Doshisha nie znajdował się na nim nigdy rektor, profesor, ani teŝ student o nazwisku Mikao Usui. RównieŜ wypowiedzi kierownictwa uniwersytetu w Chicago świadczą o tym, Ŝe niejaki Mikao Usui nie był nigdy na liście studentów tej uczelni, ani teŝ nie brał udziału w Ŝadnym z prowadzonych tam kursów. JeŜeli połączymy te dwie informacje, nasuną nam się uzasadnione wątpliwości co do tego, czy doktor Usui był w ogóle chrześcijańskim duchownym. Przypomnijmy, Ŝe Hawayo Takata, obywatelka amerykańska japońskiego pochodzenia, przeniosła wiedzę o reiki do Ameryki około 1940 roku, to znaczy wkrótce przed przystąpieniem USA do wojny z Japonią. Zrozumiałe, Ŝe Hawayo Takata, pragnąc przybliŝyć reiki wówczas bardzo wrogo nastawionym do buddyzmu Amerykanom, zmieniła róŝne szczegóły historii doktora Usui. Przypuszcza się, Ŝe pragnęła otworzyć w ten sposób Zachodowi furtkę do zaakceptowania tego wspaniałego zjawiska, jakim jest reiki. Kontynuujmy jednak legendę o doktorze Mikao Usui: Po inicjacji, która dokonała się na świętej górze Kurijama, doktor Usui udał się pospiesznie w drogę powrotną. Schodząc wąską ścieŝką potknął się o wystający kamień i zranił głęboko i boleśnie w palec u nogi. W pierwszym odruchu połoŝył instynktownie rękę na krwawiącą ranę i ku swemu zdumieniu stwierdził, Ŝe szybko przestała krwawić. Był to pierwszy znak działania reiki. Przy drodze znajdowała się mała restauracja. Mikao Usui wstąpił do niej, by posilić się po 21 dniach postu. Gdy zamówił suty posiłek, właściciel restauracji - widząc po ubiorze podróŝnego, Ŝe wraca ze świętej góry - ostrzegł go przed obfitym jedzeniem, obawiając się, Ŝe moŝe mnichowi zaszkodzić. Doktor Usui nalegał jednak, więc podał mu zamówiony posiłek. Ku zdumieniu właściciela nie doszło jednak do Ŝadnych sensacji. Był to juŝ drugi znak działania reiki. Jedzenie podawała córka właściciela. Jej twarz była spuchnięta i przewiązana chustą. Dziewczyna bardzo cierpiała z powodu bólu zęba. Mikao Usui zapytał ją czy moŝe połoŝyć rękę na jej policzku. Wkrótce po dotknięciu opuchlizna ustąpiła i ból przeszedł. Teraz doktor Usui był juŝ całkiem pewny, Ŝe osiągnął cel, jaki sobie załoŝył - odkrycie tajemnicy uzdrawiania dłońmi. Po powrocie do klasztoru Mikao Usui zastał swojego przyjaciela, przełoŝonego, w łóŝku z cięŝkim atakiem artretyzmu. PołoŜył mu ręce na bolące kolana i wkrótce dolegliwości ustąpiły. Niedługo potem doktor Usui przeniósł się do dzielnicy Ŝebraków w Kioto i zaczął uzdrawiać ich za pomocą reiki. Jeden po drugim wracali dzięki działaniu Uniwersalnej Energii śyciowej do normalnego Ŝycia. Po kilku latach Mikao Usui spotkał na ulicy Ŝebraka, którego twarz wydala mu się dziwnie znajoma. Zapytał go więc, skąd go zna, i otrzymał odpowiedź, iŝ był on jednym z pierwszych ludzi, których uleczył w tej dzielnicy. śebrak wyjaśnił mu równieŝ, Ŝe wrócił do 11

12 poprzedniego trybu Ŝycia, poniewaŝ łatwiej jest Ŝebrać, niŝ prowadzić normalne, odpowiedzialne Ŝycie. Doktor Usui zrozumiał wtedy, Ŝe nie wystarczy jedynie uzdrowić ciało, aby zmienić człowieka. Równie waŝne jest wyleczenie ducha i przejęcie przez nas odpowiedzialności za nasze Ŝycie. Zdał sobie równieŝ sprawę z tego, iŝ bezpłatne leczenie nie jest odpowiednio doceniane. Uznał więc, Ŝe przekazywanie reiki powinno być związane ze stosownym wynagrodzeniem, przy czym nie muszą to być koniecznie pieniądze. Po ponownie przeŝytej medytacji doktor Usui doznał znowu olśnienia i opracował pięć Duchowych Zasad Reiki. Tyle legenda. Bez względu na to, ile w niej prawdy, a ile jest wynikiem taktycznego posunięcia Hawayo Takaty, pięć Duchowych Zasad Reiki przetrwało próbę czasu i obecnie jest być moŝe bardziej aktualne niŝ za czasów Mikao Usui. Wielcy Mistrzowie Reiki Po latach pobytu w dzielnicy Ŝebraków doktor Usui opuścił Kioto i zaczął nauczać ludzi leczenia za pomocą reiki oraz przekazywać swoje zasady duchowe. Do końca Ŝycia dokonał inicjacji szesnastu mistrzów. Jednym z nich był oficer marynarki w rezerwie, dr Chujiro Hayashi. Gdy Mikao Usui poczuł zbliŝającą się śmierć, wyznaczył doktora Hayashi na swego następcę i powierzył mu odpowiedzialność za utrzymanie tradycji systemu Usui-Reiki. Chujiro Hayashi załoŝył w Tokio prywatną klinikę reiki. Oprócz leczenia za pomocą Uniwersalnej Energii śyciowej zajmował się takŝe nauczaniem i inicjacją reiki, jak równieŝ prowadził badania naukowe na temat jej działania. Do dzisiaj zachowały się zapisy na ten temat. W 1935 roku do Japonii przybyła obywatelka amerykańska japońskiego pochodzenia, pani Hawayo Takata. Była wdową i samodzielnie wychowywała swoje dzieci. Cierpiała na wiele chronicznych chorób, których lekarze w USA nie umieli wyleczyć. W poszukiwaniu pomocy udała się do ojczyzny swoich przodków, aby tam poddać się operacji. Gdy juŝ leŝała na stole operacyjnym, jakiś głos powiedział jej, Ŝe zabieg nie jest koniecznie potrzebny. Tknięta nagłym przeczuciem, podzieliła się tym odkryciem z mającym dokonać zabiegu lekarzem. Ten wykazał pełne zrozumienie dla jej postawy i skierował ją do kliniki doktora Hayashi. Po kilku miesiącach leczenia Hawayo Takata wróciła całkowicie do zdrowia i poprosiła Chujiro Hayashi o przeprowadzenie inicjacji. W hołdującej tradycji Japonii prośba taka była czymś niezwykłym. Dr Hayashi zwlekał więc przez pewien czas, zanim wyraził zgodę na wprowadzenie do systemu Usui-Reiki pierwszej w dziejach kobiety. Wkrótce potem Hawayo Takata otrzymała inicjację pierwszego i drugiego stopnia. W 1938 roku Chujiro Hayashi odwiedził swoją uczennicę na Hawajach i nadał jej uprawnienia mistrzowskie. Nad światem gromadziły się ciemne chmury poŝogi wojennej. Doktor Hayashi zdawał sobie sprawę z tego, iŝ w momencie wybuchu wojny zobowiązany będzie, jak kaŝdy Japończyk, do wzięcia w niej aktywnego udziału. PoniewaŜ zabijanie pozostawało w sprzeczności z jego zasadami i z praktykowaną przez niego drogą reiki, przekazał na ręce pani Takata godność Wielkiego Mistrza i, ubrany w tradycyjne japońskie kimono, siłą woli opuścił swoje ciało. Hawayo Takata pielęgnowała w Ameryce tradycję systemu Usui-Reiki do grudnia 1980 roku. Po jej śmierci tytuł Wielkiego Mistrza i odpowiedzialność za system przejęła od niej jej wnuczka Phyllis Lei Furumoto. W tych czasach było na świecie 21 Wielkich Mistrzów Reiki. Jestem tu winny czytelnikowi wyjaśnienie, co było rozumiane pod tą nazwą. OtóŜ tylko Wielcy Mistrzowie mieli uprawnienia i wiedzę potrzebną do przeprowadzania inicjacji nowych mistrzów reiki. Organizacja Wielkich Mistrzów czyniła ogromne starania o utrzymanie tradycyjnego systemu Usui-Reiki w czystej, niewypaczonej formie. Z drugiej strony utrudniało to rozprzestrzenianie się reiki w świecie, poniewaŝ kaŝdy, kto chciał zostać mistrzem, musiał udać się do Ameryki, aby otrzymać tam inicjację. Organizacja ustaliła równieŝ jednolitą, obowiązującą na całym świecie cenę za wykształcenie mistrzów. Wynosiła ona $ lub około DM (cena ta nadal obowiązuje w Niemczech w przypadku organizacji Reiki Alliance). W roku 1983 Phyllis Lei Furumoto załoŝyła organizację Reiki Alliance, a pod koniec lat 12

13 osiemdziesiątych upowaŝniła wszystkich mistrzów reiki do szkolenia i inicjowania nowych mistrzów. Był to decydujący krok pozwalający reiki rozprzestrzenić się na całym świecie. Wraz z rozwiązaniem Organizacji Wielkich Mistrzów powstała nowa organizacja A.I.R.A. (American International Reiki Association) kierowana przez dr Barbarę Ray, przyjaciółę pani Furumoto (później zmieniła ona nazwę na T.R.T.A.I.). Obecnie na Zachodzie istnieje około sześciu niezaleŝnych organizacji reiki, z których Reiki Alliance zrzesza największą liczbę członków. Oprócz tego coraz liczniejsza staje się grupa niezaleŝnych mistrzów, nie naleŝących do Ŝadnej organizacji. Członkostwo w którejkolwiek znanej mi organizacji reiki jest dobrowolne i jego sens polega głównie na wymianie doświadczeń i organizowaniu wspólnych akcji związanych z Uniwersalną Energią śyciową. 13

14 Stopnie reiki. Zapoczątkowany przez Mikao Usui system Usui-Reiki wychodzi od czterech stopni reiki. Niektórzy mistrzowie/nauczyciele łączą trzeci i czwarty stopień w jeden. W obydwu przypadkach kaŝdy z tych stopni tworzy niezaleŝną i zamkniętą całość. Pierwszy stopień reiki Zadaniem pierwszego stopnia jest umoŝliwienie nam łączenia się w dowolnym momencie ze źródłem Uniwersalnej Energii śyciowej, podanie nam informacji o zasadach stosowania reiki, o podstawowych i dodatkowych pozycjach przy zabiegach oraz prawa wymiany energii i Duchowych Zasad Reiki. Stopień ten przede wszystkim uczy pomocy samemu sobie. Metody nauczane na kursach pierwszego stopnia mogą nam pomóc zrozumieć i lepiej poznać siebie samych. Drugi stopień reiki Poznajemy tu święte symbole reiki i uczymy się je stosować, aby przełamać barierę czasu i przestrzeni. Nabywamy wiedzę o róŝnych technikach stosowania tych znaków przy uzdrawianiu na odległość oraz przy harmonizacji psychicznej (tak zwane leczenie mentalne). Strumień reiki wzmacnia się znacznie po inicjacji drugiego stopnia. Trzeci stopień reiki (równieŝ 3a) Następuje tutaj wtajemniczenie i inicjacja na symbol mistrzowski. Działanie zamienia się w niedziałanie. Krąg reiki zamyka się. Czwarty stopień reiki (równieŝ 3b) Stopień mistrza i nauczyciela. Zdobywa się umiejętność przeprowadzania inicjacji i energetycznego przekazywania moŝliwości korzystania z Uniwersalnej Energii śyciowej. Aby uniknąć nieporozumień, chciałbym podkreślić, iŝ przechodzenie przez kolejne stopnie systemu Usui-Reiki nie jest jednoznaczne z nabywaniem dzięki kolejnym inicjacjom większej mądrości Ŝyciowej. Nikt nie powinien traktować mistrza reiki jako guru czy człowieka, który poznał głębszy sens i zasady Ŝycia. RównieŜ i wśród mistrzów reiki zdarzają się ludzie opanowani Ŝądzą władzy i bogactwa, tchórzliwi i niezrównowaŝeni. śaden tytuł, jak pewnie wielu z was doskonale wie, nie świadczył nigdy o stopniu dojrzałości osobistej człowieka. Mistrz reiki potrafi po prostu dostroić swoich uczniów do Uniwersalnej Energii śyciowej. Nauczyciel reiki nie jest osobą, która doznała olśnienia, wszechwiedzącą i doskonałą; jest całkiem normalnym człowiekiem - ani mniej i ani więcej niŝ nauczycielem przedmiotu reiki. 14

15 Pierwszy stopień reiki Jako ludzie Zachodu w zasadzie akceptujemy jedynie to, co moŝemy pojąć rozumem. UwaŜamy teŝ, iŝ przy odpowiednim nakładzie pracy, czasu i dobrej woli potrafimy nauczyć się wszystkiego. Zdobycie, nauczenie się czegoś bez Ŝadnego wysiłku z naszej strony wydaje nam się być mrzonką i utopijnym wymysłem. Reiki jest dla nas w dalszym ciągu - pomimo róŝnych badań - zjawiskiem niezrozumiałym, tak samo zresztą jak i Ŝycie. Mimo to Ŝycie istnieje, tak jak reiki. KaŜdy, kto chociaŝ raz w Ŝyciu poddał się zabiegowi reiki, mógł się przekonać, Ŝe nie jest ona czczym wymysłem. Pomimo to reiki nie moŝna się nauczyć. Dostaje się ją natomiast bez wysiłku i bez lat długiej i mozolnej pracy nad sobą poprzez rytuał energetycznej inicjacji przeprowadzony przez upowaŝnionego do tego mistrza. Bez tego rytuału wszelkie nasze wysiłki nie osiągną zamierzonego skutku. Tylko mistrz i nauczyciel reiki moŝe nas dostroić do częstotliwości Uniwersalnej Energii śyciowej. Jak wybrać nauczyciela? Większość uczniów trafia na seminarium pierwszego stopnia raczej przypadkowo. Ogłoszenie w gazecie, opowiadania znajomych, czy teŝ moŝe wzięcie samemu udziału w seansie reiki nakłoniło ich do zjawienia się na kursie. O ile w krajach zachodnich reiki znana jest od wielu lat i w kaŝdym większym mieście moŝna znaleźć kilku nauczycieli, o tyle w mniejszych ośrodkach miejskich lub w krajach Europy środkowowschodniej zazwyczaj jeden mistrz reiki panuje na większym obszarze. Wybór nauczyciela moŝe być więc faktem wymuszonym lub teŝ tam, gdzie mistrzowie reiki nie naleŝą do rzadkości, dziełem przypadku. Nieraz, mając do wyboru kilku nauczycieli, decydujemy się na jednego z nich ze względów czysto finansowych, poniewaŝ po rozwiązaniu Organizacji Wielkich Mistrzów liczba nauczycieli wzrosła gwałtownie, niosąc ze sobą zróŝnicowanie opłat pobieranych za inicjacje wszystkich stopni. JeŜeli masz do wyboru kilku mistrzów reiki, zdecydowanie się na jednego z nich jest w zasadzie łatwe. Pamiętasz, co pisałem o roli intuicji, o której współczesny człowiek zapomniał? Nie bójmy się słuchać jej głosu! Zawsze słusznie nam doradzi. Tak jak w szkole, gdy nie lubiłeś historii, poniewaŝ nauczyciel prowadził ten przedmiot w sposób mało zajmujący, a uwielbiałeś biologię lub matematykę właśnie ze względu na nauczyciela, to Coś, siedzące gdzieś w głębi ciebie, decydowało o tym, czy przykładałeś się do nauki danego przedmiotu, czy nie. Tam nie miałeś, niestety, wyboru - on był twoim nauczycielem, bez względu na twoje zdanie na jego temat. W przypadku reiki ty moŝesz wybierać i decydować o tym, kto wprowadzi cię w ten nowy, wspaniały świat. Zanim zdecydujesz się wziąć udział w seminarium, musisz koniecznie spotkać się z nauczycielem i porozmawiać z nim. W trakcie tego spotkania twoja intuicja podszepnie ci, czy chcesz, aby to on wiódł cię przez nowy rozdział Ŝycia - był osobą prowadzącą. Gorąco bowiem zalecam trzymanie się jednego nauczyciela przez wszystkie stopnie reiki, na które będziesz gotowy i które będziesz chciał osiągnąć. A jeŝeli w twojej okolicy jest tylko jeden mistrz? CóŜ, czasy, gdy konnym zaprzęgiem musieliśmy przemierzać bezdroŝa kraju, są dawno za nami. Reiki jest podarunkiem na całe Ŝycie. CzyŜ nie opłaca się zatem wsiąść w pociąg, autobus lub samochód i przejechać nawet kilkaset kilometrów? Kwestia finansowa równieŝ nie powinna odgrywać aŝ tak wielkiej roli. Pomyśl, Ŝe reiki otrzymujesz na całe Ŝycie. Zastanów się nad tym, ile lat statystycznie moŝesz jeszcze Ŝyć i za pomocą kalkulatora wylicz sobie koszty wypadające na rok, miesiąc czy dzień. Uwzględnij przy tym korzyści ponoć niewymierne, takie jak twoje zdrowie oraz rozwój duchowy, i rozwaŝ, czy te zalety warte są kruszenia kopii o pewną, najczęściej niewielką ilość pieniędzy. Z mojego rozeznania wynika, Ŝe róŝnice w cenach za kursy pierwszego stopnia reiki wahają się w Polsce w granicach 20 procent. Na podstawie własnego doświadczenia oraz z opowiadań innych osób mogę z małą dozą ryzyka 15

16 stwierdzić, Ŝe zawsze spotykamy w swoim Ŝyciu tych ludzi, którzy w danym momencie są dla nas - z tego czy innego powodu - właściwi. Zaufaj więc Ŝyciu i prowadzeniu cię przez Siłę WyŜszą. JeŜeli jesteś nieufny i zastanawiasz się nad tym, co moŝesz stracić, gdyby intuicja podpowiedziała ci (w twoim mniemaniu) rozwiązanie dla ciebie niekorzystne, nie będzie to oznaczało końca świata. KaŜdy mistrz reiki systemu Usui połączy cię nierozerwalnie ze źródłem Uniwersalnej Energii śyciowej. Nawet jeśli nie otrzymasz od niego odpowiedniej ilości informacji na temat reiki, pozycji podczas zabiegów, czy teŝ dróg rozwoju duchowego (to ostatnie nie naleŝy zresztą do tematu seminariów pierwszego stopnia), coraz większa ilość literatury na ten temat (włącznie z ksiąŝką którą teraz czytasz) na pewno pomoŝe ci nadrobić te braki. Co prawda, zalecane jest trzymanie się jednego nauczyciela, ale jeŝeli nie będziesz z niego po inicjacji pierwszego stopnia zadowolony, nikt nie zabroni ci zwrócić się później do innego mistrza, by wprowadził cię w drugi stopień reiki. Z drugiej strony: czy jesteś pewny, Ŝe to, co przekazał ci twój nauczyciel, nie było tym, czego potrzebujesz? Kurs pierwszego stopnia Pierwsze chwile tego seminarium są trudne zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela. Większość z nas zjawia się na tym kursie przypadkowo, nie mając właściwie większego pojęcia o tym, czym w zasadzie jest reiki. Na początku panuje trochę napięta atmosfera; uczniowie obserwują się nawzajem, nie są pewni, czy nie popełnili błędu przychodząc na seminarium. Wątpliwości i obawy, czy nie dostaliśmy się przypadkiem na spotkanie agitacyjne jakiejś sekty, czy nie jest to typowe oszustwo (środki masowego przekazu nie szczędzą nam informacji o róŝnego rodzaju szarlatanach), a nawet jeŝeli to wszystko jest prawdą to czy będzie to działało równieŝ w naszym przypadku? Pamiętam bardzo dobrze, Ŝe takŝe i ja zadałem to pytanie mojej mistrzyni podczas pierwszej rozmowy na ten temat. Bez śladu zakłopotania odpowiedziała mi wówczas, Ŝe mogę pozbyć się obaw. W trakcie inicjacji reiki nie jest ona głównym aktorem, jedynie pośrednikiem pomiędzy mną a WyŜszą Siłą, źródłem Uniwersalnej Energii śyciowej. No cóŝ, Ŝycie potwierdziło jej słowa. Seminarium pierwszego stopnia trwa zazwyczaj dwa dni. Nie jest to Ŝelazną regułą. KaŜdy mistrz reiki ma prawo ustalać przebieg i czas trwania kursu według swego uznania. PoniŜszy opis i uwagi dotyczą sposobu, w jaki ja zazwyczaj prowadzę te seminaria, chociaŝ zarówno z wypowiedzi znajomych nauczycieli reiki jak i informacji zawartych w literaturze wynika, Ŝe mój tryb postępowania jest typowy. W trakcie seminarium uczniowie przechodzą cztery inicjacje, podczas których otwierane są a właściwie dostrajane do częstotliwości Uniwersalnej Energii śyciowej - cztery wyŝsze główne czakry (dokładniejszy opis czakr znajdziecie w rozdziale Krótki opis czakr"). Czas pomiędzy poszczególnymi inicjacjami nie powinien być moim zdaniem krótszy niŝ dwie godziny. PoniewaŜ w przerwach między tymi inicjacjami przekazywana jest równieŝ wiedza teoretyczna, czas trwania całego kursu wydłuŝa się (oczywiście zaleŝnie od liczby uczestników) do kilkunastu godzin. Aby zanadto nie przeciąŝać uczniów maratonem ezoterycznym, rozbijam kurs na dwa dni. Na początku uczestnicy spotkania przedstawiają się nawzajem i wyjaśniają pobudki uczestnictwa w seminarium. Powody te są tak róŝne, jak róŝnią się od siebie ludzie. Niektórzy zjawiają się powodowani ciekawością czym jest ta tajemnicza siła płynąca z rąk, inni zaś mają nadzieję pomóc swoim bliskim w pokonaniu cięŝkiej choroby, wielu zaś ma problemy z samymi sobą i chce wykorzystać okazję, aby osiągnąć równowagę i spokój wewnętrzny. Są równieŝ i tacy, którzy pragną dołączyć przedmiot reiki do listy swoich osiągnięć. Jednak przewaŝająca liczba uczniów obiecuje sobie po kursie moŝliwość rozwoju osobistego. Aby stworzyć niewymuszoną i przyjemną atmosferę, proponuję, by wszyscy uczestnicy kursu od razu przeszli na ty, bez względu na wiek i płeć. Nie jest to warunek konieczny ani nakaz, ale trudno jest rozmawiać na temat miłości tytułując się jednocześnie pan/pani. Oczywiście kaŝdy ma prawo odmówić i być moŝe niektórzy zgadzają się na to na początku trochę niechętnie, 16

17 jedynie dlatego, aby nie wyłamywać się z grupy. Jednak juŝ po krótkim czasie wszyscy uczestnicy przyzwyczajają się do tej formy, tak Ŝe przejście z powrotem do bardziej oficjalnego zwrotu wydawałoby się wręcz nienaturalne. Właściwy kurs zaczynam od krótkiego wyjaśnienia, czym jest reiki, i przedstawiam uczniom legendę ojej ponownym odkryciu. JuŜ wkrótce rozpoczyna się dyskusja. Wielu ośmiela się teraz zadać pytania, które wcześniej nie chciały im przejść przez gardło. Znamienny dla tej rozmowy jest fakt, Ŝe toczy się ona nie tylko na poziomie nauczyciel - uczniowie, lecz takŝe między wszystkimi uczestnikami seminarium. KaŜdy ma coś do powiedzenia, chce usłyszeć równieŝ, co inni o tym sądzą. Po krótkim przedstawieniu pozycji przy dawaniu reiki samemu sobie rozpoczyna się pierwsza inicjacja. W zaleŝności od liczby osób, czas jej trwania jest róŝny; osoby czekające na nią lub ci, którzy juŝ przez nią przeszli, ćwiczą w tym czasie na sobie. Do pierwszej inicjacji prawie kaŝdy podchodzi trochę nieufnie, sceptycznie i w dalszym ciągu z pewną obawą Ŝe właśnie w jego przypadku moŝe się jednak nie udać. Większość uczestników jest więc spięta i nie moŝe w związku z tym w pełni przeŝyć tego wspaniałego uczucia, jakim jest inicjacja reiki. Wyjątkiem są ci, którzy mieli juŝ wcześniej kontakt z Uniwersalną Energią śyciową. JuŜ po pierwszym rytuale oczekują niezwykłych przeŝyć i jeszcze potem przez pewien czas są cisi i zamyśleni. Po pierwszej inicjacji przeprowadza się zazwyczaj ćwiczenia grupowe, podczas których uczniowie lepiej przyswajają sobie poszczególne pozycje oraz starają się wyczuć róŝnicę odczucia energetycznego w róŝnych punktach ciała. Po przerwie następuje druga inicjacja. Większość uczestników pozbyła się do tego czasu wątpliwości, niektórzy zaczynają juŝ odczuwać przepływ strumienia reiki przez swoje dłonie. W zasadzie prawie wszyscy odczuwają drugi rytuał o wiele intensywniej niŝ pierwszy. Pierwszy dzień kursu zamykam objaśnieniem moŝliwości pielęgnacji roślin i zwierząt za pomocą reiki. Na zakończenie wszyscy tworzymy krąg i trzymając się za ręce skupiamy się myślami na reiki. JuŜ teraz wielu uczestników wyraźnie czuje przepływ energii Ŝyciowej przez dłonie. Jak bardzo róŝni się początek drugiego dnia od pierwszego spotkania! Wszyscy juŝ pozbyli się nieufności. KaŜdy miał okazję przetrawić przeŝycia poprzedniego dnia Na twarzach wielu maluje się uczucie wdzięczności dla Siły WyŜszej za podarunek, którego istnienie stwierdzają z coraz większą wyrazistością. Po krótkim omówieniu przeŝyć ostatniego wieczora, jakich uczniowie doznali po powrocie do domu, i po opisaniu metod harmonizacji czakr przystępujemy od razu do trzeciej inicjacji. Jednocześnie osoby czekające ćwiczą wzajemnie wyrównanie energetyczne głównych czakr. Po rytuale zostają podane Duchowe Zasady Reiki i prawo wymiany energii. Następnie przez mniej więcej 20 minut wszyscy wysyłają reiki naszej kuli ziemskiej, aby załagodzić toczące się na niej konflikty. Potem rozpoczyna się dyskusja i padają nowe pytania. Uczestnicy kursu zdąŝyli się juŝ ze sobą zaprzyjaźnić i wszyscy są rozluźnieni. Po przerwie następuje ostatnia, czwarta inicjacja. Następnie informuję uczniów o trzytygodniowym okresie oczyszczania i wymieniam zasady polecane podczas seansów reiki. Po podaniu reguł postępowania na najbliŝsze 21 dni ponownie tworzymy krąg i pozwalamy reiki płynąć przez nas wszystkich. Uczniowie Ŝegnają się potem ze sobą z prawdziwym Ŝalem. Wiele znajomości zawartych podczas seminarium utrzymuje się później i przeradza nawet w prawdziwe przyjaźnie. Podany tu w skrócie przebieg kursu pierwszego stopnia reiki nie jest oczywiście jedynym moŝliwym, ani teŝ nie roszczę sobie prawa do optymalnego ustalenia jego programu. Przedstawiam te informacje, aby zaznajomić was z tym, co się dzieje podczas seminarium i być moŝe pomóc niektórym z was rozluźnić się i zyskać pełne zaufanie do kursu. Z im większą ufnością i radosnym oczekiwaniem poddamy się pierwszym inicjacjom, tym głębsze i wspanialsze będą przeŝywane wówczas odczucia. Niestety, niektórzy mistrzowie przeprowadzają kursy wszystkich stopni reiki w tak zwanym trybie przyspieszonym. Nie przywiązują przy tym wagi do stworzenia prawdziwej, wzniosłej 17

18 atmosfery, a informacje o stosowaniu reiki podąją po prostu w formie pisemnej na kartkach papieru. Ubolewam nad tym, poniewaŝ - aczkolwiek i na takich kursach zostaniecie połączeni ze źródłem Uniwersalnej Energii śyciowej - nie dane wam będzie przeŝyć uniesień i wdzięczności dla Absolutu za obdarowanie was swoją miłością. W czasie pierwszej rozmowy z nauczycielem reiki byłoby więc wskazane zapytać go o czas trwania kursu. JeŜeli ma trwać zaledwie kilka godzin, nawet jeŝeli jesteś jedynym uczestnikiem, uwaŝam, Ŝe powinieneś rozejrzeć się za innym mistrzem. Co się dzieje podczas inicjacji? KaŜdy człowiek inaczej odczuwa proces inicjacji. JeŜeli jesteś spięty, nastawiony sceptycznie i nieufny albo zadajesz sobie pytanie, co ty tu, jako człowiek światły i wykształcony, właściwie robisz, i zastanawiasz się, jak ukryć ten wstydliwy fakt przed rodziną i znajomymi, na pewno nie będziesz mógł przeŝyć tego nieprawdopodobnie pięknego uczucia, jakie niesie ze sobą kontakt z Absolutem. Na pocieszenie powiem ci jednak, Ŝe nawet wtedy inicjacja spełni swoje zadanie. Będziesz tylko o jedno przeŝycie uboŝszy. Wtajemniczenie jest rozumiane przez wszystkich jako wydarzenie mistyczne, tajemnicze i niezrozumiałe. I tak jest naprawdę. Pomimo wszystkich wprowadzeń, które miałem moŝliwość przeprowadzić do tej pory, sam nie rozumiem, jak to się dzieje, Ŝe potrafię przekazać moŝliwość posługiwania się Uniwersalną Energią śyciową innym ludziom. Wynika to z tego, Ŝe to nie ja dokonuję dostrojenia do częstotliwości tej wspaniałej energii, lecz jestem jedynie pośrednikiem między WyŜszymi Siłami a uczniami. MoŜna by powiedzieć, Ŝe daję początek kontaktu i stawiam do dyspozycji własne ciało, a samego dostrojenia dokonują siły znajdujące się poza zasięgiem naszego wyobraŝenia. Aby jednak do tego doprowadzić, trzeba być - mocą symbolu mistrzowskiego - upowaŝnionym do połączenia się z tym wyŝszym wymiarem i wiedzieć, jak przeprowadzić rytuał inicjacji. Stosowane są w nich święte symbole reiki (przede wszystkim symbol mistrzowski) i mantry. Rytuały nie są wynalazkiem reiki. Bezpośrednie przekazywanie róŝnych umiejętności na drodze energetycznych inicjacji spotyka się równieŝ w innych systemach. W ten sposób wtajemnicza się w Baraka u Sufis lub Qi w QiGong. Jedno jest pewne: inicjacje gwałtownie i natychmiast podwyŝszają częstotliwość naszych drgań i dostrajają nas do częstotliwości Uniwersalnej Energii śyciowej. Połączeni zostajemy przez to z Uniwersalnym Źródłem i osiągamy jedność z kosmicznymi drganiami miłości. Proces ten powoduje rozszerzenie i oczyszczenie energetycznych torów w naszym ciele, aby mogła swobodnie przez nie przepływać Uniwersalna Energia śyciowa. Innym, bardzo waŝnym skutkiem inicjacji (o czym moŝesz przeczytać w drugiej części tej ksiąŝki w rozdziale Huna") jest usunięcie na bardzo głębokim, ponadosobowym poziomie poczucia winy uniemoŝliwiającego nam wejście w bezpośredni kontakt z Uniwersalną Energią śyciową. Czasami spotykam się z pytaniami, co trzeba robić podczas inicjacji i czy jest to trudne. OtóŜ nie trzeba nic robić! Uczeń siada na krześle, zamyka oczy, układa ręce w sposób podany mu przez nauczyciela i na tym kończy się jego rola. Od ciebie zaleŝy jedynie to, co w trakcie tego rytuału odczujesz. JeŜeli będziesz się w tym czasie zastanawiał nad tym, jak zapłacić następną ratę za telewizor, bezpośrednio nie przeŝyjesz nic nadzwyczajnego. Jest to jednak zadanie nauczyciela, by tak przygotować cię do inicjacji, abyś mógł właściwie przeŝyć tę jedyną w swoim rodzaju chwilę w twym Ŝyciu. Aby przejść poprzez inicjację, nie trzeba nic robić; po prostu siedzieć i dać się porwać. Porwać swoim odczuciom i wyjątkowej, niepowtarzalnej atmosferze rytuału reiki. W czasie inicjacji pierwszego stopnia zostają rozszerzone nasze tory przewodzenia Uniwersalnej Energii śyciowej, dostrajani jesteśmy do częstotliwości kosmicznych fal miłości i zostajemy połączeni z Uniwersalnym Źródłem. Rytuał energetyczny otwiera przede wszystkim nasze ciało fizyczne na działanie reiki. RównieŜ i przeprowadzający rytuał nauczyciel bardzo przeŝywa tę czynność. Zawsze, gdy 18

19 inicjacje dobiegają końca, jestem trochę smutny, Ŝe to piękne uczucie nie powtórzy się przez następne dni. Wróćmy jednak do skutków inicjacji. Pierwszy stopień reiki ułatwia ci dostęp do siły i miłości, otwiera twą czakrę serca i w ten sposób wskazuje ci nową drogę. Reiki chce cię otworzyć na nowe zrozumienie świata, dać ci poczucie jedności wszystkiego ze Wszystkim i przypomnieć ci, Ŝe jesteś współwłaścicielem i współgospodarzem wszechświata. Pierwszy stopień reiki zwraca się ku twemu ciału i poświęceniu zainteresowania sobą. Nie naleŝy tego rozumieć jako uczucia egoistycznego. Biblia uczy nas przecieŝ, Ŝeby miłować bliźnich jak samych siebie. Właśnie -jak samych siebie! Nie moŝemy kochać innych, jeŝeli nie kochamy siebie. Człowiek, który koncentruje się tylko na innych, prawdziwy misjonarz" i altruista, jest w gruncie rzeczy ubogi w uczucia, a jego miłość jest pseudomiłością. Brak mu akceptacji siebie, miłości do siebie samego i gdzieś, w niedostępnych zakamarkach duszy, tkwi pochodzące z dalekiej przeszłości poczucie winy. Znowu odwołam się do Biblii: Bóg jest w kaŝdym z nas". JakŜe moŝemy nie kochać Boga w sobie? Czy Bóg w innych jest lepszy niŝ Bóg w nas? Aby kochać ludzi i tolerować ich wady, musisz najpierw pokochać siebie samego i zaakceptować swoje wady". Nie mam tu na myśli filozofii: Bóg mnie miłuje, mam swoje wady, ale mogę czynić, co chcę, bo Bóg i tak będzie mnie kochał". To prawda, Bóg - bez względu na to, jaką religię wyznajesz - będzie cię kochał, ale czy nie powinieneś mu się za tę miłość w jakiś sposób odwdzięczyć? Sens kochania samego siebie leŝy w tym, by nie czuć dręczących wyrzutów sumienia za to, Ŝe nie jest się doskonałym; polega na tym, by akceptować siebie takim, jakim się jest. Huna, jedna z najstarszych nauk świata, uznaje na przykład tylko jedno przykazanie: śyć tak, aby nigdy nikomu nie szkodzić. śyj więc zgodnie z tym zaleceniem, kochaj siebie, wybacz sobie swoje wady, ale równieŝ kochaj innych i miej zrozumienie dla ich niedoskonałości. Czasami pada pytanie, dlaczego rytuał inicjacji otoczony jest tajemnicą i dlaczego musimy w jego trakcie mieć zamknięte oczy. Podczas tego rytuału zachodzą w nas daleko idące przemiany harmonizacyjne. Kto wtedy zamknie oczy i wczuje się, moŝe świadomie wziąć udział w tym procesie. JeŜeli śledziłby niejasne dla niego czynności mistrza i zastanawiał się nad tym, co ten lub inny gest oznacza i jaki moŝe mieć sens, nie mógłby z pewnością odczuć całej głębi fantastycznych przeŝyć, które niesie inicjacja. NiezaleŜnie od tego, przeprowadzający rytuał nauczyciel musi się teŝ odpowiednio skoncentrować. Czy pomogłaby mu w tym para oczu śledząca ze zdumieniem jego czynności? Z mojego punktu widzenia, rytuał inicjacji reiki, bez względu na stopień, powinien pozostać tajemny, poniewaŝ łączy się z respektem dla WyŜszej Siły i przeznaczony jest dla tych, którzy odczuwają jego sens. Czy byłoby wskazane, by ktoś niewtajemniczony próbował później na własną rękę przeprowadzać eksperymenty, a moŝe nawet naukowe badania (no tak, mędrca szkiełko i oko) na podstawie kilku ruchów i gestów zaobserwowanych podczas inicjacji? Bardzo waŝną rzeczą, której chce nas nauczyć reiki, jest równieŝ danie się porwać, nieanalizowanie biegu wypadków, lecz po prostu płynięcie z nurtem rzeki (nie mylmy tego oczywiście z oportunizmem). I na zakończenie jeszcze jedno: wraz z inicjacją pierwszego stopnia zostałeś dostrojony do Uniwersalnej Energii śyciowej, do Energii Bezwarunkowej Miłości. Staraj się więc Ŝyć zgodnie z zasadami miłości. Reiki ci w tym pomoŝe. Co uzyskuje się poprzez pierwszy stopień reiki? Podarunek pierwszego stopnia reiki moŝna ogólnie scharakteryzować w następujących pięciu punktach: 1.Osoba, która otrzymała inicjację, staje się kanałem reiki. Bardzo waŝne jest właściwe zrozumienie tego określenia. Wraz z uzyskaniem pierwszego stopnia nie stajesz się cudotwórcą, magiem, uzdrowicielem ani teŝ natchnionym guru. W twoim ciele zostają otwarte kanały umoŝliwiające swobodny przepływ Uniwersalnej Energii śyciowej. Ty sam stajesz się kanałem. Jesteś pośrednikiem między energią reiki a osobą której tę energię 19

20 przesyłasz (tą osobą moŝesz być oczywiście równieŝ ty sam). Aby reiki zaczęła płynąć przez twoje ciało, nie musisz się ani koncentrować, ani dokonywać specjalnych rytuałów. Wystarczy połoŝyć ręce i wyrazić Ŝyczenie, by Uniwersalna Energia śyciowa płynęła przez twoje dłonie. Osobiście jestem zwolennikiem rytuałów na co dzień, równieŝ - i to szczególnie - podczas sesji reiki (na ten temat będzie mowa w rozdziale Zalecenia podczas sesji reiki"). Aczkolwiek nie jest to warunek konieczny, moim zdaniem wymaga tego od nas po prostu szacunek dla reiki. 2.Inicjacja reiki powoduje powstanie bariery ochronnej uniemoŝliwiającej płynięcie twojej energii osobistej do osoby, którą poddajesz zabiegowi. Chroni cię to przed utratą twoich własnych sił podczas seansu, jak równieŝ i pacjenta przed przyjęciem negatywnych energii od ciebie. Reiki moŝesz dawać nawet wtedy, gdy boli cię głowa, jesteś zmęczony lub gdy właśnie pokłóciłeś się z Ŝoną. (Tę ostatnią moŝliwość najchętniej wykluczyłbym, ale nawet reiki nie zrobi z nas chodzących ideałów). W kaŝdym razie reiki płynie przez twoje dłonie niezaleŝnie od twojego stanu fizycznego i psychicznego. JeŜeli jednak właśnie znajdujesz się w fazie niezrównowaŝenia duchowego, twoja energia osobista zawiera niekorzystne składniki. W zwykłych okolicznościach przekazywałbyś ją dalej, wpływając w ten sposób ujemnie na pacjenta. Inicjacja pierwszego stopnia chroni i ciebie, i inne osoby przed tym niepoŝądanym zjawiskiem. Energia płynąca z twoich rąk jest zawsze energią czystą - właśnie reiki. 3.Jako kanał reiki chroniony jesteś przed niezrównowaŝonymi energiami pacjenta. Wyobraź sobie, ile negatywnej energii wciąga w siebie kaŝdego dnia na przykład masaŝysta. Ty, jako człowiek reiki, najczęściej jesteś równieŝ uodporniony (wyjaśniam to zagadnienie bliŝej w rozdziale Zalecenia podczas sesji reiki") na tak zwane dolegliwości z sympatii. 4.Wzrasta znacznie twoja wraŝliwość na delikatne energie. Wielu ludzi po uzyskaniu inicjacji pierwszego stopnia stwierdza nagle obecność zupełnie innych odczuć w swoich dłoniach. Uczysz się obchodzić z ciałem, tak swoim, jak i innych ludzi, zaczynasz je lepiej rozumieć. Kiedy poprzednio, zanim zdecydowałeś się na reiki, zajmowałeś się przez dłuŝszy czas swoim ciałem? Kiedy kładłeś na nim dłonie i wsłuchiwałeś się w swoje reakcje? Czy zdarza się to często, nawet w intymnych kontaktach z naszym partnerem? 5.Wszystkie te właściwości zakorzeniają się w tobie na zawsze. Nikt i nic nie zdoła ci ich odebrać. Tylko od ciebie teraz zaleŝy, w jakim stopniu je rozwiniesz. NiezaleŜnie od reakcji wymienionych w powyŝszych punktach, zajdą w tobie jeszcze inne zmiany. Bardzo waŝna wydaje mi się być zmiana nastawienia do własnego ciała. Nie umiem zrozumieć, dlaczego w naszej strefie religijno-kulturowej wpojono nam negatywne podejście to tego - w rezultacie wspaniałego - narzędzia pozwalającego nam na egzystencję na ziemi. Jak daleko sięgnę pamięcią ciało zawsze było w pewnym sensie tabu. Zarówno czynniki oficjalne, jak i duchowne przemilczały fakt jego istnienia, lub teŝ je otwarcie potępiały. Czy Bóg naprawdę wyposaŝył nas w ten wehikuł, za pomocą którego się poruszamy, po to, abyśmy się go wstydzili? Czy wszyscy musimy olśniewać urodą aŝ do późnej starości? Dlaczego starsi ludzie nie chcą pójść na plaŝę, bo wstydzą się swego ciała, jak gdyby ktokolwiek oczekiwał od nich, Ŝe będą przypominali wyglądem dwudziestolatków? Ciało nie jest na pokaz; ono po prostu jest -i jest nasze. Gdy byłem małym chłopcem, z rówieśnikami często kładliśmy rękę na ramieniu kolegi lub w inny sposób kontaktowaliśmy się fizycznie, czyli dotykaliśmy. Po wielu latach kiedy spróbowałem to zrobić w odniesieniu do osoby dorosłej, dostałem reprymendę, Ŝe to nie wypada, Ŝe to wyraz złego wychowania. Boimy się dotyku. JeŜeli juŝ do niego dochodzi, gest ten odbieramy natychmiast jako zaproszenie do intymności. Na Zachodzie ludzie oddalili się juŝ na tyle od siebie, Ŝe nie tylko kontakt dotykowy, równieŝ i słowny staje się coraz rzadszy. Czy teŝ chcemy do tego dojść? NaleŜy tu oczywiście odróŝnić proste połoŝenie ręki na ramieniu od protekcjonalnego poklepywania. To pierwsze słuŝy nawiązaniu bliŝszego kontaktu, w drugim wypadku ma pokazać (wyimaginowaną) wyŝszość. Moim zdaniem, jeszcze jednym podarunkiem reiki jest to, Ŝe przestajemy się bać połoŝyć ręce na ciele innej osoby, a równieŝ na swoim. 20

Reiki Uniwersalna energia yciowa. Spis treœci

Reiki Uniwersalna energia yciowa. Spis treœci CZĘŚĆ I Reiki Uniwersalna energia yciowa Spis treœci Przedmowa... 15 Wstęp... 19 Pod rozwagę... 22 Część I REIKI UNIWERSALNA ENERGIA YCIOWA... 23 Co to jest Reiki?... 24 Czym jest Reiki?... 26 Jakie wartości

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA REIKI REIKI DO REIKI DO 1

AKADEMIA REIKI REIKI DO REIKI DO 1 PROGRAM KURSU Z SERII AKADEMIA REIKI REIKI DO REIKI DO 1 Znacznie poszerzona wiedza z Reiki (dla wyjątkowo dociekliwych) W kursie Reiki Do 1 znajdziecie aktywności podstawowe takie, jak: lekcje, zadania,

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

1 Homeopatia Katarzyna Wiącek-Bielecka

1 Homeopatia Katarzyna Wiącek-Bielecka 1 2 Spis treści Bibliografia......5 Wstęp......6 1. Krótka historia homeopatii......9 2. Podział homeopatii.... 10 3. Produkcja leków homeopatycznych.... 11 4. Koncepcja medycyny w homeopatii.... 14 a)

Bardziej szczegółowo

Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym

Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym Przedmowa Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym oczyszczaniu domu. Od tej pory tysiące ludzi korzysta z rytuałów w niej opisanych, by uwolnić swój dom i świadomość od dawnych obciążeń

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Tworzyć nowe w sobie i świecie

WPROWADZENIE. Tworzyć nowe w sobie i świecie WPROWADZENIE D zień dobry, Przyjaciele. Pragnę powitać tych wszystkich, któ rzy kroczą drogą dalszego energoinformacyjnego rozwoju oraz tych, którzy stawiają na niej dopiero pierwsze kroki. Czy gotowi

Bardziej szczegółowo

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Mieć czy Być? Materializm naszego społeczeństwa kładzie w centrum życia co ja chcę. Jest skłonny traktować innego, w tym Boga, jedynie jako obiekt widziany pod

Bardziej szczegółowo

Fragment nadchodzącej książki: Zdrowie na Zawsze: czyli, czego nie powie Ci doktor Zbigniew Bryła

Fragment nadchodzącej książki: Zdrowie na Zawsze: czyli, czego nie powie Ci doktor Zbigniew Bryła Tak wielu ludzi marzy o dobrym zdrowiu, inni je mają. Gratuluje Ci że jesteś tutaj. Większość tylko marzy, Ty zaś wiozłeś sprawy w swoje ręce. Wiara bez działania jest jak studnia bez wody. Nikt nie zadba

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Baruch Spinoza ( )

Baruch Spinoza ( ) Baruch Spinoza (1632-1677) Dla jednych: najszlachetniejszy i najbardziej godny miłości z wielkich filozofów (B. Russell). Dla innych: Największy heretyk XVII wieku. Obrońca diabła. Duchowy sabotaŝysta.

Bardziej szczegółowo

Duchowa Mądrość ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD L D KLEMP

Duchowa Mądrość ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD L D KLEMP Duchowa Mądrość o ZDROWIU I UZDRAWIANIU e HAROLD L D KLEMP P Duchowa Mądrość o ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD KLEMP E ECKANKAR www.eckankar.org Duchowa Mądrość o zdrowiu i uzdrawianiu Copyright 2008 ECKANKAR

Bardziej szczegółowo

MoŜesz rozdawać Złotą Księgę Uzdrawiania swoim Przyjaciołom

MoŜesz rozdawać Złotą Księgę Uzdrawiania swoim Przyjaciołom MoŜesz rozdawać Złotą Księgę Uzdrawiania swoim Przyjaciołom - moŝesz rozsyłać ten plik e-mailem, - moŝesz umieszczać go na swojej stronie www, - moŝesz rozdawać go na forach i portalach - nie moŝesz niczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE PRACA Z CZAKRAMI I CZAKROTERAPIA

PROGRAM KURSU ONLINE PRACA Z CZAKRAMI I CZAKROTERAPIA PROGRAM KURSU ONLINE PRACA Z CZAKRAMI I CZAKROTERAPIA Ucz się wygodnie w domu! PROGRAM OGÓLNY SZKOLENIA CZAKRY, CZAKROTREAPIA I PRACA Z CZAKRAMI Czakry i ich powiązania. Harmonia i dysharmonia czakr Znaczenie

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do użytkowania protezy zębowej

Przygotuj się do użytkowania protezy zębowej Przygotuj się do użytkowania Jak rozpocząć życie z protezą zębową? Rozpoczynam życie z protezą zębową Czy zdecydować się na protezę zębową? Dla wielu osób proteza zębowa to integralna część ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

Program kursu online Praca z energiami aura, czakry, meridiany

Program kursu online Praca z energiami aura, czakry, meridiany Program kursu online Praca z energiami aura, czakry, meridiany Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl www.astrosalus.pl/kursy-online LEKCJA 1 Podstawy wiedzy o energiach. W tej

Bardziej szczegółowo

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ!

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! Witaj! W tym krótkim PDFie chcę Ci wytłumaczyć dlaczego według mnie jeżeli chcesz wyglądać świetnie i utrzymać świetną sylwetkę powinieneś

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ

PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ To nie rzeczy nas smucą, ale sposób w jaki je widzimy (Epiktet 55 135). Powyższe stwierdzenie wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne?

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne? USTALANIE ZASAD PRACY W ZESPOLE 1. Kto będzie naszym liderem/przewodniczącym zespołu?... 2. Jak podzielimy odpowiedzialność za realizację zadań?... 3. jak będziemy podejmować decyzje?... 4. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

WPUSZCZANIE PIENIĘDZY W KANAŁ

WPUSZCZANIE PIENIĘDZY W KANAŁ WPUSZCZANIE PIENIĘDZY W KANAŁ Cel(e): Zrozumienie, Ŝe woda jest wyczerpywalnym naturalnym zasobem i Ŝe codziennie marnujemy jej znaczne ilości. Wykształcenie odpowiedzialności za zuŝycie wody i zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Okres realizacji Rok szkolny 2009/2010 Osiągane cele SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna

Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna Pielgrzymka wewnętrzna Podróż medytacyjna Laurence Freeman OSB Pielgrzymka wewnętrzna Podróż medytacyjna Przełożył Andrzej Ziółkowski Spis treści Koło modlitwy 9 Symbole podróży 23 Poziomy świadomości

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania?

Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania? Anna Madziewicz Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania? Co to jest sprzedaŝ? ...... Zaspokajanie potrzeb klienta naszym produktem Ludzie nie znoszą jak im

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Wizualizacje i twórcza wyobraźnia

PROGRAM KURSU ONLINE Wizualizacje i twórcza wyobraźnia PROGRAM KURSU ONLINE Wizualizacje i twórcza wyobraźnia PROGRAM KURSU WIZUALIZACJE I TWÓRCZA WYOBRAŹNIA Program ogólny Wyobraźnia i wizualizacje Siła sugestii. Efekt placebo i efekt voodoo Umysł. Podświadomość

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

Koszmar Zdrady. Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw.

Koszmar Zdrady. Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw. Koszmar Zdrady Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw. Przejmij stery swojego życia. 1 Czy mój partner jest mi wierny?

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

BUDDYZM. Klaudia Kowalczyk 1a

BUDDYZM. Klaudia Kowalczyk 1a BUDDYZM Klaudia Kowalczyk 1a Buddyzm jest jedną z głównych religii świata, zarówno pod względem zasięgu geograficznego jak i wpływu socjo- kulturowego. Chociaż jest największą religią Wschodu, to jednak

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części.

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. ANKIETA Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. Bardzo proszę, abyś czytał/a uważne i udzielił/a odpowiedzi na wszystkie

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu!

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! Sukces na Twoich warunkach Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! "Naszą najgłębszą obawą nie jest to, że jesteśmy zbyt słabi, ale to, że jesteśmy zbyt potężni. To nasz blask nas przeraża, nie ciemność.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji?

Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji? Zaprasza Sławomir Mika Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji? www.brahman.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana Tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez wydawcę.

Bardziej szczegółowo

Doskonały związek z idealnym partnerem

Doskonały związek z idealnym partnerem Zaprasza Sławomir Mika Dekret BRAHMANA Doskonały związek z idealnym partnerem Niniejsza publikacja moŝe być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana Tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez wydawcę.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I

PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH BEZPIECZNA SZKOŁA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I AUTOR: mgr Ewa Herczyńska MIEJSCE ZAJĘĆ: sala szkolna PROWADZĄCY: autor programu 1 CELE PROGRAMU: OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE

MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE Krystyna Alagor MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE (wydanie drugie, poprawione i połączone) Copyright by Wydawnictwo Autorskie ALAGOR Krystyna Krawczyk 2007 Skład i łamanie: Rafał Celej Wydawnictwo: W.A. ALAGOR

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą.

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB & Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie Chcę poznać Boga i duszę Filozofowie o Absolucie W jaki sposób można poznać Boga? Jak poznać Kogoś, Kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny? Szukając argumentów na istnienie Boga Świat (np. Teoria Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE 4 by Wydawnictw o BIBLOS, Tarnów 1997 ISBN 83-86889-36-5 SPIS TREŚCI Wstęp.................................. 9 :2 6.,H. 1998 Nihil obs tat Tarnów,

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Co to jest demencja (demens)?

Co to jest demencja (demens)? Hva er demens? Co to jest demencja (demens)? Zapominasz tyle rzeczy, że trudno jest ci funkcjonować na co dzień? Masz problem z zapamiętaniem zwykłych słów albo z zapamiętaniem drogi do sklepu? To może

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

International Social Survey Programme, 1999: "Social Inequality III"

International Social Survey Programme, 1999: Social Inequality III PGSS POLSKI GENERALNY SONDAś SPOŁECZNY 1999 INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa tel. (22) 8315153 / fax (22) 8314933 www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie,

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, natchnienie i niezłomną wiarę w sukces. Dziewczyny, bez

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut.

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut. Scenariusz zajęć Temat: Spotkanie z Innym. Tolerancja Cele: uświadomienie uczniom obecności w społeczeństwie osób z problemami komunikacyjnymi, nabycie umiejętności posługiwania się metodami komunikacji

Bardziej szczegółowo

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa Marian Chwastniewski Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa WYSPA ODKRYĆ A WYSPA ZAGADEK Laboratorium ma na celu wdroŝenie autorskiego programu pedagogicznego WYSPA rozwijającego postawy twórcze i badawcze

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum Krakowska kademia im. ndrzeja Frycza Modrzewskiego Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum utor: gnieszka Guzik, Patrycja Huget Instrukcja: Poniżej przedstawione zostały do wyboru po dwa stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

James Martin SJ. Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Przełożył Łukasz Malczak. wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo WAM

James Martin SJ. Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Przełożył Łukasz Malczak. wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo WAM James Martin SJ Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim wydanie drugie poprawione Przełożył Łukasz Malczak Wydawnictwo WAM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: SPOSÓB POSTĘPOWANIA 5 Czym jest duchowość ignacjańska

Bardziej szczegółowo

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych.

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Zmienić osobowość Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Afirmacja to w działaniu potęga ale... Pewien

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

Duchowa Mądrość ZWIĄZKACH HAROLD L D KLEMP

Duchowa Mądrość ZWIĄZKACH HAROLD L D KLEMP Duchowa Mądrość o ZWIĄZKACH e HAROLD L D KLEMP P Duchowa Mądrość o ZWIĄZKACH HAROLD KLEMP E ECKANKAR www.eckankar.org Duchowa Mądrość o związkach Copyright 2008 ECKANKAR Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO?

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? 1.Naśladuj pełną pokory i słuŝebności postawę Jezusa Chrystusa. 2.Przygotuj się przez modlitwę. Proś Pana, aby był przy tobie obecny i błogosławił tych, którzy będą cię słuchać.

Bardziej szczegółowo