Suma ubezpieczenia w PLN (wartości odt^vorzeniowc nowe) 294, ,00 357, ,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suma ubezpieczenia w PLN (wartości odt^vorzeniowc nowe) 294,00 1000000,00 357,56 1430240,00"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do załącznika A Wykaz ubezpieczanych obiektów budowlanych Stan nadzień I.p. Nazwa obiektu budowlanego 1 Budynek szpitala Pow. użytkowa w Suma ubezpieczenia w PLN (wartości odt^vorzeniowc nowe) Lokalizacja (adres) Tytuł prawny użytkowania Właściciel budynku, lokalu, budowli Szpital 3643, ,00 Przybudówka 1447, ,00 Lokale SAPTEKI szpitalnej i PUNKTU krwiodawstwa (u dawnym budynku..kuchnia i pralnia'') 294, ,00 Łącznik 513, ,00 2 Budynek gospodarczo magazynowy 65, , Lokal użytkowy nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 1.284/ części w częściach wspólnych, zlokalizowany na parterze budynku Budynek o funkcji administracyjnej Budynek Stacja Transformatorowa 357, ,00 719, ,00 147, ,00 6 Budynek Portiernia 15, ,00 7 Budynek apteki 193, ,00 RAZEM WARTOŚĆ 7.395, , Szczecinek ul Kościuszki Szczecinek ul Kościuszki Szczecinek ul Kościuszki Szczecinek ul Kościuszki Szczecinek ul Kościuszki Szczecinek ul Kilińskiego Szczecinek ul. Kościuszki Szczecinek ul Kościuszki Szczecinek ul. Kościuszki Szczecinek ul. Kościuszki 36 Użyczenie Użyczenie Apoit Użyczenie Użyczenie Aport Aport Użyczenie Aport Aport Powiat Szczecinecki Powiat Szczecinecki Szpital w Szczecinku Sp. z 0.0. Powiat Szczecinecki Powiat Szczecinecki Szpital w Szczecinku Sp. z 0.0. Szpital w Szczecinku Sp. z 0.0. Powiat Szczecinecki Szpital w Szczecinku Sp. z 0.0. Szpital w Szczecinku Sp. z 0.0.

2 Wykaz zabezpieczeń p.poż obiektów stan na dzień r. Legenda: T (Tak) - zabezpieczenie znajduje się w danym budynku i jest sprawne technicznie Załącznik nr 2 do załącznika A I.p Rodzaj zabezpieczenia przeciw pożarowego Budynek główny szpitala z przn budówką i łącznikiem Lokale Apteki szpitalnej i Punktu krwiodawstwa (M nowo hudomanym budynku) Budynek gosp. magazynów) Naz>va obiektu budowlanego Lokal użytkowy nr 1 Budynek o funkcji administracyjnej Budynek stacja transformatorowa Budynek portiernia Budynek apteka Stałe urządzenia gaśnicze tr>skaczo\ve N N N N N N N N Stale urządzenia gazowe (automatyczne odcięcie instalacji gazowej) Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie zraszaczowc Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie - gaśnice pianowe, proszkowe, parowe, gazowe, śniegowe Urządzenia do usuwania dymów i gazów Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiektu Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe w\ wołujące alarm w miejscu chronionego obiektu N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N I' T T r T T N r N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 9 Zakładowa zawodowa straż pożarna N N N N N N N N 10 Zakładowa ochotnicza straż pożarna N N N N N N N N 11 11\ dranly T T N T N N N N 12 Drzwi p.pożarowe - śluzy ogniowe Zamontowane i również w trakcie montażu: - w ciągach komunikacyjnych - wejść na oddziały - holach windowtch T N N N N N N N

3 1 Załącznik nr 3/1 do załącznika A Cłiarakterystyka obiektu budowlanego. I.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego Budynek apteka 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Szczecinek ul. Kościuszki 36 Przeznaczenie obiektu budowlanego apteka 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? tak 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu tecłinicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: tak - drewniane - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane {wymienić: hłoczki z betonu komórkowego, cegła) tak - żelbetowe - inne {opisaćjakie) 7 DACH: a Konstrukcja: - drewniana Tak - inna {wymienićjaka) b Pokrycie dachu: - wymienić jakie dachówka 8 Czy w konstrukcji obiektu lub użytych materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: tak. Styropian, Ocieplenie budynku a Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badań (l/ólat)? tak b Instalacja elektryczna - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - czy są aktualne protokóły badań (l/5lat)? tak c Instalacja grzewcza d - geotermalna - kocioł na gaz ziemny - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne - inne {wymienićjakie) sieć miejska Instalacje pozostałe {np,: domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, itp,) - wymienić jakie 10 PROCEDURY - czy firmy remontowe lub inni wykonawcy posiadają polisy odpowiedzialności cywilnej? 11 INFORMACJE OGÓLNE a Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego w m*^ 193,38 Telefoniczna, TV tak

4 2 b Rok budowy obiektu budowlanego 1938 c d Rok ostatniego remontu: - konstrukcji i pokrycia dachowego - elewacji zewnętrznej - elewacji wewnętrznej instalacji elektrycznej - sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania - instalacji gazowej - - instalacji wentylacyjnej i kominowej - Ilość kondygnacji - piwnice tak - parter tak - ilość pięter l - poddasze tak e Usytuowanie obiektu budowlanego (wolnostojący / w zabudowie zwartej) wolnostojąca f Czy w obiekcie budowlanym znajdują się garaże? g Czy obiekt budowlany jest wyposażony w sprzęt p-poż? (wymienić) gaśnice h Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe środki prewencyjne (samoczynną instalacje p-poż, stale urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie lub automatyczne, - Czy w obiekcie budowlanym są przechowywane/składowane materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55^ C, - gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, itp.? j Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narażony na powódź? - k Czy istnieje lyzyko wypadków lotniczych (sąsiedztwo lotniska) - 1 Czy w pobliży obiektu budowlanego znajdują się obszary leśne? - ł Czy obiekt budowlany posiada zewnętrzne elementy (anteny, instalacje alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? tablice informacyjne Dodatkowe informacje: Apteka użytkowana przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy cywilno prawnej.

5 Załącznik nr 3/2 do załącznika A Cłiarakterystyka obiektu budowlanego. I.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego Budynek gospodarczo magazynowy 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Szczecinek ul. Kościuszki 38 Przeznaczenie obiektu budowlanego 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? - 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: - drewniane - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) magazyn odpadów medycznych - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane (wymienić: bloczki z betonu komórkowego, cegła) tak - żelbetowe - inne (opisać jakie) 7 DACH: a b 8 Konstrukcja: - drewniana - inna (wymienić jaka) płyta stropowa betonowa Pokrycie dacłiu: - wymienić jakie papa Czy w konstrukcji obiektu lub użytycłi materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: a b c d Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badań (l/6lat)? tak Instalacja elektryczna - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - czy są aktualne protokóły badań (1/5 lat)? tak Instalacja grzewcza - geotermalna - kocioł na gaz ziemny - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne tak - inne (wymienić jakie) Instalacje pozostałe (///;.; domofonami, TV kablowa, telefoniczna,, itp,) - wymienić jakie 10 PROCEDURY - czy firmy remontowe lub inni wykonawcy posiadają polisy odpowiedzialności cywilnej? tak - tak

6 2 11 INFORMACJE OGÓLNE a Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego w m" 65,21 b Rok budowy obiektu budowlanego lata te c d Rok ostatniego remontu: - konstrukcji i pokrycia dachowego - elewacji zewnętrznej - elewacji wewnętrznej - instalacji elektrycznej - sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania - instalacji gazowej - instalacji wentylacyjnej i kominowej Ilość kondygnacji - piwnice - parter tak - ilość pięter - poddasze e Usytuowanie obiektu budowlanego (wolnostojący / w zabudowie zwartej) wolno stojący f Czy w obiekcie budowlanym znajdują się garaże? g Czy obiekt budowlany jest wyposażony w sprzęt p-poż? (wymienić) gaśnice Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe środki prewencyjne (samoczynną h i instalacje p-poż, stale urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie lub automatyczne, Czy w obiekcie budowlanym są przechowywane/składowane materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55^ C, gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, itp.? j Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narażony na powódź? - k Czy istnieje ryzyko wypadków lotniczych (sąsiedztwo lotniska) - 1 Czy w pobliży obiektu budowlanego znajdują się obszary leśne? - ł Czy obiekt budowlany posiada zewnętrzne elementy (anteny, instalacje alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? Na bieżąco w sprawności technicznej i eksploatacyjnej utrzymywane są istniejące instalacje oraz elewacje wewnętrzne

7 1 Załącznik nr 3/3 do załącznika A Charakterystyka obiektu budowlanego. I.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego Lokale Apteki szpitalnej i Punktu krwiodawstwa - w byłym budynku kuchnia i pralnia'' 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Przeznaczenie obiektu budowlanego 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Szczecinek ul. Kościuszki 38 apteka szpitalna, krwiodawstwo Lokale znajdują się w nowo budowanym budynku. Lokale znajdują się w nowo budowanym budynku. Lokale są aktualnie użytkowane. - drewniane - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane (wymienić: bloczki z betonu komórkowego, cegła) tak - żelbetowe - inne (opisać jakie) 7 DACH: a Konstrukcja: - drewniana - inna (wymienić jaka) płyta stropowa betonowa b 8 Pokrycie dachu: - wymienić jakie Czy w konstrukcji obiektu lub użytych materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: Lokale znajdują się w nowo budowanym budynku. a b Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badaii (l/6lat)? Instalacja elektryczna Lokale znajdują się w nowo budowanym budynku. - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - czy są aktualne protokóły badań (1/5lat)? tak c Instalacja grzewcza - geotermalna - kocioł na gaz ziemny - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne - inne (wymienić jakie) sieć miejska

8 2 d Instalacje pozostałe {np.: domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, itp.) - wymienić jakie 10 PROCEDURY - czy firmy remontowe lub inni wykonawcy posiadają polisy odpowiedzialności cywilnej? 11 INFORMACJE OGÓLNE telefoniczna a Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego w m"^ 294,00 b Rok budowy obiektu budowlanego lata 70-te c d e Rok ostatniego remontu: - konstrukcji i pokrycia dachowego - elewacji zewnętrznej - elewacji wewnętrznej - instalacji elektrycznej - sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania - instalacji gazowej - instalacji wentylacyjnej i kominowej Ilość kondygnacji - piwnice - - parter tak - ilość pięter - - poddasze - Usytuowanie obiektu budowlanego (wolnostojący / w zabudowie zwartej) f Czy w obiekcie budowlanym znajdują się garaże? ~ g Czy obiekt budowlany jest wyposażony w sprzęt p-poż? (wymienić) gaśnice h Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe środki prewencyjne (samoczynną instalacje p-poż, stale urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie lub automatyczne, - i Czy w obiekcie budowlanym są przechowywane/składowane materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55^ C, gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, itp.? j Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narażony na powódź? - k Czy istnieje ryzyko wypadków lotniczych (sąsiedztwo lotniska) - 1 Czy w pobliży obiektu budowlanego znajdują się obszary leśne? - ł Czy obiekt budowlany posiada zewnętrzne elementy (anteny, instalacje alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? tak Lokale znajdują się w nowo budowanym budynku. Lokale znajdują się w nowo budowanym budynku - nie połączone z budynkiem szpitala. - -

9 1 Załącznik nr 3/4 do załącznika A Charakterystyka obiektu budowlanego. I.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego Budynek o funkcji administracyjnej 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Szczecinek ul. Kościuszki 38 3 Przeznaczenie obiektu budowlanego Biura, gabinety lekarskie 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? tak 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: - drewniane - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane (wymienić: bloczki z betonu komórkowego, cegła) tak - żelbetowe - inne (opisaćjakie) 7 DACH: tak a Konstrukcja: - drewniana - inna (wymienić Jaka) płyty stropowe beton b 8 Pokrycie dachu: - wymienić jakie papa Czy w konstrukcji obiektu lub użytych materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: a b Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badań (l/6lat)? tak Instalacja elektryczna - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - czy są aktualne protokóły badań (1/5 lat)? tak tak. Styropian, Ocieplenie budynku c Instalacja grzewcza - geotermalna d - kocioł na gaz ziemny - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne - inne (wymienićjakie) sieć miejska Instalacje pozostałe (///;.; domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, itp.) - wymienić jakie 10 PROCEDURY - czy firmy remontowe lub inni wykonawcy posiadają polisy odpowiedzialności cywilnej? 11 INFORMACJE OGÓLNE telefoniczna, TV, monitoring tak

10 2 a Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego w m~ 719,73 b Rok budowy obiektu budowlanego 1968 c d Rok ostatniego remontu: - konstrukcji i pokrycia dachowego - - elewacji zewnętrznej elewacji wewnętrznej - instalacji elektrycznej - sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centrahiego ogrzewania - instalacji gazowej - instalacji wentylacyjnej i kominowej Ilość kondygnacji - piwnice tak - parter tal - ilość pięter 1 - poddasze tak Na bieżąco w sprawności technicznej i eksploatacyjnej utrzymywane są istniejące instalacje oraz elewacje wewnętrzne. e Usytuowanie obiektu budowlanego (wolnostojący / w zabudowie zwartej) połączony z innym budynkiem f Czy w obiekcie budowlanym znajdują się garaże? - g Czy obiekt budowlany jest wyposażony w sprzęt p-poż? (wymienić) gaśnice h Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe środki prewencyjne (samoczynną instalacje p-poż, stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie lub automatyczne. - Czy w obiekcie budowlanym są przechowywane/składowane materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55" C, gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, itp.? j Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narażony na powódź? - k Czy istnieje ryzyko wypadków lotniczych (sąsiedztwo lotniska) - 1 Czy w pobliży obiektu budowlanego znajdują się obszai^ leśne? - ł Czy obiekt budowlany posiada zewnętrzne elementy (anteny, instalacje alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? - tak - tablice informacyjne, urządzenia klimatyzacji, itp.

11 1 Załącznik nr 3/5 do załącznika A Cłiarakterystyka obiektu budowlanego. I.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego Budynek stacji transformatorowej 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Szczecinek ul. Kościuszki 38 3 Przeznaczenie obiektu budowlanego stacja transformatorowa 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? tak 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: tak - drewniane - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane (wymienić: bloczki z betonu komórkowego, cegła) tak - żelbetowe - inne (opisać jakie) 7 DACH: a Konstrukcja: - drewniana - inna (wymienićjaka) płyta stropowa betonowa b Pokrycie dacliu: 8 - wymienić jakie papa Czy w konstrukcji obiektu lub użytych materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: a Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badań (l/6łat)? tak b Instalacja elektryczna - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - czy są aktualne protokóły badań (1/5lat)? tak c Instalacja grzewcza - geotermalna - kocioł na gaz ziemny - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne - inne (wymienić jakie) d Instalacje pozostałe (np.: domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, itp,) - wymienić jakie 10 PROCEDURY - czy firmy remontowe lub inni wykonawcy posiadają polisy odpowiedzialności cywilnej? 11 INFORMACJE OGÓLNE tak

12 2 a Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego w m*^ 147,10 b Rok budowy obiektu budowlanego 1976 c d Rok ostatniego remontu: - konstrukcji i pokrycia dachowego - elewacji zewnętrznej - elewacji wewnętrznej - instalacji elektrycznej - sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania - instalacji gazowej - instalacji wentylacyjnej i kominowej Ilość kondygnacji - piwnice - - parter tak - ilość pięter - - poddasze - e Usytuowanie obiektu budowlanego (wolnostojący / w zabudowie zwartej) wolno stojący f Czy w obiekcie budowlanym znajdują się garaże? - g Czy obiekt budowlany jest wyposażony w sprzęt p-poż? (wymienić) gaśnice h Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe środki prewencyjne (samoczynną instalacje p-poż, stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie lub automatyczne. - Czy w obiekcie budowlanym są przechowywane/składowane materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55^ C, gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, itp.? j Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narażony na powódź? - k Czy istnieje ryzyko wypadków lotniczych (sąsiedztwo lotniska) - 1 Czy w pobliży obiektu budowlanego znajdują się obszary leśne? - ł Czy obiekt budowlany posiada zewnętrzne elementy (anteny, instalacje alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? Na bieżąco w sprawności technicznej i eksploatacyjnej utrzymywane są istniejące instalacje oraz elewacje wewnętrzne. - -

13 1 Załącznik nr 3/6 do załącznika A Cłiarakterystyka obiektu budowlanego. I.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego Lokal nr 1 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Szczecinek ul. Kilińskiego 7 3 Przeznaczenie obiektu budowlanego 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? tak 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu tecłinicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: - drewniane - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane {wymienić: bloczki z betonu komórkowego, cegła) tak ' żelbetowe - inne {opisać jakie) 7 DACH: Lokal adaptowany na Centrum stomatologii tak a Konstrukcja: - drewniana - inna {wymienić jaka) płyty stropowe betonowe b Pokrycie dachu: 8 - wymienić jakie papa Czy w konstrukcji obiektu lub użytych materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: tak. Styropian, Ocieplenie budynku a Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badań (l/6lat)? tak b Instalacja elektryczna - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - czy są aktualne protokóły badań (1/5 lat)? tak c Instalacja grzewcza - geotermalna - kocioł na gaz ziemny - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne - inne {wymienić jakie) sieć miejska d Instalacje pozostałe {up,: domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, itp.) - wymienić jakie 10 PROCEDURY - czy firmy remontowe lub inni wykonawcy posiadają polisy odpowiedzialności cywilnej? 11 INFORMACJE OGÓLNE telefoniczna, TV, tak

14 2 a Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego w nr b Rok budowy obiektu budowlanego 1976 c d Rok ostatniego remontu: - konstrukcji i pokrycia dachowego - elewacji zewnętrznej - elewacji wewnętrznej instalacji elektrycznej - sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania - instalacji gazowej - - instalacji wentylacyjnej i kominowej - Mość kondygnacji - piwnice - parter - ilość pięter - poddasze e Usytuowanie obiektu budowlanego (wolnostojący / w zabudowie zwartej) w budynku f Czy w obiekcie budowlanym znajdują się garaże? - g Czy obiekt budowlany jest wyposażony w sprzęt p-poż? (wymienić) Gaśnice h Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe środki prewencyjne (samoczynną instalacje p-poż, stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie lub automatyczne. - i Czy w obiekcie budowlanym są przechowywane/składowane materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze pahie o temperaturze zapłonu poniżej 55^ C, - gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, itp.? j Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narażony na powódź? - k Czy istnieje ryzyko wypadków lotniczych (sąsiedztwo lotniska) - I Czy w pobliży obiektu budowlanego znajdują się obszary leśne? - ł Czy obiekt budowlany posiada zewnętrzne elementy (anteny, instalacje alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? lokal na parterze budynku tablice informacyjne, monitoring

15 1 Załącznik nr 3/7 do załącznika A Charakterystyka obiektu budowlanego. I.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego łącznik 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Szczecinek ul. Kościuszki 38 3 Przeznaczenie obiektu budowlanego 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? tak 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: - drewniane - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane {wymienić: h/oczki z betonu komórkowego, cegła) tak - żelbetowe - inne {opisać jakie) 7 DACH: Przejście do przychodni. Lokale zespołu ratownictwa medycznego. Lokale endoskopii i tomografii. tak a Konstrukcja: - drewniana - inna {wymienić jaka) płyta stropowa betonowa b Pokrycie dachu: 8 - wymienić jakie papa Czy w konstrukcji obiektu lub użytych materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: Tak, styropian ocieplenie budynku a Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badań (l/6lat)? tak b Instalacja elektryczna - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - czy są aktualne protokóły badań (1/5 lat)? tak c Instalacja grzewcza - geotermalna - kocioł na gaz ziemny - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne - inne {wymienić jakie) sieć miejska Instalacje pozostałe {np.: domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, itp.) - wymienić jakie 10 PROCEDURY telefoniczna, radiowa, TV - czy firmy remontowe lub inni wykonawcy posiadają polisy tak

16 2 odpowiedzialności cywilnej? 11 INFORMACJE OGÓLNE a Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego w m*^ 513,60 b Rok budowy obiektu budowlanego lata 70-te c d e Rok ostatniego remontu: - konstrukcji i pokrycia dachowego pokrycie elewacji zewnętrznej elewacji wewnętrznej - instalacji elektrycznej - sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania - instalacji gazowej - instalacji wentylacyjnej i kominowej Ilość kondygnacji - piwnice tak - parter tak - ilość pięter - - poddasze - Usytuowanie obiektu budowlanego (wolnostojący / w zabudowie zwartej) f Czy w obiekcie budowlanym znajdują się garaże? - g Czy obiekt budowlany jest wyposażony w sprzęt p-poż? (wymienić) gaśnice h Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe środki prewencyjne (samoczynną instalacje p-poż, stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie lub automatyczne. - i Czy w obiekcie budowlanym są przechowywane/składowane materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55^ C, - gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, itp.? j Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narażony na powódź? - k Czy istnieje ryzyko wypadków lotniczych (sąsiedztwo lotniska) - 1 Czy w pobliży obiektu budowlanego znajdują się obszary leśne? - ł Czy obiekt budowlany posiada zewnętrzne elementy (anteny, instalacje alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? Na bieżąco w sprawności technicznej i eksploatacyjnej utrzymywane są istniejące instalacje oraz elewacje wewnętrzne. połączony z budynkiem szpitala i przychodnia -

17 1 Załącznik nr 3/8 do załącznika A Cłiarakterystyka obiektu budowlanego. I.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego Budynek portierni 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Szczecinek ul. Kilińskiego 7 3 Przeznaczenie obiektu budowlanego 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? tak 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: - drewniane ~ - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane (wymienić: h/oczki z betonu komórkowego, cegła) tak - żelbetowe - inne (opisać jakie) 7 DACH: portiernia - budynek nie użytkowany tak a Konstrukcja: - drewniana b 8 - inna (wymienić jaka) płyta stropowa betonowa Pokrycie dachu: - wymienić jakie papa Czy w konstrukcji obiektu lub użytych materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: a b Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badań (l/6iat)? tak Instalacja elektryczna - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - - czy są aktualne protokóły badań (1/5 lat)? tak c Instalacja grzewcza - geotermalna - kocioł na gaz ziemny - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne d - inne (wymienić jakie) Instalacje pozostałe (///;.. domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, itp,) - wymienić jakie 10 PROCEDURY U - czy firmy remontowe lub inni wykonawcy posiadają polisy odpowiedzialności cywilnej? INFORMACJE OGÓLNE tak

18 2 a Powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego w nr 15,05 b Rok budowy obiektu budowlanego 1976 c d Rok ostatniego remontu: - konstrukcji i pokrycia dachowego - elewacji zewnętrznej - elewacji wewnętrznej - instalacji elektrycznej - sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania - instalacji gazowej - instalacji wentylacyjnej i kominowej Ilość kondygnacji - piwnice - - parter tak - ilość pięter - - poddasze - e Usytuowanie obiektu budowlanego (wolnostojący / w zabudowie zwartej) wolno stojący f Czy w obiekcie budowlanym znajdują się garaże? - g Czy obiekt budowlany jest wyposażony w sprzęt p-poż? (wymienić) gaśnice h Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe środki prewencyjne (samoczynną instalacje p-poż, stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie lub automatyczne. - Czy w obiekcie budowlanym są przechowywane/składowane materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55^ C, gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, itp.? j Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narażony na powódź? - k Czy istnieje ryzyko wypadków lotniczych (sąsiedztwo lotniska) - 1 Czy w pobliży obiektu budowlanego znajdują się obszary leśne? - ł Czy obiekt budowlany posiada zewnętrzne elementy (anteny, instalacje alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? Na bieżąco w sprawności technicznej i eksploatacyjnej utrzymywane są istniejące instalacje oraz elewacje wewnętrzne. - - Dodatkowe informacje: Budynek aktualnie nie jest eksploatowany, ale na bieżąco są przeprowadzone wszystkie czynności zarządcze.

19 1 Załącznik nr 3/9 do załącznika A Charakterystyka obiektu budowlanego. l.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Nazwa obiektu budowlanego Szpital, przybudówka 2 Adres lokalizacji obiektu budowlanego - miejsce ubezpieczenia Szczecinek ul. Kościuszki 38 3 Przeznaczenie obiektu budowlanego 4 Czy istnieje książka obiektu budowlanego? tak 5 Czy Szpital jest w posiadaniu protokołów z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego? 6 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: - drewniane - drewniane zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) - konstrukcja szachulcowa (mur pruski) - murowane (wymienić: bloczki z betonu komórkowego, cegła) tak - żelbetowe - inne (opisać jakie) 7 DACH: szpital - lecznictwo przybudówka - lecznictwo tak a Konstrukcja: - drewniana Tak b 8 - inna (wymienić jaka) Pokrycie dachu: - wymienić jakie dachówka Czy w konstrukcji obiektu lub użytych materiałach - występuje styropian lub pianka poliuretanowa? 9 INSTALACJE: tak. Styropian, Ocieplenie budynku a b Instalacja odgromowa - czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak - czy są sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego? - czy są aktualne protokóły badań (l/6lat)? Instalacja elektryczna - - czy są zabezpieczenia różnicowoprądowe? tak - montaż instalacji elektrycznej > 1990 rok - - czy są aktualne protokóły badań (l/5lat)? tak c Instalacja grzewcza - geotermalna - kocioł na gaz ziemny d - kocioł na gaz propan-butan - kocioł na olej opałowy - ogrzewanie elektryczne - inne (wymienić jakie) sieć miejska Instalacje pozostałe (np.: domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, itp.) - wymienić jakie 10 PROCEDURY - czy firmy remontowe łub inni wykonawcy posiadają polisy odpowiedzialności cywilnej? 11 INFORMACJE OGÓLNE tlenowa, telefoniczna, poczta pneumatyczna, TV, monitoring tak

20 Załącznik nr 4 do załącznika A Mienie własne: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów i sprzętu elektronicznego/. Stan nadzień Środki trwałe, niskocenne środki trwałe i wyposażenie. Podział środków trwałych Grupa I dotyczy nakładów inwestycyjnych już zakończonych w obcym środku trwałym. Grupa I dotyczy nakładów inwestycyjnych juz poniesionych (z inwestycji jeszcze nie zakończonych: ^ W obcym mieniu: ,54 PLN We własnym mieniu: ,82 PLN Wartość księgowa brutto w PLN , ,36 Grupa II - budowle Nawierzchni utwardzona za budynkiem szpitala ,29 PLN Studnia głębinowa ,34 PLN 65970,63 Droga-4.000,00 PLN Grupa IV 95589,49 Grupa VI ,79 Grupa VII (bez pojazdów posiadających ubezp. Autocasco) 4248,93 Grupa VIII ,43 Niskocenne środki trwałe i wyposażenie ,80 RAZEM ,11 Zapasy (środki obrotowe) Mal^ymałna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia lub nabycia. Rodzaj środka obrotowego Wartość w PLN Materiały medyczne w magazynach i na oddziałach ,00

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJEO ZAMAWIAJACYM

I. INFORMACJEO ZAMAWIAJACYM - --- - - -- - I. INFORMACJEO ZAMAWIAJACYM Nazwa iednostki: Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Adres: 32-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Strona internetowa: www.zozsuchabeskidzka.pl Wpis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości:

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Załącznik nr 2 Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy Ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 11 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 14/2014/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Adres siedziby: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 NIP: 644

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 25/23/01/2013/N/Więcbork INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: NOVUM - MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ 11/2014/N/Ełk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku Adres siedziby: 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30 NIP: 848-15-70-837

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 13 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 129/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 208/17/07/2012/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Adres siedziby : ul. Terebelska 57-65 21-500

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 05/07/01/2013/N/Krosno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Ubezpieczający/Ubezpieczony Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby (dyrekcji): ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 90/2014/N/Korfantów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Adres siedziby: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 26 Załącznik nr 9 do SIWZ 106/2014/N/Sokołowsko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko Adresy innych

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 405/13/12/2012/N/Kościan INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 7, 64-000

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A.

CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) Strona 1 z 8 Załącznik nr 10 do SIWZ 26/2015/N/Górno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie Adres:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 223/28/08/2012/N/Zawiercie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu Adres siedziby (dyrekcji): 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 I. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo