Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej L.p. Warunki Zamawiającego Uwagi Potwierdzenie zgodności wykonania I Wymagania ogólne Przyczepa z pompą do wody zanieczyszczonej powinna być zbudowana 1.1 i wyposażona zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym, spełniać adekwatne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143 poz. 1002), oraz wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika. Świadectwo dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru. 1.2 Przyczepa, pompa, wyposażenie fabrycznie nowe 1.3 Przyczepa musi posiadać numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową. Pompa oraz silnik muszą posiadać tabliczki znamionowe Na tabliczce znamionowej pompy powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie wg pkt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. W sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie, zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) bez części słownej, - numer pompy i rok budowy. - masa całkowita pompy. Na tabliczce znamionowej silnika powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: podpis 1

2 II - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie typu silnika, - numer silnika i rok budowy, - moc i obroty nominalne silnika. Przyczepa 2.1 Przyczepa musi zapewnić możliwość samodzielnej pracy motopompy (min. stabilne podpory). 2.2 Szerokość przyczepy powinna być dopasowana do współpracy ze średnimi i ciężkimi pojazdami pożarniczymi. Krawędzie przyczepy zaczepionej do haka pojazdu powinny być widoczne w lusterkach wstecznych pojazdu. W razie konieczności należy zastosować światła obrysowe na wspornikach. 2.3 Elementy podwozia: czarne (RAL 9011) Błotniki i zderzaki: białe (RAL 9010) Zabudowa: czerwona (RAL 3000) Drzwi żaluzjowe: w kolorze naturalnym aluminium. 2.4 Charakterystyka zawieszenia powinna być taka, aby mogło wytrzymywać ono stałe maksymalne dopuszczalne obciążenie bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta. 2.5 Przyczepa musi być wyposażona w układ hamulcowy. 2.6 Obręcze kół min. 16". Przyczepa powinna posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości przyczepy. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia przyczepy. Powinna istnieć możliwość wyposażenia wszystkich kół w różne typy ogumienia. Przyczepę należy wyposażyć w opony z bieżnikiem uniwersalnym, wielosezonowe M+S. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami. podpis 2

3 Koło zapasowe powinno być przewożone na przyczepie, z możliwością łatwego zdejmowania. 2.7 Dyszel do holowania musi być przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym (paszczowym) typ 40 wg pn-92/s Instalacja elektryczna. a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie. 2.9 Zastosowane światła powinny być przystosowane do współpracy z pojazdem z instalacją 24 V Klosze wszystkich świateł zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez osłonięcie ich siatkami z drutu W tylnej części przyczepy (z lewej strony) należy zamontować niebieskie światło błyskowe 2.12 Zabudowa specjalistyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję. Skrytki na sprzęt i wyposażenie wodo i pyłoszczelne, zamykane drzwiami żaluzjowymi, zamykanymi zamkiem. Jeden kluczyk musi pasować do wszystkich drzwi Konstrukcja skrytek powinna zapewnić odprowadzenie wody z ich wnętrza Skrytki na sprzęt powinny być wyposażone w oświetlenie Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń przyczepy, klap, szuflad, powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach ochronnych Rozmieszczenie sprzętu w skrytkach powinno być zaplanowane grupowo w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem ergonomi. III Silnik 3.1 Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 30 kw wyposażony w rozrusznik elektryczny, oraz prądnicę zapewniającą ładowanie akumulatora w czasie pracy motopompy. Dodatkowo instalacja powinna być wyposażona w gniazdo do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego. podpis 3

4 3.2 Silnik powinien być zdolny do ciągłej pracy w czasie minimum 5 godzin w normalnych warunkach pracy urządzeń bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzących i smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. 3.3 Silnik pompy powinien mieć samoczynnie działający ogranicznik obrotów uniemożliwiający wzrost liczby obrotów silnika powyżej wartości 1,2 liczby obrotów odpowiadających nominalnej wydajności pompy. 3.4 W przypadku chłodzenia silnika cieczą, temperatura cieczy chłodzącej silnik podczas pracy z wydajnością nominalną, przy nominalnej wysokości podnoszenia, a także w czasie 5 minut pracy silnika na wolnych obrotach bez wody w pompie, nie powinna przekroczyć wartości podanych przez producenta. 3.5 Należy zastosować urządzenie umożliwiające pracę silnika bez pompy. Jakiekolwiek mechanizmy napędowe, z którymi możliwy jest kontakt personelu podczas obsługi pompy i urządzeń zamontowanych na stałe, powinny być wyposażone w osłony ochronne. 3.6 Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby w czasie normalnej pracy obsłudze zapewnić ochronę przed oparzeniami i działaniem gazów spalinowych. Jeżeli w odległości do 150 mm od układu wydechowego znajdują się urządzania sterujące, rury plastikowe, przewody elektryczne, koło zapasowe itp., to należy stosować osłony ciepłochronne. Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby nie wyrzucał gorących iskier. Gorące części układu wydechowego powinny być osłonięte przed przypadkowym kontaktem. 3.7 Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić ciągłą pracę urządzenia przez minimum 5 godzin. Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem i do napełniania (np. kanistry, końcówki 'wlewowe dystrybutorów). Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany (zabezpieczony przed zgubieniem), powinien mieć otwór do wyrównania ciśnienia oraz zabezpieczenie przed wyciekami. Cały układ paliwowy powinien być odporny na korozyjne działanie paliwa. podpis 4

5 IV Pompa 4.1 Pompa o wydajności minimum 300 m 3 /h. 4.2 Pompa powinna być wyposażona w zawór odwadniający, umożliwiający jej całkowite odwodnienie. Od strony ssania (wirnika) w korpusie pompy powinien być wykonany otwór rewizyjny zamknięty łatwo demontowaną pokrywą, która umożliwia natychmiastowy dostęp do wirnika np. w celu odblokowania lub oczyszczenia. 4.3 W przypadku gdy pompa wymaga kontroli poziomu oleju i jego uzupełnienia pompa powinna być wyposażona we wskaźnik poziomu oleju. Powinien on być widoczny z miejsca obsługi motopompy. 4.4 W przedziale pompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - manometr o zakresie pomiarowym od 0 do 150% maksymalnego ciśnienia zamknięcia, - wyłącznik silnika, - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik, - regulator prędkości obrotowej silnika, - licznik motogodzin, - miernik prędkości obrotowej silnika, - kontrolka włączenia pompy, - wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku z sygnalizacją 15% rezerwy, - wyłącznik STOP. 4.5 Ponadto w przedziale pompy powinien znajdować się schemat układu wodnego z oznaczeniem zaworów. 4.6 Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy. Urządzenia sterowania i kontroli w miarę możliwość powinny być zgrupowane w jednym panelu 4.7 Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również zaworów odwadniających powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod przyczepę. 4.8 W przedziale motopompy powinno być zamontowane oświetlenie. podpis 5

6 Oświetlenie powinno zapewniać widoczność wszystkich elementów układu wodnego lub tych, które wymagają obsługi Oświetlenie powinno zapewnić widoczność i czytelność urządzeń kontrolnych (wskaźników) z odległości 1 m w każdych warunkach widoczności. Jeżeli jest to konieczne należy zastosować dodatkowe oświetlenie tablicy urządzeń kontrolno-sterowniczych, z włącznikiem w przedziale pompy, V Układ wodny 5.1 Układ wodny motopompy powinien umożliwiać: - podawanie wody nasadami tłocznymi, - zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika, - pompowanie wody zanieczyszczonej z cząstkami stałymi o średnicy co najmniej 50 mm, - zassanie wody z głębokości minimum 6 m. 5.2 Nasady: Ilość nasad ssących i tłocznych powinna być zgodna z parametrami pompy. Ilości zastosowanych nasad powinny umożliwić pełne wykorzystanie możliwości przepływu płynu przez pompę. Wszystkie nasady i pokrywy nasad w układzie powinny być wykonane zgodnie z PN-91/M nasady i pn-91/m pokrywy nasad. Każda zastosowana nasada zewnętrzna powinna mieć urządzenie zabezpieczające obsługującego przed oblaniem wodą przy odłączaniu węży. Może być to wykonane np. poprzez umieszczenie na rurze przed nasadą zaworka odwadniającego. Jeżeli nasady znajdują się na wspólnym kolektorze (ssącym/wydechowym) dopuszcza się zastosowanie odwodnienia kolektora. 5.3 Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników Wszystkie elementy układu wodnego powinny być odporne na korozyjne działanie wody zanieczyszczonej oraz powinny spełniać wymagania dotyczące ciśnienia nominalnego. VI Wyposażenie 6.1 Przyczepę należy wyposażyć także w: Węże ssawne 110/ szt. (jeżeli zostaną zastosowane inne średnice nasad ssawnych, to w to miejsce należy wyposażyć podpis 6

7 przyczepę w 10 szt. węży ssawnych o długości minimum 2500 mm i odpowiedniej średnicy. Węże tłoczne szt. (jeżeli zostaną zastosowane inne średnice nasad tłocznych to w to miejsce należy wyposażyć przyczepę w 10 szt. węży tłocznych o odpowiedniej średnicy tj. największa średnica nasady). Węże tłoczne szt. Zestaw do sprawiania linii ssawnej 1 kpi. (pływak. Smok, linka, karabińczyki). Klucz do łączników 4 kpi. Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia oraz motopompy 1 kpi. Trójkąt ostrzegawczy 1 szt. Kliny pod koła 2 szt. Klucz do kół- 1 szt. VII. Warunki gwarancji dla przyczepy z pompą i motopomp Gwarancja Minimalne warunki gwarancji Propozycje oferenta Gwarancja na przyczepę Minimum 2 lata Gwarancja na pompę i silnik Minimum 2 lata Serwis Minimalne warunki serwisu Propozycje oferenta Ilość punktów serwisowych w kraju Minimum jeden w Polsce Czas reakcji serwisu Max. 72 godzin podpis 7

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKŁAD-LABORATORIUM TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻY POŻARNEJ WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMAGANIA TECHNICZNO UŻYTKOWE DLA MOTOPOMP PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH

STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMAGANIA TECHNICZNO UŻYTKOWE DLA MOTOPOMP PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH ISBN 978-83-61520-29-0 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMAGANIA TECHNICZNO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/04/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r. Gmina Stoszowice Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie NIP: 887-16-35-220 tel. (74) 8164 510, fax. (74) 8181 059; e-mail: gmina@stoszowice.pl Nr sprawy: RR.271.3.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Znak: GGiOŚ.271.1.2015.IL Czeremcha, dn. 04 03-2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY

SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY Opis techniczny - Załącznik nr 16 Podwozie 1. Fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia minimum 2015; 2. Masa DMC nie większa niż 18000 kg 3. Układ napędowy 4x2 4. Zbiornik paliwa

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Dział V. Przepisy ogólne

Dział V. Przepisy ogólne DZ.U.z 2012 r. poz.996 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2014 CZĘŚĆ V GDAŃSK

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2014 CZĘŚĆ V GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ V OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2014 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków S.A.,

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

TOM III. Opis techniczny dostaw

TOM III. Opis techniczny dostaw PROJEKT: Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Myślenice NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap Kontrakt nr 31 Nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna)

Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna) Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna) PRZECINARKA DO ASFALTU I BETONU SHARKY-400 PRZECINARKA DO ASFALTU I BETONU SHARKY-500 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry techniczne... 3 3. Budowa

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo