2 października 2012 roku Warszawa. 2 października 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 października 2012 roku Warszawa. 2 października 2012 r."

Transkrypt

1 2 października 2012 roku Warszawa

2 Powitanie i otwarcie spotkania Jacek Socha, wiceprezes, PwC Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Strona 2

3 Integracja procesu zarządzanie ryzykiem z zarządzaniem przedsiębiorstwem tworzenie i zarządzanie wartością Bartosz Bielak, wicedyrektor, PwC. Lech Dąbrowski, wicedyrektor, PwC. Strona 3

4 Jak planujemy nasze życie... Jakość życia Praca Finanse Rodzina Czas wolny Pogoda P P P P C % % tys EUR 3 6 tys. EUR t Zdrowie fizyczne i psychiczne Ludzie instynktownie myślą i planują przy użyciu przedziałów. Cele osobiste są więc często planowane w ramach określonego przedziału. Na przykład następna podwyżka pensji powinna wynieść od 5% do 10%, kupowana nieruchomość powinna generować zwrot w wysokości około 4%, córka powinna skończyć studia za rok lub dwa, a następne duże" wakacje będą kosztować od jednej do dwóch miesięcznych pensji. W miarę zbliżania się określonego wydarzenia (np. prognozy pogody), przedział staje się coraz węższy, a wartość planowanego zdarzenia staje się coraz pewniejsza. Początkowe niepewności w planowaniu znikają w miarę upływu czasu. Strona 4

5 ... a jak planują firmy Strategia korporacyjna Sprzedaż EBIT ROIC Założenia PKB: 1,4% Inflacja: 5% /$: 1,20 Budżet operacyjny Grupy Sprzedaż EBIT ROIC Cele jednostek gospodarczych Sprzedaż Wynik operacyjny EBIT ROIC Budżet operacyjny jednostek gospodarczych Sprzedaż EBIT ROIC Założenia i zasady budżetowania są pokazane jako wartości jednowymiarowe. Element niepewności jest ignorowany w ramach przyjmowanych założeń. Musimy nauczyć się uwzględniać element niepewności by móc podejmować optymalne decyzje. Strona 5

6 Niepewność jako element działań korporacyjnych Szanse Zagrożenia Niepewność co do rozwoju sytuacji w przyszłości Opis i wyjaśnienie niepewności Raportowanie do kierownictwa Opracowanie i korygowanie strategii Szanse i zagrożenia opisują stan niepewności co do rozwoju sytuacji w przyszłości. Sposób radzenia sobie z niepewnością jest głównym zadaniem zarządzania w każdej firmie. Jednym z podstawowych zadań kontrolingu jest wskazanie kierownictwu poziomu niepewności oraz określenie przyczyn tej niepewności. Zapewnia to kierownictwu dostęp do szczegółowych analiz potrzebnych do wypracowania strategii umożliwiającej reagowanie w kontekście elementu niepewności. Strona 6

7 Elementy controllingu Długoterminowe plany finansowe Controlling strategiczny Przepływy Analizy strategiczne Prognozowane wyniki finansowe Kontrola strategiczna Zarządzanie wartością Modele Raport Procedury Procedury Model controllingu Planowanie i budżetowanie operacyjne Informacja finansowa Informacja niefinansowa Planowanie i kontrola operacyjna Raport Procedury Raport Procedury Kontrola inwestycji Analiza opłacalności Kontrola realizacji Raportowanie PwC

8 Zadaniem nowoczesnego controllingu jest wsparcie decyzji biznesowych i realizacji strategii Słaby controlling Przeciętny controlling Nowoczesny controlling Brak udokumentowanych polityk i procedur Ukierunkowanie na przeszłość dostarczanie historycznych danych Ograniczone wykorzystanie narzędzi IT Raporty skoncentrowane na dostarczaniu nieprzetworzonych danych Brak analizy ryzyka Planowanie na bazie przeszłych budżetów Brak spójnego podejścia controllingowego do poszczególnych obszarów Ukierunkowanie na przeszłość identyfikacja kluczowych odchyleń i ich interpretacja Istnieją zaprojektowane i udokumentowane procesy, ale zdarzają się odejścia od nich W narzędziach IT i arkuszach wprowadza się manualne zmiany Raporty selekcjonują i przetwarzają najważniejsze dane Niski poziom świadomości i przestrzegania polityk Analiza ryzyka niepowiązana z pozostałymi obszarami Planowanie na bazie przeszłych budżetów i prognoz Funkcja finansów postrzegana jako centrum doskonałości w zakresie kontroli we wszystkich obszarach biznesowych Działanie ukierunkowane na przyszłość i wsparcie kluczowych decyzji biznesowych Istnieje spójna strategia wobec polityk i procedur, wyznaczone są role i odpowiedzialność W systemie raportowania przedstawione są najważniejsze przetworzone informacje, aktywne wykorzystanie informacji graficznych Istnieje program stałej poprawy jakości Planowanie na bazie strategii, analizy otoczenia i ryzyk Analiza wewnętrznych wskaźników oraz porównania z konkurencją Zintegrowane zestaw inf. finansowych, operacyjnych, dot. ryzyka, regularne monitorowanie projektów optymalizacyjnych Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie określonych wskaźników powiązana z systemem motywacyjnym Gromadzenie danych Wsparcie decyzji biznesowych i realizacji strategii Strona 8

9 Zarządzanie wartością System zarządzania wartością przedsiębiorstwa (system VBM value-based management) jest systemem kontroli zarządczej mającym na celu uwewnętrznienie ostatecznego celu działania przedsiębiorstwa, za który przyjmuje się maksymalizację jego wartości (ekonomicznej). System ten ma za zadanie spowodować, by wszelkie podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje były podporządkowane dążeniu do maksymalizacji jego wartości. Zy sk ekonomiczny Zwrot na zaangażowanym kapitale (ROIC) Zwrot na zaangażowanym kapitale (ROIC) Kiedy Spółka tworzy wartość? Spółka tworzy wartość ekonomiczną > > Spółka niszczy wartość ekonomiczną < 0 Średnioważony koszt kapitału (WACC) Spółka tworzy wartość ekonomiczną, gdy zwrot na całkowitym kapitale zaangażowanym w Spółkę przewyższa średnioważony koszt kapitału zaangażowanego w firmę (mierzony wskaźnikiem WACC) Zy sk ekonomiczny 0 < Średnioważony koszt kapitału (WACC) Spółka niszczy wartość ekonomiczną, gdy zwrot na całkowitym kapitale zaangażowanym w Spółkę jest niższy niż średnioważony koszt kapitału zaangażowanego w firmę (mierzony wskaźnikiem WACC) Strona 9

10 Działy controllingu poprzez zarządzanie i monitorowanie nośników wartości oddziałują na wzrost wartości Moni torowanie zmi any wartości NOPAT Koszt kapitału Kl uczowe nośniki wartości Przychody Zakład 1 Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Sprzedaż energii elektrycznej Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż energii elektrycznej w produkcji własnej Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż na rynek hurtowy Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż na rynek bilansujący Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż ciepła Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Przychody Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Przychody - Zakład 2 Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł EBITDA Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Koszty Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Koszty Zakład 1 Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Koszty zmienne Plan Wykonanie Odchylenie Koszty: 1,00 1,00 mln zł Wskaź.:Ciepło: 1,00 1,00 GJt/GJe En. elektr: 1,00 1,00 Gpu/kWh 1,00 1,00 GGJ/MWh % Sprzedaż energii elektrycznej Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż e.e. z własnej prod. Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż na rynek hurtowy Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż na rynek bilansujący Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż ciepła Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Zakup energii elektrycznej Plan Wykonanie Odchylenie Koszty: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Zakup z rynku hurtowego Plan Wykonanie Odchylenie Koszty: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Zakup z rynku bilansującego Plan Wykonanie Odchylenie Koszty: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Real izacja i ocena realizacji dl a nośników wartości Ocena i motywowanie Kontrola i raportowanie Integracja Identyfikacja zarządzania EBITDA z i zar działalnością ządzanie operacyjną r y zykiem Wyznaczanie celów Planowanie poziomów nośników wartości Strona 10

11 % Zarządzanie ryzykiem jest krytycznym elementem tworzenia wartości w przedsiębiorstwie 10 8 ROE Inicjatywa Wynik zgodny z oczekiwaniami Stan obecny +1 rok +2 lata +3 lata Ryzyko Inicjatywa 1 Stan wyjściowy Inicjatywa 3 Inicjatywa 2 Kreacja wartości w przedsiębiorstwie ma miejsce na styku stopy zwrotu, wzrostu i czynników ryzyka Wartość przedsiębiorstwa jest maksymalizowana dzięki optymalizacji relacji pomiędzy tymi trzema zmiennymi Optymalizacja ma miejsce wskutek podejmowania świadomych decyzji uwzględniających wymienną relację pomiędzy zwrotem a ryzykiem Strona 11

12 Ewolucja podejścia do ryzyka i zarządzania wartością firmy Wy sokie Tworzenie wartości Finanse Strategiczne powiązanie / alokacja kapitału Powiązanie ze strategią Ry zyko Wsparcie decyzji biznesowych Opty malizacja stosunku ryzyka do stopy zwrotu Kontrola finansów Analiza finansowa Zarządzanie ry zykiem Kontrola ry zyka Sprawozdawczość zarządcza Pomiar ryzyka Niskie Gromadzenie danych Monitoring zgodności Pasywna / reaktywna Proaktywna Pasywna / reaktywna Strona 12

13 Powiązanie osiąganych/prognozowanych wyników z ryzykiem Budżet na 2013 r. Scenariusz pesymistyczny (P10) Scenariusz realistyczny Scenariusz optymistyczny (P90) Kluczowe czynniki ryzyka Kluczowe założenia Strategie zarządzania ryzykiem Rachunek zysków i strat X X X [ x ] [ x ] [ x ] Bilans X X X [ x ] [ x ] [ x ] Rachunek przepływów pieniężnych X X X [ x ] [ x ] [ x ] Zysk na akcję (EPS) X X X [ x ] [ x ] [ x ] Zysk ekonomiczny X X X [ x ] [ x ] [ x ] Strona 13

14 Nr Übersicht der Top Risiken Marktrisiken Operationelle Risiken 1 Preisrisiko Produkt A 1 Restrukturierung Werk F 2 Volumenrisiko Produkt B 2 Streik in Werk A 3 Basisrisiko Markt C 3 Personalstruktur Werk C Finanzrisiken Event Risiken 1 Gegenparteirisiko Kunde 1 Erdbeben in Werk A 2 Liquiditätsrisiko Segment 2 Schneechaos Werk C 3 Bewertungsrisiko 3 Vulkanausbruch Werk C Prozessrisiken Compliance Risiken 1 Systemstillstand Werk A 1 Reporting Compliance 2 Qualitätsmängel Werk C 2 Patentverletzung 3 Ineffizienzen für Product C 3 Arbeitssicherheit Remediation Plan (Top Themen) Thema Verantwortlichkeit Status Deadline Risikomanagement Richtlinie Hr Müller, Vorstand in Bearbeitung Liquiditätsrisikosteuerung anpassen RM Handbuch abfassen Supplier Risk Screening aufsetzen Richtlinie zu Limiten umsetzen Personalrisiken Restrukturierung bewerten Patentrisikoprozess einführen Hr. Heinrich, Finanzen Hr. Hofmann, Revision Hr. Maier, Vorstand Fr. Mustermann, Vertrieb Fr. Klein, Vorstand Dr. Vogel, Recht in Bearbeitung erledigt Entscheidung erledigt Entscheidung in Bearbeitung Planowanie i budżetowanie przedziałowe Pozycji rachunku zysków i strat KPI Opcje wykorzystania Przychody ze sprzedaży Wynik operacyjny Zestawienie KPI dla kierownictwa Koszty materiałów przedział t Wolne środki pieniężne t Komunikacja z agencjami ratingowymi i rynkiem finansowym t Koszty osobowe przedział t t Fuzje i przejęcia, inwestycje, projekty, klauzule umów kredytowych Strona 14

15 Stopniowe podejście do wdrożenia do kontrolingu i zarządzania wartością powiązanego z ryzykiem Zarządzanie zorientowane na ryzyko i zwrot... w celu zarządzania spółką w sposób zorientowany na ryzyko i dochód. Ryzyko zdarzeń... oraz uwzględnienia elementu ryzyka w planowaniu... Budżetowanie przedziałowe... określa się przyczyny i powiązania pomiędzy planowaniem, szansami i zagrożeniami... Planowanie scenariuszowe wykorzystując scenariusze w ramach procesów planowania w organizacji... Strona 15

16 Chronić i budować wartość spółki poprzez zarządzanie ryzykiem Strona 16

17 Zastosowanie metody symulacji Monte Carlo w przygotowaniu prognoz i planów działalności Strona 17

18 Cięte prognozy czyli co poszło nie tak. Źródło: Bloomberg Businessweek Polska nr 13/12 25 czerwca 8 lipca 2012, str Strona 18

19 Ujęcie ryzyka w planowaniu 1. Jeden scenariusz: - najbardziej prawdopodobny - brak miar ryzyka 2. Analiza wrażliwości: - współczynniki wrażliwości, punkty krytyczne, marginesy bezpieczeństwa, kluczowe ryzyka - nie uwzględnia powiązań i korelacji między ryzykami 3. Analiza scenariuszy: - wartość oczekiwana wyniku / mierników efektywności, odchylenia, współczynnik zmienności - ograniczona liczba scenariuszy, przeszacowany korytarz 4. Analiza drzew decyzyjnych: - uwzględniony wpływ zarządzających na realizację strategii - skorygowany korytarz 5. Symulacje: - wartość oczekiwana / mediana, odchylenia i korytarz dla mierników efektywności, prawdopodobieństwa X Forum Rad Nadzorczych Strona 19

20 prawdopodobieńswo Agregacja odchyleń korytarz niepewności Budując model i przeprowadzając symulację Monte Carlo jesteśmy w stanie oszacować zakresy wartości poszczególnych składników planu Czynniki Czy nniki Odchylenia Bandwidth Budgeting Zdarzenia losowe zagrożenia Zagrożenia Odchylenie planu EBIT Strona 20

21 Cel budowanie odporności Spółki na zmienne warunki biznesowe Ile chcemy/możemy wziąć ryzyka w odniesieniu do majątku i kapitału? Pły nność Pokrycie ryzyka Sy mulacja pły nności Kapitał Pokrycie ryzyka Sy mulacja EBIT gotówka pożyczki obligacje kapitał kredyty magazyny zobowiązania Strona 21

22 Zaleta analizy scenariuszy Transparencja Niższe koszty Identyfikacja Podejmowanie decyzji Działanie Testowanie wpływu przyjętych założeń zwiększa przejrzystość planowania N iższe koszty błędnych decyzji dzięki wcześniejszemu przygotowaniu mierników, punktów krytycznych oraz marginesów bezpieczeństwa Identyfikacja potrzeby działań w zakresie kluczowych ryzyk Wcześniejsze zdefiniowanie wartości krytycznych mierników i marginesów bezpieczeństwa skraca proces decyzyjny Działanie zaradcze i opcje działania określane już na etapie planowania Założenia Najlepszy przypadek.. Przypadek bazowy.. Najgorszy przypadek Założenia Miernik 1 Miernik 2 Miernik 3 Wybór Decyzje Miernik 1 Miernik 2 Miernik 3 Strona 22

23 Bandwidth Budgeting jak to działa Analiza odchyleń od budżetu Pozycja Wartość planowana Minimum Maksimum Wykonanie Odchylenie Status Przychód Poza korytarzem Dostosowanie, rozszerzenie uzasadnienia dla tej pozycji Uzasadnienie dla minimum Połączenie konkurentów oraz wojna cenowa obniżą marże Uzasadnienie dla maksimum Możliwa niewypłacalność konkurenta Spadek poniżej wyznaczonego minimum oznacza przyjęcie niewłaściwych założeń lub pominięcie istotnego ryzyka Efekty uczenia się poprzez regularny proces i ciągłe porównywanie odchylenia z wcześniej zdefiniowanymi przyczynami odchyleń Rezultat: Wyższa przejrzystość Strona 23

24 Ryzyko strategiczne i biznesowe w planowaniu podsumowanie Rola symulacji Monte Carlo w opracowaniu prognoz to oszacowanie niepewności wewnętrznych i zewnętrznych czynników ryzyka Ilościowa analiza ryzyka przy użyciu Monte Carlo umożliwia uwzględnienie wielu ryzyk jednocześnie oraz dostarcza poglądu jaki wpływ wywierają te ryzyka na rezultaty realizacji strategii Zbieranie wiarygodnych danych o ryzykach strategicznych to główny czynnik sukcesu przy stosowaniu metod symulacyjnych Źródło: Fateh Belaid, Daniel De Wolf, Stochastic evaluation of petroleum investment projects using Monte Carlo Simulation Strona 24

25 Analiza ryzyka strategii z zastosowaniem metody symulacji Monte Carlo Strona 25

26 Źródło: David T. Hulett, Using quantitative risk analysis to support strategic decisions Monte Carlo w analizie ryzyka strategii sprzedaży Sprzedaż = a * (budżet marketingowy) b * (nasza cena) + c * (cena konkurencji) Str ategia spr zedaży 1 Skła dowa modelu Wa rtość Pa rametr Wy n ik Bu dżet Marketingowy 5 00 a = Na sza cena b = Cen a konkurencji c = Spr zedaż Cena konkurencji Str ategia spr zedaży 2 Skła dowa modelu Wa rtość Pa rametr Wy n ik Bu dżet Marketingowy 5 00 a = Na sza cena 9 50 b = Cen a konkurencji c = Spr zedaż Str ategia spr zedaży 3 Skła dowa modelu Wa rtość Pa rametr Wy nik Bu dżet Marketingowy 5 20 a = Na sza cena 9 50 b = Cen a konkurencji c = Spr zedaż Sprzedaż poniżej Sprzedaż powyżej Strona 26

27 Ocena strategii poprzez symulacje IRR przy użyciu Monte Carlo Ka lkulacja wartości dla strategii inwestycji Za łożenia Począ tkowy przy chód 1 00 % w zr ost przy chodu 1 0% Począ tkowy koszt 75 %w zrostu kosztów 1 0% In w estycje 90 r ok 0 r ok 1 r ok 2 r ok 3 r ok 4 r ok 5 Pr zy chód Koszty Ca sh flow Ca łkowity ca sh flow IRR 45,7% Min wymagany IRR 30 % Średni IRR = 36,2 % IRR Ka lkulacja wartości dla strategii z u względnieniem ry zyka Za łożenia Niski Wy soki Począ tkowy przy chód Wzr ost przychodu 1 0% 9% 1 0,50% Począ tkowy koszt Wzr ost kosztów 1 0% 9,50% 1 1% Początkowy koszt Początkowy przychód Inwestycje Wzrost przychodu Źródło: David T. Hulett, Using quantitative risk analysis to support strategic decisions Wzrost kosztów Strona 27

28 Ocena ryzyka przy szacowaniu kosztów oraz ofertowaniu Scenariusz 0 Koszty bezpośrednie K1 Wy nagrodzenia K2 Ma teriały K3 Ma teriały pośrednie K4 Podwy konawcy SC SC SC SC SC SC SC K5 Wy posażenie K6 Tr ansport K7 Cła Suma pośrednia Koszty pośrednie Za r ządzanie, wsparcie, etc Koszt y pośrednie + bezpośrednie Koszty og ólne Su m a Na r zut na KO 8% Źródło: Dr.-Ing. Tilo Nemuth, Practical Use of Monte Carlo Simulation for Risk Management within the International Construction Industry Strona 28

29 Ocena ryzyka przy szacowaniu kosztów oraz ofertowaniu Scen a riusz 1 Koszty bezpośrednie Sza cowa nie ryzyka kosztów podwykonawców K1 Wy nagrodzenia K2 Ma teriały K3 Ma teriały pośrednie K4 Podwy konawcy Min Średn ia Ma x SC SC SC SC SC SC SC K5 Wy posażenie K6 Tr ansport K7 Cła Sum a pośrednia Gęstość rozkładu Koszty pośrednie Za r ządzanie, wsparcie, etc Koszt y pośrednie + bezpośrednie Koszty og ólne Su m a Na r zut na KO 6,68% Źródło: Dr.-Ing. Tilo Nemuth, Practical Use of Monte Carlo Simulation for Risk Management within the International Construction Industry Strona 29

30 Rozkład skumulowany Ocena ryzyka przy szacowaniu kosztów oraz ofertowaniu Wpływ kszt. og. Na oszacowanie ryzyka kosztów podwykonawców Współczynnik regresji Źródło: Dr.-Ing. Tilo Nemuth, Practical Use of Monte Carlo Simulation for Risk Management within the International Construction Industry Strona 30

31 Wyzwania i szanse w stosowaniu Monte Carlo dla ryzyka w planowaniu strategicznym Wyzwania: 1. Włączenie analizy ryzyka w strategiczny proces decyzyjny 2. Kultura korporacyjna nieprzyjaźnie nastawiona do ryzyka i uznania zmienności 3. Koszty i trudności związane ze zbieraniem i walidacją danych o ryzyku 4. Trudności w zrozumieniu zasad symulacji Monte Carlo Zalety: 1. Wskazanie poziomu niepewności powodzenia strategii 2. Wskazanie kluczowych ryzyk i szans 3. Ocena wpływu ogółu ryzyk na powodzenie strategii 4. Monte Carlo to uznana metoda analizy ryzyka Strona 31

32 Dziękujemy za uwagę. Bartosz Bielak, wicedyrektor, PwC Lech Dąbrowski, wicedyrektor, PwC Strona 32

33 Rola biegłego rewidenta w ograniczaniu ryzyka dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Strona 33

34 Relacje Rady z biegłym rewidentem Zakres zadań Komitetu Audytu/Rady Nadzorczej Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej Możliwość ograniczenia tej odpowiedzialności Strona 34

35 Jakość biegłego rewidenta a korzyści dla spółki Jakość dokonanego badania Identyfikacja czynników ryzyka Zarządzanie konfliktem interesów Strona 35

36 Wybór biegłego rewidenta Zasoby niezbędne do przeprowadzenia badania Metodologia badania Niezależność biegłego Strona 36

37 Komunikacja z biegłym rewidentem Przed rozpoczęciem badania W trakcie badania Po zakończeniu badania Strona 37

38 Ocena audytu Zarządzanie projektem Merytoryczna ocena pracy Niezależność biegłego Strona 38

39 Kalendarium prac KA/RN Monitorowanie sprawozdawczości finansowej Monitorowanie rewizji finansowej Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem Strona 39

40 Dziękuję za uwagę. dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Strona 40

41 Dyskusja na temat roli biegłego rewidenta w ograniczeniu ryzyka spółki z udziałem zaproszonych gości Moderator: Mirosław Kachniewski, prezes zarządu SEG Uczestnicy: Adam Krasoń, partner, PwC Mirosław Czekaj, członek rady nadzorczej PKO BP S.A. Mirosław Panek, członek rad nadzorczych spółek Mennica Polska S.A.,ATM S.A., Mostostal Zabrze-Holding S.A., Protektor S.A., Vistula Group S.A. Strona 41

42 Forum Rad Nadzorczych Strona 42

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 19 1.1. Zarządzanie z kosztami w tle... 19 1.1.1. Początki szczupłego przedsiębiorstwa... 21 1.2.

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl 04--7 Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/04-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad7.pdf Budowa autostrady Możliwe sytuacje Projekt

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Terminy szkolenia 15-16 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk Biznesplan w 10 krokach Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera omówienie modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu. 2 Źródło: książka Biznesplan model najlepszych praktyk W poprzedniej prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963 Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego?

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Bartosz Staszewski Naczelnik wydziału Departament Budżetu Państwa Kraków, 24 września 2014 r. www.mf.gov.pl Uniwersalne cechy systemowe i

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2011 Spis treści Wprowadzenie...11 Rozdział 1. Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW CZYLI CO KAŻDY MENADŻER POWINIEN WIEDZIEĆ O FINANSACH

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW CZYLI CO KAŻDY MENADŻER POWINIEN WIEDZIEĆ O FINANSACH 22-23 września Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A Finanse na styku produkcji, sprzedaży, i logistyki Jak powstaje i czym jest sprawozdanie finansowe Problematyka współpracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, TERMIN: r. 890,00 PLN / osobę

Szanowni Państwo, TERMIN: r. 890,00 PLN / osobę Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w intensywnym warsztacie prowadzonym przy indywidualnych stanowiskach komputerowych: ANALIZA FINANSOWA warsztat komputerowy, poziom zaawansowany TERMIN:

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 SPIS TREŚCI 1. Pismo Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2015 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r.

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. Agenda Rola Komitetów Audytu w świetle regulacji Oczekiwania rynku wobec Komitetów Audytu Jak działają komitety

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych 17-18.02.2014r. Warszawa Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE

CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE arszawa dna 51 CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE 5-6 października Warsaw Trade Tower, Chłodna 51 Analiza wyników finansowych na przykładzie wskaźników: płynności, rentowności, zadłużenia, obrotowości Analiza

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Skuteczność komitetów audytu

Skuteczność komitetów audytu www.forumradnadzorczych.pl Skuteczność komitetów audytu Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC Producent teatralny Ponad 40 sztuk na Broadwayu Wielokrotny zdobywca prestiżowej Tony Award Zakończył edukację

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Konferencja Reforma regulacyjna sektora bankowego priorytety na rok 2014 23 października 2013 Rekomendacje KNF przegląd wybranych zmian Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem w bankach Monika Jezierska,

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do gier symulacyjnych. Scenariusz gry TEES-6. Rozgrywka gry TEES-6 (System Wspomagania Decyzji) Plan prezentacji

Wprowadzenie do gier symulacyjnych. Scenariusz gry TEES-6. Rozgrywka gry TEES-6 (System Wspomagania Decyzji) Plan prezentacji Business Game TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Jerzy T. Skrzypek dr nauk ekonomicznych Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK Centrum e-learningu UEK http://jerzyskrzypek.pl e-mail: skrzypej@gmail.com 1

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz. JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY CFO Advisory finanse, ryzyko, projekty Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.eu Jacek_Jamroz_biznes_profil_02.05.2016 1/5 Funkcje w biznesie Menedżer 9

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW CZYLI CO KAŻDY MENADŻER POWINIEN WIEDZIEĆ O FINANSACH

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW CZYLI CO KAŻDY MENADŻER POWINIEN WIEDZIEĆ O FINANSACH Finanse na styku produkcji, sprzedaży, i logistyki Jak powstaje i czym jest sprawozdanie finansowe Problematyka współpracy działów operacyjnych z finansowymi Co działy produkcji, sprzedaży, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Umiejętność podejmowania właściwych decyzji na podstawie informacji finansowych i inwestycyjnych a także przewidywania ich skutków oraz analizowania wskaźników finansowych to jeden z kluczowych elementów

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i pomiar ryzyka pierwszy krok w zarządzaniu ryzykiem.

Identyfikacja i pomiar ryzyka pierwszy krok w zarządzaniu ryzykiem. Identyfikacja i pomiar ryzyka pierwszy krok w zarządzaniu ryzykiem. Andrzej Podszywałow Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Zarządzanie ryzykiem, strategia zarządzania własnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych MENEDŻER. Wprowadzenie do problematyki decyzji menedżerskich. Mgr Piotr Urbaniak

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych MENEDŻER. Wprowadzenie do problematyki decyzji menedżerskich. Mgr Piotr Urbaniak Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych MENEDŻER Wprowadzenie do problematyki decyzji menedżerskich Mgr Piotr Urbaniak Wprowadzenie 1 2 3 4 Czym jest ekonomia menedżerska? Etapy

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Jastrzemski, JASPERS

Waldemar Jastrzemski, JASPERS Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR w latach 2007-20132013 Waldemar Jastrzemski, JASPERS Warszawa, 1 08 sierpnia 2008 Zakres prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil SA działa w składzie trzyosobowym i powoływany jest przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem,

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo