2 października 2012 roku Warszawa. 2 października 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 października 2012 roku Warszawa. 2 października 2012 r."

Transkrypt

1 2 października 2012 roku Warszawa

2 Powitanie i otwarcie spotkania Jacek Socha, wiceprezes, PwC Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Strona 2

3 Integracja procesu zarządzanie ryzykiem z zarządzaniem przedsiębiorstwem tworzenie i zarządzanie wartością Bartosz Bielak, wicedyrektor, PwC. Lech Dąbrowski, wicedyrektor, PwC. Strona 3

4 Jak planujemy nasze życie... Jakość życia Praca Finanse Rodzina Czas wolny Pogoda P P P P C % % tys EUR 3 6 tys. EUR t Zdrowie fizyczne i psychiczne Ludzie instynktownie myślą i planują przy użyciu przedziałów. Cele osobiste są więc często planowane w ramach określonego przedziału. Na przykład następna podwyżka pensji powinna wynieść od 5% do 10%, kupowana nieruchomość powinna generować zwrot w wysokości około 4%, córka powinna skończyć studia za rok lub dwa, a następne duże" wakacje będą kosztować od jednej do dwóch miesięcznych pensji. W miarę zbliżania się określonego wydarzenia (np. prognozy pogody), przedział staje się coraz węższy, a wartość planowanego zdarzenia staje się coraz pewniejsza. Początkowe niepewności w planowaniu znikają w miarę upływu czasu. Strona 4

5 ... a jak planują firmy Strategia korporacyjna Sprzedaż EBIT ROIC Założenia PKB: 1,4% Inflacja: 5% /$: 1,20 Budżet operacyjny Grupy Sprzedaż EBIT ROIC Cele jednostek gospodarczych Sprzedaż Wynik operacyjny EBIT ROIC Budżet operacyjny jednostek gospodarczych Sprzedaż EBIT ROIC Założenia i zasady budżetowania są pokazane jako wartości jednowymiarowe. Element niepewności jest ignorowany w ramach przyjmowanych założeń. Musimy nauczyć się uwzględniać element niepewności by móc podejmować optymalne decyzje. Strona 5

6 Niepewność jako element działań korporacyjnych Szanse Zagrożenia Niepewność co do rozwoju sytuacji w przyszłości Opis i wyjaśnienie niepewności Raportowanie do kierownictwa Opracowanie i korygowanie strategii Szanse i zagrożenia opisują stan niepewności co do rozwoju sytuacji w przyszłości. Sposób radzenia sobie z niepewnością jest głównym zadaniem zarządzania w każdej firmie. Jednym z podstawowych zadań kontrolingu jest wskazanie kierownictwu poziomu niepewności oraz określenie przyczyn tej niepewności. Zapewnia to kierownictwu dostęp do szczegółowych analiz potrzebnych do wypracowania strategii umożliwiającej reagowanie w kontekście elementu niepewności. Strona 6

7 Elementy controllingu Długoterminowe plany finansowe Controlling strategiczny Przepływy Analizy strategiczne Prognozowane wyniki finansowe Kontrola strategiczna Zarządzanie wartością Modele Raport Procedury Procedury Model controllingu Planowanie i budżetowanie operacyjne Informacja finansowa Informacja niefinansowa Planowanie i kontrola operacyjna Raport Procedury Raport Procedury Kontrola inwestycji Analiza opłacalności Kontrola realizacji Raportowanie PwC

8 Zadaniem nowoczesnego controllingu jest wsparcie decyzji biznesowych i realizacji strategii Słaby controlling Przeciętny controlling Nowoczesny controlling Brak udokumentowanych polityk i procedur Ukierunkowanie na przeszłość dostarczanie historycznych danych Ograniczone wykorzystanie narzędzi IT Raporty skoncentrowane na dostarczaniu nieprzetworzonych danych Brak analizy ryzyka Planowanie na bazie przeszłych budżetów Brak spójnego podejścia controllingowego do poszczególnych obszarów Ukierunkowanie na przeszłość identyfikacja kluczowych odchyleń i ich interpretacja Istnieją zaprojektowane i udokumentowane procesy, ale zdarzają się odejścia od nich W narzędziach IT i arkuszach wprowadza się manualne zmiany Raporty selekcjonują i przetwarzają najważniejsze dane Niski poziom świadomości i przestrzegania polityk Analiza ryzyka niepowiązana z pozostałymi obszarami Planowanie na bazie przeszłych budżetów i prognoz Funkcja finansów postrzegana jako centrum doskonałości w zakresie kontroli we wszystkich obszarach biznesowych Działanie ukierunkowane na przyszłość i wsparcie kluczowych decyzji biznesowych Istnieje spójna strategia wobec polityk i procedur, wyznaczone są role i odpowiedzialność W systemie raportowania przedstawione są najważniejsze przetworzone informacje, aktywne wykorzystanie informacji graficznych Istnieje program stałej poprawy jakości Planowanie na bazie strategii, analizy otoczenia i ryzyk Analiza wewnętrznych wskaźników oraz porównania z konkurencją Zintegrowane zestaw inf. finansowych, operacyjnych, dot. ryzyka, regularne monitorowanie projektów optymalizacyjnych Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie określonych wskaźników powiązana z systemem motywacyjnym Gromadzenie danych Wsparcie decyzji biznesowych i realizacji strategii Strona 8

9 Zarządzanie wartością System zarządzania wartością przedsiębiorstwa (system VBM value-based management) jest systemem kontroli zarządczej mającym na celu uwewnętrznienie ostatecznego celu działania przedsiębiorstwa, za który przyjmuje się maksymalizację jego wartości (ekonomicznej). System ten ma za zadanie spowodować, by wszelkie podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje były podporządkowane dążeniu do maksymalizacji jego wartości. Zy sk ekonomiczny Zwrot na zaangażowanym kapitale (ROIC) Zwrot na zaangażowanym kapitale (ROIC) Kiedy Spółka tworzy wartość? Spółka tworzy wartość ekonomiczną > > Spółka niszczy wartość ekonomiczną < 0 Średnioważony koszt kapitału (WACC) Spółka tworzy wartość ekonomiczną, gdy zwrot na całkowitym kapitale zaangażowanym w Spółkę przewyższa średnioważony koszt kapitału zaangażowanego w firmę (mierzony wskaźnikiem WACC) Zy sk ekonomiczny 0 < Średnioważony koszt kapitału (WACC) Spółka niszczy wartość ekonomiczną, gdy zwrot na całkowitym kapitale zaangażowanym w Spółkę jest niższy niż średnioważony koszt kapitału zaangażowanego w firmę (mierzony wskaźnikiem WACC) Strona 9

10 Działy controllingu poprzez zarządzanie i monitorowanie nośników wartości oddziałują na wzrost wartości Moni torowanie zmi any wartości NOPAT Koszt kapitału Kl uczowe nośniki wartości Przychody Zakład 1 Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Sprzedaż energii elektrycznej Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż energii elektrycznej w produkcji własnej Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż na rynek hurtowy Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż na rynek bilansujący Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż ciepła Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Przychody Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Przychody - Zakład 2 Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł EBITDA Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Koszty Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Koszty Zakład 1 Plan Wykonanie Odchylenie 1,00 1,00 0 mln zł Koszty zmienne Plan Wykonanie Odchylenie Koszty: 1,00 1,00 mln zł Wskaź.:Ciepło: 1,00 1,00 GJt/GJe En. elektr: 1,00 1,00 Gpu/kWh 1,00 1,00 GGJ/MWh % Sprzedaż energii elektrycznej Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż e.e. z własnej prod. Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż na rynek hurtowy Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż na rynek bilansujący Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Sprzedaż ciepła Plan Wykonanie Odchylenie Przychody: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Zakup energii elektrycznej Plan Wykonanie Odchylenie Koszty: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Zakup z rynku hurtowego Plan Wykonanie Odchylenie Koszty: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Zakup z rynku bilansującego Plan Wykonanie Odchylenie Koszty: mln zł Wolumen: MWh Cena: zł/mwh Real izacja i ocena realizacji dl a nośników wartości Ocena i motywowanie Kontrola i raportowanie Integracja Identyfikacja zarządzania EBITDA z i zar działalnością ządzanie operacyjną r y zykiem Wyznaczanie celów Planowanie poziomów nośników wartości Strona 10

11 % Zarządzanie ryzykiem jest krytycznym elementem tworzenia wartości w przedsiębiorstwie 10 8 ROE Inicjatywa Wynik zgodny z oczekiwaniami Stan obecny +1 rok +2 lata +3 lata Ryzyko Inicjatywa 1 Stan wyjściowy Inicjatywa 3 Inicjatywa 2 Kreacja wartości w przedsiębiorstwie ma miejsce na styku stopy zwrotu, wzrostu i czynników ryzyka Wartość przedsiębiorstwa jest maksymalizowana dzięki optymalizacji relacji pomiędzy tymi trzema zmiennymi Optymalizacja ma miejsce wskutek podejmowania świadomych decyzji uwzględniających wymienną relację pomiędzy zwrotem a ryzykiem Strona 11

12 Ewolucja podejścia do ryzyka i zarządzania wartością firmy Wy sokie Tworzenie wartości Finanse Strategiczne powiązanie / alokacja kapitału Powiązanie ze strategią Ry zyko Wsparcie decyzji biznesowych Opty malizacja stosunku ryzyka do stopy zwrotu Kontrola finansów Analiza finansowa Zarządzanie ry zykiem Kontrola ry zyka Sprawozdawczość zarządcza Pomiar ryzyka Niskie Gromadzenie danych Monitoring zgodności Pasywna / reaktywna Proaktywna Pasywna / reaktywna Strona 12

13 Powiązanie osiąganych/prognozowanych wyników z ryzykiem Budżet na 2013 r. Scenariusz pesymistyczny (P10) Scenariusz realistyczny Scenariusz optymistyczny (P90) Kluczowe czynniki ryzyka Kluczowe założenia Strategie zarządzania ryzykiem Rachunek zysków i strat X X X [ x ] [ x ] [ x ] Bilans X X X [ x ] [ x ] [ x ] Rachunek przepływów pieniężnych X X X [ x ] [ x ] [ x ] Zysk na akcję (EPS) X X X [ x ] [ x ] [ x ] Zysk ekonomiczny X X X [ x ] [ x ] [ x ] Strona 13

14 Nr Übersicht der Top Risiken Marktrisiken Operationelle Risiken 1 Preisrisiko Produkt A 1 Restrukturierung Werk F 2 Volumenrisiko Produkt B 2 Streik in Werk A 3 Basisrisiko Markt C 3 Personalstruktur Werk C Finanzrisiken Event Risiken 1 Gegenparteirisiko Kunde 1 Erdbeben in Werk A 2 Liquiditätsrisiko Segment 2 Schneechaos Werk C 3 Bewertungsrisiko 3 Vulkanausbruch Werk C Prozessrisiken Compliance Risiken 1 Systemstillstand Werk A 1 Reporting Compliance 2 Qualitätsmängel Werk C 2 Patentverletzung 3 Ineffizienzen für Product C 3 Arbeitssicherheit Remediation Plan (Top Themen) Thema Verantwortlichkeit Status Deadline Risikomanagement Richtlinie Hr Müller, Vorstand in Bearbeitung Liquiditätsrisikosteuerung anpassen RM Handbuch abfassen Supplier Risk Screening aufsetzen Richtlinie zu Limiten umsetzen Personalrisiken Restrukturierung bewerten Patentrisikoprozess einführen Hr. Heinrich, Finanzen Hr. Hofmann, Revision Hr. Maier, Vorstand Fr. Mustermann, Vertrieb Fr. Klein, Vorstand Dr. Vogel, Recht in Bearbeitung erledigt Entscheidung erledigt Entscheidung in Bearbeitung Planowanie i budżetowanie przedziałowe Pozycji rachunku zysków i strat KPI Opcje wykorzystania Przychody ze sprzedaży Wynik operacyjny Zestawienie KPI dla kierownictwa Koszty materiałów przedział t Wolne środki pieniężne t Komunikacja z agencjami ratingowymi i rynkiem finansowym t Koszty osobowe przedział t t Fuzje i przejęcia, inwestycje, projekty, klauzule umów kredytowych Strona 14

15 Stopniowe podejście do wdrożenia do kontrolingu i zarządzania wartością powiązanego z ryzykiem Zarządzanie zorientowane na ryzyko i zwrot... w celu zarządzania spółką w sposób zorientowany na ryzyko i dochód. Ryzyko zdarzeń... oraz uwzględnienia elementu ryzyka w planowaniu... Budżetowanie przedziałowe... określa się przyczyny i powiązania pomiędzy planowaniem, szansami i zagrożeniami... Planowanie scenariuszowe wykorzystując scenariusze w ramach procesów planowania w organizacji... Strona 15

16 Chronić i budować wartość spółki poprzez zarządzanie ryzykiem Strona 16

17 Zastosowanie metody symulacji Monte Carlo w przygotowaniu prognoz i planów działalności Strona 17

18 Cięte prognozy czyli co poszło nie tak. Źródło: Bloomberg Businessweek Polska nr 13/12 25 czerwca 8 lipca 2012, str Strona 18

19 Ujęcie ryzyka w planowaniu 1. Jeden scenariusz: - najbardziej prawdopodobny - brak miar ryzyka 2. Analiza wrażliwości: - współczynniki wrażliwości, punkty krytyczne, marginesy bezpieczeństwa, kluczowe ryzyka - nie uwzględnia powiązań i korelacji między ryzykami 3. Analiza scenariuszy: - wartość oczekiwana wyniku / mierników efektywności, odchylenia, współczynnik zmienności - ograniczona liczba scenariuszy, przeszacowany korytarz 4. Analiza drzew decyzyjnych: - uwzględniony wpływ zarządzających na realizację strategii - skorygowany korytarz 5. Symulacje: - wartość oczekiwana / mediana, odchylenia i korytarz dla mierników efektywności, prawdopodobieństwa X Forum Rad Nadzorczych Strona 19

20 prawdopodobieńswo Agregacja odchyleń korytarz niepewności Budując model i przeprowadzając symulację Monte Carlo jesteśmy w stanie oszacować zakresy wartości poszczególnych składników planu Czynniki Czy nniki Odchylenia Bandwidth Budgeting Zdarzenia losowe zagrożenia Zagrożenia Odchylenie planu EBIT Strona 20

21 Cel budowanie odporności Spółki na zmienne warunki biznesowe Ile chcemy/możemy wziąć ryzyka w odniesieniu do majątku i kapitału? Pły nność Pokrycie ryzyka Sy mulacja pły nności Kapitał Pokrycie ryzyka Sy mulacja EBIT gotówka pożyczki obligacje kapitał kredyty magazyny zobowiązania Strona 21

22 Zaleta analizy scenariuszy Transparencja Niższe koszty Identyfikacja Podejmowanie decyzji Działanie Testowanie wpływu przyjętych założeń zwiększa przejrzystość planowania N iższe koszty błędnych decyzji dzięki wcześniejszemu przygotowaniu mierników, punktów krytycznych oraz marginesów bezpieczeństwa Identyfikacja potrzeby działań w zakresie kluczowych ryzyk Wcześniejsze zdefiniowanie wartości krytycznych mierników i marginesów bezpieczeństwa skraca proces decyzyjny Działanie zaradcze i opcje działania określane już na etapie planowania Założenia Najlepszy przypadek.. Przypadek bazowy.. Najgorszy przypadek Założenia Miernik 1 Miernik 2 Miernik 3 Wybór Decyzje Miernik 1 Miernik 2 Miernik 3 Strona 22

23 Bandwidth Budgeting jak to działa Analiza odchyleń od budżetu Pozycja Wartość planowana Minimum Maksimum Wykonanie Odchylenie Status Przychód Poza korytarzem Dostosowanie, rozszerzenie uzasadnienia dla tej pozycji Uzasadnienie dla minimum Połączenie konkurentów oraz wojna cenowa obniżą marże Uzasadnienie dla maksimum Możliwa niewypłacalność konkurenta Spadek poniżej wyznaczonego minimum oznacza przyjęcie niewłaściwych założeń lub pominięcie istotnego ryzyka Efekty uczenia się poprzez regularny proces i ciągłe porównywanie odchylenia z wcześniej zdefiniowanymi przyczynami odchyleń Rezultat: Wyższa przejrzystość Strona 23

24 Ryzyko strategiczne i biznesowe w planowaniu podsumowanie Rola symulacji Monte Carlo w opracowaniu prognoz to oszacowanie niepewności wewnętrznych i zewnętrznych czynników ryzyka Ilościowa analiza ryzyka przy użyciu Monte Carlo umożliwia uwzględnienie wielu ryzyk jednocześnie oraz dostarcza poglądu jaki wpływ wywierają te ryzyka na rezultaty realizacji strategii Zbieranie wiarygodnych danych o ryzykach strategicznych to główny czynnik sukcesu przy stosowaniu metod symulacyjnych Źródło: Fateh Belaid, Daniel De Wolf, Stochastic evaluation of petroleum investment projects using Monte Carlo Simulation Strona 24

25 Analiza ryzyka strategii z zastosowaniem metody symulacji Monte Carlo Strona 25

26 Źródło: David T. Hulett, Using quantitative risk analysis to support strategic decisions Monte Carlo w analizie ryzyka strategii sprzedaży Sprzedaż = a * (budżet marketingowy) b * (nasza cena) + c * (cena konkurencji) Str ategia spr zedaży 1 Skła dowa modelu Wa rtość Pa rametr Wy n ik Bu dżet Marketingowy 5 00 a = Na sza cena b = Cen a konkurencji c = Spr zedaż Cena konkurencji Str ategia spr zedaży 2 Skła dowa modelu Wa rtość Pa rametr Wy n ik Bu dżet Marketingowy 5 00 a = Na sza cena 9 50 b = Cen a konkurencji c = Spr zedaż Str ategia spr zedaży 3 Skła dowa modelu Wa rtość Pa rametr Wy nik Bu dżet Marketingowy 5 20 a = Na sza cena 9 50 b = Cen a konkurencji c = Spr zedaż Sprzedaż poniżej Sprzedaż powyżej Strona 26

27 Ocena strategii poprzez symulacje IRR przy użyciu Monte Carlo Ka lkulacja wartości dla strategii inwestycji Za łożenia Począ tkowy przy chód 1 00 % w zr ost przy chodu 1 0% Począ tkowy koszt 75 %w zrostu kosztów 1 0% In w estycje 90 r ok 0 r ok 1 r ok 2 r ok 3 r ok 4 r ok 5 Pr zy chód Koszty Ca sh flow Ca łkowity ca sh flow IRR 45,7% Min wymagany IRR 30 % Średni IRR = 36,2 % IRR Ka lkulacja wartości dla strategii z u względnieniem ry zyka Za łożenia Niski Wy soki Począ tkowy przy chód Wzr ost przychodu 1 0% 9% 1 0,50% Począ tkowy koszt Wzr ost kosztów 1 0% 9,50% 1 1% Początkowy koszt Początkowy przychód Inwestycje Wzrost przychodu Źródło: David T. Hulett, Using quantitative risk analysis to support strategic decisions Wzrost kosztów Strona 27

28 Ocena ryzyka przy szacowaniu kosztów oraz ofertowaniu Scenariusz 0 Koszty bezpośrednie K1 Wy nagrodzenia K2 Ma teriały K3 Ma teriały pośrednie K4 Podwy konawcy SC SC SC SC SC SC SC K5 Wy posażenie K6 Tr ansport K7 Cła Suma pośrednia Koszty pośrednie Za r ządzanie, wsparcie, etc Koszt y pośrednie + bezpośrednie Koszty og ólne Su m a Na r zut na KO 8% Źródło: Dr.-Ing. Tilo Nemuth, Practical Use of Monte Carlo Simulation for Risk Management within the International Construction Industry Strona 28

29 Ocena ryzyka przy szacowaniu kosztów oraz ofertowaniu Scen a riusz 1 Koszty bezpośrednie Sza cowa nie ryzyka kosztów podwykonawców K1 Wy nagrodzenia K2 Ma teriały K3 Ma teriały pośrednie K4 Podwy konawcy Min Średn ia Ma x SC SC SC SC SC SC SC K5 Wy posażenie K6 Tr ansport K7 Cła Sum a pośrednia Gęstość rozkładu Koszty pośrednie Za r ządzanie, wsparcie, etc Koszt y pośrednie + bezpośrednie Koszty og ólne Su m a Na r zut na KO 6,68% Źródło: Dr.-Ing. Tilo Nemuth, Practical Use of Monte Carlo Simulation for Risk Management within the International Construction Industry Strona 29

30 Rozkład skumulowany Ocena ryzyka przy szacowaniu kosztów oraz ofertowaniu Wpływ kszt. og. Na oszacowanie ryzyka kosztów podwykonawców Współczynnik regresji Źródło: Dr.-Ing. Tilo Nemuth, Practical Use of Monte Carlo Simulation for Risk Management within the International Construction Industry Strona 30

31 Wyzwania i szanse w stosowaniu Monte Carlo dla ryzyka w planowaniu strategicznym Wyzwania: 1. Włączenie analizy ryzyka w strategiczny proces decyzyjny 2. Kultura korporacyjna nieprzyjaźnie nastawiona do ryzyka i uznania zmienności 3. Koszty i trudności związane ze zbieraniem i walidacją danych o ryzyku 4. Trudności w zrozumieniu zasad symulacji Monte Carlo Zalety: 1. Wskazanie poziomu niepewności powodzenia strategii 2. Wskazanie kluczowych ryzyk i szans 3. Ocena wpływu ogółu ryzyk na powodzenie strategii 4. Monte Carlo to uznana metoda analizy ryzyka Strona 31

32 Dziękujemy za uwagę. Bartosz Bielak, wicedyrektor, PwC Lech Dąbrowski, wicedyrektor, PwC Strona 32

33 Rola biegłego rewidenta w ograniczaniu ryzyka dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Strona 33

34 Relacje Rady z biegłym rewidentem Zakres zadań Komitetu Audytu/Rady Nadzorczej Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej Możliwość ograniczenia tej odpowiedzialności Strona 34

35 Jakość biegłego rewidenta a korzyści dla spółki Jakość dokonanego badania Identyfikacja czynników ryzyka Zarządzanie konfliktem interesów Strona 35

36 Wybór biegłego rewidenta Zasoby niezbędne do przeprowadzenia badania Metodologia badania Niezależność biegłego Strona 36

37 Komunikacja z biegłym rewidentem Przed rozpoczęciem badania W trakcie badania Po zakończeniu badania Strona 37

38 Ocena audytu Zarządzanie projektem Merytoryczna ocena pracy Niezależność biegłego Strona 38

39 Kalendarium prac KA/RN Monitorowanie sprawozdawczości finansowej Monitorowanie rewizji finansowej Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem Strona 39

40 Dziękuję za uwagę. dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Strona 40

41 Dyskusja na temat roli biegłego rewidenta w ograniczeniu ryzyka spółki z udziałem zaproszonych gości Moderator: Mirosław Kachniewski, prezes zarządu SEG Uczestnicy: Adam Krasoń, partner, PwC Mirosław Czekaj, członek rady nadzorczej PKO BP S.A. Mirosław Panek, członek rad nadzorczych spółek Mennica Polska S.A.,ATM S.A., Mostostal Zabrze-Holding S.A., Protektor S.A., Vistula Group S.A. Strona 41

42 Forum Rad Nadzorczych Strona 42

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Agenda 9.30 10.15 Wstęp do ORSA Cele i zakres ORSA Kluczowe cechy systemu ORSA ORSA a ICAAP (Basel II) - na ile można skorzystać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych

MSSF dla spółek giełdowych Kwiecień 2013 r. MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 8 W tym wydaniu: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013 2. Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Zależność wskaźnika zysk netto/suma bilansowa od ratingu jakości ZZR dla grupy badanych spółek z ratingiem powyżej 9

Rysunek 1 Zależność wskaźnika zysk netto/suma bilansowa od ratingu jakości ZZR dla grupy badanych spółek z ratingiem powyżej 9 32 Zbigniew Krysiak Wartość jest integralnym elementem działalności gospodarczej. Bez nie ma możliwości uzyskiwania przychodów i tworzenia wartości przedsiębiorstwa. jest fundamentem budowania i rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne... 4 Tabela 2 Zakres stosowania... 51 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego... 107 Tabela 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

V. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W GRUPIE BANKU MILLENNIUM

V. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W GRUPIE BANKU MILLENNIUM 31 V. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W GRUPIE BANKU MILLENNIUM V.1. Zasady zarządzania ryzykiem Misją zarządzania ryzykiem w Grupie jest zapewnienie, aby wszystkie rodzaje ryzyka były zarządzane, monitorowane i

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo