sem.1: 15 godz. 15 godz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sem.1: 15 godz. 15 godz."

Transkrypt

1 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PHS Historia sztuki 1,2,3,4,5 (cyfra oznacza kolejny semestr) 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Przedmiot jest realizowany na k, tryb: dzienny, licencjat 1 grupa 6 Miejsce odbywania Instytut Sztuki, UO, Muzeum Diecezjalne w Opolu 7 Liczba godzin razem 105 godzin ad: 60, sem.1: 15 godz. 15 godz. sem.2: 15 godz sem.3: 15 godz. 15 godz: sem.4: 15 godz: sem.5: 15 godz 8 Forma zaliczenia Ćwiczenia Wykłady sem.2: egzamin sem.3 zaliczenie; sem.4: egzamin; sem.5: egzamin sem.1: dr sem.2: urka sem.3: dr sem.4: dr sem.5: mgr Joanna Filipczyk sem.6: mgr Joanna Filipczyk 11 Punkty ECTS sem.1: 2 sem.2: 2 sem.3: 2 sem.4: 2 sem.5: 2 12 Warunki zaliczenia O, akt, prace pisemne, kolokwia. 13 Opis skrócony od sztuki. W trak skie. 1

2 14 Pełny opis Sztuka Starożytnego Wschodu. Ceramika. statuaryczna. 3. Babilon: Urbanistyka i architektura. Sztuka egipska. kiej. - Okres wczesnodynastyczny, Stare i średnie Państwo: - Okres Nowego Państwa: Sztuka kreteńska i mykeńska statuaryczna. Sztuka grecka. - Okres archaiczny architektoniczne. Dekoracja ceramika. - Okres klasyczny Sztuka hellenistyczna. Cechy charakterystyczne sztuki hellenistycznej. Urbanistyka i centra hellenistyczne (Milet, Priene, Aleksandria, Pergamon). - Architektura sakralna Malarstwo. Mozaika i ceramika. Sztuka rzymska. - Rozwój przestrzenny miasta Rzymu. Forum Romanum Malarstwo, relief i mozaika. Wprowadzenie do dziejów historii sztuki; - sztuka katakumbowa (Lucyny, Kaliksta, Domicyli i Sebastiana), malarstwo (najstarsze zachowane freski z II w.), - sztuka bazylikowa bazylikami w Rzymie i w Rawennie), malarstwo (freski i mozaiki), tematyka cykli - sztuka bizantyjska: Konstantynopol architektury i malarstwa bizantyjskiego na przy Hagia Sophia. Omówienie tematyki i sposobu malowania ikon. - biteria). Zjawisko tzw. Biblia 2

3 Alkuina, Ewangeliarz Ady, Codex Egbertii - : Architektura rom cesarskie katedry Nadrenii i Mozy /Spira, Trewir, Moguncja, Wormacja/ oraz wzorowane na - nadreńskie założenia /Kolonia - cesarskie założenia pałacowe /Goslar/; 2. Francja: - architektura sakralna Burgundii klasztory cysterskie /Pontigny, Clairvaux, Fontenay/, - architektura sakralna Normandii: /Jumiéges re-dame; Caen St.-Etienne z klasztorem benedyktynów oraz Ste-Trinité z klasztorem benedyktynek/; 3. Hiszpania: - ogólna charakterystyka meczet/, - wpływy francuskie wzdłuż szlaku pątniczego do Santiago de Compostela typ kościoła pielgrzymkowego /Santiago de Compostela; Tours St.-Martin; Tuluza St.-Sernin/; 4. Anglia: - architektura sakralna /Londyn architektura sakralna Lombardii /Pomposa katedralny/ - architektura sakralna Toskanii /Florencja baptysterium S. Giovanni, Piza - architektura sakralna / kolegiata; Opatów kolegiata; Strzelno - Monumentalne dniowieczne. - sztuka gotycka 1. Francja: - katedry wczesnogotyckie rejonu Île-de-France /St.-Denis po katedry dojrzałego gotyku /Chartres, Bourges, Reims, Amiens/ - gotyk promienisty /St.- Denis Ste-Chapelle/ - gotyk płomienisty flambayant /Rouen katedra/ 2. Anglia: - katedry okresu Early English /Canterbury, Salisbury, Wells/ - katedry okresu Decorated Style /Londyn opactwo Westminster/ 3. Niemcy: - architektura wczesnego gotyku /Magdeburg, Limburg, Trewir/ - katedry obszaru Górnej Nadrenii i Alzacji: /Strasburg, Kolonia/ - architektura dojrzałego gotyku architektura wczesnogotycka: / S. Maria Novella i Santa Croce/ - katedralna architektura dojrzałego gotyku: /Siena, Mediolan, Florencja/ - architektura świecka: ratusze /Florencja Palazzo Vecchio/ i /Wenecja pałac Dożów/ Polsce. Historia sztuk ione, Tycjan, o. Sztuka epoki rewolucji francuskiej i Cesarstwa (empire). Malarstwo klasycyzmu (David) i malarstwo we Francji (Delacroix), Anglii (Turner), Niemczech (Friedrich). Realizm (Courbet). Ecole de Barbizon. Manet i Neoimpresjonizm i postimpresjonizm: Seurat, Cézanne, van Gogh, Gauguin. Symbolizm i secesja. Fowizm. Kubizm. Inne kierunki abstrakcyjnej. Abstrakcja geometryczna i niegeometryczna. Konstruktywizm rosyjski. 3

4 tendencji artystycznych: m. in. action painting, pop art., hiperrealizm, sztuka konceptualna. 15 Literatura Starożytność M. B.Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1973 E, Papuci Kraków 2001 G. Charles Picard, Sztuka rzymska, Warszawa 1975 Średniowiecze J. B, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I-II, Warszawa 2001; A. BOCHNAK, J. PAGACZEWSKI, Polskie rzemiosło wieków średnich, Kraków 1959; T. CHRZANOWSKI, M. KORNECKI, Sztuka Śląska Opolskiego, Kraków 1974; J. DETTLOFF, Wit Stoss, Warszawa 1961; T. DOBROWOLSKI (RED.), Historia sztuki polskiej, t.i-iii, Kraków 1965; T. DOBROWOLSKI, Sztuka na Śląsku, Katowice- K.FILARSKA J. GADOMSKI, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski, t. I-III, Warszawa ; W. KOCH, Style w architekturze, Warszawa 2001; A. LIEDKE, Historia sztuki kościelnej w zarysie P.P. MANIURKA, Mater Matris Domini. Święta Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie śląskiej, Opole 1997; P.MEYER, Historia sztuki europejskiej, t.1, Warszawa 1973 K. S. MOISAN, B. SZAFRANIEC (RED.), Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej, t. I-II, Warszawa; N. PEWSNER, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976; K. PIWOCKI, M. P, Dzieje sztuki w zarysie, t. I-III, Warszawa 1988; 1987; W.SAUERLAENDER Nowożytność Wwa197 6; S Wwa 1990; 974; H. Gombrich, O sztuce, Wwa 1999; Pevsner, Historia architektury europejskiej, Wwa ] K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. 2, Wwa1987; M. Levey, Od Giotta do Cezanne a, Wwa 1998; Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Wwa 1980; A. Kotula, P. Krakowski, Kronika nowej sztuki, Wwa 1966; ztuki XX wieku, Wwa

5 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PAN Wybrane zagadnienia z antroposfery kultury 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 4, rok 2 tryb: dzienne, licencjat 1 grupa 7 Liczba godzin Wykład: 30 8 Forma zaliczenia egzamin 9 Prowadzący Wykład: 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia, 13 Opis skrócony sposobów teoretycznego ujmowania zagadnienia z antroposfery kultury. 14 Pełny opis 1. Podstawowe zagadnienia antropologii filozoficznej (filozoficzne koncepcje runkowania kultury i sztuki. 4. Aksjologiczne koncepcje kultury (Ingarden, Elzenberg). 6. Semantyczne koncepcje kultury (U. Eco, E. Panofsky). i). subiektywizm, relatywizm). 14. Kultura ponowoczesna (Postmodernizm). 15 Literatura ( Sztuka ). W kręgu wartości, Kraków, iewicz, Dzieje sześciu pojęć 5

6 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PKR Analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki artystycznej. 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów przed, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 1 grupa 6 Miejsce odbywania Instytut Sztuki, UO; 7 Liczba godzin 15 8 Forma zaliczenia Zaliczenie mgr Joanna Filipczyk 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia oddanie wszystkich zadanych prac pisemnych; ko oceniane, 13 Opis skrócony Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych zagadn kulturowa oraz socjologia antropologów oraz socjologów wybranych 14 Pełny opis - - opis - analiza interpretacja - analiza formy (media tradycyjne) - ikonografia i ikonologia - analiza dzie próba poszukiwania - historia krytyki - - wystawa sztuki i recenzja wystawy czasopisma artystyczne i krytyka tradycyjne i internetowe 15 Literatura Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 wybrane fragmenty Jones F.A., Wstęp do historii sztuki Epoka błękitu, Kraków 2003 Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971 Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983 Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wölfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej -Warszawa-Kraków 1962 lub wyd. nowsze Wstęp do historii sztuki. T.I. Przedmiot metodologia zawód, Warszawa wybrane Wybór aktualnych tekstów dot. krytyki, m.in. A.M.Potocka, M.Ujma Wybór aktualnej refleksji krytycznej z czasopism tradycyjnych i internetowych, m.in. artmix i in. 6

7 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PIK Wybrane zagadnienia z ikonosfery sztuki 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 1 grupa 6 Miejsce odbywania Instytut Sztuki, Uniwersytet Opolski 7 Liczba godzin 30 godz. 8 Forma zaliczenia 9 Prowadzący mgr Romuald Jeziorowski 10 Język wykładowy 11 Punkty ECTS 1 12 Warunki zaliczenia Aktywno prace pisemne 13 Opis skrócony Praca studentów oparta na wiedzy z historii sztuki, podstawowymi funkcjami obrazu w kultu filmu, malarstwa i fotografii. Prezentacje multimedialne. 14 Pełny opis - semiotycznym. - Typy znaków: - ikony, symbole, indeksy; znaki wizualne. - Kodowan - Obraz jako model komunikacyjny, typy obrazu - Obrazy w sztuce - Obrazy, wizerunki w religiach ejsze zmiany sposobów obrazowania 15 Literatura Ikonosfera, Warszawa 1972, R. Jakobson, O stosunkach między znakami wizualnymi i audytywnymi, [w:] W poszukiwaniu istoty języka 1, Warszawa 1989, s Zarys teorii literatury Warszawa 1967; A. Kulawik, Poetyka, 1997 L. Uspienski, Teologia ikony Dzieło otwarte, Warszawa ; P. Stockwell, Poetyka kognitywna, Kraków 2007 ;J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984 ; Sztuka w świecie znaków, s. 5-16, 33- rszawa 1996); P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, (Warszawa 1981), manifesty artystyczne, katalogi wystaw, etc. 7

8 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PWA Percepcja wizualna i audiowizualna 2 Rodzaj zenia 3 Grupa przedmiotów, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat, 1 grupa 7 Liczba godzin 30 godz. 8 Forma zaliczenia egzamin Ćwiczenia: dr Bartosz Posacki 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony Celem plastycznej. 14 Pełny opis icznymi podstawami wszystkich procesów poznawczych, dla których z kolei percepcja jest podstawowym sposobem zdobywania informacji, zagadnienia z zakresu teorii informacji, zagadnienia najnowszych technik ob obrazów stereosko 15 Literatura - Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Kraków Kultura audiowizualna. W stulecie ekranu w kulturz), Poznań Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa D a m a s i o A. R., Tajemnica świadomości. Ciało i emocje współtworzą świadomość, Kraków Hall E. T., Ukryty Wymiar, Warszawa Z e k i S., Obrazy wzrokowe w mózgu i umyśle; Świat Nauki, Nr 11(15)1992 8

9 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PRR Reklama i rynek sztuki 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin pracownia artystyczna: 15 godz. 8 Forma zaliczenia Zaliczenie Mgr Romuald Jeziorowski 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony 14 Pełny opis 15 Literatura mediach. Analiza zjawisk s em mediów (film, fotografia, internet) znaków) 9

10 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PSY Psychologia percepcji wizualnej i reklamy 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 1 grupa 7 Liczba godzin : 30 8 Forma zaliczenia Egzamin : 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia frekwencja. 13 Opis skrócony stworzy podstawy do efektywnej komunikacji ze specjalistami od reklamy z firm. 14 Pełny opis ch 3. Historia reklamy w zarysie. 4. procesu spostrzegania. 5. Uwaga w reklamie. 6. wiedzy w podejmowaniu decyzji konsumenckich 15 Literatura Cwalina, W., Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny: Perspektywa Psychologiczna. GWP. Psychologiczne. 10

11 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PUP Promocja i upowszechnianie kultury plastycznej i medialnej 2 Rodzaj Pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-PUP1 Semestr 2, rok1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-PUP2 Semestr 3, rok2, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz. 2.8-PUP1: 30 godz. 2.8-PUP2: 15 godz. 8 Forma zaliczenia PUP2: egzamin Pracownia artystyczna: dr Magdalena Hlawacz 11 Punkty ECTS 2.8-PUP1: PUP2: 3 12 Warunki zaliczenia dopuszczenia do egzaminów i inne) 13 Opis skrócony sztuki. Z 14 Pełny opis upowszechniania kultury plastycznej. nych tj. galerie, muzea, domy kultury, ogniska plastyczne, fundacje, stowarzyszenia itp. Praktyczne przygotowanie do animacji kultury (rozumienie i stosowanie metod upowszechniania, animacji i promocji sztuk wizualnych i medialnych). Zapoznanie z upowszech mass- instytucjami kulturalnymi). podstawowych zasad funkcjonowania rynku sztuki, marketingu w sztuce i kulturze oraz roli mass-mediów).. Prawo autorskie, zasady i stosowanie. 15 Literatura pisma specjalistyczne m.in. "Art & Business", "Format", "Obieg" katalogi wystaw onych sztuce 11

12 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PTF Teoria formy wizualnej 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów wy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Ćwiczenia: 30 godz. 8 Forma zaliczenia Egzamin - 11 Punkty ECTS 1 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony pracy twórczej, 14 Pełny opis Zagadnienia:. w pozycji. Ukryty. -. Ambiwalencja harmonii.. Ukryta energia linii, plamy i koloru... Metafora. 15 Literatura Rudolf Arnhem Sztuka i percepcja wzrokowa Hockney Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Marice Merlau. 12

13 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PME Metodyka edukacji plastycznej 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów przedmiot ob 4 Semestr, rok, tryb 2.8-PME1 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat, 2.8-PME2 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat, jedna grupa 7 Liczba godzin Ćwiczenia: 60 godz. 30 godzin semestralnie 8 Forma zaliczenia PME2: egzamin Ćwiczenia: mgr Romuald Jeziorowski 11 Punkty ECTS 2.8-PME1: PME2: 3 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony kierunkowych Edukacji Plastycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Praca studentów oparta na wiedzy z psychologii, pedagogiki, historii pedagogiki. Zapoznanie z praktyczne. 14 Pełny opis - grafo- atów - koncepcji edukacji artystycznej; -projektowanie lekcji szkolnej i jej realizacji; - - metody procesów dydaktycznych ne - projekty warsztatów plastycznych relacje nauczyciel wychowanek - - modele dydaktyki (praktyczne zastosowania w edukacji artystycznej) 15 Literatura Cambier A., Wallon P., Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa, 1993 Clero C., Gloton R., a psychika, Wyd. UMCS, Lublin, 2000, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków Szuman S., Sztuka dziecka, WSiP, Warszawa, 1990 Wojnar I., Estetyka i wychowanie, PWN, Warszawa, 1964 Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego, PWN, Warszawa 13

14 1 Nazwa przedmiotu 2.8-INF Informatyka 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 1 rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin pracownia artystyczna: 30 godz. 8 Forma zaliczenia 9 Prowadzący Ćwiczenia: mgr Grzegorz Gajos 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony peryferyjnych, opanowanie podstaw swobodnej pracy z komputerem, sprawne cyfr Opanowanie podstaw kalibracji monitora, skanera oraz drukarki. Sposoby 14 Pełny opis podstawowe z podstawy korzystania z programów graficz uruchamianie i praca dialogowe, polecenia proste i zaawansowane) oprogramowanie systemowe skaner, aparat i kamera cyfrowa, 15 Literatura 1. R. Williams, I Mac, Warszawa M. Langer, Mac OS 9, Warszawa Biblia Photoshopa D. Margulis, Korekcja i separacja, Gliwice

15 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KRY Rysunek 1,2,3,4,5,6 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, kierunek, tryb 2.8-KRY1 Semestr 1, rok 1, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY2 Semestr 2, rok 1, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY3 Semestr 3, rok 2, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY4 Semestr 4, rok 2, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY5 Semestr 5, rok 3, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY6 Semestr 6, rok 3, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 315 godz. I-III semestr 60 godz. semestralnie IV-VI semestr 45 godzin semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8-KRY 2.8-KR KRY4: KRY6: egzamin 2.8-KRY1: prof. A. Dymitrowicz, mgr M. Hlawacz 2.8-KRY2: prof. A. Dymitrowicz, mgr M. Hlawacz Punkty ECTS 2.8-KRY1: KRY2: KRY3: KRY4: KRY5: KRY6: 3 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony Tworzenie kompozycji rysunkow - ystyczna. 14 Pełny opis Zagadnienia widzenia artystycznego: - - Prawda natury, prawda ucznia, prawda nauczyciela Analiza - widzenie rzeczywiste, deformacje widzenia. Czy widzenie

16 tworzenia. - deformacji. interpretacja. Postrzegania problemów plastycznych Wzbogacanie kompozycji i cykli tematycznych Rysowanie aktów - Uchwycenie proporcji. natury. Samodzielne stawianie sobie za eksperymenty warsztatowe. Celowe przesadzenie ruchu wyczuwalne w akcie. Problem konstrukcji i - logiczna, - warsztatowe. Rysunek klasyczny lub Rysunek eksperymentalny. 15 Literatura K.Teissing. Techniki rysunku, G. Bammes Przewodnik dla artystów - Ilustrowane wprowadzenie do rysunku Bammes Sehen und Verstehen. Dombrowski Metabolizm informacyjny Hauser Neopsychoanaliza form Jung Symbole i archetypy, Krytyka sublimacji Teoria widzenia K. Teissing Techniki rysunku K. Bartel Perspektywa malarska L. Da Vinci Traktat o malarstwie C. Cennini Rzecz o malarstwie J. Czapski 16

17 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KMA Malarstwo 1, 2, 3, 4, 5 2 Rodzaj Pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KMA1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin pracownia artystyczna: 225 godz. 45 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia KMA5: egzamin 2.8-KMA1: prof. A. Dymitrowicz, dr hab. 2.8-KMA2: prof. A. Dymitrowicz, dr hab Ba 11 Punkty ECTS 2.8-KMA1: KMA2: KMA3: KMA4: KMA5: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony 14 Pełny opis plastycznej studenta, bez której nie ma rozwoju i rozumienia istoty tworzenia. Praca w pracowni malarskiej oparta jest o studium martwej natury i studium modela., poznanie jej interpretacja i przetwarzanie twórcze. Pokazy technologiczne (krosna malarskie, klejenie, zaprawianie, Kolory podstawow niekonwencjonalne techniki malarskie. -minimum. cieni). 17

18 przedstawienia wszystkich prac (studyjnych i domowych) w celu dokonania gruntownej analiz 15 Literatura Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie; Rudolf Arnheim, Sztuka a percepcja wzrokowa; 18

19 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KGR Grafika om) 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KGR1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 225 godz. 45 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia KGR2: KGR5: egzamin 2.8- ej Trzos 2.8-KGR2: Punkty ECTS 2.8-KGR1: KGR2: KGR3: KGR4: KGR5: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony warsztatowych, poznanie i praktyczn kierunków grafiki klasycznej i. 14 Pełny opis nieko Zasadniczym zadaniem realizowanym w Pracowni Grafiki jest nabywanie kierunków grafiki klasycznej i. 19

20 szeroko rozumianej techniki graficznego zapisu obrazu i opanowanie: - orcowy, linoryt, gipsoryt, kolograf) metod sitodruku - metod druku cyfrowego Celem d Ocena pracy ma charakter otwartych przegl ru: Druk wypukły lub Druk wklęsły 15 Literatura 1. Catafal J., Oliwa C., Technik graficzne, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa Grafika artystyczna podręcznik warsztatowy 3. Grafika warsztatowa podręcznik technik graficznych, ASP Katowice Grafika współczesna, między unikatem a elektroniczną kopią, referaty z sesji nauko Grylewicz, MTG Kraków Jurkiewicz A., (opr. Romana Artymowskiego), Podręcznik metod grafiki artystycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Krejca A., Techniki Sztuk Graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa Kroki w historii grafiki Grafiki 2006, MTG Kraków Noyce R., Printmaking on Edge, A&C Black Publishers London Wprowadzenie do problemów i warsztatu grafiki artystycznej. Zeszyty naukowe ASP w Krakowie. 20

21 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KRZ Rzeźba 1,2,3,4,5 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KRZ1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ2 Semestr 2 rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 225 godz. Po 45 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia KRZ5: gzamin 2.8-KRZ1: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ2: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ3: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ4: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ5: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 11 Punkty ECTS 2.8-KRZ1: KRZ2: KRZ3: KRZ4: KRZ5: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony skich; modelowanie w glinie, narzut gipsowy i formalnych. 14 Pełny opis na obserwacji i studiowaniu natury, poruszamy takie zagadnienia I semestr. A zastosowanie gradacji planów, a tym samym spowodowanie iluzji trój wymiaru. II semestr model Technika modelowania w glinie. cja 21

22 III semestr. dynamiczna, Małe formy rzeźbiarskie z elementami sztukatorstwa lub Rzeźba monumentalna i kształtowanie otoczenia. 15 Literatura Karin Hessenb 22

23 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KST Struktury wizualne 2 Rodzaj Pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KST1 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KST2 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KST3 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz. po 15 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia dr Bartosz Posacki 11 Punkty ECTS 2.8-KST1: KST2: KST3: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony 14 Pełny opis Semestr I, walor kolor Semestr II Semestr V wizualnych. Analiza semantyczno- video, techniki komputerowe, instalacja) 15 Literatura A r n h e i m R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka 2005 V i r i l i o P., Maszyna widzenia 23

24 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KPT Podstawy projektowania graficznego 1,2 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8- KPT1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KPT2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz KPT1: 15 godz KPT2: 30 godz. 8 Forma zaliczenia Trzos 11 Punkty ECTS 2.8- KPT1: KPT2: 1 12 Warunki zaliczenia graficznych. 13 Opis skrócony Podstawowe elementy projektowania graficznego identyfikacja wizualna, grafika projektowania graficznego. 14 Pełny opis Podstawowe elementy projektowania graficznego identyfikacja wizualna, grafika ych z projektowaniem teoretycznej i praktycznej z zakresu liternictwa i kompozycji. Rozwijanie koncepcji i nieje 15 Literatura 2. K. Dydo Polski plakat teatralny i filmowy. DYDO

25 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KPG Projektowanie książek i czasopism 1,2 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KPG1 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KPG2 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 60 godz. 8 Forma zaliczenia 2.8-KPG1 zaliczenie na o 2.8-KPG2 Egzamin dr hab. Aleksandra Janik 11 Punkty ECTS 2.8-KPG KPG Warunki zaliczenia, zgodnie z -formalnymi. Podstawowym kryterium oceny jest komentarzem studenta. 13 Opis skrócony projektowaniu i przygotowaniu do 14 Pełny opis Podstawy projektowania graficznego. Przedmiot forma i, projektowanie czasopism. zagadnienia z poligrafii. 15 Literatura 1. Typografia typowej książki, Gliwice Felici J., Kompletny przewodnik po typografii 3. Willberg H.P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii Joe Grossman: Projektowanie czasopism na twoim komputerze, Intersoftland, Warszawa 1997 Periodyki: 2+3D (Polska), Novum (Niemcy), Graphis (USA), Communication Arts (USA, Archive (Niemcy) itp. 25

26 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KFO Fotografia 2,3,4 (cyfry odpowiada 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8- KFO2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KFO3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KFO4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 90 godz. po 30 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8- KFO KFO4 egzamin dr Grzegorz Gajos 11 Punkty ECTS 2.8- KFO2: KFO3: KFO4: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony zdygitalizowanego obrazu fotograficznego w profesjonalnych programach graficznych aparatów fotograficznych (kompaktowych, lustrzanek jedno i dwuobiektywowych, analogowych oraz cyfrowych wraz 14 Pełny opis Semestr II podstawowe techniki bezkamerowe (fotogram, luminogram, cliche verre) negatywowego) Semestr III zapis obrazu fotograficznego (analogowy, cyfrowy) bud 26

27 perspektywa, kadrowanie obrazu) Semestr IV problem kreacji w fotografii poznawczy i interpretacyjny aspekt kadru dygitalizacja obrazu fotograficznego adiustacja obrazu fotograficznego Fotografia studyjna lub Fotografia dokumentacyjna 15 Literatura 1. G Teicher, Fototechnika 3. T. Klimecki, 4. W. Dederko, w fotografii 5. J. Hedgecoe, Praktyczny kurs fotografii 6. M. Busselle, Fotografia czarno-biala 7. M. Busselle, Fotografia kolorowa kompozycja i harmonia 8. Z. Tomaszczuk, kadru Czasopisma specjalistyczne i, strony internetowe zagadnieniom fotografii 27

28 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KMM Multimedia 1,2,3,4 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8- KMM1 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KMM2 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KMM3 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KMM4 Semestr 6, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 120 godz. 30 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8- KMM KMM KMM KMM4 Egzamin 2.8- KMM1 mgr B. Posacki 2.8- KMM2 mgr B. Posacki 2.8- KMM3 dr B. Posacki 2.8- KMM4 dr B. Posacki 11 Punkty ECTS 2.8- KMM KMM KMM KMM Warunki zaliczenia domowych prac. 13 Opis skrócony Celem kursu jest zapo technikami cyfrowymi. Wykorzysta realizowanych manualnie i uzyskiwanych przy pomo statycznym i ruchomym. Wykorzystanie przedmiotu jako elementu kompozycji 14 Pełny opis od tradycyjnych poklatkowych technik animacyjnych, poprzez film celuloidowy, video, wirtualnych. Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu realizacji video, projekcji reatywnego wykorzystania 28

29 Semestr I - II poznanie technik animacji poklatkowej - zastosowanie tradycyjnych technik wyrazu artystycznego w animacji poklatkowej - przygotowanie i realizacja animacji poklatkowej - Semestr III - multimedialnych - Fotogram jako baza do uzyskania obrazów ruchomych - Luminogram jako baza do uzyskania obrazów ruchomych - Techniki nonkamerowe - Twórcze poszukiwanie akustyczn multimedialnego Wykorzystanie fotografii sekwencyjnej w zastosowaniach multimedialnych podstawowe zasady realizacji interaktywnych prezentacji multimedialnych - problematy - - problematyka formy i ergonomii prezentacji interaktywnej W VI semestrze (IV w toku realizacji przedmiotu) przedmiotu przedmioty do wyboru: Kreacja obrazu ruchomego lub Kreacja cyfrowych przestrzeni wirtualnych i interaktywnych. 15 Literatura - A r m e s R., Pejzaże audiowizualne, Estetyka obrazu wideo, Kraków Świat wideo i podmiot fraktalny Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków H o p f i n g e r M., Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa Nowa sztuka. Warszawa K r a c a u e r S., Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości Wertenstejn, Warszawa

30 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KEO Edytory obrazu 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów, kierunkowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KEO1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KEO2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 30 godz.; semestralnie 15 godz. 8 Forma zaliczenia dr Grzegorz Gajos 11 Punkty ECTS 2.8-KEO KEO Warunki zaliczenia test z wiedzy teoretycznej i praktycznej 13 Opis skrócony yka. obrazu. 14 Pełny opis skanowania i korekcji barwnej. Przygotowanie pracy do druku. 15 Literatura Biblia Phoshopa 5.5. D. Margulis, Korekcja i separacja, Gliwice rastrowej. 30

31 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KET Edytory tekstu 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 30 godz. 8 Forma zaliczenia dr hab. Aleksandra Janik 11 Punkty ECTS 2.8-KEO 2 12 Warunki zaliczenia Warunkiem - 13 Opis skrócony K projektowania graficznego, multimediów i intermediów, itp. 14 Pełny opis 1) Wprowadzenie do programu 2) 3) Korzystanie z pól dialogowych i palet 4) Tworzenie dokumentu 5) Praca z plikami tekstowymi 6) Edycja tekstu 7) Przygotowanie plików graficznych 8) Definiowanie i stosowanie kolorów 9) Tworzenie szablonów i stron wzorcowych 10) 11) 12) Przygotowanie do druku Literatura 31

32 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KSE Wybrana pracownia artystyczna 2 Rodzaj pracownia artystyczna 2.8-KSE1 Malarstwo 2.8-KSE2 Grafika 2.8-KSE3 Rzeźba 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 6 rok 3 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz. 8 Forma zaliczenia Egzamin Kierownicy Pracowni Artystycznych 11 Punkty ECTS 3 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony 14 Pełny opis 15 Literatura -edukacyjnym. artystyczny. Program jest dostosow Wg propozycji Kierowników Pracowni Artystycznych 32

33 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KRS Przedmioty do wyboru 2 Rodzaj Ustalenie po dokonaniu wyboru (w tym 60 godz. dla p 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 4 rok 2, 5 i 6, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 1 lub 2 grupy 7 Liczba godzin Suma godz.: 105 godz. 8 Forma zaliczenia 11 Punkty ECTS 6 12 Warunki zaliczenia Ustalane przez wybranego koordynatora 13 Opis skrócony 14 Pełny opis 15 Literatura Literatura podawana jest przez koordynatora po dokonaniu wyboru przedmiotów. 33

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe Suite

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe Suite 1 P R A C O W N I A G R A F I K I W A R S Z T A T O W E J D R U K C Y F R O W Y, G R A F I K A P R Z E S T R Z E N N A Kod przedmiotu: 03.1-WA-GRAF-PGWA Typ przedmiotu: przedmiot do wyboru Język nauczania:

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) 4 15 - - zal/o 03.6 2 Filozofia z estetyką 2 15 15 - zal/o, 08.1 1

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotowe (moduły kształcenia) Studia pierwszego stopnia Rok ak. 2012-2013 instytut.sztuki@uni.opole.pl

Programy przedmiotowe (moduły kształcenia) Studia pierwszego stopnia Rok ak. 2012-2013 instytut.sztuki@uni.opole.pl Programy przedmiotowe (moduły kształcenia) Studia pierwszego stopnia Rok ak. 2012-2013 instytut.sztuki@uni.opole.pl 1 Nazwa 2.8-PHS Historia sztuki 3,4,5 (cyfra oznacza kolejny semestr) przedmiotu 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 1. Nazwa kierunku: Grafika 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 41 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Grafika komputerowa - opis przedmiotu Grafika komputerowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-GKom-L-S14_pNadGenG12RB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek i rzeźba Kod przedmiotu 06.4-WI-P-r.rz.01-2014-L-S14_pNadGen2AETO Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek prezentacyjny Kod przedmiotu 03.5-WA-AWP-RYSP-Ć-S14_pNadGenFAGFN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu

Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu 03.1-WA-GrafP-GRWA-Ć-S14_pNadGenCDG19 Wydział Kierunek Wydział Artystyczny

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej Ogólna prezentacja kierunku PJWSTK - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu - http://bytom.pjwstk.edu.pl 1 Kogo chcemy uczyć? Studia adresowane są do osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Reżyseria Barwy i Przestrzeni 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego PLAN STUDIÓ DIGITAL DESIGN Studia II stopnia stacjonarne semestr 1 Struktury wizualne 45 45 E 4 iedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego 30 30 ZO 3 Liternictwo i typografia 45

Bardziej szczegółowo

Moduł wiedzy uzupełniającej (obowiązkowy) Nauka o komunikacji 3 E, Zo Psychologia społeczna I 1 E

Moduł wiedzy uzupełniającej (obowiązkowy) Nauka o komunikacji 3 E, Zo Psychologia społeczna I 1 E Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław Kierunek - Grafika reklama k.wizualna reklama k.wizualna treści przedmiot ects zal. wyk. ćw praca wł. praca wł. e-learning e-learning semestr 1 Moduł propedeutyczny

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS PRZEDMIOTOWY. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu Instytut Neofilologii

SYLLABUS PRZEDMIOTOWY. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu Instytut Neofilologii SYLLABUS PRZEDMIOTOWY Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu Instytut Neofilologii Kierunek: filologia Specjalność: filologia germańska nauczycielska Przedmiot: MULTIMEDIA W EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Liternictwo i typografia Wyższa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: projektowanie wnętrz 2. Kod przedmiotu: 02.2 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne II-stopnia, WZ

Bardziej szczegółowo

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Modified: 2014-01-08 str. 1/11 Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Rok I / semestr 1 Wszystkie przedmioty w siatce zajęć są obowiązkowe. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek R O Z K Ł A D Z A J Ę Ć w s e m e s t r z e : ZIMOWYM Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA specjalność: Intermedia i Multimedia od-do 08-09 09-10 10.00 11.00 rok akademicki.: 2015/2016 rok studiów: trzeci I

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS semestr zimowy / letni Historia sztuki dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni

Punkty ECTS semestr zimowy / letni Historia sztuki dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni Specjalność: wybrana specjalność artystyczna oraz pedagogika sztuki Rok studiów: I dr Ewa Wójtowicz ad. dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni Główne problemy kultury dr Jakub Żmidziński

Bardziej szczegółowo

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 I rok, studia I stopnia (licencjackie) godz. dydakt. w tyg. punkty ECTS sem. I sem. II sem. I sem. II 1 Podstawy Projektowania 6 6 6 6 2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Historia sztuki - opis przedmiotu

Historia sztuki - opis przedmiotu Historia sztuki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia sztuki Kod przedmiotu 03.6-WA-MalP-HSZT-W-S14_pNadGen758NM Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Malarstwo Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI 2015/2016. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ

I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI 2015/2016. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI /26. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ.00-09.00 09.00-.00.00-13.00.00-.00.00-.00.00-20.00 Podstawy grafiki warsztatowej dr hab. Dorota Optułowicz McQuaid Podstawy grafiki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: PLENER 2. Kod przedmiotu: 03.1 3. Okres ważności karty: 2015/2016 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna 2. KIERUNEK: Filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: PIERWSZY Lp.

LISTA ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: PIERWSZY Lp. LISTA AGADNIEŃ EGAMINACYJNYCH PREDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUK PLASTYCNYCH Stopień: PIERWSY 1. Przedstaw zasady pracy z modelem (organizacja pracy, komunikacja, kultura bycia,

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: MALARSTWO 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VI: Prace plastyczne(malarskie,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu

Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu Zagadnienia wybrane nauczania matematyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-ZWNM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz przygotowani są do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im kształtu plastycznego.

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Kod modułu: 02-FP-ERT-S1-PISK 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu WpSzP Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim Education through the fine arts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Na ścieżkach wyobraźni

Na ścieżkach wyobraźni G A L E R I A Na ścieżkach wyobraźni Prezentowana wystawa prac jest efektem kontynuacji realizowanego od 2013 r. projektu edukacyjnego Na ścieżkach wyobraźni. Głównym motywem działania uczniów jest odniesienie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/2 Nazwa przedmiotu w języku polskim Kanon piękna w kulturze europejskiej w języku angielskim Canon of Beauty in European culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki ! Nazwa przedmiotu Jednostka prowadząca Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki Jednostka dla której przedmiot jest przygotowany Rodzaj przedmiotu Rok studiów/

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

p.3 Opis programu studiów

p.3 Opis programu studiów p.3 Opis programu studiów Spis przedmiotów, struktury studiów, planów zajęć, wyborów specjalności oraz przyznawania punktów ECTS. Katedra Sztuki Mediów 01 Działania przestrzenne, prof. Mirosław Bałka 02

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM SEMESTRALNY PROGRAMU STUDIÓW: KIERUNEK WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PWSZ TARNÓW

DIAGRAM SEMESTRALNY PROGRAMU STUDIÓW: KIERUNEK WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PWSZ TARNÓW 1 SEMESTR 0.1 Technologia informacyjna 2 Z 1 0.3 WF 2 Z 1 1.1 Historia sztuki XX w. 2 Z/O 1,5 2.1 Rysunek studyjny 3 Z/O 2 2.2 Malarstwo 3 Z/O 2 2.3 Rzeźba 3 Z/O 2 3.1 Projektowanie modelowe 4 Z/O 2 3.2

Bardziej szczegółowo