sem.1: 15 godz. 15 godz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sem.1: 15 godz. 15 godz."

Transkrypt

1 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PHS Historia sztuki 1,2,3,4,5 (cyfra oznacza kolejny semestr) 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Przedmiot jest realizowany na k, tryb: dzienny, licencjat 1 grupa 6 Miejsce odbywania Instytut Sztuki, UO, Muzeum Diecezjalne w Opolu 7 Liczba godzin razem 105 godzin ad: 60, sem.1: 15 godz. 15 godz. sem.2: 15 godz sem.3: 15 godz. 15 godz: sem.4: 15 godz: sem.5: 15 godz 8 Forma zaliczenia Ćwiczenia Wykłady sem.2: egzamin sem.3 zaliczenie; sem.4: egzamin; sem.5: egzamin sem.1: dr sem.2: urka sem.3: dr sem.4: dr sem.5: mgr Joanna Filipczyk sem.6: mgr Joanna Filipczyk 11 Punkty ECTS sem.1: 2 sem.2: 2 sem.3: 2 sem.4: 2 sem.5: 2 12 Warunki zaliczenia O, akt, prace pisemne, kolokwia. 13 Opis skrócony od sztuki. W trak skie. 1

2 14 Pełny opis Sztuka Starożytnego Wschodu. Ceramika. statuaryczna. 3. Babilon: Urbanistyka i architektura. Sztuka egipska. kiej. - Okres wczesnodynastyczny, Stare i średnie Państwo: - Okres Nowego Państwa: Sztuka kreteńska i mykeńska statuaryczna. Sztuka grecka. - Okres archaiczny architektoniczne. Dekoracja ceramika. - Okres klasyczny Sztuka hellenistyczna. Cechy charakterystyczne sztuki hellenistycznej. Urbanistyka i centra hellenistyczne (Milet, Priene, Aleksandria, Pergamon). - Architektura sakralna Malarstwo. Mozaika i ceramika. Sztuka rzymska. - Rozwój przestrzenny miasta Rzymu. Forum Romanum Malarstwo, relief i mozaika. Wprowadzenie do dziejów historii sztuki; - sztuka katakumbowa (Lucyny, Kaliksta, Domicyli i Sebastiana), malarstwo (najstarsze zachowane freski z II w.), - sztuka bazylikowa bazylikami w Rzymie i w Rawennie), malarstwo (freski i mozaiki), tematyka cykli - sztuka bizantyjska: Konstantynopol architektury i malarstwa bizantyjskiego na przy Hagia Sophia. Omówienie tematyki i sposobu malowania ikon. - biteria). Zjawisko tzw. Biblia 2

3 Alkuina, Ewangeliarz Ady, Codex Egbertii - : Architektura rom cesarskie katedry Nadrenii i Mozy /Spira, Trewir, Moguncja, Wormacja/ oraz wzorowane na - nadreńskie założenia /Kolonia - cesarskie założenia pałacowe /Goslar/; 2. Francja: - architektura sakralna Burgundii klasztory cysterskie /Pontigny, Clairvaux, Fontenay/, - architektura sakralna Normandii: /Jumiéges re-dame; Caen St.-Etienne z klasztorem benedyktynów oraz Ste-Trinité z klasztorem benedyktynek/; 3. Hiszpania: - ogólna charakterystyka meczet/, - wpływy francuskie wzdłuż szlaku pątniczego do Santiago de Compostela typ kościoła pielgrzymkowego /Santiago de Compostela; Tours St.-Martin; Tuluza St.-Sernin/; 4. Anglia: - architektura sakralna /Londyn architektura sakralna Lombardii /Pomposa katedralny/ - architektura sakralna Toskanii /Florencja baptysterium S. Giovanni, Piza - architektura sakralna / kolegiata; Opatów kolegiata; Strzelno - Monumentalne dniowieczne. - sztuka gotycka 1. Francja: - katedry wczesnogotyckie rejonu Île-de-France /St.-Denis po katedry dojrzałego gotyku /Chartres, Bourges, Reims, Amiens/ - gotyk promienisty /St.- Denis Ste-Chapelle/ - gotyk płomienisty flambayant /Rouen katedra/ 2. Anglia: - katedry okresu Early English /Canterbury, Salisbury, Wells/ - katedry okresu Decorated Style /Londyn opactwo Westminster/ 3. Niemcy: - architektura wczesnego gotyku /Magdeburg, Limburg, Trewir/ - katedry obszaru Górnej Nadrenii i Alzacji: /Strasburg, Kolonia/ - architektura dojrzałego gotyku architektura wczesnogotycka: / S. Maria Novella i Santa Croce/ - katedralna architektura dojrzałego gotyku: /Siena, Mediolan, Florencja/ - architektura świecka: ratusze /Florencja Palazzo Vecchio/ i /Wenecja pałac Dożów/ Polsce. Historia sztuk ione, Tycjan, o. Sztuka epoki rewolucji francuskiej i Cesarstwa (empire). Malarstwo klasycyzmu (David) i malarstwo we Francji (Delacroix), Anglii (Turner), Niemczech (Friedrich). Realizm (Courbet). Ecole de Barbizon. Manet i Neoimpresjonizm i postimpresjonizm: Seurat, Cézanne, van Gogh, Gauguin. Symbolizm i secesja. Fowizm. Kubizm. Inne kierunki abstrakcyjnej. Abstrakcja geometryczna i niegeometryczna. Konstruktywizm rosyjski. 3

4 tendencji artystycznych: m. in. action painting, pop art., hiperrealizm, sztuka konceptualna. 15 Literatura Starożytność M. B.Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1973 E, Papuci Kraków 2001 G. Charles Picard, Sztuka rzymska, Warszawa 1975 Średniowiecze J. B, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I-II, Warszawa 2001; A. BOCHNAK, J. PAGACZEWSKI, Polskie rzemiosło wieków średnich, Kraków 1959; T. CHRZANOWSKI, M. KORNECKI, Sztuka Śląska Opolskiego, Kraków 1974; J. DETTLOFF, Wit Stoss, Warszawa 1961; T. DOBROWOLSKI (RED.), Historia sztuki polskiej, t.i-iii, Kraków 1965; T. DOBROWOLSKI, Sztuka na Śląsku, Katowice- K.FILARSKA J. GADOMSKI, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski, t. I-III, Warszawa ; W. KOCH, Style w architekturze, Warszawa 2001; A. LIEDKE, Historia sztuki kościelnej w zarysie P.P. MANIURKA, Mater Matris Domini. Święta Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie śląskiej, Opole 1997; P.MEYER, Historia sztuki europejskiej, t.1, Warszawa 1973 K. S. MOISAN, B. SZAFRANIEC (RED.), Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej, t. I-II, Warszawa; N. PEWSNER, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976; K. PIWOCKI, M. P, Dzieje sztuki w zarysie, t. I-III, Warszawa 1988; 1987; W.SAUERLAENDER Nowożytność Wwa197 6; S Wwa 1990; 974; H. Gombrich, O sztuce, Wwa 1999; Pevsner, Historia architektury europejskiej, Wwa ] K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. 2, Wwa1987; M. Levey, Od Giotta do Cezanne a, Wwa 1998; Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Wwa 1980; A. Kotula, P. Krakowski, Kronika nowej sztuki, Wwa 1966; ztuki XX wieku, Wwa

5 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PAN Wybrane zagadnienia z antroposfery kultury 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 4, rok 2 tryb: dzienne, licencjat 1 grupa 7 Liczba godzin Wykład: 30 8 Forma zaliczenia egzamin 9 Prowadzący Wykład: 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia, 13 Opis skrócony sposobów teoretycznego ujmowania zagadnienia z antroposfery kultury. 14 Pełny opis 1. Podstawowe zagadnienia antropologii filozoficznej (filozoficzne koncepcje runkowania kultury i sztuki. 4. Aksjologiczne koncepcje kultury (Ingarden, Elzenberg). 6. Semantyczne koncepcje kultury (U. Eco, E. Panofsky). i). subiektywizm, relatywizm). 14. Kultura ponowoczesna (Postmodernizm). 15 Literatura ( Sztuka ). W kręgu wartości, Kraków, iewicz, Dzieje sześciu pojęć 5

6 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PKR Analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki artystycznej. 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów przed, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 1 grupa 6 Miejsce odbywania Instytut Sztuki, UO; 7 Liczba godzin 15 8 Forma zaliczenia Zaliczenie mgr Joanna Filipczyk 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia oddanie wszystkich zadanych prac pisemnych; ko oceniane, 13 Opis skrócony Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych zagadn kulturowa oraz socjologia antropologów oraz socjologów wybranych 14 Pełny opis - - opis - analiza interpretacja - analiza formy (media tradycyjne) - ikonografia i ikonologia - analiza dzie próba poszukiwania - historia krytyki - - wystawa sztuki i recenzja wystawy czasopisma artystyczne i krytyka tradycyjne i internetowe 15 Literatura Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 wybrane fragmenty Jones F.A., Wstęp do historii sztuki Epoka błękitu, Kraków 2003 Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971 Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983 Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wölfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej -Warszawa-Kraków 1962 lub wyd. nowsze Wstęp do historii sztuki. T.I. Przedmiot metodologia zawód, Warszawa wybrane Wybór aktualnych tekstów dot. krytyki, m.in. A.M.Potocka, M.Ujma Wybór aktualnej refleksji krytycznej z czasopism tradycyjnych i internetowych, m.in. artmix i in. 6

7 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PIK Wybrane zagadnienia z ikonosfery sztuki 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 1 grupa 6 Miejsce odbywania Instytut Sztuki, Uniwersytet Opolski 7 Liczba godzin 30 godz. 8 Forma zaliczenia 9 Prowadzący mgr Romuald Jeziorowski 10 Język wykładowy 11 Punkty ECTS 1 12 Warunki zaliczenia Aktywno prace pisemne 13 Opis skrócony Praca studentów oparta na wiedzy z historii sztuki, podstawowymi funkcjami obrazu w kultu filmu, malarstwa i fotografii. Prezentacje multimedialne. 14 Pełny opis - semiotycznym. - Typy znaków: - ikony, symbole, indeksy; znaki wizualne. - Kodowan - Obraz jako model komunikacyjny, typy obrazu - Obrazy w sztuce - Obrazy, wizerunki w religiach ejsze zmiany sposobów obrazowania 15 Literatura Ikonosfera, Warszawa 1972, R. Jakobson, O stosunkach między znakami wizualnymi i audytywnymi, [w:] W poszukiwaniu istoty języka 1, Warszawa 1989, s Zarys teorii literatury Warszawa 1967; A. Kulawik, Poetyka, 1997 L. Uspienski, Teologia ikony Dzieło otwarte, Warszawa ; P. Stockwell, Poetyka kognitywna, Kraków 2007 ;J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984 ; Sztuka w świecie znaków, s. 5-16, 33- rszawa 1996); P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, (Warszawa 1981), manifesty artystyczne, katalogi wystaw, etc. 7

8 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PWA Percepcja wizualna i audiowizualna 2 Rodzaj zenia 3 Grupa przedmiotów, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat, 1 grupa 7 Liczba godzin 30 godz. 8 Forma zaliczenia egzamin Ćwiczenia: dr Bartosz Posacki 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony Celem plastycznej. 14 Pełny opis icznymi podstawami wszystkich procesów poznawczych, dla których z kolei percepcja jest podstawowym sposobem zdobywania informacji, zagadnienia z zakresu teorii informacji, zagadnienia najnowszych technik ob obrazów stereosko 15 Literatura - Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Kraków Kultura audiowizualna. W stulecie ekranu w kulturz), Poznań Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa D a m a s i o A. R., Tajemnica świadomości. Ciało i emocje współtworzą świadomość, Kraków Hall E. T., Ukryty Wymiar, Warszawa Z e k i S., Obrazy wzrokowe w mózgu i umyśle; Świat Nauki, Nr 11(15)1992 8

9 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PRR Reklama i rynek sztuki 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin pracownia artystyczna: 15 godz. 8 Forma zaliczenia Zaliczenie Mgr Romuald Jeziorowski 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony 14 Pełny opis 15 Literatura mediach. Analiza zjawisk s em mediów (film, fotografia, internet) znaków) 9

10 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PSY Psychologia percepcji wizualnej i reklamy 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 1 grupa 7 Liczba godzin : 30 8 Forma zaliczenia Egzamin : 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia frekwencja. 13 Opis skrócony stworzy podstawy do efektywnej komunikacji ze specjalistami od reklamy z firm. 14 Pełny opis ch 3. Historia reklamy w zarysie. 4. procesu spostrzegania. 5. Uwaga w reklamie. 6. wiedzy w podejmowaniu decyzji konsumenckich 15 Literatura Cwalina, W., Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny: Perspektywa Psychologiczna. GWP. Psychologiczne. 10

11 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PUP Promocja i upowszechnianie kultury plastycznej i medialnej 2 Rodzaj Pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-PUP1 Semestr 2, rok1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-PUP2 Semestr 3, rok2, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz. 2.8-PUP1: 30 godz. 2.8-PUP2: 15 godz. 8 Forma zaliczenia PUP2: egzamin Pracownia artystyczna: dr Magdalena Hlawacz 11 Punkty ECTS 2.8-PUP1: PUP2: 3 12 Warunki zaliczenia dopuszczenia do egzaminów i inne) 13 Opis skrócony sztuki. Z 14 Pełny opis upowszechniania kultury plastycznej. nych tj. galerie, muzea, domy kultury, ogniska plastyczne, fundacje, stowarzyszenia itp. Praktyczne przygotowanie do animacji kultury (rozumienie i stosowanie metod upowszechniania, animacji i promocji sztuk wizualnych i medialnych). Zapoznanie z upowszech mass- instytucjami kulturalnymi). podstawowych zasad funkcjonowania rynku sztuki, marketingu w sztuce i kulturze oraz roli mass-mediów).. Prawo autorskie, zasady i stosowanie. 15 Literatura pisma specjalistyczne m.in. "Art & Business", "Format", "Obieg" katalogi wystaw onych sztuce 11

12 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PTF Teoria formy wizualnej 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów wy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Ćwiczenia: 30 godz. 8 Forma zaliczenia Egzamin - 11 Punkty ECTS 1 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony pracy twórczej, 14 Pełny opis Zagadnienia:. w pozycji. Ukryty. -. Ambiwalencja harmonii.. Ukryta energia linii, plamy i koloru... Metafora. 15 Literatura Rudolf Arnhem Sztuka i percepcja wzrokowa Hockney Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Marice Merlau. 12

13 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PME Metodyka edukacji plastycznej 2 Rodzaj 3 Grupa przedmiotów przedmiot ob 4 Semestr, rok, tryb 2.8-PME1 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat, 2.8-PME2 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat, jedna grupa 7 Liczba godzin Ćwiczenia: 60 godz. 30 godzin semestralnie 8 Forma zaliczenia PME2: egzamin Ćwiczenia: mgr Romuald Jeziorowski 11 Punkty ECTS 2.8-PME1: PME2: 3 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony kierunkowych Edukacji Plastycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Praca studentów oparta na wiedzy z psychologii, pedagogiki, historii pedagogiki. Zapoznanie z praktyczne. 14 Pełny opis - grafo- atów - koncepcji edukacji artystycznej; -projektowanie lekcji szkolnej i jej realizacji; - - metody procesów dydaktycznych ne - projekty warsztatów plastycznych relacje nauczyciel wychowanek - - modele dydaktyki (praktyczne zastosowania w edukacji artystycznej) 15 Literatura Cambier A., Wallon P., Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa, 1993 Clero C., Gloton R., a psychika, Wyd. UMCS, Lublin, 2000, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków Szuman S., Sztuka dziecka, WSiP, Warszawa, 1990 Wojnar I., Estetyka i wychowanie, PWN, Warszawa, 1964 Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego, PWN, Warszawa 13

14 1 Nazwa przedmiotu 2.8-INF Informatyka 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 1 rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin pracownia artystyczna: 30 godz. 8 Forma zaliczenia 9 Prowadzący Ćwiczenia: mgr Grzegorz Gajos 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony peryferyjnych, opanowanie podstaw swobodnej pracy z komputerem, sprawne cyfr Opanowanie podstaw kalibracji monitora, skanera oraz drukarki. Sposoby 14 Pełny opis podstawowe z podstawy korzystania z programów graficz uruchamianie i praca dialogowe, polecenia proste i zaawansowane) oprogramowanie systemowe skaner, aparat i kamera cyfrowa, 15 Literatura 1. R. Williams, I Mac, Warszawa M. Langer, Mac OS 9, Warszawa Biblia Photoshopa D. Margulis, Korekcja i separacja, Gliwice

15 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KRY Rysunek 1,2,3,4,5,6 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, kierunek, tryb 2.8-KRY1 Semestr 1, rok 1, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY2 Semestr 2, rok 1, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY3 Semestr 3, rok 2, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY4 Semestr 4, rok 2, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY5 Semestr 5, rok 3, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY6 Semestr 6, rok 3, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 315 godz. I-III semestr 60 godz. semestralnie IV-VI semestr 45 godzin semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8-KRY 2.8-KR KRY4: KRY6: egzamin 2.8-KRY1: prof. A. Dymitrowicz, mgr M. Hlawacz 2.8-KRY2: prof. A. Dymitrowicz, mgr M. Hlawacz Punkty ECTS 2.8-KRY1: KRY2: KRY3: KRY4: KRY5: KRY6: 3 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony Tworzenie kompozycji rysunkow - ystyczna. 14 Pełny opis Zagadnienia widzenia artystycznego: - - Prawda natury, prawda ucznia, prawda nauczyciela Analiza - widzenie rzeczywiste, deformacje widzenia. Czy widzenie

16 tworzenia. - deformacji. interpretacja. Postrzegania problemów plastycznych Wzbogacanie kompozycji i cykli tematycznych Rysowanie aktów - Uchwycenie proporcji. natury. Samodzielne stawianie sobie za eksperymenty warsztatowe. Celowe przesadzenie ruchu wyczuwalne w akcie. Problem konstrukcji i - logiczna, - warsztatowe. Rysunek klasyczny lub Rysunek eksperymentalny. 15 Literatura K.Teissing. Techniki rysunku, G. Bammes Przewodnik dla artystów - Ilustrowane wprowadzenie do rysunku Bammes Sehen und Verstehen. Dombrowski Metabolizm informacyjny Hauser Neopsychoanaliza form Jung Symbole i archetypy, Krytyka sublimacji Teoria widzenia K. Teissing Techniki rysunku K. Bartel Perspektywa malarska L. Da Vinci Traktat o malarstwie C. Cennini Rzecz o malarstwie J. Czapski 16

17 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KMA Malarstwo 1, 2, 3, 4, 5 2 Rodzaj Pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KMA1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin pracownia artystyczna: 225 godz. 45 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia KMA5: egzamin 2.8-KMA1: prof. A. Dymitrowicz, dr hab. 2.8-KMA2: prof. A. Dymitrowicz, dr hab Ba 11 Punkty ECTS 2.8-KMA1: KMA2: KMA3: KMA4: KMA5: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony 14 Pełny opis plastycznej studenta, bez której nie ma rozwoju i rozumienia istoty tworzenia. Praca w pracowni malarskiej oparta jest o studium martwej natury i studium modela., poznanie jej interpretacja i przetwarzanie twórcze. Pokazy technologiczne (krosna malarskie, klejenie, zaprawianie, Kolory podstawow niekonwencjonalne techniki malarskie. -minimum. cieni). 17

18 przedstawienia wszystkich prac (studyjnych i domowych) w celu dokonania gruntownej analiz 15 Literatura Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie; Rudolf Arnheim, Sztuka a percepcja wzrokowa; 18

19 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KGR Grafika om) 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KGR1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 225 godz. 45 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia KGR2: KGR5: egzamin 2.8- ej Trzos 2.8-KGR2: Punkty ECTS 2.8-KGR1: KGR2: KGR3: KGR4: KGR5: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony warsztatowych, poznanie i praktyczn kierunków grafiki klasycznej i. 14 Pełny opis nieko Zasadniczym zadaniem realizowanym w Pracowni Grafiki jest nabywanie kierunków grafiki klasycznej i. 19

20 szeroko rozumianej techniki graficznego zapisu obrazu i opanowanie: - orcowy, linoryt, gipsoryt, kolograf) metod sitodruku - metod druku cyfrowego Celem d Ocena pracy ma charakter otwartych przegl ru: Druk wypukły lub Druk wklęsły 15 Literatura 1. Catafal J., Oliwa C., Technik graficzne, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa Grafika artystyczna podręcznik warsztatowy 3. Grafika warsztatowa podręcznik technik graficznych, ASP Katowice Grafika współczesna, między unikatem a elektroniczną kopią, referaty z sesji nauko Grylewicz, MTG Kraków Jurkiewicz A., (opr. Romana Artymowskiego), Podręcznik metod grafiki artystycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Krejca A., Techniki Sztuk Graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa Kroki w historii grafiki Grafiki 2006, MTG Kraków Noyce R., Printmaking on Edge, A&C Black Publishers London Wprowadzenie do problemów i warsztatu grafiki artystycznej. Zeszyty naukowe ASP w Krakowie. 20

21 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KRZ Rzeźba 1,2,3,4,5 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KRZ1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ2 Semestr 2 rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 225 godz. Po 45 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia KRZ5: gzamin 2.8-KRZ1: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ2: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ3: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ4: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ5: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 11 Punkty ECTS 2.8-KRZ1: KRZ2: KRZ3: KRZ4: KRZ5: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony skich; modelowanie w glinie, narzut gipsowy i formalnych. 14 Pełny opis na obserwacji i studiowaniu natury, poruszamy takie zagadnienia I semestr. A zastosowanie gradacji planów, a tym samym spowodowanie iluzji trój wymiaru. II semestr model Technika modelowania w glinie. cja 21

22 III semestr. dynamiczna, Małe formy rzeźbiarskie z elementami sztukatorstwa lub Rzeźba monumentalna i kształtowanie otoczenia. 15 Literatura Karin Hessenb 22

23 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KST Struktury wizualne 2 Rodzaj Pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KST1 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KST2 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KST3 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz. po 15 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia dr Bartosz Posacki 11 Punkty ECTS 2.8-KST1: KST2: KST3: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony 14 Pełny opis Semestr I, walor kolor Semestr II Semestr V wizualnych. Analiza semantyczno- video, techniki komputerowe, instalacja) 15 Literatura A r n h e i m R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka 2005 V i r i l i o P., Maszyna widzenia 23

24 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KPT Podstawy projektowania graficznego 1,2 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8- KPT1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KPT2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz KPT1: 15 godz KPT2: 30 godz. 8 Forma zaliczenia Trzos 11 Punkty ECTS 2.8- KPT1: KPT2: 1 12 Warunki zaliczenia graficznych. 13 Opis skrócony Podstawowe elementy projektowania graficznego identyfikacja wizualna, grafika projektowania graficznego. 14 Pełny opis Podstawowe elementy projektowania graficznego identyfikacja wizualna, grafika ych z projektowaniem teoretycznej i praktycznej z zakresu liternictwa i kompozycji. Rozwijanie koncepcji i nieje 15 Literatura 2. K. Dydo Polski plakat teatralny i filmowy. DYDO

25 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KPG Projektowanie książek i czasopism 1,2 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KPG1 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KPG2 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 60 godz. 8 Forma zaliczenia 2.8-KPG1 zaliczenie na o 2.8-KPG2 Egzamin dr hab. Aleksandra Janik 11 Punkty ECTS 2.8-KPG KPG Warunki zaliczenia, zgodnie z -formalnymi. Podstawowym kryterium oceny jest komentarzem studenta. 13 Opis skrócony projektowaniu i przygotowaniu do 14 Pełny opis Podstawy projektowania graficznego. Przedmiot forma i, projektowanie czasopism. zagadnienia z poligrafii. 15 Literatura 1. Typografia typowej książki, Gliwice Felici J., Kompletny przewodnik po typografii 3. Willberg H.P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii Joe Grossman: Projektowanie czasopism na twoim komputerze, Intersoftland, Warszawa 1997 Periodyki: 2+3D (Polska), Novum (Niemcy), Graphis (USA), Communication Arts (USA, Archive (Niemcy) itp. 25

26 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KFO Fotografia 2,3,4 (cyfry odpowiada 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8- KFO2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KFO3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KFO4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 90 godz. po 30 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8- KFO KFO4 egzamin dr Grzegorz Gajos 11 Punkty ECTS 2.8- KFO2: KFO3: KFO4: 2 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony zdygitalizowanego obrazu fotograficznego w profesjonalnych programach graficznych aparatów fotograficznych (kompaktowych, lustrzanek jedno i dwuobiektywowych, analogowych oraz cyfrowych wraz 14 Pełny opis Semestr II podstawowe techniki bezkamerowe (fotogram, luminogram, cliche verre) negatywowego) Semestr III zapis obrazu fotograficznego (analogowy, cyfrowy) bud 26

27 perspektywa, kadrowanie obrazu) Semestr IV problem kreacji w fotografii poznawczy i interpretacyjny aspekt kadru dygitalizacja obrazu fotograficznego adiustacja obrazu fotograficznego Fotografia studyjna lub Fotografia dokumentacyjna 15 Literatura 1. G Teicher, Fototechnika 3. T. Klimecki, 4. W. Dederko, w fotografii 5. J. Hedgecoe, Praktyczny kurs fotografii 6. M. Busselle, Fotografia czarno-biala 7. M. Busselle, Fotografia kolorowa kompozycja i harmonia 8. Z. Tomaszczuk, kadru Czasopisma specjalistyczne i, strony internetowe zagadnieniom fotografii 27

28 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KMM Multimedia 1,2,3,4 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb 2.8- KMM1 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KMM2 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KMM3 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2.8- KMM4 Semestr 6, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 120 godz. 30 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8- KMM KMM KMM KMM4 Egzamin 2.8- KMM1 mgr B. Posacki 2.8- KMM2 mgr B. Posacki 2.8- KMM3 dr B. Posacki 2.8- KMM4 dr B. Posacki 11 Punkty ECTS 2.8- KMM KMM KMM KMM Warunki zaliczenia domowych prac. 13 Opis skrócony Celem kursu jest zapo technikami cyfrowymi. Wykorzysta realizowanych manualnie i uzyskiwanych przy pomo statycznym i ruchomym. Wykorzystanie przedmiotu jako elementu kompozycji 14 Pełny opis od tradycyjnych poklatkowych technik animacyjnych, poprzez film celuloidowy, video, wirtualnych. Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu realizacji video, projekcji reatywnego wykorzystania 28

29 Semestr I - II poznanie technik animacji poklatkowej - zastosowanie tradycyjnych technik wyrazu artystycznego w animacji poklatkowej - przygotowanie i realizacja animacji poklatkowej - Semestr III - multimedialnych - Fotogram jako baza do uzyskania obrazów ruchomych - Luminogram jako baza do uzyskania obrazów ruchomych - Techniki nonkamerowe - Twórcze poszukiwanie akustyczn multimedialnego Wykorzystanie fotografii sekwencyjnej w zastosowaniach multimedialnych podstawowe zasady realizacji interaktywnych prezentacji multimedialnych - problematy - - problematyka formy i ergonomii prezentacji interaktywnej W VI semestrze (IV w toku realizacji przedmiotu) przedmiotu przedmioty do wyboru: Kreacja obrazu ruchomego lub Kreacja cyfrowych przestrzeni wirtualnych i interaktywnych. 15 Literatura - A r m e s R., Pejzaże audiowizualne, Estetyka obrazu wideo, Kraków Świat wideo i podmiot fraktalny Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków H o p f i n g e r M., Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa Nowa sztuka. Warszawa K r a c a u e r S., Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości Wertenstejn, Warszawa

30 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KEO Edytory obrazu 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów, kierunkowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KEO1 Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KEO2 Semestr 2, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 30 godz.; semestralnie 15 godz. 8 Forma zaliczenia dr Grzegorz Gajos 11 Punkty ECTS 2.8-KEO KEO Warunki zaliczenia test z wiedzy teoretycznej i praktycznej 13 Opis skrócony yka. obrazu. 14 Pełny opis skanowania i korekcji barwnej. Przygotowanie pracy do druku. 15 Literatura Biblia Phoshopa 5.5. D. Margulis, Korekcja i separacja, Gliwice rastrowej. 30

31 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KET Edytory tekstu 2 Rodzaj pracownia artystyczna 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 1, rok 1, tryb: dzienne, licencjat 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 30 godz. 8 Forma zaliczenia dr hab. Aleksandra Janik 11 Punkty ECTS 2.8-KEO 2 12 Warunki zaliczenia Warunkiem - 13 Opis skrócony K projektowania graficznego, multimediów i intermediów, itp. 14 Pełny opis 1) Wprowadzenie do programu 2) 3) Korzystanie z pól dialogowych i palet 4) Tworzenie dokumentu 5) Praca z plikami tekstowymi 6) Edycja tekstu 7) Przygotowanie plików graficznych 8) Definiowanie i stosowanie kolorów 9) Tworzenie szablonów i stron wzorcowych 10) 11) 12) Przygotowanie do druku Literatura 31

32 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KSE Wybrana pracownia artystyczna 2 Rodzaj pracownia artystyczna 2.8-KSE1 Malarstwo 2.8-KSE2 Grafika 2.8-KSE3 Rzeźba 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 6 rok 3 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz. 8 Forma zaliczenia Egzamin Kierownicy Pracowni Artystycznych 11 Punkty ECTS 3 12 Warunki zaliczenia 13 Opis skrócony 14 Pełny opis 15 Literatura -edukacyjnym. artystyczny. Program jest dostosow Wg propozycji Kierowników Pracowni Artystycznych 32

33 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KRS Przedmioty do wyboru 2 Rodzaj Ustalenie po dokonaniu wyboru (w tym 60 godz. dla p 3 Grupa przedmiotów 4 Semestr, rok, tryb Semestr 4 rok 2, 5 i 6, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 1 lub 2 grupy 7 Liczba godzin Suma godz.: 105 godz. 8 Forma zaliczenia 11 Punkty ECTS 6 12 Warunki zaliczenia Ustalane przez wybranego koordynatora 13 Opis skrócony 14 Pełny opis 15 Literatura Literatura podawana jest przez koordynatora po dokonaniu wyboru przedmiotów. 33

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT SZTUKI ZAKŁAD WZORNICTWA Program studiów dla kierunku wzornictwo Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO

KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO DLA STUDENTÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH na rok akademicki 2013/2014, na semestr zimowy.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Informator ECTS na rok akademicki 2008/2009 1 dla kierunku: Malarstwo I. Informacje o wydziale Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska Pietrasiak Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum 1 Redakcja Marzena Kwiecień Redakcja językowa i korekta Krystyna Bajor Skład i opracowanie graficznie Adam Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

1.PRZEDMIOT: HISTORIA SZTUKI SEMESTR I

1.PRZEDMIOT: HISTORIA SZTUKI SEMESTR I TREŚCI NAUCZANIA SPIS PRZEDMIOTÓW 1.HISTORIA SZTUKI 2.MODUŁ - multimediów i fotografii - zespołowe projekty artystyczne 3.PODSTAWY PROJEKTOWANIA 4. RYSUNEK I MALARSTWO 5. RZEŹBA 6. SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK Symbol cyfrowy 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE Uczeń Twórczo kreuje dzieła sztuk plastycznych, posługując

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Programy ramowe studiów

Programy ramowe studiów Programy ramowe studiów Pozycja planu: A.1 Język angielski laboratoryjne audytoryjne Seminaria Ćwiczenia projektowe III 2 IV 2 V 2 VI 2 e Zajęcia terenowe Opanowanie języka w stopniu umożliwiającym aktywne

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informator. Samorządu Studentów

Informator. Samorządu Studentów Informator Samorządu Studentów dla kandydatów na studia na rok akademicki 2009/2010 1 Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to wszyscy studenci ASP. Reprezentują ich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów SEGMENT I: Podstawy merytoryczne nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Letnia 2012. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy

Akademia Letnia 2012. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy Akademia Letnia 2012 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy 1 Techniki manualne w ilustracji. prowadząca: Magdalena Nazarkiewicz Mapping prowadząca: Lidia Wilkosz Plakat prowadzący: Monika

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki multimedialne i filmowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie KATALOG PRZEDMIOTÓW DLA SPCJALNOŚCI PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA na semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. PSYCHOLOGIA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 75 godzin Usytuowanie w siatce: I i II semestr Forma

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo